Snitfladebeskrivelse for SR79500 KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladebeskrivelse for SR79500 KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013"

Transkript

1 Snitfladebeskrivelse for SR79500 KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6,

2 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version Brug af snitfladebeskrivelsen Formål og målgrupper Hvad er formålet med standardsnitfladen? Hvem er målgrupperne? Standardsnitfladens arkitektur Beskrivelse Systemskitse Forretningsmæssigt grundlag Teknisk implementering Snitfladeoversigt Opbygning af et servicekald Header-information Transportkvittering Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen Forudsætninger for anvendelse af snitfladen Abonnementsaftale Garantier Hvordan opbygges datastrømmen? Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes? Hvilke datastrukturer skal anvendes? Start kontaktforløb Ret kontaktforløb Stop kontaktforløb KMD - Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

3 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse Genoptag kontaktforløb Opret aktivitet Ret aktivitet Afbrudt aktivitet Slet aktivitet Opret godtgørelse Ret godtgørelse Slet godtgørelse Opret fravær Ret fravær Slet fravær Anmodning om sanktion på negative hændelser Visitationsgruppe Slet visitationsgruppe Opret Tilkendegivelse om tilbud Ret Tilkendegivelse om tilbud Hvilke dataformater skal anvendes? Generelle regler for udfyldelse af felter Feltbeskrivelser Validering af data Hvilke krav stilles der til validiteten af data? Hvordan håndteres fejl? Sikkerhed Transportsikkerhed KMD - Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

4 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger Ændringer i forhold til forrige version Ændringer i forhold til forrige version Dokumentrevision Dato Revision Revideret af Ændring Dokument oprettet LZR, MAS, MIH LZR, MIH, MAS Dokument klar til review. Version 1.0 sendt til review hos KOMBIT/MEDIALOGIC Tilrettet efter afklaring med Juridisk afdeling. Opdatering af afsnit om fejlhåndtering, forretningsmæssig validering m.m. Oprettelse af afsnit 3.3 om forretningsmæssigt grundlag. Beskrivelser af forudsætninger og komplekse valideringer for hver af datastrukturerne. Version 2.0 sendt til review hos KOMBIT/MEDIALOGIC TSO Godtgørelse lagt ud i selvstændig webservice fra aktivitet. Periodisering af beskæftigelseskrav er fjernet LZR Gennemgående rettelser i strukturer i forbindelse indførsel af servicen til Godtgørelser. Indførsel af erstatningsprincip i datastrukturer. Påbegyndt gennemgående revision af valideringsregler LZR Rettelser efter TSO review LZR Sendt til Front End for opdatering af skemaer med nye strukturer LZR Sendt til KOMBIT til vurdering af metoderne kontaktforløb, match, sanktionsanmodning og målgruppeskift i detaljer, samt til feed back på valideringsbeskrivelserne LZR Rettelser i afsnit om forudsætninger for anvendelse, samt strukturafsnit for specielt aktiviteter, godtgørelse og fravær. Reviewet af TSO LZR Sendt til KOMBIT til vurdering af metoderne aktiviteter, godtgørelse og fravær KMD Side 3

5 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger Ændringer i forhold til forrige version LZR Klar til intern review LZR Klar til ekstern review LZR Tilpasning efter reviewkommentarer kapitel LZR Tilpasninger efter TSO review, JSS review, intern test, ML og KOMBIT review LZR Klar til ekstern review LZR Oprettet DRAFT dokument. TilbudTypeNavn feltlængde ændret fra 35 til lzr Ændringer som følge af lovændring per Service match og målgruppeskifte udgår MIH, MAS Opdatering af afsnit 9 vedr. transportsikkerhed med præcisering af teknisk sikkerhed som specificeret i OWSA model T version 1.0 (IT- og Telestyrelsen København, d. 5. december 2005) - Business-to- Business scenariet (B2B) samt Virksomhedscertifikat for ServiceAftager og SSL servercertifikat for ServiceUdbyder. Opdateret version sendt til KOMBIT LZR Enkelte rettelser med sletninger af referencer til match og målgruppeskifte som følge af lovændringen implementeret i version 4.2. Tilretninger i referencer til typetabeller efter kommentarer/spørgsmål fra Szhultz. Tilføjelse af udgivertypekode for Szhultz FASIT. Præciseringer i afsnittet om Forretningsmæssigt grundlag. Referencer til ny kodeliste fra dataelementet NegativeHaendelseKvantitet. Uddybelse af beskrivelse af dataelementet Godtgørelseskode. Præcisering i afsnit of om opret og ret fravær TSO Korrekturrettelser. Afsnit Genoptag kontaktforløb. Tilføjet: Hvis der refereres til ukendt KontaktforløbIdentifikator behandles transaktionen som opret KMD Side 4

6 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger Ændringer i forhold til forrige version Præcisering i afsnit vedr. felterne SanktionAarsagStartDato og SanktionAarsagSlutDato TSO Primære ændringer i snitfladen gældende fra den 3/ under forudsætning af at ny lov og lovændringer vedtages. Lovændringerne omfatter Lovforslag L53 (FØP/Fleks reform) samt lovforslag L 74 lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret: - Nye bevillinger i KMD Aktiv: A68, A70 og U09 - Nye dataelementer til webmetoderne vedr. start, ret og genoptag kontaktforløb: Bevilling- StartDato, BevillingSlutDato, KontaktforloebHidtidigYdelseKode og KontaktforloebBemaerkningTekst - Nyt dataelement til webmetoden vedr. stop kontaktforløb: KontaktforloebAfslutningTekst - Nyt dataelement til webmetoderne vedr. opret aktivitet (GodtgoerelseSamlingStruktur) samt vedr. opret og ret godtgoerelse: Godtgoerelse- ForBagudKode - Åbne for rettelse af målgruppestatus indenfor et kontaktforløb - Afsnit 3.3, ny beskrivelse af Fleksløntilskud, håndtering af sygedagpenge samt rettelse af Godtgørelse - Afsnit 5.1, ændret værdier for målgruppestatus - Ny værdi 05 for dataelementet Godtgoerelse- Kode - Diverse ændringer grundet ny målgruppe og målgruppestatus m.m. - Afsnit 8.1: Kombinationsvalideringen på navne og tekster op imod id. eller koder er fjernet - Præcisering af afhængigheder mellem de enkelte websevices, f.eks. ved stop af kontaktforløb og aktivitet i forhold til underliggende data (web-services). - Korrekturrettelser og øvrige præciseringer KMD Side 5

7 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger Ændringer i forhold til forrige version TSO Ændringer i snitfladen gældende fra den 3/ under forudsætning af at ny lov og lovændringer vedtages. Lovændringerne omfatter Lovforslag L53 (FØP/Fleks reform) samt lovforslag L 74 lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret: - Afsnit 3.3 præcisering af Fleksløntilskud håndtering af sygedagpenge samt ny beskrivelse af Særlig uddannelsesydelse. - Afsnit Feltbeskrivelser, Beskrivelse ændret for dataelement BevillingStartDato og værdisæt for GodtgoerelseKode TSO Afsnit 3.1 Beskrivelsen er suppleret. Afsnit 3.3 er der foretaget præciseringer. I afsnit 4 er tilføjet http-henvisning. I afsnit StandardHeaderStruktur er dataelementerne KommuneKode og Personbnummer ændret til henholdsvis AuthorityCode og PersonCivil- RegistrationIdentifier. I afsnit 7.2 er codepage præciseret. Webmetoden AktivitetAfbrud er for nedenstående dataelementer ændret, så de svarer til OIO: - AktivitetAfbrudAarsagTypeKode ændret til AktivitetAfbrudAarsagKode - AktivitetAfbrudAarsagTypeNavn ændret til AktivitetAfbrudAarsagNavn I afsnit 7.3 er der foretaget præciseringer. I afsnit er værdisættet udvidet for dataelement KontaktforloebHidtidigYdelseKode samt præciseringer JSS Copyright indsat på alle sider. Ny Kontaktperson Afsnit 7.2: Der anvendes UTF TSO Ændringer i snitfladen er gældende fra den 21/ efter klarmelding fra KMD Aktiv til anvendere af snitfladen. Ændringer sker primært på baggrund af Lov 894 af 4/ Lov om ændring af Lov om aktiv socialpolitik, SU-loven, lov om børnetilskud og forskuds KMD Side 6

8 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger Ændringer i forhold til forrige version vis udbetaling af børnebidrag og forskellige andre love samt Lovforslag nr. L 223 Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m.: - Afsnit 3.3: Figur 1 Informationsmodel er ændret med tilføjelse af visitationsgruppe og tilkendegivelse om tilbud - Afsnit 3.3: Nye og ændrede punkter: o Ny bevilling A23 Uddannelseshjælp o Visitationsgruppe aktivitetstillæg o Tilkendegivelse om tilbud o Uddannelseshjælpsmodtager fylder 30 år o Konvertering - kontanthjælpsreform Nyt dataelement til webmetoderne Start, Ret og Genoptag Kontaktforløb: KontaktforloebFoersteHenvendDato - Afsnit 4.1: Ny webmetoder til Visitationsgruppe og Tilkendegivelse om tilbud - Nye afsnit : Visitationsgruppe - Nye afsnit /18: Tilkendegivelse om tilbud - Dataelement AktivitetAfbrudBemaekningTekst er ændret fra max 120 tegn til max 500 tegn o Nye til webservice Visitationsgruppe o Nye til webservice Tilkendegivelse tilbud o Nyt KontaktforloebFoersteHenvendDato o Ændret KontaktforloebStartDato o Værdisæt udvidet for KontaktforloebHidtidigYdelseKode med D og R - Præcisering i afsnit 5.1 vedr. KMD Aktiv Ledighedsmodul TSO 7.5 Ændringer i snitfladen gældende fra den 21/ efter klarmelding fra KMD Aktiv til anvendere af snitfladen. - Afsnit 1: Ny mailadresse fra dags dato - Afsnit 3.3: Kontaktgruppe ændret til kontaktfor KMD Side 7

9 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger Ændringer i forhold til forrige version løb og øvrige præciseringer - Afsnit 3.3: Uddannelseshjælpsmodtager fylder 30 år: Præcisering af startdato for kontaktforløb - Afsnit 3.3: Præcisering Tilkendegivelse om tilbud - Afsnit : Tilføjet VisitationsgruppeBemaerkningTekst - Afsnit 7.4.2: Feltbeskriveler, KontaktForloebFoersteHenvendDato og KontaktforloebStartDato TSO 7.6 Ændringer i snitfladen gældende fra den 21/ efter klarmelding fra KMD Aktiv til anvendere af snitfladen. - Afsnit 3.3: Ny bevilling AFU - Afsnit 3.3: Visitationsgruppe, tilføjet LAB Afsnit 3.3: Tilkendegivelse (præcisering) - Afsnit 3.3: Konvertering vedr. visitationsgruppe og LAB 2.12 samt rettet punktet Ret kontaktforløb - Afsnit 4.1: Links til digitaliser.dk - Afsnit 4.1: Ny webmetode VisitationsgruppeSlet - Afsnit : Visit.gruppe, tilføjet LAB Afsnit : Ny Slet visitationsgruppe. Øvrige afsnit skubbet. - Afsnit Værdisætning ved konvertering af Item TilkendegivelseTilbudDato og VisitationsgruppeStartDato til KMD Side 8

10 Brug af snitfladebeskrivelsen 1 Brug af snitfladebeskrivelsen Denne snitfladebeskrivelse udgør grundlaget for indgåelse af konkrete aftaler med KMD's kunder om udveksling af data med KMD Aktiv baseret på Standardsnitfladen SR79500 KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger. Grundlag for indgåelse af aftaler. Den er desuden et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem kunderne og KMD om standardsnitfladens anvendelse. KMD forbeholder sig rettighederne til snitfladebeskrivelsen. Skemaer og datadefinitioner udstilles på OIO s site Digitaliser.dk. Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til: Kontakt til KMD. KMD Aktiv s fællespostkasse eller Domænechef, KMD Aktiv, Jens Sømod Mønster Birk (JBI) KMD Lautrupparken Ballerup KMD Side 9

11 Formål og målgrupper 2 Formål og målgrupper 2.1 Hvad er formålet med standardsnitfladen? Formålet med snitfladen er at understøtte centrale arbejdsgange mellem kommunens Jobcentre og Ydelseskontoret. Dette ved at give mulighed for dataudveksling mellem KMD Aktiv og Jobcenterløsninger generelt, dvs. både KMDs egen Jobcenterløsning såvel som 3. parts produkter. Snitfladen muliggør overførsel af oplysninger om kontaktforløb, aktiviteter, godtgørelser, fravær og sanktionsanmodninger fra Jobcenterløsninger til KMD Aktiv. KMD Aktiv foretager behandling af disse oplysninger i form af registrering af data, der anvendes som grundlag for beregning af forsørgelsesydelser og refusion, log på skærmbillede i KMD Aktiv, samt dannelse og visning af advis i KMD Aktiv. Snitfladen til Jobcenterløsninger suppleres af snitfladen: SR78685 KMD Aktiv - Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger: Overførsel af data fra KMD Aktiv til Jobcenterløsning vedrørende start og stop på udvalgte bevillingstyper. 2.2 Hvem er målgrupperne? Beskrivelsen henvender sig til interne aktører i KMD, såvel som eksterne aktører, der ønsker at anvende snitfladen. Interne interessenter i KMD er primært den afdeling i KMD, der har ansvar for udvikling af jobcenterløsningen KMD OPERA. Eksterne interessenter er primært kommuner, der via egne jobcenterløsninger eller 3. partsleverandører ønsker at kommunikere med KMD Aktiv systemet. Eventuelle 3.parts leverandører vil dermed også være brugere af denne snitfladespecifikation. KOMBIT er interessent til snitfladen i forbindelse med deres rolle i kommunernes samarbejde om etablering af en fælles kommunal infrastruktur, der giver adgang til data via standardiserede snitflader KMD Side 10

12 Standardsnitfladens arkitektur 3 Standardsnitfladens arkitektur 3.1 Beskrivelse Hver webservice udstiller en eller flere webmetoder, hvor det kaldende Jobcentersystem afleverer en transaktion til KMD Aktiv-snitfladen. Som svar på modtagelse af indberetning, sendes svar retur til kaldende jobcentersystem med relevant information, som kvittering for modtagelse af en afsendt indberetning. Hver webservice validerer først indberetningens signatur og indhold i forhold til indberetningens skemastruktur, og derefter kontrolleres indberetningen for forretningsmæssige fejl se kapitel 8. Den enkelte webservice er i overensstemmelse med B2B-scenariet i OWSA model-t. Her henvises til Hvis indberetningen er fejlbehæftet, vil retursvaret indeholde relevant information om fejlen. Webservicekaldet mellem jobcentersystem og KMD Aktiv-snitflader foregår synkront, og webservicen holder derfor forbindelsen åben i det tidsrum, hvor indberetningen kontrolleres og svaret i form af en kvitteringsbesked er sendt retur. Med baggrund i udveksling af OCES virksomhedscertifikat og Servercertifikat opbygges for hvert webservicekald en krypteret forbindelse over tcp/ip. De enkelte kald (kald & retursvar) er automatiske og der bevares ingen erindring om tilstande fra kald til kald - stateless. En konsekvens er bl.a. at kommunikationen ikke sikrer sekvens, ligesom der i kommunikationen ej heller er inkluderet protokollag til at sikre at beskeder/ information når frem. Det er således op til den kaldende-part at sikre sig modtagelse af en kvittering på det enkelte kald i form af et retur-svar; gensendelse ved udeblivelse af retur-svar pålægger den kaldende part KMD Side 11

13 Standardsnitfladens arkitektur 3.2 Systemskitse Fejl! Objekter kan ikke oprettes ved at redigere feltkoder KMD Side 12

14 Standardsnitfladens arkitektur 3.3 Forretningsmæssigt grundlag Med henblik på at danne grundlag for forståelse af de bindinger / muligheder som snitfladen har, beskrives i dette afsnit den overordnede informationsarkitektur og vigtige forretningsregler i denne forbindelse. Entiteterne fremgår af figur 1, der viser en logisk informationsmodel som et UML klassediagram. Figur 1: Informationsmodel for Jobcentersnitflade i KMD Aktiv Kontaktforløb Definition Et kontaktforløb i KMD Aktiv er en sammenhængende periode i det overordnede Jobcenterkontaktforløb, hvor en borger er placeret i en bestemt målgruppe og målgruppestatus i Jobcenteret. Anvendelse i KMD Aktiv Overordnet lægger modellen sig op ad begrebet kontaktforløb, der ud fra lov om aktiv beskæftigelse definerer det samlede individuelle sagsforløb, der igangsættes fra en borgers 1. henvendelse på jobcenteret til kontakten til jobcenteret stoppes/afbrydes KMD Side 13

15 Standardsnitfladens arkitektur Årsagen til at det overordnede Jobcenterkontaktforløb i KMD Aktiv opdeles i delforløb, er de lovgivningsmæssige bindinger, der er mellem Bevilling og Målgruppe, hvor målgruppe/målgruppestatus er afgørende for hvilken forsørgelsesbevilling, der kan tildeles borgeren. Bevilling er den centralt styrende entitet i KMD Aktiv i forhold til beregning af ydelsen. Bevillingens virkningsperiode får derfor også betydning i forbindelse med beregninger på fradrag, refusion m.m. Der kan kun eksistere et aktivt kontaktforløb ad gangen for en målgruppe. En målgruppe kan relatere sig til forsørgelsesbevillinger eller enkeltydelsesbevillinger i KMD Aktiv. Der etableres tilknytning mellem kontaktforløb og forsørgelsesbevilling, men ikke mellem kontaktforløb og enkeltydelsesbevillinger. Oplysninger om kontaktforløb med målgrupper, der relaterer sig til enkeltydelsesbevillinger, håndteres udelukkende ved at blive logget i Jobcenter-loggen. Et kontaktforløb med oplysning om 1. henvendelsesdato og målgruppe/målgruppestatus danner det juridiske grundlag for match med en bevilling i KMD Aktiv. I forhold til input fra Jobcentersnitfladen udgør kontaktforløb en slags reference-entitet for aktivitet, godtgørelse, fravær og sanktionsanmodning. Et kontaktforløb kan knyttes til en bevilling i KMD Aktiv. Relationerne fremgår af informationsmodellen i figur 1. Figur 2 viser et UML State diagram, der beskriver en model for livscyklusforløbet af et kontaktforløb. Figur 2: Livscyklus for et kontaktforløb Når der kommer oplysning om et nyt kontaktforløb fra Jobcenterløsning til KMD Aktiv, så tjekkes der, om der eksisterer et kontaktforløb i forvejen, hvis ikke så oprettes kontaktforløbet i KMD Aktiv. Hvis der eksisterer en bevilling, og målgruppe/målgruppestatus stemmer overens med bevillingstypen, så vil der blive oprettet en tilknytning mellem kontaktforløb og bevilling KMD Side 14

16 Standardsnitfladens arkitektur For nogle målgrupper/målgruppestatus bliver der automatisk oprettet en bevilling i KMD Aktiv, hvis det er jobcenteret, der er den bevillingsansvarlige. Hvis der ikke er en aktiv bevilling, når jobcenteret oversender oplysninger om et nyt kontaktforløb, registreres kontaktforløbet, og der vil så ske en automatisk tilknytning, hvis der senere oprettes en bevilling, der i øvrigt matcher målgruppe/målgruppestatus på kontaktforløbet. Når et kontaktforløb stoppes i Jobcenteret oversendes oplysninger om stopdato og årsag. Kontaktforløbet kan genoptages indenfor 28 dage efter stopdato. Bevilling I Jobcentersnitfladen er klassen bevilling afgrænset i forhold til den samlede mængde af bevillinger, der håndteres i KMD Aktiv. Nedenstående er en liste over bevillingstyper i KMD Aktiv, der matcher de målgrupper, der overføres fra Jobcentersystem til KMD Aktiv: Bevillings- kode Bevillingstype Bevillingsart A11 Kontanthjælp og aktivering Forsørgelsesbevilling A27 Kontanthjælp (60 årige u/ pens.ret) Forsørgelsesbevilling AIN Kontanthjælp, introduktionsprogram Forsørgelsesbevilling A23 Uddannelseshjælp Forsørgelsesbevilling AFU Forrevalidering, udd.hjælpsniveau Forsørgelsesbevilling A46 Forrevalidering, kontanthjælpsniveau Forsørgelsesbevilling A47 Revalidering Forsørgelsesbevilling A68 Ressourceforløb Forsørgelsesbevilling A70 Fleksløntilskud (ny ordning) Forsørgelsesbevilling A74 Ledighedsydelse ved fleksjob Forsørgelsesbevilling U09 Særlig uddannelsesydelse Forsørgelsesbevilling B70 Fleksjob - ikke pensionist (gl. ordning) Enkeltydelsesbevilling BUU Særligt udsatte unge under 18 år Enkeltydelsesbevilling Ved oprettelse af en forsørgelsesydelse for bevilling i KMD Aktiv sker der automatisk tilknytning mellem aktivt kontaktforløb og bevilling i KMD Aktiv, hvis der er overensstemmelse mellem målgruppe/målgruppestatus og bevillingstype. Der foretages ikke tilknytninger fra kontaktforløb til enkelydelsesbevillinger. Der er vigtigt at sikre en valid tilknytning mellem målgruppe/ målgruppestatus og forsørgelsesbevilling, idet al automatik, advisering m.v. kræver, at der er overensstemmelse. Det er Ydelseskontorets ansvar, at sikre denne tilknytning både ved oprettelse af bevillingen og under hele sagsforløbet KMD Side 15

17 Standardsnitfladens arkitektur Foretages der forsørgelsesbevillingsskift i KMD Aktiv, vil det medføre at tilknytningen til kontaktforløbet overføres til den nye bevilling, hvis målgruppe/målgruppestatus også matcher bevillingstypen på den nye bevilling. Et målgruppeskift foretages ved at stoppe det eksisterende kontaktforløb og oprette et nyt med den nye målgruppe i Jobcenteret. Aktiviteter, godtgørelser og fravær under det gamle kontaktforløb skal stoppes inden kontaktforløbet stoppes. Overlevende aktiviteter, godtgørelser og fravær skal oprettes igen under det nye kontaktforløb. Ved oprettelse, redigering, stop eller sletning i KMD Aktiv af en af de bevillinger nævnt i skemaet, overføres oplysninger om virkningsperiode til Jobcenteret for kommuner, der har valgt tilslutning til SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. Visitationsgruppe aktivitetstillæg og kontering I forbindelse med den nye kontanthjælpsreform 2014 indføres i jobcentrene et nyt visitationssystem. Her afgøres om borgeren er åbenlyst uddannelsesparat, uddannelsesparat, jobparat eller aktivitetsparate. Afgørelsen sker i Jobcenteret i forbindelse med afholdelse af samtale med borgeren med efterfølgende registrering af samtalen. Målgrupperne afspejler til dels visiteringen: LAB 2.2 Kontanthjælp, visiteret som Jobparate LAB 2.3 Kontanthjælp, visiteret som Aktivitetsparate LAB 2.12 Uddannelseshjælp til unge under 30 år, visiteret som enten Åbenlyst uddannelsesparat eller Uddannelsesparat LAB 2.13 Uddannelseshjælp til unge under 30 år, visiteret som Aktivitetsparate Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet, visiteret som enten Jobparate eller Aktivitetsparate Forrevalidender er uden visitering defineret som Aktivitetsparate i KMD Aktiv Visiteringen for de unge under 30 år er relevant for KMD Aktiv, da det er med til at afgøre om en person kan modtage aktivitetstillæg. Aktivitetstillæg kan kun gives til personer, der er visiteret som aktivitetsparate. Ud fra kontaktforløb afgør KMD Aktiv Visitationsgruppen undtagen for Kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsloven, da visiteringen her ikke er entydig i forhold til målgruppen KMD Side 16

18 Standardsnitfladens arkitektur For visse enkeltydelser skal der konteres i forhold til visitationsgruppen og KMD Aktiv har derfor behov for at kende den præcise visitationsgruppe og her er LAB 2.12 ikke entydig i forhold til målgruppen. Der skal derfor overføres oplysninger til KMD Aktiv om aktuel visitationsgruppe for unge under 30 år for målgruppen Person omfattet af integrationsprogrammet til brug for afgørelse om udbetaling af aktivitetstillæg samt målgruppe LAB 2.12 til brug for korrekt kontering af enkeltydelser. KMD aktiv afgør ud fra VisitationsgruppeStartDato, TilkendegivelseTilbud- Dato og 1. henvendelsesdato i kontaktforløbet fra hvornår borgeren er berettiget til at modtage aktivitetstillæg. Visitationsgruppen skal afspejle gældende visitationsgruppe dags dato og vil altid være tilknyttet et, og netop et, kontaktforløb. Ved ændring af visitationsgruppe, vil ændringen gælde fra det angivende startdato, og vil påvirke udbetalingen af et evt. aktivitetstillæg i KMD Aktiv. Ved berigtigelse hvor ny visitering ikke er foretages fremsendes berigtigelsen via webmetode VisitationsgruppeSlet. Efterfølgende skal ny visitationsgruppe fremsendes. Tilkendegivelse om deltagelse i tilbud - aktivitetstillæg I forbindelse med den nye kontanthjælpsreform 2014 skal unge under 30 år tilkendegive, om de ønsker, at deltage i tilbud. Tilkendegivelsen har betydning for om der bliver udbetalt aktivitetstillæg til unge aktivitetsparate i perioder, hvor de unge ikke er i tilbud. Ligeledes har det betydning for start af aktivitetstillægget, hvornår den unge tilkendegiver, at de ønsker at deltage i tilbud. For uddannelsesmodtagere kan de f.eks. modtage aktivitetstillægget, såfremt de har tilkendegivet indenfor 7 dage fra 1. henvendelsesdato ellers først efter 3 måneder. Det er derfor meget vigtigt at oplysningen om TilkendegivelseTilbudDato er præcis, da det har betydning for hvornår den unge vil modtage aktivitetstillæg. KMD Aktiv beregner startdatoen for aktivitetstillægget ud fra Tilkendegivelsesdatoen samt 1. henvendelsesdato oplyst i kontaktforløbet. Hvis en borger tilflytter fra anden kommune og har tilkendegivet i anden kommune, at deltagelse i tilbud ønskes, skal det være muligt at angive tilkendegivelsesdato herfra, således at borgeren ikke mister aktivitetstillægget ved flytning mellem kommuner. Ved berigtigelser er det de nye oplysninger, der skal oversendes til KMD KMD Side 17

19 Standardsnitfladens arkitektur Aktiv. Det er vigtigt at Tilkendegivelsesdatoen er korrekt i forhold til hvornår borgeren har givet sin tilkendegivelse. Det har betydning for fra hvornår der udbetales aktivitetstillæg til borgeren. En Tilkendegivelse er knyttet til et, og netop et, kontaktforløb. En tilkendegivelse er gældende indenfor en visitationsgruppe. Aktivitet Aktiviteter i snitfladen svarer til de aktiveringstilbud, som borgeren tilbydes i jobcenteret. Hvis en kommune er tilknyttet en jobcenterløsning oversendes oplysning om aktiviteten til KMD Aktiv. Aktiviteter vil altid være tilknyttet et, og netop et, kontaktforløb. Dermed sikres, at der er en entydig målgruppe i den periode en aktivitet løber. Samtidig er en aktivitet gældende for en bevilling og skal ligge indenfor dennes bevillingsperiode. Dette er vigtige bindinger i forretningslogikken, fordi aktiviteter kan påvirke refusionsprocent på de tilknyttede forsørgelsesydelser. Der oprettes aktuelle aktiviteter for bevillingstyperne AIN, A11, A23, A68, U09 og A74 i KMD Aktiv (A74 dog kun for kommuner, der er tilsluttet modulet KMD Ledighedsydelse ). De øvrige aktiviteter dannes der advis for til sagsbehandleren. Ved ændringer i aktivitetens oplysninger, vil ændringen gælde for hele aktivitetsperioden og påvirke beregningen og konteringen i KMD Aktiv. Ved behov for ændring af en aktivitet fremadrettet skal aktiviteten stoppes og en ny aktivitet oprettes i Jobcenteret. Tillægsydelse - Godtgørelse Der kan udbetales godtgørelse/introduktionsudgift efter lov om aktiv beskæftigelse 82 og 83, Integrationsloven 23 f samt lov om uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret 5. UDL 5 og LAB 82 anvendes til befordringsgodtgørelse og de to resterende paragraffer hhv. lov om aktiv beskæftigelse 83 og Integrationsloven 23 f anvendes til godtgørelse af anslåede udgifter ved at deltage i et tilbud efter LAB kap samt INL 23 f. Lovgivningsmæssigt er muligheden for tildeling af godtgørelse forskellig for de enkelte målgrupper. Hver godtgørelse er tilknyttet en aktivitet. Der må kun være en godtgørelse af hver paragraf på et givent tidspunkt pr. aktivitet. Godtgørelse stoppes og ny godtgørelse oprettes: KMD Side 18

20 Standardsnitfladens arkitektur - Hvis én godtgørelse/introduktionsudgift efter at have været anvendt i en udbetaling - skal ændres fra at være et fast beløb til at være et periodiseret beløb eller omvendt, stoppes godtgørelsen og ny godtgørelse oprettes. - Hvis én godtgørelse/introduktionsudgift efter at have været anvendt i en udbetaling - skal ændres fra at blive udbetalt forud til at blive udbetalt bagud eller omvendt, stoppes godtgørelsen og ny godtgørelse oprettes. - Hvis det er Ydelseskontoret, der fastsætter godtgørelsesbeløbet ud fra anmodning fra Jobcenteret overføres 0 kr. i beløb og indstilling i bemærkningsfeltet. Her vil sagsbehandleren i KMD Aktiv altid modtage - advis for tilknyttet bevilling. Godtgørelse oprettet med 0 kr. kan ikke ændres. Ligeledes kan godtgørelse med et beløb > 0 kr. heller ikke ændres til 0 kr. Her skal godtgørelsen stoppes og ny godtgørelse oprettes. Fravær jf. AKL 36 Der kan knyttes et fravær til en aktivitet, hvis fraværet er af typen Uberettiget fravær jf. AKL 36. Modtages oplysning om Uberettiget fravær fra en jobcenterløsning på et tidspunkt, hvor der ikke er bevilling i KMD Aktiv, lagres oplysninger på Jobcenter log billedet. Oprettes der efterfølgende en sag dvs. en bevilling i KMD Aktiv, hvor målgruppe/målgruppestatus matcher med kontaktforløbet, oprettes aktuelle aktiviteter og det uberettigede fravær samtidigt automatisk. Det Uberettiget fravær anvendes i KMD Aktiv både til sanktionering samt i beregningen og konteringen. Det Uberettiget fravær fungerer som en sanktionsanmodning, når der er foretaget partshøring og afgørelsen er sendt til borgeren, dvs. når status for partshøringen og afgørelsen er gennemført. Modtagelse af Uberettiget fravær, hvor partshøring og afgørelsen er gennemført, vil i KMD Aktiv bevirke at automatisk godkendelse af den tilhørende forsørgelsesydelsesanvisning fjernes, hvorved sagsbehandler på ydelseskontoret tvinges til at foretage en vurdering med udgangspunkt i indstillingsteksten i jobcenterloggen. Accepteret fravær Der kan knyttes fravær direkte til kontaktforløb - undtagen det Uberettiget fravær jf. AKL 36. Modtages oplysning om fravær fra en jobcenterløsning på et tidspunkt, hvor der ikke er bevilling i KMD Aktiv, lagres oplysninger på Jobcenter log KMD Side 19

21 Standardsnitfladens arkitektur billedet. Oprettes der efterfølgende en sag dvs. en bevilling i KMD Aktiv, hvor målgruppe/målgruppestatus matcher med kontaktforløbet, oprettes aktuelle fravær samtidigt automatisk. Ved ændringer i fraværets oplysninger, vil ændringen gælde for hele fraværsperioden og påvirke beregningen og konteringen i KMD Aktiv. Ved behov for ændring af en fravær fremadrettet skal fraværet stoppes og et nyt fravær oprettes i Jobcenteret. Sanktionsanmodning på negative hændelser Denne type sanktionsanmodning adskiller sig fra sanktionsanmodningen vedrørende Uberettiget fravær ved at være en samlet indstilling til sanktionering fra Jobcenteret til Ydelseskontoret begrundet i en eller flere negative hændelser i forbindelse med et kontaktforløb. Når en sanktionsanmodning fra Jobcenteret har markeret at partshøring og afgørelse er gennemført, sendes et advis til sagsbehandler for den tilknyttede bevilling om sanktionering. Sagsbehandler anvender herefter oplysningerne i jobcenterloggen til at se indstillingen for sanktionsanmodningen. Sag Sag repræsenteres i KMD Aktiv ved begrebet Sagsmappe. En sagsmappe er en organisatorisk entitet, der grupperer en eller flere bevillinger for en borger. Sagsmappen identificeres med en SagsmappeID. Med henblik på tværgående sagsbehandling oversendes identifikator for sagsmappen i kommunikationen fra KMD Aktiv til Jobcenterløsning for kommuner tilsluttet snitfladen SR78685 KMD Aktiv - Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. Tilsvarende sendes referencer til Jobcentersag i form af Sagsidentifikator i kommunikation fra Jobcenterløsning til KMD Aktiv. Figuren herover viser en logisk informationsmodel med sammenhængen mellem kontaktforløb, bevilling og sagsmappe i KMD Aktiv. Attributterne JobcenterKontaktforløbID og JobcenterSagID er referencer til den tilhørende jobcenterløsning. Der er løs kobling i disse informationer, idet der ikke er nogen constraints på hvilke relationer JobcenterSagId danner i Jobcenterløsningen. Et KMD Side 20

22 Standardsnitfladens arkitektur kontaktforløb kan knyttes til 1 Jobcentersag, og en jobcentersag kan være tilknyttet 1 eller flere kontaktforløb. En KMD Aktiv Sagsmappe kan have tilknytning til flere bevillinger og dermed vil det være relevant at oversende BevillingID, hvis der ønskes en entydig reference til en given bevilling. KOMBIT har udtrykt ønske om, at en sådan medsendes i kommunikation fra KMD Aktiv til Jobcenterløsningerne, hvilket sker fra snitfladen SR78685 KMD Aktiv - Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. Uddannelseshjælpsmodtager fylder 30 år Kontaktforløb med målgruppe 2.12 eller 2.13 omfatter borgere, der modtager uddannelseshjælp og er under 30 år. Når borgeren fylder 30 år skal der foretages skift af kontaktforløb til målgruppe LAB 2.2 eller 2.3 Kontanthjælpsmodtager. Skiftet skal foretages enten via tillægssnitfladen Målgruppeskift eller ved stop af godtgørelse, aktivitet, fravær og kontaktforløb samt efterfølgende oprettelse af det nye kontaktforløb med tilhørende aktiviteter, godtgørelser og fravær. Startdatoen for kontaktforløbet sættes til dagen for det fyldte 30 år. Fleksjobberettiget og fleksløntilskud, håndtering af sygedagpenge Kontaktforløb med målgruppe 2.7 omfatter borgere, der er i fleksjob. I perioden inden og i perioder mellem fleksjob modtager borgeren ledighedsydelse via KMD Aktiv. Borgere, der er i fleksjob før 1/1 2013, følger den gl. ordning med løntilskud til arbejdsgiver. Borgere, der starter i løntilskud fra og med 1/ følger ny ordning, hvor borgeren suppleres op med ydelsen fleksløntilskud via KMD Aktiv. Ved sygemelding fra fleksjob (ny ordning) vil borgeren i jobcenteret overgå til målgruppe LAB 2.5 Sygedagpenge. Borgeren skal have suppleret sygedagpengene op med fleksløntilskud via KMD Aktiv. Snitfladen omfatter derfor også Kontaktforløb med målgruppe 2.5 Sygedagpenge og målgruppestatus LAB I fleksjob for de borgere, der skifter målgruppe fra LAB 2.7 til LAB 2.5 og som er i fleksjob under ny ordning. Igangværende aktiviteter, godtgørelser og fravær under LAB 2.7 skal stoppes inden LAB 2.7 stoppes, og hvis de fortsat er gældende, skal de fremsendes igen under kontaktforløb LAB 2.5 til KMD Aktiv. Samme procedure efter raskmelding, hvor de overgår til LAB 2.7 igen. Fravær, der giver midlertidig afbrydelse i ydelsen f.eks. feriepenge, skal for personer i LAB 2.5 også fremsendes via snitfladen, idet borgeren ikke både skal modtage fleksløntilskud og feriepenge KMD Side 21

23 Standardsnitfladens arkitektur Sanktionsanmodning fremsendes ligeledes under LAB 2.5 for personer i fleksjob efter ny ordning. Hvis borgeren stopper fleksjobbet under modtagelse af sygedagpenge eller fleksjobbet normalt ville stoppe i sygedagpengeperioden, skal der ske skift af målgruppe og stop/start af aktiviteter, godtgørelser og fravær, således at Ydelseskontoret får besked. Ved raskmelding skiftes tilbage til målgruppe 2.7 Fleksjobberettiget. Særlig uddannelsesydelse Personer, som opbruger deres dagpengeret fra den 30. december 2012 og senest den 30. juni 2013, har fra det tidspunkt, hvor dagpengeretten er opbrugt, ret til uddannelse med særlig uddannelsesydelse efter Lovforslag L74, hvis de er ledige og i øvrigt opfylder betingelserne herfor. En person kan højst være omfattet af ordningen i 6 måneder efter udløb af dagpengeperioden. Hvis man midlertidigt kommer i fuldtidsbeskæftigelse, har man ret til at genindtræde i ordningen, hvis man igen bliver ledig inden for de 6 måneder. Der vil være enkelte borgere, der har opbrugt 3½ år eller mere af dagpengeperioden, som ikke vil have ret til ordningen i et fuldt ½ år. Hvorvidt en borger har ret til den særlige uddannelsesydelse samt om hvor længe denne ret kan oppebæres, overføres fra Jobcenteret til Ydelseskontoret via snitfalden. Snitfladen: Personerne registreres i Jobcenteret under LAB 2.2 og overføres til KMD Aktiv med målgruppestatus Særlig uddannelsesydelse. Fraværsmarkeringen Omfattet af særlig uddannelsesydelse skal indberettes og være aktiv i hele perioden og angiver den periode, hvor borgeren skal modtage særlig uddannelsesydelse. Kommer borgeren i fuldtidsbeskæftigelse stopper kontaktforløbet. Ved en evt. genindtrædelse oprettes nyt kontaktforløb og fraværsmarkering. Uddannelsesforløb, som en borger deltager i, registreres og indberettes som en aktivering og overføres via snitfladen til KMD Aktiv. Anmodning om sanktionering og registreret fravær overføres også via snitfladen til KMD Aktiv. Konvertering Kontanthjælpsreform 2013 I forbindelse med kontanthjælpsreformen 2013 og konvertering i Jobcenterløsningerne skal der overføres data til KMD Aktiv KMD Side 22

24 Standardsnitfladens arkitektur Data kan fremsendes til KMD Aktiv fra den 21/ , når der er blevet givet klarmelding fra KMD Aktiv til anvendere af jobcentersnitfladen. Det drejer sig om følgende konverteringsdata: Målgruppeskift Kontanthjælpsmodtagere, der skifter til uddannelseshjælpsmodtager. Hvis tillægssnitfladen Målgruppeskift ikke anvendes skal der i stedet for foretages stop af fravær, godtgørelser, aktiviteter og kontaktforløb inden nyt kontaktforløb med tilhørende aktiviteter, godtgørelser og fravær kan fremsendes. Visitationsgruppe Konverteringsdata for målgruppe Personer omfattet af Integrationsloven og LAB 2.12 for unge under 30 år pr. den Item VisitationsgruppeDato sættes til Tilkendegivelse om tilbud Konverteringsdata for unge under 30 år pr. den Item TilkendegivelseTilbudDato sættes til Ret kontaktforløb Kontaktforløbet er udvidet med dataelementet 1. henvendelsesdato. Her indsætter KMD Aktiv inden konverteringen i jobcenterløsningen kontaktforløbets Startdato. Under konverteringen skal data til KMD Aktiv så vidt det er muligt - først fremsendes, når en kommune er færdig konverteret og godkendt i DFDG. Ved fejldata eller manglede kvittering skal der genfremsendes nye og korrekte data til KMD Aktiv. Den enkelte Jobcenterleverandør skal være opmærksom på de store mængder af data og sikre at der ikke sker overbelastning af diverse køer og transmissionslinjer. KMD Aktiv kan ikke skelne på konverteringsdata og alm. daglige data. Selve afviklingsforløbet og rækkefølgen af kommuner aftales med de enkelte jobcenterleverandører. Håndtering af konverteringsvindue i KMD Aktiv KMD Aktiv holder åbnet og vil være tilgængelig for sagsbehandlerne i hele servicevinduet for konverteringen. Månedskørsel i KMD Aktiv fredag den 20/ Kommuner (Aarhus og København) med 2-dags gennemløb flyttes fra den 23/12 til den 20/ KMD Side 23

25 Standardsnitfladens arkitektur KMD Aktiv servicevindue, hvor der vil være lukket for modtagelse af transer via jobcentersnitfladen, dvs. perioder hvor KSS ikke skal fremsendte transer til KMD Aktiv: den 20/12 kl. 18:00-05:00 (den store udbetalingskørsel) Den 20-21/12 kl. 05:00 09:00 (Release klarmelding gives) den 23/12, 27/12 og 30/12 kl. 18:00-20:00 (Kun ved konvertering af Aarhus Kommune) den 23/12, 27/12 og 30/12 kl. 21:00-23:00 (øvrige kommuner) Det er okay, hvis opdatering af data er forsinket i KMD Aktiv. Udmelding til kommunerne om, at data ligger i kø og venter på at blive opdateret i KMD Aktiv og vil være på plads senest den 6/ KMD Side 24

26 Teknisk implementering 4 Teknisk implementering 4.1 Snitfladeoversigt Snitfladerne til KMD Aktiv er delt i flg. webservices. Under hver service er listet dens webmetoder. KontaktforloebService (http://digitaliser.dk/resource/ ) Webservicen anvendes til oprettelse, ændring, stop og genoptag af jobsager. Webmetoder: o o o o KontaktforloebStart KontaktforloebStop KontaktforloebRet KontaktforloebGenoptag VisitationsgruppeService (http://digitaliser.dk/resource/ Webservicen anvendes til oprettelse og ændring af visitrationsgruppe for en borger i et kontaktforløb. Webmetoder: o o VisitationsgruppeOpret VisitationsgruppeSlet TilkendegivelseService (http://digitaliser.dk/resource/ ) Webservicen anvendes til oprettelse og ændring af tilkendegivelser for en borger i et kontaktforløb. Webmetoder: o TilkendegivelseTilbudStart TilkendegivelseTilbudRet AktivitetService (http://digitaliser.dk/resource/ ) Webservicen anvendes til oprettelse, ændring, stop og slet af aktiviteter (inkl. eventuelle godtgørelser i forbindelse med oprettelse). Webmetoder: o o o o AktivitetOpret AktivitetRet AktivitetAfbrudt AktivitetSlet KMD Side 25

27 Teknisk implementering GodtgoerelseService (http://digitaliser.dk/resource/ ) Webservicen anvendes til registrering af godtgørelse af typen 82 eller 83 efter lov om aktiv beskæftigelse. Webmetoder: o o o GodtgoerelseOpret GodtgoerelseRet GodtgoerelseSlet FravaerService (http://digitaliser.dk/resource/ ) Webservicen anvendes til registrering af fravær herunder uberettiget fravær, der skal udløse sanktion. Webmetoder: o o o FravaerOpret FravaerRet FravaerSlet SanktionsanmodningService (http://digitaliser.dk/resource/ ) Webservicen anvendes ved sanktion for negative hændelser, bortset fra sanktionering af uberettiget fravær, der sker med fraværsmetoderne. Webmetode: o SanktionAnmod 4.2 Opbygning af et servicekald Et servicekald, requestobjektet, skal opbygges af 2 dele: en headerdel som indeholder nøgledata, og en forretningsdel, som indeholder de forretningsmæssige oplysninger, som sendes til KMD Aktiv. Svaret, et responseobjekt, skal ligeledes opbygges af 2 dele: en headerdel med nøgledata, og en kvitteringsdel, der indeholder enten information om at servicekaldet og dets indhold er korrekt, eller information om fejl i forbindelse med servicekaldet. Håndtering af fejl er beskrevet i afsnit 8 Validering af data. Note: For hver skemadefinition er angivet en henvisning til namespace, der anvendes for hver formatangivelse. Flg. namespace er anvendt: markeret med xs markeret med cpr KMD Side 26

28 Teknisk implementering Header-information Headerskemaet indeholder nøgleoplysninger for den samlede transaktion, og indeholder både oplysninger, som identificerer forretningsbegreber som sag- og persontilhørsforhold, og oplysninger til brug for snitfladens virkemåde. Headerskemaet indgår i alle request og responseobjekter. Headerskemaet indeholder en Transaktionsidentifikation, der anvendes til at sikre, at hver besked er unik, og derfor kan identificeres på tværs af jobcentersystem og KMD Aktiv, og udgør transaktionsspor på tværs af de involverede systemer. TransaktionIdentifikator er en uuid, der dannes af det kaldende system, og returneres i det tilhørende kvitteringssvar. Definition: StandardHeaderStruktur (http://digitaliser.dk/resource/ ) Navn Format Mandatory/Optional TransaktionIdentifikator xs:string M BeskedForsendelseDatoTid xs:datetime M UdgiverTypeKode xs:string M AuthorityCode cpr:authoritycode M PersonCivilRegistrationIdentifier cpr:personcivilregistratio nidentifier M SagIdentifikator xs:string M KontaktforloebIdentifikator xs:string M ForretningHaendelseDatoTid xs:datetime M Eksempel på en udfyldt header-struktur: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> - <ns0:standardheaderstruktur xmlns:ns0=" ="urn:oio:kmd:ar:kontanthjaelp: urn:oio:kmd:ar:kontanthjaelp: "> <TransaktionIdentifikator TransaktionIdentifikator> f5d755a9-3cf8 3cf8-40d9 40d9-9cd 9cd5-f ae f ae</ </TransaktionIdentifikator TransaktionIdentifikator> <BeskedForsendelseDatoTid BeskedForsendelseDatoTid>2011 > T15:09: :00</ 11T15:09: :00</BeskedForsendelseDatoTid BeskedForsendelseDatoTid> <UdgiverTypeKode UdgiverTypeKode>02 02</ </UdgiverTypeKode UdgiverTypeKode> <AuthorityCode AuthorityCode> </ </AuthorityCode AuthorityCode> <PersonCivilRegistrationIdentif PersonCivilRegistrationIdentifier> </ </PersonCivilRegistrationIdentifier PersonCivilRegistrationIdentifier> <SagIdentifikator SagIdentifikator> fc9a9c1a-3bb3 3bb3-4bda 4bda b4dbc581b5e </SagIdentifikator SagIdentifikator> <KontaktforloebIdentifikator KontaktforloebIdentifikator>ba4c1a45 ba4c1a45-aeae aeae-41ac 41ac d742d6c65947 d742d6c65947</ </KontaktforloebIdentifikator KontaktforloebIdentifikator> <ForretningHaendelseDat ForretningHaendelseDatoTid otid> T15:09: :00</ 11T15:09: :00</ForretningHaendelseDatoTid ForretningHaendelseDatoTid> </ns0:standardheaderstruktur ns0:standardheaderstruktur> KMD Side 27

29 Teknisk implementering Transportkvittering Transportkvitteringen sendes til jobcentersystem fra KMD Aktiv som svar på en besked sendt fra et jobcentersystem til KMD Aktiv. Kvitteringsdelen af transportkvitteringen indeholder enten information om at servicekaldet og dets indhold er korrekt, eller information om fejl i forbindelse med servicekaldet. Den indeholder en eller flere fejl, der hver beskrives med oplysningerne type, kode, tekst og lang tekst. Definition: StandardKvitteringStruktur (http://digitaliser.dk/resource/ ) Navn Format Mandatory/Optional BeskedParStruktur ComplexType M Definition: BeskedParStruktur Navn Format Mandatory/Optional BeskedTypeKode xs:string M BeskedKode xs:string M BeskedTekst xs:string M BeskedTekstLang xs:string O Se eksempel på brug af kvittering-struktur i afsnit KMD Side 28

30 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen 5 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen 5.1 Forudsætninger for anvendelse af snitfladen Snitfladen giver mulighed for overførsel af forretningsdata vedrørende kontaktforløb, aktiviteter, godtgørelse, fravær og sanktionsanmodninger til KMD Aktiv. Den efterfølgende forretningsmæssige håndtering af data foregår som i KMD Aktiv basismodul. Der er en række tilkøbsmoduler, der udvider funktionaliteten på ovennævnte forretningsdata: KMD Aktiv Korrektion Kommunen skal have tilkøbt modulet KMD Aktiv Korrektion, for at der vil blive foretaget automatisk omkontering mellem aktiv og passiv konti ved indberetninger af aktiviteter, fravær og sanktioneringer, der påvirker konteringen af allerede udbetalte ydelser. Der vil ikke ske automatisk omkontering for perioder før skæringsdato for tilslutning til jobcentersnitfladen. Hvis modulet KMD Aktiv Korrektion ikke er tilkøbt, vil eventuelle nødvendige omkonteringer af udbetalte ydelser blive adviseret til sagsbehandler i KMD Aktiv, og sagsbehandler kan herefter foretage omkontering manuelt. KMD Aktiv Ledighedsydelse Kommunen skal have tilkøbt modulet KMD Aktiv Ledighedsydelse, for at indberetninger af aktiviteter og godtgørelser under målgruppen LAB 2.7 og målgruppestatus Visiteret til fleksjob automatisk bliver oprettet under bevillingstypen A74 til brug for automatisk kontering på konto med hhv. høj eller lav refusion. Hvis modulet KMD Aktiv Ledighedsydelse ikke er tilkøbt, vil indberetninger af aktiviteter og godtgørelser under målgruppe målgruppen LAB 2.7 og målgruppestatus Visiteret til fleksjob blive adviseret til sagsbehandler i KMD Aktiv, og sagsbehandler kan herudfra sikre korrekt kontering. KMD Aktiv Fleksydelse Kommunen skal have tilkøbt modulet KMD Aktiv Fleksydelse, for at der kan bestilles automatisk oprettelse af bevilling FL2 Fleksydelse med status Ansøgt ved indberetning af kontaktforløb med målgruppe LAB 2.7 Fleksjobberettiget. i jobcent Overførsel af oplysninger om kontaktforløb registreres i jobcenterloggen uafhængigt af om kommunen har tilkøbt fleksydelsesmodulet KMD Side 29

31 Betingelser for anvendelse af standardsnitfladen 5.2 Abonnementsaftale Det er en forsætning for anvendelse af Standard snitfladen at interessenten har indgået abonnementsaftale om anvendelse. Snitfladen kan benyttes alene eller sammen med den supplerende Jobcentersnitflade SR78685 KMD Aktiv - Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. Abonnementsaftalen indeholder også oplysninger om tilslutning til den supplerende Jobcentersnitflade. Abonnenter kan i forbindelse med opsætning af snitfladen samt konvertering, tilkøbe Serviceydelser. I tilfælde af fejl, mangler og forsinkelser, der kan henføres til forhold under jobcenterets ansvarsområde, kan KMD mod betaling medvirke i korrigerende handlinger, for at få transaktioner korrekt ajourført i KMD Aktiv. For nærmere beskrivelse af dette henvises til Web Services - Hovedaftalen KMD Side 30

32 Garantier 6 Garantier KMD forpligter sig til at vedligeholde Standard snitfladen i overensstemmelse med TSA aftalen. Ved ændringer i snitfladen gælder, at der vil være krav om 3 måneders varsel. Ved lovændringer bortfalder de 3 måneders varsel KMD Side 31

33 7 7.1 Hvordan opbygges datastrømmen? Opbygningen af datastrømmen i de indgående servicekald og dertil hørende transportkvitteringer er beskrevet i afsnit 4.2. Strukturen af forretningsdelen af datastrømmen i de enkelte webmetoder er beskrevet i afsnit 7.3 herunder. Strukturen af header-skema er defineret i afsnit og kvitteringsskema i afsnit Hvilke(t) tegnsæt skal anvendes? For at sikre, at data afleveres korrekt, og for ikke at få problemer med danske specialtegn som æ, ø og å, skal der anvendes UTF-8 format. 7.3 Hvilke datastrukturer skal anvendes? Start kontaktforløb Benyttes til oversendelse af oplysninger fra Jobcenterløsning til KMD Aktiv i forbindelse med opstart af et nyt kontaktforløb i Jobcenteret. Forudsætninger: Der kan kun være et aktivt kontaktforløb af gangen, dvs. at et evt. aktivt kontaktforløb skal stoppes før der kan oprettes et nyt. Kontaktforløbet skal indeholde aktuelle data. Valideringer: Der skal være overensstemmelse mellem målgruppe/målgruppestatus og bevillingstype af eventuel aktuel bevilling, for at der kan dannes en tilknytning mellem disse. I modsat fald oprettes kontaktforløb uden tilknytning til en bevilling. Der valideres ikke på felterne: AdministrativEnhedNavn, Kontaktforloeb- BemaerkningTekst, SagsbehandlerNavn og SagsbehandlerInitialTekst. Definition: KMD Side 32

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR79500 KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.9,

Snitfladebeskrivelse for SR79500 KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.9, 9 Snitfladebeskrivelse for SR79500 KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.9, 16.7.2015 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

KMD Aktiv snitflade til Jobcenterløsninger Bilag 1: Kodelister 16-01-2014

KMD Aktiv snitflade til Jobcenterløsninger Bilag 1: Kodelister 16-01-2014 Bilag 1: Kodelister til snitfladebeskrivelse for SR79500 - KMD Aktiv standardsnitflade til Jobcenterløsninger, og SR78685 - KMD Aktiv - Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6,

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder. KMD Udbetaling. GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service UdbetalendeEnheder KMD Udbetaling GF411001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.0 9-12-2011 KMD 2011 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik og Til kommuner, jobcentre m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Postadresse: Postboks 90, 2770 Kastrup Orientering om at lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk

Reformer og Rummelighed. Vejledningsjura. Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Reformer og Rummelighed Vejledningsjura Jannie Dyring Mobil: 23 42 82 49 E-mail: jd@i-ku.dk Kontanthjælpsreformen Grundlag og baggrund for reformen Målgrupper i LAB 2 Uddannelseshjælp og kontanthjælp efter

Læs mere

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q

KMD Dagpenge. Snitfladebeskrivelse til. Servicesnitfladen. Ydelsesoversigt NY97010Q KMD Dagpenge Snitfladebeskrivelse til Servicesnitfladen Ydelsesoversigt NY97010Q Version 1.2 27-3-2012 KMD 2012 Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1,

Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg. KMD Boligstøtte Version 0.9.1, Snitfladebeskrivelse for Pension persons andel af varmetillæg (26) KMD Boligstøtte Version 0.9.1, 26.2.2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af

Læs mere

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob.

Dette sker, når Jobcentret godkender etableringen af et fleksjob til en Person, der er visiteret til fleksjob. NOTAT Behandling af fleksløntilskud Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet fleksløntilskud er indført januar 2013. 1. Overordnet

Læs mere

1 KY-kontaktforløb

1 KY-kontaktforløb 18.12.2013 1 KY-kontaktforløb... 2 1.1 Bevilling... 3 1.1.1 Attributter... 3 1.2 Bevilget ydelse... 3 1.2.1 Attributter... 4 1.3 KY-sag... 4 1.4 kontaktforløb... 4 1.4.1 Attributter... 5 1.5 Jobcentersag...

Læs mere

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse.

Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Agterskrivelse vedrørende kontanthjælpsreformens betydning for din ydelse. Vi skriver til dig, fordi du modtager kontanthjælp fra Fredericia kommune. Den 1. januar 2014 træder en ny kontanthjælpsreform

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om forsørgelse fra Jobcentret.

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om forsørgelse fra Jobcentret. NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Ledighedsydelse Bemærk, at denne procesbeskrivelse er tilrettet i forhold til lovgivningen pr. 1. januar 2013 (jf. ændringer som følge af Lov nr. 1380 af 23/12/2012

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000003Q Betalingsadministration Send forespørgsel til og modtag svar fra KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for personer der er visiteret til fleksjob.

Læs mere

Lov- og cirkulære. Budget

Lov- og cirkulære. Budget Lov- og cirkulære Budget 2015-2018 Nummer: LC102 Lov og cirkulærekorrektion vedrører: Stigning i vederlag til KB-medlemmer Indenfor serviceramme: X Udenfor serviceramme: I mio. kr. (2015 priser) 2015 2016

Læs mere

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling)

Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 05.08.2013 KY Projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Fleksydelser (bidrag og udbetaling) 1. Overordnet beskrivelse af processen Fleksydelse er en ordning for Personer, der er visiteret til

Læs mere

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse

Processen igangsættes, når Ydelsescentret modtager en indstilling om ressourceforløbsydelse NOTAT Behandling af ressourceforløbsydelse Bemærk, at beskrivelserne omkring anvendte og anvendte pt. ikke er kvalificeret med hensyn til nuværende praksis, idet ressourceforløbsydelse først er indført

Læs mere

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til samtlige kommuner Sagsnr. 2015-5789 Doknr. 259123 Dato 01-09-2015 Orientering om 37. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Kapitel 3 og 4 Hovedkonto 0-6 1. Ændringer af

Læs mere

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1?

13 b stk. 4 Skal der for forsikrede ledige i kategori 1 ske opfølgning efter 2 regelsæt?. Samme spørgsmål gælder for sanktionsreglerne i 21.1.1? B I LAG 1 Tekniske bemærkninger vedr. sygedagpeng e- reform I det følgende giver KL tekniske bemærkninger til forslag om ny sygedagpengemodel med tidlig. Bemærkningerne er udarbejdet efter input fra en

Læs mere

Underbilag 2.16 Mapning mellem ydelser og målgruppe/målgruppestatus. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.16 Mapning mellem ydelser og målgruppe/målgruppestatus. Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.16 Mapning mellem r og målgruppe/målgruppestatus Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Ydelser og målgruppe/målgruppestatus... 3 KOMBIT A/S Halfdansgade

Læs mere

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1.

OIO standardservice til Journalnotat. Generel servicevejledning. KMD Sag Version 1.0 01-09-2013. KMD A/S Side 1 af 15. September 2013 Version 1. OIO standardservice til Journalnotat Generel servicevejledning KMD Sag Version 1.0 01-09-2013 KMD A/S Side 1 af 15 Generel servicevejledning til OIO Journalnotat Ekstern standardservice Opdateret 01.09.2013

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML-snitflade. InputBox.wsdl OIOXML Vejledning til OIOXML-snitflade En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Første version, 19.11.2010 Snitfladebeskrivelser Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion...

Læs mere

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Vækstudvalget Den samlede budgetramme 2015 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter BF 2016 BF 2017 BF 2018 2015 Beskæftigelsesindsats 320.517.064 320.316.480

Læs mere

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag

Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0022858 Lovforslag nr. L XX Udkast af 2. april 2014 Fremsat den XX af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler

Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilag 2 til vejledning i registrering hos jobcentret m.v. Fravær og fritagelser med start- og slutdatoregler Bilaget er opdateret med de ændringer, som er sket til og med releasen den 10. oktober 2016

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 L 198 Bilag 4 Offentligt Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-000899 Ændringsforslag til L 198 til 2. behandlingen af Forslag

Læs mere

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013

FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 RELEASE NOTE FASIT Jobcenter Release Note 17. september 2013 1. Releasens formål Det primære formål med denne release af FASIT Jobcenter er at sætte nyudviklet funktionalitet i drift. Derudover er der

Læs mere

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent

Afdeling: Center Arbejdsmarked. Emne: Kompetenceplan. Funktionsleder. Faglig konsulent Sagsbehandler eskæftigelsesmedarbejder virksomheds Øvrige bevillinger foretages af sagsbehandlerbeskæftigelsesmedarbejdervirksomheds 2c - Kommunen træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger og en sambo

Læs mere

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen?

F A K T A A R K. Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? F A K T A A R K Fra offentlig forsørgelse til selvforsørgelse Hvad sker der efter overgangen? 11. december 2015 J.nr. VOA/MAM/CHF Baggrund Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver i forskellige

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager:

Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Min Plan vejledningstekst til dagpengemodtager og arbejdsmarkedsydelsesmodtager: Jobplan - dine rettigheder og pligter Din jobplan beskriver den aktivering de tilbud - du skal deltage i, mens du er ledig.

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 4. februar 2013 Version: 1.0 Oprettet af Pia Poulsen Oprettet den 1. februar 2013 Godkendt af Kirsten Vestergaard

Læs mere

Ændringsforslag. til

Ændringsforslag. til Beskæftigelsesudvalget 2012-13 L 53 Bilag 54 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige

Læs mere

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk

Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk Nr. 20, 12. september 2014 Målinger om uddannelseshjælp på Jobindsats.dk, side 1 Ny måling vedr. arbejdsmarkedsydelser, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal, side 7 Målinger om uddannelseshjælp

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014

Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Vejledning til Superbrugere i HP Helpdesk Releasenote til Det fælles Datagrundlag - DFDG pr. 28. april 2014 Version: 1.0 Oprettet den 24. april 2014 Den 28. april 2014 vil der være foretaget følgende ændringer

Læs mere

AFMELDING VED SYGEMELDING

AFMELDING VED SYGEMELDING FORRETNINGSSBESKRIVELSE FOR ÆNDRING TIL DFDG AFMELDING VED SYGEMELDING VERSION 1.1 DATO 1. juli 2012 RELEASE Release 2012-3 FORFATTER Rasmus Sørensen, Alex Larsen, Erik Hove INDHOLDSFORTEGNELSE 1 FORRETNINGSBEGRUNDELSE

Læs mere

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering.

It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. 15aprilo 2010 It-understøttelse af den nye matchmodel, m.v. Orientering om konvertering. Opdateret J.nr. 2009-0008985 7.kontor/EHo Denne orientering beskriver konvertering af data til det fælles datagrundlag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 2 Folketinget 2014-15 (2. samling) Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. august 2015 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere

18 år de unges forsørgelse og økonomi

18 år de unges forsørgelse og økonomi 18 år de unges forsørgelse og økonomi Regler og betingelser i aktivloven (AKL), beskæftigelsesindsatsloven (LAB) og bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB) Visitation og indplacering af

Læs mere

Underbilag 2.13: Hændelsesliste. Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.13: Hændelsesliste. Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.13: Hændelsesliste Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse Vejledning... 3 1 Indledning... 3 2 Hændelsesliste Indgående beskeder... 4 3 Hændelsesliste udgående beskeder... 25 DETTE DOKUMENT

Læs mere

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration

KMD programmer. Snitfladebeskrivelse for. P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration KMD programmer Snitfladebeskrivelse for P12-27 FrontendHop/ Situationsafhængig Dialogintegration Kald af KMD program fra kommunalt valgfrit 3. part program (Hop IND) (Klient til klient) KMD 2012. Alle

Læs mere

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet

FORSØRGELSE AF VOKSNE. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Ændringer siden seneste udgave (August 2014) er understreget og indarbejdet Love Aktivlov: Lov nr. 455 af 10/6 1997 om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1193 af 13/11 2014 ændret ved:..............................

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt.

BESKÆFTIGELSESINDSATS. Indhold. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Ændringer siden seneste udgave (Februar 2015) er understreget og indarbejdet. [ ] = Ikke optrykt. Love [Kommunefinansieringslov: Lov nr. 994 af 30/8 2015 om kommunernes finansiering af visse offentlige

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version 1.1. 06-10-2007 KMD A/S 2003. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, uddannelseshjælp eller kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om uddannelseshjælp eller kontanthjælp.

Læs mere

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse. 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, Revalideringsydelse 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en indstilling til revalideringsydelse.

Læs mere

Forretningsmæssige mål Tidshorisont for ibrugtagning Krav til Jobcentrenes ibrugtagning Størrelse/omfang for Jobcentret Lovgivningsmæssig udbredelse

Forretningsmæssige mål Tidshorisont for ibrugtagning Krav til Jobcentrenes ibrugtagning Størrelse/omfang for Jobcentret Lovgivningsmæssig udbredelse Joblog Jobloggen hjælper den arbejdsløse med at have fuldt overblik over sin jobsøgning, både den planlagte og de afsluttede samlet et sted. Det giver indblik og overblik. Jobloggen understøtter også dialogen

Læs mere

Jobsamtale og match og afslutning af kontaktforløb, målgruppe 2.2

Jobsamtale og match og afslutning af kontaktforløb, målgruppe 2.2 Jobsamtale og match og afslutning af kontaktforløb, målgruppe 2.2 Rådg. = Rådgiver JOB = Job- og uddannelseshuset PRO=Projekterne ØK = Økonomisk rådgivningen Sted: Beskrivelse: Proces: Handling: Rådg.

Læs mere

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15

Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 Lejre kommunes aktiverings- og revalideringsstrategi 2014-15 1)Lejre kommunes aktiveringsstrategi for 2014-15 Borgere på overførselsindkomst har ret til og er forpligtet til at modtage beskæftigelsesfremmende

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17

Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet. KMD Aktiv. _ Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! _ Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Ydelseskatalog - Beskæftigelsesområdet KMD Aktiv 2013 Få fuldt udbytte af KMD Aktiv! Vi hjælper jer godt på vej! Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Overordnet introduktion til KMD Aktiv kurser... 3 Målgruppe...

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

5.58.80 Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Snitfladebeskrivelse. KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning. Version 4.0,

Snitfladebeskrivelse. KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning. Version 4.0, Snitfladebeskrivelse KMD Social Pension til Ny Familieydelsesløsning Version 4.0, 03.05.2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1. Ændringer i forhold til forrige version... 2 2. Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats

Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Notat om virksomhedspraktik i form af nytteindsats Vedtagelsen af kontanthjælpsreformen med ikrafttræden 01.01.14 og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med ikrafttræden 30.12.13 har medført en ny aktiveringsmulighed

Læs mere

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015

Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Orientering om ændringer i Det fælles Datagrundlag DFDG pr. 12. august 2015 Der er foretaget følgende ændringer: 1. It-understøttelse af integrationsydelse I lovforslag L 2 af 3. juli 2015 er der indført

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014

Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Forbrug 30.4.2014 Økonomisk styring Budgetopfølgning pr. 30.4.2014 for Udvalget for Arbejdsmarked og Integration. Udenfor rammen mio. kr. Navn Budget Forbrug 30.4.2014 %-forbrug Udvalget for Arbejdsmarked og 624,038 207,238

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene.

Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt. Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 130 Offentligt Ex. 1 Rødovre Et eksempel på organiseret spil af tid i Jobcentrene. Borgeren indkaldes rettidigt til jobsamtale/kontaktsamtale. Borgeren

Læs mere

1. Overordnet beskrivelse af processen

1. Overordnet beskrivelse af processen 19.12.2012 KY projektet NOTAT Behandling af forsørgelsesydelser, kontanthjælp 1. Overordnet beskrivelse af processen Denne forretningsproces angår behandling af en sag om kontanthjælp. Kontanthjælp er

Læs mere

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken)

Glostrup (fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken) Kvartalsstatistik Den 12. august 2015 Kvartalsstatistik for Nedenstående notat er udfærdiget for at skabe overblik over resultaterne i Jobcentrets indsats inden for de væsentligste målgrupper. Beskrivelserne

Læs mere

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: Socialforvaltningen Adm. Direktør Signe Færch, MB Dato 27. maj 2014 Sagsnr. 2014-0099873 Dokumentnr. 2014-0099873-6 Kære Signe Færch Tak for din henvendelse af 19. maj 2014, hvor du stiller følgende spørgsmål

Læs mere

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS

Snitfladeoversigt KMD aktiv - Systemafhængigheder Sorø - AS-IS Snitfladeoversigt aktiv - afhængigheder Sorø - AS-IS Doc2archive Svag afhængighed: Ingen indvirkning på s drift af andre systemer samt den fortsatte integration til 3.partssystemer. Snitfladen opsiges

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning

Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger Indledning Arbejdsmarkedsudvalget, budgetbemærkninger 2015 Indledning erne på beskæftigelsesområdet er i høj grad afhængige af udviklingen på arbejdsmarkedet. Forventningerne til konjunkturudviklingen er ifølge Økonomisk

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger:

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 17 - Forsørgelse og beskæftigelse Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 00.25.11 Beboelse 455 65 456 03.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning

Læs mere

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner

Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Til relevante høringsparter Sagsnr. 2015-2426 Doknr. 253655 Dato 10-07-2015 Høring om: Orientering om 36. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner Den tidligere regering (Socialdemokraterne

Læs mere

8. Arbejdsmarkedsudvalget

8. Arbejdsmarkedsudvalget 8. Arbejdsmarkedsudvalget 1.000 kr. 2015 p/l niveau Regnskab 2013 2014 20144 overslag 2016 2017 2018 Arbejdsmarkedsudvalget 456.713 440.708 461.017 460.550 463.580 463.580 Forsørgelsesydelser 331.960 289.862

Læs mere

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse.

KONTANTYDELSE. Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Ophører din ret til dagpenge eller arbejdsmarkedsydelse den 1. oktober 2015 eller senere? Læs mere om reglerne for kontantydelse. KONTANTYDELSE Når den 2-årige dagpengeret og retten til midlertidig

Læs mere

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen)

Status på udvidelsen af personkredsen for integrationsydelsen samt Jobreform fase I (kontanthjælpsloftet og 225-timersreglen) KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen 2. Kontor Aktivitetsparate og sygedagpengemodtagere NOTAT Til Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Status på udvidelsen af personkredsen

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: December 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2017 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion registreres

Læs mere

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland

Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Status på de beskæftigelsespolitiske reformer i RAR-Sjælland Juni 2015 1 Andele af befolkningen på offentlig forsørgelse Fig. 1. Andelen af befolkningen (16-66 år) på offentlig forsørgelse, pct., dec.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget i hele 1.000 kr. Borgerservice BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 05.46 Tilbud til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 61 Kontanthjælp til udlændinge 4.824 4.824 4.824 4.824 65 Repatriering 0 0 0 0 05.57 Kontante

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Integration og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Varde Kommune I denne kvartalsrapport

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1364. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1364. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om individuel boligstøtte

Læs mere

225-timers reglen LAS 13 f

225-timers reglen LAS 13 f 225-timers reglen LAS 13 f Formål Folketinget vedtog den 17. marts 2016 lovforslaget om 225-timers regel for modtagere af integrationsydelse, kontanthjælp eller uddannelseshjælp. Formålet med bestemmelsen

Læs mere

Vejledning til gennemførelse af en minusanalyse for opfyldelse af minimumsrettidigheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere

Vejledning til gennemførelse af en minusanalyse for opfyldelse af minimumsrettidigheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 1. juni 2011 /AHE Vejledning til gennemførelse af en minusanalyse for opfyldelse af minimumsrettidigheder for dagpenge- og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregionens

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VARDE KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. KVT. 21 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016

Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 Status på Beskæftigelsesindsatsen 3. kvartal 2016 1 Status på beskæftigelsesindsatsen er en opfølgning på mål og resultatkrav i den årlige beskæftigelsesplan. De fastsatte resultatkrav følges op i forhold

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Beskæftigelsesindsatsen opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Netto udgifter Beskæftigelsesindsats 496.191-172.911 323.280

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I MIDDELFART KOMMUNE Til Beskæftigelses- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 2. kvt. 2014 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Middelfart Kommune I denne

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Politisk Ledelsesinformation

Politisk Ledelsesinformation Politisk Ledelsesinformation ARBEJDSMARKEDSUDVALGET ANALYSE & PROJEKTER Sidst opdateret 07/05/14 med data til og med april måned Generelt DATAKILDER: Tabel 1.1 Tabel 1.2 Tabel 1.3 Mål 1 Mål 2 Mål 3 Mål

Læs mere

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag?

Kontanthjælpsreformen. - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Kontanthjælpsreformen - hvad betyder den for borgerens forsørgelsesgrundlag? Job og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget December 213 Definitioner på persongrupper Matchsystemet afskaffes,

Læs mere

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik.

Revalidering Her registreres udgifter til revalidering efter kapitel 6 i lov om aktiv socialpolitik. Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.8 - side 1 Dato: September 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Budget 2016 REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKSJOBORDNINGER MV. (58) Under denne hovedfunktion

Læs mere

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget.

Notat. Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal Sygedagpenge og jobafklaringsforløb. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Vedrørende: Udviklingen i Jobcentrets målgrupper i 3. Kvartal 215 Udvikling i jobcentrets målgrupper 3. kvartal 215. et viser udviklingen i Jobcentrets målgrupper

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt ERHVERVS-, TURISME- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Aktivitets- og ydelsesområdet 109.274 68.837 105.701-3.573 Beskæftigelse 9.673 3.817 9.239-442 Turisme 3.614 3.033 3.614 I alt 122.561 75.687 118.554-4.015

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Personer på særlig uddannelsesydelse

Personer på særlig uddannelsesydelse Arbejdsmarkedsstyrelsens nyhedsbrev om Jobindsats.dk Nr. 17, 28. maj Personer på særlig uddannelsesydelse, side 1 Arbejdsmarkedsstatus efter opbrugt dagpengeret, side 3 Nyt på Jobindsats.dk, side 5 Nøgletal,

Læs mere

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr.

Samlet set forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 1,4 mio. kr. Notat om: pr. ultimo marts - Beskæftigelsesudvalget Økonomi og Analyse Sagsbehandler: Rikke Hentze Dato: 20. april Til: - J. nr.: 15/007728-001 pr. ultimo marts Beskæftigelsesudvalget Nedenfor gives et

Læs mere