Indholdsfortegnelse WaY? Baggrund Målgruppen Konceptet Brugsscenarie Konceptets betydning for brugerne Procesbeskrivelse Implementering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse WaY? Baggrund Målgruppen Konceptet Brugsscenarie Konceptets betydning for brugerne Procesbeskrivelse Implementering"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse WaY? 2 Baggrund 3 Målgruppen 4 På de døves præmisser 4 Konceptet 6 WaY?-skærmen 7 WaY? på mobiltelefonen 7 Brugsscenarie 8 Konceptets betydning for brugerne 11 Procesbeskrivelse 12 Implementering 13 WaY?s potentialer 14 Fremtidens WaY? 14 1

2 WaY? er et koncept, der giver unge døve en fornemmelse for, hvad der sker omkring dem på deres skole eller fritidshjem. Vi har taget udgangspunkt i de unges brug af mobiltelefonen, og deres behov for konstant kontakt med hinanden. WaY? hører hjemme på to platforme. Den ene er mobiltelefonen, hvor de unge kan følge aktivitetsniveauet i alle fælles rum i institutionen. Den anden er en trykfølsom skærm, som hænger på væggen i rummene og viser det samme som mobiltelefonen. Skærmen giver desuden de unge mulighed for i fællesskab at vise andre, hvad der sker. En række ikoner, der indikerer stemninger og aktiviteter, kan trækkes ind på skærmen, hvorefter ikonerne vises på de andre skærme og på mobiltelefonerne. Hele kommunikationen i WaY? er bygget op omkring farver, mønstre og ikoner. 2

3 Baggrund Der findes omkring 2000 døve eller hørehæmmede unge i Danmark. De færdes i de samme kredse, da de ofte går på de samme skoler, mødes i de samme fritidsklubber og har kontakt online. Derfor har de mere tilfælles end bare deres hørehandicap, og det at være døv er en meget stor del af deres identitet. En fordom hos hørende er ofte, at døve er en svag gruppe, som møder mange forhindringer i hverdagen. Derfor har hørende en tendens til at synes, det er synd for de døve, da forestillingen om et liv uden hørelse virker meget besværligt. Denne medlidenhed bunder dog i ren og skær uvidenhed, skriver den norske antropolog Lorenz Khazaleh i anmeldelsen af Jan-Kåre Breiviks bog Deaf Identities In The Making: Local Lives, Transnational Connections : Flere selvbiografier og ny antropologisk forskning utfordrer gjengse oppfatninger. Mange døve er stolte av å være døv. De har et eget språk - tegnspråk - som flere og flere lingvister har begynt å studere. Kanskje får tegnspråk snart status som tredje offisielt språk i Norge? Mange døve framhever om at det eksisterer en egen døvekultur som er like mye verdt som andre kulturer. (Khazaleh) Samme stolthed og tilfredshed, har vi også oplevet i kontakten med de døve. De unge fra målgruppen, har udtrykt tilfredshed med deres liv, sådan som det er. Desuden har flere informanter omkring målgruppen fortalt, hvordan der i døveverdenen hersker en speciel stolthed omkring det at være døv. Vi har derfor taget udgangspunkt i de døves tilfredshed med deres liv. WaY? er designet til at fungere i de døves eget univers og forsøger ikke at trække de døve ind i de hørendes verden. Way? understøtter en følelse og en oplevelse i stedet for at løse et konkret problem, og skal derfor ikke ses som et handicaphjælpemiddel. 3

4 Målgruppen Målgruppen for WaY? er døve i alderen år som er tilknyttet en institution. Det kan være en efterskole, et fritidshjem eller en klub. Vores undersøgelser af målgruppen med fokusgruppeinterviews og interviews af enkeltpersoner viser, at gruppen trods deres handicap, har et ungdomsliv som alle andre. De går til fester, er sammen med vennerne og går til fritidsaktiviter som alle andre. De døve gør det bare primært sammen med andre døve. Den manglende hørelse gør, at de døve i stor stil bruger Messenger og sms til at holde kontakt med deres venner og bekendte. For unge generelt har mobiltelefonen en stor betydning, og denne betydning er om muligt endnu større for de døve. Før mobiltelefonen havde de unge døve ikke mulighed for at føre almindelige telefonsamtaler det har de nu tildels, ved hjælp af sms. Mobiltelefonen er desuden et hjælpemiddel til alle, og ikke kun til de døve. Derfor skiller de sig ikke ud fra mængden ved at bruge den. De unge døve bruger en stor del af deres liv på institutioner. De undersøgelser vi foretog viste, at unge døves hverdag på de pågældende institutioner ligger i mere faste rammer, end hverdagen gør hos jævnaldrende hørende unge. Vi erfarede i et fritidshjem for unge døve i alderen år, at rammerne var stort set de samme som i en fritidsklub for børn i alderen år. Der var faste tidspunkter for kage, brug af gymnastiksalen osv. Konsekvenserne af deres handicap er derfor, at de lever i en meget struktureret hverdag. På de døves præmisser Ifølge kommunikationsansvarlig Louise Theil fra Danske Døves Landsforbund føler døve sig udstillet, hvis de skal bruge synlige hjælpemidler. Et synligt hjælpemiddel får de døve til at skille sig ud og gør omverdenen opmærksom på, at de er en svag gruppe. Denne opfattelse ligger dog langt fra de døves egen selvopfattelse, og hvordan de ønsker, at andre ser på dem. Et fokuspunkt i konceptudviklingen af WaY? har været empowerment. Overordnet 4

5 set handler empowerment om at gøre det muligt for marginaliserede personer eller befolkningsgrupper at tage kontrollen over deres eget liv og give dem redskaberne til, at de selv kan styre det. Alle mennesker har behov for at skabe sig et godt liv, og det gode livs fundament er at opleve en sammenhæng i tilværelsen, så tilværelsen opleves som begribelig, håndterbar og meningsfuld (wikipedia.org). WaY? er et koncept, hvor grundtanken er at understøtte de døves identitet som den er, ved at tage udgangspunkt i de døves verden. At konceptet også er brugbart for hørende unge viser, at det falder i tråd med de unge døves ønsker om ikke at skille sig ud. WaY? er et koncept, der understøtter en følelse og en fornemmelse for de omgivelser, de døve bevæger sig i til hverdag. På en diskret måde gør WaY? dem i stand til at følge med og få en udvidet fornemmelse for livet i klubben, på skolen eller fritidshjemmet. 5

6 Konceptet WaY? er en forkortelse for Where are you?, og konceptets hovedformål er at give de unge døve en udvidet mulighed for at lokalisere, hvad der sker omkring dem på deres institution. WaY? fungerer hhv. på mobiltelefonen og på runde trykfølsomme skærme placeret på væggene i rummene på institutionen. Både skærme og mobiltelefon viser det samme digitale billede: en cirkel opdelt i forskellige farvede lagkagestykker, hvor hvert lagkagestykke repræsenterer et på forhånd udvalgt rum i institutionen. Cirkelen er opdelt i et antal lagkagestykker svarende til det antal rum den enkelte institution ønsker repræsenteret. Aktiviteten i de forskellige rum vises ved hjælp af et abstrakt aktivt mønster, som er mere eller mindre tydeligt alt efter, hvor meget aktivitet der er i det rum, det pågældende felt repræsenterer. 6

7 WaY?-skærmen De runde WaY?-skærme, som er placeret i institutionernes fælles rum, viser hele tiden, hvor meget aktivitet, der er i de andre rum i institutionen. Den yderste kant på skærmen er som udgangspunkt hvid, men tager hele tiden farve efter det rum, hvor der er mest aktivitet. Den hvide ring indeholder desuden en række ikoner, der indikerer stemninger og aktiviteter. Ikonerne kunne fx være en glad smiley eller en fodbold. Ikonerne kan, ved hjælp af en drag and drop funktion, trækkes fra den yderste kant og ind på et rum på WaY?-skærmen. Når ikonet trækkes ind på et rum, bliver det vist på det pågældende rum på alle WaY?-skærmene i institutionen, og samtidig også på folks mobiltelefoner. Hermed kan alle andre se, hvad der foregår eller hvordan stemningen er i det rum ikonet afsendes fra. WaY?-skærmen er således et samlingspunkt, hvor de unge både kan være sammen om at holde øje med, hvad der sker, og samtidig vise de andre unge på institutionen, hvad der sker i det rum, de befinder sig i. WaY? på mobiltelefonen Når WaY? er tændt på mobiltelefonen, viser skærmen hele tiden aktiviteten i de forskellige rum, på samme måde som den vises på WaY?-skærmen. Sendes et ikon fra et af fællesrummene, vises det også på mobiltelefonen. Man kan indstille WaY? til at telefonen skal vibrere, når der er aktivitet i et bestemt rum. På den måde behøver de unge ikke hele tiden holde øje med mobiltelefonen, men kan beholde den i lommen, hvor den i forvejen konstant befinder sig, hos de fleste af dem. 7

8 Brugsscenarie Det er fredag eftermiddag og Camilla er på vej hen i ungdomsklubben. Da hun står uden for klubben tjekker hun WaY? på sin mobiltelefon, og hun kan se, at der endnu ikke er mange andre i klubben. Derfor smutter hun ind i computerrummet lige ved siden af fællesrummet, indtil der kommer flere. Hun logger ind på computeren og tjekker, om der er nogle, der har skrevet i hendes gæstebog på Arto.dk. Hun kan se, at hendes bedste veninde Anne har skrevet i gæstebogen, at hun savner hende. Camilla skriver tilbage, at hun også savner Anne og glæder sig til at se hende i klubben. Normalt er der mange i fællesrummet om fredagen, så da hun har tjekket Arto.dk, tager hun sin mobiltelefon op af lommen og indstiller WaY?, så den viser, når der er aktivitet i fællesrummet. Telefonen får lov til at ligge fremme på bordet, imens Camilla går på Messenger. Heldigvis er der andre, som er online, så hun ikke kommer til at kede sig, indtil der kommer flere i klubben. 8

9 Efter en halv time vibrerer mobiltelefonen. Et mønster bevæger sig lige så stille ud over fællesrummet på telefonen, og farverne bliver stærkere. Camilla fornemmer, at der nu endelig må være kommet gang i den i fællesrummet, så hun går derind. Her møder hun sin veninde Anne de giver hinanden et stort knus, da det er to dage siden, de sidst var sammen. På væggen i fællesrummet hænger en af klubbens runde WaY?-skærme. Camilla kaster et hurtigt blik på den. Der er godt nok ikke meget bevægelse på skærmen andre steder end her, tænker hun og drejer hovedet tilbage, så hun igen kan se Anne. Sløv fredag, siger Anne med hænderne. Men så er der mere brownie til os, når den er bagt færdig, griner hun. Camilla lægger sin mobiltelefon i lommen og vinker Hej til de få andre i fællesrummet, inden hun sætter sig i sofaen sammen med Anne. De snakker om, hvad der er sket siden sidst, de var sammen. Camilla fortæller blandt andet om en fyr, hun har sms et meget med de sidste par dage. Midt i samtalen bliver de opmærksomme på vibrationer i gulvet. De kigger begge to i retning af vibrationerne og ser, at det er pædagogen Arne, der har trampet i gulvet. Han vil have deres opmærksomhed for at fortælle, at kagen er klar. 9

10 Camilla går over og tager noget kage til dem. Anne synes, det er en god brownie, så det vil være synd, hvis de andre i klubben skal gå glip af den. Derfor rejser hun sig og går over til WaY?-skærmen for at trække kage-ikonet over på fællesrummet på skærmen. Nu viser de runde WaY?-skærme, der er placeret rundt om i klubben og folks mobiltelefoner, at der er kage i fællesrummet. Mens de spiser kage, snakker de videre. Emnet er skiftet. Nu handler det om Annes kæreste Mathias og den Nephew koncert, de var til i weekenden. Pludselig bliver deres opmærksomhed fanget af ringen omkring WaY?-skærmen. Den har skiftet farve, og de kan de se et mønster brede sig hurtigt ud over det felt, der repræsenterer gymnastiksalen. Måske spiller de andre volley-ball igen?, siger Camilla og får Anne overtalt til at gå med derover. Jeg har jo alligevel også spist for meget brownie, konstaterer Anne. 10

11 Konceptets betydning for brugerne Det er fedt, at man får mange informationer om, hvad der sker rundt omkring. Citatet er en reaktion fra en bruger under testen af WaY? Brugerne var begejstrede for ideen om at blive i stand til at følge med uden fysisk at være til stede. WaY? giver de unge døve mulighed for at tage kontrol over deres egen hverdag, uden indblanding fra pædagoger eller andre voksne i den pågældende institution. Med WaY? bliver brugerne sat fri fra de faste rammer og får bedre mulighed for selv at tage initiativ i hverdagen. Ved at holde sig orienteret via mobiltelefonen og WaY?-skærmen, kan brugerne løbende indgå i aktiviteter, når de får lyst. Hverdagen er ikke længere lige så planlagt og struktureret, og de unge døve opnår en højere grad af selvbestemmelse. Brugerne gav i vores undersøgelser udtryk for, at de i øjeblikket benytter sig af sms beskeder, når de skal lokalisere, hvor folk befinder sig. Desværre svarer vennerne ikke altid tilbage med det samme, måske fordi de er optaget af noget andet. Derfor er de unge ofte ude for, at de sender sms beskeder forgæves og dermed ender med at måtte gå ud at kigge efter de andre. De unge, vi snakkede med i undersøgelserne, var positive overfor de nye muligheder WaY? vil give dem: Det kunne være rart at kunne følge noget mere med. (interviewperson) WaY? giver ikke konkrete informationer om præcis hvor mange mennesker, der er til stede, og hvad de foretager sig. Derimod er WaY? et redskab til at vise stemninger og følelser og til at give brugerne en mulighed for at følge med i, hvad der sker omkring dem, og samtidig give dem en fornemmelse af at være en del af et fællesskab. Ved brug af WaY?-skærmen er der lagt vægt på, at de unge døve i fællesskab kan være sammen om enten at se, hvad der foregår andre steder, eller at indikerer overfor andre brugere, hvad der foregår i det rum, hvor de befinder sig. Hovedformålene for WaY? er at skabe en fornemmelse af aktivitet og en fællesskabsfølelse. 11

12 Procesbeskrivelse I designprocessen af WaY? har vi igennem hele forløbet haft fokus på at være i kontakt med brugerne. Dette har været vigtigt, idet vi beskæftiger os med en marginaliseret gruppe, som vi intet kendskab havde til i forvejen. Inden ideudviklingsprocessen foretog vi en række indledende interviews for at få en fornemmelse af brugernes hverdag og generelle liv. Efterfølgende har vi foretaget en række interviews både med informanter, der befinder sig omkring målgruppen og med medlemmer fra selve målgruppen. Vi afsluttede med en brugertest, hvor vi præsenterede to fra målgruppen for en videoprototype og to papirprototyper. Med baggrund i, hvad vi fik med hjem fra de forskellige interviews, har vi løbende i processen idéudviklet ved hjælp af forskellige metoder. Se model for et mere udførligt og visuelt billede af processen. 12

13 Implementering WaY? kan implementeres med allerede eksisterende let tilgængelige teknologier. Teknisk set regristrerer systemet aktiviteten ved hjælpe af sensorer. Sensorerne er placeret i de rum, institutionerne har valgt at tilslutte til WaY?. Sensorerne registrerer, hvor mange der går ind og ud af rummene, og kan på den måde vise aktiviteten i de enkelte rum. Mange mennesker høj aktivitet. Få mennesker lav aktivitet. Sensorerne sender den målte aktivitet via bluetooth til WaY? skærmen. WaY?-skærmene er runde touch-screens med en lille indbygget computer med bluetooth og trådløst internet. Skærmene er forbundet til en server, med hvilken kommunikationen foregår. WaY? til mobiltelefonen er en lille applikation, som skal hentes ned på den enkelte telefon. Ved hjælp af bluetooth-sendere placeret rundt om i institutionen modtager de enkelte brugere informationerne om, hvor der er aktivitet. På den måde undgår de unge at skulle betale for data til WaY? programmet. 13

14 WaY?s potentialer Vi forestiller os, at WaY? bliver købt som en samlet pakke af de enkelte institutioner, som betaler for installeringen, så det ikke koster de unge noget. Konceptet er bygget op, så det ikke kræver infrastruktur fra et teleselskab eller lignende udbydder. Det eneste der kræves er, at institutionen har et trådløst netværk. Uafhængigheden af teleselskab og infrastruktur gør, at ethvert lille softwarefirma eller fx Danske Døves Landsforbund ville kunne realisere WaY? Konceptet WaY? er udviklet med udgangspunkt i målgruppen unge døve. Unges behov for at vide, at man er en del af et fællesskab er dog lige stort, hvad enten man er døv eller hørende. Derfor kan WaY? lige så vel implementeres på institutioner for hørende som fx et gymnasium eller en handelsskole. Way? kan dermed også være kommercielt interessant for fx et stort hardwarefirma. Fremtidens WaY? På Massachusetts Institute of Technology (MIT) i USA arbejder en gruppe forskere i deres Media Lab med et system, der ud fra menneskets kropssprog kan fortælle, hvilke sociale signaler der sendes. Sensorerne vil i fremtiden kunne opfange mere tydeligt, hvilke former social aktivitet der er i et rum. På baggrund af sådanne sensorer, kan WaY? udvikles til at give en mere præcis fornemmelse af de omgivelser systemet er placeret i. I stedet for nu, hvor WaY? måler aktiviteten i et rum på antallet af mennesker, vil det i fremtiden være muligt at registrere aktiviteten ud fra bevægelser. Det sker fx ved at analysere den kontakt, man har ansigt til ansigt med andre mennesker. Desuden analyseres den dynamik, der er i samtalerne, og hvor hurtigt der bliver skiftet samtalepartner. Fremtidens WaY? kan altså ikke alene vise, hvor mange mennesker der er til stede, men også vise den generelle stemning og konkrete aktivitet i lokalet målt ud fra gestik og mimik. Det betyder for fremtidens WaY?, at Camilla og Anne fra brugscenariet ikke alene vil kunne se, om der er folk i gymnastiksalen. De vil også kunne se, hvilken form for sport der bliver dyrket, og hvordan stemningen er i rummet. De fremtidige målemetoder vil give et præcist digitalt stemningsbillede på WaY? 14

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm

Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Undersøgelse og udvikling af mobil menustrukturer og manøvrering ved hjælp af accelerometer og touchskærm Forfatter: Michael Christian Valentin van Zanten Bachelorprojekt, 1. september 2009 Vejledere Jakob

Læs mere

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014

Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 Uddannelse: Projekt: Semester: Klasse: Vejledere: Synopsis: Multimediedesigner, UCN, Sofiendalsvej 60, 9000 Aalborg Afsluttende projekt MMD 2014 4. Semester 2014 4MMDA Lisbeth Mathiesen Det afsluttede

Læs mere

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier

Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube Suzette Munksgaard. Center for Ungdomsstudier Hvis jeg skulle bruge en præst, skulle han være mere som et menneske end en præst med en titel - at bygge bro mellem kirkens budskab og unges virkelighed Ungdomshøringer i Aalborg Stift. Kirsten Grube

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

Bilag 1: 22/3 Baren. Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna

Bilag 1: 22/3 Baren. Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna BILAG 1 Bilag 1: 22/3 Baren Bilag 1.1, Sabrina Bilag 1.2, Sophie Bilag 1.3, Stine Bilag 1.4, Ida Bilag 1.5, Anna Bilag 1.1, Sabrina Da vi ankommer til Baren kl. 11 om aftenen, er der allerede en del mennesker

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

Det kristne fællesskab i en singletid

Det kristne fællesskab i en singletid Det kristne fællesskab i en singletid - En kvalitativ undersøgelse af singlers perspektiver på kristne fællesskaber Dorte Kappelgaard Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik April 2010 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5

Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 1 Indhold Opsummering:... 3 Grundlag for evalueringen:... 5 Interview af testpersonerne med afsæt i spørgeskema... 5 Spørgeskema til testpersoners forældre... 5 Spørgeskema besvaret af koordinator... 6

Læs mere

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv

Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv Maj 2012 Barrierer og muligheder for et socialt ældreliv En interviewundersøgelse blandt ensomme ældre i Midt- og Sydjylland Projektet er finansieret af Social- og Integrationsministeriet 1 BARRIERER OG

Læs mere

Spils muligheder og begrænsninger i. matematikundervisningen - 1\\ Professionsbacheloropgave ~~~

Spils muligheder og begrænsninger i. matematikundervisningen - 1\\ Professionsbacheloropgave ~~~ p Spils muligheder og begrænsninger i matematikundervisningen - 1\\,, Professionsbacheloropgave Skrevet i liniefaget matematik Liniefagslærer: Steen Grode Lærer fra den pædagogiske faggruppe: Ebbe Kromann

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen

Forord. På styregruppens vegne. Susanne Jensen Kontorchef, Psykiatrien i Nordjyllands Amt Formand for styregruppen Forord Denne rapport omhandler evalueringen af projekt Bryd Isolationen, der er et projekt under Det Digitale Nordjylland. Rapporten er udarbejdet med henblik på at videreformidle erfaringerne fra projektet,

Læs mere

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM

DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM DET DIDAKTISKE GRUNDLAG FOR UNDERVISNING MED DEN KREATIVE PLATFORM Indhold 2 Indledning 3 De Styrende principper for Den Kreative Platform 5 Princip 1: Horisontal Tænkning 14 Princip 2: Ingen Bedømmelse

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier

Kunstneriske udtryksformer og digitale medier Kunstneriske 4 udtryksformer og digitale medier Foto: Museum Østjylland 5 INDHOLD 1 BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 2 HVORFOR STYRKER KUNST OG KULTUR BØRNS DEMOKRATISKE EVNER? 3 KOMPETENTE VOKSNE SKABER

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle

Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Bilag 1 Forforståelse...2 Bilag 2 Spørgeguide Lærke Hoffman...3 Bilag 3 Egne oplevelser med Ego Trap...4 Bilag 4 Interview med Poul Kattler og Helle Rimmer på Eksperimentarium...6 Bilag 5 Spørgeguide til

Læs mere

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed

Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Trivselsanalyse - ældre døvblindes virkelighed Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund... 2 Deltagerne i undersøgelsen... 2 Metode... 3 Den digitale virkelighed... 4 Den sociale virkelighed... 5 Den

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere