% % Andet/ved ikke (d) % No answer % Non completed %

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "34 41.98% 2 2.47% Andet/ved ikke (d) 8 9.88% No answer 2 2.47% Non completed 0 0.00%"

Transkript

1 Har du hørt om de forskellige bestræbelser på at regulere adgang til og distribution af ophavsbeskyttet materiale på nettet, som for eksempel ACTA, SOPA og PIPA? Answer Count Percentage Yes (Y) % No (N) % No answer % Field summary for 2: Hvad er din generelle holdning til tiltagene? Answer Count Percentage Jeg er imod al regulering af internettet (a) % Jeg er imod de forslag som ACTA, SOPA og PIPA, der har været, men mener der er brug for en anden type regulering (b) Jeg støtter forslag som ACTA, SOPA og PIPA, fordi der er brug for at beskytte ophavsretten (c) % % Andet/ved ikke (d) % No answer % Field summary for 3: Hvorfor har du den holdning? Answer % No answer % Da der er teknologiske muligheder der kan give rettighedshaverne en bedremulighed for at få deres penge 3 Internettet skal være frit og tilgængeligt for alle, men respektere copyright bestemmelser. 6 fordi der er brugernes net 8 Fordi det er designet sådan. Hvis der er brug for beskyttelse af den ene eller anden art på nettet, må det være op til den enkelte bruger at stå for det. 9 Fordi Internettet ikke bør censureres på nogen måde 10 Fordi internettet skal frit og autonom, ingens interesser skal kunne bestemme over, hvad nettet må bruges til Fordi jeg mener at man skal stå til ansvar for sine handlinger. Virtuelle så vel som fysiske. 13 Misbrug er allerede normen med de reguleringer der er på plads nu. 14 Det er reguleret gennem eksisterende lovgivning.

2 16 Det er jo ikke for brugernes skyld, men af politiske eller komercielle grunde, de vil regulere. 17 forventer at den misbruges i anden sammenhæng 20 Der er ingen mening i at regulere internettet, hele formålet med denne er fri bevælighed af information. 22 Det er skaev/unfair/sjusket lovgivning. 23 Vi har en ophavsret, mærkevarelov osv. den skal respekteres, men jeg tror ikke ACTA og SOPA er den rette vej, da borgeren også har ret til beskyttelse, såfremt denne har ret mel i posen. PIPA kender jeg ikke 25 Vi skal leve i en fri verden. 26 Jeg kan ikke overskue konsekvenserne og derfor vælger jeg at være imod 27 For at beskytte privatliv, etc. kan det være nødvendigt at regulere virksomheders brug af personlige oplysninger indsamlet via nettet. Det kan også være nødvendigt at regulere staters brug af indsamling af oplysninger, der krydser landegrænser pga routing. 29 Det er sørme svært at tage stilling til. På den ene side skal dem som har lavet unika jo honoreres. I den analoge verden har man jo organisationer, som holder styr på den slags. Måske man kan finde tilsvarende metoder på nettet. Dermed må vi alle være med til at betale rettighedshaveren, hvilket bør ske via vores betaling til netudbyderen. 33 Det hjælper ikke. Folk omgår det. 34 Jeg mener der er behov for regulering, når mennesker kommer til skade. eks. børneporno, snuff-film(tror jeg det hedder når folk bliver slået ihjel til en film) osv. Jeg mener ikke der er behov for at gå imod udviklingen, skulle vi det, havde vi aldrig fået konservesdåser eller biler og vi kunne stadig få en uddannelse som beslagsmed, bødker eller litograf. PIPA kender jeg ikke, men ACTA og SOPA mener jeg går imod udviklingen. 37 Fordi 38 Bør være frit. 39 Jeg mener som princip ikke, at det er teleselskaber, annonceudbydere eller lignende tredje parters ansvar at forhindre kriminalitet på internettet. 40 Jeg forstår, at rettighedshaverne har et problem med, at det er svært at håndhæve deres rettigheder på et åbent Internet, men jeg kan ikke acceptere, at den almindelige retssikkerhed skal tilsidesættes for at tilgodese en enkelt gruppe. 41 det er bedrer at oplyse end at reguler, og så er den lovgivning vi allre har dænkende hvir der sker noget ulogligt 44 Det er kun gået for langsomt med at få tjenester som Spotify i Danmark, så musikbranchen har selv en god andel af skylden i pirateriet. Derudover synes jeg da at musikere mm. skal have sig betalt for det gode arbejde de gør, så gør det nemt for brugerne, fx via Spotify, at få kvalitet på en let måde. Tv-branchen er i øvrigt i samme båd, og kæmper imod en trend der ikke kan stoppes. Lav en lignende service for tv-serier fx (ikke hver enkelt kanal som TV2's halløj, men en samlet, hvor man kan se de nyeste afsnit af yndlingsserierne). 45 Man bør beskytte producenternes IP rettigheder, men det skal gøres af folk der ved hvad de laver. Teknokrater fremfor politikere. Producenterne af IP kan også selv gøre meget for at passe på deres ting. Hvor mange piratkopier er der af Eve Online? World of Warcraft? 47 Forslagene retter bager for smed 48 Fordi jeg mener det går ud over nogle områder det egentligt ikke var meningen skulle rammes, og så tangerer det fælles straf for noget kun nogle enkelte har gjort. Men jeg synes også at ophavsretten skal opretholdes, jeg tror bare ikke det er muligt på internettet. 49 Jeg synes at mange ting på nettet bliver sidestillet med deres fysiske tilsvarende. Men det giver altså ikke mening at en film, der har været i biografen og udgivet i USA ikke kan skaffes

3 her hjemme, lige som vi ofte ikke kan benytte indholdstjenester fra andre lande, for f.eks. at følge med de de nyeste afsnit af en serie. Jeg tror at den primære grund til at ophavsretten bliver 'brudt' på nettet, er fordi at de der har ophavsretten ikke stiller en fornuftig købsmulighed tilrådighed. Jeg betalte gerne for både serier, film og musik - men ofte kan det ikke købes digitalt, når jeg vil se det. F.eks. nye serier. Der hjemme har vi 'fusket' os til adgang til NetFlix, der ellers ikke er tilgængelig udenfor USA (lige som tjenesten Hulu). Vi betaler abonnement hos NetFlix, og har overvejet om vi vil have Hulu, fordi de netop har de nyeste afsnit af diverse serier, kort efter de kommer ud. Det er bare dyrt oven i en TDC kanal-pakke. 50 Det er en utopisk tanke at tænke at internettet ikke skal være reguleret. Illegale handlinger bør søges reguleret med foranstaltninger herunder lovgivningsmæssig grundlag. 51 Man kommer ikke uden om rettighedsproblematikken OG behovet for et ucensureret internet. Udfordringen handler om at finde den rette balance mellem de to faktoorer 52 For første gang i historien har vi mulighed for at have fri information (i princippet - hvis man har et device som kan) Ingen bør regulere information og hvad folk har adgang til det ødelægger udbredelsen af demokratiet. Det er pudsigt, at man sætter så meget ind på at en regulering, når kriminelle har haft frit spil i årtier. 53 Jeg aner ikke meget om emnet, men er af den mening, at der skal være en eller anden form for ophavsbeskyttelse. 55 De, der har fået en god ide eller skabt et værk, skal kunne leve af det, have deres investering hjem og have mulighed for at lave noget nyt til gavn for os alle. Men de skal ikke kunne sidde evigt på det. 57 Censur af internettet er mig imod 59 Nu er spørgsmålene ret generelt formuleret, og det er da muligt at der kan tænkes særlige situationer, hvor en regulering giver mening, fx hvis nogen udstiller private oplysninger om andre udelukkende for at chikanere. Men jeg mener at de omtalte forslag angående ophavsret er at skyde myg med kanoner og i øvrigt er helt unødvendige. De er en ekstrem overreaktion. Det er nærmest som at sige at folk der stjæler skal skydes på stedet uden rettergang - så langt ude er det. 60 Fordi der er nogle det skalleve af det de laver, vi vil jo også gerne have løn for det vi laver 61 Jeg ser Internet som et transportmedium på lige fod med telefonnettet eller brevpapir, så en regulering af Internet vil efter min mening være det samme som at regulere hvad man må sige og ikke må sige i en telefonsamtale eller skrive og ikke skrive i et papirbrev. 65 Internettet er det første videns-delings-netværk som har haft, og stadig har, potentiale til at være upolitisk, globalt, og ens for alle. Det mener jeg er meget vigtigt fordi det baner vej for et frit og oplyst globalt samfund. Det som vi ser i øjeblikket er at nogle få men kolossalt stærke firmaer forsøger at fastholde et forretningsgrundlag der er lige så forældet som mekaniske klaverer. Hvis de får held dermed er det på overordentlig stor bekostning af nærmest hele resten af verden, for ikke kun vil det ramme de moderne konkurrenter til netop deres forældede forretninger, men vil være en stor forhindring for alle nye tiltag. Det er en alt for stor og uhørt ensidig omkostning. 66 Jeg mener ikke, at vi er tjent med at give private virksomheder den slags magt - især ikke, nå de tidligere har demonstreret, at de ikke kan administrere den ansvarligt. På den anden side mener jeg heller ikke, at man skal have lov til at snyde skabere for kompensation, når man bruger deres produkter. 67 Hvis der ikke er nogen beskyttelse af ophavsretten, tror jeg ikke på der i fremtiden vil publiceres ikke-offentligt finansieret seriøs indhold på offentligt tilgængelig sites 68 Fordi der er brug for at diskutere modeller for brug af kunst (musik,film,tekster,billeder) mv. samtidig. At regulere den ene vej og sig stop/nej og straffe ved sætte trediemand til at overvåge brugere - Og så ikke modernisere ophavsretsloven(ene) mv. så de

4 passer til nye måder at distribuere indhold på i den anden ende - er ikke fornuftigt. Problematisk hvis det går for hurtigt med lovgivning på et så komplekst område. Fx kan kunstnerne have brug for at kunne gøre materiale tilgængeligt gratis uden at blive straffet af store film- og pladeselskaber og ophavsretsorganisationer. Fleksibilitet i begge ender, så at sige, bør diskuteres detaljeret. 69 Jeg mener at forslag som begrænser funktionaliteten af internettet (som vi kender det i dag), bør bekæmpes med alle midler. Dog kan der være behov for regulering/lovkrav til at holde styr på eks. kreative ISP'er som vil til at lave forskelsbehandling af data etc. 71 Jeg synes at ophavsretten skal beskyttes på Internettet, men samtidig skal virksomheder og myndigheder ikke uden videre kunne lukke af for div. sider. Der skal helt klart dommerkendelse el. lign. til. 72 Jeg har ikke gjort mig nogen endelige tanker/holdninger. Kan egentlig godt se, at der nogle steder kunne være behov for at beskytte nogle rettigheder. Men ellers går jeg ind for at internettet, skal være ikke reguleret på alle andre områder. 73 Beskyttelse af ophavsret til produkter (fysiske som ikke fysiske) er vigtig! Det har været forholdsvis (!?) nemt i den fysiske verden, men er svært på f.eks. internettet. De nuværende tiltag risikerer at ramme ytrings- og informationsfriheden, da de kan misbruges af myndighederne. Og OGSÅ i EU - se de 2 sager omkring USA's opsnapning af betalinger mellem 2 EU lande - det er UHØRT og skal stoppes. 74 Fordi jeg nok ikke føler problemet så stort for mig personligt, og fordi der er nogle store lobbyister, som er ret dygtige til at sætte dagsordenen - jeg er nok bare ret vattet her, jeg vil gerne have det hele frit, men synes også det er ok, når nogle gerne vil have deres arbejde betalt 75 Jeg har ikke haft tid til at sætte mig ind i de forskellige tiltag. 76 Jeg støtter det meget modstræbende fordi Forbrydelser blir stadig mere sofistikeret. 77 Jeg kan godt se pointen i at regulere nogle ophavsrettigheder, men de forslag der er lagt frem begrænser nettets virke istedet for og ødelægger den vidensskabelse der i dag sker over nettet 78 Da internettet er et frirum som ikke skal være styret/kontrolleret af statsmagter el. lign. Det enkelte individ skal være med til at forme internettet, ikke FN, EU, ACTA eller andre. 80 Det er det nettet er skabt til 81 For meget big brother over det. 82 En regulering af nettet vil slå dræbe nettet og alt nyt. Det vil begrænse udviklingen. Nettetdør af sig selv og et anden kommer. Det skete med pladen båndoptageren cden og vil ske med mp3. 84 De er for vidtgående og svære at styre. 85 Information bør være tilgængelig. Field summary for 4: Hvis vi skal finde et alternativ til forslag som ACTA, som regulerer internettet, hvordan kunne det så se ud? Answer % No answer %? 9 Det ved jeg virkelig ikke 10 Vi skal ikke have regulering!! 11 Det ved jeg ikke.

5 13 Piracy-Is-a-Service-Problem 20 hele tankegangen som acta lægger op til skal forkastes. 22 Eksisterende lov + et harmonisering. 23 Den rette vej må være at føre retsager og få lukket for de ulovligheder der findes, under de love som er gældende, hvis et lands love tillader noget som et andet lands love ikke tillader, må det være op til det andet lands lovgivende og dømmende magt af finde en acceptabel løsning 26 Man skal starte med at harmoniserer al ophavsretslovgivning i verden, så der er fælles udgangspunkt 29 Jeg ved for lidt om ACTA til at kunne udtale mig 34 - En tom kasse er sigende :-) men det synes jeg ikke vi skal! 38? 39 Jeg har ikke sat mig ind i ACTA, kun SOPA og PIPA. 40 Enhver regulering skal følge den almindelige retspraksis. 44 Se ovenfor. 48 Det har jeg desværre ikke noget godt svar på :-) 49 Jeg tror ikke at der er behov for 'regulering' så meget som der er behov for at give muligheden for at gøre det 'rigtige', nemlig at købe/leje retten til det de vil se/bruge. F.eks. via _globale_ tjenester, der fungerer som NetFlix/Hulu evt. i kombination med noget pay-per-view eller tilsvarende. Vi ville jo ikke bruge YouTube til at lede efter gamle serier og klip, hvis vi lige så nemt (eller nemmere) kunne finde dem et andet sted, i ordentlig kvalitet. Jeg tror at langt de fleste har forståelse for at der skal betales *noget* for at der bliver lavet film, musik, bøger m.v. men der findes i dag ikke nogle rigtigt brugbare alternativer til piratkopiering. Hvis ophavshaverne i stedet udbød varerne til en fornuftig pris, digitalt, globalt - så ville der ikke være samme 'problem', som der er i dag. Jeg mener i høj grad at det er rettighedshavernes ønske om at bibeholde geografiske grænser, på nettet, der skaber problemerne. 50 Det er vigtigt at skelne mellem internet struktur og udmøntning af lov. Der skal ikke ske en regulering af internet strukturen, men de enkelte landes lovgivning skal koordineres og samstemmes samtidig med at de har individuelle muligheder for at lovgive på egne sær områder. Dette er vanskeligt, men ikke desto mindre vigtigt. Den enkelte er ansvarlig for sine handlinger på internettet, men ingen myndighed skal være i stand til at forhindre ytringsfrihed. Magten på internet strukturen bør delegeres. 53 Jeg kunne forestille mig, at det kunne være tilladt at vise ophavsretsbeskyttet materiale, men at man SKAL skrive hvem der ejer det og også et link til ejeren. Samtidig skal det være forbudt at tjene penge på andres materialer. 55 Skil fysiske og digitale produkter fra hinanden. Klarlæg de grænseoverskridende retslige spørgsmål. Og husk, at selv om man ikke er rettighedshaveren, er man ikke rettighedsløs! 56 Børneporno bør måske kunne begrænses 59 Det er jeg slet ikke nok inde i sagerne til at udtale mig om. Det kræver nøje overvejelser. Men grundlæggende mener jeg slet ikke at ophavsretten skal reguleres på nettet. Der skal nok blive udviklet kunst osv. alligevel, selv om folk kopierer den. Og kunstnerne skal nok overleve. 60 det skal modereres så det ikke giver mulig hed for at der opstår anarki blandt udbyderne 64 Vi skal helt lade være med at lede efter alternativer og måder at regulere nettet på. Derimod skal vi gå den modsatte vej og indse, at den analoge verdens regler ikke nødvendigvis skal

6 skærpes hver gang vi opfinder en ny teknologi. Vi er allerede gået ALT for langt i vores leflen for rettighedshaverne, der igen og igen kaster uhyrlige og beviseligt forkerte påstande om kæmpetab på bordet alt imedens de tjener mere end nogensinde før. Desuden har vi, som PROSA-folk også har udtalt, brug for at sikre helt basale rettigheder på nettet. Vi skal have umistelige rettigheder både i vores analoge og i det elektroniske liv. 65 En eventuel regulering skal først og fremmest være ideologisk holdbar, dermed sagt at den ikke kan, skal, eller må være drevet af kommercielle interesser. Den skal først og fremmest sikre at Internettet kan blive ved med at være en drivkraft for menneskeheden, hvilket omfatter den enkeltes frie adgang og muligheder. Dette er i stærk modsætning til at virke som profit-organ for et fåtal, så derfor er det meget vigtigt at behandle sagen i et helt andet forum end de mere eller mindre åbenlyst kommercielt styrede "råd" og organisationer. I stedet for at kæmpe for at bevare friheden, burde normen være frihed og firmaer burde skulle kæmpe for at forringe den. 67 Det har jeg ikke noget bud på 68 Desværre har jeg ikke et konkret bud på det. Men følger med i diskussionen og håber at kunne "danne" mig en mening om et fornuftigt forslag senere han. 69 Der skal ikke laves noget alternativ til ACTA, det er en forkert måde at gribe problemet an på. 71 Ingen idé, synes det er et endog meget kompliceret område! 72??? 73 Hvis der er brud på ophavsretten, må den krænkede, eller dennes organisation, gå til kilden af problemet og ikke forsøge at stoppe adgangsvejene. Og ALT skal gennem domstolene - ikke noget med at man administrativt osv osv... I tilfælde af at beviser kan ødelægges, hvis man skal vente på dommerkendelse, er der allerede i dag mulighed for at gribe ind først og spørge domstolene bagefter. Men der skal ALTID en dommer ind over og mulighed for anke. Et forslag til ny dansk grundlovs 72 kan være at slette sætningen " hvor ingen lov hjemler en særegen undtagelse". 74 Sikre, at de, som har lavet arbejdet også får pengene: Idag virker det - især på musik/film-markedet - at det bare er nogle store organisationer, som holder på deres rettigheder Det virker ikke som om musikeren, får noget ud af det. 75 Umiddelbart forekommer det mig bedst om der ingen begrænsninger var på internettet. Men da nettet i høj grad kan anvendes i egensindig interesse til stor skade for andres må det være rimeligt at tage et vist hensyn til ophavs- og ejendomsrettiger. Men der må være en vis form for citatfrihed ligesom internettet også må være en "sikkerhedsventil" for ytringer som kan gå imod hvad der er anerkendt i et vilkårligt statssystem. 76 Vi kunne frygte for magthavernes misbrug af sådan en regulering. Hvordan håndterer vi ytringsfriheden? 78 Jeg er imod alle former for reguleringer af internettet. Hvis internettet også bliver et sted med regler og reguleringer, mener jeg, at det bliver sværere at opretholde demokrati og frihed til det enkelte menneske. 80 Intet Pas 85 Ved det ikke. Field summary for 5: Har du selv lagt materiale, som du har ophavsret til, på nettet (kildekode, musik, tekster )? Answer Count Percentage

7 Yes (Y) % No (N) % No answer % Field summary for 5a: Hvad er din holdning til andres brug af dit materiale? Answer Count Percentage Det må de frit bruge (a) % De må bruge det ikke-kommercielt (b) % De må ikke bruge det uden at få lov eller betale for det jeg har ophavsretten (c) % Ved ikke (d) % No answer % Field summary for 6: Har du nogle bud eller eksempler på, hvordan den bedste balance mellem digitale rettigheder/frihedsgrader og ophavsret kan opnås på nettet? Answer % No answer % Gør varen interessant, så vil de fleste brugere betale. Undersøg markedet inden du prissætter. Industi-tidens prismodel er forældet. Giv noget godt væk, og du vil modtage mere igen. Penge, Karma eller modydelser,hvis du er nærværende nok, kan du selv bestemme. 9 Nej 10 Samarbejde Piracy-Is-a-Service-Problem 16 Vi skal have ophavsrettigheder og patentlovgivning moderniseret, så man ikke kan have rettigheder så læneg som nu. I stedet har vi set eksempler på, at ophavsret til bl.a. musik er blevet forlænget. 17 lav nogle billige services som er lette at bruge. USA er allerede langt længere fremme end vi er i Danmark /Europa 22 Den lovgivning vi har for boeger pt. Dog med noget kortere levetid for ophavsretten. 23 Nej helt, men en del af min løsning vil være at kigge på rettighedsperioden og omfang. et eksemple: Microsoft har alle rettigheder til windows 2000 server og workstation, men de understøtter ikke længere disse. Hvorfor skal de så have lov at fratage andre muligheden at bruge disse. Jeg ville give alle ret til at bruge disse (ikke-kommercielt), men ikke give ret til kildekode mv. 25 Med handel over nettet kan varen sælges så billigt at ingen gider snyde.

8 26 Man skal starte med at harmoniserer al ophavsretslovgivning i verden, så der er fælles udgangspunkt 27 Ophavsret på nettet er svært at sikre. Jeg tror den bedste løsning er at rettighedshaverne finder en anden forretningsmodel. Feks kunne de lave en model, der ganske enkelt er lettere og mere attraktiv end at hente ophavsretligt beskyttet materiale "ulovligt". Fjern feks kunstige begrænsninger som regions koder på dvd og andre måder at forringe brugervenlighed på. 29 Nej det er alt for komplekst et problem. Jeg aner for eksempel ikke, hvordan man inden for musikbranchen sørger for en ærlig honorering. Jeg mener: Har branchen 'lyttere' på hvert et gadehjørne? På internettet er dette faktisk muligt, men overtræder IMØ privatlivets fred. Og før man finder en ny balance mellem det offentlige og private rum, synes dette uløst. 34 Jeg vil mene at pladeselskaberne skal erkende at, sålænge det er billigere at eje produktionsapparatet selv, kan de ikke leve af at sælge et slutprodukt. Problemet er pladeselskaberne og deres advokater så skal erkende, de er overflødige. Jeg tror stadig skuespillere, musikere og de selskaber/processer der skaber oplevelserne kan overleve. Men dem der i øjeblikket tjener på at være fordyrende mellemled må dø. 37 Generelle internationale reguleringer, der ikke kun gælder nettet 38 Nej 39 Jeg mener, at bedre tiltag fra underholdningsindustrien vil være med til at nedsætte pirateri på den mest effektive og mindst skadelige måde. Hvordan man finder en balance mellem rettigheder og ophavsret er jeg dog mere i tvivl om. 43 CC 48 Jeg tror ikke at regulering kan forhindre brud på ophavsret. Selvom der "fanges" en masse små fisk, er det mere effektivt at fange de store, men de er bedre til at undslippe eller finde nye metoder. 49 (se ovenstående) 50 Der er ingen forskel på medier i den sammenhæng. De regler der gælder for ophavsret er gældende uanset om det distribueres via en bog, en digital udgivelse eller via et fora på internettet. 53 Igen vil nogen tjene penge på mine materialer, skal de også betale ved kasse 1 - vil de ikke tjene penge, så er de velkommen til at bruge det, hvis de fortæller, det er mig, der har skrevet/lavet det og med et link, til hvor de har det fra. 55 De mange forskellige former for open source licenser dækker de forskellige behov og forretningsmodeller fint. 56 Hvis tilgængeligheden er høj og priserne lave vil mange betale. Det næste er så at få kanaliseret midlerne ud til de mange som producerer materialet. Det går skidt nu og det bliver det nok ved med ligemeget hvilken model man bruger. 59 Ja, den bedste "balance" er som jeg ser det at der ingen decideret ophavsret er. Det giver den bedste spredning af ideer og kunst. Og hvis kunstnerne skulle mangle penge at leve for, så kan vi hjælpe dem på anden vis. Staten kunne fx ansætte dem som kunstnere. :-) 60 Folk ikke har fri adgang til at stjæle andres arbejde, registrering af brug af ophavret produkter så man skal betale 64 Blancen opnås først når "rettighedshaverne" indser, at de pinedød må indrette sig efter en digital virkelighed. Når de indser, at internettet er og vil vedblive at være en kilde til enorm indtjening for dem og forhåbentligt også for deres kunstnere. Når de har indset det, kan vi andre leve videre i den virkelighed, vi hele tiden har levet i, hvor man ikke går efter PostDanmark, fordi de har fragtet tyvekoster i en pakke, men hvor man går efter personen, der har sendt kosterne.

9 65 Ja, men det kommer til at lyde som det rene Star Trek: I stedet for at bevare en forældet markedsmodel med vold og magt skulle normen være åbenhed og frihed. Hvis noget er værd at betale (ekstra) for skal folk nok gøre det, men det skal være noget man som erhvervsdrivende gør sig fortjent til -- man skal ikke indlægge befolkningen til uundgåelige regninger som de ikke kan blive fri for. 68 Frihed for alle. Ikke for meget detalje-styret straf a la three-strikes-your-out. Få så uafhængige som mulige partnere til at diskutere en løsning. Giv brugerne lov til at få det indhold de gerne vil have (få YouSee/TDC mv. ud af spændetrøjerne). Brugerne vil gerne betale - tror jeg på. Og så er det ok at der bliver hentet indhold "gratis" også. Kunsten skal nok overleve! 69 Nej, det er ikke noget jeg umiddelbart har tænkt nærmere over. 74 nej 76 Det skal være let at være lovlig. Prisen skal ned på de lovlige 78 Nej 84 Pas 85 Nej, har ikke tænkt nok over det Field summary for 7: Hvor går grænserne for retten til at være anonym på nettet hvis der overhovedet er grænser? Answer % No answer % Man skal have lov til at være 100% anonym 8 der er ingen. 9 Vi har alle retten til at være anonyme dog vil jeg mene at rette myndigheder bør have adgang til at kunne identificerer en konkret bruger, så fremt det er nødvendigt 10 Der er ingen grænse, det er bare op til den enkle service udbyder om de vil have brugerens identitet... Brugeren skal selv kunne vælge om dette ønske kan accepteres. 16 Man burde ikke kunne være anonym, man burde kunne spores, men ikke af hvem som helst - kun landets myndigheder. 17 dem der vil være anonyme, har evnen til at forblive anonyme, så det går kun ud over os andre almindelige brugere. 20 anonymitet på nettet bør ikke have nogen former for grænser 22 man kan da ikke gradboeje anonym. Det boer vaere modtageren som filtrerer. (eller modtagerens `proxy`) F.eks. er det helt fint at pol.dk ikke har anonyme indlaeg mere. 23 Jeg vil altid have ret til at være anonym, hvis en tjeneste, så ikke vil acceptere mig, uden at jeg identificere mig, så må jeg vælge. 25 Der børe være overvågning af muslimer. Af åbenlyse årsager. 26 Jamen, du kan ikke være 100% anonym på nettet, alle de mærkelige tiltag derpå er i praksis ikke særligt brugbare, der er altid noget der ikke vil virke den vej. 27 Der er ingen grænse. Ejerne af debat platformen kan sikre en grænse hvis de ønsker det. 29 Med mindre jeg har accepteret ikke at være anonym, forventer jeg bestemt at være det. 34 Hvor går grænsen for at være anonym på gaden eller Hovedbanegården? I min verden samme sted - Der hvor du ikke skader andre. 37 Der bør ikke være behov for at være anonym. 38 Personlige oplysninger.

10 39 Jeg mener ikke, en myndighed, eller nogen anden, skal have lov til at efterfølge eller på anden vis aflure mig på internettet, medmindre der eksempelvis er velbegrundet mistanke for, at jeg har gjort noget kriminelt. 40 Der findes vel ikke egentlig anonymitet på nettet, men man kan ofte skjule sig i mængden. Ligesom når man går på strøget, ønsker man heller ikke på nettet en organiseret registrering af alle. 44 Sider med sexforbrydelser og andet voldeligt materiale. Børneporno fx og happy slapping. 45 Ingen er anonyme hvis dem der leder vil bruge nok ressourcer. 48 Jeg mener at det langt hen ad vejen skal være muligt selv at bestemme hvor anonym man vil være. Problemet er jo at opsætte regler der kun rammer der hvor det er fornuftigt. 49 Jeg synes at det på langt størstedelen af nettet bør være muligt at være anonym besøgende. Ved udgivelse af materialer/deling/deltagelse i fora synes jeg at det giver god mening med en eller anden form for identifikation, dog i form af et alias. Jeg mener at der er ganske få steder hvor der skal være nødvendigt at ens identitet på nettet er bundet op på hvilken fysisk person, du er. Disse steder er skat, læge og bank. Alle andre steder bør være tilfredse med en adresse og i tilfælde med betaling et betalingskort og en adresse til forsendelser. 50 Det er afhængig af hvilket fora vi taler om. Jeg mener personligt at anonymitet skal begrænses mest muligt. 51 De går der, hvor der finder strafbare forhold sted, men domstole skal indover og afgøre, der skal ikke laves selvbestaltet internetpoliti 52 Ingen steder 53 Den er svær at svare på - for jeg mener ingen af os vitterlig ER anonyme på nettet. 55 Man skal kunne søge anonymt. Men jeg er træt af "trolde", der bevidstløst, hæmningsløst og ansvarsløst sviner andre til uden at lægge navn til. Det gælder også i debatten på Prosas sider. 56 Vi har som udgangspunkt ret til at være anonyme, ligesom når vi færdes iøvrigt. 59 Der skal ingen grænser være for retten til at være anonym på nettet. Jeg kan ikke se problemet i anonymitet, hvis man ønsker den. Der kan måske være særlige situationer, hvor det giver mening at foretage en efterforskning, men det skal ikke være nemt, og det skal kræve dommerkendelse, og forbrydelsen skal være meget alvorlig. 60 Den bør ikke være eksisterende, laver man noget på nettet må man stå ved det man gør 64 Der må aldrig være grænser for at være anonym på nettet. For at forhindre anonymitet på nettet er vi nemlig tvunget til at forbyde de værktøjer, der kan gøre os anonyme. Og dermed vil vi dræbe internettets muligheder for at være en afgørende faktor fx i depotiske regimers fald, i afsløring af regeringers ulovligheder, og faktisk selve muligheden for at have et selvvalgt privatliv. 65 Anonymitet på nettet er en sart affære. Når man indfører maske-forbud ved demonstrationer i det offentlige rum er det ikke ensbetydende med, at man kender den enkelte persons færden i detaljer. Når man indfører kamera-overvågning med automatisk ansigtsgenkendelse og nummerplade-aflæsning, er det en gråzone. Når man indfører logning af alle Internet-transaktioner er det et stort problem, fordi det i sagens natur er 100% digitalt (native media, kunne man sige) og derfor alt for nemt kan blive alt for præcist og med stor risiko for at blive brugt retroaktivt eller "forebyggende" mod uskyldige personer. 68 Ved ikke? Men fx debatfora/blogs hvor folk ikke er anonyme har en tendens til at være mere seriøse i sprogbruget, synes jeg. 69 Alle har ret til at være anonyme på internettet hvis de vil/har behov for det. Det bør ikke være et krav at opgive sin anonymitet for at benytte internettet.

11 73 Det må være det samme som at sende et anonymt brev - der er ingen grænser. 74 Det billige kort, er at du må ikke være anonym, hvis du vil lave terror ;-) Nej der er ingen grænser - de vil jo alligevel blive overtrådt. Og de, som vil følge de anonyme (PET etc.), vil jo alligevel søge ud over en evt. grænse, for at checke dem som har søgt derud Børneporno, måske skal vi så have beskyttede fora og hvis man så går udenfor er det ens egen skyld. 78 Der skal ingen grænser være på internettet. 84 Man skal kunne være anonym over for hinanden, men kunne identificeres hvis man begår lovbrud. 85 Jeg synes, at det er betryggende at fx pædofili-sager kan opklares ved, at man kan finde frem til de personer, der står bag ved at finde deres identitet via nettet. Det skal altså være tilfælde, hvor der er tale om meget alvorlig kriminalitet, der indebærer at skade andre. Field summary for 8: Har du selv downloadet ulovligt kopieret materiale på nettet? Answer Count Percentage Yes (Y) % No (N) % No answer % Field summary for 8a: Hvordan retfærdiggør du det? Answer Count Percentage Jeg har ikke råd/gider ikke at betale for det (a) % Jeg mener, at ophavsretten er et forældet begreb og at information skal være fri (b) Jeg ville gerne betale, men det er den nemmeste måde at få adgang til materialet på, og distributørerne følger ikke med tiden og gør indholdet tilgængeligt online (c) Jeg har downloadet ulovligt, men er flov over det og kan ikke retfærdiggøre det (d) % % % Andre årsager, hvilke? (e) % No answer % Jeg har en omtrendt 800 DVD Film stående plus derudover min serie samling, til tider vil jeg gerne have en film eller serie med på min telefon eller tablet og da der ikke findes nogen service hvor jeg kan få adgang til materialet som jeg i forvejen ejer, så mener jeg ikke at jeg gør noget ulovligt, da jeg allerede har betalt for det jeg downloader. Manglende tidssvarende service. Kun gjort det for længe siden og i ganske begrænset omfang. Det er ikke noget jeg ville gøre i dag.

12 Har ikke råd til at betale for ting, som jeg ikke ved om er pengene værd + Jeg ville gerne betale, men det er den nemmeste måde at få adgang til materialet på, og distributørerne følger ikke med tiden og gør indholdet tilgængeligt online Meget af det "ulovlige" matriale jeg har downloaded er noget jeg vel sagtens kunne leve uden og derfor ville jeg hvis jeg skulle havde betalt havde fravalgt det.' Jeg troede det var noderne til en sang jeg hentede, jeg tog fejl - Det var sangen. Ellers henter jeg ikke filer fra en kilde jeg ikke kender. Har hentet masser af lovligt materiale. Blandt andet lydbøger fra dr.dk. Men også Weird Al Yankovic, Red Warshawa og andre lægger deres musik på Nettet. Med den valgte svarmulighed forsøger jeg ikke at retfærdiggøre mit pirateri. Jeg kan moralsk set ikke forsvare det, men jeg ville gerne betale for lettere tilgang til samme materiale. Jeg har har hentet materiale af 2 grunde: 1. Teste om jeg ville købe det 2. Materialet kunne ikke købes meget software/musik er elendigt og det er sjældent muligt at prøve det før man køber det. Det er historisk betinget - verden har forandret sig og fokus fra 90-erne, 00-erne og 10-erne er anderledes. Havde jeg det mindste råd, ville jeg betale. Og ja, jeg er mega flov over at være nødsaget til det. Field summary for 9: Hvad mener du om folk, der kopierer ophavsretsbeskyttet materiale på internettet? Answer Count Percentage De er usle pirater, der puger materiale sammen fordi det er gratis (a) De er digitale frihedskæmpere, som sikrer innovation og kulturskabelse (b) De er almindelige mennesker, der bliver fristet fordi det er gratis og nemt (c) % % % Andet, hvad? (d) % No answer % Man må acceptere, at nogle har produktionen af elektronisk materiale som levevej. Man kan jo ikke bare sætte en label på, vel? Man kan ikke vælge én af kategorierne, da alle slags er til stede. Men der er forskel på folk, der downloader til egen brug og så de, de videresælger eller på anden måde udnytter andres materiale komercielt. Men der er jo forskel på at downloade til eget "forbrug" og så dem der laver en forretning ud af det. De er potentielle forbrugere, der holdes væk af dårligt designede systemer til at tilgå indhold fra rettighedshaverne.... I hvert fald nemt En blanding af nr. 2 og 3. Det er nemt, og det er eneste mulighed nogle gange. Hvorfor skal vi vente et halvt år på at danske tv-stationer får smidt tekster på et nyt tv-afsnit, og derefter udholde afsnittet afbrudt af reklamer 27 gange? Jeg vil gerne uddybe at jeg mener at der er en grupper der puger (pirater), hvilket jeg er meget modstander af. Der er også en stor gruppe "almindelige" mennesker der gør det til husbehov, hvilket jeg ikke synes er ok, men i en anden skuffe end pirater der ofte endda tjener på det. Jeg skal ikke være hellig, men jeg vil selv gerne holde mig fra det, og sætter pris på kun at have lovlige ting

13 jeg selv ejer. Meget kan faktisk købes meget billigt og lovligt. Jeg har gjort en undtagelse fra denne regel i enkelte tilfælde hvor det faktisk ikke var muligt at erhverve et bestemt objekt på lovlig vis. Som tidligere skrevet, så mener jeg at det er relativt normale personer, der egentlig gerne ville betale for varen, men der findes ikke nogen nem måde for dem at gøre det. Det er kombination af det hele. Der er grupper der spekulerer i det for egen vindings skyld og tjener penge på det. Så er der ideologer som har en holdning til informationssamfundet og endelig såkaldt almindelig mennersker som fristes fordi det er gratis og nemt. Der kan være flere grunde. Jeg mener det er en samling af alle 3 ting - usle pirater, frihedskæmpere og den store gruppe...almindelige mennesker, der bliver fristet. Field summary for 10: Har du andre kommentarer til emnet for denne undersøgelse? Tak for din deltagelse. Der er et behov for at den dømmende magt, bliver oplyst når det kommer til sager som der er IT relateret, for der bliver dømt alt formaget ud fra uvidenhed og der er det den der står højt og flot, gerne med et par millioner i baglandet der vinder sagen. Og ikke den som burde vinde sagen, hvis dommen have fået korrekte informationer, fra en IT kyndig, der ikke har interesse konflikt bandcamp.com er et eks. på en tidssvarende service. 23 God undersøgelse, men svarmulighederne er lidt begrænsede 29 Fint indspark! 34 Spotify gør det let, så den abbonnerer jeg på. For at sikre mine børn ikke henter noget skidt ned. 40 Det er et vigtigt enme at undersøge og diskutere, så vi måske kan finde alternativer til de ensidige initiativer, som hidtil er set. 50 Den burde være mere nuanceret. Det er et komplekst område. 55 Det er godt, at Prosa er aktiv i spørgsmål som disse. 59 Tak fordi I spurgte mig om min mening! Især på dette område føler jeg en stærk trang til at udtale mig, fordi jeg synes det er så grotesk, at man ikke må kopiere frit. Og fordi de foreslåede indgreb er himmelråbende overreaktioner grænsende til decideret vanvid. Det må stoppes! 64 TAK for PROSAs indsats i denne slags sager. Det er vanvittigt vigtigt, at vi ikke kun taler om feriepenge og dagpengeret i vores fagforening. 65 Det er skræmmende at se kommercielle kræfter så åbenlyst styre de beslutninger som de "folkevalgte" foretager -- og at pressen er så blinde eller uvillige at de ikke farer til blækfadet i raseri over det. 67 Relevant, men ikke noget jeg ved så meget om! 74 Har du selv downloadet ulovligt kopieret materiale på nettet? - Nej, men jeg tror, at mine børn har :(

14 76 gode spørgsmål ikke enkle svar

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Retsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 4. maj 2011./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir fra Videnskabsudvalgets

Læs mere

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet

Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet TokeWith DanmarksMedie2ogJournalisthøjskole 20142PUJ Forsidehistorie.+ 5 Danskerne ser mere ulovligt TV på nettet Forbrugerne ser mere og mere TV på 25 Det er et oprør mod priserne. Og nu sætter de dem

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET

/KL7 UNDERSØGELSER MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER REVIDERET UNDERSØGELSER /KL7 MÅNEDSRAPPORT #3 NOVEMBER 2013 - REVIDERET /KL7 INDHOLD Opsamling 4 Adfærd 6 DK vs. verden 7 Fordeling på lande 8 Holdning 9 Kulturbarometeret 10 Månedens område 15 For/imod vs. sprogbrug

Læs mere

Når du udstiller dine data

Når du udstiller dine data Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Version 1.0, november 2010 > Når du udstiller dine data Juridisk vejledning i at sætte Offentlige Data I Spil Udgivet af:

Læs mere

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt

Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 76 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf

Læs mere

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning

ACTA. FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA FEMR 20. april 2012 Peter Schønning ACTA, SOPA og PIPA Fra Occupy over SOPA og PIPA til ACTA Folkelige protester fra internettets frihedskæmpere på grundlag af myter om, at ACTA truer internettet

Læs mere

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0

Charles Chaplin. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.0 Jeg gik ind i filmbranchen for pengenes skyld, og hen ad vejen blev det til kunst. Jeg kan kun beklage hvis det er skuffende. Men det er altså sandheden. Charles Chaplin 48 49 Rettigheder/ophavsret I en

Læs mere

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014

Share With Care. RettighedsAlliancen 2014 Share With Care RettighedsAlliancen 2014 Interesseorganisation Repræsenterer ca. 85.000 kreative Louis Poulsen Lighting A/S IFPI Danmark Dansk Artist Forbund KODA Nordisk Copyright Bureau Dansk Musiker

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur

E-bøger er fortsat et relativt nyt fænomen, der har givet helt nye muligheder for at distribuere og tilgå litteratur Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 75 Offentligt FULD TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Samråd om ny EU-dom om udlån af e-bøger Åbent 8. december 2016 Dato og klokkeslæt:

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL FOMUSOH IVO FEH, CAMEROUN 1) Hvorfor sidder Ivo i fængsel? 2) Hvad stod der i sms en? 3) Hvem er Boko Haram? 4) Hvorfor mener myndighederne, at Ivo og hans venner er en trussel mod

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk

Fri software for Microsoft Windows. Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Velkommen! V/ Carsten Agger, agger@c.dk Fri software for Microsoft Windows Hvorfor bruge fri software? Hvad er fri software? Hvad kan man med fri software? Hvad kan man

Læs mere

Håndbog om rettigheder og online musik

Håndbog om rettigheder og online musik December 2014 Håndbog om rettigheder og online musik Denne vejledning handler om klarering af rettigheder til musik, når musik bruges online. Eksempler på online brug af musik Online streaming og downloading

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del Bilag 321 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse På vej mod

Læs mere

Hvad mener du om Internettets fremtid?

Hvad mener du om Internettets fremtid? Hvad mener du om Internettets fremtid? Internettet blev tilgængeligt for almindelige mennesker i midten af 1990 erne. Siden er internettet blevet en vigtig del af vores hverdag. Vi bruger internettet til

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER?

TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? TTIP HVAD BETYDER DET FOR 3F OG VORES MEDLEMMER? HVAD ER TTIP? TTIP står for Transatlantic Trade and Investment Partnership, og det er en handelsaftale mellem to af verdens største økonomier, EU og USA.

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering

Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering Debathjørnet for 7. 10. klassetrin Debat, argumentationslære og perspektivering EMU-gsk/webetik Medierådet for Børn og Unge Efter en kort introduktion til webetik, præsenteres eleverne for en skrabet argumentationsmodel,

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

N O T E R: Folketingets Kulturudvalg 18. januar 2012 9-12 - værelse S-092

N O T E R: Folketingets Kulturudvalg 18. januar 2012 9-12 - værelse S-092 Kulturudvalget 2011-12 KUU Alm.del Bilag 88 Offentligt N O T E R: Folketingets Kulturudvalg 18. januar 2012 9-12 - værelse S-092 Tema: Piratkopiering af ophavsretligt beskyttet materiale - problemer og

Læs mere

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen

Forbudt for voksne. God mobilstil for tweenz og teenz. Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Forbudt for voksne God mobilstil for tweenz og teenz Undgå ubehagelige overraskelser på mobilen og mobilregningen Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION

EN RADIKAL IT-POLITISK VISION EN RADIKAL IT-POLITISK VISION TILGÆNGELIGHED ÅBENHED RETSIKKERHED UDVIKLING VERSION 0.9 INDLEDNING Det Radikale Venstre er klar over at IT er et af de bærende elementer i det samfund vi har bygget op.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

Velkommen til RettighedsAlliancen

Velkommen til RettighedsAlliancen 03. November 2014 Velkommen til RettighedsAlliancen Hvad er RettighedsAlliancen- kort fortalt? RettighedsAlliancen er en interesseorganisation for film-, musik-, tekst- og designbranchen og repræsenterer

Læs mere

Børn og unges digitale liv

Børn og unges digitale liv Børn og unges digitale liv Børns Vilkår For børn Med børn Dagens program Mobil og internet en del af børn og unges hverdag Mobilens og internettets mulige faldgruber Gode råd til børn og voksne Digitale

Læs mere

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK?

CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? CASE: HVAD ER DIGITAL MUSIK? INDHOLD REDEGØRELSE FOR HVORDAN VI KAN FORSTÅ DIGITAL MUSIK DISKUSSION AF DE NYE MULIGHEDER FOR DIGITAL DISTRIBUTION AF DIGITAL MUSIK HVILKE PERSPEKTIVER HAR DIGITAL MUSIK

Læs mere

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler..

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Et vist pres? Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt for at afdække alle de muligheder, der opstår når skole og biblioteker bruger

Læs mere

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009

retssikkerhed AdvokAtrådets program 2009 retssikkerhed Advokatrådets program 2009 BEHOV FOR ØGET RETSSIKKERHED Balancen mellem hensynet til at beskytte borgerne mod overgreb fra staten og hensynet til terrorbekæmpelse har ændret sig markant.

Læs mere

Høringssvar til Public Service-udvalget vedr. forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet

Høringssvar til Public Service-udvalget vedr. forandringer af rammevilkår og udviklingstendenser inden for medieområdet SAMRÅDET FOR OPHAVSRET Lautrupsgade 9 2100 København Ø E-mail: info@samraadetforophavsret.dk www.samraadetforophavsret.dk Kulturstyrelsen H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Alene fremsendt pr.

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder

UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder UBVA s anbefalinger vedr. data management-politikkers regulering af forskerrettigheder Den 25. januar 2016 Sagsnr. S-2015-850 UBVA Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER

Militant islamisme. Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 DIIS DANSK INSTITUT FOR INTERNATIONALE STUDIER Militant islamisme Ann-Sophie Hemmingsen Hotel Scandic Roskilde, 27/4 2015 Program Baggrund og afgrænsning Hvad taler vi om? Verdensbillede og selvforståelse Omgivelsernes modtagelse Hvem befolker miljøet

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så?

Interviewer: Men da du så kom ind på siden hvad var dit førstehåndsindtryk af den så? Transskribering af interview med EL Udført tirsdag den 27. November 2012 Interviewer: Hvordan fik du kendskab til Pinterest? EL: Øj, det er et godt spørgsmål! Hvordan gjorde jeg det? Det ved jeg ikke engang.

Læs mere

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker

Hvem vi er. Hvad vi tror på. Vores mennesker Prioriteringer for 2014-2019 Hvem vi er Vi er den største politiske familie i Europa og vi er drevet af en centrum-højre-vision Vi er Det Europæiske Folkepartis Gruppe i Europa-Parlamentet. Hvad vi tror

Læs mere

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent

Hjælp til opfindere. 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent Hjælp til opfindere 01 Beskyttelse af dine idéer 02 Patenthistorie 03 Før du søger et patent 04 Har det opfindelseshøjde? 05 At få et patent 01 Beskyttelse af dine idéer Hvis du har en idé til et nyt produkt

Læs mere

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank

Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Gode råd til netbankbrugere - sikring af en typisk hjemme-pc med adgang til netbank Af BEC og FortConsult, januar 2005. Hvad kan du konkret gøre for at beskytte din pc? Målgruppe Denne vejledning er skrevet

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Refleksionskema Den dybere mening

Refleksionskema Den dybere mening Refleksionskema Den dybere mening - den forskel du vil være, i verden Der ligger en dybere uselvisk mening bag beslutninger og valg vi træffer, som alle er dybt manifesteret i den måde vi ser verden på,

Læs mere

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE

BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE BRUG AF KULTURELT INDHOLD ONLINE Fra værdiforskydning til et fair marked hvad har ændret sig? hvad betyder det? problemet løsningen Online-mellemled dominerer onlinemarkedet for kulturelt og kreativt indhold

Læs mere

Opgave 1B. Billede 1 - The Liberator på Transmediale

Opgave 1B. Billede 1 - The Liberator på Transmediale Opgave 1B Denne opgave tager udgangspunkt i den årlige festival for mediekunst og digital kultur, Transmediale, der i Februar 2016 fandt sted i Berlin, Tyskland. Opgaven forsøger at tage højde for et bestemt

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener.

I Radikal Ungdom kan alle medlemmer forslå, hvad foreningen skal mene. Det er så Landsmødet eller Hovedbestyrelsen, der beslutter, hvad vi mener. Principprogram I Radikal Ungdom er vi sjældent enige om alt. Vi deler en fælles socialliberal grundholdning, men ellers diskuterer vi alt. Det er netop gennem diskussioner, at vi udvikler nye ideer og

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

Sessionslogning. En undersøgelse blandt teleeksperter

Sessionslogning. En undersøgelse blandt teleeksperter Sessionslogning En undersøgelse blandt teleeksperter Marts 2016 Sessionslogning Indledning Justitsministeriet er ved at forbedrede et lovforslag om genindførelse af sessionslogning. Det vil betyde, at

Læs mere

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing

Nyhedsbrev. Teknologi & Outsourcing Nyhedsbrev Teknologi & Outsourcing 08.04.2016 SÅDAN SIKRER DU SUCCES I IT-UDBUD EFTER IKRAFTTRÆDELSEN AF UDBUDSLOVEN (DEL 1): MARKEDSDIALOG I en artikelserie over 4 nyhedsbreve sætter vi fokus på den nye

Læs mere

KONKURRENCESTYRELSEN

KONKURRENCESTYRELSEN KONKURRENCESTYRELSEN Konkurrenceredegørelse 2005 KAPITEL 5 Musik, film og konsolspil 5.1 RESUMÉ OG KONKLUSIONER Vi hører ofte spørgsmålene: Hvordan kan det være, at cd er er så dyre, og hvorfor er priserne

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005

Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Tale ved Teknologirådets konference om Balancen mellem arbejdsliv og andet liv. Fællessalen, Christiansborg d. 5.4.2005 Hvordan der kan skabes bedre balance mellem arbejdsliv og andet liv er og bør altid

Læs mere

aktiviteter på ulovlige film- og musiksites

aktiviteter på ulovlige film- og musiksites Omfang af almindelige danskeres ulovlige aktiviteter 2016 212.454.392 aktiviteter på ulovlige film- og musiksites 700 sites i DK De lukkede tjenester er KUN danske domæner (.dk sites) og primært fupsider

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5

Kommunikation/IT Samfundsfag. Frederik Adamsen, 3.5 Kommunikation/IT Samfundsfag Frederik Adamsen, 3.5 Contents Problemanalyse... 3 Projektmål og produktmål... 3 Diskussion og valg af løsning... 3 Platform... 4 Udformning... 4 Skitser... 6 Typografi og

Læs mere

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år

Beboer i skoven. Rot Vannsin, 56 år Beboer i skoven Rot Vannsin, 56 år Prey Lang er mit hjem. Jeg bor i skoven, og jeg lever af skoven. Fx samler jeg mad, urtemedicin og byggematerialer i skoven. Jeg tapper også harpiks fra træerne, som

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Kort sagt: succes med netdating.

Kort sagt: succes med netdating. Indledning I denne e- bog får du en guide til, hvordan du knækker netdating koden! Du finder alt hvad du skal bruge, for at komme igang med at møde søde piger på nettet. Få f.eks. besvaret følgende spørgsmål:

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for,

Tak for muligheden for at kommentere Kommissionens meddelelser. RettighedsAIliancen er glade for, Kulturministeriet Sendes per email til ntv~kum.dk og lln@kum.dk KØbenhavn, den 22. august 2014 Vores ref.: 04400-0155 maf/ Leder af Retti8hedsAIliancen Maria Fredenslund Direkte telefon 32 71 20 62 ma

Læs mere

Digital mobning og chikane

Digital mobning og chikane Film 3 7. 10. klasse Lærervejledning >> Kolofon Digital mobning er udgivet af Børns Vilkår. Materialet er produceret i samarbejde med Feldballe Film og TV. Kort om materialet Tidsforbrug To til tre lektioner.

Læs mere

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager

Styrk din idé. En introduktion til IPR. Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager Styrk din idé En introduktion til IPR Ved Helena Larsen, Patent- og Varemærkestyrelsen, Key Account Manager I Danmark lever vi af vores gode ideer og evnen til innovation. At beskytte vores ideer er det

Læs mere

Årsplan i samfundsfag for 8. klasse

Årsplan i samfundsfag for 8. klasse Periode Fokuspunkt Mål Handleplan Evaluering/Opfølgning Uge 33-36 Individ Fællesskab. - beskrive, hvordan det enkelte menneske indgår i forskellige grupper og fællesskaber. - give eksempler på, hvordan

Læs mere

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007

Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007 Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 212 Offentligt SAMRÅDSNOTITS TIL FOLKETINGETS ERHVERVSUDVALG Møde i Folketingets Erhvervsudvalg den 8. maj vedrørende rådsmøde (Konkurrenceevne) den 21.-22. maj 2007

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER

FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER FORÆLDREFOLDER CODEX FORÆLDREFOLDER 1 CODEX KÆRE FORÆLDRE Børn og unges liv bliver mere og mere digitalt, både i skolen og i hjemmet. Det digitale liv bringer mange fordele, men også sikkerhedsrisici,

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

Lars Barfoeds tale ved Folkemødet 2013

Lars Barfoeds tale ved Folkemødet 2013 Lars Barfoeds tale ved Folkemødet 2013 Af Lars Barfoed 16.06.2013 (DET TALTE ORD GÆLDER) Kære festivaldeltagere. For nogle uger siden fik vi i Det Konservative Folkeparti et brev fra Emil i 5. klasse.

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag PUBLIC SERVICE Hvad er public service og hvilken betydning har public service forpligtelserne for DR og TV2? Public service. En simpelt oversættelse siger, at public service betyder i folkets tjeneste.

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

Interviewguide. - af tidligere kriminelle

Interviewguide. - af tidligere kriminelle Interviewguide - af tidligere kriminelle Tema Præsentation af os og vores projekt m.v. Interviewspørgsmål Vi hedder Rune og Allan og læser socialvidenskab på RUC sammen med Anne Mette og Sara, hvor vi

Læs mere

Lige løn? - om ligelønseftersyn

Lige løn? - om ligelønseftersyn Lige løn? - om ligelønseftersyn Dansk Journalistforbund Faglig afdeling Februar 2015 Ligeløn er et lovkrav Kvinder og mænd har krav på samme løn, når de udfører samme arbejde eller arbejde, der har samme

Læs mere