Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser"

Transkript

1 Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010

2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen Deltagerne i undersøgelsen Opsummering af undersøgelsen Erfaringer med alkohol Alkoholdebut Alkoholforbrug i løbet af en uge Alkoholforbrug de sidste 30 dage Lejligheder til alkohol Holdninger til alkohol Drikker vi for meget Oplevelser i forbindelse med alkohol Oversigt tabeller Oversigt figurer Litteraturliste

3 1. Baggrund for undersøgelsen Ærø Kommune har igennem de sidste år arbejdet ambitiøst og målrettet med alkoholproblemer. Kommunens alkoholstyregruppe lavede i 2008 en alkoholhandleplan, der især omhandlede uddannelse af medarbejdere ifht. at opspore voksne med alkoholproblemer og børn der voksede op i familier med alkoholproblemer. I 2010 blev en supplerende handleplan politisk godkendt, hvor fokus var på unge og tilgængelighed. Som et led i implementeringen af denne handleplan blev det besluttet at lave en undersøgelse af de unges alkoholdebut, -forbrug og -holdninger for at få et mere faktuelt grundlag at arbejde ud fra. Undersøgelsen er gennemført blandt Ærø s unge i klasse (se særskilt rapport), på VUC og unge, der er rejst fra Ærø for at starte på ungdomsuddannelse udenfor øen. Undersøgelsen vil således blive brugt i det fremadrettede arbejde med at implementere handleplanen om unge, til at målrette det forebyggende arbejde og til generelt at have et fortsat fokus på de unges alkoholvaner. 2. Deltagerne i undersøgelsen Spørgeskemaet er uddelt til elever på VUC og via transitmentor sendt pr. post til unge, der er rejst fra Ærø for at starte på en ungdomsuddannelse. I alt har 158 svaret på spørgeskemaet. Heraf er 14 sorteret fra, fordi de var over 20 år (de nationale undersøgelser, der sammenlignes med medtager ikke unge over 20 år). I alt indgår 144 unge altså i undersøgelsen. Ikke alle respondenter har svaret på alle spørgsmål. Da der er tale om et forholdsvist lille talmateriale, er resultaterne af undersøgelsen behæftet med større usikkerhed en de nationale undersøgelser, der ofte har flere tusinde deltagere. Især når der kun ses på en mindre aldersgruppe vil enkelte svar kunne påvirke resultatet med større udsving. 59 % af respondenterne er drenge, 41 % er piger. Der er altså en vis overrepræsentation af drenge. Respondenterne er mellem 16 og 20 år med en gennemsnitsalder på 17,9 år. 70,1 % af respondenterne går på en ungdomsuddannelse på Ærø, mens 29,9 % går på ungdomsuddannelser udenfor Ærø. Det er forventeligt med denne fordeling pga. de forskellige uddelingsmetoder. Hvor de unge fra VUC på Ærø har fået uddelt spørgeskemaet og afleveret det på skolen igen, har de unge udenfor Ærø fået tilsendt spørgeskemaet med posten og selv skulle sende svaret af sted. Alle data er behandlet anonymt og det er således ikke muligt at identificere, hvem der har svaret på de enkelte spørgsmål. 2

4 3. Opsummering af undersøgelsen Overordnet set debuterer de unge fra Ærø tidligere med alkohol, de har et større forbrug og de oplevet oftere problemer i forbindelse med alkoholindtag. De unge bosiddende på Ærø fester langt hyppigere end de unge fra Ærø, der er flyttet fra øen for at gå på en ungdomsuddannelse udenfor Ærø. Alkoholerfaring og -vaner Kun 1,4 % af de unge i undersøgelsen har aldrig prøvet at drikke en hel genstand. De unge på Ærø har en tidligere alkoholdebut end landstal, og sammenlignet med en undersøgelse blandt Ærø s klasser tyder noget på at debutalderen er faldende. Langt flere af de unge overskrider genstandsgrænserne sammenlignet med nationale tal. 34 % af drengene drikker mere end 21 genstande om ugen (13 % nationalt) og 23 % af pigerne drikker over 14 genstande om ugen (13 % nationalt). Der er langt flere drenge der flere end 5 gange i løbet af de sidste 30 dage har været fulde og binge-drukket sammenlignet med pigerne. Både ifht. at have været fuld mindst én gang og drukket 5 eller flere genstande på én dag er der langt flere af de unge fra Ærø, der har gjort dette sammenlignet med national tal uanset alder. Lejligheder til alkohol De unge på ungdomsuddannelse på Ærø fester langt hyppigere end de unge, der er flyttet fra øen for at gå på ungdomsuddannelse. Det gælder især ifht. privatfester og fest på diskotek, bar eller værtshus. Fx går 70 % af de unge på Ærø til privatfester 1-2 gange om måneden eller oftere mod 36 % af de unge udenfor Ærø. Holdninger til alkohol En stordel af de unge mener ikke, at det er sejt at drikke, at man ikke skal være fuld til fester og at man godt kan have det sjovt til fester uden alkohol. Dette følger mønsteret i unge-undersøgelsen for klasserne. Besvarelserne adskiller sig dog ifht. om det er ok, at unge under 16 år drikker alkohol, hvor kun 60 % af de årige mener dette, mod 78 % af de årige. 15 % af de unge mener, at de selv drikker for meget, og 43 % mener at deres venner drikker for meget. Begge tal er højere end for klasserne. Kun 14 % af de 20 årige mener, at deres venner drikker for meget, mens 52 % af de 18 årige mener dette. Oplevelser i forbindelse med alkohol Langt flere af de unge (både drenge og piger) i undersøgelsen har prøvet at være i slagsmål eller haft problemer med politiet sammenlignet med national tal. 3

5 Dette gælder også for de unge, der har oplevet det 3 eller flere gange. 30,1 % af drengene har oplevet uønsket samleje i forbindelse med alkoholindtag mod 8,7 % i den nationale undersøgelse. Pigerne følger den nationale tendens med næsten 16 %. Hver tiende drenge og hver tyvende pige har haft uønsket samleje 3 eller flere gange i forbindelse med alkoholindtag, mens de nationale tal er noget lavere. 14,4 5 af drengene har taget stoffer de ikke ville have taget, hvis de var ædru, mens dette gælder for 3,5 % af pigerne. Cirka hver tredje af de unge har oplevet nedsat præstation i skolen eller på arbejde pga. alkohol. Hver femte dreng og hver tiende pige har oplevet dette 3 eller flere gange. 4

6 4. Erfaringer med alkohol I dette afsnit ses der på de unges alkoholdebut og -forbrug sammenlignet med nationale undersøgelser. Alkoholdebut Alkoholdebut defineres her som det tidspunkt, hvor den unge første gang drak en hel genstand. Kun 1,4 % af de unge i undersøgelsen har aldrig prøvet at drikke en hel genstand. Blandt de, der har prøvet at drikke en hel genstand, debuterede 41 % som årige, 31 % debuterede tidligere og 27 % drak deres første genstand som årige. Sammenlignet med samme undersøgelse blandt Ærø s klasser er der langt flere af disse, der har en tidlig alkoholdebut, hvilket tyder på at debutalderen er faldende på Ærø. Sammenlignet med nationale undersøgelser tyder noget på, at Ærø s unge debuterer tidligere ( Unge, fester og alkohol, hvor 20 % debuterer tidligere end år.) Alkoholforbrug i løbet af en uge Der er spurgt ind til de unges alkoholforbrug i den sidste uge, fordelt på hvor mange genstande de drak hver af ugens dage. Der er således tale om en tilfældig uge i de unges liv. Som ventet er fredag og lørdag de dage, hvor flest drikker alkohol, men også i hverdagene drikkes der en del. Der er dog stor forskel på hvor meget de unge hver især drikker, idet svarene varierer fra 1 til fx 36 genstande på en tilfældig dag. Anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsen er max 21 genstande om ugen for mænd og max 14 genstande om ugen for kvinder. Tabel 1: Alkoholforbrug sidste uge Procent unge, der ikke drak alkohol Gennemsnit antal genstande, blandt de unge, der drak Mandag 80 % 4,93 Tirsdag 82 % 4,92 Onsdag 74 % 6,65 Torsdag 81 % 4,71 Fredag 51 % 7,45 Lørdag 46 % 10,62 Søndag 90 % 2,80 Ser man på, hvor meget de unge hver især drikker i løbet af en uge, er der langt flere af de årige drenge, der overskrider genstandsgrænserne sammenlignet med nationale tal. Således drikker 34 % af drengene mere end 21 genstande om ugen (mod 13 % nationalt 1 ), mens 23 % af pigerne drikker mere end 14 genstande om ugen (mod 13 % nationalt). 1 Unges livsstil og dagligdag 2008 (2009), Sundhedsstyrelsen, del af MULD-undersøgelsen 5

7 Figur 1: Procentdel af årige drenge, fordelt på hvor mange genstande de drak "i sidste uge" genst. 1-7 genst genst. genst Mere end 21 genst. Ærø Nationalt Figur 2: Procentdel af årige piger, fordelt på hvor mange genstande de drak "i sidste uge" genst.1-7 genst Mere genst. genst. end 21 genst. Ærø Nationalt Alkoholforbrug de sidste 30 dage Resultaterne omkring alkoholforbruget på en tilfældigt udvalgt uge kan være noget usikre. Derfor er der også spurgt til alkoholforbruget de sidste 30 dage. Der er ikke nævneværdig forskel på hyppigheden af binge-drinking (drukket mere end 5 genstande ved samme lejlighed) og fuldskab set i forhold til de unges alder 2. 2 På grund af det forholdsvis lille talmateriale må de aldersspecifikke tal dog tages med et vist forbehold. 6

8 Der er langt flere drenge der flere end 5 gange i løbet af de sidste 30 dage har været fulde og binge-drukket sammenlignet med pigerne. Tabel 2: Procentdel af unge, som har været fulde i løbet af de sidste 30 dage Alder Drenge Piger 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle 0 gange 0,0 10,0 26,1 15,0 0,0 14,5 16,7 0,0 15,4 30,8 10,0 13,6 1-2 gange 20,0 36,7 13,0 45,0 50,0 32,5 16,7 52,9 61,5 30,8 70,0 49,2 3-4 gange 60,0 30,0 26,1 15,0 0,0 25,3 50,0 35,3 23,1 15,4 10,0 25,4 5 eller flere gange 20,0 23,3 34,8 25,0 50,0 27,7 16,7 11,8 0,0 23,1 10,0 11,9 Tabel 3: Procentdel af unge, som har drukket mere end 5 genstande ved en lejlighed i løbet af de sidste 30 dage Alder Drenge Piger 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle 0 gange 0,0 17,2 21,7 9,5 0,0 14,5 16,7 5,9 23,1 25,0 11,1 15,8 1-2 gange 20,0 24,1 8,7 23,8 25,0 19,3 16,7 58,8 61,5 25,0 66,7 49,1 3-4 gange 0,0 27,6 26,1 14,3 25,0 22,9 33,3 29,4 7,7 25,0 0,0 19,3 5 eller flere gange 80,0 31,0 43,5 52,4 50,0 43,4 33,3 5,9 7,7 25,0 22,2 15,8 Ser man på hvor mange af de unge der mindst én gang har været fuld eller binge-drukket i løbet af de sidste 30 dage har de unge fra Ærø en større hyppighed sammenlignet med nationale tal 3 både set i forhold til drenge og piger. 3 Unges livsstil og dagligdag 2008 (2009), Sundhedsstyrelsen, del af MULD-undersøgelsen 7

9 Figur 3: Alkoholforbrug de sidste 30 dage Ærø og nationalt (drenge) år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle Været fuld mindst én gang Ærø Været fuld mindst én gang nationalt Drukket 5 eller flere genstande på én dag Ærø Drukket 5 eller flere genstande på én dag nationalt Figur 4: Alkoholforbrug de sidste 30 dage Ærø og nationalt (piger) år 17 år 18 år 19 år 20 år Alle Været fuld mindst én gang Ærø Været fuld mindst én gang nationalt Drukket 5 eller flere ganeg genstande på én dag Ærø Drukket 5 eller flere genstande på én dag nationalt 8

10 5. Lejligheder til alkohol I dette afsnit ses der på hvor og hvor ofte de unge fester. I undersøgelsen er der ikke direkte spurgt ind til om der drikkes alkohol de pågældende steder, men blot hvor de fester. De unge, der går på ungdomsuddannelse på Ærø fester massivt hyppigere end de unge de ærøske unge, der går på ungdomsuddannelse udenfor øen. Det gælder især ifht. privatfesterne og fest på diskotek, bar eller værtshus. Tabel 4: Hvor og hvor ofte fester de unge (Ungdomsuddannelse på Ærø, i procent) 1 gang eller 1-2 gange 1 gang hver Sjældnere Aldrig mere pr. uge hver måned anden måned Privatfester Diskotek, bar, værtshus Offentlige fester (fx halfester) I forbindelse med sportsaktiviteter Andre steder Tabel 5: Hvor og hvor ofte fester de unge (Ungdomsuddannelse udenfor Ærø, i procent) 1 gang eller 1-2 gange 1 gang hver Sjældnere Aldrig mere pr. uge hver måned anden måned Privatfester Diskotek, bar, værtshus Offentlige fester (fx halfester) I forbindelse med sportsaktiviteter Andre steder

11 6. Holdninger til alkohol Blandt de unge hersker ofte flertalsmisforståelser og overdrivelser, der kan gøre det svært at have en anden holdning end flertallet, ligesom mange voksne også har det indtryk, at alle unge synes det er sejt at drikke. Vi har derfor spurgt ind til de unges holdninger til alkohol ved at bede dem forholde sig til en række udsagn og tilkendegive om de var enige eller uenige. Figur 5: Er du enig eller uenig i følgende holdninger til alkohol Det er sejt at kunne drikke Man SKAL være fuld til fester Det er OK, at unge under 16 år drikker alkohol Man kan godt have det sjovt til fest uden alkohol Enig Uenig De unges besvarelser følger mønstret i klassernes besvarelser i en lignende undersøgelse på Ærø. Dog er der én markant forskel, nemlig i spørgsmålet om hvorvidt det er ok, at de unge under 16 år drikker alkohol. Her mener 60 % af de årige at det ok, mens det for de åriges vedkommende var noget højere, nemlig 78 %. Drikker vi for meget Selvom de unge generelt drikker meget, er det få der selv mener, at de drikker for meget. 15 % svarer ja til at de selv drikker for meget, mens 85 % svarer nej. I undersøgelsen blandt klasserne var det kun 3 % der mente, at de selv drak for meget. Vi har også spurgt de unge, om de mener deres venner drikker for meget, og her svarer hele 43 % ja, mens 57 % svarer nej. Næsten halvdelen af de unge mener altså, at deres venner har et overforbrug af alkohol. Flere af pigerne mener at deres venner drikker for meget (48 %) set i forhold til drengene, hvor 39 % mener at deres venner drikker for meget. Kun 14 % af de 20 årige mener, at deres venner drikker for meget, mens 52 % af de 18 årige mener dette. 10

12 7. Oplevelser i forbindelse med alkohol Vi har ikke kun spurgt til de unges holdninger til alkohol, men også hvilke problemer de har oplevet i forbindelse med alkohol. Besvarelserne ses i forhold til en lignende national undersøgelse 4. Langt flere af de unge (både drenge og piger) fra Ærø har prøvet at være i slagsmål fordi de har drukket sammenlignet med de nationale tal, ligesom langt flere har oplevet problemer med politiet. 30,1 % af drengene har oplevet uønsket samleje i forbindelse med alkoholindtag mod 8,7 af drengene i den nationale undersøgelse. Pigerne følger tendensen i den nationale undersøgelse med næsten 16 %. 14,4 % af drengene fra Ærø-undersøgelsen har taget stoffer de ikke ville have taget, hvis de var ædru (mod 7,2 % i den nationale undersøgelse), mens dette gælder for 3,5 % af pigerne. De unge fra Ærø følger de nationale tendenser, når det kommer til at have oplevet nedsat præstation i skolen eller på arbejde pga. alkohol, idet cirka hver tredje ung har oplevet dette. Tabel 6: Procentdel af de unge som har oplevet problemer, fordi de har drukket. (Ærø og nationalt) Drenge Aldrig oplevet problem Oplevet problem Piger Aldrig oplevet problem Oplevet problem Ærø Nat. Ærø Nat. Ærø Nat. Ærø Nat. Blevet syg/kastet op 16,7-83,4-22,8-77,2 - Mistet kontrollen 35,7-64,3-42,1-57,9 - Været i slagsmål 64,6 82,6 35,4 17,3 80,7 92,9 19,3 6,9 Involveret i ulykke/uheld 78,3 90,3 21,7 9,5 85,7 93,8 14,3 6,2 Mistet penge eller andre ting af 65,9 69,5 34,1 30,5 67,9 65,5 32,2 34,3 værdi Haft problemer med forældre 70,2 82,2 29,8 17,8 78,6 79,8 21,4 20,2 Haft problemer med venner 57,8 72,2 42,2 27,6 49,1 57,1 50,9 42,9 Nedsat præstation i skolen eller 67,1 66,9 32,9 33,1 70,2 65,7 29,8 34,2 på arbejde Haft uønsket samleje 69,9 91,3 30,1 8,7 84,2 84,1 15,8 15,9 Problemer med politiet 69,0 89,9 30,9 9,9 87,7 95,6 12,4 4,2 Været på hospital eller skadestue 73,8 90,3 26,2 9,3 96,5 92,5 3,5 7,5 Taget stoffer man ikke ville have taget hvis ædru 85,7 92,5 14,4 7,2 96,5 94,2 3,5 5,8 Ser man på, hvor ofte de unge har oplevet ovenstående problemer er der stadig langt flere af de unge fra Ærø, der har prøvet at være i slagsmål ofte sammenlignet med de nationale tal, ligesom flere af de unge fra Ærø - især drengene - har haft problemer med politiet 3 eller flere gange sammenlignet med landstal. 4 Unges livsstil og dagligdag 2008 (2090), Sundhedsstyrelsen, del af MULD-undersøgelsen 11

13 Hver tiende drenge og hver tyvende pige har haft uønsket samleje 3 eller flere gange i forbindelse med alkoholindtag, mens de nationale tal er noget lavere. 6 % af drengene og 3,5 % af pigerne har 3 eller flere gange taget stoffer de ikke ville have taget hvis de var ædru. Langt flere af drengene fra Ærø har oplevet problemer med forældre eller venner sammenlignet med de nationale tal. Både tallene fra Ærø og den nationale undersøgelse viser, at mange af de unge ofte har oplevet nedsat præstation i skolen eller på arbejde som følge af alkoholindtag. Således har omkring hver femte dreng og hver tiende pige fra Ærø oplevet dette 3 eller flere gange. Tabel 7: Procentdel af drenge som én eller flere gange har oplevet problemer, fordi de har drukket (Ærø og nationalt) Aldrig 1 gang 2 gange 3 eller flere gange Ærø Nat. Ærø Nat. Ærø Nat. Ærø Blevet syg/kastet op 16,7-15,5-17,9-50,0 - Mistet kontrollen 35,7-22,6-10,7-31,0 - Været i slagsmål 64,6 82,6 13,4 9,0 4,9 4,0 17,1 4,3 Involveret i ulykke/uheld 78,3 90,3 13,3 6,2 1,2 2,1 7,2 2,1 Mistet penge eller andre ting af værdi 65,9 69,5 8,5 19,2 1,2 4,4 24,4 6,9 Haft problemer med forældre 70,2 82,2 11,9 8,8 6,0 3,3 11,9 5,7 Haft problemer med venner 57,8 72,2 18,1 14,1 4,8 5,4 19,3 8,1 Nedsat præstation i skolen eller på arbejde 67,1 66,9 8,5 11,3 4,9 8,2 19,5 13,7 Haft uønsket samleje 69,9 91,3 13,3 5,7 6,0 1,7 10,8 1,4 Problemer med politiet 69,0 89,5 11,9 6,2 8,3 1,8 10,7 1,9 Været på hospitalet eller skadestue 73,8 90,3 15,5 7,3 3,6 1,1 7,1 0,8 Taget stoffer man ikke ville have taget hvis ædru 85,7 92,5 3,6 3,7 4,8 2,1 6,0 1,4 Tabel 8: Procentdel af piger, som én eller flere gange har oplevet problemer, fordi de har drukket (Ærø og nationalt) Aldrig 1 gang 2 gange 3 eller flere gange Ærø Nat. Ærø Nat. Ærø Nat. Ærø Blevet syg/kastet op 22,8-10,5-12,3-54,4 - Mistet kontrollen 42,1-21,1-14,0-22,8 - Været i slagsmål 80,7 92,9 7,0 5,4 7,0 0,8 5,3 0,7 Involveret i ulykke/uheld 85,7 93,8 12,5 5,0 1,8 0,6 0,0 0,7 Mistet penge eller andre ting af værdi 67,9 65,5 14,3 20,1 5,4 6,4 12,5 7,9 Haft problemer med forældre 78,6 79,8 8,9 10,3 3,6 3,7 8,9 6,2 Haft problemer med venner 49,1 57,1 19,3 19,4 21,1 12,1 10,5 11,5 Nedsat præstation i skolen eller på arbejde 70,2 65,7 10,5 14,0 8,8 7,3 10,5 12,9 Haft uønsket samleje 84,2 84,1 7,0 11,2 3,5 2,2 5,3 2,5 Problemer med politiet 87,7 95,6 8,8 3,5 1,8 0,4 1,8 0,3 Været på hospitalet eller skadestue 96,5 92,5 3,5 5,8 0,0 1,0 0,0 0,7 Taget stoffer man ikke ville have taget hvis ædru 96,5 94,2 0,0 3,6 0,0 1,3 3,5 1,0 Nat. Nat. 12

14 8. Oversigt tabeller Tabel 1: Alkoholforbrug sidste uge s. 5 Tabel 2: Procentdel af unge, som har været fulde i løbet af de sidste 30 dage.s. 7 Tabel 3: Procentdel af unge, som har drukket mere end 5 genstande ved en lejlighed i løbet af de sidste 30 dage..s. 7 Tabel 4: Hvor og hvor ofte fester de unge (Ungdomsuddannelse på Ærø, i procent) s. 9 Tabel 5: Hvor og hvor ofte fester de unge (Ungdomsuddannelse udenfor Ærø, i procent)..s. 9 Tabel 6: Procentdel af de unge som har oplevet problemer, fordi de har drukket (Ærø og nationalt)..s. 11 Tabel 7: Procentdel af drenge som én eller flere gange har oplevet problemer, fordi de har drukket (Ærø og nationalt).s. 12 Tabel 8: Procentdel af piger som én eller flere gange har oplevet problemer, fordi de har drukket (Ærø og nationalt).s Oversigt figurer Figur 1: Procentdel af årige drenge, fordelt på hvor mange genstande de drak i sidste uge.s. 6 Figur 2: Procentdel af årige piger, fordelt på hvor mange genstande de drak i sidste uge.. s. 6 Figur 3: Alkoholforbrug de sidste 30 dage Ærø og nationalt (drenge) s. 7 Figur 4: Alkoholforbrug de sidste 30 dage Ærø og nationalt...s. 8 Figur 5: Er du enig eller uenig i følgende holdninger til alkohol.s Litteraturliste 1) De unges sundhed og trivsel på Svendborgs ungdomsuddannelser (2006), Center for ungdomsforskning 2) Unge, fester og alkohol (2006), Rockwoolfonden og Akademisk Forlag 3) Unges livsstil og dagligdag 2008 (2009), Sundhedsstyrelsen Herudover henvises til ungeundersøgelsen Unge og alkohol for klasserne på Ærø og det litteratur der her anvendes. 13

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter

7.3 Alkohol. Trods forskelle i spørgemetoder mellem Sundhedsstyrelsens. Figur 7.7 Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter Figur. Procent, som har prøvet at ryge e- cigaretter 5 Hvis man kigger på, hvor mange der har røget e-cigaretter inden for den sidste måned, gælder dette i gennemsnit for af de -5-årige. Igen stiger tallene

Læs mere

Ungeundersøgelse: Alkohol, Rygning, Rusmidler samt Fritidsvaner i Langeland Kommune

Ungeundersøgelse: Alkohol, Rygning, Rusmidler samt Fritidsvaner i Langeland Kommune Ungeundersøgelse: Alkohol, Rygning, Rusmidler samt Fritidsvaner i Langeland Kommune Del 1: Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7.-10. klasse Langeland Kommune, efteråret 2013 Del

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed

Unge og alkohol. Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Unge og alkohol Pernille Bendtsen, ph.d, Projektleder Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden kontakt m. alkohol Jeg drikker ikke alkohol endnu,

Læs mere

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed

Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due. Skolebørnsundersøgelsen. Statens Institut for Folkesundhed Redigeret af: Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille Due Skolebørnsundersøgelsen 4 Statens Institut for Folkesundhed Skolebørnsundersøgelsen 4 Redigeret af Mette Rasmussen Trine Pagh Pedersen Pernille

Læs mere

Unges alkoholkultur Alkohol & Samfund Alkoholkonference 2012 Pernille Bendtsen, Ph.d.-studerende

Unges alkoholkultur Alkohol & Samfund Alkoholkonference 2012 Pernille Bendtsen, Ph.d.-studerende Unges alkoholkultur Alkohol & Samfund Alkoholkonference 12 Pernille Bendtsen, Ph.d.-studerende Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Indhold De unges forbrug Internationale perspektiver

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Børn, unge og alkohol 1997-2002

Børn, unge og alkohol 1997-2002 Børn, unge og alkohol 1997-22 Indledning 3 I. Alder for børn og unges alkoholdebut (kun 22) 4 II. Har man nogensinde været fuld? III. Drukket alkohol den seneste måned 6 IV. Drukket fem eller flere genstande

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Jels Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7. klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7 klasser på Andst, Føvling, Gesten, Hovborg, Læborg, Askov og Åstrup Skoler December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Rødding Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Rødding Skole December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter

Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter Rusmiddelundersøgelse - Børn og unges forbrug af, holdning til og viden om alkohol, stoffer og cigaretter 2005 S S P Skole- og Kulturforvaltningen Social- og Sundhedsforvaltningen Politiet 1 Forord SSP-chefgruppen

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt klasser på Grønvangskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014

SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 SKOLEBØRSUNDERSØGELSEN 2014 Der er taget udgangspunkt I denne undersøgelse: Rasmussen, M. & Pagh Pedersen, T.. & Due, P.. (2014) Skolebørnsundersøgelsen. Odense : Statens Institut for Folkesundhed. Baggrund

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune

Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Rapport over Rusmiddelundersøgelsen 2017, udarbejdet af SSP samarbejdet i Hjørring Kommune Baggrund for rapporten og undersøgelsen Rapporten er udarbejdet i efteråret 2017. Undersøgelsen er foretaget på

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %.

788 elever ud af 844 har deltaget i undersøgelsen på 9. klassetrin. Dette giver en svarprocent på 94 %. Indledning Næstved Kommunes SSP-samarbejde har i ugerne 44 og 45 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt alle 9. og 10. klasseelever i kommunen. Undersøgelsen er tidligere gennemført i 1999 og

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Hvis du har mulighed for at bestemme det, hvornår må dit barn så begynde at drikke alkohol? A 13 år B 14 år C 15 år D 16 år E 17 år F 18 år +

Hvis du har mulighed for at bestemme det, hvornår må dit barn så begynde at drikke alkohol? A 13 år B 14 år C 15 år D 16 år E 17 år F 18 år + ALKOHOLDNING Hvis du har mulighed for at bestemme det, hvornår må dit barn så begynde at drikke alkohol? A 13 år B 14 år C 15 år D 16 år E 17 år F 18 år + Må dit barn drikke alkohol? A Ja B Nej Målsætning:

Læs mere

Teenagere og alkohol November 2003

Teenagere og alkohol November 2003 Teenagere og alkohol November 2003 1. FORORD... 3 2. RESUME... 4 3. TEENAGEKULTUR OG ALKOHOL... 5 AT SKABE SIN EGEN HISTORIE - IDENTITET...5 VENNER OG FORÆLDRE...5 MEDIERNES ROLLE...5 USIKKERHED...5 RAPPORTENS

Læs mere

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004).

Kapitel 5. Alkohol. Det står dog fast, at det er de skadelige virkninger af alkohol, der er et af de største folkesundhedsmæssige. (Grønbæk 2004). Kapitel 5 Alkohol Kapitel 5. Alkohol 51 Mænd overskrider oftere genstandsgrænsen end kvinder Unge overskrider oftere genstandsgrænsen end ældre Der er procentvis flere, der overskrider genstandsgrænsen,

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU

Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer. Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Nye tal og vigtige forebyggelsesarenaer Pernille Bendtsen og Veronica Pisinger, Ungdomsprofilen Statens Institut for Folkesundhed, SDU Unge og alkohol Ungdomsårene Svært at gå gennem ungdomsårene uden

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL

FOREBYGGELSESPAKKE ALKOHOL FOREBGGELSESPAKKE ALKOHOL FAKTA Ansvaret for forebyggelse og behandling på alkoholområdet er samlet i kommunerne. Mange danskere har et storforbrug, skadeligt eller afhængigt forbrug af alkohol. Tal på

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Danske unges drikkekultur

Danske unges drikkekultur UNGES FORBRUG Danske unges drikkekultur Danske unges drikkekultur er præget af, at man drikker for at blive beruset. Når man drikker på denne måde, vil en del også opleve skader som følge af en høj promille.

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Udskolingsprofil 9. årgang

Udskolingsprofil 9. årgang Udskolingsprofil 9. årgang Skoleåret 16-17 Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Baggrund og materiale Sundhedstjenesten i Rudersdal Kommune tilbyder udskolingsundersøgelse til alle kommunens 9. klasseelever.

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune.

Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. Rusmiddelundersøgelse 2014, foretaget i 7., 8. og 9. klasse i Folkeskolerne i Hjørring Kommune. I 2011 gennemførte vi i SSP samarbejdet i Hjørring Kommune en tilsvarende rusmiddelundersøgelse. Vi har derfor

Læs mere

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre

350 unges forhold til alkohol. - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre 35 unges forhold til alkohol - et oplæg til samtaler om unge, alkohol og forældre Oktober 26 35 unges forhold til alkohol Børnerådet har spurgt 35 unge om deres oplevelser med og holdninger til alkohol.

Læs mere

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer,

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer, 8. Kl. SSP forældrem ldremøde. de. SSP kontaktlærer, De fleste 14-15 15-årige: Er hjemme de fleste aftener om ugen (77 %) Spiser tit aftensmad sammen med forældrene (86 %) Skal altid sige derhjemme, hvor

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Unges alkoholvaner i Danmark 2014 - en kortlægning Denne rapport er udarbejdet af Fuld af liv -kampagnens

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Unges. LIVSSTIL OG DAGLIGDAG 2000 - forbrug af tobak, alkohol og stoffer. Forfattere Gert Allan Nielsen Lene Ringgaard

Unges. LIVSSTIL OG DAGLIGDAG 2000 - forbrug af tobak, alkohol og stoffer. Forfattere Gert Allan Nielsen Lene Ringgaard Unges LIVSSTIL OG DAGLIGDAG 2000 - forbrug af tobak, alkohol og stoffer Forfattere Gert Allan Nielsen Lene Ringgaard Forfattere Kit Broholm Anne-Marie Sindballe Stine Flod Olsen Unges livsstil og dagligdag

Læs mere

Fremtidens alkoholpolitik ifølge danskerne Mandag Morgen og TrygFonden Juni 2009

Fremtidens alkoholpolitik ifølge danskerne Mandag Morgen og TrygFonden Juni 2009 Den første, samlede undersøgelse af danskernes opfattelser af alkoholproblemer og holdninger til alkoholpolitik. Undersøgelsen består af en kvalitativ del og en kvantitativ del: Den kvalitative del omfatter

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

11-15-ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-2003

11-15-ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-2003 11-15-ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-23 25 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-23 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner. 1997-23 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 Kbh. S. Emneord:

Læs mere

Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune

Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune Velkommen til temaaften om rusmidler. SSP-samarbejdet i Struer Kommune Alkohol og stoffer! En pejling af forbrug af rusmidler blandt 16 19 årige på Struer Statsgymnasium og. klasserne i Struer. Temaaften

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2006. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.

Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-2006. Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst. UNDERSØGELSE AF 11-15 ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-26 28 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-26 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk

Læs mere

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen.

1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan siges at være behov for et socialpædagogisk tilbud for målgruppen. Forord Børne- Fritids- og Kulturudvalget har onsdag den 13. august 2014 bedt om en undersøgelse af målgruppen 18-24 år. Udvalget ønskede en todelt undersøgelse: 1. En undersøgelse af hvorvidt, der kan

Læs mere

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE

EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE EVALUERING AF SUNDHEDSSTYRELSENS UGE 40 ALKOHOLKAMPAGNE - 2014 1 Indhold! Om alkoholkampagnen 2014! Om undersøgelsen! Hovedkonklusioner! Detailresultater! Alkoholvaner! Kendskab til Sundhedsstyrelsens

Læs mere

ndhold Side 4-5: Rekord i druk tender

ndhold Side 4-5: Rekord i druk tender Forside #23 1 V e l k o m m 2 e n t i l o r e s B e d s t e ndhold v m a g a s D r e n g e g r u p p e Side 4-5: Rekord i druk i n E v e r! Side 12-13: Stop druk med højere aldersgrænse Side 6-7: Natteravnene

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år

Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Februar 2006 Evaluering af forbuddet mod salg af alkohol til personer under 16 år Morten Hulvej Jørgensen Mette Riegels Ulrik Hesse Morten Grønbæk Center for Alkoholforskning Evaluering af forbuddet mod

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser på Østerby Skole Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser på December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen trivsel 7 33

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-10. klasser på Højmarkskolen Vejen Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-10 klasser på Højmarkskolen December 2006 2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 2 Læsevejledning 5 3 Helbred og trivsel 7 31 Selvvurderet helbred 7 32 Almen

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN. En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 En pilotundersøgelse om unges trivsel, sundhed og risikoadfærd Ungeprofilundersøgelsen Hvordan har unge det i dagens samfund? Det er et vigtigt spørgsmål, både lokalt og nationalt.

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever

Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Kommunal sundhedsprofil for Udskolingselever Skoleåret 212-213 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh 1 Indholdsfortegnelse: Side Indledning 3. Generel trivsel, skoletrivsel 4. Selvvurderet helbred

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Notat vedr. resultater for alkohol på skoleniveau

Notat vedr. resultater for alkohol på skoleniveau Notat vedr. resultater for alkohol på skoleniveau I nedenstående notat gennemgås en række af resultaterne vedr. alkohol for 8. klasse. Resultaterne er inddelt på skoleniveau. Der gøres opmærksom på, at

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011

SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011 SSP Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler i 2011 0 Rapport om rusmiddel undersøgelsen blandt 7. til 10. klasseelever på Hjørring kommunes skoler

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Børne- og Ungetelefonen

Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen Årsopgørelse 2010 Om Børne- og Ungetelefonen Børne- og Ungetelefonen blev oprettet i 2001 som et led i PAARISAs arbejde med forebyggelse af selvmord og seksuelt misbrug af børn.

Læs mere

Ungeprofil Allerød Kommune. De unges sundhedsadfærd

Ungeprofil Allerød Kommune. De unges sundhedsadfærd Ungeprofil Allerød Kommune De unges sundhedsadfærd Udarbejdet af forebyggelsesenheden Allerød Kommune 07.07.2014 Indhold Sundhedsprofil for unge i Allerød Kommune... 2 Udtræk fra Statistikbanken... 3 Rygning...

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Undersøgelsen er gennemført i samarbejde

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014 - en kortlægning

Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden. Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014 - en kortlægning Fuld af liv l Kræftens Bekæmpelse og TrygFonden Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014 - en kortlægning Danskernes holdninger til unges alkoholvaner 2014 Denne rapport er udarbejdet af Kræftens

Læs mere

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden

Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden Kapitel 12 Måltidsmønstre h v a d b e t y d e r d e t a t s p r i n g e m o rgenmaden over? Kapitel 12. Måltidsmønstre hvad betyder det at springe morgenmaden over? 129 Fødevarestyrelsen anbefaler, at

Læs mere

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P Unge i Aalborg HoldningsDanerne S S P Indsatsområder Uheldige grupperinger og rekruttering til uheldige grupperinger Rygning Omsætningen af den vedtagne rusmiddelpolitik. Herunder alkohol og tidlig debutalder

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder

Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Bilag 4 til rapporten Idræt i udsatte boligområder Beboernes selvvurderede helbred Spørgeskemaerne til voksne beboere i de seks boligområder og skoleelever fra de skoler, som især har fra de samme boligområder,

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning

RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016. OMRÅDE Grundskole. MÅLGRUPPE Udskoling. UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning RAPPORT Fuld rapport SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Grundskole MÅLGRUPPE Udskoling UNDERSØGELSE 7. klasses undersøgelse anden opsætning GRUNDLAG Den Lille Skole - Klassetrin ( Alle ) RESPONDENT Børn/unge ANTAL

Læs mere

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner

Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8 Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner Kapitel 8. Ønske om hjælp til at ændre sundhedsvaner 73 Blandt svarpersoner, der har usunde sundhedsvaner, ønsker kvinder oftere end mænd at ændre sundhedsvaner.

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer

Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer Kapitel 7 Ophobning af KRAM-fa k t o rer Kapitel 7. Ophobning af KRAM-faktorer 65 Dagligrygere spiser generelt mere usundt og har oftere et problematisk alkoholforbrug end svarpersoner, der ikke ryger

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse

Copyright: Sundhedsstyrelsen, publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse UNDERSØGELSE AF 11-15-ÅRIGES LIVSSTIL OG SUNDHEDSVANER 1997-8 1 Undersøgelse af 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner 1997-8 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelse Spørgeskemaundersøgelse Faxe Kommunes alkoholpolitik/- retningslinje og samtalen om alkohol Jeg er stolt over at arbejde i en kommune, der sætter så målrettet ind på implementeringen af alkoholpolitikken/retningslinjen.

Læs mere

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol F God Alkoholkultur Kanonbådsvej 8 1437 København K Fakta om alkohol Emne: Unge og alkohol Sådan påvirker alkoholen din krop Sådan påvirker alkoholen dig psykisk Hvad tror du om unges alkoholforbrug? Og

Læs mere

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser

Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Drikkemønstre og oplevede konsekvenser Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 6 23 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: Forebyggelse, alkohol, alkoholvaner Kategori:

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Tredje del En undersøgelse af brugerbetaling i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Om Danske Gymnasieelevers Sammenslutning Datagrundlag

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune

Sundhedsvaner og trivsel blandt 7.-9. klasser i Odense Kommune Odense Kommune Sundhedsvaner og trivsel blandt 7-9 klasser i Odense Kommune November 26 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 4 11 Metode 4 12 Forløb 5 13 Repræsentativitet 5 14 Datakvalitet 7 15 Statistisk

Læs mere