Engroshandel og rådgivning er Danmarks vigtigste eksportbrancher

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Engroshandel og rådgivning er Danmarks vigtigste eksportbrancher"

Transkript

1 Dansk Erhverv styrker sine 230 regionale repræsentanter Side 8-9 Medlemsavis for virksomheder og 100 brancheforeninger i Dansk Erhverv # februar Engroshandel og rådgivning er Danmarks vigtigste eksportbrancher Dansk Erhverv lægger meget stor vægt på, at den kommende skattereform afspejler, at Danmark har bevæget sig væk fra industri- og landbrugssamfundet og henimod videns- og oplevelsesøkonomien Den traditionelle opdeling mellem eksportorienterede og hjemmemarkedsrettede virksomheder holder ikke længere - og det bør afspejles i den kommende skattereform, mener Dansk Erhvervs skattepolitiske chef, Bo Sandberg: Eksempelvis når vi - af indlysende grunde - taler om eksporthensyn og international konkurrenceevne, er det vigtigt, at man får et bredere og mere tidssvarende syn på, hvad der forstås ved konkurrenceudsatte erhverv. Det er en gammeldags opfattelse, at eksport og international konkurrence nødvendigvis kræver en fysisk vare, der transporteres ud af landet. Turismeerhvervet og hele oplevelsesøkonomien er i allerhøjeste grad udsat for international konkurrence. Blandt andet er danske hoteller og konferencecentre i betydelig international konkurrence i kampen for vækst, beskæftigelse og valutaindtjening - selv om de i sagens natur ikke kan flytte sig rent fysisk. Et københavnsk hotel er i daglig konkurrence med hoteller i Stockholm, Malmø, Hamburg, Berlin og London, siger han og fortsætter: Hvis man analyserer såkaldte in- Top 10 over totalt antal beskæftigede med eksport - både direkte og indirekte Engroshandel m.v Rådgivningsvirksomhed m.v Landbrug Maskinindustri Nærings- og nydelsesmiddelindustri Elektronikindustri Landtransport, rørtransport Fremstilling og forarbejdning af metal Kemisk industri Hotel- og restaurantvirksomhed m.v Særkørsel fra Danmarks Statistik for Dansk Erhverv vedrørende beskæftigelsen 2005, fordelt på såkaldt forårsagende endelig anvendelse (input-output-analyse). put-output-tabeller, viser det sig - sikkert ganske overraskende for mange - at hvis man regner både direkte og indirekte beskæftigede med, så er de to vigtigste eksportbrancher såmænd at finde blandt serviceerhvervene: Nemlig engroshandel og rådgivning. Inden for engroshandlen er der mere end , som direkte eller indirekte er beskæftigede med eksport - og indeholder dermed flere Brancher organiseret i Dansk Erhverv eksportarbejdspladser end både landbrug og maskinindustri tilsammen. Mere om skat og vækstpakke på side 2 og 4. Virksomheder skal ikke på kontanthjælp Slut med at blæse på Forbrugerklagenævnet Praktikanten der vil bane vejen for andre Side 5 Side 7 Bagsiden

2 2 LEDER DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 Liberalisér posten nu Af Katia K. Østergaard Direktør Dansk Erhverv Den 1. januar 2011 er en dato, som mange større postkunder, foreninger, organisationer og virksomheder ser frem til med stor forventning. Det er nemlig den tidsfrist, EU har givet sine medlemslande til at få fjernet alle monopoler på at udbringe post og i stedet åbne op for en fuld konkurrence på pris og kvalitet. Dansk Erhverv ser imidlertid ingen grund til at vente så længe. Der er store gevinster at hente, hvis vi skaber mere konkurrence allerede nu. I Danmark er breve op til 50 gram stadig omfattet af Post Danmarks monopol. Netop denne type breve udgør hovedparten af det danske marked for adresseret post. Det siger derfor sig selv, at det er særdeles vanskeligt at konkurrere med Post Danmark, hvis man ikke kan tilbyde sine kunder at omdele breve under 50 gram. Danske postkunder betaler i dag Europas suverænt højeste portopriser. En ny beregning fra Dansk Erhverv viser, at danske virksomheder kan opnå en årlig besparelse på næsten en milliard kroner, hvis postmarkedet bliver liberaliseret nu. Ydermere viser en undersøgelse af portopriserne i EU, foretaget af den internationale organisation The Free and Fair Post Initiative, at portoen i Danmark er betydelig dyrere end i resten af EU. Der er et spring på 11,5 % ned til det næstdyreste land, Italien. Undersøgelsen påpeger desuden, at Danmark, Frankrig og Grækenland har haft den største portostigning i EU i Portopriserne i medlemslande som Sverige, Finland og Tyskland, der har fuldt liberaliserede postmarkeder, er heller ikke steget og holder sig fortsat under priserne på de ikke-liberaliserede postmarkeder. Med denne solide dokumentation er det naturlige spørgsmål: Hvorfor vente med postliberaliseringen til 2011? Hvorfor ikke høste de samfundsøkonomiske gevinster med det samme og samtidig gøre vort postvæsen mere effektivt og konkurrencedygtigt, som vi for eksempel har set i Sverige? I en tid, hvor både virksomhedernes og samfundets økonomi går mod værre tider, er det mere end svært at se argumenter mod at plukke denne lavthængende frugt. Den kan her og nu nedbringe virksomheders og foreningers omkostninger betydeligt. Post Danmark mener ikke overraskende, at det er praktisk umuligt at fjerne dets monopol inden Men i realiteten - og med den nødvendige politiske vilje - står intet i vejen for, at vi kan høste gevinsterne allerede i år eller senest i begyndelsen af Brug for kickstart - her og nu! Medlemsvirksomhederne bakker op om en skattereform - men ønsker kickstart af økonomien her og nu Danske virksomheder har taget ganske pænt imod Skattekommissionens forslag til en ny skattereform. Det viser en medlemsundersøgelse med 306 virksomheder foretaget af Dansk Erhverv i begyndelsen af februar. 61 % af virksomhederne mener, at den foreslåede skattereform i høj eller nogen grad vil gavne deres situation på længere sigt. På den anden side mener 39 %, at Skattekommissionens reformforslag kun i ringe grad eller slet ikke vil gavne deres situation: En skattereform har typisk en holdbarhed på mindst år. Den har derfor primært til formål at forbedre strukturerne i dansk økonomi, arbejdsmarked og erhvervsliv på længere sigt. Derfor er det positivt, at vore medlemmer netop har det lange sigt for øje. Undersøgelsen viser, at erhvervslivet godt kan se fornuften i reformforslaget. Virksomhederne ser et massivt behov for at Udgives af Børsen 1217 København K Telefon Fax I Dansk Erhvervs medlemsundersøgelse om en skattereform efterlyser virksomhederne også en hurtigtvirkende vækstpakke. få sat skatten på arbejde ned, og de vil gerne være med til at betale for det, siger skattepolitiske chef Bo Sandberg, Dansk Erhverv. Men i den samme undersøgelse efterlyser virksomhederne også en hurtigtvirkende vækstpakke, der kan kickstarte dansk økonomi. På kort sigt mener hele 64 % af virksomhederne, at forslaget til skattereform kun får ringe eller ingen betydning. Derfor mener 9 ud af 10 virksomheder, at der er behov for en finanspolitisk vækstpakke her og nu: Den samlede mosaik i det foreliggende udspil fra Skattekommissionen ser fornuftigt ud. Men de langsigtede forbedringer kan ikke stå alene. Der er et uomgængeligt behov for, at skattereformen til at begynde med underfinansieres og dermed bruges aktivt til at kickstarte økonomien ved at stimulere det private forbrug og efterspørgslen generelt, påpeger Bo Sandberg. Redaktion Teddy Østerlin Koch (ansvarshavende redaktør), Kristian Kongensgaard, Dorthe Pihl, Jesper Brønnum, Kim Østrøm, Malene Billund, Michael E.J. Stilborg, Pernille Thorborg, Kathrine Læsøe Engberg. Design og tryk: Schultz Grafisk Udgives 32 gange årligt Oplag: ISNN: Titel: Dansk Erhverv (Kbh.) Annoncesalg: Telefon

3 Do Your MBA Differently Executive Certificate in Business Administration Information Meeting: Copenhagen Business School

4 4 SKATTEREFORM DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 New Deal i skattepolitikken Den kommende skattereform bør ikke alene indeholde en markant sænkning af marginalskatten. Reformen er også en kærkommen anledning til at lade skattesystemet understøtte Danmarks status som vidensamfund. Tiden er inde til en skattepolitisk New Deal, siger Dansk Erhvervs skattepolitiske chef AF KIM ØSTRØM > Den kommende skattereform bør efter Dansk Erhvervs opfattelse være ambitiøs og føre til markante lettelser af skatten på arbejde: Vi ønsker en markant sænkelse af den øverste marginalskat. Alle bør kunne se frem til at beholde mindst halvdelen af lønnen til sig selv efter skat, siger organisationens skattepolitiske chef, Bo Sandberg. Han understreger desuden, at en skattereform skal bidrage til at kickstarte dansk økonomi så hurtigt som muligt. Hertil kommer, at skattereformen En dansk hotelejer, der varmer sine værelser op, betaler faktisk syv-otte gange mere i energiafgift pr. kilowatttime, end hvad det for eksempel koster en gartner at opvarme et drivhus. efter Dansk Erhvervs opfattelse er en oplagt anledning til et nødvendigt opgør med en række forældede dogmer og opfattelser af strukturen i den danske økonomi: Det er vigtigt, at den kommende skattereform afspejler, at vi har bevæget os væk fra industri- og landbrugssamfundet og over i en videnog oplevelsesøkonomi, påpeger Bo Sandberg, der har uddybet dette synspunkt i forsideartiklen. Retfærdige energiafgifter Når det gælder finansieringen af en skattereform, der omfatter markante lettelser i skatten på arbejde, så er der udsigt til en højere beskatning på Beskæftigelsen fordelt på service & industri indeks 2001 = 100 forbrug af energi. Også hér ønsker Dansk Erhverv en skattepolitisk New Deal: For at få sat skatten på arbejde ned, så det batter noget, er det OK, at de grønne skatter på ressourceforbrug kommer til at fylde mere i fremtiden. Men betingelsen må være, at slutresultatet i højere grad sikrer, at vidensamfundets erhverv behandles på samme måde som industri- og landbrugssamfundets erhverv. Kort sagt er der brug for en mere retfærdig og neutral beskatning blandt de forskellige sektorer i erhvervslivet. Særbehandling baseret på fortidens hensyn må fjernes, siger Bo Sandberg. Beskæftigelse i privat service Beskæftigelse i industri CO2/BNP Blandt de uhensigtsmæssige elementer i det nuværende skattesystem peger han på den diskrimination, danske hoteller er udsat for: De nuværende energiafgifter diskriminerer danske hoteller, så de stilles ringere end deres konkurrenter i for eksempel Tyskland og Sverige. Som systemet er skruet sammen, har de ikke de samme refusionsmuligheder som mange andre erhverv. Det er en følge af, at størstedelen af hotellernes energiforbrug er rumvarme, mens andre såkaldte konkurrenceudsatte erhverv typisk har defineret deres energiforbrug som procesenergi. Derfor betaler en dansk hotelejer, der varmer sine værelser op, faktisk syv-otte gange mere i energiafgift pr. kilowatttime, end hvad det for eksempel koster en gartner at opvarme et drivhus. Denne forskelsbehandling er der dybest set ingen rimelig eller saglig begrundelse for. Bo Sandberg pointerer, at selv om de nævnte erhverv ikke er i direkte konkurrence med hinanden, er de begge udsat for international konkurrence. Begge bidrager også til vækst, beskæftigelse og valutaindtjening. Skattekommissionen på rette spor Derfor hilser Dansk Erhverv med tilfredshed, at Skattekommissionen i sit udspil har taget nogle vigtige skridt i retning af større ligestilling i erhvervenes belastning med energiafgifter. Det drejer sig dels om markedsmæssig omsætning af CO2-kvoter og dels om gradvis ændring af de nuværende refusionsordninger for energiafgifterne: Når de politiske partier om kort tid skal forhandle om skattereformens indhold, har de en bunden opgave. Slutresultatet for den kommende energibeskatning må blive mere letforståeligt, retfærdigt og neutralt på tværs af erhvervsgrene, end tilfældet er i dag, slutter Bo Sandberg Samtidig med, at beskæftigelsen i servicevirksomhederne vokser, og beskæftigelsen i industrien falder, falder også CO2-udledningen i forhold til bruttonationalproduktet. Derfor gavner erhvervsudvikling i retning af serviceerhverv i sig selv miljøet. (Kilde: Danmarks Statistik).

5 DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 PROTEKTIONISME 5 Temadag om personalepolitikker - Få inspiration til virksomhedens personalepolitikker Dansk Erhverv udbyder nu et kursus, hvor vi sætter fokus på personalepolitikker. Når man udarbejder personalepolitikker, er det vigtigt at inddrage både en juridisk og HR-mæssig vinkel. I flere lande får bilindustrien statsstøtte - eller kontanthjælp som Dansk Erhvervs administrerende direktør formulerer det. Protektionismen er på fremmarch - desværre Den økonomiske krise har fået en række lande over hele kloden til at gribe til protektionistiske tiltag. Det er en stor fejltagelse, hvis vi skal komme hurtigt og godt ud af krisen, mener Dansk Erhverv AF PERNILLE THORBORG OG JONAS WILSTRUP > Højere told på stål, eksportstøtte til mejeriprodukter og hjælpepakker til bilindustrien. Den globale krise har for alvor sat gang i protektionismen. Verdenshandelsorganisationen WTO har derfor udarbejdet en oversigt over nationale tiltag til at afhjælpe den nuværende økonomiske krise. Rapporten er en opfølgning på G 20 mødet i Washington. Her forpligtede deltagerne sig til ikke at tage initiativer, der vil hæmme handel og investeringer over grænserne. Oversigten indeholder blandt andet samtlige bankpakker og lignende. EU har eksempelvis åbnet op for at lempe reglerne for statsstøtte, så det nu er tilladt for hvert enkelt land at støtte kriseramte virksomheder direkte med op til 3,7 millioner kr. Men det er ikke noget godt værktøj at bruge, mener administrerende direktør Jens Klarskov, Dansk Erhverv: I stedet for at finde europæiske løsninger på et økonomisk problem, som rækker på tværs af alle EU-landenes grænser, har EU besynderligt nok valgt at tillade, at medlemslandene giver mere statsstøtte. Men vort erhvervsliv er overhovedet ikke tjent med udsigtsløse driftstilskud. Vi har ikke brug for, at virksomheder kommer på kontanthjælp, siger han og foreslår i stedet: Sammensæt i stedet en samfundspakke og udvid de offentlige investeringer på områder som grøn teknologi, infrastruktur og uddannelse. Det er vigtigt at sikre økonomisk vækst, offentlige besparelser, opkvalificering af arbejdsstyrken og en forbedret dansk konkurrenceevne. Eksempler på protektionistiske tiltag USA Køb amerikansk-klausuler i forbindelse med infrastrukturinitiativer. Kina Højere momsrefusion ved eksport. Rusland Støtte til bilindustri og toldforhøjelser. Frankrig Støtte til bilindustri med fokus på franske arbejdspladser. Italien Støtte ved køb af italienske hvidevarer. EU Generel udvidelse af statsstøtterammen. Holland og Schweiz Bankpakker målrettet indenlandske udlån. Argentina Licenskrav på forbrugsvarer. Indonesien Restriktioner på produkter. Indhold På kurset gennemgår vi blandt andet følgende emner: til den menneskelige ressource Hvem kan deltage? Virksomhedsindehavere, ledere, personaleansvarlige, HR-konsulenter og andre, som ønsker at få viden og værktøjer inden for området. Instruktører Tid og sted Århus: Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Pris Sidste frist for tilmelding En uge før kurset afholdes. Tilmelding kan ske til Helle Houth på

6 6 GÅ-HJEM-MØDE DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 Jobklausuler Formål og indhold Med virkning fra 1. juli 2008, er det ulovligt for virksomheder at indgå aftaler om jobklausuler, som begrænser de ansatte lønmodtagere i at få ansættelse i en anden virksomhed, medmindre der er indgået særskilt aftale med de pågældende medarbejdere om kompensation herfor. Den nye lov omfatter både klausuler, der indgås med en anden virksomhed, f.eks. en kunde, og såkaldte medarbejderklausuler, der f.eks. hindrer en nøglemedarbejder i at tage kolleger med over i en anden virksomhed. Fra 1. juli 2009, skal alle eksisterende jobklausuler opfylde lovens bestemmelser. Da den nye lov rejser ligeså mange spørgsmål, som den besvarer, inviterer Dansk Erhverv til et gå hjem-møde, hvor vi gennemgår reglerne og kommer med forslag til, hvordan man fremover rent praktisk håndterer sine jobklausuler. Indhold Hvem kan deltage? Virksomhedsindehavere, personaleansvarlige, direktionssekretærer, området. Vejen til en klimabevidst virksomhed Mange virksomheder ønsker at reducere deres CO2-udslip og samtidig sende et signal til kunderne om, at man tager problematikken seriøst. Dansk Erhverv har nu udarbejdet en trinfor-trin vejledning AF METTE VADSTRUP > Klima og energi er mere end nogensinde på dagsordenen. Dansk Er- fremtiden starter her... kom godt i gang med klimaarbejde Ønsker I at gøre en indsats for at være mere klimabevidste, for at mindske jeres CO2-udledning og samtidig vise jeres kunder, at I er en ansvarlig virksomhed? Men synes I også, Så brug denne vejledning, der trin for trin guider jer igennem klimaarbejdet. hvervs medlemmer ønsker også at være klimabevidste i deres hverdag. Men hvor skal man starte? Dansk Erhverv har derfor udarbejdet guiden Kom godt i gang med klimaarbejdet. Den giver i 8 trin idéer og inspiration til, hvordan man får tænkt klima og energi ind i virksomheden. Det kan godt betale sig. Det er ikke kun miljøet, der får gavn af en aktiv indsats på energi- og klimaområdet, man kan også se effekten direkte på virksomhedens bundlinje. Samtidig er signalværdien stærk i forhold til kunderne. Guiden til at komme godt i gang vil blive suppleret med en række temamøder, hvor der sættes fokus på en række emner inden for klima-, miljø- og energiområdet. Informationer om de kommende arrangementer samt guiden Kom godt i gang med klimaarbejdet kan fås på Dansk Erhvervs hjemmeside for klima: Klimahjemmesiden bliver løbende udviklet med relevante nyheder, gode råd og eksempler. Instruktør Advokat Flemming Martinussen fra Dansk Erhverv. Tid og sted Århus: Mandag, den 9. marts Dansk Erhverv, Nordhavnsgade 1, Århus. København: Torsdag, den 12. marts Den nye guide Kom godt i gang med klimaarbejdet kan hentes på Dansk Erhvervs hjemmeside: Det offentlige søger dig som leverandør I samarbejde med IKA - foreningen af offentlige indkøbere inviterer Dansk Erhverv til Leverandørdage Pris Medlemmer: Gratis deltagelse. Sidste frist for tilmelding En uge før kurset afholdes. Tilmelding Tirsdag den onsdag den 18. marts 2009 Hotel Kronprinds Frederik, Fredericia Det offentlige søger leverandører, og hvis du vil vide hvordan, så har du nu muligheden. Med de nye store kommuner og oprettelsen af en række indkøbscentraler er det vigtigt for små såvel som store leverandører at have fingeren på pulsen og undgå fodfejl i forbindelse med udbudsforretningerne. Målet med leverandørdagene er derfor at informere og videregive værdifuld viden til potentielle og nuværende leverandører til den offentlige sektor. Pris Kr ,00 kr. + moms for to dage inkl. forplejning og overnatning. Kr ,00 kr. + moms for to dage inkl. forplejning, ekskl. overnatning. Tilmelding Inden 1. marts 2009 via:

7 DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 POLITIK 7 Afgifter løser ikke trængsel i trafikken Dansk Erhverv støtter ikke et EU-forslag om at lægge afgift på støj, udslip og trængsel i forbindelse med lastbiler Nu er det snart slut med, at erhvervsdrivende bare kan grine ad Forbrugerklagenævnet og lade være med at betale, hvis nævnets afgørelser går dem imod. Slut med at blæse på Forbrugerklagenævnet Dansk Erhverv glæder sig over, at økonomi- og erhvervsministeren har lyttet og nu gør Forbrugerklagenævnets afgørelser bindende Den lille gruppe af virksomheder, der vil blæse på Forbrugerklagenævnets afgørelser, går en vanskelig tid i møde. Det er nemlig med stor glæde, at Dansk Erhverv har modtaget nyheden om, at Forbrugerklagenævnets afgørelser nu gøres bindende. Organisationen og Forbrugerrådet henvendte sig allerede i november 2008 til økonomi- og erhvervsministeren for at gøre opmærksom på, at det ville forbedre klageforholdene markant. Derfor finder Dansk Erhverv det meget tilfredsstillende, at det nu sker. Det store flertal af virksomheder efterlever Forbrugerklagenævnets afgørelser. Men enkelte useriøse virksomheder har udnyttet, at nævnets afgørelser indtil nu ikke har været bindende. Forbrugerne har dermed ikke fået deres ret, selv om de har fået medhold i en klage. Det bliver nu ændret, så forbrugerne med afgørelsen fra klagenævnet i hånden kan få fogedens hjælp til at få deres penge, hvis den erhvervsdrivende ikke følger afgørelsen: En lille gruppe af useriøse virksomheder vælger i dag at ignorere Forbrugerklagenævnets afgørelser. Disse brodne kar ødelægger det for det store flertal af virksomhederne, som følger nævnets afgørelser. Vi er derfor meget glade for, at afgørelserne nu bliver bindende, siger direktør Kim Munch Lendal, Dansk Erhverv. Mulighed for at anke Dansk Erhverv mener dog, at virksomhederne skal have 30 dage til at indbringe nævnets afgørelse for en domstol. Hvis en virksomhed er principielt uenig i Forbrugerklagenævnets afgørelse, skal virksomheden have mulighed for at indbringe sagen for domstolene. Hvis virksomheden efter udløbet af de 30 dage hverken har anket eller efterlevet afgørelsen, skal forbrugeren have sit krav udbetalt. Nye afgifter for lastbiler vil ikke gavne miljøet men kun fordyre transporten. Det er fortsat Dansk Erhvervs holdning, efter at Europa-Parlamentets transportudvalg har rettet i Europa- Kommissionens forslag til det såkaldte Eurovignet-direktiv. Det skal lægge rammerne for, hvordan de enkelte medlemsstater kan opkræve afgifter på lastbiler for miljøbelastning og brug af infrastruktur. Europa-Parlamentet støtter, at der skal kunne opkræves afgifter for støj, udslip og trængsel. Til gengæld afviser man forslaget om at inkludere andre udslip som for eksempel CO2 i de kommende miljøafgifter. Parlamentet har desuden skærpet betingelserne for at anvende kørselsafgifter på lastbiler, men fastholder at de ikke skal gælde for personbiler. I en kommentar siger souschef Jesper Kaae, Dansk Erhverv: Det er selvfølgelig positivt, at Europa-Parlamentets har ændret en del af Europa-Kommissionens forslag. Men grundlæggende mener vi, at lastbiler ikke skal betale yderligere afgifter, end de allerede gør i dag. Der er ikke alternativer til lastbilkørsel, så en yderligere afgift vil - frem for at løse et problem - blot fordyre transporten. Dansk Erhverv mener ikke, at afgifter for lastbiler er den rette måde at løse problemerne på: Der er andre og mere effektive virkemidler. Eksempelvis kan brug af ITS - Intelligent Transport Systems være med til at sikre en mere effektiv trafikafvikling. Desuden kan anvendelse af modulvogntog, hvor tre lastbiler bliver erstattet af to, effektivt medvirke til at nedbringe trængslen og miljøbelastningen, påpeger Jesper Kaae. Der er ikke alternativer til lastbilkørsel, så en yderligere afgift vil blot fordyre transporten.

8 8 REGIONAL DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 Dansk Erhverv styrker sine 230 regionale repræsentanter Dansk Erhvervs bestyrelse har besluttet at prioritere det regionale/lokale arbejde højere. I den forbindelse er afdelingen Regional oprettet, der varetager og udvikler denne opgave AF PERNILLE HOLLERUP > Baggrunden for at prioritere det regionale arbejde er ønsket om øget indflydelse og ikke mindst at professionalisere serviceringen af Dansk Erhvervs repræsentanter. De tæller i skrivende stund mere end 230 fordelt på blandt andet: Erhvervsskolebestyrelser De regionale vækstfora Beskæftigelsesråd Erhvervsskolebestyrelser Lokale uddannelsesudvalg Kommunale erhvervsråd. De regionale repræsentanter er ledende medarbejdere eller virksomhedsejere i vore medlemsvirksomheder fordelt over hele landet. Et forstærket samarbejde med de regionale repræsentanter giver Dansk Erhverv større indsigt i de regio- Erhvervsskolens bestyrelse har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig for skolens drift og økonomi. Bestyrelsen fokuserer på skolens uddannelsesaktiviteter og træffer beslutninger om: Skolens strategi og udbud af uddannelser. Udbygning af skolens netværk. Den lokale debat om uddannelsesspørgsmål. Skolens markedsføring, kursusaktiviteter og mødevirksomhed. Bestyrelsen varetager herudover en række opgaver, der bidrager til at gøre skolen til en aktiv del af lokalområdes uddannelsesaktiviteter. På den måde er bestyrelsesmedlemmerne med til at udforme og præge skolens udvikling. nale/lokale problemstillinger og dermed en mulighed for at få indflydelse på dem til gavn for vore medlemmer. De regionale/lokale repræsentanter har en stor viden om det politiske liv, erhvervslivet og befolkningen i de enkelte regioner samt et bredt netværk til andre regionale aktører. Et tæt samarbejde mellem sekretariatet og de regionale/lokale repræsentanter med hyppig dialog er afgørende, både for den kvalitet, som vi ønsker at levere til medlemmerne, og opretholdelsen af en stærk konkurrenceevne. Resultater og positiv feedback Den regionale indsats er blevet godt modtaget af de regionale/lokale re- Sådan ser Dansk Erhvervs regionale Danmarkskort ud.

9 DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 REGIONAL 9 Regionale og lokale beskæftigelsesråd Dansk Erhverv udpeger en række repræsentanter til de regionale og lokale beskæftigelsesråd. Der er 3 regionale beskæftigelsesråd: Hovedstaden & Sjælland Midtjylland Nordjylland. Rådene har følgende tre hovedopgaver: At overvåge udviklingen på det regionale arbejdsmarked. At medvirke til at sikre resultater af indsatsen i jobcentrene. At varetage en række tværgående opgaver, der mest hensigtsmæssigt løses på tværs af jobcentergrænser. For eksempel større virksomhedslukninger, specialistviden i forhold til integration, ligestilling og handicappede m.v. For Dansk Erhverv er det vigtigt, at den regionale overvågning af udviklingen på arbejdsmarkedet sikrer virksomhederne kvalificeret arbejdskraft. De lokale beskæftigelsesråd har blandt andet til opgave at overvåge den samlede indsats i jobcentrene samt at rådgive de ansvarlige for indsatsen om tiltag til forbedringer. De overordnede mål for arbejdsgiverindsatsen er: At ledige i arbejdsstyrken og andre arbejdsmarkedsparate ydelsesmodtagere kommer i beskæftigelse så hurtigt som muligt. At flere modtagere af overførselsindkomst gøres parate til arbejdsmarkedet. præsentanter. På møder med såvel regionale vækstforarepræsentanter som bestyrelsesrepræsentanter i oktober 2008 udtrykte de stor tilfredshed med indsatsen. Repræsentanterne ser frem til at få en regional servicering med Dansk Erhvervs konsulenter lokalt forankret i den enkelte region. Således at deres kontakt til Dansk Erhverv ikke blot har en stor viden om regionen, men også agerer bindeled mellem dem og organisationens sekretariat. De regionale repræsentanter vil gerne drage nytte af hinandens viden og erfaringer fra de forskellige regioner. Dansk Erhverv - Regional arbejder i den forbindelse på en brochure, Regionale erhvervsvilkår og perspektiver, der skal tegne et billede af den enkelte region og de udfordringer, regionen har. De regionale Vækstfora På Dansk Erhvervs hjemmeside under Regional gives der yderligere information om den regionale indsats samt de regionale og lokale repræsentanter. Blandt andet kan interesserede finde oplysninger om de enkelte repræsentanter og en oversigt over fordelingen af repræsentanterne i de forskellige fora. Nye tiltag giver øget synlighed Den regionale indsats har indtil videre medført en række konkrete tiltag: Individuelle møder med de regionale/lokale repræsentanter. Møde for Dansk Erhvervs repræsentanter i de regionale / lokale fora. Ansættelse af regional konsulent. En forbedret regional hjemmeside. Danmark er opdelt i fem regioner med hver sit vækstforum - Bornholm har dog sit eget. Et vækstforum er et partnerskab mellem kommuner, erhvervsorganisationer, arbejdsmarkedets parter, uddannelses- og forskningsinstitutioner samt regionen med i alt 20 medlemmer. Dansk Erhverv har 10 repræsentanter, som er fordelt på de 6 regionale vækstfora: Nordjylland Midtjylland Syddanmark Sjælland København Bornholm. Disse vækstfora varetager følgende opgaver: Overvåger lokale og regionale vækstvilkår. Igangsætter initiativer for virksomhedernes rammevilkår og konkurrenceevne. Udarbejder strategier for regionernes erhvervsudvikling og videncentre med afsæt i regionens erhvervsstruktur, kvaliteter og udfordringer. Desuden medfinansierer vækstforaene med egne midler eller midler fra EU s strukturog socialfonde regionale erhvervsudviklingsprojekter for cirka 1,4 milliarder kr. om året. Underdirektør Niels Milling: Telefon: Regional konsulent Liselotte Hohwy Stokholm: Telefon: Dansk Erhvervs regionale konsulenter Det regionale arbejde ledes af underdirektør Niels Milling, der primært varetager Region Hovedstaden, Bornholm og Nordjylland. Derudover er der ansat en regional konsulent, Liselotte Hohwy Stokholm, der har ansvaret for Region Sjælland, Syddanmark og Midtjylland. De regionale konsulenters opgaver indbefatter blandt andet en tæt dialog med de regionale/lokale repræsentanter, indsigt i regionale forhold, drøftelse af relevante rapporter og beslutninger, formidling og videndeling af regionale tiltag til medlemmer, repræsentanter og kolleger. Brochuren Regionale erhvervsvilkår og perspektiver. Regionalt holdningskatalog. Samlet set giver den øgede indsats med det regionalpolitiske arbejde Dansk Erhverv en øget synlighed over for medlemmer, repræsentanter og øvrige interessenter. Det regionale arbejde er vigtigt for at sikre medlemsvirksomhederne en tæt dialog med de regionale beslutningstagere. Derudover vil Dansk Erhverv få mere indflydelse på de erhvervsområder, vi arbejder for, herunder blandt andet turisme og oplevelsesøkonomi. Lokale uddannelsesudvalg Det lokale uddannelsesudvalg rådgiver skolen i spørgsmål om en eller flere af de erhvervsuddannelser, som skolen udbyder. Udvalget bidrager blandt andet til: Formidling af kontakt og samarbejde mellem skolen og det lokale arbejdsmarked. Fastlæggelse af indholdet af den lokale undervisningsplan for grundforløb og efterfølgende skoleperioder. Det lokale efteruddannelsesudvalg rådgiver skolen om lokale efteruddannelsesbehov og virker for et samarbejde mellem skolen og det lokale arbejdsmarked, hvilket indebærer drøftelse af: Behovet for fornyelse og revision af de eksisterende efteruddannelseskurser. Indholdet af skolens lokale udbud af efter- og videreuddannelse. Nye efteruddannelsesbehov på lokalt eller regionalt plan.

10 10 EU-UDBUD DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 Årsdag 2009 Dansk Erhverv holder Årsdag for erhvervslivet Tirsdag den 19. maj i Bella Center, København OFFENTLIGE UDBUD Udvalgte EU-udbud Sæt allerede nu kryds i kalenderen! Kom og hør inspirerende indlæg fra blandt andre statsministeren og mød dine kolleger og konkurrenter i branchen. Vi ses! Transportministeriet Europa-Kommissionens Grønbog om udvikling af TEN-T (Programmet for det transeuropæiske transportnet). Høringsfrist: Fredag den 27. februar 2009 Chefkonsulent Jesper Kaae Færdselsstyrelsen Forslag til lov om ændring af lov om taxikørsel m.v. (Miljø- og energikrav til køretøjer). Høringsfrist: Mandag den 2. marts 2009 Chefkonsulent Jesper Kaae BY EMNE NR. FRIST Tjele Kromatografer ND Hillerød Røntgenapparatur ND Støvring Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, ND rengøring og miljøbeskyttelse Århus Bank- og investeringstjenesteydelser ND Kokkedal Forsikringstjenester ND Odense Vejtransport ND Odense Vejtransport ND København Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing ND København Lægemidler ND København Lægemidler ND København Lægemidler ND København Lægemidler ND Nørre Aaby Affaldscontainere ND Næstved Vejtransport ND Næstved Vejtransport ND Nørre Aaby Indsamling af affald ND Viby Uddannelse og undervisning ND Esbjerg IT-tjenester: Rådgivning, programmeludvikling, ND internet og support Slagelse Energi og hermed beslægtet virksomhed ND Hillerød IT-tjenester: Rådgivning, programmeludvikling, ND internet og support Odense Offentlig vejtransport ND Odense Offentlig vejtransport ND Esbjerg Reparations- og vedligeholdelsestjenester ND Frederikshavn Ortopædiske hjælpemidler ND København Lægemidler ND Tønder Ganghjælpemidler ND Aalborg Medicinske forbrugsvarer af ikke-kemisk natur til engangsbrug ND og hæmatologiske forbrugsvarer Hvis De ønsker yderligere information om ovenstående EU-udbud, så kryds af og telefax det til , eller send ND-nummeret på det ønskede udbud via Det er også muligt at tegne abonnement på skræddersyet elektronisk daglig overvågning af udbuddene. (Fotos: Kaj Bonne) Dansk Erhvervs Årsdag 2008 HØRINGSSAGER Udvalgte sager som Dansk Erhverv har i høring Justitsministeriet Nye regler om kørekort. Høringsfrist: Tirsdag den 3. marts 2009 Chefkonsulent Jesper Kaae Justitsministeriet Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pas m.v. Høringsfrist: Fredag den 6. marts 2009 Souschef Christian Sestoft Udenrigsministeriet Bidrag til ønsker om handelslettelser i forhold til Japan. Høringsfrist: Fredag den 6. marts 2009 Chefkonsulent Ole Schmidt Erhvervs- og Byggestyrelsen Retningslinier for strukturfondsfinansierede projekter. Høringsfrist: Mandag den 9. marts 2009 Underdirektør Niels Milling Miljøstyrelsen Udkast til undervisningsbekendtgørelse om brugere af plantebeskyttelsesmidler samt udkast til ny bekendtgørelse om deponeringsanlæg. Høringsfrist: Tirsdag den 10. marts 2009 Miljøchef Mette Herget Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Forslag til ny EU-regulering af lægemidler. Høringsfrist: Tirsdag den 10. marts 2009 Advokat Sven Petersen IT- og Telestyrelsen Interessen for frekvenser i MHz frekvensbåndet. Høringsfrist: Onsdag den 11. marts 2009 Chefkonsulent Christian Ohm

11 DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 FAKTA 11 UDNYT DINE MEDLEMSFORDELE BENYT VORE FORSIKRINGS- OG PENSIONSPROGRAMMER Når medarbejderen kommer til skade Erstatningsansvar ved arbejdsskader Udgivet januar sider AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Tjen penge på dit medlemskab Dansk Erhverv har blandt andet rabataftale med følgende selskab Sonofon Fastnet Indlandssamtaler og opkaldsafgift % Udlandssamtaler % Abonnement % Mobil Indlandssamtaler og opkaldsafgift % + op til 4 % bonus Udlandssamtaler 36 % + op til 4 % bonus Abonnement 42 % Tillæg Intern kommunikation - Ekstrarabat 66,7 % Erstatningsansvar ved arbejdsskader Det er aldrig rart, når medarbejdere kommer til skade på arbejdet. Men der er ganske klare procedurer for, hvad arbejdsgiveren skal gøre, når uheldet eller ulykken er ude. Lovgivningen om behandlingen af de økonomiske ydelser i forbindelse med arbejdsskader er imidlertid ifølge Dansk Arbejdsgiverforening ganske kompliceret og har samtidig stigende praktisk betydning for virksomhederne. Den nye pjece, Erstatningsansvar ved arbejdsskader, skulle give en koncentreret og overskuelig indføring i reglerne og praksis vedrørende loven om arbejdsskadesikring. Pjecen er et praktisk og anvendeligt redskab for den personaleansvarlige eller andre, der på virksomhederne beskæftiger sig med at anmelde og behandle arbejdsskader. Erstatningsansvar ved arbejdsskader indeholder et generelt afsnit om begrebet arbejdsskade, arbejdsgiverens erstatnings- og forsikringspligt samt spørgsmålet om, hvem der er berettiget til erstatning efter arbejdsskadesikringsloven. Desuden belyser pjecen, der hører til DA Forlags KORT OM -serie, en række spørgsmål af praktisk betydning i forbindelse med at anmelde arbejdsskader og sagsbehandlingen hos Arbejdsskadestyrelsen og andre berørte myndigheder. Også muligheden for at klage over Arbejdsskadestyrelsens afgørelser og få genoptaget styrelsens afgørelser bliver omtalt. Endelig gennemgår pjecen de enkelte ydelser efter arbejdsskadesikringsloven. Desuden gives der en oversigt over samspillet mellem ydelser efter arbejdsskadesikringsloven og ydelser efter anden lovgivning. Pjecen er forfattet af konsulent Anne-Marie Røge Krag, der er en af Dansk Arbejdsgiverforenings repræsentanter i Arbejdsskadestyrelsens Erhvervssygdomsudvalg. Pjecen KORT OM Erstatningsansvar ved arbejdsskader koster kr. 60,- + moms + forsendelse for medlemmer af Dansk Erhverv. Den kan bestilles hos Hotline på: Telefon: Eller via: Dansk Erhverv tilbyder flere rabatter på andre teleprodukter, og vi tilbyder også rabatter på for eksempel brændstof, forskellige forsikringer samt kvalitetskontrol fra SGS Danmark. For yderligere oplysninger eller tilmelding: Eller kontakt Pia Nielsen og Per Lippert-Scherwin på: Telefon: Du finder Dansk Erhvervs kursustilbud på hjemmesiden

12 12 ARBEJDSMARKED DANSK ERHVERV I NUMMER 6 I FEBRUAR 2009 DANMARK PP Magasinpost UMM ID-nr Christian Kasper Christensen, der er fysisk handicappet, er i virksomhedspraktik i Dansk Erhverv, og deltog på organisationens jobkonference En chance for alle på Christiansborg for nylig. (Foto: Kaj Bonne). Praktikanten der vil bane vejen for andre En af medarbejderne i Dansk Erhvervs politisk-økonomiske afdeling er 24-årige Christian Kasper Christensen, der er fysisk handicappet og i gang med i alt godt fire måneders ulønnet praktik AF KRISTIAN KONGENSGAARD > Da Dansk Erhverv i foråret 2008 lancerede en række konkrete jobinitiativer i medlemsvirksomhederne for udsatte grupper på arbejdsmarkedet, var der også tilbud om virksomhedspraktik for fysisk handicappede. Organisationen ønskede i den forbindelse selv at få en praktikant, og via foreningen Handicappede Studerende og Kandidater blev det Christian Kasper Christensen. På sin arbejdsplads i Dansk Erhvervs domicil, Tietgens Hus på Slotsholmen i København, er han primært beskæftiget med at udvikle, udbygge og ajourføre den del af netværket Expat in Denmark, der hedder Hotline & Info. Netværket er et forum for både danskere og udenlandske medarbejdere og studerende, der ønsker at fremme inte- grationen. Desuden bidrager Christian med artikler om økonomiske og politiske forhold til Dansk Erhvervs medlemsblad: På forhånd regnede jeg med, at praktikken var noget med at passe telefon og andet mere administrativt arbejde. Så jeg blev meget positivt overrasket over den type opgaver, som man forventede, at jeg skulle løse. Derfor var jeg også meget glad for, at det oprindelige praktikforløb på kun fire uger blev forlænget med tre måneder, fortæller han. Vil læse økonomi Christians fysiske handicap er medfødt, idet de nervecentre, der styrer balancen, ikke fungerer. Derfor er han afhængig af sin rollator og sin elektriske scooter. De betyder til gengæld, at han stort set kan færdes ved egen hjælp og med toget mellem hjemmet i Avedøre og Dansk Erhverv. Til sommer regner Christian med at læse økonomi på Syddansk Universitet i Odense. Han har en HF-eksamen, suppleret med et 14 ugers forløb på et handelsgymnasium. Tidligere har han arbejdet hos Schulstad, hvor han fik et indblik i økonomistyring. Fond skal få flere i praktik Dansk Erhvervs praktikant har gjort sig nogle tanker om, hvordan flere fysisk handicappede kan komme i praktik: Mange handicappede er fjernt stillet fra arbejdsmarkedet, blandt andet fordi de fleste virksomheder ikke er indrettet tilgængeligt for gruppen. Ganske vist kan der ifølge lov om kompensation til handicappede i erhverv ydes offentlig hjælp til de problemer, folk med nedsat funktionsevne møder på arbejdsmarkedet. Men i praksis er min erfaring, at hjælpen kan være en meget langtrukken administrativ proces. Disse to problemer kombineret gør det svært at integrere fysisk handicappede i et hurtigtgående erhvervsliv. Christian Kasper Christensens forslag er derfor, at der oprettes en fond til fordel for fysisk tilgængelighed: Fonden skal administreres af arbejdsgiverforeningerne, idet de har den optimale forståelse af, hvilken arbejdsgang erhvervslivet kræver. Opgaven skal være at effektivisere og minimere den administrative byrde, så hjælpen til den handicappede kan komme hurtigere. Fonden finansieres af virksomhederne, der kan fratrække beløbet i selskabsskatten. PortoService. Postboks Pandrup

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab

fremtiden starter her... BASIS Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN

SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN fremtiden starter her... SEKTORNEUTRALE ENERGIAFGIFTER DANSK ERHVERVS ØNSKER TIL ENERGIPOLITIKKEN Afgiftssystemet i den nuværende klima- og energipolitik beskytter traditionelle fremstillingserhverv ud

Læs mere

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016

MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 MOD NYE LØSNINGER Dansk Byggeris Strategi 2014-2016 FORORD Dansk Byggeri har udarbejdet en ny strategi. Efter en lang periode med krise og tilpasninger ser vi nu fremad og fokuserer på udvikling. Derfor

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

fremtiden starter her... Medlemskab

fremtiden starter her... Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien

B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen i serviceindustrien D Indsigt Nummer 15 5. oktober 25 B2B-aktivitet bag vækst i beskæftigelsen A f b r a n c h e d i r e k t ø r F r a n k B i l l, f b i @ d i. d k O G Ø K O N O M I S K K O N S U L E N T H A N S U L D A

Læs mere

Vækstlaget i Syddanmark

Vækstlaget i Syddanmark Tænk Stort 22. sep. 08 Vækstlaget i Syddanmark Undersøgelse af mindre og mellemstore virksomheders rammevilkår og vejen til innovation Organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver- og erhvervsorganisation,

Læs mere

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp

Protektionismen pakkes ind som krisehjælp Organisation for erhvervslivet 6. april 29 Protektionismen pakkes ind som krisehjælp AF KONSULENT RASMUS WENDT, RAW@DI.DK En række lande har iværksat protektionistiske foranstaltninger som led i bekæmpelsen

Læs mere

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse

FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK. Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FAKTA OM MØDEMARKEDET I DANMARK Mødemarkedets betydning for dansk økonomi, viden, vækst og beskæftigelse FORORD Møder er noget vi alle går til. På vores arbejdsplads, i den lokale idrætsforening og på

Læs mere

Masser af eksport i service

Masser af eksport i service Masser af eksport i service AF CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON. RESUME Eksport er godt, og eksport skal der til, for at samfundsøkonomien på sigt kan hænge sammen. Eksport forbindes oftest

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 4 Offentligt Europaudvalget Folketingets Økonomiske Konsulent EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 14. oktober 2013 Danmark blandt mest konkurrencestærke

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse

Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Min arbejdsplads hvordan er den? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har i samarbejde med jobportalen StepStone A/S taget temperaturen på vores arbejdspladser.

Læs mere

Er du klædt på til et bedre miljø?

Er du klædt på til et bedre miljø? Er du klædt på til et bedre miljø? MiljøForum Fyn - ellers er det om at komme ud af fjerene! 2 MiljøForum Fyn Miljø og klima står højt på den globale dagsorden, fordi det er blevet tydeligt, at måden,

Læs mere

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F

Af Frederik I. Pedersen Cheføkonom i fagforbundet 3F ANALYSE Firmaer og ansatte: Høj skat og høj løn bremser ikke væksten Fredag den 8. december 2017 God ledelse og dygtige medarbejdere er det vigtigste for konkurrenceevnen. Skattetrykket og vores lønniveau

Læs mere

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien

Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien December 2011 Betalingsring om København giver minus for samfundsøkonomien AF CHEFKONSULENT ANNETTE CHRISTENSEN, ANCH@DI.DK Den planlagte betalingsring om København har en negativ samfundsøkonomisk virkning

Læs mere

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR

SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR fremtiden starter her... SERVICEERHVERVENES INTERNATIONALE TALERØR Dansk Erhvervs medlemstilbud Indhold Dansk Erhverv og medlemmernes internationale aktiviteter 3 International afdeling tilbyder 4 Få indflydelse

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget

Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Organisation for erhvervslivet juni 2009 Krisen skærper behovet for markant omlægning af EU s budget Den økonomiske krise skærper behovet for at omstille EU s budget, så det understøtter den fremtidige

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK

VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK VISIONSPOLITIK ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESPOLITIK 1 1. Indledning Denne visionspolitik er den overordnede ramme for arbejdet med erhverv og beskæftigelse i Varde Kommunes organisation, for kommunens samarbejde

Læs mere

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job

Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job Jens Frank Arbejdsmarkedschef, Dansk Metal 0000jef@danskmetal.dk 29 42 13 98 Jobcentrenes aktivering bringer ikke ledige tættere på job En ny undersøgelse fra Dansk Metal viser, at jobcentrenes aktivering

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til innovation og iværksætteri mv.

Læs mere

Serviceerhvervenes internationale interesser

Serviceerhvervenes internationale interesser Serviceerhvervenes internationale interesser RESUME Serviceerhvervene har godt fat i både nærmarkeder og vækstmarkeder. Det viser en undersøgelse blandt Dansk Erhvervs internationalt orienterede medlemsvirksomheder,

Læs mere

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet

Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Organisation for erhvervslivet Juni 2010 Hver fjerde virksomhed ansætter i udlandet Af konsulent Maria Hove Pedersen, mhd@di.dk og konsulent Claus Andersen, csa@di.dk Når danske virksomheder frem til krisen

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni

VALG Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? FSR survey Juni Hvad kan sætte gang i dansk erhvervsliv? VALG 2015 FSR survey Juni 2015 www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer.

Mange tak for invitationen. Jeg har set frem til at hilse på jer. Tale 14. maj 2014 J.nr. 14-1544539 Danmark skal helt ud af krisen - Tale til Forsikring & Pensions årsmøde torsdag den 15. maj Dansk økonomi skal tilbage i topform Mange tak for invitationen. Jeg har set

Læs mere

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland

Væksten i Thy - det regionale perspektiv. Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Væksten i Thy - det regionale perspektiv Morten Lemvigh, kontorchef Region Nordjylland Disposition Generelle og globale tendenser Væksten i Region Nordjylland Væksten i Thy Vækstforums tilbud Eksempler

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab

fremtiden starter her... FULL-SERVICE Medlemskab fremtiden starter her... Medlemskab VELKOMMEN TIL DANSK ERHVERV» Dansk Erhverv er landets hurtigst voksende erhvervsorganisation. Det er vi blandt andet, fordi vi leverer værdiskabende rådgivning og politisk

Læs mere

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark

07. oktober 2008. Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark 7. oktober 8 Spørgeskemaundersøgelse blandt udenlandske virksomheder i Danmark Om spørgeskemaundersøgelsen Undersøgelsen består af 19 spørgsmål om udenlandske virksomheders syn på Danmark som investeringsland.

Læs mere

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan

Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Huskeliste og tidsplan Årsplan for LUU Styrkelse af LUU s arbejde Undervisningsministeriet har igangsat et projekt der skal bidrage til at udvikle de lokale uddannelsesudvalgs arbejde og styrke parternes rolle og indflydelse

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER

FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER 1 FAIR FORANDRING STÆRKE VIRKSOMHEDER OG MODERNE FOLKESKOLER Socialdemokraterne og SF vil omprioritere fra: Højere lønsumsafgift på den finansielle sektor (1,0 mia. kr.). Reform af selskabsskatten (3,2

Læs mere

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD

SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD Marts 2014 SAMLET DANSK KONKURRENCE EVNE TABER TERRÆN I OECD AF KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK Danmark tilhører ikke længere den mest konkurrencedygtige tredjedel af OECD -landene. Danmark opnår

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen

Børne- og Kulturchefforeningen Børne- og Kulturchefforeningen 5. maj 2004 KL klar med råd og vejledning om den praktiske gennemførelse af en evt. opgave- og strukturreform Kære medlemmer, Som I sikkert ved har BKF nedsat en arbejdsgruppe,

Læs mere

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007.

Nye annonceringsregler. Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. Nye annonceringsregler Let og effektiv håndtering af de nye annonceringsregler for små offentlige kontrakter, der gælder fra 1. juli 2007. De nye udbudsregler De nye regler om offentliggørelse og udbud

Læs mere

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark

RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark Organisation for erhvervslivet Juni 2009 RekoRdstoR fremgang for integrationen i danmark AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK OG INTEGRATIONSKONSULENT PERNILLE KIÆR, PEKI@DI.DK Der er klare

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale

Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale Bilag til pkt. 13 Udkast til VEU samarbejdsaftale 1 Skitse til samarbejdsaftale mellem: Det Regionale Arbejdsmarkedsråd i Østjylland og Centerrådet for VEU center MidtØst Centerrådet for VEU center Østjylland

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser

Information til Dansk Byggeris repræsentanter i. lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Information til Dansk Byggeris repræsentanter i lokale uddannelsesudvalg erhvervsuddannelser Indledning Som medlem af et lokalt uddannelsesudvalg/en fagkomité repræsenterer du Dansk Byggeri og den sektion,

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt

Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Mangfoldighedsindsatsen kort og godt Region Midtjylland Koncern HR Udvikling og arbejdsmiljø 2 Mangfoldighedsindsatsen kort og godt FORORD Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler

Læs mere

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige?

Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvad kan vi gøre for dig som indkøber i det offentlige? Hvem er IKA og hvorfor vil vi gerne have dig som medlem? Kravene fra EU om anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb, bevidstheden om bedre

Læs mere

Offentligt eller privat forbrug?

Offentligt eller privat forbrug? Offentligt eller privat forbrug? AF CHEFANALYTIKER TORBEN MARK PEDERSEN, CAND. POLIT., PH.D., POLITISK KONSULENT MORTEN JARLBÆK PEDERSEN, CAND. SCIENT. POL. OG MAKROØKO- NOMISK MEDARBEJDER ASBJØRN HENNEBERG

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Finansudvalget 2013-14 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 339 Offentligt Økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestagers talepapir Det talte ord gælder Anledning: Fælles samråd ( nationalt semester

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst

Erhvervspolitik i en nordisk kontekst Erhvervspolitik i en nordisk kontekst 2 ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST ERHVERVSPOLITIK I EN NORDISK KONTEKST 3 Alle prognoser viser, at servicefagene fortsat vil vokse de kommende år, det gælder

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary

Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013. De lokale uddannelsesudvalg summary Håndværksrådets skoletilfredshedsundersøgelse August 2013 De lokale uddannelsesudvalg summary De lokale uddannelsesudvalg skal bygge bro mellem erhvervslivet og erhvervsskolerne, og derfor omfatter undersøgelsen

Læs mere

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder --

Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30. Karsten Dybvad. -- Det talte ord gælder -- Lancering af Tænketanken EUROPA Danmarks første europapolitiske tænketank 2. december kl. 10:30 Karsten Dybvad -- Det talte ord gælder -- Tak for ordet, Claus. Tak for at slå fast, at det europæiske samarbejde

Læs mere

Europa taber terræn til

Europa taber terræn til Organisation for erhvervslivet Marts 2010 Europa taber terræn til og Kina AF CHEFKONSULENT HENRIK SCHRAMM RASMUSSEN, HSR@DI.DK Europa taber terræn til og Kina under krisen. Samtidig betyder den aldrende

Læs mere

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark

TURISMEN I DANMARK. - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark TURISMEN I DANMARK - skaber vækst og arbejdspladser i hele Danmark Det er ikke kun os danskere, der er glade for at holde ferie herhjemme. Danmark er det mest populære rejsemål i Norden blandt udenlandske

Læs mere

Brug for flere digitale investeringer

Brug for flere digitale investeringer Michael Meineche, økonomisk konsulent mime@di.dk, 3377 3454 FEBRUAR 2017 Brug for flere digitale investeringer Danmark er ved at veksle en plads forrest i det digitale felt til en plads i midterfeltet.

Læs mere

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro.

Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Indeks. 2009=100 Uddannelsesstrategi for Lemvig, Struer og Holstebro. Baggrunden for en uddannelsesstrategi. Udviklingen på arbejdsmarkedet med bortfald af arbejdspladser, specielt i industrien, og nye

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening.

Følgende har angivet ikke at have bemærkninger: Dansk Arbejdsgiverforening. Høringsnotat 4. juni 2014 Høring over udkast til Bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi Udkast til ny bekendtgørelse om Fonden for Velfærdsteknologi og vejledning blev sendt i høring 11. marts

Læs mere

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter

Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter Organisation for erhvervslivet August 29 Klimaet har ingen gavn af højere elafgifter AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK, chefkonsulent kristian koktvedgaard, KKO@di.dk og Cheføkonom Klaus Rasmussen,

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage

Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Høje omkostninger og mangel på medarbejdere holder Danmark tilbage Danmark rykker en plads tilbage og indtager nu syvendepladsen på IMD s liste

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Eksportarbejdspladser i service

Eksportarbejdspladser i service Eksportarbejdspladser i service AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE RESUMÉ Servicesektoren er den største eksportsektor og tegner sig for 51% af de direkte eksportarbejdspladser. Det illustrerer den generelle

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten

Konkurrenceudsættelse. offentlig it. Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige sektor skal ske uden at gå på kompromis med kvaliteten Konkurrenceudsættelse af offentlig it Effektiviseringen af den offentlige

Læs mere

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume

Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten. Små selskaber vil have lempet revisionspligten. Resume Undersøgelse af SMV ers syn på revisionspligten Små selskaber vil have lempet revisionspligten Resume Denne undersøgelse viser, at selvstændige i halvdelen af de små og mellemstore virksomheder mener,

Læs mere

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune

Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Partnerskabsaftale mellem Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, Roskilde Tekniske Skole, EUC Sjælland & Solrød Kommune Indledning Solrød Kommune, Dansk Byggeri, UUV Køge Bugt, EUC Sjælland og Roskilde Tekniske

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2972 - Økofin Bilag 2 Offentligt 29. oktober 2009 Supplement til samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. november 2009 1. (evt.) Opfølgning på G20-Finansministermøde den

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING

RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING RINGKØBING-SKJERN NØGLETAL FOR KOMMUNENS BESKÆFTIGELSESINDSATS, SEPTEMBER 2015 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING HVORFOR DA S NØGLETAL? De kommunale jobcentre skal hjælpe ledige med at finde arbejde og være med

Læs mere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere

Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere Organisation for erhvervslivet 19. februar 2009 Lavere marginalskat kan skaffe Danmark flere højtuddannede AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet

Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Analyse: Liberalisering og øget konkurrence på postområdet Sammenfatning 1 Om analysen Denne analyse er gennemført af Lauritzen Consulting v/ Finn Lauritzen for CEPOS. Analysen af postområdet indgår i

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 1. kvartal 2015 87 23 VI udvikler I denne vækst- og beskæftigelsesredegørelse sammenfattes oplysninger om de

Læs mere

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen]

Talen [Ny strategi for det sociale område] Nødvendig viden, målrettet indsats bedre liv - til flere [Evaluering af kommunalreformen] Talen Mit navn er Bente Nielsen, jeg er valgt for SF og jeg er første næstformand i regionsrådet i Region Midtjylland. Privat bor jeg i Silkeborg. Tak for invitationen til at komme her i dag og fortælle

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG

SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG SOCIAL KAPITAL EN FÆLLES SAG TRIVSEL HAR POSITIV EFFEKT PÅ BUNDLINJEN Arbejdspladsernes sociale kapital handler om, hvordan man fungerer sammen på arbejdspladsen. Det interessante er, at man kan påvise

Læs mere

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten

Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Industrien taber arbejdspladser eksporten trækker væksten Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt bredt. Specielt har industrien været hårdt ramt, hvor knapt hver femte arbejdsplads er forsvundet under

Læs mere

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse

Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Regeringen 24. maj 2012 Kommissorium for trepartsforhandlinger om en stærkere dansk konkurrenceevne, vækst og øget jobskabelse Danmark har været hårdt ramt af det internationale økonomiske tilbageslag

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser

Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Af Seniorchefkonsulent Annette Christensen Anch@di.dk SEPTEMBER 2017 Trafikken bliver værre - det har konsekvenser Mere end hver tredje virksomhed har det seneste år måttet stoppe produktionen på grund

Læs mere

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING

TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING TILLIDSBREVET KLAR TIL FORHANDLING Forår er lig med lønforhandlinger. Og ligesom den danske vinter er mild, blæser der også lune vinde ind over de danske industrivirksomheder. Eksporten har det godt, og

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune

Indstilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 4. oktober 2006. Århus Kommune Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 4. oktober 2006 Århus Kommune Erhvervsafdelingen Borgmesterens Afdeling 1. Resume Som en del af kommunalreformen overgår ansvaret

Læs mere