Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 2. februar søndag efter helligtrekonger Matt. 14,22-33 Salmer:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 2. februar 2014 4. søndag efter helligtrekonger Matt. 14,22-33 Salmer: 754-636-450---582-557"

Transkript

1 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 2. februar søndag efter helligtrekonger Matt. 14,22-33 Salmer: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Straks efter nødte Jesus disciplene til at gå om bord i båden og tage i forvejen over til den anden bred, mens han selv sendte skarerne bort. Da han havde sendt skarerne bort, gik han ene op på bjerget for at bede. Og da det var blevet aften, var han alene dér. Båden var allerede mange stadier fra land og kæmpede med bølgerne, for vinden var imod. Men i den fjerde nattevagt kom han til dem, gående på søen. Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde:»det er et spøgelse,«og de skreg af frygt. Og straks talte Jesus til dem og sagde:»vær frimodige, det er mig, frygt ikke!«men Peter sagde til ham:»herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig på vandet.«han sagde:»kom!«peter trådte ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. Men da han så den stærke storm, blev han bange, og han begyndte at synke og råbte:»herre, frels mig!«straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde:»du lidettroende, hvorfor tvivlede du?«da de kom op i båden, lagde vinden sig. Og mændene i båden kastede sig ned for ham og sagde:»sandelig, du er Guds søn.«matt 14,22-33 God morgen. Denne 4. søndag efter helligtrekonger tager evangeliet os vi ud på det dybe vand for at møde Guds søn, der hvor vi ikke kan bunde, der hvor vi kan føle, vi er ved at gå under, her møder vi Jesus, som den der frelser Peter og os, også selv om troen er lille og spinkel. Og så en praktisk oplysning: Her i Slotskirken, står vi op og synger, men vi sidder ned og lytter til læsningerne fra bibelen. Et ord om forhistorien: Jesus har lige bespist mænd foruden kvinder og børn med fem brød og to fisk, oven i købet er der blevet 12 fulde kurve til overs, ovenpå det guddommelige festmåltid vejrer de mange mennesker morgenluft, tænk hvis Jesus kan gør det igen og igen og igen. Sikke en konge han kan blive. En rigtig leder, som vi alle inderst inde hungrer efter. 1

2 I dag er det 4. søndag efter helligtrekonger - hellig tre konger tiden kaldes også epifanitiden, fordi her skal vi begynde at se, epifani betyder tilsynekomst eller åbenbaring, dvs. det skal åbenbares, vi skal begynde at se, hvad det er for en Gud, der kommer til verden julenat. Søndag efter søndag lindes der mere og mere for sløret, så vi får mere og mere at se af Guds sande ansigt. I takt med, at dagene bliver lysere og lysere, kastes der mere og mere lys ind over, hvem Gud er epifanitiden er oplysningstid. Og hvad er det så for en Gud, vi møder denne 4. søndag efter hellig tre konger? Ja, for det første er det en Gud, der trækker sig tilbage eller ind i sig selv og derefter er det en Gud, der kommer Peter og os i møde og rækker hånden ud mod os, når vi er ved at gå under. Først den tilbagetrukne Gud. Jesus sender disciplene væk og går helt alene op på bjerget for at bede, hører vi. Bede om hvad? Måske om ikke at falde for fristelsen til at spille med sine guddommelige muskler, bønnen om ikke at falde for djævelens fristelse til at lave stene for brød Ved at trække sig, siger den almægtige Guds søn nej til magten, han giver afkald på magten han vil ikke være brødkonge på menneskers betingelser han vil ikke leve op til vore menneskelige forventninger, fordi de dybest set altid er for få og små. For vi lever ikke af brød alene, vi dør af brød alene. Dagens første epifani er et billede af Jesus, der trækker sig det letteste og forventeligste i verden for en menneskeskabt Gud havde vel været at gribe magten med hård hånd men den Gud, vi møder i Jesus Kristus er anderledes: tilbagetrukket tilbageholdende. For den tro og tilbedelse Jesus ønsker, ønsker han ikke fremkaldt med vold og magt og mirakler. Men er det ikke et mirakel, at Jesus går på vandet, og vinden uforklarligt pludselig lægger sig? Og jo, vi kan fokusere på det naturstridige men gør vi det, overser vi det væsentlige. For selv om det nu virkelig er sådan, at hvis bare vi tror nok, så kan vi spare brobizzen eller skyde genvej over Slotssøen eller løbe ud og hente 2

3 badebolden, når den er ved at drive til havs, så vil det alligevel ikke ændre en tøddel på det helt grundlæggende: Hvad er det at være et menneske. Derfor må jeg også sige det så tydeligt som muligt: Miraklet er ikke vandgangen nej, dagens virkeligt mirakuløse epifani er, at Jesus rækker hånden ud og frelser Peter, da han er ved at gå under på trods af Peters alt for lille tro, på trods af Peters tvivl, på trods af hans overmod. Og hvis nogen nu tænker ja, ja, alle fortjener vel at få en chance til så gentager historien sig natten til langfredag, da Peter sidder ude i templets forgård, og på trods af, at han har svoret, at om så alle andre svigter, så vil han aldrig, aldrig, aldrig svigte sin bedste ven. Og så er det, hanen galer netop i det øjeblik, Peter for tredje gang har bandet på, at dén mærkelige mand fra Nazaret, som frelste ham fra at gå under den mørke nat på søen, ham har han godt nok aldrig nogen sinde hørt om eller været i nærheden af. Et svigt, et forræderi og en fornægtelse han skal mindes om og plages af resten af livet hver eneste morgen, når den forbandede hane hilser solen og den nye dag velkommen. Alligevel kommer Jesus selv Peter i møde efter påskemorgens opstandelse vel vidende, at Peter har svigtet igen og igen og igen og formentlig vil gøre det igen og igen og igen. For sådan er det at være menneske. Og så er det Jesus spørger ham: Peter har du mig kær, og store, stolte, stærke overmodige Peter svarer med en stemme, der er lille af skam og fortvivlelse; Herre, du ved jeg har dig kær. Vogt mine får, siger Jesus. Tre gange spørger Jesus, og tre gange svarer Peter. Tre gange lyder ordene: Vogt mine får. En for hver af Peters tre fornægtelser. Om Peter dén dag har følt sig, som var han på vej til endnu engang at gå under i søens natmørke dybe vand det ved vi ikke, men Jesu ord er som en udstrakt hånd, der frelser ham op af fortvivlelsens og selvbebrejdelsernes sump. Du lidettroende, hvorfor tvivlede du, hvorfor svigtede du? Peter er gennemskuet til sin sjæls inderste, klædt nøgen og afsløret og alligevel iklædt kærlighedens og tilgivelsens beskyttende kappe Peter hører stadig med, Peter kan stadig bruges i Guds riges tjeneste, Jesus regner stadig med ham som sin ven. Klippen Peter noget af en vakkelvorn klippe, som Jesus vil bygge sin kirke på så meget desto bedre for alle os, som kender til at være lidettroende og tvivlende for så er der håb også for os. 3

4 Det er dagens virkelige mirakel: At Gud kan bruge sådan nogen som os, der tvivler. At Gud rækker hånden ud mod sådan nogen som os, der svigter. At Gud sætter livet ind på at frelse sådan nogen som os, der falder i. At mig dagen fryder, TRODS synd og død, sang vi med Jakob Knudsen. Vores tvivl, svigt og kommen til kort, det forsvinder ikke vi falder i igen og igen og igen døden forsvinder ikke alligevel er der med Jesus Kristus sat en ny standard for, hvad det vil sige at være menneske, også når vi ikke kan gå på vandet der er sat en ny standard for, hvad det vil sige at måtte leve med døden som det eneste sikre i livet. Lad mig nu kun drage ad natmørkt hav sang, vi med Jakob Knudsen, og vi fortsatte: Ud hans hånd mig river af dødens garn. For denne søndag rummer dybere lag end en simpel søredningsaktion her er mere på spil end en almindelig redningskrans. Når Jesus kommer i den fjerde nattevagt så er det ikke bare i de timer mellem 3 og 6, hvor mange af os kender til at ligge og vende og dreje sig i mørket, fordi al verdens problemer og bekymringer har det med at tårne sig op og vokse til uoverstigelige forhindringer. Nej den fjerde nattevagt er også timen, hvor solen bryder frem og jager mørket på flugt den fjerde nattevagt er solopgangens frelsende time, hvor vi ikke blot ser, at problemerne og bekymringerne sjældent er så alvorlige, som vi troede, men det er også timen, hvor kvinderne kommer ud til graven og finder stenen væltet fra og bliver mødt af englens forunderlige: Jesus fra Nazaret den korsfæstede, han er opstået, han er ikke her. I den forstand går der en direkte linje mellem Jesus og Peter på søens dybe vand og påskemorgens tomme grav. Her sættes hele vores liv og døden med i et helt nyt lys. Du er ikke kun det, du selv er i stand til at præstere og yde og gøre og lære. Du er også det, du er i kraft af den Gud, der rækker hånden frem for at frelse dig uanset hvor lille eller skrøbelig din tro så er. For sådan er det at være menneske, der er ingen af os der undgår at komme i modvind, der er ingen af os, der kommer tørskoede gennem et menneskeliv, 4

5 uden at der er dage, hvor vi falder i, eller er ved at gå eller bukke under eller synke til bunds i sorger og problemer. Det behøver man ikke at være SF er for at vide eller kende til! For med denne grundmenneskelige beretning om Peter ude på det dybe vand, her er vi inde og røre ved, hvad det betyder, at dit og mit sårbare liv allerede i dåben sammen med lille Nohr og Olivers liv er lagt i Guds hænder. Her er det ikke et spørgsmål om hverken at kunne gå på vandet eller at kunne så meget andet her er det alene et spørgsmål om at turde tro, at jeg er båret, også når mine egne ben ikke kan bære mig længere. Hvor svært det er at vove springet ud på de Kierkegaardske favne vand det ved de fleste, men det er ikke desto mindre troens vilkår. Og det er det vilkår, vi er kirke på. Måske er det derfor, det rum, hvor vi sidder som menighed kaldes skibet, det skib, hvor kirkens Herre selv kommer os i møde med sin udstrakte hånd, også når vi er i modvind eller høj bølgegang. Derfor er en frygtsom kirke også altid en selvmodsigelse. En kirke, der går med livrem og seler og airbag og cykelhjelm, og som vil sikre og helgardere sig på alle leder og kanter, før den tør tage et nyt skridt, det er en kirke, der har glemt sin Herre. En kirke eller præst, der synger med på admiralens vise: Stå ej til søs lad de andre stå, du får stribevis af kors og bånd og stjerner på, en sådan kirke eller præst har glemt sin mission. For her i kirken sidder vi ikke bare trygt og godt i et smukt synkefrit skib. Nej, her i kirken tror vi frimodigt på den Gud, der kommer os i møde, også når vi er i modvind, vi tror på den Gud, der holder fast, også når vi er kommet ud på dybt vand. Derfor må vi også igen og igen vove os ud, hvor vi ikke ved, hvilken vej det går, i tillid til, at selv om vi fejler eller ender med en fiasko eller kæntrer, så er der en Gud, der bærer over og bærer med. Det gælder for hver eneste af os, og det gælder for os som kristen kirke: Hvor svært dét er, har den sydafrikanske biskop Desmond Tutu illustreret med følgende historie: Der var en mand, som havde fået en ny bil, glad kører han af sted på de snoede bjergveje. Pludselig går det galt. Han kører ind i rækværket, ruller ud over skrænten, manden bliver slynget ud, mens bilen fortsætter i afgrunden. 5

6 Mirakuløst får manden grebet fat i et lille træ, der vokser midt på den stejle side! Han klamrer sig til træet, hænger og dingler over en dyb slugt, højt oppe over ham ligger vejen. Hjæælp!, råber han, er der nogen deroppe? Intet svar. Hjæææælp! Er der slet ikke nogen deroppe? Jo. Jeg er, lyder en dyb og venlig stemme. Men lige meget hvor manden kigger hen, kan han ingen se. Hvem er du?, nærmest hvisker manden. Jeg er Gud Herren, og jeg lover at hjælpe dig. Du skal bare gøre, hvad jeg be r dig om, så bli r du frelst: Du skal slippe taget, inden du falder ned og rammer dalens bund, så skal jeg nok gribe dig! (Pause) (Lang pause) Så lyder det fra manden: Hjææælp! Er der slet ingen ANDRE deroppe! Så enkelt og så svært er det. Så afgørende er det at turde slippe det, vi klamrer os til. Med Kierkegaards ord: At vove er at tabe fodfæste en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv. Kristustroens frie fald, for der er ingen andre deroppe. Guds hånd er rakt ud. Den eneste, der kan slå hånden af Gud, er mig selv. For det største mirakel er: At Guds udstrakte hånd er det ikke sådan at få slået af. Amen. 6

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække

Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 12. oktober 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 17. søndag efter trinitatis, Mark 2,14-22. 2. tekstrække Salmer DDS 736: Den mørke nat forgangen er Dåb: DDS 448:

Læs mere

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder

Foto: Rasmus Mikkelsen.... i dit liv. Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Foto: Rasmus Mikkelsen... i dit liv Forkyndelse for unge med aktiviteter til hoved, hænder og fødder Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 20. april 2014 Påskedag Matt. 28,1-8 Salmer: 235-400-674,1+2+7 227-218 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Efter sabbatten, da det

Læs mere

Den sidste reformation af Torben Søndergaard

Den sidste reformation af Torben Søndergaard Den sidste reformation af Torben Søndergaard Copyright: 2010, Torben Søndergaard Udgivelse: Mission Produktion ISBN: 978-87-989848-6-3 Bestilling: www.oplevjesus.dk, www.mission.dk eller pr. tlf. 22 93

Læs mere

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2

Lad Gud være i fred 26-02-2011 1. Lad Gud være i fred 26-02-2011 2 Egoet og verden er vores fælles skema... 3 Lyset og glæden... 4 Martha og Maria.... 8 Hvornår får vi fred?... 10 Troen... 13 Julen er enden på alle ofre.... 15 Der er ingenting at se. Maria.... 18 De,

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv

Indholdsfortegnelse. Tvivl i dit liv. Mirakler i dit liv. Gud i dit liv. Håb i dit liv Indholdsfortegnelse Tema Tvivl i dit liv Aktiviteter til hovedet Tvivl på din viden... 2 Tro på din tvivl... 3 Aktiviteter til hænderne Tvivl i fællesskabet... 5 Tvivl på det store lærred... 6 Aktiviteter

Læs mere

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner.

Følg mig. Jesus ønsker vi skal være hans venner. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 13 Følg mig Ugens tekst og referencer: Luk 5,1-11. Joh 1,35-42. Den Store Mester, kap. 30. Huskevers: I er mine venner. (Joh 15,14) Hovedformålet er, at børnene Ved, at Jesus

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen

Er du sikker i din tro Af Peter Madsen 1 Er du sikker i din tro Af Peter Madsen Palma Forlaget 2 Indhold Indledning 1. Ung og usikker 2. Det er synd for danskerne 3. Vigtigt at vide 4. Blodet vidner 5. Enten eller 6. New Age 7. En mægtig virkende

Læs mere

Hvordan lærer man Gud at kende?

Hvordan lærer man Gud at kende? 3 Andagt 121 181 Hvad ved du om Gud? Gud har skabt verden, og han har skabt dig. Han kan alt og er helt perfekt. Han har altså ingen fejl. Gud interesserer sig for dig, fordi han elsker dig. Men der er

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683 Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 27. oktober 2013 22. søndag efter trinitatis Matt. 18,21-35 Salmer: 752-478-522 695-683 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Da kom

Læs mere

uden for døren, for det er faktisk ikke spor rart at være sat udenfor lock outet fra fællesskabet sendt ud i kulden, hvor der hverken er løn eller

uden for døren, for det er faktisk ikke spor rart at være sat udenfor lock outet fra fællesskabet sendt ud i kulden, hvor der hverken er løn eller Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 28. april 2013 kl. 9.30 4. søndag efter påske - Konfirmation Johannes 8,1-11 Salmer: 749-29 478-192 v1+2+3+5+7+9-752 v.4+5 Men Jesus gik ud til Oliebjerget.

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

IBELCAMPING Bibeltimer 2011

IBELCAMPING Bibeltimer 2011 LEDERHÆFTE IBELCAMPING Bibeltimer 2011 tema kære gud - hør lige her Dette hæfte tilhører: TEMA: Jesus lærer os om bønhørelse KÆRE GUD - HØR LIGE HER OM BØNHØRELSE Jesus ved selv, at det er godt at bede.

Læs mere

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26

Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8. Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16. Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Møder med Jesus Indhold Forord side 4 Afsnit 1 Begyndelsen (1,1-45) side 8 Afsnit 2 Krisen (2,1-3,35) side 16 Afsnit 3 En ny begyndelse (4,1-6,29) side 26 Afsnit 4 Brødet (6,30-8,21) side 40 Afsnit 5 Messiasskolen

Læs mere

Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27

Tales of Glory. Tekstgennemgang. Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne. Til brug i kirke og klub. Tekst: Daniel 6,6-27 1 Vi skal adlyde Gud mere end Mennesker Daniel og løverne Tekst: Daniel 6,6-27 Rekvisitter fra En løve, Daniel og en væg. Ledertanker: Kender du Daniels tro, mod og frimodighed? Hvis du havde været Daniel

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

A Divine Revelation of Hell Danish

A Divine Revelation of Hell Danish A Divine Revelation of Hell Danish by Mary K. Baxter En guddommelig åbenbaring om helvedet af Mary Kathryn Baxter Forord Introduktion Til Kathryn fra Jesus Om forfatteren 1. Ind i helvede 2. Det venstre

Læs mere

Troen er ikke et soloshow

Troen er ikke et soloshow Troen er ikke et soloshow Man behøver hverken være et sportsgeni eller særligt interesseret i fodbold for at forstå, at en person ikke udgør hele holdet! Mange hold har individuelt dygtige spillere, men

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen.

Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Prædiken ved højmessen i Herlev Kirke 16.s.e.Trin. 2009 Kære Gud! Vi beder dig om at tale Livets ord til os. I Jesu navn: Amen. Mening og meningsløshed, godt og ondt, er side om side i vores menneskeliv.

Læs mere

Hvorfor var der ikke ti?

Hvorfor var der ikke ti? Mod Målet - artikler af Poul Madsen Maj 1990 side 1 Hvorfor var der ikke ti? Da Abraham begyndte at gå i forbøn for Sodoma, tænkte han, at der måtte da være halvtredsindstyve retfærdige i byen, men under

Læs mere

Vi skal prøve at nå hinanden med livgivende ord, men også have modet til at turde tie stille

Vi skal prøve at nå hinanden med livgivende ord, men også have modet til at turde tie stille Artikel i Muskelkraft nr. 2, 2000 Tale og tavshed Vi skal prøve at nå hinanden med livgivende ord, men også have modet til at turde tie stille Af Jørgen Jeppesen Gudmund Rask Pedersen ligner ikke det,

Læs mere

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 6. april 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til Mariæ Bebudelse, Luk 1,46-55. 2. tekstrække Salmer DDS 71: Nu kom der bud fra englekor Dåb DDS 448: Fyldt af glæde over

Læs mere

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk

BEVAR DIT HJERTE. Leif Munk BEVAR DIT HJERTE David, den mest kendte konge i Israels historie, havde en søn, som var en utrolig klog mand. Hans navn var Salomon, - og det specielle ved hans klogskab og visdom, var, at den havde han

Læs mere