DET GODE ØL. Franken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DET GODE ØL. Franken"

Transkript

1 Franken Franken består af regionerne Ober-, Unter og Mittelfranken, som samlet set udgør hele den nordvestlige del af Bayern. Det er et område, der først i 1805 blev en del af Bayern og som derfor har bevaret visse særegne træk, der blandt andet kommer til udtryk i en særlig ølkultur. Flere byer i Franken har en særlig plads i øllets geografi. For det første er der den gamle bispeby Bamberg i Mittelfranken, som er centralt placeret midt i verdens største koncentration af bryggerier. Mere end 100 bryggerier ligger placeret inden for en 30 kilometers radius af byen, og langt de fleste er små familieejede bryggerier. Bryggerierne brygger generelt set de samme øltyper, som brygges i Bayern, det vil sige märzen, pilsener, helles, bock og weissbier. Dog er det bayriske hvedeøl ikke helt så hyppigt på disse kanter. Som et særligt træk har mange af disse frankiske bryggerier specialiseret sig i ufiltrerede og upasteuriserede lagerøl. De kendes under forskellige navne, men de mest almindelige betegnelser er kellerbier og ungespundet bier. Byen Nürnberg er også beliggende i Franken, og også denne by har betydning i øllets univers, fordi den ligger centralt placeret i verdens største sammenhængende humledistrikt Hallertau/Hersbrücker. Siden renæssancen har der været afholdt humlemarked i byen, og i starten af det 20. århundrede regnedes markedet for at være verdens største. Desværre blev mange af de historiske lagerbygninger ødelagt under 2. verdenskrig. Byen har dog stadig betydning som administrativt center for et par af verdens største humleproducenter. Byen Kulmbach, der ligger i Oberfranken, er oprindelsessted for den frankiske Eisbock, der er en fyldig undergæret øl, der er blevet frosset ned, således at man har kunnet fjerne en del af øllets vandindhold. Dermed bliver øllet mere koncentreret i smagen og får desuden også en højere alkoholvolumen, da alkohol jo som bekendt ikke fryser. I øvrigt er det hidtil ældste bevis for brygning af øl i Tyskland fundet på en gravplads ikke langt fra Kulmbach. 98

2 ØLLETS REGIONER Thüringen Fra 1945 og frem til murens fald var Thüringen en del af DDR. Under kommunismen var produktion og økonomi styret centralt, og enkelte bryggerier kunne kun i begrænset omfang råde over egne ressourcer. Fx kunne man ikke foretage investeringer uden at rådføre sig centralt. Ikke desto mindre blev der brygget på livet løs i Thüringen. Den øltype, der primært forbindes med Thüringen, er schwartzbier. Det er en undergæret øl brygget på meget mørk malt. Havde Thüringen ikke befundet sig i det særlige økonomiske klima, var denne øltype ganske givet forsvundet, for den ville næppe have klaret sig imod de hårdt markedsførte lagerøl op gennem 1960erne. Men kombinationen af, at Thüringen altid har været lidt afskærmet fra udviklingen, og det faktum, at det blev en del af DDR, betød altså, at der ved murens fald stadig bryggedes schwartzbier på en række bryggerier omkring byen Bad Köstritz. Baggrunden for øllet som type er manglende motivation for at ændre gamle vaner. Hvor man i det meste af Europa arbejdede hen imod stadig lysere malt, var man i Thüringen stadig tilfreds med den meget mørke malt, der kom af, at man fortsat maltede med træ som brændsel helt op i vor tid. Oprindeligt var schwartzbier overgæret, men er på et tidspunkt skiftet over til undergær. Efter murens fald er en del af de oprindelige schwartzbierbryggerier lukket, mens andre er kommet til, og øltypen har et fast publikum både i og uden for Thüringen. I 1998 udbrød der en mindre ølkrig mellem byen Weissensee i Thüringen og delstaten Bayern, fordi man i byen havde fundet et manuskript fra 1434, der stort set var enslydende med det bayriske Reinheitsgebot fra Det var en torn i øjet på bayrerne, og krigen er sådan set ikke helt afgjort endnu. 99

3 Hamburg og Bremen Disse to byer nød allerede i den tidlige middelalder en særlig status i det tysk-romerske rige. Begge byer lå strategisk placeret ved udmundingen af store floder (henholdsvis Weser og Elben), hvorfra der kom en strøm af råvarer og forarbejdede handelsvarer. De to byer voksede sig rige og mægtige på denne handel og blev sammen med Lübeck regnet for de vigtigste Hansestæder i det 13. århundrede. I første omgang var det dog Hamburg, der kom til at spille den vigtigste rolle i øllets historie. Hamburg havde den fordel, at oplandet strakte sig langt op ad Elben, hvor nogle af de første humledistrikter findes. Bøhmiske kilder fra 1101 beretter, at lokal humle blev transporteret til det berømte forum humuli i Hamburg. Hvis markedet ligefrem har været berømt på det tidspunkt, må det have eksisteret i en del år før. Med andre ord må Hamburgborgerne have været nogle af de første nordvesteuropæere til at anvende humle i deres øl og dermed opnå den store fordel, at deres øl holdt sig bedre. I takt med, at handlen på Elben intensiveredes i løbet af det 12. århundrede, fik byen stadig større betydning. I år 1189 blev den af kejser Barbarossa tildelt særlige privilegier som fri by, og det gav den fornødne magtbasis til for alvor at opbygge et handelsimperium, som delvist tog udgangspunkt i handlen med øl. Købmændene fra Hamburg kunne sælge deres øl i Skandinavien, Baltikum, Nederlandene og England. Op igennem det 14. århundrede blev handlen så omfattende, at købmænd og bryggere i Nederlandene og England klagede deres nød til lokale fyrster og konger. De nederlandske købmænd begyndte dog snart selv at brygge øl med humle, hvorimod de engelske stædigt holdt fast i gamle traditioner og i flere tilfælde prøvede at få gennemført et egentligt forbud mod humleøllet. Men efterhånden som humlen blev taget i brug, også i England, mistede Hamburgøllet sin betydning, og handlen svandt ind. I området omkring Hamburg fastholdt man dog traditionen med at tilsætte store mængder humle i øllet, og selv da man gik over til at pasteurisere øllet, fortsatte man med at bruge relativt meget humle. 100

4 ØLLETS REGIONER Derfor er den nordtyske pils karakteriseret ved sin markante bitterhed. I 1870erne kom Bremen, som var en del af den nordtyske pilstradition og som også havde spillet en vis rolle som øleksporterende by, til at spille en central rolle i øllets historie. Byen lå som den naturlige udskibningshavn for meget af det øl, der blev brygget i det industrielle Ruhrdistrikt, og derfor udgjorde Bremen kernen i hele den nye eksportbølge af tysk øl i 1860erne og frem. Da driftige forretningsmænd samtidigt gik i gang med at bygge nye eksportbryggerier i Bremens havnekvarter, blev byen i 1880erne en af Nordeuropas største eksportører af øl. Dortmund at brygge undergærede øltyper. Hvor de bayriske bryggerier lå højt og i øvrigt kunne grave dybe kældre, som sikrede de lave temperaturer, måtte bryggerier i Ruhrområdet sætte deres lid til kolde vintre, hvor de kunne lagre blokke af is til forårets brygning. I 1877 opfandt Carl von Linde en kølemaskine, der gjorde det muligt at fryse is hele året. Dermed kunne man også i Ruhrområdet begynde at brygge lagerøl, og der gik ikke lang tid, før de første aktiebryggerier blev etableret. I Dortmund tog man udgangspunkt i det lyse lagerøl fra Plzen, da man skulle til at brygge lagerøl. Man endte dog på en øltype, der havde et højere maltindhold og i øvrigt var noget alkoholstærkere. Denne øl blev snart populær blandt arbejderne i området, og det skulle vise sig, at den sågar kunne eksporteres. I Tyskland blev den kendt under to navne, nemlig Dortmunder og Eksport, hvilket har holdt ved lige siden. Dortmund er placeret centralt i det tyske Ruhrdistrikt. Dette område er kendt som det tættest befolkede område ikke bare i Tyskland, men i hele Europa. I 1820erne oplevede Ruhrdistriktet en økonomisk vækst foranlediget af fund af kul, samt de nye tekniske muligheder for at industrialisere produktionen. Millioner af tyskere flyttede til distriktet for at få del i den nye industri, og de tidligere søvnige småbyer voksede pludseligt til kæmpebyer. Med sværindustrien fulgte snart alle de servicerende industrier, herunder bryggerier. Traditionelt havde Ruhrdistriktet været hjemsted for overgærede øltyper, og det fortsatte man med, selv om det bayriske lagerøl og senere den bøhmiske pilsner gjorde sin entre. Noget kunne tyde på, at man ikke kun blev holdt tilbage af traditioner, men også af det faktum, at geografien ikke rigtigt egnede sig til 101

5 Berlin Egentligt er der ikke meget i Berlins tidlige historie, der peger i retning af, at byen skulle blive en af verdens metropoler. Den væsentligste årsag til, at byen fik denne status, var, at Friederich I gjorde den til hovedstad i sit ekspansive preussiske rige i Preussen var ubetinget det militært stærkeste tyske kongerige, og det deltog i de utallige europæiske krige på lige fod med England, Rusland og Frankrig. Det, der gjorde Berlin stor, var dens rolle som administrativt center og ikke handelsby. Det havde den konsekvens, at Berlin ikke oplevede mange af de teknologiske og organisatoriske gennembrud, som især Bayern og det vestlige Tyskland oplevede fra år 1800 og frem. Derfor var berlinerøllet helt frem til 1870 ikke fulgt med udviklingen. Det har betydet, at selv i dag kan man i Berlin finde det såkaldte berliner weisse, som har direkte rødder tilbage til de tidligste nordeuropæiske øl. Egentligt har berliner weisse mere til fælles med belgiske witbier og sågar lambic, end det har med de tyske lagerøl. Berliner weisse brygges på en blanding af bygmalt og hvedemalt og overgæres med en blanding af gær og mælkesyrebakterier - en organisme der stort set forsvandt ud af brygningen med Pasteur og senere Emil Chr. Hansens arbejde med bakterier og gær. Men i Berlin holdt man altså fast ved denne type øl, der er karakteriseret ved sin temmelig kraftige syrlighed. Måske fordi det var i hovedstaden, så man stort på det bayriske Reinheitsgebot gældende for hele det tyske rige, da Bayern indtrådte i forbundet. Et andet brud med den gængse tyske tradition var og er, at man har tradition for at tilsætte 102

6 ØLLETS REGIONER frugtsafter til øllet for at kompensere for den syrlige smag. I 1870erne og sikkert også før det, var det kutyme at drikke berliner weisse af nogle ualmindeligt store glas, der mest af alt mindede om modernistiske blomstervaser. De var så store, at man almindeligvis brugte begge hænder, når man tog dem til munden. I 1920erne skiftede man stil, for da blev det almindeligt at servere berliner weisse i mindre pokalformede glas. Man begyndte desuden at servere dem tre ad gangen i form af såkaldte trafiklys, der bestod af berliner weisse med henholdsvis rød, gul og grøn frugtsaft. Köln det dog overvejende sandsynligt, at der er blevet brygget i byen siden 1. århundrede e.kr. Fra middelalderen har vi en mængde kilder til eksistensen af brygning i Köln. Byen var anderledes end andre lignende byer på den måde, at bystyret ikke kontrollerede selve brygningen, men derimod handlen med den særlig krydderblanding, som alle brugte i deres øl. Man måtte brygge, som man lystede, så længe man købte sin krydderblanding, kaldet gruit, på et autoriseret sted. Retten til kontrollen over gruiten har skiftet hænder mellem borgerne og bispen i Köln flere gange. Historien er, at da borgerne indså, at gruitens dage var talte på grund af den fremrykkende humle, solgte de retten til bispen for en alt for stor sum. Bispen brændte til sin store ærgrelse inde med sin rettighed, der stille og roligt blev værdiløs. Köln er kendt for sin kölsch, der er en unik overgæret, men koldlagret øl brygget på hvede- og bygmalt. Dette øl serveres på en ganske særlig måde på knejperne i byen. Man skænker øllet i små 20 cl glas, men til gengæld serverer man det stort set hele tiden, således at mange i realiteten drikker meget mere, end de ellers ville have gjort. Kölsch bryggerierne fik i 1997 deres øl navnebeskyttet i hele EU, så kun bryggerier i selve byen må kalde deres øl kölsch. Navnet bruges dog flittigt i både USA og Japan, hvor øltypen er meget populær. Köln er en af de ældste byer i Tyskland, og fra den stammer en af de ældste kilder om eksistensen af bryggerier. Byen blev grundlagt af romerne som grænseby ved Rhinen. På den anden side af floden lå germanernes udstrakte territorium. Når der ikke ligefrem var uroligheder og kampe, har der foregået en livlig handel. Romerske handelsfolk har rejst ind i germanernes område og udvekslet varer såsom pelse, huder, brugsgenstande og muligvis også øl. Vi ved, at germanerne forbød handelsfolk at bringe vin med sig som handelsvare, fordi germanerne mente, at det fordærvede krop og sjæl. Hvis det har været den almindelige opfattelse blandt germanerne, har det været øl og ikke vin, man handlede med. Hvilken vej handlen gik, vides ikke, men en sten fundet i byen Trier vidner om, at en eller flere romerske købmænd havde specialiseret sig i ølhandel. Selv om vi ikke har konkrete vidnesbyrd om brygning fra romersk tid i Köln, er 103

7 Nordrhein-Westfalen Ligesom lagerøllet havde svært ved at slå igennem i Ruhrdistriktet før opfindelsen af den kunstige kølemaskine, tog det ligeledes lang tid, før lagerøllet for alvor blev brygget i Nordrhein-Westfalen. Det var ofte mere af nød end af lyst, at man fortsatte med de oprindelige overgærede øltyper. I takt med, at det bayriske og bøhmiske lagerøl vandt terræn, blev det traditionelle øl i stigende grad kaldt altbier, lidt frit oversat gammeløl. Altså et levn fra fortiden. Heldigvis var der mange, der stadig holdt af deres overgærede klassiker, og den fik lov til leve videre i mindre omfang. Altbier har umiddelbart meget til fælles med kölsch, men det har som regel en lidt mørkere glød og en mere karamelbetonet smag. Der er store variationer imellem de forskellige slags altbier. Nogle er brygget på hårdt vand, andre blødt. Maltindholdet kan ligeledes være forskelligt. Man kender især øltypen fra bryggerier i Münster, Hannover, Königslutter am Elm og fremfor alt Düsseldorf. Ligesom kölsch er det moderne altbier overgæret og efterfølgende koldlagret, hvilket fjerner meget af kompleksiteten. 104

8 ØLLETS REGIONER De britiske øer Britisk brygning har periodevist været en stærk rival til den tyske i kampen om at være den mest betydningsfulde brygkultur. Det tidligste britiske fund af, hvad man antager har været øl, er fra North Mains beliggende i skotske Perthshire. Her har man fundet rester af en kornbaseret drik tilsat krydderurter dateret til ca f.kr. Ellers har britisk brygning været meget præget af de utallige folkeslag, der skiftevis har indtaget øerne. Kelterne, som i øvrigt er ophavsmænd til tønden, kom omkring 500 f.kr., og deres arv ses blandt andet i den traditionelle anvendelse af mange forskellige størrelser træfade til de såkaldte cask-conditioned ales. Romerne indtog øen i 43 e.kr. og introducerede tavernen som koncept, hvilket med tiden udviklede sig til pubben. I 430erne begynder anglosakserne at dukke op, og vi king erne følger op omkring år 800 e.kr. Begge disse grupper, der stammer fra Nordtysk land og det sydlige Skandinavien, bidrager med en vældig tørst og et nærmest religiøst forhold til øl. Normannerne, der erobrede England i 1066, var de første til at indføre skatter og regler for brygning af øl. Så øllets historie i England og på de bri tiske øer i det hele taget er lang og kompleks. England er primært kendt for sit overgærede øl under den overordnede betegnelse ale, der er et oldgammelt ord i slægt med vores eget ord øl. Igennem tiderne er det skiftet, hvilken man foretrak blandt de forskellige ales, men de fleste typer lever stadig i et vist omfang takket være forbrugerorganisationen CAMRA. CAMRA opstod som modreaktion på lagerøllets voldsomme vækst i 1960erne og 1970erne, hvor englænderne i stor stil var begyndt at rejse udenlands og her blev introduceret til det lyse lagerøl. Som situationen er i dag, er lagerøllet dominerende på massemarkedet, men der findes en rig underskov af små traditionelle bryggerier, der holder fast i regionale øltyper og ølkulturer. 105

9 Burton-upon-Trent Få byer har som Burton-upon-Trent markeret sig i europæisk øl- og bryghistorie. Fra 1830erne og frem til 1880erne var byen unik, fordi her lå en række af de mest betydningsfulde bryggerier uden for London, ikke bare i Storbritannien, men i hele det britiske imperium. Burton-upon-Trent startede sin udvikling allerede i den tidligere middelalder, hvor munkene fra Burton Abbey opdagede, at vandet omkring byen var særligt velegnet til brygning. I Burton Abbeys jordebog fra det tidlige 12. århundrede står nævnt en Frawin Bracedorius (latin for brygger) på en liste over klostrets forpagtere, så det tyder på, at munkene allerede tidligt havde sat brygningen i system. I 1550erne nåede humlen til byen, og dermed åbnedes i princippet en mulighed for, at øllet kunne transporteres over afstande uden at blive ødelagt af vildgær m.m. Dengang var landskabet ufarbart, og det har været begrænset, hvor meget øl der er blevet sendt ud af byen. Allerede i 1660erne tyder det dog på, at pramme trak fade med øl ned af floden Trent til udskibningshavnen ved Hull, hvor det er blevet lastet over på større sejlskibe. En forfatter fra London skrev i 1712, at hans gåtur ved Vauxhall Gardens blev afsluttet med et herligt glas Burton Ale. Fra 1730erne begyndte man også at sælge til Preussen, Skandinavien og Østersøområdet. Denne handel var meget indbringende, da bryggerne kunne bytte øllet til tømmer, tjære og korn. Flere af Burtons bryggere drev ligefrem grossistvirksomhed ved siden af brygningen. Med Napoleonskrigene omkring år 1800 blev der sat en effektivt stopper for østersøhandlen, og den kom sig aldrig. Mange af Burtons bryggerier blev økonomisk tvunget i knæ og flere lukkede. I 1822 vendte udviklingen, da bryggeren Samual Allsopp introducerede øltypen india pale ale til byens bryggere. Han var af det østindiske kompagni blevet opfordret til at brygge et bud på øltypen, der ellers var monopoliseret af en Londonbrygger ved navn George Hodgson. Det skulle snart vise sig, at Burtonvandet var særligt velegnet til denne øltype, da dets indhold af mineralske salte gjorde det muligt at tilsætte endnu mere humle, uden at det ødelagde smagen. Dermed kunne Burtonbryggerne fremstille et øl, der holdt sig bedre på vej syd om Afrika og stadig være drikkeligt, når det nåede frem. Øllet blev en kæmpesucces, og i 1840erne eksporterede Burtons bryggerier årligt fade india pale ale til Indien. Med den nye eksportsucces i hus begyndte bryggerierne i Burton at investere stort i brygteknologi. De var faktisk nogle af de første britiske bryggerier til for alvor at inddrage videnskaben til forbedring af deres brygmetoder. Det lykkedes i en sådan grad, at Burton blev en fast destination for alle seriøse bryggere i 1820erne og 1830erne. Både Gabriel Sedlmayr d. yngre, Anton Dreher og Carl Jacobsen besøgte byen. I 1880 aflurede videnskaben hemmeligheden bag Burtonbryggeriernes succes. Man blev bevidst om vandets usædvanlige karakter, og frem for alt udviklede man en metode til at efterligne vandet kunstigt; en proces man stadig kalder burtonisering. Burtonbryggerierne mistede dermed deres vigtigste konkurrencefordel og blev nu presset af bryggerier, der lå tættere på markederne. Samtidigt havde det kontinentale lagerøl for alvor fået vind i sejlene takket være Carl von Lindes kunstige kølemaskine, og ret hurtigt blev Burton hensat til udelukkende at sælge til hjemmemarkedet. 106

10 ØLLETS REGIONER 107

11 London London regnes i lighed med Burton for at være en af Englands store bryggerbyer. London er især kendt for øltypen porter. Porter stammer tilbage fra den tid, hvor man mæskede flere gange på den samme mængde malt. Typisk lavede man op til tre forskellige udtræk, hvoraf det første var af god styrke, mens det andet og tredje var noget tyndere. Priserne på øllet var selvsagt afhængig af øllets styrke, og derfor var det almindeligt, at fattigfolk drak det tynde øl, mens bedsteborgeren forsynede sig med det gode. I løbet af det 17. århundrede blev det skik blandt daglejere og dragere at bestille blandinger af både det gode og knapt så gode øl, alt afhængigt af deres pengemæssige formåen. Disse folk blev kaldt porters, og de kom til at lægge navn til øldrinken. I takt med, at det blev mere populært at bestille en porter, måtte pubejerne løbe rundt for at blande forskellige øl. Det blev efterhånden klart, at denne fremgangsmåde var højst upraktisk og tidskrævende. I 1722 fik bryggeren Ralph Harwood fra Bell Brewhouse i Shoreditch den idé at blande porteren på forhånd. Hans version af porteren blev umådeligt populær og snart efterlignet, så det i løbet af 1720erne blev normen at drikke porterne forblandet. Dermed opstod porteren som egentlig selvstændig øltype. I årtierne efter begyndte England sin industrialisering, og bryggerierne i London var faktisk nogle af de første til at anvende den nye teknologi i deres produktion. De anvendte dampmaskinen til at pumpe vand, løfte sække med malt og meget andet. Det betød en enorm kapacitetsforbedring, der førte til lavere priser, som igen førte til et øget forbrug. Mange af disse bryggerier eksisterer stadig af navn, men driver som regel ikke bryggerivirksomhed. I stedet er flere af dem gået over i drift af pubber, hoteller m.m. Der bliver dog stadig brygget i London. Faktisk er byen i dag hjemsted for ikke færre end 12 uafhængige bryggerier, der alle brygger et bredt sortiment af de såkaldte real ales, altså øl på tappet på fad eller flaske med levende gær. Dertil kommer, at mere end 290 pubber i Greater London serverer disse real ales, hvilket gør byen til det absolutte Mekka, hvad den slags øl angår. Der afholdes i øvrigt en stor årlig ølfestival i London i august. Hvert år valfarter omkring entusiaster fra ind- og udland til ølfestivalen, hvilket gør den til verdens andenstørste efter oktoberfesten i München. 108

12 ØLLETS REGIONER Skotland skub i skotsk brygning, og snart dukkede skotsk øl op i London. Skotterne blandede sig også i den oversøiske handel. Et særligt træk ved skotsk ølkultur er den måde, hvorpå man klassificerer øltyperne. Hvor englænderne opdeler deres i henholdsvis mild, bitter, pale ale og barley wines, har skotterne tradition for at bruge en klassificering baseret på gamle afgiftssatser for fade af en vis størrelse. Hermed kommer den svageste ale til at hedde sixty shilling, også skrevet som 60/-, mens det stærkeste kaldes ninety shillings, skrevet 90/-. Man kan stadig se, at flere skotske ales har shillingbetegnelsen på etiketten eller på taphanen. Skotske ales kom ligesom de britiske under massivt pres fra det internationale lagerøl, men det lykkedes nogle skotske bryggerier at gå sammen og omstille sig rettidigt, så i dag er situationen den, at Storbritanniens eneste internationale bryggeri er baseret i Edinburgh og ikke i London. Som allerede nævnt, er det første bevis på eksistensen af øl i Storbritannien fundet i Skotland, så skotterne må siges at have en lang historie med øllet - væsentlig længere end whiskyen. Til trods for, at Skotland ligger nogenlunde på højde med Danmark, byder Skotland på nogle anderledes hårde livsbetingelser. Dels på grund af nærheden til Atlanterhavet og Nordsøen, der gør klimaet væsentligt mere fugtigt, dels fordi Skotlands undergrund, til forskel fra Danmark, består af granitfjelde og ikke blød moræne. Ikke desto mindre har Skotland altid være kendt for sin meget fine byg og havre, der tilsyneladende trives godt i landskabet. Især byggen regnes for noget af det bedste til maltning. Til gengæld gjorde det hårde skotske klima sig gældende i forhold til humle. Humleplanten klarer sig ikke godt i Skotland, og derfor har humle været noget, der skulle importeres, hvilket fordyrede brygningen væsentligt i ældre tid. Ude i højlandet holdt man derfor fast i traditionelle krydderurter såsom porse og lyng helt op i nyere tid. I byerne og mere velstående landdistrikter begyndte man at importere humle fra Sydengland og Flandern i det 17. århundrede, men man sparede stadig på det. Derfor er skotske ales generelt mere maltbetonede og mindre bitre end de engelske ales. I 1707 blev Skotland og England forenet i en union, og englænderne gav i den forbindelse de skotske whiskydestillatører og bryggere en vigtig konkurrencemæssig fordel. Hvor englænderne, waliserne og irerne var pålagt en rimelig hård beskatning på malt, blev skotterne fritaget. Det betød et vældigt 109

13 Belgien Belgien er om muligt et endnu mindre land end Danmark, og derfor kan det umiddelbart virke lidt overdrevet at opdele landet i ølregioner. Men faktisk er der åbenlyse forskelligheder i bryggeriernes valg af øltyper og traditioner internt i Belgien. Årsagen skal delvist findes i Belgiens særlige historie som det mere eller mindre frivillige midtpunkt i Europas historie. I den tidlige middelalder var Flandern, som dengang bestod af hele det nuværende Belgien og Holland samt den franske del af Flandern, både en magtfuld og velhavende del af Europa. Byer som Gent og Brügge var i mange henseender vigtigere og rigere end nogen anden by i Europa. I 1384 blev Flandern imidlertid forbundet med Burgunderne igennem et royalt ægteskab, og denne sammenkobling skulle vise sig at være ganske skæbnesvanger for Flandern. I 1482 arvede slægten Habsburg det burgundiske rige, herunder også Flandern. Habsburgerne var på den tid Europas absolut mest magtfulde slægt, eftersom de ikke alene leverede kejseren i det tysk-romerske rige, men også kongerne af både Østrig og Spanien. Derudover var de stærkt katolske og derfor forrest i kampen mod protestantismen. Mange borgere i Flandern var i løbet af det tidligere 16. århundrede begyndt at tilslutte sig den reformerte kirke, og det førte til, at habsburgeren Phillip d. 2 i 1568 sendte en hær til Flandern. Den berygtede militære kampagne blev starten på 80 års mere eller mindre konstant krig og ustabilitet, hvilket ikke blot førte til den stadig eksisterende opdeling imellem Nederlandene og Belgien, men også den interne opdeling i Belgien imellem det flamsktalende Flandern og det fransktalende Vallonien. Senere har Flandern været overrendt af den franske kejser Napoleon og sågar broderfolket fra Nederlanderne. Derudover skal man ikke glemme, at Flandern udgjorde den største slagmark under 1. verdenskrig, mens Vallonien blev hårdt ramt af kampene under 2. verdenskrig. Alt i alt har mindet om krig og ødelæggelse indtil for nylig været en del af den kollektive belgiske bevidsthed. Det har givet et folkefærd, der sætter stor pris på alt, der på en eller anden måde er stabilt og giver en fornemmelse af identitet. Her spiller øllet en central rolle, for der findes ikke noget sted i Europa, hvor øllet i den grad var regionaliseret, som det var i Belgien frem til 1960erne. En forståelse af belgiernes identitetsmæssige tilknytning til øllet kan måske illustreres ved det meget sejlivede rygte, der cirkulerede i Belgien lige efter 2. verdenskrig, at det var den tyske besættelsesmagt, der havde tvunget belgierne til at drikke lyst lagerøl - et angreb på den belgiske ølkultur! Det må siges at pege på, at belgierne havde øllet tæt på deres hjerte. Ikke desto mindre fortsatte belgierne i stor stil med at drikke lagerøl, og op igennem 1960erne kom den traditionelle ølkultur under stærkt pres. Modreaktionen bestod i, at man gjorde det eksisterende overgærede øl lysere i farven, mens man bibeholdt den høje alkoholvolumen. I slutningen af 1980erne begyndte heldigvis en ny trend, hvor belgiske bryggerier, drevet af øget udenlandsk interesse, fik øje på et enormt potentiale på det internationale marked. Adskillige nye bryggerier forsøgte sig og tog del i den internationale handel med øl, så Belgien i dag må regnes for et af de vigtigste øleksporterende lande. 110

Ebeltoft gårdbryggeri ligger i Mols Bjerge Nationalpark. Læskedrikken er lavet på hindbær, økologisk rørsukker og vand fra byens brønd.

Ebeltoft gårdbryggeri ligger i Mols Bjerge Nationalpark. Læskedrikken er lavet på hindbær, økologisk rørsukker og vand fra byens brønd. RAMBLA BRUCE COST GINGER ALE - ORIGINAL Denne læskedrik er lavet på frisk ingefær (ingen ekstrakt eller olier) og ren rørsukker. Det er en simpel, lækker, krydret drik med ufiltreret ingefær og en smule

Læs mere

ØL I MAD - LA CUISINE À LA BIÈRE

ØL I MAD - LA CUISINE À LA BIÈRE ØL I MAD SIDE 1 AF 5 ØL I MAD - LA CUISINE À LA BIÈRE I Danmark er der blevet brygget øl i tusindvis af år. Vores forfædre har anvendt øl flittigt, både i maden og til maden. Traditionen lever stadig,

Læs mere

Historie. Ingredienser

Historie. Ingredienser Historie Hvor og hvornår øllet er opstået, kan historikerne ikke blive helt enige om. Man er dog enige om, at så længe mennesket har dyrket korn, lige så længe har de brygget øl. Man mener, udfra vægmalerier,

Læs mere

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713

Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558. 2. Den spanske periode 1558-1713 BELGIENS HISTORIE 1482-1830 Oversigt over Belgiens tilhørsforhold fra 1482 til 1830: 1. Den østrigsk/spanske periode 1482-1558 2. Den spanske periode 1558-1713 3. Den 2. østrigske periode 1714-1794 4.

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

FUR Frokost er en overgæret øl af typen Bitter Pale Ale.

FUR Frokost er en overgæret øl af typen Bitter Pale Ale. Øl fra FUR Bryghus FUR Frokost er en overgæret øl af typen Bitter Pale Ale. 30,- Rolig og klar øl med farve som rødgyldent rav. Småboblende med tæt cremefarvet skum, der giver fine blonder på glasset.

Læs mere

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten.

Helstaten. foto. Mageskiftet. Indfødsret. fakta. Helstaten. Fakta. Helstaten trues. Nationalstaten. Historiefaget.dk: Helstaten. Historiefaget.dk: Helstaten Helstaten foto Helstaten var en betegnelse i 1800-tallets politik for det samlede danske monarki, der omfattede kongeriget Danmark og hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenburg,

Læs mere

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver

Erik 7. af Pommern. I lære. Magretes død. Estland og Slesvig. Fakta. Øresundstolden. Oprør. Opsigelse. Pension som sørøver Historiefaget.dk: Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern Erik 7. af Pommern overtog det største nordiske rige nogensinde, men ved sin enerådighed og krige mistede han alt og blev afsat som konge. I lære

Læs mere

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag

Verdensdelen Europa. Middelalderen. Den Westfalske Fred. Vidste du, at... Europa i verden. 2.verdenskrig. Europa i dag Historiefaget.dk: Verdensdelen Europa Verdensdelen Europa Europa er ikke bare en geografisk afgrænset verdensdel. Europa er også lande, der hænger sammen historisk, kulturelt, religiøst og politisk. Landene

Læs mere

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta.

Otto von Bismarck. Lynkarriere. Danmark går i Bismarcks fælde. Vidste du, at... Bismarck udvider Preussens magt og samler riget. Fakta. Historiefaget.dk: Otto von Bismarck Otto von Bismarck Meget få personer har haft større betydning for en stats grundlæggelse og etablering, end Otto von Bismarck havde for oprettelsen af det moderne Tyskland

Læs mere

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen?

Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Kopiside 4 Break 3 - Historisk baggrund Elevtekst A Hvor kommer Helgi fra og hvor er han på vej hen? Josefine Ottesens roman om Helgi Daner er ikke bare ren fantasi. Flere af hovedpersonerne er kendt som

Læs mere

1. verdenskrig og Sønderjylland

1. verdenskrig og Sønderjylland Historiefaget.dk: 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig og Sønderjylland 1. verdenskrig varede fra 1914-1918. Danmark deltog ikke i krigen, men Sønderjylland hørte dengang til Tyskland. Derfor

Læs mere

en unik og naturlig smagsoplevelse

en unik og naturlig smagsoplevelse en unik og naturlig smagsoplevelse I hjertet af skoven... Midt i Hareskoven, på den smukkeste skovvej, ligger Bryggeri Skovlyst. Indbydende for enhver der lægger deres vej forbi, er dette unikke restaurationsbryggeri.

Læs mere

Mols Øl. India Gold. Alc.: 6,4 Farve: 26 EBC Bitterhed: 25 IBU

Mols Øl. India Gold. Alc.: 6,4 Farve: 26 EBC Bitterhed: 25 IBU Mols Øl Alc.: 6,4 Farve: 26 EBC Bitterhed: 25 IBU Mols Øl er nr. 2 i WinterCoats serie af øl, der er inspireret af en bestemt egn i Danmark (der er flere på vej!) Inspirationen fra Mols kan smages i 4

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

QuizzEuropa - et brætspil om et andet Europa

QuizzEuropa - et brætspil om et andet Europa HistorieLab http://historielab.dk QuizzEuropa - et brætspil om et andet Europa Date : 5. april 2016 Bliv udfordret på din sammenhængsforståelse for Europas historie, kulturelle mangfoldighed og politiske

Læs mere

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen

30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen har været en overset periode i historieforskningen og historieformidlingen 30 årskrigen 1618-1648 Europa før krigen Religiøse spændinger i Europa siden reformationen i 1500 tallet Katolicismen

Læs mere

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode

Trekantshandlen. Trekantsruten. Fakta. Plantageøkonomi. Danske nationale interesser. Vidste du, at... Den florissante periode Historiefaget.dk: Trekantshandlen Trekantshandlen Trekantshandlen var en handelsrute, hvor våben og forarbejdede varer fra Europa blev bragt til Afrika, slaver fra Afrika til Amerika og endelig sukker,

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1

Belgiens regenter 1384-1520 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE. Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIEN S GRÆNSER GENNEM TIDERNE Kilde: Kronologisk Belgienshistorie. aner\nov.2012 Side 1 OM BELGIENS REGENTER 1384-1419 Philip den Dristige Philip den Dristige var født den 17.jan 1342 som den yngste

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe

Vadehavet, handlen og Vikingetidens Ribe Danmarks ældste by Ved at se på de ting, som arkæologer har fundet, ved man at Ribe er Danmarks ældste by. Den markedsplads som byen er bygget op om, er fra omkring år 710. Frem til slutningen af 700-tallet

Læs mere

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog.

Mellemøsten før 1400. Persere, arabere og tyrkere. Perserriget. Romerriget. Vidste du, at.. De arabiske storriger. Arabisk kultur og sprog. Historiefaget.dk: Mellemøsten før 1400 Mellemøsten før 1400 Mellemøstens historie før 1400 var præget af en række store rigers påvirkning. Perserriget, Romerriget, de arabiske storriger og det tyrkiske

Læs mere

Første verdenskrig. Våbenstilstand.

Første verdenskrig. Våbenstilstand. Første verdenskrig. Våbenstilstand og eftervirkninger. Våbenstilstand. I 1918 var situationen desperat, der var krise i Tyskland. Sult og skuffelse over krigen havde ført til en voksende utilfredshed med

Læs mere

Oversigt over malttyper

Oversigt over malttyper Nicolaj S. Basismalt Malttype: Beskrivelse: Øltype: Andel i % : Pilsnermalt 2,0 3,0 EBC Den lyseste malt i farven med en lav proteinindhold. Kan anvendes som basismalt. Alle øltyper. 100 % af Røget malt

Læs mere

Spise- og Ølkort. Die kleine Bierstube

Spise- og Ølkort. Die kleine Bierstube Die kleine Bierstube Die kleine Bierstube Spise- og Ølkort På Die kleine Bierstube skriver vi Gemütlichkeit med stort. Vi er et stemningsfuldt, tysk værtshus, der forener den traditionelle tyske øl- og

Læs mere

1367 Premium en øl der er årstallet værdigt. Alc. 4,7% Alc. 5,3%

1367 Premium en øl der er årstallet værdigt. Alc. 4,7% Alc. 5,3% Produktoversigt Krenkerup 1367 Premium Krenkerup Gods nævnes første gang i historien i 1367. Et gods drevet gennem århundreder af slægtens visioner og hårdt arbejde med betydelig hjælp fra lokalområdet.

Læs mere

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar

N O T A T. Fig1: Overnatningernes udvikling, (mio.) hele Danmark. 13. Januar N O T A T Status 2008; fortsat negativ vækst for dansk turisme Danske Regioner og Turisterhvervets Samarbejdsforum har udarbejdet en undersøgelse, der viser hvordan turismeovernatningerne udviklede sig

Læs mere

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen

Historisk Bibliotek. Augustus. Jesper Carlsen Historisk Bibliotek Jesper Carlsen Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Jesper Carlsen Redaktør: Thomas Meloni Rønn Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars Groth Læs mere om serien

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Og Elisabeth Gottschalck ved da også med erfaringen, at formiddagen er det bedste tidspunkt at øl smage på.

Og Elisabeth Gottschalck ved da også med erfaringen, at formiddagen er det bedste tidspunkt at øl smage på. Elisabeth er landets eneste kvinde, der arbejder som professionel ølbrygger. Fra forsker til ølbrygger I Bryghus No. 5 i Nygade, arbejder Elisabeth Gottschalk, der for nogle år sidenm tog springet fra

Læs mere

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING

FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING ØLSMAGNING SIDE 1 AF 8 ØLSMAGNING Ved en ølsmagning er det vigtigt at bruge sanserne. Først lugtesansen, derefter synssansen og til sidst smagssansen og følesansen. FORBEREDELSER TIL ØLSMAGNING Det er

Læs mere

Det danske romeventyr

Det danske romeventyr Det danske romeventyr DESIGN, TEKST OG LAYOUT: WELOVEBACON.COM FOTOGRAF, HVOR INGEN ANDEN ER NÆVNT: BO NIELSEN I et destilleri i det nordjyske skrives et lille stykke danmarkshistorie. Rum har taget romproduktionen

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig

Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Sønderjyder i tysk krigstjeneste under 1. verdenskrig Skriv dagbog fra fronten, som om du var en dansksindet soldat i tysk tjeneste under 1. verdenskrig. Baggrund Da Danmark tabte den 2. Slesvigske Krig

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 1. søndag i Advent 2014 Bording.docx. 30-11-2014 side 1 30-11-2014 side 1 Prædiken til 1.søndag i advent 2014. Tekst. Matt. 21,1-9. Bording. I sommerferien gik jeg en aften hen af fortovet på Kürfürstendamm i Berlin, ikke så langt fra den sønderbombede ruin

Læs mere

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8.

Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen. Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. Udenrigsøkonomisk Analyse VI: Den økonomiske udvikling i Østersø-regionen Udenrigsøkonomisk analyseenhed, Udenrigsministeriet, 8. april 2015 Sammenfatning: Nærværende analyse af den økonomiske udvikling

Læs mere

Håndbrygger Opskrifter. En kort introduktion for nybegyndere og let øvede. Christian Rye Iversen

Håndbrygger Opskrifter. En kort introduktion for nybegyndere og let øvede. Christian Rye Iversen Aalborg Håndbrygger Laug Håndbrygger Opskrifter En kort introduktion for nybegyndere og let øvede Christian Rye Iversen Agenda Hvad er en opskrift Kort om stil og nøgletal Kort om ingredienser Hvordan

Læs mere

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

,0 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Notat Potentiale i dansk turisme Til: SNO Fra: MOP / GLC Situationen i dag Turismen får større og større betydning for den globale økonomi. Siden 1950 erne og 1960 erne har den globale turisme således

Læs mere

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta

Versaillestraktaten. Krigsafslutningen. Dolkestødsmyten. Den dårlige fred. Vidste du, at... Krigen i erindringen. Fakta Historiefaget.dk: Versaillestraktaten Versaillestraktaten 1. verdenskrig stoppede 11. november 1918 kl. 11. Fredstraktaten blev underskrevet i Versailles i 1919. Krigsafslutningen Krigens afslutning regnes

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5

USA. Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Ordforklaring. Historiefaget.dk: USA. Side 1 af 5 USA USA betyder United States of Amerika, på dansk Amerikas Forenede Stater. USA er et demokratisk land, der består af 50 delstater. USA styres af en præsident, som bor i Det hvide Hus, som ligger i regeringsområdet

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

Netværkstur til Petersen Tegl. 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen

Netværkstur til Petersen Tegl. 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen Netværkstur til Petersen Tegl 15. maj 2013 Tekst: Mathilde V. Schjerning Foto: Teddy Olsen Byens Netværk drog den 15. maj 2013 på netværkstur og virksomhedsbesøg hos Petersen Tegl i Sønderjylland. Teglværket

Læs mere

Læs mere om de enkelte seminarer på vores hjemmeside. Seminarerne gennemføres som udgangspunkt på dansk.

Læs mere om de enkelte seminarer på vores hjemmeside. Seminarerne gennemføres som udgangspunkt på dansk. SEMINARER I efteråret 2015 har vi planlagt en række seminarer om nogle super spændende emner, som præsenteres af inspirerende foredragsholdere. Emnerne er: 1. Nye ingredienser - 19. oktober 2015, 15:00

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Dansk industri i front med brug af robotter

Dansk industri i front med brug af robotter Allan Lyngsø Madsen Cheføkonom, Dansk Metal alm@danskmetal.dk 23 33 55 83 Dansk industri i front med brug af robotter En af de vigtigste kilder til fastholdelse af industriarbejdspladser er automatisering,

Læs mere

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv.

[ K A P I T E L 1 ] Barnløshed i et historisk. politisk perspektiv. [ K A P I T E L 1 ] & og Barnløshed i et historisk politisk perspektiv. 9 Der er i de senere år kommet et markant fokus på barnløsheden i den vestlige verden. Vi befinder os nu i en situation, hvor vi

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN

MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN Randers Amtsavis 7. Maj 2011 MØLESTEN FRA RANDERS TIL HELE VERDEN Mølestensfabrikken Engsko var en af Randers' tidlige eksportsucceser. Af Tina Knudsen Jensen, arkivar Randers Lokalhistoriske Arkiv. Ekspreskværnen

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper.

Vikar-Guide. Lad eleverne læse teksten og besvare opgaverne. De kan enten arbejde enkeltvis eller i små grupper. Fag: Historie Klasse: 6. klasse OpgaveSæt: Hvem var Christian d. 4.? Vikar-Guide 1. Fælles gennemgang: Spørg eleverne hvad de ved om Christian d. 4. og tag en snak med dem om det. Fortæl evt. hvad du ved

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Renæssancen i Norditalien

Renæssancen i Norditalien Kulturspillets weekendkurser 2014 Renæssancen i Norditalien Tid: Lørdag den 1. feb. 2014 Sted: Århus, nærmere adresse følger Norditalien blev arnested for den historiske epoke, der trak Europa ud af Middelalderens

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år.

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Et langt liv med tæpper Tekst og fotos: JAN ANDERSEN Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Erling Wiinstedt, 94, er æresmedlem af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og han driver trods sine høje

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser.

Herning Vin Center. Vi fokuserer udelukkende på kvalitet og service ærlige reelle produkter til reelle priser. Château De Valcombe Herning Vin Center Herning Vin Center Er en lille familie drevet virksomhed Vi er et af de ældste vin firmaer i Herning, måske den ældste. Grundlagt i 1967. Vi fokuserer udelukkende

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Det amerikanske århundrede

Det amerikanske århundrede Historiefaget.dk Det amerikanske århundrede Det amerikanske århundrede Det 20. århundrede er blevet kaldt det amerikanske århundrede. Dette skyldes USA's rolle i internationale konflikter og den amerikanske

Læs mere

Alliancerne under 1. verdenskrig

Alliancerne under 1. verdenskrig Historiefaget.dk: Alliancerne under 1. verdenskrig Alliancerne under 1. verdenskrig Europa var i tiden mellem Tysklands samling i 1871 og krigens udbrud blevet delt i to store allianceblokke: den såkaldte

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2017 > > Udvalgte brændsler 2 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Gasprisen 4 > > Eltariffer 5 > > Kvoteprisen 6 Det seneste

Læs mere

Chateau Monty SPA Resort

Chateau Monty SPA Resort Chateau Monty SPA Resort Chateau Monty SPA Resort har en lang historie, der går helt tilbage til 1857. Dengang var der en pavillion, hvorfra der var udsigt udover hele byen. Senere hen blev det til et

Læs mere

High Five 10 - Australien

High Five 10 - Australien High Five 10 - Australien High Five is Back! Endnu en Holstebro vine, tegnet af Pauls børn; Jamie, Theresa, Tobias & Dj Glimrende Shiraz og Cabernet Sauvignon som byder på friske aromaer af brombær, solbær

Læs mere

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer

Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug. Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Tendenser for verdens fødevareproduktion og forbrug Leif Nielsen Cheføkonom Landbrug & Fødevarer Op i helikopteren Globale megatrends i de kommende 10-20 år Fødevareproduktion Efterspørgsel Megatrends

Læs mere

Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th).

Hesselager Hotel (tv) og porten til Østergade (th). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hesselager Hotel (tv) og "porten til Østergade" (th). Bymiljø med lukkede butikker i Østergade (tv) og boliger i Langgade (th). Karakteristiske småboliger fra 1930

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Den 2. verdenskrig i Europa

Den 2. verdenskrig i Europa Historiefaget.dk: Den 2. verdenskrig i Europa Den 2. verdenskrig i Europa 2. verdenskrig varede fra den 1. september 1939 til den 8. maj 1945. I Danmark blev vi befriet et par dage før, nemlig den 5. maj

Læs mere

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad.

Kort over Kerteminde 1859. Her kan du læse om, hvad det betyder, når man kalder Kerteminde en købstad. Blandt fiskerdrenge og tjenestepiger - Kerteminde i 1800- og 1900-tallet Kerteminde er en typisk dansk by. Ligesom de fleste andre byer ligger den ved havet og har en historie, der går tilbage til middelalderen.

Læs mere

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1.

Margrete 1. foto. Familie. Formynder. Statskup. vidste. Kalmarunionen. Vidste du, at.. Gotland. Slesvig. Historiefaget.dk: Margrete 1. Historiefaget.dk: Margrete 1. Margrete 1. foto Margrete 1. var en dygtig politiker, der samlede de nordiske riger i Kalmarunionen. Hun var aldrig dronning af Danmark, men landets regent. Af Mikael Kristian

Læs mere

Hvad er Den Europæiske Union?

Hvad er Den Europæiske Union? Hvad er Den Europæiske Union? Den er europæisk fordi den ligger i Europa Den er en union fordi den forener lande og folk Lad os se nærmere på: Hvad har europæerne tilfælles? Hvordan opstod EU? Hvad laver

Læs mere

Skik og bryg. En litteraturliste udarbejdet af Carsten Berthelsen

Skik og bryg. En litteraturliste udarbejdet af Carsten Berthelsen Øl Skik og bryg En litteraturliste udarbejdet af Carsten Berthelsen Hopfen und Malz Gott erhalt s! PÅ DANSK OMTRENT: Humle og malt Gud gi r os alt! Dette herlige motto møder man overalt i det overvejende

Læs mere

DRUPA Året er 1990 det var DRUPA år.

DRUPA Året er 1990 det var DRUPA år. DRUPA 1990 DRUPA 1990 Året er 1990 det var DRUPA år. DRUPA står for Drück und Papier og havde været afholdt i Düsseldorf siden starten af 1950 erne. På messen kan ses og opleves det absolut ypperligste

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

-(NY-1) NealkoAlkoholfri max. 0,5% -50 cl flaske: Eksempel på at man kan opleve karakterfyldte og smagfulde produkter med lave alkoholprocenter.

-(NY-1) NealkoAlkoholfri max. 0,5% -50 cl flaske: Eksempel på at man kan opleve karakterfyldte og smagfulde produkter med lave alkoholprocenter. (Tjekkisk) På bryggeri Nymburkbryggede man første gang øl i 1895, og faktisk går de oprindelige historier om brygning i området helt tilbage til det 14. århundrede. Det er et af 11 bryggerier i verden,

Læs mere

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande.

Korstogene. Opfordring fra paven. Jerusalem erobres. Vidste du, at.. Mellemøsten samles. Tempelherrerne. Handel. Korstog til andre lande. Historiefaget.dk: Korstogene Korstogene I 1099 erobrede kristne korsfarere Jerusalem fra muslimerne. De skabte et kongedømme, som varede i hele 200 år. Af Kurt Villads Jensen Opdateret 11. december 2013

Læs mere

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN

Af Anita Vium - Direkte telefon: RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN i:\marts-2000\erhv-b--av.doc Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 RESUMÈ KVALITETEN AF FØDEVAREEKSPORTEN Sammenlignet med andre danske eksportindustrier har fødevareindustrien en forholdsvis lille

Læs mere

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie

Bornholm - lejrskolebogen. Troels Gollander. Møllen Multimedie Bornholm - lejrskolebogen Troels Gollander Møllen Multimedie INDHOLD Østersøens Perle 4 Klipperne 6 De første bornholmere 8 Krig og frihedskamp 10 Erhverv 12 Hammershus 14 Rundkirkerne 16 Bornholms byer

Læs mere

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k

Bies Bryghus. Kunstetagerne. - Fra start til nu. Bies Gaard Adelgade 26 9500Hobro. St. Torv. Hobro museum for moderne k I underste etage er skif udstillinger med moderne og international kun I øvrige etager vise Hobro Kunstsamlin med 30 af Danmarks før kunstnere. I alt 1015 m 2 kunstudsti i 4 etager. Bies Bryghus - Fra

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

Til Københavns Billedkunstudvalg Læsø, 22/6/2015

Til Københavns Billedkunstudvalg Læsø, 22/6/2015 Til Københavns Billedkunstudvalg Læsø, 22/6/2015 Baggrund og idé Sommeren 2015 viser den tyske kunstner, Till Verclas, et udendørs installationsværk, Den Anden Havn, i Bouet på Læsø. Værket består af syv

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Fornavn Efternavn 1.XX Historie opgave 15/ Frederiksberg HF. Indledning side 1. Vikingernes ankomst til England side 1

Fornavn Efternavn 1.XX Historie opgave 15/ Frederiksberg HF. Indledning side 1. Vikingernes ankomst til England side 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 Vikingernes ankomst til England side 1 Coppergate udgravningen side 1 Sådan blev Knud den Store konge side 2 Knud er blevet konge side 2 Diskussion side 3 Konklusion

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 735 Offentligt Udlændingeafdelingen Dato: 19. august 2014 Dok.: 1273016 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen

Læs mere

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide

Torstenssonkrigen Årsager fakta Fakta Øresundstolden 1643-44: Beslutningen tages 13. oktober 1644: 13. august 1645: Invasion kort Koldberger Heide Historiefaget.dk: Torstenssonkrigen Torstenssonkrigen Med Torstenssonkrigen tvang Sverige Danmark til omfattende landafståelser. Dermed var Danmark ikke længere en stormagt i Østersøen. Årsager Sverige

Læs mere

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton

Markedskommentar Torsdag den 14. marts CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Minus US $ 7,60 pr. short ton Råvare NYT Markedskommentar Markedskommentar Torsdag den 14. marts 2013 CHICAGO-BØRSEN sluttede den 13. marts 2013 Sojaskrå Forår 2013 Sommer 2013 Minus US $ 7,30 pr. short ton Minus US $ 7,60 pr. short

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

Rejsen arrangeres i samarbejde med Danske Ølentusiaster, Lokalafdeling Esbjerg.

Rejsen arrangeres i samarbejde med Danske Ølentusiaster, Lokalafdeling Esbjerg. Rejsen arrangeres i samarbejde med Danske Ølentusiaster, Lokalafdeling Esbjerg. Denne rejse er en rundrejse, som vil bringe dig til nogle af de smukkeste egne i Europa, og samtidig til nogle lokale mekka

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse

Istidslandskabet - Egebjerg Bakker og omegn Elev ark geografi 7.-9. klasse Når man står oppe i Egebjerg Mølle mere end 100m over havet og kigger mod syd og syd-vest kan man se hvordan landskabet bølger og bugter sig. Det falder og stiger, men mest går det nedad og til sidst forsvinder

Læs mere

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00

Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Må tidligst offentliggøres, når talen er holdt Det talte ord gælder Erik Fage-Pedersen Fung. Formand for Danmarks-Samfundet Ved mødet i Askebjerghus Fredag den 23. maj 2014 kl. 16.00 Først vil jeg takke

Læs mere

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første frie forfatning blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

DRØMMEN OM DANSK WHISKY

DRØMMEN OM DANSK WHISKY DRØMMEN OM DANSK WHISKY Whisky og fluefiskeri ligner hinanden som to dråber vand. Man trækker vejret lidt dybere og kigger lige ind i sjælen. Både når man fylder munden med en god whisky og når man ser

Læs mere

Besættelsen set fra kommunens arkiver

Besættelsen set fra kommunens arkiver Side 1 Frederikshavn by, ligesom så mange andre danske byer, er fyldt med efterladenskaber fra 2. verdenskrig, der alle vidner om tiden fra 1940-1945 under besættelsen. Det store befæstningsområde som

Læs mere