Sognenyt VISBY HØRDUM SKYUM HASSING VILLERSLEV PASTORAT Juni - Juli - August. Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognenyt VISBY HØRDUM SKYUM HASSING VILLERSLEV PASTORAT 3-2015. Juni - Juli - August. Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum. www.4sogne."

Transkript

1 Sognenyt Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum VISBY HØRDUM SKYUM HASSING VILLERSLEV PASTORAT Juni - Juli - August VISBY HASSING VILLERSLEV HØRDUM SKYUM PASTORAT

2 ADRESSER Sognepræst Lillian Risum Lethsvej 9, Visby, 7755 Bedsted Træffes på kirkekontoret, Thorsvej 13 efter aftale Fridag: mandag LOGO FOR DET NYE PASTORAT Afløser: Ole W. Jakobsen, Bedsted: Frits E. Jensen, Stagstrup: VISBY HØRDUM SKYUM Organist: Hørdum og Skyum: Bente Lind Bliksted, Hørdum-Skyum Kirkekor: Visby-Hassing-Villerslev: Mette Egeberg: Kirkesanger: Hørdum: Jens Højbjerg Christensen: / Kristina Højbak: Skyum: Martin Brogaard Aeppli: / Visby, Hassing og Villerslev: Aage Langvang: Graver: Hørdum: Henning Klausen: (ml. 9 og 9.30) Skyum: Erik Brander: (ml. 9 og 9.30 undt. man.) Visby og Villerslev: Bjarne Lauritsen: Hassing: Per Jensen: / Menighedsrådsformand: Hørdum: Eigild Jensen: Skyum: Henny Klit: Visby-Villerslev: Holger Mouritsen: Hassing: Lene Munkholm: Kirkeværge: Hørdum: Niels Anders Smed: Skyum: Niels B. Salmansen: Visby: Per Nielsen: Hassing: Kirsten R. Rasmussen: Villerslev: Kristen Søgaard: Stof til næste blad skal være sognepræsten i hænde senest den 23. juli HASSING VILLERSLEV PASTORAT Når der oprettes et nyt pastorat, er der rigtig mange ting, der skal falde på plads. F.eks. skal der laves et ny embedsstempel, der fremover skal bruges på de attester, der udskrives i pastoratet. Det har vi fået lavet. Så kom ideen, at det også kunne bruges som et fælles logo for de fem sogne, som nu samles under én hat. Der gik forskellige overvejelser forud for stemplets udseende. Kunne det laves på en måde, så det signalerer, at vi er et kirkefællesskab? Og kunne navnene placeres, så den historiske sammenhæng mellem sognene bevaredes? Det er lykkedes. Korset, der er centrum i stemplet og logoet, er det kors, der står på alteret i Hørdum Kirke. Historien fortæller, at der i 1884 blev bygget en klokkekam på østmuren fra det nedrevne tårn, og øverst blev der sat et smedejernskors. Da kirken i 1955 fik et nyt tårn, blev smedejernkorset sat til side, men blev i 1990 sat frem på alteret som afløser for det gamle trækors. Det er korset, der er centrum i den kristne kirke, og cirklen, der går ind over de fem sognes felter, forbinder dem i en enhed med korset og med hinanden. Den grafiske udførelse står provstisekretær Trine Hausgaard Ubbesen for. L.R. 2

3 Jeg mødte.... Jesus! Hvem i dagens Danmark vover at sige det? Med fare for mobning og tanker om, at der må være noget galt med vedkommende. I hvert fald må en person, der kommer med en sådan udtalelse på en eller anden måde være fanatiker eller meget religiøs. Eller måske præst i kirken. Men jounalist Charlotte Rørth fra NORDJYSKE står så meget ved denne personlige bekendelse, at hun har skrevet en hel bog herom. Det er et befriende vidnesbyrd fra en modvillig troende, som hun kalder sig selv. Den 24. jan skrev KD: Journalisten Charlotte Rørth var helt uforberedt, da hun stod foran Jesus i en helt konkret og meget fysisk situation. Hun, der hverken var religiøs eller spirituelt søgende, har siden været bange for at miste sin fornuft, men har fundet sin vej som hverdagstroende. Det er der nu kommet en bog ud af. Charlotte Rørth havde aldrig set ham før, og alligevel genkendte hun ham med det samme. Tvivl var ikke en mulighed: Det var Jesus, der stod der halvanden meter foran hende, da hun den 25. februar 2009 sad på en bænk i sakristiet bag et 500 år gammelt kapel i den sydspanske by Beda. Vi har fejret påske. Vi har fejret Kristi Himmelfartsdag. Vi har fejret pinse. Gud er ikke borte. Jesus er ikke borte. Han er ikke død, men spillevende. Hans ånd, Helligånden er sendt til os og når det forholder sig således, så kan vi aldrig vide os sikre. Jesus vil faktisk i kontakt med os. Tro det eller la vær! Men det er bl.a. derfor, vi er kirke og menighed. Gud søger kontakt med os gennem sin Søn Jesus Kristus, og han opretter kontakten på forskellig vis. Når forældre bærer et lille barn til dåben, møder det barn, der døbes, den treenige Gud: Faderen, Sønnen og Helligånden. Dåbsbarnet møder Jesus. Når en konfirmand siger ja-tak til den gave, han eller hun fik i dåben, så møder konfirmanden Jesus. Når vi beder en oprigtig bøn til Gud, når vi beder om tilgivelse for vore synder, og vi får den så møder vi Jesus. Når vi knæler ved nadverbordet og modtager Jesu legeme og blod ja, så møder vi Jesus. Og når vi som troende kristne skal opstå på den anden side af død og grav så er det Jesus, vi møder. Jeg mødte Jesus. Det gjorde præsten. Det gjorde menighedens medlemmer. Derfor er vi kirke og menighed. Det er den korsfæstede og opstandne Jesus, der binder os sammen ved sit ord og ved sin ånd al vor forskellighed til trods. Men står vi ved det? Tør vi bekende det offentligt? Tør vi vise det i ord og handling? Jeg mødte Jesus. Når vi om søndagen ringer med kirkeklokkerne, så vidner vi i grunden om, at vi som kirke og menighed har set lyset i Jesus Kristus - og at vi har brug for at blive fyldt af det lys til at leve vort hverdagsliv som kristne mennesker. Alle Sognenyts læsere ønskes en god og lys sommer i mødet med. Hvem? Ja, gæt! Lillian Risum, sognepræst 3

4 Forårets konfirmander Visby Kirke 26. april: Fra venstre: Majbrith Nederby Nielsen Joachim Nikolai Rasmussen Marcus Keene Almquist Foto: Knud E. Jensen 4 Hassing Kirke 3.maj: Fra venstre: Simone Brandt Larsen, Alex Overgaard Madsen, Dina Diana Skallerup Gade, Sognepræst Lillian Risum. Foto: Lone Brandt Larsen.

5 Skyum Kirke 3. maj: Bagerst fra venstre: Erik Bennetzen, Rasmus Holm Thomsen, Laurits Gotfred Scmidth, Anders Kvistgaard Kvejborg, Daniel Ludvig Skaarup, Mads Christian Bisgaard Vangsgaard. Forrest fra venstre: Sara Lil-Jane Pedersen, Emma Christensen, Giulia Lohgren. Foto: Click, Thisted. Hørdum Kirke 10. maj: Bagerst fra venstre: Erik Bennetzen, Anna Kvistgaard Kjeldsen, Carina Hedegaard, Jens Vangsgaard Gade, Frederik Bonde Skaarup, Emilie Behrendsen Lovmand, Katrine Østervig Søndergaard. Forrest fra venstre:lonnie Tidemann Gregersen, Lisa Lærke Meldgaard Hamborg, Pernille Stenstrup Holst, Emma Max Christensen. Foto: Click, Thisted. 5

6 Gudstjenester - juni - juli - au DATO VISBY HASSING VILLERSLEV 31. maj trinitatis 7. juni 1.s.e. t * LR 14. juni 2.s.e.t LR 21. juni 3.s.e.t * LR 28. juni. 4.s.e.t * LR kaffe 5. juli 5.s.e.t. 12. juli 6.s.e.t OWJ 19. juli 7.s.e.t 10.30* LR 26. juli 8.s.e.t * LR 2. aug. 9.s.e.t. 9. aug. 10.s.e.t LR i haven (se omtale) 16. aug. 11.s.e.t * LR kaffe m. orientering 23. aug. 12.s.e.t LR 30. aug. 13.s.e.t. Friluftsgudstjeneste på Galgebakke i Hassing for hele pastoratet sep. 14.s.e.t LR høst, inds. 13. sep. 15.s.e.t LR = Lillian Risum - OWJ = Ole W. Jakobsen - FEJ = Frits E. J * Kirkebil. - Bestilles hos Snedsted Turistfart, tlf senest 6

7 gust 2015 HØRDUM 10.30* OWJ ensen kl. 12 dagen før SKYUM FEJ koncert v. kirkekor 10.30* LR 9.00 LR 9.00 OWJ 10.30* OWJ 9.00 LR 9.00 LR 10.30* LR 9.00 LR 10.30* LR velkomst, nye konfirmander 0 LR (se omtale) kor 9.00* OWJ 9.00* FEJ 9.00* FEJ 10.30* LR høst, inds., kor ÉT PASTORAT med fem sogne og fem kirker Som man kunne læse det i de sidste numre af Sognebladet og Sognenyt, så skete der pr. 1. maj 2015 en sammenlægning af sognene Hassing, Hørdum, Skyum, Villerslev og Visby til ét pastorat. Det betyder, at en ny tid er oprunden, hvor ikke alt er, som det var før. - Hvor der før var to præster i to pastorater, er der nu kun én præst i ét pastorat. Dog med den tilføjelse, at to nabopræster skal assistere sognepræsten i det daglige. Pastor Frits E. Jensen, Stagstrup, skal yde bistand i Skyum og på Kløvermarken, medens pastor Ole W. Jakobsen, Bedsted skal yde bistand i Hørdum. Derudover er de to præster faste afløsere for sognepræsten i dennes ferier og friweekends. - Præsteboligen i Koldby fungerer nu som kontorer (mere herom i næste Sognenyt) og har fået navnet Kirkekontor. - Der er ansat en præstesekretær til kirkebogsføring (mere herom i næste nummer). - De arrangementer, der er i pastoratet, er for ALLE, uanset i hvilket sogn man bor. - Der afholdes af gode grunde ikke så mange gudstjenester som tidligere. Det betyder, at mange skal til at tænke nyt, nemlig at man sagtens kan gå i kirke i en anden kirke end ens sognekirke. Der vil være søndage, hvor der kun er én gudstjeneste i pastoratet, og det vil da være naturligt, at også kirkegængere fra de andre fire sogne søger sammen i denne kirke. (Ordet sogn betyder netop det sted, hvor man søger hen). Der kører kirkebil til de gudstjenester, der er markeret med en stjerne. - To kirkeblade, Sognenyt og Sognebladet er nu samlet til ét med navnet Sognenyt og dækker nu det nye pastorat. - Har man spørgsmål angående det nye pastorat, er man altid velkommen til at kontakte formændene for menighedsrådene eller sognepræst Lillian Risum. L.R. 7

8 Havegudstjeneste i Visby den 9. august Hvis vejret tillader det, afholder vi gudstjeneste i præstegårdshaven søndag den 9. august kl Man bedes selv medbringe stole og passende fodtøj. (På grund af de dræbersnegle, der kunne tænke sig at dukke op, anbefales det ikke at sætte sig på græsplænen eller på et tæppe). Visby-Villerslev menighedsråd er vært ved en kop kaffe. Sommerkoncert i Hørdum Søndag den 7. juni er der koncert i Hørdum Kirke kl Sommerkoncerten består i år af en bred vifte af klassiske og rytmiske korsatser. De små synger og danser; de mellemstore springer ud i tostemmighed om sennepsfrøet; de unge synger Michael Jackson Man in the Mirror, og voksenkoret binder det hele sammen med smukke aftensalmer. Alle kor slutter koncerten med This little Light of mine. Så kom frisk, sæt dig tilbage i kirkebænken og nyd de dejlige og smukke stemmer fra børnehaveklasse til plus 70. Til kalenderen Lørdag 5. sep. arrangerer Hørdum og Skyum menighedsråd udflugt. Program kommer senere. Hassing Søndag den 16. august er der gudstjeneste i Hassing kl Herefter inviterer menighedsrådet på kaffe i graverhuset. Her vil der blive afholdt et såkaldt menighedsmøde, hvor der vil blive givet en orientering om menighedsrådets arbejde. Herunder en drøftelse af rådets ønske om en sammenlægning med Visby-Villerslev menighedsråd efter valget i november Hassing Menighedsråd og sognepræsten Kirkevandring i Hurup Torsdag den 11. juni kl. 19 kirkevandring i Hurup Kirke. Provsten vil vise og fortælle om byggeriet af præstegård og kontorbygning. Og der bliver rundvisning i kirken og på kirkegården. Derefter er der kaffe i kirkecentret. Arrangør: Distriktsforeningen af menighedsrådsmedlemmer 8

9 Salmestafetten Min sjæl, pris Herren. Sådan begynder og slutter Davids salme 103, som er én stor lovprisning af Gud Herren. I denne salme lovpriser kong David Herren og minder såvel sig selv som os, hans læsere, om, at lovsang sømmer sig, ja hører til den daglige bøn til Herren. Det gør noget ved et menneske at sige tak: takken skaber taknemmelighed. Salmen Min sjæl, du Herren love (Den danske Salmebog nr. 12), der blev dansk kort efter reformationen, er en salme, der blev meget brugt i mit hjem og i min mors hjem. Den blev brugt i min mors familie, såvel i sorg som i glæde. I Martin Jensens lille bog Med kors over døren beretter han fra sin fars dødsleje, hvor mor beder børnene om at synge fars sang. I et gammelt brev beretter min mormor om, hvordan de sang denne lovsang ved en datters dødsleje på Kolding sygehus i 1937, da hun var ramt af den familiesygdom, der lagde såvel deres far som det halve af den store børneflok i graven. Såvel i sorgens stund som ved festlige lejligheder fik lovsangen lyd. Både til livets Gud, men også til den mor, der lærte dem lovsangstonen. Selv om det er salmen Min sjæl, du Herren love, der er temaet i stafetten, så skal vi have nogle strofer med af Martins hyldest med til mor, Blomstermor, der lærte dem at takke for livet. Stor var ej din stue, mor, og ungerne var mange, men til blomster blev der plads Og blomster skaber sange Og fra sidste vers: Fuld af tidsler er vor jord og meget må der grædes, tak til dig der lærte os ved grøftens blomst at glædes. Mor, mor, blomstermor, mange hundred gange mindes vi din blomsterskat. Og blomster skaber sange. Min sjæl du Herren love, såvel for de store ting i livet, men også tak og glæde over hverdagens små ting. Det blev denne takkesang, jeg måtte fremhæve, selvom jeg også dvælede ved min personlige salme Du gav mig o Herre, en lod af din jord, men den stod ikke i bedstemors salmebog. Det gjorde derimod gendigtningen af Davids lovsang, salme 103. Alt i mig skal prise hans hellige navn, for: Ak skaber ak. Men tak skaber tak. Lov Herren. Egon Johansen 9

10 Program for Indre Mission Hørdum og omegn Hvor intet andet er anført holdes møderne i missionshuset Bethesda, Tårnvej 58 i Hørdum og begynder kl Enhver er meget velkommen. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Esther Filipsen på tlf Juni Man. 1. kl : Bedemøde. Ons. 3.: Aftenudflugt fælles med I.M. i Bedsted til Møldahlgaard Galleri ved Ketty Dahl, Vitasvej 5 i Smerup, Thyholm. (Program kan rekvireres) : Teltmøder ved skibsværftet i Vilsund. (Program kan rekvireres). Fre. 13.: Indre Missions årsmøde på Mørkholt Strand Camping. (Program kan rekvireres). Fre. 19. kl : Midsommerfest hos Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum. Pris for aftensmad og aftenkaffe: I alt 60 kr. Medvirkende: Marianne og Mogens Lund, Bjert. Tirs. 30.: Bibelkreds. Tekst. Markus Evangeliet, kapitel 7. Juli Man. 6. kl : Bedemøde : Bibelcamping på Hurup Dyrskueplads. (Program kan rekvireres). August Man. 3. kl : Bedemøde. Ons. 12.: Kredsmøde i Vestervig Missionshus. Taler: Sognepræst Erik Lippert Bjørn, Sevel. Tirs. 18.: Bibelkreds. Tekst: Markus Evangeliet, kapitel 8. September Tirs. 1.: Møde ved repræsentanter for Dansk Bibelinstitut i København. Korshærskredsen Alle møder holdes kl Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf Juni Onsdag den 24.: Møde hos Anne Lis Hyldahl, Rønnebærvænget 15, Koldby. Juli Mandag den 20. kl. 10,00 har Korshæren tombola på gågaden i Hurup i forbindelse med torvedag. August Onsdag den 19.: Møde hos Maren Sørensen, Limfjordsgade 7, Koldby. Sommerlejr for børn Fra den juli afholder Thykredsens Søndagsskoler sommerlejr på BJØRNE- BORG. Børn fra 6-14 år er velkomne på denne fælles børne- og juniorlejr, hvor vi bl.a. har bibelarbejde (aldersdelt), løb, sangkor, bål, hygge, boldspil og godt kammeratskab. Programmet er omtalt i skolernes Ferieaktiviteter, bliver omdelt i børneklubber og søndagsskoler eller kan rekvireres hos Jytte Thomsen, Kallerup, tlf Konfirmationsdatoer I forbindelse med sognesammenlægningen er der en ændring i konfirmationsdatoen for Villerslev. Datoer for konfirmationer i Visby, Hassing, Villerslev, Hørdum og Skyum er fremover: Visby sidste søndag i april Hassing og Skyum 1. søndag i maj Villerslev og Hørdum 2. søndag i maj Datoer for 2016 bliver således: Visby 24. april Hassing og Skyum 1. maj Villerslev og Hørdum 8. maj 10

11 Gudstjenester på Kløvermarken Altergang hver gang. Hvor intet andet er anført, er der gudstjeneste kl juni: Frits E. Jensen 16. juni: Lillian Risum 30. juni: Ole W. Jakobsen 21. juli: Lillian Risum 28. juli: Frits E. Jensen 11. august: Lillian Risum 25. august. Lillian Risum Visby KFUM og K i Danmark Villerslev KFUM og K i Danmark Hørdum Kofoeds Skole Indsamlinger 390 kr. 112 kr kr. Menighedsrådsmøder Ret til ændringer forbeholdes Hørdum i Koldby Kirkecenter kl. 19: Tirs. 25. aug. Skyum i graverhuset kl. 19: Tors 27. aug. Fælles møder for Hørdum og Skyum: Tirs. 15. sep. kl. 19 i Koldby Kirkecenter Visby-Villerslev: Ons. 5. aug. kl : Gudnæsvej 16 Hassing. Tirs. 18. august kl. 19: Vestervigvej 150 Aktiviteter i Kløverblomsten for pensionister i Koldby Hørdum og Skyum 9. juni: Udflugt til Haunstrup Zoo. Starter fra Hørdum kl med opsamling de sædvanlige steder. Pris 200 kr. 23. juni: Afslutning med vafler og quiz. Juli måned holder vi ferie. 4. august: starter vi igen med sang, hygge og snak om oplevelser. 18. august: Grisefest kl arrangeret af Aktivkomiteen. Pris 100 kr. for mad og kaffe. Drikkevarer kan købes. Tilmelding til aktivkomiteen eller terapien Kløvermarken, senest d. 11. august. Hvis ikke andet er anført, begynder arrangementet kl Kaffe kan købes til 20 kr. Andre arrangementer for medlemmer af Kløverblomsten: Strikkeklub: Hver onsdag Torsdagsklubben. Hver torsdag Her er der spil, hyggeligt samvær, hjælp til brug af computer osv. Højskolesang på Kløvermarken Mandag d. 29. juni. Juli: Vi holder sommerferie. Mandag d. 31. august. Vi synger efter højskolesangbogen. Alle dage er kl Kaffe kan købes til 20 kr. Nyt fra Hørdum Kirke Gravermedhjælper Lisbeth Hesselvig har ønsket at fratræde som medhjælper, men vil gerne fortsætte som afløser. En stor tak til Lisbeth for dit arbejde ved Hørdum Kirke. Som ny gravermedhjælper er antaget Bo Pedersen, Ydby. Menighedsrådet siger velkommen med ønsket om et godt samarbejde. Eigild 11

12 Modtager: Sogneudflugt torsdag den 6. august Torsdag den 6. august afholdes den årlige sogneudflugt, der i år går til Museumscenter Hanstholm, Lildstrand Kirke og Kirsten Kjærs Museum. Der er afgang fra Heltborg kl. 8.40; Visby 8.45; Hassing 8.50; Villerslev Af Tilmelding programmet senest kan lør. nævnes: 1. august til Formiddagskaffe Knud Madsen i det grønne Besøg på Museumscenter Hanstholm. Ebbe Skammelsen Middag i Vigsø Feriecenter Om Kristen eftermiddagen Krabbe besøger vi Lildstrand Kirke og Kirsten Kjærs Museum. Vi er hjemme til aften. Pris: Arrangør: børn 50 Visby- Villerslev, kr., voksne 100 Hassing kr. og Heltborg menighedsråd. Vi ser frem til en spændende dag med mange deltagere både børn og voksne. ALLE - også fra Hørdum, Skyum, Boddum og Ydby er velkomne. Tilmelding Friluftsgudstjeneste. senest lørdag d. 1. august til Knud Madsen Igen i år bliver der friluftsgudstjeneste på Galgebakken, Lindagergårdvej i Hassing. Ebbe Skammelsen Kristen Det er for Krabbe hele pastoratet Det bliver søn. den 30. august Arrangør: kl Visby-Villerslev, Hassing og Heltborg menighedsråd Kor fra Hørdum- Skyum synger. Efter gudstjenesten er der frokost i det grønne. Medbring noget at sidde på. Hvis det mod forventning er regnvejr, afholdes gudstjenesten i Hassing Kirke. Vi glæder os til at se rigtig Friluftsgudstjeneste mange mellem gravhøjene. Hassing Igen i år Menighedsråd bliver der friluftsgudstjeneste og sognepræsten. på Galgebakken, Lindagergårdvej i Hassing. Det er for hele pastoratet. Det bliver søndag den 30. august kl Kor fra Hørdum-Skyum synger. Efter gudstjenesten er der frokost i det grønne. Medbring noget at sidde på. Hvis det mod forventning er regnvejr, afholdes gudstjenesten i Hassing Kirke. Vi glæder os til at se rigtig mange mellem gravhøjene. Hassing Menighedsråd og sognepræsten 12

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister

Virkelig opstanden - Strukturændring i Sydthy Provsti Jeg holder af gudstjenesten - Nyt fra sognene Fra sognets daglige liv - Gudstjenestelister Kirkebladet Nr. 1 2015 Påskeblomst! en dråbe stærk drak jeg af dit gule bæger, og som ved et underværk den mig hæver, vederkvæger: Hanegal og morgensang, synes mig, af den udsprang; vågnende jeg ser de

Læs mere

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN

k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN k rkebladet 73. ÅRGANG 2015 - NR. 3 - FORÅR/SOMMER - HURUP SOGN - FOLKEKIRKEN Der er forskel på regnebogen og Bibelen - men begge er en del af virkeligheden! Af Jens F. Munksgaard Det er forår, og alting

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 juni - august

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 juni - august KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 juni - august Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Per Rosendal Bygaden 53C, Levring, 8620 Kjellerup

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 2 April - Juni 2015 Læs i dette blad: Billeder fra en dejlig dag.... 2 Konfirmationer... 3 Kirkekalender... 4 Sogneudflugt...... 5 Friluftsgudstjenste... 5 Kirkelig vejviser...7 Opstandelsen.... 8

Læs mere

Gud er en far. Af Maibrit Nygaard

Gud er en far. Af Maibrit Nygaard Der har været debat i medierne i den sidste tid om Gud, og hvad vi tror på. Hertil er der at sige: Gud er en far, en god far. Vi kommer til Gud som børn, som hans søn eller hans datter. Vores far elsker

Læs mere

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed

Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Sommeren er over os med sol og varme og skønhed Gud er god. Hver dag er en ny gave til os fra vores himmelske Far og skaber. Kirkerne er åbne til bøn, gudstjeneste og bare det at være der. Især er det

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2010 nr. 2 Marts - Maj KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2010 nr. 2 Marts - Maj Påske og grundvand Umiddelbart har de to størrelser ikke meget med hinanden at gøre, men grundvandet kan billedligt give os en fornemmelse

Læs mere

De ni sogne. Sommerkirke

De ni sogne. Sommerkirke De ni sogne Sommer 2011 Juni, juli og august Frydendal Hjembæk Holmstrup Jyderup Kundby Mørkøv Skamstrup Stigs Bjergby Svinninge Sommerkirke Børn fra 4., 5. og 6. klasse var sidste år med til Sommerkirke

Læs mere

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab

Kirkebladet. Flade Bjergby Sundby Skallerup. Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Kirkebladet Flade Bjergby Sundby Skallerup Pinsekaffe i Skallerup og Sognedag i Flade - Kirke er også fællesskab Efterår 2012 Hvorfor tror du egentlig på Gud? 5 gode grunde til at tro på Kristendommens

Læs mere

KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE

KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: SJØRRING THORSTED SKJOLDBORG KALLERUP #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE SEP T E M B E R - NO VE M BE R 20 14 KIRKE OG SOGNENYT LÆS OM: #DEN NÅDIGE GUD #ARRANGEMENTER #SOGNEAFTENER #MUSIK I KIRKEN OG MEGET MERE SJØRRING KIRKE THORSTED KIRKE KALLERUP KIRKE SKJOLDBORG KIRKE SJØRRING

Læs mere

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS

KIRKEBLAD. For Voldum og Rud Sogne. Tema: VOLDUM KIRKEHUS KIRKEBLAD For Voldum og Rud Sogne Tema: VOLDUM KIRKEHUS Nr. 100 april-december 2014 KÆRE ALLE SAMMEN! Kirkeblad nr. 100! Det er værd at fejre, det er i hvert fald lidt sjovt. Samtidig med, så er dette

Læs mere

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne

Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne Kirkebladet for Næsbjerg og Øse sogne 14. årgang nr. 2 Marts/april/maj 2014 Ny præstebolig i Øse Biskoppen kommer på besøg! Øse og Næsbjerg menighedsråd har i samarbejde med de øvrige menighedsråd i Gl.

Læs mere

Jeres kirke, jeres gudstjeneste!

Jeres kirke, jeres gudstjeneste! H i n g e - V i n d e r s l e v KIRKEBLAD Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre... (1. Kor. 13,13) 29. årgang MARTS - APRIL - MAJ 2012 Nr. 2 Jeres kirke, jeres gudstjeneste! Gud bør og ene have

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 2 Marts - April - Maj 2015 - fremover også for Heltborg sogn - en lovsang for Kristi opstandelse Den første linje, som vi vurderer en salme efter, siger: Sikke en ufestlig festsalme.

Læs mere

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund

Kirkebladet. Hejnsvig Vesterhede. Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Hejnsvig Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund Kirkebladet september oktober november 2014 Gud og pizza Juniorklubben Spejderne i Genesis En aften om sorg (Ny) præst i Donslund 1 2 Navne og adresser Sognepræst Jørgen Johansen Præstegård Kirkevej 2

Læs mere

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup

juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 3juni juli august 2015 kirkebladet Snejbjerg studsgård haunstrup 2 kirkelige adresser Sognepræster: Jens Christian Hasager Kirk [97 16 11 22] jeck@km.dk - Snejbjerg Hovedgade 2. Kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Læs mere

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35)

All inclusive. 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3. For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) H i n g e - V i n d e r s l e v For Gud er god mod de utaknemmelige og onde. (Luk. 6,35) KIRKEBLAD 32. årgang JUNI - JULI - AUGUST 2015 Nr. 3 All inclusive Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3. SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP SEPTEMBER - DECEMBER 2013 14. ÅRGANG NR. 3 SogneNYT 1 Samtalegruppe Samtalegruppe - et tilbud til dig, som har mistet. Kirkerne i Fjerritslevområdet (gl. Fjerritslev kommune) har

Læs mere

Seest sogns kirkeblad

Seest sogns kirkeblad Seest sogns kirkeblad Seest-stenen - Historie og baggrund Nyt fra menighedsrådet - Ny formand - Ny gravermedhjælper Musik i Kirken - Renæssancemusik - Musikalsk rejse med Louise Fribo Præstens spalter

Læs mere

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10

KirkeBladet. - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern. Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Bladet - for Bjerringbro, Bjerring, Mammen, Hjermind, Lee, Hjorthede og Skjern Nr. 4 Efterår 2013 9. årgang Bjarne Markussen siger farvel. Læs side 10 Siden sidst har flere sogne været på udflugt. Her

Læs mere

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST

HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST SogneNYT HAVERSLEV SKRÆM BEJSTRUP MAJ - AUGUST 2013 14. ÅRGANG NR. 2 Sommerkirke Vi længes efter at åbne vinduer, at hejse flag, hænge tøj op, komme i haven og råbe hej til naboen, høre børn i haverne

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november

KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING. 2014 september - november KIRKEBLAD FOR SOGNENE I KJELLERUP OG LEVRING 2014 september - november Kirkelig vejviser www.kjellerupkirke.dk LEVRING KJELLERUP Bygaden 55 Kirkebakken 10 Graver: Ny graver er ved at blive ansat. Kontakt

Læs mere

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015

KIRKEBLADET I DETTE NUMMER. 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 KIRKEBLADET for Faaborg, Diernæs, Lyø og Avernakø 80. årgang. - NR. 2 - marts April maj 2015 I DETTE NUMMER Ånd over ånder, Pinsen 2015 2 Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag 3 Det sker 3 Gudstjenester, møder

Læs mere

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013

Kirkebladet. Juli - august - september - oktober 2013 Overlade, Ranum, Malle, Vilsted, Vindblæs, Næsborg, Salling, Oudrup, Løgstør, Aggersborg, Kornum og Løgsted sogne Kirkebladet Juli - august - september - oktober 2013 Om hvad der kan ske, når man vover

Læs mere

Bibellæsning fra Den Nye Aftale

Bibellæsning fra Den Nye Aftale 8. årgang nr. 3 juni - juli - august 2009 Fadervor i kor I de seneste år er det sket oftere og oftere, at menigheden spontant har sagt ordene fra Fadervor i kor med præsten både ved søndagsgudstjenester,

Læs mere

Kirkebladet for Langeland og Strynø

Kirkebladet for Langeland og Strynø Kirkebladet for Langeland og Strynø Hou Stoense Snøde Bøstrup Tranekær Tullebølle Simmerbølle Rudkøbing Strynø Skrøbelev Longelse Fuglsbølle Lindelse Fodslette Tryggelev Kædeby Humble Ristinge Magleby

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk

Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang. www.foto-lab.dk Kirkebladet for Ulstrup og Gundersted sogne Nr. 2 2012 Aug. nov. 73. årgang www.foto-lab.dk 2 Støvlerne knrikede En gammel skrædderske forandrede min afdøde faders overkjole til en konfirmationsdragt for

Læs mere

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015

ØSTBYENS KIRKEBLAD. Vor Frelsers Kirke - en levende kirke. 25. årgang Marts - Juni 2015. 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 ØSTBYENS KIRKEBLAD 25. årgang nr. 1 Marts - Juni 2015 01 Vor Frelsers Kirke - en levende kirke 25. årgang Marts - Juni 2015 Kirkehusets indvielse Poul Ulrich Jensen 1. søndag i advent, den 30. november

Læs mere