Engroshandel og rådgivning er Danmarks vigtigste eksportbrancher

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engroshandel og rådgivning er Danmarks vigtigste eksportbrancher"

Transkript

1 Dansk Erhverv styrker sine 230 regionale repræsentanter Side 8-9 Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # februar Engroshandel og rådgivning er Danmarks vigtigste eksportbrancher Dansk Erhverv lægger meget stor vægt på, at den kommende skattereform afspejler, at Danmark har bevæget sig væk fra industri- og landbrugssamfundet og henimod videns- og oplevelsesøkonomien Den traditionelle opdeling mellem eksportorienterede og hjemmemarkedsrettede virksomheder holder ikke længere - og det bør afspejles i den kommende skattereform, mener Dansk Erhvervs skattepolitiske chef, Bo Sandberg: Eksempelvis når vi - af indlysende grunde - taler om eksporthensyn og international konkurrenceevne, er det vigtigt, at man får et bredere og mere tidssvarende syn på, hvad der forstås ved konkurrenceudsatte erhverv. Det er en gammeldags opfattelse, at eksport og international konkurrence nødvendigvis kræver en fysisk vare, der transporteres ud af landet. Turismeerhvervet og hele oplevelsesøkonomien er i allerhøjeste grad udsat for international konkurrence. Blandt andet er danske hoteller og konferencecentre i betydelig international konkurrence i kampen for vækst, beskæftigelse og valutaindtjening - selv om de i sagens natur ikke kan flytte sig rent fysisk. Et københavnsk hotel er i daglig konkurrence med hoteller i Stockholm, Malmø, Hamburg, Berlin og London, siger han og fortsætter: Hvis man analyserer såkaldte in- Top 10 over totalt antal beskæftigede med eksport - både direkte og indirekte Engroshandel m.v Rådgivningsvirksomhed m.v Landbrug Maskinindustri Nærings- og nydelsesmiddelindustri Elektronikindustri Landtransport, rørtransport Fremstilling og forarbejdning af metal Kemisk industri Hotel- og restaurantvirksomhed m.v Særkørsel fra Danmarks Statistik for Dansk Erhverv vedrørende beskæftigelsen 2005, fordelt på såkaldt forårsagende endelig anvendelse (input-output-analyse). put-output-tabeller, viser det sig - sikkert ganske overraskende for mange - at hvis man regner både direkte og indirekte beskæftigede med, så er de to vigtigste eksportbrancher såmænd at finde blandt serviceerhvervene: Nemlig engroshandel og rådgivning. Inden for engroshandlen er der mere end , som direkte eller indirekte er beskæftigede med eksport - og indeholder dermed flere Brancher organiseret i Dansk Erhverv eksportarbejdspladser end både landbrug og maskinindustri tilsammen. Mere om skat og vækstpakke på side 2 og 4. Virksomheder skal ikke på kontanthjælp Slut med at blæse på Forbrugerklagenævnet Praktikanten der vil bane vejen for andre Side 5 Side 7 Bagsiden

2 2 LEDER DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 Liberalisér posten nu Af Katia K. Østergaard Direktør Dansk Erhverv Den 1. januar 2011 er en dato, som mange større postkunder, foreninger, organisationer og virksomheder ser frem til med stor forventning. Det er nemlig den tidsfrist, EU har givet sine medlemslande til at få fjernet alle monopoler på at udbringe post og i stedet åbne op for en fuld konkurrence på pris og kvalitet. Dansk Erhverv ser imidlertid ingen grund til at vente så længe. Der er store gevinster at hente, hvis vi skaber mere konkurrence allerede nu. I Danmark er breve op til 50 gram stadig omfattet af Post Danmarks monopol. Netop denne type breve udgør hovedparten af det danske marked for adresseret post. Det siger derfor sig selv, at det er særdeles vanskeligt at konkurrere med Post Danmark, hvis man ikke kan tilbyde sine kunder at omdele breve under 50 gram. Danske postkunder betaler i dag Europas suverænt højeste portopriser. En ny beregning fra Dansk Erhverv viser, at danske virksomheder kan opnå en årlig besparelse på næsten en milliard kroner, hvis postmarkedet bliver liberaliseret nu. Ydermere viser en undersøgelse af portopriserne i EU, foretaget af den internationale organisation The Free and Fair Post Initiative, at portoen i Danmark er betydelig dyrere end i resten af EU. Der er et spring på 11,5 % ned til det næstdyreste land, Italien. Undersøgelsen påpeger desuden, at Danmark, Frankrig og Grækenland har haft den største portostigning i EU i Portopriserne i medlemslande som Sverige, Finland og Tyskland, der har fuldt liberaliserede postmarkeder, er heller ikke steget og holder sig fortsat under priserne på de ikke-liberaliserede postmarkeder. Med denne solide dokumentation er det naturlige spørgsmål: Hvorfor vente med postliberaliseringen til 2011? Hvorfor ikke høste de samfundsøkonomiske gevinster med det samme og samtidig gøre vort postvæsen mere effektivt og konkurrencedygtigt, som vi for eksempel har set i Sverige? I en tid, hvor både virksomhedernes og samfundets økonomi går mod værre tider, er det mere end svært at se argumenter mod at plukke denne lavthængende frugt. Den kan her og nu nedbringe virksomheders og foreningers omkostninger betydeligt. Post Danmark mener ikke overraskende, at det er praktisk umuligt at fjerne dets monopol inden Men i realiteten - og med den nødvendige politiske vilje - står intet i vejen for, at vi kan høste gevinsterne allerede i år eller senest i begyndelsen af Brug for kickstart - her og nu! Medlemsvirksomhederne bakker op om en skattereform - men ønsker kickstart af økonomien her og nu Danske virksomheder har taget ganske pænt imod Skattekommissionens forslag til en ny skattereform. Det viser en medlemsundersøgelse med 306 virksomheder foretaget af Dansk Erhverv i begyndelsen af februar. 61 % af virksomhederne mener, at den foreslåede skattereform i høj eller nogen grad vil gavne deres situation på længere sigt. På den anden side mener 39 %, at Skattekommissionens reformforslag kun i ringe grad eller slet ikke vil gavne deres situation: En skattereform har typisk en holdbarhed på mindst år. Den har derfor primært til formål at forbedre strukturerne i dansk økonomi, arbejdsmarked og erhvervsliv på længere sigt. Derfor er det positivt, at vore medlemmer netop har det lange sigt for øje. Undersøgelsen viser, at erhvervslivet godt kan se fornuften i reformforslaget. Virksomhederne ser et massivt behov for at Udgives af Børsen 1217 København K Telefon Fax I Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse om en skattereform efterlyser virksomhederne også en hurtigtvirkende vækstpakke. få sat skatten på arbejde ned, og de vil gerne være med til at betale for det, siger skattepolitiske chef Bo Sandberg, Dansk Erhverv. Men i den samme undersøgelse efterlyser virksomhederne også en hurtigtvirkende vækstpakke, der kan kickstarte dansk økonomi. På kort sigt mener hele 64 % af virksomhederne, at forslaget til skattereform kun får ringe eller ingen betydning. Derfor mener 9 ud af 10 virksomheder, at der er behov for en finanspolitisk vækstpakke her og nu: Den samlede mosaik i det foreliggende udspil fra Skattekommissionen ser fornuftigt ud. Men de langsigtede forbedringer kan ikke stå alene. Der er et uomgængeligt behov for, at skattereformen til at begynde med underfinansieres og dermed bruges aktivt til at kickstarte økonomien ved at stimulere det private forbrug og efterspørgslen generelt, påpeger Bo Sandberg. Redaktion Teddy Østerlin Koch (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Kim Østrøm, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, Kathrine Læsøe Engberg. Design og tryk: Schultz Grafisk Udgives 32 gange årligt Oplag: ISNN: Titel: Dansk Erhverv (Kbh.) Annoncesalg: Telefon

3 Do Your MBA Differently Executive Certificate in Business Administration Information Meeting: Copenhagen Business School

4 4 SKATTEREFORM DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 New Deal i skattepolitikken Den kommende skattereform bør ikke alene indeholde en markant sænkning af marginalskatten. Reformen er også en kærkommen anledning til at lade skattesystemet understøtte Danmarks status som vidensamfund. Tiden er inde til en skattepolitisk New Deal, siger Dansk Erhvervs skattepolitiske chef AF KIM ØSTRØM > Den kommende skattereform bør efter Dansk Erhvervs opfattelse være ambitiøs og føre til markante lettelser af skatten på arbejde: Vi ønsker en markant sænkelse af den øverste marginalskat. Alle bør kunne se frem til at beholde mindst halvdelen af lønnen til sig selv efter skat, siger organisationens skattepolitiske chef, Bo Sandberg. Han understreger desuden, at en skattereform skal bidrage til at kickstarte dansk økonomi så hurtigt som muligt. Hertil kommer, at skattereformen En dansk hotelejer, der varmer sine værelser op, betaler faktisk syv-otte gange mere i energiafgift pr. kilowatttime, end hvad det for eksempel koster en gartner at opvarme et drivhus. efter Dansk Erhvervs opfattelse er en oplagt anledning til et nødvendigt opgør med en række forældede dogmer og opfattelser af strukturen i den danske økonomi: Det er vigtigt, at den kommende skattereform afspejler, at vi har bevæget os væk fra industri- og landbrugssamfundet og over i en videnog oplevelsesøkonomi, påpeger Bo Sandberg, der har uddybet dette synspunkt i forsideartiklen. Retfærdige energiafgifter Når det gælder finansieringen af en skattereform, der omfatter markante lettelser i skatten på arbejde, så er der udsigt til en højere beskatning på Beskæftigelsen fordelt på service & industri indeks 2001 = 100 forbrug af energi. Også hér ønsker Dansk Erhverv en skattepolitisk New Deal: For at få sat skatten på arbejde ned, så det batter noget, er det OK, at de grønne skatter på ressourceforbrug kommer til at fylde mere i fremtiden. Men betingelsen må være, at slutresultatet i højere grad sikrer, at vidensamfundets erhverv behandles på samme måde som industri- og landbrugssamfundets erhverv. Kort sagt er der brug for en mere retfærdig og neutral beskatning blandt de forskellige sektorer i erhvervslivet. Særbehandling baseret på fortidens hensyn må fjernes, siger Bo Sandberg. Beskæftigelse i privat service Beskæftigelse i industri CO2/BNP Blandt de uhensigtsmæssige elementer i det nuværende skattesystem peger han på den diskrimination, danske hoteller er udsat for: De nuværende energiafgifter diskriminerer danske hoteller, så de stilles ringere end deres konkurrenter i for eksempel Tyskland og Sverige. Som systemet er skruet sammen, har de ikke de samme refusionsmuligheder som mange andre erhverv. Det er en følge af, at størstedelen af hotellernes energiforbrug er rumvarme, mens andre såkaldte konkurrenceudsatte erhverv typisk har defineret deres energiforbrug som procesenergi. Derfor betaler en dansk hotelejer, der varmer sine værelser op, faktisk syv-otte gange mere i energiafgift pr. kilowatttime, end hvad det for eksempel koster en gartner at opvarme et drivhus. Denne forskelsbehandling er der dybest set ingen rimelig eller saglig begrundelse for. Bo Sandberg pointerer, at selv om de nævnte erhverv ikke er i direkte konkurrence med hinanden, er de begge udsat for international konkurrence. Begge bidrager også til vækst, beskæftigelse og valutaindtjening. Skattekommissionen på rette spor Derfor hilser Dansk Erhverv med tilfredshed, at Skattekommissionen i sit udspil har taget nogle vigtige skridt i retning af større ligestilling i erhvervenes belastning med energiafgifter. Det drejer sig dels om markedsmæssig omsætning af CO2-kvoter og dels om gradvis ændring af de nuværende refusionsordninger for energiafgifterne: Når de politiske partier om kort tid skal forhandle om skattereformens indhold, har de en bunden opgave. Slutresultatet for den kommende energibeskatning må blive mere letforståeligt, retfærdigt og neutralt på tværs af erhvervsgrene, end tilfældet er i dag, slutter Bo Sandberg Samtidig med, at beskæftigelsen i servicevirksomhederne vokser, og beskæftigelsen i industrien falder, falder også CO2-udledningen i forhold til bruttonationalproduktet. Derfor gavner erhvervsudvikling i retning af serviceerhverv i sig selv miljøet. (Kilde: Danmarks Statistik).

5 DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 PROTEKTIONISME 5 Temadag om personalepolitikker - Få inspiration til virksomhedens personalepolitikker Dansk Erhverv udbyder nu et kursus, hvor vi sætter fokus på personalepolitikker. Når man udarbejder personalepolitikker, er det vigtigt at inddrage både en juridisk og HR-mæssig vinkel. I flere lande får bilindustrien statsstøtte - eller kontanthjælp som Dansk Erhvervs administrerende direktør formulerer det. Protektionismen er på fremmarch - desværre Den økonomiske krise har fået en række lande over hele kloden til at gribe til protektionistiske tiltag. Det er en stor fejltagelse, hvis vi skal komme hurtigt og godt ud af krisen, mener Dansk Erhverv AF PERNILLE THORBORG OG JONAS WILSTRUP > Højere told på stål, eksportstøtte til mejeriprodukter og hjælpepakker til bilindustrien. Den globale krise har for alvor sat gang i protektionismen. Verdenshandelsorganisationen WTO har derfor udarbejdet en oversigt over nationale tiltag til at afhjælpe den nuværende økonomiske krise. Rapporten er en opfølgning på G 20 mødet i Washington. Her forpligtede deltagerne sig til ikke at tage initiativer, der vil hæmme handel og investeringer over grænserne. Oversigten indeholder blandt andet samtlige bankpakker og lignende. EU har eksempelvis åbnet op for at lempe reglerne for statsstøtte, så det nu er tilladt for hvert enkelt land at støtte kriseramte virksomheder direkte med op til 3,7 millioner kr. Men det er ikke noget godt værktøj at bruge, mener administrerende direktør Jens Klarskov, Dansk Erhverv: I stedet for at finde europæiske løsninger på et økonomisk problem, som rækker på tværs af alle EU-landenes grænser, har EU besynderligt nok valgt at tillade, at medlemslandene giver mere statsstøtte. Men vort erhvervsliv er overhovedet ikke tjent med udsigtsløse driftstilskud. Vi har ikke brug for, at virksomheder kommer på kontanthjælp, siger han og foreslår i stedet: Sammensæt i stedet en samfundspakke og udvid de offentlige investeringer på områder som grøn teknologi, infrastruktur og uddannelse. Det er vigtigt at sikre økonomisk vækst, offentlige besparelser, opkvalificering af arbejdsstyrken og en forbedret dansk konkurrenceevne. Eksempler på protektionistiske tiltag USA Køb amerikansk-klausuler i forbindelse med infrastrukturinitiativer. Kina Højere momsrefusion ved eksport. Rusland Støtte til bilindustri og toldforhøjelser. Frankrig Støtte til bilindustri med fokus på franske arbejdspladser. Italien Støtte ved køb af italienske hvidevarer. EU Generel udvidelse af statsstøtterammen. Holland og Schweiz Bankpakker målrettet indenlandske udlån. Argentina Licenskrav på forbrugsvarer. Indonesien Restriktioner på produkter. Indhold På kurset gennemgår vi blandt andet følgende emner: til den menneskelige ressource Hvem kan deltage? Virksomhedsindehavere, ledere, personaleansvarlige, HR-konsulenter og andre, som ønsker at få viden og værktøjer inden for området. Instruktører Tid og sted Århus: Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Pris Sidste frist for tilmelding En uge før kurset afholdes. Tilmelding kan ske til Helle Houth på

6 6 GÅ-HJEM-MØDE DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 Jobklausuler Formål og indhold Med virkning fra 1. juli 2008, er det ulovligt for virksomheder at indgå aftaler om jobklausuler, som begrænser de ansatte lønmodtagere i at få ansættelse i en anden virksomhed, medmindre der er indgået særskilt aftale med de pågældende medarbejdere om kompensation herfor. Den nye lov omfatter både klausuler, der indgås med en anden virksomhed, f.eks. en kunde, og såkaldte medarbejderklausuler, der f.eks. hindrer en nøglemedarbejder i at tage kolleger med over i en anden virksomhed. Fra 1. juli 2009, skal alle eksisterende jobklausuler opfylde lovens bestemmelser. Da den nye lov rejser ligeså mange spørgsmål, som den besvarer, inviterer Dansk Erhverv til et gå hjem-møde, hvor vi gennemgår reglerne og kommer med forslag til, hvordan man fremover rent praktisk håndterer sine jobklausuler. Indhold Hvem kan deltage? Virksomhedsindehavere, personaleansvarlige, direktionssekretærer, området. Vejen til en klimabevidst virksomhed Mange virksomheder ønsker at reducere deres CO2-udslip og samtidig sende et signal til kunderne om, at man tager problematikken seriøst. Dansk Erhverv har nu udarbejdet en trinfor-trin vejledning AF METTE VADSTRUP > Klima og energi er mere end nogensinde på dagsordenen. Dansk Er- fremtiden starter her... kom godt i gang med klimaarbejde Ønsker I at gøre en indsats for at være mere klimabevidste, for at mindske jeres CO2-udledning og samtidig vise jeres kunder, at I er en ansvarlig virksomhed? Men synes I også, Så brug denne vejledning, der trin for trin guider jer igennem klimaarbejdet. hvervs medlemmer ønsker også at være klimabevidste i deres hverdag. Men hvor skal man starte? Dansk Erhverv har derfor udarbejdet guiden Kom godt i gang med klimaarbejdet. Den giver i 8 trin idéer og inspiration til, hvordan man får tænkt klima og energi ind i virksomheden. Det kan godt betale sig. Det er ikke kun miljøet, der får gavn af en aktiv indsats på energi- og klimaområdet, man kan også se effekten direkte på virksomhedens bundlinje. Samtidig er signalværdien stærk i forhold til kunderne. Guiden til at komme godt i gang vil blive suppleret med en række temamøder, hvor der sættes fokus på en række emner inden for klima-, miljø- og energiområdet. Informationer om de kommende arrangementer samt guiden Kom godt i gang med klimaarbejdet kan fås på Dansk Erhvervs hjemmeside for klima: Klimahjemmesiden bliver løbende udviklet med relevante nyheder, gode råd og eksempler. Instruktør Advokat Flemming Martinussen fra Dansk Erhverv. Tid og sted Århus: Mandag, den 9. marts Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Torsdag, den 12. marts Den nye guide Kom godt i gang med klimaarbejdet kan hentes på Dansk Erhvervs hjemmeside: Det offentlige søger dig som leverandør I samarbejde med IKA - foreningen af offentlige indkøbere inviterer Dansk Erhverv til Leverandørdage Pris Medlemmer: Gratis deltagelse. Sidste frist for tilmelding En uge før kurset afholdes. Tilmelding Tirsdag den onsdag den 18. marts 2009 Hotel Kronprinds Frederik, Fredericia Det offentlige søger leverandører, og hvis du vil vide hvordan, så har du nu muligheden. Med de nye store kommuner og oprettelsen af en række indkøbscentraler er det vigtigt for små såvel som store leverandører at have fingeren på pulsen og undgå fodfejl i forbindelse med udbudsforretningerne. Målet med leverandørdagene er derfor at informere og videregive værdifuld viden til potentielle og nuværende leverandører til den offentlige sektor. Pris Kr ,00 kr. + moms for to dage inkl. forplejning og overnatning. Kr ,00 kr. + moms for to dage inkl. forplejning, ekskl. overnatning. Tilmelding Inden 1. marts 2009 via:

7 DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 POLITIK 7 Afgifter løser ikke trængsel i trafikken Dansk Erhverv støtter ikke et EU-forslag om at lægge afgift på støj, udslip og trængsel i forbindelse med lastbiler Nu er det snart slut med, at erhvervsdrivende bare kan grine ad Forbrugerklagenævnet og lade være med at betale, hvis nævnets afgørelser går dem imod. Slut med at blæse på Forbrugerklagenævnet Dansk Erhverv glæder sig over, at økonomi- og erhvervsministeren har lyttet og nu gør Forbrugerklagenævnets afgørelser bindende Den lille gruppe af virksomheder, der vil blæse på Forbrugerklagenævnets afgørelser, går en vanskelig tid i møde. Det er nemlig med stor glæde, at Dansk Erhverv har modtaget nyheden om, at Forbrugerklagenævnets afgørelser nu gøres bindende. Organisationen og Forbrugerrådet henvendte sig allerede i november 2008 til økonomi- og erhvervsministeren for at gøre opmærksom på, at det ville forbedre klageforholdene markant. Derfor finder Dansk Erhverv det meget tilfredsstillende, at det nu sker. Det store flertal af virksomheder efterlever Forbrugerklagenævnets afgørelser. Men enkelte useriøse virksomheder har udnyttet, at nævnets afgørelser indtil nu ikke har været bindende. Forbrugerne har dermed ikke fået deres ret, selv om de har fået medhold i en klage. Det bliver nu ændret, så forbrugerne med afgørelsen fra klagenævnet i hånden kan få fogedens hjælp til at få deres penge, hvis den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen: En lille gruppe af useriøse virksomheder vælger i dag at ignorere Forbrugerklagenævnets afgørelser. Disse brodne kar ødelægger det for det store flertal af virksomhederne, som følger nævnets afgørelser. Vi er derfor meget glade for, at afgørelserne nu bliver bindende, siger direktør Kim Munch Lendal, Dansk Erhverv. Mulighed for at anke Dansk Erhverv mener dog, at virksomhederne skal have 30 dage til at indbringe nævnets afgørelse for en domstol. Hvis en virksomhed er principielt uenig i Forbrugerklagenævnets afgørelse, skal virksomheden have mulighed for at indbringe sagen for domstolene. Hvis virksomheden efter udløbet af de 30 dage hverken har anket eller efterlevet afgørelsen, skal forbrugeren have sit krav udbetalt. Nye afgifter for lastbiler vil ikke gavne miljøet men kun fordyre transporten. Det er fortsat Dansk Erhvervs holdning, efter at Europa-Parlamentets transportudvalg har rettet i Europa- Kommissionens forslag til det såkaldte Eurovignet-direktiv. Det skal lægge rammerne for, hvordan de enkelte medlemsstater kan opkræve afgifter på lastbiler for miljøbelastning og brug af infrastruktur. Europa-Parlamentet støtter, at der skal kunne opkræves afgifter for støj, udslip og trængsel. Til gengæld afviser man forslaget om at inkludere andre udslip som for eksempel CO2 i de kommende miljøafgifter. Parlamentet har desuden skærpet betingelserne for at anvende kørselsafgifter på lastbiler, men fastholder at de ikke skal gælde for personbiler. I en kommentar siger souschef Jesper Kaae, Dansk Erhverv: Det er selvfølgelig positivt, at Europa-Parlamentets har ændret en del af Europa-Kommissionens forslag. Men grundlæggende mener vi, at lastbiler ikke skal betale yderligere afgifter, end de allerede gør i dag. Der er ikke alternativer til lastbilkørsel, så en yderligere afgift vil - frem for at løse et problem - blot fordyre transporten. Dansk Erhverv mener ikke, at afgifter for lastbiler er den rette måde at løse problemerne på: Der er andre og mere effektive virkemidler. Eksempelvis kan brug af ITS - Intelligent Transport Systems være med til at sikre en mere effektiv trafikafvikling. Desuden kan anvendelse af modulvogntog, hvor tre lastbiler bliver erstattet af to, effektivt medvirke til at nedbringe trængslen og miljøbelastningen, påpeger Jesper Kaae. Der er ikke alternativer til lastbilkørsel, så en yderligere afgift vil blot fordyre transporten.

8 8 REGIONAL DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 Dansk Erhverv styrker sine 230 regionale repræsentanter Dansk Erhvervs bestyrelse har besluttet at prioritere det regionale/lokale arbejde højere. I den forbindelse er afdelingen Regional oprettet, der varetager og udvikler denne opgave AF PERNILLE HOLLERUP > Baggrunden for at prioritere det regionale arbejde er ønsket om øget indflydelse og ikke mindst at professionalisere serviceringen af Dansk Erhvervs repræsentanter. De tæller i skrivende stund mere end 230 fordelt på blandt andet: Erhvervsskolebestyrelser De regionale vækstfora Beskæftigelsesråd Erhvervsskolebestyrelser Lokale uddannelsesudvalg Kommunale erhvervsråd. De regionale repræsentanter er ledende medarbejdere eller virksomhedsejere i vore medlemsvirksomheder fordelt over hele landet. Et forstærket samarbejde med de regionale repræsentanter giver Dansk Erhverv større indsigt i de regio- Erhvervsskolens bestyrelse har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens drift og økonomi. Bestyrelsen fokuserer på skolens uddannelsesaktiviteter og træffer beslutninger om: Skolens strategi og udbud af uddannelser. Udbygning af skolens netværk. Den lokale debat om uddannelsesspørgsmål. Skolens markedsføring, kursusaktiviteter og mødevirksomhed. Bestyrelsen varetager herudover en række opgaver, der bidrager til at gøre skolen til en aktiv del af lokalområdes uddannelsesaktiviteter. På den måde er bestyrelsesmedlemmerne med til at udforme og præge skolens udvikling. nale/lokale problemstillinger og dermed en mulighed for at få indflydelse på dem til gavn for vore medlemmer. De regionale/lokale repræsentanter har en stor viden om det politiske liv, erhvervslivet og befolkningen i de enkelte regioner samt et bredt netværk til andre regionale aktører. Et tæt samarbejde mellem sekretariatet og de regionale/lokale repræsentanter med hyppig dialog er afgørende, både for den kvalitet, som vi ønsker at levere til medlemmerne, og opretholdelsen af en stærk konkurrenceevne. Resultater og positiv feedback Den regionale indsats er blevet godt modtaget af de regionale/lokale re- Sådan ser Dansk Erhvervs regionale Danmarkskort ud.

9 DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 REGIONAL 9 Regionale og lokale beskæftigelsesråd Dansk Erhverv udpeger en række repræsentanter til de regionale og lokale beskæftigelsesråd. Der er 3 regionale beskæftigelsesråd: Hovedstaden & Sjælland Midtjylland Nordjylland. Rådene har følgende tre hovedopgaver: At overvåge udviklingen på det regionale arbejdsmarked. At medvirke til at sikre resultater af indsatsen i jobcentrene. At varetage en række tværgående opgaver, der mest hensigtsmæssigt løses på tværs af jobcentergrænser. For eksempel større virksomhedslukninger, specialistviden i forhold til integration, ligestilling og handicappede m.v. For Dansk Erhverv er det vigtigt, at den regionale overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet sikrer virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. De lokale beskæftigelsesråd har blandt andet til opgave at overvåge den samlede indsats i jobcentrene samt at rådgive de ansvarlige for indsatsen om tiltag til forbedringer. De overordnede mål for arbejdsgiverindsatsen er: At ledige i arbejdsstyrken og andre arbejdsmarkedsparate ydelsesmodtagere kommer i beskæftigelse så hurtigt som muligt. At flere modtagere af overførselsindkomst gøres parate til arbejdsmarkedet. præsentanter. På møder med såvel regionale vækstforarepræsentanter som bestyrelsesrepræsentanter i oktober 2008 udtrykte de stor tilfredshed med indsatsen. Repræsentanterne ser frem til at få en regional servicering med Dansk Erhvervs konsulenter lokalt forankret i den enkelte region. Således at deres kontakt til Dansk Erhverv ikke blot har en stor viden om regionen, men også agerer bindeled mellem dem og organisationens sekretariat. De regionale repræsentanter vil gerne drage nytte af hinandens viden og erfaringer fra de forskellige regioner. Dansk Erhverv - Regional arbejder i den forbindelse på en brochure, Regionale erhvervsvilkår og perspektiver, der skal tegne et billede af den enkelte region og de udfordringer, regionen har. De regionale Vækstfora På Dansk Erhvervs hjemmeside under Regional gives der yderligere information om den regionale indsats samt de regionale og lokale repræsentanter. Blandt andet kan interesserede finde oplysninger om de enkelte repræsentanter og en oversigt over fordelingen af repræsentanterne i de forskellige fora. Nye tiltag giver øget synlighed Den regionale indsats har indtil videre medført en række konkrete tiltag: Individuelle møder med de regionale/lokale repræsentanter. Møde for Dansk Erhvervs repræsentanter i de regionale / lokale fora. Ansættelse af regional konsulent. En forbedret regional hjemmeside. Danmark er opdelt i fem regioner med hver sit vækstforum - Bornholm har dog sit eget. Et vækstforum er et partnerskab mellem kommuner, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt regionen med i alt 20 medlemmer. Dansk Erhverv har 10 repræsentanter, som er fordelt på de 6 regionale vækstfora: Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland København Bornholm. Disse vækstfora varetager følgende opgaver: Overvåger lokale og regionale vækstvilkår. Igangsætter initiativer for virksomhedernes rammevilkår og konkurrenceevne. Udarbejder strategier for regionernes erhvervsudvikling og videncentre med afsæt i regionens erhvervsstruktur, kvaliteter og udfordringer. Desuden medfinansierer vækstforaene med egne midler eller midler fra EU s strukturog socialfonde regionale erhvervsudviklingsprojekter for cirka 1,4 milliarder kr. om året. Underdirektør Niels Milling: Telefon: Regional konsulent Liselotte Hohwy Stokholm: Telefon: Dansk Erhvervs regionale konsulenter Det regionale arbejde ledes af underdirektør Niels Milling, der primært varetager Region Hovedstaden, Bornholm og Nordjylland. Derudover er der ansat en regional konsulent, Liselotte Hohwy Stokholm, der har ansvaret for Region Sjælland, Syddanmark og Midtjylland. De regionale konsulenters opgaver indbefatter blandt andet en tæt dialog med de regionale/lokale repræsentanter, indsigt i regionale forhold, drøftelse af relevante rapporter og beslutninger, formidling og videndeling af regionale tiltag til medlemmer, repræsentanter og kolleger. Brochuren Regionale erhvervsvilkår og perspektiver. Regionalt holdningskatalog. Samlet set giver den øgede indsats med det regionalpolitiske arbejde Dansk Erhverv en øget synlighed over for medlemmer, repræsentanter og øvrige interessenter. Det regionale arbejde er vigtigt for at sikre medlemsvirksomhederne en tæt dialog med de regionale beslutningstagere. Derudover vil Dansk Erhverv få mere indflydelse på de erhvervsområder, vi arbejder for, herunder blandt andet turisme og oplevelsesøkonomi. Lokale uddannelsesudvalg Det lokale uddannelsesudvalg rådgiver skolen i spørgsmål om en eller flere af de erhvervsuddannelser, som skolen udbyder. Udvalget bidrager blandt andet til: Formidling af kontakt og samarbejde mellem skolen og det lokale arbejdsmarked. Fastlæggelse af indholdet af den lokale undervisningsplan for grundforløb og efterfølgende skoleperioder. Det lokale efteruddannelsesudvalg rådgiver skolen om lokale efteruddannelsesbehov og virker for et samarbejde mellem skolen og det lokale arbejdsmarked, hvilket indebærer drøftelse af: Behovet for fornyelse og revision af de eksisterende efteruddannelseskurser. Indholdet af skolens lokale udbud af efter- og videreuddannelse. Nye efteruddannelsesbehov på lokalt eller regionalt plan.

10 10 EU-UDBUD DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 Årsdag 2009 Dansk Erhverv holder Årsdag for erhvervslivet Tirsdag den 19. maj i Bella Center, København OFFENTLIGE UDBUD Udvalgte EU-udbud Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Kom og hør inspirerende indlæg fra blandt andre statsministeren og mød dine kolleger og konkurrenter i branchen. Vi ses! Transportministeriet Europa-Kommissionens Grønbog om udvikling af TEN-T (Programmet for det transeuropæiske transportnet). Høringsfrist: Fredag den 27. februar 2009 Chefkonsulent Jesper Kaae Færdselsstyrelsen Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Miljø- og energikrav til køretøjer). Høringsfrist: Mandag den 2. marts 2009 Chefkonsulent Jesper Kaae BY EMNE NR. FRIST Tjele Kromatografer ND Hillerød Røntgenapparatur ND Støvring Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, ND rengøring og miljøbeskyttelse Århus Bank- og investeringstjenesteydelser ND Kokkedal Forsikringstjenester ND Odense Vejtransport ND Odense Vejtransport ND København Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing ND København Lægemidler ND København Lægemidler ND København Lægemidler ND København Lægemidler ND Nørre Aaby Affaldscontainere ND Næstved Vejtransport ND Næstved Vejtransport ND Nørre Aaby Indsamling af affald ND Viby Uddannelse og undervisning ND Esbjerg IT-tjenester: Rådgivning, programmeludvikling, ND internet og support Slagelse Energi og hermed beslægtet virksomhed ND Hillerød IT-tjenester: Rådgivning, programmeludvikling, ND internet og support Odense Offentlig vejtransport ND Odense Offentlig vejtransport ND Esbjerg Reparations- og vedligeholdelsestjenester ND Frederikshavn Ortopædiske hjælpemidler ND København Lægemidler ND Tønder Ganghjælpemidler ND Aalborg Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug ND og hæmatologiske forbrugsvarer Hvis De ønsker yderligere information om ovenstående EU-udbud, så kryds af og telefax det til , eller send ND-nummeret på det ønskede udbud via Det er også muligt at tegne abonnement på skræddersyet elektronisk daglig overvågning af udbuddene. (Fotos: Kaj Bonne) Dansk Erhvervs Årsdag 2008 HØRINGSSAGER Udvalgte sager som Dansk Erhverv har i høring Justitsministeriet Nye regler om kørekort. Høringsfrist: Tirsdag den 3. marts 2009 Chefkonsulent Jesper Kaae Justitsministeriet Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v. Høringsfrist: Fredag den 6. marts 2009 Souschef Christian Sestoft Udenrigsministeriet Bidrag til ønsker om handelslettelser i forhold til Japan. Høringsfrist: Fredag den 6. marts 2009 Chefkonsulent Ole Schmidt Erhvervs- og Byggestyrelsen Retningslinier for strukturfondsfinansierede projekter. Høringsfrist: Mandag den 9. marts 2009 Underdirektør Niels Milling Miljøstyrelsen Udkast til undervisningsbekendtgørelse om brugere af plantebeskyttelsesmidler samt udkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg. Høringsfrist: Tirsdag den 10. marts 2009 Miljøchef Mette Herget Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Forslag til ny EU-regulering af lægemidler. Høringsfrist: Tirsdag den 10. marts 2009 Advokat Sven Petersen IT- og Telestyrelsen Interessen for frekvenser i MHz frekvensbåndet. Høringsfrist: Onsdag den 11. marts 2009 Chefkonsulent Christian Ohm

11 DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 FAKTA 11 UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE BENYT VORE FORSIKRINGS- OG PENSIONSPROGRAMMER Når medarbejderen kommer til skade Erstatningsansvar ved arbejdsskader Udgivet januar sider AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Tjen penge på dit medlemskab Dansk Erhverv har blandt andet rabataftale med følgende selskab Sonofon Fastnet Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler % Abonnement % Mobil Indlandssamtaler og opkaldsafgift % + op til 4 % bonus Udlandssamtaler 36 % + op til 4 % bonus Abonnement 42 % Tillæg Intern kommunikation - Ekstrarabat 66,7 % Erstatningsansvar ved arbejdsskader Det er aldrig rart, når medarbejdere kommer til skade på arbejdet. Men der er ganske klare procedurer for, hvad arbejdsgiveren skal gøre, når uheldet eller ulykken er ude. Lovgivningen om behandlingen af de økonomiske ydelser i forbindelse med arbejdsskader er imidlertid ifølge Dansk Arbejdsgiverforening ganske kompliceret og har samtidig stigende praktisk betydning for virksomhederne. Den nye pjece, Erstatningsansvar ved arbejdsskader, skulle give en koncentreret og overskuelig indføring i reglerne og praksis vedrørende loven om arbejdsskadesikring. Pjecen er et praktisk og anvendeligt redskab for den personaleansvarlige eller andre, der på virksomhederne beskæftiger sig med at anmelde og behandle arbejdsskader. Erstatningsansvar ved arbejdsskader indeholder et generelt afsnit om begrebet arbejdsskade, arbejdsgiverens erstatnings- og forsikringspligt samt spørgsmålet om, hvem der er berettiget til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven. Desuden belyser pjecen, der hører til DA Forlags KORT OM -serie, en række spørgsmål af praktisk betydning i forbindelse med at anmelde arbejdsskader og sagsbehandlingen hos Arbejdsskadestyrelsen og andre berørte myndigheder. Også muligheden for at klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser og få genoptaget styrelsens afgørelser bliver omtalt. Endelig gennemgår pjecen de enkelte ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Desuden gives der en oversigt over samspillet mellem ydelser efter arbejdsskadesikringsloven og ydelser efter anden lovgivning. Pjecen er forfattet af konsulent Anne-Marie Røge Krag, der er en af Dansk Arbejdsgiverforenings repræsentanter i Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg. Pjecen KORT OM Erstatningsansvar ved arbejdsskader koster kr. 60,- + moms + forsendelse for medlemmer af Dansk Erhverv. Den kan bestilles hos Hotline på: Telefon: Eller via: Dansk Erhverv tilbyder flere rabatter på andre teleprodukter, og vi tilbyder også rabatter på for eksempel brændstof, forskellige forsikringer samt kvalitetskontrol fra SGS Danmark. For yderligere oplysninger eller tilmelding: Eller kontakt Pia Nielsen og Per Lippert-Scherwin på: Telefon: Du finder Dansk Erhvervs kursustilbud på hjemmesiden

12 12 ARBEJDSMARKED DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 DANMARK PP Magasinpost UMM ID-nr Christian Kasper Christensen, der er fysisk handicappet, er i virksomhedspraktik i Dansk Erhverv, og deltog på organisationens jobkonference En chance for alle på Christiansborg for nylig. (Foto: Kaj Bonne). Praktikanten der vil bane vejen for andre En af medarbejderne i Dansk Erhvervs politisk-økonomiske afdeling er 24-årige Christian Kasper Christensen, der er fysisk handicappet og i gang med i alt godt fire måneders ulønnet praktik AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Da Dansk Erhverv i foråret 2008 lancerede en række konkrete jobinitiativer i medlemsvirksomhederne for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, var der også tilbud om virksomhedspraktik for fysisk handicappede. Organisationen ønskede i den forbindelse selv at få en praktikant, og via foreningen Handicappede Studerende og Kandidater blev det Christian Kasper Christensen. På sin arbejdsplads i Dansk Erhvervs domicil, Tietgens Hus på Slotsholmen i København, er han primært beskæftiget med at udvikle, udbygge og ajourføre den del af netværket Expat in Denmark, der hedder Hotline & Info. Netværket er et forum for både danskere og udenlandske medarbejdere og studerende, der ønsker at fremme inte- grationen. Desuden bidrager Christian med artikler om økonomiske og politiske forhold til Dansk Erhvervs medlemsblad: På forhånd regnede jeg med, at praktikken var noget med at passe telefon og andet mere administrativt arbejde. Så jeg blev meget positivt overrasket over den type opgaver, som man forventede, at jeg skulle løse. Derfor var jeg også meget glad for, at det oprindelige praktikforløb på kun fire uger blev forlænget med tre måneder, fortæller han. Vil læse økonomi Christians fysiske handicap er medfødt, idet de nervecentre, der styrer balancen, ikke fungerer. Derfor er han afhængig af sin rollator og sin elektriske scooter. De betyder til gengæld, at han stort set kan færdes ved egen hjælp og med toget mellem hjemmet i Avedøre og Dansk Erhverv. Til sommer regner Christian med at læse økonomi på Syddansk Universitet i Odense. Han har en HF-eksamen, suppleret med et 14 ugers forløb på et handelsgymnasium. Tidligere har han arbejdet hos Schulstad, hvor han fik et indblik i økonomistyring. Fond skal få flere i praktik Dansk Erhvervs praktikant har gjort sig nogle tanker om, hvordan flere fysisk handicappede kan komme i praktik: Mange handicappede er fjernt stillet fra arbejdsmarkedet, blandt andet fordi de fleste virksomheder ikke er indrettet tilgængeligt for gruppen. Ganske vist kan der ifølge lov om kompensation til handicappede i erhverv ydes offentlig hjælp til de problemer, folk med nedsat funktionsevne møder på arbejdsmarkedet. Men i praksis er min erfaring, at hjælpen kan være en meget langtrukken administrativ proces. Disse to problemer kombineret gør det svært at integrere fysisk handicappede i et hurtigtgående erhvervsliv. Christian Kasper Christensens forslag er derfor, at der oprettes en fond til fordel for fysisk tilgængelighed: Fonden skal administreres af arbejdsgiverforeningerne, idet de har den optimale forståelse af, hvilken arbejdsgang erhvervslivet kræver. Opgaven skal være at effektivisere og minimere den administrative byrde, så hjælpen til den handicappede kan komme hurtigere. Fonden finansieres af virksomhederne, der kan fratrække beløbet i selskabsskatten. PortoService. Postboks Pandrup

Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år

Skattelettelser bør træde i kraft allerede i år Side 1 950.000 kr. i udskudt moms og A-skat redder arbejdspladser Side 3 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 7 4.-6. marts 2009 www.danskerhverv.dk Skattelettelser

Læs mere

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet

Handels- og transportvirksomheder får over 21.000.000.000 kr. i ekstra likviditet 4,5 millioner kr. til at fastholde udenlandsk arbejdskraft Side 6-7 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 9 18.-20. marts 2009 www.danskerhverv.dk Handels- og transportvirksomheder

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 25 8.-10. oktober 2008 Fasthold fokus Fokus på afbureaukratisering bør ifølge Dansk Erhverv fortsat stå højt på regeringens dagsorden for at lette tilværelsen for virksomhederne: Jeg vil opfordre regeringen til at fortsætte

Læs mere

Unfair energipolitik. Laurits Rønn har fået svendebrev som direktør. Bagsiden. Fakta om energiforliget. Danmarks yngste OG ældste erhvervsorganisation

Unfair energipolitik. Laurits Rønn har fået svendebrev som direktør. Bagsiden. Fakta om energiforliget. Danmarks yngste OG ældste erhvervsorganisation Laurits Rønn har fået svendebrev som direktør Bagsiden Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 6 27.-29. februar 2008 www.danskerhverv.dk Unfair energipolitik n Efter

Læs mere

Endelig kom skattelettelserne

Endelig kom skattelettelserne Bendt Bendtsen hædres som Årets Erhvervspolitiker Bagsiden Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 19 29.-31. august 2007 www.danskerhverv.dk Endelig kom skattelettelserne

Læs mere

Eksplosiv vilje til e-handel

Eksplosiv vilje til e-handel Georgiens præsident gæst hos Dansk Erhverv Bagsiden Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 24 17.-19. oktober 2007 www.danskerhverv.dk Eksplosiv vilje til e-handel

Læs mere

Frokostpause kan sikre velfærd

Frokostpause kan sikre velfærd 2 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 2 / 16.-18. februar 2011 DETAILHANDELEN SÆTTER NY PRAKTIK- REKORD BILLIG FORSIKRING MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN VIL KØBMÆNDENE

Læs mere

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011

7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 7 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 7 / 4.-6. maj 2011 ALLE ER VELKOMNE TIL DANSK ERHVERVS ÅRSDAG 2011 TURISTER SØGES RÅDGIVNING PÅ TVÆRS AF LANDE- GRÆNSER

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk Folketinget svigter virksomhederne Side 2 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 29 12.-14. november 2008 www.danskerhverv.dk Tiltrængt skattelettelse til iværksættere

Læs mere

22 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 22 / 11.-13. november 2009

22 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 22 / 11.-13. november 2009 22 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 22 / 11.-13. november 2009 DEN DANSK- AMERIKANSKE FORBINDELSE 1 MILLION JOB TIL DEM DER TÆNKER ANDERLEDES EN AFTALE ER

Læs mere

Nu skal det være slut med trafikpropper

Nu skal det være slut med trafikpropper Dansk erhvervsliv hædrer tre forskere med 450.000 kr. Side 8-9 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 2 16.-18. januar 2008 www.danskerhverv.dk Nu skal det være

Læs mere

Politikerne skal ikke blande sig i bestyrelsesvalg

Politikerne skal ikke blande sig i bestyrelsesvalg MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV 14.-16. marts 2012 #4 UD AF LÆRER- VÆRELSET OG IND PÅ VIRKSOMHEDERNE FIND BALANCEN MELLEM ENERGI- EFFEKTIVITET, MILJØ OG KONKURRENCEEVNE

Læs mere

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 4 7.-9. februar 2007

Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 4 7.-9. februar 2007 USA bakker Dansk Erhverv op Blandt gæsterne ved Dansk Erhvervs nytårsreception var også USA's ambassadør James P. Cain. Midtersiderne Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk

Læs mere

Udbud ramt af afbud. 15.-17. januar 2014. SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE

Udbud ramt af afbud. 15.-17. januar 2014. SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE #1 15.-17. januar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE side 06-07 ET RUNGENDE JA TIL EU-PATENTET NY APP TIL MEDLEMMERNE GREVINDEN ØSER

Læs mere

Danskerne ønsker mere fleksibel efterløn

Danskerne ønsker mere fleksibel efterløn Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 1 9.-11. januar 2008 OPP Vejen til forbedring af infrastrukturen i Danmark? Side 10 Danskerne ønsker mere fleksibel efterløn

Læs mere

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009

15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 Årsdag 2009 15 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 15 / 03.-05. juni 2009 ÅRSDAG I GLOBALANCE S TEGN INNOVATIONENS HEMMELIGHEDER VIRKSOMHEDERNE ER KLIMA-KLAR

Læs mere

Vi skal videre ad reformvejen

Vi skal videre ad reformvejen #11 28.-30. august 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Styr på øjnene side 08-09 Private jobaktører ind i varmen > 02-03 Flere bump på vejen til kapital Rudekuverternes

Læs mere

Digital konkurrence halter bagud

Digital konkurrence halter bagud #2 5.-7. februar 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV EKSPORTØRERNES SLARAFFENLAND side 10-11 SÅDAN SKABER DU KUNDEOPLEVELSER HR - DEN VIGTIGSTE RESSOURCE ADVISORY

Læs mere

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011

1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 1 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 1 / 2.-4. februar 2011 BANKERNE SVARER IGEN PÅ KREDIT- KLEMMEN LYT TIL DINE KUNDER HVIS DU VIL VÆRE BÆREDYGTIG SÅDAN VIL

Læs mere

17 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 17 / 2.-4. september 2009

17 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 17 / 2.-4. september 2009 17 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 17 / 2.-4. september 2009 KONFERENCER JAGES UD AF DANMARK OP PÅ TÆERNE MED KARIN RIIS- JØRGENSEN FLEKSIBLE LØNPAKKER

Læs mere

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi

EU s digitale indre marked gemmer på stort vækstpotentiale for dansk økonomi #6 14.-16. maj 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV DISTRIBUTION PÅ DEN FEDE MÅDE side 08-09 VERDENS STØRSTE VÆKSTMARKED JA TIL ENHEDS- PATENTET NYE OVERENS-

Læs mere

Smiley er ser sig sur på manglende papirarbejde

Smiley er ser sig sur på manglende papirarbejde Sådan undgår du terror og spionage Side 6-7 Medlemsavis for 20.000 virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # 15 28.-30. maj 2008 Smiley er ser sig sur på manglende papirarbejde Mange bøder

Læs mere

Flest eksportarbejdspladser i service

Flest eksportarbejdspladser i service #8 25.-27. juni 2014 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV EN SUND SJÆL I EN SUND VIRKSOMHED side 06-07 KLIP FRA KLIPPEØEN SLANGER OG SOCIALØKONOMI INTERNETTET ER

Læs mere

Ny butiksoverenskomst for 150.000 ansatte

Ny butiksoverenskomst for 150.000 ansatte MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV 29. februar-2. marts 2012 #3 VIRKSOMHEDERNE BØR FORSIKRE SIG MOD INDBRUD I NETBANK SÅDAN ER DET GÅET VINDERE AF VIDENSTAFETTEN

Læs mere

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010

13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 13 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 13 / 20.-22. oktober 2010 FACITLISTE TIL 272 POLITISKE SPØRGSMÅL MØDET MED EN DANSK FAMILIE ER VEJEN FREM FOR INTEGRATION

Læs mere

11 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 11 / 21.-23. september 2011

11 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 11 / 21.-23. september 2011 11 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 11 / 21.-23. september 2011 RÅDGIVERNES DAG RETTEN TIL AT VÆRE ORIGINAL I STEDET FOR KOMMUNAL EFTERLYSER FLERE MODIGE

Læs mere

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst

Skat skal skabe og ikke hæmme vækst #1 14.-16. januar 2015 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV SUNDHEDSPOLITISK TOPMØDE 2014 side 08-09 DIALOGEN VINDER OFFENTLIGE UDBUD HVIS DU FÅR NEJ I BANKEN -

Læs mere

Kæmpe potentiale i dansk turisme

Kæmpe potentiale i dansk turisme #1 16.-18. januar 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV Modescenen indtager Børsen side 16 Mød dine kunder på Facebook > 04 Bestyrelsesvalg i fuld gang Ny bog

Læs mere

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009

18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 18 MEDLEMSAVIS FOR 20.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV NR. 18 / 16.-18. september 2009 KØBMANDEN VIL TIL KINA GENERATIONS- SKIFTE KAN VÆRE EN POSITIV VEJ UD AF KRISEN SKROT SKAL

Læs mere

Beskedne produktivitetsforbedringer kan sænke marginalskatten med 17 procentpoint

Beskedne produktivitetsforbedringer kan sænke marginalskatten med 17 procentpoint #16 11.-13. december 2013 MEDLEMSAVIS FOR 17.000 VIRKSOMHEDER OG 100 BRANCHEFORENINGER I DANSK ERHVERV MØD SEISMONAUTERNE! side 08-09 MØDER MED MULIGHEDER > 04-05 DU HAR ANSVARET FOR VÆRDIKÆDEN UNGE MÅ

Læs mere