Fattigdom. - et emnearbejde i klasse om vilkår og rettigheder. Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fattigdom. - et emnearbejde i 5. 10. klasse om vilkår og rettigheder. Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne"

Transkript

1 Fattigdom - et emnearbejde i klasse om vilkår og rettigheder Inspirationshæfte til læreren Opgaver til eleverne Udarbejdet af Jytte Friis FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 2014

2 Indhold Forord..s. 2 Oversigt over materialet..s. 3 Pædagogisk introduktion. s. 4 Lærerinfo, fattigdomsbegrebet..s. 6 Kom-godt-i-gang-øvelser..s. 9 Elevsider..s. 11 Linkssamling..s. 31 Artikel: Børn i familier med få penge..bilag 1 Forord Dette materiale sætter fokus på begrebet fattigdom i et børneperspektiv, og mange af tematikkerne berører artiklerne i FN s børnekonvention. Fattigdom behandles fra både en historisk, en global, en national og en etisk vinkel. For at gøre emnet mere nærværende for eleverne, er børn og unges liv i fokus i en stor del af temaerne. Materialet indledes med en pædagogisk introduktion til læreren omkring arbejdet med fattigdom, dernæst en informationsdel omkring definitioner af fattigdomsbegrebet hvorefter følger opgavesider til eleverne samt forslag til supplerende undervisningsmaterialer. Du bruger naturligvis materialet på DIN måde, og må gerne kopiere det, men ikke redigere i det. Hvis materialet giver anledning til spørgsmål, er man velkommen til at kontakte undertegnede. Med venlig hilsen Jytte Friis sundhedspædagogisk konsulent FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber mobil Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

3 OVERSIGT Emner og temaer Materialets art Fag Fattigdom på skoleskemaet Pædagogisk introduktion - Begrebsafklaring Lærerinfo - Hvad er fattigdom Indkredsning af fattigdomsbegrebet Opfattelser af fattigdom - lav en undersøgelse Rigdom vs. Fattigdom - absolut og relativ fattigdom Kom-godt-i-gang-øvelser Elevopgaver 1-2 Lærerinfo 1-2 Elevside 1 Elevside 2 Dansk, sundhedsundervisning, samfundsfag Dansk, sundhedsundervisning, samfundsfag Dansk, sundhedsundervisning, matematik, samfundsfag Dansk, sundhedsundervisning, samfundsfag, kristendomskundskab Penge som begreb Elevside 3 Dansk, sundhedsundervisning, historie, mat., samfundsfag, kristendomskundskab. Børn i familier med få penge Elevside 4 Artikel fra Børnerådet, bilag 1 Dansk, sundhedsundervisning, samfundsfag Fattigdom og fællesskab - forbrug, popularitet, normer Elevside 5 Dansk, sundhedsundervisning Børnearbejde Elevside 6 Dansk, sundhedsundervisning, samfundsfag Hjemløs Elevside 7 Hjemløs i Danmark Elevside 8 Hjemløse børn Elevside 9 Tiggeri Elevside 10 Tiggeri og selvværd Elevside 11 To familier - én verden Elevside 12 Dansk, sundhedsundervisning, samfundsfag, kristendomskundskab Dansk, sundhedsundervisning, samfundsfag, kristendomskundskab Dansk, sundhedsundervisning, samfundsfag, kristendomskundskab Dansk, sundhedsundervisning, samfundsfag, kristendomskundskab Dansk, sundhedsundervisning, kristendomskundskab Dansk, sundhedsundervisning, samfundsfag, kristendomskundskab Links Børn i familier med få penge Linkssamling Artikel fra undersøgelse fra Børnerådet, Bilag 1 Dansk, sundhedsundervisning, samfundsfag, kristendomskundskab Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 3

4 Pædagogisk introduktion Fattigdom på skoleskemaet Fattigdom er et begreb, som vi ofte forbinder med fattige lande ulande den 3. verden. Men fattigdom er også et eksisterende fænomen i den vestlige rige verden, og med fattigdommen risikoen for social udstødelse. Fattigdom er et fænomen, som vi konstant støder på i hverdagen - i medierne, i samfundet, i vores omgivelser og måske i vores egen tilværelse. Fattigdom rammer både voksne og de børn og unge, vi møder i skolen - ofte børn og unge, som i forvejen er sårbare og udsatte. Det er vigtigt, at eleverne opnår forudsætninger for at kunne forholde sig til og rumme de fattigdomsproblemer, de vil være vidner til livet igennem. Og lige så vigtigt er det, at eleverne reflekterer over og får kendskab til handlemuligheder i forhold til problemstillingen. Fattigdom på skoleskemaet giver mulighed for, at eleverne får forståelse for og en dybere indsigt i fattigdomsproblemerne, både i vores eget samfund og ude i den store verden, så de bliver i stand til at håndtere mødet med fattigdommen, hvad enten det sker på tv, på rejsen, på gaden, i klassen eller i livet. Formål og indhold Formålet med dette materiale er at bidrage til, at eleverne opnår indsigt i og forståelse for fattigdomsproblematikken og dens kompleksitet, at de arbejder med holdninger og stillingtagen og bliver klogere på sig selv og hinanden, og at de opnår et kendskab til handlemuligheder og får styrket deres handlekompetence i forhold til problemstillingen. Fag og klassetrin Materialet henvender sig til klassetrin. Der kan anlægges mange perspektiver på fattigdom økonomiske, globale, politiske, samfundsmæssige, historiske, etiske, kulturelle, sociale etc. Derfor er det et emne, hvor det er oplagt at arbejde tværfagligt eller flerfagligt. I dette materiale er samfundsfag, historie, geografi, religion, dansk indtænkt, ligesom materialet tilgodeser formål og kompetenceområder i det obligatoriske emne Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Indhold og emner Materialet skal betragtes som et inspirationsmateriale, der ikke kan stå alene, men skal suppleres med bøger, film og andet. Materialet består af forslag til undervisningsmetoder samt elevsider med elevopgaver og desuden relevante links. Det er den enkelte lærer og lærerteamets opgave at plukke og vælge temaer og opgaver ud til det emne, man har valgt at arbejde med. For at overskueliggøre planlægningen, er materialets dele listet op i en detaljeret oversigt (s. 3). Planlægning af undervisning Materialet er udarbejdet med henblik på at kunne anvendes både i forbindelse med enkeltstående temadage og emneuger samt længerevarende forløb i enkelte eller flere fag samt i understøttende undervisning. I planlægningen kan der tages afsæt i et emne eller i et eller flere fag. Materialets forskellige dele kan anvendes uafhængigt af hinanden og i forskellige kombinationer, så det er muligt at inddrage de elementer, der er relevante i en given sammenhæng og konstruere sit eget forløb. De foreslåede supplerende materialer er for en stor del er interaktive og kan anvendes direkte i undervisningen. 4 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

5 Pædagogisk introduktion Elevsiderne består af åbne, refleksive og elevinvolverende opgaver med metoder, der er inspireret af sundhedspædagogiske metoder fra bl.a. materialet Tackling, Aktive vurderinger og Fremtidsværksted samt Kooperative læringsprincipper. Hvordan kan der arbejdes med emnet fattigdom? Visionen for undervisningsforslagene i dette materiale er at bidrage til en undervisning, hvor eleverne involveres og arbejder med både viden og visioner samt udvikler handlekompetence i forhold til de udfordringer, de møder. Den pædagogiske tilgang i materialet er procesorienteret og opbygget efter nedenstående model: 1. Undersøgelse af årsag og betydning 2. Udvikling af visioner og alternativer 3. Refleksion over handling og forandring 4. Opsamling og evaluering Nedenfor gives bud på hvilke omdrejningspunkter, der kan lægges ind over emnearbejderne: Ad 1. Undersøgelse af årsager til og betydning af et emne Hvorfor er dette emne vigtigt for os? Hvad ved vi om emnet i forvejen? Og hvor ved vi det fra? (medier, reklamer, forældre, os selv osv.) Hvad vil vi gerne vide? Hvor kan vi hente viden om emnet? Hvem ved noget? Personer, organisationer, bøger, nettet. Hvilke interesser har personer/organisationer ift. emnet, politisk, økonomisk, etisk etc.? Hvorfor er tingene som de er? (årsager til problemstillingen) Hvilken betydning har emnet/problemstillingen for os og for andre? Nu og i fremtiden? Ad 2. Udvikling af visioner og alternativer Behøver det være, som det er? Hvilke alternativer er der til den aktuelle problemstilling? Når I tænker på alternativer, så tænk både på forholdene i det nære omkring jer og globalt hvordan er det ude i verden? Hvordan kunne vi tænke os, det skulle være? Hvilke visioner har vi? Og hvorfor? Ad 3. Refleksion over handling og forandring Hvilke forandringer skal der ske, for at vi nærmer os vores visioner? Skal der ske forandringer med os selv, i klassen, på skolen, i familien, i samfundet? Hvilke handlemuligheder eksisterer for at opnå disse forandringer? Hvilke barrierer er der for at udføre forskellige handlinger og for, at de fører til forandringer? Er der handlinger, vi vil sætte i gang? Ad 4. Opsamling og evaluering Hvad har vi lært? Hvad har overrasket mest? Hvilke nye problemstillinger er dukket op? Hvordan vil vi samle op på eventuelle handlinger og evaluere dem? Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 5

6 Begrebsafklaring: Lærerinfo Ordet fattigdom udtrykker, at man ikke har en tilstrækkelig mængde ressourcer til rådighed. Inden for økonomi arbejder man med fattigdom som et målbart fænomen, hvor der skelnes mellem de to fattigdomsbegreber, absolut fattigdom og relativ fattigdom. Absolut fattigdom er, hvor der er mangel på elementære fornødenheder til livets opretholdelse (føde, drikkevand, beskyttelse mod vejret, beklædning, sundhed). I denne forståelse er fattigdom ens, uanset hvilken tid, man studerer, og hvilket sted, det drejer sig om. Med relativ fattigdom er der tale om et subjektivt oplevet fænomen, hvor der ganske vist ikke er akut mangel på basale fornødenheder, men hvor sociale behov ikke er dækket, hvilket kan føre til udelukkelse og udstødelse af fællesskabet (adgang til informationer, transportmuligheder, uddannelse, tryghed, håb og flere andre). Her opfattes fattigdom som kontekstbestemt, dvs. afhængig af tid og sted. I daglig tale bruges ordet fattigdom dog i begge betydninger, som om der var tale om én og samme definition. I Danmark kan man eksempelvis blive opfattet som/føle sig fattig, hvis man ikke har råd til at lade sine børn komme med på lejrskole eller har råd til fritidsaktiviteter, hvilket er et eksempel på relativ fattigdom, mens det er absolut fattigdom, hvis man ikke har mad eller penge til mad, medicin og andre fornødenheder. Inden for politik betragtes bekæmpelse af fattigdom typisk som et mål for det politiske system, og de fleste samfund har systemer, der varetager dette område. I Danmark sker dette blandt andet gennem pensionssystemet, dagpenge, kontanthjælp, aktivering, et progressivt skattesystem og meget mere. Inden for folkeretten har der været en bevægelse for at udvide menneskerettighederne til også at omfatte retten til ikke at leve i fattigdom. Inden for uddannelse vanskeliggør fattigdom effektiv indlæring. Da uddannelse samtidig betragtes som den mest effektive måde at komme ud af fattigdom, er der flere, der mener, at uddannelsessystemet kan opfattes som en ond cirkel, hvor de riges børn bliver rigere, og de fattiges børn fattigere. Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi. OECD: definerer fattigdomsgrænsen som halvdelen af medianindkomsten. Medianindkomsten er den indkomst, som ligger i midten af indkomstskalaen, dvs. en indkomst, som der er lige mange der ligger hhv. over og under (og er ikke det samme som en gennemsnitlig indkomst). Det svarer i Danmark til lidt over kr. pr. voksen person i årlig indkomst efter skat. Børn tæller mindre end voksne. Iflg. denne beregning er der 165.ooo personer i Danmark, som lever under fattigdomsgrænsen. (Kilde: Det økonomiske råd) EU: definerer fattigdomsgrænsen som 60 % af medianindkomsten. Danmark: definerer fattigdom som en situation, hvor en person eller en familie ufrivilligt har væsentligt dårligere livsvilkår sammenlignet med den øvrige befolkning. Gruppen af økonomisk fattige udgøres af personer, der opfylder følgende: En disponibel indkomst, der i 3 på hinanden følgende år er under den kritiske indkomstgrænse på 50 procent af medianindkomsten. Familiens formue er under kr. pr. voksen (2010-niveau). Personen er ikke studerende eller deler husstand med studerende over 17 år. 6 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

7 Lærerinfo Fra Leksikon for det 21. århundrede: Fattigdom - hvad er det, hvordan påvirker den menneskers liv, og hvordan kan man bedst komme den til livs? Det er temaer, som samfundsforskere og politikere har beskæftiget sig meget med. Meningsforskellene er store på alle tre punkter. Når det gælder selve definitionen af fattigdom, strides forskere om den har en almen gyldighed eller beror på lokale forhold. Talsmænd for førstnævnte holdning går ud fra, at der findes visse målbare almene behov - for f.eks. mad og bolig - som må tilfredsstilles, for at mennesker ikke skal være fattige. Biologiske behov er imidlertid et helt uegnet mål. Opfattelsen af hvad der er tilstrækkelig, varierer fra kultur til kultur; en fattig amerikaner kan med en inders øje let fremtræde som en velstående mand. Desuden findes der ikke i nogen kultur biologiske mindstemål, som vi mennesker lægger til grund når vi oplever andre eller os selv som fattige. Det som giver udslaget er derimod vores særegne kulturelle standarder for det som er materielle mindstemål for et menneskeværdigt liv. Fattigdom er således et relativt begreb. Og kategorien «de fattige» eller «fattigfolk» bliver kun samfundsmæssig virkelig, hvis den kan danne udgangspunkt for menneskelig handling, når de forskellige grupper i et lagdelt samfund er enige om standarden og vurderingen. Med andre ord: fattigdom optræder kun i samfund, hvor det findes virkelige forskelle i materiel standard i befolkningen. Stenaldermennesker var ikke fattige, for de havde ingen bedrestillede at sammenligne sig med. Følgelig kunne de ikke opleve deres egen knaphed. Men forskelle alene er ikke nok til at skabe kategorien fattigfolk. Mennesker kan forsøge at skjule deres knaphed, og det er kun hvis de afsløres og deres knaphed bliver kendt for andre, at de fremstår som fattige. Men selv da falder de ikke nødvendigvis ind under kategorien fattigfolk. En indisk asket vælger f.eks. bevidst at klare sig med så lidt som muligt. Og selv betragter han denne livsstil som den mest prisværdige, og hans medmennesker beundrer og ærefrygter ham. Sigøjnernes livsstil opfattes derimod af mange bofaste som kummerlig og alt andet end prisværdig, men hvis sigøjnerne selv har et værdisystem som priser denne stil, er de ikke fattige i deres egne øjne. Det er altså kun hvis bedrestillede og dårligere stillede er enige i vurderingen af hvornår knaphed bliver socialt nederlag og skam, at den egentlige fattigdomssituation opstår. Meget tyder på, at stadig flere mennesker i verden er i denne situation: Store befolkningsgrupper i den tredje verden, som før var stolte af deres egen kultur, betragter nu sig selv som underudviklede og tilbagestående. I alle verdens større byer er der et voksende proletariat, som helt kommer til kort i forhold til den levestandard, som de ved andre har. Og stadig flere flygter fra et liv i udkantsområder og landsbyer som ikke længere tilfredsstiller deres mål for et menneskeværdigt liv. Når verden således får stadig flere fattige, er det ikke fordi levevilkårene objektivt set forværres så drastisk, men fordi hele verden bliver til et mere lagdelt samfund med samme standarder og mål. Hvad karakteriserer fattige menneskers liv? Varierer det også med lokal kultur, eller har fattige liv verden over visse fællestræk i livskvalitet? Den nordamerikanske antropolog Oscar Lewis har fremført sidstnævnte synspunkt. Han udviklede begrebet «fattigdomskultur» (culture of poverty) i en liste på over 70 træk, som han antog var alment gyldige, deriblandt apati, manglende evne til langsigtet planlægning, manglende familiesammenhold, og mødre som familiens kerne. Listen er aldrig blevet videnskabelig testet, og må anses bero på spekulationer. Desuden kan en sådan optagethed af ligheder let vende opmærksomheden væk fra de kulturelle uligheder, som gør at fattigdom i Cairo og Calcutta alt i alt giver meget forskellige liv. Når Lewis' begreb om fattigdomskultur alligevel er blevet så betydningsfuldt, beror det nok på, at mange af de træk han nævner er iøjnefaldende i de fleste fattigdomssituationer. Men endnu mere skyldes det, at han bliver taget til indtægt for et bestemt politisk syn på hvordan man kan bekæmpe fattigdom, Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 7

8 Lærerinfo nemlig at det er de fattige selv som må forandres, fordi ondets rod ligger i dem selv, i de holdninger og vaner som udgør deres kultur. Enhver konkret fattigdomssituation - det liv som de fattige lever det - bliver til ved et samspil af forhold i storsamfundet og i de fattiges eget nærmiljø. De grundlæggende forudsætninger for fattigdom skabes ikke af de fattige selv, men af politisk-økonomiske forhold i samfundet. Men den konkrete udformning som fattige mennesker giver deres liv, fremkommer gennem et væld af små daglige afgørelser, som de selv tager. Denne levemåde/livsstil er ikke naturgivet, men er et valg blandt flere alternativer. Når nogle eksperter mener, at den forskning der tager sigte på at bekæmpe fattigdom, skal koncentrere sig om analysen af storsamfundets politisk-økonomiske struktur, og overse fattige menneskers faktiske livssituation, er det en grundlæggende fejltagelse. For at kunne forudsige virkningerne af praktiske hjælpeforanstaltninger til at bedre de fattiges kår - som storsamfundet iværksætter - kræves først indgående studier af de fattiges dagligliv og livsmønstre. Programmer for bekæmpelse af fattigdom må bygge på en forståelse af samspillet mellem alle de faktorer, som skaber denne ulykkelige livssituation. Kilde: Redaktion med ansvar for dette opslag: Sociologi Originalopslag fra pax Leksikon ( ) 8 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

9 Kom-godt-i-gang-øvelser Hvad er fattigdom? Formål: at eleverne indkredser fattigdomsbegrebet og samtidig opdager begrebets kompleksitet og derved opnår en nuanceret forståelse for og respekt omkring fattigdomsproblematikken og dens mange konsekvenser, samt de udfordringer, der følger. Fattigdom Individuelt: Eleverne laver brainstorm over ordet fattigdom. Alt, hvad de kommer til at tænke på. Ca. 3 min. Fælles: Nu skrives ordene fra brainstormen på tavlen. Der stilles opklarende spørgsmål og uddybes, men alle forslag godkendes, bortset fra ord, man kan blive enige om betyder det samme, - de skrives kun én gang. Absolut og relativ fattigdom Begreberne og/eller de to betragtninger absolut fattigdom og relativ fattigdom præsenteres (se Lærerinfo). Gå ordene på tavlen igennem igen, gerne i grupper, og sorter dem i to kasser, alt efter, om der er tale om absolut fattigdom eller relativ fattigdom. Findes der absolut fattigdom i Danmark? Findes der relativ fattigdom? Giv eksempler. Hvad skyldes fattigdom? Grupper på fire: Hvilke årsager kan der være til, at man er fattig i Danmark? Eleverne henter viden i bøger, på nettet og hos hinanden. Hver elev opdeler et A-4 ark i to kolonner: Gruppens svar Nye svar. I den venstre kolonne med gruppens svar skriver alle elever de svar på spørgsmålet, som gruppen har læst og snakket sig frem til. Efter aftalt tid skal eleverne op at gå og finde en partner fra en anden gruppe. De to læser deres gruppers svar for hinanden, og eleverne skriver 2-3 svar ned, som de ikke havde i forvejen. Nu går eleverne tilbage i egne grupper og deler de nye svar med gruppen. Gruppen bliver enige om, hvilke svar, de gerne vil tage til sig. Grupperne laver nu planche med alle deres svar til ophængning og fremlæggelse i klassen. Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 9

10 Kom-godt-i-gang-øvelser Hvad kan der gøres for at bekæmpe og undgå fattigdom i Danmark? Grupperne fra før: Gruppen deles om ét stykke papir, som sendes rundt. På skift skriver eleverne ét forslag til, hvad der kan være med til at bekæmpe fattigdom (tænk på årsagerne til fattigdom) - uden hensyn til, om forslagene er realistiske. Når gruppen er udtømt for ideer, gås forslagene igennem og eleverne giver dem et tal fra 1-3, alt efter, om forslaget er 1) realistisk 2) måske realistisk og 3) urealistisk. Fælles: Der opsættes stor planche med 3 kolonner. Grupperne fremlægger på skift de 3 i gruppen præsenterer på skift forslagene fra de 3 kolonner, mens den 4. fra gruppen skriver gruppens ideer på planchen. Til sidst fælles drøftelser med læreren som ordstyrer. Definition af fattigdom Der kan fokuseres på to vinkler omkring definition af fattigdom dels på selve definitionen af fattigdom: Hvad er fattigdom? Men også på det at definere fattigdom hvorfor politikerne i Danmark er uenige om, om vi skal have en fattigdomsdefinition og en fattigdomsgrænse i Danmark, og hvad det kan betyde at have en sådan. Her foreslås det at lade eleverne arbejde med at definere fattigdom, for dermed at sætte overvejelser og diskussioner i gang omkring fattigdom og bringe forforståelser (fordomme) i spil. Desuden henvises der til forskellige hjemmesider, rapporter og artikler omkring fattigdomsdefinitioner. Indled og afslut emnearbejdet med at lade eleverne definere fattigdom. Læreren overvejer, om arbejdet både skal gælde definition af fattigdom i Danmark og fattigdom i verden, evt. som to definitioner. Grupper på 3: Eleverne prøver, om de kan lave en definition på fattigdom ud fra spørgsmålet: Hvad er fattigdom? (i Danmark/i verden). Grupperne skriver definitionerne op og præsenter dem for hinanden. Definitionerne korrigeres ikke, uddybes højst. Som det sidste i emneforløbet arbejde eleverne igen (i de samme grupper som ovenfor) med at definere fattigdom ud fra det samme spørgsmål. Når de har lavet et udkast, skal de sammenligne med de første definitioner, de lavede. Hvad har ændret sig og hvorfor? Hvad har de lært? Hvorfor er det svært at definere fattigdom? Fælles opsamling. Hvad skal en fattigdomsdefinition have med? (økonomi, sundhed, livskvalitet etc.?) Kan man have en fælles fattigdomsdefinition for hele verden? Hvorfor/hvorfor ikke? Lad eleverne finde definitioner af fattigdom og artikler om fattigdomsdefinitioner, men først efter, at de selv har arbejdet med at definere fattigdom. 10 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

11 Elevside 1.1 Opfattelser af fattigdom Lav en undersøgelse Formål: At gøre overvejelser omkring begrebet fattigdom og strukturere tanker og viden gennem forberedelse af spørgsmål til undersøgelse. Desuden at møde andre holdninger og erfaringer og endelig at formidle og videndele samt tage imod, reflektere og forholde sig til ny viden. Opgave: Lav en undersøgelse af, hvordan folk opfatter fattigdom. I kan lave undersøgelsen i klassen, parallelklassen, flere klasser, på lærerværelset, blandt jeres forældre, ude i byen osv. Undersøgelsen kan være skriftlig eller den kan være i form af et mundtligt interview, hvor I stiller spørgsmålene og noterer svarene ned, som I får, eller I kan optage interviewet, fx på mp3 eller på mobil, og bagefter referere svarene skriftligt. I kan vælge at formulere spørgsmålene, så der er bestemte svarmuligheder, eller I kan stille åbne spørgsmål, som folk kan svare frit på. I kan også kombinere de to typer af spørgsmål i jeres undersøgelse. I kan fx spørge interview-personerne, hvad de forstår ved fattigdom, om de mener, der er fattigdom i Danmark eller om det kun er i u-landene, om fattigdom er selvforskyldt, om vi skal acceptere fattigdom eller arbejde på at undgå fattigdom, hvad der kan gøres ved fattigdom, hvad fattigdom betyder for den, der er fattig, hvad det betyder for andre i samfundet, hvis der er fattigdom osv., osv. Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 11

12 Elevside 1.2 Find ud af: Hvad ønsker I at vide? Hvorfor? Hvad vil I bruge jeres undersøgelse til? Og hvordan? Hvem vil I spørge? (hvem kan give svar på det, I vil vide) Egner jeres undersøgelse sig bedst til skriftlig eller mundtlig spørgeform? Skal man kunne svare frit, eller vil I give svarmuligheder? (fx ja, nej, både-og, ved ikke) eller begge dele? Formuler spørgsmålene, så de er lette at forstå for den, I spørger. Afprøv evt. jeres spørgsmål over for klassekammerater inden I begynder på jeres undersøgelse. Når I har foretaget jeres undersøgelse, skal den behandles og præsenteres for klassen og evt. andre. Lav en opgørelse over besvarelserne på de lukkede spørgsmål Lav en sammenfatning af besvarelserne på de åbne spørgsmål Lav en konklusion på jeres undersøgelse hvad fortæller den jer? Overvej, om der er særligt interessante ting at fremhæve, som fx store modsætninger eller stor enighed mellem besvarelserne, store overraskelser ift jeres forventninger eller andet. Overvej og diskuter mulige forklaringer. Præsenter også disse emner i jeres fremlæggelse. 12 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

13 Elevside 2.1 Rigdom vs. Fattigdom Formål: At udvide fattigdomsbegrebet til at omhandle andet, end hvad der har med penge at gøre, og samtidig at sætte begreberne fattigdom og rigdom i relation til begrebet livskvalitet. 1. Diskuter, hvad de enkelte niveauer i Maslows behovspyramide betyder. 2. Diskuter, hvilke behov i pyramiden, der kun kan opfyldes, hvis man har penge. 3. Diskuter, hvilke behov i pyramiden, der kan opfyldes, selvom man ingen penge har. Absolut og relativ fattigdom Absolut fattigdom betyder mangel på det helt nødvendige for overlevelse. Absolut fattigdom er ens og uafhængig af tid og sted. Relativ fattigdom handler om at sociale behov ikke er dækket og om social udstødelse, fordi man ikke har råd til at være en del af fællesskabet. Relativ fattigdom afhænger af tid og sted, normer og kulturer. Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 13

14 Elevside 2.2 Tænkeboks: Kan man være fattig uden at mangle penge? Giv eksempler. Kan man være rig, selv om man ingen penge har? Giv eksempler. Giv eksempler på, at man kan have høj livskvalitet, selvom man er fattig. Prøv at finde forklaringer og begrunde. Giv eksempler på, at fattigdom er en hindring for livskvalitet. Prøv at finde forklaringer og begrunde. Roden til alt ondt Der er et gammelt ordsprog, der hedder lediggang er roden til alt ondt. Man kunne måske også sige, at fattigdom er roden til alt ondt. Giv eksempler på, hvilke konsekvenser fattigdom kan have - for den fattige - i et rigt land og i et fattigt land - for børn i fattige familier - i et rigt land og i et fattigt land - for sundheden - i et rigt land og i et fattigt land - for kriminalitet - i et rigt land og i et fattigt land - for uddannelse - i et rigt land og i et fattigt land - for terrorisme - i et rigt land og i et fattigt land - for flygtninge i et rigt land og i et fattigt land 14 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

15 Elevside 3.1 Penge som begreb Lav en brainstorm Formål: at reflektere over begrebet penge at få en udvidet opfattelse af begrebet penge at forskellige opfattelser og erfaringer tydeliggøres. Foto: Colorbox Proces: Hvad kommer I til at tænke på, som har med penge at gøre? Grupper på 4 eller 5 omkring et bord. I har et fælles A4 ark, som I deler til jeres brainstorm. På skift noterer I et ord, I kommer til at tænke på i relation til begrebet penge. Arket går videre til den næste i gruppen. Der fortsættes én eller to omgange. Læreren eller en elev opsamler nu gruppernes ord på tavlen. Ord, der allerede er sagt eller tæt beslægtet, gentages ikke på tavlen. Nu ses der på, om ordene kan kategoriseres i nogen hovedområder? Gerne lige så mange kategorier, som der kan dannes grupper i klassen. Det er vigtigt, at der anlægges forskellige perspektiver på begrebet penge kulturelle, historiske, sociale, økonomiske, politiske osv. Evt. hjælper læreren men at udvide begrebet og bringe forskellige perspektiver i spil. Der dannes nu en ny gruppe for hver kategori. Der vælges en skriver i hver gruppe. Grupperne laver fælles brainstorm inden for hver sin kategori. Det gælder om at få så mange ord med som muligt denne gang på afmålt tid. Afsæt fx 5 min. Fælles opsamling kan de øvrige grupper supplere brainstormen over den enkelte kategori? Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 15

16 Elevside 3.2 Tilbage i gruppen. Individuelt: Hvilken kategori har givet mig mest nyt at tænke over? Overrasket mig mest? Hvorfor? Fortæl til hinanden to og to. Fortæl den andens svar til resten af gruppen. Eksempler fra grupperne gives fælles i klassen fx et eksempel på hver kategori hvad overraskede og hvorfor? Lad eksemplerne stå ukommenteret. Fortsættelse Der kan brainstormes, diskuteres eller fabuleres over andre områder i relation til penge, fx Penge og magt Penge og lykke Penge og kærlighed Penge og venner Penge nok? eller man kan arbejde videre i en mere fagspecifik retning, fx med et økonomisk, et historisk og/eller et politisk fokus. 16 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

17 Elevside 4.1 Unge og penge Artikel: Børn i familier med få penge (bilag 1) Foto: Harald Nyborg Formål: At få indsigt i og viden om vilkårene for unge, der har meget få penge til rådighed, og hvad det betyder for dem, samt at reflektere over sociale spilleregler relateret til penge. Desuden at forholde sig til de historier, de 5 unge fortæller i artiklen. Proces: Klassen inddeles i 5 eller 6 grupper. Hver gruppe repræsenterer en af de 5 unge i artiklen. En evt. 6. gruppe repræsenterer eksperten (forskerens forklarende afsnit i artiklen). Læs artiklen. Afmærk alle de steder i artiklen, hvor det er jeres gruppes person, der udtaler sig. Snak om, hvordan jeres person er, så I kommer til at kende ham/hende godt. Hvad ville I spørge personen om, hvis I fik mulighed for det? Formuler spørgsmålene. Diskuter, hvad I tror, personen ville svare. Hvad ville I sige til personen, hvis I mødte hende? Formuler det på skrift. Hver gruppe viser et lille rollespil for klassen: en elev spiller gruppens person fra artiklen (evt. hjælper to elever hinanden); resten af gruppen stiller spørgsmålene, som personen skal forsøge at besvare. Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 17

18 Elevside 4.2 Diskuter på klassen: Kan I godt forstå personerne i artiklen? Hvad og hvorfor/hvorfor ikke? Er det flovt, hvis man ikke har så mange penge? Hvorfor/hvorfor ikke? Kan man vide med sikkerhed, at alle de andre har mere end én selv? Er det rigtigt, at det har stor betydning, at man har det nye og smarte tøj og de nyeste it-ting? Hvorfor/hvorfor ikke? Læs og diskuter nedenstående case. Formålet er at få forskellige holdninger og overvejelser frem og ikke at nå til enighed om en løsning: 8. Z skal på en ret dyr lejrskole til Østrig i uge 6, hvor de skal stå på ski. Elever, der ikke tager med på turen, skal gå i skole i parallelklassen hele ugen. Nu viser det sig, at en af drengene ikke kan komme med og hans kammerater ved, at han vildt gerne vil. De tror, han ikke tager med, fordi han ikke har pengene. Hvad skal de gøre? Hvad skal klassen gøre? Hvad skal skolen gøre? Hvad ville du synes som klassekammerat? Som den elev, det handler om? Er det rigtigt, at personer, der har mange penge, har lettere ved at blive populær? Hvorfor/hvorfor ikke? Er det rigtigt, at personer, der har mange penge, har lettere ved at få venner? Hvorfor/hvorfor ikke? Man er en bedre ven, hvis man har mange penge! Diskuter, om det er rigtigt, forkert eller både-og rigtigt. Giv eksempler og begrund. 18 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

19 Elevside 5.1 Fattigdom og fællesskab Foto: Colorbox Formål: At arbejde med fattigdomsproblematikken, som den kan komme til udtryk for børn og unge i Danmark. At diskutere forbrug, fællesskab, status og popularitet. At diskutere klassens normer og fællesskab i forhold til økonomi og at diskutere, om noget skal laves om, og i så fald, hvordan. Intro: Der er stor forskel på, hvor mange penge familier og børn og unge i Danmark har. Forskellen er blevet større de senere år, og der er flere og flere børnefamilier, der har svært ved at klare sig. Familier, der har svært ved at klare sig, kan blive nødt til at droppe fritidsaktiviteter, der koster kontingent eller særligt udstyr, måske kan de ikke tage på ferie eller holde fødselsdage, de har måske ikke bil og kan ikke være med til at køre på skift med andre forældre, de har ikke råd til at købe computer og mobil eller det nye, smarte tøj osv., osv. Børn og unge i familier med få penge får ikke de samme muligheder og de samme ting og oplevelser, som de kan se, andre får, og som de også godt kunne tænke sig. Det værste er måske ikke, at de ikke kan få tingene eller oplevelserne, men at de kan blive holdt uden for fællesskabet, både i skolen og i fritiden. Hvis man ikke kan bidrage på lige fod med andre, foretage sig de samme ting eller klæde sig nogenlunde som de andre, kan man nemt føle sig udenfor eller blive holdt udenfor. Derfor taler man i Danmark om, at fattigdom bl.a. kommer til udtryk ved, at man bliver isoleret og udelukket fra fællesskabet. 1. Gå sammen i grupper på 3 og diskuter og skriv ned: Hvilke ting og oplevelser vil unge især gerne have råd til at købe. Giv eksempler og begrund. Fælles opsamling. Er I enige? Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 19

20 Elevside Fælles gennemgang af begrebet flertalsmisforståelse: Flertalsmisforståelse betyder, at man tror, de fleste gør eller har eller kan noget, selv om det i virkeligheden ikke er tilfældet. Fx at alle de andre har nyt smart tøj eller de fleste begynder at ryge eller alle de andre fester hver weekend eller alle de andre går hele tiden i biografen osv., osv. Flertalsmisforståelse har bl.a. noget med synlighed at gøre med det vi kan se, eller det vi får øje på. Det, vi ser, kommer vi let til at tro, er det almindelige, som gælder for alle andre. Fx kan vi se dem, der står og ryger, men ikke alle dem, der ikke gør, vi lægger mærke til dem med de nye, smarte bukser, men ikke alle dem, der ikke har osv. Flertalsmisforståelse har også noget at gøre med, hvad vi hører andre fortælle om og det er jo klart sjovere at fortælle om festen eller filmen eller vennerne end det er at fortælle om ikke-oplevelser eller at man sad alene på sit værelse og så tv eller lavede lektier Gå tilbage i gruppen fra før: a. Giv eksempler på flertalsmisforståelser, som I tror, I selv har eller har haft. b. Flertalsmisforståelser påvirker vores forbrug og vores handlinger rigtig meget. Find eksempler og prøv at begrunde. c. Hvilke andre ting end flertalsmisforståelser er med til at påvirke og bestemme vores forbrug? Giv eksempler og begrund. d. Hvilke ting er nødvendige at have råd til, for at være med i fællesskabet i jeres klasse? Giv eksempler og begrund. e. Hvilke ting og aktiviteter giver især status? 2. Saml op på klassen og diskuter. Lav en prioriteret liste over ting, der er særligt vigtige for at kunne være med i et fællesskab. Kan I blive enige? 3. Besvar et spørgsmål ad gangen ved først at diskutere to og to og derefter fælles opsamling: a. Er det sådan her i klassen, at man er mere populær, hvis man har de nyeste ting? b. Hvis det er sådan hvem bestemmer det skal være sådan? Og vil vi gerne lave det om? c. Hvad kan vi gøre, for at det kan blive anderledes? d. Hvad kan vi blive enige om, at vi vil gøre, for at det bliver anderledes? e. Hvad skal der videre ske for at få lavet en aftale i klassen, der holder? Se evt. > megafonen > klasse > Danmark > Fattige børn > Video 20 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

21 Elevside 5.3 Fattigdom og fællesskab Foto: Colorbox Der er ingen tvivl om, at børnene på billedet lever i yderste fattigdom i flygtningelejren. Forældrene har hverken penge eller arbejde, børnene går ikke i skole og de ejer ingenting. Deres overlevelse afhænger fuldstændigt af, at der er andre, der sørger for mad og rent vand og medicin (hjælpeorganisationer og regering). Alligevel ser børnene på billedet glade ud. 1. Drøft to og to: 1. Hvorfor ser børnene på billedet glade ud? Giv flere forklaringer. 2. Drøft, hvad børnene på billedet mangler set med jeres øjne. Hvad betyder det for deres livskvalitet, deres fremtid og deres sundhed? 3. Kan vi lære noget af børnene? 2. Makkerpar går sammen i grupper på fire: a. Hør hinandens svar på spørgsmålene ovenfor. Er I enige? 3. Fælles opsamling. Skriv et essay: Gå sammen to og to og skriv et essay om relativ og absolut fattigdom (se elevside 2.1). Tag afsæt i billedet på kopiside 5.1 og billedet ovenfor og lav en sammenligning af børnenes situationer, hverdag og problemer på de to billeder. Hent inspiration hos hinanden, i bøger, i artiklen Børn i familier med få penge (bilag 1) og på nettet. Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 21

22 Elevside 6 Børnearbejde Formål: Foto: Colorbox At få indsigt i børns forskellige vilkår og problematikkerne omkring børnearbejde, her i landet og i 3. verden. Desuden at få indsigt i udnyttelsen af børn som billig arbejdskraft. 1. Drøft to og to og beskriv: Hvor i verden er billedet taget? Hvem er de to personer på billedet? Hvorfor giver den lille hånd penge til den store hånd? Hvor kommer pengene fra? 2. Fælles opsamling 3. Børnearbejde Grupper på 4. I skal arbejde med spørgsmålene nedenfor ét ad gangen. Start med at besvare spørgsmålet individuelt, og del derefter svarene med de andre i gruppen. Til sidst fælles opsamling. I fattige lande er mange familier afhængige af, at børnene hjælper med i det daglige arbejde i huset og på marken, eller at de er med til at tjene penge til familien. Lav to kolonner, skriv, hvad der er godt og hvad der er skidt ved, at børnene arbejder for familiens overlevelse? I EU må børn under 13 år ikke have et arbejde, hvor de tjener penge, men rigtig mange unge over 13 år har fritidsarbejde for at tjene penge til eget forbrug, - mere eller mindre nødvendige ting, som forældrene ikke kan finde penge til. Oftest handler det således ikke om familiens overlevelse, men om at de unge kan købe de ting, som de gerne vil have, og som kammeraterne har. Hvad er godt og hvad er skidt ved, at så mange unge har fritidsarbejde og tjener penge? Nogen arbejdspladser vil hellere ansætte børn end voksne til arbejdet. Hvorfor? Se evt. 22 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

23 Elevside 7 Hjemløs Formål: Foto: Colorbox At reflektere over problematikken hjemløshed og at tænke sig ind i en hjemløs livssituation og virkelighed. 1. Gå sammen 2 og 2 og diskuter nedenstående spørgsmål til billedet ovenfor. Begrund jeres svar: a. Hvor i verden er vi? b. Er det et fattigt land? c. Hvor står bænken hvad er det for et sted? d. Beskriv manden på bænken (alder, nationalitet, udseende osv.) e. Hvorfor ligger manden på bænken? Skriv mandens historie hvad er der hændt ham, siden han ligger og sover på en offentlig bænk? 2. Dan grupper på fire af de par, som har arbejdet sammen om spørgsmålene ovenfor. Fortæl det andet par om jeres diskussioner og hvad I nåede frem til. Lav fælles opsamling med kort resume fra hver gruppe. Hver gruppe vælger én af de to pars historie, som læses for klassen. 3. Alle bliver i 4-mandsgruppen fra før. Nedenstående spørgsmål er til individuel overvejelse. Skriv overvejelserne ned. Når alle har besvaret spørgsmålene (max 10 min.), udveksler gruppen svar. Fælles opsamling. Har du set eller mødt en hjemløs? Hvordan var det? Hvad tænkte du? Hvad gjorde du? Hvis ikke hvordan tror du så, du vil tænke og handle, når du møder en hjemløs? Nogle af de hjemløse har også børn. Hvordan ville du have det, hvis din mor eller far var hjemløs? Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 23

24 Elevside 8.1 Hjemløshed i Danmark Læs faktaboksen nedenfor og find evt. yderligere oplysninger på nettet. Fakta om hjemløshed i Danmark. Ved Preben Brandt, Projekt Udenfor. Antal hjemløse i Danmark: Antal hjemløse i København: idag Berørt pr. år ca.+ 50 pct. flere pct. af antal hjemløse i Danmark. Fordeling på køn Kvinder: Mænd: 20 pct. 80 pct. Hjemløse af anden etnisk baggrund: Op mod 33 pct. i København. I andre større byer 20 pct. Andre steder 5-7 pct. Hjemløse med psykiske sygdomme: pct. har en alvorlig sindsygdom, næsten alle skizofrene pct. har andre psykiske lidelser som angst og depression. Blandt de yngre er der relativt flere med alvorlig psykisk sygdom. Hjemløse med misbrug: De yngre: De ældre: pct. har et misbrugsproblem. Oftest blandingsmisbrug (hash, heroin, kokain og alkohol) Overvejende alkohol alene. Der er en betydelig overdødelighed blandt hjemløse også blandt de unge. September 2003 Kilde: 24 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

25 Elevside 8.2 Firemands-grupper (gerne dem fra Elevark 7) diskuterer: Hvordan kan det være, en person kan blive hjemløs i Danmark? Er det selvforskyldt, hvis man er hjemløs? Hvad mangler en hjemløs i sit liv, som andre har? Er hjemløshed et udtryk for fattigdom? Fire-hjørner: Hvert hjørne i klasseværelset repræsenterer én af følgende holdninger: Det er familiens ansvar at finde en bolig, hvis en person bliver hjemløs. Det er samfundets ansvar at finde en bolig, hvis en person bliver hjemløs. Den hjemløse må selv finde sig en bolig eller klare sig uden. En anden holdning. Læreren præsenterer eleverne for de fire hjørner. Eleverne placerer sig der, hvor de er enige, eller i det fjerde hjørne, hvis de har et andet syn end de foreslåede. Læreren stiller eleverne spørgsmålet: Hvorfor har I stillet jer, hvor I har? Eleverne i de enkelte hjørner diskuterer svaret og forbereder et kort fælles svar til klassen. Når grupperne præsenterer deres svar, stiller læreren udfordrende spørgsmål til gruppernes holdning, som de skal argumentere for. Eleverne må også stille spørgsmål til hinanden. Undervejs kan eleverne skifte hjørne, hvis de ændrer holdning. Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 25

26 Elevside 9 Hjemløse børn (gadebørn) Formål: At blive opmærksom på problematikken hjemløse børn og begrebet gadebørn. At opnå indsigt i, hvorfor problemet opstår og hvad der kan gøres ved det. Evt. at klassen bidrager med en frivillig hjælpeindsats. Hjemløse børn eller gadebørn er et begreb, som især kendes fra 3. verden. Årsagerne til, at børnene er hjemløse kan være mange, men fælles for dem er, at det er fattigdom, der ligger bag. Det kan være, at forældrene er døde eller at de ikke har råd til at forsørge dem, måske pga. sygdom eller arbejdsløshed. Det kan også være børn, der er blevet væk fra deres familier under naturkatastrofer. Landet er for fattigt til at sørge for børnene. Læs mere i bøger og på nettet. Der findes dog også eksempler på hjemløse børn og unge i den vestlige verden, ikke bare eksempler fra gamle dage (som vi fx kender fra Skammerens datter og Heksefeber), men også eksempler fra nutiden. Det kan være børn eller unge, som er flygtet fra fattigdom i deres hjemland til et vestligt land i håbet om en bedre fremtid. Her lever de ofte illegalt (dvs. uden tilladelse) og må holde sig skjult for ikke at blive sendt tilbage til deres hjemland. Det er en tilværelse, der er yderst fattig og risikabel. Det kan også være unge, der ikke kan bo hjemme hos forældrene af forskellige grunde, eller unge, der er psykisk syge og misbrugere, og som ikke får behandling. Disse unge søger ofte ind til de større byer, hvor de lever fattigt og udsat. Hvad ser I på billedet? Fortæl den lille piges historie (hent viden og inspiration i bøger og på nettet). Hvilke risici er pigen udsat for? Hvad kan der gøres for hende? Fortæl, hvordan det går hende hvad sker der? Foto: Colorbox Hvad kan der gøres og hvad bliver der gjort for at undgå, at børn er hjemløse og må leve på gaden? Se evt.: Dansk røde kors: > skole > flugt Unicef: 26 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

27 Elevside 10 Tiggeri Formål: Foto: Colorbox At reflektere over og drøfte begrebet tiggeri, at se bagom tiggeren og se tiggeren som menneske samt at forholde sig til problematikken. Gå sammen to og to og diskuter: Hvad er det at tigge? Har I selv prøvet at tigge? Hvornår? Hvor er billederne taget kan det være Danmark, eller er de taget i 3. verden? Hvordan kan man se det? Hvad er det for to personer, der tigger på billederne ovenfor? Beskriv deres forskellige situationer og historier og hvorfor I tror, de tigger. Hvorfor er der folk i fattige lande, der tigger? Hvorfor er der folk i rige lande, der tigger? Er der også tiggere i Danmark? Hvad tænker I, hvis I ser en tigger? Giver I ham/hende penge? Hvorfor? / Hvorfor ikke? Fælles opsamling. Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 27

28 Elevside 11 Tiggeri og selvværd Formål: At tænke sig ind i tiggerens situation og følelser og hvad det gør ved et menneskes selvopfattelse og selvværd at være nødt til at tigge for at klare sig. Gå sammen to og to og vælg, hvilket billede I vil arbejde med: A. 1. Hvad ser I på billedet? 2. Hvor kan billedet være taget? 3. Hvorfor sidder kvinden, hvor hun gør? 4. Hvorfor tigger hun? Begrund. 5. Hvordan har hun det med at tigge? Begrund. 6. Giv billedet en titel. Foto: Colorbox B. 1. Hvad ser I på billedet? 2. Hvor kan billedet være taget? 3. Hvorfor sidder kvinden, hvor hun gør? 4. Hvorfor tigger hun? Begrund. 5. Hvordan har hun det med at tigge? Begrund. 6. Giv billedet en titel. Foto: Colorbox C. 1. Hvad ser I på billedet? 2. Hvor kan billedet være taget? 3. Hvorfor sidder kvinden, hvor hun gør? 4. Hvorfor tigger hun? Begrund. 5. Hvordan har hun det med at tigge? Begrund. 6. Giv billedet en titel. Foto: Colorbox Fælles opsamling af alle billedbeskrivelserne. Fokus på begreberne selvopfattelse og selvværd. 28 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

29 Elevside 12.1 To familier én verden Formål: At bringe forskellige overvejelser omkring fattigdomsbegrebet i spil, at kende og kunne skelne mellem velfærdsproblemer og fattigdomsproblemer, at diskutere den skæve fordeling af livsnødvendigheder samt at kende til hjælpeorganisationerne og deres arbejde. Evt. vælger klassen at bidrage til hjælpearbejde. A. Foto: Colorbox B. Foto: Colorbox Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 29

30 Elevside Gå sammen to og to: a. Giv billederne en titel b. Billede A viser en rig familie i et rigt land. Beskriv, hvordan man kan se det. c. Billede B viser en fattig familie i et fattigt land. Beskriv, hvordan man kan se det. d. Hvad er fælles for familierne på de to billeder? Hvad er forskelligt? Ikke kun, hvad man kan se, men også hvad man kan tænke sig til. Skriv ned i to kolonner. e. Hvad tænker I om den skæve fordeling af goderne mellem de to familier? Mellem verdens rige og verdens fattige lande? f. Fælles opsamling på klassen. Makkerparrene aftaler, hvem der fortæller om hvilket billede. 2. Fortsæt to og to, og diskuter: a. Hvad kan den rige familie være rig på? Giv eksempler. b. Hvad kan den rige familie være fattig på? Giv eksempler. c. Hvad kan den fattige familie være rig på? Giv eksempler. d. Hvad kan den fattige familie være fattig på? Giv eksempler. 3. Makkerparrene går sammen to og to og udveksler eksempler. Eksemplerne skrives ind på to plancher, et for den rige familie, et for den fattige familie. Plancherne deles på tværs på midten: Fattig på. / Rig på. og det aktuelle billede (den rige eller den fattige familie) er kopieret ind som centrum. Fælles præsentation og opsamling på klassen, hvor det er aftalt i grupperne, hvem der fremlægger hvilket spørgsmål (a-b-c-d). 4. Fortsæt i firemandsgrupperne eleverne diskuterer og alle elever skriver: a. Hvilke problemer kan den rige familie blive udsat for? Kan det være livstruende? b. Hvilke problemer kan den fattige familie blive udsat for? Hvad kan især blive skadelig eller livstruende? c. Hvad kan der gøres for at undgå det? d. Hvem kan hjælpe? 5. Fælles opsamling. Nødhjælpsarbejde inddrages som svarmulighed i c og d. 30 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

31 Undervisningsmaterialer Links Dansk røde kors: Red barnet: Unicef Danmark: Børnerådet: Børns Vilkår: Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 31

32 32 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

33 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber 33

34 34 Jytte Friis - FriisInnovation sundhed og trivsel i fællesskaber

3. klasse. Forord...3. 7.-9. klasse. emnerne. 0.-3. klasse. Den røde tråd. 1

3. klasse. Forord...3. 7.-9. klasse. emnerne. 0.-3. klasse. Den røde tråd. 1 INDHOLD Forord...3 Introduktion Skolens rolle...5 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab...6 Sundhedsopfattelser...6 Handlekompetence...7 Elevengagement...7 Den Røde Tråd pædagogik og indhold...7

Læs mere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere

Rettentilmig.dk. Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse. Vejledning til undervisere Rettentilmig.dk Et webbaseret undervisningsmateriale om seksuelle rettigheder. Målgruppe: 7.-10. klasse Vejledning til undervisere 1 Indhold Forord 4 Introduktion til de forskellige muligheder på Rettentilmig.dk

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

øvelseskatalog drop diskrimination

øvelseskatalog drop diskrimination øvelseskatalog drop diskrimination kolofon Øvelseskatalog Tilrettelæggelse: Lumi Zuleta og Jette Laage-Petersen, Institut for Menneskerettigheder Redaktion: Mandana Zarrehparvar (ansv.) Grafisk design:

Læs mere

SÆT SPot på homofobi med din klasse

SÆT SPot på homofobi med din klasse AMNESTY INTERACTIVE SÆT SPot på homofobi med din klasse Redigeret og udarbejdet af: Amnesty International Karen Ewers Udgivet: 2012 Amnesty International Gammeltorv 8, 5. sal 1457 København K Tlf. 33 45

Læs mere

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, menneske, medier og samfund

GÅ OP I RØG. Lærervejledning: Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag, geografi og sundhedskundskab i 7.-9.klasse Kræftens Bekæmpelse Lærervejledning: GÅ OP I RØG Tobak, menneske, medier og samfund Fakta og dilemmaer i dansk, samfundsfag,

Læs mere

LIVSKVALITET OG KAPITAL I FORHOLD TIL EKSKLUSION LINE MØLLER & BIRGITTE MIKKELSEN

LIVSKVALITET OG KAPITAL I FORHOLD TIL EKSKLUSION LINE MØLLER & BIRGITTE MIKKELSEN D. 16. JUNI 2014 LINE MØLLER & BIRGITTE MIKKELSEN LIVSKVALITET OG Elsebeth Kjær Olesen University College Syddanmark, Pædagoguddannelsen Aabenraa KAPITAL I FORHOLD TIL EKSKLUSION Tegn: 64.417 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lærervejledning - Introduktion

Lærervejledning - Introduktion Lærervejledning - Introduktion Introduktion til lærervejledning Artikel 14. Enhver har ret til i andre lande at søge og få tilstået asyl mod forfølgelse. FN s Verdenserklæring om menneskerettighederne

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Fattigdom og social udstødelse

Fattigdom og social udstødelse Fattigdom og social udstødelse hvad er det? UNDERVISNINGSHÆFTE FOR 8. OG 9. KLASSE I DANSK OG SAMFUNDSFAG Forord LANDENE I DEN EUROPÆISKE UNION er gået sammen om at gøre 2010 til Europæisk År for bekæmpelse

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

16 fede. aktiviteter

16 fede. aktiviteter 16 fede aktiviteter Formål Formålet med aktiviteterne om børns rettigheder er at udvide spejdere og lederes viden om og forståelse for Børnekonventionen samt at opfordre dem til at tage et medmenneskeligt

Læs mere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere

Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere Væresteders rolle i misbrugsbehandling og bidrag til resocialiseringen af clean misbrugere The part of join-in centres in addiction treatment and their contribution to rehabilitation of clean addicts Af

Læs mere

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ

Forord. Med venlig hilsen Per V. Møller Formand for Dansk Slagtefjerkræ Lærervejledning Forord Dette undervisningsmateriale er udarbejdet til faget samfundsfag i 9. og 10. klasse. Det stiller skarpt på valg og dilemmaer, som vi stilles overfor, når vi skal vælge fødevarer.

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 9. ÅRGANG. uden for [nummer]

DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 9. ÅRGANG. uden for [nummer] 17 DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING TIDSKRIFT FOR FORSKNING OG PRAKSIS I SOCIALT ARBEJDE 9. ÅRGANG NR. 17. 2008 uden for [nummer] uden for nummer, nr. 17, 9. årgang, 2008 Løssalg: 60 kr. Redaktion: Lise Færch,

Læs mere

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde

Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen. Udsatte unge i et landområde Noemi Katznelson og Birgitte Simonsen Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning // Learning Lab Denmark Danmarks Pædagogiske Universitet Udsatte unge i et landområde Center for Ungdomsforskning

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse

UNGE TRAFIKANTER. Delrapport 3. En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse UNGE TRAFIKANTER Delrapport 3 En sociologisk analyse om unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelse Oktober 2002 Unge trafikanter - en sociologisk analyse af unges mobilitet, fællesskaber og risikoopfattelser

Læs mere

MINoriteter og MANGfoldighed

MINoriteter og MANGfoldighed Den forbandede kærlighed en workshop om MINoriteter og MANGfoldighed Marianne Nøhr Larsen En håndbog om en workshop Homoseksualitet. Etniske minoriteter. Religion. En sprængfarlig kombination? Håndbogen

Læs mere

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16

Lærervejledning. Hele Verden i Skole 2 En Sikker Vinder 3 Skolen i Regnskoven 4 Den globale aktivitetsuge 5 Undervisningsidéer 7-16 Lærervejledning Velkommen til Hele Verden i Skole 2007, som består af tre elementer, der sætter fokus på alle børns ret til en uddannelse af god kvalitet. Læsebogen LæseRaketten fortæller både fantasifulde

Læs mere

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering

EN PAMFLET OM HJEMLØSHED. Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering EN PAMFLET OM HJEMLØSHED Refleksioner over og kritik af den gennemførte hjemløsestrategi og den efterfølgende evaluering En pamflet om hjemløshed 2013 fonden projekt UDENFOR Ravnsborggade 2, 3. 2200 København

Læs mere

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen

Metodehæfte. Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Metodehæfte Børn af krig og fred Flygtningebørn i folkeskolen Center for Udsatte Flygtninge August 2011 Udgivet af: Dansk Flygtningehjælp Center for Udsatte Flygtninge Borgergade 10, 3. 1300 København

Læs mere

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014

Uddannelsesmotiverende samtaler med unge. en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Uddannelsesmotiverende samtaler med unge en rapport med eksempler og erfaringer fra projekt: Fra problemer til mirakler i Skive 2011-2014 Forord Denne rapport beskriver og giver konkrete eksempler på uddannelsesmotiverende

Læs mere

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt..

Opgaver til LæseRaketten: Opgaveforslag. side 8. Højtlæsning Elefanten uden ende side 9 Frøen side 10 Reginatu læser højt.. Indhold Del 1: Hele Verden i Skole 2008- hvad? side 1 Hele Verden i Skole 2008- hvorfor? side 2 Hele Verden i Skole 2008- hvordan?. side 3 LæseRaketten side 3 Indsamlingsprojektet En Ny Fremtid side 4

Læs mere

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom

POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010. Tema: grænser for fattigdom SOCIAL POLITIKTidsskrift for Socialpolitisk Forening / 5 / 2010 Tema: grænser for fattigdom Tidsskrift for Socialpolitisk Forening Formand: Knud Vilby Landssekretær: Dorte Olsen Social Politik udkommer

Læs mere

Livet efter tsunamien

Livet efter tsunamien Livet efter tsunamien fire unge fra indonesien fortæller Lærervejledning d+ Titel: Livet i tsunamiens ruiner fire unge fra Indonesien fortæller, lærervejledning Materialet består af: En elevbog, en lærervejledning,

Læs mere

Fattigdom. definitioner, grænser og omfang

Fattigdom. definitioner, grænser og omfang Fattigdom definitioner, grænser og omfang En reflekteret videnssynopsis med fokus på børn og operationelle muligheder i forhold til tilskud til skolemad. Af Mine Sylow, Videnskonsulent Københavns Madhus

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere