Sognenyt VISBY HØRDUM SKYUM HASSING VILLERSLEV PASTORAT Juni - Juli - August. Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognenyt VISBY HØRDUM SKYUM HASSING VILLERSLEV PASTORAT 3-2015. Juni - Juli - August. Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum. www.4sogne."

Transkript

1 Sognenyt Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum VISBY HØRDUM SKYUM HASSING VILLERSLEV PASTORAT Juni - Juli - August VISBY HASSING VILLERSLEV HØRDUM SKYUM PASTORAT

2 ADRESSER Sognepræst Lillian Risum Lethsvej 9, Visby, 7755 Bedsted Træffes på kirkekontoret, Thorsvej 13 efter aftale Fridag: mandag LOGO FOR DET NYE PASTORAT Afløser: Ole W. Jakobsen, Bedsted: Frits E. Jensen, Stagstrup: VISBY HØRDUM SKYUM Organist: Hørdum og Skyum: Bente Lind Bliksted, Hørdum-Skyum Kirkekor: Visby-Hassing-Villerslev: Mette Egeberg: Kirkesanger: Hørdum: Jens Højbjerg Christensen: / Kristina Højbak: Skyum: Martin Brogaard Aeppli: / Visby, Hassing og Villerslev: Aage Langvang: Graver: Hørdum: Henning Klausen: (ml. 9 og 9.30) Skyum: Erik Brander: (ml. 9 og 9.30 undt. man.) Visby og Villerslev: Bjarne Lauritsen: Hassing: Per Jensen: / Menighedsrådsformand: Hørdum: Eigild Jensen: Skyum: Henny Klit: Visby-Villerslev: Holger Mouritsen: Hassing: Lene Munkholm: Kirkeværge: Hørdum: Niels Anders Smed: Skyum: Niels B. Salmansen: Visby: Per Nielsen: Hassing: Kirsten R. Rasmussen: Villerslev: Kristen Søgaard: Stof til næste blad skal være sognepræsten i hænde senest den 23. juli HASSING VILLERSLEV PASTORAT Når der oprettes et nyt pastorat, er der rigtig mange ting, der skal falde på plads. F.eks. skal der laves et ny embedsstempel, der fremover skal bruges på de attester, der udskrives i pastoratet. Det har vi fået lavet. Så kom ideen, at det også kunne bruges som et fælles logo for de fem sogne, som nu samles under én hat. Der gik forskellige overvejelser forud for stemplets udseende. Kunne det laves på en måde, så det signalerer, at vi er et kirkefællesskab? Og kunne navnene placeres, så den historiske sammenhæng mellem sognene bevaredes? Det er lykkedes. Korset, der er centrum i stemplet og logoet, er det kors, der står på alteret i Hørdum Kirke. Historien fortæller, at der i 1884 blev bygget en klokkekam på østmuren fra det nedrevne tårn, og øverst blev der sat et smedejernskors. Da kirken i 1955 fik et nyt tårn, blev smedejernkorset sat til side, men blev i 1990 sat frem på alteret som afløser for det gamle trækors. Det er korset, der er centrum i den kristne kirke, og cirklen, der går ind over de fem sognes felter, forbinder dem i en enhed med korset og med hinanden. Den grafiske udførelse står provstisekretær Trine Hausgaard Ubbesen for. L.R. 2

3 Jeg mødte.... Jesus! Hvem i dagens Danmark vover at sige det? Med fare for mobning og tanker om, at der må være noget galt med vedkommende. I hvert fald må en person, der kommer med en sådan udtalelse på en eller anden måde være fanatiker eller meget religiøs. Eller måske præst i kirken. Men jounalist Charlotte Rørth fra NORDJYSKE står så meget ved denne personlige bekendelse, at hun har skrevet en hel bog herom. Det er et befriende vidnesbyrd fra en modvillig troende, som hun kalder sig selv. Den 24. jan skrev KD: Journalisten Charlotte Rørth var helt uforberedt, da hun stod foran Jesus i en helt konkret og meget fysisk situation. Hun, der hverken var religiøs eller spirituelt søgende, har siden været bange for at miste sin fornuft, men har fundet sin vej som hverdagstroende. Det er der nu kommet en bog ud af. Charlotte Rørth havde aldrig set ham før, og alligevel genkendte hun ham med det samme. Tvivl var ikke en mulighed: Det var Jesus, der stod der halvanden meter foran hende, da hun den 25. februar 2009 sad på en bænk i sakristiet bag et 500 år gammelt kapel i den sydspanske by Beda. Vi har fejret påske. Vi har fejret Kristi Himmelfartsdag. Vi har fejret pinse. Gud er ikke borte. Jesus er ikke borte. Han er ikke død, men spillevende. Hans ånd, Helligånden er sendt til os og når det forholder sig således, så kan vi aldrig vide os sikre. Jesus vil faktisk i kontakt med os. Tro det eller la vær! Men det er bl.a. derfor, vi er kirke og menighed. Gud søger kontakt med os gennem sin Søn Jesus Kristus, og han opretter kontakten på forskellig vis. Når forældre bærer et lille barn til dåben, møder det barn, der døbes, den treenige Gud: Faderen, Sønnen og Helligånden. Dåbsbarnet møder Jesus. Når en konfirmand siger ja-tak til den gave, han eller hun fik i dåben, så møder konfirmanden Jesus. Når vi beder en oprigtig bøn til Gud, når vi beder om tilgivelse for vore synder, og vi får den så møder vi Jesus. Når vi knæler ved nadverbordet og modtager Jesu legeme og blod ja, så møder vi Jesus. Og når vi som troende kristne skal opstå på den anden side af død og grav så er det Jesus, vi møder. Jeg mødte Jesus. Det gjorde præsten. Det gjorde menighedens medlemmer. Derfor er vi kirke og menighed. Det er den korsfæstede og opstandne Jesus, der binder os sammen ved sit ord og ved sin ånd al vor forskellighed til trods. Men står vi ved det? Tør vi bekende det offentligt? Tør vi vise det i ord og handling? Jeg mødte Jesus. Når vi om søndagen ringer med kirkeklokkerne, så vidner vi i grunden om, at vi som kirke og menighed har set lyset i Jesus Kristus - og at vi har brug for at blive fyldt af det lys til at leve vort hverdagsliv som kristne mennesker. Alle Sognenyts læsere ønskes en god og lys sommer i mødet med. Hvem? Ja, gæt! Lillian Risum, sognepræst 3

4 Forårets konfirmander Visby Kirke 26. april: Fra venstre: Majbrith Nederby Nielsen Joachim Nikolai Rasmussen Marcus Keene Almquist Foto: Knud E. Jensen 4 Hassing Kirke 3.maj: Fra venstre: Simone Brandt Larsen, Alex Overgaard Madsen, Dina Diana Skallerup Gade, Sognepræst Lillian Risum. Foto: Lone Brandt Larsen.

5 Skyum Kirke 3. maj: Bagerst fra venstre: Erik Bennetzen, Rasmus Holm Thomsen, Laurits Gotfred Scmidth, Anders Kvistgaard Kvejborg, Daniel Ludvig Skaarup, Mads Christian Bisgaard Vangsgaard. Forrest fra venstre: Sara Lil-Jane Pedersen, Emma Christensen, Giulia Lohgren. Foto: Click, Thisted. Hørdum Kirke 10. maj: Bagerst fra venstre: Erik Bennetzen, Anna Kvistgaard Kjeldsen, Carina Hedegaard, Jens Vangsgaard Gade, Frederik Bonde Skaarup, Emilie Behrendsen Lovmand, Katrine Østervig Søndergaard. Forrest fra venstre:lonnie Tidemann Gregersen, Lisa Lærke Meldgaard Hamborg, Pernille Stenstrup Holst, Emma Max Christensen. Foto: Click, Thisted. 5

6 Gudstjenester - juni - juli - au DATO VISBY HASSING VILLERSLEV 31. maj trinitatis 7. juni 1.s.e. t * LR 14. juni 2.s.e.t LR 21. juni 3.s.e.t * LR 28. juni. 4.s.e.t * LR kaffe 5. juli 5.s.e.t. 12. juli 6.s.e.t OWJ 19. juli 7.s.e.t 10.30* LR 26. juli 8.s.e.t * LR 2. aug. 9.s.e.t. 9. aug. 10.s.e.t LR i haven (se omtale) 16. aug. 11.s.e.t * LR kaffe m. orientering 23. aug. 12.s.e.t LR 30. aug. 13.s.e.t. Friluftsgudstjeneste på Galgebakke i Hassing for hele pastoratet sep. 14.s.e.t LR høst, inds. 13. sep. 15.s.e.t LR = Lillian Risum - OWJ = Ole W. Jakobsen - FEJ = Frits E. J * Kirkebil. - Bestilles hos Snedsted Turistfart, tlf senest 6

7 gust 2015 HØRDUM 10.30* OWJ ensen kl. 12 dagen før SKYUM FEJ koncert v. kirkekor 10.30* LR 9.00 LR 9.00 OWJ 10.30* OWJ 9.00 LR 9.00 LR 10.30* LR 9.00 LR 10.30* LR velkomst, nye konfirmander 0 LR (se omtale) kor 9.00* OWJ 9.00* FEJ 9.00* FEJ 10.30* LR høst, inds., kor ÉT PASTORAT med fem sogne og fem kirker Som man kunne læse det i de sidste numre af Sognebladet og Sognenyt, så skete der pr. 1. maj 2015 en sammenlægning af sognene Hassing, Hørdum, Skyum, Villerslev og Visby til ét pastorat. Det betyder, at en ny tid er oprunden, hvor ikke alt er, som det var før. - Hvor der før var to præster i to pastorater, er der nu kun én præst i ét pastorat. Dog med den tilføjelse, at to nabopræster skal assistere sognepræsten i det daglige. Pastor Frits E. Jensen, Stagstrup, skal yde bistand i Skyum og på Kløvermarken, medens pastor Ole W. Jakobsen, Bedsted skal yde bistand i Hørdum. Derudover er de to præster faste afløsere for sognepræsten i dennes ferier og friweekends. - Præsteboligen i Koldby fungerer nu som kontorer (mere herom i næste Sognenyt) og har fået navnet Kirkekontor. - Der er ansat en præstesekretær til kirkebogsføring (mere herom i næste nummer). - De arrangementer, der er i pastoratet, er for ALLE, uanset i hvilket sogn man bor. - Der afholdes af gode grunde ikke så mange gudstjenester som tidligere. Det betyder, at mange skal til at tænke nyt, nemlig at man sagtens kan gå i kirke i en anden kirke end ens sognekirke. Der vil være søndage, hvor der kun er én gudstjeneste i pastoratet, og det vil da være naturligt, at også kirkegængere fra de andre fire sogne søger sammen i denne kirke. (Ordet sogn betyder netop det sted, hvor man søger hen). Der kører kirkebil til de gudstjenester, der er markeret med en stjerne. - To kirkeblade, Sognenyt og Sognebladet er nu samlet til ét med navnet Sognenyt og dækker nu det nye pastorat. - Har man spørgsmål angående det nye pastorat, er man altid velkommen til at kontakte formændene for menighedsrådene eller sognepræst Lillian Risum. L.R. 7

8 Havegudstjeneste i Visby den 9. august Hvis vejret tillader det, afholder vi gudstjeneste i præstegårdshaven søndag den 9. august kl Man bedes selv medbringe stole og passende fodtøj. (På grund af de dræbersnegle, der kunne tænke sig at dukke op, anbefales det ikke at sætte sig på græsplænen eller på et tæppe). Visby-Villerslev menighedsråd er vært ved en kop kaffe. Sommerkoncert i Hørdum Søndag den 7. juni er der koncert i Hørdum Kirke kl Sommerkoncerten består i år af en bred vifte af klassiske og rytmiske korsatser. De små synger og danser; de mellemstore springer ud i tostemmighed om sennepsfrøet; de unge synger Michael Jackson Man in the Mirror, og voksenkoret binder det hele sammen med smukke aftensalmer. Alle kor slutter koncerten med This little Light of mine. Så kom frisk, sæt dig tilbage i kirkebænken og nyd de dejlige og smukke stemmer fra børnehaveklasse til plus 70. Til kalenderen Lørdag 5. sep. arrangerer Hørdum og Skyum menighedsråd udflugt. Program kommer senere. Hassing Søndag den 16. august er der gudstjeneste i Hassing kl Herefter inviterer menighedsrådet på kaffe i graverhuset. Her vil der blive afholdt et såkaldt menighedsmøde, hvor der vil blive givet en orientering om menighedsrådets arbejde. Herunder en drøftelse af rådets ønske om en sammenlægning med Visby-Villerslev menighedsråd efter valget i november Hassing Menighedsråd og sognepræsten Kirkevandring i Hurup Torsdag den 11. juni kl. 19 kirkevandring i Hurup Kirke. Provsten vil vise og fortælle om byggeriet af præstegård og kontorbygning. Og der bliver rundvisning i kirken og på kirkegården. Derefter er der kaffe i kirkecentret. Arrangør: Distriktsforeningen af menighedsrådsmedlemmer 8

9 Salmestafetten Min sjæl, pris Herren. Sådan begynder og slutter Davids salme 103, som er én stor lovprisning af Gud Herren. I denne salme lovpriser kong David Herren og minder såvel sig selv som os, hans læsere, om, at lovsang sømmer sig, ja hører til den daglige bøn til Herren. Det gør noget ved et menneske at sige tak: takken skaber taknemmelighed. Salmen Min sjæl, du Herren love (Den danske Salmebog nr. 12), der blev dansk kort efter reformationen, er en salme, der blev meget brugt i mit hjem og i min mors hjem. Den blev brugt i min mors familie, såvel i sorg som i glæde. I Martin Jensens lille bog Med kors over døren beretter han fra sin fars dødsleje, hvor mor beder børnene om at synge fars sang. I et gammelt brev beretter min mormor om, hvordan de sang denne lovsang ved en datters dødsleje på Kolding sygehus i 1937, da hun var ramt af den familiesygdom, der lagde såvel deres far som det halve af den store børneflok i graven. Såvel i sorgens stund som ved festlige lejligheder fik lovsangen lyd. Både til livets Gud, men også til den mor, der lærte dem lovsangstonen. Selv om det er salmen Min sjæl, du Herren love, der er temaet i stafetten, så skal vi have nogle strofer med af Martins hyldest med til mor, Blomstermor, der lærte dem at takke for livet. Stor var ej din stue, mor, og ungerne var mange, men til blomster blev der plads Og blomster skaber sange Og fra sidste vers: Fuld af tidsler er vor jord og meget må der grædes, tak til dig der lærte os ved grøftens blomst at glædes. Mor, mor, blomstermor, mange hundred gange mindes vi din blomsterskat. Og blomster skaber sange. Min sjæl du Herren love, såvel for de store ting i livet, men også tak og glæde over hverdagens små ting. Det blev denne takkesang, jeg måtte fremhæve, selvom jeg også dvælede ved min personlige salme Du gav mig o Herre, en lod af din jord, men den stod ikke i bedstemors salmebog. Det gjorde derimod gendigtningen af Davids lovsang, salme 103. Alt i mig skal prise hans hellige navn, for: Ak skaber ak. Men tak skaber tak. Lov Herren. Egon Johansen 9

10 Program for Indre Mission Hørdum og omegn Hvor intet andet er anført holdes møderne i missionshuset Bethesda, Tårnvej 58 i Hørdum og begynder kl Enhver er meget velkommen. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Esther Filipsen på tlf Juni Man. 1. kl : Bedemøde. Ons. 3.: Aftenudflugt fælles med I.M. i Bedsted til Møldahlgaard Galleri ved Ketty Dahl, Vitasvej 5 i Smerup, Thyholm. (Program kan rekvireres) : Teltmøder ved skibsværftet i Vilsund. (Program kan rekvireres). Fre. 13.: Indre Missions årsmøde på Mørkholt Strand Camping. (Program kan rekvireres). Fre. 19. kl : Midsommerfest hos Jens Højbjerg Christensen, Hørdumvej 16, Hørdum. Pris for aftensmad og aftenkaffe: I alt 60 kr. Medvirkende: Marianne og Mogens Lund, Bjert. Tirs. 30.: Bibelkreds. Tekst. Markus Evangeliet, kapitel 7. Juli Man. 6. kl : Bedemøde : Bibelcamping på Hurup Dyrskueplads. (Program kan rekvireres). August Man. 3. kl : Bedemøde. Ons. 12.: Kredsmøde i Vestervig Missionshus. Taler: Sognepræst Erik Lippert Bjørn, Sevel. Tirs. 18.: Bibelkreds. Tekst: Markus Evangeliet, kapitel 8. September Tirs. 1.: Møde ved repræsentanter for Dansk Bibelinstitut i København. Korshærskredsen Alle møder holdes kl Kontaktperson: Bente Egeberg, tlf Juni Onsdag den 24.: Møde hos Anne Lis Hyldahl, Rønnebærvænget 15, Koldby. Juli Mandag den 20. kl. 10,00 har Korshæren tombola på gågaden i Hurup i forbindelse med torvedag. August Onsdag den 19.: Møde hos Maren Sørensen, Limfjordsgade 7, Koldby. Sommerlejr for børn Fra den juli afholder Thykredsens Søndagsskoler sommerlejr på BJØRNE- BORG. Børn fra 6-14 år er velkomne på denne fælles børne- og juniorlejr, hvor vi bl.a. har bibelarbejde (aldersdelt), løb, sangkor, bål, hygge, boldspil og godt kammeratskab. Programmet er omtalt i skolernes Ferieaktiviteter, bliver omdelt i børneklubber og søndagsskoler eller kan rekvireres hos Jytte Thomsen, Kallerup, tlf Konfirmationsdatoer I forbindelse med sognesammenlægningen er der en ændring i konfirmationsdatoen for Villerslev. Datoer for konfirmationer i Visby, Hassing, Villerslev, Hørdum og Skyum er fremover: Visby sidste søndag i april Hassing og Skyum 1. søndag i maj Villerslev og Hørdum 2. søndag i maj Datoer for 2016 bliver således: Visby 24. april Hassing og Skyum 1. maj Villerslev og Hørdum 8. maj 10

11 Gudstjenester på Kløvermarken Altergang hver gang. Hvor intet andet er anført, er der gudstjeneste kl juni: Frits E. Jensen 16. juni: Lillian Risum 30. juni: Ole W. Jakobsen 21. juli: Lillian Risum 28. juli: Frits E. Jensen 11. august: Lillian Risum 25. august. Lillian Risum Visby KFUM og K i Danmark Villerslev KFUM og K i Danmark Hørdum Kofoeds Skole Indsamlinger 390 kr. 112 kr kr. Menighedsrådsmøder Ret til ændringer forbeholdes Hørdum i Koldby Kirkecenter kl. 19: Tirs. 25. aug. Skyum i graverhuset kl. 19: Tors 27. aug. Fælles møder for Hørdum og Skyum: Tirs. 15. sep. kl. 19 i Koldby Kirkecenter Visby-Villerslev: Ons. 5. aug. kl : Gudnæsvej 16 Hassing. Tirs. 18. august kl. 19: Vestervigvej 150 Aktiviteter i Kløverblomsten for pensionister i Koldby Hørdum og Skyum 9. juni: Udflugt til Haunstrup Zoo. Starter fra Hørdum kl med opsamling de sædvanlige steder. Pris 200 kr. 23. juni: Afslutning med vafler og quiz. Juli måned holder vi ferie. 4. august: starter vi igen med sang, hygge og snak om oplevelser. 18. august: Grisefest kl arrangeret af Aktivkomiteen. Pris 100 kr. for mad og kaffe. Drikkevarer kan købes. Tilmelding til aktivkomiteen eller terapien Kløvermarken, senest d. 11. august. Hvis ikke andet er anført, begynder arrangementet kl Kaffe kan købes til 20 kr. Andre arrangementer for medlemmer af Kløverblomsten: Strikkeklub: Hver onsdag Torsdagsklubben. Hver torsdag Her er der spil, hyggeligt samvær, hjælp til brug af computer osv. Højskolesang på Kløvermarken Mandag d. 29. juni. Juli: Vi holder sommerferie. Mandag d. 31. august. Vi synger efter højskolesangbogen. Alle dage er kl Kaffe kan købes til 20 kr. Nyt fra Hørdum Kirke Gravermedhjælper Lisbeth Hesselvig har ønsket at fratræde som medhjælper, men vil gerne fortsætte som afløser. En stor tak til Lisbeth for dit arbejde ved Hørdum Kirke. Som ny gravermedhjælper er antaget Bo Pedersen, Ydby. Menighedsrådet siger velkommen med ønsket om et godt samarbejde. Eigild 11

12 Modtager: Sogneudflugt torsdag den 6. august Torsdag den 6. august afholdes den årlige sogneudflugt, der i år går til Museumscenter Hanstholm, Lildstrand Kirke og Kirsten Kjærs Museum. Der er afgang fra Heltborg kl. 8.40; Visby 8.45; Hassing 8.50; Villerslev Af Tilmelding programmet senest kan lør. nævnes: 1. august til Formiddagskaffe Knud Madsen i det grønne Besøg på Museumscenter Hanstholm. Ebbe Skammelsen Middag i Vigsø Feriecenter Om Kristen eftermiddagen Krabbe besøger vi Lildstrand Kirke og Kirsten Kjærs Museum. Vi er hjemme til aften. Pris: Arrangør: børn 50 Visby- Villerslev, kr., voksne 100 Hassing kr. og Heltborg menighedsråd. Vi ser frem til en spændende dag med mange deltagere både børn og voksne. ALLE - også fra Hørdum, Skyum, Boddum og Ydby er velkomne. Tilmelding Friluftsgudstjeneste. senest lørdag d. 1. august til Knud Madsen Igen i år bliver der friluftsgudstjeneste på Galgebakken, Lindagergårdvej i Hassing. Ebbe Skammelsen Kristen Det er for Krabbe hele pastoratet Det bliver søn. den 30. august Arrangør: kl Visby-Villerslev, Hassing og Heltborg menighedsråd Kor fra Hørdum- Skyum synger. Efter gudstjenesten er der frokost i det grønne. Medbring noget at sidde på. Hvis det mod forventning er regnvejr, afholdes gudstjenesten i Hassing Kirke. Vi glæder os til at se rigtig Friluftsgudstjeneste mange mellem gravhøjene. Hassing Igen i år Menighedsråd bliver der friluftsgudstjeneste og sognepræsten. på Galgebakken, Lindagergårdvej i Hassing. Det er for hele pastoratet. Det bliver søndag den 30. august kl Kor fra Hørdum-Skyum synger. Efter gudstjenesten er der frokost i det grønne. Medbring noget at sidde på. Hvis det mod forventning er regnvejr, afholdes gudstjenesten i Hassing Kirke. Vi glæder os til at se rigtig mange mellem gravhøjene. Hassing Menighedsråd og sognepræsten 12

Sognenyt Guldkonfirmander fra Hørdum og Skyum i Hørdum Kirke den 16. april Juni - Juli - August

Sognenyt Guldkonfirmander fra Hørdum og Skyum i Hørdum Kirke den 16. april Juni - Juli - August Sognenyt Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum Guldkonfirmander fra Hørdum og Skyum i Hørdum Kirke den 16. april 2016 3-2016 Juni - Juli - August VISBY HASSING VILLERSLEV HØRDUM SKYUM PASTORAT www.5sogne.dk

Læs mere

Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum

Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum Sognenyt Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum Nu blomstertiden kommer med lyst og ynde stor, sig nærmer bliden sommer, da græs og urter gror; nu varmer sol i lide, og hvad der lå som dødt, med hver

Læs mere

Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum

Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum Sognenyt Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum Det kimer nu til julefest, det kimer for den høje gæst, som steg til lave hytter ned med nytårsgaver: fryd og fred. 1-2016 December - Januar - Februar

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum

Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum Sognenyt Visby - Hassing - Villerslev - Skyum For høsten her og høsten hist Vor Gud ske lov og ære, Som ved vor Herre Jesus Krist Vor Fader ville være! 4-2015 September - Oktober - November VISBY HASSING

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006

Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn juni til august 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

KIRKEBLAD. BODDUM - YDBY - heltborg. Foto: Linda Eliassen 3-2015 JUNI JULI AUGUST

KIRKEBLAD. BODDUM - YDBY - heltborg. Foto: Linda Eliassen 3-2015 JUNI JULI AUGUST KIRKEBLAD for BODDUM - YDBY - heltborg Foto: Linda Eliassen 3-2015 JUNI JULI AUGUST Tre gamle sogne - ét nyt pastorat 1. maj trådte inddelingen af sognene i Sydthy provsti i nye pastorater i kraft, og

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside:

Velkommen. i Tommerup Indre Mission P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Arbejdsgrupper: Bestyrelsen: Missionær: Hjemmeside: P R O G R A M 0 1 FORÅR Velkommen i Tommerup Indre Mission Tommerup Missionshus Skovstrupvej 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Carsten

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum

Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum Sognenyt Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum Påskeblomst! Ja, jeg ved, du siger sandt: Frelseren stod op af døde! Det er hver langfredags pant på en påskemorgenrøde. 2-2017 Marts - April - Maj

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 2 51. årg. 2014 Når Pinsesolen danser! Præst og præstevikar Pinse Ferietid og gudstjenster Midsommersang Friluftsgudstjeneste Juni Juli August

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

2-2015. Sognebladet. marts april maj. for visby - heltborg - hassing - Villerslev. www.4sogne.dk

2-2015. Sognebladet. marts april maj. for visby - heltborg - hassing - Villerslev. www.4sogne.dk Sognebladet for visby - heltborg - hassing - Villerslev Døbefonten i. Fra Aalborg Stifts hjemmeside. 2-2015 marts april maj www.4sogne.dk Opstandelsen - en grænseoverskridende virkelighed Det er snart

Læs mere

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Gå i kirke om torsdagen. Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 5 september/oktober 2005 årg. 14 Gå i kirke om torsdagen Vi har, som alle ved, gudstjeneste hver søndag i Orø Kirke. Hvad ikke alle medlemmer af vores menighed måske ved er, at vi også

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Hjerm Vestre kirke Graver og kirketjener: Morten Gert Hansen Kirkevej 18, 7560 Hjerm tlf. 21 20 27 43 mail: hjermvkirkegaard@gmail.com Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560

Læs mere

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg.

Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august årg. Orø Kirkeblad Nr. 3 Juli - august 2009 18. årg. Mon Gud er lisså stærk som Tarzan? Sådan spurgte en moderne børnesalme var det i 60 erne? Måske 70 erne? Jeg har ikke fået noget ud af at google den, så

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA

REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA REFLEKSIONER OVER EFTERÅRETS TEMA Alene Kristus er mit håb, LIVET MED JESUS han er mit sikre sejrsråb. Min hjørnesten og tilflugtsborg, han er mit værn i frygt og sorg. Et væld så dyb af kærlighed, hos

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016

Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Program foråret 2016 Indre Mission i Grindsted Adresse: Kronen, Solvej 1, 7200 Grindsted Mere info: www.grindsted.indremission.dk eller søg Kronens side på facebook JANUAR Evangelisk

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29

Lis holder ferie i følgende perioder i juni og juli: Ferie i uge 27 og 28 Lis er på stævne i uge 29 Alle 4 søndage i juli måned, holder vi gudstjeneste samme med Roskide Baptistkirke i lighed med de foregående år. Roskilde Baptistkirke er beliggende på Vindingevej 32, 4000 Roskilde. Mandag den 3. juni

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

Sognenyt. Menighedsrådsvalg du bestemmer, hvad din kirke kan. September - Oktober - November. Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum

Sognenyt. Menighedsrådsvalg du bestemmer, hvad din kirke kan. September - Oktober - November. Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum Sognenyt Visby - Hassing - Villerslev Hørdum - Skyum Menighedsrådsvalg 2016 du bestemmer, hvad din kirke kan Læs om menighedsrådsvalget på side 5 4-2016 September - Oktober - November VISBY HASSING VILLERSLEV

Læs mere

PROGRAM VELKOMMEN PÅ

PROGRAM VELKOMMEN PÅ PROGRAM VELKOMMEN PÅ Hvad kan vi gøre for dig? Du står med det nye program i hånden. Luk op og se de mange muligheder! Klippen Lemvig Indre Mission er et fællesskab af mennesker, der mødes for at dele

Læs mere

kirkebladet Friluftsgudstjeneste GJERN og SKANNERUP SOGNE 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad

kirkebladet Friluftsgudstjeneste GJERN og SKANNERUP SOGNE 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad kirkebladet Nummer 3 Juni/juli/august 2014 33. årgang GJERN og SKANNERUP SOGNE Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag, mandag den 9. juni kl. 10,30 på KunstCenter Silkeborg Bad Kom til en dejlig gudstjeneste

Læs mere

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD

HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD HUSBY SDR. NISSUM THORSMINDE KIRKEBLAD 56.årg. December Januar Februar Marts Nr.1 Et lidet barn så lysteligt blev af en jomfru båret, ej før, ej siden hørtes sligt, men kun i jubelåret, i tidens fylde,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015

Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Herrestræde 26, 4200 Slagelse Forår 2015 Jeres hjerte må ikke forfærdes! Tro på Gud, og tro på mig! I min faders hus er der mange boliger; hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre

Læs mere

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14

Orø Kirkeblad. Pinsepligt? Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Orø Kirkeblad Nr. 3 maj/juni 2005 årg. 14 Pinsepligt? Hvad er det, der sker i pinsen? Jøderne var i sin tid forsamlet for at fejre en årtusind gammel pagt, som Moses havde fået på stentavler af Gud Fader

Læs mere

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden.

Klokkeringning afsluttes, og menigheden er forsamlet ved titiden. Efterfølgende er en dansk oversættelse af præstegudstjenesten (palasip naalagiartitsinera, s. 11-20) og af kateketgudstjenesten (ajoqip naalagiartitsinera, s. 21-27) i den grønlandske ritualbog fra 2005:»Rituali.

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Boddum Ydby Kirkeblad

Boddum Ydby Kirkeblad Boddum Ydby Kirkeblad Nr. 2 Marts - April - Maj 2015 - fremover også for Heltborg sogn - en lovsang for Kristi opstandelse Den første linje, som vi vurderer en salme efter, siger: Sikke en ufestlig festsalme.

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

Program for efteråret 2015

Program for efteråret 2015 Program for efteråret 2015 Indre Mission i Birkerød Velkommen til efterårets møder i Ansgar I løbet af efterårets program for tirsdagsmøderne berører vi forskellige aspekter ved livet med Gud. Formen er

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg

NAUR MENIGHEDSRÅD Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg. Susanne Bak Brogård aktivitetsudvalg plantageudvalg KIRKEBLADET 53. ÅRGANG NR. 2 KIRKEBLADET NAUR MENIGHEDSRÅD 2016-2020 Kenn Nørgaard Rasmussen formand præstegårds- og kirkehusudvalg Frode Nygaard næstformand kontaktperson præstegårdsog kirkehusudvalg

Læs mere

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse

Det sker hver uge: Baptistkirken Pandrup-Birkelse Hjemmeside: www.b-pb.dk Facebook: www.facebook.com/baptistkirken.pb Baptistkirken Pandrup-Birkelse Præst: Anders Hyldgård Løkkenvej 20, 9490 Pandrup Tlf. 4280 9095 E-mail: andershyldgaard@gmail.com Menighedsrådets

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke en sommerdag. 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 13. årgang Sommeren 2011 Nr. 3 Padesø Kirke en sommerdag PRÆSTEN præster som ferieafløsere i Padesø Kirke. Før Padesø Kirkedistrikts omdannelse til sogn havde præsten i Veflinge og

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3 - årgang 26 Juni Juli August 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3 - årgang 26 Juni Juli August 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3 - årgang 26 Juni Juli August 2016 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst pr. 1/6-2016: Gudrun Kirstine Kurtz Nielsen. Tlf. 97 99 30 45 Menighedsrådet: Øsløs Sogn: Tove

Læs mere

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen:

Vinder af månedens opgave og en lille hyggepakke - er Johannes Petersen, lejlighed 29. Tillykke! Jill sender følgende hilsen: Til jule-pynte-dagen var der som sædvanlig rigtig god opbakning. En af de dage, jeg altid ser frem til det er simpelthen bare så hyggeligt. Tusind tak til Bruger-/Pårørenderådet for et godt arrangement

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32.

Husk at vi de 4 søndage i juli har fælles gudstjenester med Baptistkirken på Vindingevej 32. Fredag den 10. juli vil Vibeke Vang og Jan Kristoffersen sige ja til hinanden. Det sker i Roskilde Frikirke kl. 15.00. Kom og være med til denne vigtige begivenhed i Vibekes og Jans liv. Efter vielsen

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Maj til september 2013. Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Maj til september 2013 Inde i bladet: Se sommerens program for børn og voksne Så nåede vi Maj En fantastisk dejlig måned ja måske årets skønneste! 12 maj indsættes den nye

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne

Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Kirkeblad for Bårse og Beldringe sogne Tamara Rosanes til sommerfest Ny præst I Bårse og Beldringe Kildegudstjeneste Meditationsandagter Familiegudstjeneste m.m Juni September 2014 Kære Bårse- og Beldringe

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Her bor de... internetadresser... Her bor de. Vigtige Internetadresser Her bor de... internetadresser... Her bor de Vigtige Internetadresser Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta

Læs mere

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup

Velkommen. i Tommerup P R O G R A M. Tommerup Missionshus. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Hjemmeside: Skovstrupvej 8 5690 Tommerup P R O G R A M Velkommen i Tommerup Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen, samt et antal arbejdsgrupper. Bestyrelsen: Arbejdsgrupper: Carsten Christensen

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

KIRKEBLAD. BODDUM - YDBY - heltborg. Foto: Søren Riis, Thy Foto

KIRKEBLAD. BODDUM - YDBY - heltborg. Foto: Søren Riis, Thy Foto KIRKEBLAD for BODDUM - YDBY - heltborg Foto: Søren Riis, Thy Foto 3-2016 Juni juli august 2 Kærlighedsfrøet Jesus sammenlignede engang Guds rige med et frø (Markus 4,26-29). Når først frøet er kommet i

Læs mere

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 2-25. årg. Marts - April - Maj 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Menighedsnyt. Glædelig Påske og Pinse. Se artikler i bladet:

Menighedsnyt. Glædelig Påske og Pinse. Se artikler i bladet: Glædelig Påske og Pinse Husk tilmelding til Missionsforbundets sommerstævne på efterskolen Lindenborg. Se artikler i bladet: Hoppeborg til familiedagene. Hvad der sker St. Bededag. Indbydelse fra Birthe

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-23. årg. September - Oktober - November 2013 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, fax 97 99 30 49 E-mail: LO@km.dk

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015

Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Konfirmand i Nexø Kirke 2014-2015 Navn: Klasse: Jeg er døbt i Kirke d. Jeg bliver konfirmeret i Nexø kirke d. Min kirkegang Nr Søndagens navn Kirke Præstens underskrift 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de...

Kirkeblad. for Hjerm Sogn. Internetadresser... Her bor de... Her bor de... Sognepræst Mogens Nørsøller Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: MONO@km.dk Mandag er fridag Sekretær og regnskabsfører Britta Sunesen tlf. 20 28 35 13 mail: BLSU@km.dk Kontortid:

Læs mere

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum

6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum 6.s.e.påske. 17. maj 2015. Indsættelse i Skyum og Hørdum Joh. 15,26-16,4: At være vidne. Det er festdag i dag. Flaget er hejst. Det hvide kors på den røde baggrund. Opstandelsens hvide kors lyser på langfredagens

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

K I R K E S I D E R N E

K I R K E S I D E R N E KRISTI KOMME Advent er tiden, hvor vi ser frem mod Herrens komme, frem mod fødslen af Kristus, Guds salvede. Julen er festen for Guds søns komme til verden, Messias komme. Og selv om julen hos os er blevet

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21

Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21 Menighedsrådsmøde Sydhavn Sogn Dato: Onsdag d. 7. JAN. 2015 kl. 18-21 Referat Blad nr.: 1 Formandens initialer: LR Indkaldte lemmer: Tilstede Indkaldte lemmer Tilstede Eva Larsen Henning H. Nielsen Karin

Læs mere

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.8. August sept. 2015. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 12.00. Kl. 10.30. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.8. 1 August sept. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 16. august 11.søndag Kl. 10.30 Lægmandsgudstjene ste Kl. 12.00 Gudstjeneste på tysk: Tysk præst:

Læs mere

KIRKEBLAD. BODDUM - YDBY - heltborg. Foto: Evald Eliassen /17

KIRKEBLAD. BODDUM - YDBY - heltborg. Foto: Evald Eliassen /17 KIRKEBLAD for BODDUM - YDBY - heltborg Foto: Evald Eliassen. 1-2016/17 december januar februar 2 "Det man hører, er man selv" - sådan en jingle hører man med jævne mellemrum på P3. I advents- og juletiden

Læs mere

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke

Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirkebladet Oue Valsgaards kirkeblad juni - august 2015 Valsgaard kirke Kirken har mange vinkler og perspektiver. Nutidig bøn til nutidig Forårskoncert Herre Vor Gud, himmelske far Vi takker dig for den

Læs mere

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter

Kirkebladet. Sommer 2016. Gudstjenester & koncerter Side 12 Gudstjenester & koncerter Søn. 15. maj: Pinsedag 10.30 Outrup Man. 16. maj: 2. pinsedag 10.30 Lødderup: Fælles Gospeldag. Tirsdag 17. maj: Pilgrimmorgensang 9.00 Dragstrup Søn. 22. maj: Trinitatis

Læs mere

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon

Velkommen. i Tommerup. :: ~ Indre MlSSlon P R Velkommen i Tommerup :: ~ Indre MlSSlon R A M 2 o 1 2 Tommerup Missionshus Skovstrupvej 8 5690 Tommerup Arbejdet i missionshuset ledes af bestyrelsen samt et antal ar- \... bejdsgrupper. Bestyrelsen:

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke

Godt Nyt. månedsblad fra Roskilde Frikirke Godt Nyt månedsblad fra Roskilde Frikirke Så er der nu mulighed for, at du kan udfolde din kreative sider. I cafémiljø mødes vi hver 2. mandag (ulige uger) fra kl. 19.00-21.30. Hanne Friberg og Sanne Nielsen

Læs mere

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken

SKT. KNUDS KIRKE. Velkommen i Domkirken SKT. KNUDS KIRKE Velkommen i Domkirken Velkommen i Domkirken Denne lille oversigt over højmessens forløb er udarbejdet med ønsket om, at du vil genkende gudstjenestens forskellige led og føle dig hjemme

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28

BETHANIA. Indre Mission i Herlev. Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 BETHANIA Indre Mission i Herlev Møder, arbejdsgrene, kontaktpersoner m.m. Herlevgårdsvej 28 JANUAR - JUNI 2013 1 JANUAR - JUNI 2013 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Program for forårets møder m.m...

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE

KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE KIRKEBLADET ØSTER VELLING - HELSTRUP - GRENSTEN SOGNE Nr. 3 51. årg. 2014 September Oktober November Høst Afskedsreception Syng sammen Koncert Musikgudstjenester Alle Helgen Velkommen til årets konfirmander

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet September, Oktober, November 2013 Nyt fra menighedsrådet Plantegning over den nye parkeringsplads ved Juelsminde kirke. Kirken I forbindelse med ombygningen af den tidligere

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere