FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FMK... 2 Receptfornyelser fra hjemmeplejen Godkendelse af FMK kommunikation Konfiguring af journalen... 37"

Transkript

1

2 Indholdsfortegnelse FMK... 2 Præparatvælgeren... 3 Undgå dobbeltordinationer på FMK... 4 Knapper i FMK... 4 Opret ny medicin uden genudlevering... 5 Opret ny medicin med genudlevering... 8 Opret ny medicin til dosisdispensering Opret en PN ordination Opret en ordination uden en recept Dosering Lav ny recept Historik på ordinationen Status på recepter Ret medicin Doseringsperioder Medicin ændret siden sidst Opret en effektuering Opret en effektuering ud fra en eksisterende ordination Opret en ordination og en effektuering ud fra den Løse recepter Højrekliksmenuen under løse recepter Status på løse recepter Knapper i løse recepter Ajourføring af medicinkortet Hvad er medicinajourføring? Medicinajourføring i NOVAX Receptfornyelser fra hjemmeplejen Håndtering af receptfornyelser fra hjemmeplejen Effektuér receptfornyelsesanmodningen som læge Effektuér receptfornyelsesanmodningen som sekretær eller sygeplejerske Anmodninger der ikke kan godkendes Godkendelse af FMK kommunikation Godkendelse af sekretærer og sygeplejerskers medicin Håndtering af fejl ved afsendelse til FMK Konfiguring af journalen

3 FMK Alle oplysninger om medicin er samlet i fanen FMK. Fanen er delt op, så du ser FMK øverst og din egen liste nederst som Historik. Medicin laves ud fra de ordinationer der ligger på FMK, hvis der ligger nogle. Ellers laves medicinen i egen historik. Det du ser på FMK er patientens aktive lægemiddelordinationer samt udløbet/seponeret medicin for de sidste to år. For at hastighedsoptimere FMK hentes kun patientens aktuelle ordinationer. Hvis du ønsker at se udløbet/seponeret medicin, kan du højreklikke på FMK og vælge <Se udløbet>. 2

4 Præparatvælgeren Som det ses på skærmbilledet nedenfor er præparatvælgeren er delt op i 3 paneler. Præparater: Du kan søge ved at stille dig i kolonnen Navn Mest brugte: Her vises de præparater, du har brugt mest Præferenceliste: Her kan du kan føje præparater til din præferenceliste ved at markere et præparat og taste [F10] eller vælge knappen Tilføj til præference i bunden af skærmbilledet Du kommer fra et panel til det næste ved at bruge genvejen [F6] Du kan søge i panelerne Præparater og Præferenceliste ved blot at placere cursoren i dem og skrive dit søgeord. 3

5 Undgå dobbeltordinationer på FMK I NOVAX har vi for at undgå dobbeltordinationer på FMK har lagt et tjek ind på, om der ligger medicin med samme ATC-kode på FMK i forvejen. Når du vælger præparatet i præparatvælgeren kan du allerede dér se om det allerede ligger på FMK ved at lægge mærke til ikonet:!++ Hvis et præparat med samme ATC kode som et eksisterende vælges, bliver du advaret med nedenstående Her vælger du i de fleste tilfælde <Nej> og bruger den ordination, der ligger på FMK. Hvis du vælger <JA>, laver du en dobbeltordination. Knapper i FMK I bunden af skærmbilledet findes disse knapper. Ny medicin Lav ny medicin ny medicin kan også laves ved hjælp af genvejen [F11] Oversigt åbner oversigten Send online sender ordination til FMK og recept til apotek/receptserver genvejen [Ctrl]+[i] kan også bruges Åbne recepter Viser en oversigt over patientens åbne recepter Ajourfør Markerer at medicinkortet er ajourført se mere herom senere 4

6 Opret ny medicin uden genudlevering 1. Gå til FMK 2. Tryk [F11] / <Ny medicin> for at lave ny medicin 3. Vælg præparat 4. Vælg herefter pakning 5. Vælg Indikation ved hjælp af musen eller piletasterne på nedenstående skærmbillede. Når du har valgt den ønskede indikation vælger du <Ok> eller taster [Ctrl]+[o] / [Enter] 6. Vælg herefter doseringen på listen og tast [Ctrl]+[o] eller vælg <Ok> 7. På nedenstående kan du angive at medicinen f.eks. ikke må substitueres. Vælg <Ok> eller tast [Ctrl]+[o] 5

7 8. Linien er herefter markeret med fed i din egen historik 9. Vælg <Send online> eller tast genvejen [Ctrl]+[i] for at oprette ordinationen og sende recepten til apoteket/receptserveren (er du logget ind som læge, bliver ordinationen oprettet med det samme, og recepten bliver sendt til apoteket/receptserveren. Du skal derved ikke op i Kommunikation > Kommunikation > FMK og sende medicinen) 10. Angiv leveringsoplysninger og vælg <OK> eller tast [Ctrl]+[o] 6

8 Når afsendelsen er færdig, vises nedenstående i bunden af skærmen. 7

9 Opret ny medicin med genudlevering 1. Gå til FMK 2. Tryk [F11] / <Ny medicin> for at lave ny medicin 3. Vælg præparat 4. Vælg herefter pakning 5. Vælg Indikation ved hjælp af musen eller piletasterne. Når du har valgt den ønskede indikation vælger du <Ok> eller taster [Ctrl]+[o] / [Enter] 6. Vælg herefter doseringen på listen og vælg <Ok> eller tast [Ctrl]+[o] 7. På nedenstående skærmbillede angiver du at præparatet må genudleveres og vælger <Ok> eller taster [Ctrl]+[o] 8

10 8. Linien er herefter markeret med fed i din egen historik 9. Vælg <Send online> eller tast genvejen [Ctrl]+[i] for at oprette ordinationen og sende recepten til apoteket/receptserveren (er du logget ind som læge, bliver ordinationen oprettet med det samme, og recepten bliver sendt til apoteket/receptserveren. Du skal derved ikke op i Kommunikation > Kommunikation > FMK og sende medicinen) 10. Angiv leveringsoplysninger og vælg <OK> eller tast [Ctrl]+[o] 9

11 Når afsendelsen er færdig, vises nedenstående i bunden af skærmen. 10

12 Opret ny medicin til dosisdispensering 1. Gå til FMK 2. Tryk [F11] / <Ny medicin> for at lave ny medicin 3. Vælg præparat 4. Vælg herefter pakning 5. Vælg Indikation ved hjælp af musen eller piletasterne. Når du har valgt den ønskede indikation vælger du <Ok> eller taster [Ctrl]+[o] / [Enter] 6. Vælg herefter doseringen på listen og når medicinen skal dosisdispenseres skal du allerede her angive en doseringsperiode. Når dosering og doseringsperiode er angivet, vælger du <Ok> eller taster [Ctrl]+[o] 11

13 7. På nedenstående skærmbillede angiver du at præparatet skal dosisdispenseres og vælger <Ok> eller taster [Ctrl]+[o] 8. Linien er herefter markeret med fed i din egen historik 9. Vælg <Send online> eller tast genvejen [Ctrl]+[i] for at oprette ordinationen og sende recepten til apoteket (er du logget ind som læge, bliver ordinationen oprettet med det samme, og recepten bliver sendt til apoteket. Du skal derved ikke op i Kommunikation > Kommunikation > FMK og sende medicinen) 10. Angiv leveringsoplysninger og vælg <OK> eller tast [Ctrl]+[o]. Husk at dosisdispenseret medicin altid skal sendes direkte til et apotek og ikke til receptserveren. 12

14 Når afsendelsen er færdig, vises nedenstående i bunden af skærmen. Opret en PN ordination 1. Gå til FMK 2. Tryk [F11] / <Ny medicin> for at lave ny medicin 3. Vælg præparat 4. Vælg herefter pakning 5. Vælg Indikation ved hjælp af musen eller piletasterne. Når du har valgt den ønskede indikation vælger du <Ok> eller taster [Ctrl]+[o] / [Enter] 13

15 6. Vælg herefter doseringen på listen og vælg <Ok> eller tast [Ctrl]+[o] Hvis ordinationen udelukkende skal være P.N. kan du vælge det ved at sætte flueben i PN som på nedenstående skærmbillede. Når det er gjort vælger du <Ok> eller taster [Ctrl]+[o] 7. Hvis ordinationen skal være både fast og P.N. skal du først vælge doseringen på den faste ordination som på nedenstående skærmbillede. Når det er gjort vælger du <Ok> eller taster [Ctrl]+[o] 8. På nedenstående skærmbillede skal du nu tilføje endnu en doseringsperiode til P.N ordinationen. Vælg <Tilføj> for at tilføje denne. 14

16 9. På nedenstående skærmbillede vælger du P.N ordinationen her f.eks. 2 tbl. til natten PN. Når det er gjort vælger du <Ok> eller taster [Ctrl]+[o] 15

17 10. På nedenstående kan du angive at medicinen f.eks. ikke må substitueres. Læg mærke til at der nu er to doseringsperioder og at resuméet også viser dette. Vælg <Ok> eller tast [Ctrl]+[o] 11. Linien er herefter markeret med fed i din egen historik 12. Vælg <Send online> eller tast genvejen [Ctrl]+[i] for at oprette ordinationen og sende recepten til apoteket/receptserveren (er du logget ind som læge, bliver ordinationen oprettet med det samme, og recepten bliver sendt til apoteket/receptserveren. Du skal derved ikke op i Kommunikation > Kommunikation > FMK og sende medicinen) 13. Angiv leveringsoplysninger og vælg <OK> eller tast [Ctrl]+[o] 16

18 Når afsendelsen er færdig, vises nedenstående i bunden af skærmen. Opret en ordination uden en recept Du kan også lave en ordination, uden at der er tilknyttet en recept. Det gør du ved at oprette ny medicin og vælge <Ingen recept> som vist nedenfor. 17

19 Dosering Hvis du har valgt flere doseringsperioder, så receptteksten overskrider 70 tegn, vil det blive vist som rød tekst i feltet Resume, og du får derfor muligheden for at udskrive doseringen. Efter du har trykket <Send online> / [Ctrl]+[i], får du nedenstående mulighed for at udskrive teksten så patienten kan få den med i hånden. 18

20 19

21 Lav ny recept 1. Markér et præparat i FMK 2. Tast [F2] eller højreklik og vælg <Ny recept> for at kopiere et præparat til dd. Hvis der ikke skal angives andet vælger du <Ok> eller taster [Ctrl]+[o] 3. Linien er herefter markeret med fed i din egen historik 4. Tryk <Send online> / [Ctrl]+[i] for at oprette ordinationen og sende recepten til apoteket/receptserveren (er du logget ind som læge, bliver ordinationen oprettet med det samme, og recepten bliver sendt til apoteket/receptserveren. Du skal derved ikke op i Kommunikation > Kommunikation > FMK og sende medicinen) 5. Angiv leveringsoplysninger og vælg <OK> eller tast [Ctrl]+[o] 20

22 Når afsendelsen er færdig, vises nedenstående i bunden af skærmen. Historik på ordinationen Du kan se historik på en ordination. Højreklik på en ordination på FMK og vælg Vis historik 21

23 Status på recepter I Vis recepter og effektueringer kan du ligeledes se status på recepter. Åben recepten er åben, og der er stadig mulighed for at få udleveret på den Annulleret recepten er annulleret, og der er ikke længere mulighed for at få udleveret på den Afsluttet medicinen på recepten er udleveret, og der er ikke længere mulighed for at få udleveret på den Delvis udleveret medicinen på recepten er delvis udleveret, og der er mulighed for at få genudleveret på den Hvis en recept kan genudleveres vil du under apotekseffektueringer kunne se en linje for hver udlevering. Status på recepten vil så være delvis udleveret eller afsluttet afhængigt af, om der er flere udleveringer tilbage. 22

24 I ovenstående skærmbillede har du ligeledes mulighed for at annullere åbne recepter, ved at højreklikke på linjen og vælge Annuller recept Ret medicin Markér et præparat i FMK Tast [F12] eller højreklik og vælg <Ret medicin> for at rette ordinationen 1. Her kan du vælge præparatet med en ny styrke 2. Her kan du rette Administrations vej 3. Her kan du rette Indikation 4. Her kan du rette doseringen 23

25 Ret det der skal rettes og vælg <Ok> eller tast [Ctrl]+[o] Tryk <Send online> / [Ctrl]+[i] Når afsendelsen er færdig, vises nedenstående i bunden af skærmen 24

26 Doseringsperioder Du kan lave flere dosisperioder på en ordination. Det kan du bruge til f.eks. at op- og nedtrappe medicin. 1. Lav den dosering patienten skal starte med som på ovenstående skærmbillede. 2. Angiv den periode patienten skal have denne dosering. 3. Vælg <Ok> eller tast [Ctrl]+[o] Hvis du ønsker at tilføje endnu en doseringsperiode vælger du <Tilføj> som på nedenstående skærmbillede. 25

27 Angiv endnu en dosering og en ny doseringsperiode og vælg <Ok>. Vær opmærksom på, at hvis behandlingen skal slutte, så skal du desuden angive en behandlingsslutdato som skal være lig doseringsslutdatoen som på nedenstående skærmbillede. 26

28 Hvis behandlingen ikke skal slutte efter nedtrapningen skal du lave en doseringsperiode med en tom doseringsslutdato som på nedenstående skærmbillede. Når du har de doseringsperioder du ønsker, vælger du <Ok> eller taster [Ctrl]+[o] Når du har lagt ordinationen op på FMK ser den ud som på nedenstående skærmbillede med en gul markering over Dosis på den ordination der har flere dosisperioder: 27

29 Hvis du holder musen henover den gule markering kan du se doseringsperioderne: 28

30 Medicin ændret siden sidst Vi har lavet en markering, så hvis en patient har været indlagt på f.eks. hospitalet og kommer i din klinik efterfølgende vil du kunne se dette ikon, som betyder at den pågældende ordination er blevet ændret siden du så patienten sidst. Opret en effektuering Der er to måder, du kan lave en effektuering på. Du kan lave en effektuering hvis du giver eller udleverer noget medicin i klinikken. Du kan oprette en effektuering ud fra en eksisterende ordination Du kan oprette en ordination og en effektuering ud fra den Opret en effektuering ud fra en eksisterende ordination 1. Højreklik på en ordination på FMK og vælg Ny effektuering 2. Effektueringsskærmbilledet åbnes og her angiver du, hvad du har indgivet eller udleveret og vælger <Ok> eller taster [Ctrl]+[o] 29

31 Opret en ordination og en effektuering ud fra den Se afsnittet Opret en ordination uden en recept på side 17 og gør derefter som under afsnittet Opret en effektuering ud fra en eksisterende ordination på siden ovenfor. Løse recepter Løse recepter er en liste over de recepter der findes på receptserveren for de seneste 2 år og som ikke er ordineret via FMK. Det betyder at recepten er ordineret inden FMK eller udskrevet på papir. Ved siden af din egen historik ligger <Løse recepter> Trekanten foran teksten indikerer, at der findes løse recepter. Højrekliksmenuen under løse recepter Ny Recept Laver en ny recept ud fra den løse recept Opret ordination Opretter en ordination på FMK ud fra recepten Øvrige oplysninger Oplysninger om tidspunktet for oprettelsen af recepten og lægen der har lavet den Annuller recept Annullerer recepten, så der ikke kan udleveres på den Se ikke aktuelle Se recepter der er markeret ikke-aktuelle dvs. recepter, der ikke længere er relevante for patientens aktuelle tilstand Vis effektueringer Udleveringer på recepten 30

32 Status på løse recepter Som tidligere nævnt er det muligt at se status på recepter. Det gælder også for løse recepter. Åben recepten er åben, og der er mulighed for stadig at få udleveret på den Annulleret recepten er annulleret, og der er ikke længere mulighed for at få udleveret på den Afsluttet medicinen på recepten er udleveret, og der er ikke længere mulighed for at få udleveret på den Delvis udleveret medicinen på recepten er delvis udleveret, og der er mulighed for at få genudleveret på den Knapper i løse recepter Tilknyt FMK - Ved at markere en ordination på FMK og en løs recept under <Løse recepter>, kan du knytte de to sammen. Recepten forsvinder derved herfra. Ikke aktuel - Angiv at en løs recept ikke er aktuel ved at markere den og trykke <Ikke aktuel> Opret - Marker en løs recept og tryk <Opret> for at oprette en ordination på FMK ud fra recepten Du kan vælge flere linjer i Løse recepter og annullere disse recepter på en gang ved at højreklikke og vælge Annuller recept. Ajourføring af medicinkortet Hvad er medicinajourføring? En procedure som sikrer et samlet overblik over den medicin, som patienten reelt får sammenholdt med den ordinerede medicin. Medicinajourføring i NOVAX Når du trykker på knappen <Ajourfør> i FMK-fanen, laver du en tidsstempling, der angiver, at du har sammenholdt medicinen på medicinkortet med det medicin patienten reelt får. 31

33 Praktiserende lægers organisation har lavet en skrivelse om dette der repræsenterer deres holdning til ajourføring. Den kan ses her: Receptfornyelser fra hjemmeplejen Håndtering af receptfornyelser fra hjemmeplejen Den måde, hvorpå du håndterer receptfornyelser fra hjemmeplejen, er anderledes i forhold til tidligere. Alle receptfornyelser kommer ind i Kommunikation > Kommunikation > FMK De kan identificeres ved, at de ligger i niveauet Receptfornyelser i Kommunikation. Du vil udover dette se at Emne og Afsender/Modtager-felterne er blanke. Effektuér receptfornyelsesanmodningen som læge Gå til Kommunikation > Kommunikation > Receptfornyelser Markér receptfornyelsen Tast [Ctrl]+[j] eller højreklik og vælg Journal Du kommer nu til patientens FMK fane og anmodningen vises med fed og med ikonet Markér anmodningen og Tast [F2] for at lave en recept på baggrund af den Tryk <Send online> / [Ctrl]+[i] for at sende recepten til apoteket/receptserveren Angiv leveringsoplysninger og vælg <OK> eller tast [Ctrl]+[o] Når afsendelsen er færdig, vises nedenstående i bunden af skærmen Når receptfornyelsen er lavet, trykker du [Esc] og kommer derved tilbage til Kommunikation 32

34 Tryk <Godkend> i nederste højre hjørne for at angive at du har lavet receptfornyelsen Receptfornyelsesanmodningen rykkes nu til Indbakke - Godkendte Vær opmærksom på, at der ikke må ligge anmodninger markeret fede, når du forlader FMK. Dvs. hvis en anmodning ikke skal laves, skal den afvises. Det gør du ved at højreklikke på anmodningen og vælge Afvis receptfornyelse. Effektuér receptfornyelsesanmodningen som sekretær eller sygeplejerske Gå til Kommunikation > Kommunikation > Receptfornyelser Markér receptfornyelsen Tast [Ctrl]+[j] eller højreklik og vælg Journal Du kommer nu til patientens FMK fane og anmodningen vises med fed og med ikonet Markér anmodningen og Tast [F2] for at lave en recept på baggrund af den Tryk <Send online> / [Ctrl]+[i] for at lægge recepten til godkendelse hos lægen i Kommunikation > FMK Angiv leveringsoplysninger og vælg <OK> eller tast [Ctrl]+[o] Når receptfornyelsen er lavet, trykker du [Esc] og kommer derved tilbage til Kommunikation Tryk <Godkend> i nederste højre hjørne for at angive at du har lavet receptfornyelsen Receptfornyelsesanmodningen rykkes nu til Indbakke - Godkendte 33

35 Vær opmærksom på, at der ikke må ligge anmodninger markeret fede når du forlader FMK. Dvs. hvis en anmodning ikke skal laves, skal den afvises. Det gør du ved at højreklikke på anmodningen og vælge Afvis receptfornyelse Afvisningen af anmodningen lægges nu op i Kommunikation > Kommunikation > FMK, så den kan blive godkendt af lægen. Anmodninger der ikke kan godkendes Hvis du forsøger at godkende en anmodning om receptfornyelse, kan du komme ud for at du får følgende besked: Den betyder at der ligger anmodninger der er markeret med fed i patientens FMK. Disse kan gemme sig, hvis der er sat en behandlingsslutdato på ordinationen og den er overskredet. Gå til patientens FMK Højreklik i FMK Vælg Se udløbet Find anmodningen og afgør om den skal laves eller den skal afvises. 34

36 Godkendelse af FMK kommunikation Her godkendes det medicin sekretærer og sygeplejersker har lavet. 1. Vinduet til FMK under Kommunikation er struktureret, så man ser niveauerne Skrevne, Godkendte, Ikke-kvitterede eller Fejlede. 2. For hver patient ses medicin til afsendelse i den nederste liste. 3. Øverst til højre ses patientens aktuelle medicinkort. Godkendelse af sekretærer og sygeplejerskers medicin Gå til Kommunikation > Kommunikation > FMK Markér niveauet Skrevne her ligger det medicin, der skal godkendes Markér linjen med patientens cpr-nummer og navn og se nederst i skærmbilledet. hvilken medicin der skal godkendes. Du kan se, hvilken type det er der findes følgende: o Oprettelser: oprettelse af medicin på FMK o Opdateringer: medicin som allerede er oprettet på FMK, men som opdateres o Recepter: elektronisk recept o Effektueringer: medicin som er effektueret. Typisk hvis man udleverer en lille mængde tabletter, eller der indgives medicin i klinikken o Annullér recept: Annullering af recepter o Afvis recept: Afvisning af receptfornyelser fra hjemmeplejen 35

37 Vær opmærksom, hvis du ser dette ikon:. Det betyder, at der i forvejen ligger en ordination på FMK med samme ATC-kode. Højreklik på patientens navn og vælg <Ret> for at gå ind i journalen og slette ordinationen og lave medicinen ud fra ordinationen i FMK. Du godkender det skrevne ved at markere patientens navn og benytte genvejen [Enter], ved at vælge <Godkend> i bunden af skærmen eller ved at højreklikke på patientens navn og vælge Godkend Afvis det skrevne ved at markere patientens navn og vælge Ret i højrekliksmenuen for at komme til patientens FMK. Ret det der skal rettes og send medicinen afsted. Patienten forsvinder fra Skrevne, når medicinen er godkendt og ligger nu under Godkendte. Vælg næste patient og fortsæt med at godkende/rette til der ikke er flere patienter på listen Vælg derefter <Send> i bunden af skærmbilledet Forlad vinduet og du vil blive adviseret af en grøn bjælke i bunden, hvis FMK-afsendelsen er ok og en rød bjælke, hvis der er fejl i FMK-afsendelsen. Håndtering af fejl ved afsendelse til FMK Hvis den røde bjælke fremkommer ved afsendelse af medicin til FMK, er der opstået en fejl. Vælg Kommunikation > Kommunikation > FMK og markér Fejlede for at se hvilken medicin, der ikke blev afsendt. 36

38 1. Markér patienten, hvor afsendelsen fejlede, og peg med musen på kolonnen FMK fejl i medicinlisten for at få information om årsagen til fejlen 2. Højreklik på patientens navn og vælg Ret for at gå til patientens FMK fane og rette medicinen. Den fejlede medicin vil stå fremhævet, da den endnu ikke er afsendt. 3. Ret fejl og tryk <Send online> / [Ctrl]+[i] 4. Kontakt NOVAX supporten, hvis kommunikationen fortsat fejler Konfiguring af journalen Hvis du vælger at få vist FMK i de andre journalfaner, skal du være opmærksom på at FMK vises blank, hvis du vælger en anden patient. Du kan aktivere FMK med [Ctrl]+[4] 37

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9

Kom godt i gang... 2 Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Opret ny medicin... 9 FMK vejledning 1. Kom godt i gang... 2 2. Introduktion til den nye FMK- fane... 3 Rettigheder i FMK... 4 Genvejstaster... 4 Højrekliksmenuer... 5 Præparatvælgeren... 7 3. Opret ny medicin... 9 Dosering...

Læs mere

NOVAX manual Indholdsfortegnelse

NOVAX manual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2014. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Notater i journalen... 2 Fleksibel oprettelse af henvisning... 2 Opret korrespondancebrev ud fra flere notater... 2 Tilføj flere forløbsdiagnoser til et notat... 3 2. Patientindgangen...

Læs mere

FMK begreber & Quickguide

FMK begreber & Quickguide FMK begreber & Quickguide Medicinkortet i XMO v8.22 Quickguide til Medicinkort i XMO v8.22 Version 1.2 Ændring i vejledning fra version 1.1 til 1.2 Tilføjelse til side 14. Rød markering af præparater.

Læs mere

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO.

FMK v Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK i XMO. FMK v.1.4.4 Guide Dette er en guide med korte beskrivelser og forklaringer til FMK 1.4.4 i XMO. Der findes i øjeblikket fire versioner af FMK i drift, version 1.4.0 1.4.2 og 1.4.4 som den nyeste. Seneste

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 Ændringer og nye funktioner til medicinmodulet FMK 1.4.4 Medicinkortet har overordnet set samme opbygning som FMK 1.4.0. De visuelle ændringer og nye funktioner er i punktform herunder,

Læs mere

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK

Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Brug af det Fælles Medicinkort, FMK Indhold Kort om FMK... 2 Log på FMK... 4 Hent Medicinkort... 5 Opret recept - Læge... 7 Opret recept Sekretær... 9 Lægens godkendelse af recepter... 10 Opret faste ordinationer

Læs mere

NOVAX manual Indhold

NOVAX manual Indhold Indhold Journalen... 3 Notater... 3 e-boks... 3 Emner til korrespondancebrev... 3 Notat med frase... 3 Visning af slettemarkerede notater... 4 Tilføj/Fjern vedhæftning fra et notat... 5 DDV... 6 FMK...

Læs mere

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en

Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination... 3 Pausere ordination...

Læs mere

EG Clinea Version 16.4

EG Clinea Version 16.4 EG Clinea Version 16.4 side 1 af 13 Indledning EG Clinea 16.4 er nu klar. Det er en version, der indeholder et opdateret Medicinmodul, hvor kravene, der sættes af Sundhedsdatastyrelsen, til FMK version

Læs mere

FMK Opret ordination med recept

FMK Opret ordination med recept Opret ny ordination med recept Vælg i medicinkortet for at oprette en ny ordination med dertilhørende recept. 1. Opret Ordination Skriv præparatnavn i feltet "Præparat". Søgningen foregår i "Vælg

Læs mere

Medicinskema og Recepter

Medicinskema og Recepter Kom godt i gang med: Medicinskema og Recepter EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 2 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin og andre udfordringer i forbindelse med Fælles

Læs mere

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC

Oktober 2015. Brugermanual. Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Oktober 2015 Brugermanual Til Det Danske Vaccinationsregister i WinPLC Indhold Generelt om DDV... 3 Adgang for klinikkens øvrige personale... 3 Data på DDV... 3 Vaccinationer... 4 Troværdighed... 4 Privatmarkering...

Læs mere

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK.

Nedenstående skærmbillede er et eksempel på et medicinkort med aktive ordinationer i FMK. Manual til FMK Indhold Fælles Medicinkort... 3 Datoer vedr. en ordination i FMK... 3 Symboler/ kolonner... 4 Øverste bjælke... 4 Ny ordination... 7 Substitution og tilskud... 11 Dubletkontrol... 11 Seponér...

Læs mere

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up.

Har patienten ikke tidligere fået oprettet et FMK-kort og har fået sendt/udskrevet recept i det tidligere medicinkort, vises nedenstående pop-up. FMK Indhold Brug af FMK... 2 Ny ordination inkl. recept... 2 Genudpeg Recept Rediger i en genudpeget recept Incl. evt. tilskud... 3 Ændring modtager ved oprettelse af en recept... 3 Ændring i en ordination...

Læs mere

NOVAX manual Indholdsfortegnelse

NOVAX manual Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Blanketter... 2 Oversigt over blanketterne... 2 Status... 3 Besvarelse af en FP-attest... 3 Afvisning af en FP-attestanmodning... 5 Besvarelse af en LÆ-attest... 6 Vedhæft fra journalen...

Læs mere

NOVAX vejledning 2016

NOVAX vejledning 2016 Edifact-kommunikation... 2 Indbakke... 4 Godkendelse af indgående kommunikation... 4 Besvarelse af indgående kommunikation... 5 Udbakke... 6 Godkendelse af udgående kommunikation... 6 Ikoner i Udbakke

Læs mere

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal

1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i TDjournal 2 Brugermanual Fællesmedicinkort i TDjournal Indholdsfortegnelse Har du husket?... 3 Fælles

Læs mere

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16

FMK arbejdsgange. Doknr 3820/16 FMK arbejdsgange 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 FMK arbejdsgange Varde Kommune... 3 Kommunikation og samarbejde med praktiserende læger om borgernes medicin... 3 Begreber:... 4 Opstart...

Læs mere

Fælles medicinkort... 2 Oprettelse af henvisninger... 2 Adviseringer... 4 Laboratoriesvar-funktion... 4 Fritekstsøgning i notater...

Fælles medicinkort... 2 Oprettelse af henvisninger... 2 Adviseringer... 4 Laboratoriesvar-funktion... 4 Fritekstsøgning i notater... Indhold Fælles medicinkort... 2 Oprettelse af henvisninger... 2 Adviseringer... 4 Laboratoriesvar-funktion... 4 Fritekstsøgning i notater... 4 Søgning... 5 Gendannelse af paneler... 6 Kommunikation...

Læs mere

NOVAX Lægesystem. Manglende undersøgelsessvar

NOVAX Lægesystem. Manglende undersøgelsessvar NOVAX Lægesystem Manglende undersøgelsessvar Indholdsfortegnelse Undersøgelsessvar-funktionen... 2 Fanen Manglende undersøgelsessvar... 2 Oversigten... 3 Bestilling af laboratorieprøver... 4 Udestående...

Læs mere

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom

Supportforum møde September 2016 Alice Kristensen MedCom Supportforum møde 1 29. September 2016 Alice Kristensen MedCom 2 Dagsorden 1. Velkomst, formål med gruppen og præsentation v/alice 2. MedComs opsamlingsfunktion for ukorrekt anvendelse af FMK 3. Datosæt

Læs mere

NOVAX manual 2015. Indholdsfortegnelse

NOVAX manual 2015. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Journalen... 3 Paneler i journalen... 3 Parkér patientfunktion... 3 Advarsel ved manglende diagnose... 4 Mest brugte i ydelseslisten... 6 FMK i indsæt fra journal... 6 Ændre bemærkning

Læs mere

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3

Resumé... 2 Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Fælles Medicin Kort (FMK)... 3 Validering af felter... 3 Vis effektueringer og recepter... 4 Sidste recept kolonnen... 4 Klausuleret tilskud... 5 Ændring af behandlingsstart

Læs mere

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur)

Center for Ældre og Handicap IT Implement. Medicin (FMK) Vejledning. (inkl. vejledning til digital signatur) Medicin (FMK) Vejledning (inkl. vejledning til digital signatur) INDHOLDSFORTEGNELSE TILGANG TIL FÆLLES MEDICINKORT (FMK)... 2 MEDICIN ADMINISTRATION SKER MED DATA FRA FMK... 2 OPRETTELSE AF MEDICINSKEMA

Læs mere

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online...

Indhold. National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk. Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Vejledning til FMK-online... National Sundheds-it Sagsbeh: hbal www.ssi.dk Sagsnr.: Dato: 8. september 2015 Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

NOVAX Lægesystem. Manglende laboratoriesvar

NOVAX Lægesystem. Manglende laboratoriesvar NOVAX Lægesystem Manglende laboratoriesvar Indholdsfortegnelse Laboratoriesvar-funktionen... 2 Fanen Manglende laboratoriesvar... 2 Oversigten... 3 Bestilling af laboratorieprøver... 4 Udestående... 4

Læs mere

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4

Indhold. Vejledning til FMK-online... 3. 1.0 Indledning... 3. 1.1 Definition af begreber... 3. 1.2 Adgang til FMK-online... 4 National Sundheds-it www.ssi.dk Dato: 6. juli 2014 Sagsbeh: hbal Sagsnr.: Dokumentnr.: Indhold Vejledning til FMK-online... 3 1.0 Indledning... 3 1.1 Definition af begreber... 3 1.2 Adgang til FMK-online...

Læs mere

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.84.102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.84.10 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 800 Aarhus N Lautrupvang 1 750 Ballerup Telefon: 96 3 51 00 Telefon Service Desk: 96 3 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Fælles Medicinkort i TDjournal

Fælles Medicinkort i TDjournal Maj 2016 Fælles Medicinkort i TDjournal 1 Indhold Har du husket?... 3 At bestille Digital signatur... 3 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 3 Oprette klinikkens øvrige personale, hvis ønsket... 3 At knytte

Læs mere

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk

Januar 2015. Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf. 38 77 00 40 www.a-data.dk info@a-data.dk Januar 2015 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m.

Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. Receptfornyelse og genbestilling af medicin via FMK m.m. MedCom - version 6 Beskrivelse af mulige arbejdsgange ved genbestilling og receptfornyelse af medicin via FMK 18-1-2017 MedCom vil med denne vejledning

Læs mere

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM

VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM VEJLEDNING MEDICINREGISTRERING PEM11-10-2011 Indholdsfortegnelse: Angiv korrekt borger Åbn medicinmodulet Knyt borgeren til PEM Generelle informationer Præparatregistrering Fast dosering - Medicin til

Læs mere

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC

Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC Januar 2014 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

ClinicCare læge - skærmbilleder

ClinicCare læge - skærmbilleder ClinicCare læge - skærmbilleder Udgave 15. dec 2015 Dataene er lagret på en central sikret SQL-database, hvilket betyder, at det eneste man skal installere på PC en er en klient (tager 2 minutter), hvorefter

Læs mere

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange

Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange 1 Fælles Medicin Kort (FMK) Instruks for arbejdsgange Formål: At reducere antallet af medicineringsfejl, der opstår på grund af manglende eller ukorrekt kommunikation om borgers medicinering. at reducere

Læs mere

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008

Det fælles medicinkort. 27. februar 2008 Det fælles medicinkort 27. februar 2008 Begreber Følgende begreber anvendes når vi taler om det fælles medicingrundlag Medicinkort Et medicinkort til alle med et dansk CPR-nummer Lægemiddelordination Lægens

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.10.100 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Middelfart 27. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato

Best practice på FMK. Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 21. december 2017 FMK AAGS/ FMK NATIONAL KLINIKS BRUGERGRUPPE. Best practice på FMK Udgivet af FMK National Klinisk Brugergruppe Version 2.0 Dato 18.12.2017 Gældende bekendtgørelser og vejledninger for

Læs mere

Tidsbestillingsgrupper... 3

Tidsbestillingsgrupper... 3 Indholdsfortegnelse Tidsbestillingsgrupper... 3 Fanen Behandler... 4 Fanen Gruppe... 5 Skift gruppe ved hjælp af genvejstaster:... 5 Skift gruppe med musen:... 6 Vedligeholdelse af grupper... 6 Behandlingskoder...

Læs mere

struktureret dosering dosisdispensering dosisdispensering og frihandelsvarer ret tidligere dosisdispensering op til FMK receptanmodninger i FMK

struktureret dosering dosisdispensering dosisdispensering og frihandelsvarer ret tidligere dosisdispensering op til FMK receptanmodninger i FMK FMK 1.4.4 GANGLION blev, som nævnt i forrige nyhedsbrev, et af de første lægesystemer certificeret til FMK 1.4.4. medio februar. Et er certificering, noget andet er om lægesystemet formår at lave et brugermiljø,

Læs mere

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1

FMK-online, vejledning for apoteksansatte Juni 2014 Side 1 Mini-vejledning for apoteksansatte Opslag på FMK Uanset om du logger ind på www.fmk-online.dk eller sundhed.dk vil du blive bedt om login. Hvis du i forvejen er logget ind, vil billedet med arbejdssted

Læs mere

Manual - medicinhåndtering

Manual - medicinhåndtering Vedledning i anvendelse og ibrugtagning af medicinhåndtering rev. 10.2012 Indhold side Indholdsfortegnelse 1 Kort beskrivelse af løsning 2 Nødvendig oprettelse i kartoteker 2 Procedurer 2 Kørsler 3 Medicinkartotek

Læs mere

XMO vejledning - fra V7 til V8

XMO vejledning - fra V7 til V8 XMO vejledning - fra V7 til V8 Indhold Medicinkortet med FMK... - 1 - Ny ordination... - 1 - Ordinationsmodulet... - 2 - Ændring af en eksisterende ordination... - 2 - FMK Sammenkodning og overførsel...

Læs mere

Brugervejledning AmbuFlex

Brugervejledning AmbuFlex Brugervejledning AmbuFlex En online ambulant patientjournal Understøtter fleksible patientforløb Følger patienten over sektorgrænser Integrerer patientrapporterede helbredsdata Online visning af patient-registerdata

Læs mere

Nyheder i NOVAX maj 2014

Nyheder i NOVAX maj 2014 Nyheder i NOVAX maj 2014 Indholdsfortegnelse Resume... 3 Patientindgang... 5 Opret aftale... 5 Navngive henvisningsforløb... 8 Rediger statusmarkeringer... 10 Tilpasset visning af tidsbestillingen... 12

Læs mere

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort

MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort EG Data Inform A/S MedWin Lægevagt: Fælles MedicinKort Introduktion Lone Ellegaard Poulsen 07-08-2014 Introduktion Dette dokument er udarbejdet med henblik på at give en kort introduktion til det fælles

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

November Ny Aftalekalender. Quick guide

November Ny Aftalekalender. Quick guide November 2016 Ny Aftalekalender Quick guide Indholdsfortegnelse 1. Velkommen til aftalekalenderen... 3 2. Tider... 5 Opret ny tid... 5 Opret tid uden patient... 7 Find en ledig tid... 7 Højrekliksmenu...

Læs mere

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf

Juni Brugermanual. Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC. Tlf Juni 2016 Brugermanual Til Det Fælles Medicinkort i WinPLC 1 Indhold Før du går i gang med FMK... 4 Digital signatur... 4 CPR-nummer på alle FMK-brugere... 4 Opret klinikkens øvrige personale... 4 Fælles

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange med FMK

Anbefalede arbejdsgange med FMK MedCom Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK 25-08-2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Arbejdssituationer

Læs mere

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring

3.82. 102. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N. Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring MedWin programopdatering: 3.82. 102 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015

FMK - ven eller fjende? Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 FMK - ven eller fjende? 1 Klinikpersonalets uddannelsesdag Roskilde 11. maj 2015 Hvem er vi? Lenike Gilhøj Vemmelund Datakonsulent, Region Syddanmark, Praksisenheden Odense 2 Gitte Witt Sekretær, Lægerne

Læs mere

Quick guide EG Clinea Patientportalen

Quick guide EG Clinea Patientportalen Quick guide EG Clinea Patientportalen side af 8 EG Clinea Patientportalen hvordan åbner jeg den?. Åbn EG Clinea Patientportalen fra din læges hjemmeside. Klik på Receptfornyelse, Tidsbestilling eller E-Konsultation

Læs mere

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK

Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK Version maj 2016 - PLO vil løbende udvikle og udvide FAQ en. Hyppige spørgsmål og svar vedrørende FMK 1. Hvad er lægens ansvar i forbindelse med brug af FMK? En læge er i medfør af Autorisationslovens

Læs mere

FMK opgradering. Messedag 7.nov

FMK opgradering. Messedag 7.nov Messedag 7.nov 2013 www.regionmidtjylland.dk Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har fremlagt en ny forpligtende plan for ibrugtagning og fuld anvendelse af FMK. For regioner og praksislæger skal dette

Læs mere

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5

FMK integration i Avaleo Omsorg. 18. marts 2015/ Version 1.5 FMK integration i Avaleo Omsorg 18. marts 2015/ Version 1.5 1 Revisionshistorik Revisionsnummer Revisionsdato Opsummering af ændringer 1.0 03.07.2014 1.1 05.11.2014 Præcisering af afsnittet Suspenderet

Læs mere

Nexus Mobil. Personalevejledning

Nexus Mobil. Personalevejledning Nexus Mobil Personalevejledning Indhold Grundlæggende funktioner... 2 Navigationsbjælken... 2 Borgerbanner... 2 Borgermenu... 3 Borgermenuen giver adgang til 5 elementer man kan skifte imellem... 3 Køreliste...

Læs mere

NOVAX Lægesystem. Vejledning til e-boks

NOVAX Lægesystem. Vejledning til e-boks NOVAX Lægesystem Vejledning til e-boks Indholdsfortegnelse e-boks... 2 Opsætning... 2 Advisering ved afsendelse... 2 Samtykke... 3 Samtykke ved børn under 15 år... 4 Afsendelse af notat... 6 Afsendelse

Læs mere

PRINT AF BREVE FRA COSMIC via DIPO Revideret JHF

PRINT AF BREVE FRA COSMIC via DIPO Revideret JHF PRINT AF BREVE FRA COSMIC via DIPO Revideret 20-02-17 JHF Indkaldelsesbreve, udeblivelse og andre breve SKAL sendes via COSMIC til DIPO. Gå i kalenderen, find pt. og bookingen. (husk pt. skal være aktiv

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.101 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse

Avanceret Outlook integration Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Aktivering af Avanceret Outlook integration... 2 Brugerindstillinger... 2 Brugerindstillinger; journaliseringsdialog... 3 Brugerindstillinger; filtyper der kan journaliseres... 3 Brugerindstillinger;

Læs mere

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM

Vejledning til medicinmodul/pem i CSC Omsorg. Indholdsfortegnelse. Medicinmodul/PEM Indholdsfortegnelse Medicinmodul/PEM... 1 Åbne medicinmodul på valgt borger... 2 Tilknytte borger til PEM 1. gang.... 2 Afslutte borger i PEM... 2 Afslutning af medicinadministration af plejepersonale

Læs mere

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N

3.79.100-3.79.106. MedWin programopdatering: EG Data Inform A/S. Lautrupvang 12 2750 Ballerup. Dusager 4 8200 Aarhus N MedWin programopdatering: 3.79.100-3.79.106 EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51

Læs mere

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Individuelle pædagogiske handleplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold IST Individuelle pædagogiske handleplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 3 Menupunkt Skabeloner... 4 Beskrivelse

Læs mere

FMK netværksmøde i Region Sjælland

FMK netværksmøde i Region Sjælland FMK netværksmøde i Region Sjælland Onsdag den 9. september 2015 Konsulent Karina Hasager Hedevang MedCom, Forskerparken 10, DK-5230 Odense M Mobil: (+45) 29174703 Mail to: khs@medcom.dk 10:00-10:15 Velkomst

Læs mere

Velkommen til e-services

Velkommen til e-services Velkommen til e-services E-services giver patienterne mulighed for at kommunikere med sin læge via internettet - en mulighed som mange læger og patienter er glade for. Det giver en dejlig fleksibilitet

Læs mere

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder

Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Hvordan du opretter, bruger og tildeler kategorier til arrangementer og nyheder Opret kategorier 1. For at kunne bruge kategorier på nyheder og arrangementer skal man først oprette en række kategorier,

Læs mere

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK

Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK Vejledning til brug af tilskudsmodulet i FMK www.fmk-online.dk (Vejledning til hele FMK kan hentes her). Inden du starter er her lidt nyttig viden. Læger uden ydernr. kan ansøge om medicintilskud ved at

Læs mere

Anbefalede arbejdsgange

Anbefalede arbejdsgange Anbefalede arbejdsgange med FMK Anbefalinger til hvordan medarbejdere i kommuner skal anvende medicinoplysninger baseret på FMK CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY Anbefalede arbejdsgange med FMK-v1 Devoteam.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC

BRUGERMANUAL. Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC BRUGERMANUAL Sådan benytter du Det Fælles Medicinkort i WinPLC Brugermanual - Fællesmedicinkort i WinPLC 2 Indholdsfortegnelse Har du husket at? side 3 Fælles Medicinkort i WinPLC side 4 Manuel oprettelse

Læs mere

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal..

VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Linjeafstand. side 3. 2. Margener.. side 3. 3. Sidehoved og sidefod... side 4. 4. Sidetal.. VEJLEDNING TIL WORD VEJLEDNING TIL WORD INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Linjeafstand. side 3 2. Margener.. side 3 3. Sidehoved og sidefod... side 4 4. Sidetal.. side 5 5. Spalter.... side 5 6. Skifte ordbog.. side

Læs mere

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner

Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje. Tabulex Læreplaner Generelle Læreplaner for Daginstitution/ Dagpleje Tabulex Læreplaner Indhold Læreplaner... 3 Om pædagogiske læreplaner... 3 Log på og arbejdsgang... 4 Menupunkt Skabeloner... 5 Beskrivelse af skabeloners

Læs mere

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning...

Balancepåtegning... 2. Udskriv balancepåtegning... 2. Kopier balancepåtegning... 2. Opret balance påtegning... 2. Ændre balancepåtegning... Indhold Balancepåtegning... 2 Udskriv balancepåtegning... 2 Kopier balancepåtegning... 2 Opret balance påtegning... 2 Ændre balancepåtegning... 3 Slet balancepåtegning... 3 Udvidet balancepåtegning...

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut

Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler. Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut Brugervejledning EDI systemet for pensionsoverførsler Pensionsoverførsler mellem et pensionsselskab og et pengeinstitut 1. november 2015 Brugervejledning til brugere af EDI-systemet for pensionsoverførsler

Læs mere

Guide til oprettelse af Personale og Brugere

Guide til oprettelse af Personale og Brugere Plandent A/S DentalSuite Support Telefon 43 66 44 88 email dssupport@plandent.dk Guide til oprettelse af Personale og Brugere Indhold: Side 1: Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 6: Side 7: Side 8: Side

Læs mere

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen

Anvendelse af favoritliste på markedspladsen Anvendelse af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen mine, og tryk på Tilføj Tryk på Skriv

Læs mere

Adviser. FAQ for hændelser på FMK

Adviser. FAQ for hændelser på FMK Adviser Hvorfor modtages advis om ordinationsændring, når der ikke er en ændring? Kommunerne melder tilbage, at de oplever at få advis om ordinationsændring, selvom der ikke er sket en ændring i doseringen

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland

FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland FMK-evaluerings-/netværksmøde i Region Nordjylland Torsdag den 10. marts 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent Agenda Kl. 10.00 Kl. 10.10 Kl. 11.30 Kl. 12.00 Kl. 12.45 Kl. 13.15 Kl. 13.45 Kl. 14.00 Kl.

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Vejledning til FMK opdateringer

Vejledning til FMK opdateringer Udsøg kommunikations oversigt Vælg distrikt ubehandlet og FMK opdateringer udsøg Stå på den ønskede advis og hø. klik Vælg gør klienten til den aktive klient Tryk på ikonet Klient medicin Hvis du ikke

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

Kort introduktion til Avaleo CaseFlow. Privatpraktiserende fysioterapeuter

Kort introduktion til Avaleo CaseFlow. Privatpraktiserende fysioterapeuter Kort introduktion til Avaleo CaseFlow Privatpraktiserende fysioterapeuter Indhold 3 Kort introduktion til CaseFlow 4 Dine egne stamdata 5 Eksempel på korrekt oprettet borger 6 Oprettelse af et træningsnotat

Læs mere

Captia - kvik guide Personalesager

Captia - kvik guide Personalesager Captia - kvik guide Personalesager 05-05-2015 Aalborg Universitet, HR-afdelingen HR@adm.aau.dk Indhold Inden du går i gang... 1 Søg efter en medarbejder (på C-adressat)... 1 Opret C-adressat... 2 Oprettelse

Læs mere

e-mailkonsultation Patientinformation

e-mailkonsultation Patientinformation Side 1 e-mailkonsultation Patientinformation Side 2 Indholdsfortegnelse : Indholdsfortegnelse :... 2 Emailkonsultation Login... 3 Patientens postkasse... 4 e-mailkonsultation til lægen... 5 Receptfornyelse...

Læs mere

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet

FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet FMK i kommunerne FMK på social- & misbrugsområdet Onsdag den 4. maj 2016 Karina Hasager Hedevang, Konsulent FMK i kommunerne Status på implementering af FMK i kommunerne fra projekt til drift Status på

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2

Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni Version 2 Vejledning til Fælles Medicin Kort Juni 2014 1.2.6 Version 2 06-06-2014 Side 1 af 25 BW Indledning... 3 Første gang FMK kort åbnes på udvalgt patient... 4 Gennemgang af løse recepter (Udleveret på Edifact-

Læs mere

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren

Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Region Syddanmark Sagsnr. 13/31059 Tværsektoriel vejledning om anbefalede arbejdsgange i forbindelse med implementering af Fælles Medicinkort (FMK) på sygehuse og i praksissektoren Indholdsfortegnelse.....Side

Læs mere

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring

MedWin programopdatering: EG A/S. Lautrupvang Ballerup. Dusager Aarhus N. Albert Ginges Vej Hjørring MedWin programopdatering: 4.13.102 EG A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 25 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 70 13 22 11 Telefon Service Desk: 72 60 26 10 - www.eg.dk medwin@eg.dk

Læs mere