Første workshop for lokale impact coaches afholdt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Første workshop for lokale impact coaches afholdt"

Transkript

1 Første workshop for lokale impact coaches afholdt Den maj afholdtes de første workshops for de nye lokale impact coaches. På disse undervisningsdage blev deltagerne introduceret til deres nye rolle og fik de første værktøjer til, hvordan de fremover bedst kan understøtte implementeringen af synlig læring på skolerne. Her kan du læse en reportage fra en af dagene. Tekst og foto: Karina Janø, kommunikationskonsulent i Gentofte Kommune Det er den tredje af i alt fire workshopdage for de lokale impact coaches (LIC) i firekommunesamarbejdet Alle børn skal lære at lære mere. Der er i alt 212 LIC ere i projektet og disse er fordelt ud på fire kursusdage med samme program. Dagene skal give et indblik i projektet, i deltagernes roller som LIC er, og illustrere hvordan de kan være med til at sætte synlig læring på dagsordenen på deres respektive skoler. Onsdag er ca. 50 LIC ere mødt op fra morgenstunden på et solbeskinnet Lyngby Stadion, centralt placeret mellem de fire kommuner. Hver kursusdag bliver indledt med en velkomst fra en af de fire skolechefer, og i dag er det Hans Andresen fra Gentofte Kommune, der byder velkommen, mens deltagerne får kaffe og hjemmebagt morgenbrød: Det er nu projektet skal til at leve i virkeligheden, siger han og understreger at tilgangen til dette er båret af nysgerrighed:

2 Vi gør noget nyt og anderledes og vi skal have mod til at lære af vores fejl. Der skal mod til at kaste sig ud i det her. Og som lokale impact coaches er I nøglepersoner men I er ikke alene i dette, I skal spille tæt sammen med ledelsen. Ikke one size fits all Efter lidt praktisk information fra projektleder Morten Kliim- Due, opstiller Martin Steno fra Challenging Learning, der faciliterer processen, læringsmål for dagen ganske i projektets ånd. Det skal nu handle om impact coachens rolle på skolen. Han fortæller deltagerne, at de skal se på, hvad de kan tænke sig at få fremdyrket på deres egne skoler, da det ikke er et one size fits all -projekt. Han viser en video fra en skole på New Zealand, hvor man i mange år har arbejdet succesfuldt med synlig læring. I videoen fortæller elever fra skolen om, hvordan synlig læring har ændret deres læring radikalt. Alle er i stand til at have disse samtaler, alle er i stand til at have denne dialog, understreger Martin Steno efterfølgende og lægger op til dialog om videoen ved bordene. I plenum bliver der derefter spurgt ind til, hvad LIC erne tænker, når de ser videoen: Jeg tænker bevidstheden om, hvad det vil sige at lære, siger en deltager og en anden stemmer i: Jeg synes det med mindsettet, undervisningen i deres tilgang til læring, det vil vi gerne have materiale om eller udarbejde. Det er fundamentalt i denne proces, at det handler om min tilgang til læring. En anden deltager fremhæver, at hun ser progressionen som en motivationsfaktor for børnene, at disse i videoen rent visuelt kan se på en tavle, der er hængt op i lokalet, at de rykker sig. Martin Steno forklarer, at tanken er at rykke ved pædagoger og læreres mindframes først, og så derefter elevernes. Afmystificering af rollen som impact coach Efter mere debat, gruppearbejde og en god pause tager Marianne Skogvoll, som er den anden konsulent fra Challenging Learning, der faciliterer processen, nu over det skal handle om tankesæt for impact coaches: Vi skal forsøge at afmystificere impact coachrollen, indleder Marianne og fortsætter: Vi kunne kalde det en vejleder i stedet. Men en

3 vigtig del er ordet impact, som repræsenterer data og evidens. For at man kan evaluere om den indsats, vi laver rækker, må vi have data og evidens. Og her taler vi ikke kun om tal og testresultater. Evidens kan være information, man samler ind gennem observationer, samtaler med medarbejdere eller i klassen, eller i en fokusgruppe det er et vidt begreb. Det er ikke et testregime, hvor vi måler og taler effektstørrelse fra morgen til kvell (aften, red.). Marianne Skogvoll er nordmand og forsøger omhyggeligt at tale tydeligt og ikke for hurtigt til de danske deltagere. Hun holder inde lidt, inden hun konstaterer: Impact coaches skal være gode til at stille spørgsmål til den information, de samler ind, og de opfattelser og forståelser, de møder. Derfor hedder det impact coach og ikke bare coach. Også læring for Impact Coach ene Gennem dagen og de forskellige diskussioner i både grupper og plenum bliver der også luftet bekymringer fra deltagerne, både om tidsforbrug, digitale værktøjer og lærer/pædagog-samarbejde. Nogle synes, at det er godt at få ansvar i projektet, og at det er spændende, at det kun kan lade sig at gøre i samarbejde med de andre LIC'er på tværs. Rådet fra Marianne Skogvoll og Martin Steno er klart: I skal også selv se det som en læring. Det kan være, at der er nogle ting, I har brug for at lære om hen ad vejen. Hav fokus på, hvor meget du kan få andre til at rykke sig.

4 Der diskuteres livligt ved bordene og Marianne Skogvoll kæmper en brav kamp for at få de fremmødte lærere og pædagoger til at holde op med at snakke igen. Selvom den tidligere lærer og skoleleder forsøger sig med diverse norske teknikker fra klasselokalet, har det ingen virkning. Så hun beslutter sig for at gå i gang med at tale igen. Deltagerne skal nu tale om deres egne tankesæt, holdninger, værdier, erfaringer, der er med til at styre deres valg, og som kommer til udtryk i praksis. Vi har stærke opfattelser, nogle er vi meget bevidste om, siger Marianne Skogvoll, der forklarer, hvordan lærernes egne opfattelser influerer deres undervisning. Der bliver også tid til at høre om den kommende foundation day i august, hvor alle lærere og pædagoger fra de fire kommuner skal være med. Dertil fortæller Marianne og Martin om, hvordan skolen skal arbejde videre efter denne dag og deltagerne får tips til praktik og planlægning. Afslutningsvis fortælles der om Evidence into Action, hvor man arbejder med baseline og strategiplan for egen skole, samt det online supportsystem LIC erne kan benytte sig af. På sigt følger endnu tre kursusdage for deltagerne, men for nu går de hjem med masser af ny viden og stof til eftertanke. VOX POP Christa Elkjær, LIC fra Tranegårdsskolen, Gentofte Kommune Hvad synes du om dagen? Den var meget fin, det var fint planlagt og orkestreret og hang fint sammen. Hvad er det nye for dig i rollen som impact coach? Eftersom jeg er lærer uden andre særlige funktioner lige nu, er det coachingfunktionen der er ny, samt det at være med til at planlægge og være bindeled mellem kollega og ledelse. Der er et lidt asymmetrisk forhold mellem kollega og ledelse. Jeg er ved at tage en diplomuddannelse i ledelse og jeg synes, at vi har en spændende udfordring foran os. Jeg anerkender, hvis der er udfordringer og glæder mig til at tage dem op. Hvad motiverer dig som impact coach? Både forandringsprocessen, som vi skal ind i, og rollen i sig selv at være med til at styre nogle processer og være direkte bindeled til ledelsen på en anden måde end jeg er vant til.

5 Og det at være med til at starte noget op, og se det udvikle sig og se det være færdigudviklet på et tidspunkt. Hvordan tænker du, at en god proces med kolleger om sparring og rådgivning vil være? Vi skal have fat i nogle af de pinde, der gør det til en god proces, og så skal vi have tillid og ejerskab til opgaven. Det kan gøres på mange forskellige måder. Vi forholder os anerkendende på Tranegård og lægger vægt på, at alle skal have ejerskab til projektet. Hvor forventer du at være som impact coach om et år? Jeg har ikke 100 pct. greb om processen endnu. Men jeg er mere oplyst om, hvor vi skal hen, og hvad der er den bedste vej, og har en klarere fornemmelse af, hvor mine kollegaer er i denne proces. Hos os er der stor skepsis over for projektet, og den mur vil jeg gerne være med til at bryde ned. Jeg synes, jeg kunne fornemme blandt de andre IC ere, at vi lige nu ikke har helt styr på processen, og vi mangler lidt uddannelse, apropos at få skabt tillid og ejerskab til processen. Men jeg er ikke alene og lige om lidt kommer det jo, og det bliver rart. Isabel Mossing, LIC fra Fuglsanggaardsskolen, Lyngby-Taarbæk Kommune Hvad synes du om dagen? Jeg var spændt og forventningsfuld, men jeg synes, at jeg gik derfra med en lidt frustreret fornemmelse af, at jeg stadig ikke ved, hvordan jeg konkret skal coache mine kollegaer til at være anderledes lærere, end de er i dag. Jeg håber det kommer på sigt. Jeg har en kollega, der har prøvet en lignende type udviklingsarbejde før, og hun siger, at det nok kommer senere, men det er jo snart sommer, og så kommer dagen efter ferien, hvor vi starter. Jeg vil gerne vide mere om, hvad jeg skal gøre, så jeg kan byde ind med noget, der er troværdigt. Hvad er det nye for dig i rollen som impact coach? Det er meget nyt at være så konkret med at lave skoleudvikling. Jeg arbejder på læringscentret, og en af mine fornemste opgaver er at lave udvikling og at bruge min fantasi, men det er ikke nødvendigvis nemt. Jeg er relativ ny på skolen. Hvad motiverer dig som impact coach? Helt klart fokusset på skoleudvikling, hvordan jeg kan gå ind og motivere læreren til at tage nye ting ind i deres undervisning, som kan inspirere og udvikle deres profession. Hvordan vil du gøre det? Det er godt at gøre i faggrupper. Vi har organiseret det i såkaldte fagsøjler, jeg står for sproglærerne i udskoling, tysk og fransk, og vi ser på, hvordan vi kan inddrage det på en

6 ordentlig måde i eksperimenterende læringsrum. Jeg håber ikke, at det bliver for kasseagtigt, men bliver skoleudvikling. Man må eksperimentere og bruge det gode, der er i den kultur, der er på ens skole. Hvordan tænker du, at en god proces med kolleger om sparring og rådgivning vil være? Vi har lavet eksperimenterende fællesskab, som er et læringsrum, hvor vi prøver os frem og tillader os at lave fejl. Vi deler og sparrer med hinanden og der er en god kultur for, at vi kan dele, fejle og undgå misforståelser. Jeg problematiserede onsdag på workshoppen, om vi får ordentlig tid til synlig læring, eller bliver det to timer hist og her. Jeg ved, at lærerne er pressede på tid, så der skal arbejdes med modstand for os som vejledere. Men vi må arbejde med ambitionsniveauet, tage små skridt og fejre små succeser, og samle dem sammen, så vi har noget at bygge videre på. Hvor forventer du at være som impact coach om et år? Forhåbentlig sidder jeg i et solidt team med de andre IC ere, her på skolen i hvert fald, men jeg håber også, at jeg kan mødes med IC'erne fra de andre skoler og udveksle erfaringer og lære af dem.

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING

Synlig læring. Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Skriv for at indsætte tekst Synlig læring Synlig læring APRIL 2015, NR 1 SYNLIG LÆRING Indholdsfortegnelse Vores fælles uddannelse i synlig læring - formål og værdier s.2 Projektets organisering og samarbejdspartnere

Læs mere

De seneste års besparelser, samdrift af

De seneste års besparelser, samdrift af Fra brandslukker til leder Af Marie Juul Hansen, Louise Laustsen Pedersen og Carsten Hornstrup, MacMann Berg De seneste års besparelser, samdrift af lokalcentre og udviklingen af en teambaseret organisation,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

Velkommen til den nye skoledag

Velkommen til den nye skoledag Velkommen til den nye skoledag Pjecen er udgivet af Københavns Kommune - Børne- og Ungdomsforvaltningen Grafisk formgivning: Gurli Nielsen - Børne- og Ungdomsforvaltningen, 1408-34 Foto: Colourbox og private

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015

Kate Dyg Johansen Bachelor eksamen 16-01-2015 Indhold Bilag 1... 2 Observation 1 2-3 Skole 1... 2 Bilag 2... 5 Det kvalitative Semistrukturerede Interview - skole 1... 5 Bilag 3... 9 Observation 1-2-3 Skole 2... 9 Bilag 4... 13 Det kvalitative Semistrukturerede

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Evaluering af projekt Pitstop

Evaluering af projekt Pitstop Evaluering af projekt Pitstop Et toårigt, tværfagligt samarbejdsprojekt mellem Charlotteskolen og Fritids- og Ungdomsklubben 5 eren, med det formål at undgå eksklusion af elever fra skolen ved hjælp af

Læs mere

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen

Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Resumé af rapporten Fremtidens Innovative Folkeskole Ledelse af innovation i folkeskolen Den danske folkeskole skal være et innovativt læringsmiljø, der giver eleverne kompetencer til at tænke selvstændigt

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning

Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning. Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Det handler om meget mere end forebyggelse af mobning Evalueringsrapport om FIU projektet Samarbejde på arbejdspladsen indsats mod mobning Marianne Linnet og Michael Rothe Juni 2012 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

STAR. Orla Dahl Jepsen

STAR. Orla Dahl Jepsen STAR Internt Actona-magasin om lederudvikling i milliardklas sen For 8-10 år siden sagde jeg klart: Uddannelse er opreklameret. De ord er jeg ikke bange for at tage i mig igen. På den måde vil jeg også

Læs mere

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed

Den Sociale. Magasinet. Udviklingsfond. Dokumentation. Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed ISSN 1903-5497 Den Sociale Magasinet Udviklingsfond Dokumentation Merværdi gennem inddragelse, udvikling og gennemsigtighed 2 SUF MAGASINET Maj 2013 Redaktion: Suzette Frovin, Margrethe Langer, Michael

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Lærende møder og konferencer i praksis

Lærende møder og konferencer i praksis Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn Lærende møder og konferencer i praksis People s Press Lærende møder og konferencer i praksis Steen Elsborg og Ib Ravn, 2006 1. udgave, 1.

Læs mere

Det vi gør godt og gerne vil kendes på

Det vi gør godt og gerne vil kendes på TEMA Stress Værktøj 5 Det vi gør godt og gerne vil kendes på Sådan finder I sammenhængen mellem hverdag og vision 1 Indhold Introduktion Processen Lav et oplæg til at indlede processen Mening og sammenhæng

Læs mere

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder

HR-STRATEGI TRIVSELSMÅLINGER. Metoder. Forslag til metoder Metoder Forslag til metoder Refleksion over værdierne i politikken for attraktiv arbejdsplads 10 livgivende faktorer Japansk konsensusmetode Associations-metode AI (Appreciative Inquiry) - byg fremtiden

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til

Derefter fik jeg tid til at introducere mig selv. Kent stemte i, at det ikke er noget ledelsen har sat mig til Bilag 1 Observationsnoter fra den 9. juni 11 på Gudenåcentret Fælles personalemøde for alle 4 afdelinger på plejehjemmet Jeg lagde ud med at blive introduceret Da alle medarbejdere var dukket op sagde

Læs mere

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011

Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interview med Janus Fredag d. 8. april 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Janus Rosa laver en kort introduktion af projektet det er rigtig spændende for os at høre om dine erfaringer

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Projekttitel Fra traditionelle møder til facilitering af møder, der skaber værdi og mening

Projekttitel Fra traditionelle møder til facilitering af møder, der skaber værdi og mening Evaluering Projekttitel Fra traditionelle møder til facilitering af møder, der skaber værdi og mening Projektnummer Projektperiode 1.1.07 31.1.08 Projektbeskrivelse Projektets formål og mål Projektets

Læs mere

Nyhedsbrev. Velkommen. Nyt website

Nyhedsbrev. Velkommen. Nyt website MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 5 M a j 2 0 1 2 Velkommen I d e t

Læs mere

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den

En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den I dette kapitel får du: 7. Læring sagen og En introduktion til læringsteori samt hvordan du bruger teorien, sådan at viden omsættes til handling kompetenceudvikling i den Redskaber til hvordan du kan fremme

Læs mere