Lavere selskabsskat forgylder de rigeste

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lavere selskabsskat forgylder de rigeste"

Transkript

1 Lavere selskabsskat forgylder de rigeste Et af de mest omdiskuterede tiltag i regeringens vækstplan er sænkningen af selskabsskatten. Efter fuld indfasning i 2016 vil den koste de offentlige budgetter fire milliarder kroner om året. Dette notat påviser, at lavere selskabsskatter forgylder de rigeste uden at gavne det resterende samfund. I resten af Europa ser vi samme effekt. Det er barsk fordelingspolitik: Man tager fra de mindst bemidlede - kontanthjælpsmodtagere og studerende - og sender pengene videre til de mest bemidlede. Regeringens indsats for at sætte gang i væksten indeholder blandt andet forslaget om at sænke selskabsskatten. Frem til 2016 vil selskabsskatten blive sænket med ét procentpoint om året, indtil den når 22 pct. Det sker selv om skattesatsen allerede er blevet halveret siden De fire milliarder kroner om året (fra 2016) finansieres ved at reducere ydelserne for kontanthjælpsmodtagere og studerende. FIGUR 1: SELSKABSSKAT OG VÆKST I DANMARK Den rigeste procents andel af al dansk indkomst, målt i procent Selskabsskattesats i Danmark, målt i procent Kilder: Vækst i BNP per indbygger i Danmark fra Danmarks Statistik. Selskabsskattesats i Danmark fra Skatteministeriet Figur 1 viser selskabsskattesatsen (sort linje, sort y-akse) og indkomstkoncentrationen i Danmark (orange linje, orange y-akse), som måles ved, hvor stor en andel den rigeste procent danskere får af den samlede indkomst i Danmark (se faktaboks for forklaring). Grafen viser et stærkt sammenfald mellem ændringerne i selskabsskattesatsen og den rigeste procents andel af samfundskagen. Ud fra figur 1 er det imidlertid ikke sikkert, hvilken vej tallene hænger sammen: Er det selskabsskat- Kontakt Jens Jonatan Steen, analysechef T E. Forfatter Christian Gormsen, økonom E. Notat Tema: Ny ulighed Publiceret d Nærværende rapport må kun citeres med udtrykkelig kildehenvisning til Cevea

2 ten, der påvirker hvor velhavende, den rigeste procent er, eller er det indkomstkoncentrationen, der påvirker selskabsskatten? Ganske fascinerende tyder timingen i ændringerne på, at påvirkningen går begge veje. I 1970 erne fik den rigeste procent en stadig mindre del af de samlede indkomster. Færre penge medførte mindre politisk indflydelse, og ved at hæve selskabsskatten blev det muligt at finansiere velfærd, som kom hele samfundet til gode. I starten af 1990 erne sænkede VKR-regeringen imidlertid selskabsskatten, og vi kan fra midt i halvfemserne se, at den rigeste procents andel af indkomsten begynder at stige gradvist. Men der er heldigvis stadig et stykke op til det niveau, vi havde i Danmarks sidst i 1960 erne, hvor den rigeste procent tjente mere end ni procent af al indkomst i Danmark. Nu er det således blevet foreslået fra både venstre og højre side af det politiske spektrum, at selskabsskatten skal sænkes yderligere (stiplet linje). Det selvom den allerede er på det laveste niveau, siden den blev indført. Pudsigt nok kommer dette forslag på et tidspunkt, hvor den rigeste procent i forvejen fortærer en større bid af samfundskagen, end den har gjort siden 1976, som afsløret i figur 1. De rige bliver rigere, men lavere selskabsskat giver ingen vækst Dertil kommer, at der ikke er historisk belæg for at påstå, at lavere selskabsskat kan skabe mere vækst og flere arbejdspladser. Som understreget i figur 2 har tidligere sænkninger af selskabsskatten ikke haft nogen effekt på væksten. Man kan derfor konkludere, at en sænkning af selskabsskat er omfordeling fra fattig til rig, uden at den samlede samfundskage vokser. Helt fordelingsmæssig slem er den nu foreslåede sænkelse af selskabsskatten i Danmark, hvis man direkte tager pengene fra kontanthjælpsmodtagere og studerende. FIGUR 2: SELSKABSKAT OG VÆKST I DANMARK , PCT. Kilder: Vækst i BNP per indbygger i Danmark fra Danmarks Statistik. Selskabsskattesats i Danmark fra Skatteministeriet Sænker man selskabsskatten, kommer der naturligvis flere penge til virksomhederne. Fordi selskabsskatteprovenuet er en procentdel af virksomhedernes profit, får de firmaer, som allerede er de mest profitable, mest ud af en lavere selskabskat. Denne sammenhæng er indiskutabel og forhåbentlig alment kendt. At man vælger at sænke selskabsskatten netop nu, hvor de profitable virksomheder - i stedet for at investere - sætter 225,9 milliarder kroner i banken hvert år er til gengæld overraskende. 1 1 Se data fra Danmarks Statistik, Fordringserhvervelse, netto, for ikke-finansielle virksomheder. 2

3 Det er derimod ikke overraskende, hvis en del af selskabernes øgede profit efter skat ender hos Danmarks rigeste ene procent. Nogle af de mange nye penge (fire milliarder om året i alt) vil formodentlig gå til at konkurrere med andre virksomheder om de bedst betalte topchefer. Da topchefer allerede har nogle af landets allerhøjeste indkomster, vil de rigeste danskere få del i sels kabsskattesænkelsen af den vej. En anden del af profitten vil gå til at give et større udbytte til aktionærerne. Og da rige personer ejer flere aktier end fattige, øges uligheden også ad den vej. Selskabsskattelettelserne går altså direkte fra de mest profitable virksomheder til den rigeste procents bankkonti. Sænkningen af selskabsskatten viser manglende forståelse for de nuværende makroøkonomiske udfordringer: Man tager penge fra dem, der bruger dem (kontanthjælpsmodtagere og studerende) og giver til dem, der ikke bruger dem (de rigeste virksomheder). Dette er voldsomt uhensigtsmæssigt, når forbruget i forvejen er lavt, og virksomhederne savner nogen at sælge deres produkter til. Virksomhederne har penge, men investerer ikke for at øge deres kapacitet og produktion, fordi der ikke er nogen aftagere. FAKTABOKS: HVORDAN MÅLER MAN INDKOMSTKONCENTRATION? Stil alle danskere op på en række, efter hvor meget de tjener. Tag de rigeste til siden, én efter én, indtil man har en hundrededel af alle danskere. Mål hvor meget disse mennesker til sammen tjener om året (ved løn, aktiedividender, bonusser, folkepension, osv.). Divider det tal med hvor meget alle i Danmark tilsammen tjener. Det tal, du får, viser, hvor stor en del af Danmarks samlede indkomst, der går til de 1 pct.én procent rigeste danskere, indkomstandel for den rigeste procent. Data for Danmark og 26 andre lande er frit og brugervenligt tilgængelige online: Alvaredo, Facundo, Anthony B. Atkinson, Thomas Piketty and Emmanuel Saez, The World Top Incomes Database, Det er værd at bemærke, at den rigeste procents indkomstandel undervurderer den reelle skævhed i samfundet: Indkomst er skævt fordelt, men rigdom (værdi af hvad folk ejer: huse, aktier, bankopsparinger, hedgefund-beholdninger, mv.) er endnu mere skævt fordelt. Desværre findes der ikke danske data for rigdomsskævhed. Lavere selskabsskatter har forgyldt de rigeste i hele den vestlige verden Sammenhængen mellem selskabsskat og indkomstkoncentration gælder ikke kun i Danmark. Denne relation gentager sig for størstedelen af den vestlige verden, så sammenhængen for Danmarks vedkommende på figur 1 ikke kan være tilfældig. Figur 3 opsummerer sammenhængen for 14 højindkomstlande, hvor både data for selskabsskat og indkomstkoncentration er tilgængelige. 3

4 FIGUR 3: SELSKABSKAT OG DE RIGESTEES INDKOMSTANDEL I OECD Hvor meget mere den rigeste procent tjener af al indkomst i procentpoint. Vækst fra 1981 til 2009 Kilder: Skattedata fra OECD. Den rigeste procents indkomstandel fra World Top Income Database Som vi kan se på figuren har mange lande i Europa sænket selskabsskatten drastisk, og de lande, hvor selskabsskatten er sænket mest, har oplevet den største vækst i indkomstandelen for den ene procent. Spanien har kun sænket selskabsskatten tre procentpoint (fra 33 til 30 pct.), og den rigeste procent spaniere har kun fået et procentpoint mere af al spansk indkomst (fra 7,5 til 8,5 pct.). Den voldsomme skattereduktion i Storbritannien (fra 52 til 28 pct.) har været ledsaget i en eksplosion i de rigestes indtægter (fra 6,7 til 13,9 pct. af briternes samlede indtægter). Og udviklingen kan sættes på formel: I gennemsnit vil de rigeste få 0,25 procentpoint mere af den samlede indkomst, når man sænker skattesatsen med et procentpoint. Tre lande - Sverige, Finland og Irland - har sat selskabsskatten drastisk ned, og selvom de tre lande har fået en meget rigere overklasse, er ændringen ikke så voldsom, som sænkelsen af selskabsskatten ville forudsige. I alle tre lande er der stadig en stærkt stigende tendens i den rigeste procents indkomstandel, så en sandsynlig forklaring er, at vi endnu ikke har set de fulde effekter af de drastiske skattesænkninger: Det er dermed sandsynligt, at den rigeste procents andel af den samlede indkomst vil stige i de tre lande i de kommende år. Hovedpointer Sænker man selskabsskatten med et procentpoint, vil den rigeste ene procent i gennemsnit opnå en øget gevinst af samfundets samlede indkomst på 0,25. Ved at øge de rigestes allerede høje indkomster, øger man derved deres indflydelse på det politiske system, hvilket giver dem øgede muligheder for at kræve endnu lavere skatter. Den rigeste ene procents gevinst sker på flertallets bekostning. Der er ingen sammenhæng mellem, hvor meget OECD-lande har sat selskabsskatten ned, og hvor meget BNP-vækst de har oplevet. 2 Lavere selskabsskat bliver dermed en omfordeling fra fattig til rig. Helt slem er den nu foreslåede sænkelse af selskabsskatten i Danmark, hvor man direkte tager penge fra kontanthjælpsmodtagere og studerende. 2 Irland er en mulig undtagelse: Landets høje vækstrater (indtil boblen bristede) bliver ofte tilskrevet deres sænkning af selskabsskatten. To bemærkninger til den hypotese: For det første er det noget, ingen kan gøre dem efter. Irland har tiltrukket udenlandske selskaber fordi de har EU's laveste selskabsskat, der er kun ét land i EU som kan have den laveste sats. For det andet kommer væksten ikke irerne til gode i så høj grad som BNP-tallene lader tro: De multinationale selskaber trækker, ganske legitimt, det meste af deres overskud ud af Irland og hjem til deres hjemlande. Irlands bruttonationalindkomst (BNI) er vokset meget mindre end deres bruttonationalprodukt (BNP). Forskellen er så stor, at den er et skoleeksempel på forskellen mellem BNP og BNI, se Robert C. Feenstra og Alan M Taylor: International Economics. Worth Publishers,

5 Selskabsskattelettelserne vil først og fremmest gå til virksomheders bugnende bankkonti. I Danmark har de samme virksomheder, som får sænket selskabsskatten med fire milliarder, netto opsparet 226 milliarder kroner siden I samme periode er produktionsapparatet skrumpet, og virksomhederne investerer stort set ikke. Derfor må man også formode, at de mange penge fra den lavere selskabsskat - gennem højere aktieudbytte og endnu højere cheflønninger - ganske hurtigt vil finde vej fra virksomhedernes overskud til de rigestes bankkonti. Men flere investeringer og højere vækst skal man ikke forvente. 5

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning

DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning DONG og Goldman Sachs: Det ligner en dårlig forretning Statens salg af DONG til Goldman Sachs vil indirekte staten koste 6,86 mia. kr., hvis DONG børsnoteres med 50 procent værdistigning. Kun hvis DONGs

Læs mere

Høj organisering øger velstand og lighed

Høj organisering øger velstand og lighed Ln (BNP per indbygger) Høj organisering øger velstand og lighed En stærk fagbevægelse sikrer lav ulighed og høj velstand. I en tid hvor fagbevægelsen sættes under stadig mere heftig beskydning, så viser

Læs mere

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene?

Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Offentlige investeringer eller skattelettelser hvordan får vi mest vækst for pengene? Jan Rose Skaksen, Økonomisk Institut, CBS Jens Sand Kirk, DREAM Peter Stephensen, DREAM 1. Introduktion Danmark har

Læs mere

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation

Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Notat: Danske banker tjener fedt på spekulation Det er velkendt, at især de store banker i Danmark spekulerede i stadigt større omfang op til den finansielle krise i 2007. Men krisen har ikke taget modet

Læs mere

OK14. Der er råd til både ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår. Udarbejdet for Enhedslisten af Anders Hadberg og Frank Aaen 27.

OK14. Der er råd til både ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår. Udarbejdet for Enhedslisten af Anders Hadberg og Frank Aaen 27. OK14 Der er råd til både ordentlig løn og ordentlige arbejdsvilkår Udarbejdet for Enhedslisten af Anders Hadberg og Frank Aaen 27. februar 2014 Indledning Foråret 2014 byder på overenskomstforhandlinger

Læs mere

hvis Danmark mere Danmark som Danmark som der endnu ikke anerkender. Regeringens Vækstforum har opstillet de 10 væsentligste udfordringer for Danmark

hvis Danmark mere Danmark som Danmark som der endnu ikke anerkender. Regeringens Vækstforum har opstillet de 10 væsentligste udfordringer for Danmark f politikere som borgere Regeringens Vækstforum har opstillet der endnu ikke anerkender. de 10 væsentligste udfordringer for Danmark dybtgående lden Danmark som udviklingsland nedrykning Flere former,

Læs mere

vækst og beskæftigelse?

vækst og beskæftigelse? Danmark herfra til år 2032 Vækst og beskæftigelse Socialdemokraterne er efter 10 år kommet i regering. Vores ministre er sammen med Folketingets nye flertal i fuld gang med at håndtere de mange store udfordringer

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

En 2020-plan med ambitioner

En 2020-plan med ambitioner En 2020-plan med ambitioner» Fordi Danmark skal vinde SIDE 1 FORORD Danmark er et godt land, men vi er ude af balance. Og hvis ikke vi får genoprettet balancen, vil vi om få år ikke være i stand til at

Læs mere

Tyske eksportlønninger er højere end danske

Tyske eksportlønninger er højere end danske Tyske eksportlønninger er højere end danske Tyske lønninger er blandt verdens højeste, når det kommer til eksporterhvervene. Faktisk er lønnen i den tyske eksport 11 kr. højere i timen end i Danmark. De

Læs mere

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser.

Bagest i hæftet findes en side med relevante internetadresser. 83928 Eu kom indhold 14/9/4 1:32 Side 1 Forord Det europæiske samarbejde berører os alle i en eller anden grad. Det kan derfor være nyttigt at have et vist kendskab til forskellige forhold på de enkelte

Læs mere

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark

Den rigeste 1 pct. ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Den rigeste 1 ejer ca. en tredjedel af formueværdien i Danmark Danmark har oplevet stigende uligheder målt på indkomst de seneste år. Men indkomstforskelle fortæller dog kun én side af historien om velstandsfordelingen

Læs mere

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom

Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom Nyt fra November 2006 Børn fra lavindkomsthjem har ikke udsigt til et liv i fattigdom I Danmark har forældrenes indkomst kun ringe betydning for, hvilken levefod børnene den dag de bliver voksne har udsigt

Læs mere

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER

DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER SÅDAN LIGGER LANDET DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER 8 DANMARK TILTRÆKKER FOR FÅ UDENLANDSKE INVESTERINGER Danmark har langt flere direkte investeringer i udlandet, end udlandet har

Læs mere

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester

HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut. HD Finansiel rådgivning, 8 Semester 1 HD afhandling, Erhvervsøkonomiske institut HD Finansiel rådgivning, 8 Semester Presset på det fremtidige pensionssystem. En analyse af pension i fremtiden. Forfatter : Jacob Modigh Vejleder: Torben Henning

Læs mere

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard

Europæiske kriseløsninger. KristianWeise Pil Berner Strandgaard Europæiske kriseløsninger KristianWeise Pil Berner Strandgaard December 2012 Europæiske kriseløsninger Af Kristian Weise og Pil Berner Strandgaard. Tænketanken Cevea 2012 Udgivet med støtte fra Nævnet

Læs mere

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen

Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* SOA 29. september 2011 Tobins q og udbudssiden af boligmodellen Resumé: Tobins q og boligmængden bør ifølge teorien samvariere. I sen 90'erne brydes denne

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Ansvar for fremtiden 2025-planen

Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Ansvar for fremtiden 2025-planen Krisen er bag os. Danmark er på vej ind i et opsving. Reformerne virker. Flere kommer i arbejde. Men tiden er ikke til at læne os tilbage.

Læs mere

Lavere selskabsskat er en god forretning

Lavere selskabsskat er en god forretning Lavere selskabsskat er en god forretning AF SKATTEPOLITISK CHEF BO SANDBERG, CAND. POLIT. OG MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MATTHIAS BORRITZ MILFELDT. RESUME Provenuet fra selskabsskatten er særdeles konjunkturafhængigt

Læs mere

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser

Velstand: Dansk produktivitetsfordel udhules af høje priser Af Specialkonsulent Martin Kyed Direkte telefon 33456032 September 2012 Danske borgeres velstand er på niveau med den gennemsnitlige OECD-borgers, når man tager højde for købekraften i de enkelte lande.

Læs mere

Regeringsgrundlaget og realismen

Regeringsgrundlaget og realismen Politiken 02.11.2011 Regeringsgrundlaget og realismen Det, der for alvor vil betyde noget i klimakampen, er, hvornår vi udvikler en energi, der er billigere end fossil energi. Af Bjørn Lomborg DANMARK

Læs mere

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT

KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Januar 2006 KOMMENTARER TIL VELFÆRDSKOMMISSIONS RAPPORT Dette notat indeholder nogle kommentarer og betragtninger i forhold til Velfærdskommissionens afsluttende rapport, Fremtidens velfærd vores valg.

Læs mere

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark?

Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i Danmark? Kan svensk økonomi noget, som vi ikke kan i? Tema: vs. Tema: vs. Forord Svensk økonomi er vokset solidt de seneste år, og i 2011 overhalede ligefrem målt på både velstand og beskæftigelse. Mens svenskerne

Læs mere

Folketingsgruppen januar 2009

Folketingsgruppen januar 2009 Grøn skattereform Folketingsgruppen januar 2009 En grøn radikal skattereform Den enkelte dansker skal ikke betale mere i skat. Men skatten på arbejde skal ned, og skatten på forurening skal op. Så enkel

Læs mere

Konkurrencestaten slår dem ud!!!

Konkurrencestaten slår dem ud!!! Konkurrencestaten slår dem ud!!! Folkerigsdag lørdag den 2. august 2014, Valby Kulturhus Indlæg af Ole Meldgaard, Chefkonsulent på Kofoeds Skole Konkurrencestaten, selve navnet lyder som en trompetfanfare.

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Udvikling i og afkast af

Udvikling i og afkast af Udvikling i og afkast af udlandsformuer Paul Lassenius Kramp og Maria Hove Pedersen, Økonomisk Afdeling, og Lasse Nørgård Vogelius, Statistisk Afdeling Indledning og sammenfatning Danskerne er i løbet

Læs mere