Betjeningsvejledning Brugervejledning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning Brugervejledning"

Transkript

1 Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning

2

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...6 Introduktion... 6 Lovmæssige forbud... 6 Ansvarsfraskrivelse... 6 Om IP-adresser...7 Forskelle på ydeevne/funktioner mellem forskellige modeller... 7 Modelspecifikke oplysninger...8 Vigtige sikkerhedsoplysninger...9 Brugeroplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr... 9 Miljømæssige brugeroplysninger... 9 Bemærkning til symbolet for batteri og/eller akkumulator (kun EU-lande) Bemærkninger til brugerne af faxenheden NOTICE TO USERS (NEW ZEALAND)...11 Vigtige sikkerhedsoplysninger...13 Notes to users in the state of California ENERGY STAR-programmet Vejledning til maskinen Oversigt over komponenter...17 Udvendige dele Indvendige dele Betjeningspanel...19 Startopsætning Hvad er Smart Organizing Monitor? Konfiguration af netværksindstillinger Skift af LAN-type...23 Konfiguration af IP-adressen via betjeningspanelet...23 Konfiguration af trådløst LAN Ilægning af papir Understøttet papir...31 Ikke anbefalede papirtyper...33 Udskriftsområde Ilægning af papir Ilægning af papir i kassette

4 Ilægning af papir i bypassbakken...41 Angivelse af papirtype og -format via betjeningspanelet Angivelse af papirtype og -format via Smart Organizing Monitor Placering af originaler Om originaler...46 Placering af originaler på glaspladen Placering af originaler i den automatiske dokumentføder Udskrivning af dokumenter Grundlæggende betjening...51 Udskrivning på begge sider af papiret Annullering af et udskriftsjob...53 Hvis der opstår papirfejl Fortsættelse af udskrivning med papirfejl...55 Nulstilling af udskriftsjob Kopiering af originaler Skærmbillede for kopitilstand...57 Grundlæggende betjening...58 Annullering af kopi...59 Fremstilling af forstørrede eller formindskede kopier Angivelse af Reducér/Forstør...61 Kombination af flere sider Angivelse af kombinering ved kopiering Kopiering af begge sider af et ID-kort over på én side af et ark Kopiering af et ID-kort...65 Udførelse af 2-sidede kopier Angivelse af 2-sidet kopiering Angivelse af scanningsindstillinger Justering af billedbelysning Valg af dokumenttype i henhold til originalen Scanning af originaler Skærmbillede for scannertilstand...73 Registrering af scanningsdestination...74 Registrering af scanningsdestination

5 Grundlæggende betjening...77 Scan til /ftp/mappe...77 Grundlæggende handling for Scan til USB...78 Angivelse af scanningsindstillinger Angivelse af scanningsformatet i henhold til originalformatet...79 Justering af billedbelysning Angivelse af opløsning Scanning via en computer...82 Brug af TWAIN-scanner TWAIN-scanning...82 Grundlæggende betjening for WIA-scanning Afsendelse og modtagelse af en fax Skærmbilledet for faxtilstand...85 Indstilling af dato og tidspunkt Indtastning af tegn...87 Registrering af faxdestinationer...88 Registrering af faxdestinationer Ændring eller sletning af faxdestinationer Konfiguration af faxdestinationer via Smart Organizing Monitor...89 Faxafsendelse...91 Valg af afsendelsestilstand...91 Grundlæggende betjening for afsendelse af fax...92 Angivelse af faxdestination Nyttige afsendelsesfunktioner...97 Angivelse af scanningsindstillinger Brug af faxfunktionen fra en computer (PC-fax) Grundlæggende handling for afsendelse af faxer fra en computer Konfiguration af transmissionsindstillinger Konfiguration af PC-faxens adressebog Redigering af faxforsiden Modtagelse af en fax Valg af modtagelsestilstand Lister/Rapporter relaterede til fax

6 7. Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Grundlæggende betjening Indstillinger for kopifunktioner Indstillinger for faxfunktioner Indstillinger for scannerfunktioner Indstillinger for adressebog Systemindstillinger Udskrivning af lister/rapporter Udskrivning af konfigurationssiden Rapporttyper Indstillinger for printerfunktioner Netværksindstillinger Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer Brug af Web Image Monitor Visning af startside Ændring af interfacesprog Menu Ændring af maskinindstillinger Liste over indstillinger Brug af Smart Organizing Monitor Kontrol af statusoplysninger Konfiguration af maskinindstillinger Udskrivning af konfigurationsside eller testside Firmwareopdatering Vedligeholdelse af maskinen Udskiftning af printpatron Sikkerhedsforanstaltninger ved rengøring Rengøring af maskinen indvendigt Rengøring af glaspladen Rengøring af den automatiske dokumentføder Problemløsning Almindelige problemer Problemer med papirindføring

7 Fjernelse af fastklemt papir Fjernelse af scanningsstop Problemer med udskriftskvalitet Kontrol af maskinens tilstand Udskrivningsproblemer Udskriftspositioner svarer ikke til de viste positioner Kopieringsproblemer Scanningsproblemer Faxproblemer Fejl- og statusmeddelelser på betjeningspanelet Skærmmeddelelser Fejl- og statusmeddelelser der vises på Smart Organizing Monitor Fejl- og statusmeddelelser der vises i PC-fax-vinduet Tillæg Bemærkninger om toner Flytning og transport af maskinen Bortskaffelse Forespørgsler Forbrugsstoffer Printpatron Maskinspecifikationer Specifikationer for almindelige funktioner Specifikationer for printerfunktionen Specifikationer for kopifunktionen Specifikationer for scannerfunktionen Specifikationer for faxfunktionen Varemærker INDEKS

8 Sådan læses denne vejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og bemærkninger vedrørende betjeningen og brugen af denne maskine. For din egen sikkerhed bør du læse vejledningen grundigt, inden du anvender maskinen. Opbevar vejledningen på et lettilgængeligt sted, så du hurtigt kan slå op i den. Lovmæssige forbud Kopiér eller udskriv ikke emner, hvis gengivelse er forbudt. Kopiering eller udskrivning af følgende emner er som regel forbudt ifølge lokal lovgivning: Pengesedler, stempelmærker, obligationer, aktiecertifikater, bankchecks, checks, pas og kørekort. Den foregående liste er kun ment som en vejledning og er ikke udtømmende. Vi påtager os intet ansvar for dens fuldstændighed eller nøjagtighed. Hvis du har tvivlsspørgsmål vedrørende kopiering eller udskrivning af bestemte emner, bør du kontakte en juridisk rådgiver. Ansvarsfraskrivelse Indholdet i denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. I det omfang, det er tilladt efter gældende lovgivning, er producenten ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som en følge af maskinfejl, tab af registrerede data, manglende brug eller brugen af dette produkt og medfølgende betjeningsvejledninger. Sørg for altid at kopiere eller tage backup af data registreret i maskinen, da der er risiko for, at dokumenter eller data kan gå tabt som følge af betjeningsfejl eller maskinfejl. Producenten er ikke ansvarlig for dokumenter, der er fremstillet ved brugen af denne maskine, eller for fejlfunktioner, der måtte opstå som resultat af handlinger i forbindelse med datakørsler på maskinen. For at sikre en god udskriftskvalitet anbefaler vi, at der anvendes original toner fra leverandøren. Producenten er ikke ansvarlig for skader eller udgifter, der måtte opstå ved brug af dele, der ikke er originale, sammen med kontorprodukter fra Ricoh. Der anvendes to forskellige måleenheder i denne vejledning. Visse produktillustrationer eller -forklaringer i denne vejledning kan afvige fra dit produkt på grund af forbedringer eller ændringer af produktet. 6

9 Om IP-adresser I denne vejledning dækker "IP-adresse" både IPv4- og IPv6-miljøer. Læs de instruktioner, der er relevante i forhold til det miljø, du anvender. Forskelle på ydeevne/funktioner mellem forskellige modeller Forskelle på modellernes ydeevne/funktioner er som følger: Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Model SP 204SF SP 204SFN SP 204SN SP 204SFNw Fax Tilgængelig (standard) Tilgængelig (standard) Ikke tilgængelig Tilgængelig (standard) Ethernet-port (netværk) Ikke tilgængelig Tilgængelig (standard) Tilgængelig (standard) Tilgængelig (standard) Tilgængelige scannerfunktioner via betjeningspanelet og Smart Organizing Monitor Scan til /ftp/ mappe/usb Web Image Monitor Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Tilgængelig Trådløst netværk Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Ikke tilgængelig Tilgængelig 7

10 Modelspecifikke oplysninger I dette afsnit beskrives, hvordan du kan se, hvilken region din maskine tilhører. Der er påsat et mærkat på bagsiden af maskinen på den nedenfor angivne position. Mærkatet indeholder oplysninger om den region, din maskine tilhører. Læs oplysningerne på mærkatet. CTT110 Følgende oplysninger gælder for den enkelte region. Læs oplysningerne under det symbol, der svarer til din maskines region. (hovedsageligt Europa og Asien) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din maskine en region A-model: CODE XXXX V (hovedsageligt Nordamerika) Hvis følgende oplysninger findes på mærkatet, er din maskine en region B-model: CODE XXXX V I denne vejledning anvendes to måleenheder: meter og tommer. Hvis din maskine er en region A- model, skal du benytte de metriske angivelser. Hvis din maskine er en region B-model, skal du benytte angivelserne i tommer. 8

11 Vigtige sikkerhedsoplysninger Brugeroplysninger om elektrisk og elektronisk udstyr Brugere i lande, hvor nedenstående symbol er angivet for indsamling og behandling af e-affald Vores produkter indeholder komponenter af høj kvalitet og er udformet med henblik på at fremme genbrug. Produkterne eller produktemballagen er markeret med nedenstående symbol. Symbolet angiver, at produktet ikke må behandles som almindeligt affald. Det skal fjernes via de korrekte retur- og indsamlingssystemer. Anvisningerne sikrer, at produktet håndteres korrekt, og at den skadelige påvirkning af miljøet og sundheden minimeres. Genbrug af produkter hjælper med at bevare naturens ressourcer og beskytte miljøet. For yderligere oplysninger om indsamlingssteder og genbrug af dette produkt kan du kontakte forretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller en salgskonsulent/servicetekniker. Alle andre brugere Hvis du vil bortskaffe dette produkt, bør du kontakte de lokale myndigheder, forretningen, hvor du købte produktet, din lokale forhandler eller en salgskonsulent/servicetekniker. Miljømæssige brugeroplysninger Brugere i EU, Schweiz og Norge Specifikationer for forbrugsstoffer Specifikationerne for de enkelte forbrugsstoffer er angivet i brugervejledningen eller på indpakningen. 9

12 Genbrugspapir Maskinen kan anvende genbrugspapir, der er produceret i henhold til den europæiske standard EN 12281:2002 eller DIN For produkter med elektrofotografisk printteknologi kan der udskrives på papir med en gramvægt på 64 g/m 2, som indeholder færre råmaterialer og dermed belaster miljøet væsentligt mindre. Udskrivning i duplex (hvis relevant) Når duplexfunktionen anvendes, udskrives der på begge sider af papiret. Dette reducerer papirforbruget, da der bruges færre ark til udskrivning af dokumenter. Vi anbefaler, at denne funktion altid er aktiveret, når der udskrives. Returordning for toner- og blækpatroner Toner- og blækpatroner til genbrug kan returneres uden ekstra omkostninger i henhold til de lokale bestemmelser. Du kan få yderligere oplysninger om returordningen på nedenstående hjemmeside eller ved at kontakte en servicetekniker. https://www.ricoh-return.com/ Energieffektivitet Maskinernes elektricitetsforbrug afhænger både af deres specifikationer og af den måde, de anvendes. Maskinen er designet til at reducere elomkostningerne ved f.eks. at skifte til Klar-tilstand, når den sidste side er udskrevet. Hvis der er behov for det, kan der udskrives igen med det samme fra denne tilstand. Hvis der ikke skal udskrives flere dokumenter, skifter maskinen til en energisparetilstand efter et nærmere angivet tidsrum. Maskinen bruger mindre strøm (watt) i disse tilstande. Det tager lidt længere tid for maskinen at blive klar til udskrivning igen efter at have været i en energisparetilstand, end når den skal skifte fra Klar-tilstanden. For at opnå en optimal energibesparelse anbefaler vi, at standardindstillingerne for strømstyring anvendes. Produkter, der overholder bestemmelserne i Energy Star, er altid energieffektive. Bemærkning til symbolet for batteri og/eller akkumulator (kun EU-lande) I henhold til Batteridirektiv 2006/66/EF, artikel 20 - Information til slutbrugerne - bilag II, skal batterier og akkumulatorer have ovenstående symbol påsat. 10

13 Dette symbol angiver, at i EU skal brugte batterier og akkumulatorer skal bortskaffes separat og ikke som almindeligt husholdningsaffald. I EU findes der separate indsamlingssystemer for brugt elektronik og elektroniske produkter samt for batterier og akkumulatorer. Bortskaf venligst disse korrekt ved de lokale affaldsindsamlings- og genbrugsstationer. Bemærkninger til brugerne af faxenheden Declaration of Conformity Meddelelse til brugere i EØS-lande Dette produkt overholder de grundlæggende krav og bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/5/EF af 9. marts 1999 om radio- og teleterminaludstyr samt gensidig anerkendelse af udstyrets overensstemmelse. Meddelelse til brugere med analog PSTN-forbindelse i EØS-lande Dette produkt er beregnet til at kunne etablere adgang til analog PSTN i alle EØS-lande. Lokal PSTN-kompatibilitet er afhængig af indstillingerne af softwareswitcherne. Kontakt en tekniker, hvis dette produkt skal flyttes til et andet land. I tilfælde af problemer bør du kontakte en tekniker som det første. CE-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse: og vælge det relevante produkt. NOTICE TO USERS (NEW ZEALAND) The grant of a Telepermit for any item of terminal equipment indicates only that Telecom has accepted that the item complies with minimum conditions for connection to its network. It indicates no endorsement of the product by Telecom, nor does it provide any sort of warranty. Above all, it provides no assurance that any item will work correctly in all respects with another item of Telepermitted equipment of a different make or model, nor does it imply that any product is compatible with all of Telecom's network services. This equipment is not capable, under all operating conditions, of correct operation at the higher speeds for which it is designed. Telecom will accept no responsibility should difficulties arise in such circumstances. Devices connected to the telephone port may lose their memory if this fax machine is on line for extended periods. To prevent this, such devices should have the facility for battery or similar backup of memory. 11

14 This device may be subject to ringing or bell tinkle when certain other devices are connected to the same line. If this occurs, the problem should not be referred to the Telecom Faults Service. This equipment should not be used under any circumstances that may constitute a nuisance to other Telecom customers. Telepermitted equipment only may be connected to the auxiliary telephone port. The auxiliary telephone port is not specifically designed for 3-wire connected equipment that may not respond to incoming ringing when attached to this port. 12

15 Vigtige sikkerhedsoplysninger Notes to users in the state of California Perchlorate Material - special handling may apply. See: perchlorate 13

16 ENERGY STAR-programmet ENERGY STAR -bestemmelser for billedbehandlingsudstyr ENERGY STAR -bestemmelserne for billedbehandlingsudstyr fremmer energibesparelser ved at anbefale brugen af energibesparende computere og andet kontorudstyr. Programmet støtter udvikling og udbredelse af produkter, der indeholder energibesparende funktioner. Energy Star er et åbent program, som producenterne deltager frivilligt i. Omfattede produkter er computere, printere, faxer, kopimaskinger, scannere og multifunktionsenheder. Energy Star-standarder og -logoer er ensartede over hele verden. Denne maskine er udstyret med følgende energisparetilstande: Energisparetilstand 1 og energisparetilstand 2. Maskinen starter op fra energisparetilstanden, når den modtager et udskriftsjob, udskriver en modtaget fax, eller når der trykkes på en tast. Energisparetilstand 1 Maskinen skifter automatisk til energisparetilstand 1 cirka 30 sekunder efter den sidste handling er udført. Energisparetilstand 2 Maskinen skifter automatisk til energisparetilstand 2 1 minut efter den sidste handling er udført. Specifikationer Energisparetilstand 1 Strømforbrug *1 40 W eller mindre Standardinterval Genoprettelsestid *1 30 sekunder 10 sekunder eller mindre 14

17 Energisparetilstand 2 Strømforbrug *1 3,9 W eller mindre Standardinterval Genoprettelsestid *1 1 minut 17 sekunder eller mindre *1 Genoprettelsestiden samt strømforbruget kan variere afhængigt af maskinens tilstand og omgivelser. 15

18 16

19 1. Vejledning til maskinen Oversigt over komponenter Dette afsnit introducerer navnene på de forskellige dele på maskinens for- og bagside og beskriver deres funktioner. Udvendige dele Type 1-modeller er ikke udstyret med en Ethernet-port eller en USB-indgang. Type 3-modeller har ingen linje- eller telefonstik CTT Glasplade Anbring originaler her et ark ad gangen. 2. Betjeningspanel Indeholder en skærm og taster til maskinbetjening. 3. Frontlåge Åbn denne låge for at udskifte forbrugsstoffer eller fjerne fastklemt papir. 4. Stopstyr Du kan forhindre, at papiret falder ned, ved at hæve denne papirstopper. 17

20 1. Vejledning til maskinen 5. Bypassbakke Denne kassette kan indeholde et ark almindeligt papir. 6. Kassette 1 Denne kassette kan indeholde op til 150 ark almindeligt papir. 7. Port til USB-nøgle Der skal indsættes en USB-nøgle for at kunne lagre scannede filer ved hjælp af Scan til USB-funktionen. 8. Strømknap Brug denne knap til at tænde og slukke for strømmen. 9. Strømstik Tilslut strømkablet til maskinen her. Indsæt den anden ende af kablet i den nærmeste stikkontakt. 10. Automatisk dokumentføder (glaspladelåge) ADF'en er integreret med glaspladelåget. Løft låget for at anbringe dokumenter på glaspladen. 11. ADF'ens bakke Anbring en stak originaler her. De bliver indført automatisk. Denne bakke kan indeholde op til 15 ark almindeligt papir. 12. ADF-låge Åbn lågen for at fjerne originaler, der sidder fast i ADF'en. 13. Bageste låge Åbn denne låge for at udskrive papir med forsiden opad eller fjerne fastklemt papir. 14. Linje- og telefonstik Øverste port: stik til ekstern telefonforbindelse Nederste port: G3 analog-linje, interfaceport til telefonforbindelse 15. USB-port Brug denne port til at tilslutte maskinen til en computer ved hjælp af et USB-kabel. 16. Ethernet-port Brug denne port til at tilslutte maskinen til netværket ved hjælp af et Ethernet-kabel. 17. Låge til kassette Montér denne låge, når du forlænger kassetten. 18

21 Oversigt over komponenter Indvendige dele 1 CTT Printpatron Et forbrugsstof, som kræves for at kunne udskrive på papir. For yderligere oplysninger om udskiftning af patronen, se s. 155 "Udskiftning af printpatron". Betjeningspanel Det faktiske betjeningspanel kan være anderledes end på nedenstående illustration afhængigt af landet. Tasternes position kan variere alt efter model. Type 1-modeller har ingen [Scanner]-tast. Type 3-modeller har ingen [Fax]-tast og ingen [Kortnummer]-tast. Type 3-modeller har tasten [ID-kort-kopi] i stedet for tasten [ID-kort-kopi/Opkald med rør på] CTT Tasten [Fax] Brug denne tast til at skifte til faxtilstand. 19

22 1. Vejledning til maskinen 2. Tasten [Kopi] Brug denne tast til at skifte til kopitilstand. 3. Tasten [Kortnummer] Brug denne tast til at sende en fax til et registreret kortnummer. 4. Tasten [Kopiering af ID-kort/Opkald med rør på] Når maskinen er i kopitilstand, bruges denne tast til at tage en kopi af et ID-kort eller ændre indstillinger for kopiering af ID-kort. Når maskinen er i faxtilstand, bruges denne tast til at foretage et opkald med rør på. 5. Tasten [Brugerfunktioner] Tryk her for at få vist menuen til konfiguration af maskinens systemindstillinger. 6. Tasten [OK] Brug denne tast til at kontrollere indstillinger og angivne værdier eller til at gå til næste menuniveau. 7. Tasten [Slet/Stop] Brug denne tast til at annullere eller stoppe et udskriftsjob, dokumentkopiering, scanning, afsendelse/ modtagelse af fax og andre igangværende handlinger. 8. Tasten [Start] Brug denne tast til at starte scanning, kopiering eller faxafsendelse/-modtagelse. 9. Tasten [Scanner] Brug denne tast til at skifte til scanningstilstand. 10. Strømindikator Denne indikator lyser blåt, når maskinen er tændt. Den blinker, når et udskriftsjob er modtaget, og mens udskrivning, scanning eller faxafsendelse/modtagelse er i gang. 11. Skærmbillede Viser aktuel status og meddelelser. 12. Advarselsindikator Denne indikator lyser rødt, når maskinen løber tør for papir eller forbrugsstoffer, når papirindstillingerne ikke svarer til indstillingerne, som er angivet i driveren, eller hvis der opstår andre fejl. Den blinker langsomt, når maskinen løber tør for toner. 13. Rulletaster Tryk på disse taster for at flytte markøren i en bestemt retning. 14. Taltaster Bruges til at indtaste numeriske værdier, når der angives indstillinger som faxnumre og antal kopier, eller til at indtaste bogstaver, når der angives navne. 20

23 Startopsætning Startopsætning Når du tænder for maskinen første gang, skal du foretage følgende indstillinger. Foretag indstillinger ved brug af [ ], [ ] eller taltasterne, og tryk på [OK]. [Sprog] [Landekode] [År] [Måned] [Dag] Datoformat Tidsformat [Time] [Minut] Type 3-modellen har ikke nogen grundlæggende opsætningsfunktion. 21

24 1. Vejledning til maskinen Hvad er Smart Organizing Monitor? Installér dette værktøj på din computer fra den medfølgende cd-rom, før du bruger det. For yderligere oplysninger om installation af Smart Organizing Monitor, se vejledningen Software Installation Guide. Smart Organizing Monitor indeholder følgende funktioner: Viser maskinens status Viser meddelelser om papirstop og andre fejlmeddelelser. Indstillinger for papirformat og -type. Viser indstillinger for papirformater eller -typer, der er tilgængelige på denne maskine. Udskriv test- og konfigurationssider Udskriver Liste/Rapport for at kontrollere listen over indstillinger for denne maskine samt anden information. Modificér IPv4-adressen Bruges til at angive IPv4-adressen. Modificér systemindstillingerne. Bruges til at ændre brugerdefinerede indstillinger for papirformat og andre indstillinger på denne maskine. Modificér netværksscanneren Bruges til at tilføje, ændre eller slette scannerdestinationen eller ændre serverens egenskaber. Modificér kortnummer Registrér, skift eller slet indstillinger for kortnummer. Modificér indstillinger for trådløst LAN Konfigurér trådløst LAN manuelt. For yderligere oplysninger om grundlæggende brug af Smart Organizing Monitor, se s. 139 "Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer". 22

25 Konfiguration af netværksindstillinger Konfiguration af netværksindstillinger Dette afsnit beskriver konfiguration af de indstillinger, der kræves for at bruge maskinen på et netværk. Indstillingerne for Ethernet og trådløst LAN kan ikke være slået til samtidig. Du kan bruge den medfølgende cd-rom til at installere drivere og konfigurere netværksindstillingerne. For yderligere oplysninger, se softwareinstallationsguiden. Skift af LAN-type Du kan vælge [Ethernet] eller [Trådløst LAN]. Det er kun nødvendigt at konfigurere denne indstilling for type 4-modellen. 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. CTT Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstil.], og tryk på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [LAN-type], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Ethernet] eller [Trådløst-LAN], og tryk på [OK]. Maskinen genstarter automatisk, når en indstilling er blevet ændret. Konfiguration af IP-adressen via betjeningspanelet Proceduren til konfiguration af netværksindstillinger varierer afhængigt af, om IP-adresseoplysningerne automatisk tildeles af netværket (DHCP) eller tildeles manuelt. 23

26 1. Vejledning til maskinen Med type 4 skal du vælge [Trådløst LAN] under [LAN-type] for at etablere den trådløse LANforbindelse eller vælge [Ethernet] under [LAN-type] for at etablere den traditionelle LANforbindelse. Yderligere oplysninger om konfiguration af IPv4-adressen findes i softwareinstallationsguiden. IP-adressen kan også konfigureres via Web Image Monitor. For yderligere oplysninger om konfiguration af IP-adressen, se s. 139 "Brug af Web Image Monitor". Indstilling af maskinen til automatisk modtagelse af en IPv6-adresse Der skal være en DHCP-server forbundet til netværket, for at maskinen automatisk kan modtage en IPv6-adresse. Sørg for, at [DHCPv6] er indstillet til [Aktivér] under [IPv6] i Web Image Monitor. For yderligere oplysninger om opstart af Web Image Monitor, se s. 139 "Brug af Web Image Monitor". 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstil.], og tryk på [OK]. CTT129 Du etablerer den trådløse LAN-forbindelse for type 4 ved at vælge [WiFi-indstillinger] under [Netværksindstil.]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Mask. IPv6-adresse], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Brug IPv6], og tryk på [OK]. 5. Kontrollér, at [Anvend IPv6] er [Til]. Maskinen genstarter automatisk, når en indstilling er blevet ændret. Du kan undgå at skulle vente på, at maskinen genstartes, ved at trykke på tasten [Brugerfunktioner]. 24

27 Konfiguration af netværksindstillinger Manuel tildeling af maskinens IPv6-adresse IPv6-adressen, der tildeles maskinen, må ikke bruges af nogen anden enhed på samme netværk. Kontrollér, at [DHCPv6] er indstillet til [Deaktivér] under [IPv6] i Web Image Monitor. For yderligere oplysninger om opstart af Web Image Monitor, se s. 139 "Brug af Web Image Monitor". 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstil.], og tryk på [OK]. CTT129 Du etablerer den trådløse LAN-forbindelse for type 4 ved at vælge [WiFi-indstillinger] under [Netværksindstil.]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Mask. IPv6-adresse], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Brug IPv6], og tryk på [OK]. 5. Kontrollér, at [Anvend IPv6] er [Til]. Hvis denne indstilling ændres, vil maskinen automatisk genstarte, inden proceduren er afsluttet. Når dette sker, skal du vente på, at maskinen er genstartet, gentage trin 1 til 3 og derefter gå videre til næste trin. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Manuel konfig.adr.], og tryk på [OK]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [IP-adresse], og tryk på [OK]. 8. Indtast maskinens IPv6-adresse med taltasterne. 9. Indtast værdier i alle felterne, og tryk på [OK]. Hvis denne indstilling ændres, vil maskinen automatisk genstarte, inden proceduren er afsluttet. Når det sker, skal du vente på, at maskinen genstartes, og så gentage proceduren, undtagen trin 4, 5, 7, 8 og Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Præfikslængde], og tryk på [OK]. 25

28 1. Vejledning til maskinen 11. Indtast præfikslængden med taltasterne, og tryk på [OK]. Maskinen genstarter automatisk, når en indstilling er blevet ændret. Du kan undgå at skulle vente på, at maskinen genstartes, ved at trykke på tasten [Brugerfunktioner]. Installer driveren efter konfiguration af IPv6-adressen. Yderligere oplysninger om installation af driveren findes i softwareinstallationsguiden. Konfiguration af trådløst LAN Kontrollér at [LAN-type] står på [Trådløst LAN] i [Netværksindstil.]. Inden du konfigurerer de trådløse LAN-indstillinger, skal du udskrive listen med netværksindstillinger, så du har de nødvendige oplysninger til at konfigurere indstillingerne. Yderligere oplysninger findes i vejledningen "Indstilling af trådløst netværk". Sørg for, at Ethernet-kablet ikke er tilsluttet til maskinen. Yderligere oplysninger om konfiguration af infrastrukturtilstand findes i Indstillinger for trådløst netværk. Konfiguration af ad hoc-tilstand via betjeningspanelet På ad hoc-netværk skal hver enhed manuelt tildeles en IP-adresse for TCP/IP, hvis der ikke findes en DHCP-server. Hvis kommunikationstilstanden er indstillet til [802.11Ad hoc-tilst.], kan [WPA2-PSK - AES] og [Bl. WPA/WPA2-tilst.] i [Sikkerhedsmetode] ikke vælges. 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. CTT129 26

29 Konfiguration af netværksindstillinger 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Netværksindstil.], og tryk på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Indstillinger for trådløst netværk], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [WiFi-tilslutning], og tryk på [OK]. 5. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [802.11Ad hoc-tilst.], og tryk på [OK]. 6. Indtast SSID, og tryk på [OK]. Indtast SSID Null De tegn, der kan anvendes, er ASCII 0x20-0x7e (32 tegn). 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge kanalnummer, og tryk på [OK]. Kanalnummer 11 * 8. Vælg sikkerhedsmetode. Sikkerhedsmetode Åbent system-ingen * Hvis du har valgt [Åbent system- Ingen], skal du fortsætte til trin Tryk på [OK]. 10. Angiv nøglelængden, og tryk på [OK]. Nøglelængde 64 bit * 11. Angiv nøgleformatet, og tryk på [OK]. Nøgleformat ASCII * Det maksimale antal tegn, der kan indtastes i passwordfeltet, afhænger af indstillingerne for [Nøglelængde] og [Nøgleformat]. Angiv indstillinger i henhold til følgende tabel: 27

30 1. Vejledning til maskinen Sikkerhedsmetode Nøglelængde Nøgleformat WEP nøgle (maks. antal tegn) Åbent system - Ingen * Åbent system - WEP 64 bit ASCII 5 tegn Heksadecimal 10 tegn 128 bit ASCII 13 tegn Heksadecimal 26 tegn Delt nøgle - WEP 64 bit ASCII 5 tegn Heksadecimal 10 tegn 128 bit ASCII 13 tegn Heksadecimal 26 tegn *1 Nøglelængden, nøgleformatet og WEP-nøglen kan ikke konfigureres. 12. Angiv passwordet (WEP-nøgle). Enter-tast 1111_ 13. Tryk på [OK]. Maskinen genstarter automatisk, når en indstilling er blevet ændret. Hvis der er etableret forbindelse, vises "Tilslutning lykkedes". Hvis der ikke kan etableres forbindelse, vises "Forbind. mislykkedes". Hvis det er tilfældet, skal du prøve at konfigurere indstillingerne igen. Hvis [Statusrapport for trådløst internet] står på [Til], udskrives en rapport, der bekræfter, at det trådløse internet er konfigureret. Når du konfigurerer [Åbent system - WEP], virker det som om, forbindelsen er oprettet, selvom du indtaster den forkerte WEP-nøgle og tilslutningen mislykkes. Indtast den korrekte WEP-nøgle, hvis dette sker. Konfiguration af ad hoc-tilstand via Smart Organizing Monitor Du kan også konfigurere ad hoc-tilstanden via Smart Organizing Monitor. 28

31 Konfiguration af netværksindstillinger Hvis [Kommunikationstilst.:] er indstillet til [802.11Ad hoc-tilst.], kan [WPA2-PSK - AES] og [Bl. WPA/WPA2-tilst.] i [Sikkerhedsmetode:] ikke vælges. 1. Tilslut maskinen til computeren med et USB-kabel. 2. Klik på [Alle programmer] i menuen [Start]. 3. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 4. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 5. Hvis den anvendte maskine ikke er valgt, klik på [Vælg enhed... ], og vælg derefter maskinens model. 6. Klik på [OK]. 7. Klik på [Printerkonfiguration] på fanen [Brugerværktøj]. 8. Indstil [Kommunikationstilstand:] under fanen [WiFi] til [ Ad hoc-tilstand]. 9. Angiv SSID under [SSID:]. De tegn, der kan anvendes, er ASCII 0x20-0x7e (32 tegn). 10. Vælg [Sikkerhedsmetode:]. 11. Angiv kanalnummer i feltet [Kanalnummer]. 12. Angiv de relevante indstillinger under [WEP-/WPA-/WPA2-indstillinger]. Det maksimale antal tegn, der kan indtastes under [WEP-nøgle/adgangsudtryk (PSK):], afhænger af indstillingerne for [Nøglelængde:] og [Nøgleformat:]. Angiv indstillinger i henhold til følgende tabel: Sikkerhedsmetode Nøglelængde Nøgleformat WEP nøgle (maks. antal tegn) Åbent system - Ingen * Åbent system - WEP 64 bit ASCII 5 tegn Heksadecimal 10 tegn 128 bit ASCII 13 tegn Heksadecimal 26 tegn Delt nøgle - WEP 64 bit ASCII 5 tegn Heksadecimal 10 tegn 128 bit ASCII 13 tegn Heksadecimal 26 tegn 29

32 1. Vejledning til maskinen *1 Nøglelængden, nøgleformatet og WEP-nøglen kan ikke konfigureres. 13. Angiv [WEP-nøgle/adgangsudtryk (PSK):]. 14. Hvis det er nødvendigt at konfigurere IPv4-adressen, skal du klikke på [IPv4- konfiguration]. IPv6-adressen kan kun konfigureres via Web Image Monitor eller betjeningspanelet. 15. Klik på [OK]. Maskinen genstarter automatisk, når en indstilling er blevet ændret. Hvis der er etableret forbindelse, vises "Tilslutning lykkedes". Hvis der ikke kan etableres forbindelse, vises "Forbind. mislykkedes". Hvis det er tilfældet, skal du prøve at konfigurere indstillingerne igen. Hvis [Status for trådløst netværk:] er [Til], udskrives en rapport, der bekræfter, at det trådløse LAN er konfigureret. Når du konfigurerer [Åbent system - WEP], virker det som om, forbindelsen er oprettet, selvom du indtaster den forkerte WEP-nøgle og tilslutningen mislykkes. Indtast den korrekte WEP-nøgle, hvis dette sker. 30

33 2. Ilægning af papir Understøttet papir Papirformat A4 8 1 / 2 " 11 " (Letter) 8 1 / 2 " 14 " (Legal) B5 5 1 / 2 " 8 1 / 2 " (Half Letter) 7 1 / 4 " 10 1 / 2 " (Executive) A5 A6 B6 16K ( mm) 16K ( mm) 16K ( mm) Brugerdefineret papirformat Følgende papirformater understøttes som brugerdefinerede papirformater: Bredde Kassette 1: ca mm (3,9-8,5 tommer) Bypassbakke: ca mm (3,6-8,5 tommer) Længde Ca mm (5,8-14 tommer) Papirtype Almindeligt papir (65-99 g/m 2 (17-26 lb.)) Genbrugspapir (75-90 g/m 2 (20-24 lb.)) Tyndt papir (52-64 g/m 2 (14-17 lb.)) Kraftigt papir ( g/m 2 (26,6-34 lb.)) Papirkapacitet Kassette ark (70 g/m 2, 19 lb.) 31

34 2. Ilægning af papir Bypassbakke 1 ark (70 g/m 2, 19 lb.) 32

35 Ikke anbefalede papirtyper Ikke anbefalede papirtyper Anvend ikke følgende papirtyper: Inkjet-printerpapir GelJet-specialpapir Bøjet, foldet eller rynket papir Krøllet eller vredet papir Rynket papir Fugtigt papir Snavset eller beskadiget papir Papir, der er tørt nok til at afgive statisk elektricitet Papir, der allerede er blevet skrevet på, bortset fra fortrykt brevpapir. Fejlfunktioner er især sandsynlige, når der bruges papir, der er udskrevet på med andet end en laserprinter (f.eks. sort-hvide kopimaskiner og farvekopimaskiner, inkjetprintere osv.) Specielt papir, som f.eks. termopapir og karbonpapir Papir, der vejer mere elle mindre end grænseværdien Papir med ruder, huller, perforeringer, udskæringer eller prægninger Selvklæbende labelark, hvor limen eller underlaget er blottet Papirklips eller hæfteklammer Når du ilægger papir, skal du sørge for ikke at berøre papirets overflade. Selvom papiret er velegnet til maskinen, kan forkert opbevaret papir resultere i papirstop, dårlig udskriftskvalitet eller fejlfunktioner. 33

36 2. Ilægning af papir Udskriftsområde Nedenstående diagram viser det område på papiret, hvorpå der kan udskrives. Fra printerdriveren CHZ Udskriftsområde 2. Fremføringsretning 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Udskriftsområdet kan variere, afhængigt af papirformat og indstillinger for printerdriveren. Justér udskriftspositionen ved at angive [Registrering] under [Systemindstillinger]. 34

37 Udskriftsområde Kopifunktion CHZ Udskriftsområde 2. Fremføringsretning 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 3 mm (0,1 tommer) Faxfunktion Udskriftsområdet kan variere, afhængigt af papirformatet CHZ Udskriftsområde 2. Fremføringsretning 35

38 2. Ilægning af papir 3. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) 4. Ca. 4,2 mm (0,2 tommer) Udskriftsområdet kan variere, afhængigt af papirformatet. 36

39 Ilægning af papir Ilægning af papir Ilæg en papirstak i kassetten til udskrivning. Når der ilægges papir, skal papirformatet og papirtypen for bypassbakken og kassette 1 konfigureres. Ved udskrivning af et dokument skal papirformatet og papirtypen angives, og papirkassetten skal vælges i printerdriveren, så de konfigurerede indstillinger kan anvendes til udskrivning, når der er ilagt papir. For at udskrive på papir fra kassette 1 skal papiret fra bypassbakken fjernes. Ellers bliver papiret i bypassbakken indført først. Læg ikke papir i bypassbakken, når maskinen er ved at varme op. Læg ikke papir i bypassbakken, når energisparertilstanden er aktiveret. Buet papir kan forårsage papirstop. Krøllet papir skal glattes ud, før det ilægges. Ilægning af papir i kassette 1 1. Træk langsomt kassette 1 ud, og fjern den med begge hænder. CTT062 Placér kassetten på en plan flade. 37

40 2. Ilægning af papir 2. Knib clipsene på sidestyrene sammen, og flyt dem, så de passer til standardformatet. CTT Knib bagendestyret sammen, og skub det indad, så det passer til standardformatet. CTT Vift papiret, før det lægges i. 5. Læg den nye papirstak i med udskriftssiden nedad. Sørg for, at papiret ikke er stakket højere end det øverste grænsemærke inde i kassetten. CTT075 38

41 Ilægning af papir 6. Skub forsigtigt kassette 1 lige ind i printeren. CTT029 Kontrollér, at kassetten er indsat korrekt, så papirstop undgås. For at udskrive ark med forsiden opad skal baglågen åbnes. CTT094 Forlængelse af kassette 1 til ilægning af papir 1. Træk langsomt kassette 1 ud, og fjern den med begge hænder. 2. Frigør forlængerlåsene på begge sider af kassetten, og træk forlængeren ud. CTT077 Sørg for, at forlængerens indre overflade og linealen er justerede. 39

42 2. Ilægning af papir Længden af forlængeren kan justeres over tre trin. Ved anvendelse af papir i A4- eller Letter-format skal længden justeres i forhold til den angivne positionsmarkering " " i kassetten. 3. Træk forlængeren ud og lås den. CTT Følg trin 2 til 6 under "Ilægning af papir i kassette 1". 5. Montér lågen til kassetten igen. CTT095 Papir i Legal-format eller brugerdefineret papir, der er længere end A4, skal ilægges, uden at lågen til kassetten er monteret. 40

43 Ilægning af papir Ilægning af papir i bypassbakken 1. Åbn bypassbakken. CTT Skub sidestyrene udad, ilæg derefter papir med udskriftssiden opad, og skub det ind, indtil det rammer maskinen. CTT Justér papirstyrene efter papirets bredde. CTT033 For at udskrive ark med forsiden opad skal baglågen åbnes. 41

44 2. Ilægning af papir CTT094 Angivelse af papirtype og -format via betjeningspanelet Angivelse af papirtype 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. CTT Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]. Vælg [Kopifunktioner], og tryk derefter på [OK] for at angive papirtypen i bypassbakken. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Ppr.indst. f kass. 1], og tryk på [OK]. Vælg [Ppr.indst. f bypass], og tryk derefter på [OK] for at angive papirtypen i bypassbakken. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirtype], og tryk på tasten [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge papirtype, og tryk på tasten [OK]. 6. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. 42

45 Ilægning af papir Angivelse af standardpapirformat 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. CTT Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]. Vælg [Kopifunktioner], og tryk derefter på [OK] for at angive papirformatet i bypassbakken. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Ppr.indst. f kass. 1], og tryk på [OK]. Vælg [Ppr.indst. f bypass], og tryk derefter på [OK] for at angive papirformatet i bypassbakken. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirformat], og tryk derefter på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge papirformat, og tryk derefter på [OK]. 6. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Angivelse af et brugerdefineret papirformat 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. CTT Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]. Vælg [Kopifunktioner], og tryk derefter på [OK] for at angive papirformatet i bypassbakken. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Ppr.indst. f kass. 1], og tryk på [OK]. Vælg [Ppr.indst. f bypass], og tryk derefter på [OK] for at angive papirformatet i bypassbakken. 43

46 2. Ilægning af papir 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Papirformat], og tryk derefter på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Brg.df.], og tryk derefter på [OK]. 6. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [mm] eller [tommer], og tryk derefter på [OK]. 7. Tryk på [ ] eller [ ] for at angive bredde, og tryk derefter på [OK]. 8. Tryk på [ ] eller [ ] for at angive længde, og tryk derefter på [OK]. 9. Tryk på [OK]. 10. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Angivelse af papirtype og -format via Smart Organizing Monitor Proceduren i dette afsnit er et eksempel baseret på Windows 7. Den aktuelle procedure kan variere, afhængigt af det styresystem, du bruger. Angivelse af papirtype og -format 1. Klik på [Alle programmer] i menuen [Start]. 2. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis den anvendte maskine ikke er valgt, klik på [Vælg enhed... ], og vælg derefter maskinens model. 5. Klik på [OK]. 6. Klik på [Skift...] på fanen [Status]. 7. Angiv papirtype og -format, og klik på [OK]. 8. Klik på [Luk]. Ændring af brugerdefineret papirformat 1. Klik på [Alle programmer] i menuen [Start]. 2. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis den anvendte maskine ikke er valgt, klik på [Vælg enhed... ], og vælg derefter maskinens model. 5. Klik på [OK]. 6. Klik på [Printerkonfiguration] på fanen [Brugerværktøj]. 7. Vælg [mm] eller [tommer] på fanen [System] på listen [Måleenhed:]. 44

47 Ilægning af papir 8. Indtast bredden i feltet [Vandret: (100 til 216 mm)]. 9. Indtast længden i feltet [Lodret: (148 til 356 mm)]. 10. Klik på [OK]. 11. Klik på [Luk]. Du kan ikke angive indstillingerne for papiret i bypassbakken via Smart Organizing Monitor. 45

48 2. Ilægning af papir Placering af originaler Dette afsnit beskriver, hvilke typer originaler der kan ilægges, og hvordan de placeres. Om originaler Anbefalet format af originaler Glasplade ADF En bredde på op til 216 mm (8,5 "), en længde på op til 297 mm (11,7 ") Papirformat: 140 til 216 mm (5,5 " til 8,5 ") i bredden, 140 til 356 mm (5,5 " til 14 ") i længden Papirvægt: 60 til 90 g/m 2 (16 til 24 lb.) Der kan lægges op til 15 ark af en original i ADF'en på én gang (når der bruges papir, der vejer 80 g/m 2, 21,3 lb.). Originaltyper, som ikke understøttes af den automatiske dokumentføder Hvis de lægges i ADF'en, kan følgende typer af originaler blive beskadiget, sætte sig fast eller medføre, at der forekommer grå eller sorte linjer på udskrifterne: Originaler, der er større eller tungere end anbefalet Hæftede eller klipsede originaler Perforerede eller iturevne originaler Krøllede, foldede eller rynkede originaler Limede originaler Originaler med enhver form for belægning, f.eks. termopapir til fax, håndlavet papir, aluminiumsfolie, karbonpapir eller ledende papir Originaler med perforerede linjer Originaler med faner, mærkater eller andre dele, der rager ud over papirets kant Originaler, der kan klæbe, f.eks. gennemsigtigt papir Tynde, meget bøjelige originaler Kraftige originaler, f.eks. postkort Indbundne originaler, f.eks. bøger Gennemsigtige originaler, f.eks. transparenter eller gennemsigtigt papir 46

49 Placering af originaler Originaler, der er våde af toner eller kvajeblæk Billedområde, der ikke kan scannes Selvom du placerer originalerne korrekt, vil en margen på nogle få millimeter på alle fire sider ikke blive scannet. Margener, når glaspladen bruges CHZ916 Kopimaskine, fax 1. Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4 mm (0,2 tommer) Scanner (Scan til , Scan til FTP, Scan til mappe, Scan til USB) 1. Ca. 1 mm (0,05 tommer) 2. Ca. 1 mm (0,05 tommer) 3. Ca. 1 mm (0,05 tommer) 47

50 2. Ilægning af papir Margener, når ADF'en bruges CHZ919 Kopimaskine, fax 1. Ca. 4,1 mm (0,2 tommer) 2. Ca. 3 mm (0,1 tommer) 3. Ca. 4,3 mm (0,2 tommer) Scanner (Scan til , Scan til FTP, Scan til mappe, Scan til USB) 1. Ca. 1 mm (0,05 tommer) 2. Ca. 1 mm (0,05 tommer) 3. Ca. 2 mm (0,08 tommer) Placering af originaler på glaspladen Placér ikke originaler, før alt korrektionslak eller toner er helt tørt. Placering af sådanne originaler kan danne mærker på glaspladen, der vil kunne ses på kopier. 1. Løft glaspladens låge. 48

51 Placering af originaler 2. Placér originalen med forsiden nedad på glaspladen. Originalen skal justeres til det bageste venstre hjørne. 3. Sænk glaspladens låge. CTT023 Hold lågen nede med begge hænder, når der bruges kraftige, foldede eller indbundne originaler, og når lågen ikke kan sænkes helt ned. Placering af originaler i den automatiske dokumentføder Placér ikke originaler blandet med andre i ADF'en på én gang. Vift stakken af originalsider, før de placeres i ADF'en, for at forhindre, at der indføres flere ark ad gangen. 1. Åbn kassetten til ADF'en. CTT035 49

52 2. Ilægning af papir 2. Tilpas styrene efter originalernes format. CTT Placér de tilrettede originaler i ADF'en med forsiden opad. Den sidste side skal ligge nederst. CTT037 50

53 3. Udskrivning af dokumenter Grundlæggende betjening Brug af printerdriveren til udskrivning af et dokument fra din computer. 1. Opret et dokument, og åbn dialogboksen [Udskriftsindstillinger] i det program, som det originale dokument blev oprettet i. 2. Skift udskriftsindstillinger efter behov. Følgende udskriftsindstillinger kan angives ved hjælp af printerdriveren: Udskrivning af flere sider på et ark Opsplitning af en enkelt side på flere ark Udskrivning på begge sider af papiret Undlade at udskrive blanke sider Sortering af udskrifter Lagring af printerdriverindstillinger som en fil Genindlæsning og sletning af gemte indstillinger for printeregenskaber Udskrivning på papir med brugerdefineret format Udskrivning af et dokument i stort papirformat på et mindre papirformat Formindskelse og forstørrelse af dokumentformatet Ændring af udskriftsopløsning Tonerbesparelse under udskrivning Ændring af ditheringsmønstret Stempling af udskrifter med tekst Klik på [Hjælp] for at se flere oplysninger om hvert af disse indstillingsemner. 51

54 3. Udskrivning af dokumenter 3. Klik på [OK], når ændringen af indstillingerne er gennemført. 4. Udskriv dokumentet ved brug af udskrivningsfunktionen i det program, dokumentet oprindeligt blev oprettet i. Hvis der opstår papirstop, stopper udskrivningen halvvejs. Åbn frontlågen, fjern printpatronen, og fjern det fastklemte papir. Hvis papiret ikke kan fjernes på denne måde, skal du fjerne det ved at åbne lågen til varmeenheden. Udskrivningen vil automatisk blive genoptaget, når lågen lukkes. Hvis maskinen bliver for varm under udskrivningen, stopper den. Når maskinen er kølet ned, genoptages udskrivningen automatisk. Udskrivning på begge sider af papiret Denne funktion er ikke tilgængelig med bypassbakken. 1. Opret et dokument, og åbn dialogboksen [Udskriftsindstillinger] i det program, som det originale dokument blev oprettet i. 2. Vælg, hvordan du ønsker at åbne de indbundne udskrifter på listen [Duplex:] under fanen [Opsætning]. 3. Når du har valgt yderligere indstillinger, skal du klikke på [OK]. 4. Start udskrivningen. Maskinen udskriver først på den ene side af papiret, og derefter vises en skærmmeddelelse på Smart Organizing Monitor om at lægge papiret i igen med den anden side opad. 5. Fjern alle udskrifterne fra modtagebakken, og læg dem i kassette 1. For at udskrive på bagsiden af udskrifterne skal de vendes om, så den blanke side vender nedad. Læg dem derefter i kassette 1. Stående CTT009 52

55 Grundlæggende betjening Liggende CTT Tryk på [Start]. Hvis baglågen er åben, leveres papiret med forsiden opad på bagsiden af maskinen. Du skal omarrangere de udskrevne ark i den rigtige rækkefølge. Annullering af et udskriftsjob Du kan annullere udskriftsjob enten på maskinens betjeningspanel eller din computer, afhængigt af jobstatussen. Annullering af et job, før udskrivningen er startet 1. Dobbeltklik på printerikonet på computerens opgavebakke. 2. Vælg det udskriftsjob, du vil annullere, klik på menuen [Dokument], og klik derefter på [Annullér]. Hvis du annullerer et udskriftsjob, der allerede er blevet behandlet, kan der fortsat udskrives nogle få sider, inden udskriftsjobbet annulleres. Det kan tage lidt tid at annullere et stort udskriftsjob. 53

56 3. Udskrivning af dokumenter Annullering af et udskriftsjob under udskrivning 1. Tryk på tasten [Stop/Slet]. 2. Tryk på tasten [1]. CTT130 Tryk på tasten [1] (1: Ja) for at annullere udskrivningen. Tryk på tasten [2] (2: Nej) for at fortsætte udskrivningen. 54

57 Hvis der opstår papirfejl Hvis der opstår papirfejl Hvis papirformatet eller -typen ikke passer til udskriftsjobbets indstillinger, rapporterer maskinen en fejl. Denne fejl kan udbedres på to måder: Fortsættelse af udskrivning med forkert papir Brug funktionen Fortsæt udskrivning for at springe fejlen over og udskrive med det forkerte papir. Nulstil udskriftsjobbet Annullér udskrivning. Fortsættelse af udskrivning med papirfejl Hvis papiret er for lille til udskriftsjobbet, bliver det udskrevne billede beskåret. 1. Tryk på tasten [Start], hvis fejlmeddelelsen vises. CTT131 Nulstilling af udskriftsjob 1. Hvis fejlmeddelelsen vises, skal du trykke på tasten [Slet/Stop]. CTT130 55

58 56 3. Udskrivning af dokumenter

59 4. Kopiering af originaler Skærmbillede for kopitilstand Skærmbillede for standbytilstand Kopimaskine A4 Første linje: Tekst/Foto 01 Viser funktionen og det angivne papirformat på maskinen. Følgende fem funktioner er til rådighed: Kopimaskine, ID-kort-kopi, Sortering, 2-sidet kopi, 2-sid/Sort. Anden linje: Viser størrelsesforholdet ved kopiforstørrelse eller kombineret indstilling ([2 på 1] eller [4 på 1]), dokumenttype og antallet af kopier. Indstillinger der kan angives for det aktuelle udskriftsjob Tryk på [ ] eller [ ], mens skærmbilledet for standbytilstand vises, for at angive følgende indstillinger for det aktuelle udskriftsjob. Papirindstillinger (paperformat) Sortering Originaltype Belysning Reducér/Forstør Kombinér 2-sidet kopi Opstartstilstanden kan angives i indstillingen [Funktionsprioritet] under [Systemindstillinger]. Hvis der er papir i bypassbakken, vil det angivne papirformat i [Ppr.indst. f bypass] blive vist (undtagen for sortering og 2-sidet kopi). 57

60 4. Kopiering af originaler Grundlæggende betjening Originalen i ADF'en har forrang over originalen på glaspladen, hvis du anbringer originaler i både ADF'en og på glaspladen. For at udskrive på papir fra kassette 1 skal papiret fra bypassbakken fjernes. Ellers bliver papiret i bypassbakken indført først. [Sortering] og [2-sidet kopi] kan ikke anvendes med bypassbakken. Når du laver flere kopier af et flersidet dokument, kan du vælge, om kopierne skal udskrives sætvis eller i sidebatches i indstillingen [Sortér] under [Kopifunktioner]. 1. Tryk på tasten [Kopi]. CTT Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. 3. For at lave flere kopier skal antallet af kopier indtastes med de numeriske taster. 4. Tryk på [Start]. CTT131 Hvis der opstår papirstop, stopper udskrivningen halvvejs. Åbn frontlågen, fjern printpatronen, og fjern det fastklemte papir. Hvis papiret ikke kan fjernes på denne måde, skal du fjerne det ved at åbne lågen til varmeenheden. Udskrivningen vil automatisk blive genoptaget, når lågen lukkes. 58

61 Grundlæggende betjening Åbn ADF-lågen, og fjern det fastklemte papir, hvis der er papirstop i ADF'en. Angiv kopiindstillingen igen fra den side, hvor papiret sad fast. Annullering af kopi Hvis kopiering annulleres, mens maskinen scanner en original, der er placeret på glaspladen, annulleres kopiering øjeblikkeligt, og der kommer ingen udskrifter ud. Hvis kopiering annulleres, mens maskinen scanner en flersidet original, der er placeret i ADF'en, stopper scanningen halvvejs på den aktuelle side. 1. Tryk på tasten [Stop/Slet]. 2. Tryk på tasten [1]. CTT130 Tryk på tasten [1] (1: Ja) for at annullere udskrivningen. Tryk på tasten [2] (2: Nej) for at fortsætte udskrivningen. 59

62 4. Kopiering af originaler Fremstilling af forstørrede eller formindskede kopier Skaleringsprocenten kan indstilles på to måder: med en forudindstillet procent eller ved manuelt at angive en brugerdefineret procent. Forudindstillet procent CES103 (hovedsageligt Europa og Asien) 50 %, 71 % A4 A5, 82 % B5 JIS A5, 93 %, 122 % A5 B5 JIS, 141 % A5 A4, 200 % (hovedsageligt Nordamerika) 50 %, 65 % LT HLT, 78 % LG LT, 93 %, 129 % HLT LT, 155 % HLT LG, 200 % Brugerdefineret procent CES % til 400 % i trin a 1 %. 60

63 Fremstilling af forstørrede eller formindskede kopier Angivelse af Reducér/Forstør 1. Tryk på tasten [Kopi]. CTT Tryk på [ ] eller [ ], mens skærmbilledet for standbytilstand vises, for at vælge [Reducér/Forstør], og tryk derefter på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge zoomprocent, og tryk på [OK]. Angiv zoomprocenten med taltasterne, hvis [Zoom: %] er valgt, og tryk derefter på [OK]. 4. Tryk på [ ] for at vende tilbage til startskærmbilledet. Angiv [Reducér/Forstør] under [Kopifunktioner] for at anvende den angivne indstilling til alle job. 61

64 4. Kopiering af originaler Kombination af flere sider Dette afsnit beskriver, hvordan maskinen indstilles til at kombinere flere sider (2 eller 4 sider) af en original til en enkelt side. For at bruge denne funktion skal det papirformat, der bruges til udskrivning af kopier, indstilles til A4 eller Letter. 2 på 1 Du kan kopiere to sider af en original på et enkelt ark kopipapir. Afhængigt af originalens retning, kan udskrivningsformatet vælges blandt følgende: Stående Liggende CES033 4 på 1 CES034 Du kan kopiere fire sider af en original på et enkelt ark kopipapir. Afhængigt af originalens retning, kan udskrivningsformatet vælges blandt følgende: Stående: V til H Stående: T til B CES035 62

65 Kombination af flere sider CES036 Liggende: V til H CES037 Liggende: T til B CES038 Angivelse af kombinering ved kopiering 1. Tryk på tasten [Kopi]. CTT Tryk på [ ] eller [ ], når skærmbilledet for standbytilstand vises, for at vælge [Kombinér], og tryk derefter på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [2 på 1] eller [4 på 1], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge udskriftsformatet, og tryk på [OK]. 5. Tryk på [ ] for at vende tilbage til startskærmbilledet. 63

66 4. Kopiering af originaler 6. Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. 7. For at lave flere kopier skal antallet af kopier indtastes med de numeriske taster. 8. Tryk på [Start]. CTT131 Når du placerer originalen på glaspladen, skal du udføre følgende trin for at scanne de følgende sider af originalen. 9. Når den aktuelle side er scannet, placér da næste side på glaspladen, og tryk på tasten [Start]. 10. Gentag trin 9, indtil alle sider af originalen er scannet. For at anvende den angivne indstilling til alle job skal [Kombinér] angives under [Kopifunktioner]. 64

67 Kopiering af begge sider af et ID-kort over på én side af et ark Kopiering af begge sider af et ID-kort over på én side af et ark Dette afsnit beskriver, hvordan du kan kopiere for- og bagsiderne af et ID-kort, eller et andet lille dokument, over på en af papirets sider. Ved kopiering på papir af formatet A4 kan du kopiere dokumenter, der er mindre end formatet A5. Ved kopiering på papir af formatet Letter kan du ligeledes kopiere dokumenter, der er mindre end formatet Half Letter. For at anvende denne funktion skal det papirformat, der bruges til udskrivning, indstilles til A6, A5, A4, Half Letter eller Letter. Forside Forside Bagside Bagside DA CES165 Kopiering af et ID-kort 1. Tryk på tasten [Kopi]. CTT124 65

68 4. Kopiering af originaler 2. Tryk på tasten [ID-kort-kopi/Opkald med rør på]. CTT For at lave flere kopier skal antallet af kopier indtastes med de numeriske taster. 4. Placér originalen med forsiden nedad og toppen mod maskinens bagside på glaspladen. Bagside DA CTT169 Placering af originalen afhænger af papirformatet. Placér kortet således, at det er centreret om skæringslinjen. (Samme placering gælder for både forog bagside af ID-kortet). 66

69 Kopiering af begge sider af et ID-kort over på én side af et ark HLT LT A6 HLT LT A5 Half Letter A4 Letter CXP Tryk på [Start]. CTT Placér originalen med forsiden nedad og toppen mod maskinens bagside på glaspladen inden for 30 sekunder, og tryk på tasten [Start]. Du kan trykke på [ ] eller [ ] på skærmbilledet for ID-kort-kopi for at ændre papirformatet. 67

70 4. Kopiering af originaler Udførelse af 2-sidede kopier For at bruge denne funktion skal det papirformat, der bruges til udskrivning af kopier, indstilles til A4 eller Letter. Denne funktion er ikke tilgængelig med bypassbakken. Du kan vælge top-til-top eller top-til-bund indbinding enten i retningen stående eller liggende. Top til top CES125 CES126 Top til bund CES127 CES128 68

71 Udførelse af 2-sidede kopier Angivelse af 2-sidet kopiering 1. Tryk på tasten [Kopi]. CTT Tryk på [ ] eller [ ], når skærmbilledet i standbytilstand vises, for at vælge [2-sidet kopi], og tryk på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Top til top] eller [Top til bund], og tryk derefter på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge retningen, og tryk på [OK]. 5. Tryk på [ ] for at vende tilbage til startskærmbilledet. 6. Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. 7. For at lave flere kopier skal antallet af kopier indtastes med de numeriske taster. 8. Tryk på [Start]. CTT131 Når du placerer originalen i ADF'en, bliver alle sider automatisk scannet, og så bliver kun siderne på en side efterfølgende kopieret. Fortsæt til trin 10. Når du placerer originalen på glaspladen, udfør da følgende trin for at scanne efterfølgende sider. 9. Når den aktuelle side er scannet, placér da næste side på glaspladen, og tryk på tasten [Start]. 69

72 4. Kopiering af originaler 10. Fjern alle udskrifterne fra modtagebakken, og læg dem i kassette 1. For at udskrive på bagsiden af udskrifterne skal de vendes om, så den blanke side vender nedad. Læg dem derefter i kassette 1. Stående CTT009 Liggende 11. Tryk på [Start]. CTT010 Hvis baglågen er åben, leveres papiret med forsiden opad på bagsiden af maskinen. Du skal omarrangere de udskrevne ark i den rigtige rækkefølge. Angiv [2-sidet kopi] under [Kopifunktioner] for at anvende den angivne indstilling til alle job. 70

73 Angivelse af scanningsindstillinger Angivelse af scanningsindstillinger Dette afsnit beskriver, hvordan du angiver billedbelysning og scanningskvalitet til det aktuelle job. Justering af billedbelysning Der er fem belysningsniveauer. Jo højere belysningsniveau, desto mørkere udskrift. 1. Tryk på tasten [Kopi]. CTT Tryk på [ ] eller [ ], når skærmbilledet for standbytilstand vises, for at vælge [Belysning], og tryk derefter på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge belysningsniveau, og tryk på tasten [OK]. 4. Tryk på [ ] for at vende tilbage til startskærmbilledet. Angiv [Belysning] under [Kopifunktioner] for at anvende den angivne indstilling til alle job. Valg af dokumenttype i henhold til originalen Der er tre dokumenttyper: Tekst Foto Vælg dette, når originalen kun indeholder tekst og ingen fotografier eller billeder. Vælg dette, når originalen kun indeholder fotografier eller billeder. Brug denne tilstand til følgende typer originaler: Fotografier Sider, der helt eller primært består af fotografier eller billeder, såsom tidsskriftssider. 71

74 4. Kopiering af originaler Tekst / Foto Vælg dette, når originalen indeholder både tekst og fotografier eller billeder. Angivelse af originaltypen 1. Tryk på tasten [Kopi]. CTT Tryk på [ ] eller [ ], når skærmbilledet for standbytilstand vises, for at vælge [Originaltype], og tryk derefter på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge den ønskede dokumenttype, og tryk derefter på [OK]. 4. Tryk på [ ] for at vende tilbage til startskærmbilledet. Angiv [Originaltype] under [Kopifunktioner] for at anvende den angivne indstilling til alle job. 72

75 5. Scanning af originaler Skærmbillede for scannertilstand Skærmbillede for standbytilstand Klar Indtast sc.dest.nr. Første linje: Viser den aktuelle maskinstatus. Anden linje: Viser en meddelelse, der beder dig om at indtaste destinationen. Indstillinger der kan angives for det aktuelle udskriftsjob Ved at trykke på [ ] eller [ ] på skærmbilledet, som vises efter indtastning af destinationen, kan du angive følgende indstillinger for det aktuelle job: Opløsning Originalformat Belysning Opstartstilstanden kan angives i indstillingen [Funktionsprioritet] under [Systemindstillinger]. 73

76 5. Scanning af originaler Registrering af scanningsdestination Registrering af scanningsdestination Anvend denne procedure til at registrere scanningsdestinationer fra Smart Organizing Monitor. 1. Klik på [Alle programmer] i menuen [Start]. 2. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis den anvendte maskine ikke er valgt, klik på [Vælg enhed... ], og vælg derefter maskinens model. 5. Klik på [OK]. 6. Klik på [Printerkonfiguration] på fanen [Brugerværktøj]. 7. Vælg nummeret, du vil registrere, på fanen [Scanner], og klik derefter på [Redigér...]. 8. Registrér navnet under [Navn:]. 9. Vælg [Scan til ], [Scan til mappe] eller [Scan til FTP] fra listen [Type:]. 10. Angiv oplysningerne for brug af Scan til , Scan til mappe og Scan til FTP under [Adresse:]. For at anvende funktionen Scan til skal du indtaste -destinationen. For at anvende funktionen Scan til mappe skal du indtaste SMB-serverens IP-adresse, værtsnavn eller computernavn. For at anvende funktionen Scan til FTP skal du indtaste FTP-serverens IP-adresse eller værtsnavn. 11. Konfigurér eventuelt andre indstillinger, og klik på [OK]. Når Scan til anvendes, skal du angive [Titel:], [Afsendernavn:], [ adresse:] og [Besked pr. ]. [Titel:] Indtast emnet for en. [Afsendernavn:] Indtast navnet på afsenderen. [ adresse:] Indtast adressen på afsenderen eller adressen for [Besked pr. ]. [Besked pr. ] Hvis [Besked pr. ] er valgt, sendes scanningsresultatet til den afsender, der er angivet i [ adresse:]. Når Scan til mappe anvendes, skal du angive [Brugernavn:], [Password:] og [Filmappe:]. 74

77 Registrering af scanningsdestination [Brugernavn:] Indtast navnet på brugerkontoen for at få adgang til SMB-serveren eller den delte computer. [Password:] Indtast passwordet for at få adgang til SMB-serveren eller den delte computer. [Filmappe:] Indtast stien til den delte mappe. Når Scan til FTP anvendes, skal du angive [Brugernavn:], [Password:], [Filmappe:], [ adresse:] og [Besked pr. ]. [Brugernavn:] Indtast login-brugernavnet for at få adgang til FTP-serveren. [Password:] Indtast passwordet for at få adgang til FTP-serveren. [Filmappe:] Indtast stien til FTP-serveren. [ adresse:] Indtast adressen på afsenderen eller adressen for [Besked pr. ]. [Besked pr. ] Hvis [Besked pr. ] er valgt, sendes scanningsresultatet til den afsender, der er angivet i [ adresse:]. Du kan angive [Scanningstilstand:], [Opløsning:], [Filformat:], [Belysning:] og [Dokumentformat:]. 12. For at anvende Scan til skal du klikke på [Serveregenskaber... ], angive indstillingerne for [SMTP], [POP før SMTP], [SNTP] og [POP3] og derefter klikke på [OK]. 13. Tryk på [Anvend]. 14. Klik på [OK]. 15. Klik på [Luk]. Hvis du anvender Scan til mappe, skal du oprette destinationsmappen på computerens harddisk og lave den til en delt mappe. Se informationerne om operativsystemet for yderligere oplysninger. Ændring eller sletning af scanningsdestination 1. Klik på [Alle programmer] i menuen [Start]. 2. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 75

78 5. Scanning af originaler 4. Hvis den anvendte maskine ikke er valgt, klik på [Vælg enhed... ], og vælg derefter maskinens model. 5. Klik på [OK]. 6. Klik på [Printerkonfiguration] på fanen [Brugerværktøj]. 7. Vælg nummeret, du vil registrere, på fanen [Scanner], og klik derefter på [Redigér...]. For at slette en destination skal du vælge dens registreringsnummer og derefter klikke på [Slet]. 8. Redigér destinationen, og klik på [OK]. For at slette en destination skal du klikke på [Ja]. 9. Tryk på [Anvend]. 10. Klik på [OK]. 11. Klik på [Luk]. 76

79 Grundlæggende betjening Grundlæggende betjening Scanning via betjeningspanelet kan bruges til at sende scannede filer via (Scan til ) til en FTP-server (Scan til FTP), en computers delte mappe på et netværk (Scan til mappe) eller et USBflashdrev (Scan til USB). Funktionerne Scan til , Scan til FTP og Scan til mappe er kun tilgængelige gennem en netværksforbindelse. En netværksforbindelse er ikke nødvendig til funktionen Scan til USB. De scannede filer sendes direkte til en USB-nøgle, der indsættes foran på maskinen. Scan til /ftp/mappe Når funktionen Scan til , Scan til FTP eller Scan til mappe bruges, skal du først registrere destinationen. For at anvende funktionen Scan til skal [Serveregenskaber...] i Smart Organizing Monitor angives. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Smart Organizing Monitor. Mac OS X 10.7 understøtter ikke funktionen Scan til mappe. Mac OS X understøtter heller ikke den funktion, der anvendes i et IPv6-miljø. 1. Tryk på [Scanner]-tasten. CTT Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. 3. Indtast nummeret på en registreret scanningsdestination ved hjæp af taltasterne. For yderligere oplysninger, se s. 74 "Registrering af scanningsdestination". 4. Tryk på [OK]. 5. Tryk på [Start]. Ved brug af glaspladen skal du anbringe den næste original på glaspladen og derefter trykke på tasten [1]. Gentag dette trin, indtil alle originalerne er scannet. 77

80 5. Scanning af originaler Når alle originaler er scannet, skal du trykke på tasten [2] for at starte afsendelsen af den scannede fil. Hvis du anvender Scan til mappe, skal du oprette destinationsmappen på computerens harddisk og lave den til en delt mappe. Se dokumentationen til operativsystemet for yderligere oplysninger. For at annullere scanning skal du trykke på tasten [Scanner] og derefter tasten [Slet/Stop]. Grundlæggende handling for Scan til USB Denne maskine understøtter ikke brug af USB-flashdrev, der er forbundet til eksterne USB-hubs. Sæt USB-flashdrevet direkte i porten til USB-flashdrevet, som sidder i maskinens øverste venstre hjørne. 1. Tryk på [Scanner]-tasten. 2. Isæt USB-flashdrevet i porten til USB-flashdrevet. CTT112 Meddelelsen "Til USB-hukommelse" vises i displayet. 3. Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. 4. Tryk på [Start]. Hvis en scanning skal annulleres, skal du trykke på tasten [Stop/slet]. Ved brug af glaspladen skal du anbringe den næste original på glaspladen og derefter trykke på tasten [1]. Gentag dette trin, indtil alle originalerne er scannet. Når alle originaler er scannet, skal du trykke på tasten [2] for at starte afsendelsen af den scannede fil. 5. Bekræft, at "Sender..." vises på displayet. Den scannede fil oprettes i rodmappen på USB-flashdrevet. 6. Fjern USB-flashdrevet fra maskinen. 78

81 Angivelse af scanningsindstillinger Angivelse af scanningsindstillinger For at angive Scan til /ftp/mappe skal du sørge for at angive destinationen, inden du konfigurerer scanningsindstillingerne. Angivelse af scanningsformatet i henhold til originalformatet 1. Tryk på [Scanner]-tasten. CTT128 Hvis du anvender Scan til USB, skal du fortsætte til trin Indtast nummeret på en registreret scanningsdestination ved hjæp af taltasterne. For yderligere oplysninger, se s. 74 "Registrering af scanningsdestination". 3. Tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Originalformat], og tryk derefter på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge originalformat, og tryk derefter på [OK]. 6. Tryk på [ ] for at vende tilbage til startskærmbilledet. Justering af billedbelysning Der er fem belysningsniveauer. Jo højere belysning, desto mørkere bliver det scannede billede. 79

82 5. Scanning af originaler 1. Tryk på [Scanner]-tasten. CTT128 Hvis du anvender Scan til USB, skal du fortsætte til trin Indtast nummeret på en registreret scanningsdestination ved hjæp af taltasterne. For yderligere oplysninger, se s. 74 "Registrering af scanningsdestination". 3. Tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Belysning], og tryk på tasten [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge belysningsniveau, og tryk på tasten [OK]. 6. Tryk på [ ] for at vende tilbage til startskærmbilledet. Angivelse af opløsning Der er tre opløsningsindstillinger. Jo højere opløsning, desto højere kvalitet, men større filstørrelse. 1. Tryk på [Scanner]-tasten. CTT128 Hvis du anvender Scan til USB, skal du fortsætte til trin Indtast nummeret på en registreret scanningsdestination ved hjæp af taltasterne. For yderligere oplysninger, se s. 74 "Registrering af scanningsdestination". 3. Tryk på [OK]. 80

83 Angivelse af scanningsindstillinger 4. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Opløsning], og tryk på tasten [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [ dpi], [ dpi] eller [ dpi], og tryk derefter på [OK]. Du kan kun vælge [ dpi], hvis originaltypen er indstillet til sort-hvid. 6. Tryk på [ ] for at vende tilbage til startskærmbilledet. 81

84 5. Scanning af originaler Scanning via en computer Scanning fra en computer (TWAIN-scanning og WIA-scanning) giver dig mulighed for at betjene maskinen fra din computer og scanne originaler direkte til denne. CTT Din computer (TWAIN-driver allerede installeret) Giv maskinen besked om at starte scanning af originalen, der er indstillet på maskinen. 2. Denne maskine Originalen, der er indstillet på maskinen, scannes, og dens data sendes til en klientcomputer. Brug af TWAIN-scanner I dette afsnit beskrives forberedelserne til og proceduren for brug af TWAIN-scanneren. For at anvende TWAIN-scanneren skal du have installeret TWAIN-driveren, som findes på den vedlagte cd-rom. For at anvende TWAIN-scanneren skal et TWAIN-kompatibelt program installeres. For at anvende maskinen som en TWAIN-scanner skal du først gøre følgende: Installér TWAIN-driveren. Installér et TWAIN-kompatibelt program. TWAIN-scanning TWAIN-scanning er tilgængeligt, hvis din computer kører et TWAIN-kompatibelt program. 1. Placér originalen. 2. Åbn dialogboksen for egenskaber for denne maskine ved hjælp af et TWAIN-kompatibelt program. 3. Konfigurér scanningsindstillingerne som påkrævet, og klik derefter på [Scan]. 82

85 Scanning via en computer Indstillinger, du kan konfigurere i TWAIN-dialogboksen DA CTT Vælg tilstand Der kan gemmes op til ti indstillinger for scanning. Standardværdien anvendes, når [Standard] er valgt. 2. Scan.type: Vælg mellem [Fuldfarve], [Gråtoner], [Foto], [Tekst] eller [Tekst/Foto]. 3. Opløsning: Vælg en opløsning fra listen. Hvis [Tekst], [Tekst/Foto] eller [Foto] er valgt i [Scan.type:], kan scanningsopløsningen ikke indstilles til 1200 dpi 1200 dpi eller højere. 4. Orig.format: Vælg scanningsformat. Hvis du vælger [Brugerdef. format...], skal du indtaste scanningsformatet direkte i redigeringsboksen. 5. Interfacetype... Du kan vælge interfacetypen. 6. Originaltype Vælg en indstilling, som passer til originalen, fra listen over indstillinger herunder. [Standard] (Automatisk skift til fuldfarve, 200 dpi 200 dpi) [Foto] (Automatisk skift til fuldfarve, 600 dpi 600 dpi) [Arkivering] (Automatisk skift til tekst, 200 dpi 200 dpi) [OCR] (Automatisk skift til tekst, 400 dpi 400 dpi) 83

86 5. Scanning af originaler 7. Orig.scan.metode Angiv metoden til scanning af originaler. Hvis [ADF] er valgt i [Orig.scan.metode], angives retningen af originalen. 8. Justering af billedkvalitet Du kan justere billedkvaliteten. Følgende scanningsindstillinger kan justeres: Rotation, Lysstyrke/kontrast, Skarphed, Kurver, Niveauer, Farvebalance og Farvetone/mætning. Når [Auto] er valgt, vil standardværdierne blive anvendt til alle indstillinger. Når [Manuel] er valgt, kan alle indstillinger justeres som ønsket. Yderligere information findes i hjælp til TWAIN-driveren. Grundlæggende betjening for WIA-scanning 1. Placér originalen. 2. Klik på [Enheder og printere] i menuen [Start]. 3. Højreklik på ikonet for den printermodel, du vil bruge, og klik på [Start scanning]. 4. Konfigurér scanningsindstillingerne som påkrævet, og klik derefter på [Scan]. 5. Klik på [Import]. 84

87 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Skærmbilledet for faxtilstand Skærmbillede for standbytilstand Fax Standard Første linje Viser den aktuelle måned og dato. Anden linje Viser den aktuelle indstilling for opløsning og tid. Indstillinger der kan angives for det aktuelle udskriftsjob Tryk på [ ] eller [ ], mens skærmbilledet for standbytilstand vises, for at angive følgende indstillinger for det aktuelle udskriftsjob. Opløsning Belysning Opstartstilstanden kan angives i indstillingen [Funktionsprioritet] under [Systemindstillinger]. 85

88 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Indstilling af dato og tidspunkt 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Systemindstillinger], og tryk derefter på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Indstil dato/tids.], og tryk på tasten [OK] 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Indstil dato], og tryk på tasten [OK]. 5. Indtast det aktuelle år med nummertasterne, og tryk på tasten [OK]. 6. Indtast den aktuelle måned med nummertasterne, og tryk på [OK]. 7. Indtast den aktuelle dag med nummertasterne, og tryk på [OK]. 8. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge datoformatet, og tryk derefter på [OK]. 9. Tryk på [ ]. 10. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Indstil tidspunkt], og tryk på tasten [OK]. 11. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge tidsformatet, og tryk derefter på [OK]. Hvis du har valgt [24 timer], skal du fortsætte til trin Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [AM] eller [PM], og tryk derefter på tasten [OK]. 13. Indtast den aktuelle time med nummertasterne, og tryk på [OK]. 14. Indtast det aktuelle minut med nummertasterne, og tryk på [OK]. 15. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. 86

89 Indtastning af tegn Indtastning af tegn Brug følgende taster for at indtaste tegn: Sådan indtaster man et tal Tryk på en numerisk tast. Sådan sletter man et tegn Tryk på [ ] i et sekund. Sådan indtaster man et faxnummer Sådan indtaster man et tal Brug de numeriske taster. Sådan indtaster man andre tegn end tal " ": Tryk på tasten [ ]. " ": Tryk på tasten [ ]. P"(Pause): Tryk på tasten [ID-kort-kopi/Opkald med rør på]. Sådan indtaster man et navn Bogstaver, tal og symboler kan indtastes med de numeriske taster. Tryk på tasten [ ] for at indtaste to tegn i træk med samme nummertast efter indtastningen af det første tegn. Taltast Antal tastetryk DA CHZ903 Mellemrum: Tryk på tasten [ ] i et sekund. 87

90 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Registrering af faxdestinationer Dette afsnit beskriver, hvordan man registrerer faxdestinationer i Adressebogen ved hjælp af betjeningspanelet. Adressebogen kan også redigeres med Smart Organizing Monitor. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til Smart Organizing Monitor. Adressebogens data kan uventet gå tabt eller blive beskadiget. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå som følge af et sådant datatab. Registrering af faxdestinationer 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. CTT Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Adressebog], og tryk på tasten [OK]. 3. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Kortnum.dest. f fax], og tryk på tasten [OK]. 4. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge kortnummeret, og tryk på tasten [OK]. 5. Indtast faxnummeret vha. nummertasterne, og tryk derefter på [OK]. 6. Indtast faxnummeret vha. nummertasterne, og tryk derefter på tasten [OK]. 7. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. 88

91 Registrering af faxdestinationer Ændring eller sletning af faxdestinationer 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. CTT Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Adressebog], og tryk på tasten [OK]. 3. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Kortnum.dest. f fax], og tryk på tasten [OK]. 4. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge kortnummeret, og tryk på tasten [OK]. 5. Ændr faxnummeret ved hjælp af [ ], [ ] og nummertasterne, og tryk på tasten [OK]. For at slette en faxdestination bruges tasten [ ] til at slette alle tal, og tryk derefter på tasten [OK]. Fortsæt til trin Skift faxnavnet ved hjælp af tasten [ ], [ ] og nummertasterne, og tryk på tasten [OK]. 7. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Konfiguration af faxdestinationer via Smart Organizing Monitor 1. Klik på [Alle programmer] i menuen [Start]. 2. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series]. 3. Klik på [Smart Organizing Monitor for SP xxx Series Status]. 4. Hvis den anvendte maskine ikke er valgt, klik på [Vælg enhed... ], og vælg derefter maskinens model. 5. Klik på [OK]. 6. Klik på [Printerkonfiguration] på fanen [Brugerværktøj]. 7. Klik på fanen [Fax]. 8. Angiv [Nr.: (00 til 99)], [Destination:] og [Faxnummer:] for at tilføje en faxdestination, og klik derefter på [Anvend] i området [Kortnummer]. 9. Vælg destination i [Destinationsliste for kortnumre: ] for at ændre en faxdestination, og ændr derefter [Destination:] eller [Faxnummer:]. Klik på [Anvend] i området [Kortnummer] for at anvende ændringerne. 89

92 6. Afsendelse og modtagelse af en fax 10. For at slette en faxdestination skal du vælge destinationen på [Destinationsliste for kortnumre ], og derefter klikke på [Slet]. 11. Klik på [Anvend] i den nederste del af vinduet. 12. Klik på [OK]. 13. Klik på [Luk]. 90

93 Faxafsendelse Faxafsendelse Kontakt modtageren for at høre, om de har modtaget faxen, når du sender vigtige dokumenter. Et faxnummer kan indeholde 0 til 9, mellemrum, " " og " ". Om nødvendigt kan du indsætte en pause i faxnummeret. Maskinen holder kort pause, inden den indtaster de tal, der følger efter pausen. Du kan angive længden på pausetiden under indstillingen [Pauselængde] under indstillinger for faxtransmission. For at bruge tonetjenester på en impulsopkaldslinje skal du indsætte " " i faxnummeret. " " skifter midlertidigt opkaldstilstanden fra impuls til tone. Hvis maskinen er tilsluttet telefonnetværket gennem en PBX, skal adgangsnummeret til den eksterne linje, som blev angivet i [PBX-adgangsnummer], indtastes før faxnummeret. Der kan ikke indtastes skilletegn eller mellemrum før faxnummeret. Valg af afsendelsestilstand Der findes to afsendelsestilstande: Hukommelsestransmission og Omgående afsendelse. Hukommelsestransmission I denne tilstand scanner maskinen flere originaler i hukommelsen og sender dem alle på en gang. Dette er bekvemt, hvis du har travlt og ønsker at tage dokumentet væk fra maskinen. I denne tilstand kan du sende en fax til flere destinationer. I tilstanden hukommelsestransmission kan et enkelt job indeholde op til 10 sider, og maks. 5 job (herunder PC-faxjob og netværksscannerjob) kan lagres på maskinen. Omgående afsendelse I denne tilstand scanner maskinen originalen og faxer den samtidigt uden at lagre den i hukommelsen. Det er bekvemt, når du ønsker at sende en original hurtigt. I denne tilstand kan du kun angive én destination. 91

94 6. Afsendelse og modtagelse af en fax 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. CTT Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Faxfunktioner], og tryk så på tasten [OK]. 3. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Afs.indstillinger], og tryk så på tasten [OK]. 4. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Omgående afsendelse], og tryk på tasten [OK]. 5. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Fra], [Til] eller [Kun næste fax], og tryk på tasten [OK]. Vælg [Fra] for hukommelsestransmission. For Omgående afsendelse skal du vælge [Til] eller [Kun næste fax]. 6. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. Grundlæggende betjening for afsendelse af fax 1. Tryk på tasten [Fax]. CTT Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. 3. Indtast faxnummeret med taltasterne. Hvis maskinen er tilsluttet telefonnetværket gennem en PBX, skal adgangsnummeret til den eksterne linje, som blev angivet i [PBX-adgangsnummer], indtastes før faxnummeret. 92

95 Faxafsendelse 4. Tryk på [Start]. CTT131 Afhængigt af maskinens indstillinger, kan du blive bedt om at indtaste faxnummeret igen, hvis du har indtastet faxnummeret for destinationen manuelt. Hvis faxnumrene ikke stemmer, skal du gå tilbage til trin 3. Når du placerer originalen på glaspladen, og tilstanden for hukommelsestransmission er aktiveret, udfør da følgende trin for at scanne de følgende sider af originalen. 5. Hvis du har flere originaler at scanne, tryk da på tasten [1] inden for 60 sekunder, placér den næste original på glaspladen, og tryk på tasten [OK]. Gentag dette trin, indtil alle originalerne er scannet. 6. Når alle originaler er scannet, tryk da på tasten [2] for at starte faxafsendelsen. Når du bruger glaspladen til omgående afsendelse, kan du kun sende én side ad gangen. Hvis tilstanden for hukommelsestransmission er aktiveret, kan maskinens hukommelse blive fuld, mens originalerne scannes. Hvis det sker, beder skærmen dig om at annullere afsendelsen eller om kun at sende de sider, der er blevet scannet. Annullering af fax Følg nedenstående fremgangsmåde for at annullere afsendelse af fax. I tilstanden hukommelsestransmission Hvis du annullerer afsendelse af fax, mens maskinen er i gang med at scanne originalen, sender maskinen ikke dokumentet. Hvis du annullerer en fax under afsendelse, bliver afsendelsesprocessen for fax omgående annulleret. I dette tilfælde vises en fejl på den anden parts maskine. I tilstanden Omgående afsendelse Hvis du annullerer afsendelse af fax, mens maskinen er i gang med at scanne originalen, bliver afsendelsesprocessen for fax omgående annulleret. I dette tilfælde vises en fejl på den anden parts maskine. 93

96 6. Afsendelse og modtagelse af en fax 1. Tryk på tasten [Stop/Slet]. 2. Tryk på tasten [1]. CTT130 For at annullere afsendelse af en fax skal du trykke på tasten [1] (1: Ja). For at fortsætte afsendelsen af en fax skal du trykke på tasten [2] (2: Nej). Hvis du annullerer afsendelse af fax under rundsending, er det kun faxen til den aktuelle destination, der bliver annulleret. Faxen vil blive sendt til efterfølgende destinationer på normal vis. Du kan slette filer, der afventer afsendelse, ved hjælp af [Slet st.byfil t afs.] i [Faxfunktioner]. Vælg [Slet fil] for at slette den tilsvarende fil. Du kan også slette en fil, der er ved at blive sendt Vælg [Slet alle filer] for at slette alle filer, der afventer afsendelse. Dette vil ikke påvirke den fil, der aktuelt er under afsendelse. Angivelse af faxdestination Foruden at indtaste faxnummeret for destinationen med de numeriske taster kan du angive destinationerne ved hjælp af følgende funktioner: Med kortnummer Med genopkaldsfunktionen Med rundsendingsfunktionen 94

97 Faxafsendelse Angivelse af destinationen ved brug af kortnummer 1. Tryk på tasten [Fax]. CTT Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. 3. Tryk på tasten [Kortnummer]. 4. Indtast kortnummeret vha. nummertasterne, og tryk derefter på tasten [OK]. 5. Tryk på [Start]. CTT127 CTT131 Når du placerer originalen på glaspladen, og tilstanden for hukommelsestransmission er aktiveret, udfør da følgende trin for at scanne de følgende sider af originalen. 95

98 6. Afsendelse og modtagelse af en fax 6. Hvis du har flere originaler at scanne, tryk da på tasten [1] inden for 60 sekunder, placér den næste original på glaspladen, og tryk på tasten [OK]. Gentag dette trin, indtil alle originalerne er scannet. 7. Når alle originaler er scannet, tryk da på tasten [2] for at starte faxafsendelsen. Angivelse af destination ved brug af genopkaldsfunktionen Med denne funktion kan du spare tid, når du sender flere gange til samme destination, da du ikke behøver at indtaste destinationen hver gang. 1. Tryk på tasten [Fax]. CTT Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. 3. Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge [Genopkald], og tryk på tasten [OK]. 4. Tryk på [Start]. CTT131 Angivelse af destination ved brug af rundsendingsfunktion Du kan sende en fax til flere destinationer på samme tid. 96

99 Faxafsendelse 1. Tryk på tasten [Fax]. CTT Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. 3. Tilføj en destination ved hjælp af en af følgende metoder: Tilføjelse af en kortnummerdestination 1. Tryk på tasten [Kortnummer]. 2. Indtast en destination med nummertasterne, og tryk på tasten [OK]. 3. Tryk på [OK]. Tilføjelse af en manuelt angivet destination 1. Indtast faxnummeret for destinationen med nummertasterne. 2. Tryk på [OK]. 4. Gå tilbage til trin 3 for at tilføje yderligere destinationer. 5. Tryk på [Start]. CTT127 Nyttige afsendelsesfunktioner Du kan kontrollere den anden parts maskinstatus, inden en faxafsendelse, ved hjælp af funktionen Opkald med rør på. Hvis du har en ekstra telefon, kan du tale og sende en fax med ét opkald. 97

100 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Afsendelse af en fax ved brug af Opkald med rør på Med funktionen Opkald med rør på kan du kontrollere destinationens status, mens du hører tonen fra den interne højttaler. Denne funktion er nyttig, når du ønsker at sikre, at faxen vil blive modtaget. For at afsende en fax ved hjælp af glaspladen skal du sørge for at fjerne eventuelle originaler fra ADF'en. 1. Tryk på tasten [Fax]. CTT Placér originalen på glaspladen eller i dokumentføderen. 3. Tryk på tasten [ID-kort-kopi/Opkald med rør på]. CTT Tilføj en destination ved hjælp af en af følgende metoder: Tilføjelse af en kortnummerdestination 1. Tryk på tasten [Kortnummer]. 98

101 Faxafsendelse CTT Indtast en destination med nummertasterne, og tryk på tasten [OK]. Tilføjelse af en manuelt angivet destination 1. Indtast faxnummeret for destinationen med nummertasterne. 5. Hvis du hører en høj tone, skal du trykke på tasten [Start]. CTT Hvis originalen er placeret på glaspladen, skal du trykke på tasten [1] (1: Afs.). Afsendelse af fax efter en samtale Med en ekstern telefon eller et håndsæt kun du sende en fax, når du er færdig med en samtale, uden at skulle lægge på og ringe op igen. Denne funktion er nyttig, når du ønsker at sikre, at faxen vil blive modtaget. For at afsende en fax ved hjælp af glaspladen skal du sørge for at fjerne eventuelle originaler fra ADF'en. 1. Placér originalen. 2. Løft røret på den eksterne telefon. 3. Angiv destinationen med den eksterne telefon. 4. Når den anden part svarer, bed dem om at trykke på startknappen på deres fax. 99

102 6. Afsendelse og modtagelse af en fax 5. Tryk på [Start]. CTT Hvis originalen er placeret på glaspladen, skal du trykke på tasten [1] (1: Afs.). 7. Læg røret på. Angivelse af scanningsindstillinger Justering af billedbelysning Der er fem belysningsniveauer. Jo mørkere belysningsniveau, desto mørkere udskrift. 1. Tryk på tasten [Fax]. CTT Tryk på [ ] eller [ ], når skærmbilledet for standbytilstand vises, for at vælge [Belysning], og tryk derefter på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge belysningsniveau eller [Slet baggrund], og tryk på tasten [OK]. 4. Tryk på [ ] for at vende tilbage til startskærmbilledet. For at anvende den angivne indstilling til alle job og ikke blot det aktulle job skal du angive [Belysning] under [Faxfunktioner]. 100

103 Faxafsendelse Angivelse af opløsning Standard Detalje Foto Vælg dette, når originalen er et udskrevet eller maskinskrevet dokument med tegn af normal størrelse. Vælg dette, når originalen er et dokument med lille skrift. Vælg dette, når originalen indeholder billeder, såsom fotografier eller skraverede tegninger. 1. Tryk på tasten [Fax]. CTT Tryk på [ ] eller [ ], når skærmbilledet for standbytilstand vises, for at vælge [Opløsning], og tryk på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge indstilling for opløsning, og tryk på tasten [OK]. 4. Tryk på [ ] for at vende tilbage til startskærmbilledet. 101

104 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Brug af faxfunktionen fra en computer (PC-fax) Dette afsnit beskriver, hvordan du bruger maskinens faxfunktion fra en computer. Du kan sende et dokument direkte fra en computer via maskinen til en anden faxmaskine uden at udskrive det. Grundlæggende handling for afsendelse af faxer fra en computer Dette afsnit beskriver de grundlæggende handlinger for afsendelse af faxer fra en computer. Du kan vælge en destination fra PC-faxens adressebog eller indtaste et faxnummer manuelt. Du kan sende faxer til op til 100 destinationer på én gang. (Men, hvis [Vedhæft et omslag] er markeret på fanen [Omslag], og [Brug adressebog] er valgt på listen [Til:], kan du sende faxer til op til fem destinationer ad gangen.) Proceduren i dette afsnit er et eksempel baseret på Windows 7. Ved at anvende PC-fax kan du sende op til 10 sider (inklusive omslaget) ad gangen. 1. Åbn den fil, du ønsker at sende. 2. Klik på [Udskriv...] i menuen [Fil]. 3. Vælg PC-faxdriveren som printer, og klik på [Udskriv]. 4. Angiv en destination. For at angive en destination fra PC-fax-adressebogen: Du kan klikke på fanen [Adressebog] og vælge tre tidligere anvendte adressebøger fra listen [Filsti til adressebog:]. Du kan ligeledes klikke på [Gennemse... ] for at downloade adressebogen (CSV-fil). Vælg en destination i [Adresseliste:], og klik på [Indstil som dest.]. Gentag dette trin for at tilføje flere destinationer. Sådan indtaster du et faxnummer direkte: Klik på fanen [Angiv destination], indtast et faxnummer (op til 40 cifre) i [Faxnummer:], og klik på [Indstil som destination]. Gentag dette trin for at tilføje flere destinationer. 5. Hvis du vil vedhæfte en faxforside, skal du klikke på fanen [Omslag]. 6. Klik på [Send]. Yderligere oplysninger findes i hjælpen til PC-fax-driveren. Et faxnummer kan indeholde 0 til 9, "P" (mellemrum), "T" (tone), " " og " ". 102

105 Brug af faxfunktionen fra en computer (PC-fax) Indsæt "T" i faxnummeret for at anvende tone-tjenester på en impulsopkaldslinje. "T" skifter midlertidigt opkaldstilstanden fra impuls til tone. For at slette en indtastet destination skal du vælge destinationen i [Destinationsliste:] og derefter klikke på [Slet fra liste]. Annullering af fax Du kan annullere afsendelse af en fax enten med maskinens betjeningspanel eller din computer afhængigt af jobstatussen. Annullering, mens maskinen modtager en fax fra computeren Pas på ikke at annullere en anden brugers fax, hvis maskinen deles af flere computere via en printserver. 1. Dobbeltklik på printerikonet på computerens proceslinje. 2. Vælg det udskriftsjob, du vil annullere, klik på menuen [Dokument], og klik derefter på [Annullér]. Annullering af fax via betjeningspanelet Annullér faxen via betjeningspanelet. 1. Tryk på tasten [Fax]. 2. Tryk på tasten [Stop/Slet]. 3. Tryk på knappen [1]. For at annullere afsendelse af en fax skal du trykke på tasten [1] (1: Ja). For at fortsætte afsendelsen af en fax skal du trykke på tasten [2] (2: Nej). Konfiguration af transmissionsindstillinger Dette afsnit beskriver, hvordan du konfigurer transmissionsindstillinger i PC-faxdriverens egenskaber. Egenskaber indstilles separat for hver applikation. 1. Klik på [Udskriv...] i menuen [Fil]. 2. Vælg PC-faxdriveren som printer, og klik på tasten [Indstillinger]. Dialogboksen til PC-faxdriverens egenskaber vises. 3. Konfigurér indstillinger efter behov, og klik derefter på [OK]. 103

106 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Konfiguration af PC-faxens adressebog Dette afsnit beskriver PC-faxens adressebog. Konfigurér PC-faxens adressebog på computeren. PCfaxens adressebog gør det muligt for dig at angive PC-faxdestinationer på hurtig og enkel vis. PC-faxens adressebog kan indeholde op til 100 poster, inklusive individuelle destinationer og grupper af destinationer. Åbning af PC-faxens adressebog Dette afsnit beskriver, hvordan du åbner PC-faxens adressebog. 1. Klik på [Enheder og printere] i menuen [Start]. 2. Højreklik på ikonet for PC-faxdriveren, og klik på [Udskriftsindstillinger...]. 3. Klik på [Redigér adressebog...]. Registrering af destinationer Dette afsnit beskriver, hvordan du registrerer destinationer i PC-faxens adressebog. 1. Åbn PC-faxens adressebog. 2. Indtast destinationsoplysningerne. Du skal indtaste et kontaktnavn og faxnummer. 3. Klik på [Tilføj]. Destinationen føjes til destinationslisten. For at ændre de registrerede oplysninger skal du vælge den destination, du vil ændre, og derefter ændre oplysningerne. Klik derefter på [Opdatér]. 4. Klik på [OK]. 5. Hvis du foretager ændringer ved en destination, vises en bekræftelsesmeddelelse. Klik på [Ja] for at gemme ændringerne. Registrering af grupper Dette afsnit beskriver, hvordan du registrerer grupper af destinationer. En gruppe kan indeholde op til 100 individuelle destinationer. 1. Åbn PC-faxens adressebog. 2. Klik på [Redigér gruppe...]. 3. Klik på [Ny...]. 104

107 Brug af faxfunktionen fra en computer (PC-fax) 4. Indtast gruppenavnet, og klik på [OK]. Vælg den destination, du vil tilføje til gruppen, fra området [Adresseliste:], og klik på [Tilføj til gruppe]. For at slette en destination fra en gruppe skal du først vælge den destination, du vil slette, fra [Liste over gruppemedlemmer:], og dernæst klikke på [Slet medlem]. 5. Klik på [OK]. 6. Klik på [OK]. 7. Hvis du foretager ændringer ved en destination, vises en bekræftelsesmeddelelse. Klik på [Ja] for at gemme ændringerne. Redigering af faxforsiden Dette afsnit beskriver, hvordan du redigerer en faxforside i PC-faxdriverens egenskaber. 1. Klik på [Udskriv...] i menuen [Fil]. 2. Vælg PC-faxdriveren som printer, og klik på [Udskriv]. 3. Klik på fanen [Omslag]. 4. Konfigurér indstillinger efter behov. 105

108 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Modtagelse af en fax Når du modtager en vigtig fax, anbefaler vi, at du kontakter afsenderen for at kontrollere indholdet af den modtagne fax. Det maksimale antal faxsider, der kan modtages og gemmes i maskinens hukommelse er 100 sider (50 job). Det kræver en ekstern telefon for at bruge denne maskine som telefon. Du kan også benytte håndsættet, som en ekstern telefon. Der kan kun bruges papir af formatet A4, Letter eller Legal til udskrivning af faxer. Denne funktion er ikke tilgængelig med bypassbakken. Valg af modtagelsestilstand Typer af modtagelsesmetoder: Når maskinen kun bruges som en faxmaskine Autotilstand I denne tilstand besvarer maskinen automatisk alle indgående opkald i faxmodtagelsestilstanden. Når maskinen bruges med en ekstern telefon Manuel tilstand I denne tilstand skal du besvare alle opkald med en ekstern telefon. Hvis et opkald er et faxopkald, skal du starte faxmodtagelsen manuelt. Autotilstand I denne tilstand besvarer maskinen automatisk alle indgående opkald i faxmodtagelsestilstanden. Du kan besvare opkaldet, før maskinen skifter til faxmodtagelsestilstand, ved at løfte røret på den eksterne telefon, mens telefonen ringer. Hvis du hører en faxopkaldstone eller ingen lyd, modtages faxen manuelt. 106

109 Modtagelse af en fax 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Faxfunktioner], og tryk på [OK]. 3. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Modtagelsesindstil.], og tryk på [OK]. 4. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Skift modt.funkt.], og tryk på [OK]. 5. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge modtagelsestilstand, og tryk på [OK]. 6. Tryk på tasten [Brugerfunktioner] for at vende tilbage til startskærmen. CTT129 Faxmodtagelse i manuel tilstand Sørg for at fjerne eventuelle originaler fra ADF'en for at modtage faxer. 1. Løft røret på den eksterne telefon for at besvare opkaldet. 2. Når du hører faxopkaldstonen eller ingen tone, skal du skifte til faxtilstand ved hjælp af tasten [Fax] og derefter trykke på [Start]-tasten. CTT Tryk på tasten [3]. Tryk på tasten [3] for at modtage en fax. (3: RX) 4. Læg røret på. 107

110 6. Afsendelse og modtagelse af en fax Faxmodtagelse i autotilstand Når modtagelsestilstanden er indstillet til autotilstand, besvarer maskinen automatisk alle indgående opkald i faxmodtagelsestilstanden. Du kan angive, hvor mange gange den eksterne telefon skal ringe, inden den begynder at modtage en fax, under [Antal ringninger] i [Faxfunktioner]. Du kan besvare opkaldet, før maskinen skifter til faxmodtagelsestilstand, ved at løfte røret på den eksterne telefon, mens telefonen ringer. Hvis du hører en faxopkaldstone eller ingen lyd, modtages faxen manuelt. 108

111 Lister/Rapporter relaterede til fax Lister/Rapporter relaterede til fax Følgende lister og rapporter er relaterede til faxfunktionen: Faxjournal Udskriver en faxtransmissions- og modtagelsesjournal over de sidste 100 job. Statusrapport f afs. Udskriver de seneste afsendelsesresultater. Liste - standbyfiler Udskriver en liste over usendte faxjob, der fortsat ligger i maskinens hukommelse. Strømafbrydelsesrapport Udskriver en rapport, når maskinens strømforsyning er blevet afbrudt under afsendelse eller modtagelse af en fax, eller hvis billeder, lagret i maskinens hukommelse, er gået tabt, fordi maskinen har været slukket i en længere peiode. Liste - kortnr f fax Udskriver en liste over kortnummerregistreringer. Fejlrapport f PC-fax Udskriver alle fejl, som opstår under overførsel af job fra computeren til maskinen. 109

112 Afsendelse og modtagelse af en fax

113 7. Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Grundlæggende betjening Type 1-modeller har ingen [Scannerfunktioner] og [Netværksindstillinger]. Type 3-modeller har ingen [Faxfunktioner] og [Adressebog]. Nogle indstillinger vises ikke med visse modeller. 1. Hvis du ønsker at konfigurere maskinens systemindstillinger, skal du trykke på tasten [Brugerfunktioner]. CTT Tryk på tasten [ ] eller [ ] for at vælge de indstillinger, du ønsker at anvende. Maskinens standardindstillinger er grupperet i følgende otte kategorier: [Systemindstillinger], [Printerfunktioner], [Kopifunktioner], [Faxfunktioner], [Adressebog], [Udskr. liste/rapport], [Scannerfunktioner], [Netværksindstil.] 3. Tryk på tasten [OK] for at bekræfte indstilling af emne og værdi. 4. Tryk på tasten [ ] for at gå tilbage til forrige emne. For at gå tilbage til startskærmen skal du trykke på tasten [ ] det samme antal gange som antallet af valgte emner, eller tryk på tasten [Brugerfunktioner] én gang. 111

114 7. Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Indstillinger for kopifunktioner Sortering Konfigurerer maskinen til at sortere de udskrevne sider i sæt, når der laves flere kopier af et flersidet dokument (S1, S2, S1, S2...). Standard: [Fra] Til Fra Originaltype Angiver originaltypen for optimering af kopikvaliteten. Standard: [Tekst/Foto] Belysning Tekst Vælg dette, når originalen kun indeholder tekst og ingen fotografier eller billeder. Foto Vælg dette, når originalen indeholder fotografier eller billeder. Brug denne tilstand til følgende typer originaler: Fotografier Sider, der helt eller primært består af fotografier eller billeder, såsom tidsskriftssider. Tekst / Foto Vælg dette, når originalen indeholder både tekst og fotografier eller billeder. Angiver billedbelysningen til fotokopiering. Standard: (Lysest) (Mørkest) Reducér/Forstør Angiver den procent, med hvilken kopier forstørres eller reduceres. Standard: [100 %] (hovedsageligt Europa og Asien) 50 %, 71 % A4 A5, 82 % B5 JIS A5, 93 %, 122 % A5 B5 JIS, 141 % A5 A4, 200 %, Zoom: % 112

115 Indstillinger for kopifunktioner (hovedsageligt Nordamerika) 50 %, 65 % LT HLT, 78 % LG LT, 93 %, 129 % HLT LT, 155 % HLT LG, 200 %, Zoom: % Kombinér Vælg dette for at kopiere to eller fire sider af en original på et enkelt ark papir. Standard: [Fra] Fra 2 på 1 4 på 1 Stående Liggende Stående: V til H Stående: T til B Liggende: V til H Liggende: T til B For yderligere oplysninger, se s. 62 "Kombination af flere sider". 2-sidet kopi Indstiller maskinen til at lave 2-sidede kopier ved at kopiere enkeltsidede dokumenter over på forog bagsiden af hvert ark. Standard: [Fra] Fra Top til top Stående Liggende Top til bund Stående Liggende For yderligere oplysninger, se s. 68 "Udførelse af 2-sidede kopier". Tonerbesparelse Nedsætter tonerforbruget ved udskrivning. Når denne indstilling er aktiveret, kan billedkvaliteten blive forringet. Standard: [Fra] Fra Til 113

116 7. Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Ppr.indst. f bypass Papirformat Angiver papirformatet. Standard: [A4] [LT (8 1 / 2 11)] Papirtype (hovedsageligt Europa og Asien) (hovedsageligt Nordamerika) A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, LG (8 1 / 2 14), LT (8 1 / 2 11), HLT (5 1 / / 2 ), EXE (7 1 / / 2 ), 16K ( mm), 16K ( mm), 16K ( mm), Brg.df Angivelse af papirtype Standard: [Alm. papir] Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir 114

117 Indstillinger for faxfunktioner Indstillinger for faxfunktioner Afs.indstillinger Omgående afsendelse Indstiller maskinen til øjeblikkeligt at sende en fax, når originalen scannes. Standard: [Fra] Fra Til Opløsning Vælg dette, når Hukommelsestransmission bruges. Vælg dette, når Omgående afsendelse bruges. Kun næste fax Vælg dette, når der kun bruges Omgående afsendelse til den næste afsendelse. Angiver opløsningen, der skal bruges til scanning af originaler. Standardindstilling: [Standard] Belysning Standard Vælg dette, når originalen er et udskrevet eller maskinskrevet dokument med tegn af normal størrelse. Detalje Vælg dette, når originalen er et dokument med lille skrift. Foto Vælg dette, når originalen indeholder billeder, såsom fotografier eller skraverede tegninger. Angiver den billedbelysning, der skal bruges til scanning af originaler. [Slet baggrund] er ikke tilgængelig, når [Opløsning] er sat til [Foto]. Standard: [Slet baggrund] (Lysest) (Mørkest) Slet baggrund 115

118 7. Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Pauselængde Angiver pauselængden, når der indsættes en pause mellem tallene i et faxnummer. Standard: 3 sekunder 1 til 15 sekunder, i trin af 1 sekund Aut. genopkald Indstiller maskinen til at genopkalde faxdestinationen automatisk, når linjen er optaget, eller der opstår en afsendelsesfejl. Standard: [Til] Fra Til Udskriv faxhoved Indstiller maskinen til at tilføje et sidehoved til alle de faxer, du sender. Sidehovedet indeholder den aktuelle dato og tidspunkt, brugerens faxnavn og -nummer, job-id og sideoplysninger. Standard: [Til] Fra Til Modtagelsesindstil. Skift modt.funk. Angiver modtagelsestilstanden. Standard: [Auto] Auto Maskinen besvarer automatisk alle indgående opkald i faxmodtagelsestilstanden. Manuel Aut. reduktion Maskinen ringer, når den modtager indgående opkald. Maskinen modtager kun faxer, når du betjener den manuelt til at modtage faxer. Indstiller maskinen, så den reducerer formatet på en modtaget fax, hvis det er for stort til at blive udskrevet på et enkelt ark papir. Bemærk, at maskinen kun reducerer formatet ned til 74 %. Hvis der er behov for yderligere reduktion, for at faxen passer på et enkelt ark, vil den blive udskrevet på separate ark uden at blive reduceret. Standard: [Til] Fra Til 116

119 Indstillinger for faxfunktioner Antal ringninger Angiver, hvor mange gange den eksterne telefon eller håndsættet skal ringe, inden maskinen begynder at modtage en fax, når [Skift modt.funkt.] er indstillet til [Auto]. Standard: 3 gange 3 til 5 gange, i trin af 1 Hvis du har indstillet [Landekode] til [Japan], kan du angive den 1 til 5 gange. Standardindstillingen er 1 gang. Tilføj sidefod Indstiller maskinen til at tilføje en sidefod til alle de faxer, du modtager. Standard: [Til] Fra Til Slet st.byfil t afs. Sletter usendte faxjob, der er tilbage i maskinens hukommelse. Denne funktion udføres kun, når den er valgt. Slet fil Vælg det faxjob, du ønsker at slette, for at slette det. Slet alle filer Sletning af alle faxjob. Kommunikationsindst. ECM-afsendelse Indstiller maskinen til automatisk at gensende dele af de data, der går tabt under transmission. Standard: [Til] Fra Til ECM-modtagelse Klartone Indstiller maskinen til automatisk at modtage dele af de data, der går tabt under modtagelse. Standard: [Til] Fra Til Indstiller maskinen til automatisk at afvente en klartone, før destinationen ringes op. Klartone Ingen klartone 117

120 7. Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Standarden afhænger af indstillingen for [Landekode]. Afsendelseshastighed Angiver afsendelseshastigheden for faxmodemmet. Standard: [33,6 Kbps] 33,6 Kbps 14,4 Kbps 9,6 Kbps 7,2 Kbps 4,8 Kbps 2,4 Kbps Modtagelseshastighed Angiver modtagelseshastigheden for faxmodemmet. Standard: [33,6 Kbps] 33,6 Kbps 14,4 Kbps 9,6 Kbps 7,2 Kbps 4,8 Kbps 2,4 Kbps Drejeskive-/trykknaptelefon Angiver telefonlinjens linjetype. For at konfigurere denne indstilling skal du kontakte dit telefonselskab og vælge indstillingen baseret på din telefonlinje. Valg af forkert indstilling kan resultere i transmissionsfejl. Hvis du har indstillet [Landekode] til [Australien], [New Zealand] eller [Singapore], vises [Drejesk-/trykkn.tlf] ikke, da standardindstillingen er [Trykknaptelefon]. Standard: [Trykknaptelefon] PSTN/PBX Trykknaptelefon Drejesk.tlf (10PPS) Drejeskivetlf. (20PPS) [Drejesk.tlf (20PPS)] vises kun, hvis [Landekode] er indstillet til [Japan] eller [Thailand]. Indstiller maskinen, så den kobles til det offentlige telefonnetværk (PSTN) eller et privat omstillingsanlæg (PBX). Standard: [PSTN] 118

121 Indstillinger for faxfunktioner PSTN PBX PBX-adgangsnummer Angiver opkaldsnummeret til en ekstern forbindelse, når maskinen er tilkoblet en PBX. Vær sikker på, at denne indstilling passer til dine PBX-indstillinger. Ellers kan der muligvis ikke afsendes faxer til eksterne destinationer. Standard: 9 0 til 999 Bekræft. af faxnr. Hvis denne indstilling er aktiveret, vil brugeren blive bedt om genindtaste nummeret som bekræftelse, hvis der sendes en fax ved manuel indtastning af faxnummeret. Hvis numrene ikke matcher, kan faxen ikke sendes. Standard: [Fra] Fra Til Uds.indst. f rapport Statusrapport f afs. Indstiller maskinen til automatisk at udskrive en transmissionsrapport efter en faxtransmission. Standard: [Fejl: Med billede] Faxjournal Kun fejl Udskriver en rapport, når der opstår en transmissionsfejl. Fejl: Med billede Udskriver en rapport med et billede af originalen, når der opstår transmissionsfejl. Alle afsendelser Udskriver en rapport for hver faxtransmission. Alle afs:m. billede Udskriver en rapport med et billede af originalen for hver faxtransmission. Udskriv ikke Indstiller maskinen til automatisk at udskrive en faxjournal for hver 100 faxjob (både sendte og modtagne). Standard: [Udskriv automatisk] Udskriv automatisk Udskriv ikke aut. 119

122 7. Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Fejlrapport f PC-fax Indstiller maskinen til automatisk at udskrive fejlrapport for PC-fax. Standard: [Udskriv automatisk] Udskriv automatisk Udskriv ikke aut. 120

123 Indstillinger for scannerfunktioner Indstillinger for scannerfunktioner Scanningstilstand Vælg en scanningstype til originalen. Denne indstilling er kun gældende for Scan til USB. Standard: [Farve : Tekst/Foto] Opløsning Sort-hvid : Tekst Sort-hvid : Tekst/Foto Sort-hvid : Foto Gråtoner Farve : Tekst/Foto Angiver opløsningen til scanning af originalen. Denne indstilling er kun gældende for Scan til USB. Standard: [ dpi] dpi dpi dpi Originalformat Angiver scanningsformatet ud fra originalens format. Denne indstilling er kun gældende for Scan til USB. Standard: [A4] [LT (8 1 / 2 11)] Belysning (hovedsageligt Europa og Asien) (hovedsageligt Nordamerika) A4, B5 JIS, A5, A6, LG (8 1 / 2 14), LT (8 1 / 2 11), HLT (5 1 / / 2 ), EXE (7 1 / / 2 ), Brg.df Angiver billedbelysningen til scanning af originaler. Denne indstilling er kun gældende for Scan til USB. Standard: (Lysest) 121

124 7. Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Filformat (Mørkest) Indstilling af filformat for sort-hvid og gråtoner/farve. Denne indstilling er kun gældende for Scan til USB. Sort-hvid Standard: [Flersidet: TIFF] Enkeltsidet: TIFF Enkeltsidet: PDF Flersidet: TIFF Flersidet: PDF Gråtoner/farve Standard: [Flersidet: PDF] Enkeltsidet: TIFF Enkeltsidet: JPEG Flersidet: PDF Hvis [Filformat] er indstillet til [Flersidet: TIFF] eller [Flersidet: PDF], vil [Del & send ] forblive [Fra], selv hvis du indstiller den til [Til (pr. side)]. Komprimering Du kan vælge metoden for datakomprimering fra [MH], [MR] eller [MMR]. Standard: [MH] MH MR MMR Maks. -størrelse Angiver en fils maksimale format, som kan sendes via . Standard: [Ingen begrænsning] 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB Ingen begræn. 122

125 Indstillinger for scannerfunktioner Del og send Vælg, om et billede, der overskrider den angivne størrelse i [Maks. str.], skal deles og sendes i mere end én . Standard: [Fra] Til (pr. str.) Til (pr.side) Fra Slet scannerfil Sletter usendte scanningsjob, der er tilbage i maskinens hukommelse. Slet fil Slet alle filer 123

126 7. Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Indstillinger for adressebog Kortnum.dest. f fax Faxnumre og -navne kan registreres i listen over kortnumre. Der kan registreres op til 100 poster. For yderligere oplysninger, se s. 88 "Registrering af faxdestinationer". 124

127 Systemindstillinger Systemindstillinger Ppr.indst. f kass. 1 Papirformat Angiver papirformatet. Standard: [A4] [LT (8 1 / 2 11)] Papirtype Justér lydstyrke (hovedsageligt Europa og Asien) (hovedsageligt Nordamerika) A4, B5 JIS, A5, B6 JIS, A6, LG (8 1 / 2 14), LT (8 1 / 2 11), HLT (5 1 / / 2 ), EXE (7 1 / / 2 ), 16K ( mm), 16K ( mm), 16K ( mm), Brg.df Angivelse af papirtype Standard: [Almindeligt Papir] Almindeligt papir, genbrugspapir, kraftigt papir, tyndt papir Angiver den lydstyrke, der produceres af maskinen. Vælg indstillingen for hvert emne fra [Fra], [Lav], [Middel] eller [Høj]. Tastetone Angiver lydstyrken for det bip, der lyder, når der trykkes på en tast. Standard: [Middel] Advarselstone Angiver lydstyrken på den advarselstone, der lyder, når der opstår en drifsfejl. Standard: [Middel] Opkald med rør på Angiver lydstyrken på lyden fra højttaleren under opkald med røret på. Standard: [Middel] Sluttone ved kopijob Angiver lydstyrken på det bip, der lyder, når et kopijob er gennemført. Standard: [Fra] Fejltone ved kopijob Angiver lydstyrken på det bip, der lyder, når der opstår fejl i et kopijob. 125

128 7. Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Standard: [Middel] Sluttone v. printjob Angiver lydstyrken på det bip, der lyder, når et udskriftsjob er gennemført. Standard: [Fra] Fejltone v. printjob Angiver lydstyrken på det bip, der lyder, når der opstår fejl i et udskriftsjob. Standard: [Middel] Sluttone v. scan.job Angiver lydstyrken på det bip, der lyder, når et scanningsjob er gennemført. Standard: [Fra] Fejltone v. scan.job Angiver lydstyrken på det bip, der lyder, når der opstår fejl i et scanningsjob. Standard: [Middel] Sluttone ved faxafs. Angiver lydstyrken på det bip, der lyder, når afsendelse af fax er gennemført. Standard: [Middel] Fejltone ved faxafs. Angiver lydstyrken på det bip, der lyder, når der opstår en fejl i afsendelse af fax. Standard: [Middel] Sluttone v. faxmodt. Angiver lydstyrken på det bip, der lyder, når en faxmodtagelse er gennemført. Standard: [Middel] Fejltone v. faxmodt. Angiver lydstyrken på det bip, der lyder, når der opstår en fejl i en faxmodtagelse. Standard: [Middel] Indstil dato/tidspunkt Indstil dato Indstiller dato på maskinens indbyggede ur. År: 2000 til 2099 Måned: 1 til 12 Dag: 1 til 31 Datoformat: ÅÅÅÅ/MM/DD, MM/DD/ÅÅÅÅ eller DD/MM/ÅÅÅÅ 126

129 Systemindstillinger Indstil tidspunkt Indstiller tidspunktet for maskinens indbyggede ur. Tidsformat: 12-timers format, 24-timers format AM/PM format: AM, PM (for 12-timers format) Time: 0 til 23 (for 24-timers format) eller 1 til 12 (for 12-timers format) Minut: 0 til 59 Programmér faxinfo Angiver brugeroplysningerne til afsendelse af fax. Eget faxnummer Angiver faxnummeret på maskinen med op til 20 tegn, inklusive 0 til 9, mellemrum og "+". Eget navn Funk.prioritet Angiver navnet på maskinen med op til 20 tegn. Angiver den tilstand, der aktiveres, når maskinen tændes. Standardindstillingen er: [Kopimaskine] Kopimaskine Fax Scanner Energisparetilstand Indstiller maskinen til at gå i Energisparetilstand, Energisparetilstand 1 eller Energisparetilstand 2 for at reducere strømforbruget. Maskinen forlader energisparetilstand, når den modtager et udskriftsjob, udskriver en modtaget fax, modtager scanningsinstruktioner for TWAIN fra computeren, eller når der trykkes på en vilkårlig tast. Energisparetilstand 1 Maskinen går i Energisparetilstand 1, hvis maskinen har været inaktiv i cirka 30 sekunder. Det tager kortere tid at gå ud af Energisparetilstand 1 end fra slukket tilstand eller Energisparetilstand 2, men strømforbruget er højere i Energisparetilstand 1 end i Energisparetilstand 2. Standard: [Fra] Fra Til Energisparetilstand 2 Maskinen går i Energisparetilstand 2, når den periode, der er angivet til denne indstilling, er gået. Maskinen bruger mindre strøm i Energisparetilstand 2 end i Energisparetilstand 1, men det tager længere tid at gå ud af Energisparetilstand 2 end Energisparetilstand

130 7. Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Sprog Europa Standard: [1 minut] Tiden kan angives til mellem 1 og 30 minutter. Lande uden for Europa Standard: [Til] (1 minut) Til (1 til 240 minutter i intervaller af 1 minut) Fra Angiver det sprog, der bruges på skærmen og i rapporter. Standard: [Engelsk] Landekode Engelsk, Tysk, Fransk, Italiensk, Spansk, Hollandsk, Svensk, Norsk, Dansk, Finsk, Portugisisk, Tjekkisk, Ungarsk, Polsk, Russisk, Portugisisk (Brasilien), Tyrkisk Vælg det land, som maskinen skal anvendes i. Den angivne landekode har betydning for tids- og datoformatet samt de standardværdier, der vil blive anvendt ved indstillinger for faxtransmission. Kontrollér, at du har valgt den korrekte landekode. Hvis du kommer til at vælge en forkert kode, kan faxafsendelser sandsynligvis ikke gennemføres. Standard: [USA] Fast USB-port Angiver, om den samme driver kan bruges til flere maskiner via USB-forbindelse. Standard: [Fra] Til Den samme driver, som du har installeret på din computer, kan bruges med alle andre maskiner end den, der oprindeligt blev brugt til installationen, så længe maskinen er den samme model. Fra Printpatron Du skal installere driveren separat for hver enkelt maskine, da andre maskiner end den oprindelige vil blive genkendt som en ny enhed ved USB-forbindelse. Viser oplysninger om forbrugsstoffer. Denne information vises kun, hvis [Indst. v tonermangel] er sat til [Stop udskrivning]. (Ny) 128

131 Systemindstillinger (Skal udskiftes) Hvis [Indst. v tonermangel] er sat til [Fortsæt udskrivning], vises "**" i stedet for indikatoren ovenfor. Tonerniveauer vises altid på type 3-modeller. Lav fugtighed Når maskinen bruges under forhold med lav fugtighed, kan der opstå sorte striber af nogle få millimeters bredde. Valg af [Til] vil forhindre sådanne sorte striber i at opstå. Standard: [Fra] Til Fra Registrering Justerer kassettens position. Justér værdien ved hjælp af tasterne [ ] eller [ ]. Du kan kontrollere registreringen ved at udskrive en testside. Kassette 1 Justerer positionen for kassette 1. Standard: [0] Vandret (-6 til +6 mm, i trin af 1 mm) Lodret (-6 til +6 mm, i trin af 1 mm) Bypassbakke Justerer bypassbakkens position. Standard: [0] Justér belysning Vandret (-6 til +6 mm, i trin af 1 mm) Lodret (-6 til +6 mm, i trin af 1 mm) Justerer printbelysningen. Standard: (Lysest) (Mørkest) 129

132 7. Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Indst. v tonermangel Denne indstiling bruges til at overvåge tonerniveauet. Standard: [Stop udskrivning] Stop udskrivning Overvågning af tonerniveau er aktiveret. Niveauet for den resterende toner kan kontrolleres på betjeningspanelet og på Smart Organizing Monitor. Fortsæt udskrivning Maskinen overvåger ikke længere tonerniveauet. Udskrivningen vil fortsætte, selv når toneren er opbrugt, og der vil ikke blive vist nogen meddelelser. Nulstil indstillinger [Indst. v tonermangel] vises ikke på type 3-modeller. For yderligere oplysninger om printpatron og toner, se s. 189 "Bemærkninger om toner". Nulstil alle indst. Nulstiller alle indstillinger til fabriksstandard, bortset fra sprog, dato og tid samt indstillingerne for faxkortnumre. Ryd adressebogen Sletter alle faxkortnumre. 130

133 Udskrivning af lister/rapporter Udskrivning af lister/rapporter Udskrivning af konfigurationssiden 1. Tryk på tasten [Brugerfunktioner]. 2. Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge [Udskr. liste/rapport], og tryk på [OK]. CTT Tryk på [ ] eller [ ] for at vælge rapporttyper, og tryk på [OK]. Rapporttyper Rapporter, med undtagelse af testsiden, udskrives fra kassette 1. Testsiden kan udskrives fra bypassbakken. Ved udskrivning af en testside skal papirformatet indstilles til A4 eller Letter. Ved udskrivning af andre rapporter skal papirformatet indstilles til A4, Letter eller Legal. Konfigurationsside Testside Udskriver maskinens generelle oplysninger og aktuelle konfiguration. Tjekker resultatet af justering af udskriftsposition. Faxjournal Udskriver en faxtransmissions- og modtagelsesjournal over de sidste 100 job. Statusrapport f afs. Udskriver den seneste transmissionsrapport. Liste - standbyfiler Udskriver en liste over usendte faxjob, der fortsat ligger i maskinens hukommelse. 131

134 7. Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Liste - kortnr f fax Udskriver en liste over kortnummerregistreringer. Liste over scannerdest. Udskriver en liste over scanningsdestinationer. Scannerjournal Udskriver en scannerjournal for de sidste 100 transmissioner med Scan til , Scan til FTP og Scan til mappe. Netværksindst.liste Udskriver MAC-adressen og IP-adressen. For modellen Type 4 kan du kontrollere indstillingerne for trådløst LAN. 132

135 Indstillinger for printerfunktioner Indstillinger for printerfunktioner I/O-timeout Timeout: USB Angiver, hvor mange sekunder maskinen venter med at udskrive data, hvis dataene afbrydes, mens de sendes fra computeren via USB. Hvis maskinen ikke modtager data inden for den angivne periode, udskriver maskinen kun de data, den har modtaget. Standard: [60 sek.] Fra 15 sek. 60 sek. 300 sek. Fortsæt automatisk Indstiller maskinen til at ignorere fejl i forbindelse med papirformat eller -type og fortsætte udskrivning. Udskrivningen stopper midlertidigt, hvis en fejl registreres, og genstarter automatisk efter den angivne tid, afhængigt af de angivne indstillinger på betjeningspanelet. Hvis [Fortsæt automatisk] er indstillet til [0 sek. ], fortsætter maskinen med at udskrive og viser ingen fejlmeddelelse. Standard: [0 sek. ] Fra 0 sek. 10 sek. 30 sek. Alternativt format Indstiller maskinen til at udskrive på papir med et andet format, hvis det angivne papir ikke er lagt i kassetten. Alternative formater er forudindstillet til A4 og Letter. Standard: [Til] Til Fra 133

136 7. Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Netværksindstillinger LAN-type Vælg, om tilslutningen til netværket skal ske via trådløst LAN eller Ethernet. Standard: [Trådløst LAN] Ethernet Trådløst LAN Maskinens IPv4-adresse DHCP aktiveret Indstiller maskinen til automatisk at modtage dens IPv4-adresse, subnetmaske og standard gateway-adresse fra en DHCP-server. Når DHCP er i brug, kan du ikke manuelt angive IPv4-adressen, subnetmasken eller standard gateway-adressen. Standard: [Til] Til Fra IP-adresse Angiver maskinens IPv4-adresse, når DHCP ikke er i brug. Brug denne menu til at kontrollere den aktuelle IP-adresse, når DHCP er i brug. Standard: Subnetmaske Angiver maskinens subnetmaske, når DHCP ikke er i brug. Brug denne menu til at kontrollere den aktuelle subnetmaske, når DHCP er i brug. Standard: Gateway-adresse Angiver maskinens standard gateway-adresse, når DHCP ikke er i brug. Brug denne menu til at kontrollere den aktuelle standard gateway-adresse, når DHCP er i brug. Standard: Maskinens IPv6-adresse Brug IPv6 Angiv, om IPv6 skal aktiveres eller deaktiveres. Standard: [Til] Til 134

137 Netværksindstillinger Fra Link-local-adresse Viser IPv6-link-local-adressen. Stateless-adresse: 0-4 Viser de IPv6-stateless-adresser, der er hentet fra annonceringen af router. Stateful-adresse Viser IPv6-stateful-adresse. Manuel konfig.adr. Angiver maskinens IPv6-adresse, når DHCP ikke er i brug. IPv6-gatewayadresse MAC-adresse Angiver IPv6-adressen for standardgatewayen. Viser MAC-adressen. Indstillinger for trådløst netværk WiFi-tilslutning Infrastrukturtilstand Vælg denne tilstand for at angive indstillingerne i infrastrukturtilstand. Søg i SSID Vælg adgangspunktet for trådløs LAN eller en router, der er identificeret af SSID, og angiv adgangskoden. Hvis adgangskoden er korrekt, oprettes der forbindelse til netværket. Indtast SSID Vælg denne indstilling for at angive indstillingerne for det trådløse LANs adgangpunkt eller router manuelt. WPS (PBC) WPS kan foretages med en trykknapskonfiguration (PBC). WPS (PIN) WPS kan foretages ved hjælp af det personlige identifikationsnummer (PIN) Ad hoc-tilstand Vælg denne tilstand for at angive indstillingerne i ad hoc-tilstand. Maskinens IPv4-adresse Du kan konfigurere IP-adressen for det trådløse LAN. DHCP aktiveret 135

138 7. Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet Indstiller maskinen til automatisk at modtage dens IPv4-adresse, subnetmaske og standard gateway-adresse fra en DHCP-server. Når DHCP er i brug, kan du ikke manuelt angive IPv4-adressen, subnetmasken eller standard gateway-adressen. Standard: [Til] Til Fra IP-adresse Angiver maskinens IPv4-adresse, når DHCP ikke er i brug. Brug denne menu til at kontrollere den aktuelle IP-adresse, når DHCP er i brug. Standard: Subnetmaske Angiver maskinens subnetmaske, når DHCP ikke er i brug. Brug denne menu til at kontrollere den aktuelle subnetmaske, når DHCP er i brug. Standard: Gateway-adresse Angiver maskinens standard gateway-adresse, når DHCP ikke er i brug. Brug denne menu til at kontrollere den aktuelle standard gateway-adresse, når DHCP er i brug. Standard: Maskinens IPv6-adresse Du kan konfigurere IP-adressen for det trådløse LAN. Brug IPv6 Angiv, om IPv6 skal aktiveres eller deaktiveres. Standard: [Til] Til Fra Link-local-adresse Viser IPv6-link-local-adressen. Stateless-adresse: 0-4 Viser de IPv6-stateless-adresser, der er hentet fra annonceringen af router. Stateful-adresse Viser IPv6-stateful-adresse. Manuel konfig.adr. 136

139 Netværksindstillinger Signalstyrke Pinkode Angiver maskinens IPv6-adresse, når DHCP ikke er i brug. IPv6-gatewayadresse Angiver IPv6-adressen for standardgatewayen. Viser signalstyrken. (stærk) (svag) Afbrudt Vis pinkode. Status for trådløst netværk Du kan angive, om statusrapporten for det trådløse netværk skal udskrives automatisk, når den trådløse LAN-forbindelse er konfigureret. Standard: [Fra] Til Fra 137

140 Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet

141 8. Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer Brug af Web Image Monitor Visse emner kan også konfigureres via betjeningspanelet. Tilgængelige handlinger Følgende handlinger kan udføres eksternt via Web Image Monitor på en computer. Viser maskinens status Konfiguration af netværksindstillingerne Indstilling af administratorpasswordet Nulstilling af maskinens konfiguration til den fabriksindstillede standard Understøttede webbrowsere Internet Explorer 6 eller nyere Firefox 3,0 eller nyere Visning af startside Ved adgang til maskinen med Web Image Monitor kommer startsiden frem i din browsers vindue. 1. Åbn webbrowseren. 2. Indtast IP-adresse)/ i webbrowserens adressefelt for at få adgang til maskinen. Hvis en DNS-server anvendes, og maskinens værtsnavn er angivet, kan du indtaste værtsnavnet i stedet for IP-adressen. Startside Startsiden i Web Image Monitor kommer frem. Siderne i Web Image Monitor er opdelt i følgende områder: 139

142 8. Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer DA CTT Menuområde Hvis du vælger et menuelement, vises dets indhold. 2. Overskriftsområde Dialogboksen til skift mellem bruger- og administratortilstand kommer frem, og menuen for de enkelte tilstande vises. Klik på tasten [Opdatér] øverst til højre i arbejdssområdet for at opdatere maskinoplysningerne. Klik på knappen [Opdatér] i webbrowseren for at opdatere hele browservisningen. 3. Område med generelle oplysninger Viser grundlæggende oplysninger om maskinen. Hvis du bruger en ældre version af en understøttet webbrowser, eller webbrowseren har deaktiveret JavaScript og cookies, kan der opstå visnings- og betjeningsproblemer. Hvis du anvender en proxy-server, skal webbrowserens indstillinger konfigureres efter behov. Den foregående side vises muligvis ikke, selv efter der er klikket på webbrowserens tilbage-knap. Hvis det sker, skal du klikke på webbrowserens opdatér-knap. Ændring af interfacesprog Vælg det ønskede visningssprog, og klik på [Skift]. Menu Dette er en oversigt over emnerne i webbrowser-menuen. Gæstetilstand I gæstetilstanden kan du se maskinstatus og indstillinger, men maskinindstillingerne kan ikke ændres. 140

143 Brug af Web Image Monitor 1. Interfaceindstillinger Interfaceindstillingerne vises. 2. IPv4 IPv4-konfigurationen vises. 3. IPv6 IPv6-konfigurationen vises. 4. Maskinoplysninger Maskinoplysningerne vises. Administrator-tilstand Administratortilstanden kan bruges til at konfigurere en række maskinindstillinger. 1. Interfaceindstillinger Interfaceindstillingerne kan ændres. 141

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Afsendelse og modtagelse af en fax Konfigurationafmaskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...4 Introduktion... 4

Læs mere

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Kopiering af originaler. Scanning af originaler

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Kopiering af originaler. Scanning af originaler Brugervejledning Vejledning til maskinen Ilægning af papir Udskrivning af dokumenter Kopiering af originaler Scanning af originaler Afsendelse og modtagelse af en fax Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...5

Læs mere

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Kopiering af originaler. Scanning af originaler

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Kopiering af originaler. Scanning af originaler Brugervejledning Vejledning til maskinen Ilægning af papir Udskrivning af dokumenter Kopiering af originaler Scanning af originaler Afsendelse og modtagelse af en fax Konfiguration af maskinen via betjeningspanelet

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Netværksforbindelse er ikke tilgængelig for følgende modeller SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Vedligeholdelseafmaskinen Problemløsning Tillæg Husk først at læse

Læs mere

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning

Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...9 Introduktion... 9 Lovmæssige forbud...

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Vejledning til maskinen Sådan læses denne vejledning...3

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke er beskrevet

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer Brugervejledning Vejledning til maskinen Ilægning af papir Udskrivning af dokumenter Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer Vedligeholdelse af maskinen Problemløsning Tillæg Husk først

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sådan kommer du i gang Placering af originaler Kopiering Brugerfunktioner Problemløsning Andre funktioner Bemærkninger Sikkerhed Specifikationer Læs denne vejledning

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Placering af originaler Kopiering Problemløsning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks

Kopireference. Betjeningsvejledning. Placering af originaler Kopiering Appendiks Betjeningsvejledning Kopireference 1 3 Placering af originaler Kopiering Appendiks Denne vejledning bør læses omhyggeligt inden maskinen tages i brug og opbevares et praktisk sted i nærheden. For sikker

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Kom godt i gang Ilægning af papir Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning. Læs denne vejledning grundigt, inden

Læs mere

DX-C200P. Hardwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Hardwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Hardwarevejledning 1 Vejledning til printeren 2 Installation af printer og ekstraudstyr 3 Tilslutning af printeren 4 Konfiguration 5 Papir og andre medier 6 Udskiftning af

Læs mere

Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning

Husk først at læse Sikkerhedsoplysninger i vejledningen Kopireference for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Netværksvejledning Introduktion Denne vejledning indeholder detaljerede instruktioner og

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning. Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke

Brugervejledning. Kom godt i gang. Ilægning af papir. Problemløsning. Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke Brugervejledning Kom godt i gang Ilægning af papir Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning. Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Русский Polski Polski Magyar Magyar Čeština Čeština Svenska Svenska Suomi Suomi Norsk Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference

Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/scannerreference Husk først at læse "Sikkerhedsoplysninger" i vejledningen "Kopireference" for sikker og korrekt brug af maskinen. Introduktion Denne vejledning indeholder

Læs mere

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer Brugervejledning Vejledning til maskinen Ilægning af papir Udskrivning af dokumenter Konfiguration af maskinen med brug af hjælpeprogrammer Vedligeholdelse af maskinen Troubleshooting Tillæg Husk først

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer

Brugervejledning. Vejledningtilmaskinen. Ilægningafpapir. Udskrivningafdokumenter. Kopieringaforiginaler. Scanning via en computer Brugervejledning Vejledningtilmaskinen Ilægningafpapir Udskrivningafdokumenter Kopieringaforiginaler Scanning via en computer Konfigurationafmaskinenvedhjælpaf Smart Organizing Monitor Vedligeholdelseafmaskinen

Læs mere

DX-C200. Brugervejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200. Brugervejledning. Betjeningsvejledning DX-C200 Betjeningsvejledning Brugervejledning 1 Vejledning til maskinen 2 Kom godt i gang 3 Brug af printerfunktionen 4 Brug af kopifunktionen 5 Brug af scannerfunktionen 6 Brug af faxfunktionen 7 Konfiguration

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen

Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen Til brugere af RICOH Smart Device Connector: Konfiguration af maskinen INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Til alle brugere Indledning... 3 Sådan læses denne vejledning... 3 Varemærker... 4 Hvad er RICOH Smart Device

Læs mere

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN

Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Bemærkninger til brugere af trådløst LAN Русский Polski Magyar Čeština Svenska Suomi Norsk Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgængeligt sted. Bemærkninger til

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tilslutning af maskinen Systemindstillinger Papirkass. indstil. Kopimaskine- / dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 8 Sådan tilslutter du maskinen Systemindstillinger Kopimaskine-/Dokumentserverfunktioner Printerfunktioner Scannerfunktioner Registrering

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Brugervejledning. Vejledning til komponenter. Konfiguration af printeren. Udskriftsmedier. Udskriver. Kopiering. Scanning. Drivere

Brugervejledning. Vejledning til komponenter. Konfiguration af printeren. Udskriftsmedier. Udskriver. Kopiering. Scanning. Drivere Brugervejledning Vejledning til komponenter Konfiguration af printeren Udskriftsmedier Udskriver Kopiering Scanning Drivere Taster og indikatorer Vedligeholdelse af enheden Fejlfinding Appendiks Husk først

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Vejledning om generelle indstillinger

Vejledning om generelle indstillinger Betjeningsvejledning Vejledning om generelle indstillinger 1 2 3 4 5 6 7 Sådan kommer du i gang Ændring og kombinering af funktioner Brugerfunktioner (systemindstillinger) Problemløsning Andre funktioner

Læs mere

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning

Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning Xerox WorkCentre M15/M15i Hurtig startvejledning 604P13328 Dokumentlåg Scannermodul, tilslutning Automatisk dokumentfremfører Indfaldsbakke Specialmagasin Dokumentstyr Sorteringsbakke Glasplade Sidelåg

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om emner, som ikke

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær at bruge printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Det betyder farverne på indikatoren og lysene på knappen Standby... 4 Indstilling af papirformat og type...

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning

Fejlsøgning. Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Fejlsøgning 1 2 3 4 5 6 7 8 Når maskinen ikke fungerer efter hensigten Fejlsøgning i kopifunktion Fejlsøgning i faxfunktion Fejlsøgning i printerfunktion Fejlsøgning i scannerfunktion

Læs mere

Brugervejledning for "RICOH Printer"

Brugervejledning for RICOH Printer series Brugervejledning for "RICOH Printer" Oversigt Windows-version Mac-version Fejlfinding INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læser du denne vejledning... 2 1. Oversigt Introduktion til RICOH Printer... 4 Driftsmiljøer...

Læs mere

Brugervejledning. Kom godt i gang. Udskrivning. Problemløsning. Genopfyldning og udskiftning af forbrugsstoffer

Brugervejledning. Kom godt i gang. Udskrivning. Problemløsning. Genopfyldning og udskiftning af forbrugsstoffer Brugervejledning Kom godt i gang Udskrivning Problemløsning Genopfyldning og udskiftning af forbrugsstoffer Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende cd-rom for oplysninger, som ikke fremgår af denne vejledning.

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Papirindstillinger og ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Kopiering af originaler

Brugervejledning. Vejledning til maskinen. Papirindstillinger og ilægning af papir. Udskrivning af dokumenter. Kopiering af originaler Brugervejledning Vejledning til maskinen Papirindstillinger og ilægning af papir Udskrivning af dokumenter Kopiering af originaler Scanning af originaler Afsendelse og modtagelse af en fax Konfiguration

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

Betjeningsvejledning Applikationssite

Betjeningsvejledning Applikationssite LÕs denne vejledning grundigt, inden maskinen benyttes, og opbevar den et lettilgõngeligt sted. Betjeningsvejledning Applikationssite INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...2 Anvendte symboler...2

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver.

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Fax. Udskrift. Scan. Dokumentserver. Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Fax Udskrift Scan Dokumentserver Web Image Monitor Tilføj papir og toner Problemløsning Tillæg Der henvises til HTML-filerne på

Læs mere

Betjeningsvejledning Brugervejledning

Betjeningsvejledning Brugervejledning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger for sikker og korrekt brug af maskinen. Betjeningsvejledning Brugervejledning INDHOLDSFORTEGNELSE Sådan læses denne vejledning...4 Introduktion... 4

Læs mere

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger

Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/ 5755/5765/5775/5790 Kopiering. Klargøring. Scanning. Flere oplysninger ." Xerox WorkCentre /0// Kopiering. Læg dine originaler med tekstsiden opad i dokumentfremføreren. Tryk på Slet alt (C) for at annullere alle tidligere 88 99. Tryk på knappen lle opgavetyper og vælg Kopiering.

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Printer-/Scannerreference

Printer-/Scannerreference Betjeningsvejledning Printer-/Scannerreference 1 2 3 4 5 6 Kom godt i gang Installering af software Brug af printerfunktionen Brug af TWAIN-scannerfunktionen Fejlfinding Appendiks Denne vejledning bør

Læs mere

Guide til opsætning. Opsætning af maskinen. Installation af software. Status for LED-lamper. Hvor købes forbrugsstoffer

Guide til opsætning. Opsætning af maskinen. Installation af software. Status for LED-lamper. Hvor købes forbrugsstoffer Guide til opsætning Opsætning af maskinen 1 Installation af software 2 Status for LED-lamper Hvor købes forbrugsstoffer 1 2 1. Opsætning af maskinen 40 cm (15.8 inches) 10 cm (4.0 inches) 70 cm (27.6

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Kom godt i gang. Kopimaskine. Fax. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Kom godt i gang Kopimaskine Fax Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Se HTML-/PDF-filerne på den medfølgende

Læs mere

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning

Brugervejledning. Sådan kommer du i gang. Ilægning af papir. Problemløsning Brugervejledning Sådan kommer du i gang Ilægning af papir Problemløsning Husk først at læse afsnittet Sikkerhedsoplysninger i "Læs dette først" for sikker og korrekt brug af maskinen. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning

DX-C200P. Softwarevejledning. Betjeningsvejledning DX-C200P Betjeningsvejledning Softwarevejledning 1 Forberedelse af udskrivning 2 Opsætning af printerdriveren 3 Andre udskriftsfunktioner 4 Direkte udskrivning fra et digitalkamera (PictBridge) 5 Valg

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden.

Stoppe al printeraktivitet. 7 Knappen Tilbage Vend tilbage til det forrige skærmbillede. 8 Knappen Hjem Gå til startsiden. Oversigtsvejledning Brug af printermodellen med 2,4"-display Lær om printeren Brug af printerens kontrolpanel 1 2 3 4 5 Brug dette 5 Knappen Dvale Aktivering af slumre- eller dvaletilstand. Gør følgende

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer

Kopireference. Betjeningsvejledning. Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) Bemærkninger Specifikationer Betjeningsvejledning Kopireference 1 2 3 4 5 6 Ilægning af originaler Kopiering Fejlsøgning Brugerfunktioner (kopifunktioner) ninger Specifikationer Læs omhyggeligt denne vejledning, før du bruger maskinen,

Læs mere

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning

Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Betjeningsvejledning Hardwarevejledning Læs dette først Placering af mærkaterne ADVARSEL og FORSIGTIG...5 Vejledninger til denne printer...7 Sådan læser du denne vejledning...8 Symboler...8 Navne på vigtigt

Læs mere

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor

Brugervejledning. Maskinens egenskaber. Sådan kommer du i gang. Kopimaskine. Printer. Scanner. Dokumentserver. Web Image Monitor Brugervejledning Maskinens egenskaber Sådan kommer du i gang Kopimaskine Printer Scanner Dokumentserver Web Image Monitor Påfyldning af papir og toner Problemløsning Oplysninger om denne maskine Se HTML-/PDF-filerne

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere