Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26"

Transkript

1 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 MOBIL / TAB BLET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V

2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion Generelt om brug af mobiltelefoner og tablets Adgang og brug Brug af mobilfunktioner og -tjenester Brug af internet på mobilen uden for hjemmet eller arbejdspladsen Dagligt brug af internet på mobil eller tablet uden for hjemmet eller arbejdspladsen Udvalgte formål med brug af internet på mobil Nyheder Sociale netværkstjenester Streaming Udbuddet De mest anvendte mediesites via mobiltelefon/smartphone Toplisten februar De mest anvendte mediesites via tablet Toplisten februar De mest anvendte mediesites fordelt på platform Toplisten februar 2014: Konklusion Overvejelser om analyser af fremtidige rapporteringer Metode Danmarks Statistik It-anvendelse i befolkningen Brug af data og resultater Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 1 af 26

3 1 Introduktion Kapitlet om mobil og tablet er struktureret på følgende måde: Introduktion Generelt om brug af mobiltelefoner og tablets o Adgang og brug o Brug af mobilfunktioner og -tjenester o Brug af internet på mobilen uden for hjemmet eller arbejdspladsen o Dagligt brug af internet på mobil uden for hjemmet eller arbejdspladsen o Udvalgte formål med brug af internet på mobil o Nyheder o Sociale netværkstjenester o Streaming Udbuddet o De mest anvendte mediesites via mobiltelefon/smartphone - Toplisten februar 2014 o De mest anvendte mediesites via tablet - Toplisten februar 2014 o De mest anvendte mediesites fordelt på platform - Toplisten februar 2014 Konklusion Overvejelser om analyser af fremtidige rapporteringer Metode o Danmarks Statistik o It-anvendelse i befolkningen Brug af data og resultater Kapitlet om mobil og tablet er som udgangspunkt baseret på særkørsler fra Danmarks Statistik, rapporter om It-anvendelse i befolkningen fra Danmarks Statistik samt gemiusexplorer, der står for den brancheanerkendte måling af internettrafikken i Danmark. Data er bearbejdet af Kulturstyrelsen. Der er i årets rapport kun meget begrænsede målinger i forhold til webtrafik på mobil og tablet. Gemius har i foråret 2014 lanceret første fase af nye og mere præcise målinger af danskernes digitale mediebrug, hvor det er muligt at aflæse brug fra henholdsvis computer, tablet og mobiltelefon. Det er dog endnu ikke muligt at præsentere demografisk data fra Gemius fra mobil- og tabletplatformene. De data, der i afsnittet viser brugen i forskellige demografiske grupper stammer fra Danmarks Statistiks rapport om It-anvendelse i befolkningen samt særkørsler fra Danmarks Statistik og således ikke fra Gemius. 2 Generelt om brug af mobiltelefoner og tablets Udviklingstendenser i forhold til brugen af mobil og tablets er centrale i dette kapitel. Fokus er på 2013 og udviklingen over de seneste fem år. Hvor det er relevant, ser vi også på forholdene i relation til brugernes køn, alder uddannelse og region (geografi). Med mindre andet er angivet, er tabeller og grafer baseret på data og særkørsler fra Danmarks Statistik og er bearbejdet af Kulturstyrelsen. Bemærk at universet for undersøgesen ikke nødvendigvis er det samme Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 2 af 26

4 for alle grafer. Nogle grafer viser den procentuelle andel af mobil-/tabletbrugere og andre andele af befolkningen. Universet fremgår af den enkelte graf. 2.1 Adgang og brug 93 % af danskerne har brugt en mobiltelefon eller smartphone inden for de seneste tre måneder. Der er ikke signifikante forskelle på andelen af mænd og kvinders brug. Mobiltelefoner er populære i alle aldersgrupper også hos de ældre. For de årige (87 %) og årige (70 %) er det dog en noget mindre andel, der har anvendt mobil eller smartphone inden for de seneste tre måneder end i de yngre aldersgrupper, hvor andelen er mere end 90 % - i flere aldersgrupper over 95 %. Figur 1 - Brug af mobiltelefon eller smartphone. 2013: 2.2 Brug af mobilfunktioner og -tjenester Som vi kan se ovenfor er mobiltelefoner eller smartphones populære i alle aldersgrupper, men der er stor forskel i anvendelsen af de enkelte mobilfunktioner og -tjenester. Særligt den stigende udbredelse af smartphones igennem i de seneste år har gjort, at mobilen i stigende grad bliver brugt til formål, der er afhængige af internetadgang eller til formål, hvor det tidligere var nødvendigt at anvende en computer. Udviklingen fra 2010 til 2013 fremgår af figur 2 nedenfor. Her kan vi se, at der særligt er sket en stigning i brugen af mobil til internetadgang og brugen af de funktioner, hvor internetadgang via mobilen er en forudsætning. For alle årene i perioden 2010 til 2013 har mere end 80 % af befolkningen i alderen år anvendt SMS på deres mobil. SMS kan betegnes som en klassisk funktion for mobiltelefoner, og udbredelsen er høj i befolkningen allerede fra starten af perioden. Til trods for, at der i perioden er introduceret en række nye funktioner og tjenester, der knytter sig til mobilbrugen, er SMS stadig den mest anvendte funktion i Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 3 af 26

5 befolkningen. En lidt nyere funktion som at sende MMS, der dog også kan betegnes som en relativt klassisk funktion på mobilen, anvendes i 2013 af mere end halvdelen af befolkningen (52 %), en stigning fra 39 % i Figur 2 - Mobiltelefon/Smartphone: Brug af mobilfunktioner og -tjenester : Siden 2010 er der, som det fremgår af figuren ovenfor sket en stor stigning i anvendelsen af mobil til internetadgang som en selvstændig funktion. Omkring 21 % af befolkningen anvendte mobil til dette formål i 2010, mens det gør sig gældende for mere end halvdelen af befolkningen (55 %) i Internetadgang via mobil er nu den funktion næst efter SMS, der benyttes af den største andel af befolkningen. Den kraftigt stigende mobile brug af internet kan blandt andet tillægges en rivende teknologisk udvikling på området i disse år. Avancerede smartphones og tablets får større og større udbredelse, muligheden for hurtigt mobilt internet bliver kontinuerligt forbedret i takt med, at mobilselskaberne opgraderer og udbygger deres 3G og 4G (LTE) netværk. Mulighederne for opkobling til gratis eller betalt trådløst internet via WIFI i det offentlige rum er blevet flere, og der er i mediebranchen stort fokus på at udvikle applikationer, tjenester og services særligt målrettet smartphones, tablets og den mobile brug generelt. Brugen af applikationer på mobil er steget markant i perioden. Fra 14 % af befolkningen i 2010 til 46 % i 2013, hvilket er mere end en tredobling. Brugen af mobilernes GPS-funktion har i samme periode også oplevet mere end en tredobling i anvendelse i befolkningen. Dette skyldes formegentligt den øgede udbredelse of brug af kortapplikationer og applikationer, der i stigende grad benytter sig af geolokationsdata, hvilket gør sig gældende for eksempelvis visse søgemaskiner og sociale netværkstjenester. For betalingsrelaterede tjenester på mobil, som betaling via f.eks. SMS og adgang til Netbank, er der i perioden sket en stor stigning i anvendelsen i befolkningen. Omkring en fjerdedel af befolkningen anvender Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 4 af 26

6 i 2013 denne type tjenester. Der er i 2013 tre gange så stor en andel af befolkningen, der anvender betaling via f.eks. SMS som i 2010, mens anvendelsen af Netbank via mobil i befolkningen er steget fra 6 % i 2011 til 24 % i 2013 (bemærk at der ikke findes tal for brug af Netbank via mobil i 2010). Køn spiller en rolle i forhold til brugen af mobilfunktioner og -tjenester. De nye mobilfunktioner og - tjenester som GPS, netbank, mobilbetaling, applikationer og internetbrug via mobilen anvendes typisk i højere grad af mænd end kvinder. For de klassiske funktioner som SMS og MMS er der i 2013 stort set ingen forskel på kønnene i forhold til, hvor stor en andel, der anvender disse funktioner. Det er der imidlertid for samtlige af de mobilfunktioner og -tjenester, hvor internetadgang via mobil er en forudsætning. I forhold til brugen af internettet via mobilen som en selvstændig funktion er der en forskel mellem mænd (58 %) og kvinder (53 %) på 5 procentpoint. Forskellen mellem kønnene er dog typisk større for andre mobilfunktioner og -tjenester, hvor internetadgang via mobilen er en forudsætning. Figur 3 - Mobiltelefon/smartphone: Brug af mobilfunktioner og -tjenester - fordelt på køn. 2013: For samtlige udvalgte mobilfunktioner og -tjenester gælder, at der en høj grad af sammenhæng mellem alder og brug. SMS er den af de udvalgte mobilfunktioner, der i forhold til alder har den mest ensartede brug. Her har aldersgrupperne år, år, år og år alle en anvendelse på over 90 %. Herefter falder anvendelsen i takt med alderen, og de ældre over 75 år har kun en anvendelse på omkring 32 %. For de øvrige mobilfunktioner og -tjenester gælder, at aldersgrupperne år, år har den klart største anvendelse, mens aldersgruppen år følger efter ligeledes med en relativt høj anvendelse. Herefter sker et markant fald i anvendelsen i takt med, at alderen stiger. For eksempel ligger de tre yngste Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 5 af 26

7 aldersgruppers anvendelse af internet på mobil på omkring 80 %, mens anvendelsen i de ældste aldersgrupper er gradvist faldende fra 56 % i aldersgruppen år ned til 2 % af ældre over 75 år. Figur 4 - Mobiltelefon/Smartphone: Brug af mobilfunktioner og -tjenester - fordelt på alder. 2013: Anvendelsen af samtlige udvalgte mobilfunktioner og -tjenester er størst i den del af befolkningen, der har en videregående uddannelse eller en ungdomsuddannelse. Personer med en videregående uddannelse har den største brug af internettet via mobilen som selvstændig funktion samt brug af applikationer og GPS. Anvendelsen af mobilfunktioner og -tjenester i den del af befolkningen, der har en grundskoleuddannelse som højeste uddannelse, er generelt lavere end i resten af befolkningen. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 6 af 26

8 Figur 5 - Mobiltelefon/smartphone: Brug af mobilfunktioner og -tjenester - fordelt på uddannelse. 2013: I forhold til en opdeling af befolkningen på regioner er den mest iøjnefaldende tendens, at brugen af samtlige mobilfunktioner og -tjenester generelt er højere i Hovedstadsregionen end i de andre regioner. Figur 6 - Mobiltelefon/smartphone: Brug af mobilfunktioner og -tjenester - fordelt på region. 2013: Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 7 af 26

9 2.3 Brug af internet på mobilen uden for hjemmet eller arbejdspladsen Omkring 60 % af befolkningen har i 2013 brugt mobiltelefon eller smartphone til mobil eller trådløs adgang til internettet uden for hjemmet eller arbejdspladsen inden for de seneste tre måneder. Der er stort set ikke nogen forskel på andelen af mænd og kvinder, der har benyttet mobil til dette formål i Hvis vi ser på perioden 2009 til 2013 har forskellen de forudgående år været større, og det lader til at kvinderne nu er ved at have indhentet mændenes forspring fra de tidligere år. Figur 7 - Har brugt mobil eller smartphone til adgang til internet uden for hjemmet eller arbejdspladsen - fordelt på køn : Alder spiller en helt afgørende rolle i forhold til anvendelsen af mobil til adgang til internettet uden for hjemmet eller arbejdspladsen. Hvis vi ser på perioden 2009 til 2013 er der sket en markant stigning i anvendelsen for alle aldersgrupper. Der er dog meget store forskelle på, hvor meget de forskellige aldersgrupper anvender mobil til adgang til internettet uden for hjemmet eller arbejdspladsen. De årige har i hele perioden en stor andel brugere, men også de årige følger godt med. I 2013 er anvendelsen i disse to aldersgrupper lige stor med omkring 84 %, mens de årige har 77 %. Disse tre aldersgrupper har i hele peiroden haft den største andel af brugere, der anvender mobil til internetadgang uden for hjemmet eller arbejdspladsen, og der er sket mere end en firdobling i anvendelsen fra 2009 til 2013 i hver af disse aldersgrupper. For de øvrige aldersgrupper er udbredelsen ikke på samme niveau, men væksten i anvendelsen af mobil eller smartphone til internetadgang uden for hjemmet eller arbejdspladsen er i disse aldersgrupper i samme periode til gengæld stor. For de årige og de årige er anvendelsen mere end tidoblet i perioden. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 8 af 26

10 Figur 8 - Har brugt mobil eller smartphone til adgang til internet uden for hjemmet eller arbejdspladsen - fordelt på alder : Uddannelsesniveau har også betydning for brugen af mobil til adgang til internettet uden for hjemmet eller arbejdspladsen. Over perioden 2009 til 2013 er billedet generelt det, at jo højere det gennemførte uddannelsesniveau er, jo større er andelen af gruppen, der benytter mobil til disse formål. Der er i perioden sket en markant stigning for de tre uddannelsesgrupper. Samtidig er forskellen mellem de tre uddannelsesgrupper øget i forhold til, hvor stor en andel af de enkelte uddannelsesgrupper, der anvender mobil til adgang til internettet. I 2010 anvendte 9 % af befolkningen med en grundskoleuddannelse og 14 % af befolkningen med en videregående uddannelse mobil til adgang til internettet. Tallet for ungdomsuddannelse er 51 % og for videregående uddannelse 69 % i I 2013 er der en forskel på 18 procentpoint imellem de to uddannelsesgrupper. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 9 af 26

11 Figur 9 - Har brugt mobil eller smartphone til adgang til internet uden for hjemmet eller arbejdspladsen - fordelt på uddannelse : I 2009 og 2010 er der stort set ingen regionale forskelle i anvendelsen af mobil til adgang til internettet uden for hjemmet eller arbejdspladsen. I 2011 sker mere end en fordobling i anvendelsen i samtlige regioner i forhold til de tidligere år og særligt Hovedstadsregionen skiller sig ud med mere end en tredobling i anvendelsen til 38 %. Regionen med den næsthøjeste anvendelse i 2011 er Region Syddanmark med 29 %. Generelt er der store stigninger i anvendelsen i alle regioner både i 2012 og Hovedstadsregionen skiller sig dog ud ved at have en markant højere anvendelse end i de andre regioner. Generelt benytter mere end halvdelen af befolkningen i samtlige regioner i 2013 mobil til adgang til internettet. I Hovedstadsregionen gælder det for 68 %, efterfulgt at Region Midtjylland med 59 % af befolkningen. For regionerne generelt er der i perioden fra 2009 til 2013 sket omkring en femdobling af befolkningens anvendelse af mobil eller smartphone til adgang til internettet. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 10 af 26

12 Figur 10 - Har brugt mobil eller smartphone til adgang til internet uden for hjemmet eller arbejdspladsen - fordelt på region : 2.4 Dagligt brug af internet på mobil eller tablet uden for hjemmet eller arbejdspladsen Omkring 44 % af befolkningen i alderen år anvender dagligt internet på mobilen, tablet eller lignende håndholdt udstyr uden for hjemmet eller arbejdspladsen. Dette er en markant stigning i forhold til 2012, hvor andelen af befolkning udgjorde 29 %. Der er flere mænd end kvinder, der dagligt gør brug af internet på mobilen. I 2013 gør dette sig gældende for 46 % af mændene og 41 % af kvinderne. For begge køn gælder, at der er langt flere, der dagligt gør brug af internet på mobilen uden for hjemmet eller arbejdspladsen i 2013 i forhold til i 2012, og den relative forskel i kønnenes brug er mindsket over perioden. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 11 af 26

13 Figur 11 - Dagligt brug af internet på mobilen uden for hjemmet eller arbejdspladsen - fordelt på køn : Andelen af befolkningen, der gør brug af internettet dagligt på mobilen uden for hjemmet eller arbejdspladsen er faldende med alderen. For de årige drejer det sig i 2013 om 72 %, mens det kun gør sig gældende for 39 % af de årige og 11 % af de årige. Til trods for at de ældre ikke bruger mobilen til adgang til internet lige så ofte som de yngre aldersgrupper, er det i de ældre aldersgrupper, den største stigning siden 2012 har fundet sted. For de årige, årige og for de ældre over 75 år er det sket mellem en fordobling og tredobling i perioden 2012 til 2013 i forhold til, hvor stor en andel af disse aldersgrupper, der gør dagligt brug af internet på mobilen. For de ældre over 75 år ligger andelen i 2013 dog ikke på mere end 3 %, hvilket sammenlignet med de øvrige aldersgrupper er et lavt niveau. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 12 af 26

14 Figur 12 - Dagligt brug af internet på mobilen uden for hjemmet eller arbejdspladsen - fordelt på alder : I forhold til uddannelse gælder, at jo højere uddannelsesniveau, jo større en andel bruger dagligt internet på mobilen uden for hjemmet eller arbejdspladsen. Cirka 50 % af gruppen med en videregående uddannelse brugte i 2013 dagligt mobilen til internet uden for hjemmet eller arbejdspladsen, mens det kun gælder for 37 % af befolkningen med en grundskoleuddannelse i Væksten i brugen fra 2012 til 2013 har været størst i gruppen med en ungdomsuddannelse, men for alle tre grupper er der i 2013 i forhold til 2012 cirka halvanden gange så mange, der dagligt gør brug af internet på mobilen. Den samme udvikling gør sig gældende i forhold til en opdeling på regioner. I de fleste regioner har der fundet en vækst sted, så forbruget i 2013 er cirka halvanden gang så stort som i Dog er væksten størst i Region Nordjylland. Region Hovedstaden skiller sig i 2013 ud ved, at mere end halvdelen af befolkningen gør daglig brug af internet på mobilen. Dette er over landsgennemsnittet på 44 % og andelen i de andre regioner. 2.5 Udvalgte formål med brug af internet på mobil Vi vil i dette afsnit se på brugen af mobil eller tablet til en række private formål som nyheder, sociale netværks- og streaming-tjenester. Afsnittet omhandler således kun den private brug og ikke den arbejdsrelaterede brug. Der tages i denne del af analysen ikke udgangspunkt i anvendelsen i den samlede befolkning i alderen år, men i anvendelsen blandt mobilbrugere i alderen år, der har benyttet mobiltelefon, smartphone Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 13 af 26

15 eller andet håndholdt udstyr til adgang til internettet uden for hjemmet eller arbejdspladsen inden for de seneste tre måneder Nyheder Andelen af mobilbrugere i alderen år, der anvender mobiltelefon eller smartphone til at læse eller downloade online nyheder og aviser er godt 60 % i både 2012 og Andelen af mænd, der benytter mobilen til dette formål er 66 %, mens det gælder for 56 % af kvinderne i Figur 13 - Mobil/Tablet: Andel der privat har læst eller downloadet online nyheder eller aviser inden for de tre seneste måneder - fordelt på køn : I forhold til en opdeling af mobilbrugerne efter højest gennemførte uddannelse er der fra 2012 til 2013, som i tilfældet med opdelingen på køn, ikke sket den store udvikling i forhold til brugen af nyheder på mobilen. Status er fortsat i 2013, at brugen af nyheder på mobil er højere, jo højere uddannelsesniveauet er. Omkring 74 % af mobilbrugere med en videregående uddannelse anvender mobilen til nyheder, mens dette kun gør sig gældende for 51 % af mobilbrugerne med en grundskoleuddannelse. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 14 af 26

16 Figur 14 - Mobil/Tablet: Andel der privat har læst eller downloadet online nyheder eller aviser inden for de tre seneste måneder - fordelt på uddannelse : Hvis vi ser på en opdeling af mobilbrugerne på alder, og i hvor stort et omfang de benytter mobil til at læse eller downloade online nyheder og aviser, er der interessante forskelle i forhold til brugen i de forskellige aldersgrupper samt udviklingen i perioden 2012 til I aldersgrupperne år og år er der med omkring 70 % den største andel af mobilbrugere, der anvender mobil til at læse eller downloade nyheder og aviser. Denne brug falder i takt med, at alderen stiger, og i 2013 udgjorde andelen 37 % i aldersgruppen år. Der er markante forskelle i udviklingen fra 2012 til 2013 på de forskellige aldersgruppers brug af mobilen til privat at læse eller downloade online nyheder og aviser. For den yngre del af mobilbrugerne i alderen år og år er der sket et fald på mellem 5 og 8 procentpoint. For mobilbrugere i alderen år og år er der tale om status quo eller en lille stigning, mens der for de ældre aldersgrupper er tale om markante stigninger, hvor tendensen er, at jo ældre aldersgruppe, jo større er stigningen. En stigende andel af befolkningen anvender som tidligere beskrevet dagligt internet på mobilen. Samme tendens gør sig gældende, når universet er mobilbrugere, der har benyttet mobil til adgang til internettet uden for hjemmet eller arbejdspladsen inden for de seneste tre måneder. Et formål med internetbrug på mobilen er blandt andet at læse eller downloade online nyheder og aviser. En antagelse kunne derfor være, at der ville være tale om en stigning i brugen af mobil også til dette formål for alle aldersgrupper. Men når vi ser på anvendelsen blandt mobilbrugere, der har benyttet mobil til adgang til internettet uden for hjemmet eller arbejdspladsen inden for de seneste tre måneder, er dette ikke det tilfældet. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 15 af 26

17 De ældste mobilbrugere har oplevet den største vækst, når det kommer til at anvende mobil til at læse eller downloade online nyheder og aviser, hvilket er i overensstemmelse med det billede, vi ser for udviklingen for det daglige brug af internet på mobilen. Mobilbrugere i alderen år og år skiller sig imidlertid ud ved, at der sker et fald i brugen af mobil til at læse eller downloade online nyheder og aviser. Tendensen kan muligvis tilskrives, at flere af de store medie- og avishuse i perioden har indført betalingsmodeller for adgang til deres indhold. Dette kan i særlig grad tænkes at give udslag i forhold til de yngre aldersgrupper, der generelt er mere prisfølsomme end de ældre og i højere grad har været vant til at avisindhold og lignende på internettet har været gratis. Det kan også skyldes, at de unge har andre prioriteter i forhold til forbrug af penge. Det kan også være en tendens, der viser, at mediehusene måske kan få vanskeligt ved at holde fast i de yngre mobilbrugere på internettet, men til gengæld i stigende omfang får bedre fat i de ældre aldersgrupper online. Der skal dog tages det forbehold, at der er relativt få ældre i stikprøven, hvilket kan have indflydelse på resultatet og de udsving, der ses i perioden. Figur 15 - Mobil/Tablet: Andel der har læst eller downloadet online nyheder eller aviser inden for de tre seneste måneder - fordelt på alder : Sociale netværkstjenester Mere end 60 % af mobilbrugerne i alderen år gør brug af sociale netværkstjenester som f.eks. Facebook eller Twitter på mobilen. Fra 2012 til 2013 er der ikke sket den store ændring i andelen af mobilbrugere, der gør brug af disse tjenester på mobilen, heller ikke hvis vi ser på andelen opdelt på køn. Dog er billedet for både 2012 og 2013, at kvinder generelt benytter sig i større omfang af disse tjenester end mænd. Omkring 66 % af de kvindelige mobilbrugere benyttede sig i 2013 af disse tjenester på mobilen, mens det tilsvarende tal for mandlige mobilbrugere var 59 %. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 16 af 26

18 Figur 16 - Mobil/Tablet: Sociale netværkstjenester - fordelt på køn : Der er en klar sammenhæng mellem alder og brugen af sociale netværkstjenester via mobilen, idet de unge mobilbrugere i langt højere grad anvender sociale netværkstjenester end de ældre mobilbrugere. For de unge mobilbrugere i alderen år drejer det sig i 2013 om cirka 87 %, mens det for mobilbrugere i alderen år er 22 %. De yngste aldersgrupper har i perioden 2012 til 2013 stort set ikke oplevet nogen vækst i forhold til brugen af sociale netværkstjenester via mobil. For de årige er andelen imidlertid fire gange større i 2013 end i 2012, og for de ældre over 75 år er der tale om en tredobling i andelen i samme periode. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 17 af 26

19 Figur 17 - Mobil/Tablet: Sociale netværkstjenester - fordelt på alder : I forhold til højest gennemførte uddannelse ses det, at mobilbrugere med en grundskoleuddannelse skiller sig ud ved, at 68 % af denne gruppe anvender sociale netværkstjenester via mobil. Dette er en højere andel end er tilfældet i forhold til mobilbrugere med en ungdomsuddannelse eller videregående uddannelse, hvor andelen for begge grupper udgør omkring 60 % Streaming Omkring 37 % af mobilbrugere i alderen år anvender mobil til streaming af musik, videoer eller film. 42 % af mandlige mobilbrugere anvender disse tjenester, hvilket er en noget større andel end andelen af kvindelige mobilbrugere med en andel på 32 %. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 18 af 26

20 Figur 18 - Mobil/Tablet: Streaming af musik, videoer eller film - fordelt på køn. 2013: Der er en klar sammenhæng mellem at anvende mobil til streaming og alder med undtagelse af den ældste aldersgruppe jo yngre mobilbrugerne er, jo mere anvender mobilbrugerne mobil til streaming. Med en andel på 7 % af mobilbrugere i alderen år, anvender denne aldersgruppe dog streaming-tjenester i samme eller lidt større omfang end mobilbrugere i alderen år. Mere end halvdelen af mobilbrugere i alderen år og år benytter mobil til streaming-tjenester, mens det kun gør sig gældende for cirka en fjerdel af mobilbrugere i alderen år og endnu mindre for de ældre aldersgrupper. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 19 af 26

21 Figur 19 - Mobil/Tablet: Streaming af musik, videoer eller film - fordelt på alder. 2013: Omkring 42 % af mobilbrugere i alderen år med en grundskoleuddannelse anvender mobil til streaming og er dermed i forhold til en opdeling på uddannelse den gruppe, der i størst omfang anvender denne type tjenester. For mobilbrugere med en videregående uddannelse er andelen 38 %, mens det kun er 34 % af mobilbrugere med en ungdomsuddannelse, der anvender mobil til streaming. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 20 af 26

22 Figur 20 - Mobil/Tablet: Streaming - fordelt på uddannelse. 2013: 3 Udbuddet 3.1 De mest anvendte mediesites via mobiltelefon/smartphone Toplisten februar 2014 Hvis vi ser på enkeltmediernes dækning i 2013 på mobil, skiller ekstrabladet.dk (40 %) sig ud ved at have en markant højere dækning end de andre medier på denne platform. Herefter kommer dr.dk, politiken.dk og bt.dk med en dækning på omkring 30 %. TV2.dk har en dækning på omkring 22 %, og herefter har avishusene med siderne mx.dk, berlingske.dk og jp.dk en dækning på omkring 16 %. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 21 af 26

23 Figur 21 - Mobil: Reach for udvalgte enkeltmedier. Februar 2014: 3.2 De mest anvendte mediesites via tablet Toplisten februar 2014 Hvis vi ser på enkeltmediernes dækning i 2013 på tablet ser dækningen for de enkelte medier noget anderledes ud end for platformen mobil. Her er det dr.dk (46 %), der skiller sig ud ved at have en noget højere dækning end de andre medier på denne platform. Hvor enkeltmedierne for mobil til en vis grad kan grupperes i forhold til deres dækning, er der tale om et mere jævnt fald i mediernes dækning på toplisten for Tablet. Ekstrabladet.dk har den andenstørste dækning på 37 % efterfulgt af bt.dk og politiken.dk med en dækning på omkring %. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 22 af 26

24 Figur 22 - Tablet: Reach for udvalgte enkeltmedier. Februar 2014: Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 23 af 26

25 3.3 De mest anvendte mediesites fordelt på platform Toplisten februar 2014: Tabel 1 - Reach for de mest anvendte mediesites efter platform. Februar 2014: Computer Mobil Tablet Nr. Udgivelse Reach Udgivelse Reach Udgivelse Reach 1 dr.dk 40% ekstrabladet.dk 40% dr.dk 46% 2 ekstrabladet.dk 33% dr.dk 31% ekstrabladet.dk 37% 3 politiken.dk 28% politiken.dk 31% bt.dk 32% 4 tv2.dk 28% bt.dk 30% politiken.dk 31% 5 bt.dk 27% tv2.dk 22% tv2.dk 27% 6 jp.dk 16% mx.dk 17% berlingske.dk 18% 7 berlingske.dk 16% berlingske.dk 16% jp.dk 17% 8 mx.dk 11% jp.dk 16% mx.dk 10% 9 epn.dk 10% dagens.dk 11% lokalavisen.dk 7% 10 business.dk 8% information.dk 6% epn.dk 7% 11 lokalavisen.dk 8% business.dk 5% business.dk 6% 12 information.dk 7% lokalavisen.dk 4% information.dk 6% 13 avisen.dk 6% nordjyske.dk 4% avisen.dk 6% 14 dagens.dk 6% avisen.dk 4% dagens.dk 5% 15 borsen.dk 5% aok.dk 3% nordjyske.dk 4% 16 aok.dk 5% jv.dk 3% fyens.dk 4% 17 kristeligt-dagblad.dk 5% fyens.dk 3% aok.dk 4% 18 nordjyske.dk 4% sn.dk 3% jv.dk 4% 19 fyens.dk 4% denkorteavis.dk 3% sn.dk 3% 20 tv3.dk 3% tv2east.dk 2% kristeligt-dagblad.dk 3% 21 sn.dk 3% tv2oj.dk 2% borsen.dk 3% 22 jv.dk 3% lorry.dk 2% sondagsavisen.dk 2% 23 sondagsavisen.dk 3% borsen.dk 2% lorry.dk 2% 24 lorry.dk 2% jyskemedier.dk 2% denkorteavis.dk 2% 25 tv2east.dk 2% tv3.dk 1% tv2east.dk 2% 4 Konklusion Den stigende udbredelse af mobil og tablets skal blandt andet ses som en konsekvens af den mediekonvergens, der er fulgt af den teknologiske udvikling og internettets høje penetration, og de muligheder det har givet i forhold til at forbruge medier på nye måder. Mediebrugerne kan nu i stigende grad benytte sig af en lang række medietilbud, mens de er på farten og/eller uden for hjemmet eller arbejdspladsen. For smartphones har udviklingen høj fart. I 2011 havde 33 % af de danske familier en smartphone, et tal der i 2013 var steget til 63 %. Brugen af mobiltelefoner eller smartphones er meget høj i Danmark, og 93 % af danskerne har i 2013 inden for de seneste tre måneder brugt mobiltelefon eller smartphone. I forhold til brug af mobil- eller smartphone er der nogen forskel i forhold til aldersgrupperne. Op til og med 64 år er det over 90 %, der har brugt mobil- eller smartphone, faldende til 70 % af de årige. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 24 af 26

26 Den mest anvendte funktion var den klassiske mobil-funktion SMS, som 84 % havde brugt, mens den næst hyppigst anvendte funktion var at gå på internettet via sin mobil/smartphone, hvilket 55 % havde gjort i I 2010 var det kun 21 %, der havde gjort dette. Brugen af apps, GPS, netbank og betaling via mobiltelefon er også i stigning. Der er dog for de fleste mobilfunktioner og -tjenesters vedkommende ganske stor forskel på, om de forskellige aldersgrupper har gjort brug af dem. Tendensen er uden undtagelse, at de yngste aldersgrupper i langt højere grad end de ældste bruger de forskellige mobilfunktioner og -tjenester. Den daglige brug af internet på mobilen uden for hjemmet eller arbejdspladsen er ligeledes steget fra 29 % af befolkningen mellem år i 2012 til 44 % i Der er i det hele taget store forskelle på, hvordan og i hvilket omfang mobil, tablets og mobilfunktioner og - tjenester anvendes i forhold til mediebrugernes køn, alder, uddannelsesniveau og geografi. For streaming via mobil gælder eksempelvis, at 56 % af årige mobilbrugere gør brug af dette, mens det kun er tilfældet for 4 % af de årige. 5 Overvejelser om analyser af fremtidige rapporteringer Det vil i kommende rapporteringer være relevant at inddrage resultater fra målingerne af internetbrug på mobil og tablet. Når de brancheanerkendte målinger af internetbrug på disse platforme bliver fuldt realiseret, så det er muligt at få et tal for den samlede mediebrug, vil disse målinger naturligt kunne være en del af rapporteringen. Som det er fremgået af analysen ovenfor, er rækkevidden for mobil og tablet i den yngre del af befolkningen væsentligt højere end i den ældre del af befolkningen. Det kan derfor være relevant fremadrettet at undersøge, hvordan henholdsvis yngre og ældre aldersgrupper får deres nyheder og informationer og holder sig opdaterede. I forlængelse heraf kunne det ligeledes være interessant at afdække, om der kan findes forskelle i vidensniveauet blandt brugerne af forskellige typer af medier/mediegrupper. Derudover kan det på sigt være relevant at foretage en nærmere analyse af, hvilke faktorer, der påvirker internetbrugen og valg af platform, både på det helt overordnede niveau og i forhold til mere konkrete valg og adfærd mm. hos brugerne. 6 Metode Hoveddatakilden til afsnittet om Mobil/Tablet er særkørsler fra Danmarks Statistik vedrørende Itanvendelse i befolkningen. 6.1 Danmarks Statistik På Danmarks Statistiks hjemmeside findes de generelle metodepapirer for Danmarks Statistiks behandling af data: Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 25 af 26

27 6.1.1 It-anvendelse i befolkningen Tabellerne er kørt på forskellige datagrundlag, f.eks. alle i alderen år eller kun internetbrugere eller kun mobilbrugere i alderen år. Undersøgelserne om it-anvendelse i befolkningens og efterfølgende særkørsler er baseret på besvarelser fra følgende antal respondenter mellem 16 og 89 år med bopæl i Danmark i de enkelte år. År Respondenter Dataindsamlingen er for 2013 foretaget i marts-maj ved hjælp af telefoninterviews eller web-skema blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen år. Stikprøven er dannet ved tilfældig udvælgelse fra Det Centrale Personregister (CPR). Undersøgelsens population er befolkningen i alderen år i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), således som den er opgjort i CPR. Personer uden registreret bopæl i CPR indgår ikke i undersøgelsen. Efter indsamling af data grupperes stikprøven efter køn, alder, civilstand, familiesammensætning og bruttoindkomst. Inden for hver gruppe opregnes ved at gange med en personvægt. Personvægten udregnes ved at se på forholdet mellem det samlede antal personer i CPR og antallet af respondenter i gruppen. Denne vægt bliver så justeret op og ned alt efter sammensætningen i opregningspopulation med et regressionsestimat. Anvendelsen af denne metode korrigerer delvist for skævt bortfald i stikprøven. Hermed sikres repræsentativitet i tallene, og der tages bl.a. højde for forskelle i antallet af besvarelser fra de enkelte grupper. Undersøgelsens resultater er opregnede, dvs. vægtet ud fra baggrundsvariable svarende til en 100 % dækning af de undersøgte befolkningsgrupper. På Danmarks Statistiks hjemmeside findes en mere omfattende beskrivelse af kilder og metoder vedrørende It-anvendelse i befolkningen: Undersøgelserne samt tidligere års resultater er tilgængelige på: Der kan læses mere om de anvendte metoder i rapportering om mediernes udvikling i metodeafsnittet på hjemmesiden. 7 Brug af data og resultater Alle rettigheder til de anvendte data tilhører original-kilderne/dataleverandørerne. Ved enhver brug af data skal originalkilden (f. eks. Gallup/Index Danmark (og base), Danmarks Statistik (og tabel), Dansk Oplagskontrol (Kontrollerede oplagstal) el. lign.) samt Kulturstyrelsen, Rapportering om mediernes udvikling 2014 oplyses. Videresalg eller anden kommerciel udnyttelse/anvendelse af data er ikke tilladt i nogen form. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/Mobil-Tablet Side 26 af 26

MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER

MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 14 I DANMARK MOBIL / TABLET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk 93 94

Læs mere

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER

WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER MEDIERNES UDVIKLING 2014 I DANMARK WEB / INTERNET BILAG: GRAFER OG TABELLER H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Adgang

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 16 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETBRUG OG ENHEDER WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 5 4 Adgang til

Læs mere

2014 WEB / I NTERNET

2014 WEB / I NTERNET MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 WEB / INTERNET H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X

2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK  INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN X 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETTRAFIK FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X Internettrafik Indhold 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater... 3 3 Konklusion... 4 4 Trafikken

Læs mere

INTERNETBRUG OG ENHEDER

INTERNETBRUG OG ENHEDER 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN INTERNETBRUG OG ENHEDER FOTO: COLOURBOX ISSN 2445-852X INTERNETBRUG OG ENHEDER Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 2 2 Hovedresultater...

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en meget stor

Læs mere

Landsdækkende dagblade Alle. Regional public service. Landsdækkende dagblade Alle. Gratisaviser

Landsdækkende dagblade Alle. Regional public service. Landsdækkende dagblade Alle. Gratisaviser 2 Hovedresultater De landsdækkende medier har flest brugere De landsdækkende og de landsdækkende medier har hver over 3 mio. brugere om måneden. De regionale har tilsammen 1,5 mio. brugere om måneden.

Læs mere

Webtrafik. Indholdsfortegnelse

Webtrafik. Indholdsfortegnelse WEBTRAFIK 2015 Analysen af webtrafikken på de danske internetmedier indeholder som noget nyt en egentlig multiplatformsmåling. Multiplatformsmålingerne indfanger foruden brugen på desktop også brugen på

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet Ældres anvendelse af internet Størstedelen af den voksne befolkning anvender internettet enten dagligt eller flere gange om ugen. Anvendelsen af internet er også udbredt blandt de 65+årige om end i mindre

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen 2012

It-anvendelse i befolkningen 2012 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen 212 It-anvendelse i befolkningen - 212 Udgivet af Danmarks Statistik 29. november 212 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Imageselect

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 12 Udgivet af Danmarks Statistik 24. juni 13 Foto

Læs mere

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem

ANALYSENOTAT Streaming boomer frem ANALYSENOTAT Streaming boomer frem AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Nye tal for streaming Andelen af forbrugerne som streamer fortsætter med at stige. Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at andelen som

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 13 Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2 København Ø Tlf. 39 17 39 17 www.dst.dk dst@dst.dk It-anvendelse i befolkningen 13 It-anvendelse i befolkningen - 13 Udgivet af Danmarks

Læs mere

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier

Børn påvirker forældrenes brug af de sociale medier Børn påvirker forældrenes brug af de sociale Er man internetbruger og lever i et parfold med, er der større sandsynlighed for, at man bruger sociale, end hvis man lever i et parforhold uden. 82 pct. af

Læs mere

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015

GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 GRAFIKKER AF HOVEDRESULTATER 2015 Danske husstandes forbrug på de medierelaterede udgiftsposter stiger og udgør i 2012*) 11,3 % af husstandenes samlede forbrug mod 5,5 % i 1994. For husstande med de laveste

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU sammenligninger 12 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 12 Rettet i forhold til oprindelig version (24. juni 13). Rettelse af landenavnet Holland til Nederlandene.

Læs mere

Indledning. Hvem streamer?

Indledning. Hvem streamer? Indledning Producentforeningen har udarbejdet en undersøgelse af streaming af nye danske film; det såkaldte VOD-meter. Undersøgelsen gennemføres en gang i kvartalet og har til formål at belyse hvordan

Læs mere

OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2017

OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2017 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN OVERBLIK OG PERSPEKTIVERING 2017 FOTOS: COLOURBOX ISSN 2445-852X Overblik og perspektivering 2017 Indhold 1 Introduktion... 2 2 Udviklingen

Læs mere

Facebookanvendelse i relation til udvalgte grupper af publicistiske nyhedsmedier

Facebookanvendelse i relation til udvalgte grupper af publicistiske nyhedsmedier Facebookanvendelse i relation til udvalgte grupper af publicistiske nyhedsmedier Undersøgelse udført for Kulturstyrelsen i forbindelsen med Rapportering om mediernes udvikling 2014 April 2014 We support

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013

IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 2013 IT-anvendelse i befolkningen EU sammenligninger 13 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 13 Udgivet af Danmarks Statistik Maj 14 Foto omslag: Martin Lundø Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkningeu

Læs mere

2. Befolkningens brug af it

2. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 19 2. Befolkningens brug af it Figur 2.1 It-produkter i hjemmet 1 8 6 4 2 199 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2 21 22 23 24 25 26 27 Video PC CD-afspiller Mobiltelefon

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016

Borgere og IT. Metodenotat/rapport. Grønlands Selvstyre. Digitaliseringsstyrelsen. 29. juli 2016 Borgere og IT Grønlands Selvstyre Digitaliseringsstyrelsen Metodenotat/rapport 29. juli 2016 AARHUS KØBENHAVN HAMBORG LONDON MALMØ NUUK OSLO SAIGON STAVANGER WIEN INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 2 2.

Læs mere

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser

ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser ANALYSENOTAT E-handlen anno 2017: forbrugertrends og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Detaljeret kortlægning af e-handlen hos de danske forbrugere Nye tal som Danmarks Statistik lige har udgivet

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de sociale medier, befolkningen debatterer mere politiske emner men det

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde

E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013. post på din måde E-HANDEL 2013 INTERNETUNDERSØGELSE FORETAGET AF MEGAFON JULI 2013 post på din måde E-HANDEL 2013 Post Danmark A/S & Megafon 2013 Internetundersøgelse foretaget af Megafon, juli 2013 Respondenter: 1042

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

Ældres it-anvendelse - 2012

Ældres it-anvendelse - 2012 Ældres it-anvendelse - 2012 Andelen af folkepensionister, der aldrig har været på internettet falder langsomt. Antallet af danskere over 65, der aldrig har været på internettet, er nu under 400.000. Det

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger

It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger It-anvendelse i befolkningen - EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 It-anvendelse i befolkningen EU-sammenligninger 14 Udgivet af s Statistik Februar 15 Foto omslag:

Læs mere

Profil af den økologiske forbruger

Profil af den økologiske forbruger . februar 1 Profil af den økologiske forbruger Af A. Solange Lohmann Rasmussen og Martin Lundø Økologiske varer fylder markant mere i danskernes indkøbskurve. Fra 3 pct. af forbruget af føde- og drikkevarer

Læs mere

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer

Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer ÆLDRE I TAL 2017 Ældres anvendelse af internet 2017 Tabeller og figurer Ældre Sagen December 2017 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2003:66 25. november 2003. Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2003:66 25. november 2003 Befolkningens brug af internet 2. halvår 2003 Stadigt flere har adgang til internet. I 2. halvår 2003 er der 81 pct. af befolkningen som har adgang til internettet

Læs mere

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT

Forundersøgelse til kampagne om biocider. 1 Kort om undersøgelsen NOTAT Forundersøgelse til kampagne om biocider NOTAT 1 Kort om undersøgelsen Miljøstyrelsen er ved at udvikle en informationskampagne, der skal skabe kendskab til miljø- og sundhedseffekter af hverdagsgifte

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 14 It-anvendelse i befolkningen 14 Rettet 28. oktober 14, i forhold til oprindelig version (27. oktober 14). Der er rettet et link under tabel 1 på side 7. Rettelse er markeret

Læs mere

METODE Dataindsamling & Målgruppe

METODE Dataindsamling & Målgruppe METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til ca. 4,5 millioner danskere. Interviews 1500 interviews i målingen. Dataindsamling Dataindsamlingerne

Læs mere

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med

Markedsanalyse. Da det er femte år i træk, at Landbrug & Fødevarer gennemfører undersøgelsen om danskernes holdninger og adfærd i forbindelse med Markedsanalyse 9. juni 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Langt flere danskere købere oftere økologi Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Analyse: Revisors forbehold

Analyse: Revisors forbehold FSR Danske Revisorer København, september 2011 Analyse: Revisors forbehold Analysen viser udviklingen i antallet af revisorforbehold og supplerende oplysninger 1 i danske virksomheders regnskaber i perioden

Læs mere

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013

Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Kodas Årsberetning 2012 Medieanalyse 21 Danskerne vilde med streaming Koda analyse: Medieanalysen 2013 Koda følger nøje udviklingen i danskernes medievaner. Vores aktuelle medieundersøgelse viser, at næsten

Læs mere

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER

BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER BRANCHE OG FORBRUG 2015 BILAG: GRAFER OG TABELLER Husstandene bruger i dag væsentligt flere penge på medierelaterede forbrugsposter end tidligere både i kroner og i andel af det samlede forbrug særligt

Læs mere

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign.

Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier eller læser aviser/blade på internettet? Svarfordeling i % (f.eks. Spotify, Wimp, YouTube o.lign. De yngste streamer mest Særligt de unge streamer musik, programmer, film og serier, mens læsning af avis/blade online er mest populær blandt de 35-54-årige. Hvor tit streamer du musik/radio/tv/film/serier

Læs mere

3. Befolkningens brug af it

3. Befolkningens brug af it Befolkningens brug af it 35 3. Befolkningens brug af it 3.1 Introduktion Kapitlets opbygning Befolkningens it-produkter Adgang til pc og internettet Befolkningens brug af internettet Formål med brug af

Læs mere

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal

Markant e-handelsvækst i 1. kvartal 1. KVARTAL APRIL 2015 Markant e-handelsvækst i 1. kvartal AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner igen i 2015

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2006:35 21. juni 2006. Befolkningens brug af internet 2006. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 2006:35 21. juni 2006 Befolkningens brug af internet 2006 Resumé: I 2006 har 83 pct. af befolkningen adgang til internettet fra hjemmet. Otte ud af ti har adgang

Læs mere

Web / Internet: Figurer og tabeller

Web / Internet: Figurer og tabeller Web / Internet: Figurer og tabeller Tabel- og figurlisten til "Den årlige rapportering om medierne 2014" er ordnet efter både brugs- og demografiske variable. Nederst findes en totalliste. "Sektion" henviser

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 It-anvendelse i befolkningen 16 Udgivet af Danmarks Statistik November 16 Foto omslag: Colourbox Pdf-udgave Kan hentes gratis på www.dst.dk/publ/itbefolkning

Læs mere

It-anvendelse i befolkningen

It-anvendelse i befolkningen It-anvendelse i befolkningen - 11 It-anvendelse i befolkningen 11 It-anvendelse i befolkningen - 11 Udgivet af Danmarks Statistik 21. maj 12 Oplag: Printet hos PRinfoParitas Foto omslag: Scanpix Papir-udgave

Læs mere

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning

SERVICEERHVERV STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2008:22 11. september 2008. Befolkningens it-færdigheder 2007. 1. Indledning STATISTISKE EFTERRETNINGER SERVICEERHVERV 8:22. september 8 Befolkningens it-færdigheder 7 Resumé: It-anvendelse falder med alderen, men med stor forskel på konkrete it-anvendelser. Fx er de yngste aldersgrupper

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2004:10 x 25. februar 2004. Befolkningens brug af internet 2003. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2004:10 x 25. februar 2004 Befolkningens brug af internet 2003 I 2003 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjem og/eller arbejde. Fire ud af ti har adgang til internettet

Læs mere

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014

E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 3. KVARTAL NOVEMBER 2014 E-handel runder 80 mia. kr. i 2014 AF KONSULENT MALTHE MUNKØE, MA, CAND.SCIENT.POL OG POLITISK KONSULENT MARIE LOUISE THORSTENSEN, CAND. SCIENT. POL. E-handlen tegner i 2014 igen

Læs mere

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester. Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark inkl. streamingtjenester Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Tv-markedet i Danmark Hovedpunkter Den nye Seer-Undersøgelse måler online sening og streaming mere

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat

YouSee Mobil. Få det, som du vil med særlig foreningsrabat YouSee Mobil Få det, som du vil med særlig foreningsrabat Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier

Sociale medier 2013. Danskernes holdning til og brug af sociale medier Sociale medier 2013 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Agenda Baggrund og metode Brugen af sociale medier De forskellige tjenester Segmentering Kommerciel involvering på sociale medier Fremtiden

Læs mere

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport

Læserundersøgelse af En venlig hilsen. Odense Kommunes blad til borgere over 65 år. December Rapport Læserundersøgelse af En venlig hilsen Odense Kommunes blad til borgere over 65 år December 2010 Rapport Rapporten er udarbejdet af Christian Krogsgaard Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Formålet med

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL. Borgerne og it. Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre Juli 2013 HS ANALYSE BOX 30 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL 1 Borgerne og it - en status over brugen af it i det grønlandske samfund år 2013 Undersøgelsen er gennemført på vegne af Grønlands Selvstyre

Læs mere

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen

Lægepopulationen og lægepraksispopulationen PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION April 2012 Lægepopulationen og lægepraksispopulationen 1977-2012 Nøgletal fra medlemsregisteret (Populationspyramide - 1993 og 2012) Resume Denne statistik vedrører den

Læs mere

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang

Fakta om streaming Streaming har godt fat. MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang MEDIEANALYSE Streaming fortsætter sejrsgang Kodas aktuelle medievane-undersøgelse viser, at næsten hver tredje dansker nu er hyppig bruger af en eller flere af de store musikstreamingtjenester. Det fremgår

Læs mere

DANSKERNES BRUG AF ADBLOCKERE

DANSKERNES BRUG AF ADBLOCKERE 2017 MEDIERNES UDVIKLING I DANMARK WWW.SLKS.DK/MEDIEUDVIKLINGEN DANSKERNES BRUG AF ADBLOCKERE GRAFIK: COLOURBOX ISSN 2445-852X DANSKERNES BRUG AF AD- BLOCKERE Indhold 1 Introduktion... 2 2 Indledning...

Læs mere

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen

Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Forbrugerpanelet om Kalorier på menutavlen Resume og konklusioner Et flertal af respondenterne (71 %) synes i nogen eller høj grad, at det er en god idé, hvis der kommer tydelig kaloriemærkning på menutavlen

Læs mere

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015

Påskemåling - Detektor. 23. mar 2015 t Påskemåling - Detektor 0 DR. mar 0 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA INDHOLDSFORTEGNELSE. Frekvenser.... Kryds med alder.... Kryds med køn.... Kryds med Partivalg.... Om Undersøgelsen...

Læs mere

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3

1. Introduktion... 2 2. Metode... 2 3. Udviklingen i antal beskæftigede med journalistuddannelse... 3 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 BRANCHEANALYSE ANSÆTTELSESSTATISTIK H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

YouSee Mobil. Få det, som du vil

YouSee Mobil. Få det, som du vil YouSee Mobil Få det, som du vil Mobil til dem, der gerne vil have det hele Gode oplevelser skal ikke bare være noget, du får derhjemme. Derfor giver YouSee dig den bedste dækning og lynhurtig mobil internetforbindelse,

Læs mere

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013

Lektiebusser. Evaluering af gratis internet i busser. December 2013 Lektiebusser Evaluering af gratis internet i busser December 2013 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 3 2 Facts og metode... 4 2.1 Repræsentativitet og validitet... 5 3 Respondenter... 6 4 Konklusioner...

Læs mere

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse,

Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, N O T A T 30-11-2015 Analyse af beskæftigedes pendlingens afstand fordelt på uddannelse, En ny analyse fra Danske Regioners viser, at de beskæftigede uden for hovedstadsområdet har en kraftig vækst i den

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Undersøgelse om danskernes mobilvaner

Undersøgelse om danskernes mobilvaner t Undersøgelse om danskernes mobilvaner Danmarks Radio 2. dec 2015 AARHUS COPENHAGEN MALMÖ OSLO SAIGON STAVANGER VIENNA 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Frekvenser... 3 2. Kryds med køn... 24 3. Kryds med alder...

Læs mere

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden

2 Hovedresultater. Har ikke tv apparat i husstanden 2 Hovedresultater Daglig sening af traditionelt tv Den gennemsnitlige daglige tv sening af traditionelt flow tv er faldet fra 173 til 172 minutter om dagen fra 14 til 15. Gennemsnitlig daglig tv sening

Læs mere

Indhold. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/RESUMÉ 2014 Side 1 af 13

Indhold. Kulturstyrelsen/Mediernes udvikling 2014/RESUMÉ 2014 Side 1 af 13 MEDIERNES UDVIKLING 20 I DANMARK 014 RESUMÉ 2014 H. C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.kulturstyrelsen.dk medieudviklingen@kulturstyrelsen.dk Indhold 1. Indledning... 2 2. Hvorfor

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2005:30 x 25. maj 2005. Befolkningens brug af internet 2005. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2005:30 x 25. maj 2005 Befolkningens brug af internet 2005 I 2005 har 79 pct. af befolkningen adgang til internet fra hjemmet. Syv ud af ti har adgang til internettet fra hjemmet via en

Læs mere

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013

Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger. August 2013 Digital Service Københavnernes vurdering og brug af Teknik- og Miljøforvaltningens selvbetjeningsløsninger August 2013 ISBN 978-87-92689-81-8 August 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen

Læs mere

3F s ledighed i december 2011

3F s ledighed i december 2011 Sep Sep Sep sep sep Formandssekretariatet Den 11. januar 2012 AV/ (tlf. 88 92 04 56) 3F s ledighed i december 2011 Ledigheden er faldet med 800 personer I hovedpunkter viser notatet bl.a.: Bruttoledigheden

Læs mere

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014

Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 Statistikdokumentation for It-anvendelse i befolkningen 2014 1 / 12 1 Indledning Formålet med It-anvendelse i befolkningen er, at belyse befolkningens adgang til og brug af internettet og it, samt at følge

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016

NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 NEMID IMAGEMÅLING 2016 MEC ANALYTICS & INSIGHT DECEMBER 2016 Metode Resultater Konklusion Metode Resultater Konklusion METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Undersøgelsen er gennemført for personer

Læs mere

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV

DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV DIGITAL ARV EN UNDERSØGELSE AF DANSKERNES DIGITALE ADFÆRD SAMT DERES HOLDNINGER TIL OG INTERESSE FOR DIGITALE SPOR OG ISÆR DIGITAL ARV Rapporten er udarbejdet for Landsforeningen Liv&Død i samarbejde med

Læs mere

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint.

I Danmark bliver 8% af mændene ledere, mens det kun gælder for 3,3% af kvinderne. Forskellen er således på 4,7 procentpoint. Marts 2017 Der er fortsat store forskelle på kvinder og mænds lederchancer Djøf har på baggrund af Danmarks Statistiks registre foretaget en analyse af kvinder og mænds sandsynlighed for at blive leder.

Læs mere

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse

KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008. 1. halvår 2011. Tal og analyse KORONARARTERIOGRAFI OG CT-SCANNING AF HJERTET 2008 1. halvår 2011 2012 Tal og analyse Koronararteriografi og CT-scanning af hjertet 2008-1. halvår 2011 Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen, 2012.

Læs mere

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information

Brugerundersøgelse. Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter. Ibureauet, Information Brugerundersøgelse Anvendelse af politiets profiler på Facebook og Twitter Ibureauet, Information 26. august 2013 Side 2 1. Baggrund Rigspolitiet gennemførte i 2011 en foranalyse samt udarbejdede en business

Læs mere