TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TRÆETS FÆLDNING. Ulf Jessen"

Transkript

1 TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen

2 TRÆETS FÆLDNING Ulf Jessen Tegninger: Peter Rørbæk Hansen

3 Forord Denne bog henvender sig til kursister, eud-skovbrugerelever og studerende ved Skovskolen. Bogen vil også med udbytte kunne læses af andre, der er interesserede i træers fældning og oparbejdning. Tak til de mange, der under udarbejdelse af 4. udgave har givet forslag til rettelser og forbedringer. Særlig tak til min hjertekære kone, Linda Bruhn Jørgensen, der har gennemlæst manuskriptet. Forslag og kommentarer med henblik på næste udgave modtages med tak. Skovskolen, Februar 1998 Ulf Jessen 5. udgave er en ajourføring af 4. udgave. Dermed er bogens indhold bragt mere i overensstemmelse med den undervisning, der i dag finder sted omkring træers fældning og oparbejdning. Bogens layout er ikke ændret væsentligt. Tegningerne er fastholdt for at gøre fremstillingen så enkel og overskuelig som muligt. Enkelte nye tegninger er kommet til og andre er revideret. I afsnittet om nedtagning af hængere er foretaget ændringer, teksten om rullebukken er reduceret i omfang, og beskrivelsen af afgrening og brug af grenspade er fjernet. Til gengæld er tilføjet en kort omtale af hydrauliske kiler. Arbejdstilsynets bestemmelser er medtaget i fuldt omfang. Fig. 34, 42, 43, 59, 62, 63, 64, 65 og 75 er tegnet af Johannes Lund Rasmussen. Skov & Landskab Skovskolen Februar 2011 Ulf Jessen

4 Indhold 1 - Før fældningen... 1 Overvejelser 1 Personlig sikkerhed 1 Andres sikkerhed 2 Hensyn til træet, der fældes 2 Hensyn til andre træer 3 Klargøring af træet Generel fældeteori: Forhugget... 7 Funktion 7 Det skrå snit først 7 Fiberforløb 8 Forhuggets dybde 10 Stødhøjden 11 Bunden 12 Det skrå snit for dybt 13 Det vandrette snit for dybt 13 Forhuggets vinkel 14 Kontrol af forhuggets retning 15 Forhugsretning ved sidehæld 16 Opretning af forkert forhugsretning 17 Æselører Generel fældeteori: Fældesnittet...19 Fældesnittets placering 19 Dybden 20 Bagtå 21 Baghæng 22 Sidehæld 24 Sidevind 25 Nabokroners påvirkning 25 Kilens brug 26 Kilens brug 27 Hydrauliske hjælpemidler Motorsavens føring under fældningen: Forhugget...30 Små træer 30 Større træer Motorsavens føring under fældningen: Fældesnittet...33 Generelt 33 Vippemetoden 33 Mindre løvtræ 34

5 Metode 1: 34 Metode 2: 34 Mindre nåletræ 35 Store Træer 36 Hjertestik på store træer Træets fald...38 Generelt 38 Fældning ned på stød, forhøjninger og mindre stammedele Hængende træer...41 Nedtrækning 41 Neddrejning 42 Gode hjælpemidler 44 Håndspil 45 Traktoren 46 Farlige metoder 47 Arbejdstilsynets bestemmelser Afgrening...52 Løvtræ 52 Nåletræ 52 Arbejdshøjden ved afgrening punktsmetoden 53 Svepmetoden 56 Sikkerhedsregler Aflægning...58 Bånd og slange 58 Hele længder 59 Meget lange længder 59 Tømmer med råd 60 Standardlængder Afkortning...62 Hovedregel 62 Effekter uden spænding 62 Tykt træ 63 Tunge effekter 63 Særlig udførelse af tryksnit Kløvning...65 Rene emner 65 Knastede emner 65 Store Knuder 66 Hestekastanie og elm 66 Pæle 67

6 12 - Fældeteknik for træer, der skal flises...68 Baghæld i tæt bevoksning Vanskelige træer...70 Traktor- eller håndspil 70 Wirestroppen i træet 71 Ankertræet 72 Forhug og fældesnit 73 Indspilningen 74 Tegngivning 74 Elledninger 75 Afspærring 75 Dobbelt træk 76 Anvendelse af sidewire eller -spil 76 Den Firlingske metode 78 Tvegede træer Stormfald...80 Generelt 80 Træk- og trykspændinger 81 Træk- og tryksnittets udførelse 82 Svagt hæld 83 Stærkt hæld 84 Hængende træer 86 Roden vælter tilbage på plads 87 Farezone! 87 Roden bliver stående 89 Roden vælter fremad 91 Sidespændinger 92 Knækkede træer 93 Stort løvtræ 94 Fladefald Arbejdstilsynets bestemmelser Fældnings- og skovningsarbejde Oplæring Fældnings- og skovningsarbejde Almene bestemmelser Flugtveje Hjælpemidler til fældning i ønsket retning Alenearbejde Forbinding 99

7 Før fældningen Før fældningen Når du skal fælde et træ, gør du det på samme måde uanset træets størrelse: Du laver først forhug og derpå fældesnit. Forhug udelades dog ofte ved fældning af små træer, fx ved udrensning. En del af de betegnelser, der anvendes i bogen, kan ses på figuren Holdetræ (bagtå) 2. Holdetræ (fældekam) 3. Forhuggets skrå snit 4. Fældekærv 5. Forhug 6. Forhuggets vandrette snit 7. Fældesnit 8. Skæg 9. Tå (rodudløb) 10. Stød Overvejelser Inden fældningen skal du gøre dig en del overvejelser. 2 Personlig sikkerhed Påpasselighed og nøjagtighed er af største vigtighed for at opnå de bedste resultater med den mindste arbejdsindsats. Unøjagtighed og tilfældighed øger også faren for dit eget liv. Når træet begynder at falde, skal du gå skråt baglæns tilbage fra stødet væk fra faldretningen og se op. Ved store træer skal du gå helt op til m bort. På forhånd må kvas og lignende bag træet være ryddet af vejen, så der sikkert og nemt er to flugtveje at gå ad. 1

8 1 - Før fældningen På skrånende område beskadiges træet mindst, hvis du fælder op ad bakke. Af sikkerhedsmæssige grunde kan det dog være nødvendigt at fælde træet ned ad bakke. Træet tager mere skade, men du står i sikkerhed for træet - det vil ikke glide ned mod dig. Ved opskæring af træet er det imidlertid svært at vurdere, i hvilken retning de fritskårne stammedele eventuelt vil rulle. Derfor kan det være mere hensigtsmæssigt at fælde skråt til siden op ad bakke, eventuelt skråt nedad. Stil dig på skråningen over træet under opskæringen - det er det sikreste. husk flugtvej giv særlig agt i bakket terræn Andres sikkerhed Du må sikre dig, at ingen befinder sig inden for fareområdet. Fareområdet er mindst det område, hvor kronen kan nå i enhver retning. Dertil skal lægges det halve af træets længde, fordi grene fra kronen og andre træers kroner kan kastes yderligere et stykke. I områder, hvor der færdes publikum, skal man være ekstra opmærksom, inden fældningen gennemføres. Især langs med skovveje og større veje skal man være agtpågivende og foretage skiltning, evt. afspærring. Du bør være bekendt med, om der fx er tilrettelagt orienteringsløb eller militærøvelse i det område, hvor du skal arbejde. ingen andre inden for fareområdet husk eventuelt skiltning Hensyn til træet, der fældes Når større træer fældes, skades de ude i kronen. Falder kævledelen ned over forhindringer som friske stød og sten, er der risiko for knusninger i kævlen. Skaden på kævlen bliver større, jo længere ude den rammer forhindringen. Stød er ikke så hårde som sten. Om nødvendigt kan der fældes ned på et stød, såfremt dette står inden for en afstand af ca. 4 m fra træet. Der er også risiko for skader, når et faldende træ rammer en liggende kævle. Fældning ned over jordvolde og huller, hvor kronen når over på modsatte side, skal undgås. Det giver store spændinger i kævlen og kan resultere i knusninger og flækskader. 2

9 Før fældningen - 1 Et større tveget træ skal fældes, så begge lår rammer jorden samtidig. Rammer træet jorden med det ene lår først, forøges risikoen for, at stammen flækker. 3 4 Spidstveger flækker lettere end buksetveger. Spidstvege Buksetvege pas på stød, sten og tveger Hensyn til andre træer Ved gennemhugninger i en sluttet bevoksning skal der tages meget hensyn til de træer, der ikke skal fældes. Fældeskader på disse medfører værditab. En præcis og sikker faldretning skal sikre mod dette. I nåletræbevoksninger med stort stamtal, hvor der aflægges tømmer i fuld længde, er faldretningen særdeles vigtig. Traktorføreren skal have mulighed for at slæbe det helt op til 25 m lange tømmer ud, uden at give de stående træer slæbeskader. Det kan være særdeles vanskeligt at foretage en gennemhugning i tømmer uden at skade de blivende træer, og samtidig give traktorføreren gode muligheder for at slæbe de lange tømmerstykker ud uden slæbeskader. I de senere år er det blevet almindeligt at aflægge korttømmer, der køres ud med krankøretøj. Det giver bedre muligheder for at undgå slæbeskader. Der skal tages hensyn til blivende træer og traktorførerens ønske om gode faldretninger. Træet skal kunne slæbes ud uden at de blivende træer bliver beskadiget. I granbevoksninger er der et stort stamtal, og hensyn til udslæbning er særlig vigtigt. 3

10 1 - Før fældningen Øvrige hensyn Sten- og jorddiger er vigtige levesteder for vilde dyr og planter og har historisk interesse. Inden for de sidste hundrede år er ca. 70% af vore diger forsvundet. Registrerede stenog jorddiger er derfor fredede. Sten- og jorddiger tager skade, når et træ fældes ned over dem. Skadevirkningen øges ved den efterfølgende udkørsel af effekter. Du skal undgå at fælde ud i bløde, vandrige områder. Det er svært for traktorføreren at få fat i effekterne. Højryggede agre, gravhøje og stendysser er eksempler på fredede fortidsminder. De er ikke altid synlige i terrænet og kan være jorddækkede. Du må ikke ændre deres tilstand, dvs. indhold og overflade må ikke beskadiges. Fældning af bevoksning på fortidsminder anses dog ikke som en ændring af fortidsmindets tilstand. Dette kan derfor normalt ske uden tilladelse. Tag hensyn til særligt smukke træer. De er en pryd for publikum og kan måske spares. Enkelte træer eller flere træer kan være fredet ved tinglyst deklaration. Træer omtalt i bevarende lokalplaner må ikke fældes. Se inden fældning efter eventuelle rovfuglereder. Træer med sådanne reder bør også skånes. Når træer fældes ud over grøfter, skal grenene fjernes, så grøften fortsætter med effektivt at lede vand væk. Træets hæld skal vurderes. Især nær bygninger, elledninger eller kulturer kan der blive tale om anvendelse af spil eller topkapning. tag hensyn til traktorføreren pas på diger, højryggede agre, gravhøje, stendysser, særlige træer, rovfuglereder og grøfter 4

11 Før fældningen - 1 Klargøring af træet Mange yngre træer og grantræer har grene ned til jorden. Disse skal inden selve fældningen fjernes til og med skulderhøjde. De tre tegninger nedenfor viser, hvordan dette gøres. 5.1 Saven føres, med kroppen uden for savens kasteretning og skuldrene parallelle med sværdet. Ved kast vil sværdet da slå ud i luften foran kroppen i stedet for at forårsage ulykker ved at ramme ansigt eller krop. 5.2 I videst muligt omfang skal stammen være mellem krop og sav, undtagen når man afskærer grene for at nå ind til stammen. Saven må ikke være højere oppe end skulderhøjde. 5

12 1 - Før fældningen 5.3 Du skal være opmærksom på at begynde det mest fornuftige sted og kun gå rundt én gang. Alt for ofte tabes der tid ved at gå halvanden til to gange rundt. Begynd og slut dér, hvor man skal stå for at skære forhug, dvs. på træets højre side i forhold til dets faldretning. Efter opstamning sikrer du dig, at der er en tilstrækkelig god flugtvej. Hvis du er i tvivl om træets sund hed og dermed dets styrke i fældekammen, kan du prøve at banke på træet. Det kan afsløre eventuelle hulheder. Se opmærksomt på spånerne fra saven, når du begynder. Misfarvninger afslører råd. opstamning til og med skulderhøjde skuldre parallelle med sværdet stammen mellem krop og sav sørg for en flugtvej 6

13 Generel fældeteori: Forhugget Generel fældeteori: Forhugget Den almindelige fældning begynder med udførelse af et forhug. Forhugget består af et skråt snit og et vandret snit. Bunden af forhugget er den linie, der dannes, hvor det to snit mødes. Derefter foretages et fældesnit, så der til sidst er en fældekam tilbage. Fældekammen skal under faldet styre træet i den retning, som forhugget angiver. Forhug og fældesnit skal - for at give den sikreste fældning - udføres efter bestemte regler, som gennemgås nedenfor. Funktion Forhuggets vigtigste funktion er at bestemme træets faldretning. På lodrette træer uden skæve kroner skal det pege vinkelret mod den ønskede placering på jorden. 6 Sidehæld og skæv kroneudvikling medfører, at forhuggets retning må drejes et passende antal grader. Det kræver en del øvelse at kunne vurdere rigtigt. forhugget skal normalt pege vinkelret mod det sted, hvor træet skal ligge Det skrå snit først Ved udskæring af forhug må det anbefales at starte med det skrå snit. Man kan gennem dette se, når sværdet under den efterfølgende skæring af det vandrette snit når bunden af det skrå snit. Derved får man de bedste muligheder for at sikre sig, at saven ikke saver for langt ind i det ved, der senere skal blive fældekammen. Før motorsavens tid blev forhugget typisk lavet med skovsav og økse. Først blev det vandrette snit savet, derefter blev det skrå snit savet eller hugget med økse. Fremgangsmåden blev fortsat, da motorsaven blev almindelig i brug. Enkelte ældre skovarbejdere anvender stadig den fremgangsmåde. Påfaldende er en svensk undersøgelse (Säkrare Trädfallning, Persson og Persson, 1984) foretaget i to len blandt 999 skovarbejdere, hvoraf de 403 begyndte med det vandrette snit. De skovarbejdere, der begyndte forhugsudskæring med det vandrette snit, havde dobbelt så stor chance for at lave noget 7

14 2 - Generel fældeteori: Forhugget forkert i det efterfølgende fældearbejde. Det skrå eller vandrette snit gik for dybt, forhugget var utilstrækkeligt eller fældekammen var gennemsavet. Det var også hos den gruppe af skovarbejdere, at usikre og forbudte metoder blev taget i brug under nedtagning af hængere. Undersøgelsen konkluderer: Et rigtigt udført forhug giver den sikreste fældning. Når du laver et forhug, skal du altid begynde med det skrå snit. skær det skrå snit først, når du laver forhug Fiberforløb I den egentlige stamme løber fibrene lodret. Ved roden, hvor tæerne begynder, følger fibrene tæernes forløb og bliver mere skrå. Sådanne områder med skrå fibre er mindre velegnede til holdetræ (såvel fældekam som bagtå), da styrken er betydelig mindre. 7 Fældekam 1 og 2 er afsat i en side af træet, der ikke har tåudløb, og opfylder kravet om stærkest muligt ved. Fældekam 2 er meget kort, hvorfor den længere kam 1 med bedre sidestyr må foretrækkes. Stærke fibre i fældekammen Fældekam 4 placeret i en tå med skrå fibre er sandsynligvis lang nok. Men fældekam 3 må foretrækkes på grund af sin placering nærmere træets centrum. Her er fiberforløbet mere lodret. 8 Svage fibre i fældekammen 8

15 Generel fældeteori: Forhugget Det kræver øvelse før fældning at vurdere graden og mængden af skråtløbende ved. Efter fældning ses det let på stødet. Figuren sammenligner udseendet på to stød. Det første har en fældekam med meget skråtløbende ved (2) og følgelig nedsat styrke. Det indeholder kun lidt stærkt ved (1). Det andet stød indeholder udelukkende lodret ved og har størst mulig styrke. 10 Højdeforskellen mellem forhug og fældesnit har betydning, især når fældekammen indeholder skråt fiberforløb. Øverst et stød med højt placeret fældesnit i forhold til forhuggets bund. Det får en stor del svagt ved (2). Nederst det samme stød med mindre højdeforskel mellem forhugsbund og fældesnit. Det får en mindre del svagt ved (2). skrå fibre er svagt ved der findes mest skrå fibre i rodudløbene stor højdeforskel mellem fældesnit og forhug øger den uheldige virkning af skråt fiberforløb 9

16 2 - Generel fældeteori: Forhugget Forhuggets dybde Forhugget viser den retning, som træet skal falde. Forhuggets bund danner en linie, der kan sammenlignes med et hængsel, som styrer træet under faldet mod jorden. 11 Forholdet mellem forhuggets bredde og stammens diameter er afgørende for forhuggets dybde. På langt de fleste træer skal forhugsbredden udgøre ca. 2/3 af stammediameteren. Det gælder træer med frisk ved, uden eller med få rodudløb, og træer, der står lodret uden ensidigt kronehæng. Da træets krone skal kunne falde gennem de andre træers kroner uden alt for store påvirkninger, skal der være vindstille eller kun lidt vind under fældningen. På stammer med en flad side uden rodudløb i forhuggets side, opnås forhugsbredden ved en meget lille dybde. Det kan give problemer. En forholdsvis stor del af den kommende fældekam udgøres da af ungt splintved med meget stor brudstyrke. I stedet for at bøje sig under faldet og styre træet, flækkes fældekammen ud af stammen som en skal, der kan gå en halv til en hel meter op i træet. Du undgår disse flækskader ved at foretage hjertestik (se side 37), lave skrå snit (se side 18), sørge for at fældekammen bliver meget smal eller ved at lave lidt dybere forhug. Du kan med fordel kombinere flere af de nævnte metoder. Dybere forhug er nødvendige i følgende tilfælde: - store rodudløb - sidehæng - skæv kroneudvikling - mistanke om tørt eller råddent ved - let blæst I disse tilfælde skal forhuggets bredde være 2/3-3/4 af stammens diameter. Forhugsdybde helt ind til marven er nødvendigt i følgende tilfælde: - stærkt sidehæng - vanskelige træer, der kræver indtrækning (se side 73) - træer, der har et ufravigeligt krav om en bestemt faldretning I disse tilfælde svarer forhugsbredden til træets diameter. Tidligere i håndsavenes tid lærte man, at forhugget bør gå ind til marven, altså ind til midten af træet. Dengang var man nødt til at bruge dybe forhug og sidehug for bedst muligt at sikre sig mod flækskader, især på træer med forhæng. Med motorsav er det muligt at anvende bagtå (se side 21) og således sikre sig mod flækskader. 10

17 Generel fældeteori: Forhugget - 2 Der er mange fordele ved at anvende et forhug, der ikke er for dybt: - Mængden af fibre, der skal overskæres to gange, bliver mindre. Det er derfor hurtigere at udskære et lille forhug. - Det er lettere senere at ændre forhugsretningen, hvis den første udskæring viser sig at være forkert. - Det er lettere hurtigt at få den rigtige retning med det lille forhug. - Vedtabet bliver mindre. Kævlens længde reduceres sædvanligvis med det halve forhug. - Lille forhug giver dybere fældesnit. Fældejern og kiler får tilsvarende mere magt. på almindelige træer skal forhugget have en dybde, så forhugsbredden er ca. 2/3 af træets diameter lidt sværere træer skal have en forhugsdybde, så forhugsbredden er mellem 2/3 og 3/4 af stammens diameter vanskelige træer skal ofte have forhugsbredder svarende til diameteren pas på med helt små forhug; der flækker let en skal af stammen Stødhøjden Forhugget udskæres i en pas sen de højde, så fældesnittet kan foretages 1-3 cm over forhuggets vandrette snit og holdes lige under rodudløbenes halve højde. Ved høje rodudløb er det nødvendigt at gå længere ned af hensyn til udslæbningen. Reglen betyder normalt lavere stød på eg og lærk end på bøg og ask, der gennemgående har større rodudløb. I de tilfælde, hvor der stilles krav om særlig styrke til veddet i fældekammen, skal stødhøjden være højere. Derved undgås skråt fiberforløb i fældekammen. 12 rodudløbenes halve højde god stødhøjde for højt stød stødhøjden skal være under halvdelen af rodudløbenes højde 11

18 2 - Generel fældeteori: Forhugget Bunden Det er vigtigt, at forhuggets bund følger en ret linie eller buer lidt ind mod træets midte. Punkterne A og B skal med andre ord være på linie med den øvrige del af forhuggets bund eller være de to forreste punkter. Hvis forhuggets bund danner en bue fremad i faldretningen, fås et utal af uforudsigelige faldretninger. Træets fald vil i højere grad være bestemt af tilfældigheder som sidehæld, kronens påvirkning af nabokroner og uregelmæssigheder i veddets styrke i fældekammen. Hvis du er i tvivl, om pkt. A og B ligger forrest i faldretningen eller på linie, skærer du forsigtigt med spidsen af sværdet i bunden af forhugget, så det får udseende som fig. 13 b). 13 a) rigtig b) rigtig c) forkert forhuggets bund skal være ret eller bue svagt ind efter på midten 12

19 Generel fældeteori: Forhugget - 2 Det skrå snit for dybt Hvem kender ikke problemet, hvor det skrå eller det vandrette snit er skåret for dybt? Fejlen kan kun rettes ved at lave et nyt skråt eller vandret snit, eventuelt begge dele. Det betyder et uønsket større forhug, men det er at foretrække. Hvis det skrå snit går for dybt, er der fare for flæk og hyppigt også fiberudtræk i kævlen. Flækfaren opstår som vist på fig. 14. Den vandret markerede del af stammen forhindres af stødet (skrå markering) i at følge den øvrige del af kævlen (lodret skravering) i faldet. Hvis det skrå snit går helt eller delvis gennem fældekammen, bliver styringen af træet usikker. 14 Drejeakse Drejeakse træet kan flække, hvis det skrå snit går for dybt træet mister styringen, hvis det skrå snit har skåret hele fældekammen væk Det vandrette snit for dybt Når det vandrette snit er for dybt, mister træet styringen og falder efter tyngden i kronen og nabokroners påvirkning. Det kan således være meget farligt at lave det vandrette snit for dybt. Faren for flæk i kævlen er mindre, end hvis det skrå snit er for dybt. På et meget tidligt tidspunkt i faldet trækkes fældekammen fra hinanden, hvilket giver skadeligt fiberudtræk op i stammen. 15 Drejeakse træet mister tidligt styringen, hvis det vandrette snit er skåret for dybt 13

20 2 - Generel fældeteori: Forhugget Forhuggets vinkel Forhuggets vinkel har stor betydning. Hvis vinkelen er for lille, flækker kævlen. Jo længere træet kan falde, inden forhuggets skrå og vandrette snit når sammen, desto mere vil fældekammen blive knust. Risikoen for flæk vil være til svarende min dre. Fældeteknisk set skal forhugsvinkelen derfor være størst mulig. Herover for står kravet om mindst muligt træspild. Forhugsvinkelen skal være ca. 45 grader for de fleste træarter. Den bør ikke være under 30, så øges risikoen for flæk. Den må gerne være over 45, hvis du kan acceptere det forøgede træspild. (stammens længde framåles ved opmåling til salg halvdelen af forhugget (det skrå snit)). Ask er en særdeles sej og bøjelig træart, der let flækker. Træet skal i faldet nå langt mod jorden, inden forhuggets to sider når sammen. Derved knuses fældekammen mest muligt. Vinkelen bør være mindst 45 - gerne mere. Selv da kan ask flække og det kan være nødvendigt også at foretage hjertestik (side 36) og sidesnit (som ved æselører - side 18) for bedst muligt at sikre sig mod flæk. Yngre nåletræ opmålt i rummetre til cellulosetræ framåles ikke halvdelen af det skrå snit. Her anvendes forhugsvinkler helt op til 75 til 80, hvilket er fældeteknisk lettere. Fremgangsmåden er beskrevet i fig. 44 og 45. Hvis det på stærkt skrånende terræn er nødvendigt at fælde nedad, skal forhugsvinkelen være større. 16 ca for ask forhugsvinkelen skal være ca. 45 o på ask skal vinkelen være større, mellem o på 3 meter træ og lignende må forhugsvinkelen gerne være større 14

21 Generel fældeteori: Forhugget - 2 Kontrol af forhuggets retning Når forhugget er skåret, kontrollerer man, at det har den rigtige retning, så træet falder som beregnet. Tegningen viser 3 meget anvendte metoder. Hvis du er øvet, kan du sigte hen over motorsavens forreste håndtag, en påsat skinne eller en malet streg under skæring af det skrå snit. Se træet til højre. 17 kontroller forhugsretningen hvis du er usikker, anvendes hjælpemidler, fx fældejernet el. lign. hvis du er øvet, bruger du save 15

22 2 - Generel fældeteori: Forhugget Forhugsretning ved sidehæld Forhugget (dvs. sigtepinden) skal ved lodrette, bagud- og fremadhængende træer pege direkte mod det sted, hvor træet skal falde. 18 Ved træer med sidehæld må man først bedømme sidehældets størrelse, dvs. afstanden mellem træets fod og en tænkt lodlinie fra kronens midte. lodlinie for kronens tyngdepunkt Sidehældet kan fx være til venstre i forhold til faldretningen. Hvis afstanden mellem lodlinien og træets fod i denne situation er to meter, må forhugget anlægges, som om man ville placere kronen to meter til højre for den ønskede faldretning. I praksis vil det sige, at sigteretningen skal være to meter til højre for kronens ønskede placering på jorden. Dette gælder, hvor fældekammen holder under hele træets fald, som det kan forekomme ved gran og ungt løvtræ. forhuggets retning 2 m ønsket faldretning Ved større og ældre træer er det mest almindeligt, at fældekammen slipper sit tag i træet, inden det når jorden. Fra dét øjeblik vil et træ med sidehæng falde udelukkende efter sin tyngde. Forhuggets sigteretning må derfor drejes yderligere for at få kronen til at falde på det ønskede sted. En nogenlunde sikker bedømmelse af denne ekstra afstand opnås kun ved øvelse og erfaring. x m 2 m afhængig af fældekammens brydetidspunkt hvis fældekammen holder ved sidehæld, skal forhugget drejes svarende til sidehældets størrelse hvis fældekammen knækker, før træet når jorden, skal forhugget drejes yderligere et stykke 16

23 Generel fældeteori: Forhugget - 2 Opretning af forkert forhugsretning 19 Hvis et forhug viser sig at have en forkert retning, må retningen ændres ved at udskære et nyt forhug. Det ny forhug vil normalt være dybere. Den stiplede linie viser en retning, der var forkert, og et nyt må laves for at få retningen efter pilen. 20 På lodrette træer uden fældemæssige vanskeligheder kan opretningen ske som vist. Du skal være opmærksom på, at fældekammen ikke blot bliver kortere, men også svagere i højre side, hvor det stærkere splintved mangler. Uventet sidevind eller fejlvurderet sidehæng kan medføre, at træet falder i en forkert retning. 21 Pas på ikke at gøre som vist på tegningen, hvor træet i værste fald kan vippe om det med X markerede punkt. Det giver en usikker faldretning. Se også side 12. hvis du ændrer et forhug til en anden retning, vil det normalt blive dybere hvis du ændrer forhuggets retning, må forhugsbunden ikke bue fremad i træets faldretning 17

24 2 - Generel fældeteori: Forhugget Æselører 22 Hvis et træ har fremadvendt bark i fældekammens sider, er der risiko for æselører. Dette er uønsket i værdifuldt træ som kævler og tømmer. 23 Fremadvendt bark er bark, der peger frem i faldretningen i forhold til fældekammens længderetning. Fældekam 1 har fremadvendt bark i højre side og bagudvendt bark i venstre side, set i træets faldretning. Fældekam 2 har sidevendt bark i højre side. I venstre side er der fremadvendt bark. 24 For at undgå æselører, skal du lave et skråt snit, sidesnittet eller æseløresnittet. Æseløresnittet laves kun, hvis fældekammens bark er fremadvendt. Barken og det yderste splintlag i fældekammen skæres over i en dybde af 3-5 cm. Pas på ikke at skære for langt ind - noget af fældekammens styrke og sidestyr forsvinder. Snittet laves bedst umiddelbart efter forhugget. 25 Det viste stød har bagudvendt bark ved 1) og fremadvendt bark ved 2). Æseløresnittet anvendes kun i siden med fremadvendt bark. Bemærk, at fremadvendt bark ikke er det samme som skråt fiberforløb. Skråt fiberforløb er omtalt side 8 og 9. husk det skrå snit når der er fremadvendt bark 18

25 Generel fældeteori: Fældesnittet Generel fældeteori: Fældesnittet I det foregående afsnit er forhugget beskrevet. Efter forhugget udføres et fældesnit. Fældesnittet skal udføres korrekt for at give en rigtig og sikker fældning. Fældesnittets placering Fældesnittet skal lægges lavere end rodudløbenes halve højde, og det skal placeres 1-3 cm over forhuggets vandrette snit. Det letter kilearbejdet, og fiberudtrækket sker ned i stødet, hvor det ingen skade gør. Fældesnittet skal være lige højt over forhugget i begge sider. Så bliver fældekammens styrke mest ensartet cm Fældesnit i plan med forhuggets vandrette snit giver som regel fiberudtræk både op i stammen og ned i stødet. Et sådant fældesnit vanskeliggør arbejdet med kiler. 27 Fældesnit under forhuggets vandrette snit giver fiberudtræk op i kævlen. 28 Det har også sikkerhedsmæssig betydning med et rigtigt placeret fældesnit. Ved fældning op ad bakke vil et højere liggende fældesnit i forhold til forhugget betyde, at træet vanskeligere kan glide af stødet

26 3 - Generel fældeteori: Fældesnittet 30 Ved utilsigtet påfældning mod et stående træ kan et lavt fældesnit medføre fare for dig, idet der opstår store bagudvendte kræfter, som får træet til at glide baglæns. fældesnittet skal være 1-3 cm over forhugsbunden for lavt placeret fældesnit giver udtræk op i kævlen for lavt placeret fældesnit giver større risiko for ulykker, hvis et andet træ rammes Dybden Fældesnittet føres så langt mod forhugget, og parallelt med dette, at der bliver en 2-5 cm tyk fældekam tilbage. Fældekammens tykkelse afhænger af træets størrelse - jo større træ, des tykkere fældekam. Under specielle forhold gøres fældekammen tykkere, helt op til cm. Det gælder for store træer med tydeligt baghæng, eller træer med skråtløbende fibre eller råd. Fældekammen skal have parallelle sider. Enkelte undtagelser omtales side 24 og 25. Især skal du passe på, at fældekammen i midten ikke bliver tykkere bagtil eller danner en trekant. Det giver ekstra kilearbejde og medfører fare for udtræk i kævlen. Hvis du er i tvivl, skal du skære ekstra langt frem med sværdspidsen som vist på figur 31b. 31 a) rigtig b) rigtig c) forkert en trekant bagud i fældekammen giver mere kilearbejde og udtræk op i kævlen 20

27 Generel fældeteori: Fældesnittet - 3 Bagtå Bagtåen udgøres af den bageste del af fældesnittet og skæres til sidst. Bagtå anvendes, når træet har forhæng, når du er i tvivl om den naturlige faldretning og i blæsevejr. 32 Figuren viser to typer af bagtæer: Bagtå a i et rodudløb med skråtløbende fibre og ikke så stærk som bagtå b, der indeholder lodret fiberforløb. Bemærk, at Arbejdstilsynet i blæsevejr kræver brug af bagtå på træer tykkere end ca. 25 cm i brysthøjde. Hvis træet har forhæng, og du undlader at bruge bagtå, når du ikke at fuldføre fældesnittet, før træet begynder at "gå". Den for tykke fældekam vil ikke bøje (bryde) for at følge med toppen, som bliver tungere og tungere. Til sidst flækker stammen, nogle gange op til cm s højde, andre gange langt op i toppen. Det er meget farligt. Brugen af bagtå sikrer, at du stille og roligt kan skære så meget af fældesnittet, at du får den ønskede fældekamsbredde på 2-5 cm. Brugen af bagtå giver altså en sikrere skovning. Ingen træer "går" i utide grundet et uventet vindstød eller et undervurderet forhæng. 33 svag bagtå Åh nej, jeg glemte at bruge bagtå! stærk bagtå Når bagtåen som det sidste skal skæres, må man undgå at stå lige bag den. Den kan pludselig give efter og trække en stor del af de underjordiske rodudløb med op. Stå ved siden af og skær bagtåen bag fra og frem mod fældekammen. brug bagtå ved forhæng, ved tvivl om faldretning og i blæsevejr når træet er over ca. 25 cm i brysthøjde, forlanger Arbejdstilsynet brug af bagtå i blæsevejr 21

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma

Rygfitness med Ergo Multistol. ergoforma. ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol ergoforma ergoforma Rygfitness med Ergo Multistol RYGPROBLEMER ER EN DEL AF HVERDAGEN FOR MANGE Årsagen kan være dårlige arbejdsstillinger, forkert arbejdsstol, manglende

Læs mere

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag.

Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk og skub) af 240 liter affaldsbeholder med dobbeltlåg og ergonomiske håndtag. HUMUS Sylbækvej 1, DK-8230 Åbyhøj Tlf. +45 86 25 34 00 Fax +45 86 25 35 22 Tlf. +45 47 10 70 77 Fax +45 47 10 70 79 E-mail: genplast@post.tele.dk Ergonomisk 2-hjulet affaldsbeholder Håndtering (vip, træk

Læs mere

Lær at læse. en bevoksnings stormstabilitet.

Lær at læse. en bevoksnings stormstabilitet. Stormstabilitet 2: Lær at læse en bevoksnings stormstabilitet Af dr.agro Christian Nørgård Nielsen, Skovbykon Præsentation af to former for stabilitet: Enkelttræ-stabilitet skabes når det enkelte træ kan

Læs mere

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1

VÅDBOG. Nappedam Kajak. Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak. Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam kajak Vådbog Side 1 Nappedam Kajak VÅDBOG Version 5. marts 2011 Manual til instruktion af begyndere i Nappedam Kajak Dette hæfte kan både benyttes af instruktører og roere i begynderundervisningen.

Læs mere

Motorsavskursus. Det ny Havredal

Motorsavskursus. Det ny Havredal Motorsavskursus Det ny Havredal Redigeret og ombearbejdet af Kim Vesterager 2010 1 For at kunne udnytte motorsaven sikkert og rimelig effektivt, er det absolut nødvendigt at have et grundlæggende kendskab

Læs mere

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange).

1. Gå i rask tempo i 1 3 min. Kig frem. Gentag efter kort pause (4 gange). Vandrende pind & Ugle Her får du grundtræning af hele kroppen. Du får trænet dit kredsløb og din balance og styrket arme, ben, mave og ryg. Dertil trænes en bedre bevægelighed i corpus (mave/ryg regionen).

Læs mere

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning

Alle er med:-) www.spilcricket.dk. Spil og lege vejledning Spil og lege vejledning Cricketrundbold I skal bruge: Et gærde, et bat, en blød skumbold, en gul top og 3 kegler. Start med at stille banen op. Placer gærdet, så der er god plads foran det. Sæt den gule

Læs mere

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2

Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 Rydning af opvækst, NST Vestjylland #2 8. maj 2015 Spørgsmål og svar: 1. Spørgsmål: Vil det være tilladt at neddele alt materiale til biobrændsel? Svar: Nej materialet skal fjernes fra arealerne og udkøres

Læs mere

Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning. Læs denne korte pjece inden du går i gang.

Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning. Læs denne korte pjece inden du går i gang. Vejledning om sikkerhed ved selvskovning og sankning Læs denne korte pjece inden du går i gang. Indholdsfortegnelse Forord...3 1. Personligt sikkerhedsudstyr...4 2. Motorsavens vedligeholdelse... 4 3.

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig

SKOVFITNESS. SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig SKOVFITNESS SKOVFITNESS er et supplement til din løbetræning. Det er nemlig oplagt at bruge naturen til at trænede muskler, der ikke bliver brugt, når du løbetræner. Der mange gode grunde til at træne

Læs mere

Forflytningskompendium

Forflytningskompendium Forflytningskompendium Forflytningsteknik Forflytninger tager udgangspunkt i det funktionsniveau som den, der skal have hjælp har. Funktionsniveauet beskrives ud fra, hvordan man klarer at holde sig oprejst

Læs mere

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series

arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Performance series arbejde med motorsav del 2 arbejde med motorsav avanceret vejledning i mere sikker og effektiv brug af en motorsav del 2 Husqvarna Skov & Have. Tlf. 70 26 47 70. Fax 45 87 72 25. www.husqvarna.dk Copyright

Læs mere

Korrekte arbejdsstillinger og løft

Korrekte arbejdsstillinger og løft Korrekte arbejdsstillinger og løft Indholdet i denne pjece er baseret på lovgivningen, men indholdet udtrykker ikke hele lovgivningen. Hvis der er behov for at vide præcist hvad lovgivningen i alle detaljer

Læs mere

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h

Træningsprogram. Rygklinikken PROMETHEUS h Træningsprogram Rygklinikken PROMETHEUS h Begynd forsigtigt. Du må ikke få smerter, når du træner. Du må gerne føle at musklerne strækkes, og blive lidt muskeløm af de første træningsomgange. Lav udspændingsprogrammet

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før]

Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. [før] 0 Færdig på en weekend Det er nemmere at lægge ståltrapezplader oven på det gamle tag end at lægge et nyt tag af tagpap. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal have målt op og bestilt pladerne, så du har alle

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN

Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Sjov i Skov NATURCENTER HERSTEDHØJE SKOV OG NATURSTYRELSEN Folder udarbejdet af 04G, Ballerup Seminariet i samarbejde med Naturcenter Herstedhøje, Tegninger: Bettina B. Reimer INDLEDNING VELKOMMEN TIL

Læs mere

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn

Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Vedligeholdelse af løvtræshegn Sidebeskæring & udtynding af løvtræshegn Plantning & Landskab, Landsforeningen Levende hegn skal vedligeholdes Det danske kulturlandskab er de fleste steder et hegnslandskab.

Læs mere

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238

SPORTSJUMPER. Trampolin. Brugermanual PRO-LINE TEPL238 SPORTSJUMPER Trampolin PRO-LINE TEPL238 Brugermanual 2 Indhold Brugermanual ----------------------------------------------------- Side 3~6 Samlevejledn. ----------------------------------------------------

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år

Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg. Anbefalet alder: fra 6 år Brugsanvisning for TRAMPOLIN Trampolin (396 cm) Maksimal belastning : 150 kg Anbefalet alder: fra 6 år INDLEDNING Før trampolinen tages i brug, skal De læse denne brugsanvisning grundigt igennem. Som ved

Læs mere

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk

Manual Smart Trykluft passepartout maskine. Version 1 dk Manual Smart Trykluft passepartout maskine Version 1 dk Oversat af Lista Bella April 2011 Indholds fortegnelse. Klargøring 3 Montering på gulvstativ (Tilkøb) 4 Oversigt Smart mat-cutter 7 Montering væghængt

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD

Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD Inspiration til Servietfoldninger fra ASP-HOLMBLAD 1. Servietten bredes ud, og kanterne bøjes ind mod midten. 2. Servietten bøjes én gang til. 3. Servietten lægges i fem læg. 4. Alle steder, hvor kanterne

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S

Jumpkids 16. Trampolincenter.dk. Brugermanual. - En del af PE-Redskaber A/S Jumpkids 16 Brugermanual Trampolincenter.dk - En del af PE-Redskaber A/S Vigtig information før brug af trampolinen ADVARSEL: VED BRUG AF DENNE TRAMPOLIN ER DER, VED LANDING PÅ RYG, NAKKE ELLER HOVED,

Læs mere

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde.

Sporarbejde for begyndere. Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Sporarbejde for begyndere Sakset fra nettet, oversat fra tysk af Finn Kristiansen Jeg vil her forklare alle trin, der er nødvendige, for at uddanne en hund til sporarbejde. Det er fuldstændig underordnet

Læs mere

Forlæns benspring strakt (100A)

Forlæns benspring strakt (100A) Forlæns benspring strakt (100A) Stående afsæt fra kant eller vippe med front mod vandet. Landing i vand på ben i strakt stilling Opspring med hænder strakt over hovedet. Under springet trækkes armene ned

Læs mere

Introduktion til færdighedsmærker Spejdere med færdighedsmærket bål kan følgende:

Introduktion til færdighedsmærker Spejdere med færdighedsmærket bål kan følgende: Bål Bål er en af de ting de allerfleste forbinder med at være spejder. Vi bruger bålet til madlavning og til hygge. Når vi laver mad på bål, er det en del af det at kunne klare sig uden de teknologiske

Læs mere

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji.

Jørn Iversen Rødekro Aps. Hydevadvej 48 Hydevad DK-6230 Rødekro Tel.: +45 74669242 Fax.: +45 74669294 e-mail.: iversen@ji.dk Web.: www.ji. Indholdsfortegnelse Brugsanvisning Side 2 Brugervejledning Side 3 Din første tur Side 4 Tilpasning af cyklen Side 4 Justering af sadel Side 5 Justering af ryglæn Side 5 Justering af ryglænets stabilitet

Læs mere

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin

Der er uendeligt mange øvelsesmuligheder, hvor nogle er beskrevet nedenstående. Ellers slip din fantasi løs og opfind dine egne trin Step Stepbænken er et ideelt træningsredskab, som du kan have derhjemme, hvor kondition, styrke, koordination og balance trænes og udfordres. Du træner primært dine muskler i ben og balder. Effekten fra

Læs mere

orientering Lær at finde vej

orientering Lær at finde vej orientering Lær at finde vej Fotos: Jan Hauerslev/Kurt Jørgensen Hvad er orientering? Orientering handler om at finde vej mellem et antal punkter - kaldet poster - ved hjælp af et kort. I den traditionelle

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Erfaringer med rådmåling i træer

Erfaringer med rådmåling i træer Erfaringer med rådmåling i træer En god hjælp når man vil bevare et træ trods synlige skader eller dokumentere fældningsbehov Af Iben M. Thomsen og Ole Sejr Jakobsen Siden Skov & Landskab første gang præsenterede

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Optiske eksperimenter med lysboks

Optiske eksperimenter med lysboks Optiske eksperimenter med lysboks Optik er den del af fysikken, der handler om lys- eller synsfænomener Lysboksen er forsynet med en speciel pære, som sender lyset ud gennem lysboksens front. Ved hjælp

Læs mere

Skadesforbyggende øvelser

Skadesforbyggende øvelser Ankel Skadesforbyggende øvelser 1. Ankel 2 & 2 balance Stå på et ben, undgå overstræk i standknæet, sæt håndfladerne mod hinanden og pres dem mod hinanden i mens der spændes i maven (navlen suges ind)

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige

Nr. 25. Tandkødsbetændelse. og paradentose. sygdomme i tandkødet: omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige Nr. 25 Tandkødsbetændelse og paradentose Sygdomme i tandkødet omkring tænderne er meget udbredte Denne brochure oplyser om de to mest almindelige sygdomme i tandkødet: Tandkødsbetændelse og paradentose.

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven.

Robert Bosch GmbH. Mål!-væg. Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjemme i haven. Mål!-væg Fuldtræffer! Mål!-væg Nu kan du også spille på en målvæg hjee i haven. 1 Indledning Målvæggen er klassikeren for alle fodboldfans. Vi viser dig en model i stabil Birk-multiplex, som kan adskilles

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet:

Elkædesaven starter altid TEST ELKÆDESAVE. Sådan har vi testet: TEST ELKÆDESAVE Elkædesave er gode for naboskabet pga. støjniveauet, og så er de nemme at vedligeholde. Samtidig er de effektive til arbejdet med opskæring hjemme ved brændeskuret, bare sikkerheden er

Læs mere

Øvelser for Kørestol. 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning)

Øvelser for Kørestol. 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning) 120. Rokken (svævende træklodser til balancetræning) Balancetræning 1. Hold kørestolen ca. 40 cm fra overligger og håndfang/ Bjørn. Lås kørestols hjul. Sæt fødder sikkert og vinkelret på kørestol. Tag

Læs mere

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår

Sæt drivhus op på 20 minutter. Billigt begynderdrivhus Let at flytte rundt på Foldes sammen til vinteren Ingen glasskår m vinteren er drivhuset klappet sammen og står i skuret. Når det bliver forår, finder du et egnet sted at stille drivhuset op. På 20 minutter samler du dit drivhus med bolte og vingemøtrikker. illigt begynderdrivhus

Læs mere

Dette er simple regler som alle spillere skal følge

Dette er simple regler som alle spillere skal følge Generelle Regler Dette er simple regler som alle spillere skal følge Spilleder (GM) En GM eller spilleder er personer som er ansvarlige for at spillet og reglerne fungere og følges. Dvs. at man skal under

Læs mere

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer

Mal Galegården. og lær hvordan du undgår skrammer Mal Galegården og lær hvordan du undgår skrammer Spændende og farligt sted at lege Der er mange ting, man kan lave på en gård fuld af spændende maskiner og dyr, stald og lade, marker og have. Desværre

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte

alpine foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte Sådan undgår du alpine skiskader foto: salomon De fleste skiskader er selvforskyldte På ski uden skader foto: head Hvis du vil undgå at blive én af de 5.000 danske alpinløbere, der hvert år vender hjem

Læs mere

Instruktørvejledning

Instruktørvejledning Køreteknisk anlæg Fyn A/S Instruktørvejledning Køreteknik Efteruddannelse Kontaktpersoner på køreteknikken: Ansvarlig: Ole Tlf. 31 63 20 12 Email: ob@tucfyn.dk Booking: Søren Tlf. 63 33 15 10 Email: sp@tucfyn.dk

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2

min 10 m 1,2 m min 20 m STOP START Side 2 min 10 m 5 1,2 m 8 7 6 4 min 20 m 9 3 10 STOP 2 1 Side 2 START Cykelbanen består af 2 fodstykker med sokler 10 lodrette stænger, 177 cm 5 tværstykker 5 hængestænger, 110 cm 2 portstænger med fod 1 overligger

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk

Gør-Det-Selv. Vinduer og Døre. www.bedst-billigst.dk Gør-Det-Selv MONTERINGSVEJLEDNING Vinduer og Døre Inden du starter: 1. Hvad skal man bruge af værktøj og redskaber: Herunder er afbilledet de redskaber vi anbefaler, at man som forbruger benytter til selve

Læs mere

Hvordan kan man øve badminton hjemme.

Hvordan kan man øve badminton hjemme. Hvordan kan man øve badminton hjemme. Har I lyst til at øve badminton hjemme, er her lidt inspiration til hvad, der kan foregå i et almindeligt hjem. Det kræver ikke så meget plads, før det er muligt,at

Læs mere

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om:

Arbejdsteknik. I PDF en kan du læse mere om: Der er en lang række retningslinjer for, hvordan medarbejderne kan arbejde sikkert og sundt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at medarbejderne er instrueret i god arbejdsteknik og dermed mindsker belastningen

Læs mere

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar

Viivaa.dk. Træningsprogram Viivaa genoptræningsprogram Bryst. Af: Viivaa Træningsekspert. Øvelse Illustration Træningsfokus Øvelsesdata Kommentar 1 - Overkrop 3 Lig med det nederste af ryggen på bolden og god afstand mellem benene. Stræk armene op over hovedet og forsøg at lade resten af kroppen ligge afslappet. Når der mærkes stræk i ryggen og

Læs mere

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1

Monteringsanvisning for Snorudløb type 1 1.1 Montering af betjeningssnor på hjul Figur 1 Hvis betjeningssnor med hjul ikke er monteret på glasset gøres dette med en unbrako nøgle. Se efter at snorens længde er den rigtige til glassets højde.

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm,

Byg din fladskærm. ind i væggen. Flot ser den ud, den nye fladskærm, Byg din fladskærm ind i væggen Lad dit fladskærms-tv sidde helt i plan med væggen, og skjul samtidig alle ledninger fra tv et til spillemaskiner, optagere og stikkontakt. lot ser den ud, den nye fladskærm,

Læs mere

Få styr på haven med en

Få styr på haven med en TEST Gør Det Selv tester værktøj og materialer for dig. Har du en idé til, hvad vi skal teste, så send os en mail på test@goerdetselv.dk Få styr på haven med en hækkeklipper Hækkeklippere med ledning eller

Læs mere

Øvelser til forhånd og baghånd

Øvelser til forhånd og baghånd Øvelser til forhånd og baghånd Forhånd og baghånd kan integreres i de fleste øvelser. Her er en masse øvelser, som giver mulighed for at lege forhånd og baghånd ind. En øvelse har altid et fagligt formål,

Læs mere

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål.

Spil. Lege spil. Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Lege spil Store: Fodtennis Her spiller vi fodtennis over et net. Eller i kan spille over et håndboldmål. Spil Futsal De forskellige grupper skal spille Futsal kampe mod hinanden. Såfremt grupperne er store

Læs mere

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge

Træningsprogram. Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Træningsprogram Programtitel: Træning efter korsbåndsoperation 12. uge - 23. uge Udarbejdet af: Behandler: Regionshospitalet Horsens Sundvej 30 8700 Horsens Tlf. 79274700 Fysioterapien Bemærkninger: Programmet

Læs mere

Julehjerter med motiver

Julehjerter med motiver Julehjerter med motiver Torben Mogensen 18. december 2012 Resumé Jeg har i mange år moret mig med at lave julehjerter med motiver, og er blevet spurgt om, hvordan man gør. Så det vil jeg forsøge at forklare

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun

BYG DIN EGEN SHELTER I BAGHAVEN: Og kom helt tæt på naturen. 28 Tekst og foto Geert Mørk. Tegning: Christian Raun BY DIN EEN SHELTER I BAHAVEN: Og kom helt tæt på naturen 28 Tekst og foto eert Mørk. Tegning: Christian Raun ør Det Selv 12/2003 Shelter betyder beskyttelse, og det er lige præcis, hvad du opnår, hvis

Læs mere

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet.

(( ( ( Loftsbjælke. Loftsbrædder. Indskudsbræt Pudslag. Indskudsler. 15-20 m² tager 2-3 dage, eksklusive spartle- og malerarbejdet. LeT Sværhedsgrad: Det specielle stålsystem gør det enkelt at konstruere det nedhængte lydloft, men du skal være omhyggelig, når det gælder opmåling og placering af alle systemets dele. tidsforbrug: 5-0

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde

Er dit arbejde farligt? KROP FYSIK. Skærmarbejde Er dit arbejde farligt? KROP & FYSIK Skærmarbejde 1 Vi sidder der bag skærmen Hvem sidder der bag skærmen? spurgte Jeppe Aakjær i 1905 i sangen om Jens Vejmand. Jeppe Aakjær tænkte selvfølgelig ikke på

Læs mere

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn

Klar til skolestart. Træn trafik med dit barn Træn trafik med dit barn Side 1 Dit barn i trafikken Dit barn skal snart starte i skole, og det betyder en ny fase i livet også i trafikken. I skal måske til at køre en anden og længere vej, end I gør

Læs mere

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne

Infraktioner - revner i tænder tænde ne rne Infraktioner - revner i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne Infraktioner (revner) i tænderne er et hyppigt forekommende problem og som behandlere ser vi dem næsten hver dag her på klinikken. Vi har

Læs mere

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter.

VARIGHED: LANGT FORLØB. Byg EN NEM HULE. Gå ind på dr.dk/byg og find flere seje byggeprojekter. VARIGHED: LANGT FORLØB Byg EN NEM HULE Byg EN NEM HULE Varighed: Langt forløb Denne hule kan du bygge derhjemme, evt. sammen med en voksen. Husk at få hjælp af en voksen, når der skal bruges stiksav og

Læs mere

Konditionstræningsprogram

Konditionstræningsprogram Træningsprogram mormorarme og bingovinger Sådan sammensætter du de forskellige programmer: Dag 1 Konditionstræning program 1 Dag 2 Styrketræning program 2 Dag 3 pause Dag 4 styrke- og konditionstræning

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Eurothane G Indvendig isolering

Eurothane G Indvendig isolering Indholdsfortegnelse 1. Generelt 2. Savning og skæring af Eurothane G plader 3. Placering af Eurothane G plader 3,1 Generelt 3,2 Montering på træstruktur 3,3 Montering med klæber 3,4 Montering imod inderside

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter

1. Kræfter. 2. Gravitationskræfter 1 M1 Isaac Newton 1. Kræfter Vi vil starte med at se på kræfter. Vi ved fra vores hverdag, at der i mange daglige situationer optræder kræfter. Skal man fx. cykle op ad en bakke, bliver man nødt til at

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

natur / teknik sjove forsøg med kroppen

natur / teknik sjove forsøg med kroppen Folde hånd og fod Papir, blyant og saks Prøv at folde hånd og fod Tag sko og strømper af Hold om fodsålen (undersiden af foden) og stik forsigtigt fingerspidserne ind mellem tæerne Prøv at slappe af i

Læs mere

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN.

LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. LÆGGEVEJLEDNINGER - CHAUSSÉSTEN. Belægningen anvendes i dag mest til parkeringspladser, torve, overkørsler, korte vejstrækninger i bykerner og private anlæg m.v. Brolægning af chaussésten laves med retvinklede,

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema

Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema Sanseintegration Dysfunktion i sanseapparatet skema - Vestibulær sans (balance & acceleration) - Kinæstetisk sans (Muskler og led) - Taktil sans (følelser/berøring) Vestibulær dysfunktion: (balance & acceleration)

Læs mere

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6

APV-Spørgeramme til Ledelse LA FA. Ergonomisk arbejdsmiljø LA FA 1 Arbejder du jævnligt i ubekvemme arbejdsstillinger? 1,5 2,6 APV på VUF 2015 Ledelse s. 1 Undervisning s. 3 Administration s. 6 Bygningsdrift s. 8 Arbejdsmiljøgruppen bedes nu i dialog med de enkelte af de i alt 8 teams - tage stilling til følgende spørgsmål i hvert

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS

OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS OPVARMNINGSØVELSER & LEGE TIL NYCIRKUS Titel på øvelse: Push and pull Deltagere: min. 3 personer, men kan også udføres med en stor gruppe. Det vil umiddelbart være en god idé at starte i mindre grupper

Læs mere

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER

FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF REGEL 42, FREMDRIVNINGSMIDLER FORTOLKNINGER AF ANVENDTE BEGREBER Når et begreb anvendes som defineret herunder, er det skrevet i kursiv. Andre begreber, som har betydning i regel 42, er

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst.

De simpleste knob er gode at kunne, og det er ikke svært. Lad også børnene prøve, hvis de har lyst. Med reb og knuder Krop og bevægelse Natur-noter (skriv egne kommentarer her) Man kan udvide rammerne for gode, aktive bevægelsesaktiviteter ved at medbringe tov eller snor på turene, og hvis man lærer

Læs mere

Edderkopper prik-til-prik

Edderkopper prik-til-prik Edderkopper prik-til-prik MATEMATIK NATUR/TEKNIK LÆRERVEJLEDNING Forskellige slags edderkopper spinder forskellige slags spind. I dette forløb tegner eleverne fra prik til prik i tallenes rækkefølge. De

Læs mere