Den 21. juni Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond den 8. maj Aarhus Kommunes Feriefond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den 21. juni 2012. Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond den 8. maj 2012. Aarhus Kommunes Feriefond"

Transkript

1 Den 21. juni 2012 Referat fra bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond den 8. maj 2012 Mødedeltagere: Niels Jørgen Friis, Leon Kanstrup, Britha Lund Sørensen, Finn Nathan, Rikke Stengaard Madsen deltog under behandlingen af punkt 1-4, Morten Boe, Joan Sørensen, Minda Ry og Jessie Madsen (referent). Aarhus Kommunes Feriefond Feriefonden for ansatte ved Aarhus Kommune 1. Godkendelse af dagsorden samt underskrift af referat fra mødet den 22. december Dagsordenen blev godkendt og referatet underskrevet. 2. Likviditetsoversigt v/joan Sørensen. Oversigten blev gennemgået. JOS orienterede om den renteskrivelse, som Feriefonden havde sendt til KMD på baggrund af, at Feriefonden havde modtaget de uhævede feriepenge for sent. Brevet er skrevet på baggrund af et lovkrav om, at feriefonde skal opkræve renter, hvis de modtager feriepengene efter den 15. november. KMD har videresendt brevet til Aarhus Kommune, Niels Lucassen. Regnskabet blev omdelt og JOS orienterede kort om det. I forbindelse med drøftelsen af regnskabet orienterede RSM om at Aarhus Kommune skal være digital i 2014, og i den forbindelse drøftede man muligheden for, at Feriefonden ligeledes kan blive en digital arbejdsplads. RSM nævnte at man i forbindelse med digitaliseringen skal have lavet en arbejdsganganalyse. Sekretariatet orienterede i den forbindelse om den kontakt man har haft med et bookingfirma, hvis system gør det muligt at lave et digitalt bookingforløb. Firmaet inviteres med til det næste bestyrelsesmøde, hvor de vil præsentere systemet. Sekretariatet orienterede endvidere om muligheden for elektronisk adgang til husene. Rådhuset 8000 Aarhus C Sagsnummer Sagsbehandler Jessie Madsen Telefon Direkte telefon Telefax E-post E-post direkte 3. Udlejningsoversigt for 1. og 2. kvartal Oversigterne blev taget til efterretning. Referat

2 Man drøftede om udbredelsen af muligheden for at leje ferieboliger var lagt ud på alle portaler. Sekretariatet oplyste, at de har en aftale med Kommunikationsafdelingen om, at nyheder m.m. bliver lagt ud på den fælles Personaleportal, hvor alle informationer til alle medarbejder bliver annonceret. 4. Status på Sverige v/niels Jørgen Friis, Leon Kanstrup og Morten Boe. MB orienterede om det arbejde, han har udført i Sverige samt de ting, der mangler at blive udført, og som Peter er i gang med at færdiggøre. Han nævnte, at rullegræsset på visse steder muligvis er dødt. LK orienterede om sit i besøg i huset og om, hvilke ting der mangler, og som han vil tage med på sit næste besøg. Man drøftede endvidere hvem man ved fremtidige vedligeholdelsesopgaver vil bruge. LK orienterede om, at Lise-Gun er ved at undersøge, om der kan fås et fiskekort, der gælder for selve huset dvs. alle lejere. LK får en tilbagemelding, når det er afklaret. NJF orienterede om de kontakter han har haft med ejeren af de omgivende jorde. I den forbindelse var det blevet konkretiseret, at hvis det viser sig, at badebroen ikke kan godkendes, så er det alene Feriefondens ansvar at få denne fjernet eller lovliggjort. 5. Vedligeholdelsesplanen v/morten Boe. MB orienterede om planen for det kommende år herunder husene på Samsø. Hus 4. Huset skal have nyt køkken, gulvene skal istandsættes ligesom der skal males indvendigt. Prisen anslås til min kr., hvis der indsættes et IKEA-køkken og hvis indretningen beløbet sig til ca kr. Hus 15. Huset skal males indvendigt. Anslået pris kr. Hertil kommer nyindretning af huset. Renovering samt nyindretning af begge huse anslås til ca kr. eks. moms. Der var enighed om, at man udskyder beslutningen om renovering af begge huse til næste bestyrelsesmøde. Man drøftede mulighederne for salg af huse, der er svære at udleje. Sekretariatet udarbejder en liste over de huse, der er mindst udlejet. Listen sendes til MB, som indregner de kommende vedligeholdelsesudgifter. Herefter sendes listen til bestyrelsen med henblik på at kontakte en eller flere ejendomsmæglere for at få hans/deres vurdering af muligheden for at kunne sælge husene indenfor en tidsramme af ca. ½ år. MB orienterede om de terrasser, der var reklamationer over. MB har været i kontakt med Risskov Tømrer & Snedkerforretning (RTS), der videresendte reklamationen til Bygma, hvor brædderne er købt. Bygma har efterfølgende henvist til leverandøren af Referat

3 brædderne DLH. Firmaet har efter besigtigelse af en af de omtalte terrasser afvist reklamationen, da de mener, at både læggevejledning samt vedligeholdelsesvejledning ikke er fulgt. MB kontakter RTS og tager forbehold overfor afvisningen af reklamationen. Han vil vende tilbage til sagen, når efterårets besigtigelser er foretaget. MB foreslog, at terrassen til hus 33, Blåvand, udføres i varmebehandlet træ. Hus 45, Lynghøjsletten. MB nævnte, at en brændeovnsindsats sandsynligvis vil koste kr. Beslutningen blev udsat til næste bestyrelsesmøde. 6. Opfølgning på punkter fra sidste møde: a. Mulighed for internetadgang i boligerne. JOS orienterede om den kontakt, hun har haft med Skyline om dækningen i de forskellige områder. Efter mødet er firmaet gået konkurs, så sammenligning af priser med andre udbydere er ikke længere relevant. Der var enighed om, at hvis grundejerforeninger eller lignende har en aftale om fælles internetadgang, så vil Feriefonden installere internetadgang i de omtalte huse, ellers vil man afvente udviklingen indenfor området. b. Køb af værkstøjskasser til boligerne. MB undersøger, hvor der kan indkøbes værktøjskasser af en passende størrelse til husene. P.t. drejer det sig om 45 huse, og det anslås, at prisen vil være ca. 350 kr. pr. stk. Det indarbejdes i lejematerialet, når værkstøjskasserne kommer ud i husene. Det blev endvidere aftalt, at inventarlisten for hus 49, Sverige, koordineres med MB og LK. Der skal endvidere indkøbes et vandfast stempel med Aarhus Kommunes Feriefond, således at en del af de ting, der ikke kan mærkes med det nuværende mærkningsudstyr også kan blive mærket. c. Ændring af ansøgningsskemaet vedrørende husdyr. JM orienterede om sagsforløbet. Ændringen ligger stadig til behandling hos Pentia. 7. Beslutninger på baggrund af iagttagelser, indtryk og ideer. Vedrørende bolig 10: Der skal overalt males med en stærk, vaskbar farve op til samme højde som der er ude i trappeopgangen. Sekretariatet fremsender nye, laminerede skilte til Markus mhp. udskiftning og supplering af de eksisterende med skilte med mere hensigtsmæssigt vejledende tekster. De gamle persienner skal nedtages og de resulterende skruehuller skal repareres. Morten sender en produktbeskrivelse af egnede udluftningsventiler til montering i vinduerne til Markus. Referat

4 Der er konstateret løse lunker i gulvene de skal udbedres når det bliver nødvendigt (eller helst lige før). Tæppet i stuen står til snarlig udskiftning. Skabsbagsiderne i værelsesskabene skal fastgøres. Køkkenlåge og frontstykke skal udbedres. Der skal foretages en TV-inspektion af brusenichens afløb og hvis inspektionen klarlægger uhensigtsmæssigheder skal der foretages udbedring af disse. Der er forskellige fuger der skal skiftes. Der skal monteres lys i/over brusekabinen. Vedrørende bolig 32: Morten undersøger mulighederne for en god løsning på vores emhætte-problem, idet forudsætningen er, at vi ikke må gennembryde ydermuren for aftræk. En bidragende foranstaltning kunne være at installere udluftningsventiler i vinduerne, ligesom det er beskrevet for bolig 10. Skiltene på dørene skal ændres sekretariatet fremsender til Markus. Der ønskes monteret en stribe på trinnet ind til lejligheden for at sikre, at gæsterne bliver opmærksomme på det lidt atypiske trin. Skabslågen ind til mikroovnen skal ændres. Vedrørende bolig 6: Sovesofaen skal skiftes til en almindelig sofa, der passer bedre i stilen, og den skal suppleres med en fodskammel, der passer til LK og NJF afklarer med IDdesign. Stort set alle gardinerne skal ændres LK og NJF forelægger fejlmonteringerne for IDdesign til afklaring af pris for opretning (Sideløbende har vi modtaget et tilbud på euro fra Markus på montering af persienner overalt, som i bolig 10). Beslutning træffes på næste bestyrelsesmøde. Det ophængte Berlinkort opmærkes med markering af vores 2 andre lejligheder. Når bortses fra de ovenfor personificerede aktiviteter bestilles Markus til at udføre disse ovenfor oplistede opgaver som aftalt i de 3 lejligheder. Vedrørende diverse andet: Vi skal på et af de førstkommende møder kvalificere vores generelle drøftelser vedrørende kabeltv/internet i boligerne. Der ønskes en opdateret liste over vores tilsynsførende, og hvilke huse de dækker. Referat

5 Der ønskes tilsvarende en opdateret liste over de vi har til at udføre de ekstraordinære rengøringer og på hvilke vilkår det sker. Det besluttedes, at vi (indtil vi ikke har flere) medsender en brochure, hver gang vi fremsender lejemateriale til vores lejere. Niels Jørgen Friis _ Leon Kanstrup Britha Lund Sørensen _ Finn Nathan Rikke Stengaard Madsen Referat

Referat. Bestyrelsesmøde fra Aarhus Kommunes Feriefonds besigtigelsestur d. 4.-6. juni 2013. Den 28. juni 2013. Aarhus Kommunes Feriefond

Referat. Bestyrelsesmøde fra Aarhus Kommunes Feriefonds besigtigelsestur d. 4.-6. juni 2013. Den 28. juni 2013. Aarhus Kommunes Feriefond Den 28. juni 2013 Referat Bestyrelsesmøde fra Aarhus Kommunes Feriefonds besigtigelsestur d. 4.-6. juni 2013 Til stede: Niels Jørgen Friis, Leon Kanstrup, Britha Lund Sørensen, Finn Nathan, May-Britt Kullberg,

Læs mere

Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond d. 10. februar 2014

Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond d. 10. februar 2014 Den 11. februar 2014 Referat Bestyrelsesmøde i Aarhus Kommunes Feriefond d. 10. februar 2014 Til stede: Niels Jørgen Friis, Leon Kanstrup, Britha Lund Sørensen, Finn Nathan, Niels Lucassen, Morten Boe,

Læs mere

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro

Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Domea Aabybro Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 22. april 2013 kl. 15.00, på Hotel Søparken, Søparken 1, 9440 Aabybro Dagsorden: side 1 Godkendelse af referat... 2 2 Domea Aabybro...

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00

Referat til bestyrelsesmøde den 6. maj 2013 kl. 19.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: Christoffer 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Enver (EP) og Michael (MNN) 4. Fraværende: Julie (suppleant) og Maria (suppleant) 5. Godkendelse af referater

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 25. august 2007 Side 1 af 5 Referat fra bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt: 14. august 2007 Deltagere:, Lone, Anne Lise, Gitte, Per Referent: Per Fraværende: Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N

ANDELSBOLIGFORENINGEN ÅGADE 136 M.FL. REFERAT AF BESTYRELSESMØDE. 4. november 2013, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 4. november 2013, 18:00 København N Formalia Til stede: Fraværende: Dirigent: Referent: Lars Kristoffersen (LK), Michael Nielsen (MN), Christoffer Halken (CH), Julie Hansen (JH)

Læs mere

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3

3.b)Orientering fra Sekretær LT 2 3.c)Orientering fra Kasser EKH 2 Udsende regninger status 2 Regnskab 3 Kasser posten. 3 Beslutningsprotokol bestyrelsesmøde nr. 4-2012. Sted: Gl. Estrup Dyrskue. Randersvej 4, 8963 Auning vi mødes ved den gamle stald Dato: 03.06.2012 Tid. 11.00 Slut : Ca.15.30 Indkaldte Deltagere: Pernille

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N REFERAT AF BESTYRELSESMØDE 3. februar 2014, 18:00 København N Formalia Til stede: Lars Kristoffersen (LK), Christoffer Halken (CH), Sussi Askler (SA) Fraværende: Dirigent: LK Referent: CH Vicevært 1. Vaskemaskiner.

Læs mere

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012

Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Offentligt Referat nr. 2 Bestyrelsesmøde den 5. juni 2012 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Charlotte Blunch (CB), Rie Kornum (RK), Tune Øst-Jacobsen (TØ)

Læs mere

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat.

Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS) 2. Godkendelse og underskrift af det sidste referat. Referat for bestyrelsesmøde i A/B Ågade 136 m.fl. Møde tirsdag d. 3. august 2010 kl. 18:00 Dirigent: Rudolf Referent: Sara Til stede: Inge (IJK), Rudolf (RH), Signe (SHA)(kun kort), Enver (EP), Sara (SS)

Læs mere

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt.

Øvrige deltagere: Fra Domea, driftschef Mikki Frandsen, regionsdirektør Erik Lønne Gottfredsen og koordinerende sekretær Trine Bomholt. Boligselskabet af 1964 i Hjørring Referat af ordinært organisationsbestyrelsesmøde, tirsdag den 25. juni 2013 kl. 15.00, i Restaurant Svanelunden, Svanelunden 6 i Hjørring Dagsorden: side 1 Godkendelse

Læs mere

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013

Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Referat nr. 1 Bestyrelsesmøde den 30. april 2013 Tilstede: Afbud: Kopi: Peter Hallberg (PH), Uffe Duvaa (UD), Steen Vitoft (SV), Peter Grass (PG), Charlotte Blunch (CB), Tune Øst-Jacobsen (TØ), Rie Kornum

Læs mere

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden:

For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: År 2013, mandag den 15. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Ejerforeningen 1911. Generalforsamlingen blev afholdt i Østerbro Huset, Århusgade 103, 2100 København Ø. For generalforsamlingen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Westend 24-26 Ejd.nr.: 1-600 Dato: 15. april 2010 Referat af ordinær generalforsamling i A/B Westend 24-26 År 2010,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange

Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Referat af bestyrelsesmøde søndag den 1.2.2015 kl. 10 45 hos Peter Vange Deltagere: Torben, Peter, Nanna, Morten og Hans Erik. Afbud: Jens og Peer. Godkendelse af referat: Referat af bestyrelsesmøde 18.10.14

Læs mere

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling

A/B AST Dato: 23. april 2012. Referat af ordinær generalforsamling A/B AST Dato: 23. april 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 28. marts, kl. 19.00, på Vandrehjemmet, Herbergvejen 8, 2700 Brønshøj, afholdtes ordinær generalforsamling i A/B AST med følgende

Læs mere

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne.

Endvidere sagde han, at vores Lokalplan 61 siger, at det er medlemmerne, som kollektivt skal betale for vedligeholdelsen af ledningerne. RØRPOSTEN Referat af ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Rørløkken, Herlev, afholdt tirsdag den 28. april 2015 kl. 18.30 på Herlev Skole, Herlev Bygade 92 B, 2730 Herlev. Formanden, Thomas

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat):

Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Generalforsamling Dams på Bakken d. 30. marts 2013 (Formandens beretning og referat): Formandens beretning Først vil jeg byde jer alle sammen velkommen til vores årlige generalforsamling, og vi håber at

Læs mere

BilagKB_120131_pkt.11_01

BilagKB_120131_pkt.11_01 BilagKB_120131_pkt.11_01 Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. november 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Christian Thode, Marianne Salomonsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010

Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 Referat fra ordinær generalforsamling grundeejerforeningen Bindeleddet 14. marts 2010 1. VALG AF DIRIGENT Henrik Raalund blev valgt til dirigent. 2. FORMANDENS BERETNING Formanden aflagde beretning for

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00

Referat til bestyrelsesmøde den 5. august 2013 kl. 18.00 Formalia: 1. Dirigent: LK 2. Referent: CH 3. Til stede: Lars (LK), Christoffer (CH), Michael (MNN), Enver (EP) 4. Fraværende: Maria (suppleant) og Julie (suppleant) Næste bestyrelsesmøde: 1. Mandag den

Læs mere

Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl. 19.30

Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl. 19.30 Afdelingsbestyrelsen Afdeling 218-0 05/05/09 Referat af bestyrelsesmødet 28. april 2009 kl. 19.30 Til stede: Karen, Sanne, Ejvind, John, Jon, Anders, Preben og Jan. Desuden deltog 2 gæster i mødet. Ad

Læs mere

VA afdeling 10, Hyldespjældet

VA afdeling 10, Hyldespjældet Til stede Afdelingsbestyrelsen: Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 6. marts 2014 Vinie Hansen (VH), Per Zoffmann (PZ) og Jørgen Lou (JL) Fraværende med afbud: Sif Enevold (SE) og Nina Rytter (NR)

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken

Grundejerforeningen Havstokken Grundejerforeningen Havstokken D.1. marts 2012 Referat af generalforsamling d. 29-02-2012 Fremmødt: 19 parceller og 2 fuldmagt. Inden generalforsamlingen holdt Dorte Hvid-Jacobsen fra Herlev kommunes Natur

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013

Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Referat fra Styringsdialog mellem Sorø Kommune og Sorø Boligselskab Regnskabsåret 2013 Dato: Den 18. december 2014 Kl.: 0900 1300 Sted: Lokale 273, Sorø Rådhus, Sorø Deltagere: Sorø Boligselskab: Formand

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 7. april 2014 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat bestyrelsesmøde MSBolig 07.04.2014 side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere