ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:"

Transkript

1 ONBOARDING-TJEKLISTE NY MEDARBEJDER:

2 ONBOARDING AF NY MEDARBEJDER Når en ny medarbejder begynder, er der enten fokus på at få indhentet de opgaver, som den nye medarbejder er ansat til og som har været nedprioriteret i en periode, eller ansættelsen sker i forbindelse med nye tiltag og som regel altid efter, at behovet er opstået. Men selv i pressede arbejdssituationer må der ikke slækkes på kvaliteten, når en ny medarbejder skal introduceres til virksomheden. ONBOARDING SKAL PRIORITERES Efter selve ansættelsen er onboarding-processen den vigtigste og mest kritiske proces for at sikre, at en nyansættelse bliver en succes. Medarbejderen skal opleve at have valgt det rigtige job i den rigtige virksomhed. Hvis denne proces nedprioriteres, øges risikoen betydeligt for at tabe potentialet i nyansættelsen. Virksomheden bør samtidig sikre sig et udbytte af den erfaring og entusiasme, som en ny medarbejder kommer med. En nyansat er mest åben for at komme med input, før han/hun bliver en del af virksomheden, de kendte processer og problemer, som kan fastlåse evnen til nytænkning. ELEMENTER I ET ONBOARDING-PROGRAM Skrivebord, pc, systemadgange, etc. hører til den praktiske del af onboarding-processen. Det er dog mindst lige så vigtigt, at den nye medarbejder får kendskab til virksomhedens værdier, kultur, strategi, stillingens stakeholders, forventninger etc. Der er naturligvis gennemgående elementer i de enkelte dele, fx skal virksomhedens målbærende værdier og strategi genfindes på flere niveauer: virksomhed, afdeling og individ. Et onboarding-program skal prioriteres i organisationen og som udgangspunkt sikre, at alle elementer bliver en del af en struktureret og planlagt introduktion med følgende hovedområder: 1. VIRKSOMHEDEN Introduktion til virksomhedens strategi, organisation, kultur/ værdier, fælles processer etc. Flere virksomheder ser også en styrke i, at en nyansat kommer rundt i virksomheden og/eller dens marked for at få værdifuldt kendskab til produkter, marked, kunder og nye kollegaer. 2. AFDELINGEN Medarbejderen skal naturligvis introduceres til sin afdeling de nye kollegers roller og ansvar, afdelingens plan/strategi, afdelingens key stakeholders, hvad afdelingen måles på samt såvel den formelle som den uformelle kultur. 3. STILLINGEN Den nyansatte skal kende stillingsbeskrivelsen og succeskriterierne i sit nye job samt hvilke relationer og stakeholders, der er til konkrete opgaver: forventninger, udfordringer, mål og planer etc. Faglige eksamener, e-learning m.m. kan være naturlige dele af introduktionen. 4. DEN PRAKTISKE INTRODUKTION Der er mange praktiske forhold pc, tekniske aspekter, bestilling af blomster til den ansatte, introduktionshilsen, gennemgang af personalepolitik m.m. Onboarding er en proces. Det er ikke en begivenhed, som er overstået, når den nye medarbejder er blevet budt velkommen med morgenmad i afdelingen. Det er en proces, som begynder før, den nye medarbejder tiltræder og fortsætter gennem det første år af ansættelsen. ELEMENTER I ET ONBOARDING-PROGRAM introduktion 4. Den praktiske 3. Stillingen 1. Virksomheden Den nye Medarbejder 2. Afdelingen Processen involverer mange mennesker, og den nyansatte har også selv et medansvar for, at introduktionen bliver en succes. Det er et vigtigt signal fra chefen at kommunikere, at der forventes fuld support til den ansatte i alle dele af introduktionen. Virksomheden skal sikre rammerne for en velgennemført introduktion, så den nye medarbejder bliver budt velkommen til en virksomhed, hvor det er godt at være ansat. Et onboarding-program bør give en konkret anvisning på, hvad der skal ske, før den ansatte tiltræder. Når en medarbejder får en hilsen med en introduktionsplan og praktiske informationer før sin første dag på jobbet, er det med til at vise professionalisme. Det er også vigtigt, at de eksisterende medarbejdere bliver informeret om tiltrædelsen, og at den nyansatte får en kopi af denne information til orientering.

3 ONBOARDING-PROCESSEN Pre arrival 1. time 1. dag 1.uge 1. måned 1. kvartal 1. år Herefter følger nogle naturlige krav til, hvad der skal ske, og hvad den nyansatte skal opleve den første time, dag, uge, måned etc. Alle, der er involveret i processen, skal have defineret deres roller chefen, receptionisten, kollegerne m.fl. Chefen kan uddelegere dele af sin rolle til en buddy/mentor, men det er vigtigt, at den nærmeste chef er synlig og har en løbende dialog med den nyansatte og en buddy/mentor. Som en del af introduktionsprogrammet bør disse møder bookes fra begyndelsen, ligesom der med fordel kan opstilles et program for buddy en/mentoren, så rollen er klart defineret. Organisatorisk ligger forankringen af et onboarding-program ofte i HR-afdelingen. Andre funktioner må se denne forankring som en service, mens det vigtige ledelsesansvar ubetinget ligger hos den nærmeste chef. En del aspekter i introduktionen finder i højere grad sted via fx e-learning. Her er det ofte HR-afdelingen, som følger op på, om en medarbejder gennemfører disse programmer, men den bedste forankring er, når en eventuel manglende deltagelse bliver afklaret via den nærmeste chef. ØKONOMIFUNKTIONENS BIDRAG TIL VIRKSOMHE- DENS INTRODUKTION AF NYE MEDARBEJDERE Ud over at økonomifunktionen fra tid til anden modtager nye medarbejdere, har den en naturlig interesse og vigtig rolle i at være en del af andre funktioners introduktionsprogram. Her tænker vi i høj grad på, at nyansatte bliver introduceret til governance og processer, som har indflydelse på økonomifunktionens leverancer. Det sikrer ubetinget de bedste processer, når den nyansatte fx ikke får systemadgang, før der er gennemført træning og tests. Ligeledes er det en vigtig service for den øvrige organisation, at økonomifunktionen introducerer den nyansatte til virksomhedens årshjul og andre leverancer, forventninger for at tværgående processer er velfungerende samt praktiske detaljer som hvordan udlæg refunderes, processer for rejseafregning, brug af kreditkort etc. IT s ROLLE I ONBOARDING-PROCESSEN IT spiller en kritisk rolle i onboarding af alle nye medarbejdere. Alt fra adgangskort til systemoprettelser, computere og telefoner har som regel sit udspring i IT, og derfor er det vigtigt at de inddrages tidligt i processen, så basis er på plads før alle øvrige følgeopgaver igangsættes. Alt fra tryk af visitkort til indkøb og installering af PC og telefon kræver systemoprettelse, passwords mv. Når den nye medarbejder starter i jobbet er det også en god ide at få denne introduceret til IT, så vedkommende ved hvor der kan søges hjælp til systemer og adgange mv., når hverdagen går i gang og noget ikke virker som det skal. ONBOARDING OG BASICO Onboarding har Basicos naturlige interesse. Det er et element i vores rådgivning om udvikling af den givne funktion og dens medarbejdere. Hertil kommer at planlagt og struktureret overdragelse er en vigtig og helt naturlig del af afslutningen på interimsopgaver. Sidstnævnte opgaver indebærer typisk, at vores konsulent(er) både medvirker til at sikre driften og gennemfører oprydning og/eller effektivisering, før den nye fastansatte medarbejder begynder. Som afslutning på sådanne opgaver er vi ofte med til at sørge for en god start for den nye medarbejder, således at dennes fulde potentiale udnyttes så hurtigt som muligt. Dette sikrer vi bl.a. gennem aktiv deltagelse ved udarbejdelse af et grundigt introduktionsprogram og ved at have et (typisk kortvarigt) overlap.

4 ONBOARDING-TJEKLISTE KAN UDVIKLES OG TILPASSES DEN ENKELTE VIRKSOMHED, AFDELING OG STILLING LIGESOM PRO- GRAMMET BØR KOMBINERES MED EVENTUELLE CENTRALE INTRODUKTIONSPROGRAMMER VIA HR.

5 PRE ARRIVAL Udarbejd et introduktionsprogram for den første uge få booket kollegaer i afdelingen og eventuelt andre afdelinger. Det skal sikres, at den nye medarbejder har nogle frirum med læsning, konkrete opgaver etc. som en del af introduktionsprogrammet. Aftal en buddy/mentor og dennes rolle. Udfyld/informer om administrative rutiner. Send introduktionsprogrammet for den første uge hjem til den nye medarbejder eventuelt sammen med navn på buddy/mentor og dennes rolle. Information til organisationen om den nyansatte (fx via mail, intranettet eller en kombination heraf). Kopi af denne information sendes til den nyansatte. Eventuel ekstern information. Praktiske forhold bestil og følg op på: Nøgle, sikkerhedskort m.v. Pc Systemadgange Arbejdsplads Arbejdsplads og oprydning bestil nødvendige ting Parkering Udarbejd en velkomstpakke og send det til den nyansatte, fx: Jobbeskrivelse Medarbejderhåndbog Kontaktnavne Organisationsdiagram Medarbejder- og kundeblade Firmaprofil Materiale fra de seneste medarbejdermøder Sørg for at der er udarbejdet en plan for overdragelse af opgaver, rutiner, jobleverancer mv. Afhængig af jobindholdet kan der endvidere indgå en plan for faglig opfølgning på leverancerne de første gange, efter at den nye medarbejder selv har overtaget opgaverne. Ring til den nyansatte og byd velkommen endnu engang. Bekræft det endelige starttidspunkt etc. Den nyansatte er ofte i tvivl om påklædning fortæl om påklædningsnormen. Inviter nærmeste kollegaer til fx fælles morgenmad. Buddy/mentor ringer til medarbejderen, byder velkommen og fortæller om sin rolle. Velkomstgave, fx blomster, firma-gimmicks el. lign. Oprydning ved/omkring den nye medarbejders plads. Navneskilt Visitkort Hjemmeopkobling Telefon

6 1. TIME Kontakt receptionen, så de ved, at der kommer en ny medarbejder, de skal byde velkommen. Det bedste vil være, at den nye chef er der til at byde velkommen. Hent medarbejderen og følg direkte til fx morgenmad. Chefen gennemgår program for dagen og den kommende uge eventuelt sammen med buddy en/mentoren. Brug den nødvendige tid. SUCCESKRITERIUM FOR DEN FØRSTE TIME: Den nyansatte skal opleve, at alt var forberedt, og at vedkommende var ventet. 1. DAG Rundvisning i huset. Udlever materiale som id-kort, mobil, nøgle, adgangskort mv. Introduktion til praktiske ting, fx kantine, firmapolitikker for sygdom, ferie, arbejdstider, overtid, sikkerhed, ferie, fraværsregistrering m.fl. Udlever pc med introduktion til pc, net, printer, m.v. Det skal sikres, at it fungerer, og at den nye medarbejder får den nødvendige support. Sikr, at der er nogle, som tager den nye medarbejder med til frokost den første og kommende dage. Møde medarbejdere/kollegaer. Hav forståelse for, at det er vanskeligt at huske mange nye navne. Print derfor et organisationsdiagram, som den nye medarbejder kan gøre notater på. SUCCESKRITERIUM FOR DEN FØRSTE DAG: Den nyansatte skal opleve, at alt var tilrettelagt og have et klart indtryk af, hvad der skal ske de følgende dage. Første dag skal ubetinget være en god oplevelse.

7 1. UGE Gennemgå stillingsbeskrivelse, ansvar, beføjelser og forventninger Præsenter virksomhedens: Mission Strategi Værdier Funktioner Fastsæt ugentlige eller månedlige møder for at sikre feedback etc. fra den nyansatte. Spørg medarbejderen om indtryk fra den første uge, måske har han/hun nogle brugbare iagttagelser. Få planlagt ferie for den nye medarbejder på lige fod med afdelingens øvrige medarbejdere. Kontakt til HR om praktiske forhold såsom pension etc. Politikker og processer Præsenter afdelingens/funktionens: Mission Strategi Værdier Forskellige funktionsområder i afdelingen Konkrete planer og konkrete projekter Stakeholders og forventninger Succeskriterier Funktionens årshjul SUCCESKRITERIUM FOR DEN FØRSTE UGE: Den nyansatte har en oplevelse af en introduktion til nogle rammer, der gør det muligt at levere i tråd med intentionerne, ligesom medarbejderen efter den første uge skal kunne se muligheden for at begynde at arbejde selvstændigt.

8 1. MÅNED Samtale hvor der følges op på introduktionsprogrammet samt status og feedback. Ugentlige eller fjortendagsmøder med den nye medarbejder (én-til-én). Book og afhold dem. Buddy/mentor eller supervisor skal gøre status og tydeliggøre forventningerne for den kommende periode. Sikr, at den nye medarbejder kommer med ud i marken, ser kunder, og hvad virksomheden lever af. SUCCESKRITERIUM FOR DEN FØRSTE MÅNED: Den nyansatte skal have en oplevelse af, at der er en rød tråd fra de indledende samtaler til den hverdag, vedkommende oplever nu. Den nyansatte skal i et vist omfang nu have sine daglige opgaver etc. Der sikres feedback fra medarbejderen både til introduktionen, men i ligeså høj grad til forbedringspotentialer etc. 1. KVARTAL Samtale hvor der følges op på introduktionsprogrammet samt status og feedback. Buddy/mentor eller supervisor skal gøre status og tydeliggøre forventningerne for den kommende periode. Repeter del(e) af tidligere introduktion efter behov. Bekræft, at prøvetiden er overstået! Fortsat ugentlige eller fjortendagsmøder med den nye medarbejder (én-til-én). Book og afhold dem. Der skal tales præstation, mål etc. Få medarbejderens input. Den nye medarbejder skal have gennemgået og afsluttet træningsprogrammer: Træning 1, Træning 2 etc. E-learning kan være en del af dette. SUCCESKRITERIUM FOR DET FØRSTE KVARTAL: Den nyansatte kender virksomheden og sine kollegaer/medarbejdere godt. Den ansatte skal grundlæggende være i stand til at levere på opgaver på nuværende tidspunkt etc.

9 1. ÅR Evaluering af jobbet i forhold til forventninger. Evaluering af introduktionsforløbet dialog om hvad der gik godt, og hvad der kan gøres bedre. Årlig præstationsgennemgang på lige fod med øvrige medarbejdere. Aftal mål for det kommende år. Uddannelses-/træningsønsker og aftaler. Generel opfølgning på det første år i forhold til forventningerne et år tidligere etc. SUCCESKRITERIUM FOR DET FØRSTE ÅR: Den nyansatte skal kunne gøre status over en god introduktion og et år, hvor jobindhold matchede den oprindelige stillingsbeskrivelse og dialog ved ansættelsen. Medarbejderen skal kunne se tilbage på et år, hvor han/hun oplevede relativt hurtigt at kunne levere.

10 NØGLEPERSONER EGNE NOTER ANSVARLIG: BUDDY / MENTOR: Basico leverer rådgivning, interimsløsninger og rekruttering indenfor områderne CFO Services, Legal Services, Finance IT Services og Governance, Risk & Compliance Services. Kernen i Basico er vores konsulenters store praktiske erfaring med drift, projekter og ledelse fra virksomheder i både Danmark og udlandet. Læs mere på basico.dk eller ring

Rekruttering og ansættelse

Rekruttering og ansættelse Rekruttering og ansættelse HR-værktøjer Rekruttering og ansættelse Hver gang en virksomhed ansætter en ny medarbejder, er det forbundet med både økonomiske - og ressourcemæssige omkostninger. Derfor er

Læs mere

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj

Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune Et ledelsesværktøj Rekruttering i Vesthimmerlands Kommune - Et ledelsesværktøj Udarbejdet af HR Afdelingen Himmerlandsgade 27 9600 Aars Tlf.: 9966 7940 hr@vesthimmerland.dk

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

- om medarbejderudviklingssamtaler

- om medarbejderudviklingssamtaler - om medarbejderudviklingssamtaler Udviklet af HK/Privat, HK HANDEL og Dansk Erhverv i samarbejde med Right Kjaer & Kjerulf indholdsfortegnelse 1. Kompetenceudvikling 1.1 Hvad er kompetenceudvikling? o

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning

Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning JOBMAPPE Stillingsbeskrivelse Matchprofil Interview Ansættelse & Introduktion Opfølgning Det ledige job: Valgt rekruttering Opslået pr.: Online Rekruttering (CV + Annonce) Besættes inden: Annonce Ansvarlig

Læs mere

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING

åndbog i rekruttering Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING åndbog i Hånd rek rekruttering ring Håndbo HÅNDBOG I REKRUTTERING rekrutt Håndbog i rekruttering Projektleder Cecilie Vyff, OAO Projektleder Cille Løwe Lindgren, KL 2011 Udgiver Kl og KTO Redaktion og

Læs mere

Socialt engagement i mindre virksomheder

Socialt engagement i mindre virksomheder Socialt engagement i mindre virksomheder Værktøjer om 1 Lederskab og socialt engagement... 3 2 Sygefravær... 12 3 Rekruttering... 19 4 Senioraftaler... 28 5 Den svære samtale... 36 2 Forord Forandring

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation

Tipskatalog. Forsvarsakademiet Institut for Ledelse & Organisation Tipskatalog Introduktion... 1 Del I: Metoder til kompetence-udvikling på jobbet... 1 Kursus eller læring på jobbet?... 2 På egen hånd... 2 I samarbejdet mellem medarbejder og leder... 3 Sammen med en kollega...

Læs mere

Køb og salg af virksomhed

Køb og salg af virksomhed Køb og salg af virksomhed Ejerskiftehåndbogen OM EJERSKIFTEHÅNDBOGEN Alle teksterne i Ejerskiftehåndbogen findes på www.startvækst.dk Startvækst er en portal til iværksættere og virksomheder i vækst og

Læs mere

grunduddannelse som anklager

grunduddannelse som anklager 4 9 grunduddannelse som anklager 6 Indhold Indhold 2 Velkommen 3 Hvorfor grunduddannelse? 4 Læring hvad giver effekt? 7 Om uddannelsen 8 De enkelte moduler 10 Hjælp til dig 13 Dit ansvar og hvad du kan

Læs mere

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel

Trivsel på lageret. Det gik nemmere end vi troede. Erfaringer fra to danske lagervirksomheder. Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel Trivsel på lageret Det gik nemmere end vi troede Erfaringer fra to danske lagervirksomheder Inspiration til opstart af arbejde vedrørende trivsel BAR Transport og Engros 1 Hvordan kan et arbejde med trivsel

Læs mere

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk

SENIORPAKKE. Postboks 2000 2300 København S T: 3396 3648 E: seniorpakker@forebyggelsesfonden.dk www.forebyggelsesfonden.dk SENIORPAKKE drejebog - juni 2013 1 Indholdsfortegnelse Hurtigt overblik 3 Formål 3 Tid 3 I får støtte til at gennemføre seniorpakken 3 Økonomi 4 Sådan kan I få udbetalt støtte 5 Forberedelse inden forløbet

Læs mere

Personalepolitik i PensionDanmark

Personalepolitik i PensionDanmark Internt notat PensionDanmark 19. august 2009 MJO Personalepolitik i PensionDanmark PensionDanmark har en kort historie. Selskabet blev etableret i 1992, da arbejdsmarkedets parter blev enige om, indenfor

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank:

Læs mere

Kom videre med social kapital

Kom videre med social kapital Kom videre med social kapital Udfordringer, erfaringer og praktiske redskaber Indhold Forord... 3 Ledelse med social kapital... 4 UDFORDRING 1: Stil skarpt på kerneopgaven... 6 Case fra Danske Bank: Fælles

Læs mere

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7.

1. INFORMATION s 5. 2. VELKOMST s 11. 3. INSPIRATION s 21. 4. INFORMATION s 27. 5. INVOLVERING s 31. 6. PÅSKØNNELSE s 35. 7. 1 Indhold 1. INFORMATION s 5 2. VELKOMST s 11 3. INSPIRATION s 21 Forord En uendelig og fantastisk rejse 4. INFORMATION s 27 5. INVOLVERING s 31 6. PÅSKØNNELSE s 35 7. UDVIKLING s 39 8. OMSORG s 43 9.

Læs mere

Introduktion. Foto: Scanpix

Introduktion. Foto: Scanpix Kapitel 1 Introduktion»Vi skal lige have styr på de ordrer til i morgen,«siger Lars, der er salgschef i Inventarforum A/S.»Ja,«svarer Victor, der er en ung, nyansat salgsassistent, mens han har travlt

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden?

Synlige kompetencer seniorkompetencer. Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer 62 Hvilke metoder kan tillidsrepræsentanter bruge til at synliggøre kompetencer og tavs viden? Synlige kompetencer seniorkompetencer Hvorfor dette hæfte?... 2 Er seniorer

Læs mere

Introduktion af nye medarbejdere

Introduktion af nye medarbejdere Introduktion af nye medarbejdere Ifølge Århus Skolevæsens personalepolitik skal der: Ved introduktion af nyansatte lægges vægt på, at den ansatte får en god velkomst og informeres om regler og overenskomster

Læs mere

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces

Rekrutteringsguiden 2012. den professionelle rekrutteringsproces Rekrutteringsguiden 2012 den professionelle rekrutteringsproces Indledning En guide til vellykket rekruttering En ledig stilling er en enestående mulighed for at praktisere aktiv personaleplanlægning og

Læs mere

Den Sociale Organisation

Den Sociale Organisation Den Sociale Organisation Den sociale organisation Du sidder lige nu med det første i en række papers om det, der interesserer os i Socialsquare. Vi arbejder med og interesserer os for socialitet - at gøre

Læs mere