Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut. Integrativ Energi & Power Psykoterapeut"

Transkript

1 NAVN ANSØGNINGSSKEMA Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut

2 Ansøgningsskema Ansøgning om optagelse til Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut samt Integrativ Energi & Power Psykoterapeut uddannelserne ved Life Academy Inden du udfylder ansøgningsskemaet anbefaler vi, at du læser optagelseskriterierne igennem (Se vedlagte bilag). Der er tre kvoter. Den første er ordinær optagelse, og de to andre er forskellige kvoter for optagelse på dispensation. Jeg søger optagelse på 2-årig Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut uddannelse Jeg søger optagelse på 4-årig Integrativ Energi & Power Psykoterapeutuddannelse Ordinær ansøgning (kvote 1) Dispensation kvote 2 Dispensation kvote 3 Navn Gade & nr. Post nr. & by Fødselsdato Privat tlf. Arbejdstlf. Mobil tlf. Skype ID

3 Uddannelsesmæssig baggrund Skriv venligst en liste over alle dine formelle uddannelser, angivet med årstal, sted og uddannelse. Hvis du søger på dispensation, er det specielt vigtigt, at du er omhyggelig og får alt med. Vedlæg venligst kopi af dine uddannelses-/eksamensbeviser. Relevante kurser og efteruddannelser (herunder registrerede alternative uddannelser) Skriv venligst en liste over alle relevante kurser og efteruddannelser, angivet med årstal, sted og navn. Hvis du søger på dispensation, er det specielt vigtigt, at du er omhyggelig og får alt relevant med. Vedlæg venligst kopi af kursus-/efteruddannelsesbeviser.

4 Relevant erhvervserfaring (herunder enhver form for arbejde med menneskelig kontakt) Skriv venligst en liste over alt relevant erhvervserfaring angivet med årstal, sted og navn. Hvis du søger på dispensation, er det specielt vigtigt, at du er omhyggelig og får alt relevant med. Vedlæg venligst seneste CV. Relevant livserfaring Skriv venligst lidt om dig selv og dit liv. Hvad har været med til at forme dig som menneske? Inkluder familierelationer i din oprindelige familie, kriser og vigtige vendepunkter samt dit liv i dag: Familie, venner, arbejde og interesser.

5 Andet F.eks. højskoleophold, længere udenlandsophold, frivilligt socialt arbejde og lignende. Jeg er pt. under medicinsk behandling Ja Nej Hvis ja, for hvad? Jeg er, eller har tidligere været, i psykiatrisk behandling Ja Nej Hvis ja, for hvad?

6 Følgende oplysninger er til stor hjælp for os ved Life Academy. Sæt gerne kryds i flere bokse: Hvor har du hørt som os? Søgemaskiner (Google etc.) Artikler i blade/aviser. (Nævn evt. hvor) Fra venner eller familie Vores hjemmeside Via sociale medier som fx Facebook Via Life Academys andre kurser/uddannelser Messe (Nævn evt. by/navn) Andet Hvad fik dig til at beslutte dig for at ansøge om optagelse? Deltagelse på informationsmøde Anbefaling fra ven, familie m.fl. Deltagelse på andre Life Academy kurser/uddannelser Life Academys hjemmeside Samtale med en af medarbejderne ved Life Academy En Integrativ Energi & Power psykoterapeut/coach og Terapeut Artikel i blade/aviser Andet

7 Endelig ansøgning udfyldes efter optagelsessamtale med Uddannelsesleder ved Life Academy, Mette Otto Werner Jeg ønsker optagelse ved Life Academy Jeg ønsker optagelse ved Life Academy på 2-årig Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut uddannelse 4-årig Integrativ Energi & Power Psykoterapeutuddannelse Ordinær ansøgning (kvote 1) Dispensation kvote 2 Dispensation kvote 3 Med opstart (måned/år) i (by) Jeg har læst og godkender bilagene Code of Honor og Etiske Regler som forudsætning for optagelse ved uddannelserne ved Life Academy. Underskrift, ansøger - / Underskrift, Uddannelsesleder - /

8 BILAG Optagelseskriterier Ordinær optagelse, kvote 1 Hvis du har en mellemlang eller længere videregående uddannelse af social, pædagogisk, psykologisk eller sundhedsfaglig karakter, kan du under bestemte forudsætninger blive optaget på Integrativ Energi & Power psykoterapeut uddannelsen under kvote 1. Det gælder f.eks., hvis du er sygeplejerske, læge, tandlæge, pædagog, folkeskolelærer, gymnasielærer, psykolog, fysio- eller ergoterapeut, kiropraktor eller lignende. 1. Du skal have en mellemlang eller længere videregående uddannelse inden for det sociale, pædagogiske, psykologiske eller sundhedsfaglige område af minimum 3 års varighed. 2. Du skal kunne dokumentere et vist kendskab til relevante psykologiske eller terapeutiske teorier. Her kan du bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra f.eks. tidligere terapeutiske uddannelser, kurser ved universitet eller højere læreanstalt med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fra et Voksen-pædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet eller fra et højskoleophold med pædagogisk eller psykologisk indhold, fra HF i psykologi eller lignende. 3 Du skal igennem livserfaring have udviklet en vis modenhed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv, og til at kunne leve dig ind i andre menneskers glæder og sorger. Vi vurderer din modenhed gennem et personligt interview forud for optagelsen. 4. Du skal have arbejdet inden for dit fag i tre år efter endt uddannelse eller på anden måde haft relevant arbejde med mennesker i minimum tre år. Det kan f.eks. være inden for undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende. Det kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring, hvis du har: 5. Anden erfaring F. eks. U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang. Du er altid velkommen til at kontakte vores studievejleder, Mette Otto Werner og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv. Optagelse på dispensation, kvote 2 Hvis ikke du har en mellemlang eller lang videregående uddannelse inden for det sociale, pædagogiske, psykologiske eller sundhedsfaglige område men har en anden videregående uddannelse, kan du under bestemte forudsætninger søge optagelse på dispensation i kvote 2. Det gælder eksempelvis, hvis du har en BA, MA eller anden kandidatgrad indenfor det humanistiske, samfundsvidenskabelige, naturvidenskabelige eller andre områder. 1. Du skal have en anden mellemlang eller længere videregående uddannelse, svarende til minimum professionsbachelorniveau.

9 2. Du skal ved opstarten på psykoterapeutuddannelsen kunne dokumentere et vist kendskab til relevante psykologiske eller terapeutiske teorier. Her kan du bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra f.eks. tidligere terapeutiske uddannelser, kurser ved universitet eller højere læreanstalt med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fra et Voksenpædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet eller fra et højskoleophold med pædagogisk eller psykologisk indhold, fra HF i psykologi eller lignende. 3 Du skal igennem livserfaring have udviklet en vis modenhed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv og til at kunne leve dig ind i andre menneskers glæder og sorger. Vi vurderer din modenhed gennem et personligt interview forud for optagelsen. 4. Du skal have arbejdet med andre mennesker i mindst tre år indenfor f. eks undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende. Det kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring, hvis du har: 5. Anden erfaring som f. eks. U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang. Du er altid velkommen til at kontakte vores studievejleder, Mette Otto Werner og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv. Optagelse på dispensation, kvote 3 Hvis du ikke har en mellemlang eller lang videregående uddannelse men en mellemlang eller længere faguddannelse, kan du stadig under bestemte forudsætninger søge ind på psykoterapeutuddannelsen på dispensation. Det gælder eksempelvis, hvis du er uddannet sosu-assistent, heilpraktiker, politibetjent, Addiction Counselor, fængselsbetjent, skuespiller etc., eller hvis du har en anden praktisk, musisk eller teknisk uddannelse med bestemte efterfølgende personlige og erhvervsmæssige erfaringer. 1. Du skal ved opstarten på psykoterapeutuddannelsen kunne dokumentere et vist kendskab til relevante psykologiske eller terapeutiske teorier. Her kan du bruge et deltagerbevis eller anden dokumentation fra f.eks. tidligere terapeutiske uddannelser, andre kurser med pædagogisk og/eller psykologisk indhold, fra et Voksenpædagogisk grundkursus, et kursus på folkeuniversitetet, fra et højskoleophold med pædagogisk eller psykologisk indhold, fra HF i psykologi, fra kurser indenfor ledelse, supervision eller lignende (120 timer ved et sammenhængende forløb; 150 timer såfremt der er tale om opsplittede forløb). 2 Du skal igennem livserfaring have udviklet en vis modenhed, som bl.a. sætter dig i stand til at reflektere over dit eget liv og til at kunne leve dig ind i andre menneskers glæder og sorger. Vi vurderer din modenhed gennem et personligt interview forud for optagelsen. 3. Du skal have arbejdet med andre mennesker i mindst tre år indenfor f. eks undervisning, pleje, handicaphjælp, socialt eller sundhedsmæssigt arbejde, ledelse, Human Ressource, konsulentvirksomhed, registreret alternativ behandling eller lignende. Det kan i et vist omfang kompensere for manglende erhvervserfaring, hvis du har: 4. Anden erfaring f. eks. U-landsophold eller ophold i udlandet af længere varighed, arbejde som

10 plejefamilie, frivilligt socialt arbejde, ordinært højskoleophold, egen terapi og/eller supervision i arbejdsmæssige sammenhænge af rimeligt omfang. 5. Supplerende studieforløb Du må gerne forud for eller sideløbende med at du tager Integrativ Energi & Power Psykoterapeutuddannelsen "opgradere" din uddannelse med nogle supplerende kursusforløb på en såkaldt højere læreanstalt som et seminarium, Den sociale højskole, Åbent universitet eller lignende. Det kan være et intenst kursusforløb i psykologi, psykiatri, supervision etc.. Du er altid velkommen til at kontakte vores studievejleder, Mette Otto Werner og få svar på spørgsmål omkring optagelse mv. Hvordan opnår jeg merit for tidligere psykoterapeutiske uddannelser? Studerende fra andre evaluerede psykoterapeutuddannelser med hele afsluttede studieår kan opnå merit efter en konkret individuel vurdering fra vores studievejledere. Vi gør opmærksom på, at du som merit-ansøger dog stadig ifølge de tværministerielle kvalitetskriterier skal færdiggøre din psykoterapeutuddannelse inden for den normerede tidsramme på maksimalt 6 år. Kontakt vores uddannelsesleder Mette Otto Werner vedr. muligheden for merit: Bemærk, at vi ikke giver merit til studerende fra psykoterapeutiske uddannelser, som ikke er evalueret efter de tværministerielle kvalitetskriterier.

11 BILAG Life Academys vision, værdier, Code of Honor og etiske regler Vision og værdigrundlag Vi er førende inden for udvikling af koncepter, uddannelser og værktøjer til udfoldelse af menneskers fulde potentiale i ny tids energi. LIFE ACADEMY POWERED BY C & C s koncepter, uddannelser og værktøjer er udviklet i respekt for, at alle mennesker er unikke og besidder en Energi og Power, der gør dem i stand til at gøre en forskel. Vi udbreder vores koncepter og værktøjer til hele verden i samarbejde med mennesker, som brænder for at være en del af et energi- og powerfællesskab baseret på ny tids energi. Sammen gør vi livet mere mangfoldigt for flere mennesker overalt på kloden. Lethed og humor Her ligger LIFE ACADEMYS unikke tilgang til verden og livet det der muliggør, at alle kan løfte sig og andre. Energi og Power Her ligger LIFE ACADEMYS terapeutiske tilgang til menneskelig udvikling, måden LIFE ACADEMY udfolder folks potentiale og genfinder unikheder hhv. genskaber deres potentiale og unikheder i en ny og større udgave. Flow og fantasi Her ligger LIFE ACADEMYS særlige måde at være innovative på alt kan ske/vil ske, når tiden er til det der er ingen begrænsninger. Ufordømmenhed og nysgerrighed Her ligger LIFE ACADEMYS særlige ånd. Alle føler sig rummet som dem de er, og alle får kraft til at se og mod til at udfolde deres fulde potentiale uden frygt. Code of Honor Life Academy s Code of Honor: Vær 100% committed - Mød til tiden, mød hver gang, giv dit bedste til fællesskabet og modtag i samme ånd Vær ufordømmende og rummelig - Accepter og respekter den enkeltes udviklingsvej og giv plads til den Lad kreativitet, nysgerrighed og energi fylde rummet - Giv dit bedste til den kollektive ideskabelse og bevidsthedsudvidelse

12 Respekter tavshedspligten - Respekter og anerkend andres åbenhed og bidrag til læring for den enkelte og gruppen ved at overholde tavshedspligten til fulde i og udenfor uddannelsesrummet både hvad angår informationer givet i undervisningen og under mere private former Giv plads til humor, lethed, og vækst - Byd ind med humor og lethed, styrk og modtag andres, giv plads til fejl og husk at fejre alle succeser Kontakt hinanden ved brud på Code of Honor - Tag ansvar for evt. brud på Code of Honor ved at tage direkte kontakt til pågældende Life Academys generelle etiske regler for psykoterapeuter 1. Almene bestemmelser 1.1 Tavshedspligt Psykoterapeuten har, med de undtagelser der følger af lovgivningen, tavshedspligt vedrørende alle personlige forhold, erfaret under terapien. Fremkommer oplysninger i terapien vedrørende personer under 18 år, der giver grund til at antage, at pågældende barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling eller lever under forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i fare, så har terapeuten pligt til at underrette de sociale myndigheder i barnets opholdskommune. 1.2 Videregivelse af oplysninger At videregive oplysninger kræver samtykke fra klienten, medmindre der foreligger en udtrykkelig undtagelse. Samtykke skal foreligge skriftligt og angive hvilke typer oplysninger, der må videregives til hvem og til hvilket formål. Samtykket kan altid tilbagekaldes og bortfalder efter 1 år. Der kan videregives oplysninger, såfremt det sker til varetagelse af offentlige eller private interesser, der klart overstiger hensynet til de interesser, der begrunder hemmeligholdelse, herunder hensynet til den oplysningerne angår Klienten skal oplyses om sin ret til at se udtalelser, som psykoterapeuten har udfærdiget om klienten Samtykkeregler og vejledning vedrørende optagelse af terapi til forevisning i TV eller til anden forevisning i offentlige forsamlinger 1. Samtykke: a. Samtykkeerklæring fra klienten skal altid være skriftlig. b. Samtykkeerklæring kan til enhver tid tilbagekaldes. c. Samtykkeerklæring skal indeholde oplysning om formål med forevisning og målgruppe. 2. Vedrørende tilbagekaldelse af samtykke: a. Efter optagelse af terapiforløbet har klienten ret til umiddelbart at tilbagekalde samtykket uden nærmere begrundelse. b. Klienten har ret til at få forevist den redigerede udsendelse, inden den programsættes. Efter forevisningen har klienten ret til at tilbagekalde samtykket uden nærmere begrundelse.

13 3. Vedrørende børn og unge: a. Samtykke fra personer under 18 år må kun modtages med tiltrædelse af indehaveren af forældremyndigheden, der har samme rettigheder som klienten. b. Såfremt barnet tilbagekalder sit samtykke mod indehaveren af forældremyndighedens ønske, kan optagelsen ikke vises. c. Såfremt indehaveren af forældremyndigheden ikke kan tiltræde barnets samtykke, kan optagelsen ikke vises. d. Såfremt det drejer sig om optagelse af en familieterapi, hvor en eller flere børn indgår, har hvert enkelt barn ret til at rådføre sig med en voksen udenfor familiekredsen, såvel før som under og efter optagelsen. Den offentlige forevisning må først finde sted, efter den voksne sammen med barnet har gennemset den færdigredigerede udsendelse og udtrykkeligt sagt god for den. 4. Terapeutens forpligtelser. a. Den terapeut, der medvirker i en terapi til offentlig forevisning, må sikre sig, at klienten forstår rækkevidden af sit samtykke, ligesom terapeuten må sikre sig, at forevisningen tjener et lødigt formål. b. Indgår der børn i terapien, har terapeuten et særligt ansvar for, at barnets rettigheder ifølge ovenstående overholdes, samt at sikre, at terapien forløber på en sådan måde, at barnet ikke udstilles på en krænkende eller respektløs måde. c. Det påhviler terapeuten at orientere TV- produktionsselskaber og eventuelle filmselskaber om ovenstående etikregler og vejledning, og det anbefales, at de involverede selskaber ved deres underskrift tiltræder disse regler, inden optagelserne påbegyndes. 1.5 Psykoterapeuten må indskærpe, at deltagerne i gruppeterapi iagttager tavshedspligt. 1.6 Psykoterapeuten må indskærpe, at supervisor og andre deltagere i supervision iagttager tavshedspligt. 1.7 Opbevaring af journaler, skriftlige aktstykker, bånd etc. skal foregå forsvarligt med henblik på at forebygge misbrug af materialet. 1.8 Optagelser/fremvisning/afspilning af lyd- og/eller videobånd, der ikke falder ind under pkt. 1.4, kræver ligeledes klientens samtykke efter reglerne fastsat I pkt Psykoterapeuten må ikke udnytte sin stilling som terapeut til skade for klienten Seksuel omgang mellem psykoterapeut og klient må ikke forekomme En forretningsmæssig tilknytning til en klient skal undgås, hvis den kan risikere at føre til en ikke professionel kontaktform Psykoterapeuten skal henvise klienten til anden behandling, når terapeuten ikke er kompetent til arbejde med de problemer klienten har Psykoterapeuten skal oplyse klienten om, hvorvidt det er muligt at få hjælp af det offentlige uden eller med ringe udgift for klienten Har psykoterapeuten påbegyndt en terapi, er han/hun ansvarlig for at denne afsluttes på en terapeutisk forsvarlig måde, evt. ved viderehenvisning til en anden kvalificeret psykoterapeut Ovenstående bestemmelser gælder også i et terapeutisk lærer/elev forhold.

14 2. Forhold til kolleger 2.1 Psykoterapeuten skal vise kollegial respekt og hensynsfuldhed. 2.2 En psykoterapeut, der bliver opmærksom på, at et medlem af Dansk Psykoterapeutforening bryder de etiske regler, har pligt til at påpege det overfor medlemmet og rette henvendelse til Dansk Psykoterapeutforenings etikudvalg. 3. Faglig standard 3.1 Hvis psykoterapeuten har personlige problemer, der hæmmer vedkommendes arbejde med klienten, skal psykoterapeuten søge hjælp til at løse problemerne.

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut

Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut STUDIEHÅNDBOG Integrativ Energi & Power Coach og Terapeut Integrativ Energi & Power Psykoterapeut Indholdsfortegnelse Velkommen til Life Academy... 3 Uddannelsens formål... 4 Optagelseskriterier... 8 Uddannelsens

Læs mere

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon

Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Selvevalueringsskabelon Evaluering af private psykoterapeutuddannelser sskabelon 5. udgave 2012 Institutnavn: Dato for fremsendelse: Kære uddannelsesinstitut I gennemfører selvevaluering ved at beskrive, hvordan I lever op til

Læs mere

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1

Indhold. www.essens- uddannelse.dk info@essens- kurser.dk. side 1 side 1 Indhold Studiebeskrivelse... 2 1. Formål... 2 2. Optagelseskriterier... 4 Dispensation... 5 Orlov og dispensation for et længere studieforløb end 6 år... 5 Merit... 5 3. Uddannelsens struktur og

Læs mere

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening

Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Etiske regler for Dansk NLP Psykoterapeut Forening Praktiserende medlemmer forpligter sig med underskrift til at overholde DNLPPF s etiske regler. 1. Generelle bestemmelser. 1.1 De etiske regler er bindende

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut

STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut STUDIEPLAN Familie- og psykoterapeut Uddannelsen til familie- og psykoterapeut tager 4 år, bestående af et basisår og et 2. 3. og 4. studieår. Basisåret er en selvstændig enhed, som kan tages uden aktuelt

Læs mere

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m.

STUDIEORDNING. En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. STUDIEORDNING En beskrivelse af formål, struktur, indhold, formalia & regler m.m. November 2012 Psykoterapeutisk Institut Århus Kbh Forfatter Niels Møller Uddannelsesleder Version 2.3 Sidst opdateret den

Læs mere

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut

Værd at huske ved. valg af privatpraktiserende psykoterapeut Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Udgiver: Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 Kbh. K. Udgivelsesår: 2005 Udgave, oplag: 1. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave

Januar 2008. Evaluering af private psykoterapeutuddannelser - Vejledning, 2. udgave Januar 2008 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Evaluering af private psykoterapeutuddannelser kort fortalt!... 3 Hvad vil det sige at blive evalueret, og

Læs mere

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx:

Derfor kan professionel hjælp fra fx en psykoterapeut være en mulighed. Og så rejser der sig mange spørgsmål, fx: Værd at huske ved valg af privatpraktiserende psykoterapeut Socialministeriet Marts 2005 Indhold Indledning Afsnit 1 Hvordan finder jeg en god behandler? Afsnit 2 Kontakt til psykoterapeuten Afsnit 3 Under

Læs mere

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI.

AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI. AKADEMIET FOR PSYKOTERAPI. Den 4 årige uddannelses struktur og indhold. Gældende for uddannelser med start fra 2009. Indhold: Den oplevelsesorienterede organiske psykoterapi s. 2 Uddannelsens værdigrundlag

Læs mere

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr.

Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel. trin for trin. Pjecen er revideret med telefonnumre og links, december 2011 Dok nr. Handlingsguide for mistanke om børn i mistrivsel trin for trin. 1 Indhold NÅR ET BARN MISTRIVES...3 REGLER FOR UNDERRETNINGSPLIGT...4 HVAD GØR JEG VED MISTANKE OM MISTRIVSEL?...5 TRIN 1: KONTAKT TIL LEDER

Læs mere

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut

KRITERIER. for. uddannelserne. ved. Dansk NLP Institut KRITERIER for uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 6.0 - edition 01 gældende fra april 2014 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLPs videnskabsteoretiske og metodologiske

Læs mere

En guide til Kom godt i gang med frivillige

En guide til Kom godt i gang med frivillige En guide til Kom godt i gang med frivillige Til publicering på intranettet Indledning En frivillig er en person, som yder en ulønnet indsats til gavn for andre. De frivilliges bidrag er et supplement til

Læs mere

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE?

HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? 1 HVORDAN SAMARBEJDER VI MED FRIVILLIGE I HOLBÆK KOMMUNE? I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi tror på, at et samarbejde med frivillige kan I Holbæk Kommune byder vi frivillige velkomne. Vi

Læs mere

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden

Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013. Handleguiden Handleguiden Center for Dagtilbud og Kultur Center for Skole og Fritid Center for Børn, Unge og Familie 2013 Handleguiden Handleguiden side 1 Indholdsfortegnelse Forord 3 Bærende principper i det tidlige

Læs mere

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder:

Familieplejen. For plejefamilier. Aflastningsfamilie. Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Familieplejen For plejefamilier Plejefamilier kan godkendes og ansættes på forskellige måder: Aflastningsfamilie: Her er tale om en frivillig anbringelse, hvor den kan være i aflastning hos jer få hverdagsdøgn,

Læs mere

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013

Psykolognævnet. Beretning. Januar 2010- december 2013 Psykolognævnet Beretning Januar 2010- december 2013 1 Forord Siden oprettelsen af Psykolognævnet i 1994 og frem til 2009 har nævnet udgivet syv beretninger om nævnets virksomhed. Nærværende beretning omfatter

Læs mere

Selvhjælp Skanderborg

Selvhjælp Skanderborg Januar 2014 Selvhjælp Skanderborg Introduktionshæfte for frivillige Selvhjælp Skanderborg Vestergade 14 A, 1. sal 8660 Skanderborg www.selvhjaelpskanderborg.dk 1. Velkommen som frivillig i SelvhjælpSkanderborg...

Læs mere

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE

SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE SEXOLOG- OG PSYKOTERAPEUT UDDANNELSEN I SYDDANMARK STUDIEBESKRIVELSE Der tages forbehold for ændringer og tilpasninger. ANNE LENE LUNDGAARD SIPS.DK Syddansk Institut for Psykoterapi og Sexologi Klientcentreret

Læs mere

KRITERIER. NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut. Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009

KRITERIER. NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut. Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009 KRITERIER NLP uddannelserne ved Dansk NLP Institut Version 5.0 edition 01 gældende fra 20. august 2009 Ændret 20.08.2009 Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold Side Metoden: 1. Hvad er NLP? 4 2. NLP s videnskabsteoretiske

Læs mere

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen.

Oplæg om. kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut. Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 106 Offentlig Oplæg om kvalitetskriterier for private uddannelser til psykoterapeut Socialministeriet Undervisningsministeriet Sundhedsstyrelsen Juli 2004 Side 1 af

Læs mere

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning

NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Indhold: Indledning NOTAT: Anonymitet, tavshedspligt og oplysningspligt: muligheder og begrænsninger ved rådgivning og behandling i U-Turn. Dan Orbe, dok-koordinator, cand. scient. soc., U-Turn, Kbh. Kommune, 04-08-2006.

Læs mere

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE

SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE Rammer, regler og gode eksempler 1 KØBENHAVNS KOMMUNE SAMARBEJDE MED FRIVILLIGE - RAMMER, REGLER OG GODE EKSEMPLER Redaktion Københavns Kommunes Frivillignetværk

Læs mere

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse

De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse Notat: De danske regler vedrørende muligheder for opholdstilladelse i Danmark Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kort resume... 2 3. Visum (kort ophold)... 7 4. Permanent opholdstilladelse... 8 5. Arbejde...

Læs mere

PSYKOTERAPEUTEN OG. Fordele, ulemper, etik

PSYKOTERAPEUTEN OG. Fordele, ulemper, etik tema: PSYKOTERAPEUT I EN DITIGAL TID PSYKOTERAPEUTEN OG DE SOCIALE MEDIER Tekst: Gitte Sander Illustrationer: S. van Deurs Fordele, ulemper, etik Verden forandrer sig, og det kan være svært ved at følge

Læs mere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere

Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere Udsatte børn Hvordan observere Hvordan reagere INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD INDLEDNING FAGLIG ETIK 4 BEHANDLING AF FORTROLIGE PRIVATE OPLYSNINGER 4 INFORMER DIN LEDER 5 BEKYMRINGSSIGNALER HOS BØRN OG UNGE

Læs mere

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap

Vejledning. Seksualitet - uanset handicap Vejledning Seksualitet - uanset handicap Socialministeriet 28. Februar 2001 Titel: Vejledning om Seksualitet - uanset handicap Udarbejdet af: Formidlingscenter Øst Ulla Rødgaard Henningsen Udgiver: Socialministeriets

Læs mere

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer

Gravid på tværs. Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Gravid på tværs Ideer til forbedret indsats fra professionelle og gravide kvinder med rusmiddelproblemer Mulige aktører i graviditetsfaserne Graviditetsforløb kan være meget forskellige, og ofte er kun

Læs mere