Bilag 3A.6 Integrationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.6 Integrationer"

Transkript

1 Bilag 3A.6 Integrationer Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE INTEGRATIONSBESKRIVELSER INDLEDNING NEMREFUSION BERIGET GRUNDDATA KMD UDBETALING SKAT EINDKOMST ATP ERP KMD KMF KMD INDKOMST FORSIKRINGSREGISTER HOS STATENS ADMINISTRATION FJERNPRINT BARSEL.DK BARSELUDLIGNING FOR SELVSTÆNDIGE BESKÆFTIGELSESMINISTERIET/STAR RAPPORTERING DANMARKS STATISTIK RAPPORTERING SKAT RAPPORTERING ATP AFSTEMNING ATP DATAWAREHOUSE ATP IDM & IDP NEMLOG-IN BORGER.DK Bilag 3A.6 Integrationer Side 1 af 40 1

3 3.21 SAGS- OG DOKUMENTINDEKS YDELSESINDEKS STATENS ARKIVER POSTHÅNDTERING Bilag 3A.6 Integrationer Side 2 af 40 2

4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.6 Integrationer Side 3 af 40 3

5 2 Indledning 2.1 Bilagets formål og opbygning I dette bilag leveres uddybende information om de integrationer, som Leverandøren skal etablere fra. I bilaget fremgår integrationsr for alle de integrationer, der er præsenteret på systemkonteksten i bilag 3A (Behovsopgørelse). 2.2 Relation til øvrigt materiale Bilaget er en del af Behovsopgørelsen og skal ses i sammenhæng med bilag 3, 3A og øvrige underbilag til 3A. Bilag 3A.6 Integrationer Side 4 af 40 4

6 3 Integrationsr 3.1 Indledning Dette afsnit indeholder integrationsr for alle de integrationer, som skal etableres fra, jf. systemkonteksten i Bilag 3A (Behovsopgørelse). I det følgende vil hver integration blive beskrevet ud fra en fast struktur indeholdende nedenstående informationer: Integrationsnavn/ID Formål med integrationen Hvilke data flyder over integrationen Forventet volumen (frekvens, datamængder) angivet ud fra forretningsmæssige behov Reference til løsningsflows som indeholder integrationen Reference til produkt-/snitflade Integrationerne vil blive beskrevet på et logisk niveau, og der vil således ikke nødvendigvis være en 1-1 relation mellem integrationsrne i det følgende og de faktiske metoder/services, som skal anvendes. I flere tilfælde vil en integration således dække over kald af flere forskellige services. F.eks. vil en integration til SKAT til hent af skattekort kunne dække over både opsætning af abonnement på personens skattekort og hent af skattekort oplysninger. Det vil være op til leverandøren at oversætte de forretningsmæssige krav til integrationerne til en konkret anvendelse af konkrete tekniske snitflader, ud fra hvad der er mest hensigtsmæssigt i. De mulige tekniske snitflader på de tilstødende systemer vil være beskrevet i separate underbilag eller via referencer til eksterne r. Systemkonteksten er illustreret på Figur 1. Bilag 3A.6 Integrationer Side 5 af 40 5

7 Figur 1: Systemkonteksten for. Diagrammet viser alle de systemer, som skal integrere til. Figuren viser ikke infrastruktur-komponenter men udelukkende applikationer på logisk niveau. Bilag 3A.6 Integrationer Side 6 af 40 6

8 3.2 NemRefusion BNRE1 Hent indberetninger fra NemRefusion BNRE1 NemRefusion NemRefusion er indberetningsløsningen på virk.dk, hvor selvstændige, virksomheder og a-kasser kan anmelde fravær og ansøge om refusion af udbetalt løn under barsel og sygdom. I Forretningsløsningen anvendes NemRefusion i forhold til selvstændige, virksomheder og a-kassers indberetninger og ansøgninger om refusion. NemRefusion benyttes både som bruger- og systemgrænseflade. KOMBIT ejer NemRefusion systemet. Formål med Afhentning af indberetninger fra NemRefusion. integrationen Kommunikationsmønst forespørger NemRefusion om der er nye er indberetninger til afhentning. NemRefusion returnerer eventuelle nye indberetninger. Data fra til Søgeparametre der angiver hvilke indberetninger, der ønskes afhentet. Data fra Alle ikke-tidligere-afhentede indberetninger, der overholder til søgekriterierne. afhenter indberetninger med jævne mellemrum henover dagen, f.eks. hvert 10. minut. Der modtages månedligt indberetninger vedrørende barsel og pasning af alvorligt syge børn se statistik her: Det forventes at antallet vil falde, når det bliver muligt at ansøge fremadrettet. Løsningsflows hvor LF - Barsel - Udfyld indberetning - virksomhed LF - Barsel - Håndter løbende ændring - virksomhed Snitflade Nuværende snitflade er beskrevet her: er/kommunale-fag--og-esdh-systemer.aspx Der forventes dog ændringer til denne snitflade se nedenfor. Bilag 3A.6 Integrationer Side 7 af 40 7

9 BNRE1 Hent indberetninger fra NemRefusion Snitfladens tilstand på Eksisterende snitflade som i dag fungerer op imod KMD s udbudstidspunktet systemer og er fælles for sygedagpenge og barseldagpenge. Der implementeres løbende optimeringer af NemRefusion herunder også ændringer til snitfladen. Lovgivningsarbejde omkring sygedagpenge og barseldagpenge er undervejs og vil påvirke NemRefusion brugergrænseflade og snitflade. NemRefusion har et testmiljø, hvori der skal foretages tilslutningstest. BNRE2 Opdater indberetning på NemRefusion BNRE2 NemRefusion Se BNRE1. Se BNRE1. Formål med Opdatering af indberetninger på NemRefusion med integrationen sagsbehandlingsresultater og udbetalingsspecifikationer. Kommunikationsmønst sender en indberetningsopdatering til NemRefusion. er NemRefusion kvitterer for opdateringen. Data fra til En indberetning opdateret med udbetalingsspecifikationer og/eller sagsbehandlingsresultater, herunder afvisninger, rettelser, meddelelser og sagsbehandlingsstatus. Data fra Et kvitteringssvar. til Hver gang der skal foretages en udbetaling til virksomheden, samt hver gang en indberetning skal opdateres med et sagsbehandlingsresultat. Opdateringerne skubbes ud til NemRefusion løbende henover dagen. Månedligt sendes ca opdateringer af udbetalingsinformationer efter den ugentlige generering af udbetalingsanmodninger. Derudover sendes en eller flere statusopdateringer pr. modtaget indberetning (se indberetningsstatistikken under BNRE1). Bilag 3A.6 Integrationer Side 8 af 40 8

10 BNRE2 Opdater indberetning på NemRefusion Løsningsflows hvor LF - Barsel - Udfyld indberetning - virksomhed LF - Barsel - Håndter løbende ændring - virksomhed LF Barsel Opret/opdater ansøgning LF Barsel Afgør ansøgning LF Barsel Vurder økonomisk effektueringsplan LF Udbetaling Håndter udbetaling virksomhed 10.x.1.2 Snitflade Nuværende snitflade er beskrevet her: er/kommunale-fag--og-esdh-systemer.aspx Snitfladens tilstand på Se BNRE1. udbudstidspunktet NemRefusion har et testmiljø, hvori der skal foretages tilslutningstest. 3.3 Beriget Grunddata BBGD1 Hent person, virksomhed el. myndighed fra Beriget Grunddata BBGD1 Beriget Grunddata Støttesystem, som indeholder og leverer oplysninger om personer, virksomheder og myndigheder, samt relationer imellem disse. Oplysningerne inkluderer bl.a. personoplysninger fra CPR og virksomhedsoplysninger fra CVR. Beriget Grunddata tildeler alle personer og virksomheder et unikt ID, således at systemet også kan håndtere personer uden et cpr.nr (f.eks. udenlandske børn). anskaffes af ATP. Formål med Levering af opdaterede person-, virksomheds- og integrationen myndighedsdata. Bilag 3A.6 Integrationer Side 9 af 40 9

11 BBGD1 Hent person, virksomhed el. myndighed fra Beriget Grunddata Kommunikationsmønst Beriget grunddata understøtter to forskellige er kommunikationsmønstre: a) Replikering: opsætter abonnement på de personer, virksomheder og myndigheder, som det ønsker data for. Data for disse interessenter leveres derefter til systemet i en daglig replikering hver gang der er ændrede data. Alternativt kan ændringerne kommunikeres til via hændelsesbeskeder. b) Opslag: henter data fra Beriget Grunddata, når der er brug for data, som endnu ikke er modtaget i en replikering. Data fra til Identifikation af personen, virksomheden eller myndigheden, som der ønskes data for. Data fra Data for personen, virksomheden eller myndigheden inklusive til relationer. Hver gang skal benytte data for en person, virksomhed eller myndighed, det ikke allerede kender, eller der er sket opdateringer til personen, virksomheden eller myndigheden i Beriget Grunddata. Der forventes årligt at skulle håndteres nye sager for ca nye børn og ca forældre. For hver person (nye såvel som eksisterende i systemet) modtages ca. 1-2 opdateringer om året i gennemsnit. For virksomheder er der samlet set sager på ca virksomheder. Løsningsflows hvor LF - Barsel - Afgør ansøgning LF - Barsel - Håndter løbende ændring - person LF - Barsel Håndter løbende ændring - virksomhed Snitflade Informationsmodellen for Beriget Grunddata beskriver informationerne i Beriget Grunddata og dermed hvilke data, der kan hentes fra systemet se bilag 3A.4 (Begrebs- og informationsmodeller). Snitflade og -specifikation tilgår senere, jævnfør bilag 1 (Tidsplan). Snitfladens tilstand på Beriget grunddata er under anskaffelse. udbudstidspunktet Beriget Grunddata kommer til at udstille et testmiljø. Bilag 3A.6 Integrationer Side 10 af 40 1

12 3.4 KMD Udbetaling BKUD1 Udbetalingsanmodninger til KMD Udbetaling BKUD1 KMD Udbetaling Et udbetalingssystem som modtager udbetalingsanmodninger fra flere andre systemer og sikrer, at disse udbetalingsanmodninger effektueres. Der udbetales til NemKonto for både personer og virksomheder. Alle udbetalinger i barseldagpengeløsningen effektueres via KMD Udbetaling. KMD har udviklet, vedligeholder og drifter løsningen. Formål med Udbetaling af dagpenge og refusion til personer og integrationen virksomheder. Kommunikationsmønster leverer udbetalingsanmodninger til KMD Udbetaling. Data fra til Udbetalingsanmodninger der skal effektueres. Data fra Ingen til En gang om ugen. Virksomheder vil få udbetalt refusion første udbetalingskørsel efter at UDK har registreret lønudbetalingen i eindkomst (typisk 2. torsdag i måneden). Personer vil få udbetalt dagpenge sidste torsdag i måneden og udbetalingsanmodninger skal overføres tids nok til at denne udbetaling kan gennemføres. Korrektioner og udbetalinger for perioder bagud i tid håndteres løbende i de øvrige uger. Til personer udbetales månedligt udbetalinger, hvor de ligger i den store dagpengeudbetalingsuge sidst på måneden. Til virksomheder udbetales månedligt udbetalinger, hvoraf hovedparten forventes at ligge i den store refusionsudbetalingsuge, typisk 2. uge i måneden. Løsningsflows hvor LF - Udbetaling - Håndter udbetaling - person 10.x.1.1 LF - Udbetaling - Håndter udbetaling - virksomhed 10.x.1.2 Snitflade Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd Udbetaling Produkt.pdf Beskrivelse af snitflade til overførsel af udbetalingsanmodninger: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd Udbetaling - Snitflade - Udbetalingsanmodninger - GF200001Q v pdf Bilag 3A.6 Integrationer Side 11 af 40 1

13 BKUD1 Udbetalingsanmodninger til KMD Udbetaling Snitfladens tilstand på Eksisterende kommerciel snitflade. udbudstidspunktet KMD stiller testmiljøer til rådighed for integrationen som beskrevet i udfasningsassistance-aftalen med KMD se 3.5 SKAT eindkomst BSKE1 Rekvirer eskattekort fra eindkomst BSKE1 eindkomst SKAT s indkomstsystem der udstiller følgende funktioner: Abonnementssystem til udsendelse af eskattekortet Filindberetning af indkomstoplysninger Udstilling af indkomstoplysninger SKAT Formål med integrationen Rekvirering af skattekort på personer, der skal modtage barseldagpengeudbetalinger. Kommunikationsmønster Rekvirering af eskattekortet foregår ud fra følgende mønster: 1. opsætter abonnement på en person ved indsendelse af ansættelsesoplysninger til eindkomst. 2. henter nye/opdaterede skattekort for de personer, der abonneres på. 3. Abonnement tilrettes evt. ved indsendelse af tilrettede ansættelsesoplysninger. F.eks. afsluttes et abonnement ved at der indsendes en fratrædelsesdato. Data fra til Skattekortrekvisitioner i form af ansættelsesoplysninger for de personer, der ønskes skattekortoplysninger for. Data fra Skattekort til indsender rekvisitioner og afhenter skattekort dagligt. Der er ca nye personer, der modtager dagpenge hver måned, for hvem der skal rekvireres skattekort. Dertil kommer ændringer til eksisterende abonnementer, samt hent af opdaterede skattekort. Bilag 3A.6 Integrationer Side 12 af 40 1

14 BSKE1 Rekvirer eskattekort fra eindkomst Løsningsflows hvor LF - Udbetaling - Håndter udbetaling - person 10.x.1.1 Snitflade Vejledning vedrørende eskattekortet: Vejledninger vedrørende teknisk opkobling: Snitfladens tilstand på Eksisterende standard snitflade. udbudstidspunktet Eksternt testmiljø er til rådighed. BSKE2 Indberet til eindkomst BSKE2 eindkomst Se BSKE1 Se BSKE1 Formål med Indberetning af udbetalt barseldagpenge og indeholdt A-skat, integrationen ATP, m.m. Kommunikationsmønster Indberetning foregår ud fra følgende mønster: 1. indsender indberetninger om personlig indkomst og indeholdt A-skat. 2. henter kvitteringer/fejlmeddelelser fra eindkomst. Data fra til Indberetninger Data fra Sum-kvittering og eventuelt fejl- og advismeddelelser til Der indberettes sidste hverdag i måneden. Efterfølgende rettelser til tidligere indberetninger sendes ugentligt. Der er månedligt ca dagpengemodtagere, som der skal indberettes for. Løsningsflows hvor LF - Udbetaling - Håndter udbetaling - person 10.x.1.1 Bilag 3A.6 Integrationer Side 13 af 40 1

15 BSKE2 Indberet til eindkomst Snitflade Indberetningsvejledning eindkomst: Vejledning vedrørende uddataformater i eindkomst: Teknisk vejledning til eindkomst: Vejledninger vedrørende teknisk opkobling: Snitfladens tilstand på Eksisterende standard snitflade. udbudstidspunktet Eksternt testmiljø er til rådighed. 3.6 ATP ERP BERP1 Posteringer til ERP BERP1 ATP ERP ATP ERP er et Business support system, hvori ATP håndterer områderne økonomi og HR. På økonomiområdet håndteres internt og eksternt regnskab, og hertil modtages løbende posteringsinformationer fra alle fagsystemer samt udbetalingssystemet og opkrævningssystemet. ATP ERP er baseret på SAP FI/CO. ATP ERP driftes og vedligeholdes af ATP IT. Formål med Vedligehold af regnskab for barseldagpenge i ATP ERP. integrationen Kommunikationsmønster overfører posteringsinformationer til ATP ERP. Data fra til Posteringsinformationer på enkeltposteringsniveau. Data fra Ingen til overfører posteringsinformationer ugentligt. Der foretages månedligt ca udbetalinger, som der skal foretages korrekt bogføring af. Løsningsflows hvor LF - Udbetaling - Håndter udbetaling - person 10.x.1.1 LF - Udbetaling - Håndter udbetaling - virksomhed 10.x.1.2 Bilag 3A.6 Integrationer Side 14 af 40 1

16 BERP1 Posteringer til ERP Snitflade Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/atp ERP - Produkt.pdf Beskrivelse af snitflade til overførsel af posteringer: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/atp ERP - Snitflade - Krav til leverance-systemernes bogførings-records.pdf Snitfladens tilstand på Eksisterende snitflade. udbudstidspunktet Der findes et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) for ATP ERP. 3.7 KMD KMF BKMF1 Træk af kommunal medfinansiering BKMF1 KMD KMF (Kommunal MedFinansiering) KMD-system som benyttes, hvor der er ydelser, der skal finansieres delvis af staten og delvis af kommunerne. Kommunernes andel af ydelserne kommunikeres til kommunernes udbetalings- og økonomisystemer (KMD Udbetaling) via denne komponent. For barseldagpenge benyttes KMF en til at trække kommunernes andel af udbetalinger vedrørende pasning af alvorligt syge børn. KMD har udviklet, vedligeholder og drifter løsningen. Formål med Træk af kommunernes andel af udbetalte ydelser. integrationen Kommunikationsmønster overfører posteringsoplysninger til KMD KMF. KMD KMF kvitterer for modtagelsen. Data fra til Oplysninger om kommunernes andel af de udbetalinger, der skal finansieres delvist af kommunen. Oplysninger sendes på enkeltposteringsniveau. Data fra Kvittering til Ugentligt i forbindelse med hver udbetalingskørsel. Pasning af alvorligt syge børn involverer månedligt udbetalinger til ca personer og virksomheder; hver med minimum én udbetaling, der skal trækkes via KMF en. Bilag 3A.6 Integrationer Side 15 af 40 1

17 BKMF1 Træk af kommunal medfinansiering Løsningsflows hvor LF - Udbetaling - Håndter udbetaling - person 10.x.1.1 Snitflade Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd KMF Produkt.pdf Snitflade: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd KMF - Snitflade - ID pdf Snitfladens tilstand på Der er i dag en KMD-intern snitflade mellem KMD KMF og udbudstidspunktet KMD s fagsystemer. Snitfladen etableres i en ekstern version som en del af udfasningsassistancen fra KMD. KMD stiller testmiljøer til rådighed for integrationen som beskrevet i udfasningsassistance-aftalen med KMD se 3.8 KMD Indkomst BKIK1 Indkomstoplysninger fra eindkomst og årsopgørelse BKIK1 KMD Indkomst KMD Indkomst udstiller indkomstdata fra flere forskellige kilder, herunder SKAT eindkomst og SKAT s Årsopgørelse. Disse data udstilles dels i en brugergrænseflade til kunderådgiverne og dels i en systemgrænseflade. KMD har udviklet, vedligeholder og drifter løsningen. Formål med Hent af indkomstdata for personer og selvstændige til brug for integrationen tilkendelser og udbetalingskontroller. Kommunikationsmønster sender en forespørgsel efter indkomstdata til KMD Indkomst. KMD Indkomst returnerer de fundne indkomstdata. Data fra til En specifikation af hvilke indkomstdata, der ønskes; herunder for hvilken person, og om der ønskes data fra eindkomst eller fra årsopgørelsen. Data fra De fundne indkomstdata som stammer enten fra eindkomst til eller fra årsopgørelsen. Indkomstdata hentes løbende i forbindelse med behandling af ansøgninger og ændringer hertil. Endvidere hentes indkomstdata fra eindkomst i fm. klargøring af udbetalinger til de ugentlige udbetalingskørsler. Bilag 3A.6 Integrationer Side 16 af 40 1

18 BKIK1 Indkomstoplysninger fra eindkomst og årsopgørelse Årsopgørelsesoplysninger hentes årligt for ca selvstændige. eindkomstdata hentes månedligt for ca personer i forbindelse med klargøring af udbetalinger, og for ca personer i forbindelse med behandling af ansøgninger (se også NemRefusion-statistik under BNRE1). Løsningsflows hvor LF - Barsel - Afgør ansøgning LF - Barsel - Håndter løbende ændring - person LF - Barsel - Håndter løbende ændring - virksomhed LF - Barsel - Vurder økonomisk effektueringsplan Snitflade Produkt: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd Indkomst Produkt.pdf Snitflade: Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/kmd Indkomst - Snitflade - Indkomstgrænseflade - ID190 - P v003.pdf Snitfladens tilstand på Der er i dag en KMD-intern snitflade mellem KMD Indkomst og udbudstidspunktet KMD s fagsystemer. Under klippekortprojektet etableres en eksternt tilgængelig snitflade på KMD Indkomst, som skal tillade ikke-kmd-systemer at få fat i indkomstoplysninger fra KMD Indkomst. Klippekortprojektet drives af KOMBIT, og der kan læses mere om det her: KMD stiller testmiljøer til rådighed for integrationen som beskrevet i udfasningsassistance-aftalen med KMD se 3.9 Forsikringsregister hos Statens Administration BFSA1 Opdateringer fra forsikringsregister for selvstændige erhvervsdrivende BFSA1 Forsikringsregister hos Statens Administration Statens Administration administrerer en sygedagpengeforsikring for selvstændige erhvervsdrivende, som også dækker ved barsel. Se evt. Forsikringsregisteret holder oplysninger om hvilke virksomheder/selvstændige, der er forsikret i forhold til barsel. For Barsel benyttes oplysningerne i forsikringsregisteret til beregning af barseldagpengesatsen. Statens Administration Bilag 3A.6 Integrationer Side 17 af 40 1

19 BFSA1 Opdateringer fra forsikringsregister for selvstændige erhvervsdrivende Formål med Vedligehold af s kendskab til forsikringsoplysninger i integrationen forsikringsregisteret for selvstændige erhvervsdrivende. Kommunikationsmønster Fra forsikringsregisteret hos Statens Administration sendes et datasæt med alle opdateringer til forsikringsregisteret siden sidste forsendelse. Datasættet afleveres til. Data fra til Alle ændrede forsikringsoplysninger, herunder tilmeldinger og satser. Data fra Ingen til Opdateringer sendes en gang om ugen. Der modtages ca opdateringer i den ugentlige forsendelse. Løsningsflows hvor LF - Barsel - Afgør ansøgning LF - Barsel - Håndter løbende ændring - person LF - Barsel - Håndter løbende ændring - virksomhed LF - Barsel - Håndter indgående automatisk genererede hændelser Snitflade Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/statens Administration FO-register - Snitflade - Opdateringer til FO-register.pdf Snitfladens tilstand på Eksisterende snitflade. udbudstidspunktet Muligheder omkring test af datamodtagelsen skal aftales med Statens Administration Fjernprint BFPR1 Send besked via Fjernprint BFPR1 Fjernprint Den fællesoffentlige Fjernprintløsning, som er under etablering af Digitaliseringsstyrelsen. Fjernprintløsningen er en output-management løsning, der automatisk sørger for forsendelse til digital post (hvis muligt) og ellers til fysisk post. For fysisk post håndteres også print, kuvertering og forsendelse. Fjernprint leveres af Strålfors på vegne af Digitaliseringsstyrelsen. Bilag 3A.6 Integrationer Side 18 af 40 1

20 BFPR1 Send besked via Fjernprint Formål med integrationen Afsendelse af beskeder til personer og virksomheder enten via digital post eller fysisk post. Kommunikationsmønster Forsendelse af beskeder følger nedenstående overordnede kommunikationsmønster: 1. afsender beskeder enten som masseforsendelse eller enkeltforsendelse. 2. henter forsendelseskanal og forsendelsesstatus via opslag i log. Data fra til Beskeder i form af en PDF-fil og tilhørende metadata som muliggør forsendelse som både digital og fysisk post. Beskederne skal indeholde identifikation af fagsystem og dokument dels som metadata og dels som QR-kode, således at det ved modtagelse af et tilhørende svar (enten via digital post eller en returneret blanket/brev) vil være muligt at identificere både fagsystem og tilknyttet sag. Data fra til Oplysninger fra forsendelsesloggen herunder forsendelseskanal (fysisk/digital post) og forsendelsesstatus. Når der skal afsendes besked til personer eller virksomheder. Der afsendes ca. 1 mio. beskeder årligt. Løsningsflows hvor LF Barsel Opret/opdater ansøgning LF Barsel Håndter indgående automatisk genererede hændelser LF - Barsel - Håndter løbende ændring - person LF - Barsel - Håndter løbende ændring - virksomhed LF Barsel Afgør ansøgning LF Barsel Vurder økonomisk effektueringsplan Snitflade Information om den fællesoffentlige fjernprintløsning kan findes her: API: Post/Kom-godt-i-gang/Loesninger-ogteknik/Fjernprint/Vejledninger/~/media/Files/Digitalpost%20 mv/vejledninger%20og%20bilag/snitflader/stralfors%20con nect%20-%20system_til_system.ashx Snitfladens tilstand på Snitfladen er i drift og der er pt. ingen planlagte aktiviteter i udbudstidspunktet forbindelse med denne snitflade. Bilag 3A.6 Integrationer Side 19 af 40 1

21 BFPR1 Send besked via Fjernprint Strålfors Connect stiller testfunktionalitet til rådighed Barsel.dk BBDK1 Refusionsoplysninger til Barsel.dk BBDK1 Barsel.dk En barseludligningsfond der udligner udgiften til barsel imellem private virksomheder. Barsel.dk baserer sine udbetalinger på hvilke virksomheder, der har fået udbetalt refusion for løn under barsel. Barsel.dk administreres af ATP, som også vedligeholder de anvendte it-systemer. Formål med integrationen Levering af de oplysninger om refusionsudbetalinger, som Barsel.dk har behov for, for at kunne udbetale korrekt. Kommunikationsmønster Barsel.dk sender rekvisition af de ønskede oplysninger til, og returnerer derefter to datasæt med refusionsoplysninger. Data fra til Der sendes to datasæt: Refusionsudbetalinger til SE-numre omfattet af Barsel.dk: Alle ikke-tidligere sendte refusionsudbetalinger der matcher indholdet af rekvisitionsfilen. Refusionsudbetalinger til brug for kontrol på tværs : Alle ikke-tidligere sendte refusionsudbetalinger til virksomheder, der ikke er omfattet af Barsel.dk, men hvor refusionen vedrører et barn, hvortil der er knyttet andre refusioner, som er omfattet af Barsel.dk Data fra til Rekvisitionsfil indeholdende de arbejdsgivere, som er helt eller delvis omfattet af Barsel.dk, samt deres medlemsperiode. Ugentligt trigget af rekvisitionsfil fra Barsel.dk. Rekvisitionsfilen indeholder ca SE-numre. De afsendte filer indeholder samlet set i gennemsnit data for refusionsperioder; dog kan der i enkelte uger være op til refusionsperioder. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Snitflade Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/barsel.dk - Snitflade.pdf Bilag 3A.6 Integrationer Side 20 af 40 2

22 BBDK1 Refusionsoplysninger til Barsel.dk Snitfladens tilstand på Eksisterende snitflade. Snitfladen skal dog tilrettes til nyt udbudstidspunktet sagsbegreb i forbindelse med tilslutning til. ATP opererer med et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) og et pilotmiljø (præproduktionsmiljø) Barseludligning for selvstændige BBUS1 Udbetalingsoplysninger til Barselsudligning for selvstændige BBUS1 Barselsudligning for selvstændige En barseludligningsordning der udligner udgiften til barsel imellem selvstændige. Barseludligning for selvstændige baserer sine udbetalinger på hvilke selvstændige, der har fået udbetalt barseldagpenge fra Udbetaling Danmark. Barseludligning for selvstændige administreres af ATP. ATP Formål med integrationen Levering af de oplysninger, som BUS har behov for, for at kunne beregne og dermed udbetale korrekt. Kommunikationsmønster sender ugentligt en fil med data til BUS. Data fra til Oplysninger om alle nye eller ændrede udbetalinger til selvstændige, som er foretaget siden sidste dataafsendelse. Data fra til Ingen Filen sendes ugentligt. Hver måned modtager ca selvstændige dagpenge. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Snitflade Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/bus - Snitflade.pdf Snitfladens tilstand på til administration af BUS er under opbygning. udbudstidspunktet Snitfladen mellem BUS og den Eksisterende Løsning forventes at være fastlagt ved udgangen af ATP opererer med et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) og et pilotmiljø (præproduktionsmiljø). Bilag 3A.6 Integrationer Side 21 af 40 2

23 3.13 Beskæftigelsesministeriet/STAR rapportering BBMI1 Levering af dagpengeperioder til Beskæftigelsesministeriet/STAR BBMI1 STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Styrelse som hører under Beskæftigelsesministeriet. STAR beskæftiger sig med rammerne for arbejdsmarkedet og har bl.a. ansvaret for barselsorlov og Ferieloven. STAR har derfor brug for forskellige statistikker vedrørende barseldagpenge/refusion. Formål med integrationen Levering af oplysninger om barseldagpengesager til STAR. Kommunikationsmønster udtrækker data og afleverer dem til STAR. Data fra til Diverse oplysninger om dagpengeperioder herunder periodelængde, beløb udbetalt til henholdsvis arbejdsgivere og personer, tilkendelsesgrundlag, forlænget orlov, genoptaget arbejde m.m. Det er de samme oplysninger, der leveres til Danmarks Statistik. Data fra til Ingen Dataudtrækket genereres hver måned. Oplysninger om alle barseldagpengesager år til dato. Der forventes en årlig sagstilvækst på ca sager. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Snitflade Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/star - Snitflade - Barseldagpengeperioder.pdf Snitfladens tilstand på Eksisterende snitflade. Snitfladen skal dog tilrettes til nyt udbudstidspunktet sagsbegreb og informationsmodel i forbindelse med tilslutning til. Test af integrationen skal aftales med STAR. BBMI2 Levering af feriedagpengeopgørelse til Beskæftigelsesministeriet/STAR BBMI2 STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Se BBMI1. Formål med integrationen Levering af opgørelse over udbetalte barseldagpenge til brug for beregning af feriedagpenge. Kommunikationsmønster afleverer opgørelsen til STAR. Bilag 3A.6 Integrationer Side 22 af 40 2

24 BBMI2 Levering af feriedagpengeopgørelse til Beskæftigelsesministeriet/STAR Data fra til Liste over udbetalte barseldagpenge opgjort på personniveau. Data fra til Ingen Opgørelsen sendes en gang om året. Der er ca dagpengemodtagere om året. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Snitflade Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/star - Snitflade - Feriedagpengeopgørelse.pdf Snitfladens tilstand på Eksisterende snitflade. udbudstidspunktet Test af integrationen skal aftales med STAR. BBMI3 Levering af kortperiodestatistik til Beskæftigelsesministeriet/STAR BBMI3 STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Se BBMI1. Formål med integrationen Levering af statistik over barselsudbetalinger. Kommunikationsmønster genererer statistikken og afleverer den til STAR. Data fra til Statistik over barselsudbetalinger opgjort efter køn, jobstatus (selvstændig/lønmodtager m/u løn) og orlovstype. Data fra til Ingen Statistikken sendes hvert kvartal. N/a der er tale om en sammentalt statistik. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Snitflade Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/star - Snitflade - Kortperiodestatistik.pdf Snitfladens tilstand på udbudstidspunktet Eksisterende snitflade. Form og format for dataafleveringen skal dog ændres i forbindelse med tilslutning til. Test af integrationen skal aftales med STAR. BBMI4 Levering af fraværsstatistik til Beskæftigelsesministeriet/STAR BBMI4 Bilag 3A.6 Integrationer Side 23 af 40 2

25 BBMI4 Levering af fraværsstatistik til Beskæftigelsesministeriet/STAR STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Se BBMI1. Formål med integrationen Levering af statistik over fravær mere end 4 uger før forventet fødsel. Kommunikationsmønster genererer statistikken og afleverer den til STAR. Data fra til Statistik over fravær mere end 4 uger før forventet fødsel. Statistikken leverer oplysninger om udbetalinger opgjort henholdsvis for lønmodtagere med og uden løn samt for selvstændige erhvervsdrivende. Data fra til Ingen Statistikken sendes hvert kvartal. N/a der er tale om en sammentalt statistik. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Snitflade Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/star - Snitflade - Fraværsstatistik.pdf Snitfladens tilstand på Eksisterende snitflade. Form og format for dataafleveringen udbudstidspunktet skal dog ændres i forbindelse med tilslutning til. Test af integrationen skal aftales med STAR Danmarks Statistik rapportering BDST1 Levering af oplysninger til Danmarks Statistik BDST1 Danmarks Statistik Danmarks Statistik er den centrale myndighed for dansk statistik. Deres opgave er at indsamle, bearbejde og offentliggøre statistiske oplysninger om det danske samfund. Formål med integrationen Levering af oplysninger om barseldagpengesager til Danmarks Statistik. Kommunikationsmønster udtrækker data og afleverer dem til Danmarks Statistik. Data fra til Diverse oplysninger om dagpengeperioder herunder periodelængde, beløb udbetalt til henholdsvis arbejdsgivere og personer, tilkendelsesgrundlag, forlænget orlov, genoptaget arbejde m.m. Det er de samme oplysninger, som leveres til STAR. Bilag 3A.6 Integrationer Side 24 af 40 2

26 BDST1 Levering af oplysninger til Danmarks Statistik Data fra til Ingen 5 gange årligt. Oplysninger om alle barseldagpengesager år til dato. Der forventes en årlig sagstilvækst på ca sager. Løsningsflows med Er ikke afbildet på løsningsflow. forretningsmæssige krav til integrationen Snitflade Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/danmarks Statistik - Snitflade - Barseldagpengeoplysninger.pdf og Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/danmarks Statistik - Tekniske muligheder for leverance af data til Danmarks Statistik.pdf. Snitfladens tilstand på Eksisterende snitflade. Snitfladen skal dog tilrettes til nyt udbudstidspunktet sagsbegreb i forbindelse med tilslutning til. Test af integrationen skal aftales med Danmarks Statistik SKAT rapportering BSKR1 Refusionsrapport til SKAT BSKR1 SKAT SKAT varetager bl.a. opkrævning af skat fra virksomheder. SKAT har behov for at modtage oplysninger om hvilke virksomheder der har fået udbetalt hvor meget i barseldagpengerefusion. Formål med integrationen Levering af oplysninger om refusionsudbetalinger til SKAT til kontrolformål. Kommunikationsmønster afleverer dataene til SKAT. Data fra til Liste over refusioner til virksomheder udbetalt i det netop afsluttede kalenderår. Data fra til Ingen Årligt i januar måned. Der er i størrelsesordenen arbejdsforhold årligt. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Bilag 3A.6 Integrationer Side 25 af 40 2

27 BSKR1 Refusionsrapport til SKAT Snitflade Underbilag 3A.6a - Produkt og snitflader/skat - Snitflade Refusionsrapport.pdf Snitfladens tilstand på Eksisterende snitflade. udbudstidspunktet Ukendt ATP afstemning BAAF1 Afstemningsdata til ATP BAAF1 ATP s afstemningsenhed ATP s enhed der er ansvarlig for at sikre at regnskabsdata er korrekte og afstemt mellem systemerne. Enheden foretager afstemning af bogføringsdata for alle Udbetaling Danmarks systemer via egne værktøjer og systemer. Formål med integrationen Levering af data til brug for den regnskabsmæssige kontrol og afstemning. Kommunikationsmønster udtrækker data og afleverer dem på et ATP file share via ATP's integrationsplatform (se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Integrationsplatform Produkt v1.0.pdf). Data fra til Udtræk af posteringsdata på alle relevante tilstande/steps i pengestrømmen. Data fra til Ingen Afstemningsdata udtrækkes og afleveres med faste tidsintervaller. Endvidere kan en ATP-medarbejder med særlige rettigheder igangsætte et udtræk af specifikke afstemningsdata. Alle enkeltposteringer i en given periode på forskellige tidspunkter/tilstande i pengestrømmen skal kunne udtrækkes. Posteringerne knytter sig til de ca månedlige udbetalinger. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Snitflade Skal fastlægges i Afklaringsetapen, når realiseringen af pengestrømmene i er kendt. Bilag 3A.6 Integrationer Side 26 af 40 2

28 BAAF1 Afstemningsdata til ATP Snitfladens tilstand på Ny snitflade. udbudstidspunktet ATP s integrationsplatform findes i både et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) og et pilot- (præproduktions-) miljø ATP Datawarehouse BDWH1 Data til datawarehouse BDWH1 ATP s datawarehouse ATP s datawarehouse, som indsamler relevante data fra øvrige systemer og stiller disse til rådighed for ledelsesrapportering, statistik og ad hoc analyser. For Udbetaling Danmark benyttes systemet til ledelsesrapportering. Endvidere holdes heri datagrundlaget for Udbetaling Danmarks arbejde med Helhedsorienteret Kontrol. ATP Formål med integrationen At stille data fra til rådighed for de dataanalyser og rapporteringer, der sker i ATP s datawarehouse. Kommunikationsmønster skubber data til ATP. Data fra til Alle data i. Ved hver dataaflevering skal der dog kun leveres de data, der er nye eller ændrede siden sidste dataaflevering. Data fra til En gang om dagen. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Snitflade Udtrækket skal leveres i et standart format, som uden yderligere tilretning kan tilgås fra en SQL DataWarehouse løsning, fx en semikolonsepareret fil. Snitfladen skal fastlægges endeligt i Afklaringsetapen. Snitfladens tilstand på Datawarehouse har en snitflade mod Eksisterende Løsning. udbudstidspunktet Denne integration skal erstatte den nuværende snitflade. N/a Bilag 3A.6 Integrationer Side 27 af 40 2

29 3.18 ATP IdM & IdP BIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM BIDM1 ATP IdM og IdP (Identity Management og Identity Provider) En række systemer i ATP s sikkerhedsdomæne, som benyttes til administration af interne brugere og deres roller og rettigheder, samt autentifikation af de interne brugere. Fra systemerne gøres bruger- og rettighedsoplysninger tilgængelige for de øvrige it-systemer. Udbetaling Danmarks brugere, herunder kunderådgivere, administreres som en del af ATP s øvrige interne brugere, og de tildeles roller med rettigheder til fagsystemet via Identity Management-systemet. De interne brugere vil endvidere blive autentificeret via disse systemer. Som IdM-løsning anvendes produktet IBM Security Identity Manager (TIM). Derudover anvendes Windows AD, IBM TFIM og TAM. ATP Formål med integrationen får kendskab til de brugere og rolletildelinger, som vedligeholdes i ATP s IdM. Kommunikationsmønster ATP s IdM og IdP system understøtter forskellige metoder til udveksling af bruger- og rolle-/rettighedsoplysninger: a) ATP s IdM skubber oplysninger om alle brugere og deres rolletildelinger til s brugerdatabase. b) ATP s IdM og IdP leverer oplysninger om en brugers rolletildelinger i forbindelse med brugerens login. Der er forskellige teknologier i spil afhængigt af valgt metode se snitfladen. Data fra til s roller gøres tilgængelige for rolletildelingen i ATP s IdM i forbindelse med oprettelse og vedligehold af rollerne. Data fra til Brugere og deres tildeling af systemmæssige roller. Afhængigt af valgt kommunikationsmønster: a) Brugere og deres rolletildeling skubbes ud hver gang disse oprettes eller ændres i ATP s IdM. b) Rolletildeling leveres ved hvert login. ATP har ca interne brugere. Heraf skal ca. 150 have adgang til. Bilag 3A.6 Integrationer Side 28 af 40 2

30 BIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Snitflade Se n af ATP s sikkerhedsdomæne og de forskellige tilladte integrationsmuligheder i Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. Snitfladens tilstand på ATP s IdM er et eksisterende produkt som tilbyder en række udbudstidspunktet forskellige integrationsmekanismer, som også er implementeret mod en række andre systemer. Se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. BIDP1 Login via ATP s IdP BIDP1 ATP IdM og IdP Se BIDM1. ATP Formål med integrationen ATP s interne brugere har single-sign on med deres ATP windows login. Kommunikationsmønster Afhænger af valgt teknologi. Der kan være tale om både client side og server side integration. Data fra til Data fra til Brugerens identitet. Hver gang en ATP-bruger har brug for at logge på systemet. Der er ca. 150 ATP-brugere, heraf ca. 110 kunderådgivere som dagligt tilgår systemet. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Snitflade Se n af ATP s sikkerhedsdomæne og de forskellige integrationsmuligheder i Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. Snitfladens tilstand på ATP s IdM og IdP har mekanismer for Single sign-on udbudstidspunktet etableret mod flere andre systemer. Bilag 3A.6 Integrationer Side 29 af 40 2

31 BIDP1 Login via ATP s IdP Se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf NemLog-in BNLO1 Login til selvbetjening via NemLog-in BNLO1 NemLog-in Det offentlige log-in-fællesskab som bl.a. understøtter single sign-on mellem offentlige it-løsninger. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for løsningen. Formål med integrationen Autentifikation af personer i forbindelse med selvbetjening. Kommunikationsmønster Når en person vil tilgå de dele af selvbetjeningsløsningen, som kræver, at brugeren er logget ind, sender brugeren til NemLog-in. NemLog-in autentificerer brugeren og sender brugeren og brugeroplysninger tilbage til selvbetjeningsløsningen. Data fra til Data fra til Oplysninger om hvem brugeren er. Hver gang en person vil logge ind på Selvbetjeningsløsningen. Der forventes ca logins om året. Løsningsflows hvor LF - Barsel - Udfyld indberetning, person Snitflade Information om NemLog-in kan findes her: Tekniske krav og politikker for NemLog-in, som skal overholdes af alle medlemmer af den fællesoffentlige føderation: Snitfladens tilstand på Eksisterende snitflade. udbudstidspunktet NemLog-in har et integrationstestmiljø, hvori integrationstest skal foretages. Bilag 3A.6 Integrationer Side 30 af 40 3

32 3.20 Borger.dk BBOR1 Visuel integration i Borger.dk BBOR1 Borger.dk Borger.dk er borgernes samlede digitale indgang til den offentlige sektor. Det er ATP s strategi at udstille selvbetjeningsløsninger igennem Borger.dk. Borger.dk bliver leveret af Digitaliseringsstyrelsen og drives i et samarbejde mellem Staten, KL og Danske Regioner. Formål med integrationen Udstilling af selvbetjeningsløsningen på Borger.dk Kommunikationsmønster Der er tale om en client-side integration, hvor selvbetjeningsløsningen via brugerens browser integreres i Borger.dk. Data fra til Ingen. Der sendes dog registreringer af sidebesøg fra browseren til statistikopsamling på borger.dk. Data fra til Ingen N/a N/a Løsningsflows hvor LF - Barsel - Udfyld indberetning, person Snitflade Materiale vedrørende visuel integration i Borger.dk kan findes her: HTML-guide: Information vedrørende statistiksystem og tællerscript, kan findes her: https://www.borger.dk/formyndigheder/sider/statistiksystem.aspx https://www.borger.dk/sitecollectiondocuments/vejledning_ portalservices_v2%205_ pdf Snitfladens tilstand på Eksisterende standard snitflade. udbudstidspunktet Se https://www.borger.dk/formyndigheder/sider/udviklere.aspx 3.21 Sags- og dokumentindeks BSDI1 Udstil oplysninger i Sags- og dokumentindeks Bilag 3A.6 Integrationer Side 31 af 40 3

33 BSDI1 Udstil oplysninger i Sags- og dokumentindeks BSDI1 Sags- og dokumentindeks Formål med integrationen Kommunikationsmønster Data fra til Data fra til Sags- og dokumentindeks er en del af den fælles kommunale rammearkitekturs støttesystemer(rasts). Sags- og dokumentindeks indeholder metadata om Sager og dokumenter. Indekset medvirker til at skabe et tværgående overblik indenfor en myndighed. Indekset understøtter også et overblik på tværs af myndigheder. KOMBIT Udstille metadata om sager i et fælles register, så der kan dannes et overblik på tværs af systemer. Sags- og dokumentindekset benyttes til at udstille data til følgende systemer: KMD Sag, for at kunne vedligeholde et sags- og dokumentoverblik i KMD Sag. Kommunalt sygedagpengesystem til at tilgå oplysninger om Barseldagpengesager for borgere har en aktiv sygedagpenge sag. Kommunale overbliksystemer som skal kunne vise et sagsoverblik med Udbetaling Danmarkssager. Udbetaling Danmarks øvrige fagsystemer, som skal kunne danne et tværgående overblik. sender metadata om sager og dokumenter til Sags- og dokumentindekset, som kvitterer med henholdsvis en transport- og forretningskvittering. Efterfølgende skal opdateringen publiceres som en hændelse på beskedfordeleren. Metadata om Sager, journalnotater og dokumenter Formatet er baseret på henholdsvis OIO Sag og OIO Dokument. Se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader\rasts integrationsvilkår \Underbilag 6.A. Begrebs- og informationsmodel for Sags- og dokumentindeks Kvitteringer Ved sagsoprettelse, sagssletning og ændringer til metadata, som er udstillet i indekset, skal indekset opdateres. Bilag 3A.6 Integrationer Side 32 af 40 3

34 BSDI1 Udstil oplysninger i Sags- og dokumentindeks Ca opdateringer til sager om året Ca opdateringer til dokumenter om året Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Snitflade Snitflade tilgår ved RASTS Milepæl 1, se bilag 1 (Tidsplan). Snitfladespecifikation tilgår ved RASTS Milepæl 2, se bilag 1 (Tidsplan). Snitfladens tilstand på udbudstidspunktet Vilkår for integration til systemet: Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader\rasts integrationsvilkår\bilag 7. Vilkår for integration til støttesystemet Sags- og Dokumentindeks Snitflade er en del af KOMBIT s udbud af Rammearkitekturens støttesystemer (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen). KOMBIT udstiller teststubbe, og leverer kodeeksempler tilgængeligt efter RASTS Milepæl 3, se bilag 1 (Tidsplan). KOMBIT udstiller et testmiljø for sags- og dokumentindeks, testmiljøet vil være tilgængeligt efter RASTS Milepæl 4, se bilag 1 (Tidsplan). BSDI2 Hent oplysninger fra Sags- og dokumentindeks BSDI2 Sags- og dokumentindeks Se BSDI1 Se BSDI1 Formål med integrationen Indhente metadata om sager fra andre fagsystemer fra det fælles register, så der kan dannes et overblik på tværs af systemer. Kommunikationsmønster udsøger sager og/eller dokumenter; Sags- og dokumentindekset overfører metadata om sager, journalnotater og dokumenter. Data fra til Søgekriterier Bilag 3A.6 Integrationer Side 33 af 40 3

35 BSDI2 Hent oplysninger fra Sags- og dokumentindeks Data fra til Metadata om Sager, journalnotater og dokumenter. Formatet er baseret på henholdsvis OIO Sag og OIO Dokument. Se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader\rasts integrationsvilkår \Underbilag 6.A. Begrebs- og informationsmodel for Sags- og dokumentindeks. Ved visning af tværgående sagsoverblik for Udbetaling Danmarks sager Ved visning af tværgående sagsoverblik med kommunale sager Vedvisning af tværgående dokumentoverblik for Udbetaling Danmarks sager pr. år. Løsningsflows hvor Snitflade Snitfladens tilstand på udbudstidspunktet Er ikke afbildet på løsningsflow. Se BSDI1 Se BSDI1 Se BSDI Ydelsesindeks BYDI1 Udstil oplysninger i Ydelsesindeks BYDI1 Ydelsesindeks Ydelsesindeks er en del af den fælles kommunale rammearkitekturs støttesystemer. Ydelsesindeks indeholder metadata om Bevillinger, Ydelser og Udbetalinger. Indekset medvirker til at skabe et tværgående overblik indenfor en myndighed. Indekset understøtter også et overblik på tværs af myndigheder. KOMBIT Bilag 3A.6 Integrationer Side 34 af 40 3

36 BYDI1 Udstil oplysninger i Ydelsesindeks Formål med integrationen Udstille bevillinger og ydelser i Barseldagpengesager i et fælles register, så der kan dannes et overblik på tværs af systemer. Ydelsesindekset benyttes at udstille data til følgende systemer: KMD Sag, som vedligeholder et sags- og dokumentoverblik i KMD Sag. Kommunalt sygedagpengesystem, som tilgår oplysninger om Barseldagpengesager for borgere har en aktiv sygedagpenge sag. Kommunale overbliksystemer som skal kunne vise et sagsoverblik med Udbetaling Danmarkssager. Udbetaling Danmarks øvrige fagsystemer, som skal kunne danne et danne et tværgående overblik. Kommunikationsmønster overfører metadata Bevillinger, Ydelse og Udbetalinger. Ydelsesindekset kvitterer med henholdsvis en transport og forretningskvittering. Efterfølgende skal opdateringen publiceres som en hændelse på beskedfordeleren. Data fra til Metadata om Bevillinger, Ydelse og Udbetalinger Se Produkt- og snitflader\rasts integrationsvilkår \Underbilag 6.A. Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Data fra til Kvitteringer Ved bevillingsoprettelse, sletning af bevilling, udbetaling og ændringer til metadata, som er udstillet i indekset, skal indekset opdateres. Ca opdateringer om året Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Snitflade Snitflade tilgår ved RASTS Milepæl 1, se bilag 1 (Tidsplan). Snitfladespecifikation tilgår ved RASTS Milepæl 2, se bilag 1 (Tidsplan). Vilkår for integration til systemet: Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader\rasts integrationsvilkår\bilag 6. Vilkår for integration til støttesystemet Ydelsesindeks Bilag 3A.6 Integrationer Side 35 af 40 3

37 BYDI1 Udstil oplysninger i Ydelsesindeks Snitfladens tilstand på Snitflade er en del af KOMBIT s udbud af udbudstidspunktet Rammearkitekturens støttesystemer (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen) KOMBIT udstiller teststubbe, og leverer kodeeksempler tilgængeligt efter RASTS Milepæl, se bilag 1 (Tidsplan). KOMBIT udstiller et testmiljø for sags- og dokumentindeks, testmiljøet vil være tilgængeligt efter RASTS Milepæl 4, se bilag 1 (Tidsplan). BYDI2 Hent oplysninger fra Ydelsesindeks BYDI2 Ydelsesindeks Se BYDI1 Se BYDI1 Formål med integrationen Udstille metadata om Bevillinger i Barseldagpengesager i et fælles register, så der kan dannes et overblik på tværs af systemer Kommunikationsmønster overfører søgekriterier til Ydelsesindekset, som returner metadata om Bevillinger, Ydelser og Udbetalinger, der opfylder søgekriterierne. Data fra til Søgekriterier Data fra til Metadata om Bevillinger, Ydelser og Udbetalinger. Se Underbilag 3A.6a - Produkt- og snitflader\rasts integrationsvilkår \Underbilag 6.A. Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks Ved visning af tværgående Ydelsesoverblik for Udbetaling Danmarks sager Ved visning af tværgående Ydelsesoverblik med kommunale sager pr. år. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Snitflade Se BYDI1 Bilag 3A.6 Integrationer Side 36 af 40 3

38 BYDI2 Hent oplysninger fra Ydelsesindeks Snitfladens tilstand på Se BYDI1 udbudstidspunktet Se BYDI Statens Arkiver BSTA1 Aflever til statens arkiver BSTA1 Statens arkiver Statens Arkiver indsamler og bevarer historiske kilder og stiller dem til rådighed for offentligheden. Statens arkiver Formål med integrationen At aflevere de sager og dokumenter som Udbetaling Danmark er forpligtet til jf. Bevarings og Kassationsbestemmelserne for Barseldagpengesystem. Kommunikationsmønster Ved periodeskift gemmes sager og dokumenter, i det af Statens Arkiver fastsatte format, som en arkiveringsversion på et fysisk medie. Mediet leveres til Statens Arkiver med en følgeseddel. Statens Arkiver kvitterer for modtagelse. Herefter foretager Statens Arkiver en initialtest af arkiveringsversionen. Hvis initialtesten godkendes gennemføres en autotest og en visuel test. Når arkiveringsversionen efter Statens Arkivers vurdering lever op til bekendtgørelsens krav, bliver den sendt videre til deres bevaringssystem, og afleveringen er gennemført. Data fra til Metadata om sager og dokumenter, samt selve dokumentet i en TIFF version. Sager, dokumenter og metadata skal udvælges, således at der kun afleveres det, som er fastsat i Bevarings og Kassationsbestemmelserne. Data fra til Ingen Der skal arkiveres ved periodeskift, som er hvert 5. år, samt ved overgang til ny løsning. Det forventes, at der skal afleveres ca sager og dokumenter pr. år. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Bilag 3A.6 Integrationer Side 37 af 40 3

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 5 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40 Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Side 0 af 40 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 05-05-2014 3T3T13T3T 3TU3TUVEJLEDNING 3T3T23T3T 3TU3TUINDLEDNINGUU3T3T 3T3T33T3T 3TU3TUBEGREBS- Indhold TIL TILBUDSGIVERUU3T3T... 2... 3 OG INFORMATIONSMODELLERUU3T3T...

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de funktionelle krav til et. 2) "Non-funktionelle krav"

Læs mere

BILAG D : Udbud på jobcentersystem - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse

BILAG D : Udbud på jobcentersystem - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse BILAG D : Udbud på jobcenter - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers navn: [Tilbudsgiver indsætter navn her] Kravnr Hovedgruppe Emne Krav =Mind stekrav/v ægtning Use Case nr. Tilbudsgivers

Læs mere

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation

KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation KOMBITs tilbagemelding på kommunereview af KSD kravspecifikation Øverst i kolonnen kommunekommentar står en kommunes kommentarer og under dette KOMBITs tilbagemelding skrevet med fed. Bilag 1, kapitel

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 8 1.1 Målgruppe... 8 1.2 Læsevejledning... 8 1.2.1

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere