IFLA kongressen i Milano august 2009 oplevet som medlem af Reference and Information Services Section (RISS) (Bodil Wöhnert)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IFLA kongressen i Milano august 2009 oplevet som medlem af Reference and Information Services Section (RISS) (Bodil Wöhnert)"

Transkript

1 Dagbog: IFLA kongressen i Milano august 2009 oplevet som medlem af Reference and Information Services Section (RISS) (Bodil Wöhnert) Forberedelserne før: Mit engagement i RISS stammer tilbage fra I perioden er jeg Esbjerg Kommunes Bibliotekers repræsentant og fungerer som sekretær. RISS anses for en af de attraktive IFLA sektioner med fokus på IT-udviklingen og de muligheder og udfordringer dette stiller til bibliotekerne og formidlerne. Ud over vore egne arrangementer samarbejder RISS med andre sektioner om f. eks. satellitkonferencer, som giver mulighed for at gå lidt dybere i materien. RISS har p.t. 70 institutioner og personer som medlemmer - heraf består bestyrelsen (standing committee) af 20 personer. Sekretærjobbet giver en del arbejde hen over året men navnlig op til konferencerne, hvor alle tråde skal samles og medlemmer orienteres. Det kan til tider være lidt tricky for medlemsskaren er spredt ud over hele verden, og man kan nå at skifte jobs og mailadresser mange gange Desuden fungerer kommunikationen ikke altid lige optimalt - især til lande, hvor infrastrukturen ikke har samme standard som her. Virkeligheden er derfor oftest, at bestyrelsesmedlemmerne mødes i forbindelse med de årlige konferencer, aftaler hvem der påtager sig hvilke opgaver og hvis ikke det har været muligt at holde kontakten, må vi se til næste år, hvordan det gik. Sektionerne aflægger årsberetninger og udsender nyhedsbreve et par gange om året. På grund af sygdom har vi ikke kunnet overkomme vore forpligtelser, så det er desværre en kort orientering om de vigtigste projekter og dagsorden for vore bestyrelsesmøder, som nu ligger på vor hjemmeside. I det forløbne år har jeg været med til at planlægge en satellitkonference til kongressen Det er et samarbejde mellem flere sektioner, og IFLA har været inde over for at foreslå yderligere samarbejde. Den pludselige beslutning om at flytte næste års konference gør, at vi må begynde forfra og gøre et stykke praktisk kalendergymnastik for at finde tid og sted for et planlægningsmøde i Milano - og finde nye mulige konferencesteder. Fredag den 21. August Registrering: Der var rundsendt besked til IFLA-officers, at man kunne registrere allerede klokken 8.00 for dagens bestyrelsesmøder. Vi er nogle få som benytter os af tilbuddet og selv om vagterne ved indgangen venligt lader mig vide, at jeg jo er kommet til Italien, lykkes det at få sat så meget skub i sekretariatet, at jeg får mine papirer ved 9-tiden Ved officiel åbningstid klokken møder jeg klog af skade frem 15 minutter senere for at ordne yderligere formalia. Her gør en venlig Congrex-pige mig opmærksom på at de endnu ikke har åben men da jeg jo 1

2 allerede havde været der tidligere, vil jeg få særbehandling De næste i køen er også danske med et nordisk forhold til tid og aftaler. I øvrigt er bemærkelsesværdigt få mødt frem der plejer at være lang og utålmodig kø på dette tidspunkt. Milano er totalt uddød kun turister flokkes på de dertil indrettede lokaliteter, mens de lokale er på ferie. Coordinating Board meeting (Møde nr. 7) Også her er fremmødet lidt sparsomt. Vi burde være formænd og sekretærer, men f.eks. min formand er der ikke på trods af, at han drog mod Milano tidligere end jeg. Der går vel 30 min. før mødelederen dukker op. Han kommer direkte fra Governing Boardmøde, hvor der har været debat om flytning af næste års kongres til Göteborg. Alligevel er vort møde færdigt 1 time tidligere end fastsat. Vi afrapporterer årets arbejde og planer for denne kongres i vore sektioner. Mødelederen, som selv er afgående som de fleste i kredsen, rapporterer fra Governing Board og runddeler de sædvanlige vejledninger til afvikling af kongressen. Derefter drøftes flytningen han er bundet af tavshedspligt om en del af arbejdet i Governing Board, men kan dog oplyse, at man allerede i december drøftede en aflysning i Brisbane, da der ikke kunne stilles tilstrækkelig økonomisk sikkerhed fra de lokale arrangører. Om der havde været følere til Kuala Lumpur om en mulig flytning kunne han ikke oplyse (Kuala Lumpur var 2.valg). Dog fik vi at vide at der fremtidigt kræves et tilskud på Euro af arrangørerne. IFLA kongressen er blevet stadig dyrere at afholde. Også i Milano. Der kommer små 4000 deltagere heraf ca. 400 italienere. Det store sociale festarrangement er aflyst og erstattet af midnatsåbent på en række museer og spisebilletter til byens restauranter. Åbningsceremonien er flyttet til en sal med plads til 700 deltagere Lørdag den 22. August Section Meeting 22. August (Møde nr. 15) Bestyrelsesmøde i RISS Standing Committee Bestyrelsen består af 20 valgte medlemmer, men er sjældent fuldtallig heller ikke i dag: 4 har meldt afbud på forhånd, desuden mangler 6, hvoraf vi aldrig har set flere. Medlemslisten bliver tjekket, og de som har været fraværende 2 gange uden gyldig grund må vige pladsen for andre kandidater. De fremmødte er den aktive del af bestyrelsen, som også arbejder med opgaver mellem kongresserne. Det bliver besluttet at få etableret et nyhedsbrev umiddelbart efter kongressen, så det kan dokumenteres at der virkelig er blevet arbejdet. Da Esbjerg Kommunes Biblioteker ønsker at prioritere sit internationale engagement - ikke kun til IFLA-arbejde og deraf følgende obligatorisk fremmøde til kongresserne, har jeg meddelt at jeg trækker mig som sekretær, men forbliver medlem af bestyrelsen. Det viser sig at flere af os ikke længere kan garantere fremmøde. Jeg accepterer at fortsætte lidt endnu og inddrage en interesseret arvtager i arbejdet (en af dem der sendte afbud i år). Flytningen af næste års kongres fremprovokerer en debat om kvaliteten af RISS s arbejde og hvad vi kan gøre for at holde standarden. Den fortsætter på næste SC møde om et par dage. Satellitkonferencen drøftes hvis de andre grupper er med, er vi også. Jeg har sonderet mulige lokaliteter bl.a. i samråd med de svenske arrangører: Malmø ligner en god løsning i det hele taget er der flere lokaliteter i bekvem nærhed af Göteborg. Vi drøfter også om det skal være før eller efter IFLA-kongressen. 2

3 How Do You Say Reference projektet viser sig at køre fint som en slags studenterjob. Bl.a. har projektlederen netop rundsendt et spørgeskema, som naturligvis er videresendt til Referencefaggruppen. RISS bestyrelsen vil dog gerne involveres lidt mere, da vi jo er ejere af projektet. Nordic Caucus (Møde nr. 61) Den svenske biblioteksforening er vært i år for det regionale fællesmøde. Inden mødet er der en buffet, så den værste sult kan stilles før aftenens videre aktiviteter. Temaet er naturlig vis Göteborg 2010 og hvorfor/hvordan det gik så. Der er ikke så meget nyt i forhold til det jeg allerede ved - officielt og fra rygtebørsen. Göteborg ansøgte om værtskabet for 2012 men havde valgt et tema ("Open access to knowledge - promoting sustainable progress ), som passede til den kommende præsident Ellen Tise s program. Både Ellen Tise og Claudia Lux møder som vanligt frem med tak for de nordiske landes arbejde og støtte. Afgående kasserer Gunnar Salän rapporterer om IFLA s økonomi den er god, men fremtidig tages ingen risici vedr. kongresserne. Officers reception Den bliver man inviteret til af IFLA som tak for årets arbejde. Finder sted i Villa Erba en skøn gammel villa ved Como Søen, hvor alle nyder den gode mad og vin og en lun sommeraften ved søens breder. Søndag den 23. August Opening Session (Møde nr. 68) Efter Durban-konferencen er forventningerne til denne kulturelle manifestation af værtslandet store! Rygtet om for få pladser har fået mange til at møde frem næsten en time før men der bliver nu aldrig helt fyldt op. Årets kongrestema er: "Libraries create futures: building on cultural heritage". At Italien og navnlig Milano er kulturens vugge slåes fast med solide og lange taler fra 4-5 nøglepersoner, og Claudia Lux takker for invitationen. De kulturelle indslag er inspireret af den store bog i Durban: 5 afsnit af den europæiske kulturs historie fra kejser Konstantin til vore dages mode og design; opført af et ensemble naturligvis som commedia dell arte. Lidt morsomt ind imellem men alt for langt. Bagefter Lombardisk frokost med alt hvad hjertet kan begære af lækker pasta, ost kager og vin. Leadership Forum (Møde nr. 71) Som genvalgt sekretær og konvener af en satellitkonference deltager jeg i dette møde, der skal tjene til at orientere om den nye organisering af IFLA. Sektionerne er omgrupperet, så RISS nu hører til gruppen Library Services. Der har været en del debat om denne omgruppering og forsøget på at slanke den mastodontiske organisation. Det er jo ikke noget ukendt fænomen for en dansk bibliotekar, så jeg lytter - og er i øvrigt enig i, at IFLA trænger alvorligt til en omgang. Den nye gruppering ser jeg ikke som noget problem for samarbejde med andre sektioner uden for gruppen. Omvendt er jeg tilbøjelig til at være enig I, at vi næppe har mange interesser fælles med alle sektionerne i denne gruppe ( Bibliography, Cataloguing, Classification and Indexing, Information Literacy, Information Technology, Knowledge Management, Libraries for Children and Young Adults, Library Services to Multicultural Populations, Library Services to People with Special Needs, Literacy and Reading). Forkvindens mål er, så vidt jeg kan forstå, at forsøge at forene kræfterne i eet fælles arrangement ved kongresserne, som det er et af IFLA s udtrykte ønsker. Kunne dette sidste 3

4 lykkes, ville det nemlig betyde en mere overskuelig kongres. Milano kongressen er forkortet tidsmæssigt men har lige så mange arrangementer som de forrige (ca.218 i programmet + et hav af off site arrangementer tilbudt af leverandører og andre aktører på biblioteksmarkedet), så overskuelig kan man ikke just kalde den. Exhebition (Møde nr. 85) Som altid et paradenummer for forlag og bibliotekssystemleverandører m.fl. Det er også der man dukker op for at møde kolleger og bekendte. Nogen får noget fagligt ud af det. De fleste mingler. Et af indslagene er den finske Internet bus Netti Nysse, som er kørt hele vejen fra Tammerfors herned. La Scala Uventet flot operakoncert I den smukke gamle opera. Det samme ensemble kommer til Aalborg i efteråret. Både i Milano og Danmark kniber det lidt med at sælge billetter til dette angivelige studenter-ensemble. De er IKKE studenter men unge og vildt talentfulde og ofre for dårlig markedsføring! Sikke et symfoniorkester! De spiller Mendelssohn s Italienske symfoni med glæde og engagement. Og næste sæsons Carmen udvalgt af Barenboim viser sit stortalent. Vi har en international talentmasse i Danmark men her synes jeg La Scala viste verdensformatet - også blandt næste generations sangere! Mandag den 24. august Opgav plenerary session til fordel for Public Libraries open session. Taler undervejs med Michel Steen-Hansen. DB er interesseret I at medvirke til afholdelse af satellitkonferencen, hvis den kan afholdes i Nordjylland. Genealogy and Local History s (GENLOG s) danske formand (Ruth Hedegaard) støder til, og vi finder ud af, at RISS og GENLOG fortsætter det gode samarbejde om konferencer. Vort tema passer også til GENLOG, så Ruth og Michel eller andre fra DB møder også op til planlægningsmødet på onsdag. Senere på formiddagen tjekker Kirsten Boelt baglandet, så Nordjylland er klar til at huse satellitkonferencen. Om det bliver, besluttes onsdag morgen. Open Session Public Libraries (Møde nr. 91) Starter med en del afrapportering af tidligere arrangementer. I det hele taget er der mange ændringer i forhold til det annoncerede program. Overværer Thomas W. Galante præsentere Queens Library en beretning om kreativitet og innovation efter bedste model. Biblioteket betjener en broget etnisk skare hvoraf kun ca. halvdelen taler engelsk. Har mange aktiviteter som Flygtningenævnet herhjemme og er i det hele taget en slags borger.dk bibliotek. Interessant at erfare, at man bekæmper undgoms-uroen ved at ansætte og forpligte teenagers. Det har betydet at de fleste afdelinger ikke længere har behov for sikkerhedsvagter Smutter ud i Netti Nysse for at sende en beretning hjem fra åstedet der er bestemt inspiration at give videre også til EKB. OCLC: End-User Discovery Tools Går på jagt efter Hotel Mellia Milano i middagsheden for at høre om OCLC s katalogudvikling. OCLC s udgangspunkt er det beviste faktum, at mange biblioteksbrugere og 4

5 informationssøgende slet ikke bruger bibliotekernes kataloger. De bruger nettet: Google, Facebook, Youtube og Twitter m.fl. Brugerforventningerne er let tilgang og hurtig levering men også gerne brugerindflydelse. OCLC s fokus er derfor på en udvikling, hvor forudsætningerne hele tiden ændres. De 2 brugergrænseflader TouchPoint og WorldCar bliver demonstreret. I mangt og meget ligner de Arena, Brønd/Ting, Summa men nogle løsninger er nok lidt mere elegante end vore. Konklusion for anden gang denne dag: biblioteket må også gøre sig synligt på anden måde end via hjemmeside og webkatalog: brugerne finder os ikke på vore url er men via Google. Det vil OCLC s løsninger matche og DBC lytter med interesse. Officers training (Møde nr. 108) Dagens sidste dont er et orienteringsmøde for sektionernes formænd, sekretærer og webredaktører. I løbet af et par timer bliver der informeret om den nye organisation og hvordan IFLA gerne ser at vi arbejder (læs: sørger for mere åbenhed omkring vore tiltag, så alt for meget overlap undgås både når det gælder de løbende projekter og satellitkonferencer m.m.) Det lyder fornuftigt men organisationens mangfoldighed taget i betragtning er det nok desværre lidt utopisk. Tirsdag den 25. august Morgenens åbning med Carla Fracci er aflyst jeg hørte det heldigvis i aftes på rygtebørsen og sparer stresset med at nå fra den ene ende af byen til den anden på rekordtid. Digital Libraries Work Shop Milano s universitet (Møde nr. 116) De fleste sprovogne i mit kvarter ser ud til at være fra for-forrige århundrede. De skrumpler af sted over stok og sten og larmer enormt, men de er angiveligt miljøvenlige. Jeg tager en tur på en ca. ½ time og går de sidste 850 meter fra domkirken til universitetet. Milanos sporveje har en topmoderne web, hvor man let og bekvemt kan planlægge sin rute efter nøjagtig adresse, dato og klokkeslæt. Faktisk er den lidt mere elegant og detaljeret end vor egen Rejseplanen, men denne morgen er jeg dog glad for at møde en lokal som kan spørge os vej de 850 meter med grønt på kortet, som viser sig at sno sig så meget, at vi endog må have hjælp af politiet. Det bliver en lang men ganske interessant dag i skønne og kulturelle omgivelser. Der er nogle gode og konkrete indlæg og et par uforståelige (p.g.a. sporgvanskeligheder). Vi får bekræftet, at bibliotekerne må lytte kraftigt til brugerne og studere deres vaner og krav, hvis vi fortsat vil have en formidlerrolle. Der er mange udbydere af digitale tilbud nogle bedre end andre. Bibliotekerne kan enten negligere dem - eller gå i samarbejde og være med til at præge udbuddets kvalitet. Måske ikke de helt nye toner i en danskers ører men derfor er det nu nogle gode og inspirerende oplæg alligevel. ABM samarbejdet og digitalisering af kulturarven var også på dagsordenen, og i pausen får jeg et par gode dessiner af en engelsk kollega. Galla Evening I Milano s centrum holder museerne midnatsåbent; og i domkirken er der koncert med Stradivarius-violin-musik. Udvalgte restauranter tilbyder en kuponmiddag for dem der har timet deres aktiviteter rigtigt. En god fornyelse specielt fordi det er skønt at færdes ude under Sydens himmel og 5

6 mingle med opstemte kolleger. Denne gang kunne rygtebørsen kun berette om forvirring omkring tidspunkter for de forskellige arrangementer, så mange vandrer hvileløst rundt på domkirkepladsen og mange af os når først til spisningen, da kuponmenuerne er usdolgt Onsdag den 26. August Sattelit 2010? Tidligt morgenmøde med mulige interessenter. Ikke alle møder frem, så det er lidt uklart, om stemningen er for et videre planlægningsarbejde hos alle. Vi enes om at forsøge at skitsere et konferenceforløb i Nordjylland og forsøge at få endeligt tilsagn/afslag fra interessenterne hurtigst muligt d.v.s. i løbet af næste uge. Biblioteksbesøg I den indre by er en kirke ombygget til morderne mediatek. Promoveringen ved åbningen så spændende ud, så jeg skrumpler derhen med sporvognen. Det er ikke et offentligt bibliotek i vor forstand men snarere et tilbud som vi kender det fra Statsbibliotekets Mediearkiv. Der tilbydes adgang til RAI s arkiv, digital visning af kunstværker, film og musik. Følges med en ung italiensk kollega tilbage til konferencecenteret og får lidt at vide om hendes dagligdag og arbejdssituation. Dejligt når folk har entusiasmen og ambitionerne! Hendes mål er, at få folk til at læse store som små på trods af, at bibliotekets åbningstider ikke passer til samfundets arbejdsrytme. Biblioteket lukker, når folk kommer fra arbejde, så mange voksne i den arbejdsduelige alder kommer aldrig på biblioteket. Søndagsåbent er heller ikke den bedste løsning, selv om kommunerne måske var parat til at investere i overarbejdstid. Når folk har fri vil de nemlig ud af byen: til stranden eller nyde naturen på anden vis. (Det er jo lige netop hvad vi oplever i disse dage) Poster Session (Møde nr. 175a) Tjekker endnu en gang den omfattende plakatudstilling bl.a. for at hilse på kollegerne fra Odense og Lyngby som præsenterer hhv. Litteratursiden og Stadscafeen, som er et aktiveringsprojekt for handicappede og bevidst markedsført som sådan! Generalforsamling (Møde nr. 185) Nogen havde måske forventet lidt dramatik i anledning af flytningen af konferencen til Göteborg, men det var der lagt låg på på Governing Borads forudgående møde. Så alt i alt er det business as usual med afrapportering fra præsident, generalsekretær og kasserer uden at det afstedkommmer synderlig debat. En resulution fra Information Technology Section med ønsket om fri internetadgang på IFLA kongresserne får mange til at ryste på hovedet. Efter min mening vidner det mere om, at mange af IFLA s delegater stadig befinder sig i den analoge verden enten fordi de ikke har råd til andet - eller fordi de trods mulighederne ikke er opdaterede på udviklingen Torsdag den 27. august Mødes i korridoren med Public Libraries Section for at få bekræftet, at de er med på satellitkonferencen Har desuden denne morgen mulighed for lidt shopping rundt til andre sektioners 6

7 arrangementer. Hos Information Technology (Møde nr. 193) drøftes de fælles løsninger for fremsøgning af data fra arkiver, biblioteker og museer. Der er enighed om at bruge Dublin Core standarden, og en italiensk forsker berskriver Axmedis Peer 2 Per Network. Education & Training (Møde nr. 192) har ABM-samarbjde på programmet. Her beskrives bl.a. et italiensk projekt om kulturel turisme. Jeg sender Historisk Atlas Syddanmark en venlig tanke de skulle bare vide hernede i kulturens vugge hvor langt vi andre er deroppe i Norden RISS Open Session (Møde nr. 202) Så er det tid for RISS eget arrangement om den proaktive bibliotekar og hvordan man bliver det. 450 tilhørere er mødt, og vi har besluttet at give plads til både kommentarer til de tre indlæg og en bredere efterfølgende debat. Det fungerer fint takket være meget fin service fra de frivillige italienske kongresmedarbejdere. Indlæggene er gode, og bekræfter meget af det vi efterstræber i Esbjerg: I bund og grund handler det i dag om informationskompetence, og det er op til bibliotekaren at være den udfarende kraft og skabe et netværk, som kan motivere underviserne og skabe et godt læringsmiljø. Det kræver også motivering og målrettet instruktion af bibliotekspersonalet. Yoo-Seong Song fra University of Illinois taler om det personlige engagement og relationship management. Det er energiske og dybt engagerede Ganga B. Dakshinamurti fra University of Manitoba i Canada meget enig i. Med henvisning til sin indiske baggrund understreger hun vigtigheden af, at man sætter sig ned og spiser sammen, taler sammen og for ideer sammen. Begge er helt på det rene med, at det ikke nytter med høflig bibliotekarisk tilbageholdenhed. Ordren er: you must be aggressive det kan man så oversætte og bruge efter dansk/vestjysk temperament! Det sidste indlæg handler om brugerinddragelse og fornyelse af bibliotekets hjemmeside. Lotta Gustafsson og Mattias fra Växjö Universitetsbibliotek har gennemført fokusgruppeundersøgelser og haft mange gode dialoger med de studerende. Resultatet er en besked om at rydde op i de mange overflødige sider på biblioteks- web en. Brugerønsket er ikke udførlige beskrivelser om, hvad man kan få men direkte adgang til de centrale biblioteksfunktioner: søgning, bestilling o.s.v. Der er også 450 tilhørere da mødet slutter! Det er det bedste tegn på at arrangementet er en succes. Og hvad har det så med reference at gøre? Jammen Informationsformidling i dag er da en kerne-biblioteksopgave, som foregår overalt i biblioteket. Det handler naturligvis om faglige kvalifikationer men det handler i lige så høj grad om en professionel tilgang til brugerne og samarbejdspartnere. Set i det perspektiv er de tre indlæg et godt skud for boven! SC II Meeting Der er alt for kort tid til drøftelser og beslutninger på bestyrelsesmøderne. Vi når ikke at komme i materien, når det f.eks. gælder fastlæggelse af arbejdsprogram m.v. Egentlig er der for fremtiden kun afsat tid til eet møde under kongressen, men mange sektioner har krævet plads til det andet igen. Vi har i dag 1 time til opsamling af løse tråde fra lørdagens møde. Arbejdsplanen må vente til midterm-mødet i Washington i midten af april. Her får vi 2 hele mødedage, hvor vi kan koncentrere os. Og traditionen tro får vi også et biblioteksbesøg på Library of Congress og forhåbentlig også the Smithsonian Library. 7

8 Flere i kredsen er på det rene med, at det kommer til at koste på den private feriekonto. Men vi er efterhånden et veletableret kollegialt netværk, som både inspirerer og beriger hinanden fagligt og personligt der er faktisk noget om flosklerne om faglige venskaber på kongressens officielle talerstole! Closing Session/Generalforsamling (Møde nr. 218) Farvel og tak for godt arbejde til Frau Claudia Lux og goddag og hel og lykke til Ms. Ellen Tise. Tak til de italienske arrangører for et godt arrangement fra IFLA s seriøse spøgefugl, Bob Mckee. Trailer om Göteborgs vidunderligheder og invitationstale. Sidste års trailer med invitation til San Juan, Puertorico (Gad vide om de har Euro at stille som garanti ) Trailer om Helsinki og invitation til Vi konstaterer at der er mere sne i Helsinki end i Göteborg men ellers ikke den store forskel 2013 kommer IFLA så endelig til Asien/Oceanien! Efter et par timer siger vi personligt farvel til hinanden og ønsker god rejse hjem. Nu er det tid til tredje halvleg for RISS: en middag på et lokalt pizzeria. Det er uden for referat men jeg kan godt afsløre at vi glæder os! Konklusion når festen er forbi: I Italien måtte temaet nødvendigvis have noget med bevarelse og videregivelse af kulturarven at gøre. Mange arrangementer således også regeringens konference tirsdag beskæftigede sig med ABM-samarbejde. Kommentarer fra kolleger og fra talerstolene antyder at det generelt er et samarbejder på tværs af mange skel og derfor fungerer det ikke allerbedst. Jeg fortale glad og gerne om vort lokale projekt baseret på Google Maps. Det vakte venlig interesse og lidt mere respekt, når jeg fortalte, at vort samarbejde fungerer i fælles interesse og engagement. Åbningsceremonien var en manifestation af, at kulturens vugge ligger i Italien og noget tyder på, at det i nogen grad også er den holdning de offentlige italienske biblioteker står for: nok se men helst ikke røre. Jeg havde ikke mange chancer for at deltage i de officielle biblioteksbesøg, men derfor kan man jo godt kigge indenfor, når man kommer efter at festen er sluttet. Milanos kommunale bibliotek Ligger centralt bag domkirken i en smuk gammel villa, og der er et mylder ud og ind af unge studerende denne sene fredag eftermiddag. Jeg bliver lynhurtigt spottet som IFLA-gæst og tilbudt en rundvisning men får lov at liste rundt på egen hånd. Der er en grundplan, som lover mere end det, jeg finder på min rundgang: et avisarkiv med trådløst internet og kopiudlevering og et par læsesale med bedagede opslagsværker i hvert fald har vi skaffet os af med de fleste i Esbjerg Der var ingen åbne hylder, man kunne græsse ved, men formentlig kunne man rekvirere i forhallen. Bergamos kommunale bibliotek Skøn og monumental placering i det gamle rådhus på torvet sammen med domkirken, 8

9 kampanilen og andre bygningsværker fra den venetianske bystats storhedstid. På skiltet stod, at de havde åbent, og man kunne se lys derinde men den tunge trædør lod sig ikke rokke. Mediateket Indrettet i en restaureret kirke besøgte det på en arrangeret rundvisning. Det er et mediearkiv for de udvalgte, som har godkendt adkomst som studerende og forskere. Snak med en ung italiensk kollega Hun er ansat på et folkebibliotek og vil gerne vide, hvor mange der benytter de danske biblioteker og sukker stille da hun hører det positive svar. Hun fortæller at der er mange biblioteker i Italien, men alt for få benytter dem. Folkebibliotekerne lukker når folk kommer hjem fra arbejde. De fleste kommuner vil ikke yde ekstra betaling for skæve arbejdstider og søndagsåbent. Hun virker entusiastisk og tændt af alt det, hun har oplevet på kongressen men nok lidt afventende på, om noget af det vil kunne gennemføres på hendes bibliotek. Hun synes italienerne er isolerede ved ofte kun at kommunikere på italiensk. Det er ikke almindeligt at tale engelsk, og der undervises ofte kun i tysk i skolerne her på disse kanter. Det sidste kan jeg også selv konstatere: Som i de andre middelhavslande beskriver mange museer kun det udstillede på lokalsproget. På corso en, hvor jeg boede, kommer mange turister i forbindelse med kongresser, food fair o.l. men kommunikationen i de små lokale butikker er konsekvent italiensk eller gestus. Dario Fo I min rejseguide fra Lonely Plannet citeres Dario Fo øjensynligt i forbindelse med hans valgkampagne i 2006 for at blive Milanos borgmester: Byen har mistet sin sjæl, og kulturarven ses kun på postkortene Alligevel kunne han ikke tænke sig at bo andre steder! For mig er Milano mest af alt en moderne handels- og industriby med det daglige liv, hvor business, mode og design er allesteds nærværende. IFLA kongressen ville gerne vise, at kulturarven også findes i arkiver, biblioteker og museer og på internettet. For bibliotekernes skyld ser jeg frem til en mere folkelig udgave af kongressen næste år i Sverige selv om jeg vil savne La Scala og Stradivarius! Bodil Wöhnert Esbjerg Kommunes Biblioteker Link til programmet på IFLA s hjemmeside numrene i teksten refererer hertil. 9

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010.

Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene august 2010. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Rapport fra Studietur til IFLA 2010 i Gøteborg 30-12-2010 Den internationale biblioteksforening IFLAs årsmøde og kongres fandt i år sted i Gøteborg, Sverige i dagene10.-15. august

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online

This text is a preheader which elaborates on the content in the View the news letter online This text is a preheader which elaborates on the content in the news letter View the news letter online Nyhedsbrev juni 2013 "HUSET" Det er med meget stor glæde, at vi kan fortælle jer en helt særlig nyhed

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Klubnyt efterår 2014.

Klubnyt efterår 2014. Sommeren er forsvundet og vi er godt i gang med den sidste del af året, vi er sidst i oktober og der er kun 2 måneder til jul, så er vi igen på vej til sommer og nyt campingsæson. Det har været en forrygende

Læs mere

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008

3. Nordiske bæredygtighedskonference Odense den september 2008 Mandag VISIONER! 11.00 Velkomst ved Odenses Borgmester Klimaudfordringen og behovet for handling. 11.15 Den svenske miljøminister Betydningen af handling i lokale partnerskaber. 11.40 Keynote speaker!

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne

Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne Referat Bestyrelsesmøde Ormslev borger forening 6. Marts hos Susanne Deltagere: Susanne Muusmann, Ouafa Rian., Christian Thomsen, Marianne Jensen, Louise Lund Afbud fra Maia Mikkelsen Dagsorden: 1) Godkendelse

Læs mere

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye.

Efter en lang flyvetur ankom vi til Newark, vores billetter til Amtrak var udløbet pga. af forsinkelsen men vi fandt ud af at købe nogle nye. BE 2010 BENTLEY USER KONFERENCE I PHILADELPHIA Det sjove. Vi var 3 fra VD, Kåre Friis-Christensen, VDS, Allan Lundgren, VDK og jeg, Jette Voigt, VDS. Kåre og jeg startede fra Skanderborg kl. 04:50 lørdag

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6

Medlemsnyt. Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 Medlemsnyt Nyhedsbrev Frederikshavn Folkedansere og Fladstrand Spillemændene Februar 2014 nr. 6 OBS OBS Danseaften d. 27. marts aflyst - kursus d. 30. marts - Se nedenfor og kalenderen Kære dansere og

Læs mere

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS!

HVERDAGENS KAMPE FOR FANDEN, JENS! FOR FANDEN, JENS! 31 En personlig beretning af Jens Rønn om faglige ambitioner og angsten for at blive syg igen. Af Jens Rønn Jeg hører sjældent musik. Ja, det er ikke mange gange i mit liv, jeg har hørt

Læs mere

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671

8628 0115 kim@mikkelsen.mail.dk Aktiviteter og ad hoc Christian Thomsen storogfarlig@gmail.com 3059 2671 Ormslevs Borgerforenings Nyhedsbrev April 2012 1. Konstituering af ny bestyrelse 2. Nyhedsbrev 3. Den nye hjemmeside 4. Aktiviteter i nær fremtid 5. Aktiviteter - nye 6. Offentlig trafik Re 1: Konstituering

Læs mere

1. R E J S E B R E V

1. R E J S E B R E V 1. R E J S E B R E V Dato: 18/9 2012 Pernille Larsen Studie nr. HS10047 Email: 1004861@ucn.dk Mit 5 semester på Monash Peninsula University I Frankston, Melbourne, Australien I perioden 7/7 2012 15/12

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2016. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren. Forår på Samsø. Farsø og Jenle. Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår på Samsø Farsø og Jenle Julearrangement PROGRAM 2016 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland

Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Erfaringsrapport om udlandsophold i Finland Åbo Akademi, Turku (Åbo), Finland Kaja Hønsen Brandt, a07kabr@dbstud.db Tlf: 41598251 Efterårssemesteret 2009 5.semester 1. Forberedelsen Jeg havde bestemt mig

Læs mere

Modul 3 Læsning, Opgave 1

Modul 3 Læsning, Opgave 1 Modul 3 Læsning, Opgave 1 Instruktion: Tid: Læs spørgsmålet. Find svaret i teksten. Skriv et kort svar. 5 minutter. 1. Hvad koster det for børn under 18 år? 2. Hvad hedder området, hvor man må spise sin

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008

N y h e d s b r e v. Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde. Nr. 2 2008 Vi arbejder for Hospice Sjælland i Roskilde N y h e d s b r e v Nr. 2 2008 Indhold: Støtteforeningen i arbejdstøjet... 2 Nyt foreningsår - nye kræfter - samme vigtige opgaver... 3 Valg til bestyrelsen...

Læs mere

Hvad er en bachelor?

Hvad er en bachelor? 8 hvad er en bachelor? Hvad er en bachelor? En universitetsuddannelse kan sammensættes på flere måder, men består typisk af to dele en bacheloruddannelse på tre år og en kandidatuddannelse på to år. Bacheloruddannelsen

Læs mere

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips

Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Beboermødet (Afdelingsmødet) 20 råd og tips Afdelingsmødet 20 råd og tips Det årlige afdelingsmøde er det vigtigste møde i boligafdelingen. I Lejerbos beboerhåndbog kan du læse om de juridiske og lovgivningsmæssige

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE

Årsberetning 2009 RIBE TWINTOWN ASSOCIATION RIBE PARNTERSTADTVEREIN L ASSOCIATION DE JUMELAGE Årsberetning 2009 Vel mødt til årsmødet i år 2010, som jo er et særligt år for os i Ribe. Både fordi vi nu er godt i gang med et nyt årti, men specielt fordi Ribe by har 1300 års jubilæum. Dette vil blive

Læs mere

Kampagnen Opgør med tabuet

Kampagnen Opgør med tabuet Kampagne: Opgør med tabuet Landsforeningen har i begyndelsen af 2014, i ugerne 5 til 8, sat en mindre kampagne i værk på facebook og hjemmesiden. Kampagnen Opgør med tabuet handler om at give hjælp til

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: HA alm. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: HA alm. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: HA alm. Navn på universitet i udlandet: LUISS Guido Carli University Land: Italien Periode: Fra: 5/9 2012 Til: 20/12 2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00

Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 MØDEREFERAT Region: Mødested: Mødetidspunkt: OSK NA Sydjylland Vindmøllen Fredericia 02.12-07 Kl. 12.00 Pkt. 01: Sindsrobøn. Gennemført. Pkt. 02: Oplæsning af Na s 12 koncepter samt én retningslinjeparagraf

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933

Det var et vildt år. Foto: Sanne Agatz. - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Det var et vildt år Foto: Sanne Agatz - En beretning om årets aktiviteter i Byggeforeningen af 1933 Ansvarlighed, demokrati og godt bomiljø Siden 2012 har vi i boligforeningen arbejdet målrettet med vores

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013

Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Notat Dato 6. marts 2013 CH Side 1 af 5 Referat generalforsamling Sektionen for Selvstændige 1. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning v/ellen Hansen 3. Debat om vigtige

Læs mere

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016

Hasle Møllevangen Nyhedsbrev april 2016 Kære medlem Dette er tredje gang, vi udsender partiforeningens nyhedsbrev. Vi håber, at brevet kan være med til at styrke kontakten mellem medlemmerne og foreningen. På de næste sider kan du læse om, hvad

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET

PAKKEREJSE-ANKENÆVNET PAKKEREJSE-ANKENÆVNET 1 K E N D E L S E i sag nr. 2013/0298 afsagt den 27. juni 2014 ****************************** KLAGER HS (1 person) SALGSBUREAU ARRANGØR Spar Tours ApS Lauritzen Rejser v/niels Lauritzen

Læs mere

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus

DTLAa Kommunale dagtilbudsledere i Aarhus Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 7. Januar 2015 Klokken 13.00-16.00 Høgevej 25 B Hos Claus 1. Nyt fra Formanden: Kristine er inviteret til møde omkring indkøbsaftaler sammen med Stefan fra Skolelederforeningen.

Læs mere

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august.

Kære medlemmer! Efter sommerferien fortsætter vi med it-cafe mandag, onsdag og torsdag kl. 10-12, fra mandag den 20. august. Solrød Computer & Fotoklub Kære medlemmer! Der har været stor aktivitet i forårsperioden med mange gæster i it-cafeen mandag, onsdag og torsdag i hver uge. Fotogrupperne har mandag, tirsdag og fredag både

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Afslapning og hårdt arbejde

Afslapning og hårdt arbejde Afslapning og hårdt arbejde Lørdag var en temmelig stille dag for mig, da jeg ikke var helt på toppen, og da vejret mildest sagt var noget møg. Derfor var det eneste jeg rigtig fik bedrevet en del timer

Læs mere

Gruppeledelses konference

Gruppeledelses konference Gruppeledelses konference 14.-15. november GOD GRUPPELEDELSE WORKSHOPS TILMELDING If you make listening and observation your occupation you will gain much more than you can by talk Robert Baden-Powell

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO

VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VELKOMMEN I BØVLING FRISKOLES SFO VI ER ALLE EN VIGTIG BRIK, FOR AT VI KAN FÅ EN DEJLIG OG HYGGELIG DAG I SFO. Kære forældre! Personalet og bestyrelsen byder jer hermed velkommen til Bøvling SFO. Vi ønsker

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

Skolelederens beretning 2010

Skolelederens beretning 2010 Skolelederens beretning 2010 "Hvis skolen skal lykkes skal vi holde af. For kærligheden skjuler en mangfoldighed af synder. Forældre skal holde af børn og lærere. Lærere skal holde af børn og forældre

Læs mere

Etableret med passion og ambition af en ung kok en aprilsdag i 1991

Etableret med passion og ambition af en ung kok en aprilsdag i 1991 Etableret med passion og ambition af en ung kok en aprilsdag i 1991 I dag står mange op hver morgen for sammen at hæve standarden for dialog, smag og sanselighed AXELBORG OSER AF STEMNING og inviterer

Læs mere

Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Planer vedrørende fremtidige indkvarteringsmuligheder

Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Planer vedrørende fremtidige indkvarteringsmuligheder Årsberetning for 2014 inkl. planerne for 2015 samt Indhold: 2014: - Besøg fra Ely i dagene 13.-16. juni - Besøg i Ratzeburg, i dagene 15.-17. august - Besøg fra Krems og Ratzeburg, i dagene 4./5.-7. september

Læs mere

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2

1. Godkendelse af referat og dagsorden Dagsordenens oprindelige punkt 3 rykkes op som nyt punkt 2 DB s Digitaliseringsudvalg Mandag den 6. december 2010 kl. 10.30 12.30 Hovedbiblioteket, Århus, Møllegade 1, 8000 Århus C lokale B på 2. sal Mødet startede ca. en time senere end planlagt pga. forsinket

Læs mere

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV)

CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) CISV Fyn, bestyrelsesmøde onsdag d. 27. november kl.19.30, hos Cecilie (Bindekildevej 89, 5250 Odense SV) Forslag de unge sætter sig med Christina og planlægger aktiviteter, mens de gamle tager alt det

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2015. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2015 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 60 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013

Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Årsberetning for Powerjobsøgerne Fyn 2013 Forord Powerjobsøgerne er en nonprofit-netværksgruppe for aktive og engagerede jobsøgere og er åbent for alle jobsøgere, som har lyst til at deltage aktivt og

Læs mere

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne

STYR TIDSRØVERNE. 1 Styr tidsrøverne 1 Styr tidsrøverne 9 1 Styr tidsrøverne Hverdag i kontormiljøet Fred og ro! Det er nu du tager en større sag frem som vil kræve et par timers koncentreret arbejdsindsats. Måske en sag hvor du skal sætte

Læs mere

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen

Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen Danmarks Læringsfestival 25.-26. marts 2014, Bella Center, København Danmarks nye samlingspunkt for uddannelsesverdenen En ny tradition er skabt Mød mulighederne Når Danmarks Læringsfestival den 25. og

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015

Biblioteket. Kurser for voksne Forår 2015 Kurser for voksne Forår 2015 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, der alle er relevante i forhold til bibliotekets digitale tilbud. Vi tilbyder også Drop In, hvor bibliotekets

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje

Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje Håndbog for medarbejdere i den kommunale hjemmepleje. Håndbogen er udarbejdet af Center for Organisation, Sundhedsog Omsorgsforvaltningen, Sjællandsgade 40, 2200 København N Juni 2011 2 Kære medarbejder

Læs mere

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov.

Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. Referat af møde i Magistra Vitaes bestyrelse 16. juni 2015 Til stede: Vibe, Flemming, Nanna, Tine, Josephine, Katrin, Sanne, Lasse Jacob er på orlov. 1) Formalia 2) Siden sidst 3) Efterårets program/opfølgning

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg.

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg. Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 26. januar 2016 kl. 19.30 Røsnæsvej 185, 4400 Kalundborg. Til stede: Fraværende: Peter Hermann, Ditte Schwartzbach, Finn Poulsen, Ole Jerichow, Hanne-Dorthe Hansen,

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JANUAR 2013 Indhold Bestyrelsen side 3 Udvalg side 4 Indkaldelse til generalforsamling side 5 Forslag til vedtægtsændringer side 6 Formanden har ordet side 7 Gravreparation / ny grav side 8 Gravreparation/ny

Læs mere

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET

Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET Nemt på Nettet IT-kursuskatalog EFTERÅR 2015 NEMT PÅ NETTET 1 Nemt på Nettet Borgernes kommunikation med det offentlige bliver i stadig højere grad digital. Holbæk Kommunes projekt Nemt på Nettet er et

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013

ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvindeNyt Herning Januar 2013 ErhvervsKvinder Herning er kommet godt fra start i dette nye år. Hvad kan lokke friske og aktive kvinder ud i sne, frost, kulde og... fra en håndboldkamp? - Det kunne

Læs mere

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012

Monica Post 2.A. Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Udveksling med Ellowes Hall Sports College November 2012 Annas og min rejse begyndte på Odense Banegård d. 17. november kl. 8. Selv om det var tidligt, var humøret højt, da vi satte kursen mod Kastrup

Læs mere

Urbanister. Ledervejledning

Urbanister. Ledervejledning Årstid: Hele året Forløbets varighed: 4 trin + en overnatning Ledervejledning Formålet med dette mærke er, at pigerne lærer om og forstår begrebet urbanisering. Danmark, det danske samfund og pigernes

Læs mere

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje!

Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Rejsebrev 6 fra Junior Cup i Reggio Calabria i Italien. Lørdag den 22. maj 2010 blev en stor dag for Dansk Bueskytteforbund. Ved guldfinalestævnet blev det til fire guld og en sølv medalje! Simon, Stephan

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

TORSDAG 7.APRIL FREDAG 8.APRIL

TORSDAG 7.APRIL FREDAG 8.APRIL TORSDAG 7.APRIL Lone og Rolf kommer forbi med medbragt mad fra den Indiske take away. Jeg hjælper Rolf med at uploade deres billeder til deres hjemmeside, så deres danske omgangskreds kan følge med i hvad

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske

Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de årige s brug af og tilfredshed med, de danske Rapporten er bestilt og finansieret af Slots og Kulturstyrelsen og er en rapport over de 16-99 årige s brug af og tilfredshed med, de danske folkebiblioteker Er det ikke mere interessant at kigge på

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab. Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: Statskundskab Navn på universitet i udlandet: Universitat Autonoma de Barcelona Land: Spanien Periode: Fra: September 2012 Til: Januar 2013 Udvekslingsprogram:

Læs mere

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend

12.01.2012. Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen, Marjanne den Hollander, Karen Kochen, Merethe Fehrend Referat Referat af møde i: Regionsbestyrelsesmøde i region sjælland Dato for møde: 12.01.2012 For referat: Dato for udarbejdelse: Lise Hansen 07.02.2012 Deltagere: Lise Hansen, Lisbet Jensen, Lars Nielsen,

Læs mere

Siden sidst (2011-DEC):

Siden sidst (2011-DEC): Nyhedsbrev 2012 - APR Nyhedsbrevene vil blive udsendt ca. den 1. APR, 1. JUL, 1. OKT og 1. DEC. Der modtages gerne indlæg m.v. til vores nyhedsbreve. Redaktør for dette nyhedsbrev: Poul-Erik. Siden sidst

Læs mere

Oplev Skagen sammen med

Oplev Skagen sammen med Oplev Skagen sammen med Rejseforeningen Senior Tours og Sørens Rejser 13. og 14. maj 2014. Grenen Den Tilsandede Kirke Skagen Odde Naturcenter Skagen er en 600 år gammel købstad og fik det privilegium

Læs mere

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense.

Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl til Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21, 5000 Odense. Dannebrogsgade 31, 1. mf. 1660 København V www.kulturbestyrelser.dk 20. marts 2016 Referat af Generalforsamling Tid: mandag den 14. marts 2016 kl. 17.45 til 19.45. Sted: Odense Teater, Jernbanegade 21,

Læs mere

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv.

Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune. Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv. Skoleleder til Søholmskolen, Ringsted Kommune Denne job- og personprofil indeholder følgende afsnit: Rammer og perspektiv 1) Stillingen 2) Ansættelsesvilkår 3) Skoleområdet i Ringsted 4) Søholmskolen Forventningerne

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene!

Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! November 2014 De grønne pigespejdere Region Kattegat NYHEDSBREV Lige om hjørnet mødes vi på NYS, og hvad er ressourcebanken? Dyk ned i novembers nyhedsbrev og find svarene! Nyborg Strand Kursus 2014 Årets

Læs mere

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL

BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL April 2013 BERETNING TEGLGÅRDEN 13. APRIL 2013 BRØDREMENIGHEDENS HOTEL Det er første gang, at jeg skal aflægge beretning for grundejerforeningen Teglgården og det endda på bestyrelsens vegne. Det vil jeg

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT. Simon Hamborg, Mads Y. Christensen, Louise Hartvig og Thomas Silfen, Mogens Thygesen

RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT. Simon Hamborg, Mads Y. Christensen, Louise Hartvig og Thomas Silfen, Mogens Thygesen RESPEKT ANSVARLIG KONKURRENCE FÆLLESSKAB ENGAGEMENT Møde om: Trænerudvalgsmøde Deltagere: Afbud: Simon Hamborg, Mads Y. Christensen, Louise Hartvig og Thomas Silfen, Mogens Thygesen Dato: 1.dec. 2016 Sted:

Læs mere

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45

«Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 «Bruger_Initial» Velkommen til de sociale sider ved at bo i Himmerland 45 Indholdsfortegnelse Sociale begivenheder... 3 Facebook.3 Julefrokost..3 Madklub..3 Sommerfest 4 TDC (Tour de Chambres)..4 Vi har

Læs mere

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016

Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Sommerhilsen fra Solhverv Privatskole 2016 Nu er ferien for eleverne godt i gang, og det er derfor tid til at kigge lidt tilbage på det, der er sket siden sidste nyhedsbrev i julen. Flere elever på Solhverv

Læs mere

Personalet i Poppelbo ser også med hjertet og ved, at det væsentlige ofte er skjult for øjet September 2010

Personalet i Poppelbo ser også med hjertet og ved, at det væsentlige ofte er skjult for øjet September 2010 Personalet i Poppelbo ser også med hjertet og ved, at det væsentlige ofte er skjult for øjet September 2010 Centerleder Susanne Christensen Tlf.: 38 27 41 90 Mobil: 26 14 20 15 Mail: v944@suf.kk.dk Lidt

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen

Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Referat af Generalforsamling i Kulturparaplyen Torsdag 27. marts 2014 1. Valg af mødeleder. Jørn P. Madsen blev valgt som mødeleder, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 2. Registrering

Læs mere

Velkommen. Uddannelse af kursusleder

Velkommen. Uddannelse af kursusleder v/ 2 Velkommen Tusinde tak for at du har valgt at blive frivillig kursusleder. Gennem dit frivillige arbejde er du med til at sikre, at forældre til børn med ADHD, voksne med ADHD og søskende til børn

Læs mere