UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDDANNELSESBOG. Pædagogisk Assistentuddannelse"

Transkript

1 UDDANNELSESBOG Pædagogisk Assistentuddannelse

2 Brøndby Møllevej Brøndby Tlf.: Ved sygemelding: Sygemeldingen skal meldes inden kl på telefon: eller Du skal opgive: Navn, uddannelse og hold nr. Servicecenteret: Servicecenteret finder du lige ved skolens hovedindgang. Her kan du låne skolens bærbare computere, digitale kameraer og booke ledige lokaler. Herudover findes der bl.a. førstehjælpskasse, glemmekasse, papir til printerne m.v. Samme sted finder du en geografisk oversigt over skolen samt en informationsskærm med dagens nyheder og vigtige meddelelser. På skolen finder du: Bibliotek, elev kopimaskiner (i kælderen), teatersal, fælles gård- og græsarealer og grupperum. Kantinen/mad og drikke: I kantinen kan du købe mad og drikke fra kl Medbragt mad og drikke må nydes på hele skolens areal. Rundt på skolen finder du koldvands automater, køleskabe og mikrobølgeovne til fri afbenyttelse. Timeplan: Frokost pause Ferieplan: Sommerferie uge Skolen kan i øvrigt tilbyde: Uddannelses-, Specialpædagogisk-, og International vejledning samt Psykologisk rådgivning, efter behov. s skolebetjente er altid behjælpelige med praktisk vejledning. Skolen har også et elevråd. Pædagogisk Assistentuddannelse 2

3 Emne: Indholdsfortegnelse Dato: 06/11 1. Indledning side 1.1 Indledning Formål med uddannelsen 7 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Personlig uddannelsesplan Opgavefordeling Kompetenceudvikling Taksonomi Logbog Samtaler om uddannelsesforløb Skoleperioder og læringsaktiviteter 3.1 Pædagogiske og didaktiske overvejelser Uddannelsens pædagogiske profil Læringsaktivitet 1: Omsorg og udvikling Læringsaktivitet 2: Udviklingspsykologi og børns motoriske udvikling Læringsaktivitet 3: Sundhed Læringsaktivitet 4: Pædagogiske teorier Læringsaktivitet 5: Medborgerskab Læringsaktivitet 6: Førstehjælp og brandbekæmpelse Læringsaktivitet 7: Kultur/natur Læringsaktivitet 8: Drømmeinstitutionen Læringsaktivitet 9: Eksamen Læringsaktivitet 10: Specialpædagogik Læringsaktivitet 11: Folkesundhed og sundhedsfremme Læringsaktivitet 12: Socialpædagogik Læringsaktivitet 13: Kost og bevægelse Læringsaktivitet 14: Æstetiske udtryksformer Læringsaktivitet 15: Børn og natur Læringsaktivitet 16: Pædagogiske aktiviteter, som kan understøtte 44 institutionens fastsatte læringsmål 3.19 Kompetencemål for læringsaktiviteter Mål for Pædagogik Mål for Kultur og aktivitet Mål for Bevægelse og idræt Mål for Sundhedsfag Mål for Sprog, kommunikation og psykologi Mål for Samfundsfag C-niveau Mål for Engelsk Mål for Dansk C-niveau Mål for valgfri specialefag 62 3

4 Emne: Indholdsfortegnelse Dato: 06/11 4. Praktikperioder side 4.1 Rammer for praktikforløb Mål for praktikperioderne Faser i praktikvejledningen Praktikforberedelser på skolen Vejledning til forventningssamtale, evaluering og standpunktsbedømmelse Praktikindkald Praktik bilag Generelle informationer 5.1 Optagelse og ansættelse Timefordeling Godskrivning for dele af undervisningen Mødepligt Syge og raskmelding samt fraværsregistrering Skolens vision Praktiske oplysninger Bibliotek IT-faciliteter Afslutning Ferie og fridage Pædagogisk Medhjælper Forbund Klageadgang Eksamen for elever med særlige forudsætninger Specialpædagogisk støtte og vejledning Psykologisk rådgivning Helhedsevaluering Ordensregler Retningslinier for projektarbejde, skr. arbejde og prøver 6.1 Tekniske retningslinier for opgaveskrivning Disposition for skr. projekt Håndbog i projektarbejde Danskopgaver Plagiat og snyd Mål og retningslinier for teoretisk prøve i: 116 Pædagogik, Kultur/aktivitetsfag, Sundhedsfag, SKP-fag, Bevægelse og Idræt, Dansk, Samfundsfag og Engelsk 6.7 Mål og retningsliner for prøve i afsluttende temaprojekt Standpunktsbedømmelser Bilagsfortegnelse 7.1 Bilag 136 4

5 Emne: Den personlige uddannelsesplan Dato: 06/11 Uddannelsesbog for Navn: Hold: Indhold: Din personlige uddannelsesplan Uddannelsesplan for hovedforløbet til pædagogisk assistentuddannelse Generel information og retningslinjer for hovedforløbet til pædagogisk assistentuddannelse Skolen har ansvaret for, at du får en uddannelsesbog. Uddannelsesbogen er din personlige ejendom til anvendelse under din uddannelse og du har ansvaret for opbevaring og ajourføring af din personlige uddannelsesplan. 5

6 Emne: Indledning Dato: 06/11 Reg.nr: 1.1 Side: 1 Erstatter: Denne uddannelsesbog for pædagogisk assistentuddannelse er et redskab til brug for samarbejdet mellem dig og dine lærere/vejledere under dit uddannelsesforløb. Uddannelsesbogen indeholder din personlige uddannelsesplan samt informationer af pædagogisk og praktisk art om både den ordinære pædagogiske assistentuddannelse (PAU) og GVU/PAU. Beskrivelsen af uddannelsesplanlægningen tager udgangspunkt i skolens værdigrundlag og lægger dermed vægt på bl.a. værdier som respekt, fleksibilitet og ansvarlighed som en gensidig forventning mellem dig og dine lærere/vejledere. Skolens pædagogik og undervisningsmetoder er beskrevet ensartet gennem uddannelserne og afspejler en løbende udvikling i dit samlede uddannelsesforløb. Uddannelsesbogen og din personlige uddannelsesplan skal være med til at sikre dig et overblik over dit uddannelsesforløb, og indholdet heri vil danne udgangspunkt for såvel drøftelser i klassen som individuelle samtaler med din kontaktlærer/praktikvejleder. Det er derfor vigtigt, at du læser den grundigt igennem og medbringer den ved alle samtaler. Det er skolens intension at udvise størst mulig fleksibilitet og understøttelse af netop din personlige uddannelsesplan. Med disse indledende ord, byder vi dig velkommen på den pædagogiske assistentuddannelse og GVU/PAU og glæder os til samarbejdet med dig. På vegne af personalet på hovedforløbet til pædagogisk assistentuddannelse Elin Holm Hansen Afdelingsleder 6

7 Emne: Formål med uddannelsen Dato: 06/11 Reg.nr: 1.2 Side: 1 Erstatter: Den pædagogiske assistentuddannelse har som overordnet formål, at du gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår viden og færdigheder inden for følgende overordnede kompetenceområder: Udviklende, forebyggende, rådgivende og støttende pædagogiske opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem Kulturelle og aktiverende opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem Fysisk udviklende aktiviteter i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem Sundhedsfremmende og forebyggende indsats i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem Omsorgsrelaterede opgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem Koordinations-, dokumentations- og evalueringsopgaver i dagplejen, daginstitutioner, skoler, bo- og dagtilbud for borgere med psykisk og fysisk funktionsnedsættelse samt i borgerens eget hjem Du skal nå de fastsatte uddannelsesmål inden for uddannelsens speciale Uddannelsen afsluttes med specialet: Pædagogisk Assistentuddannelse. 7

8 Emne: Den personlige uddannelsesplan Dato: 06/11 Reg.nr: 2.1 Side: 1 Erstatter: Personlig uddannelsesplan Alle elever har en personlig uddannelsesplan, der opstartes i uddannelsesvejledningen i forbindelse med din optagelse på uddannelsen Uddannelsesplanen er din røde tråd gennem uddannelsen Planen skal sikre overensstemmelse mellem dine personlige mål og forventninger til PAU Uddannelsesplanen fungerer som et samarbejdsredskab mellem dig, din lærer og praktikvejleder. Efter denne side indsætter du den første side af din personlige uddannelsesplan, som er udfyldt i uddannelsesvejledningen, en kopi af din uddannelseskontrakt, samt dokumentation for tidligere uddannelsesforløb. 8

9 Emne: Den personlige uddannelsesplan Dato: 06/11 Reg.nr: 2.2 Side: 1 Erstatter: Skoleopgaver Opgavefordeling Skolen tager initiativer til udarbejdelse af din uddannelsesplan og -samtaler vedrørende dit uddannelsesforløb Uddannelsesplanen udarbejdes i et samarbejde mellem dig og din lærer Skolen skal vejlede dig til supplerende undervisning, hvis målene i din uddannelsesplan ikke nås Skolen skal give dig en skolevejledning efter teoriperiode 1,2 og 3 Skolen skal udarbejde skolebevis Det er skolens pligt at introducere til indholdet i uddannelsesplanen. Praktikopgaver Praktikken skal sammen med dig fastlægge en plan for din praktikuddannelse Praktikken medvirker ved fastlæggelse, opfølgning og revision af din uddannelsesplan. Elevopgaver Du skal arbejde med uddannelsesplanen gennem hele uddannelsen Du skal tage initiativ til opfølgning på din uddannelsesplan ud fra uddannelsens mål og rammer. Dette skal ske løbende i samarbejde med skole og praktik Du skal være forberedt til samtalerne Du har ansvaret for at skrive referat af samtalerne og give en kopi af referatet til din kontaktlærer og praktikvejleder Du opbevarer uddannelsesbogen. 9

10 Emne: Den personlige uddannelsesplan Dato: 06/11 Reg.nr: 2.3 Side: 1 Erstatter: Kompetenceudvikling på PAU Nudansk ordbog definerer kompetence som faglig og saglig indsigt og kunnen på et bestemt område Af uddannelsesordningen for pædagogisk assistentuddannelse 6/2009 fremgår følgende: Kompetencemål for hovedforløbet. Kompetencemålene for hovedforløbet er, at du kan: gennemføre begrundede pædagogiske forløb selvstændigt og sammen med andre, og herunder inddrage aftaler om handle- og/eller læreplaner selvstændigt og sammen med andre udvikle, planlægge, gennemføre og evaluere fysiske, musiske, æstetiske, kulturelle og praktiske aktiviteter med børn, unge og voksne arbejde motiverende for at fremme den enkeltes lyst til bevægelse, idræt og sanseoplevelser ud fra indsigt i målgruppens fysiske og motoriske udvikling arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i arbejdet med børn, unge og voksne, herunder også arbejde for forebyggelse af institutionsinfektioner stimulere den enkeltes sprog og evne til at udtrykke sig i kraft af sig selv eller ved hjælp af kommunikationsmidler, indgå i en målrettet og udviklingsorienteret kommunikation, der understøtter anerkendende relationer formidle beslutninger, der er af betydning for borgeren og dennes pårørende samt yde den nødvendige støtte og vejledning på baggrund heraf med respekt for den enkeltes ressourcer, livsvilkår, livsform og selvbestemmelsesret Vejlede børn, unge, voksne og disses pårørende i at anvende statslige, regionale, kommunale og private servicetilbud 10

11 Emne: Den personlige uddannelsesplan Dato: 06/11 Reg.nr: 2.3 Side: 2 Erstatter: alene og i samarbejde med andre tilrettelægge, udføre og reflektere over og udvikle arbejdet med udgangspunkt i det psykiske og fysiske arbejdsmiljø i forhold til gældende regler og lovgivning på området selvstændigt arbejde konfliktdæmpende og voldsforebyggende samt medvirke til at udvikle arbejdspladsen så forebyggelse af vold er et fælles ansvar for ledelse og medarbejdere og anvende it-systemer til informationssøgning, kommunikation, samarbejde, arbejdstilrettelæggelse, faglig formidling og dokumentation af eget arbejde I tilrettelæggelsen af uddannelsen og undervisningen skal de faglige og personlige kompetencer udgøre en helhed og tilsammen lede frem til en afsluttende erhvervsfaglig kompetence. Den samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem undervisning i og elevens aktive tilegnelse af områdefag, grundfag, valgfrie specialefag og valgfag samt gennem undervisning og læring i praktikuddannelsen. Skoleundervisningen og praktikuddannelsen skal tilrettelægges, således at eleverne udvikler personlige kompetencer, som er relevante for udførelsen af erhvervsfunktionen. I tilrettelæggelsen af uddannelsen og undervisningen skal de faglige og personlige kompetencer udgøre en helhed og tilsammen lede frem til en afsluttende erhvervsfaglig kompetence. Den samlede erhvervsfaglige kompetence nås gennem undervisning i og din aktive tilegnelse af områdefag, grundfag, valgfrie specialefag og valgfag, samt gennem undervisning og læring i praktikuddannelsen. 11

12 Emne: Den personlige uddannelsesplan Dato: 06/11 Reg.nr: 2.3 Side: 3 Erstatter: Eleven skal gennem undervisningen og praktikuddannelsen udvikle følgende personlige kompetencer: initiativ, selvstændighed, ansvarlighed og empati for på den baggrund at møde andre mennesker på en etisk og respektfuld måde og kunne se egen andel i udviklingen af mellemmenneskelige relationer evnen til at yde omsorg for sig selv og andre på en nærværende og professionel måde forståelse af kommunikationens betydning for at forstå, indgå i og udvikle en professionel praksis evnen til ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning indsigt i læreprocesser om egne lærings- og motivationsmæssige styrker og udviklingspotentialer nysgerrighed, kreativitet og åbenhed og dermed lyst til kontinuerligt at lære og til at indgå i forandringsprocesser samt evne til at håndtere og agere i en social og kulturel mangfoldighed, færdigheder i at være aktivt søgende, spørgende og kritisk samt kunne handle hensigtsmæssigt i uforudsete situationer og evnen til at anvende evaluering og selvevaluering som et redskab i egen lærings- og udviklingsproces. I vurderingen af de personlige kompetencer tages der højde for elevens motivation og vilje til at udvikle disse gennem hele uddannelsen. 12

13 Emne: Den personlige uddannelsesplan Dato: 06/11 Reg.nr: 2.4 Side: 1 Erstatter: Taksonomi Viden (kognitive mål) Færdigheder (færdighedsmål) Holdning (holdningsmål) Begynder Rutineret Avanceret Kendskab til Viden om Indsigt i Kan løse opgaver i kendt situation eller i mere komplicerede situationer under vejledning Kan planlægge og gennemføre eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre Kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller løse et problem også i ikke-rutinerede situationer alene eller i samarbejde med andre under hensyntagen til opgavens art Reagere på Forholde sig til Reflektere Arbejde bevidst med Udvikle ( inspireret af Dreyfus & Dreyfus) 13

14 Emne: Den personlige uddannelsesplan Dato: 06/11 Reg.nr: 2.5 Side: 1 Erstatter: Logbog Logbog 1 skrives gennem hele uddannelsesforløbet Formålet med at bruge en logbog er: At du bliver bevidst om sammenhængen i undervisningen At du bliver bevidst om sammenhæng mellem teori og praksis At du øger din opmærksomhed på, hvad der skal læres og hvordan du lærer, herunder også dit ansvar for læring At du kan tænke over dine egne og andres handlinger At du kan komme i dialog med din lærer/praktikvejleder I undervisnings- og praktiksammenhæng er en logbog et dokument, hvor du beskriver dine oplevelser og mål, hvordan du planlægger at nå dem. I forløbet og til slut evaluerer du på forløb og resultat. Logbogen er et arbejdsredskab for både dig, din lærer og din praktikvejleder. Logbogen er ikke privat som en dagbog. Logbogen hvad kan den bruges til? kan blive dit redskab til at blive bevidst om din egen læringsproces. F.eks. før undrede jeg mig over.., nu kan jeg se, at der er sammenhæng mellem og en mulig forklaring på dette er.. kan være med til at fastholde tanker, undren, idéer, som du gerne vil vende tilbage til kan antyde for dig, hvad det ville være godt for dig at arbejde videre med skal du medbringe til samtaler med kontaktlærer og praktikvejleder. Du kan evt. tage udgangspunkt i dine notater og formulere dagsorden til samtalen ud fra disse kan være med til at du træner i at sætte dine tanker på skrift, uden at det skal være fejlfrit formuleret. Dermed træner du din formuleringsevne, så ordene flyder nemmere og hurtigere. 1 En logbog er oprindeligt en skibsdagbog. En log er et instrument, der viser skibets fart og tilbagelagte distance, men der noteres meget andet i en logbog. 14

15 Emne: Den personlige uddannelsesplan Dato: 06/11 Reg.nr: 2.6 Side: 1 Erstatter: Samtaler om uddannelsesforløb Der skal afholdes samtaler om dit uddannelsesforløb i både teori- og praktikforløb. Under disse samtaler skal du og din kontaktlærer/praktikvejleder forholde sig til målene for den pågældende periode. De følgende sider er tænkt som en hjælp til forberedelse af samtalerne. Retningslinier for uddannelsessamtaler Uddannelsessamtalerne foregår som en dialog mellem dig og din kontaktlærer. I dialogen vil kontaktlæreren give dig feedback, problematisere og støtte dig i dine overvejelser Tidsrammen sættes af din lærer Det er vigtigt at du forbereder dig til samtalen og overvejer hvordan du bedst kan bruge denne. Derfor bør du lave nogle notater og en dagsorden for samtalen I løbet af samtalen skriver du stikord i samarbejde med din lærer til et referat, som du skriver umiddelbart efter samtalen. Referatet skal sættes ind i din uddannelsesbog, samt kopieres til din kontaktlærer. Forslag til overvejelser før uddannelsessamtaler. Til samtalen kan I også tale om dine personlige kompetencer. Du kan tage udgangspunkt i følgende spørgsmål: Hvordan er jeg til at tage initiativ? Hvordan viser jeg ansvarlighed i min dagligdag? Hvordan viser jeg selvstændighed? Hvordan viser jeg respekt for andre? Hvordan giver jeg omsorg for andre? Hvordan er jeg med til at udvikle relationer til andre? Er jeg aktiv i samarbejde og på hvilken måde? Hvordan tænker (reflekterer) jeg over egen og andres indsats? Giver jeg udtryk for egne meninger og holdninger og på hvilken måde? Hvad er jeg god til og hvad er jeg ikke så god til? 15

16 Emne: Den personlige uddannelsesplan Dato: 06/11 Reg.nr: 2.6 Side: 2 Erstatter: Oplæg til kontaktlærersamtale i teori 1. Hermed et oplæg til forventningssamtalen mellem dig og din kontaktlærer. Til samtalen skal I drøfte dine forventninger til uddannelsen og hvad det er du gerne vil lære/ blive bedre til - altså dine personlige og faglige mål for uddannelsen. Det er din samtale, det vil sige, at du vælger, hvad der skal snakkes om ud fra dine oplevelser og overvejelser over, hvordan du har det med at være elev på PAU. Du kan benytte nedenstående spørgsmål som hjælp i din forberedelse, men der er også andre muligheder. Du vælger selv, hvad der er af relevans for dig. Hvad er dine faglige mål for uddannelsen? Er der specielle mål, som knytter sig til fagene? (pædagogik, kultur og aktivitetsfag, sundhedsfag, sprog, kommunikation og psykologi, bevægelse og idræt, dansk, samfundsfag, engelsk) Hvad er dine personlige mål? Hvordan vil du arbejde hen imod dine faglige og personlige mål? Hvilke forventninger har du til uddannelsen? (Fagligt, socialt, personligt) Hvordan er dit engagement/ hvad styrker dit engagement? Hvad er dine styrkesider/ hvordan synes du, du kan udfolde dem? Har du svage sider, du gerne vil støttes i? Hvordan? Hvad vil du gerne blive bedre til? Hvordan synes du, det er at være på PAU i forhold til dig selv, dine klassekammerater, stedet, lærerne? Hvad glæder du dig mest til, når du tænker på hele forløbet? På hvilke måder kan du bidrage til, at du selv og holdet får mest muligt ud af uddannelsen? I tilfælde af brug af studiegrupper, hvad vil du så bruge din til? 16

17 Emne: Den personlige uddannelsesplan Dato: 06/11 Reg.nr: 2.6 Side: 3 Erstatter: Oplæg til kontaktlærersamtale i teori 2. Hermed et oplæg til midtvejssamtalen/evalueringen mellem dig og din kontaktlærer. Til samtalen kan I eksempelvis drøfte nogle af følgende punkter: Opfølgning på dine mål Det konkrete arbejde med at nå dine mål Vurdering af dit eget standpunkt: Dansk Samfundsfag Engelsk Pædagogik Kultur- og aktivitetsfag Sundhedsfag Sprog, kommunikation og psykologi Bevægelse og idræt Valgfrie specialefag Valgfag Din brug af logbog Gruppearbejde i forhold til individuelt arbejde Projektarbejde Personlige kompetencer: Samarbejdsevne Udviklings/læringsstil Dine sociale relationer på skolen Oplæg til afsluttende kontaktlærersamtale i teori 3: Områder der kan drøftes mellem dig og din kontaktlærer i den afsluttende uddannelsessamtale: Hvilke af de mål du havde sat dig for uddannelsen nåede du, og på hvilken måde? Hvilke personlige kompetencer har du udviklet og hvordan vil du anvende dem fremover? Ønsker du vejledning i forhold til videre uddannelse? Hvad vil du bruge din uddannelse til nu og på længere sigt? 17

18 Emne: `s pædagogiske profil Dato: 06/11 Reg.nr: 3.1 Side: 1 Erstatter: Pædagogiske og didaktiske overvejelser Det pædagogiske grundlag bygger på s værdigrundlag, udviklingsplan, gældende lov, bekendtgørelse, uddannelsesordning og gældende praksis. Uddannelse på ses som en levende proces, hvor dine faglige, sociale og personlige kompetencer udfordres, afprøves og integreres. Arbejdet med mennesker i en erhvervsmæssig sammenhæng stiller ofte fagpersonen i dilemmaer. På arbejder vi bevidst med dilemmaer igennem undervisningsformer, der handler om at agere i dilemmaer frem for kun at lære færdige løsninger. Vi sætter eleverne i centrum og deres forudsætninger/kompetencer har afgørende betydning for, hvordan læringen finder sted. Vi ser det som en styrke, at vores uddannelser rummer elever i alle aldre og fra mange forskellige kulturer. Forskellighederne kan i læringsrummet bidrage til anerkendelse, dialog og demokratiske processer. Vi understøtter din læringsproces ved, at du i skoleforløbet er tilknyttet et hold. Hermed får du et konkret tilhørsforhold til en gruppe, som du gennem uddannelsen kommer tilbage til i skoleperioderne efter de forskellige praktikperioder. I forbindelse med holdorganiseringen arbejder vi målrettet og bevidst med gruppens dynamik og læringspotentiale og bruger her en struktureret kontaktlærerordning, som indebærer læringsudviklingssamtaler i både skole - og praktikperioderne. På arbejder vi for, at du oplever dynamisk læring mellem teori og praksis. Vekseluddannelsen skaber mulighed for refleksion over læringen i skole og praktikperioderne. Erfaringerne fra praktikken bliver gjort til genstand for diskussion og refleksion i skoleforløbet. På arbejder vi med forskellige undervisnings- og læringsformer. Undervisningen tilrettelægges i temaer. Inden for det enkelte tema kan der være dialogbaserede oplæg fra undervisere, problemorienteret projektarbejde, praktiske øvelser, individuelle forløb og opgaver samt ekskursioner. Vi tilbyder IT-baseret vidensøgning, et veletableret bibliotek med vejledning af bibliotekarer og åbent læringscenter. For at få indsigt i egen læringstilgang arbejder du med din personlige uddannelsesplan og logbog. har derudover en række individuelle tilbud, som støtter op om dit uddannelsesforløb. Du kan således indgå i en mentorordning, modtage specialpædagogisk vejledning, sproglig støtte og psykologisk rådgivning og deltage i studiecafe. 18

19 Emne: Uddannelsens pædagogiske profil Dato: 06/11 Reg.nr: 3.1 Side: 2 Erstatter: Den pædagogiske assistentuddannelse er for de ordinære elever en vekseluddannelse med skiftevis teori- og praktikforløb. For GVU- eleverne består uddannelsen af teori der bygger på tidligere opnået erhvervserfaring indenfor området med mulighed for 4 ugers praktik. Undervisningen er tilrettelagt således, at du får mulighed for at reflektere over sammenhængen mellem teori og praksis. Desuden lægges der op til at du løbende reflekterer over og evaluerer eget uddannelsesforløb, således at du i samarbejde med dine vejledere kan opnå de personlige samt faglige mål og kompetencer for uddannelsen. Uddannelsen lægger op til: Udvikling af faglig viden og færdigheder Udvikling af faglige kompetencer herunder etik, empati, respekt for andre og sig selv samt samarbejdsevne. Udvikling af lærings- og udviklingskompetencer herunder selvtillid, selvværd, initiativ, ansvar og evnen til at reflektere. Undervisningsformen er tilrettelagt, så den understøtter både din faglige og personlige udvikling. En forudsætning for uddannelsens gennemførelse er, at du deltager aktivt og problemløsende under hele uddannelsen, således at du alene og i samarbejde med andre uddanner dig til: at leve dig ind i andres situation at kunne skabe nærvær og trygge relationer at kunne planlægge og udføre aktiviteter med børn, unge og voksne at kunne begejstre til kreative og fysiske aktiviteter og være med i legen at kunne sætte ord på følelser og oplevelser at kunne argumentere på baggrund af en grundlæggende pædagogisk og psykologisk viden at have viden om og respekt for menneskers forskellige livsvilkår og kulturelle baggrund at være åben og forholde dig reflekterende overfor egen arbejdsindsats og egne arbejdsvilkår at kunne formidle viden om økologi og dens betydning for vores hverdag og den natur, vi lever i. 19

20 Emne: Uddannelsens pædagogiske profil Dato: 06/11 Reg.nr: 3.2 Side: 1 Erstatter: UDDANNELSENS PÆDAGOGISKE PROFIL Undervisningsform: Skoleuddannelsens fag opdeles i Områdefag: Pædagogik Kultur- og Aktivitetsfag Sundhedsfag Bevægelse og Idræt Sprog, Kommunikation og Psykologi Grundfag: Dansk Samfundsfag Engelsk Valgfrie specialefag: Socialpædagogik Specialpædagogik Folkesundhed og sundhedsfremme Børn og natur Æstetiske udtryksformer Kost og bevægelse Pædagogiske aktiviteter, som understøtter institutionens Fastlagte læringsmål Valgfag: Fordybelse i særlige områder, der styrker udviklingen af dine faglige kompetencer Undervisningen gennemføres tematiseret og problemorienteret, hvor alle fag/fagområder indgår. Undervisningen tilrettelægges fagdelt, som temauger og projektforløb. Der arbejdes tværfagligt. 20

21 Emne: Uddannelsens pædagogiske profil Dato: 06/11 Reg.nr: 3.2 Side: 2 Erstatter: Tematiseret undervisning. Hele uddannelsesforløbet er opdelt i temaer. Disse er beskrevet under de enkelte teori- og praktikforløb. Arbejdet med et tema vil foregå både i de enkelte fag og på tværs af fagene. Formålet med tematisering er, at give dig mulighed for at se helheder og sammenhænge mellem fagene. Temaerne er ligeledes med til at danne bro mellem teori og praksis. Projektorienteret undervisning: Se projekthåndbogen reg.nr Undervisningsdifferentiering: Der tages i undervisningen udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger, læringsstil og individuelle kompetencer. Du kan erstatte engelsk med et andet fag fra fagrækken, et valgfag eller et valgfrit specialefag eller vælge engelsk på et andet niveau end det angivne normale niveau. Uddannelsens struktur og opbygning Den ordinære uddannelses forløb: Teori 1 Praktik1 Teori 2 Praktik 2 Teori 3 12 uger 26 uger 37 uger 26 uger 5 uger Uddannelsen er opbygget af 4 temaer. Temaerne for uddannelsens indhold kan illustreres således: Teori 1 Praktik 1 Teori 2 Praktik 2 Teori 3 Omsorg og Udvikling 1.Sundhed 2.Medborgerskab 3.Kultur og natur Eksamen Samordningsplan for teoriundervisningen i uddannelserne: Teori 1 Teori 2 Teori 3 Fagdelt undervisning Temauge 1. projekt Valgfag 1 uge Fagdelt undervisning Temauger 2.,3. og 4. projekt 1 uge valgfag Valgfri specialefag 2 uger Eksamen i grundfag Eksamen i områdefag Evaluering af uddannelsen Forberedelse af afslutning Afsluttende temaprojekt Eksamen i afsluttende temaprojekt. Afslutning 21

22 Emne: Uddannelsens pædagogiske profil Dato: 06/11 Reg.nr: 3.2 Side: 3 Erstatter: For begge uddannelser gælder, at hver elev har tilknyttet en kontaktlærer og at der afsættes tid til uddannelsessamtaler i alle uddannelsesperioder. Teori 1 Teori 2 Teori 3 Afsluttende Kontaktlærersamtale Kontaktlærersamtale kontaktlærersamtale 22

23 Emne: Læringsaktivitet 1 Dato: 06/11 Reg.nr: 3.3 Side: 1 Erstatter: Tema: Omsorg og udvikling, Læringsaktivitet 1 Beskrivelse af læringsaktivitet Du vil i løbet af Teori 1 udvikle dine faglige og personlige kompetencer rettet mod arbejdet med børn, unge og voksnes udvikling, behov og livsvilkår med særligt fokus på omsorg og udvikling. Varighed 12 uger Læringselementer I den fagdelte undervisning, vil du blive introduceret til de forskellige fag. Dette giver dig en grundlæggende viden om disse fag, som du senere, suppleret med temaugen i Teori 1, kan anvende i projektarbejdet og i den kommende praktikperiode. Fagene og kravene vil blive uddybet og udbygget i Teori 2 og Teori 3. Fagene i Teori 1 består af: Pædagogik, Sprog, kommunikation og psykologi, Kultur- og aktivitetsfag, Sundhedsfag og Bevægelse og idræt. I områdefagene Pædagogik, Sprog, kommunikation og psykologi, Kultur- og aktivitetsfag, Sundhedsfag samt Bevægelse og idræt, vil du bl.a. få kendskab til den normale udvikling hos børn, unge og voksne, menneskets motoriske udvikling, den sproglige udvikling, institutionernes historie, regelgrundlaget for det pædagogiske arbejde, børns leg, planlægning af pædagogiske forløb, opnår kendskab til forskellige sundhedsbegreber og viden om arbejdsmiljø. Desuden vil du blive introduceret til de mest almindelige IT-værktøjer. Du vil blive introduceret til den problemorienterede projektarbejdsform og fokus vil være lagt på samarbejdet og det at lære arbejdsformen at kende. De 2½ uges projekt giver dig mulighed for at arbejde problemorienteret med ovennævnte fag i det tværfaglige projektarbejde. 23

24 Emne: Læringsaktivitet 1 Dato: 06/11 Reg.nr: 3.3 Side: 2 Erstatter: Læringsmiljø Læringsaktiviteten kan blive organiseret i hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringsaktiviteten. Som elev er du aktiv i arbejdet med at tilegne dig viden, færdigheder og holdninger. Ressourcer og rammer Underviserkvalifikationer: Både områdefags- og grundfagslærere varetager den teoretiske undervisning i de fagdelte timer. Uddannelsescentret tilbyder Åbent Læringscenter onsdage fra , hvor du kan få hjælp og vejledning af forskellige undervisere. Derudover findes der bibliotek og IT-faciliteter på uddannelsescentret. Har du brug for mere støtte, tilbyder uddannelsescentret Specialpædagogisk vejledning. Evaluering Ved uddannelsens start har du en forventningssamtale med din kontaktlærer, hvor I sammen forholder jer til målene for dit uddannelsesforløb og laver en realkompetenceafklaring i forhold til dine kompetencer. Du formulerer dine mål for teori 1 og dine mål for det samlede uddannelsesforløb i din personlige uddannelsesplan. Projektet og temaugen afsluttes med elevfremlæggelser, som bliver evalueret af hhv. underviserne, fælles i klassen samt i de enkelte projektgrupper. Teori 1 afsluttes med en skolevejledning indeholdende standpunktsbedømmelser i de enkelte fag fra fagrækken i Teori 1. Bedømmelsen sker på grundlag af din opnåede viden og færdigheder samt motivation for og vilje til aktiv deltagelse i undervisningen, udarbejdelse og aflevering af portfolier, opgaver, projektet og eventuelle prøver i de enkelte fag. 24

25 Emne: Læringsaktivitet 2 Dato: 06/11 Reg.nr: 3.4 Side: 1 Erstatter: Tema: Udviklingspsykologi og børns motoriske udvikling, Læringsaktivitet 2 Beskrivelse af læringsaktivitet I denne temauge skal du arbejde grundlæggende med udviklingspsykologi og gennemgå nogle forskellige teorier der forklarer menneskets udvikling. Du skal på et praktisk og teoretisk plan arbejde med børns motoriske udvikling og hvad der grundlæggende skal til for at børnene udvikler deres motorik optimalt. Varighed 5 dage. Læringselementer I løbet af ugen vil der være: - Oplæg fra undervisere. - Gruppearbejde under vejledning - Forberedelse af oplæg fra eleverne om de forskellige aldersgrupper Læringsmiljø Læringsaktiviteten kan blive organiseret på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringsaktiviteten. Som elev vil du være aktiv i arbejdet med at tilegne dig viden, færdigheder og holdninger. Ressourcer og rammer - Oplæg og vejledning af undervisere. - Anvendelse af IT og andre medier. - Lærebøger, bibliotek og kreative materialer, samt Åbent læringscenter og evt. besøg ude i byen - Gruppearbejde Evaluering Ugen afsluttes med at eleverne fremlægger deres gruppearbejde for klassen. 25

26 Emne: Læringsaktivitet 3 Dato: 06/11 Reg.nr: 3.5 Side: 1 Erstatter: Tema: Sundhed, Læringsaktivitet 3 Beskrivelse af læringsaktivitet 3 Du vil i løbet af Teori 2 s tema om Sundhed videreudvikle dine faglige og personlige kompetencer rettet mod arbejdet med børn, unge og voksnes udvikling, behov og livsvilkår med særligt fokus på sundhed. Varighed 12 uger Læringselementer I den fagdelte undervisning undervises i de forskellige fag fra den samlede fagrække. Dette teoriforløb bygger videre på din grundlæggende viden fra de fag som du har opnået i teori 1. Du kan senere anvende denne viden suppleret med periodens temauge, i projektarbejdet og i den kommende praktikperiode. Fagene i Teori 2 består af: Pædagogik, Sprog, kommunikation og psykologi, Kultur- og aktivitetsfag, Sundhedsfag, Bevægelse og idræt, Samfundsfag, Dansk og Engelsk. I områdefagene Pædagogik, Sprog, kommunikation og psykologi, Kultur- og aktivitetsfag, Sundhedsfag samt Bevægelse og idræt vil du bl.a. tilegne dig indsigt i udviklingspsykologiske teorier, forskellige psykologiske retninger og deres betydning for forståelsen af det enkelte menneskes identitetsdannelse og identitetsoplevelse, opnå færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere fysiske aktiviteter, der giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig, opnå indsigt i og færdigheder i at tilrettelægge æstetiske, musiske og praktiske forløb, opnå viden om madens og måltidets betydning for børns, unges og voksnes velvære og sundhed og færdigheder i ud fra dag - og døgntilbuddets sundhedspolitik at tilrettelægge og tilberede et sundt måltid samt opnår indsigt i psykiske og kognitive læreprocesser. Desuden vil det forventes at du bliver i stand til at beherske de mest almindelige IT-værktøjer. I grundfaget engelsk øger du din sproglige bevidsthed. I grundfaget Dansk øger du din sproglige bevidsthed og lærer at formulere en metodisk analyse, perspektivering og vurdering, både mundtligt og skriftligt, I samfundsfag øger du din viden om det sociale system, grundlæggende politiske strukturer, politiske ideologier og partier. Du får en begyndende indsigt i at bearbejde og formidle samfundsmæssige spørgsmål ved brug af samfundsfagets terminologi. Du opnår viden om, hvordan forskelle i levevilkår, kulturel baggrund og religion afspejles i politiske handlinger og lærer at afdække forudsætninger for egne og andres samfundsmæssige synspunkter og handlinger. 26

27 Emne: Læringsaktivitet 3 Dato: 06/11 Reg.nr: 3.5 Side: 2 Erstatter: I det andet projekt forventer vi, at du har lært projektarbejdsformen at kende, og fokus vil i højere grad være på det rent faglige. De 2½ uges projekt giver dig mulighed for at arbejde problemorienteret med ovennævnte fag i det tværfaglige projektarbejde Læringsmiljø Læringsaktiviteten kan blive organiseret i hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringsaktiviteten. Som elev er du aktiv i arbejdet med at tilegne dig viden, færdigheder og holdninger. Ressourcer og rammer Underviserkvalifikationer: både områdefags- og grundfagslærere varetager den teoretiske undervisning i de fagdelte timer. Uddannelsescentret tilbyder Åbent Læringscenter onsdage fra , hvor du kan få hjælp og vejledning af forskellige undervisere. Tilbud om undervisning i Engelsk ligger pt. i Åbent Læringscenter. Derudover findes der bibliotek og IT-faciliteter på uddannelsescentret. Har du brug for mere støtte, tilbyder uddannelsescentret Specialpædagogisk vejledning. Evaluering I Teori 2 har du en midtvejssamtale med din kontaktlærer, hvor I sammen forholder jer til de mål du satte for Teori og Praktik 1, samt forholder jer til målene for Teori og Praktik 2. Projektet og temaugen afsluttes med elevfremlæggelser, som bliver evalueret af hhv. underviserne, fælles i klassen samt i de enkelte projektgrupper. Teori 2 afsluttes med en skolevejledning indeholdende standpunktsbedømmelser i de enkelte fag fra fagrækken i Teori 2. Bedømmelsen sker på grundlag af din opnåede viden og færdigheder samt motivation for og vilje til aktiv deltagelse i undervisningen, udarbejdelse og aflevering af portfolier, opgaver, projektet og eventuelle prøver i de enkelte fag. 27

28 Emne: Læringsaktivitet 4 Dato: 06/11 Reg.nr: 3.6 Side: 1 Erstatter: Tema: Pædagogiske teorier, Læringsaktivitet 4 Beskrivelse af læringsaktivitet I denne temauge skal du arbejde med pædagogiske teorier. I løbet af ugen vil du udvikle forståelse for forskellige pædagogiske teorier, der har fået betydning for den måde danske dag- og døgntilbud tilrettelægger deres pædagogiske praksis. Varighed 5 dage/ 1 uge Læringselementer I løbet af ugen kan du bl.a. komme til at arbejde med: - Pædagogikkens 7 forhold - Fordybelse i en af følgende pædagogiske teoretikere: Maria Montessori, Paolo Freire, Rudolf Steiner, Reggio Emilia (Louis Mallaguci) m. fl. - Ekskursion - Formidling af ny viden Læringsmiljø Læringsaktiviteten kan blive organiseret på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringsaktiviteten. Som elev vil du være aktiv i at tilegne dig viden, færdigheder og holdninger. Ressourcer og rammer - Oplæg fra undervisere - Anvendelse af medier og IT - Lærebøger, Åbent Lærings Center, eventuelle ekskursioner, kreative materialer m.m. - Gruppearbejde Evaluering Ugen afsluttes med aflevering af en kort skriftlig gennemgang af arbejdet med den pædagogiske teoretiker, I har arbejdet med i løbet af ugen. Derudover underviser gruppen holdet og vejleder, i den pædagogiske retning gruppen har arbejdet med i løbet af ugen. 28

29 Emne: Læringsaktivitet 5 Dato: 06/11 Reg.nr: 3.7 Side: 1 Erstatter: Tema: Medborgerskab. Beskrivelse af læringsaktivitet 5. Du vil i løbet af teori 2 s tema om medborgerskab videreudvikle dine faglige og personlige kompetencer rettet mod arbejdet med børn, unge og voksnes udvikling, behov og livsvilkår med særligt fokus på medborgerskab. Varighed 12 /13 uger Læringselementer I den fagdelte undervisning, vil du videreudvikle og udbygge din viden i de enkelte fag. Dette gør dig i stand at arbejde med mere komplekse problemstillinger, som du senere, suppleret med periodens temauge, kan anvende i projektarbejdet og i den kommende praktikperiode. Fagene i Teori 2 består af: Pædagogik, Sprog, kommunikation og psykologi, Kultur- og aktivitetsfag, Sundhedsfag, Bevægelse og idræt, Samfundsfag, Dansk og Engelsk. I områdefagene Pædagogik, Sprog, kommunikation og psykologi, Kultur- og aktivitetsfag, Sundhedsfag samt Bevægelse og idræt vil du bl.a. opnå viden om normalitet, afvigelse og personlig integritet for i hverdagen at kunne støtte og arbejde respektfuldt med gruppen af udviklingshæmmede inden for bo- og dagtilbuddet samt specialskoler, selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne arbejde målrettet med aktiviteter, som fremmer barnets, den unges og den voksnes medbestemmelse, medansvar, selvstændighed samt evne til at indgå i forpligtende fællesskaber, opnå teoretiske og praktiske færdigheder på niveau med grundfaget førstehjælp og brandbekæmpelse for at være i stand til at yde førstehjælp ved ulykker og pludseligt opståede sygdomme samt opnå færdigheder i at planlægge, gennemføre og evaluere fysiske aktiviteter, der giver alle børn, unge og voksne mulighed for at deltage og engagere sig. Det forventes at du med udgangen af Teori 2 kan anvende de mest almindelige IT-værktøjer. I grundfaget dansk vil du arbejde med at blive i stand til at styre og reflektere over forskelligartede skriveprocesser fra idé til produkt samt indgå i dialog om egne og andres skriftlige produkter samt blive i stand til at kunne formulere en metodisk analyse, perspektivering og vurdering, både mundtligt og skriftligt. Hvis faget dansk udtrækkes til prøve, afvikles prøven i slutningen af Teori 2. I samfundsfag vil du arbejde med at lære at afdække sammenhængen mellem samfundsøkonomiske problemstillinger og politisk styring, samt arbejde med at kunne gøre rede for samfundsmæssige problemstillinger, der udspringer af den teknologiske udvikling. Du vil arbejde med at kunne redegøre for, hvordan forskelle i levevilkår, kulturel baggrund og religion afspejles af politiske handlinger. Du vil skulle skrive en obligatorisk samfundsfaglig opgave. Hvis faget samfundsfag udtrækkes til prøve, afvikles prøven i slutningen af teori 2. 29

30 Emne: Læringsaktivitet 5 Dato: 06/11 Reg.nr: 3.7 Side: 2 Erstatter: I Engelsk vil du videreudvikle din sproglige kunnen. Faget engelsk afsluttes med en standpunktskarakter i slutningen af teori 2. I temaets projektforløb forventes det, at du ud over selve projektet, også opnår viden om samarbejdsrelationer og gruppeprocesser samt indsigt i din egen rolle i disse. De 2½ uges projekt giver dig mulighed for at arbejde problemorienteret med ovennævnte fag i det tværfaglige projektarbejde. Læringsmiljø Læringsaktiviteten kan blive organiseret i hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringsaktiviteten. Som elev er du aktiv i arbejdet med at tilegne dig viden, færdigheder og holdninger. Ressourcer og rammer Underviserkvalifikationer: Både områdefags- og grundfagslærere varetager den teoretiske undervisning i de fagdelte timer. Uddannelsescentret tilbyder Åbent Læringscenter onsdage fra , hvor du kan få hjælp og vejledning af forskellige undervisere. Tilbud om Engelskundervisning ligger i Åbent Læringscenter. Derudover findes der bibliotek og IT-faciliteter på uddannelsescentret. Har du brug for mere støtte, tilbyder uddannelsescentret Specialpædagogisk vejledning. Evaluering Projektet og temaugen afsluttes med elevfremlæggelser, som bliver evalueret af hhv. underviserne, fælles i klassen samt i de enkelte projektgrupper. Teori 2 afsluttes med en skolevejledning indeholdende standpunktsbedømmelser i de enkelte fag fra fagrækken i Teori 2. Bedømmelsen sker på grundlag af din opnåede viden og færdigheder samt motivation for og vilje til aktiv deltagelse i undervisningen, udarbejdelse og aflevering af portfolier, opgaver, projektet og eventuelle prøver i de enkelte fag. 30

31 Emne: Læringsaktivitet 6 Dato: 06/11 Reg.nr: 3.8 Side: 1 Erstatter: Tema: Førstehjælp og brandbekæmpelse. Beskrivelse af læringsaktivitet 6 Du vil I løbet af undervisningen opnå teoretiske og praktiske færdigheder i førstehjælp og elementær brandbekæmpelse. Du vil ud fra teori skulle gennemgå og praktisk øve forskellige situationer der skal illustrere, hvordan du kan bruge førstehjælp og brandbekæmpelse ved ulykker og pludselig sygdom. Varighed 15 timer. Læringselementer Praktiske øvelser. Planlægning og afholdelse af mindre oplæg. Ressourcer og rammer Oplæg fra underviser. Brug af førstehjælps materialer til praktiske øvelser. Lærebog i førstehjælp Evaluering Praktiske øvelser der udføres under supervision af underviser. Skriftlig besvarelse af spørgsmål. Dette skal bestås for du kan få udstedt et førstehjælpsbevis. 31

32 Emne: Læringsaktivitet 7 Dato: 06/11 Reg.nr: 3.9 Side: 1 Erstatter: Tema: Kultur/natur. Beskrivelse af læringsaktivitet 7. Du vil i løbet af teori 2 videreudvikle dine faglige og personlige kompetencer rettet mod arbejdet med børn, unge og voksnes udvikling, behov og livsvilkår med særligt fokus på kultur/natur. Varighed 12 uger Læringselementer I den fagdelte undervisning undervises i de forskellige fag. Dette teoriforløb bygger videre på din grundlæggende viden om disse fag som du har opnået i Teori 1 og 2. Du kan senere anvende denne viden, suppleret med temaugen og den valgfrie specialeuge, i projektarbejdet og i den kommende eksamensperiode. Fagene i Teori 2 består af: Pædagogik, Sprog, kommunikation og psykologi, Kultur- og aktivitetsfag, Sundhedsfag, Bevægelse og idræt, Samfundsfag, Dansk og Engelsk. I områdefagene Pædagogik, Sprog, kommunikation og psykologi, Kultur- og aktivitetsfag, Sundhedsfag samt Bevægelse og idræt vil du bl.a. lære at identificere faktorer på arbejdspladsen, der kan føre til konflikter og vold, og få indsigt i principperne for voldspolitik og kriseberedskab og har færdigheder i konfliktdæmpende og voldsforebyggende adfærd, opnå viden om faktorer, der har betydning for samarbejdet og kommunikationen med forældre og pårørende samt viden om og øvelse i samtalen om vanskelige emner, opnå viden om og færdigheder i at anvende konflikthåndteringsstrategier for at kunne yde støtte, vejledning og rådgivning på en værdig og respektfuld måde samt fastholde udviklingspotentialet i anerkendende relationer. Du vil få kendskab til generelle og lokale aktivitetstilbud samt fælles kulturarv og andre kulturer end dansk og på dette grundlag blive i stand til at kunne indgå i det pædagogiske arbejde og reflektere over hverdagssituationer og aktiviteter, der understøtter kulturel mangfoldighed, opnå kendskab til naturfaglige og biologiske problemstillinger for at kunne tilrettelægge aktiviteter for børn, unge og voksne på en måde, der skaber interesse for og lyst til at arbejde med naturfaglige emner. Du vil opnå evne til ud fra egne fysiske, psykiske, sociale og kulturelle ressourcer at indgå aktivt i samarbejdsrelationer og opgaveløsning. Du vil opnå færdighed i at arbejde med kropsbevidsthed som udviklingsredskab for børn, unge og voksne på grundlag af viden om samspillet mellem kroppens udvikling og den psykiske og sociale udvikling Desuden vil det forventes at du er i stand til at beherske og anvende de mest almindelige ITværktøjer ved teoriforløbets udgang. I det 4. projekt forventes det, at du behersker projektarbejdsformen og fokus vil både være på det rent faglige samt på din evne til at indgå i samarbejdsrelationer og gruppeprocesser. 32

33 Emne: Læringsaktivitet 7 Dato: 06/11 Reg.nr: 3.9 Side: 2 Erstatter De 2½ uges projekt giver dig mulighed for at arbejde problemorienteret med ovennævnte fag i det tværfaglige projektarbejde. Læringsmiljø Læringsaktiviteten kan blive organiseret i hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringsaktiviteten. Som elev er du aktiv i arbejdet med at tilegne dig viden, færdigheder og holdninger. Ressourcer og rammer Underviserkvalifikationer: både områdefags- og grundfagslærere varetager den teoretiske undervisning i de fagdelte timer. Uddannelsescentret tilbyder Åbent Læringscenter onsdage fra , hvor du kan få hjælp og vejledning af forskellige undervisere. Derudover findes der bibliotek og IT-faciliteter på uddannelsescentret. Har du brug for mere støtte, tilbyder uddannelsescentret Specialpædagogisk vejledning. Evaluering Projektet og temaugen afsluttes med elevfremlæggelser, som bliver evalueret af hhv. underviserne, fælles i klassen samt i de enkelte projektgrupper. Teori 2 afsluttes med en skolevejledning indeholdende standpunktsbedømmelser i de enkelte fag fra fagrækken i Teori 2. Bedømmelsen sker på grundlag af din opnåede viden og færdigheder samt motivation for og vilje til aktiv deltagelse i undervisningen, udarbejdelse og aflevering af portfolier, opgaver, projektet og eventuelle prøver i de enkelte fag. 33

34 Emne: Læringsaktivitet 8 Dato: 06/11 Reg.nr: 3.10 Side: 1 Erstatter: Tema: Drømmeinstitution. Beskrivelse af læringsaktivitet 8 I denne uge skal du samle op på den teoretiske viden, du har fået gennem dit hidtidige uddannelsesforløb. Du skal gennem deltagelse i et gruppearbejde skabe den for jer ideelle dag- eller døgninstitution. I skal sammen skabe og udforme jeres institutions rammer, pædagogik og pædagogiske praksis inden for den gældende lovgivning på området. Varighed 5 dage / 1 uge Læringselementer I løbet af ugen kan du bl.a. komme til at arbejde med: Udformning og indretning af en institution (herunder æstetik) Pædagogiske principper Lovgivning Forebyggelse Hygiejne Arbejdsmiljø (for personale og børn) Planlægning af pædagogiske aktiviteter Arbejdstidstilrettelæggelse Udformning af stillingsannoncer Ansættelse af øvrigt personale Læringsmiljø Læringsaktiviteten kan blive organiseret på hold, i mindre grupper og som individuelt arbejde. Underviserne vil komme med oplæg i forskellige emner og vil fungere som vejledere i forbindelse med læringsaktiviteten. Som elev vil du være aktiv i arbejdet med at tilegne dig viden, færdigheder og holdninger. Ressourcer og rammer Oplæg fra undervisere Anvendelse af medier og IT Lærebøger, Åbent Lærings Center, eventuelle ekskursioner, kreative materialer, m.m. Gruppearbejde Evaluering Ugen afsluttes med en præsentation af Drømmeinstitutionen. Gruppen har 1 lektion til rådighed til at formidle institutionens værdier, pædagogisk praksis og eksempler på tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde og aktiviteterne i gruppens Drømmeinstitution. 34

35 Emne: Læringsaktivitet 9 Dato: 06/11 Reg.nr: 3.11 Side: 1 Erstatter: Tema: Teori 3 Eksamen. Beskrivelse af læringsaktivitet 9 Beskrivelse af læringsaktivitet Repetition, opgaveskrivning og eksamen Varighed 5 uger Læringselementer Du vil repetere og gå til eksamen i et af områdefagene: pædagogik, sprog, kommunikation og psykologi, kultur- og aktivitetsfag, sundhedsfag eller bevægelse og idræt. Du skriver afsluttende temaprojekt og går til mundtlig eksamen i dette. Alle mundtlige eksamener er individuelle. Ressourcer og rammer Al repetition og opgaveskrivning foregår under vejledning af både områdefags- og grundfagslærere. Skolen tilbyder Åbent Læringscenter onsdage fra , hvor du kan få hjælp og vejledning af forskellige undervisere. Derudover findes der bibliotek og IT-faciliteter på skolen. Har du brug for mere støtte, tilbyder skolen Specialpædagogisk vejledning. Evaluering Du vil få en afsluttende samtale med din kontaktlærer, hvor I sammen forholder jer til målene for hele uddannelsen og dine personlige mål. 35

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse

Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Undervisningsplaner for Pædagogisk Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. marts 2010 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Pædagogisk assistentuddannelse. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Pædagogisk assistentuddannelse Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2014 1. KOMPETENCEMÅL FOR PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE... 3 2. MÅL

Læs mere

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet:

Eleven stiller sig en opgave inden for uddannelsens overordnede område. Temaet kan ligge såvel inden for normalområdet som inden for specialområdet: Prøve Afsluttende PAU Den afsluttende prøve Uddannelsen afsluttes med en individuel mundtlig prøve. Eleven udarbejder alene eller i samarbejde med andre elever et projekt, som danner grundlag for eksaminationen

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 15. marts 2010 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til følgende

Læs mere

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse

Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedelsesdato: 16. april 2008 Uddannelsesordning for den Pædagogiske Grunduddannelse Udstedt af det faglige udvalg for Pædagogisk Grunduddannelse og Social- og Sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE

FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE FAGMÅL FOR DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE Bilag til Lokal undervisningsplan 1 FAGMÅL Nærmere beskrivelse af indholdet i de enkelte skolefag og praktikmål. For at opnå kompetencemålene, der er fælles

Læs mere

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013

Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Prøvebestemmelser for elever på Den pædagogiske assistent-uddannelse som er startet efter den 1. januar 2013 Grundfaget dansk Formål Formålet med faget er at styrke elevens sproglige bevidsthed og færdigheder,

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for pædagogisk assistent uddannelse gældende fra september 2013 1 Indholdsfortegnelse Indhold BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE I

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 15. juli 2013 pædagogisk assistent Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistent og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse.

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af og afkortning af den pædagogiske assistent uddannelse. Fagligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Læs mere

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode:

Praktikerklæring for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: for social- og sundhedsassistentelev: cpr: Praktiksted: periode: : Målet skal nås som en færdighed A. Mål for praktikuddannelsen selvstændigt arbejde sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende i samarbejde

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Pædagogisk assistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 9. juli 2008 Pædagogisk assistent Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen til pædagogisk assistent og socialog sundhedsuddannelsen i henhold

Læs mere

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog

Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog Pædagogisk assistent uddannelse Uddannelsesbog 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen 2. Kontaktinformationer 3. Tiltag ved behov for særlig indsats 4. Bogliste 5. Indhold for skoleperiode

Læs mere

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent

UDDANNELSESBOG. Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent UDDANNELSESBOG Social og sundhedsuddannelsen Trin 2 Social og sundhedsassistent Social- og sundhedsuddannelsen trin 2 1. Velkommen 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6

Læs mere

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009

LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS. Gældende fra 31. august 2009 LOKAL UNDERVISNINGPLAN PÆDAGOGISK ASSISTENTUDDANNELSE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN, FREDERICIA HORSENS Gældende fra 31. august 2009 C:\Documents and Settings\sofhpak\Lokale indstillinger\temporary Internet

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen

Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen Marts 2009 Skemaer til brug ved ansøgning om godskrivning for dele af social- og sundhedshjælper- uddannelsen agligt udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen (PASS)

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til Lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2

Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen. 1. Generelt for SOSU C... 2 Undervisningsplaner for Social- og sundhedsuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger...2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser...2 1.3 Underviserkvalifikationer...3

Læs mere

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse

Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse. Den røde tråd i din uddannelse Uddannelsesbog til den pædagogiske assistentuddannelse Den røde tråd i din uddannelse Skole Praktik Praktik 1 Indholdsfortegnelse: 1. Sådan bruger du uddannelsesmappen side 3-5 2. Kontaktinformationer

Læs mere

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508

Praktik. i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015. Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Praktik i den PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE November 2015 Gældende for: PA1403 PA1408 PA1503 PA1508 Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Pædagogisk assistentuddannelse - PAU. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse - PAU Forord Den pædagogiske assistentuddannelse (PAU) er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR FØR LUP 1. JANUAR 2013 OPDATERET 26. AUG 2013 Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22

Lad dig udfordre. Bliv pædagogisk assistent. PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Lad dig udfordre Bliv pædagogisk assistent PAU_Pjece_Messe_A5.indd 1 05/01/09 16:17:22 Hvorfor blive pædagogisk assistent? Den pædagogiske assistentuddannelse er en helt ny pædagogisk uddannelse. Her bliver

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse juli 2013 Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 4 Læring i uddannelsen... 6 Læring i praktikken... 6 Læringsstile... 7 Metoder til læring

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Social- og sundhedsuddannelsen trin 1 1. Velkommen... 2 1.1 Social- og sundhedsuddannelsens formål... 3 1.2 Kompetencemål... 6 1.3 Fordeling af skole- og praktikperioder... 7 1.4 Fag og niveauer... 8 2. Personlig uddannelsesplan 2.1 Den personlige

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5

VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 INDBERETNING OG HÅNDTERING AF SYGDOM, FERIE MV.:...5 Håndbog for praktikvejledere PAU Indhold: VELKOMMEN SOM PRAKTIKVEJLEDER FOR PAU ELEVER...3 OM DEN PÆDAGOGISKE ASSISTENTUDDANNELSE...3 PRAKTIKANSVARLIG...3 PRAKTIKRÅD...4 OPLYSNINGER TIL PRAKTIKSTEDET...4

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ...

Social- og sundhedsuddannelsen. Retningslinjer for. praktikuddannelsen ... ... Retningslinjer for praktikuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N www.sosuesbjerg.dk University College Syddanmark

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009

Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 Praktikordning for Pædagogisk Assistent-Uddannelsen 2009 1 Praktikordning for Pædagogisk Assistent Uddannelse Denne lokale praktikordning omhandler praktikken i den Pædagogiske Assistent Uddannelse (PAU)

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU

Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU Lokal undervisningsplan Pædagogisk Assistentuddannelse SOPU Udarbejdet i samarbejde med det lokale uddannelsesudvalg Gældende fra 1.8 2014 Revision 1. halvår 2014 med henblik på behandling i LUU 19. juni

Læs mere

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN

DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN DIN PERSONLIGE UDDANNELSESPLAN Navn Holdnummer 1 Indholdsfortegnelse PRÆSENTATION OG FORMÅL... 3 1. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 4 2. SAMTALE: KONTAKTLÆRERSAMTALE... 5 3. SAMTALE: PRAKTIKBESØG... 6

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger.

Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder af uddannelsen og lokalt uddannelsesudvalg, som sender det til PASS med deres indstillinger. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Oplysningsskemaet sendes til lokal udbyder

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 2 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppepsykologi - Gruppedynamik

Læs mere

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014

Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 Bedømmelsesplan og prøvebestemmelser for for social- og sundhedshjælpere Januar 2013 Ny uddannelsesordning Opdateret maj 2014 1 Indholdsfortegnelse 1 BEDØMMELSE I SKOLEUDDANNELSEN... 3 2 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Pædagogisk assistentuddannelse PAU Daginstitution Højvang 1 PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Beskrivelse af praktikstedet: Institutionens navn Hoved tlf.nr.: Institutionens E-mail: Hjemmeside

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for pædagogisk assistentuddannelse Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Læs mere

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016

Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Prøvevejledning Pædagogisk Assistent Uddannelsen Afsluttende tværfaglig prøve August 2016 Lovgrundlag Retningslinjerne i prøvevejledningen tager udgangspunkt i: Undervisningsministeriet bekendtgørelse

Læs mere

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1

Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 Læseplaner for Social- og Sundhedshjælper TEORI 1 1. I gang med uddannelse til social- og sundhedshjælper Pædagogik med psykologi Social- og samfundsfaglige - Kommunikation - Gruppedynamik - Motivation

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen

Undervisningsplan. Social- og sundhedsuddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Redigeret 17 03 2014 1 GENERELT FOR UDDANNELSERNE... 3 1.1 PRAKTISKE OPLYSNINGER OM SOSU SJÆLLAND... 3 1.2 PÆDAGOGISKE OG DIDAKTISKE OVERVEJELSER... 3 1.2.1 Læringssyn...

Læs mere

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET

5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET Side: Side 1 af 10 5.0 LÆSEPLAN FOR GRUNDFORLØBET MODUL I (3 uger): INTRODUKTION TIL GRUNDFORLØBET Velkomst og introduktion - Skolen - Rundvisning - Grundforløbet Introduktion til uddannelsen og arbejdsområdet

Læs mere

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer

1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN. Navn. Uddannelsesretning og holdnummer 1 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede UDDANNELSESPLAN Navn Uddannelsesretning og holdnummer 2 Personlig uddannelsesplan Grundforløb for tosprogede Indholdsfortegnelse: Præsentation og

Læs mere

Prøvevejledning til den afsluttende prøve

Prøvevejledning til den afsluttende prøve Prøvevejledning til den afsluttende prøve Den pædagogiske assistentuddannelse Formål At give mulighed for at vurdere og dokumentere elevens opnåede erhvervsfaglige kompetencer som fremgår af uddannelsens

Læs mere

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent.

Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. Ramme for afsluttende prøve Trin 2 Social og Sundhedsassistent. De bekendtgørelser der refereres til er: Lovbekendtgørelse nr 510 af 19/5/2010 om erhvervsuddannelser Bekendtgørelse nr 1514 af 15/12/2010

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Pædagogisk Assistentuddannelse PÆDAGOGIK... 2 KULTUR OG AKTIVITET... 9 BEVÆGELSE OG IDRÆT... 12 SPROG, KOMMUNIKATION OG PSYKOLOGI... 15 SUNDHEDSFAG PA... 21 SAMFUNDSFAG - NIVEAU C...

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

assistent Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen på elevens udvikling af personlig kompetence.

assistent Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen på elevens udvikling af personlig kompetence. Skoleuddannelsens organisering Temaer i skoleuddannelsen De faglige og personlige kompetencemål er styrende for, hvordan skoleuddannelsen er tilrettelagt. Skoleuddannelsen organiseres i temaer, og i moduler.

Læs mere

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder.

Alle mål skal planlægges, fagligt begrundes, gennemføres, formidles og evalueres praktisk og teoretisk delvis i fælleskab med vejleder. Center for Børn & Familie Dato 01-09-2014 j./sagsnr. 28.00.00-G01-8-12 Skema til godkendelse af praktikperiode 1 Notat udarbejdet af: Anette Nygaard Bang Vejledning i planlægning af dine mål Alle mål skal

Læs mere

Håndbog i Praktikuddannelsen

Håndbog i Praktikuddannelsen Håndbog i Praktikuddannelsen Pædagogisk assistentuddannelse Februar 2016 revideres Indholdsfortegnelse Praktikuddannelsen... 3 Den assistents fagprofil... 4 Læring i uddannelsen... 4 Talentspor og fag

Læs mere

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål:

Eleven arbejder med at udvikle nedenstående kompetencer og mål: Side: Side 1 af 18 6.0 LÆSEPLAN FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆL- PERUDDANNELSEN TEORI 1 TEMA 1: Uddannelse og læring (1 uge) Der gives en introduktion til: Skolen Arbejdsområdet/ faget som social- og sundhedshjælper

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra august 2013 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. 1. Generelt for SOSU C... 2. 2. Uddannelsen... 8. 3. Læringsaktiviteter...

Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse. 1. Generelt for SOSU C... 2. 2. Uddannelsen... 8. 3. Læringsaktiviteter... Undervisningsplaner for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOSU C... 2 1.1 Praktiske oplysninger... 2 1.2 Pædagogiske og didaktiske overvejelser... 2 1.3 Underviserkvalifikationer...

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet

A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd på GF2

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd på GF2 UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd på GF2 Elevnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 Holdnavn: 1 Indholdsfortegnelse: Sådan skal du bruge uddannelsesbogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør hvad side

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse Lokal undervisningsplan for hovedforløbet: Den Pædagogiske Assistentuddannelse 1. Generelt for skolen 1.1. Praktiske oplysninger Skolens navn: SOPU København. Indgang og hovedforløb: Skolen er godkendt

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 30. juni 2009 Udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til

Læs mere

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse

Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Undervisningsplan for Den Pædagogiske Assistentuddannelse Gældende fra uge 4 2012 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33 43 01 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse

Vurderingsskema til godskrivning for praktik på pædagogisk assistentuddannelse Ansøger: Navn: Cpr. nr.: Arbejdsgiver/arbejdssted (stempel): Navn: Adresse: Tlf. nr.: Mailadresse: Ansøger har været ansat fra (dato/år) til (dato/år) i (timer/uge) Med sin underskrift bekræfter nærmeste

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse

PAU Pædagogisk Assistentuddannelse PAU 2010 PAU Pædagogisk Assistentuddannelse Vejle Kommune Skolegade 1 7100 Vejle Kommune Indledning Velkommen som elev på uddannelsen som pædagogisk assistent i Vejle Kommune, hvor vi ønsker at sikre den

Læs mere

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del

Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens. Grundforløb til. Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del Undervisningsplan for Social- og sundhedsuddannelsens Grundforløb til Pleje, omsorg og pædagogik. Generelle del LUU Jan. 2013 Bjergparken Bjerggade 4 M DK-6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 Telefax 73 33

Læs mere

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse

SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever. Praktikstedsbeskrivelse SKEMA TIL: PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE & UDDANNELSESPLAN for PAU-elever Praktikstedsbeskrivelse Jf. Bekendtgørelse nr.1518 af 13/12/07 om erhvervsuddannelser(hovedbekendtgørelsen) Lov om bekendtgørelse nr.

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Den Pædagogisk Assistent Uddannelse Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2016 2.0 Hovedforløb, trin 2... 1 2.1 Praktiske oplysninger... 1 2.2 Pædagogiske,

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til. Ernæringsassistent Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato 24. februar 200 Ernæringsassistent Udstedt af det faglige udvalg for ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 329 af 28. april

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N University College Syddanmark Degnevej 16, 6705

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedelsesdato 5. juli 0 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ernæringsassistent Udstedt af Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 39 om uddannelserne i den

Læs mere

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE

PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN, TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE PRAKTIKUDDANNELSENS ORGANISERING SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE PRAKTIKUDDANNELSENS TILRETTELÆGGELSE 3 PRAKTIKPERIODE 1 3 PRAKTIKPERIODE 2 9 STANDPUNKTSBEDØMMELSE 16 KLAGEMULIGHED 16

Læs mere

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer.

Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Vejledning til arbejdet med de personlige kompetencer. Målgruppe: Primært elever, men også undervisere og vejledere. Baggrund: Vejledningen er tænkt som et brugbart materiale for eleverne på SOSU- og PA-

Læs mere

Lokal undervisningsplan. Uddannelsen som pædagogisk assistent. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg

Lokal undervisningsplan. Uddannelsen som pædagogisk assistent. Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan Uddannelsen som pædagogisk assistent Social- & Sundhedsskolen i Silkeborg Lokal undervisningsplan for den pædagogiske assistentuddannelse ved Social- og sundhedsskolen Denne undervisningsplan

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG

Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Praktikordning for Elever og vejledere på Pædagogisk Assistent Uddannelsen (PAU) ESBJERG Social og Sundhedsskolen Esbjerg Gjesinglundallé 8, 6715 Esbjerg N Gældende fra Januar 2016 1 Indledning Uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Nyt indhold i LUP for trin 1

Nyt indhold i LUP for trin 1 Trin 1 1.2.2016 Nyt indhold i LUP for trin 1 Generelt afsnit tilpasset den nye EUD reform og skolens pædagogiske strategi Afsnit om tilrettelæggelse af undervisningen på Trin 1 Opbyggelsen af uddannelsen:

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Håndbog til praktikvejledere PA elever

Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere PA elever Håndbog til praktikvejledere Udgivet af Vordingborg Kommune Januar 2015 Udarbejdet af: Pædagogisk Konsulent Charlotte Skovgaard Fotos: Colourbox Vordingborg Kommune

Læs mere

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER

BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER BEDØMMELSESPLAN OG PRØVEBESTEMMELSER FOR FOR JANUAR 2013 NY UDDANNELSESORDNING Bilag til lokal undervisningsplan 1 INDHOLDSFORTEGNELSE BEDØMMELSER I SKOLEUDDANNELSEN 3 VURDERING OG STANDPUNKTSBEDØMMELSE

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse

Bekendtgørelse om den pædagogiske assistentuddannelse BEK nr 298 af 24/03/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 008.05T.541 Senere ændringer til forskriften BEK nr 1638 af

Læs mere

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune

Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Pædagogisk Assistent Uddannelse Til institutioner og tilbud med elever ansat på den pædagogiske assistentuddannelse i Aabenraa Kommune Institutionspjece Januar 2010 Indholdsfortegnelse Generelt om den

Læs mere

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse før august Indhold

Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse før august Indhold Bedømmelseskriterier pædagogisk assistentuddannelse før august 2015 Gældende for elever optaget på uddannelsesordning udstedt den 15. juli 2013 Indhold Bedømmelseskriterier for pædagogik... 2 Bedømmelseskriterier

Læs mere