Drikker dit barn for meget?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Drikker dit barn for meget?"

Transkript

1 Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af årsagerne til de unges druk, mener eksperter og de personer, der i dagligdagen er tæt på de unge. De unge selv mener, de har styr på deres alkoholforbrug. 10 Læs mere side Modelfoto: 40 Forsidehenvisning, tegn: 405 Problemudredende artikel, tegn: Unge historie, tegn: Politiker historie, tegn: Tegn i alt: Side 1/5

2 Unge i Hedensted Kommune drikker for meget Stock. Hun understreger dog, at forskerne ikke er sikre på, at de to årsager er grunden til, at unge på landet har en tidligere alkoholdebut. Det vil kræve yder105 ligere forskning for at kunne konkludere det med 82,3 % af Hedensted Kommunes elever i 9. sikkerhed. klasse har været fulde. Det er mere end i de Afdelingsleder i udskolingen på Løsning Skole, omkringliggende kommuner. Bekymringen er Kasper Haagen Jensen, genkender problemet med stor, men det er ikke umuligt at løse problemet. manglende fritidsaktiviteter. 110 I Løsning er der kun få tilbud til de unge målt Af mod, hvad der er i de større omkringliggende byer som Horsens og Vejle. Der er manglen på de 82,3 %. Så mange af Hedensted Kommunes 9. mange tilbud, der er problemet, siger Kasper klasseelever har været fulde mindst en gang, fra de Haagen Jensen. var år. Gennemsnittet for 9. klasseelever, der har været fulde i de deltagende kommuner, er 115 Forældreholdning altafgørende på 70,3 %. Det viser en ny Ungeprofil Torsten Kolind, lektor ved Center for Undersøgelse foretaget af SSP Sydøstjylland. Rusmiddelforskning ved Århus Universitet og SSP-leder i Hedensted Kommune Gert Kaimson medforfatter til en ny bog om unge, rusmidler og ser med bekymring på undersøgelsens resultater. 120 sociale netværk, er ikke i tvivl om, at forældrenes Vi bonner ud i forhold til alkohol, og det er trist. holdning til alkohol er afgørende for, hvordan den Vi er klar over, at der skal en holdningsændring til, unge forholder sig til alkohol. både blandt unge og forældre for at stoppe Hvis forældrene sætter en grænse for, hvor tendensen, siger Gert Kaimson. meget de unge må drikke, så reduceres de unges 125 forbrug, siger Torten Kolind. Alkoholtraditioner betyder meget Ungeprofil Undersøgelsen viser også klart, at Gert Kaimson oplever, hvordan forældrenes holdning til alkohol spiller en rolle for alkoholtraditionerne betyder meget i bestemte de unges forbrug. Hvis forældrene er uenige om områder af kommunen. Her er det normalt, at de hjemmets alkoholpolitik drikker 90,9 % af de unge begynder at drikke i en tidlig alder. 130 unge. Til sammenligning drikker kun 40,4 % af de Nogle steder er det tradition, at de unge unge, der ikke må drikke for far og mor. begynder at drikke efter konfirmationen. Det er der, de unge træder ind i de voksnes rækker, og Tror andre drikker mere som voksen må man, siger han. I Hedensted Kommune kæmper SSP meget med Den teori bakkes op af en ny dansk undersøgelse, 135 flertalsmisforståelser det fænomen, at unge der viser, at 36 % af 7. klasse eleverne i byen handler ud fra det, de tror, andre jævnaldrende gør. gennemsnitligt har haft alkoholdebut, mens 46 % Ifølge Ungeprofil Undersøgelsen tror 27,7 % af de af eleverne i 7. klasse på landet har drukket deres unge i Hedensted Kommune, at jævnaldrende i første genstand. København bliver fulde mindst en gang om Christiane Stock, lektor ph.d ved Sydansk 140 måneden. Universitet og en af forskerne bag undersøgelsen, Gert Kaimson er foruroliget over, at har to bud på, hvorfor de unge på landet har en flertalsmisforståelserne i så høj grad lever i tidligere alkoholdebut. kommunen. Det betyder en tidligere alkoholdebut Der kan være en kulturel forskel i, hvornår det for nogle, mener han. er okay, at begyndte at drikke alkohol. Noget 145 Flertalsmisforståelserne kan ifølge afdelingsleder kunne tyde på, at det er socialt accepteret at Kasper Haagen Jensen skabe et miljø, hvor der begynde at drikke tidligt på landet, siger hun. drikkes meget. Hvis man tror, at der drikkes mere andre steder, Kedsomhed fører til alkohol bliver et stort forbrug helt normalt, siger han. Christiane Stock ser en anden mulig årsag til, at de 150 unge på landet begynder at drikke tidligere. En alvorlig sag for de unge De unge mangler måske fritidstilbud, og så føler Alkohol har en speciel status i det danske samfund. de sig overladt til sig selv. Derfor begynder de Både blandt forældre og unge er det en kvalitet at måske at drikke alkohol tidligt, siger Christiane Side 2/5

3 kunne drikke alkohol. Ifølge Torsten Kolind tager Kaimson opfordrer forældrene til at ringe sammen og finde ud af, om det er sandheden, når deres barn Han påpeger, at hvis en anden ting i samfundet siger, at alle de andre gerne må. Og så skal de unge have samme status som alkohol, så ville 210 kende virkeligheden. alkoholforbruget blandt de unge se helt anderledes Vi vil gøre dem opmærksom på, at de ikke ud. drikker mere i København end i Hedensted Hvis man udskiftede alkohol med at kunne Kommune, siger Gert Kaimson. spille violin, så ville man have en generation af Han tror, at det er realistisk at nedbringe de unge, der var ekstremt determinerede for at lære at 215 unges forbrug. Det er dog ikke noget, der sker i spille violin. Men nu er det altså alkohol, der løbet af en nat. betyder noget siger Torsten Kolind. Det er realistisk, at få nedbragt den kedelige statistik, men det kræver hårdt arbejde. Jeg bliver Store konsekvenser for de unge meget skuffet, hvis resultaterne ikke er forbedret, Det største problem ved de unges drikkeri er, at 220 næste gang undersøgelsen bliver lavet, siger Gert hjernen tager skade. I klasse er de unges Kaimson. hjerner ikke fuldt udviklede. Og da alkohol er en Efter planen skal en lignende undersøgelse cellegift, angriber den de endnu ikke fuldt gennemføres om to til tre år. udviklede områder i hjernen. Blandt andet rammes den del af hjernen, der 225 Om undersøgelsen: danner stamceller, og de mest umodne af disse dræbes. - Undersøgelsen foregik elektronisk og er Også centret for indlæring og hukommelse tager udarbejdet af SSP Samrådet Sydøstjyllands skade af alkohol og gør, at et ungt menneske får kreds. sværere ved at huske og lære nye ting i skolen. 230 Alkoholkonsulent hos Sundhedsstyrelsen, Kit - Undersøgelsen foregik fra 15. november til Broholm, er meget bekymret over de unges druk. 15 december Resultaterne blev Europæiske undersøgelser viser, at danske unge, offentliggjort 1. november specielt drenge, er nogle af dem, der drikker mest med henblik på at blive fuld, siger Kit Broholm Spørgsmålene blev stillet til alle 7., 8. og 9. klasser i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding kommuner. Skal turde sige nej Hvis de unges alkoholforbrug skal nedbringes er unge har svaret på undersøgelsen, første skridt ifølge SSP-leder Gert Kaimson en Det giver en svarprocent på 72,3. holdningsændring hos forældrene. 240 Forældrene skal vide, hvad debutalderen - I Hedensted svarede elever, hvilket betyder for den unge på lang og kort sigt, siger giver en svarprocent på 83,1 %. han. Samtidig skal forældrene blive klar over, at de - Udover alkohol har de unge skulle svare på skal turde sætte grænser for de unge. 245 spørgsmål om, kriminalitet, rygning, stoffer, Undersøgelsen har vist, at det nytter at sætte chat, sms, seksualitet, sundhed og trivsel i grænser som forældre. Det skal vi have synliggjort skolen. og få dem til at gøre det i hverdagen, siger han. Kit Broholm mener, at kommunerne skal fokusere på, at skoler og ungdomsklubber har en 250 klar alkoholpolitik. Foto: Scanpix Skolerne skal signalere, at skole og alkohol ikke Tekst: høre sammen. Og så skal forældrene have nogle fælles aftaler om, hvornår de unge må begyndte at drikke, siger Kit Broholm de unge det at måtte drikke meget alvorligt Realistisk målsætning 205 Flertalsmisforståelserne har også stor prioritet i kampen mod de unges alkoholforbrug. Gert Side 3/5

4 260 Alkohol betyder meget for de unge Tre unge fra Hedensted Kommune fortæller om 315 deres forhold til alkohol. 265 Tekst og foto: Niklas Hald Nina Knudsen Siden min konfirmation har jeg fået lov til at drikke en lille smule, siger Niklas Hald. 330 Selvom Niklas Hald har haft alkohol med til de første fester, er det stadig rart, at hans forældre har snor i ham. Mine forældre bestemmer, hvor meget jeg får med til festerne. De vil altid vide, hvor jeg er, og 335 hvornår festen slutter, siger han. Nina Knudsen har siden starten af 8. klasse, efter aftale med sine forældre, måttet drikke to tre 285 genstande, når hun er til fest. Og det betyder meget for hende. 340 Jeg føler, at jeg er med, fordi det er noget, de andre også må. Jeg vil jo ikke være udenfor, siger hun. 290 Ikke alle på 8. årgang må drikke. Nina Knudsen har respekt, for dem som enten ikke må eller ikke 345 vil. Det er ikke i orden, hvis nogen presser én, der ikke må eller vil drikke. Man skal ikke gøre noget, 295 som man ikke har lyst til, siger hun. 350 Martin Pedersen Der er altid nogen, der er ædru til festerne, som kan hjælpe de andre, siger Martin Pedersen. 355 Han synes, det er rart at vide, at nogen bevidst holder sig ædru for at hjælpe, hvis én af kammeraterne bliver dårlig. Vi tager os af dem, som får det dårligt. Giver dem lidt vand og tager dem med ud i den friske 360 luft. Så ringer vi til forældrene, så den fulde kan komme hjem, siger han. 310 Side 4/5

5 Lokalpolitiker bekymret over unges druk alkoholforbrug. Efter to tre år skal der laves en 415 ny undersøgelse, der vil vise, hvor langt de er nået. Ole Vind ser frem til den nye undersøgelse. Og han er klar til handling, hvis problemet ikke er formindsket. Formand for Børne- og Undervisningsudvalget i Hvis det ikke ændrer sig, skal vi, som politikere, Hedensted Kommune, Ole Vind (V), er 420 finde nogle ressourcer, der kan være med til at løse bekymret over de unges alkoholforbrug. problemet, siger han. Ole Vind tror dog på, at det er realistisk at Af nedbringe problemet allerede nu. Jeg tror, at vi kan flytte grænsen for de unges Det er et problem, at de unge her drikker mere 425 alkoholdebut. Det kræver dialog med forældre og end andre steder. en god relation til de unge, siger han. Sådan siger Hedensted Kommunes formand for Børne- og Undervisningsudvalget, Ole Vind (V), om SSP's Ungeprofil Undersøgelsen. Den viser, at de unge i Hedensted Kommune drikker mere end de unge i de omkringliggende kommuner. 430 Rapporten viser, at vi er nødt til at ændre på den bekymrende tendens, siger han. En speciel alkoholkultur I Hedensted Kommune hersker der en anderledes 435 festkultur. Udover private fester går de unge til 385 halballer i området. Halballerne er normalt alkoholfrie, men det er ingen offentlig hemmelighed, at de unge ofte møder berusede op. Ole Vind ærgrer sig over, at de ellers velmenende arrangementer kan virke som en blåstempling af en tidlig alkoholdebut. De lokale foreninger arrangerer halballer på samme vis som julemarkeder eller bankospil. Derfor er forældrene ikke bange for at sende deres børn af sted i en tidlig alder, fordi halballerne ses som trygge rammer siger han. Mere information til forældre og unge Ole Vind er imponeret over SSP-folkenes arbejde. Han mener dog, at der skal sættes ekstra ind på 400 informationen til forældrene. 450 Som kommune kan vi via SSP informere forældrene om, at det gør en forskel, hvis den unge først begynder at drikke som 14-årige i stedet for som 13-årige, siger han. 405 Han påpeger, at det er vigtigt, at forældrene 455 bliver klar over, at det betaler sig at sætte grænser for de unge. Undersøgelsen viser, at det har en klar effekt, hvis forældrene siger nej. Nu skal vi have alle 410 forældre til at gøre det, siger Ole Vind. 460 Klar til handling SSP skal nu arbejde videre med at dæmpe de unges Side 5/5

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Gode råd til dig, der har en teenager

Gode råd til dig, der har en teenager Gode råd til dig, der har en teenager Indhold Vær enige... 3 Brug hinanden... 3 Alle de andre må!... 4 Sladder... 5 Rygter... 5 Nu vi taler om aftaler... 6 Aftaler mellem forældre i klassen... 6 Klasseaftaler

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner

SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH. i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner SMS MODUL SMS MODUL OM ALKOHOL OG HASH i Holbæk, Kalundborg og Odsherred Kommuner INDHOLD 1. Hvor 1. Rusmidlernes gammel var du, virkning da du... begyndte at drikke alkohol?...4 5 2. Hvor 2. Statistik

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin.

Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Forebyggelse af ludomani blandt 6-10. klassetrin. Overskrift: Præsentation af undervisningsmateriale. Til læreren. Vi ved, at en betydelig del af eleverne, som går i 7-10 kl. på et eller andet tidspunkt

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 8-11 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 OM DE VOKSNE, DER KAN HJÆLPE DIG 12 OM AT SIGE SIN MENING OG FÅ AT VIDE, HVAD DER SKAL

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Mindre alkohol. Magasinet

Mindre alkohol. Magasinet Tema: Unge og alkohol Magasinet 012012 6. årgang Marts 2012 Mindre alkohol mere samfund - Vi har jo et fantastisk privilegeret samfund, men et af de steder, hvor vi bare lukker øjnene, og hvor vi gør os

Læs mere

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du?

10 dilemmaer om hash og unge. Hvad mener du? 10 dilemmaer om hash og unge Hvad mener du? Problemet nærmer sig "Min datter, som går i 8. klasse, fortæller, at nogle af eleverne i parallelklassen er begyndt at ryge hash. Mon de også er i hendes klasse?"

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014.

Ungeprofil 2014. Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. SOLRØD KOMMUNE SSP, SUNDHEDSTJENESTEN OG FOREBYGGELSEN Ungeprofil 2014 Undersøgelse af sundhed, trivsel og risikoadfærd blandt eleverne i 7.8.klasse i Solrød Kommune, Skoleåret 2013-2014. Indhold 1. Sammenfatning

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin

Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin Livsliniens opgavemateriale om selvmordsforebyggelse til folkeskolens 8.-10. klassetrin - 1 - Indholdsfortegnelse Til dig som skal skrive opgave om selvmord 3 Det skal du huske, når du skriver opgave om

Læs mere

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger?

Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Pjecen kan fås hos: Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13 1364 København K Tlf.: 33 93 44 50 www.sus.dk Har du været udsat for vold på din arbejds plads? Har en af dine kolleger? Rundt om

Læs mere

15 år og fuld fart frem?

15 år og fuld fart frem? Månedsmagasinet Skolen ISSN: 1901-1628 www.skolemagasin.dk Redaktør Signe Ramstedt Bertelsen Indlæg kan sendes til redaktion@notorius.dk 15 år og fuld fart frem? Deadline 11. december December 2007 Næste

Læs mere

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de

Forandringer i et menneskes liv sker igennem dets relation til andre mennesker. Derfor er det fornuftigt - eller måske bare naturligt - at drage de Frirum for forældre Hvis man rykker i den ene side af en uro, kommer hele uroen i ubalance. Sådan er det også i en familie, når familiens unge får problemer med rusmidler. Skal balancen genoprettes, giver

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere