Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d kl til Fredag d kl

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d. 14.04.11 kl. 08.00 til Fredag d. 15.04.11 kl. 13.00"

Transkript

1 Individuel opgave Skrives i perioden: Torsdag d kl til Fredag d kl

2 I marts skal du: Overveje valg af en de fremlagte problemformuleringsvalgmuligheder du finder (mest)interessant Senest fredag d kl afleveres en tilkendegivelse af valg af problemformulering til din historielærer. Skrivedage d. 14 og 15 april 2011

3 Aftale vejledningstider om f.eks. afklaring om valg af materialer m.m. - placeres udenfor timerne Vejledning kan også foregå via en besked på Lectio med din historielærer Sørg for at være forberedt til møderne og timerne, der er afsat til vejledning, dvs. indhent information, læs det og stil relevante spørgsmål Lav en tidsplan for dit arbejde frem til de dage du skal skrive d. 14 og 15 april 2011.

4 Den endelige opgaveformulering vælges ud fra de muligheder din historielærer har fremlagt for dig! Jo mere du selv ved om dit emne - så tidligt som muligt - jo lettere er det at få skrevet en god opgave

5 l. Forside med titel: Forsiden kan være en tegning, et billede o.l. som på en eller anden måde symboliserer indholdet i opgaven. Ud over evt. udsmykningen skal der på forsiden stå forfatternavnet og opgavens titel.

6 2.Indholdsfortegnelse: optræder normalt først i opgaven. De overskrifter som står nævnt i din indholdsfortegnelse er også de overskrifter som læseren møder inde i opgaven. Der må ikke komme ukendte overskrifter hverken i tekst eller indholdsfortegnelse.

7 3. Indledning/forord/problemformulering: Et afsnit der normalt fylder ca.½ side. Her fortæller du læseren hvad det er du vil undersøge/finde svar på i selve opgaven. Ofte ser man i dette afsnit formulerede spørgsmål. Det er samtidig stedet til at fortælle læseren om opgavens eventuelle faglige og tidsmæssige begrænsninger. Indholdet af indledningen er forpligtigende; det der står skal man så også komme ind på.

8 4. Problemløsningen: Dette afsnit er selve hovedopgaven, den der fylder det meste. Med udgangspunkt i de problemstillinger man har rejst i indledningsafsnittet ud fra problemformuleringen, løses disse. For at kunne løse problemerne har du naturligvis læst en masse kilder og litteratur. I forbindelse med din opgaveløsning vil der naturligvis være en del stof, som du har taget fra litteraturen husk noter/litteraturhenvisninger!

9 5. Konklusion/afslutning: Normalt et afsnit på omk. ½ side. Her sammenfattes resultaterne af din analyse/beskrivelse/vurdering som den fremgår af problemløsningsafsnittet. Der må derfor ikke optræde nyt stof i en konklusion, men udelukkende sammenfatninger af det du har skrevet om (i problemløsningen) Man kan sige, at en god opgave har en stor sammenhængskraft ved sammenligning af problemformuleringen og konklusionen. Disse to afsnit, i hver sin ende af opgaven, skal være i overensstemmelse med hinanden.

10 6. Noter/litteraturhenvisninger: Noter hvor du meddeler læseren hvor du har en vigtig/central oplysning fra. Her angiver man sin kilde eller litteratur med oplysning om forfatter, titel, trykkeår og sidetal. Noteformen, der skal benyttes i denne opgave, er fodnoter. Disse anbringes automatisk nederst på hver enkelt side ved benyttelse af Word-programmet eller lign. og de automatiske fodnoter, så læseren ikke behøver slå op bag i opgaven hele tiden. Det er vanskeligt, at fastslå hvor mange noter man skal/bør lave. Men en tommelfingerregel vil være, at der i gennemsnit skal være 3 til 4 noter pr. side.

11 7. Kilde og litteraturliste: En kilde kan være et brev, en tale o.l. Hvis du bruger selve kilden og ikke en historikers fortolkning af kilden så er der tale om en direkte kildeanvendelse. Du skal så i givet fald opstille en liste over anvendte kilder med kildens navn, evt. udgiver (eller bog hvor den er trykt) samt et årstal for trykketidspunktet. Litteratur er fremstillinger hvor historikere skriver om et emne, evt. kommenterer kilder. Hvis du benytter kommentarerne skal den bog som de står i opføres på litteraturlisten. Listen indeholder oplysninger om forfatter, titel, trykkested og trykkeår. Listen opbygges alfabetisk, efter forfatter efternavne.

12 8. Bilag: Bagerst i opgaven har du muligheden for at bringe vigtigt materiale som bilag. Det kan evt. være det brev som du bygger meget af din tekst på i din opgavebesvarelse. Men bring ikke mere bilag end du har brug for og henvis inde i teksten til steder i bilaget hvor din læser kan gå ind i teksten. Hvis du har mere end ét bilag skal du også lave en bilagsliste. Denne anbringes i forlængelse af dine andre lister, d.v.s. kilde- og litteraturliste.

13 9. Andet: Anvendelse af citater er også en meget almindelig ting i historieopgaver. Citerer du skal du citere punktligt, selv med eventuelle stavefejl i citatteksten. For at skelne citatet fra din egen tekst kan du gøre sådan: "Frederik III var indstillet på at gribe muligheden for indførelse af enevælde i Danmark..... "(23). Tallet (23) er en tænkt litteraturhenvisning. Her skriver du hvor du har citatet fra.

14 Opgavebesvarelsen skal svare til 10 timer af uddannelsestiden, som er det generelle tidsforbrug til selve skrivefasen Skrivedage: - Fredag d. 14. april kl får du opgaven - Fredag d. 15. april kl aflevere du opgaven på kontoret i to eksemplarer med underskrift på sidste side. Der vil være Skrivecafé i skrivedagene, hvor I skal være på skolen mødepligt og fraværsregistrering det vil være muligt at få vejledning af jeres historielærer, der vil være til stede i udvalgte moduler se skemaet for netop din historielærers tilstedeværelse.

15 at give en redegørelse for er at give en ordnet, forklarende, reproducerende og/eller fortællende fremlæggelse af væsentlige forhold i forbindelse med en historisk periode, et begivenhedsforløb, en problemstilling o.lign. at give en analyse af er at foretage en systematisk, kritisk og metodisk behandling af en afgrænset problemstilling med udgangspunkt i forskellige materialer, kilder og fremstillinger. at diskutere/vurdere er at give en kritisk, selvstændig og begrundet (ingen personlig stillingtagen) besvarelse af problemstillingen. Nyborg Gymnasium - SSO i 2. hf 2010

16 Formålet med historieopgaven er at belyse de problemer der knytter sig til arbejdet med historisk stof, og at indøve opgaveskrivningens teknik forud for den store skriftlige opgave i 2. hf. Historieopgaven skal have et omfang svarende til max. 8 A4-sider med 1½ linieafstand plus eventuelle bilag. Opgavebesvarelsen skal afleveres til tiden!

17 Forsiden til besvarelsen findes her Opgaven afleveres ligeledes til din vejleder elektronisk via en afleveringsmappe i Lectio.

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014

Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Vejledning til studieretningsprojektet SRP i 3.g 2014 Køreplan: Fredag d. 12. september: Valg af fag og ønske til vejledere udfyld spørgeskema i Lectio Vejledning tider (15 minutter) tildeles og lægges

Læs mere

større skriftlig opgave

større skriftlig opgave større skriftlig opgave VEJLEDNING TIL SSO 2014-2015 Større skriftlig opgave Den større skriftlige opgave er en individuel opgave, der skrives af alle HF-kursister. Man skriver i et eller flere fag, som

Læs mere

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag.

Opgaveskrivning. I løbet af efteråret udarbejder hver 2.g-elev en større skriftlig opgave i et af fagene dansk eller historie eller i begge fag. Opgaveskrivning De store skriftlige opgaver Opbygning og indhold af en opgave Dansk/historieopgaven Studieretningsopgaven Studieretningsprojektet AT-eksamensopgaven Historieopgaven i 1hf Større Skriftlig

Læs mere

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013

Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 Vejledning til Studieretningsprojektet (SRP) 2013 1. FORMALIA I FORBINDELSE MED SRP Formål med SRP Hvilke fag kan jeg vælge at inddrage. Vejledning i forbindelse med SRP En studentereksamen omfatter 9

Læs mere

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave

sso Orientering om Større Skriftlig Opgave sso Orientering om Større Skriftlig Opgave November 2014 ORIENTERING OM STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE FIRE GODE GRUNDE TIL AT SKRIVE STØRRE SKRIFTLIG OPGAVE: - du får mulighed for fordybelse i et emne, der interesserer

Læs mere

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren:

I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: DHO SRO SRP I løbet af HHX-uddannelsen skal du skrive 3 større skriftlige opgaver inden for rapportgenren: dansk-historie-opgave (DHO) i slutningen af 1. år, studieretningsopgave (SRO) på 2. år studieretningsprojekt

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

Guide til tværfagligt eksamensprojekt

Guide til tværfagligt eksamensprojekt Guide til tværfagligt eksamensprojekt --------- Skriv en god synopsis --------- Den gode synopsis viser, at du kan: Fremstille et emne klart og præcist Skabe sammenhæng og struktur Vælge de vigtigste oplysninger

Læs mere

Studieordning del 5-2014

Studieordning del 5-2014 Studieordning del 5-2014 Afsluttende eksamensprojekt Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 5 Afsluttende eksamensprojekt 1. Formålet med

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning.

Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Projektbeskrivelse og Rapport-opbygning. Samlet og redigeret af Anne, Poul, John, Valle. Senest redigeret d. 5/1-09 / Valle Et projektarbejde består af flere hovedbestanddele: 1) En Projektbeskrivelse,

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Studieretningsopgaven

Studieretningsopgaven Elevhåndbog til Studieretningsopgaven Aalborg Katedralskole 2015-2016 Studieretningsopgaven (SRO) er en afleveringsopgave, som skal forberede jer på studieretningsprojektet (SRP) i 3g. Der er tale om en

Læs mere

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen.

Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Formål: Grundforløbsprojektet er det afsluttende projekt i din merkantile uddannelse her på Handelsskolen. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interesserer dig, men det er også vigtigt, at

Læs mere

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011

Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Studieretningsprojektet I GYMNASIET - 2011 Thisted Gymnasium & HF-Kursus, Ringvej 32, 7700 Thisted Tlf. 9792 3488, www.thisted-gymnasium.dk, post@thisted-gymnasium.dk Indholdsfortegnelse Reglerne for studieretningsprojektet

Læs mere

2.g-opgaven i dansk og/eller historie

2.g-opgaven i dansk og/eller historie 1 2.g-opgaven i dansk og/eller historie Indholdsfortegnelse 1. Formålet med 2.g-opgaven i dansk og/eller historie s.1 2. Tidsplan for opgaven s.2 3. Formalia s.2 4. Pligter og rettigheder for student og

Læs mere

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20

Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 - 1 - Dansk-/historieopgaven Vigtige datoer: Besøg i studiecenteret uge 18, 19 og 20 Valg af fag. Meddeles lærere Problemformulering oa. til vejledere tirsdag d. 12. maj mandag d. 18. maj Dansk- og/eller

Læs mere

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1

AT EKSAMEN 2015. Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 AT EKSAMEN 2015 Navn og klasse: AT EKSAMEN 2015 SANKT ANNÆ GYMNASIUM 1 Indholdsfortegnelse AT Eksamen forløbsoversigt... 3 Kompetence- workshoppen med Tine Lynfort torsdag d. 15.1... 4 AT Ressourcerummet...

Læs mere

Håndbog til synopseprøven i dansk

Håndbog til synopseprøven i dansk Side 1 af 5 Vigtige datoer Håndbog til synopseprøven i dansk Den 1. maj skal du trække dit fordybelsesområde. Herefter arbejdes der primært med synopser i dansktimerne. I har 10 timer på klassen med vejledning

Læs mere

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever

AT-eksamen 2015. Information til alle 3g-elever AT-eksamen 2015 Information til alle 3g-elever 1 I folderen findes Generel information om AT De overordnede rammer Opgaven sag, fag og fagkombination Vejledning shopping, respons og vejledning AT og innovation

Læs mere

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014

Eksamensvejledning. Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i beskæftigelse Efteråret 2014 VIA University College Videreuddannelse og Kompetenceudvikling www.via.dk/videreuddannelse Forord Denne Eksamensvejledning har til formål

Læs mere

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP

Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Studieretningsprojekt i 3.g Regler og gode råd 2015/2016 SRP Indholdsfortegnelse 1. Formål og fag... 2 2. Praktisk information... 3 2.1 Opgavens opbygning... 3 2.2 Bedømmelsen... 3 2.3 Litteratursøgning...

Læs mere

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG.

At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Formål: At øve dig så du bliver klædt på til grundforløbsprojektet, som er dit adgangskort til, at du kan komme i praktik efter 12 uger på HG. Du får mulighed for at gå i dybden med emner, der interessere

Læs mere

Den gode projektopgave til MDU

Den gode projektopgave til MDU Den gode projektopgave til MDU Rapporten er ikke projektet, men formidlingen af projektet Erhvervsakademi Aarhus, 2013 Opgavens dele placeres således: Titelblad/forside. Indholdsfortegnelse. Bilagsoversigt.

Læs mere

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende

Datamatiker & Pba i Softwareudvikling. Praktikophold 2010. Til den studerende Datamatiker & Pba i Softwareudvikling Praktikophold 2010 Til den studerende Erhvervsakademiet Lillebælt, Boulevarden 48, 7100 Vejle 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Formål med praktikophold... 1 2. Hvem finder

Læs mere

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College

INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College INFORMATION OM den merkantile fagprøve på International Business College Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. BEKENDTGØRELSE, FAGPRØVEN TRIN FOR TRIN M.M.... 4 2.1. Bekendtgørelsens krav til fagprøven...

Læs mere

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC)

Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Modul 1 Skolens netværk og FirstClass (FC) Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Gå ind i "Denne computer" (ikonet ligger på skrivebordet). Her ligger de netværksdrev computeren råder over og separate

Læs mere

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse

Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Eksamensvejledning Diplomuddannelsen i Projektledelse Efterårssemester 2014 Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Grundlaget for eksamen... 3 Overblik over eksamensformerne... 4 Projektledelse

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere