Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T /

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk"

Transkript

1 Velkommen!

2 Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T /

3 Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup Gymnasium. Overgangen fra grundskole til gymnasium er et vigtigt skridt, og som elev og forældre kan man måske være lidt usikker på, hvad der venter forude. Også i år begynder mange nye elever på GHG. Alle har søgt en studieretning, og langt de fleste ønsker er blevet imødekommet. Endeligt valg skal dog først tages til december efter grundforløbet. I forvejen har vi et stort antal 2g- og 3g- elever på skolen. Det betyder, at over 1000 mennesker hver dag har deres gang på GHG. I den første tid kan det nok virke lidt forvirrende og overvældende, hvis man kommer fra en kendt og tryg mindre folke- eller privatskole. Hertil kommer, at de nye elever skal vænne sig til mange nye kammerater, nye lærere og nye måder at lære på. Det er her, vort værdigrundlag om faglighed, fællesskab og mangfoldighed skal stå sin prøve. Vi vil gerne fortælle lidt om skolen og om vort syn på undervisning, men også give en række praktiske informationer om hverdagen i gymnasiet. Velkommen til Gammel Hellerup Gymnasium! Jørgen Rasmussen Rektor

4 4 Værdigrundlag: Faglighed, fællesskab og mangfoldighed

5 5 For nogle år siden formulerede skolen et nyt værdigrundlag baseret på tre ord: faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Ordene voksede frem, da vi spurgte nye elever om, hvorfor de havde søgt GHG. Svarene var og er fortsat meget enslydende: Gymnasiet er kendt for at sætte fagligheden i centrum med ønske om at udfordre og udvikle. Som ny elev fornemmer man hurtigt den vægt, der lægges på fællesskabet mellem skolens elever på tværs af årgange. Evnen og lysten til at lære trives bedst i et godt og tillidsfuldt socialt miljø. Og endelig mener vi, at det er en kvalitet, at mennesker får mulighed for at møde andre, der ikke ligner dem selv. Forskellige livssyn og holdninger er ikke en svaghed men en styrke. På GHG arbejder vi dagligt ud fra disse værdier. Det er noget, der kræver løbende opmærksomhed, og som ikke bare kommer af sig selv. I undervisningen og det daglige samvær bestræber vi os på både at fastholde og videreudvikle disse værdier. Det betyder også, at du sagtens kan blive inddraget i en værdidebat i din klasse og andre steder på skolen.

6 6 Undervisningen Vort grundsyn er, at mennesker trives bedst med frihed under ansvar. Det betyder, at vi ikke har et væld af regler og forbud. Vi tror, at man bedst lærer at tage ansvar, når man har indflydelse på sin egen hverdag, og når man selv er med til at formulere de ønsker og pligter, der er en forudsætning for, at man trives socialt og fagligt. Sådan er det jo også, når man kommer ud i det virkelige liv. I undervisningen præsenteres du for forskellige arbejdsmetoder. Der er stadig klasseundervisning, men også mange projekter og andre arbejdsformer, som bl.a. har til formål at forberede dig og de andre elever på den virkelighed, som er uden for gymnasiet. Især det første halve år kaldet grundforløbet indeholder en del tværgående samarbejde mellem fagene. Undervisningen er grundlæggende organiseret i moduler på 95 minutter. Ud over dette er der i løbet af skoleåret en række opbrud i det sædvanlige skema. I disse perioder er der bl.a. AT-forløb, som er tværgående, tematisk organiserede undervisningsforløb, samt såkaldte skrivedage i forbindelse med projekter. AT er en forkortelse for Almen studieforberedelse. Undervisningsformen stiller store krav til dig om ansvarlighed. Det er meget vigtigt, at du allerede fra starten er indstillet på, at du har en reel frihed og et reelt medansvar, og at det i høj grad er op til dig selv, hvor meget du kan få ud af friheden og medansvaret.

7 7 Aflysning af undervisning Det kan ske, at en lærer bliver syg eller skal på kursus. Hvis der er tale om kortere fravær, vil der normalt ikke blive sat vikar på. Ved længerevarende sygdom eller andet fravær træder en vikar til. Aflysninger af moduler meddeles i Lectio. Hvert fag har en norm for, hvor mange timer der skal læses i det pågældende fag. Ved årets begyndelse er der normalt lagt lidt flere moduler i skemaet, end der skal læses i forhold til årsnormen. Dermed er der plads til evt. aflysninger i årets løb. Hvis der ikke forekommer sådanne aflysninger, aflyser læreren selv de overskydende moduler, således at klassen får det normerede timetal.

8 8 Lectio SU og pc Skolen anvender det studieadministrative system Lectio. Systemet bruges af administration og lærere til en lang række aktiviteter som bl.a. karaktergivning, fraværsregistrering, indkaldelse til forældrekonsultationer, skema og lektier. Du har pligt til dagligt at kontrollere for informationer under rubrikken Besked. Alle elever får en personlig kode til Lectio, der kun giver adgang til elevens egne informationer. Forældre får deres egen kode til Lectio. Vi opfordrer til, at forældre med mellemrum kigger i Lectio. Som det fremgår i afsnittet GHG fra A til Å, er der mulighed for at søge økonmisk støtte, SU, for elever, der er fyldt 18 år. Bøger og matematikprogrammerne Maple og TI-Nspire stilles gratis til rådighed af skolen. Elektroniske ordbøger er der gratis adgang til via internettet. Vi forventer, at alle elever medbringer en pc/ mac i den daglige undervisning og dermed ikke behøver at anskaffe en lommeregner. Pc en vil være til stor hjælp i den daglige undervisning.

9 Nye bygninger! De seneste år har vi på GHG moderniseret vores faciliteter. 9 Vi har bygget en ny miljøhal, der giver gode indendørs muligheder for idræt, oog som udendørs bliver brugt til både undervisning og afslapning forår og sommer og som kælkebakke om vinteren. Vi har også bygget et nyt hus til de æstetiske fag, så billedkunst, dramatik og musik har fået helt nye moderne lokaler til undervisning.

10 10 fra A til Å

11 11 A B ADMINISTRATION Kontoret er normalt åbent fra kl. 8-16, fredag til kl. 15. Sekretærerne hedder Annette Sørensen, Annette Thaning og Susanne Elsgaard. Adresseændring skal meddeles kontoret snarest muligt. BESTYRELSEN Bestyrelsen er skolens øverste myndighed. Den består i øjeblikket bl.a. af repræsentanter for Gentofte skolevæsen, Gentofte Kommune, DTU, Microsoft samt lærere og elever. Formand for bestyrelsen er Stig Wall-Gremstrup. Rektor er sekretær for bestyrelsen. BOGDEPOT Bogdepotet er normalt åbent hver dag kl til kl Bogdepotet bestyres af lederen af studiecentret og to medhjælpere, der har ansvar for udlevering/aflevering af bøger. Husk at skrive navn i bøgerne, så du kan finde dem, hvis de bliver væk. Bind om bøgerne skåner dem og hjælper dig med at kende dem. Har du mistet en bog, skal du betale for den så pas godt på bøgerne.

12 12 C CAFÉARRANGEMENTER I løbet af året holdes forskellige eftermiddags- og aftenarrangementer, som Caféudvalget står for. ELEVSKABE Elever har mulighed for at låne eget aflåst skab for ét skoleår ad gangen. Henvend dig på kontoret, hvis du vil låne et skab. E CYKELPARKERING Parkering af cykler kan ske i cykelkælderen med indgang fra Svanemøllevej eller på Hellerupgårdvej og Svanemøllevej i cykelparkeringen. ELEVAKTIVITETER Idrætslærerne tilbyder frivillig idræt om eftermiddagen i bl.a. volleyball, basketball og fodbold. Skolen tilbyder musikundervisning og stiller lokaler til rådighed til elevbands. Dramatik og billedkunst tilbyder også frivillige elevaktiviteter. ELEVRÅD Skolen har et elevråd med ansvar for mange opgaver i det daglige arbejde. Elevrådet vælger forskellige underudvalg. Elevrådet er repræsenteret i skolens bestyrelse. ELITESPORTSORDNING Elitesportsordningen er for de elever, der dyrker sport på eliteniveau samtidig med, at de tager en studentereksamen. Vi planlægger individuelle forløb med fleksibilitet i forhold til morgentræning, træningslejre og stævner. Elitesportskoordinator Mads Bønnelycke sørger for 3-4 forskellige arrangementer kun for elitesportselever. Vi samarbejder med Team Danmark og Gentofte Kommune om både 3-årige og 4-årige forløb. Så er du elitesportselev og ønsker at indgå i vores ordning, skal du kontakte uddannelseschef Benjamin Haahr Bach. EKSAMEN/TERMINSPRØVER Der afholdes eksamen i maj og juni. Terminsprøver i 2g og 3g foregår i marts. Der er elektronisk aflevering i forbindelse med de fleste skriftlige prøver og eksaminer. Nogle fag kræver dog, at du medbringer en printer. Hvert forår tilbyder skolen et eksamenstræningskursus primært til 2g og 3g.

13 F FERIEPLAN Se kalender på skolens hjemmeside FESTER Skolen arrangerer to fester: Gallafesten, hvor også gamle elever kan deltage, og Forårsfesten, som planlægges af 1g erne. Derudover afholdes et antal elevfester, der arrangeres af Festudvalget. Der er rygeforbud til festerne. FORSIKRING Vi kan desværre ikke dække eventuelle stjålne eller bortkomne værdigenstande, herunder tøj. Det skyldes, at statens regler ikke tillader skolen at tegne forsikring. Et godt råd til alle elever er, at man aldrig efterlader værdigenstande, herunder mobiltelefoner og bærbare pc er, i lokaler, man forlader.

14 14 FORÆLDREMØDER OG - KONSULTATIONER Der afholdes flere forældremøder i 1g. Forældrekonsultation i november er for 1g og 2g elever m. forældre. 3g elever tilbydes konsultation i skoletiden. Tilmelding via Lectio ca. 14 dage inden. FOTOKOPIERING I studieområde 1 findes en elevkopimaskine, som frit kan benyttes til skoleformål. FRAVÆR Skolen skelner normalt ikke mellem forskellige typer af fravær, og alt fravær registreres. Når en elev har to godkendte skolerelaterede aktiviteter på samme tid, vil skolen dog sørge for, at fraværet det ene sted bliver godskrevet. Skolerelaterede aktiviteter er fx idrætsstævner, musicaldeltagelse, besøg på universitet m.m. Højt fravær og manglende aflevering af skriftlige opgaver kan få konsekvenser for det fortsatte studieforløb. Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte en klasseleder eller vejleder, hvis der er spørgsmål vedrørende fravær. Skolens regler og procedurer ved elevfravær kan findes på hjemmesiden. FRISPORT En gang ugentligt tilbyder skolen frisport for elever og (idræts)lærere, der ønsker at dyrke motion efter skoletid. FRITIDSARBEJDE Mange elever har fritidsarbejde i løbet af deres gymnasietid. Vi vil gerne understrege, at vi generelt synes, at fritidsarbejde kan være en god ting, men pas på, at det ikke kommer til at gå ud over skolearbejdet.

15 G I FÆLLESTIMER I løbet af skoleåret afholdes der fællestimer for hele skolen eller udvalgte klasser med musik, teater, foredrag m.m. Da fællestimerne er et supplement til undervisningen, er der mødepligt til disse timer. GLEMTE SAGER Glemte sager bedes indleveres til kontoret og kan hentes på kontoret. INTROTUR For alle nye elever, der begynder i 1g, arrangeres der i begyndelsen af skoleåret en introtur, hvor man som ny elev får mulighed for at lære sine klassekammerater at kende. IT Skolen har en fuldtidsansat IT-tekniker samt en ITmedhjælper med kontor på administrationsgangen. De skal sikre, at skolens pc er, trådløse netværk m.m. er velfungerende. Hver elev får ved skolestart udleveret et unikt login (UNI-login) og password til skolens trådløse netværk, intranet, pc er, læringssystemet Moodle, ordbøger etc. Dette password må ikke overdrages til andre. I alle lokaler er der SmartBoards, dvs. elektroniske tavler. Du er velkommen til at anvende egen pc eller mac på disse. På info.ghg.dk/it kan du med unilogin hente de programmer, som GHG tilbyder gratis til elever, både til pc og mac. GHG tilbyder gratis Officepakke til pc og mac samt lagring i skyen via OneDrive for Business. Der findes også muligheder for udskrift i sort/ hvid og farver. Hvis du får brug for at låne udstyr i undervisningen (kameraer, hovedtelefoner etc.), skal dette altid ske gennem din lærer. HUSK at mærke dit elektroniske udstyr med navn og klasse, herunder lommeregnere, opladere, pc/mac etc. 15

16 16 K L KANTINE Kantinen er åben fra kl Her kan du købe mad og drikkevarer til rimelige priser. Eleverne har et kantineudvalg. KARAKTERER Der gives standpunktskarakterer to gange årligt, november og februar/marts. Der gives desuden årskarakterer i april/maj samt årsprøve- og eksamenskarakterer i juni. LEDELSE Skolens ledelse består af rektor, vicerektor, to uddannelseschefer og en økonomichef. De har kontorer på administrationsgangen i stueetagen. Man kan altid kontakte en leder, hvis man ønsker en samtale. LEGATER Ved skoleårets afslutning uddeler skolen legater, som tildeles efter indstilling fra lærerne. Legaterne kan ikke søges med undtagelse af tilskud til studierejser fra Hartvig Møllers Rejsefond. LEKTIECAFÉ Lektiecaféen er et mødested for elever, der arbejder med lektier, afleveringer og store opgaver. Der er faglærere, og elevhjælpere til rådighed. Lektiecaféen er normalt åben mandag til torsdag fra kl Se Lectio for fag og tidspunkt. Vi opfordrer alle til at besøge lektiecaféen minimum en gang i løbet af 1g. Cafeen bestyres af uddannelseschef Benjamin Haahr Bach LEKTIONSLÆNGDE Lektioner består af moduler på 95 minutter GHG er et ringefrit gymnasium. Du skal selv holde øje med tiden. LOKALER Se vedlagte lokaleoversigt.

17 17

18 18 M LÆSEVEJLEDER Skolens læsevejledere hedder Mette Lander Holm og Christina Blond. De træffes i vejledningsområdet i GHG2 eller efter aftale på mail: og MORGENSAMLING Der holdes normalt morgensamling hver 3. uge i festsalen. Her er der ofte besøg af gæster udefra, mulighed for at give vigtige oplysninger, og der er også plads til en sang eller anden underholdning. Morgensamlingen styres af to af skolens lærere. P ORDENSREGLER Skolen har nogle få og enkle ordensregler. Alle skal vise gensidig respekt over for hinanden. Dette indebærer, at man taler og opfører sig ordentligt over for hinanden. Ordensreglerne omfatter også, at man naturligvis rydder op efter sig overalt på skolen. Det samlede studie- og ordensreglement kan ses på hjemmesiden: POLITIKKER Skolen har en række politikker, blandt andet en alkoholpolitk, og de findes på O MUSICAL Musicalen opføres sidst i januar eller først i februar måned. Her deltager normalt over 100 elever. OPSLAGSTAVLER Ved kontoret findes en opslagstavle med meddelelser fra administrationen. Opslagstavlerne i kantinen og ved trappen kan frit benyttes af eleverne. R PÆDAGOGISK RÅD (PR) Pædagogisk Råd består af rektor samt skolens lærere. Der afholdes ca. fire møder årligt, hvor der drøftes sager af pædagogisk interesse. Elevrepræsentanter kan deltage, men har ingen stemmeret. REJSER I UGE 7 Hvert år i uge 7 tager en del af skolens elever på skirejse eller tur til Prag sammen med andre gymnasieelever i

19 19

20 20 S gymnasiernes vinterferie. Vi skal udtrykkeligt understrege, at skolen ikke har noget med disse rejser at gøre, og de alene foregår på elevernes eget ansvar. Vi opfordrer alle forældre til at tale grundigt med deres søn eller datter om disse rejser. RYGNING Skolen er røgfri. Rygning må efter gældende lovgivning kun foregå uden for skolens område. Dette gælder også til fester. Vi beder alle elever, der ryger, om at overholde reglen. SAMARBEJDSUDVALGET (SU) SU består af repræsentanter valgt af skolens personalegrupper. Udvalget behandler områder, som berører de forskellige personalegruppers arbejdsforhold o.lign. SCIENCE GYMNASIUM GHG er med i gruppen af danske Sciencegymnasier, der har særligt fokus på naturvidenskab i undervisningen. Det indebærer bl.a., at skolen tilbyder frivillige naturvidenskabelige aktiviteter uden for skoletiden, kaldet Science Café. SERVICEAFDELING Skolens serviceafdeling (pedeller) består af fire medarbejdere og ledes af serviceleder Kim Bugge. De har kontor i bygningen til venstre i indkørslen til skolen. Her opbevares bl.a. glemte sager. Glemt IT og andet elektronisk udstyr (mobiltelefoner, lommeregnere) indleveres på kontoret. SKEMA Skolen har 14-dages skema og moduler á 95 minutter. Skema- og lokaleændringer kan ses i Lectio. SKOLESTART Skolestart er normalt i uge 33. Tidspunkt fremgår af Lectio.

21 STUDIECENTER Studiecentret giver eleverne adgang til relevant viden inden for flere områder: Dokumentarfilm, danske og internationale databaser, internetressourcer, bøger, tidsskrifter og aviser. Eleverne kan benytte Studiecentret til informationssøgning, læsning og gruppearbejde. Lederen af studiecentret, Per Vilhelm Hansen, træffes normalt fra mandag til torsdag 8-16 og fredag 8-15 eller efter aftale på Han yder hjælp til bl.a. informationssøgning og udlån. STUDIEREJSER Der er studierejser i 2g for alle klasser, normalt i uge 41. Studieturen er en del af undervisningen og varer fem dage. Beslutning om rejsemål tages i 1g. En studierejse må normalt max. koste kr. Elever, der ikke har mulighed for at betale for hele rejsen, kan søge støtte fra Hartvig Møllers rejsefond. Ansøgning afleveres på kontoret. I 3g har T klasser/hold mulighed for en 2-3 dages studierejse i deres studieretningsfag. STUDIERETNINGER Skolens oprettede studieretninger kan ses på www. ghg.dk. I november offentliggøres udbuddet af studieretninger for det kommende år. SU (Statens uddannelsesstøtte) Elever, der er fyldt 18 år, kan modtage økonomisk støtte fra Statens Uddannelsesstøtte. Elever på 18 og 19 år er afhængige af forældreindkomsten ved beregning af SU. Vejlederne orienterer om reglerne. Du skal være studieaktiv for at få SU. Hvis du forsømmer, har skolen ret til at meddele SU, at du ikke er studieaktiv og dermed stoppe udbetalingen. Du kan få hjælp til SU-problemer på kontoret. Du skal selv ansøge om SU på TRANSLOKATION OG ÅRSAFSLUTNING 3g ernes sidste skoledag i maj fejres traditionelt 21

22 22 U V med forskellige aktiviteter. Translokation afholdes den sidste fredag i juni, hvor pårørende inviteres til at deltage. Her er taler, uddeling af legater og beviser samt sang og musik. TRANSPORTUDGIFTER Du kan søge om at få rabat på transportudgifter (Hyper Card) på UDMELDELSE Hvis en elev ønsker at melde sig ud, skal administrationen have besked, efter eleven har haft kontakt med sin studievejleder. Meddelelsen skal være påført forældres accept, hvis eleven er under 18 år. Studiekort og alle bøger skal ved udmeldelsen afleveres i bogdepotet. VEJLEDNING Vejledningsfunktionen består af studievejledere og læsevejledere. Til hver klasse er der knyttet en vejleder, der skal rådgive om, hvorledes du bedst Ø Å gennemfører et gymnasieforløb. Derudover står de til rådighed for eleverne i individuelle spørgsmål. Vejlederne har kontor i den nye bygning GHG2. Træffetider for den enkelte vejleder kan ses på skolens intranet. Der er knyttet en ekstern vejleder til skolen, som skal orientere om videregående uddannelser og erhverv. Der afholdes en række fælles arrangementer for klasserne, og der er en månedlig træffetid for individuelle samtaler. Se opslag på vejledningens opslagstavle over for kontoret. ØKONOMIAFDELING Skolens økonomiafdeling består af økonomisekretær Tina Christensen, og økonomichef Jan Sørensen. De tager sig bl.a. af økonomi i forbindelse med studierejser. ÅRSNORM For hvert eneste fag i gymnasiet eksisterer en norm for hvor mange timer, der skal læses i faget. Ved årets begyndelse er der lagt flere timer i skemaet, end der skal læses i forhold til årsnormen. Dermed er der plads til evt. aflysninger i årets løb.

23 23

24 JEG GHG

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk

Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Velkommen! Gammel Hellerup Gymnasium Svanemøllevej 87 / 2900 Hellerup T. 45 11 51 51 / adm@ghg.dk www.ghg.dk Kære nye elev og forældre 3 Med dette hæfte vil vi gerne byde jer velkommen til Gammel Hellerup

Læs mere

Kære nye elev på Morsø Gymnasium

Kære nye elev på Morsø Gymnasium Kære nye elev på Morsø Gymnasium Vi er glade for at du har valgt at blive elev på Morsø Gymnasium og vi glæder os til at se dig den 12. august. Vi vil med dette hæfte give dig en introduktion til hverdagen

Læs mere

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å

PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å PADERUP GYMNASIUM FRA A-Å Velkommen til Paderup Gymnasium Kære nye elev Vi har glædet os meget til at tage imod dig. Du kan i denne introduktion se en del praktiske oplysninger om dit nye gymnasium, og

Læs mere

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB)

Adm 1 - Økonomi Birthe Madsen (BMA) Erna Vang (EV) Adm 2 Lærer- og elevadministration Ulla Brixen (UB) Gitthe Bekker (GTB) Administration Rektors kontor Adm. 3 Rektor Peter Kuhlman (PK) er skolens pædagogiske og administrative leder og kan som regel træffes alle dage mellem kl. 9 og kl. 15. I øvrigt udføres det daglige administrative

Læs mere

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm.

Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere, kantine mm. ELEVHÅNDBOG 2015 ELEVHÅNDBOG 2015 Kolding Gymnasium Skovvangen 10 6000 Kolding Telefonnumre: Administrationen... 76 33 96 00 (m. omstilling til rektor, uddannelsesledere, assistenter, studievejledere,

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14

HHX og HTX. Elevhåndbog 2013-14 HHX og HTX Elevhåndbog 2013-14 1 Indhold Uddannelseschef Klaus Kristiansen har ordet 4 Uddannelsesleder Ann Due har ordet 5 Adgang til skolen 6 Bøger 6 Eksamener og prøver 6 Elevråd og elevdemokrati 7

Læs mere

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16

HHX og HTX. Elevhåndbog 2015-16 HHX og HTX Elevhåndbog 2015-16 1 Indhold Campus Bornholm på Facebook Campus Bornholm har en facebookside, hvor du kan følge med i, hvad der sker over hele Campus Bornholm. Elevjournalister fra de forskellige

Læs mere

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever

ABC 2015. Nyttige informationer til nye elever ABC 2015 Nyttige informationer til nye elever RØNDE GYMNASIUM Kr. Herskindsvej 6 8410 Rønde T. +45 8637 1977 F. +45 8637 3402 kontor@roende-gym.dk www.roende-gym.dk SKOLESTART Tirsdag, den 11. august 2015:

Læs mere

Tornbjergguiden 2013-1214

Tornbjergguiden 2013-1214 Tornbjergguiden 2013-1214 ADRESSEÆNDRING Ændringer i adresse, telefonnummer og e-mail samt navneforandring skal omgående meddeles kontoret. Hvis man har hemmeligt telefonnummer, er det vigtigt, at administrationen

Læs mere

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus

Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus 2013 Frederikshavn Gymnasium & HF-kursus Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...15 Gymnasiet og HF...16 Udbud af uddannelser...23 Skriftlige

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2015 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.00 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Glimt fra forårskoncerten 2008

Glimt fra forårskoncerten 2008 Glimt fra forårskoncerten 2008 Indhold Velkommen til skoleåret 2008/2009 2 Introduktion for 1.g'ere 3 Skolens ABC 4 Gymnasiets fag og opbygning 10 Gymnasiets organisation 12 Undervisning og andre aktiviteter

Læs mere

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk

Handelsgymnasiet. Elevhåndbog 2011/2012. www.rhs.dk Handelsgymnasiet Elevhåndbog 2011/2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole... 4 Velkommen på Handelsgymnasiet... 5 Studiemiljø... 6 Sådan er det at starte...6 Elevrådet...7

Læs mere

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6

1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 1 1. VELKOMMEN TIL HANDELSGYMNASIET KØBENHAVN NORD HILLERØD... 6 2. SKOLENS VÆRDIER... 7 3. SKOLENS ADRESSE OG ORGANISATION... 8 4. SKOLEBETJENTE:... 9 5. MØDETIDER... 9 6. SKEMAER... 9 7. HANDELSGYMNASIET

Læs mere

INFORMATION TIL NYE ELEVER

INFORMATION TIL NYE ELEVER INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 AALBORG KATEDRALSKOLE 2011 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk

Erhvervsuddannelser. Elevinformation 2011-2012. www.rhs.dk Erhvervsuddannelser Elevinformation 2011-2012 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelser...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg

Læs mere

INFORMATION TIL NYE ELEVER

INFORMATION TIL NYE ELEVER INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 AALBORG KATEDRALSKOLE 2012 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER

1 INFORMATION TIL NYE ELEVER 1 INFORMATION TIL NYE ELEVER AALBORG KATEDRALSKOLE 2014 2 Udgiver Aalborg Katedralskole Sankt Jørgens Gade 5, 9000 Aalborg Tlf. 96 31 37 70, kl. 8.15-14.15 Fax: 98 13 08 77 e-mail: adm@aalkat-gym.dk www.aalkat-gym.dk

Læs mere

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2015-16 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2015-16 Velkommen! Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole!

Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! STX 2014/15 1 Kære nye elever og forældre til nye elever i 1g! Velkommen til Mulernes Legatskole! Starten på et helt nyt uddannelsesforløb på en helt ny skole er præget af mange nye indtryk og informationer.

Læs mere

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2014-15

Information til nye elever på. Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole. skoleåret 2014-15 Information til nye elever på Birkerød Gymnasium, HF, IB & Kostskole skoleåret 2014-15 Velkommen Nedenfor finder du en række praktiske informationer, der forhåbentlig kan være med til at besvare nogle

Læs mere

Velkommen til Tradium Mariagerfjord

Velkommen til Tradium Mariagerfjord Velkommen til Tradium Mariagerfjord Kære Elev Velkommen til ungdomsuddannelserne på Tradium Mariagerfjord. Vi glæder os til samarbejdet med dig. Vi håber elevhåndbogen bliver et godt redskab for dig, så

Læs mere

I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..?

I det følgende vil vi gennemgå en række punkter, som vi har erfaret, at mange forældre, gerne vil informeres om. Hvad nu hvis..? Kære forældre (Pt er vi i gang med at implementere en ny hjemmeside for NGG. Der kan derfor være henvisninger i det følgende, som ikke længere gælder, idet en del fra den nuværende hjemmeside vil blive

Læs mere

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk

Elevinformation 2012/2013. www.rhs.dk Elevinformation 2012/2013 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Erhvervsuddannelserne...4 Vores forventninger til dig...5 Studiemiljø...6 Studiemiljøaktiviteter...6 Studiemiljøudvalg og elevråd...6

Læs mere

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser

Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser Velkommen til Aalborg Handelsskoles erhvervsuddannelser ELEVHÅNDBOG - 2015/2016 Få svar på de mest almindelige spørgsmål, find kontaktoplysninger på skolens personale og se billeder af underviserne. Dette

Læs mere

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk

Elevhåndbog 2015/2016. www.rhs.dk Elevhåndbog 2015/2016 www.rhs.dk Indholdsfortegnelse Velkommen til Roskilde Handelsskole...4 Velkommen på Handelsgymnasiet...5 Studiemiljø...6 Sådan er det at starte...6 Elevråd... 7 Fredagscafé... 7 Fester...8

Læs mere

Studiehåndbog 2014-2015 Teknisk Gymnasium Hillerød

Studiehåndbog 2014-2015 Teknisk Gymnasium Hillerød Studiehåndbog 2014-2015 Teknisk Gymnasium Hillerød 1 2 Velkommen til Teknisk Gymnasium Med denne studiehåndbog byder vi dig velkommen til skoleåret 2014-15. Vi håber at det vil blive et godt skoleår for

Læs mere

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08

LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 LGintro13.indd 1 14/06/13 07.08 Navn: Klasse: Lemvig Gymnasiums mål Vi uddanner naturligvis først og fremmest studenter og HG-elever efter lovgivningen, men vi ønsker også at leve op til vores egne målsætninger,

Læs mere

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS

VELKOMMEN TIL FREDERIKSHAVN GYMNASIUM & HF-KURSUS Indhold Velkomst ved rektor... 2 Velkomst ved elevrådsformanden... 3 Værd at vide... 4 Kort over skolen...14 Gymnasiet...15 HF...19 HF Søfart...20 HF-eksaminer...21 Udbud af uddannelser...22 Skriftlige

Læs mere