Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)"

Transkript

1 København den Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe succes, læring og aktivitet hos alle eleverne i læringssituationen. Derfor valgte underviser Gitte Søltoft at gennemføre et eksperiment med fokus på klasseledelse i praksis og variation af undervisningen via brug af CL-øvelser, samt med opstart af undervisningen med musik for at skabe en god stemning. Læs artiklen om resultaterne her og se billederne nederst. Udfordringen Læreren ønskede at finde en løsning på udfordringen om at blive bedre til at skabe succes og læring samt aktivitet blandt alle eleverne. Kan varieret undervisning eksempelvis via brug af forskellige CL-øvelser og musik samt understøttet af klasseledelse medvirke til det? Vil disse virkemidler, sammensat på en relevant og spændende måde, kunne motivere og aktivere flere elever, så ikke mindst de stille elever eller de inaktive elever oplever succes? Læreren skriver i sit oplæg om baggrunden for eksperimentet: Den klasse jeg vil afprøve dette i, er en 1. års HG voksenklasse, det vil sige, at eleverne skal som minimum være fyldt 18 år. Det er en meget blandet elevmasse i klassen. Klassen indeholder fagligt dygtige elever, elever som har været ude i erhvervslivet mange år, fagligt svage elever og elever, der har haft det svært i skolen før samt stille elever. Jeg vil afprøve, hvordan det virker, hvis jeg bruger diverse virkemetoder fra Klasseledelse i praksis (skrevet af Søs Rask Andresen og Nanna Paarup). Derudover vil jeg arbejde med variation i undervisningen. Virker det? (citat fra lærerens oplæg til eksperimentet). Læreren besluttede med afsæt i dette eksperiment at finde en løsning på udfordringen. Det ville læreren Om sigtet med eksperimentet skriver læreren: Jeg vil undersøge om virkemidler fra bogen Klasseledelse i praksis virker i praksis, og om variation af undervisningen med bla. brug af CL-øvelser kan have en positiv effekt på aktivering af alle eleverne i læringssituationen. Udvikle undervisningsforløb hvor variation samt motivation af de stille elever er key point. (citat fra handleplanen). 1

2 Det gjorde læreren Læreren skriver om forløbet: Jeg vil planlægge min undervisning efter inspiration fra Klasseledelse i praksis og gøre brug af CL-øvelser. Derudover vil jeg som altid inddrage eleverne, så de føler sig set og hørt gennem positiv opmærksomhed. Undervisningsforløbet blev delt op i tre faser: En førfase i form af planlægning. En underfase indeholdende aktiviteter mv. der afprøves. En efterfase med evaluering og opfølgning. I førfasen: Læse bogen Klasseledelse i praksis. Lave et mindre skriv omkring hovedpointerne fra bogen til brug af hele lærerstaben. Tilpasse CL-øvelser til fagområdet med instruktion, således at mine kollegaer kan benytte disse. Underfasen: Jeg vil afprøve CL-øvelser, for at se, om jeg kan få de mindre snaksalige elever til at komme med input. Før start af lektionen vil jeg sætte musik på i lokalet. Jeg vil starte med repetition af tidligere teori og benytte mig af CL-øvelsen Flipover-stafet med det formål at kunne vurdere om teorien har fæstnet sig hos eleverne. Derefter vil jeg gennemgå et svært kapitel 26, som benytter nogle af de samme fagudtryk som repetitionen indeholder, men med forskellig betydning. Efter at jeg har gennemgået dette kapitel, vil jeg benytte mig af CL-øvelsen Møde på midten. Samtidig med at de laver CL-øvelsen, vil jeg sætte et stykke musik på, og se om dette har en positiv indvirkning. Med denne øvelse håber jeg at opnå, at fagudtrykkene fæstner sig i deres hukommelse. Efterfasen, hvor der samles op og evalueres med eleverne: Har de stille elever og de inaktive elever deltaget mere aktiv i plenum i undervisningen? Har eleverne opnået større læring igennem større variation af undervisningen? Har musikken haft en positiv effekt? Har smil og latter (jeg forventer de vil grine ved flipover CL-øvelsen) haft en positiv indvirkning på læring? 2

3 Jeg vil i disse lektioner samt senere lektioner kikke nærmere på, om det har skabt tættere relationer og derved højere klassetrivsel. Jeg vil spørge eleverne om: Hvad synes I om undervisningen i dag? Føler I at I har lært mere? (Jeg er opmærksom på, at der kan være flere elever, der først kan se resultatet af undervisningen flere dage efter) (fra lærerens oplæg). Under eksperimentet observation af min kollega Karin og NCEs konsulent. Afslutningsvis evaluerede læreren forløbet i et samarbejde med eleverne. NB: Se lærerens lektionsplan i bilaget. Sådan gik det Lærerne oplevede, at musikken havde en positiv virkning på eleverne, og at der kom smil på læberne. Derudover hvordan et stafetløb, som start på undervisningen, i den grad aktiverede eleverne. Det skabte samtidig en god stemning og en god start på dagens arbejde. Alle elever kunne komme til orde i stafetløbet og deltage i repetetionen af det stof, de havde lært tidligere. En sjov måde at starte dagen på. (lærerevaluering). Det flipoverpapir som eleverne havde skrevet på, blev efterfølgende brugt i opsamlingen i klassen, og viste sig at skabe basis for en ualmindeligt engageret dialog mellem elever og lærer. Mange flere elever end normalt tog ordet her. Mødet på midten (CL-øvelse) viste sig at være en god måde at få øget elevernes forståelse af de svære faglige begreber i kap. 26. Øvelsen tvinger eleverne til at hjælpe hinanden med at forklare, hvad begreberne betyder, hvilket viste sig at være til stor hjælp for de svagere og mere stille elever i klassen. I de interviews der blev gennemført med eleverne, siger en, at jeg tror vi alle er blevet meget mere positive overfor at lærerne eksperimenterer mere med deres undervisning, så den bliver mere spændende og interessant og ikke mindst aktiverende. Hertil siger en anden elev at "det var dejligt at starte dagen på en helt anderledes måde, som gjorde, at vi alle kom i en fantastisk god stemning, som varede hele dagen. En tredje elev siger, at han synes, at jo mere lærerne gør ud af at variere form og indhold, jo mere lærer jeg. De fleste elever var glade for musikken, enkelte sagde dog, at de ikke brød sig om det og at det ikke lige var deres musiksmag. Læreren gentog et par dage efter eksperimentet i en anden klasse og skriver om resultatet herfra: Jeg lavede det samme eksperiment i min samfundsfagsklasse dagen efter med stor succes: Begge klasser spurgte i går, hvorfor er der ikke musik. Dette ser jeg som et stort succeskriterie: 3

4 Da de evaluerede mig i går, sagde begge klasser: - hvor var det skønt med bevægelse i timerne - hvor har jeg egentlig lært meget, det fandt jeg ud af i flipover-øvelsen. - hvor var det sjovt med lidt konkurrence (lærercitat). Idéer til andre lærere Lærerens forslag til andre lærere, som anvender konceptet er: - Konstruer lektionen som en pakke der indeholder aktiviteter for alle typer af elever, så alle kan komme til orde - God ide at starte dagens lektion med en fysisk aktivitetsform, så alle eleverne kommer op på dupperne - Eksperimenter med at lave repetition af svært faglig stof på alternative måder i form af brug af eksempelvis CL-øvelser - Synliggør dagens lektion i en lektionsplan, som skrives op på tavlen eller udleveres til eleverne - Indtænk så mange elementer fra god klasseledelse som muligt når lektionerne konstrueres: Overblik, gode overgange fra en aktivitet til en anden, ledelse af klassen mv. BILAG: Lektionsplan for eksperimentet. 4

5 Fag Salg og service, C Emne Repetition i form af CL samt kapitel 26 producentmarked også med CL Materialer Tavle, PC, projektor, flipover og musik Dato: 24/ Hold: HGVA1 Side: 1 af 1 Lærer: gsol Mål Jeg vil afprøve CL øvelser, for at se om jeg kan få de mindre snaksalige elever til at komme med input. Jeg vil starte med repetition af tidligere teori og benytte mig af CL-øvelsen Flipover-stafet med det formål at kunne vurdere om teorien har fæstnet sig hos eleverne. Derefter vil jeg gennemgå et svært kapitel 26, som benytter nogle af de samme fagudtryk som repetitionen indeholder, men med forskellig betydning. Efter at jeg har gennemgået dette kapitel, vil jeg benytte mig af CL-øvelsen a la Møde på midten. Samtidig med at de laver CL-øvelsen, vil jeg sætte et stykke musik på, og se om dette har en positiv indvirkning. Med denne øvelse håber jeg at opnå, at fagudtrykkene fæstner sig i deres hukommelse. Tid: Afsnit / overskrifter Indhold / Nøglepunkter: UV form Sætter stille musik på PC UV Midler Musikken slukkes Introduktion Fraværsregistrering Præsentation af Albert og Karin PC Intro til dagen Dagens program skrives på tavlen Tavle Repetition/CL øvelse Repetition fra foregående kapitler Flipover Skabe bindeled til foregående kapitler op i mod kapitel 26. Intro til første CL-øvelse Opsamling Opsamling på CL-opgaven Dialog med eleverne Flipover Gennemgang af kap. 26 Præsentation af kap. 26 PP via PC Intro til CL øvelsen Albert vil gerne tale med jer ind imellem Intro til CL-øvelsen Musik sættes på Eleverne arbejder i grupperne Eleverne skriver i 2 min. Eleverne taler sammen i 10/15 min. Tag tid Fremlæggelse Eleverne fremlægger i grupperne Dialog Hvis tid Opgaver Der skrives på tavlen hvilke opgaver der skal laves Tavlen Afslutning Afrunding: Hvad har været godt? Lektier til næste gang Tavlen 5

6 6

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse

Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse Guide til den gode lektionsplan Udarbejdet til brug på Voksenpædagogisk Grunduddannelse 2 Denne guide er udarbejdet af: BRMST Eva-Marie Lillelund Nielsen, BRTS Til brug på: Voksenpædagogisk Grundkursus

Læs mere

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen

Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering. Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering Albert Astrup Christensen Jane Olesen Det gode læringsmiljø med fokus på positive relationer, klasseledelse og differentiering

Læs mere

Erindringsdans for demente -

Erindringsdans for demente - 9 Det har været helt fantastisk, det har været en kæmpe, kæmpe, KÆMPE succes. Så vi forsætter med at danse - Erindringsinstruktør Erindringsdans for demente - erfaringer fra første projektår. Forfattere:

Læs mere

Transfer når tiden er knap

Transfer når tiden er knap Transfer når tiden er knap Af Susanne Clemensen HAKL Når kurserne er korte og dagligdagen er presset, er det en udfordring at skabe større anvendelighed, dvs. bedre transfer af kursusindholdet på job.

Læs mere

Metoder til evaluering af undervisningen

Metoder til evaluering af undervisningen Metoder til evaluering af undervisningen Inspirationskatalog SOPU 1.udgave, 3.april 2012 Indholdsfortegnelse 1. Forord s. 3 2. Evalueringssystematik, inspiration, anbefalinger og evalueringsformer s. 4

Læs mere

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold.

Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen. Indhold. Mindfulness hos familierådgivningen i Ikast Brande kommune - 20 socialrådgivere og 5 HK - Hanne Nørskov er leder af Familierådgivningen Indhold. 1. Indledning v. Hanne Nørskov 2. Målinger opsummeret 3.

Læs mere

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop

Movements of Love. - Kierkegaard, kærlighed og krop Movements of Love - Kierkegaard, kærlighed og krop Evaluering af undervisningsprojekt 1. december 2013 31. juli 2014 Hanne Hjetting Nielsen, projektmedarbejder Bevægelsesworkshop (Hold fra UCC Sydhavn).

Læs mere

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard

Vordingborg Gymnasium & HF. 1. Indledning. Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse. Projektnr: 129602. Projektansvarlig: Mette Abildgaard Vordingborg Gymnasium & HF Projektnavn: Klasserumskultur og klasseledelse Projektnr: 129602 Projektansvarlig: Mette Abildgaard 1. Indledning Vordingborg Gymnasium er et provinsgymnasium og har et meget

Læs mere

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC

Ægyptisk matematik. Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik. Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Ægyptisk matematik Rapport fra kursus i Problemorienteret projektarbejde i, om og med matematik Afholdt af Morten Blomhøj og Tinne Hoff Kjeldsen, IMFUFA, RUC Udarbejdet af: Peter Wulff, Rysensteen Gymnasium,

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning

P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B. Lær fra dig Tips & tricks til undervisning P Æ D A G O G I S K C E N T E R S A M F U N D S V I D E N S K A B KØBENHAVNS UNIVERSITET Lær fra dig Tips & tricks til undervisning Vi har valgt at samle vores tips og tricks, råd og redskaber samt gode

Læs mere

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag

It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag It som hjælpemiddel til at styrke mundtligheden i matematik og naturvidenskabelige fag Projekt eskoler Midt Rapport til region Midtjylland Forfattere: Lars Moeslund, Thao Cao og Peter Leineweber Horsens

Læs mere

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn

Pjece til forældre. Lyst til at lære. - Sådan lærer dit barn Pjece til forældre Lyst til at lære - Sådan lærer dit barn Kære forælder Udgivet af: Aarhus Kommune Børn og Unge Pædagogisk Afdeling Udgivet: Første udgave, januar 2011 Copyright: Aarhus Kommune Børn og

Læs mere

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet

Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93. Formidlingsprojekt 2011. Beskæftigelsesankenævnet Tilbagebetaling af løbende ydelser efter lov om aktiv socialpolitik 91 og 93 Formidlingsprojekt 2011 Beskæftigelsesankenævnet Indhold 1. Indledning...1 1.1. Formidlingsprojekt om tilbagebetaling af løbende

Læs mere

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium

REGNELUDO. Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8. Aalborg Seminarium REGNELUDO Matematisk undervisningsplan Af Casper, Jens og Jimmie 25.8 Aalborg Seminarium Regneludo.... 3 Indledning:... 3 Arbejde med tal og algebra... 3 Kommunikation og problemløsning... 4 Leg som arbejdsproces

Læs mere

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole

Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Evaluering af forløbet Talent for ledelse i fremtidens folkeskole Udarbejdet af Ministeriet for Børn og Undervisning og KL Indholdsfortegnelse 1. Opsummering af evalueringens resultater...1 3. Ledertalenternes

Læs mere

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS

Erfaringsopsamling. Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010. Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS Erfaringsopsamling Børnegruppeforløb i Ballerup Kommune, 2009/2010 Udarbejdet af Socialt Udviklingscenter SUS 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Resume... 4 Beskrivelse af børnegruppeforløbet... 6 Erfaringsopsamlingens

Læs mere

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012

RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 [ Fastholdelsesinitiativ HA(it), efteråret 2012] RAPPORT OM FASTHOLDELSEINITIATIVET PÅ HA(IT), EFTERÅRET 2012 Vi afholdt i efterårssemestret 2012 en fastholdelsesworkshop for de nye studerende på HA(it)

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT

EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT Til VIA Center for Undervisningsmidler (VIA CFU) Dokument type Rapport Dato 13. august 2013 EVALUERING AF PROJEKT INNOVATION I FOLKESKOLEN MIDTVEJSNOTAT 1 INDHOLD 1. Introduktion 2 1.1 Projektets mål

Læs mere

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV)

Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) Evaluering af Projekt Læring i Virkeligheden (LIV) INDHOLD 1. RESUMÉ... 3 2. BAGGRUND... 4 1.1. Formålet med evalueringen... 4 1.2. Evalueringens design og metoder... 4 1.2.1. Fokusgrupper... 4 1.2.2.

Læs mere

Professionelle blandt selvmordstruede

Professionelle blandt selvmordstruede Professionelle blandt selvmordstruede Projekt-afrapportering af Professionelle blandt selvmordstruede - et udviklingsarbejde af undervisningen i selvmordsforebyggelse på grunduddannelserne, Social- og

Læs mere

Bestyrelsen ved Ringe Efterskole har ønsket en evaluering af følgende passus fra skolens værdigrundlag:

Bestyrelsen ved Ringe Efterskole har ønsket en evaluering af følgende passus fra skolens værdigrundlag: Selvevaluering i skoleåret 2005/2006 Bestyrelsen ved Ringe Efterskole har ønsket en evaluering af følgende passus fra skolens værdigrundlag: Bidrage med en spændende og alsidig undervisning på et fagligt

Læs mere

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS

FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS FORELØBIG EVALUERING AF BYDELSMØDREPROJEKTET I RANDERS 2 BYDELSMØDREPROJEKT INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 4 EVALUERINGSMETODE 5 SUCCESKRITERIER OG FORMÅL MED PROJEKTET 5 MÅLGRUPPEN 6-7 2. PROJEKTFORLØBET

Læs mere

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Af: Mette Mandrup, Københavns Universitet Projektet er planlagt og gennemført i forbindelse med kurset Problemorienteret

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring

DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS VÆRKTØJER TIL ET GODT KOMPETENCE- UDVIKLINGSFORLØB Anvendelse i praksis = effektiv læring DELTAGERENS >> Værktøjer til et godt kompetenceudviklingsforløb Arbejdshæftet er udviklet i forbindelse

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden

Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Evaluering af sundhedspædagogisk kompetenceudviklingskursus i Region Hovedstaden Publikation Mikka Nielsen Anne Hjøllund Christiansen Jakob Hansen Det Nationale Analyse- og Forskningsinstitut for Kommuner

Læs mere