ScanPas. brugervejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ScanPas. brugervejledning"

Transkript

1 brugervejledning

2 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Ind i...3 Ændring af adgangskode...6 Forespørgsel - medarbejderdata Udvalgte medarbejderoplysninger...13 Alle centrale oplysninger...20 Fravær Fraværsreg. (alle typer)...25 Fraværsregistrering...31 Ferie Registrering af ferie...39 Slet en ferieperiode...47 Registrering af særlige feriedage, hele dage...51 Registrering af særlige feriedage, del af dag...60 Udskriv feriekalender...69 Ajourføring af ferie ved fratræden...74 Forespørgsel, ferieregnskab, aktuelt år...78 Overfør ferie...83 Anvis ikke afholdte særlige feriedage...91 Registrering af planlagt ferie Kontaktoplysninger Opret ny medarbejder Opret kontaktoplysninger på person Funktionsbeskrivelse på person Arbejdssted for person Forlæng aktiv periode Deaktiver person Kontaktoplysninger på sted Opret kontaktoplysninger på sted Opret lokaler på sted Side ii

3 Generelt Ind i 1. Klik på Ansatte Side 3

4 2. Klik på Administration Side 4

5 3. Klik på It og administrative systemer 4. Klik på 5. Proceduren er slut. Side 5

6 Ændring af adgangskode Denne proses viser hvordan man ændrer adgangskode 1. Klik på System Side 6

7 2. Peg på Grunddata Side 7

8 3. Klik på Ændring af adgangskode 4. Indtast de ønskede oplysninger i Indtast gammel adgangskode. Indtast "xxx456". Side 8

9 5. Indtast de ønskede oplysninger i Indtast ny adgangskode. Indtast "xxx789". Side 9

10 6. Indtast de ønskede oplysninger i Genindtast ny adgangskode igen af hensyn til evt. stavefejl. Indtast "xxx789". Side 10

11 7. Klik på Gem adgangskode Side 11

12 8. Klik på OK knappen. 9. Proceduren er slut. Side 12

13 Forespørgsel - medarbejderdata Udvalgte medarbejderoplysninger 1. Klik på Medarbejder Side 13

14 2. Peg på Forespørgsel Side 14

15 3. Klik på Udvalgte medarbejderoplysninger. 4. Indtast de ønskede oplysninger i Medarbejder. - benyt evt. [Vis værdier]. Indtast"DDMMYYXXXX". 5. Tryk på [F2]. Side 15

16 6. På fanebladet Stamoplysninger kan du se grunddata for den ansatte Side 16

17 7. På fanebladet Lønoplysninger kan du se: Udvalgte medarbejderoplysninger Tillægsløndele vises ikke her, men kun i 'Alle centrale oplysninger' Side 17

18 8. På dette faneblad kan du se den ansattes: Indplacering Lønanciennitet Orlovsperioder Ansættelsesbrøk Side 18

19 9. Hvis medarbejderens løn konteres på mere end een konto kan det ses på dette faneblad. 10. Proceduren er slut. Side 19

20 Alle centrale oplysninger 1. Peg på Forespørgsel Side 20

21 2. Klik på Alle centrale oplysninger. Side 21

22 3. Indtast de ønskede oplysninger i Medarbejdernr. - benyt evt. [Vis værdier]. Indtast "DDMMYYXXXX". 4. Tryk på [F2]. 5. På dette faneblad kan du se grunddata for en ansat Side 22

23 6. På dette faneblad kan du den ansattes aktuelle lønforhold Side 23

24 7. På dette faneblad kan du se den ansattes: Indplacering Lønanciennitet Orlovsperioder Ansættelsesbrøk 8. Hvis medarbejderens løn konteres på mere end een konto kan det ses på dette faneblad. 9. Proceduren er slut. Side 24

25 Fravær Fraværsreg. (alle typer) 1. Ind i Fravær Peg på Registrering Side 25

26 2. Tryk på Fraværsreg. (alle typer) Side 26

27 3. Indtast Personnummer uden bindestreg i Medarbejdernr. "DDMMYYXXXX" 4. Tryk på [Tab]. 5. Tast Fraværskoden i Kode - tryk evt. [Vis værdier] Tryk TAB 6. Indtast de ønskede oplysninger i Startdato (DDMMYYYY) Indtast " ". 7. Tryk på [Tab]. Side 27

28 8. Tryk på [PIL NED] for ny linie Side 28

29 9. Indtast personnummer i Medarbejdernr. - tryk evt. [Vis værdier] 10. Efter sidste registrering: Tryk på [F9] for at gemme Side 29

30 11. Vælg JA eller NEJ for hver fraværsregistrering. 12. Proceduren er slut. Side 30

31 Fraværsregistrering 1. Vælg Registrering Klik på Fraværsregistrering Side 31

32 2. Indtast de ønskede oplysninger i Indtast medarbejdernummer - tryk evt. [Vis værdier] feltet. Indtast"DDMMYYXXXX". 3. Tryk på [F2]. Side 32

33 4. Placer markøren på en tom linie. Hvis der ikke er en tom linie tryk F5 Side 33

34 5. Klik på Indtast en fraværskode - benyt evt. [Vis værdier] Side 34

35 6. Vælg fraværskode og tryk OK Side 35

36 7. Indtast de ønskede oplysninger i Indtast første fraværsdag feltet. Indtast " ". 8. Indtast de ønskede oplysninger i Indtast sidste fraværsdag feltet. Indtast " ". 9. Tryk på [Tab]. Side 36

37 10. Tryk F9 eller klik Udskriv fraværserklæring for at gemme eller gemme/udskrive 11. Proceduren er slut. Side 37

38

39 Ferie Registrering af ferie 1. Klik på Ferie Side 39

40 2. Klik på Ferieregistrering, aktuelt år Side 40

41 3. Indtast Personnummer i Medarbejdernr. - tryk evt. [Vis værdier] Indtast"DDMMYYXXXX". 4. Tryk på [F2] for at fremsøge. 5. Alle typer ferie registreres på kode 01 og bliver automatisk ændret til korrekt ferietype, når data gemmes. Systemet vil trække fra Anden ferie først, derefter Ferie med løn og endeligt Ferie uden løn. Indtast"01". Side 41

42 6. Indtast dato i Første feriedag Indtast fx " ". Side 42

43 7. Indtast dato i Sidste feriedag Indtast fx" ". Side 43

44 8. Tryk på [Tab] hvorefter antallet af feriedage beregnes. Side 44

45 9. Tryk på [F9] for at gemme. 10. Tryk på [Enter] eller klik på OK 11. I dette tilfælge har systemet har fordelt feriedagene, så de første 20 dage er rettet til Ferie med løn og den sidste dag til Ferie uden løn. Lønsektionen vil nu kunne trække oplysningerne, så medarbejderen ved næste lønkørsel vil blive trukket for en dags ferie. 12. Klik på Saldiopgørelse, hvis du ønsker at se ferieoptjeningen og restferie mv. Side 45

46 13. Her er oplysninger om medarbejderens hovedansættelsessted, ferieoptjeningen, hvor mange dage der er afholdt, om der er anvist feriedage til betaling og om der er registreret overførsel af feriedage til det kommende ferieår. 14. Proceduren er slut. Side 46

47 Slet en ferieperiode 1. Peg på Registrering Side 47

48 2. Klik på Ferieregistrering, aktuelt år Side 48

49 3. Indtast Personnummer i Medarbejdernr. - tryk evt. [Vis værdier] Indtast"DDMMYYXXXX". 4. Tryk på [F2]. 5. Klik på den linie, som ønskes slettet. 6. Tryk på [Skift+F5] for at slette linien. Side 49

50 7. Tryk på [Enter] eller klik på OK. Hvis du fortryder, skal du klikke på Fortryd! 8. Proceduren er slut. Side 50

51 Registrering af særlige feriedage, hele dage 1. Klik på Ferie menuen. Side 51

52 2. Peg på Registrering menuen. Side 52

53 3. Klik på Ferieregistrering, aktuelt år 4. Indtast Personnummer i Medarbejdernr. - tryk evt. [Vis værdier] Indtast"DDMMYYXXXX". 5. Tryk på [F2]. Side 53

54 6. Klik på en ledig linie. Hvis alle linier er udfyldt, tast F5 for at få en blank linie. Indtast "04" for særlige feriedage - benyt evt. [Vis værdier] 7. Tryk på [Tab] for at komme til næste felt. Side 54

55 8. Indtast dato i Første feriedag Indtast fx. " ". 9. Tryk på [Tab] for at komme til næste felt. Side 55

56 10. Indtast dato i Sidste feriedag Indtast fx " ". 11. Tryk på [Tab]. Side 56

57 12. Antallet af Særlige Feriedage udfyldes automatisk. Tryk på [F9] for at gemme. 13. Klik på OK knappen. Side 57

58 14. Klik på Saldiopgørelse Side 58

59 15. På dette faneblad kan du se hvad der er tildelt af ferie og særlige feriedage samt antallet af afholdte og/eller anviste dage. Desuden ses saldi for restferie. 16. Klik på Skærmprint hvis du ønsker at printe alle ferieoplysninger ud på denne person. 17. Proceduren er slut. Side 59

60 Registrering af særlige feriedage, del af dag 1. Klik på Ferie Side 60

61 2. Peg på Registrering Side 61

62 3. Klik på Ferieregistrering, aktuelt år 4. Indtast Personnummer i Medarbejdernummer - tryk evt. [Vis værdier] Indtast fx "DDMMYYXXXX". 5. Tryk på [F2]. Side 62

63 6. Klik på en ledig linie. Hvis alle linier er udfyldt, tast F5 for at få en blank linie. Indtast"04" for særlige feriedage - benyt evt. [Vis værdier] 7. Tryk på [Tab] for at komme til næste felt. Side 63

64 8. Indtast dato i Første feriedag Indtast fx " ". 9. Tryk på [Tab] for at komme til næste felt. Side 64

65 10. Indtast dato i Sidste feriedag Indtast fx. " ". 11. Tryk på [Tab]. Side 65

66 12. Antal særlige feriedage beregnes automatisk, men kan overskrives Indtast fx "2,500". 13. Tryk på [F9]. 14. Klik på OK knappen. Side 66

67 15. Klik på Saldiopgørelse hvis du ønsker at se tildeling og restsaldi. Side 67

68 16. Her kan du se hvor mange dage personen har fået tildelt af ferie og særlige feriedage, hvor mange dage der er brugt eller evt anvist samt hvor mange dage, der er til rest. 17. Proceduren er slut. Side 68

69 Udskriv feriekalender 1. Klik på Ferie menuen. Side 69

70 2. Klik på Kalender, aktuelt ferieår i menuen hvis du ønsker at udsrkive kalender for indeværende år, eller Kalender, planlagt ferie, hvis du ønsker at udskrive kalender for det kommende ferieår Side 70

71 3. Indtast de ønskede oplysninger i feltet. Indtast f.eks."7670". Side 71

72 4. Indtast den ønskede måned i feltet i formatet MMYYYY, i dette tilfælde ønskes kalender for marts Indtast fx "032008". 5. Klik på Rapport Side 72

73 6. 7. Proceduren er slut. Side 73

74 Ajourføring af ferie ved fratræden 1. Ind i Ferie Klik på Ferieregistrering, aktuelt år Side 74

75 2. Indtast Personnummer i Medarbejdernr. - tryk evt. [Vis værdier] Indtast"DDMMYYXXXX". 3. Tryk på [F2]. Side 75

76 4. VIGTIGT!! Kontroller om al ferie er registreret. Hvis der mangler registreringer, skal de påføres inden der markeres her. Angiv dato for hvornår personen fratræder i Ajourført ved afgang pr. Hvis medarbejderen fortsætter et andet sted på KU, skal ferie ikke afregnes og feltet må ikke udfyldes. 5. Tryk på [Tab]. Side 76

77 6. Brugernavn og dato registreres automatisk. Tryk F9 for at gemme data 7. Proceduren er slut. Side 77

78 Forespørgsel, ferieregnskab, aktuelt år 1. Ind i Ferie Peg på Forespørgsel Side 78

79 2. Klik på Ferieregnskab, aktuelt år Side 79

80 3. Indtast de ønskede oplysninger i Institut/kontor (et stednummer) - tryk evt. [Vis værdier] Indtast fx "7600". 4. Tryk på [F2]. 5. Klik på Afdeling ' Tryk evt. [Vis værdier] 6. Tryk på Pil [Ned] eller [Op] for at bladre i de underliggende afdelingsnumre. Side 80

81 7. Tryk på [Ned] for at bladre videre Side 81

82 8. Tryk på [Ned] for at bladre videre 9. I stedet for at søge på institutnummer og bladre i de underliggende afdelinger, kan du søge direkte på afdelingsnummeret. 10. Proceduren er slut. Side 82

83 Overfør ferie 1. Klik på Ferie menuen. Side 83

84 2. Klik på Overfør restferie menuen. Side 84

85 3. Indtast de ønskede oplysninger i Afdeling - tryk evt. [Vis værdier] Indtast fx. "7670". 4. Tryk på [F2]. 5. Indtast det antal dage, der skal overføres. Årsag skal KUN udfyldes hvis antallet af dage overstiger 5. Side 85

86 6. Placer markøren på feltet ud for næste person, som skal have overført feriedage. Side 86

87 7. Indtast det antal dage, der skal overføres. Årsag skal KUN udfyldes hvis antallet af dage overstiger Tryk på [Tab]. Side 87

88 9. Klik på OK knappen. Side 88

89 10. Anfør årsag når mere end 5 dage overføres Tryk på [F10] for at få vist værdiliste til feltet. Side 89

90 11. Klik på OK knappen. 12. Tryk på [F9]. 13. Klik på OK knappen. 14. Proceduren er slut. Side 90

91 Anvis ikke afholdte særlige feriedage 1. Klik på Ferie menuen. Side 91

92 2. Klik på Ferieregistrering, gammelt år menuen. Side 92

93 3. Indtast Personnummer i Indtast et Medarbejdernr. - tryk evt. [Vis værdier] Indtast ex "DDMMYYXXXX". Tryk på [F2]. 4. På denne side kontrollerer du, om al afholdt ferie og særlige feriedage er registreret. Side 93

94 5. Klik på Saldiopgørelse hvis du ønsker at se antallet af ikke afholdte særlige feriedage. Side 94

95 6. Klik på Ferieregistrering for at komme tilbage til forsiden. Side 95

96 7. Når du klikker på boxen Klar til afregning af særlige feriedage? fremkommer et flueben. 8. Tryk på [Tab]. 9. Herefter udfyldes automatisk brugernavn og dato. Tryk på [F9] for at gemme Side 96

97 10. Klik på OK knappen. Side 97

98 11. Når fluebenet er gemt kan du udskrive blanketten til anvisning af de særlige feriedage. Side 98

99 12. Klik på Ferie menuen. Side 99

100 13. Klik på Særlige feriedage (blanket) Side 100

101 14. Hvis du kun ønsker at udskrive en blanket for en enkelt medarbejder udfylder du personnummeret. 15. Har du markeret flueben på flere personer på et stednummer, skal du istedet udfylde stednummeret. Så bliver samtlige blanketter fra dette sted udskrevet. Side 101

102 16. Klik på Rapport 17. Proceduren er slut. Side 102

103 Registrering af planlagt ferie-ikke FÆRDIG Denne vejledning kunne ikke færdiggøres, skal derfor udskrives fra hjemmesiden medio maj Klik på Ferie menuen. 2. Klik på Ferieplanlægning, næste år menuen. 3. Proceduren er slut. Side 103

104

105 Kontaktoplysninger Opret ny medarbejder 1. Ind i Medarbejder Klik på Opr./vedligeh. personale Side 105

106 2. Inden en ny person oprettes i systemet er det vigtigt at tjekke om vedkommende er oprettet i forvejen på stednummeret. Angiv sted og CPR.nr. - benyt evt. [Vis værdier] hvor personen skal tilknyttes. Indtast fx"7770". Side 106

107 3. Indtast personnummer i feltet CPR.nr. - benyt evt. [Vis værdier] feltet. Indtast fx "DDMMYYXXXX". Side 107

108 4. Slet JA i feltet, så der bliver søgt på både aktive og deaktiverede ansættelsesforhold. 5. Tryk på [F2] for at udføre søgningen. 6. Denne søgning gav ingen resultat (se nederst i skærmbilledet), personen findes derfor ikke på det pågældende sted og kan oprettes. Klik på Opret ny person knappen. Side 108

109 7. Personnummer i CPR.nr. Indtast ex "DDMMYYXXXX". 8. Tryk på [Tab]. Side 109

110 9. Hvis personen findes på et andet stednummer, vil advarslen fremkomme. Klik på OK knappen. Side 110

111 10. Navnet indlæses automatisk. Indtast det stednummer, hvor personen skal tilknyttes. Benyt evt. [Vis værdier] Indtast eks. "7770". Side 111

112 11. Hvis du er ved at oprette en nyansat, skal typen være "N" Hvis personen er ekstern, altså ikke får udbetalt løn fra KU (fx. konsulenter eller fratrådt videnskabeligt personale) skal typen være "X". Side 112

113 12. Indtast ansættelsesdato i Start (dd/mm-yyyy). Indtast fx" ". 13. Tryk på [Tab]. Side 113

114 14. Indtast fratrædelsesdato i Slut (dd/mm-yyyy). Indtast fx " ". Systemet kræver en slutdato uanset at personen er fastansat. Slutdatoen vil i så fald blive slettet ved næste lønbåndsindlæsning. En fornuftig slutdato vil forhindre at personer med midlertidig ansættelse/adgang ikke bliver "hængende" i systemet. 15. Klik på Opdater knappen eller gem med F9. Side 114

115 16. Udfyld Gruppe ( = løngruppe) - benyt evt. [Vis værdier). Hvis løngruppen ikke udfyldes, vil personen ikke få adgang til de systemer, som vedkommende skal kunne benytte, fx. Absalon eller Økonomiportalen. Feltet har indflydelse på personens menustruktur på PunktKU. Side 115

116 17. Klik på en post på, vælg den korrekte løngruppe på listen eller, som det mindst krav vælg en "overgruppe" fx 100 for en VIP. Side 116

117 18. Klik på OK knappen. Side 117

118 19. Udfyld Primær uden mellemrum Side 118

119 20. Udfyld telefon Primær og indtast det 8-cifrede telefonnummer uden mellemrum eller +45 fx " ". 21. Tryk på [F9]. 22. Proceduren er slut. Side 119

120 Opret kontaktoplysninger på person 1. Klik på Opr./vedligeh. personale Side 120

121 2. Indtast de ønskede oplysninger i CPR. nr. - benyt evt. [Vis værdier] Indtast"DDMMYYXXXX". Tryk F2 for at søge. Side 121

122 3. Klik på Indtast art - benyt evt. [Vis værdier] Side 122

123 4. Vælg den ønskede type og klik på OK 5. Klik på OK 6. Registrer de ønskede data i feltet og gem med F9 7. Proceduren er slut. Side 123

124 Funktionsbeskrivelse på person 1. Klik på Opr./vedligeh. personale Side 124

125 2. Indtast de ønskede oplysninger i CPR.nr. - benyt evt. [Vis værdier]. Indtast fx "DDMMYYXXXX". 3. Tryk på [F2]. 4. Klik på Funktion. 5. Klik på det felt du ønsker at registrere eller rette i. Side 125

126 6. Indtast eksempelvis de ønskede oplysninger i Funktion (telefonbog) - benyt evt. [Vis værdier]. 7. Tryk på [F9]. 8. Proceduren er slut. Side 126

127 Arbejdssted for person 1. Klik på Opr./vedligeh. personale Side 127

128 2. Indtast Personnummeri CPR.nr. - benyt evt. [Vis værdier] Indtas fx "DDMMYYXXXX". 3. Tryk på [F2]. 4. Klik på Arbejdssted Side 128

129 5. Indtast de ønskede oplysninger i Lokal enhed eller benyt evt. [Vis værdier] Indtast fx. "ID-kortenheden". 6. Tryk på [F9]. 7. Proceduren er slut. Side 129

130 Forlæng aktiv periode 1. Klik på Opr./vedligeh. personale Side 130

131 2. Indtast de ønskede oplysninger i CPR. nr. - benyt evt. [Vis værdier] Indtast fx "DDMMYYXXXX". 3. Tryk på [F2]. Side 131

132 4. For at holde en ansat "systemaktiv" ud over ansættelsesperiodens slutdato, kan feltet udfyldes med en ny dato. Feltet vil blive slettet ved næste lønbåndsindlæsning hvor den nye slutdato vil blive indlæst i stedet. Vær opmærksom på, at der tillige skal sendes besked til Personalesektionen. Feltet kan kun udfyldes i umiddelbar tilknytning til ansættelsens udløb. Er der gået længere tid skal personen oprettes som nyansat i stedet. 5. Indtast de ønskede oplysninger i Forlænges til (dd/mmyyyy). Indtast eks." ". 6. Tryk på [F9]. 7. Proceduren er slut. Side 132

133 Deaktiver person 1. Klik på Opr./vedligeh. personale Side 133

134 2. Indtast Personnummer i CPR. nr. - benyt evt. [Vis værdier]. Indtastv fx "DDMMYYXXXX". 3. Tryk på [F2]. Side 134

135 4. Klik på Deaktiver/Aktiver 5. Tryk på [F9]. 6. Proceduren er slut. Side 135

136

137 Kontaktoplysninger på sted Opret kontaktoplysninger på sted 1. Klik på Opdater sted/lokale Side 137

138 2. Indtast de ønskede oplysninger i Sted - benyt evt. [Vis værdier]. Indtast fx. "7670". 3. Tryk på [F2]. Side 138

139 4. Klik på Art - benyt altid. [Vis værdier] Side 139

140 5. Dobbeltklik på den ønskede post på listen eller marker den og tryk OK. 6. Indtast de ønskede oplysninger i Nr. Indtast fx " ". 7. Tryk på [F9]. 8. Proceduren er slut. Side 140

141 Opret lokaler på sted 1. Klik på Opdater sted/lokale menuen. Side 141

142 2. Indtast de ønskede oplysninger i Sted - benyt evt. [Vis værdier]. Indtast fx "7670". 3. Tryk på [F2]. Side 142

143 4. Klik på Lokale Side 143

144 5. Klik på Lokale navn 6. Indtast de ønskede oplysninger (Navnet er valgfrit) Indtast fx. "Mødelokale". 7. Tryk på [Tab]. Side 144

145 8. Indtast de ønskede oplysninger i Bygning - benyt evt. [Vis værdier] Indtast fx. "Museumshuset". 9. Tryk på [Tab]. Side 145

146 10. Indtast de ønskede oplysninger i Lokale nr. - benyt evt. [Vis værdier]. Indtast fx "5.3.21". Side 146

147 11. Tilknyt oplysninger til det lokale, der er markeret med blå farve. Klik på Art - benyt altid [Vis værdier] Side 147

148 12. Dobbeltklik på den ønskede post på listen eller marker den ønskede og klik på OK Side 148

149 13. Indtast de ønskede oplysninger i Nr.. Indtast fx " ". 14. Tryk på [F9]. 15. Proceduren er slut. Side 149

ScanPas - Udskrivning af saldiopgørelse

ScanPas - Udskrivning af saldiopgørelse Udskrivning af saldiopgørelse Udskrifterne, der er tilknyttet fraværsmodulerne i ScanPas, indeholder én samlet saldoopgørelse for ferie, særlige feriedage og omsorgsdage. Der kan enten udskrives en saldoopgørelse

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før.

Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2014: Det ny ferieår starter 1. maj 2015. Feriepenge for optjeningsåret 2014 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning for optjeningsåret

Læs mere

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION STEM AUHR Kursus i AUHRA fraværsadministration Undervisere: Projekt: Afsnit / aktivitet: Version: Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION Uddannelse / Brugervejledning 06-09-2012-A 1

Læs mere

Sådan gør du som leder i Randers kommune

Sådan gør du som leder i Randers kommune Randers kommune personaleafdelingen Sådan gør du som leder i Randers kommune Indberetning til lønsystemet Version 1.1 Dato 04.01.2007 1 Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3: Forside Indholdsfortegnelse

Læs mere

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION

STEM AUHR. Kursus i AUHRA fraværsadministration. Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION STEM AUHR Kursus i AUHRA fraværsadministration Undervisere: Projekt: Afsnit / aktivitet: Version: Peter Blæsberg og Thomas Frid AUHRA/ FRAVÆRSADMINISTRATION Uddannelse / Brugervejledning 14-01-2013-A 1

Læs mere

Brugervejledning til Netpension Firma

Brugervejledning til Netpension Firma Brugervejledning til Netpension Firma 1. Medarbejderlisten... 2 2. Overblik... 2 3. Administration... 2 4. Tilmeld en ny medarbejder... 3 5. Tilmeld flere nye medarbejdere... 4 6. Fratrædelse... 5 7. Orlov...

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker blandt andet via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel,

Læs mere

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge.

De fire talsøjler til venstre er for feriedage, og de fire talsøjler til højre er for feriepenge. FERIEAFREGNING FOR OPTJENINGSÅRET 2016: Jan/Jens 24-03-2017 Det ny ferieår starter 1. maj 2017. Feriepenge for optjeningsåret 2016 må udbetales 1 måned før. Før man gør det, skal der køres en ferieafregning

Læs mere

Medarbejderoplysninger

Medarbejderoplysninger Medarbejderoplysninger I ScanPas er det muligt at få en samlet oversigt på en medarbejder, hvor man kan se stort set alt det HR-data, som er registreret på vedkommende. Dette sker i skærmbilledet Alle

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N. ScanPas. Omsorgsdage. Decentral vejledning

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N. ScanPas. Omsorgsdage. Decentral vejledning K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T P E R S O N A L E S E K T I O N E N ScanPas ScanPas Brugervejledning Version 1.1 23. september 2010 Indhold Symboler i denne vejledning... 2 Oversigt over funktionstaster...

Læs mere

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland

Tabulex Trio. Grunddata. Grønland Tabulex Trio Grunddata Grønland Trio Grunddata Grønland Side 2 Indholdsfortegnelse Velkommen til Trio!... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Backup... 4 Dan backup... 4 Indlæs backup... 4 Send backup til

Læs mere

Vejledning til Medarbejdernet

Vejledning til Medarbejdernet HR-Centret Vejledning til Medarbejdernet Silkeborg Datas selvbetjeningsløsninger sker via portalen www.medarbejdernet.dk. Det giver dig som medarbejder mulighed for selv at kunne indberette fravær, kørsel

Læs mere

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet

Vejledning til brugeradministrator. EDI systemet Vejledning til brugeradministrator EDI systemet 15. november 2017 Vejledning til brugeradministrator Denne vejledning beskriver de opgaver du har som brugeradministrator. Opgaverne er: - Oprette og vedligeholde

Læs mere

Webindberetning i Silkeborg Data

Webindberetning i Silkeborg Data Minivejledning Webindberetn Webindberetning i Silkeborg Data Ajourført 23.september 2010 Nyansættelse, ændringer og afgang HR, Løn og Personale, Juni 2010 Indholdsfortegnelse I gang med SD Personale Web...

Læs mere

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV

TEKNISK INFORMATION LESSOR PAYROLL FRATRÅDT FUNKTIONÆR MICROSOFT DYNAMICS NAV MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse TEKNISK INFORMATION: Opsætning... 3 LESSOR PAYROLL Ferieoplysninger... 3 Saldotabel... 4 Lønarter... 4 Fraværsårsag... 5 Fraværsregistreringer... 6 Modregn ferietillæg...

Læs mere

Vejledning til Interbook

Vejledning til Interbook Idræt og Fritid Vejledning til Interbook Furesø Kommune Stiager 2 3500 Værløse www.furesoe.dk Oplag: 200 Udgivet: 051007 Redaktion: Idræt og Fritid VEJLEDNING TIL INTERBOOK HTTP://BOOKING.FURESOE.DK 28

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Holstebro Kommune Kultur og Fritid Vejledning i brug af Foreningsportalen til brugere med adgangskode Foreningsportalen kan benyttes både af borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger og

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

AU AUHRA. Kvikguide Fraværsregistrering

AU AUHRA. Kvikguide Fraværsregistrering AU AUHRA Kvikguide Fraværsregistrering 1 Fraværsadministrator ved AU Som fraværsadministrator har du ansvaret for at registrere og følge op på alle slags fravær. Det er en krævende opgave, men dit arbejde

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012

Vejledning Aktiviteter. Opdateret 20. februar 2012 Vejledning Aktiviteter Opdateret 20. februar 2012 Indhold Indledning... 3 Automatisk dannelse af aktiviteter... 4 Årskalender... 4 Dan aktiviteter... 5 Vælg lærere... 6 Opret aktiviteter... 7 Godkend aktiviteter...

Læs mere

Minimumsoprettelse AUHRA-VEJLEDNING

Minimumsoprettelse AUHRA-VEJLEDNING AUH RA Minimumsoprettelse AUHRA-VEJLEDNING Denne vejledning indeholder en kvikguide og en mere detaljeret vejledning til hvorledes en medarbejder oprettes manuelt i AUHRA. Når medarbejderen er oprettet

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg)

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) Opdateret af Kultur & Fritid, september 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 - Nyheder...- 4 - Søg ledige

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 16 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Ferie- og fraværsregistrering i SLS

Ferie- og fraværsregistrering i SLS Ferie- og fraværsregistrering i SLS Side 1 af 18 De generelle regler om registrering af fravær er beskrevet i Fraværsregistrering i HR-Løn I denne vejledning vil du kunne læse om hvordan du foretager registreringer

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Log på Forældrekontakt... 3 Infosiden... 4 Kontakt-lister... 4 Melde Syg / Fri... 5 Beskeder... 5 Aktiviteter... 6 Stamkort... 7 Tilladelser... 7 Læge/medicin...

Læs mere

Vejledning, masseregistrering af ferie i AUHRA

Vejledning, masseregistrering af ferie i AUHRA Vejledning, masseregistrering af ferie i AUHRA Indhold 1 Hvad bruges rapporten til?... 1 2 Hvordan bestiller jeg rapporten?... 1 3 Hvordan læser jeg udskriften?... 3 4 Hvordan sletter jeg fravær, der er

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

3. Medarbejderdatabase

3. Medarbejderdatabase 3. Medarbejderdatabase 3.1 Tjek om medarbejderen allerede findes i RES Inden man går i gang med oprettelsen af en medarbejder i RES, skal man tjekke om vedkommende allerede er oprettet i RES. Dette gøres

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge

Vejledning. Sådan foregår udbetalingen. Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Vejledning Oversigt over ansøgninger om udbetaling af feriepenge Indhold Sådan foregår udbetalingen... 1 Funktionalitet i løsningen... 2 Ferieår... 2 Avanceret søgning... 2 Download oversigt... 2 Sortering

Læs mere

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324

MBUFs medlemssystem. http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 MBUFs medlemssystem Adgang og login Adgang fås via følgende hjemmeside: http://medlemlive.dev.churchit.dk/index.php?id=324 Når du kommer ind på siden, indtast brugernavn og adgangskode: Arbejdsgangen er

Læs mere

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE

VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE VEJLEDNING TRIO WEB FOR LEDERE Indholdsfortegnelse Trio Web... Læreradgang til Trio Web... Login... Trio Web, administratorrettigheder... 2 Forbindelse mellem Trio og Trio Web... Storskærmsvisning... Åbn/luk

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed

Digitale uddannelsesaftaler. Vejledning til virksomhed Digitale uddannelsesaftaler Vejledning til virksomhed Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Adgang til Digitale uddannelsesaftaler i Elevplan... 5 Browser... 6 Ændr status og slet aftale...

Læs mere

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn

Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Vejledning i dataudveksling mellem TransSoft Løn og LetLøn Som bekendt er det nu obligatorisk at indberette visse løndata til eindkomst / LetLøn. Det betyder bl.a. at man ikke længere må anvende de trykte

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2

IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer. 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 IT-vejledning til kompetencemodulet i HR-systemet hvis du selv opretter lokale kompetencer 1. Sådan kommer du ind i HR-systemet Side 2 2. Opret kompetencer, der passer til din arbejdsplads Side 3 3. Opret

Læs mere

1. Første gang du logger ind

1. Første gang du logger ind PMTO: Trin-for-trinvejledninger til terapeuten 1 Indhold 1. Første gang du logger ind... 3 2. Sådan gør du et behandlingsforløb aktivt igen (første gang du logger ind)... 4 3. Sådan logger du ind... 7

Læs mere

Ferieafregning i HR-Løn

Ferieafregning i HR-Løn Ferieafregning i HR-Løn Side 1 af 9 I denne vejledning kan du læse, hvilke oplysninger du skal indberette i ferieafregningsbilledet i HR-Løn. Indhold 1. Brug af ferieafregningsbilledet i HR-Løn... 2 2.

Læs mere

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Her har den enkelte forening mulighed for at ændre og vedligeholde relevante oplysninger om foreningen. Det kan f.eks. være ny formand, ændrede adresser, tlf.nr. m.m. Da det er disse

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær

KMD Educa WEB-elevfravær KMD Educa WEB-elevfravær Vejledning til skolens sekretær Klassens lærere har mulighed for at indberette elevers fravær og sende SMS til elevernes kontaktpersoner, når eleven er fraværende. De medarbejdere,

Læs mere

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14

EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 EPOS LØN HIGHLIGHTS TIL VERSION 3.1.14 VERSION 3.1.14 JULI 2012 Indholdsfortegnelse 1 Datostyring på afdeling, fri bil m.m.... 2 1.1 Adgang til de nye detailoplysninger... 3 1.2 Medarbejder - organisation...

Læs mere

Vejledning til MinLøn

Vejledning til MinLøn Vejledning til MinLøn Dette er en app som du kan benytte via din mobil eller tablet. Her kan du indberette fravær, merarbejde, kørsel i egen bil og fritvalgsordninger. Det er din leder som udsteder retningslinjer

Læs mere

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger Vejledning Interbook Find en forening Foreningsoplysninger 1 Indholdsfortegnelse Her finder du Interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Foreningsregister-

Læs mere

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE

TEKNISK INFORMATION: LESSOR PAYROLL TILSKRIVNING AF FERIEDAGE MICROSOFT DYNAMICS NAV Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Opsætning... 3 Medarbejderne... 4 Lønarter... 5 Lønkørselskort... 5 Lønseddellayout... 6 Fraværsårsagskoder... 6 Beregning af feriedage... 8 Beregning

Læs mere

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen.

I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. I adressen skrives: indberetninger.uvm.dk. Husk at der ikke skal stå www.foran adressen. Skriv Brugernavn og Adgangskode Skolen kan have modtaget flere brugernavne/adgangskoder til forskellige indberetningstyper.

Læs mere

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017

Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Webinar Sidste nyt i DataLøn marts 2017 Signe Mia Gitte Agenda for dagens webinar Nye tiltag og rettelser i DataLøn Tips & tricks Temavideoer Opsparinger i DataLøn Ferieregnskab, Reduktion af feriepengegrundlag

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn

Vejledning. Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Vejledning Trio Dannelse og indberetning af månedsløn Indholdsfortegnelse Lønoverførsel... 3 Lønkoder... 3 Grænser for uv-tillæg/overtid... 4 Afregning af løn... 4 Dannelse af månedsløn/faste tillæg...

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Oprettelse af eksterne personer via konsulentbilledet i ScanPas

Oprettelse af eksterne personer via konsulentbilledet i ScanPas Oprettelse af eksterne personer via konsulentbilledet i ScanPas Hvem tilhører kategorien konsulenter? Definitionen på eksterne personer er, at de ikke modtager løn fra AAU. Det vil sige, at de er finansieret

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Brugervejledning Forældrekontakt

Brugervejledning Forældrekontakt Brugervejledning Forældrekontakt Indhold Logge på Forældrekontakt:... 3 Infosiden... 4 Beskeder... 5 Påmindelser... 6 Aktiviteter... 11 Stamkort... 11 Tilladelser... 12 Læge/medicin... 12 2 Logge på Forældrekontakt:

Læs mere

Oprettelse af rejseafregning med flere destinationer (8 dages rejse til Tyskland og Egypten):

Oprettelse af rejseafregning med flere destinationer (8 dages rejse til Tyskland og Egypten): Oprettelse af rejseafregning med flere (8 dages rejse til Tyskland og Egypten): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning markeret Er din rejse vedr. et EU-projekt markeres

Læs mere

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg...

Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Opdateret den 6. marts 2015 Manuel optjening / SH, Feriefri, Fritvalg... Manuel håndtering... Det er muligt at foretage en manuel oprettelse og indberetning af en lønmodtager i ACF, samt foretage manuelle

Læs mere

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk

Karakter i Optagelse.dk. Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Karakter i Optagelse.dk Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 28.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2

Læs mere

Bogbyggeren på HVAL.DK

Bogbyggeren på HVAL.DK Journal nr. 7.32.78 Bogbyggeren på HVAL.DK Et web-baseret værktøj udviklet af Programdatateket i Viborg amt i forbindelse med ITMF-projekt 464 Din egen Historie på nettet Indholdsfortegnelse: Kom i gang...3

Læs mere

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling.

HR-Centret 14-10-2014. Aconto-udbetaling. NOTAT HR-Centret 14-10-2014 Aconto-udbetaling. Formålet med SD lønudbetalinger er, at udbetale a conto løn, hvis der er fejl i den beregnede løn, der ikke kan tilskrives medarbejderen. Det er ikke tilladt

Læs mere

Genansættelse/forlængelse direkte overgang fra anden ansættelse.

Genansættelse/forlængelse direkte overgang fra anden ansættelse. NOTAT HR-Centret 01-12-2011 Genansættelse/forlængelse direkte overgang fra anden ansættelse. 1. Før indberetning Vær opmærksom på, at et tjenestenummer fra en timelønsansættelse ikke kan genbruges til

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet

Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet Guide til registrering på Medarbejdernet for månedslønnet 1 Indhold 1. Login på privat computer... 3 1.1 Login på arbejdscomputer... 3 1.2 Login på Ipad... 5 2. Registrering af fravær... 6 2.1 Indberetning

Læs mere

Brugervejledning for Partneradministratorer

Brugervejledning for Partneradministratorer Brugervejledning for Partneradministratorer Det fællesoffentlige partnerskab om Danmarks Miljøportal og digital forvaltning på miljøområdet Haraldsgade 53, 2. sal 2100 København Ø Tlf. 72 54 54 54 CVR

Læs mere

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking

Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Vejledning til online ansøgning om lokaler i Netbooking Det er nu muligt at booke lokaler i Vallensbæk Kommune via Internettet og kommunens hjemmeside. Du får adgang til siden ved at følge nedenstående

Læs mere

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende

EG Retail - www.eg.dk/retail. Minimanual. SVANEN Grundlæggende EG Retail - www.eg.dk/retail Minimanual SVANEN Grundlæggende Indholdsfortegnelse 1 Opret en vare... 3 2 Overfør data til kassen... 4 3 Udskriv etiketter... 5 4 Udskriv skilte... 6 5 Elektronisk post og

Læs mere

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system

Vejledning til elevadministration. Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Vejledning til elevadministration Vejledning til brug af Optagelse.dk som elevadministrativt system Forfatter:

Læs mere

Forretningsgangsbeskrivelser i relation til ScanPas på Københavns Universitet

Forretningsgangsbeskrivelser i relation til ScanPas på Københavns Universitet Forretningsgangsbeskrivelser i relation til ScanPas på Københavns Universitet LIFE udgave 1/40 Indholdsfortegnelse INTRODUKTION 3 Beskrivelsernes formål, metode og baggrund 4 Overblik over forretningsgangene

Læs mere

Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort):

Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort): Oprettelse af rejseafregning med kreditkort (2 dags møde i København med kreditkort = udgifter der er betalt med firmahæftende kreditkort): Klik på Opret nyt dokument Som default er dokumenttypen Rejseafregning

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Rapporter / Udskrifter

Rapporter / Udskrifter Rapporter / Udskrifter Fra CompuClock kan der udskrives et meget stort antal oplysninger og kunsten består tit i at begrænse sig for ikke at drukne i papir. All udskrivning foregår under menuen Udskrifter.

Læs mere

Brugerhåndtering i WebUntis - 1

Brugerhåndtering i WebUntis - 1 Brugerhåndtering i WebUntis For at kunne logge på WebUntis, skal man være oprettet som bruger i WebUntis. I WebUntis kan du importere undervisere og studerende til menuen Stamdata. Det at en underviser

Læs mere

VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO

VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO VEJLEDNING FRAVÆRSMELDING TRIO Indholdsfortegnelse Fravær... 2 Afregning... 3 Bemærkning... 3 Tidsangivelse... 4 Datovælger... 4 Elektronisk fraværsindberetning... 4 Uafsluttet fravær... 5 Dobbeltklik

Læs mere

Kom godt i gang med PULS Badevand

Kom godt i gang med PULS Badevand Formålet med denne del af QuickGuiden er, at Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) kan tjekke data om badevandsstationer i PULS, godkende ændringer i stamdata samt låse stationer op i tilfælde

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas.

Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Indledning Denne Introduktion til ScanPas er en generel brugermanual til Aalborg Universitets personaleadministrative system - ScanPas. Målgruppen for denne manual er ScanPas-brugere uden for HR-afdelingen

Læs mere

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse

Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Sådan søger du optagelse på en kandidatuddannelse Du kan søge en kandidatuddannelse, hvis du har afsluttet eller er i gang med at afslutte en adgangsgivende uddannelse. Adgang til ansøgningssystemet Du

Læs mere

Fraværsha ndtering i PROMARK

Fraværsha ndtering i PROMARK 1 Fraværsha ndtering i Specielt for institutter, der er delvis tidsregistrerende i Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage delvis tidsregistrering og/eller fraværsregistrering i ProMark.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk

Børne Intra Kvik-start-guide til forældre www.dagtilbud-aarhus.dk Dit brugernavn som skal bruges til log in Hvordan kommer jeg på? 1. Åbn din browser til internettet (f.eks. Internet Explorer), i adressefeltet øverst skriver du: 2. Du er nu på Dagtilbud Aarhus hjemmeside.

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Daglig brug af Jit-klient

Daglig brug af Jit-klient Daglig brug af Jit-klient Indholdsfortegnelse Opret person...3 Alternativ oprettelse...3 Søgning af personer...4 Send besked...5 Vælg besked...6 Opret mappe...6 Opret skabelon...6 Slet mapper og skabeloner...6

Læs mere

Reeft vejledning: Login i programmet:

Reeft vejledning: Login i programmet: Login i programmet: Skriv dine initialer i brugernavn (små bogstaver), og din adgangskode, (som er den samme til lemvigh müller, pc og mail). Klik på Stempel ind. Oversigt: Jobliste: Her finder du oversigten

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Indledning. Adgang til systemet

Indledning. Adgang til systemet Indledning For at komme i gang med GIAS modulet i programmet skal kirkegården være knyttet sammen med provstiet, således at de varer, der er valgt fra provstiet, vises på kirkegården. Kontakt Skovbo Data

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering

Tidshå ndtering i PROMARK Særligt om fråværsregistrering 1 Tidshå ndtering i Særligt om fråværsregistrering Denne vejledning er til medarbejdere, der skal foretage faktisk tidsregistrering - dvs. medarbejdere som tidligere har brugt ARS. Fraværsregistrering

Læs mere

Brugervejledning (BRUGER) Bookhus v.3+ Ver. 1.0

Brugervejledning (BRUGER) Bookhus v.3+ Ver. 1.0 Brugervejledning (BRUGER) Bookhus v.3+ Ver. 1.0 Bookhus Brugervejledning Side 1 af 11 Login For at kunne reservere og booke skal du være oprettet som bruger i systemet. Hvis ikke du allerede er oprettet

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere