OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009"

Transkript

1 OPLÆG TIL Energiredegørelse for kommunale ejendomme 2009

2

3 INDLEDNING... 4 Energipolitik... 4 SAMMENFATNING... 5 ENERGIINDSATS Information... 6 Registrering af energiforbrug... 6 Energimærkning... 6 Besparelser... 7 ENERGIFORBRUG

4 Indledning Mariagerfjord kommunens energipolitik er vedtaget af udvalget for teknik og miljø 10. december Hvert år udarbejdes en redegørelse for resultaterne af den gennemførte indsats. Indsatsen omfatter registrering af energiforbrug, energimærkning af bygninger, information og gennemførelse af besparelser på de kommunale ejendomme. Energipolitik Vision Mariagerfjord Kommune vil føre en bevidst, ansvarlig energipolitik, der reducerer energiforbruget og udledning af drivhusgasser til atmosfæren og derved mindsker effekten af klimaændringer og overforbrug af ikke-fornybare ressourcer. Mariagerfjord Kommune vil som offentlig myndighed gå foran med et godt eksempel ved at indføre energiledelse med samspil mellem økonomi, miljø, sundhed, komfort, planlægning og byggeri, herunder at forbedre sundhed og energieffektivitet i offentlige bygninger, foretage energieffektive indkøb, motivere til energiansvarlig adfærd og fremme anvendelsen af vedvarende energi. Målsætninger Visionen skal realiseres gennem opfyldelse af følgende målsætninger: Målsætning 1: Energiforbruget i kommunale bygninger skal reduceres med 1 % pr. år fra 2008 til og med Målsætning 2: Der skal udarbejdes energimærke for alle kommunale bygninger over 60 m 2 inden udgangen af Målsætning 3: Der skal investeres i energibesparende foranstaltninger med en simpel tilbagebetalingstid på op til 6 år. Målsætning 4: Der skal som minimum ske en månedlig registrering af vand- og energiforbrug i kommunale bygninger over 60 m2. Målsætning 5: Den offentlige bygningsmasse skal registreres, opgraderes og vedligeholdes for at fremme energieffektivitet. Målsætning 6: Der skal kunne dokumenteres overvejelser om energieffektive indkøb i bygninger under kommunal administration. Målsætning 7: Brugere, borgere, personale og virksomheder skal motiveres til energieffektiv adfærd gennem informationsmateriale, kampagner, undervisningsforløb, netværk og samarbejde med andre aktører som Elsparefonden. Målsætning 8: Der skal stilles krav om energibesparende foranstaltninger i nybyggeri og ved renoveringsarbejder i kommunale bygninger. Målsætning 9: Antallet af lavenergibygninger i kommunen skal øges. Målsætning 10: Der skal føres tilsyn med overholdelse af bygningsreglementet og energihensyn skal vægtes i forbindelse med dispensationer. 4

5 Sammenfatning Mariagerfjord kommune bruger årligt 18 mio. kr. til el, vand og varme til bygninger. De 140 bygninger er ved at blive gennemgået for at spare energi. Indtil nu er 1/3 af bygningsarealet energimærket. I gennemsnit kommer de til at spare 12 % varme, 19 % el og 3 % vand. Investeringerne i energibesparelser tjenes hjem på 7 år. Pedeller og institutionsledere holder energinetværksmøde 2-4 gange med oplæg og udveksling af erfaringer. Institutionerne har et stående tilbud om hjælp til at arbejde med energirigtig adfærd, ligesom de får anbefalinger til energirigtig udskiftning af inventar mv. På kommunale institutioner og kontorer aflæses målere for el, vand og varme en gang om måneden. Det registrerede forbrug er ca. 22 GWh 1 varme, 5 GWh el og m3 vand pr. år. Energimærkningen er påbegyndt i 2008 og forventes at tage 3½ år. 35 % af det samlede bygningsareal er nu energimærket. Besparelsesforslag med en levetid på mere end 1,3 gange tilbagebetalingstiden (en rentabilitet på mindst 1,3) bliver gennemført. Investeringerne finansieres med lån, der betales tilbage med besparelsen. 80 % af den beregnede besparelse bruges til at betale låneydelsen, mens institutionen beholder 20 %. På baggrund af energimærkningen er investeret kr. i energibesparelser og, der er fundet rentable besparelsesforslag for yderligere 8. mio. kr. Den samlede tilbagebetalingstid er 7 år. I gennemsnit bruger bygningerne dobbelt så meget energi, som kravet er til nybyggeri i dag. 1 En GWh er en million kwh (kilowatttimer). Varmeforbruget er omregnet til normalår. 5

6 Energiindsats 2009 Information Energinetværk for pedeller og ledere I klimaugen september 2009 holdt vi det første energinetværksmøde for pedeller og ledere fra alle institutioner. Endnu et møde blev holdt i november, hvorefter møderne forventes afholdt 2-4 gange om året efter behov. Der har været oplæg fra Elsparefonden, indkøb og økonomi, og ikke mindst har der været udveksling af erfaringer mellem institutionerne. Energirigtig adfærd Institutionerne har et stående tilbud om hjælp til at arbejde med energirigtig adfærd. Valsgård skole har på denne måde arbejdet med energi som tema for eleverne, mens Børnehaven Myretuen har startet et energiprojekt med personalet. I forbindelse med energimærkningen registreres energiforbrugende inventar mv. og når det er rentabelt anbefales en udskiftning. Registrering af energiforbrug Målere til el, vand og varme aflæses en gang om måneden. Aflæsningen indberettes i et centralt registreringssystem. Registreringen er indført på daginstitutioner, skoler, administrations- og kulturbygninger, ældrecentre og en række øvrige bygninger. Der er endnu ikke indført registrering på ejendomme, der ikke er omfattet af reglerne om energimærkning, som materielgårde, offentlige toiletter og en del udlejede bygninger. Energimærkning Et energimærke udarbejdes på baggrund af bygningens beregnede forbrug af el, vand og varme. Energimærkerne er opdelt i en skala fra A til G, hvor A er bedst. Skalatrin A svarer til energibehovet i nye lavenergibygninger og B svarer til kravet i bygningsreglementet fra Mærket beregnes ud fra en registrering af bygningens klimaskærm, varmeanlæg, ventilation, lys, toiletter og vandarmaturer. På energimærket angives forslag til energibesparelser, der er rentable (dvs. tjent hjem på deres levetid) samt forslag der ikke er umiddelbart rentable, men relevante i forbindelse med ombygning. Energimærkningen er påbegyndt i 2008 og forventes at tage 3½ år. 6

7 Bygninger Antal Areal (m 2 ) Mærkes år Børnehaver Skoler Adm. og kultur Ældre Andre Sum Plan for energimærkning af kommunale ejendomme I alt 62 institutioner med et samlet areal på m 2 er nu energimærket. Det svarer til 35 % af det samlede bygningsareal. I gennemsnit får bygningerne energimærke D. Det svarer til et energibehov, der er dobbelt så stort som kravet til nybyggeri (B). Energimærker A B C D E F G Opvarmet areal (m2) Areal af tildelte energimærker i 2008 og 2009 i gruppe A til F. Besparelser Besparelsesforslag med en levetid på mere end 1,3 gange tilbagebetalingstiden (en rentabilitet på mindst 1,3) bliver gennemført. I 2009 er udskiftet varmeanlæg i tre bygninger og belysning i to. Desuden er der monteret vandspareindsatser på toiletter og taphaner i 17 bygninger. Det giver en samlet beregnet besparelse på 191 MWh varme, kwh og m 3 vand. Der er investeret kr. for at opnå en årlig besparelse på kr. Tilbagebetalingstiden er dermed 5 år. Investeringen er finansieret ved lån, som tilbagebetales med 80 % af besparelsen, institutionerne beholder 20 % af besparelsen. Energimærkningen i 2009 har resulteret i rentable forslag til investering af 8 mio. kr. Tilbagebetalingstiden er 7 år. Besparelserne forventes gennemført inden for et års tid fra mærkningen. 7

8 Ejendom Forslag Varme (kwh/år) El (kwh/år) Vand (m 3 /år) Børneinstitutionen Naturgården Udskiftning af oliekedel med varmepumpe Aktivitetshuset Hobro Udskiftning af gaskedel kl. center Renovering varmeanlæg Bymarkskolen Udskiftning af oliekedel med naturgaskedler Daginstitutionen Bymarken Udskiftning af oliekedel med naturgaskedler Daginstitutionen Bymarken Udskiftning af belysning (pilotprojekt) Hjælpemiddeldepotet Assens Ny belysning Diverse Vandspareindsats I alt Gennemførte energibesparelser

9 Energiforbrug Det registrerede forbrug er ca. 22 GWh 2 varme, 5 GWh el og m3 vand pr. år til børneinstitutioner, skoler, administration, kultur og andre bygninger. Varmeforbruget er faldet med 15 % i forhold til 2007, men kun en lille del af faldet kan forklares med de besparelser, der er gennemført i Besparelser, der er planlagt gennemført i 2010 vil give en besparelse på 4 % i Målsætningen om en besparelse på 5 % til år 2012 forventes mere end opfyldt for varme. Varmeforbrug 120% 100% 100% 94% 95% 85% 80% % af % 40% 20% 0% Mål 2012 Varmeforbrug som % af forbrug i Mål for 2012 svarer til byrådets politik. Elforbruget er stort set konstant, og det må nok konstateres, at besparelserne højst kommer til at udligne et øget forbrug, der følger af mere elektronisk udstyr. Omkring 40 % af elforbruget ligger i aften og nattimerne, så styresystemer, der sikrer, at udstår slukkes, når det ikke er i brug, kan være en mulighed for at skabe en væsentlig elbesparelse. Elforbrug 120% 100% 100% 101% 100% 95% 80% % af % 40% 20% 0% Mål 2012 Elforbrug som % af forbrug i Mål for 2012 svarer til byrådets politik. 2 En GWh er en million kwh (kilowatttimer). Varmeforbruget er omregnet til normalår. 9

10 Vandforbruget er stort set konstant, og der er ikke fundet større besparelsesmuligheder. Skal vandforbruget ned, vil det være nødvendig med fjernaflæsning af målerne, så døgnmønsteret kan afsløre løbende toiletter og andre utætheder. Vandforbrug 120% 100% 100% 101% 94% 95% 80% % af % 40% 20% 0% Mål 2012 Vandforbrug som % af forbrug i Mål for 2012 svarer til byrådets politik. Af den efterfølgende gennemgang af forbrug på de enkelte institutioner fremgår de to sidste års forbrug for hver enkelt bygning. Det er vigtigt at slå fast, at der kan være 3 årsager til et højt forbrug på den enkelte institution: 1. Aflæsning eller skøn kan være forkert. 2. Der kan være særlige forhold, som gør at netop denne institution har et stort forbrug 3. Der kan være spild, dårlig isolering o. lign. som der bør gøres en indsats imod. 10

11 Daginstitutioner Der mangler data fra Skelhuset og Stoldalen Varmeforbrug på daginstitutioner Daginstitutionerne bruger i gennemsnit 0,13 MWh varme pr. m 2. Landsgennemsnittet 3 ligger imellem 0,13 og 0,15 MWh/m 2 afhængig af opvarmningsform. Varmeforbruget er generelt lavere i 2009 end i Varmeforbrug MWh pr. m2 Børnehaven "Skelhuset" Arden (lejet bygning) Hobro Fritidscenter Red Barnets Børnehave, Stoldal, Hobro (selvejende) Børneinstitutionen Naturgården, Brøndum Onsild Børnehave Børnehaven Tusindfryd, Hvilsom Børneinstitutionen Børnegården, Hvornum Astrup Børnehave Landsbyordningen Trekløveren Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup (selvejende) Børnehaven Spiren, Hadsund Familiehuset, Rosengade 15, Mariager Børnehaven Svalereden, Arden Røde Kors Børnehaven, Mariager (selvejende) Børnehaven Lærkereden, Hadsund (selvejende i lejet bygning) Nøgletal integreret inst. Nøgletal børnehave Børnehaven Stjernen, Veddum Børnehaven Bloksbjerg (lejet bygning) Farvervængets Daginstitution, Hobro Daginstitutionen Bymarken, Hobro Børnehaven Solstrålen, Hadsund (selvejende) Børnehaven Krible-Bo, Als Børnehaven Lærkebo, Mariager Oue Naturbørnehus Børnehuset Regnbuen, Mariager Vinkelvejens Børnehave (lejet bygning) Red Barnets Børnehave, Børnehuset, Hobro (selvejende) Børnehaven Troldhøj, Arden Børnehaven Myretuen, Valsgård Bondegårdsbørnehaven Regnbuen, Hadsund Børnehaven Krudtuglen, Assens (selvejende) Børnehaven Wiegården (lejet bygning) Døstrup Børnehave (lejet bygning) 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 Landsgennemsnit Varmeforbrug MWh 2009 Varmeforbrug MWh 2008 Figur 1 Forbrug af varme pr. m 2 på daginstitutioner 2008 og Nøgletal fra indberetninger (ELO nøgletalsrapport

12 Elforbrug på daginstuitutioner Elforbruget ligger i gennemsnit på 29 kwh pr. m 2. Landsgennemsnittet er 31 kwh pr. m 2. Elforbruget på Børnegården i Hvornum er højt, det hænger formentlig sammen med elvarme i tumlehus. Elforbrug kwh pr. m2 Børnehaven "Skelhuset" Arden (lejet bygning) Hobro Fritidscenter Familiehuset, Rosengade 15, Mariager Red Barnets Børnehave, Stoldal, Hobro (selvejende) Onsild Børnehave Børnehaven Tusindfryd, Hvilsom Børnehaven Spiren, Hadsund Landsbyordningen Trekløveren Oue Naturbørnehus Børnehaven Lærkereden, Hadsund (selvejende i lejet bygning) Børnehaven Krudtuglen, Assens (selvejende) Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup (selvejende) Røde Kors Børnehaven, Mariager (selvejende) Nøgletal børnehave Børnehaven Lærkebo, Mariager Vinkelvejens Børnehave (lejet bygning) Bondegårdsbørnehaven Regnbuen, Hadsund Børnehaven Bloksbjerg (lejet bygning) Børnehaven Svalereden, Arden Børnehaven Wiegården (lejet bygning) Red Barnets Børnehave, Børnehuset, Hobro (selvejende) Børnehaven Myretuen, Valsgård Børnehuset Regnbuen, Mariager Børnehaven Solstrålen, Hadsund (selvejende) Daginstitutionen Bymarken, Hobro Døstrup Børnehave (lejet bygning) Nøgletal integreret inst. Astrup Børnehave Børnehaven Krible-Bo, Als Børnehaven Stjernen, Veddum Børnehaven Troldhøj, Arden Farvervængets Daginstitution, Hobro Børneinstitutionen Naturgården, Brøndum Børneinstitutionen Børnegården, Hvornum Elforbrug kwh 2009 Elforbrug kwh 2008 Landsgennemsnit Figur 2 Forbrug af el pr. m 2 på daginstitutioner 2008 og

13 Vandforbrug på daginstitutioner Daginstitutionernes vandforbrug ligger på gennemsnitlig 0,6 m 3 pr. m 2. Det svarer cirka til landsgennemsnittet på 0,8 m 3 pr. m 2. Børnehuset i Hobro og Regnbuen i Mariager har brugt det dobbelte af gennemsnittet. Vandforbrug m³ pr. m2 Børnehaven "Skelhuset" Arden (lejet bygning) Hobro Fritidscenter Red Barnets Børnehave, Stoldal, Hobro (selvejende) Børneinstitutionen Børnegården, Hvornum Familiehuset, Rosengade 15, Mariager Børnehaven Tusindfryd, Hvilsom Onsild Børnehave Børnehaven Svalereden, Arden Børnehaven Stjernen, Veddum Børnehaven Wiegården (lejet bygning) Landsbyordningen Trekløveren Døstrup Børnehave (lejet bygning) Børnehaven Lærkereden, Hadsund (selvejende i lejet bygning) Børneinstitutionen Naturgården, Brøndum Børnehaven Krible-Bo, Als Børnehaven Krudtuglen, Assens (selvejende) Børnehaven Myretuen, Valsgård Nøgletal integreret inst. Oue Naturbørnehus Farvervængets Daginstitution, Hobro Børnehaven Solstrålen, Hadsund (selvejende) Daginstitutionen Bymarken, Hobro Astrup Børnehave Nøgletal børnehave Bondegårdsbørnehaven Regnbuen, Hadsund Røde Kors Børnehaven, Mariager (selvejende) Børnehaven Solstrålen, Vebbestrup (selvejende) Børnehaven Spiren, Hadsund Børnehaven Bloksbjerg (lejet bygning) Vinkelvejens Børnehave (lejet bygning) Børnehaven Troldhøj, Arden Børnehaven Lærkebo, Mariager Red Barnets Børnehave, Børnehuset, Hobro (selvejende) Børnehuset Regnbuen, Mariager 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 Landsgennemsnit Vandforbrug m³ 2009 Vandforbrug m³ 2008 Figur 3 Forbrug af vand pr. m 2 på daginstitutioner 2008 og

14 Skoler og SFO Der mangler data på Søbakkeskolen og deltvist Havbakkeskolen Ø. Hurup. I Ø. Hurup er der usikkerhed om fordeling af forbruget mellem skole og hal. Det følges der op på i Varmeforbrug på skoler Skolerne bruger i gennemsnit 0,09 MWh varme pr. m 2. Landsgennemsnittet 4 ligger imellem 0,11 og 0,13 MWh/m 2 afhængig af opvarmningsform. Varmeforbrug MWh pr. m2 Søbakkeskolen, Handest Hvilsom Skole Rostrup Skole Vebbestrup Skole Hobro Søndre Skole Havbakkeskolen, Als afd. Arden Skole Astrup Skole Mariager Skole Hobro Produktionshøjskole smed og h.linie Valsgård Skole, SFO Arden Ungdomsskole Arden heldagsskole / Specialskolen for voksne Hvornum Skole Assens Skole Hobro Produktionshøjskole Rosendalskolen, Hørby Hadsund Skole Assens Skole, SFO Valsgaard Skole Hobro Nordre Skole Skelund Sogneskole Nøgletal skoler Havbakkeskolen, Øster Hurup afd. Bymarkskolen, Hobro Onsild Skole Kridthuset (lejet) Nøgletal SFO Mariagerfjord 10. klassecenter 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 Landsgennemsnit Varmeforbrug MWh 2009 Varmeforbrug MWh 2008 Figur 4 Forbrug af varme pr. m 2 på skoler 2008 og Nøgletal fra indberetninger (ELO nøgletalsrapport

15 Elforbrug på skoler Elforbruget ligger i gennemsnit på 19 kwh pr. m 2. Landsgennemsnittet er 23 kwh pr. m 2. Elforbrug kwh pr. m2 Søbakkeskolen, Handest Hvilsom Skole Onsild Skole Rostrup Skole Havbakkeskolen, Als afd. Hvornum Skole Assens Skole Vebbestrup Skole Astrup Skole Mariager Skole Hobro Søndre Skole Valsgaard Skole Hobro Nordre Skole Skelund Sogneskole Assens Skole, SFO Nøgletal skoler Arden Skole Bymarkskolen, Hobro Valsgård Skole, SFO Rosendalskolen, Hørby Nøgletal SFO Hadsund Skole Hobro Produktionshøjskole Arden Ungdomsskole Havbakkeskolen, Øster Hurup afd. Mariagerfjord 10. klassecenter Hobro Produktionshøjskole smed og h.linie Arden heldagsskole / Specialskolen for voksne Kridthuset (lejet) Elforbrug kwh 2009 Elforbrug kwh 2008 Landsgennemsnit Figur 5 Forbrug af el pr. m 2 på skoler 2008 og

16 Vandforbrug på skoler Skolernes vandforbrug ligger på gennemsnitlig 0,16 m 3 pr. m 2. Det er mindre end landsgennemsnittet på 0,3 m 3 pr. m 2. Vandforbrug m³ pr. m2 Søbakkeskolen, Handest Hvilsom Skole Havbakkeskolen, Als afd. Hobro Søndre Skole Hvornum Skole Onsild Skole Mariagerfjord 10. klassecenter Mariager Skole Bymarkskolen, Hobro Valsgaard Skole Vebbestrup Skole Astrup Skole Hobro Produktionshøjskole smed og h.linie Arden Skole Hadsund Skole Valsgård Skole, SFO Hobro Nordre Skole Skelund Sogneskole Arden Ungdomsskole Rosendalskolen, Hørby Assens Skole Kridthuset (lejet) Nøgletal skoler Hobro Produktionshøjskole Havbakkeskolen, Øster Hurup afd. Nøgletal SFO Assens Skole, SFO Rostrup Skole Arden heldagsskole / Specialskolen for voksne 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 Landsgennemsnit Vandforbrug m³ 2009 Vandforbrug m³ 2008 Figur 6 Forbrug af vand pr. m 2 på skoler 2007 og 2008 (forbrug bygger delvist på skøn). 16

17 Administration og kultur Der mangler data fra Assens bibliotek Varmeforbrug på bygninger til administration og kultur Administration og kultur bruger i gennemsnit 0,08 MWh varme pr. m 2. Landsgennemsnittet 5 ligger imellem 0,09 og 0,15 MWh/m 2 afhængig af opvarmningsform. Administrationsbygningen Østergade 21, Arden bruger mere end dobbelt så meget som gennemsnittet. Varmeforbrug MWh pr. m2 Assens bibliotek Hadsund Egns Museum Hadsund Kulturhus,Hadsund Gl. Skole Arden Kulturhus og Arden bibliotek Administrationsbygning, Hadsund Administrationsbygning, V.gade 34, Hobro Administrationsbygning, Korsg 2, Hobro Administrationsbygning Ø 22 Arden Administrationsbygning Ndr Kajg 1, Hobro Hobro Bibliotek Bies Gård, Hobro Nøgletal adm Mariager bibliotek Gl. Rådhus, Mariager Adm. bygning, Mariager/posthus Administrationsbygning, Ø21, Arden 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Landsgennemsnit Varmeforbrug MWh 2009 Varmeforbrug MWh 2008 Figur 7 Forbrug af varme pr. m 2 til administration og kultur 2008 og Nøgletal fra indberetninger (ELO nøgletalsrapport

18 Elforbrug til administration og kultur Elforbruget ligger i gennemsnit på 35 kwh pr. m 2. Landsgennemsnittet er kwh pr. m 2. Man skal dog være opmærksom på, at elforbrug til EDB er steget betydeligt, siden landsgennemsnittet blev opgjort i Administrationsbygningen Vestergade 34, Hobro, der stikker ud med et stort elforbrug, rummer da også kommunens servere. Elforbrug kwh pr. m2 Assens bibliotek Arden Kulturhus og Arden bibliotek Hadsund Kulturhus,Hadsund Gl. Skole Gl. Rådhus, Mariager Bies Gård, Hobro Administrationsbygning Ndr Kajg 1, Hobro Hadsund Egns Museum Administrationsbygning, Hadsund Mariager bibliotek Nøgletal adm Administrationsbygning, Ø21, Arden Hobro Bibliotek Administrationsbygning Ø 22 Arden Adm. bygning, Mariager/posthus Administrationsbygning, Korsg 2, Hobro Administrationsbygning, V.gade 34, Hobro Elforbrug kwh 2009 Elforbrug kwh 2008 Landsgennemsnit Figur 8 Forbrug af el pr. m 2 til administration og kultur 2008 og Vandforbrug til kultur og administration Bygningernes vandforbrug ligger på gennemsnitlig 0,08 m 3 pr. m 2. Det er mindre end landsgennemsnittet på 0,3 m 3 pr. m 2. Administrationsbygningen Østergade 21, Arden har et vandforbrug, der er over det dobbelte af nøgletallet. Vandforbrug m³ pr. m2 Assens bibliotek Hadsund Egns Museum Hadsund Kulturhus,Hadsund Gl. Skole Arden Kulturhus og Arden bibliotek Mariager bibliotek Administrationsbygning, Hadsund Bies Gård, Hobro Gl. Rådhus, Mariager Administrationsbygning Ndr Kajg 1, Hobro Adm. bygning, Mariager/posthus Hobro Bibliotek Administrationsbygning, V.gade 34, Hobro Administrationsbygning, Korsg 2, Hobro Administrationsbygning Ø 22 Arden Nøgletal adm Administrationsbygning, Ø21, Arden 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 Landsgennemsnit Vandforbrug m³ 2009 Vandforbrug m³ 2008 Figur 9 Forbrug af vand pr. m 2 til administration og kultur 2008 og

19 Døgninstitutioner Varmeforbrug på døgninstitutioner Varmeforbruget ligger forholdsvist højt. Daginstitutionerne bruger i gennemsnit 0,12 MWh varme pr. m 2. Landsgennemsnittet 6 for plejehjem ligger omkring 0,15 MWh/m 2 afhængig af opvarmningsform. Alle døgninstitutioner har et rimeligt varmeforbrug. Varmeforbrug MWh pr. m2 Solgårdscentret, Arden Værestedet Tinggade 2, Hadsund Bernadottegården, Hadsund Bofællesskabet Enggården, Mariager Rosengårdscentret, Oue Skovgården, Hadsund Teglgården, Als Botilbud Skivevej Odinsgård, Onsild Døstrup Ældrecenter Botilbud Vadgård, Onsild Solgaven 19, Hobro De Gamles Gård, Assens Nøgletal plejehjem med cartering Myhlenbergparken Nøgletal plejerhjem uden cartering Fjordvang, ældreboliger og dagcenter, Mariager Fjordvang, ældreboliger og dagcenter, Mariager 0 0,02 0,04 0,06 0,08 0,1 0,12 0,14 0,16 0,18 0,2 Landsgennemsnit Varmeforbrug MWh 2009 Varmeforbrug MWh 2008 Figur 10 Forbrug af varme pr. m 2 på døgninstitutioner 2008 og Nøgletal fra indberetninger (ELO nøgletalsrapport

20 Elforbrug på døgninstitutioner Elforbruget er rimeligt lavt. Elforbruget ligger i gennemsnit på 27 kwh pr. m 2. Landsgennemsnittet er 45 kwh pr. m 2 for plejehjem uden catering. Landsgennemsnittet for plejehjem med catering er ca. 56 kwh pr. m 2. På nogle institutioner opgøres elforbruget kun for den del, der anvendes til servicearealer. Derfor ser forbruget meget lavt ud sammenlignet med institutioner, der måler det samlede elforbrug. Dette forhold må vi have korrigeret for senere. Elforbrug kwh pr. m2 Solgaven 19, Hobro Døstrup Ældrecenter Solgårdscentret, Arden Værestedet Tinggade 2, Hadsund Teglgården, Als Odinsgård, Onsild Botilbud Skivevej Bernadottegården, Hadsund Myhlenbergparken Hobro Alderdomshjem Bofællesskabet Enggården, Mariager Rosengårdscentret, Oue Botilbud Vadgård, Onsild De Gamles Gård, Assens Nøgletal plejerhjem uden cartering Skovgården, Hadsund Nøgletal plejehjem med cartering Fjordvang, ældreboliger og dagcenter, Mariager Elforbrug kwh 2009 Elforbrug kwh 2008 Landsgennemsnit Figur 11 Forbrug af el pr. m 2 på døgninstitutioner 2008 og

21 Vandforbrug på døgninstitutioner Døgninstitutionernes vandforbrug ligger på gennemsnitlig 0,5 m 3 pr. m 2. Det er klart under landsgennemsnittet på 0,8 m 3 pr. m 2 (0,9 m 3 pr. m 2, hvis der er catering) Vandforbrug m³ pr. m2 Solgårdscentret, Arden Rosengårdscentret, Oue Bofællesskabet Enggården, Mariager Værestedet Tinggade 2, Hadsund Døstrup Ældrecenter Bernadottegården, Hadsund Solgaven 19, Hobro Teglgården, Als Myhlenbergparken Odinsgård, Onsild Skovgården, Hadsund De Gamles Gård, Assens Botilbud Skivevej Nøgletal plejerhjem uden cartering Solgaven 21 B, Hobro Hobro Alderdomshjem Fjordvang, ældreboliger og dagcenter, Mariager Nøgletal plejehjem med cartering 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 Landsgennemsnit Vandforbrug m³ 2009 Vandforbrug m³ 2008 Figur 12 Forbrug af vand pr. m 2 på døgninstitutioner 2008 og Andre bygninger Varmeforbrug i andre bygninger Naturplejen i Arden kan ikke opgøre varmeforbrug, da de bruger egen flis til opvarmning. Varmeforbrug MWh pr. m2 Naturplejen i Arden Ungdomsklubben Farmen Nøgletal ungdomsklub Projektafdelingen i Mariagerfjord Kommune Revalideringscenter Hadsund Hjælpemiddeldepot Assens Nøgletal erhvervsskole Gl bibliotek v. Havbakkeskolen, Als afd. Korsmarkgård Aktivitetshuset, Hobro Brohovedet, Hobro Væbnerhus, Hobro Hadsund Svømmehal 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 Landsgennemsnit Varmeforbrug MWh 2009 Varmeforbrug MWh 2008 Figur 13 Forbrug af varme pr. m 2 på bygninger til andet i 2008 og

22 Elforbrug i andre bygninger Elforbrug kwh pr. m2 Gl bibliotek v. Havbakkeskolen, Als afd. Naturplejen i Arden Ungdomsklubben Farmen Korsmarkgård Hjælpemiddeldepot Assens Brohovedet, Hobro Aktivitetshuset, Hobro Nøgletal ungdomsklub Nøgletal erhvervsskole Projektafdelingen i Mariagerfjord Kommune Revalideringscenter Hadsund Væbnerhus, Hobro Hadsund Svømmehal Vandforbrug i andre bygninger Elforbrug kwh 2009 Elforbrug kwh 2008 Landsgennemsnit Figur 14 Forbrug af el pr. m 2 i andre bygninger 2008 og 2009 Vandforbrug m³ pr. m2 Naturplejen i Arden Væbnerhus, Hobro Korsmarkgård Gl bibliotek v. Havbakkeskolen, Als afd. Ungdomsklubben Farmen Hjælpemiddeldepot Assens Projektafdelingen i Mariagerfjord Kommune Revalideringscenter Hadsund Brohovedet, Hobro Aktivitetshuset, Hobro Nøgletal ungdomsklub Nøgletal erhvervsskole Hadsund Svømmehal 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Landsgennemsnit Vandforbrug m³ 2009 Vandforbrug m³ 2008 Figur 15 Forbrug af vand pr. m 2 i andre bygninger 2008 og

23

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER 2008-2010 INDLEDNING... 4 Energipolitik 4 SAMMENFATNING... 5 ENERGIMÆRKNING... 6 Bestemmelser om energimærkning 6 Gennemførelse af mærkningen 6 FINANSIERING OG GENNEMFØRELSE

Læs mere

Energiindsats i kommunale bygninger

Energiindsats i kommunale bygninger Energiindsats i kommunale bygninger 2008-2012 Indhold Indledning...4 Strategi... 4 Mål... 4 Sammenfatning...5 Energiforbruget falder mere end forventet... 5 Lån sikrer overskud fra første år... 5 Ikke

Læs mere

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER

ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER ENERGIINDSATS I KOMMUNALE BYGNINGER 2011 INDLEDNING... 4 Energipolitik 4 SAMMENFATNING... 5 INDSATSEN I 2011... 6 Eksempel 1: De fleste skoler kan nu følge energiforbruget time for time. 6 Eksempel 2:

Læs mere

Øster Hurup Multihal. Børnehaven Farvervænget. Mariager skole. VUC Tempovej. Botilbud Vadgård. Hobro Golfklub. Solgaven.

Øster Hurup Multihal. Børnehaven Farvervænget. Mariager skole. VUC Tempovej. Botilbud Vadgård. Hobro Golfklub. Solgaven. Administrationsbygning Arden Hobro Medborgerhus Bernadottegården Børnehaven Farvervænget Øster Hurup Multihal Ø. Hurup Turistkontor Assens skole VUC Tempovej Mariager skole Børnehaven Stjernen Veddum Als

Læs mere

Energiredegørelse. Hadsund Hallerne. Bymarkskolen. Vestergade. Havbakkeskolen. Mariager skole. Odinsgård. Aktivitetscenter Hadsund

Energiredegørelse. Hadsund Hallerne. Bymarkskolen. Vestergade. Havbakkeskolen. Mariager skole. Odinsgård. Aktivitetscenter Hadsund Hadsund Hallerne Bymarkskolen DDS Rold Astrup skole Havbakkeskolen Vestergade Fruerlundparken Kriblebo Mariager skole Odinsgård Administration Arden Rabalderstræde Søndre Skole - Overbygningsskolen i Hobro

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Listen omfatter: Forslag til energibesparelser 2010... 2 Energibesparelser under udførelse i 2009... 6. Varme (kwh/år) El (kwh/år)

Listen omfatter: Forslag til energibesparelser 2010... 2 Energibesparelser under udførelse i 2009... 6. Varme (kwh/år) El (kwh/år) Byg Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 82.09.00-P15-1-09 Ref.: Orla Huulgaard Jørgensen Direkte tlf. 97 11 36 82 orhjo@mariagerfjord.dk

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Fastholdelse

Læs mere

Helhedsplan Dagtilbud Høringsforslag

Helhedsplan Dagtilbud Høringsforslag Helhedsplan Dagtilbud Høringsforslag Mariagerfjord Kommune gør en forskel for børnene Børnene gør en forskel for os Udvalget for Børn- og Familie 8. maj 2012 Indhold Baggrund for helhedsplan...3 Helhedsplan

Læs mere

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune.

Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Handleplan 2008 2012 for Energibesparende foranstaltninger i kommunale bygninger i Vordingborg Kommune. Oplæg: Der er god økonomi og miljøfordele ved langsigtet at investere, beskæftige sig med og gennemføre

Læs mere

Forslag til ny skolestruktur, kompendium

Forslag til ny skolestruktur, kompendium Indstilling fra Udvalget for Børn og Familie, d. 7. marts 2008 Forslag til ny skolestruktur, kompendium Kompendiet indeholder: Side Samlet oversigt 3 Samt detaljerede gennemgange af: Havbakke distriktet

Læs mere

Administrativ hovedstruktur

Administrativ hovedstruktur Administrativ hovedstruktur Kommunaldirektør Lars Clement Peter Rasmussen Lokal udvikling Borgerrådgiver Center for Byråd, Personale og Strategi Centerchef: Flemming B. Nielsen Økonomidirektør Kim Jakobsen

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri

GRØNT REGNSKAB Kommunale bygninger TEMARAPPORT. Energiforbrug og byggeri GRØNT Kommunale bygninger Energiforbrug og byggeri INDLEDNING... 3 ENERGIFORBRUG - EL, VAND, VARME OG CO 2...4 Statusopgørelse i forhold til målene...4 Skoler...5 Daginstitutioner...6 Administrationsbygninger...7

Læs mere

Administrativ hovedstruktur

Administrativ hovedstruktur Administrativ hovedstruktur Kommunaldirektør Lars Clement Peter Rasmussen Lokal udvikling Borgerrådgiver Center for Byråd, Personale og Strategi Centerchef: Flemming B. Nielsen Økonomidirektør Kim Jakobsen

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Aabybro Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol af forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Inddrage børnene i at spare på forbrug Grønne

Læs mere

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup

GRØNT REGNSKAB BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 2600 Glostrup GRØNT REGNSKAB 216 BO-VEST administrationen, Malervangen 1, 26 Glostrup Introduktion Grønt regnskab for BO-VESTs administrationsbygning udarbejdes årligt for at følge forbrugsudviklingen for varme, el

Læs mere

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug

Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Grønt regnskab 2015 Temarapport Energiforbrug Skoler, dag- og døgntibud til børn voksne og unge El, vand, varme og CO 2-udledning fra kommunale ejendomme Status. I 2015 har der været en lille stigning

Læs mere

Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur

Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Notat vedr. pressemøde med Nordjyske ang. Skolestruktur Historik: Byrådet vedtog december 2010 en ny skolestruktur der betød nedlæggelse af følgende skoler: Hvornum, Rostrup, Astrup, Øster Hurup, Søbakkeskolen,

Læs mere

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme

Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Energipolitik for Haderslev Kommunes ejendomme Indhold: Forord Indledning Krav i henhold til gældende lovgivning Politiske målsætninger Forbrugsovervågning og dataopsamling Energikonsulent Energisparepulje

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Gl. Jennumvej 1 8900 Randers 730-016974-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Ulveskov Skole, Børnehave & SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Affaldssortering Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -plan Grønne indkøb Bemærkninger

Læs mere

Nedenfor er i hovedgrupper opstillet de investeringer der er foretaget. Til sidst i notatet oplistes de tiltag der forventes udført i fremtiden.

Nedenfor er i hovedgrupper opstillet de investeringer der er foretaget. Til sidst i notatet oplistes de tiltag der forventes udført i fremtiden. NOTAT Indledning. Byrådet bevilligede i 2010 24,6 mio. kr. til brug for energiinvesteringer i de kommunale bygninger. Dette notat giver en status på hvilke energibesparende foranstaltninger der er foretaget

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Grønne regnskaber 2004

Grønne regnskaber 2004 Grønne regnskaber 2004 Struer Centralrenseanlæg Daginstitutioner Kulturelle bygninger og Rådhus Plejehjem Skoler Struer Genbrugsstation Struer Kommune Maj 2005 Grønt regnskab 2004 Skoler Daginstitutioner

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 177 m³ Naturgas 1188 kwh Elvarme SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Honnørkajen 1 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-011978 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse

Stamblad for Brovst Skole praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Brovst Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og lærernes forbrugsadfærd Affaldssortering Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Elevernes forbrugsadfærd Miljøretningslinjer

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Søgt:kørsel 8900, lokaleleje 6000, fået: kørsel husleje

Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. Søgt:kørsel 8900, lokaleleje 6000, fået: kørsel husleje 79 ansøgninger 2012 - budgetramme: 335.000 kr. Ansøger Formål Uddybende bemærkninger Ansøgt beløb Indstilling Cvr.nr. 1. Motionstilbud Hobro vandrene gåture, udflugter 5.000 1.000 32914896 Fruerlundparken

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af ydervægge. 22 MWh Fjernvarme 9260 kr. 231252 kr. 25 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: P.N. Lagonis Vej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-017746 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå

Læs mere

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger

KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011. Lyngby-Taarbæk Kommune. ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger KL-KONFERENCE TEKNIK OG MILJØ Politisk Forum 14. 15. april 2011 Lyngby-Taarbæk Kommune ENERGIBESPARELSER i kommunale bygninger Fakta om Lyngby-Taarbæk Kommune Antal indbyggere: 51.533 Areal 3.855 Ha Opvarmet

Læs mere

Titel Klimakommune statusrapport og handleplan Formål. Udarbejdet af. Dato Juni Tekst, foto, layout mv. Journalnr.

Titel Klimakommune statusrapport og handleplan Formål. Udarbejdet af. Dato Juni Tekst, foto, layout mv. Journalnr. Klimakommune statusrapport og handleplan 2010 Titel Klimakommune statusrapport og handleplan 2010 Formål Udarbejdet af Opfølgning på Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening af den 2. december

Læs mere

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse

Stamblad for Børnehaven Skipper Clement praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug og personalets adfærd omkring forbrug Grønne indkøb Ikke igangsatte aktiviteter Min energi Miljøretningslinjer og -plan

Læs mere

Mariagerfjord Kommune Administrativ hovedstruktur

Mariagerfjord Kommune Administrativ hovedstruktur Mariagerfjord Kommune Administrativ hovedstruktur Kommunaldirektør Niels Højgaard Jens Nørgaard Jørgen Basballe Centerleder: Niels Højgaard Centerleder: Lis Hald Centerleder: Michael Dahl Centerleder Kim

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration. Departementet i Niels Juelsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. -32 m³ Naturgas, 1178 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Storegade 29 Postnr./by: 6560 Sommersted BBR-nr.: 510-021324 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Grønne regnskaber 2003

Grønne regnskaber 2003 Grønne regnskaber 2003 Skoler Kulturelle bygninger Struer Renseanlæg Daginstitutioner Plejehjem Struer Genbrugsstation Struer Kommune August 2004 Grønt regnskab 2003 Skoler Daginstitutioner Plejehjem Kulturelle

Læs mere

Energiledelse fra vision til virkelighed.

Energiledelse fra vision til virkelighed. Energiledelse fra vision til virkelighed. Hvordan konkretiseres ambitiøse mål i den kommunale hverdag? Dansk Byplanlaboratorium CO 2 -neutrale bydele 4. marts 2009 Energikoordinatoren Forberedelse til

Læs mere

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse

Stamblad for Kernehuset og Bjessingbo Børnehave praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Grøn ordning Kontrol med forbrug Grønne indkøb Økologisk mad Ikke igangsatte aktiviteter Miljøretningslinier og -handleplan Adfærd omkring forbrug Affaldssortering

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Torvet 7 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-002107 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010

Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Notat om energispareindsatsen i Syddjurs kommune 2010 Konkrete energiprojekter i 2010. Det vedtagne mål er, at der skal arbejdes mod at nå 2 % besparelse på energiforbruget i løbet af 2010. Midlet er en

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2014/2015 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 214/215 Statusrapport for forbrugsåret 214 Solrød Kommune tilsluttede sig Danmarksnaturfredningsforenings klimakommune aftale

Læs mere

KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER

KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER KOLDINGMODELLEN ENERGIHANDLEPLANER Energiledelse BASISOPLYSNINGER 1998 2006: Antal ejendomme: Ca. 200 Areal ejendomme: Ca. 350.000 m² Indbyggere: Ca. 70.000 Efter 2006: Antal ejendomme: 275 Areal ejendomme:

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af glas i vinduer og døre. 2169 kwh Elvarme 4110 kr. 34880 kr. 8. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Gammel Byvej 004A 4320 Lejre BBR-nr.: 350-009042 Energikonsulent: Harry Olander Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.5 MWh Fjernvarme SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ringstedgade 19 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-19450 Energikonsulent: Bjarne Dickow Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen

Energihandlingsplan for Lægemiddelstyrelsen for Lægemiddelstyrelsen 2009 Grundlag for handlingsplanen Udsnit af cirkulærets tekst Denne handlingsplan er baseret på Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner. Den nedenstående tekst

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hornsherredvej 202 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-001766 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Biersted Skole og Bissen SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Biersted Skole Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøretningslinjer og -handleplan Affaldssortering

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Departementet i Holbergsgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1 Udsnit af cirkulærets

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1.8 MWh Fjernvarme, 247 kwh el SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hiort Lorenzens Vej 67 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-014219 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Lodskovvej 5 5863 Ferritslev Fyn Bygningens energimærke: Gyldig fra 11. december 2012 Til den 11. december 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning. Energimærkning for følgende ejendom: Oplyst varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Østergade 46 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-019754 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013

Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2013 Statusrapport for forbrugsåret 2013 Målsætningen for Solrød Kommune er at reducere CO 2 udledningen med 2 % om året frem

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet

Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet Bilag i energihandlingsplan for Finansministeriet 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Finansministeriets forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag side 9

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af vinduer/ruder 1154 kwh Elvarme 2290 kr. 20776 kr. 9.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af vinduer/ruder 1154 kwh Elvarme 2290 kr. 20776 kr. 9. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarksvej 14 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-003160 Energikonsulent: Stine Jacobsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent:

Energimærke. Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Vinkelvej 14 8870 Langå 730-033205-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen

Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen Bilag i energihandlingsplan for Arbejdsskadestyrelsen 2007 Bilagsoversigt: BILAG 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 BILAG 2. Arbejdsskadestyrelsens forbrug side 5 BILAG 3. Tekniske besparelsestiltag

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Scandiagade 3 8900 Randers 730-017150-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade

Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Energihandlingsplan for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, Flygtningenævnets Sekretariat i St. Kongensgade Indholdsfortegnelse 1 SAMMENFATNING 3 2 GRUNDLAG FOR HANDLINGSPLANEN 4 2.1

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 57B 8900 Randers 730-015899-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

LOKALEANVISNINGSREGLER

LOKALEANVISNINGSREGLER LOKALEANVISNINGSREGLER Udlån af lokaler... 2 Nøgleudlevering m.v.... 2 Børneattest... 3 Gebyropkrævning for kommunale samlings- og gymnastiksale... 3 Afbookning... 4 Oversigt over kommunale lokaler til

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger.

Grønt Regnskab 2012. Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Grønt Regnskab 2012 Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Indhold Forord... 3 Et godt resultat... 4 Elforbrug... 5 Varmeforbrug... 7 Vandforbrug... 9 CO 2 -udledning... 10 Klimaaftaler...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Tværvej 4 Postnr./by: 4891 Toreby L BBR-nr.: 376-007204 Energikonsulent: Frederik Kindt Toubro Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Frederik

Læs mere

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2011 & 2012 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2011 & 2012 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Stadion Allé 5 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-036052 Energikonsulent: Per Mortensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Brix &

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hesseløvej 13 4500 Nykøbing Sj Bygningens energimærke: Gyldig fra 24. oktober 2012 Til den 24. oktober 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Nørrebrogade 13A 8900 Randers 730-015865-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen

BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkning nr.: 0 Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Peter Petersen Firma: Standardbygnings-gruppen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Enfamilie 1970 elvarme - Eksempel 3 Postnr./by: 5000 Odense C BBR-nr.: 100-1222222 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Hi 051 Esthersvej 34 2900 Hellerup Bygningens energimærke: Gyldig fra 19. oktober 2012 Til den 19. oktober 2019. Energimærkningsnummer

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bramdrup Vestergade 9 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-013431 Energikonsulent: Dorthe Friehling Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Greve Kommune Grønt regnskab 2003

Greve Kommune Grønt regnskab 2003 Greve Kommune Grønt regnskab 2003 - ressourceforbrug i de kommunale bygninger Grønt Regnskab 2003 Greve Kommune har i en lang årrække arbejdet med energibesparelser i kommunens bygninger. I midten af 80

Læs mere

Klimafamilier i Faurskov Kommune

Klimafamilier i Faurskov Kommune Klimafamilier i Faurskov Kommune Udarbejdet af Lea Munkholm, Energitjenesten Midt- og Østjylland og Torkil Forman. 2010 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Projektforløb... 3 3. Registrering af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 10709 kwh Elvarme, -46 kwh el SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mejerivej 3 Postnr./by: 6510 Gram BBR-nr.: 510-001760 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Haderslev

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energihandlingsplan for Klima og Energiministeriet

Energihandlingsplan for Klima og Energiministeriet for Klima og Energiministeriet 2008 Oversigt: 1. Grundlag for handlingsplanen side 3 2. Klima og Energiministeriets forbrug side 6 3. Tekniske besparelsestiltag side 9 4. Håndbog i energirigtigt indkøb

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr.

Årlig besparelse i energienheder. Samlet varmebesparelse: 4800 kr./år. Samlet elbesparelse: 87 kr./år. Samlet vandbesparelse: 0 kr. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Overgårdsvej 1 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-021415 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse

Stamblad for Halvrimmen Skole og SFO praktisk miljøledelse Data fra spørgeskema Allerede igangsatte aktiviteter Kontrol med forbrug og adfærd omkring forbrug Miljøretningslinjer Affaldssortering Hårde hvidevarer Ikke igangsatte aktiviteter Grøn ordning Miljøplan

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Titel Klimakommune statusrapport og handleplan Formål. Udarbejdet af. Dato November Tekst, foto, layout mv. Journalnr.

Titel Klimakommune statusrapport og handleplan Formål. Udarbejdet af. Dato November Tekst, foto, layout mv. Journalnr. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 Titel Klimakommune statusrapport og handleplan Formål Udarbejdet af Opfølgning på Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening af den 2. december

Læs mere