Social kapital i folkeskolen Relationer, dokumentationskrav, forandringer & trivsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social kapital i folkeskolen Relationer, dokumentationskrav, forandringer & trivsel"

Transkript

1 Social kapital i folkeskolen Relationer, dokumentationskrav, forandringer & trivsel Helsingør Lærerforening den , Frederiksdal Hans Jørgen Limborg:

2 Eftermiddagens fire temaer: Hvad er social kapital og lidt om nøglebegreberne tillid, retfærdighed og samarbejdsevne Hvorfor denne opmærksomhed på social kapital? Dokumentationskrav i folkeskolen set i lyset af social kapital Kan man øge den sociale kapital?

3 En definition Virksomhedens sociale kapital er den egenskab, der sætter organisationens medlemmer i stand til i fællesskab af løse dens kerneopgaver

4 Sum med jeres side m/k Hvad tænker du om den sociale kapital i din egen institution?

5 For at kunne løse den fælles opgave er det nødvendigt : At kunne samarbejde om løsningen At have tillid til dem man samarbejder med At det hele foregår på en retfærdig måde

6 Tillid-hvad er det på en arbejdsplads? Ledelse medarbejderne Ledelsen afgiver kontrol til medarbejderne i forventning om, at medarbejderne gør deres bedste for at løse arbejdsopgaverne Medarbejderne ledelsen Medarbejderne har tillid til ledelsen udøves for at varetage det fælles bedste Medarbejder medarbejder Velvillighed gode hensigter Kompetence i ord og handling Konsistent adfærd sige hvad man gør & gøre hvad man siger Lytte til andre og dele ansvar Er ikke noget, man kan forlange eller kræve af andre.

7 Retfærdighed Handler grundlæggende om at tingene går ordentligt for sig på arbejdspladsen: Konsistens mellem hvad der siges og gøres De berørte informeres og involveres Respekt - alle synspunkter mødes seriøst Synlighed og gennemskuelighed i fordeling af goder Forklaring på svære beslutninger Ankemulighed

8 Samarbejdsevne Samarbejdet på en arbejdsplads handler om drift, udvikling og strategi her og nu, i morgen og på lang sigt Samarbejdet udvikles gennem: Strukturelle rammer: muligheder for samarbejde Opgavefællesskab Kompetence-afstemning: hvem må/kan hvad? Strategi: fælles mål Fælles normer Rolleafklaring Anerkendelse

9 Det er ikke nok, at de ansatte er dygtige til deres fag Relationel koordinering er afgørende for kvalitet, produktivitet og trivsel Koordinering Fælles sprog og viden Fælles mål Gensidig respekt Kommunikation Timing og hyppighed Præcision Problemløsning Jody Hoffer Gittell

10 Gittels spindelvæv AMO/SU Skoleledelsen Skolens koordinationsudfordring Indskoling Læger Skoleforvalt ning Undervisning Mellemtrin Socialforvaltning Udskoling Forældre?

11 Virksomhedens sociale kapital Samarbejdsevne Kerneopgaven Retfærdighed Tillid

12 Social kapital og stress Stress (point) 40 34, ,5 25, , Lavt Under middel Over middel Højt Social kapital (Kvartiler) NFA 2005

13 Social kapital og mobning i Københavns Kommunes skoler og institutioner 20 19,6% 15 11,4% 10 6,0% 5 3,8% 0 Under 3,75 3,75-4,8 4,8-5,6 Over 5,6 Københavns kommune, BUF 2008

14 Fraværsdage/år Retfærdighed og fravær 12,1 7,6 8,3 6,5 6,3 5,8 4,5 5,1 Lav Under middel Over middel Høj Kvinder Mænd Retfærdighed NFA 2005

15 Social kapital og skolekarakterer En undersøgelse af 88 amerikanske skoler (2.167 lærere, forældre og 88 ledere) Elevernes sociale baggrund Lærernes erfaring Skolernes sociale kapital Karakterer i mundtlig engelsk Karakterer i matematik Leana & Pil. Organization Science 2006;17:

16 Social kapital og trivsel i Københavns Kommune 4,7 Trivsel 2008 Selvejende institutioner 4,6 Special institutioner Børnehaver Vuggestuer 4,5 Fritidshjem 4,4 Hele København * Integrerede institutioner 4,3 4,2 Specialskoler Folkeskoler 4,0 4,1 4,2 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5,0 Social kapital

17 Ofte store forskelle på institutioner. Her skolerne i en provinskommune Retfærdighed Sp Ly 70 Sv No Hy Te 60 Ba So Ka 50 Mø Ro DK 40 Gr Lodret tillid

18 Social kapital og anerkendelse i arbejdet i en kommunes skoler Anerkendelse 80 E B A 70 H F DK G D C 60 L J I 50 K Social kapital

19 Social kapital og job tilfredshed i en kommunes skoler Jobtilfredshed E C 70 DK D A G B 60 F 50 L J H 40 K I Social kapital

20 Social kapital og ledelseskvalitet i en kommunes skoler Ledelseskvalitet 70 D C A B 60 F G E H DK 50 I J 40 L K Social kapital

21 Social kapital og arbejdsmængde i en kommunes skoler Arbejdsmængde (kvantitative krav) L K J I H DK F G E D B A 30 C Social kapital

22 Har vi brug for et nyt begreb? Vi kender til sammenhængen mellem helbred og trivsel og arbejdets fysiske rammer Vi kender til sammenhængen mellem helbred trivsel og organisation, kompetencekrav mm. Men også relationer er afgørende for trivsel og helbred?

23 SUMME PAUSE Sum med jeres side m/k Hvorfor er der så stor forskel på skoler?

24 Social Kapital skabes på den enkelte arbejdsplads I et projekt om psykisk arbejdsmiljø opdagede vi, at der er stor forskel på arbejdspladser, der grundlæggende har de samme arbejdsbetingelser? Et konkret eksempel: To afdelinger på en døgninstitution med 12 huse Samme topledelse, samme opgave, samme uddannelser, samme organisation, samme borgergruppe mm Et grønt hus og et rødt hus

25 Resultater fra institution A Det grønne hus Maj 2005

26 Resultater fra institution Enghuset B Det maj 2005 røde hus Krav i arbejdet Relationer og ledelse

27 Fravær og personaleomsætning "Det grønne hus" Lavt sygefravær ingen langtidssyge Stabil personalegruppe Indkøring af nyansatte ses som en pædagogisk udfordring "Det røde hus Højt sygefravær - flere langtidssyge Hyppig personaleudskiftning Indkøring opfattes som en arbejdsbelastning

28 Struktur og indflydelse "Det grønne hus" Personalemødet fungerer og træffer beslutninger (faste rammer, åbent ref.) Udnytter at have indflydelse på rammerne gennem valgte repræsentanter "Det røde hus Personalemødet drukner i snak og anekdoter Har ikke fået valgt TR og SiR

29 Registrering og dokumentation "Det grønne hus" Bruger Pædagogiske Udviklings Planer som pædagogisk værktøj til evaluering og kommunikation Laver enkle systemer for at opfylde andre registreringskrav "Det røde hus" Oplever PUP som et uoverkommeligt krav i en travl hverdag. Registreringer må laves som ekstraarbejde

30 Ledelse "Det grønne hus" Pædagogisk personaleledelse Uddannelse anvendes som udvikling af gruppen Skaber rum og tid til at arbejde med egne relationer Eksklusion af afvigere "Det røde hus" Opgave til opgave ledelse Uddannelse ses som belønning for den enkelte Får klaret dagen og vejen Plads til alle!

31 Sociale relationer i 2 ens huse Det effektive og velfungerende hus Fokus på opgaven fælles mål Dialog og ansvar for helheden Opbakning til én pædagogisk linie Bruger energi på det de kan handle på Uddelegering af ansvar Huset med dårlig trivsel Fokus på følelser Uformelle magtkampe Forskellige tilgange trives Leder svært ved at skabe forslag Interne uenigheder

32 Forskellen lå i varetagelsen af relationerne og tilgangen til opgaven?

33 Den positive udviklingsspiral Efter Gittell

34 Den negative udviklingsspiral Efter Gittell

35 SUMME PAUSE Sum med jeres side m/k Hvad tænker du nu om den sociale kapital i din egen institution?

36 PROJEKT ENGAGEMENT ELLER MISTILLID - KONTROL, EVALUERING OG SOCIAL KAPITAL I FOLKESKOLEN Antagelser: Det øgede omfang af krav til registrering og dokumentation tager tid fra kerneopgaven, men opleves også som krænkende og udtryk for mistillid Den enkelte skoles sociale kapital har betydning for, hvordan skoler og forvaltning formår at møde krav til registrering og dokumentation 36

37 Forløb projekt Engagement eller mistillid Seminar for de to kommuner Seminar for hver af de to kommuner Trivselsmåling alle skoler i Faxe Kvalitativ kortlægning 7 skoler -Historieværksted -interview Observation Fokus på forvaltningerne Trivselsmåling alle skoler i Faxe Indsatser skoleår 2010/11 Aftale med 7 skoler Handleplaner: skoler og forvaltning Befolkningsdata 2012 Engagement eller mistillid kontrol, evaluering og social kapital i folkeskolen

38 Fra krænkende adfærd til urimelige arbejdsopgaver Semmer 2007.

39 MÅLING AF ILLEGITIME OPGAVER OG Måling af urimelige opgaver og stressorer Repræsentativ, National undersøgelse blandt 6531 ansatte i forskellige job Inden for de sidste 12 måneder, i hvor høj grad er dit arbejde blevet besværliggjort af følgende ting - Arbejdsopgaver som ikke er en del af dit egentlige arbejde - Papirarbejde (fx skemaer, dokumentation eller evalueringer) som du finder unødvendigt - Uhensigtsmæssige arbejdsgange - Mange afbrydelser Svarkategorier: I meget ringe grad/ I ringe grad/ Delvist/ I høj grad/ I meget høj grad

40 10 highest ranking job-groups ILLEGITIME OPGAVER I JOBGRUPPER Urimelige opgaver (0-100) i jobgrupper -Nationalt (0-100) Illegitimate tasks and stressors Total Gymnasielærere Kontorfunktionærer, offentligt ansatte Universitetsforskere Politi og fængselspersonale Pædagoger daginstitution Plejepersonale hospital Læger og tandlæger Sygeplejersker Folkeskolelærere Socialrådgivere Mean score N= 6531

41 Højeste fem jobgrupper % med Arbejdsopgaver som ikke er en del af dit egentlige arbejde (i høj eller meget høj grad) Total gns. Butiksindehavere Kontorfunktionærer, offentligt ansatte Militær og civilforsvar Politi og fængselspersonale Socialrådgivere Bibliotekarer og museumsfolk Folkeskolelærere 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

42 Højeste fem jobgrupper MED PAPIRARBEJDE (FX SKEMAER, DOKUMENTATION ELLER EVALUERINGER) SOM DU % med Papirarbejde (fx skemaer, dokumentation eller evalueringer) som du FINDER UNØDVENDIGT? (I HØJ ELLER MEGET HØJ GRAD) finder unødvendigt? (i høj eller meget høj grad) Total gns Plejepersonale på plejehjem Socialrådgivere Selvstændige byggeri Folkeskolelærere Gymnasielærere

43 43

44 SCORE (0-100) PÅ URIMELIGE OPGAVER SKOLERNE I FAXE

45 DOKUMENTATIONSKRAV I FOLKESKOLEN Elevplaner Årsplaner Udviklingsplaner Kvalitetsrapporter Nationale tests Lokale tests Indberetninger til de sociale myndigheder Fraværsregistrering Administrative indberetninger: Budgetopfølgninger, Vikardækning etc Medarbejdertrivsels undersøgelser Elevtrivsel undersøgelser Ad Hoc: spørgeskemaundersøgelser, ugepakker 45

46 Dokumentationskrav i folkeskolen Elevplaner Uddannelsesbog Uddannelsesplan Kvalitetsrapporter Karaktergennemsnit på nettet Nationale test Pædagogisk psykologisk udredning KL s udviklingsprogram: Skole-, klasse- og elevmål Afbureaukratiseringsudvalg Udfordringsretten og frikommuner Engagement eller mistillid kontrol, evaluering og social kapital i folkeskolen

47 ELEVPLANER - HÅNDTERINGSSTRATEGIER 47 Tre overordnede strategier: Integration i eksisterende evalueringspraksis/offensiv helhedstænkning Eksisterende, velfungerende procedurer for elev-målsætninger, og forældre-konsultationer Elevplanerne dårligere erstatninger for lokalt udviklede systemer Integrerer dokumentationskrav konstruktivt i de daglige rutiner Minimal indsats afkrydsning/skærme-ledelse Standardiserede afkrydsningsskemaer Giv kejserens hvad kejserens er og spild ikke tiden Beskytter lærerne mod forstyrrelser af undervisningen Få ressourcer bliver brugt men minimalt udbytte Frit valg for lærerne/ laisse-fair Frit valg stor variation Nogle lærere udvikler egne brugbare systemer, andre undgår at lave elevplaner Mere konstruktiv brug af elevplanerne, mangler resourcer til at integrere dem

48 KVALITETSRAPPORTER - HÅNDTERINGSSTRATEGIER Standardiserede indberetninger i Københavns kommune Frihed indenfor bekendtgørelsens rammer i Faxe Reaktioner fra ledelse (og lærere): - Dårligt sammenligningsgrundlag registrering for forskellig - Skønmaleri uden fokus på det vigtigste - Meningsløse oplysninger - Tunge procedurer for rettelser/ændringer - Krænkende af faglig stolthed - Dræn af energi og ressourcer - Potentielt godt styringsværktøj Reaktioner fra forvaltningen: vi har med tiden udviklet et godt værktøj, til at styrke samarbejdet med skolerne 48

49 UDVIKLINGEN AF KVALITETSRAPPORTERNE Undervisningsministeriet Nødvendig ressourcestyring Bedre målbare resultater Sikrer at kommunerne højner fagligheden Skaber åbenhed omskolevæsenet Forvaltningen Skoleledelsen Pålagt opgave administrativ praksis Værktøj til dialog Udvikling: generation Fra kvantitative data til kvalitative Pålagt opgave konkurrerer med andre styringsredskaber Dobbelt arbejde Illigitim kontrol Dialog med forvaltningen OK at der stilles krav Skolen lærergruppen Øget arbejdsmængde Uklar opgave Forkert billede af skolen OK med lokalt vurderingsgrundlag Lærer elever Ingen betydning

50 UDVIKLINGEN AF ELEVPLANERNE Undervisnings- ministeriet Bedre planlægning og tilrettelæggelse af undervisningen Bedre målbare resultater Bedre forældre inddragelse Forvaltningen Metodefrihed i skolerne Skoleledelsen A: Vi fastlægger en model som alle bruger B: Vi sætter et udviklingsarbejde i gang C: Den enkelte lærer fastlæger sin egen model Skolen lærergruppen 1. Urimeligt krav ( det gør vi jo allerede ) 2. Øget arbejdsmængde 3. Udvikler tilpasset model (vores egen udgave) 4. Brugbart redskab Lærer elever Styrket forældre samarbejde Støtte til elever Øget arbejdsmængde

51 FRA UBRUGELIGE ELLER NEDBRYDENDE DOKUMENTATION / KONTROL Sammenhængen mellem præstation og krav/målopfyldelse ofte i fokus Meningsløs kontrol: ikke meningsfuldt for medarbejderen Skævvredet kontrol: kontrollen retter sig mod perifere opgaver - ikke kerneopgaven Gabestokken: offentliggørelse af fx nationale tests Bebrejdende kontrol: bruges til at bebrejde medarbejdere og ledere, at målsætninger ikke opfyldes Indsats Krav/mål Performance Resultat 51

52 TIL BRUGBAR DOKUMENTATION / LÆRING Legitimt og nødvendigt at der udøves kontrol i en virksomhed for at kunne give ordentlig feedback om sammenhængen mellem indsats og performance / resultat Skaber læring gennem dokumentation af indsats Medvirker til opbygning af social kapital Indsats Krav/mål Performance Resultat 52

53 SUMME PAUSE Sum med jeres side m/k Kan I genkende det?

54 HVORDAN UDVIKLER MAN DEN SOCIALE KAPITAL? Der findes desværre ikke en generel manual Man kan ikke bare sige til afdelinger med lav social kapital at de skal gøre som dem med høj social kapital Erfaringer viser, at social kapital kan opbygges

55 Udviklingen af social kapital på 11 skoler i en kommune over tre år med fokus på social kapital.

56 Tag ansvaret: Tag institutionens problemer på dig, selvom det er andre, der har skabt dem. Det er kun den siddende ledelse, der kan skabe betingelser for reelle forandringer. Vær tydelig: Jo mere usikkerhed der omgærder institutionen, jo vigtigere er det, at du er tydelig i dine udmeldinger. Når kommandovejene er klare, opstår der færre misforståelser. Medarbejderne vil faktisk gerne ledes. Vær offensiv: Ingen forbedringer sker af sig selv. Brug ekstern sparring, skab alliancepartnere i nærområdet og gå i clinch med forvaltningen. Engagement og visionær ledelse belønnes også oppefra.

57 DE SÆRLIGE VILKÅR VED AT HAVE FOKUS PÅ SOCIAL KAPITAL Retfærdighed og tillid kan ikke bare skrues op Social kapital is what happens to you, while your busy making other plans Derfor skal man investere på den måde der giver bedst mening for den enkelte skole. Målet er at styrke samarbejdet eksternt og internt

58 ØG DEN SOCIALE KAPITAL GENNEM BEDRE RAMMER Udvikling af teams og teamstruktur Er teamets opgaver klart formuleret? Har teamet de nødvendige rammer og vilkår? Er beslutningsstrukturer og roller tydelige? Har teamkoordinatoren den nødvendige støtte og opbakning? Lærermøder og pædagogiske møder med mening Fungerer mødeledelsen? Er der en klar og tydelig dagsorden? Holdes der fokus på emnet? Anser vi mødedeltagelse som en vigtig kompetence. Eks: Skole med stor stigning i social kapital det lange seje træk : fokus på de mulige forbedringer ikke enkelt-stående indsatser, men summen af mange, mindre indsatser og prioriteringer bevidst satsning på tydeliggørelse af rammer, roller og ansvar for de selvstyrende teams 58

59 ØGE DEN SOCIALE KAPITAL VED AT TAGE SIN EGEN MEDICIN Integrerer social kapital i pædagogisk udvikling Pædagogisk arbejde har fokus på relationer, anerkendelse og læring: Anvend erfaringer og tanker om relationer til eleverne til at styrke relationer i personalegruppen. (LP,PALS,& CASA) Et stærkt værdi fællesskab og et fælles sprog styrker social kapital Konstruktiv brug af konflikter (Fra fingerpegning og skyldsudmåling til fokus på det fælles problem ) Social kapital er den bløde side af lean 59

60 ØG DEN SOCIALE KAPITAL GENNEM UDVIKLING AF DEN DAGLIGE ARBEJDSPRAKSIS Opgavefordeling Fordeler vi opgaver/klasser på en hensigtsmæssig og retfærdig måde? Skal der brydes med traditioner sådan plejer vi at gøre? Er privilegier baseret på forhold der er til forhandling? Inddrages dem der skal udføre opgaven i planlægning mm.? Styring og ledelse Er Frontlinie-ledernes opgaver klare? Hvad måler og belønner vi i arbejdet? Kvalitets- og trivselsmålinger af social kapital Med et simpelt spørgeskema kan man udarbejde en model over samarbejdet Find ud af hvad der bremser gode samarbejdsrelationer Brug resultaterne aktivt 60 En skole fik øje for samarbejdsproblemer ved at bruge Gittells spindelvæv

61 ØG DEN SOCIALE KAPITAL GENNEM LEDELSE OG PRIORITERING Rekruttering til samarbejde Sker rekruttering og fyring af medarbejdere alene ud fra deres formelle faglige kompetencer? Eller lægges der også vægt på, at de kan samarbejde med andre lærere, forældre og elever? Balance i økonomien Svært at få ressourcer frigjort til at arbejde med den sociale kapital, hvis mulighederne begrænses af økonomisk underskud Dermed ikke sagt at flere penge er lig bedre social kapital Tænke i kreative løsninger og lange udviklingsstræk Eks: Skole neddrosler taxa-kørsler til specialklasse-elever. Giver samtidig social og økonomisk gevinst. 61

62 OM AT STYRKE SAMARBEJDET MED SKOLENS OMGIVENDE SAMFUND Forbedre kommunikationen med forvaltninger, andre institutioner og Lokal miljøet Eks: - Personkontakt med socialforvaltningen omkring indberetninger - Brug af distriktsteams (Fakse) - Månedlige møder med områdeforvaltningerne (BUF) Forbedre kommunikationskanalerne (brugbar, rettidig og præcis kommunikation) - Indføre Ugepakker - Møder om kvalitetsrapporter - Kortlægge den relationelle koordinering 62

63 Gittels spindelvæv AMO/SU Skoleledelsen Skolens koordinationsudfordring Indskoling Læger Skoleforvalt ning Undervisning Mellemtrin Socialforvaltning Udskoling Forældre?

64 Generelle pointer: Social kapital kan understøttes på alle niveauer: forvaltning, ledelse, lærere, forældre Find anledningerne og brug dem Hver skole må finde sin egen vej. Vigtigere at have en vej end hvilken Skab opmærksomhedsfokus og fælles forståelse for problemstilling Indsatsområdet skal være væsentligt ift kerneopgaven 64

65 Det gælder om at opbygge en positiv spiral Fælles mål Delt viden Gensidig respekt Hyppig kommunikation Præcis og rettidig kommunikation Problemløsende kommunikation Efter Jody Gittell

66 .. og undgå den negative Funktionsrettede mål Specialiseret viden Manglende respekt Sjælden kommunikation Forsinket kommunikation Fingerpegende kommunikation Efter Jody Gittell

67 Hans Jørgen Limborg TeamArbejdsliv ApS Mobil

68 Styringsparadigmer HR styring Menneskelige ressourcer, kvalifikationer og kompetenceudvikling Fornyelse (Team, Trivselsmålinger) Relationsparadigmet NPM - kontrakt Mål og rammestyring Dokumentation af effekt og resultatopfyldelse Styring af relationer Samarbejde og organisering af arbejdet med det for øje at optimere kerneydelsen Mennesket i fokus (Refleksiv ledelse, anerkendelse, social kapital) Professionsstyring: Faglighed, normer, standarder, certificering Kompetencekrav (Uddannelse, supervision) Humanisme paradigmet? Det professionelle paradigme New public management Marked Det bureaukratiske paradigme (Måling, benchmark) Systemet i fokus Regel styring Bygninger og teknologi, Lønninger, forbrug af ressourcer (Retningslinier og direktiver) Kilde: Leon Lerborg: Styringsparadigmer i den offentlige sektor, Tradition

BUPL Storkøbenhavn TR-træf 25. januar 2012 Institutionens sociale kapital - fokus på kerneopgaven

BUPL Storkøbenhavn TR-træf 25. januar 2012 Institutionens sociale kapital - fokus på kerneopgaven BUPL Storkøbenhavn TR-træf 25. januar 2012 Institutionens sociale kapital - fokus på kerneopgaven Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk De næste 2½ time Hvad er social kapital? Hvordan kan vi arbejde med

Læs mere

Dokumentationskrav kvalitetssikring, tidsspilde eller krænkelse?

Dokumentationskrav kvalitetssikring, tidsspilde eller krænkelse? Dokumentationskrav kvalitetssikring, tidsspilde eller krænkelse? Workshop nr 318 AM 2011, Tirsdag den 8. November Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk Maya Flensborg Jensen: McFJ@teamarbejdsliv.dk PROBLEMSTILLING:

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

SOCIAL KAPITAL I SKOLEN

SOCIAL KAPITAL I SKOLEN SOCIAL KAPITAL I SKOLEN HELDAGSSKOLE, INKLUSION, UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING, AKTIVITETSTIMER, MERE TRIVSEL, MERE FÆLLESSKAB, MERE FYSISK AKTIVITET, MERE UNDERVISNING, NYE KOMMUNIKATIONS- OG SAMARBEJDSSTRUKTURER,

Læs mere

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen

Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen Ledelse med sociale kapital - Find ressourcer i organisationen AM 2010 d. 8. november 2010 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro Indhold: Hvad er social kapital? Lidt begrebsgymnastik

Læs mere

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog.

Social kapital. - værdien af det sociale fællesskab! Du er her et sted! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog. Social kapital - værdien af det sociale fællesskab! v/ Simon Bach Nielsen Sociolog Du er her et sted! Program Hvad er social kapital for en størrelse? Hvordan kan vi tage fat på den sociale kapital i hverdagen?

Læs mere

Social kapital en ressource det er værd at kende

Social kapital en ressource det er værd at kende Social kapital en ressource det er værd at kende PIONER-projektet Områdeseminarer efterår 2012 S ht, Grontmij A/S Copyrigh Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny

Læs mere

Social kapital en ressource der er værd at kende

Social kapital en ressource der er værd at kende Social kapital en ressource der er værd at kende Ergoterapeutforeningen d. 17. april 2013 Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hvorfor er social kapital interessant? En ny platform for udvikling af arbejdspladsen

Læs mere

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke?

Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Relationel koordinering og social kapital to alen ud af ét stykke? Workshop A Odense Congress Center, den 12.05.2014 v/ cand.psych., ph.d. og Arbejdslivsforsker Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk PROGRAM

Læs mere

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER

SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne møder

Læs mere

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder SU og produktivitet d. 30. marts 2011 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Carl Bro 1 Social kapital i en virksomhed? De sociale relationer

Læs mere

Social kapital - Amagerforbrænding 12. november 2009. Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk

Social kapital - Amagerforbrænding 12. november 2009. Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Social kapital - Amagerforbrænding 12. november 2009 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk Hvad er social kapital i en virksomhed? Samarbejdsevne Retfærdighed Tillid Virksomhedens sociale kapital er den

Læs mere

Social kapital og relationel koordinering hvordan hænger begreberne sammen?

Social kapital og relationel koordinering hvordan hænger begreberne sammen? Social kapital og relationel koordinering hvordan hænger begreberne sammen? Workshop nr 311 Arbejdsmiljøkonferencen 2014, Nyborg Strand Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk Inger Marie Wiegman: IMW@teamarbejdsliv.dk

Læs mere

Social kapital og psykisk arbejdsmiljø

Social kapital og psykisk arbejdsmiljø Social kapital og psykisk arbejdsmiljø v v v v FTF temadag om social kapital Aalborg Kongres og Kultur Center, 3-11-2014 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan går det med velfærdssamfundet? Væksten

Læs mere

Omsorg, anerkendelse og tillid!

Omsorg, anerkendelse og tillid! Omsorg, anerkendelse og tillid! Resultater fra VIPS Projektet. 15.09.2008 FTF s Arbejdsseminar, Slagelse Hans Jørgen Limborg, TeamArbejdsliv Virksomheders Indsats for et bedre PSykisk arbejdsmiljø Formål

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende TR Årskonference 3. september 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24 afdelinger under nedskæring

Læs mere

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende

TekSam temadag. Social kapital - en ressource det er værd at kende TekSam temadag Social kapital - en ressource det er værd at kende SOCIAL KAPITAL EN RESSOURCE DER ER VÆRD AT KENDE I BAR Tirsdag d. 27. maj 2014 Ålborg Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 HVORFOR

Læs mere

Hvad kan vi lære af BAR SoSu s projekt om social kapital? Undersøgelsens vig?gste resultater og perspek?ver

Hvad kan vi lære af BAR SoSu s projekt om social kapital? Undersøgelsens vig?gste resultater og perspek?ver Hvad kan vi lære af BAR SoSu s projekt om social kapital? Undersøgelsens vig?gste resultater og perspek?ver Social kapital på social og sundhedsområdet 29-11- 2010. Nyborg Strand Tage Søndergård Kristensen

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne

Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne Professionel Kapital på gymnasieuddannelserne GL tilbyder, at samtlige institutioner med gymnasiale uddannelser gratis kan afdække skolens professionelle kapital enten i foråret eller i efteråret 2015.

Læs mere

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel

Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012. Kvalitet i SKP. Instruktørtrivsel Kvalitet i Skolepraktik Projektlederværksted Indlæg om Instruktørtrivsel Den 14. juni 2012 Kvalitet i SKP Instruktørtrivsel Erhvervspsykologer med mere end 20 års erfaring indenfor: Organisations udvikling

Læs mere

Social kapital en ressource, der er værd at kende

Social kapital en ressource, der er værd at kende Social kapital en ressource, der er værd at kende Teknologisk Institut 3. Laboratorium 12. januar 2012 Jon Ranheimsæter Eva Thoft, Arbejdsmiljøkonsulent Hospitaler under nedskæring 2 hospitaler med 24

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder

Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder Social kapital når relationer skaber sunde virksomheder Arbejdslivskonference d. 21. juni 2011 Eva Thoft: Arbejdsmiljø & kommunikation i Grontmij Indhold: Hvad er social kapital? Social kapital i tal Kerneopgaven

Læs mere

Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne?

Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne? Relationel Koordinering retningsvisende for en ny faglighed i velfærdsprofessionerne? Workshop Årsmøde, Center for Studier i Arbejdsliv, den 27. marts 2014 Karen Albertsen, kal@teamarbejdsliv.dk, Hans

Læs mere

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune

Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune SOCIAL KAPITAL Caféworkshop om Social Kapital for arbejdsmiljøgrupper i Odder Kommune d. 7. juni 2011 ved Cand. Psych Mette Gylling Kristensen, Orbicon 6. juni 2011 Dagens program Kl. 12.00-13.00 Kl. 13.00-14.00

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Forandring med social kapital

Forandring med social kapital Forandring med social kapital Workhop -AM 2014 Hans Hvenegaard www.teamarbejdsliv.dk FORMÅLET Hovedformålet Sikre et godt indhold i arbejdet og et godt samarbejde efter forandringsprocessen Sikre at forandringsprocessen

Læs mere

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers

Fokus på psykisk arbejdsmiljø. Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Fokus på psykisk arbejdsmiljø Cand. psych. aut. Mette Mikkelsen, arbejdsmiljøcentret i Randers Udgangspunktet Vi går alle på arbejde for at bidrage med noget værdifuldt, noget vi kan være tilfredse med

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN

PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN PSYKISK ARBEJDSMILJØ MED AFSÆT I KERNEOPGAVEN K E R N E O P G AV E N O G DET P S YKISKE AR B E J D S M I L J Ø 2 4. M A RT S, 2 0 1 5 O L E H. S Ø R E N S E N, A A L B O R G U N I V E R S I T E T, I N

Læs mere

Workshop b: Følelser på/i arbejdet hvordan håndteres den følelsesmæssig involvering

Workshop b: Følelser på/i arbejdet hvordan håndteres den følelsesmæssig involvering Workshop b: Følelser på/i arbejdet hvordan håndteres den følelsesmæssig involvering Værktøjer til det psykiske arbejdsmiljøarbejde Uddannelsesforbundets og Handelsskolernes Lærerforenings årlige arbejdsmiljøseminar

Læs mere

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet.

Konstruktion af skalaer De numre, der står ud for de enkelte spørgsmål markerer de numre, spørgsmålene har i virksomhedsskemaet. Uddybende vejledning til NFAs virksomhedsskema og psykisk arbejdsmiljø Konstruktion af skalaer og beregning af skalaværdier Når vi skal måle psykisk arbejdsmiljø ved hjælp af spørgeskemaer, har vi den

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet?

Social kapital i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? i skolen vejen til bedre trivsel og kvalitet? Resultater fra en undersøgelse af københavnske skoler Af Tage Søndergård Kristensen, arbejdsmiljøforsker, mag.scient.soc. & dr.med. Et nyt begreb er ved at

Læs mere

Region Sjælland Trivselsmåling 2015

Region Sjælland Trivselsmåling 2015 30-04-2015 Region Sjælland Trivselsmåling 2015 Region Sjælland (Inkluder underafdelinger) Antal besvarelser Antal inviterede Antal besvarelser Besvarelseprocent Publiceret Region Sjælland Trivselsmåling

Læs mere

RELATIONEL KOORDINERING, TRIVSEL OG EFFEKTIVITET

RELATIONEL KOORDINERING, TRIVSEL OG EFFEKTIVITET RELATIONEL KOORDINERING, TRIVSEL OG EFFEKTIVITET TEK SAM ÅRSDAG Onsdag d. 12. oktober 2016 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 UDFORDRINGER I SAMARBEJDET PÅ TVÆRS Salgsafdelingen lover mere/andet

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Mobning og social kapital

Mobning og social kapital Mobning og social kapital Workshop nr 212 Arbejdsmiljøkonferencen 2014, Nyborg Strand Karen Albertsen: Kal@teamarbejdsliv.dk Lotte Eriksen: loe@teamarbejdsliv.dk PROGRAM Præsentation Hvad ved vi om mobning

Læs mere

Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter

Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter Arbejdsmiljøkonference AAU 2015 D. 18. maj 2015 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

Erfaringer fra VIPS m.m. FTF Region Sjælland 22.01.2009. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk

Erfaringer fra VIPS m.m. FTF Region Sjælland 22.01.2009. Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. hhv@teamarbejdsliv.dk Erfaringer fra VIPS m.m. FTF Region Sjælland 22.01.2009 Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv hhv@teamarbejdsliv.dk Formålet med VIPS Virksomhedernes Indsats for et bedre Psykisk arbejdsmiljø At skabe viden om

Læs mere

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan kan der samarbejdes om at afdække det psykiske arbejdsmiljø? Arbejdsmiljøseminar Nyborg, 16-11-2015 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Fører trivselsmålinger til mere trivsel? De allerfleste

Læs mere

Hvad er social kapital?

Hvad er social kapital? Social kapital AM:2010 9. november 2010 Hvad er social kapital? Social kapital er den egenskab, som sætter organisationens medlemmer i stand tili fællesskabat løse dens kerneopgave. For at kunne løse denne

Læs mere

Hvad skal der til for at skabe både høj kvalitet i kerneydelsen og arbejdsglæde blandt de ansatte?

Hvad skal der til for at skabe både høj kvalitet i kerneydelsen og arbejdsglæde blandt de ansatte? Hvad skal der til for at skabe både høj kvalitet i kerneydelsen og arbejdsglæde blandt de ansatte? Arbejdsmiljøkonference 2010 Fredericia Messecenter, 28-9-2010 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult

Læs mere

Sæt fokus på arbejdets kerne hvis du vil forbedre trivslen

Sæt fokus på arbejdets kerne hvis du vil forbedre trivslen Sæt fokus på arbejdets kerne hvis du vil forbedre trivslen Personalechefkonferencen, 4. november 2008 Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Dagens oplæg bygger på resultater fra VIPS Virksomhedernes

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

Social kapital, trivsel og produktivitet hvordan hænger det sammen?

Social kapital, trivsel og produktivitet hvordan hænger det sammen? Social kapital, trivsel og produktivitet hvordan hænger det sammen? v v v v Arbejdsmiljøkonference Næstved Kommune, 9-11-2016 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult Hvordan går det med velfærdssamfundet?

Læs mere

Fra sidevogn til kerneopgave

Fra sidevogn til kerneopgave Fra sidevogn til kerneopgave Kerneopgaven og det psykiske arbejdsmiljø BAR SOSU på Nyborg Strand Onsdag d. 25. marts 2015 Eva Thoft eth@teamarbejdsliv.dk 0045 2091 7417 KERNEOPGAVE OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling

Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling Psykisk arbejdsmiljø i APV en - Fra kortlægning til handling v/arbejds- og Organisationspsykolog, Aut. Signe Ferrer-Larsen 17-11-2015 Kontakt Signe Ferrer-Larsen Arbejds- og Organisationspsykolog, aut.

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN

KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN KORT OM SOCIAL KAPITAL - OG LEDELSESOPGAVEN Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere.

Læs mere

Erfaringer fra VIPS Odense Lærerforening Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv.

Erfaringer fra VIPS Odense Lærerforening Hans Hvenegaard. TeamArbejdsliv. Erfaringer fra VIPS Odense Lærerforening 29.10.2008 Hans Hvenegaard TeamArbejdsliv hhv@teamarbejdsliv.dk Formålet med VIPS Virksomhedernes Indsats for et bedre Psykisk arbejdsmiljø At skabe viden om hvordan

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha?

Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? Hvis Psykisk arbejdsmiljø var en plante hvilke vækstbetingelser skulle den da ha? 1 Psykisk arbejdsmiljø Arbejdstilsynets definition på psykisk arbejdsmiljø : Psykisk arbejdsmiljø dækker over en lang række

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Trivselsmåling eget resultat og benchmark

Trivselsmåling eget resultat og benchmark Denne rapport er Region Sjællands standardrapport på baggrund af trivselsmålingen. Rapporten viser en opgørelse af arbejdspladsens score delt på dimensionerne og spørgsmålene sammenholdt med benchmark

Læs mere

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark

Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Seniorforsker Thomas Clausen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 3. november, 2014 Kortlægning af psykosocialt arbejdsmiljø i Danmark Kortlægningsaktiviteter

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Følelsesmæssige krav i arbejdet mellem meningsfuldhed og magtesløshed

Følelsesmæssige krav i arbejdet mellem meningsfuldhed og magtesløshed Følelsesmæssige krav i arbejdet mellem meningsfuldhed og magtesløshed Workshop nr 118, AM2016 Karen Albertsen kal@teamarbejdsliv.dk Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk PLAN FOR WORKSHOP Velkommen præsentation

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

Trivselsmålinger i lyset af social kapital og lidt mere. Eva Thoft, Grontmij Carl Bro Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv

Trivselsmålinger i lyset af social kapital og lidt mere. Eva Thoft, Grontmij Carl Bro Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv Trivselsmålinger i lyset af social kapital og lidt mere Eva Thoft, Grontmij Carl Bro Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv 3 temaer 1: Begrebsgymnastik 2: Social kapital i processen med trivselsundersøgelser

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsmålinger i lyset af social kapital og lidt mere. Eva Thoft, Grontmij Carl Bro Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv. 3 temaer

Trivselsmålinger i lyset af social kapital og lidt mere. Eva Thoft, Grontmij Carl Bro Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv. 3 temaer Trivselsmålinger i lyset af social kapital og lidt mere Eva Thoft, Grontmij Carl Bro Hans Hvenegaard, TeamArbejdsliv 3 temaer 1: Begrebsgymnastik 2: Social kapital i processen med trivselsundersøgelser

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Hvordan kan en fagforening arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne?

Hvordan kan en fagforening arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne? Hvordan kan en fagforening arbejde for et godt psykisk arbejdsmiljø for medlemmerne? Workshop Nyborg, 11-11-2009 Birte Haugaard & Tage Søndergård Kristensen De to undersøgelser: En undersøgelse af medlemmernes

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis

Agenda. Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Agenda Region Nordjylland kort fortalt Tilfredshed i Region Nordjylland Social kapital i Region Nordjylland Eksempler fra praksis Region Nordjylland - med kommuner 7.933,32 km² 579.829 indbyggere 11 kommuner

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Hvad er design? Hvad er robusthed? Hvad er design af robuste forandringsprocesser?

Hvad er design? Hvad er robusthed? Hvad er design af robuste forandringsprocesser? e organisationsforandringer med relationel koordinering og social kapital? Den 7. februar 2014, Kl 9.00-16.00 Satsningsområdet Hvad er design? Hvad er robusthed? Hvad er design af robuste forandringsprocesser?

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde

Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Kerneopgaven i hverdagen - Nyt perspektiv på formål og samarbejde Fremfærdsseminar D. 16. november 2015, professor Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet København Hvorfor al den snak om

Læs mere

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til:

Tips & Tricks til mødeleder. Spørgekort om trivsel i virksomheden. Introduktion til: Introduktion til: Dette er et redskab til at tage en dialog om, hvordan I trives i jeres virksomhed. Redskabet består af: Denne Introduktion En liste med Tips & Tricks til den, der leder mødet 13 kort

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital

Kortlægningsproces og dialog af Social kapital Kortlægningsproces og dialog af Social kapital 13.00-14.45 Lederne Input fra 3BAR Kortlægning (3BAR, Kubix og RUC) v/ Det er ikke muligt at planlægge sig til social kapital. Social kapital er en konsekvens

Læs mere

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015

Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Oversigt over dimensioner i GL s spørgeskema om professionel kapital, 2015 Spørgsmålene er i videst muligt omfang hentet fra nyeste nationale undersøgelser gennemført af NFA, Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk

Trivsel. CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00. Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk Trivsel CSA den 14. januar 2015 kl 15.30-18.00 Hans Hvenegaard hhv@teamarbejdsliv.dk HVAD ER TRIVSELSBEGREBET FOR EN STØRRELSE? Tilstand i individet subjektive velbefindende En subjektiv reaktion på (arbejds)forholdene

Læs mere

Personalepolitik. Frederikssund kommune

Personalepolitik. Frederikssund kommune Personalepolitik Frederikssund kommune Vi har fokus på opgaven I Frederikssund Kommune er vi ca. 4.500 medarbejdere og ledere, der skal samarbejde om at løse opgaverne professionelt og samtidigt arbejde

Læs mere

Vejledning om Trivselsaftalen

Vejledning om Trivselsaftalen Inspirationsnotat nr. 8 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. november 2009 Vejledning om Trivselsaftalen Anbefalinger Trivselsmålingen skal kobles sammen med arbejdspladsvurderingen (APV). Trivselsmålingen

Læs mere

Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital

Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital For kommuner Kompetenceudvikling af ledere, arbejdsmiljørådgivere og tillidsvalgte omkring udvikling af social kapital HVAD ER SOCIAL KAPITAL Social kapital er den værdi, der skabes i gode relationer.

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser

Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Samarbejde om arbejdsmiljøindsatser Perspektiver på den lokale indsats på arbejdspladsen Seniorforsker Thomas Clausen (tcl@nfa.dk) Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø NFA Dagsorden 1. Baggrund

Læs mere

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune

Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune Værdier og rammer for samarbejdet på skolerne i Viborg Kommune 1 Indhold Indledning... 3 Målsætning for skolevæsnet... 3 Samarbejdet om forståelsespapiret et fælles ansvar... 3 Samarbejde lokalt på skolerne...

Læs mere

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser

Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Vejledning til NFA s spørgeskema om Arbejdsforhold og trivsel på byggepladser Denne vejledning giver hjælp til, hvordan man bruger spørgeskemaet. 2007 Få med denne vejledning hjælp til: - Inspiration til

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch

TEMARAPPORT. HR træfpunkt 2011. Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch TEMARAPPORT HR træfpunkt 2011 Social kapital på danske arbejdspladser Temaanalysen er gennemført af Interresearch Kort om årets temaanalyse Træfpunkt Human Ressource 2011, der afholdes den 5. og 6. oktober

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Medarbejder i Glostrup Kommune

Medarbejder i Glostrup Kommune Medarbejder i Glostrup Kommune FORNØJELSE Engagement Trivsel FORNYELSE Udvikling Indflydelse FAGLIGHED Kvalitet Kompetence FÆLLESSKAB Samarbejde Sammenhold Fælles forventninger til et godt medarbejderskab

Læs mere

Kerneopgaven og Psykisk arbejdsmiljø

Kerneopgaven og Psykisk arbejdsmiljø Temadage for Apotekerne Kerneopgaven og Psykisk arbejdsmiljø Socialrådgiver/psykoterapeut Maja Frahm Oue Organisationspsykolog Liv Starheim Uddannelsesdagens formål At få viden om hvordan I styrker det

Læs mere

DEN KOMMUNALE MÅLSTYRING I FOLKESKOLEREFORMEN

DEN KOMMUNALE MÅLSTYRING I FOLKESKOLEREFORMEN Gå-hjem-møde 28.02 2017 DEN KOMMUNALE MÅLSTYRING I FOLKESKOLEREFORMEN Bente Bjørnholt HVEM ER JEG? Senior forsker, ph.d. KORA Styring, ledelse og evaluering Primære projekter: Følgeforskning folkeskolereformen

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde

Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Seniorforsker Thomas Clausen, tcl@nrcwe.dk Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) 25. marts 2015 Psykisk arbejdsmiljø og samarbejde Hvad er psykisk arbejdsmiljø?

Læs mere

Pædagogisk træf BUPL Odense 18.03.2009

Pædagogisk træf BUPL Odense 18.03.2009 Pædagogisk træf BUPL Odense 18.03.2009 Pædagoger og medhjælpere Opgaver, samarbejde og tillid Teamarbejdsliv Hvad er det med pædagoger og medhjælpere? Hvem skal have indflydelse på hvad? Hvordan fordeles

Læs mere