Velkommen til Olie Gas Danmark

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Olie Gas Danmark"

Transkript

1 Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden.

2 VELKOMMEN Velkommen til Olie Gas Danmark Olie- og gasbranchen skal gøre opmærksom på sig selv, og vise hvilken vital betydning vi har for det danske samfund. Danmark er ikke ved at løbe tør for olie og gas, men det bliver stadigt vanskeligere at indvinde! Derfor er det i høj grad op til fremtidens teknologi og virksomhedernes investeringslyst, hvor langt ud i fremtiden det danske olieeventyr skal række. Olie Gas Danmark er olie- og gassektorens nye brancheorganisation. Vi har samlet operatører, licenshavere, partnere, leverandører og servicevirksomheder i én organisation. Sammen repræsenterer vi en stor samfundsværdi, og er arbejdsplads for omkring mennesker. Hvis vi skal komme i mål med at realisere det store olie- og gaspotentiale, kræver det massive investeringer, stabile vilkår og en målrettet og koordineret indsats. Med Olie Gas Danmark har sektoren skabt et fælles forum til det arbejde. Vi vil arbejde for rammevilkår, der tilgodeser industriens behov. Vi vil arbejde for at styrke innovation og teknologiudvikling, og for konstant forbedring af sikkerhed og miljø. Og sidst men ikke mindst, vil vi arbejde for, at sektoren kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere. Vi tilbyder en fælles indgang til branchen for virksomhederne og for sektorens øvrige interessenter. Målet er at blive branchens mødested, at skabe mere åbenhed og derved opnå en fælles forståelse for de potentialer og udfordringer, vi står overfor. Martin Peter Næsby Direktør, Oil Gas Denmark 2 Olie Gas Danmark

3 FOKUSOMRÅDE Udvikling af sektoren Vi vil hjælpe med at identificere problemstillinger og pege på løsninger, så vi i fællesskab kan realisere det potentiale, vi mener der er tilstede. Olie og gassektoren skaber stor værdi for det danske samfund. Den bidrager årligt med 30 milliarder kroner, i form af skatter og afgifter, og samtidig står vi for 9 procent af landets samlede eksport. Det skal kunne betale sig, at investere i Nordsøen. Derfor vil vi arbejde for rammevilkår, som fortsat giver incitament til at investere i indvindingen af olie og gas i Nordsøen, og rammevilkår, som understøtter og fremmer innovation og udvikling af teknologi. Vi vil arbejde for at sikre et stort udbud af dygtige unge, med de rette kompetencer, og for rammevilkår der sikrer en fortsat hensigtsmæssig regulering af sikkerhed og miljø. Olie Gas Danmark vil i fællesskab forsøge at finde svar på en række spørgsmål. Hvordan kan branchen optimere udvikling af teknologi og innovation? Hvordan får branchen indvindingsgraden op? Hvad med sekundære og tertiære indvindingsmetoder? Hvad kan man lære af andre lande? Hvordan optimerer man udnyttelsen af ældre faciliteter? Brown Field? Kan der udvindes skifergas i Danmark? Og hvordan kan vi optimere og yderligere udvikle det gode samarbejde med myndigheder? for at skabe stabile og investeringsfremmende rammevilkår for virksomheder, der arbejder indenfor produktionen af olie og gas i Danmark. for et bedre kendskab til branchen og dens værdiskabelse for samfundet. Olie Gas Danmark vil fremme dialogen med myndigheder, lovgivere og sektorens øvrige interessenter. Olie Gas Danmark vil repræsentere branchens synspunkter i EU i samarbejde med andre europæiske organisationer. Olie Gas Danmark skal være det forum, hvor branchen har mulighed for at drøfte de fælles udfordringer, vi står overfor, hvis potentialet i Danmarks undergrund skal realiseres. Olie Gas Danmark 3

4 FOKUSOMRÅDE Service og infrastruktur Serviceselskaber og leverandørernes konkurrencekraft på dansk sokkel, er nøglen til international succes. Produktionen af olie og gas i Nordsøen er omdrejningspunkt for en industri, der målt i antal ansatte, er meget større end olieselskaberne. For hver arbejdsplads i olieselskaberne er der otte arbejdspladser blandt de mere end 250 leverandører og servicevirksomheder, der er i sektoren. Danske leverandør og serviceselskaber har som følge af Nordsøens særligt udfordrende karakter, udviklet en betydelig konkurrencedygtighed. Men med en indvinding som bliver teknisk sværere, og med stigende konkurrence udefra, er sektorens virksomheder under et konstant pres, for hele tiden at optimere deres forretning. Hvordan kan vi i fællesskab arbejde for udvikling af leverandører og serviceselskaber? Hvordan udvikler og træner vi branchens teknikere, så konkurrenceevnen styrkes? Hvordan tackler vi eksportbarriererne, så en leverandør og servicevirksomhedernes udnyttelse af danske kompetencer i udlandet kan styrkes? Hvad skal der til, for at en fælles promovering af danske kompetencer kan finde sted og hvem skal inddrages i den proces? for at samle virksomhederne om koordinering af uddannelse og træning. med at fremme nye forretningsmuligheder, både på det danske marked og internationalt, herunder ved fælles internationale fremstød evt. i samarbejde med andre organisationer, når det er relevant. for at udvikle betingelserne for leverandørerne og servicesektorens konkurrence evne, nationalt og internationalt. Olie Gas Danmark vil etablere relevante netværk for branchens medarbejdere. Olie Gas Danmark skal være det forum, hvor branchen har mulighed for at drøfte de fælles udfordringer for leverandører og serviceselskaber står overfor. 4 Olie Gas Danmark

5 FOKUSOMRÅDE HSE Medarbejderes sikkerhed og miljø er helt afgørende for olie- og gasaktiviteterne i Danmark. Sikkerheden er høj, og gennem samarbejde kan vi højne standarden yderligere. Sikkerhed og miljø har topprioritet i olie- og gassektoren. Virksomhederne i olie- og gassektoren i Danmark arbejder systematisk med sikkerhed og miljø, men der er plads til forbedringer. For den danske sektor som helhed, vil et øget samarbejde på tværs af virksomhedsskel være den afgørende faktor, som vil kunne gøre virksomhedernes indsats endnu bedre. Hvilke initiativer skal der til for at styrke personlig sikkerhed og processikkerhed? Hvad med globale udfordringer (pandemier)? Kan branchen forbedre sine muligheder for at håndtere oliespild? Hvordan håndter branchen bedst de stærkt stigende udgifter til HSE, samtidig med at sikkerheden ikke kompromitteres? Hvordan sikrer vi, at branchen håndterer EU s forventede krav til sikkerhed bedst muligt? Olie Gas Danmark vil være forum for koordinering af sikkerhedsprocedurer, vidensdeling og etablering af standarder, for at sikre yderligere for bedring af sundhed, sikkerhed og miljø. Olie Gas Danmark vil tage initiativer til fremme af personlig sikkerhed og processikkerhed i tæt samarbejde mellem både olieselskaber og leverandører. Olie Gas Danmark vil fortsætte arbejdet med Task Force Zero, som blandt andet afholder branchens årlige sikkerhedskonference. med beslutningstagere i Danmark og EU, for den bedst mulige regulering af branchen. Olie Gas Danmark vil indsamle data, viden og best practises om sikkerhedsforhold i branchen, herunder fx også fælles oliespildsberedskab, HSE compliance og arbejde for bedre sikkerhed og miljø i branchen. Olie Gas Danmark skal være det forum, hvor branchen har mulighed for at drøfte de fælles udfordringer for HSE ansvarlige står overfor. Olie Gas Danmark 5

6 FOKUSOMRÅDE Uddannelse og kompetencer Dansk olie- og gassektor rummer uendelig mange muligheder, som vi skal arbejde på at udbrede, så flere får mod på målrettet at uddanne sig mod sektoren. Mens det øvrige arbejdsmarked er presset under den nuværende lavkonjunktur, og arbejdsløsheden er høj, så har olie- og gasbranchen svært ved at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer. Det gælder lige fra geologer til ingeniører og håndværkere. Udbuddet er ikke stort nok. Der er relativt få unge, der vælger de naturfaglige og tekniske uddannelser og måske fravælger de også olie- og gasbranchen, fordi de tror, det er en branche på vej ned ad bakke. Hvordan kan vi vende tendensen? Hvordan undgår vi, at manglen på kvalificeret arbejdskraft gør det dyrt og besværligt for branchens virk-somheder? Hvordan undgår vi, at den økonomiske vækst på længere sigt hæmmes, hvis ikke vi får øget udbuddet af medarbejdere med de rette kompetencer? Hvordan forbedrer vi branchens image? Olie Gas Danmark vil, i samarbejde med de øvrige interessenter, arbejde for at skabe interesse for de naturvidenskabelige og tekniske uddannelser, og forbedre sektorens image, så vi fremstår som en attraktiv karrierevej. Olie Gas Danmark vil gå i dialog med myndigheder, lovgivere og uddannelsesinstitutioner, for at sikre fremtidens udbud af de rette kompetencer. for at give de studerende et realistisk billede af fremtiden for oliebranchen. Olie Gas Danmark vil dele erfaringer og best practices med rekruttering. Olie Gas Danmark vil i samarbejde med uddannelsesinstitutioner og virksomheder arbejde for at styrke kompetencerne i den eksisterende arbejdsstyrke. Olie Gas Danmark skal være det forum, hvor branchen har mulighed for at drøfte de fælles udfordringer HR ansvarlige står overfor. 6 Olie Gas Danmark

7 FORDELE Som medlem af Olie Gas Danmark Olie Gas Danmark er brancheorganisation for hele værdikæden i den danske olie og gassektor. Medlemmer af Olie Gas Danmark er enten organiseret som Licenshavere og partnere (Kategori 1) eller som Leverandører og serviceselskaber (Kategori 2). Hver gruppe styret af et råd, som hver især vælger medlemmer til Olie Gas Danmarks bestyrelse. Licenshavere og partnere (Kategori 1) Alle virksomheder der udfører aktiviteter i Danmark, som licensbærende operatørselskab, licensholder eller partnere kan blive medlem af Licenshavere og partnere. Medlemsfordele Når man bliver medlem af Olie Gas Danmark, vil man få mulighed for at nyde følgende fordele Møder & netværk Olie Gas Danmarks generalforsamling Licenshavere og partnere (Operatørråd) Leverandører og serviceselskaber (Leverandørråd) OGD komiteer Underudvalg Arbejdsgrupper Netværk Ad hoc kampagner (Task forces) Årsmøde Licenshavere & partnere Leverandører & serviceselskaber Associerede Leverandører og serviceselskaber (Kategori 2) Virksomheder med direkte eller indirekte interesse i den danske olie og gassektor og som ikke opfylder medlemsbetingelserne for Licenshavere og partnere (Kategori 1), kan blive medlem af Leverandører og serviceselskaber. Associerede medlemmer Organisationer og foreninger kan optages som medlem af organisationen. Vilkår aftales individuelt. Nyhedsbreve & magasiner Øvrige fordele Brancheanalyser/statistik Branchemagasiner Nyhedsbreve Årspublikationer Pressemeddelelser Løbende indflydelse på foreningens politikudvikling Rabat på OGD betalingskonferencer mv. Rabat på årsmøde Indflydelse på Olie Gas Danmarks dagsordensætning Adgang til medlemssite og brancheinformation Indflydelse på OGD høringer Brug af OGD logo Olie Gas Danmark 7

8 Olie Gas Danmark Knabrostræde 30, st. DK-1210 København K Danmark Tlf: Fax:

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND

Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND Gode job ANBEFALINGER TIL REGERINGEN FOR AT STYRKE DANMARK SOM PRODUKTIONSLAND MAJ 2015 FORORD Produktion er en uvurderlig økonomisk drivkraft for det danske samfund og en forudsætning for nogle af landets

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM

NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 NY VÆKST I DANMARK HOVEDKONKLUSIONER FRA VÆKSTFORUM Marts 2011 Forord Vækstforum blev nedsat af regeringen i september 2009 med det formål

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Udfordringer og muligheder for den danske møbel- og interiørbranche

Udfordringer og muligheder for den danske møbel- og interiørbranche Udfordringer og muligheder for den danske møbel- og interiørbranche Resumé: Dokumentet opsummerer den virkelighed, som den danske møbelbranche befinder sig i netop nu. Der peges på en række konkrete forhold

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean

Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Skab likviditet og resultater med lean Aktuel viden om produktivitet og lean Produktivitet DI, marts 2009 1 DI s undersøgelse 435 ledende medarbejdere fra medlemmer af DI har deltaget i en undersøgelse

Læs mere

Et godt og langt arbejdsliv for alle

Et godt og langt arbejdsliv for alle August 2012 Et godt og langt arbejdsliv for alle Alle skal have mulighed for et langt og godt arbejdsliv. For at sikre det er det først og fremmest vigtigt, at arbejdspladser gør alt for at skabe et godt

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet

Danmark Det mest digitale land i verden. Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Danmark Det mest digitale land i verden Visioner til den nye regering fra erhvervslivet Juni 2015 1 Indholdsfortegnelse visionsoplæg Indledning 4 Resumé 6 1. Verdens bedste digitale infrastruktur 10 1.1.

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark

Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Danmark i arbejde Vækstplan for Det Blå Danmark December 2012 Sammenfatning Danmark er blandt verdens førende maritime nationer. Danske rederier

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet

Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet VIDEREGÅENDE UDDANNELSER Behov for mere relevante uddannelser med høj kvalitet Af Mette Fjord Sørensen I oktober 2013 nedsatte daværende uddannelsesminister Morten Østergaard et ekspertudvalg, hvis opgave

Læs mere

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning

Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Strategisk ledelse af mangfoldighed - en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier fra 18 offentlige topledere September 2011 Strategisk ledelse af mangfoldighed en vej til bedre opgaveløsning Ledelseshistorier

Læs mere

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika

Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika DI ANALYSE Globaliseringsredegørelse 2014 med temakapitler om udenlandske investeringer og Afrika For 10. gang DI ANALYSE 10 år med globalisering Det er nu tiende år i træk, DI udgiver Globaliseringsredegørelsen,

Læs mere

Danmark et godt sted at arbejde

Danmark et godt sted at arbejde Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen Danmark et godt sted at arbejde Regeringens plan for international rekruttering Oktober 2007 Regeringen

Læs mere

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI

VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI VORES FREMTID TREKANTOMRÅDETS VÆKSTSTRATEGI Trekantområdet har igennem mange år været et af Danmarks vigtigste vækstcentre. Det skal vi fortsat være i fremtiden. Vi lever i en tid præget af lavkonjunktur

Læs mere

det handler om Velstand og velfærd slutrapport

det handler om Velstand og velfærd slutrapport det handler om Velstand og velfærd slutrapport Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag:

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien

12/3-2015 Analyse. Fremtidens behov for ingeniørkompetencer. Analyse for Plastindustrien 12/3-2015 Analyse Fremtidens behov for ingeniørkompetencer Analyse for Plastindustrien Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Analysen kort 5 3. Branchens udfordringer 8 4. Jobfunktioner i forandring 16

Læs mere