Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund"

Transkript

1 Hvem samarbejder og hvorfor? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

2 Hvilke undersøgelser?

3 Tre spørgeskemaundersøgelser 1. Kommunale forvaltningers samarbejde med civile aktører Udsendt ultimo 2015 til 838 fag- og forvaltningschefer i 53 pct. har besvaret skemaet helt eller delvist Gennemført i samarbejde med Helle Hygum Espersen fra KORA 2. Foreningers samarbejde med kommunale institutioner Gennemført i 2016 i de fem kommuner Besvaret af 44 til 57 pct. af ALLE foreninger 3. Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige Gennemført i 2016 i de fem kommuner Besvaret af 50 til 77 pct. af ALLE kommunale institutioner mv. Gentages i 2018

4 (1) Det frivillige landskab - Danskernes frivillige arbejde - Foreningstæthed - Hvad beskæftiger foreningerne sig med? - Hvad er foreningernes målgrupper? - Foreningernes forhold til lokalsamfundet? - Hvilke værdier bygger foreningerne på? - Det frivillige arbejdes betydning?

5 INGEN ÆNDRING I HVOR MANGE DER ARBEJDER FRIVILLIGT FRA Andel af voksne der arbejder frivilligt (2012) N = 2809 Kilde: Fridberg og Henriksen 2014 Pct.

6 Foreningstætheden Kommuner Antal foreninger Indb. pr. forening Odense ,0 Foreninger pr. km2 Faaborg-Midtfyn ,6 Faxe ,4 Rudersdal ,5 Aarhus (boligsociale område) Foreningsundersøgelsen 2016

7 Hvad beskæftiger foreningerne sig med? Andel af registrerede foreninger fordelt på samfundsområder. Kultur Idræt Fritid og hobbies Uddannelse og forskning Sundhed Social indsats og service Bolig og lokalsamfund Andet Aarhus (boligsociale) Rudersdal Faxe Faaborg-Midtfyn Odense Foreningsundersøgelsen 2016

8 Hvilke målgrupper beskæftiger foreningerne sig med (pct.) Børn Unge Voksne Ældre Personer med sygdom / handicap Flygtninge og indvandrere Hjemløse og andre udsatte grupper Misbrugere Personer / husstande for et lokalområde Personer med bestemt holdning af politisk eller religiøs karakter Anden gruppe Aarhus Rudersdal Faxe FMK Odense Foreningsundersøgelsen 2016

9 Foreningernes forhold til lokalsamfundet (pct.) At rekruttere medlemmer fra lokalsamfundet 31 At være synlig i lokalsamfundet 30,1 At bidrage til lokalsamfundets udvikling 17,8 At arbejde sammen med andre foreninger 14,6 At engagere sig i lokalsamfundet på andre måder 10,8 At deltage i lokale møder der vedr. lokalsamfundet 10,1 At arbejde sammen med kommunale institutioner 9,8 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget stor betydning Stor betydning En vis betydning Lille betydning Ingen betydning Ikke relevant for foreningen Foreningsundersøgelsen 2016

10 Hvilke værdier / ideologier bygger foreninger på (pct.) Ikke angivet en særlig værdi / ideologi Kristne Muslimske Andre religiøse værdier Socialistiske værdier Liberale / borgerlige værdier Nationale værdier Andre politiske værdier International solidaritet / samarbejde Humanitære værdier Lokalt fællesskab Menneskerettigheder / borgerrettigheder Grønne værdier Folkelig oplysning Andre værdier Foreningsundersøgelsen ,2 1,4 1 2,9 2,4 3,1 1,8 6,4 15,8 8,4 8,8 15,9 11,1 27,

11 Andel af alle foreninger som ikke angiver en værdi eller ideologi i 2004, 2010 og 2016 (pct.) 34,1 42,3 51, Spørgsmål: Bygger foreningen på bestemte værdier, holdninger, ideologier og bevægelser af åndelig, politisk eller samfundsmæssig karakter?

12 Hvor vigtigt er det frivillige arbejde for foreningen? Andel som har sat kryds ved 10 på en skala fra Kultur Idræt Fritid og hobbies 69,7 79,6 75,7 Uddannelse og forskning 48,1 Sundhed Social indsats 82,4 76,4 Bolig og lokalsamfund Andet 62,7 70, Foreningsundersøgelsen 2016

13 (2) Kommunale fagforvaltningers samarbejde med civile aktører og fagchefernes holdning dertil (Kilde: Ibsen og Espersen 2016)

14 Har forvaltningsområdet særlige politikker for samarbejde med civile aktører? (pct.) Sundhed og forebyggelse Kultur og fritid 57,7 51,6 15,5 29,7 Beskæftigelse og arbejdsmarked Social hjælp og service Teknik og miljø Skole og uddannelse 40,7 40,6 32,5 30, ,7 32,5 40,9 Ledelse og strategi Borgerservice 29,4 22,2 17,6 38,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Indgår i andre politikker Under udarbejdelse Nej Ved ikke

15 Hvem samarbejdes der med? Lokale frivillige foreninger (F.eks. idræts-, fritids- og Større landsdækkende frivillige organisationer. Borgere der arbejder frivilligt på en kommunal Boligselskaber, boligsociale helhedsplaner, Virksomheder (som partnere, ikke leverandøraftaler) Frivilligcentre Selvejende institutioner (frie skoler, selvejende Kirker / menighedsplejer Væresteder Socialøkonomiske virksomheder Moskeer, andre trossamfund og religiøse foreninger 28,5 25,1 23,3 4,9 73,8 64,3 58, ,5 42,1 40,9 Inden for det seneste år Ikke inden for de seneste 5 år 0% 20% 40% 60% 80% 100% Inden for de seneste 5 år Ved ikke

16 I hvilken grad har samarbejdet med civile aktører efter din vurdering skabt overordnet værdi? Styrkelse af tilliden mellem borgere og kommunen Styrkelse af de civile aktørers rolle i samfundet Bedre kvalitet af services Styrkelse af borgernes mestringsevne og Bedre vidensgrundlag for kommunale beslutninger Innovation og udvikling af den kommunale service Bedre løsninger af komplekse udfordringer Øget demokratisering af kommunale opgaver Øget omkostningseffektivitet i den kommunale drift Nedbringelse af de kommunale udgifter 30,7 25,8 25,2 20,8 19,6 18,3 18,3 16,5 6,2 27,3 4 21,4 48,1 43, ,6 42,9 43,2 43,8 36,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke

17 (3) Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige og ledernes holdning dertil (Kilde: Institutionsundersøgelsen 2016)

18 Kommunale institutionstypers samarbejde med foreninger og frivillige (pct.) Folkeskole (67) Ungdomsskole / fritidsklub (26) 91 92,3 Børneinstitution (133) 42,9 Ældreinstitution / plejecenter (48) Bibliotek og musikskole (20) 95,8 95 Sundhedscenter ol. (64) 56,3 Idrætsanlæg (5) 100 Anden kommunal indsats (122) 63,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Tidligere Nej Ved ikke

19 Andel af kommunale institutioner, der samarbejder med foreninger og frivillige, der har et samarbejde med sociale foreninger (pct.) Skole 32,8 Ungdomsskole / fritidsklub 45,8 Børneinstitutioner 21,1 Ældrecentre / plejecentre 63 Bibliotek og musikskole Sundhedscentre / indsatser 63,9 73,7 Andre kommunale indsatser 37,

20 Andel af kommunale institutioner, der samarbejder med foreninger og frivillige, der har et samarbejde med idrætsforeninger (pct.) Skole Ungdomsskole / fritidsklub 73,8 79,2 Børneinstitutioner Ældrecentre / plejecentre Bibliotek og musikskole Sundhedscentre / indsatser Andre kommunale indsatser 35,1 23,9 36,8 41,7 37,

21 Andel af kommunale institutioner, der samarbejder med foreninger og frivillige, der har et samarbejde med frivillige uden en foreningstilknytning (pct.) Skole Ungdomsskole / fritidsklub 29,5 33,3 Børneinstitutioner 52,6 Ældrecentre / plejecentre Bibliotek og musikskole 73,7 80,4 Sundhedscentre / indsatser Andre kommunale indsatser 52,8 51,

22 Holdninger til samarbejdet FORMÅL OG OMDØMME FAGLIG KVALITET RESSOURCER

23 Samarbejdet med foreninger og frivillige bidrager til institutionens formål (pct.) Skole Ungdomsskole / fritidsklub 52,6 60,7 36,8 32,1 Børneinstitutioner 32,7 44,2 Ældrecentre / plejecentre Bibliotek og musikskole 78,4 82,4 13,5 17,6 Sundhedscentre / indsatser 32,4 44,1 Andre kommunale indsatser 63,8 23,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig

24 Institutionen ser positivt på et større samarbejde med foreninger og frivillige (pct. af alle) Skole Ungdomsskole / fritidsklub 51,6 57,1 45,2 33,3 Børneinstitutioner 26,7 51,7 Ældrecentre / plejecentre 87,2 12,8 Bibliotek og musikskole Sundhedscentre / indsatser Andre kommunale indsatser 55,6 49,2 54,1 40,7 26,1 38,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig

25 Inddragelsen af foreninger og frivillige har bidraget til at løfte det faglige niveau (pct.) Skole Ungdomsskole / fritidsklub Børneinstitutioner Ældrecentre / plejecentre Bibliotek og musikskole Sundhedscentre / indsatser Andre kommunale indsatser 12,5 5,3 12,2 16,7 17,6 17,6 23,2 28,6 47,4 22,4 30,6 23,5 20,6 23,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig

26 Det kan være problematisk af faglige grunde at inddrage foreninger og frivillige i institutionens aktiviteter (pct. af alle) Skole Ungdomsskole / fritidsklub Børneinstitutioner Ældrecentre / plejecentre Bibliotek og musikskole Sundhedscentre / indsatser Andre kommunale indsatser 8,1 5,3 16,7 5,3 5,6 17,5 12,6 25,8 42,1 32,5 23,7 33,3 42,1 24,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig

27 Hvis institutionen havde flere ressourcer, er det ikke relevant at inddrage foreninger og frivillige i institutionens aktiviteter (pct. af alle) Skole Ungdomsskole / fritidsklub Børneinstitutioner Ældrecentre / plejecentre Bibliotek og musikskole 4,8 6,5 4,8 8,2 5,62,8 11,1 12,3 Sundhedscentre / indsatser Andre kommunale indsatser 5,3 4,5 7 11,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% Helt enig Delvis enig Hverken eller Delvis uenig Helt uenig

28 (4) Foreningers samarbejde med kommunale institutioner (Kilde: Foreningsundersøgelsen 2016)

29 Andel af foreninger i Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune, som har et samarbejde med en eller flere kommunale institutioner, i 2010 og 2016 (pct.). SKOLE ,8 16,3 59,9 SKOLE ,9 18,5 48,6 SKOLE ,7 17,1 53,2 SFO, FRITIDSKLUB OL ,1 7,7 83,1 SFO, FRITIDSKLUB OL , ,5 SFO, FRITIDSKLUB OL ,6 11,6 70,8 ANDEN INSTITUTION ,6 8,2 69,2 ANDEN INSTITUTION ,6 12,1 54,3 ANDEN INSTITUTION ,6 11,2 55, Samarbejde i dag Tidligere Aldrig haft

30 Har foreningen et samarbejde med en skole? Kultur Idræt Fritid og hobbies Uddannelse og forskning Sundhed Social indsats Bolig og lokalsamfund Andet 27,1 33,3 18,4 31,7 6,1 31,6 16,8 22,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har samarbejde i dag Har tidligere haft samarbejde Har aldrig haft samarbejde Ved ikke

31 Har foreningen et samarbejde med en daginstitution, SFO ol.? (pct.) Kultur Idræt Fritid og hobbies Uddannelse og forskning Sundhed Social indsats Bolig og lokalsamfund Andet 17,6 18,4 7,9 10,8 6,3 19,1 16,3 13,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har samarbejde i dag Har tidligere haft samarbejde Har aldrig haft samarbejde Ved ikke

32 Har foreningen et samarbejde med en anden kommunal / regional institution eller forvaltning (pct.) Kultur 35,2 Idræt Fritid og hobbies 25,2 26,3 Uddannelse og forskning Sundhed Social indsats Bolig og lokalsamfund Andet 41, ,8 32,7 35,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Har samarbejde i dag Har tidligere haft samarbejde Har aldrig haft samarbejde Ved ikke

33 Holdninger til samarbejdet

34 Det er naturligt, at foreningerne deltager aktivt i løsningen af kommunale opgaver. Andel af foreningerne, der er enig eller uenig (pct.) ,5 48, , , ,8 45,5 43,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% Det er naturligt at foreningerne deltager aktivt i løsningen af kommunale opgaver Standpunkt midt imellem Det er ikke foreningernes opgave at bidrage til løsningen af kommunale opgaver

35 Foreningerne bør tilpasse deres aktiviteter til kommunens ønsker og behov for at få kommunale tilskud ,5 40,7 52, ,9 30,2 64, ,7 28,2 65,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Foreningerne bør tilpasse deres aktiviteter til kommunens ønsker og behov for at få kommunale tilskud Standpunkt midt imellem Foreningerne bør ikke indrette deres aktiviteter efter, hvad kommunen vil støtte økonomisk

36 Hvor vigtigt er samarbejdet for foreningen? Andel af foreninger der har et samarbejde. Foreninger der samarbejder med børneinstitution 17,3 Foreninger der samarbejder med skole 26,2 Foreninger der samarbejder med anden kommunal institution 42,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Udgør en stor del af foreningens virksomhed Udgør en mindre del af foreningens virksomhed Udgør en ubetydelig del af foreningens virksomhed Ved ikke / svært at vurdere

37 Foreningers vurdering af samarbejdet med kommunale myndigheder og institutioner (andel af foreninger, der har et samarbejde) (pct.) Samarbejdet er problemfrit 18,7 36,5 Kommunen er lydhør overfor foreningens forventninger og behov 17,8 43,2 Samarbejdet er inspirerende 15,9 38,8 Samarbejdet er ligeværdigt 13,7 36,4 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Meget uenig

38 Foreningers vurdering af samarbejdet med kommunale myndigheder og institutioner (andel af foreninger, der har et samarbejde) (pct.) Samarbejdet er tidskrævende 16,8 29 Samarbejdet er bureaukratisk 11,3 22,6 Samarbejdet. forudsætter lønnede medarbejdere 8,810,4 Vanskeligt at indfri kommunens forventninger 3,911,9 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Overvejende enig Hverken enig eller uenig Overvejende uenig Meget uenig

39 Sammenfatning og perspektivering

40 Potentialet for samarbejdet Potentielt mange foreninger og frivillige, som kommunerne kan samarbejde med, og i praksis samarbejder mange foreninger. Men frivilligheden er forholdsvis lille inden for kommunernes primære ansvarsområder. Forholdsvis få foreninger er optaget af lokalsamfundet og samarbejde med kommunale institutioner. Foreningerne er i vigende grad værdibaserede. De fleste foreninger er kritiske overfor tanken om, at foreningerne skal bidrage til at løse kommunale opgaver

41 Samarbejdets udbredelse På tværs af de kommunale fag- og forvaltningsområder har man politikker for samarbejdet, og de fleste kommunale institutioner og indsatsområder har et samarbejde Der samarbejdes især med Lokale foreninger Landsorganisationer (og afdelinger derunder) Frivillige uden en foreningstilknytning Mange foreninger har et konkret samarbejde med en kommunal institution, men det er usikkert om samarbejdet er øget de seneste år, og for de fleste er samarbejdet en lille del af foreningen

42 Holdningerne til og vurderingerne af samarbejdet Kommunerne (fagchefer) mener, at samarbejdet med foreninger og frivillige især bidrager til at styrke demokratiet og den kommunale service Det store flertal af de kommunale institutioner mener, at samarbejde med foreninger og frivillige fremmer institutionens formål og de ser positivt på et større samarbejde, mens de tvivler på, at det løfter det faglige niveau De fleste foreninger mener ikke, at det er foreningens opgave at bidrage til løsningen af kommunale opgaver og vil ikke tilpasse sine aktiviteter derefter. De foreninger, der samarbejder, ser generelt positivt derpå, men forholdsvis mange synes dog, at det er tidskrævende.

43 Forskelle Forholdsvis små forskelle mellem de undersøgte kommuner. Men der er forskelle. Den konkrete kontekst for samarbejdet har stor betydning Større forskelle mellem fag- og foreningsområder: Daginstitutionsområdet og sundhedsområdet samarbejder mindre og er mere kritisk overfor et samarbejde end på øvrige fagområder i kommunerne Store forskelle mellem foreningsområderne på, hvem de samarbejder med, men forholdsvis små forskelle på hvor meget de generelt samarbejder

Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner

Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner Samarbejdet mellem foreninger og kommunale institutioner Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Store kommunale forventninger til at foreninger

Læs mere

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor

VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor VÆRDI, MENING OG UDFORDRINGER ved samarbejdet mellem den kommunale og den frivillige sektor Bjarne Ibsen Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Undersøgelse

Læs mere

Kommunernes samarbejde med civile aktører

Kommunernes samarbejde med civile aktører Kommunernes samarbejde med civile aktører helle hygum espersen, seniorprojektleder, KORA bjarne ibsen, professor på Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund ved Syddansk Universitet Der er

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt

Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt Tabeller fra UNDERSØGELSEN AF SELVEJENDE INSTITUTIONER OG ALMENNYTTIGE FONDE gennemført i 2004 i Fyns Amt Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne

Læs mere

Foreningerne på Fyn. Hvilke organisationer? Undersøgelsen omfatter alle frivillige organisationer, dvs. organisationer der er

Foreningerne på Fyn. Hvilke organisationer? Undersøgelsen omfatter alle frivillige organisationer, dvs. organisationer der er Frivillighedsundersøgelsen Bjarne Ibsen, Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund oktober 2004 Foreningerne på Fyn Organisationsundersøgelsen I denne rapport kan du læse nogle af de første

Læs mere

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Konferencens formål Formidle de første (foreløbige) resultater Fremme refleksioner om problemstillinger

Læs mere

FORENINGERS SAMARBEJDE MED KOMMUNALE INSTITUTIONER. Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen 2017:2

FORENINGERS SAMARBEJDE MED KOMMUNALE INSTITUTIONER. Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen 2017:2 FORENINGERS SAMARBEJDE MED KOMMUNALE INSTITUTIONER Klaus Levinsen og Bjarne Ibsen 2017:2 Foreningers samarbejde med kommunale institutioner Klaus Levinsen Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

KOMMUNALE INSTITUTIONERS SAMARBEJDE MED FORENINGER OG FRIVILLIGE. Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen 2017:1

KOMMUNALE INSTITUTIONERS SAMARBEJDE MED FORENINGER OG FRIVILLIGE. Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen 2017:1 KOMMUNALE INSTITUTIONERS SAMARBEJDE MED FORENINGER OG FRIVILLIGE Bjarne Ibsen og Klaus Levinsen 2017:1 Kommunale institutioners samarbejde med foreninger og frivillige Omfang, holdninger og udfordringer

Læs mere

Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på miljø området

Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på miljø området Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på miljø området Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund XXX STUE Det frivillige foreningsliv

Læs mere

Kommunerne og det frivillige arbejde. CIFRI-seminar 15. januar 2013

Kommunerne og det frivillige arbejde. CIFRI-seminar 15. januar 2013 Kommunerne og det frivillige arbejde CIFRI-seminar 15. januar 2013 Store politiske forventninger til det frivillige arbejde XXX STUE Det frivillige Danmark har store ressourcer. Dem skal vi bruge mere

Læs mere

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn?

Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Slår det frivillige arbejde til i arbejdet med socialt udsatte børn? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Frivillige eller

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Store politiske forventninger til foreninger og frivillige XXX STUE Det frivillige foreningsliv skal have gode vilkår. Det bidrager til udviklingen

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2016

GUIDE Udskrevet: 2016 GUIDE Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark Udskrevet: 2016 Indhold Fakta og tal om frivillige organisationer i Danmark.................................... 3 2 Guide Fakta og tal om frivillige

Læs mere

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe)

Samarbejde med kommunen - samskabelse. Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) Samarbejde med kommunen - samskabelse Dannie Larsen Frivilligcentre og Selvhælp Danmark (FriSe) 71 Frivilligcentre fordelt på 64 kommuner Et stærkt og mangfoldigt civilsamfund, hvor alle har mulighed for

Læs mere

Det mangfoldige foreningsliv i Danmark. Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Det mangfoldige foreningsliv i Danmark. Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Det mangfoldige foreningsliv i Danmark Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Hvad er en frivillig / nonprofit organisation? Definition af frivillige, non-profit

Læs mere

Hvad siger de frivillige i Vordingborg Kommune?

Hvad siger de frivillige i Vordingborg Kommune? Hvad siger de frivillige i Vordingborg Kommune? Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Store politiske forventninger til det frivillige arbejde

Læs mere

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune

Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Undersøgelse af idrætsfaciliteter i Bornholms Regionskommune Idrætsanlæggenes svar på spørgeskema Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Formålet med analysen Formålet med undersøgelsen

Læs mere

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet

Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune. Dialogmøde om egnsprofiler. Bjarne Ibsen. Professor Syddansk Universitet Fællesskabelse i Faaborg-Midtfyn Kommune Dialogmøde om egnsprofiler Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra Fåborg sogn For 50 år siden

Læs mere

Bjarne Ibsen. Syddansk Universitet

Bjarne Ibsen. Syddansk Universitet Foreningslivet i Danmark Bjarne Ibsen Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Hvad er en frivillig organisation? Definition af frivillige, non-profit organisationer Organisationer,

Læs mere

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER

NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Folkeoplysning i forandring Vejen Idrætscenter 23/05/2016 Analytiker Malene Thøgersen NÅR FORENINGER SAMARBEJDER Foreningslivets potentialer i yderområderne BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN AF TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE

Læs mere

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Bilag 1. Samspillet mellem den frivillige og den kommunale sektor Projektbeskrivelse for et forsknings- og udviklingsprojekt. Bjarne Ibsen, Professor og centerleder. Center for forskning i Idræt, Sundhed

Læs mere

De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd

De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd De frivillige som element i kommunernes strategi for vækst og velfærd Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Store politiske

Læs mere

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige?

Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Hvad betyder kurser og kvalificering for de frivillige? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet 1 Formaliseringen af det frivillige arbejde 2 Professionelt

Læs mere

Organiseringen af forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne

Organiseringen af forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne Organiseringen af forebyggelse og sundhedsfremme i kommunerne Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Borgerrettet forebyggelse går påtværs af forvaltningsenheder

Læs mere

Lokalsamfundets betydning for foreningers og kommunale ins4tu4oners samarbejde. Klaus Levinsen. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund

Lokalsamfundets betydning for foreningers og kommunale ins4tu4oners samarbejde. Klaus Levinsen. Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Lokalsamfundets betydning for foreningers og kommunale ins4tu4oners samarbejde Klaus Levinsen 1 Oplæggets indhold 1. Lokalsamfund og co- produc?on Betydningen af ressourcer, fællesskab, iden?tet, udfordringer

Læs mere

TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE SOM LØFTESTAND FOR LOKAL UDVIKLING?

TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE SOM LØFTESTAND FOR LOKAL UDVIKLING? TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE SOM LØFTESTAND FOR LOKAL UDVIKLING? Folkeoplysning i forandring I, Vejen Idrætscenter 25/11/2014 Analytiker, ph.d., Malene Thøgersen TVÆRGÅENDE SAMARBEJDE OG LOKAL UDVIKLING Tværgående

Læs mere

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund

Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner. Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Partnerskaber: perspektiver, erfaringer og kritiske refleksioner Bjarne Ibsen Center for forskning i idræt, sundhed og civilsamfund Store forventninger til partnerskaber mellem den offentlige og den frivillige

Læs mere

Frivilligt arbejde i danske og europæiske idrætsforeninger. Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer

Frivilligt arbejde i danske og europæiske idrætsforeninger. Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Frivilligt arbejde i danske og europæiske idrætsforeninger. Ligheder, forskelle og potentielle forklaringer Mandag den 4. December 2017 Bjarne Ibsen, Professor Center for forskning i Idræt, Sundhed og

Læs mere

Civilsamfund, foreningsliv, frivilligt arbejde og samarbejde med kommunerne. Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet

Civilsamfund, foreningsliv, frivilligt arbejde og samarbejde med kommunerne. Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Civilsamfund, foreningsliv, frivilligt arbejde og samarbejde med kommunerne Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Forsker i Bevægelser Fysiske bevægelser Idrætsdeltagelse Idrætspolitik Sociale bevægelser

Læs mere

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige

GUIDE. Rekruttering af unge frivillige GUIDE Rekruttering af unge frivillige Udskrevet: 2016 Indhold Rekruttering af unge frivillige...................................................... 3 Fakta og tal om unges frivillige engagement..........................................

Læs mere

Tværsektoriel forebyggelse

Tværsektoriel forebyggelse Tværsektoriel forebyggelse Niels Sandø Sundhedsstyrelsen 28. September 2009 Sundhedsstyrelsens indsatser vedr. tværsektorielle indsatser Rådgivningsmateriale vedr. tværsektorielle indsatser Kortlægning

Læs mere

Hvilken betydning har kommunalreformen haft for idrætsforeningerne? Malene Thøgersen og Bjarne Ibsen

Hvilken betydning har kommunalreformen haft for idrætsforeningerne? Malene Thøgersen og Bjarne Ibsen Hvilken betydning har kommunalreformen haft for idrætsforeningerne? Malene Thøgersen og Bjarne Ibsen 1 2. maj 2013 Forskningsprojekt Kommunerne har stor betydning for foreningslivet Mange foreninger får

Læs mere

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public

TNS Gallup. Dansk Ungdoms Fællesråd. Holdninger til Mellemøsten. Public TNS Gallup Dansk Ungdoms Fællesråd 1 Public Metode 2 Målgruppe: Unge etniske danskere i alderen 16-30 år Metode: Internetbaseret undersøgelse (CAWI) på Gallups internetpanel G@llupForum Stikprøvestørrelse:

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

Betydninger og dilemmaer i samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor

Betydninger og dilemmaer i samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor Betydninger og dilemmaer i samarbejdet mellem den frivillige og den kommunale sektor Refleksioner fra studiet af 17 samarbejdsprojekter. Lise Specht Petersen, Michael Fehsenfeld, Bjarne Ibsen, Evald Bundgaard

Læs mere

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune

Stillings- og personprofil. Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune Stillings- og personprofil Specialist til støttet byggeri Haderslev Kommune September 2017 Opdragsgiver Haderslev Kommune Adresse Haderslev Kommune Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev 74 34 34 34 www.haderslev.dk

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål

Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Kommuner kan skabe lokal udvikling med FN s verdensmål Rapport udarbejdet af Deloitte om kommunernes kendskab til og arbejde med FN s verdensmål. Juni 2017 Vi vil inddrage verdensmålene i vores kerneopgaver.

Læs mere

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi?

Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? Aktivt Medborgerskab hvad gør vi? v/ Ole Chr. Madsen Konsulent, CFSA Tlf. 6614 6061, mail: ocm@frivillighed.dk FFUK d. 4. december 2012 1 Center for frivilligt socialt arbejde Hvem er CFSA Et center for

Læs mere

Kolding Kommunes udsattepolitik

Kolding Kommunes udsattepolitik Kolding Kommunes udsattepolitik LOGO6D_Bånd1-linjeStor_Rød En kommune for alle 1 Formål Formålet med Kolding Kommunes udsattepolitik er at synliggøre de socialt udsatte borgeres problemstillinger og sikre

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

Folkeoplysnings betydning for demokratisk deltagelse

Folkeoplysnings betydning for demokratisk deltagelse Folkeoplysnings betydning for demokratisk deltagelse Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Formålet med folkeoplysning DOF ønsker sammen med medlemsskolerne

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

Folkeoplysning eller fritidsbeskæftigelse. Hvad er egentlig forskellen?

Folkeoplysning eller fritidsbeskæftigelse. Hvad er egentlig forskellen? Folkeoplysning eller fritidsbeskæftigelse. Hvad er egentlig forskellen? Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Hvad siger Folkeoplysningsloven? Formålet

Læs mere

Hvorfor samarbejde og hvordan? - tilbageblik på samspillet og aktuelle diskurser. Klaus Levinsen & Michael Fehsenfeld

Hvorfor samarbejde og hvordan? - tilbageblik på samspillet og aktuelle diskurser. Klaus Levinsen & Michael Fehsenfeld Hvorfor samarbejde og hvordan? - tilbageblik på samspillet og aktuelle diskurser Klaus Levinsen & Michael Fehsenfeld Et tilbageblik på relationen mellem det offentlige og civilsamfundet Frem til 1930:

Læs mere

Samskabelse om aktivt udeliv. Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet

Samskabelse om aktivt udeliv. Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Samskabelse om aktivt udeliv Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Forsker i Bevægelser Fysiske bevægelser Idrætsdeltagelse

Læs mere

Tal om kommuner og frivillighed FRIVILLIGRAPPORTEN En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark

Tal om kommuner og frivillighed FRIVILLIGRAPPORTEN En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark FRIVILLIGRAPPORTEN 2016-2018 Tal om kommuner og frivillighed ANALYSE AF KOMMUNERNES ENGAGEMENT OG SAMARBEJDE PÅ DET FRIVILLIGE VELFÆRDSOMRÅDE En af tre undersøgelser af frivilligheden i Danmark Tal om

Læs mere

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse

Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED. bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse Strategi for samarbejdet mellem Sociale Forhold og Beskæftigelse og civilsamfundet VÆR MED bliv frivillig i Sociale Forhold og Beskæftigelse strategi Aktivt medborgerskab er en grundpille i et velfungerende

Læs mere

Visionsoplæg. Det Frivillige Kulturelle Samråd

Visionsoplæg. Det Frivillige Kulturelle Samråd Visionsoplæg Det Kulturelle Samråd Den 29. april 2015 2 I: Indledning Der er ingen tvivl om, at oplevelser med kunst, kultur og kulturarv kan bevæge mennesker og forandre deres liv i positiv retning -

Læs mere

! "! #$$$ %& ' ' "( ' )! ' " ' ' *' ' " " ' ' ' " "

! ! #$$$ %& ' ' ( ' )! '  ' ' *' '   ' ' '  !! #$$$ & ( )! * B... 3 +... +... 9,... 11 -... 17. /... 2 - en bydelsanalyse 2 - 1 1! ( 1+!2 3 - ) 4 166+! 78 )! (! 1 6+!23 * 1! )!2 6 1+!23!2 9 6 +! 92: 7 + 6+! 92: ) ; 6 6 +!23 +!! 92: 1 Udover de indsatsområder

Læs mere

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012

Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Hvilke kendetegn har et godt breddeidrætsprojekt? Evalueringens hovedresultater Jørgen Hansen Brian Landbo 11. juni 2012 Den samlede evaluering 3 evalueringsrapporter 5 ERFA-møder 2 konferencer Hovedformål

Læs mere

Københavns Kommunes decentrale organisering. Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger

Københavns Kommunes decentrale organisering. Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger Københavns Kommunes decentrale organisering Drøftelse af udfordringer, målsætninger og løsningsretninger Indhold 1. Decentral organisering i dag 2. Hvad er udfordringen? 3. Hvad er målet? 4. Løsningsretninger

Læs mere

Dokumentation i den offentlige sektor

Dokumentation i den offentlige sektor 9.7.2007 Notat 15959 MELA/kiak Dokumentation i den offentlige sektor FTF-undersøgelsen blandt offentligt ansatte FTF-ledere viser, at FTFarbejdspladserne i høj grad skal dokumentere deres arbejde og at

Læs mere

Ændringer i samspillet mellem kommunerne og de frivillige foreninger som følge af kommunalreformen. Oplæg på CIFRI-seminar 15.1.2013 Malene Thøgersen

Ændringer i samspillet mellem kommunerne og de frivillige foreninger som følge af kommunalreformen. Oplæg på CIFRI-seminar 15.1.2013 Malene Thøgersen Ændringer i samspillet mellem kommunerne og de frivillige foreninger som følge af kommunalreformen Oplæg på CIFRI-seminar Malene Thøgersen 1 Oplæggets temaer Bag om projektet: Baggrund og data Karakteristik

Læs mere

Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på det grønne område

Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på det grønne område Samarbejde mellem den kommunale og den frivillige sektor på det grønne område Bjarne Ibsen Professor og forskningsleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund XXX STUE Det frivillige foreningsliv

Læs mere

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD:

KULTURPOLITIK. Næstved Kommune G UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 INDHOLD: Sagsnr. 20.00.00-G01-37-15 UDKAST 2.0 til Kultur- og Demokratiudvalget, april 2018 KULTURPOLITIK Næstved Kommune 2018-2022 INDHOLD: 1. Sammen om et stærkt kulturliv 2. Fokusområder 3. Næstved som regional

Læs mere

Forventninger til forandringer i det offentlige

Forventninger til forandringer i det offentlige Forventninger til forandringer i det offentlige Survey Implement Consulting Group og Mandag Morgen September 2013 Om undersøgelsen I forbindelse med konferencen om fremtidens offentlige sektor har Implement

Læs mere

socialøkonomiske virksomheder

socialøkonomiske virksomheder 10 STRATEGI socialøkonomiske virksomheder // SOCIAL ANSVARLIGHED SKAL GØRE EN FORSKEL København har vedtaget en strategi for socialøkonomiske virksomheder. København vil med strategien sætte fokus på dén

Læs mere

Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker?

Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker? Kommunal idrætspolitik Hvordan? og hvad rykker? Kick Off dagen Faaborg-Midtfyn Kommune & DGI Fyn Ringe, den Henrik H. Brandt Direktør, Idan Den største udfordring? Risikofaktorer og folkesundhed i Danmark

Læs mere

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé

Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner. Slutevaluering - Resumé Evalueringsopgave af breddeidrætskommuner Slutevaluering - Resumé Udarbejdet for Af Juni 2012 1 Resumé I forsommeren 2009 udbød Kulturministeriet og Nordea-fonden en fælles pulje til breddeidrætskommuner.

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger Social og Sundhed Social- og Sundhedssekretariat Sagsnr. 197693 Brevid. 1262088 Ref. HELLES Dir. tlf. 46 31 31 50 helles@roskilde.dk NOTAT: bilag - Resultat af undersøgelse blandt sociale frivillige foreninger

Læs mere

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed

Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed FRIVILLIGHEDSRÅDET September 2013 / Coh 3. UDKAST Strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed Forord Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget sin strategi for aktivt medborgerskab og frivillighed. Strategien

Læs mere

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver

Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Kommissorium Projekt rygestoprådgiver Vejen er en kommune i bevægelse, der i fællesskab med borgeren skaber rammer for trivsel, der bidrager til så mange gode leveår som muligt. Baggrund Temaplanen for

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter

Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 25. maj 2016 i Vejen Idrætscenter Idrætsforeningernes sande tilstand Stabilitet og optimisme, men også aldring Oplæg ved Idan-konferencen Onsdag den 2. maj 16 i Vejen Idrætscenter Karsten Elmose-Østerlund (e-mail: kosterlund@health.sdu.dk)

Læs mere

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr?

Investeringer i udsatte boligområder. Velkommen til Odense Måske et eventyr? Investeringer i udsatte boligområder Velkommen til Odense Måske et eventyr? Erfaringer fra Odense Kommune Etablering af et fremadrettet samarbejde med boligorganisationerne om at sikre velfungerende boligområder.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014

BLAND BORGER SKAB + INKLU SION KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 BLAND DIG BLAND I DIG BYEN I MED BYEN BORGER SKAB + INKLU KØBENHAVNS INTEGRATIONS POLITIK 2011 2014 SION »Der skal være nogen, der tager hånden, når man rækker den frem.«bajram Fetai fodboldspiller og

Læs mere

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Udkast - Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er frihed til at vælge og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund

Læs mere

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 12. september 2013 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607

Referat af. møde i. Integrationsrådet. Torsdag den 12. september 2013 kl Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Integrationsrådet Referat af møde i Integrationsrådet Torsdag den 12. september 2013 kl. 17.00 19.30 Gladsaxe Rådhus, lokale 2607 Trine Henriksen (MB)

Læs mere

Inklusion i foreningslivet

Inklusion i foreningslivet Inklusion i foreningslivet Oplæggets struktur Hvorfor er der vigtigt Hvad er problemet? I hvor høj grad deltager mennesker med handicap i det almindelige foreningsliv Hvilke barrierer er der? Kan vi flytte

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

Bevægelser i samfundet. Bjarne Ibsen. Dialogmøde om egnsprofiler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Professor Syddansk Universitet

Bevægelser i samfundet. Bjarne Ibsen. Dialogmøde om egnsprofiler i Faaborg-Midtfyn Kommune. Professor Syddansk Universitet Bevægelser i samfundet Dialogmøde om egnsprofiler i Faaborg-Midtfyn Kommune Bjarne Ibsen Professor Syddansk Universitet Verden skrumper og det gør Fyn også En personlig beretning fra Fåborg sogn For 50

Læs mere

UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET

UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET LOF s idétræf 2016, Hotel Svendborg, 06/02/2016. Analytiker Malene Thøgersen UDVIKLINGSTENDENSER OG DILEMMAER PÅ FOLKEOPLYSNINGS- OMRÅDET OPLÆGGETS TEMAER Overordnede udviklingstendenser i foreningslivet

Læs mere

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme

Frivillighed i Frederikssund Kommune. en strategisk ramme Frivillighed i Frederikssund Kommune en strategisk ramme Indholdsfortegnelse Frivillighed er fri vilje og villighed til at tilbyde...3 Fokus på frivillighed...5 Frivillighed i Frederikssund Kommune...7

Læs mere

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE

VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VI HJÆLPER UDSATTE BØRN OG UNGE VORES DNA RØDE KORS Vi har en vigtig identitet og rolle i Røde Kors-bevægelsen. Røde Kors' historie og principper er ressourcer og pejlemærker i vores arbejde som en global

Læs mere

Hvordan fremme foreningsudvikling? Bjarne Ibsen

Hvordan fremme foreningsudvikling? Bjarne Ibsen Hvordan fremme foreningsudvikling? Bjarne Ibsen For at sige det barsk og kort: Offentlige tilskud kan, ( ), føre den åbenbare risiko med sig, at der holdes liv i noget, som allerede er dødt. De kan konservere

Læs mere

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus

Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus Dominique Bouchet Syddansk Universitet Mange føler, at det handler om, hvem man vil være i hus sammen med. 1 Måden, hvorpå et samfund forholder sig til det nye, er et udtryk for dette samfunds kultur.

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde 2012

Frivilligt socialt arbejde 2012 Side 1 af 12 Frivilligt socialt arbejde 2012 efter Lov om social service 18 Kommune:.. Kontaktperson: Telefonnummer: E-mail: Indberettes på www.ast.dk Indberetning til undersøgelser/statistikker senest

Læs mere

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013

Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Aftale mellem Byrådet og Direktionen for 2013 Direktionen er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder og politiske

Læs mere

Hverdagens fællesskab

Hverdagens fællesskab Socialdemokratiet i Høje Taastrup Hverdagens fællesskab 2018 2021 Indholdsfortegnelse 1. Hverdagens fællesskab... 2 2. Børn, skolen og institutioner... 3 3. Ældre... 4 4. Sundhed for alle... 5 5. Social...

Læs mere

Idræt og læring forfra

Idræt og læring forfra Idræt og læring forfra Kan kommunen skabe mere og bedre idræt for en større andel af befolkningen, hvis man tænker forfra? Hvis jeg havde frie hænder 1 Hvad vil mennesker med fritiden? dyrke deres LYST

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune

SAMARBEJDSAFTALE. Ringkøbing-Skjern Kommune SAMARBEJDSAFTALE Ringkøbing-Skjern Kommune 1 1. Indledning: Ringkøbing-Skjern kommune og Frivilligcenter Ringkøbing-Skjern ønsker med denne samarbejdsaftale at sikre et godt og nært samarbejde, byggende

Læs mere

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser.

Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser. Udviklingen i frivilligt arbejde 2004 2012 - Foreløbige analyser. SFI, 9. dec. 2013 1 Udviklingen i frivilligt arbejde 2004-2012 foreløbige analyser 1. Om undersøgelsen, Lars Skov Henriksen 2. Frivilligt

Læs mere

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik

Medborgerskab i Næstved Kommune. Medborgerskabspolitik Medborgerskab i Næstved Kommune Medborgerskabspolitik 1 MOD PÅ MEDBORGERSKAB Næstved Kommune har mod på medborgerskab, og det er jeg som Borgmester stolt af Vi har i Næstved Kommune brug for, at alle er

Læs mere

Idrætspolitik kan den gøre en forskel?

Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Idrætspolitik kan den gøre en forskel? Bjarne Ibsen Professor og centerleder Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Har idrætspolitikken nået en korsvej? Men det sker,

Læs mere

Sundparken Horsens Kommune

Sundparken Horsens Kommune Sundparken Horsens Kommune 1 Karakteristika ved Sundparken Mange børn fleste 7 17-årige Få midaldrende (50 64-årige) Meget få gamle (65+-årige) Mange husstande med Enlige forsørgere Par med børn Mange

Læs mere

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne

SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU. Tilflytning og bosætning i yderområderne SBi Boligdag 5 maj 2011 Helle Nørgaard, Statens Byggeforskningsinstitut, AAU Tilflytning og bosætning i yderområderne Temaer i præsentation Rammebetingelser og regionale udviklingstræk Tilflytterne: hvem

Læs mere

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg

Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg Indholdsfortegnelse: Resultater af dokumentationsundersøgelsen for Kontakt mellem mennesker, Svendborg INDLEDNING... 2 SVARPROCENT... 2 MÅLGRUPPE... 2 Tabel 1: Målgruppefordeling... 3 Figur 1: Målgruppefordeling...

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK FOR DET SOCIALE OG SUNDHEDSFREMMENDE OMRÅDE

FRIVILLIGHEDSPOLITIK FOR DET SOCIALE OG SUNDHEDSFREMMENDE OMRÅDE FRIVILLIGHEDSPOLITIK 2015-2018 FOR DET SOCIALE OG SUNDHEDSFREMMENDE OMRÅDE SUND BY FRIVILLIGHEDSPOLITIK 2015-2018 FOR DET SOCIALE OG SUNDHEDS- FREMMENDE OMRÅDE HORSENS KOMMUNES FRIVILLIGHEDSPOLITIK PÅ

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning

Randers Kommune Brugertilfredshed 2008. Skole & fritidsordning Randers Kommune Brugertilfredshed 2008 Skole & fritidsordning Indhold 1 2 Introduktion Sammenfatning 3 5 3 Skole 4 Fritidsordning (SFO, fritidshjem og fritidsklub) 27 5 Bilag 36 6 2 1. Introduktion Randers

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppen om sammenhængende kommunale frivilligpolitikker

Rapport fra arbejdsgruppen om sammenhængende kommunale frivilligpolitikker Rapport fra arbejdsgruppen om sammenhængende kommunale frivilligpolitikker Analyser og anbefalinger om samarbejde mellem kommuner, frivillige organisationer og erhvervslivet om løsninger af sociale udfordringer

Læs mere

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune

Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Folkeoplysningspolitik for Bornholms Regionskommune Introduktion Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af folkeoplysningsloven. Et centralt punkt i den reviderede lov er, at alle kommuner

Læs mere