Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Snitfladebeskrivelse. til Ferie Ind"

Transkript

1 Snitfladebeskrivelse til Ferie Ind Version KMD A/S Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt beskyttet og må ikke kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven.

2 lndholdsfortegnelse 1. Brug af snitfladebeskrivelsen Formål og målgrupper Teknisk implementering Ændringsvarsler Beskrivelse af snitfladen Sådan virker snitfladen: Beskrivelse af inddata til feriesnitfladen Input til KMD Opus Fravær/KMD Ferieadministration Validering og behandling af inputdata: Side 2

3 1. Brug af snitfladebeskrivelsen Denne snitfladebeskrivelse Ferie Ind, udgør grundlaget for at kunne danne filer, der kan benyttes af KMD Opus Fravær og KMD Ferieadminstration. De i snitfladen beskrevne felter og indholdet af disse er det, der er nødvendigt, for at KMD Opus Fravær og KMD Ferieadministration fungerer, når dataene kommer fra brugerne. Det er op til brugerne af snitfladen at udfylde felterne med de data, der er relevante i forhold til ferien. De steder, hvor der i snitfladen er beskrevet et fast værdisæt, og dette ikke passer med kundens eget værdisæt, må kunden selv konvertere disse, så de opfylder værdisættet, der er beskrevet her. Snitfladebeskrivelsen er desuden et praktisk arbejdsredskab til støtte for kommunikationen mellem kunderne og KMD om standardsnitfladens anvendelse. Beskrivelsen relaterer sig til KMD-programmellets opsætning i servicebureauløsning. Beskrivelsen må ikke overdrages eller kopieres i videre omfang end forudsat i ophavsretsloven men kun udlånes til softwareleverandører i forbindelse med etablering af snitfladen samt ved fremtidige ændringer. Henvendelser vedrørende standardsnitfladen rettes til: KMD, STL-Info-Udtræk : Ansvarlig enhed/gruppe i KMD er Produktudvikling Lønadministration. Side 3

4 2. Formål og målgrupper Hvad er formålet med standardsnitfladen? Formålet med standardsnitfladen er at give andre systemer mulighed for at kunne levere data til KMD Opus Fravær og KMD Ferieadministration. Hvem er målgrupperne? Beskrivelsen henvender sig til såvel interne som eksterne interessenter, der ønsker at optræde som dataleverandør. Ved interne interessenter forstås systemafdelinger i KMD, der har det produktmæssige ansvar for et fælleskommunalt eller individuelt system. Eksterne interessenter er kommuner og amter, der via "egne" systemer, altså ikke KMD standardsystemer, ønsker at kommunikere med KMD Opus Fravær eller KMD Ferieadministration. Det kan f.eks. være pc-systemer, som kommunen får udviklet hos andre softwareleverandører. I sådanne tilfælde er det kommunen og ikke softwareleverandøren, der kan blive abonnent på snitfladebeskrivelsen. Side 4

5 3. Teknisk implementering Der benyttes et sekventielle datasæt. Første record i datasættet skal være udfyldt efter strukturen DI74501N, og der må kun være en af disse records pr. datasæt. Derefter følger et variabelt antal records udfyldt efter strukturen DI74510N. Til sidst skal der komme en slutrecord udfyldt efter strukturen DI74599N. 4. Ændringsvarsler Ændringer i snitfladen vil normalt blive varslet mindst tre måneder i forvejen. Side 5

6 5. Beskrivelse af snitfladen KMD Opus Fravær og KMD Ferieadministration sikrer via snitfladen, at vedligeholdelse og ændringer i ferieloven kun foregår et sted. Samtidig sikrer snitfladen, at de forskellige saldi: ferie med løn, ferie uden løn og overført ferie bliver reduceret korrekt, samt at data bliver lagt rigtigt i tabellerne. 5.1 Sådan virker snitfladen: Det gælder generelt for nedenstående beskrivelser, at der er tale om lønmodtagere med ferieordning i timer. Er der tale om lønmodtagere med ferieordning i dage skal feltet FERIEDAGE_AFHOLDT udfyldes med antal enheder i stedet for feltet FERIETIMER_AFHOLDT. Almindelig ferieafholdelse med eller uden løntræk. KMD Opus Fravær og KMD Ferieadministration sørger for korrekt træk fra de forskellige saldi (ferie med og uden løn samt overført ferie) ud fra afholdelsesrækkefølgen, som er defineret i KLPs brugermodul. Der kan laves ferieafholdelser med løntræk. Der kan laves løntræk for hele ferieafholdelsen eller for dele af den. Der skal dog altid være en ferieafholdelse i forbindelse med løntrækket. Hvis der er løntræk, vil de indberettede enheder overstyre det automatiske udregnede løntræk. Hvis saldoen med løn efter en ferieafholdelse bliver mindre end nul, laves et automatisk løntræk. Der er ikke mulighed for at undgå dette løntræk, som vil blive lavet på alle ferieafholdelser, der resulterer i en saldo mindre end nul. Slet en indberettet ferie Hvis en ferieafholdelse ønskes slettes, sendes en record med samme lønnøgle (brugernummer, personnummer, ekstraciffer og aflønningsform) og samme FØRSTE_FERIEDAG som den ferieafholdelse, der skal slettes. Feltet FERIETIMER_AFHOLDT skal ikke udfyldes, da dette indikerer at ferien ønskes slettes. Ret en indberettet ferie Hvis en afholdt ferie skal rettes, sendes en record med samme lønnøgle (brugernummer, personnummer, ekstraciffer og aflønningsform) og samme FØRSTE_FERIEDAG som den ferieafholdelse der skal ændres. Feltet FERIETIMER_AFHOLDT udfyldes med de antal timer, ferieafholdelsen skal erstattes med. KMD Opus Fravær/KMD Ferieadministration sletter først den eksisterende ferieafholdelse og opretter derefter en ny ferieafholdelse med de nye data. Side 6

7 OBS! Denne måde at slette og rette på gør, at saldi med og uden løn samt overført ferie, altid vil blive håndteret korrekt og derfor kan tilbageskrives. For ovenstående funktioner gælder at FERIE_ART er udfyldt med FE for almindelig ferie. For ferieafholdelser for 6. ferieuge kan de samme funktioner som ved ferieafholdelser benyttes. Her skal FERIE_ART udfyldes med FF. Eks. på indberetninger af en almindelig ferieafholdelse: Felt navn Indtastning Kommentar INDIVIDTYPE 10 Skal altid udfyldes. NØGLE 102 Skal altid udfyldes. BRUGERNUMMER 0101 Skal altid udfyldes. PERSONNUMMER Skal altid udfyldes. ANS_FORHOLDS_NR 0 Skal altid udfyldes. AFLØNNINGSFORM 1 Skal altid udfyldes. FERIEOPTJENINGSÅR 2001 Kan være tomt. Udregnes automatisk af KMD Opus Fravær/KMD Ferieadministration ud fra FØRSTE_FERIEDAG FØRSTE_FERIEDAG Skal altid udfyldes. SIDSTE_FERIEDAG Ved slet og ret skal datoen være lig med den ferieafholdelse, der ønskes slettet eller rettet. Kan være tom. FERIETIMER_AFHOLDT Ved slet skal feltet være tomt, elles altid udfyldt hvis ferieordning i timer. Ved ret udfyldes med de timer, som ferieafholdelsen skal ændres til. FERIEDAGE_AFHOLDT FERIEARBEJDSDAGE STATUSKODE FERIETIMER_LØNTRÆK FFERIEDAGE_LØNTRÆK TF_KODE Ved ferieordning i dage skal feltet være tomt. Ved ferieordning i dage skal feltet være udfyldt efter samme regler som for feltet FERIETIMER_AFHOLDT. Ved ferieordning i timer kan feltet være (må aldrig være ). Hvis feltet udfyldes med , udregnes antal dage automatisk af KMD Opus Fravær/KMD Ferieadministration. Hvis ferieordning er i timer og feltet er udfyldt, overstyrer de indberettede enheder den automatiske udregning af dagene. Kan være tomt. Udregnes automatisk af KMD Opus Fravær/KMD Ferieadministration. Kan være tomt. Sættes automatisk af KMD Opus Fravær/KMD Ferieadministration. Kan være tomt. Udregnes evt. automatisk af KMD Opus Fravær/ KMD Ferieadministration. Kan være tomt. Udregnes evt. automatisk af KMD Opus Fravær/KMD Ferieadministration. Kan være tomt. Hvis TF-koden er udfyldt bruges denne TF-kode, elles udfyldes feltet automatisk af KMD Opus Fravær/KMD Ferieadministration. 4. ciffer findes altid af KMD Opus Fravær/KMD Ferieadministration. Side 7

8 FERIE_ART FE Skal altid udfyldes. Side 8

9 6. Beskrivelse af inddata til feriesnitfladen INDDATA (indeholder oplysninger om ferieafholdelsen). Ud fra disse data udfyldes felter i KMD Opus Fravær/KMD Ferieadministration. 6.1 Input til KMD Opus Fravær/KMD Ferieadministration Der afleveres et datasæt med oplysninger om ferieafholdelser. Datasættet skal indeholde følgende oplysninger i char-format: 1. Header-record indeholdende dato og en beskrivelse af, hvorfra data kommer (DI74501N) INDIVIDTYPE CHAR (2) indhold: 01 NØGLE CHAR (3) Indhold: xxx (nummer udleveres af KMD) DATO CHAR (10) format: åååå-mm-dd BESKRIVELSE CHAR (30) indhold: Ferieafholdelser til KMD fra xxxxxxxxxx 2. Derefter datarecords med følgende indhold: (DI74510N) INDIVIDTYPE CHAR (2) indhold: 10 NØGLE CHAR (3) format: 999 BRUGERNUMMER CHAR (4) format: foranstillet 0 PERSONNUMMER CHAR (10) ANS_FORHOLD_NR CHAR (1) AFLØNNINGSFORM CHAR (1) FERIEOPTJENINGSÅR CHAR (4) FØRSTE_FERIEDAG CHAR (10) format: åååå-mm-dd SIDSTE_FERIEDAG CHAR (10) format: åååå-mm-dd FERIETIMER_AFHOLDT CHAR (6) format: (hundrede-dele timer uden komma) FERIEDAGE_AFHOLDT CHAR (6) format: (hundrede-dele dage uden komma) FERIEARBEJDSDAGE CHAR (6) format: (hundrede-dele dage uden komma) STATUSKODE CHAR (2) indhold: VE, AH, VA, VU, OT FERIETIMER_LØNTRÆK CHAR (6) format: (hundrede-dele timer uden komma) FERIEDAGE_LØNTRÆK CHAR (6) format: (hundrede-dele dage uden komma) TF-KODE CHAR (3) (999) FERIE_ART CHAR (2) indhold FE (alm. ferie) eller FF (feriefridagstimer) 3. En slut-record: (DI74599) INDIVIDTYPE CHAR (2) indhold: 99 NØGLE CHAR (3) Indhold: xxx (nummer udleveres af KMD) Side 9

10 6.2 Validering og behandling af inputdata: KMD Opus Fravær/KMD Ferieadministration validerer modtagne data. Behandling af data: Hvis data ikke afvises opdateres ferieafholdelser i KMD Opus Fravær eller KMD Ferieadministration. KMD Opus Fravær/KMD Ferieadministration foretager ingen sortering. Transaktionerne bliver behandlet i den orden, de bliver afleveret. Der er ingen afhængighed til lønkørslen. Dvs. at lønkørslen køres uafhængigt af, om transaktioner til KMD Opus Fravær og KMD Ferieadministration via ovenstående snitflade er kommet på plads. Side 10

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q)

KMD Opus Økonomi. Snitfladebeskrivelse for. indberetning af posteringer til. KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) KMD Opus Økonomi Snitfladebeskrivelse for indberetning af posteringer til KMD s økonomisystem (KMD Opus Økonomi) (GJ510001Q) 25.11.2014 KMD 2002. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er ophavsretligt

Læs mere

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405.

Når denne opdatering er indlæst, skal (0690) 'Konverteringskørsler' udføres for system 405. ASPECT4 HRM Releaseniveau 4.6.01 Opdatering 58971 frigivet pr. 24/3-15 Denne opdatering løfter ASPECT4 HRM til niveau 4.6.01, og forudsætter, at niveau 4.5.01 er installeret. Dette kan kontrolleres via

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013

Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger. KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 6 Snitfladebeskrivelse for SR78685 KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger KMD Aktiv Version 7.6, 12.11.2013 Snitfladebeskrivelse KMD Aktiv Bevillingsoplysninger til Jobcenterløsninger Indholdsfortegnelse

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015

Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger. KMD Udbetaling. GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Snitfladebeskrivelse for Service Straksudbetalinger KMD Udbetaling GF415001Q Version 1.1, 02.02.2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 3 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Staben Social og Sundhed Varde Kommune 2008 Ver. 1.2 Sidst opdateret 16. december 2009 Side 1 af 31 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning...

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering.

For at ændre en eksisterende registrering kan man dobbeltklikke på den eller trykke ENTER på en valgt registrering. Daglig brug Vedligehold af registreringer Når CompuClock startes kan man åbne vinduet for de registreringer der er blevet registreret i systemet. Her opsamles alle registreringer vedrørende arbejdstid

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Vejledning til KMD Vagtplan

Vejledning til KMD Vagtplan Vejledning til KMD Vagtplan Udarbejdet af Social og Sundhedsafdelingen Varde Kommune 2008-2015 Ver. 1.3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 4 1. Rulleplan... 5 Oprettelse af ny rulleplan...

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører

Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK-2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu CVR-nr. 20016175 Overførselsservice Vejledning for betalingsafsendere og dataleverandører P. 1-53

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 201202

Løn og Personale. Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret. Side 1. Copyright: Naddon version 201202 Løn og Personale Microsoft Dynamics NAV 2009 R2 Rollebaseret Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist, hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

Snitfladebeskrivelse for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk Snitfladebeskrivelse for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19.05.2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk

08. august 2013. Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 08. august 2013 Brugervejledning til Driftsstoette.lbf.dk 1 Indholdsfortegnelse: Ved at klikke med musen på et punkt i indholdsfortegnelsen kan man komme til det ønskede punkt i vejledningen. 1. Indledning....

Læs mere

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4

Regnskab... 3. Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3. Regnskabsparametre... 3. Regnskab standard... 4 Regnskab... 3 Før regnskab opdateres eller tages i brug (Opsætning)... 3 Regnskabsparametre... 3 Regnskab standard... 4 Hent model (1.75/1.80 -> 1.85) (afsnit 4.1.3 er kun relevant for kunder med modeller

Læs mere

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem

3456.78. MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 3456.78 123456 MANUAL TIL Vvs-katalogets administrationssystem 10. august 2012 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du nemt i gang Side 5 Find frem til en vare Hierarkisøgning Side 6 Avanceret søgning

Læs mere

Det Centrale Personregister

Det Centrale Personregister Side 1 UDTRÆKSVEJLEDNING FOR PRIVATE BRUGERE Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 3 GENERELT OM UDTRÆK Beskriver kort hvad udtræk er. Side 6 GENERELT OM STATUSUDTRÆK Beskriver hvad et statusudtræk er. Side

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige

Håndbog i elektronisk fakturering. for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige 17 INDHOLD Elektronisk fakturering fra 1. februar 2005 3 Nye oplysninger på regningen Husk altid EAN-nummeret! 4 Elektroniske regninger

Læs mere

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER HVORFOR KULTUNAUT? Kultunaut er Danmarks største online portal for arrangementer og er implementeret og brugt af en lang række

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Håndbog i elektronisk fakturering

Håndbog i elektronisk fakturering Håndbog i elektronisk fakturering for dig der sælger til det offentlige Håndbog i elektronisk fakturering giver svar på: Hvordan laver man en elektronisk regning? Hvilke nye oplysninger skal med på regningen?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 0

Indholdsfortegnelse. Side 0 Quickguide Indholdsfortegnelse 1. Navigering i MinTid - generel beskrivelse... 1 2. Fanen MinTid... 2 3. Fanen Ønsker... 3 3.1 Generelt om ønsker... 3 3.2 Se dine ønsker og afdelingens behov... 6 3.3

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere