HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012."

Transkript

1 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012

2 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne må kun benytte det af generalforsamlingen vedtagne kabel-tv og antennesystem. Der må ikke opsættes selvbestaltede antenner, paraboler eller lignende på facade, tag, fællesarealer eller indvendigt i lejlighederne. 2. AFFALD Affald skal tømmes i de i gården opstillede containere. Der må således ikke hensættes affald på hverken køkkentrapper, hovedtrapper, i portene, i mellemgangen eller på andre fællesarealer. 3. FÆLLESAREALER På indvendige og udvendige fællesarealer, herunder hoved- og bagtrapper, kældergange og lofter, må der ikke henstå effekter af nogen art. Henstillede effekter på fællesarealerne vil blive betragtet som affald og bortskaffes på den pågældende beboers regning, og omkostningen hertil vil blive opkrævet over næste huslejeopkrævning. Smid ikke cigaretskodder i gården. Hverken fra vinduer, altaner eller når du går i gården. Der må ikke ryges på trapperne og i kældrene. Der må ikke stå fodtøj m.m. på trapperne. 4. FORURENING Enhver form for forurening eller beskadigelse af ejendommen er forbudt. Der må ikke opbevares genstande eller andet, som ved lugt, støj, brandfare eller lignende er til gene eller risiko for ejendommen og dens beboere. Er en beboer skyld i forurening, skal rengøring/oprensning omgående foretages af vedkommende beboer. I modsat fald vil rengøring/oprensning ske på beboerens regning, og omkostningen hertil vil blive opkrævet over næste huslejeopkrævning.

3 3 5. HUSDYR Det er forbudt at holde husdyr i ejendommen. Bestående rettigheder bibeholdes indtil dyrets død. 6. VINDUER Alle vinduer skal vedligeholdes ved smøring med wd-40, der kan rekvireres hos varmemesteren. 7. ALTANER Hvis altanen benyttes til opmagasinering, skal der opsættes læsejl. Markiser er kun tilladt på 4 sal. Altankasser, tørrestativer, m.m. må kun sidde på indersiden. Genstande, som henstilles på altanen, må ikke rage op over kanten. Glasafskærmning til altanerne skal indkøbes via ejendomskontoret. Der må ikke benyttes sulfo/sæbe til rengøring. Det gør fliserne i gården fedtede. BRUG KUN VARMT VAND. Ved grillning er brug af grillkul og gas forbudt. Kun el-grill er tilladt. Dette gælder, indtil der foreligger skriftlig tilladelse fra myndighederne til brug af gasgrill. Der skal være ro på altanerne kl. 22:00, ligesom i gården. Alt, der siges på altanerne, kan høres af alle. 8. GÅRDANLÆG Ophold og leg i gården må ikke være til gene for andre beboere. Forældre er ansvarlige for, at deres børn overholder husordenen og ikke ødelægger eller beskadiger fællesejendommen. Forældre er ligeledes ansvarlige for oprydning efter børnene. Enhver støjende aktivitet skal ophøre i gården senest kl. 22:00. Boldspil er dog kun tilladt til kl. 21:00 Ryd op efter dig selv og dine gæster, når I har været i gården. Benyt de dertil opstillede kulspande til dine brugte grillkul. 9. INSTALLATIONER, LÅSE M.M. Fejl ved radiatorer, ventiler, vandaftapninger eller lignende skal straks meldes til varmemesteren. Beskadigede toiletkummer skal straks udbedres af den pågældende beboer. Dørenes låse må IKKE blokeres.

4 4 10. MUSIK/STØJ Benyttelse af radio, fjernsyn, musikanlæg m.v. skal ske under fornøden hensyntagen til de øvrige beboere og må ikke foregå for åbne vinduer. Ved afholdelse af private fester skal dette ske under hensyntagen til de øvrige beboere og meddeles til alle naboer ved opslag i opgangen i god tid forinden festens afholdelse. I forbindelse med ombygninger/ændringer i lejlighederne skal støj undgås i aften- og nattetimerne og skal altid ske under fornøden hensyntagen til de øvrige beboere. 11. MOTORKØRETØJER Biler, motorcykler, knallerter eller andre motordrevne køretøjer må ikke køre eller parkeres i ejendommens gård. Af- og pålæsning er dog tilladt efter aftale med varmemesteren. 12. CYKLER m.v. Cykler skal stilles i stativer, og må ikke låses fast til gelændere, nedløbsrør, træer m.v. Kun børn op til 8 år må cykle i gården. Ubenyttede cykler og gamle vrag, der er til gene for beboernes daglige brug af cykelkældre og stativer, vil blive bortskaffet efter forudgående mærkning og varsel på minimum 3 uger. Ved en beboers længerevarende fravær, kan særlig aftale træffes med bestyrelsen. 13. BARNEVOGNE Barnevogne skal stilles i de dertil indrettede barnevognsrum og må ikke stilles i porte, mellemgange, opgange, på trapper eller lign. 14. SKILTNING Det er forbudt at foretage skiltning, medmindre skriftlig tilladelse foreligger fra bestyrelsen. 15. TØJ OG TÆPPER Vasketøj og tæpper må kun ophænges til tørring, luftning eller bankning på de dertil indrettede stativer i gården eller på lofter/kældre. 16. VASKEMASKINER Vaskemaskiner og andre tekniske hjælpemidler skal installeres således, at de ikke er til gene for ejendommen og de øvrige beboere. Installationen skal være udført efter gældende autorisationsregler, og unødig støj må ikke forekomme.

5 5 17. OFFENTLIGE FORESKRIFTER Det påhviler beboerne at overholde alle offentlige forskrifter, såsom brandvedtægter, politivedtægter m.v. Ejendommens beboere har ret og pligt til at indklage overtrædelser af husordenen til andelsboligforeningens bestyrelse, som herefter er pligtig til skriftlig at viderebringe klagen til den indklagede. Såfremt overtrædelsen af husordenen berettiger andelsboligforeningen til at opsige/ophæve/ ekskludere lejeren/andelshaveren, er bestyrelsen berettiget til at overdrage klagen til administrator med henblik på en sådan opsigelse/ophævelse/eksklusion. Ejendommens funktionærer har pligt til at sørge for overholdelse af de gældende husordensbestemmelser. Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling, afholdt den 28. juni I bestyrelsen: Sign: Palle Wening, Bitten Petersen, Jørgen Eck, Diana Hansen, Jannie Jørgensen, Allan Baggesø, Bøje Andreassen. Senest ændret og godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 26. juni 2012.

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 12 ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængig af hinanden man bliver fælles om mange ting

Læs mere

HUSORDEN Amagergade -----------------------------------------------------------------------------------------------------

HUSORDEN Amagergade ----------------------------------------------------------------------------------------------------- HUSORDEN Amagergade Et godt klima i dagligdagen er meget værd! ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Almennyttigt boligbyggeri: Boligforeningen

Læs mere

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at

Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at B O L IG F O R E N IN G E N Denne husorden er lavet for, at alle beboere skal kunne trives sammen. Er der beboere, der overtræder husordenen, vil det kunne medføre, at Boligforeningen, med baggrund i vedtægterne,

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15

HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 HUSORDEN FOR BALDERSBO AFDELING 15 Bebyggelsen, der består af 24 lejligheder på i alt 1503 etagemeter, blev opført som almennyttig Boligbyggeri i 1984. Bebyggelsen har en særdeles central beliggenhed midt

Læs mere

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård

Husorden samt råderet for gård og have i Blåkildegård Hvorfor skal vi have regler for husorden Det skal vi for at vi alle kan være glade for at bo i Blåkildegård og for at du som beboer ikke får påført dig selv nogle unødvendige omkostninger ved f.eks. ikke

Læs mere

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet.

Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Ordensreglement samt råd og anvisninger. Jægerspris Boligselskab, afd. 29/01 Møllehegnet. Et godt klima er meget værd. En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFDELING 14

VELKOMMEN TIL AFDELING 14 «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 14 GOLFPARKEN Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten.

Læs mere

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen

Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen Velkommen til Sundby Hvorup Boligselskab Afdeling 12 Løvvangen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 12, der omfatter Vangen, Vikingevej, Strubjerg og Arkildsdal. Vi

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 30 DANMARKSGADE/NIELS EBBESENS GADE Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i

Læs mere

Velkommen. Afdeling 14

Velkommen. Afdeling 14 B O L IG F O RE N I N GE N VE S TVESTERBO E RB O BOLIGFORENINGEN Velkommen Velkommen I Afdeling I 14 Afdeling 14 Ådalsparken Hinnerup Ådalsparken Hinnerup Ny i afdeling 14 så læs med her Afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN HERMELINLØKKEN GRUNDEJERFORENINGEN ER STIFTET DEN. 29. MARTS 1979 RETTET 16. AUGUST 2014 PARAGRAF 1. Foreningen er stiftet den 29.3. 1979 i henhold til deklaration tinglyst

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Ny i afdelingsbestyrelsen

Ny i afdelingsbestyrelsen Ny i afdelingsbestyrelsen 2 Ny i afdelingsbestyrelsen Som nyvalgt i afdelingsbestyrelsen har du sagt ja til et stort arbejde. Du skal fungere som tillidsmand for alle beboerne i din afdeling, og du vil

Læs mere

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv.

Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Vejledning om tv-overvågning i boligorganisationer mv. Indholdsfortegnelse 1. Om vejledningen. 3 2. Iværksættelse af tv-overvågning på områder, der benyttes til almindelig færdsel. 3 3. Iværksættelse af

Læs mere

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris.

1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. Love for Andelsselskabet Bjergby Mark Vandværk. 1 Selskabets formål er at forsyne medlemmernes ejendomme samt eventuelle andre forbrugere med godt vand til billigst mulige pris. 2 Som medlem af selskabet

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk

TEKNIK OG MILJØ. Dato: 1. maj 2012. Før du bygger. Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Dato: 1. maj 2012 TEKNIK OG MILJØ Før du bygger Norddjurs Kommune - Torvet 3-8500 Grenaa Tlf.: 89 59 10 00 - www.norddjurs.dk Indholdsfortegnelse Affald 1 Jordforurening 2 Bygge- og anlægsarbejder på kortlagte

Læs mere

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING

DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING DF20150-4 Januar 2014 VILKÅR FOR HJEMFORSIKRING Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J

Det Blå Marked Haslev Velkommen - J Velkommen - J Alle er velkomne til at læse disse sider, selv om indholdet mest er rettet mod dig der enten overvejer at blive eller allerede er kræmmer på Det Blå Marked i Haslev. Vi ved der er mange detaljer

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning.

Vigtigt! Du skal altid få en skriftlig tilladelse til at holde en hund eller kat. Henvend dig på administrationskontoret og få udleveret en ansøgning. Husdyr i boligen Kæledyr er dejlige. Hunde, katte og de andre små husdyr glæder masser af mennesker. Langt de fleste husdyr passes godt af ejerne, men ikke alle. Vidste du, at hver tredje aflivning af

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til.

giver beboerklagenævnet dig en øget retssikkerhed. Det vender vi tilbage til. Tak for nu Vi håber, at du har været glad for at bo hos os i AAB. Men vi ved, at meget skal falde på plads, for en flytning er sjældent uden problemer. Med denne skrivelse vil vi hjælpe dig med nogle oplysninger,

Læs mere