Dokumentationskrav kvalitetssikring, tidsspilde eller krænkelse?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentationskrav kvalitetssikring, tidsspilde eller krænkelse?"

Transkript

1 Dokumentationskrav kvalitetssikring, tidsspilde eller krænkelse? Workshop nr 318 AM 2011, Tirsdag den 8. November Karen Albertsen: Maya Flensborg Jensen:

2 PROBLEMSTILLING: TILLID ER GODT, MEN KONTROL ER BEDRE Paradoks: Stigende kontrol og dokumentationskrav trods stigende intentioner om det modsatte 2

3 PROGRAM Præsentationsrunde Stress as offenceto the self illegitime opgaver v. Karen Resultater fra befolkningsundersøgelse v. Karen Diskussion Dokumentationskrav og håndteringsstrategier blandt socialrådgivere v. Maya Dokumentationskrav og håndteringsstrategier i folkeskolen v. Karen Diskussion 3

4 STRESS SOM FORSVAR FOR SELVET SOS MODELLEN Stress opstår, når vigtige personlige målsætninger trues Norbert Semmer Selvværd og oplevelse af social værdi i forhold til andre vigtig målsætning for alle mennesker Trusler mod socialt selv-værd Stress som disrespekt(direkte og indirekte mangel på anerkendelse og respekt): Illegitim adfærd Illegitime stressorer Illegitime opgaver 4

5 STRESS AS OFFENCE TO SELF(SOS) STRESS AS OFFENCE TO SELF(SOS) STRESS AS OFFENCE TO SELF(SOS) Stress as offenceto the self: Trusler mod personligt selvværd: Stress gennem utilstrækkelighed Trusler mod social værdi: Stress gennem mangel på respekt

6 Fra krænkende adfærd til urimelige arbejdsopgaver Semmer 2007.

7 RESULTATER FRA BEFOLKNINGSUNDERSØGELSE Data: Den Nationale Arbejdsmiljø Tværsnitsundersøgelse(NAT) Dataindsamling ansatte, tilfældigt udvalgt Mellem18 og59 år 49% kvinder Svarprocent 66 7

8 MÅLING AF ILLEGITIME OPGAVER OG Måling af illegitime opgaver og stressorer STRESSORER Indenfor de sidste12 måneder, ihvorhøjgrad erditarbejde blevet besværliggjort af følgende ting -Arbejdsopgaver som ikke er en del af dit egentlige arbejde -Papirarbejde (fx skemaer, dokumentation eller evalueringer) som du finder unødvendigt - Uhensigtsmæssige arbejdsgange - Mange afbrydelser Svarkategorier: I meget ringe grad/ I ringe grad/ Delvist/ I høj grad/ I meget høj grad

9 ILLEGITIME OPGAVER I JOBGRUPPER Illegitime opgaver i jobgrupper (0-100) (0-100) Illegitimate tasks and stressors Total Gymnasielærere 10 highest ranking job-groups Kontorfunktionærer, offentligt ansatte Universitetsforskere Politi og fængselspersonale Pædagoger daginstitution Plejepersonale hospital Læger og tandlæger Sygeplejersker Folkeskolelærere Socialrådgivere Mean score

10 ILLEGITIME OPGAVER OG ANSÆTTELSE Illegitime opgaver og ansættelse (0-100) Illegitime opgaver G e n n e m s n it lig s c o re Stat Region Kommune Halv offentlig Privat virksomhed Selvstændig Total

11 % med Arbejdsopgaver som ikke er en del af dit egentlige arbejde (i høj eller meget høj grad) Kontorfunktionærer, offentligt ansatte Butiksindehavere Militær og civilforsvar Politi og fængselspersonale Socialrådgivere Bibliotekarer og museumsfolk Folkeskolelærere Total gns. Højeste fem jobgrupper 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

12 MED PAPIRARBEJDE (FX SKEMAER, DOKUMENTATION ELLER EVALUERINGER) SOM DU % med Papirarbejde(fx skemaer, dokumentation eller evalueringer) som du FINDER UNØDVENDIGT? (I HØJ ELLER MEGET HØJ GRAD) finder unødvendigt? (i høj eller meget høj grad) Total gns Plejepersonale på plejehjem Højeste fem jobgrupper Socialrådgivere Selvstændige byggeri Folkeskolelærere Gymnasielærere

13 % MED UHENSIGTSMÆSSIGE ARBEJDSGANGE (I HØJ ELLER I MEGET HØJ GRAD) % med Uhensigtsmæssige arbejdsgange (i høj eller i meget høj grad) Total gns Højeste fem jobgrupper (og læ rere) (Folkeskolelærere) Medie- og reklamefolk Sygeplejersker Politi og fængselspersonale Universitetsforskere Socialrådgivere

14 % MED MANGE AFBRYDELSER ( I HØJ ELLER I MEGET HØJ GRAD) % med Mange afbrydelser ( i høj eller i meget høj grad) Lægesekretærer Kontorfunktionærer, offentligt ansatte Socialrådgivere (Folkeskolelærere) Læger og tandlæger Sygeplejersker Total gns Højeste fem jobgrupper ( og lærere)

15 SUMME 2 X 2 Giv eksempler fra din egen praksis/ erfaringsverden på dokumentationskrav, som har fungeret kvalitetsfremmende, krænkende eller som tidsspilde 15

16 Dokumentationskrav og håndteringsstrategier blandt socialrådgivere 16

17 UNDERSØGELSE AF DOKUMENTATIONSKRAV PÅ JOBCENTRE 3 jobcentre i hovedstadsområdet 12 interviews med socialrådgivere på jobcentre 2 interviews med ledere 17

18 DOKUMENTATIONSKRAV PÅ JOBCENTRE Rettidighed herunder jobsamtale og rådighedsvurdering (dialogguiden/registrering af sanktion) Arbejdsevnemetoden: afklaring til førtidspension/revalidering eller fleksjob (ressourceprofilen) 18

19 DOKUMENTATION KAN BÅDE VÆRE BELASTENDE OG UNDERSTØTTENDE I FORHOLD TIL DET DAGLIGE ARBEJDE 19

20 DOKUMENTATION DER STØTTER Dokumentation der understøtter fagligheden og kvaliteten Systematiserer tilgangen til arbejdet og giver overblik Indeholder vejledning, så den dybe tallerken ikke skal opfindes Jeg kan godt lide ressourceprofilen, jeg er stor fortaler for ressourceprofilen faktisk, (..) -jeg synes det er en god måde at komme rundt om en person på, og jeg synes, at jeg undervejs lære rigtig meget om personen. Jeg synes den er god i samtalen til at sikre, at jeg får et ordentligt helhedssyn på min borger ( ) jeg får et godt overblik over, hvad der faktisk er i denne her sag, og jeg kan også se nogle gange, at de andre faktisk har manglet at indhente nogle ting eller har glemt at sætte nogle ting i værk 20

21 DOKUMENTATION DER BELASTER Dokumentation der devaluerer/underminerer fagligheden Signalværdien: Bærer præg af mistillid til evner og vilje Rigide metoder og redskaber (ufleksible, kvantitet frem for kvalitet) Ikke understøttes af ressourcer (tid) Det er jo fornuftigt nok, at fastholde medarbejderne i at der er nogle ting som er væsentlige, at man får snakket om ( ). Det jeg ikke synes er så fint, det er, at vi er pinedød tvunget til at udfylde de punkter hver evig eneste gang (..) jeg synes det indikerer rigtig voldsomt overfor mig, at man ikke en skid tror på at vi tænker selv ( ) jeg skal gå ind og argumentere og skrive op og ned af stolper ift. ting som egentlig slet ikke har relevans ift. sagen, det synes jeg er devaluerende ift., altså så kunne jeg ligeså godt have ladet være med at tage en uddannelse, så kunne jeg sådan set bare få lagt nogle skabeloner foran mig og få at vide: det er de her ting du skal fokusere på 21

22 HVORFOR ER BELASTNINGER PROBLEMATISKE? Reaktioner Dokumentation (underminerende) Negative følelser (selvforhold) Uhensigtsmæssig adfærd (selvstyring) 22

23 FØLELSESMÆSSIGE REAKTIONER Frustration og lavt selvværd Stress og kriser Hjertebanken og søvnproblemer Ligegyldighed og meningsløshed Det påvirker os jo forskelligt, og i perioder er der rigtig mange, der er rigtig kede af det, så folk sidder også og græder og er meget, meget frustrerede, og vi har folk, der ikke kan sove om natten, og altså forholdsvis alvorlige stresssymptomer som hjertebanken, og det er sådan noget vi snakker om. ( ) Det vi mest har brugt det (personalemøder/coaching) til, det er sådan at anerkende hinanden og finde lidt fællesskab i, at vi alle sammen ikke kan sove om natten i perioder, og vi alle sammen bliver rigtig frustrerede, og at det går ud over vores privatliv, at vi stresser i ferien 23

24 ADFÆRDSMÆSSIGE REAKTIONER (HÅNDTERINGSSTRATEGIER) Loven bøjes/fortolkes i anden retning end intentionen Loven brydes Sygemeldinger Distance til borger/elev Opsigelser Enten så synes jeg, at man bøjer lovgivningen, eller fortolker rigtig meget, eller også så lukker man lidt øjnene for det. Altså jeg synes da tit, at hvis jeg har fået nogle der er blevet presset ud i et eller andet tilbud, og jeg får fraværsmeldinger på dem på mail -, jamen så sletter jeg dem det kender jeg ikke noget til det der Hvis jeg ikke var i stand til at distancere mig, så var jeg heller ikke i stand til at forvalte lovgivningen eller give den hjælp der er mulighed for i loven. Jeg tror ikke man skal forherlige det der med, at man kan blive personligt engageret og have ægte empati og sådan noget (...), så selv om man engang imellem kan tænke, holdkæft det er koldt det her, du er godt nok ligeglad, der sidder en mand her, og han er lige ved at dø af kræft, og du er bare kold i røven, og sidder og fortæller ham om sygeopfølgningsplaner, og jeg ved ikke hvad, men det er jo bare en måde at overleve på, og samtidig er det jo også en måde at bevare sit professionelle overblik på, så man faktisk kan hjælpe og kan agere, synes jeg, tror jeg, bilder jeg mig selv ind i hvert fald 24

25 HVORFOR ER BELASTNINGER PROBLEMATISKE? Reaktioner Konsekvenser Følelsesmæssige Individ niveau Dokumentation (underminerende) Arbejdsplads niveau Adfærdsmæssige Samfundsniveau niveau 25

26 KOLLEKTIVE HÅNDTERINGSSTRATEGIER Jobcenter 1: Hold kæft, træk på skuldrene -og vær glad Jobcenter 2: Brok dig -hold ud Lederne: Fra faglige ledere til administratorer 26

27 PROJEKT ENGAGEMENT ELLER MISTILLID -KONTROL, EVALUERING OG SOCIAL KAPITAL I FOLKESKOLEN Antagelser: Det øgede omfang af krav til registrering og dokumentation tager tid fra kerneopgaven men opleves også som krænkende og udtryk for mistillid Den enkelte skoles sociale kapital har betydning for, hvordan skoler og forvaltning formår at møde krav til registrering og dokumentation 27

28 Seminar for de to kommuner Seminar for hver af de to kommuner Trivselsmåling alle skoler Kvalitativ kortlægning 7 skoler -Historieværksted -interview Observation Fokus på forvaltningerne Trivselsmåling alle skoler Indsatser skoleår 2010/11 Aftale med 4 skoler Handleplaner: skoler og forvaltning Befolkningsdata 2012 Engagement eller mistillid kontrol, evaluering og social kapital i folkeskolen

29 Forskel på social kapital i skolerne i en provinskommune FORSKEL PÅ SOCIAL KAPITAL I SKOLERNE I Retfærdighed DK Lodret tillid

30 DOKUMENTATIONSKRAV I FOLKESKOLEN Elevplaner Årsplaner Udviklingsplaner Kvalitetsrapporter Nationale tests Lokale tests Indberetninger til de sociale myndigheder Fraværsregistrering Administrative indberetninger: Budgetopfølgninger, Vikardækning etc Medarbejdertrivsels undersøgelser Elevtrivsel undersøgelser Ad Hoc: spørgeskemaundersøgelser, ugepakker 30

31 ELEVPLANER - HÅNDTERINGSSTRATEGIER Nationalt krav siden 2006 Frie rammer for udarbejdelsen Store forskelle fra skole til skole og fra lærer til lærer Tre overordnede strategier: Integration i eksisterende evalueringspraksis/offensiv helhedstænkning Eksisterende, velfungerende procedurer for elev-målsætninger, opfølgning, evaluering, forældrekonsultationer Elevplanerne dårligere erstatninger for lokalt udviklede systemer Integrerer de uundgåelige dokumentationskrav mest muligt konstruktivt i de daglige rutiner Minimal indsats afkrydsning/skærme-ledelse Standardiserede afkrydsningsskemaer Giv kejserens hvad kejserens er og spild ikke tiden Beskytter lærerne mod forstyrrelser af undervisningen Få ressourcer bliver brugt men minimalt udbytte Frit valg for lærerne/ laisse-fair Frit valg stor variation Nogle lærere udvikler egne brugbare systemer, andre undgår at lave elevplaner I proces mod mere konstruktiv brug af elevplanerne, men uden overskud og resourcer til at integrere dem 31

32 Elevplaner - Kvalitetssikring, tidsspilde eller krænkelse? Nyttige redskaber Unødvendige og meningsløse Spild af tid Ikke udtryk for mangel på respekt Ikke krænkende Skolerne med færrest ressourcer/social kapital havde sværest ved at integrere elevplanerne på brugbare måder i undervisningen, skoler med flest ressourcer/social kapital irriterede over at skulle ændre de allerede velfungerende dokumentations- og evalueringssystemer 32

33 KVALITETSRAPPORTER - HÅNDTERINGSSTRATEGIER Samler registreringer på en række områder: fravær, timeforbrug, elevtrivsel, karakterer Standardiserede indberetninger i Københavns kommune Større frihed til udformning i Faxe Reaktioner fra ledelse (og lærere): - Dårligt sammenligningsgrundlag registrering for forskellig - Skønmaleri uden fokus på det vigtigste - Meningsløse oplysninger - Tunge procedurer for rettelser/ændringer - Krænkende af faglig stolthed -Dræn af energi og ressourcer - Potentielt godt styringsværktøj 33

34 OM KVALITETSRAPPORTER I FOLKESKOLEN Skoleleder om kommunalbestyrelsernes brug af kvalitetsrapporter til kontrol (Med stor indignation i stemmen): Fordi alt det andet, det gør vi selvfølgelig. De behøver ikke komme og spørge om vi følger den vejledende timeplan. For det gør vi. Vi har en styrelsesvedtægt, og det gør vi. Så lad vær med at gå hen og spørge os om de ting. Og hvorfor er det så vigtigt om den ene lærer har ditten, dutten, datten. Det er mig, der er skoleleder her. Jeg sætter det hold til at løfte den opgave. Det er det, jeg får min løn for. Skolelærer: Hvis kvalitetsrapporterne skulle være til nytte, skulle de kunne omfatte de gab der er i kvaliteten og sætte fokus på udviklingspotentialerne 34

35 DEN BRUGBARE DOKUMENTATION Legitimt og nødvendigt at der udøves kontrol i en virksomhed: for at kunne give ordentlig feedback til opbygning af social kapital læring dokumentation af indsats overfor borgere /ejere/elever Krav/mål Sammenhængen mellem indsats og præstation den vigtige Indsats Præstation 35

36 DEN UBRUGELIGE ELLER NEDBRYDENDE Sammenhængen mellem præstation og krav/målopfyldelse ofte i fokus Problematisk kontrol/dokumentation: Meningsløs kontrol: ikke meningsfuldt for medarbejderen Skævvredet kontrol: kontrollen retter sig mod perifere opgaver væk fra kærneopgaven Gabestokken: offentliggørelse af fx nationale tests Bebrejdende kontrol: bruges til at bebrejde medarbejdere og ledere, at målsætninger ikke opfyldes Overdreven kontrol: Når kontrolarbejdet tager for megen tid fra kærneopgaven Indsats Krav/mål Præstation 36

37 DISKUSSION Giv eksempler fra din egen praksis/ erfaringsverned på (medarbejderes eller lederes) håndteringsstrategier ift dokumentation/evalueringskrav 37

38 G Diskussion Hvilke konsekvenser kan det have for trivsel og psykisk arbejdsmiljø, at kvalitetssikring og kontrol kobles til hinanden? Er de skitserede håndterings og ledelsesstrategier genkendelige? Hvordan kan de tænkes at påvirke arbejdsmiljø og kvaliteten af ydelserne? 38

Til rengøringslederne: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem

Til rengøringslederne: Pas på dig selv. 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Til rengøringslederne: F O A f a g o g a r b e j d e Pas på dig selv 10 udfordringer i dit psykiske arbejdsmiljø og hvordan du tackler dem Ti rengøringsledere Pas på dig selv. 10 udfordringer til dit psykiske

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge

Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads. For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Inspirationskatalog Det gode arbejde på den attraktive arbejdsplads For sagsbehandlere på området for udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Arbebjdet skal organiseres målrettet

Læs mere

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog.

R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk så er jeg støttelærer og så har jeg dansk som andet sprog. Bilag 3 Interview Ditte I: Må jeg starte med at høre hvor gammel du er? R: Jeg er 33. I: 33, så er vi jo lige gamle. Og hvilke fag underviser du i R: Jeg er øh idrætslærer, underviser i idræt, og i dansk

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne

Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Når ønsket er et helt normalt liv Evaluering af Den Sociale Udviklingsfond et socialpædagogisk tilbud til unge og voksne Denne rapport omfatter et sammendrag (s. 4-17) og en hovedrapport (s. 18-66). Sammendraget

Læs mere

Københavns fængsler '11

Københavns fængsler '11 19. april Københavns fængsler '11 Læservejledning I denne rapport er det psykiske arbejdsmiljø beskrevet ved hjælp af en række dimensioner. Hver dimension er belyst ved at stille nogle spørgsmål om den

Læs mere

Den Sociale Kapital på efterskole

Den Sociale Kapital på efterskole Evalueringsrapport Den Sociale Kapital på efterskole - balance imellem engagement og stress Efteråret 2011 Et projekt støttet af Forebyggelsesfonden Susanne Lindeløv og Louise Okon Willie, Akantus Evaluering

Læs mere

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen

Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Få mere ud af trivselsmålingen Gode råd til ledere om hele processen Væksthus for Ledelse, 2012 Projektledelse: Magnus Bryde, KL Nicolaj

Læs mere

Flere farver på arbejdspladsen

Flere farver på arbejdspladsen Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt "Det gode arbejdsmiljø" i Lyngby-Taarbæk Kommunes dagtilbud Juli 2004 Jens Voxtrup Petersen CASA Flere farver på arbejdspladsen - evaluering af projekt

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og helbred

Psykisk arbejdsmiljø og helbred NR. 4 - Maj 2012 Psykisk arbejdsmiljø og helbred Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa Kludt, TeamArbejdsliv Ansvarshavende

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave

Psykisk arbejdsmiljø. Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø. Ny udgave Psykisk arbejdsmiljø Vejledning til brugere af AMI s korte spørgeskema til kortlægning af det psykiske arbejdsmiljø Ny udgave 2006 2 AMI s korte skema om psykisk arbejdsmiljø AMI har i 2005-06 udviklet

Læs mere

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet

Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet NR. 8 - December 2012 Følelsesmæssige krav og positive faktorer i arbejdet Undersøgelse af FTF ernes psykiske arbejdsmiljø 2012 Udarbejdet af: Flemming Pedersen, Karen Albertsen og studentermedhjælp Lisa

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER 2011 AARHUS KOMMUNE, BØRN OG UNGE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2011 HOVEDRESULTATER OG ANALYSER HOVEDRAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS.

VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS. VEJEN TIL EN BEDRE KOMMUNIKATION VIA TRIVSEL OG GRUS. Afgangsprojekt Diplom i ledelse, særlig tilrettelagt for ledere i Brønderslev kommune. Modul nr. C18293B1. Diplom projekt. Vejleder: Niels Jægerum

Læs mere

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaerne Hvordan kan vi gøre det lettere at træffe sunde valg?

Læs mere

Trivsel i folkekirken

Trivsel i folkekirken Trivsel i folkekirken Fokus på psykisk arbejdsmiljø og trivsel I disse år er der stor fokus på det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. I Regeringens 2010 handlingsplan er et af fokusområderne et bedre psykisk

Læs mere

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet

Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Syv interview om brugerinddragelse som begreb, som udfordring og som mulighed for udvikling i sundhedsvæsenet Hvad er brugerinddragelse i sundhedsvæsenet? VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet

Læs mere

Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede

Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede Notat Dato 17. december 2013 MEB Side 1 af 8 Undersøgelse af forhold, der tager tid fra den borger- og beskæftigelsesrettede indsats Dansk Socialrådgiverforening (DS) har i samarbejdet med Mandag Morgen

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner

Erfaringer med omstillinger og forandringer. - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Erfaringer med omstillinger og forandringer - Erfaringer fra 40 interviews med medarbejdere, ledere og videnspersoner Resumé Den første del af rapporten peger på nogle mere generelle opmærksomhedspunkter

Læs mere

Trivsel i lederrollen

Trivsel i lederrollen TEMA Psykisk arbejdsmiljø Idehæfte: Trivsel i lederrollen Ideer, metoder og erfaringer Hvordan ledere i social- og sundhedssektoren kan arbejde konkret med deres eget psykiske arbejdsmiljø Idehæfte til

Læs mere

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI

EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI EFFEKTER AF DEN OFFENTLIGE LEDERUDDANNELSE I PRAKSIS ØSTJYSK LEDELSESAKADEMI 1 Indhold Indhold... 2 1 Indledning... 3 2 Hovedkonklusioner... 3 DEL 1... 4 3 Effekterne af DOL i praksis... 4 3.1 Lederen

Læs mere

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø

Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Undervisningsministeriet Lærlinge og elevers psykiske arbejdsmiljø Rapport Februar 2009 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Undervisningsministeriet

Læs mere

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik

Personalepolitik Del 2. - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Personalepolitik Del 2 - Værktøjer til udarbejdelse af sognets personalepolitik Indholdsfortegnelse Forord... 1 1 Menighedsrådets kompetence... 2 2 Kerneopgave, værdier mv.... 2 2.1 Kerneopgave... 2 2.2

Læs mere

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2

Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Evaluering af Fra underkendt til anerkendt 2 Anerkendende metoder til jobkonsulenter for personer med psyko-social funktionsnedsættelse Projekt af Specialfunktionen Job & Handicap Interventioner af Harbohus

Læs mere

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale

Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale Stress, mobning og MUS - en kvalitativ undersøgelse som opfølgning på TrivselOP Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Koncern Organisation og Personale December 2011 Henvendelser vedrørende

Læs mere

Forenkling også et kommunalt ansvar

Forenkling også et kommunalt ansvar Det Fælleskommunale Kvalitetsprojekt Forenkling også et kommunalt ansvar Inspiration til intern forenkling i kommunerne 1. Hvad er intern forenkling? 10 2. 10 veje til forenkling på tværs af sektorer og

Læs mere