IFLA kongressen i Milano august 2009 oplevet som medlem af Reference and Information Services Section (RISS) (Bodil Wöhnert)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFLA kongressen i Milano august 2009 oplevet som medlem af Reference and Information Services Section (RISS) (Bodil Wöhnert)"

Transkript

1 Dagbog: IFLA kongressen i Milano august 2009 oplevet som medlem af Reference and Information Services Section (RISS) (Bodil Wöhnert) Forberedelserne før: Mit engagement i RISS stammer tilbage fra I perioden er jeg Esbjerg Kommunes Bibliotekers repræsentant og fungerer som sekretær. RISS anses for en af de attraktive IFLA sektioner med fokus på IT-udviklingen og de muligheder og udfordringer dette stiller til bibliotekerne og formidlerne. Ud over vore egne arrangementer samarbejder RISS med andre sektioner om f. eks. satellitkonferencer, som giver mulighed for at gå lidt dybere i materien. RISS har p.t. 70 institutioner og personer som medlemmer - heraf består bestyrelsen (standing committee) af 20 personer. Sekretærjobbet giver en del arbejde hen over året men navnlig op til konferencerne, hvor alle tråde skal samles og medlemmer orienteres. Det kan til tider være lidt tricky for medlemsskaren er spredt ud over hele verden, og man kan nå at skifte jobs og mailadresser mange gange Desuden fungerer kommunikationen ikke altid lige optimalt - især til lande, hvor infrastrukturen ikke har samme standard som her. Virkeligheden er derfor oftest, at bestyrelsesmedlemmerne mødes i forbindelse med de årlige konferencer, aftaler hvem der påtager sig hvilke opgaver og hvis ikke det har været muligt at holde kontakten, må vi se til næste år, hvordan det gik. Sektionerne aflægger årsberetninger og udsender nyhedsbreve et par gange om året. På grund af sygdom har vi ikke kunnet overkomme vore forpligtelser, så det er desværre en kort orientering om de vigtigste projekter og dagsorden for vore bestyrelsesmøder, som nu ligger på vor hjemmeside. I det forløbne år har jeg været med til at planlægge en satellitkonference til kongressen Det er et samarbejde mellem flere sektioner, og IFLA har været inde over for at foreslå yderligere samarbejde. Den pludselige beslutning om at flytte næste års konference gør, at vi må begynde forfra og gøre et stykke praktisk kalendergymnastik for at finde tid og sted for et planlægningsmøde i Milano - og finde nye mulige konferencesteder. Fredag den 21. August Registrering: Der var rundsendt besked til IFLA-officers, at man kunne registrere allerede klokken 8.00 for dagens bestyrelsesmøder. Vi er nogle få som benytter os af tilbuddet og selv om vagterne ved indgangen venligt lader mig vide, at jeg jo er kommet til Italien, lykkes det at få sat så meget skub i sekretariatet, at jeg får mine papirer ved 9-tiden Ved officiel åbningstid klokken møder jeg klog af skade frem 15 minutter senere for at ordne yderligere formalia. Her gør en venlig Congrex-pige mig opmærksom på at de endnu ikke har åben men da jeg jo 1

2 allerede havde været der tidligere, vil jeg få særbehandling De næste i køen er også danske med et nordisk forhold til tid og aftaler. I øvrigt er bemærkelsesværdigt få mødt frem der plejer at være lang og utålmodig kø på dette tidspunkt. Milano er totalt uddød kun turister flokkes på de dertil indrettede lokaliteter, mens de lokale er på ferie. Coordinating Board meeting (Møde nr. 7) Også her er fremmødet lidt sparsomt. Vi burde være formænd og sekretærer, men f.eks. min formand er der ikke på trods af, at han drog mod Milano tidligere end jeg. Der går vel 30 min. før mødelederen dukker op. Han kommer direkte fra Governing Boardmøde, hvor der har været debat om flytning af næste års kongres til Göteborg. Alligevel er vort møde færdigt 1 time tidligere end fastsat. Vi afrapporterer årets arbejde og planer for denne kongres i vore sektioner. Mødelederen, som selv er afgående som de fleste i kredsen, rapporterer fra Governing Board og runddeler de sædvanlige vejledninger til afvikling af kongressen. Derefter drøftes flytningen han er bundet af tavshedspligt om en del af arbejdet i Governing Board, men kan dog oplyse, at man allerede i december drøftede en aflysning i Brisbane, da der ikke kunne stilles tilstrækkelig økonomisk sikkerhed fra de lokale arrangører. Om der havde været følere til Kuala Lumpur om en mulig flytning kunne han ikke oplyse (Kuala Lumpur var 2.valg). Dog fik vi at vide at der fremtidigt kræves et tilskud på Euro af arrangørerne. IFLA kongressen er blevet stadig dyrere at afholde. Også i Milano. Der kommer små 4000 deltagere heraf ca. 400 italienere. Det store sociale festarrangement er aflyst og erstattet af midnatsåbent på en række museer og spisebilletter til byens restauranter. Åbningsceremonien er flyttet til en sal med plads til 700 deltagere Lørdag den 22. August Section Meeting 22. August (Møde nr. 15) Bestyrelsesmøde i RISS Standing Committee Bestyrelsen består af 20 valgte medlemmer, men er sjældent fuldtallig heller ikke i dag: 4 har meldt afbud på forhånd, desuden mangler 6, hvoraf vi aldrig har set flere. Medlemslisten bliver tjekket, og de som har været fraværende 2 gange uden gyldig grund må vige pladsen for andre kandidater. De fremmødte er den aktive del af bestyrelsen, som også arbejder med opgaver mellem kongresserne. Det bliver besluttet at få etableret et nyhedsbrev umiddelbart efter kongressen, så det kan dokumenteres at der virkelig er blevet arbejdet. Da Esbjerg Kommunes Biblioteker ønsker at prioritere sit internationale engagement - ikke kun til IFLA-arbejde og deraf følgende obligatorisk fremmøde til kongresserne, har jeg meddelt at jeg trækker mig som sekretær, men forbliver medlem af bestyrelsen. Det viser sig at flere af os ikke længere kan garantere fremmøde. Jeg accepterer at fortsætte lidt endnu og inddrage en interesseret arvtager i arbejdet (en af dem der sendte afbud i år). Flytningen af næste års kongres fremprovokerer en debat om kvaliteten af RISS s arbejde og hvad vi kan gøre for at holde standarden. Den fortsætter på næste SC møde om et par dage. Satellitkonferencen drøftes hvis de andre grupper er med, er vi også. Jeg har sonderet mulige lokaliteter bl.a. i samråd med de svenske arrangører: Malmø ligner en god løsning i det hele taget er der flere lokaliteter i bekvem nærhed af Göteborg. Vi drøfter også om det skal være før eller efter IFLA-kongressen. 2

3 How Do You Say Reference projektet viser sig at køre fint som en slags studenterjob. Bl.a. har projektlederen netop rundsendt et spørgeskema, som naturligvis er videresendt til Referencefaggruppen. RISS bestyrelsen vil dog gerne involveres lidt mere, da vi jo er ejere af projektet. Nordic Caucus (Møde nr. 61) Den svenske biblioteksforening er vært i år for det regionale fællesmøde. Inden mødet er der en buffet, så den værste sult kan stilles før aftenens videre aktiviteter. Temaet er naturlig vis Göteborg 2010 og hvorfor/hvordan det gik så. Der er ikke så meget nyt i forhold til det jeg allerede ved - officielt og fra rygtebørsen. Göteborg ansøgte om værtskabet for 2012 men havde valgt et tema ("Open access to knowledge - promoting sustainable progress ), som passede til den kommende præsident Ellen Tise s program. Både Ellen Tise og Claudia Lux møder som vanligt frem med tak for de nordiske landes arbejde og støtte. Afgående kasserer Gunnar Salän rapporterer om IFLA s økonomi den er god, men fremtidig tages ingen risici vedr. kongresserne. Officers reception Den bliver man inviteret til af IFLA som tak for årets arbejde. Finder sted i Villa Erba en skøn gammel villa ved Como Søen, hvor alle nyder den gode mad og vin og en lun sommeraften ved søens breder. Søndag den 23. August Opening Session (Møde nr. 68) Efter Durban-konferencen er forventningerne til denne kulturelle manifestation af værtslandet store! Rygtet om for få pladser har fået mange til at møde frem næsten en time før men der bliver nu aldrig helt fyldt op. Årets kongrestema er: "Libraries create futures: building on cultural heritage". At Italien og navnlig Milano er kulturens vugge slåes fast med solide og lange taler fra 4-5 nøglepersoner, og Claudia Lux takker for invitationen. De kulturelle indslag er inspireret af den store bog i Durban: 5 afsnit af den europæiske kulturs historie fra kejser Konstantin til vore dages mode og design; opført af et ensemble naturligvis som commedia dell arte. Lidt morsomt ind imellem men alt for langt. Bagefter Lombardisk frokost med alt hvad hjertet kan begære af lækker pasta, ost kager og vin. Leadership Forum (Møde nr. 71) Som genvalgt sekretær og konvener af en satellitkonference deltager jeg i dette møde, der skal tjene til at orientere om den nye organisering af IFLA. Sektionerne er omgrupperet, så RISS nu hører til gruppen Library Services. Der har været en del debat om denne omgruppering og forsøget på at slanke den mastodontiske organisation. Det er jo ikke noget ukendt fænomen for en dansk bibliotekar, så jeg lytter - og er i øvrigt enig i, at IFLA trænger alvorligt til en omgang. Den nye gruppering ser jeg ikke som noget problem for samarbejde med andre sektioner uden for gruppen. Omvendt er jeg tilbøjelig til at være enig I, at vi næppe har mange interesser fælles med alle sektionerne i denne gruppe ( Bibliography, Cataloguing, Classification and Indexing, Information Literacy, Information Technology, Knowledge Management, Libraries for Children and Young Adults, Library Services to Multicultural Populations, Library Services to People with Special Needs, Literacy and Reading). Forkvindens mål er, så vidt jeg kan forstå, at forsøge at forene kræfterne i eet fælles arrangement ved kongresserne, som det er et af IFLA s udtrykte ønsker. Kunne dette sidste 3

4 lykkes, ville det nemlig betyde en mere overskuelig kongres. Milano kongressen er forkortet tidsmæssigt men har lige så mange arrangementer som de forrige (ca.218 i programmet + et hav af off site arrangementer tilbudt af leverandører og andre aktører på biblioteksmarkedet), så overskuelig kan man ikke just kalde den. Exhebition (Møde nr. 85) Som altid et paradenummer for forlag og bibliotekssystemleverandører m.fl. Det er også der man dukker op for at møde kolleger og bekendte. Nogen får noget fagligt ud af det. De fleste mingler. Et af indslagene er den finske Internet bus Netti Nysse, som er kørt hele vejen fra Tammerfors herned. La Scala Uventet flot operakoncert I den smukke gamle opera. Det samme ensemble kommer til Aalborg i efteråret. Både i Milano og Danmark kniber det lidt med at sælge billetter til dette angivelige studenter-ensemble. De er IKKE studenter men unge og vildt talentfulde og ofre for dårlig markedsføring! Sikke et symfoniorkester! De spiller Mendelssohn s Italienske symfoni med glæde og engagement. Og næste sæsons Carmen udvalgt af Barenboim viser sit stortalent. Vi har en international talentmasse i Danmark men her synes jeg La Scala viste verdensformatet - også blandt næste generations sangere! Mandag den 24. august Opgav plenerary session til fordel for Public Libraries open session. Taler undervejs med Michel Steen-Hansen. DB er interesseret I at medvirke til afholdelse af satellitkonferencen, hvis den kan afholdes i Nordjylland. Genealogy and Local History s (GENLOG s) danske formand (Ruth Hedegaard) støder til, og vi finder ud af, at RISS og GENLOG fortsætter det gode samarbejde om konferencer. Vort tema passer også til GENLOG, så Ruth og Michel eller andre fra DB møder også op til planlægningsmødet på onsdag. Senere på formiddagen tjekker Kirsten Boelt baglandet, så Nordjylland er klar til at huse satellitkonferencen. Om det bliver, besluttes onsdag morgen. Open Session Public Libraries (Møde nr. 91) Starter med en del afrapportering af tidligere arrangementer. I det hele taget er der mange ændringer i forhold til det annoncerede program. Overværer Thomas W. Galante præsentere Queens Library en beretning om kreativitet og innovation efter bedste model. Biblioteket betjener en broget etnisk skare hvoraf kun ca. halvdelen taler engelsk. Har mange aktiviteter som Flygtningenævnet herhjemme og er i det hele taget en slags borger.dk bibliotek. Interessant at erfare, at man bekæmper undgoms-uroen ved at ansætte og forpligte teenagers. Det har betydet at de fleste afdelinger ikke længere har behov for sikkerhedsvagter Smutter ud i Netti Nysse for at sende en beretning hjem fra åstedet der er bestemt inspiration at give videre også til EKB. OCLC: End-User Discovery Tools Går på jagt efter Hotel Mellia Milano i middagsheden for at høre om OCLC s katalogudvikling. OCLC s udgangspunkt er det beviste faktum, at mange biblioteksbrugere og 4

5 informationssøgende slet ikke bruger bibliotekernes kataloger. De bruger nettet: Google, Facebook, Youtube og Twitter m.fl. Brugerforventningerne er let tilgang og hurtig levering men også gerne brugerindflydelse. OCLC s fokus er derfor på en udvikling, hvor forudsætningerne hele tiden ændres. De 2 brugergrænseflader TouchPoint og WorldCar bliver demonstreret. I mangt og meget ligner de Arena, Brønd/Ting, Summa men nogle løsninger er nok lidt mere elegante end vore. Konklusion for anden gang denne dag: biblioteket må også gøre sig synligt på anden måde end via hjemmeside og webkatalog: brugerne finder os ikke på vore url er men via Google. Det vil OCLC s løsninger matche og DBC lytter med interesse. Officers training (Møde nr. 108) Dagens sidste dont er et orienteringsmøde for sektionernes formænd, sekretærer og webredaktører. I løbet af et par timer bliver der informeret om den nye organisation og hvordan IFLA gerne ser at vi arbejder (læs: sørger for mere åbenhed omkring vore tiltag, så alt for meget overlap undgås både når det gælder de løbende projekter og satellitkonferencer m.m.) Det lyder fornuftigt men organisationens mangfoldighed taget i betragtning er det nok desværre lidt utopisk. Tirsdag den 25. august Morgenens åbning med Carla Fracci er aflyst jeg hørte det heldigvis i aftes på rygtebørsen og sparer stresset med at nå fra den ene ende af byen til den anden på rekordtid. Digital Libraries Work Shop Milano s universitet (Møde nr. 116) De fleste sprovogne i mit kvarter ser ud til at være fra for-forrige århundrede. De skrumpler af sted over stok og sten og larmer enormt, men de er angiveligt miljøvenlige. Jeg tager en tur på en ca. ½ time og går de sidste 850 meter fra domkirken til universitetet. Milanos sporveje har en topmoderne web, hvor man let og bekvemt kan planlægge sin rute efter nøjagtig adresse, dato og klokkeslæt. Faktisk er den lidt mere elegant og detaljeret end vor egen Rejseplanen, men denne morgen er jeg dog glad for at møde en lokal som kan spørge os vej de 850 meter med grønt på kortet, som viser sig at sno sig så meget, at vi endog må have hjælp af politiet. Det bliver en lang men ganske interessant dag i skønne og kulturelle omgivelser. Der er nogle gode og konkrete indlæg og et par uforståelige (p.g.a. sporgvanskeligheder). Vi får bekræftet, at bibliotekerne må lytte kraftigt til brugerne og studere deres vaner og krav, hvis vi fortsat vil have en formidlerrolle. Der er mange udbydere af digitale tilbud nogle bedre end andre. Bibliotekerne kan enten negligere dem - eller gå i samarbejde og være med til at præge udbuddets kvalitet. Måske ikke de helt nye toner i en danskers ører men derfor er det nu nogle gode og inspirerende oplæg alligevel. ABM samarbejdet og digitalisering af kulturarven var også på dagsordenen, og i pausen får jeg et par gode dessiner af en engelsk kollega. Galla Evening I Milano s centrum holder museerne midnatsåbent; og i domkirken er der koncert med Stradivarius-violin-musik. Udvalgte restauranter tilbyder en kuponmiddag for dem der har timet deres aktiviteter rigtigt. En god fornyelse specielt fordi det er skønt at færdes ude under Sydens himmel og 5

6 mingle med opstemte kolleger. Denne gang kunne rygtebørsen kun berette om forvirring omkring tidspunkter for de forskellige arrangementer, så mange vandrer hvileløst rundt på domkirkepladsen og mange af os når først til spisningen, da kuponmenuerne er usdolgt Onsdag den 26. August Sattelit 2010? Tidligt morgenmøde med mulige interessenter. Ikke alle møder frem, så det er lidt uklart, om stemningen er for et videre planlægningsarbejde hos alle. Vi enes om at forsøge at skitsere et konferenceforløb i Nordjylland og forsøge at få endeligt tilsagn/afslag fra interessenterne hurtigst muligt d.v.s. i løbet af næste uge. Biblioteksbesøg I den indre by er en kirke ombygget til morderne mediatek. Promoveringen ved åbningen så spændende ud, så jeg skrumpler derhen med sporvognen. Det er ikke et offentligt bibliotek i vor forstand men snarere et tilbud som vi kender det fra Statsbibliotekets Mediearkiv. Der tilbydes adgang til RAI s arkiv, digital visning af kunstværker, film og musik. Følges med en ung italiensk kollega tilbage til konferencecenteret og får lidt at vide om hendes dagligdag og arbejdssituation. Dejligt når folk har entusiasmen og ambitionerne! Hendes mål er, at få folk til at læse store som små på trods af, at bibliotekets åbningstider ikke passer til samfundets arbejdsrytme. Biblioteket lukker, når folk kommer fra arbejde, så mange voksne i den arbejdsduelige alder kommer aldrig på biblioteket. Søndagsåbent er heller ikke den bedste løsning, selv om kommunerne måske var parat til at investere i overarbejdstid. Når folk har fri vil de nemlig ud af byen: til stranden eller nyde naturen på anden vis. (Det er jo lige netop hvad vi oplever i disse dage) Poster Session (Møde nr. 175a) Tjekker endnu en gang den omfattende plakatudstilling bl.a. for at hilse på kollegerne fra Odense og Lyngby som præsenterer hhv. Litteratursiden og Stadscafeen, som er et aktiveringsprojekt for handicappede og bevidst markedsført som sådan! Generalforsamling (Møde nr. 185) Nogen havde måske forventet lidt dramatik i anledning af flytningen af konferencen til Göteborg, men det var der lagt låg på på Governing Borads forudgående møde. Så alt i alt er det business as usual med afrapportering fra præsident, generalsekretær og kasserer uden at det afstedkommmer synderlig debat. En resulution fra Information Technology Section med ønsket om fri internetadgang på IFLA kongresserne får mange til at ryste på hovedet. Efter min mening vidner det mere om, at mange af IFLA s delegater stadig befinder sig i den analoge verden enten fordi de ikke har råd til andet - eller fordi de trods mulighederne ikke er opdaterede på udviklingen Torsdag den 27. august Mødes i korridoren med Public Libraries Section for at få bekræftet, at de er med på satellitkonferencen Har desuden denne morgen mulighed for lidt shopping rundt til andre sektioners 6

7 arrangementer. Hos Information Technology (Møde nr. 193) drøftes de fælles løsninger for fremsøgning af data fra arkiver, biblioteker og museer. Der er enighed om at bruge Dublin Core standarden, og en italiensk forsker berskriver Axmedis Peer 2 Per Network. Education & Training (Møde nr. 192) har ABM-samarbjde på programmet. Her beskrives bl.a. et italiensk projekt om kulturel turisme. Jeg sender Historisk Atlas Syddanmark en venlig tanke de skulle bare vide hernede i kulturens vugge hvor langt vi andre er deroppe i Norden RISS Open Session (Møde nr. 202) Så er det tid for RISS eget arrangement om den proaktive bibliotekar og hvordan man bliver det. 450 tilhørere er mødt, og vi har besluttet at give plads til både kommentarer til de tre indlæg og en bredere efterfølgende debat. Det fungerer fint takket være meget fin service fra de frivillige italienske kongresmedarbejdere. Indlæggene er gode, og bekræfter meget af det vi efterstræber i Esbjerg: I bund og grund handler det i dag om informationskompetence, og det er op til bibliotekaren at være den udfarende kraft og skabe et netværk, som kan motivere underviserne og skabe et godt læringsmiljø. Det kræver også motivering og målrettet instruktion af bibliotekspersonalet. Yoo-Seong Song fra University of Illinois taler om det personlige engagement og relationship management. Det er energiske og dybt engagerede Ganga B. Dakshinamurti fra University of Manitoba i Canada meget enig i. Med henvisning til sin indiske baggrund understreger hun vigtigheden af, at man sætter sig ned og spiser sammen, taler sammen og for ideer sammen. Begge er helt på det rene med, at det ikke nytter med høflig bibliotekarisk tilbageholdenhed. Ordren er: you must be aggressive det kan man så oversætte og bruge efter dansk/vestjysk temperament! Det sidste indlæg handler om brugerinddragelse og fornyelse af bibliotekets hjemmeside. Lotta Gustafsson og Mattias fra Växjö Universitetsbibliotek har gennemført fokusgruppeundersøgelser og haft mange gode dialoger med de studerende. Resultatet er en besked om at rydde op i de mange overflødige sider på biblioteks- web en. Brugerønsket er ikke udførlige beskrivelser om, hvad man kan få men direkte adgang til de centrale biblioteksfunktioner: søgning, bestilling o.s.v. Der er også 450 tilhørere da mødet slutter! Det er det bedste tegn på at arrangementet er en succes. Og hvad har det så med reference at gøre? Jammen Informationsformidling i dag er da en kerne-biblioteksopgave, som foregår overalt i biblioteket. Det handler naturligvis om faglige kvalifikationer men det handler i lige så høj grad om en professionel tilgang til brugerne og samarbejdspartnere. Set i det perspektiv er de tre indlæg et godt skud for boven! SC II Meeting Der er alt for kort tid til drøftelser og beslutninger på bestyrelsesmøderne. Vi når ikke at komme i materien, når det f.eks. gælder fastlæggelse af arbejdsprogram m.v. Egentlig er der for fremtiden kun afsat tid til eet møde under kongressen, men mange sektioner har krævet plads til det andet igen. Vi har i dag 1 time til opsamling af løse tråde fra lørdagens møde. Arbejdsplanen må vente til midterm-mødet i Washington i midten af april. Her får vi 2 hele mødedage, hvor vi kan koncentrere os. Og traditionen tro får vi også et biblioteksbesøg på Library of Congress og forhåbentlig også the Smithsonian Library. 7

8 Flere i kredsen er på det rene med, at det kommer til at koste på den private feriekonto. Men vi er efterhånden et veletableret kollegialt netværk, som både inspirerer og beriger hinanden fagligt og personligt der er faktisk noget om flosklerne om faglige venskaber på kongressens officielle talerstole! Closing Session/Generalforsamling (Møde nr. 218) Farvel og tak for godt arbejde til Frau Claudia Lux og goddag og hel og lykke til Ms. Ellen Tise. Tak til de italienske arrangører for et godt arrangement fra IFLA s seriøse spøgefugl, Bob Mckee. Trailer om Göteborgs vidunderligheder og invitationstale. Sidste års trailer med invitation til San Juan, Puertorico (Gad vide om de har Euro at stille som garanti ) Trailer om Helsinki og invitation til Vi konstaterer at der er mere sne i Helsinki end i Göteborg men ellers ikke den store forskel 2013 kommer IFLA så endelig til Asien/Oceanien! Efter et par timer siger vi personligt farvel til hinanden og ønsker god rejse hjem. Nu er det tid til tredje halvleg for RISS: en middag på et lokalt pizzeria. Det er uden for referat men jeg kan godt afsløre at vi glæder os! Konklusion når festen er forbi: I Italien måtte temaet nødvendigvis have noget med bevarelse og videregivelse af kulturarven at gøre. Mange arrangementer således også regeringens konference tirsdag beskæftigede sig med ABM-samarbejde. Kommentarer fra kolleger og fra talerstolene antyder at det generelt er et samarbejder på tværs af mange skel og derfor fungerer det ikke allerbedst. Jeg fortale glad og gerne om vort lokale projekt baseret på Google Maps. Det vakte venlig interesse og lidt mere respekt, når jeg fortalte, at vort samarbejde fungerer i fælles interesse og engagement. Åbningsceremonien var en manifestation af, at kulturens vugge ligger i Italien og noget tyder på, at det i nogen grad også er den holdning de offentlige italienske biblioteker står for: nok se men helst ikke røre. Jeg havde ikke mange chancer for at deltage i de officielle biblioteksbesøg, men derfor kan man jo godt kigge indenfor, når man kommer efter at festen er sluttet. Milanos kommunale bibliotek Ligger centralt bag domkirken i en smuk gammel villa, og der er et mylder ud og ind af unge studerende denne sene fredag eftermiddag. Jeg bliver lynhurtigt spottet som IFLA-gæst og tilbudt en rundvisning men får lov at liste rundt på egen hånd. Der er en grundplan, som lover mere end det, jeg finder på min rundgang: et avisarkiv med trådløst internet og kopiudlevering og et par læsesale med bedagede opslagsværker i hvert fald har vi skaffet os af med de fleste i Esbjerg Der var ingen åbne hylder, man kunne græsse ved, men formentlig kunne man rekvirere i forhallen. Bergamos kommunale bibliotek Skøn og monumental placering i det gamle rådhus på torvet sammen med domkirken, 8

9 kampanilen og andre bygningsværker fra den venetianske bystats storhedstid. På skiltet stod, at de havde åbent, og man kunne se lys derinde men den tunge trædør lod sig ikke rokke. Mediateket Indrettet i en restaureret kirke besøgte det på en arrangeret rundvisning. Det er et mediearkiv for de udvalgte, som har godkendt adkomst som studerende og forskere. Snak med en ung italiensk kollega Hun er ansat på et folkebibliotek og vil gerne vide, hvor mange der benytter de danske biblioteker og sukker stille da hun hører det positive svar. Hun fortæller at der er mange biblioteker i Italien, men alt for få benytter dem. Folkebibliotekerne lukker når folk kommer hjem fra arbejde. De fleste kommuner vil ikke yde ekstra betaling for skæve arbejdstider og søndagsåbent. Hun virker entusiastisk og tændt af alt det, hun har oplevet på kongressen men nok lidt afventende på, om noget af det vil kunne gennemføres på hendes bibliotek. Hun synes italienerne er isolerede ved ofte kun at kommunikere på italiensk. Det er ikke almindeligt at tale engelsk, og der undervises ofte kun i tysk i skolerne her på disse kanter. Det sidste kan jeg også selv konstatere: Som i de andre middelhavslande beskriver mange museer kun det udstillede på lokalsproget. På corso en, hvor jeg boede, kommer mange turister i forbindelse med kongresser, food fair o.l. men kommunikationen i de små lokale butikker er konsekvent italiensk eller gestus. Dario Fo I min rejseguide fra Lonely Plannet citeres Dario Fo øjensynligt i forbindelse med hans valgkampagne i 2006 for at blive Milanos borgmester: Byen har mistet sin sjæl, og kulturarven ses kun på postkortene Alligevel kunne han ikke tænke sig at bo andre steder! For mig er Milano mest af alt en moderne handels- og industriby med det daglige liv, hvor business, mode og design er allesteds nærværende. IFLA kongressen ville gerne vise, at kulturarven også findes i arkiver, biblioteker og museer og på internettet. For bibliotekernes skyld ser jeg frem til en mere folkelig udgave af kongressen næste år i Sverige selv om jeg vil savne La Scala og Stradivarius! Bodil Wöhnert Esbjerg Kommunes Biblioteker Link til programmet på IFLA s hjemmeside numrene i teksten refererer hertil. 9

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp

pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp pigeklubben Håndbog for frivillige i en pigeklub Dansk Flygtningehjælp Dansk Flygtningehjælp igangsatte i 2006 et toårigt Pigeklubprojekt, der skulle etablere 21 pigeklubber for teenagepiger med etnisk

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 3. september 2015 på Arla Foods Branderup Mejeri 2014-2015 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2014/15 1 Indledning...

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen

Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Seniorer i Skolen Håndbog En guide til indførelse af Seniorer i Skolen Håndbogen er produceret af arbejdsgruppen: Ruta Aukspole, Dainis Naburgs, Karl-Erik Olsson, Sven Norén, Jørgen Ole Erichsen, Grete

Læs mere

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010

BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen. Nr 2. 2010 DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 2. 2010 Per Stig Møller afløser Carina Christensen som kulturminister BERETNING 2009 Valgt til DBs Repræsentantskab Kulturordførernes ønsker til biblioteksudviklingen Forsidefoto:

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Bilag 8. Side 1 af 12

Bilag 8. Side 1 af 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Transskribering af interview m. Ea, 14.april

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Lokale Udviklings Planer

Lokale Udviklings Planer VESTviden ApS Lokale Udviklings Planer Konkret udviklingsværktøj eller? Om projektet... 3 Baggrund... 3 Metode... 3 Anvendelse af anden relevant litteratur... 4 Konklusioner... 5 Et kig på Lokale Udviklingsplaner...

Læs mere

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II

03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II ÅRSBERETNING 2013 03 Forord 04 Aktivitetshuset i Tranum er åbnet 08 Beboerrådet asylansøgerens stemme 12 Brovst Asylcenter på Facebook 15 Året der gik på Brovst II 16 Center Brønderslev får flere selvstændige

Læs mere

foreningen af unge med gigt

foreningen af unge med gigt foreningen af unge med gigt medlemsblad nr. 146 august 2012 28. årgang temafamilie Lær din krop at kende SIDE 7 Tema: Hvad tænker de om min sygdom? SIDE 14 Samfund: Unge aktive patienter tog ordet? SIDE

Læs mere

Bestyrelsens beretning

Bestyrelsens beretning Dansk Mejeriingeniør Forening Bestyrelsens beretning Generalforsamling den 5. september 2013 hos DSS Silkeborg 2012-2013 Indhold i beretning for Dansk Mejeriingeniør Forening 2012/13 1 Indledning... 3

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011

Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 Første Forrygende Frivillig Fredag INSPIRATIONSHÆFTE MED IDEER FRA 2011 FØRSTE FORRYGENDE FRIVILLIG FREDAG - Inspirationshæfte med ideer fra 2011 Tekst: Karina Ertmann Krammer, Jacob Bøgesvang og Sanne

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne

En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne En håndbog til elevråd på erhvervsskolerne indhold Leder Råd til elevråd...3 Indledning Hvorfor er elevråd så vigtige...4 Hvem bestemmer på din skole en gennemgang af jeres vej til indflydelse...5 Råd

Læs mere

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007

BLANDEDE BOLCHER. Nr. 2 - juni 2007 Nr. 2 - juni 2007 BLANDEDE BOLCHER Inden feriestemningen for alvor sætter ind, sender vi sommerens nyhedsbrev ud. Vi har kaldt udgivelsen for blandede bolcher, fordi vi syntes, der var mange forskellige

Læs mere

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder

Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Fælles Handling Lokal beskæftigelsesindsats i udsatte byområder Integrations- og beskæftigelsesprojekt. LO Storkøbenhavn og Jobcenter København 2007 2008 Evalueringsrapport Indhold Indledning...3 Vi gir

Læs mere

JCI Horsens Kammerbladet

JCI Horsens Kammerbladet JCI Kammerbladet Juni Tema: Regionen hvad er nu det for en størrelse I dette nummer: Formandens ord Invitation afdelingsaften Referat: hvad vil det sige at være effektiv? Tema: Regionen hvad er nu det

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG?

HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? HVAD ØNSKER FORSKERNE EGENTLIG? Bilag til rapporten En undersøgelse af forskerservices ved Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering,KADK Udarbejdet af: Maiken Bjerrum

Læs mere

Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter

Frivillige er med til at gøre Gentoftes indbyggere til e-borgere. Frivillige er vejen til nye netværk, publikumsudvikling og nye aktiviteter Bib forum FOR BIBLIOTEKERNE I REGION HOVEDSTADEN TEMANUMMER OM Frivillige på biblioteket Leder: Europæisk Frivillighedsår Frivillige på Fredensborg Bibliotekerne Frivillige er med til at gøre Gentoftes

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4

ADHD MAGASINET. TEMA: Juletiden. NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 TEMA: Juletiden NYT I ADHD MAGASINET: ADHD-foreningens tips og ideer til forældre (KIK-kassen) Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 6 DECEMBER 2014 Er du i sidste øjeblik med julegaverne? Side 29 Fra hektisk til

Læs mere

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød

Nyhedsbrev. Foto: Bjarne Stæhr. Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Nyhedsbrev Nr. 64 Oktober 2007 Foto: Bjarne Stæhr Foreningens adresse Landsforeningen for Marfan Syndrom Tamsborgvej 1, 2. th 3400 Hillerød Indhold: Kære medlemmer... 3 Projektet At være ung med Marfan

Læs mere

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30

INNER WHEEL. Sønderborg garden. Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 INNER WHEEL DANMARK NR. 111 december 2007 29. ÅRGANG INNER WHEEL NYT Sønderborg garden Konkurrence side 6 Stafetten side 22 Gaveartikler side 23 Krimi side 30 Indhold Den nationale Repræsentant...................................4

Læs mere

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012

Udnyttet som fleksjobber H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 H O V E D S T A D E N OKTOBER/2012 Udnyttet som fleksjobber Fleksjobberen Malene Kristoffersen fik 5.000 kroner mindre i løn end sin kollega for præcis det samme arbejde. Men den slags forskelsbehandling

Læs mere

DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015

DANSK TOURETTE FORENING. Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 DANSK TOURETTE FORENING Medlemsblad Nr. 49 Februar 2015 Fra Familieweekenden i Kerteminde oktober 2014 Adresser & Numre Bestyrelsen: Formand: Foreningens adresse: Søllerødvej 76, 2840 Holte e-mail: kk@tourette.dk

Læs mere

Nr 6. 2012. Leder: Unge er vilde med biblioteket

Nr 6. 2012. Leder: Unge er vilde med biblioteket DANMARKS BIBLIOTEKER Nr 6. 2012 Leder: Unge er vilde med biblioteket Gratisprincip til debat Mere uddannelse, øget brug af bibliotekernes digitale tilbud IFLA 2012 reportage Skal biblioteker uniformeres

Læs mere

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Mor er stadig mor Tema om pårørende nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Livet som pårørende Pludselig var jeg alene om ansvaret Et forrygende årsmøde leder Vi er også en patientforening

Læs mere