Bilag 3A.6 Integrationer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 3A.6 Integrationer"

Transkript

1 Bilag 3A.6 Integrationer Version

2 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER INDLEDNING BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE INTEGRATIONSBESKRIVELSER INDLEDNING ATP ERP ATP AFSTEMNING ATP DATAWAREHOUSE ATP IDM & IDP BERIGET GRUNDDATA DEBITORFAGSYSTEM PENSIONSFAGSYSTEM FJERNPRINT POSTHÅNDTERING SIKKER POST BORGER.DK DIGITAL FULDMAGT NEMLOG-IN NEMKONTO SAGS- OG DOKUMENTINDEKS YDELSESINDEKS SKAT EINDKOMST SKAT FORSKUD SKAT ÅRSOPGØRELSE Bilag 3A.6 Integrationer Side 1 af 45

3 3.21 SKAT (CSC) SKAT GRØN CHECK SKAT ENLIGE FORSØRGERE SKAT EFI SKAT DATAWAREHOUSE FERIEPENGE.DK DANMARKS STATISTIK BLIS - BØRN, LIGESTILLING, INTEGRATION OG SOCIALE FORHOLD SU INTEGRATIONSBESKRIVELSER FOR OPTIONER Bilag 3A.6 Integrationer Side 2 af 45

4 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilaget skal ikke ændres af Tilbudsgiver. Tabel 1 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.6 Integrationer Side 3 af 45

5 2 Indledning 2.1 Bilagets formål og opbygning I dette bilag leveres uddybende information om de integrationer, som Leverandøren skal etablere fra Systemet. I bilaget fremgår integrationsr for alle de integrationer, der er præsenteret på systemkonteksten i bilag 3A (Behovsopgørelse). Endvidere fremgår integrationsr for de optioner på integrationer, som er præsenteret i options-afsnittet i bilag 3A (Behovsopgørelse). 2.2 Relation til øvrigt materiale Bilaget er en del af Behovsopgørelsen og skal ses i sammenhæng med bilag 3, 3A og øvrige underbilag til 3A. Bilag 3A.6 Integrationer Side 4 af 45

6 3 Integrationsr 3.1 Indledning Dette afsnit indeholder integrationsr for alle de integrationer, som skal etableres fra Systemet, jf. systemkonteksten i bilag 3A (Behovsopgørelse). I det følgende vil hver integration blive beskrevet ud fra en fast struktur indeholdende nedenstående informationer: Integrationsnavn/ID Formål med integrationen Hvilke data flyder over integrationen Forventet volumen (frekvens, datamængder) angivet ud fra forretningsmæssige behov Reference til løsningsflows som indeholder integrationen Reference til produkt-/snitflade Integrationerne vil blive beskrevet på et logisk niveau, og der vil således ikke nødvendigvis være en 1-1 relation mellem integrationsrne i det følgende og de faktiske metoder/services, som skal anvendes. I flere tilfælde vil en integration således dække over kald af flere forskellige services. F.eks. vil en integration til SKAT til hent af indkomstoplysninger kunne dække over både opsætning af abonnement på personens indkomst og hent af oplysningerne. Det vil være op til leverandøren at oversætte de forretningsmæssige krav til integrationerne til en konkret anvendelse af konkrete tekniske snitflader, ud fra hvad der er mest hensigtsmæssigt i Systemet. De mulige tekniske snitflader på de tilstødende systemer vil være beskrevet i separate underbilag eller via referencer til eksterne r. Systemkonteksten er illustreret på Figur 1. Bilag 3A.6 Integrationer Side 5 af 45

7 Figur 1: Systemkonteksten for Systemet. Diagrammet viser alle de systemer, som Systemet skal integrere til. Figuren viser ikke infrastruktur-komponenter men udelukkende applikationer på logisk niveau. Bilag 3A.6 Integrationer Side 6 af 45

8 3.2 ATP ERP FERP1 Posteringer til ERP FERP1 ATP ERP ATP ERP er et Business support system, hvori ATP håndterer områderne økonomi og HR. På økonomiområdet håndteres internt og eksternt regnskab, og hertil modtages løbende posteringsinformationer fra alle fagsystemer samt udbetalingssystemet og debitorsystemet. ATP ERP er baseret på SAP FI/CO. ATP ERP driftes og vedligeholdes af ATP IT. Formål med Vedligehold af regnskab for familieydelser i ATP ERP, samt integrationen overførelse af kontoplan til Systemet. Kommunikationsmønster Systemet overfører posteringsinformationer til ATP ERP. Data fra Systemet til Posteringsinformationer på sumposteringsniveau. Data fra Kontoplan. til Systemet Kontoplanen skal kunne konfigureres af Udbetaling Danmark direkte i Systemet, men skal vedligeholdes i ATP ERP. Systemet overfører posteringsinformationer ugentligt. Der foretages månedligt ca udbetalinger og kvartalsmæssigt (kvartalsudbetaling + månedsudbetaling) udbetalinger, som der skal foretages korrekt bogføring af. Løsningsflows hvor LF Familieydelser Dan udbetalingsgrundlag LF Familieydelser Dan krav LF Familieydelser Effektuer udbetaling Snitflade Snitfladens tilstand på Komponent: Økonomi Produkt: Bilag 3A.6a - Produkt og snitflader/atp ERP - Produkt.pdf Beskrivelse af snitflade til overførsel af posteringer: Bilag 3A.6a Produkt- og snitflader/atp ERP - Snitflade - Krav til leverance-systemernes bogførings-records.pdf Eksisterende snitflade. Der findes et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) for ATP ERP. Bilag 3A.6 Integrationer Side 7 af 45

9 3.3 ATP Afstemning FAAF1 Afstemningsdata til ATP FAAF1 ATP s afstemningsenhed ATP s enhed der er ansvarlig for at sikre at regnskabsdata er korrekte og afstemt mellem systemerne. Enheden foretager afstemning af bogføringsdata for alle Udbetaling Danmarks systemer via egne værktøjer og systemer. Formål med integrationen Levering af data til brug for den regnskabsmæssige kontrol og afstemning. Kommunikationsmønster Systemet udtrækker data og afleverer dem på et ATP file share via ATP's integrationsplatform (se Bilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Integrationsplatform Produkt v1.0.pdf). Data fra Systemet til Udtræk af posteringsdata på alle relevante tilstande/steps i pengestrømmen. Data fra til Ingen Systemet Afstemningsdata udtrækkes og afleveres med faste tidsintervaller. Endvidere kan en ATP-medarbejder med særlige rettigheder igangsætte et udtræk af specifikke afstemningsdata. Alle enkeltposteringer i en given periode på forskellige tidspunkter/tilstande i pengestrømmen skal kunne udtrækkes. Posteringerne knytter sig til de ca månedlige udbetalinger og kvartalsmæssige udbetalinger. Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Dan udbetalingsgrundlag LF Familieydelser Dan krav LF Familieydelser Effektuer udbetaling Snitflade Komponent: Afstemning Skal fastlægges i Afklaringsetapen, når realiseringen af pengestrømmene i Systemet er kendt. Snitflade: Bilag 3A.6a Produkt- og snitflader/generisk udtræk service - Snitflade.pdf Bilag 3A.6 Integrationer Side 8 af 45

10 FAAF1 Afstemningsdata til ATP Snitfladens tilstand på Eksisterende snitflade, Systemet skal integrere til denne. ATP s integrationsplatform findes i både et integrationstestmiljø (eksternt testmiljø) og et pilot- (præproduktions-) miljø. 3.4 ATP Datawarehouse FDWH1 Data til datawarehouse FDWH1 ATP s datawarehouse ATP s datawarehouse, som indsamler relevante data fra øvrige systemer og stiller disse til rådighed for ledelsesrapportering, statistik og ad hoc analyser. For Udbetaling Danmark benyttes systemet til ledelsesrapportering. Endvidere holdes heri datagrundlaget for Udbetaling Danmarks arbejde med Helhedsorienteret Kontrol. ATP Formål med integrationen At stille data fra Systemet til rådighed for de dataanalyser og rapporteringer, der sker i ATP s datawarehouse. Kommunikationsmønster Systemet skubber data til ATP. Data fra Systemet til Alle data i Systemet. Ved hver dataaflevering skal der dog kun leveres de data, der er nye eller ændrede siden sidste dataaflevering. Data fra til Ingen Systemet Data skal leveres en gang om dagen, men med mulighed for ad hoc forespørgsel. Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Rapporter Bilag 3A.6 Integrationer Side 9 af 45

11 FDWH1 Data til datawarehouse Snitflade Udtrækket skal leveres i et standard format, som uden yderligere tilretning kan tilgås fra en SQL DataWarehouse løsning, fx en semikolonsepareret fil. Snitfladen skal fastlægges endeligt i Afklaringsetapen. Snitfladens tilstand på Snitflade: Bilag 3A.6a Produkt- og snitflader/generisk udtræk service - Snitflade.pdf Datawarehouse har en snitflade mod Eksisterende Løsning. Denne integration skal erstatte den nuværende snitflade. N/a 3.5 ATP IdM & IdP FIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM FIDM1 ATP IdM og IdP (Identity Management og Identity Provider) En række systemer i ATP s sikkerhedsdomæne, som benyttes til administration af interne brugere og deres roller og rettigheder, samt autentifikation af de interne brugere. Fra systemerne gøres bruger- og rettighedsoplysninger tilgængelige for de øvrige it-systemer. Udbetaling Danmarks brugere, herunder kunderådgivere, administreres som en del af ATP s øvrige interne brugere, og de tildeles roller med rettigheder til fagsystemet via Identity Management-systemet. De interne brugere vil endvidere blive autentificeret via disse systemer. Som IdM-løsning anvendes produktet IBM Security Identity Manager (TIM). Derudover anvendes Windows AD, IBM TFIM og TAM. ATP Formål med integrationen Systemet får kendskab til de brugere og rolletildelinger, som vedligeholdes i ATP s IdM. Bilag 3A.6 Integrationer Side 10 af 45

12 FIDM1 Bruger- og rettighedsoplysninger fra ATP s IdM Kommunikationsmønster ATP s IdM og IdP system understøtter forskellige metoder til udveksling af bruger- og rolle-/rettighedsoplysninger: a) ATP s IdM skubber oplysninger om alle brugere og deres rolletildelinger til Systemets brugerdatabase. b) ATP s IdM og IdP leverer oplysninger om en brugers rolletildelinger i forbindelse med brugerens login. Der er forskellige teknologier i spil afhængigt af valgt metode se snitfladen. Data fra Systemet til Systemets roller gøres tilgængelige for rolletildelingen i ATP s IdM i forbindelse med oprettelse og vedligehold af rollerne. Data fra til Brugere og deres tildeling af systemmæssige roller. Systemet Afhængigt af valgt kommunikationsmønster: a) Brugere og deres rolletildeling skubbes ud hver gang disse oprettes eller ændres i ATP s IdM. b) Rolletildeling leveres ved hvert login. ATP har ca interne brugere. Heraf skal ca. 200 have adgang til Systemet. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Sikkerhed Snitflade Se n af ATP s sikkerhedsdomæne og de forskellige tilladte integrationsmuligheder i Bilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. Snitfladens tilstand på ATP s IdM er et eksisterende produkt som tilbyder en række forskellige integrationsmekanismer, som også er implementeret mod en række andre systemer. Se Bilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. FIDP1 Login via ATP s IdP FIDP1 ATP IdM og IdP Se FIDM1. Bilag 3A.6 Integrationer Side 11 af 45

13 FIDP1 Login via ATP s IdP Formål med integrationen Kommunikationsmønster Data fra Systemet til Data fra til Systemet Løsningsflows hvor Snitflade Snitfladens tilstand på ATP ATP s interne brugere har single-sign on med deres ATP windows login. Afhænger af valgt teknologi. Der kan være tale om både client side og server side integration. Ingen Brugerens identitet. Hver gang en ATP-bruger har brug for at logge på Systemet. Der er ca. 200 ATP-brugere, heraf ca. 160 kunderådgivere som dagligt arbejder i Systemet. Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Sikkerhed Se n af ATP s sikkerhedsdomæne og de forskellige integrationsmuligheder i Bilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. ATP s IdM og IdP har mekanismer for Single sign-on etableret mod flere andre systemer. Se Bilag 3A.6a - Produkt- og snitflader/atp Sikkerhed Produkt v1.0.pdf. 3.6 Beriget Grunddata FBGD1 Hent person, bolig el. myndighed fra Beriget Grunddata FBGD1 Beriget Grunddata Støttesystem, som indeholder og leverer oplysninger om personer, bolig og myndigheder, samt relationer imellem disse. Oplysningerne inkluderer bl.a. personoplysninger fra CPR og boligoplysninger fra BBR. Beriget Grunddata tildeler alle personer et unikt ID, således at systemet også kan håndtere personer uden et cpr.nr (f.eks. udenlandske børn). Implementeres og vedligeholdes af ATP-IT Formål med integrationen Levering af opdaterede person-, bolig- og myndighedsdata. Bilag 3A.6 Integrationer Side 12 af 45

14 FBGD1 Hent person, bolig el. myndighed fra Beriget Grunddata Kommunikationsmønster Beriget grunddata understøtter to forskellige kommunikationsmønstre: a) Replikering: Systemet opsætter abonnement på de personer, boliger og myndigheder, som det ønsker data for. Data for disse interessenter leveres derefter til Systemet i en daglig replikering hver gang der er ændrede data. Alternativt kan ændringerne kommunikeres til Systemet via hændelsesbeskeder. b) Opslag: Systemet henter data fra Beriget Grunddata, når der er brug for data, som endnu ikke er modtaget i en replikering. Data fra Systemet til Identifikation af personen, boligen eller myndigheden, som der ønskes data for. Data fra til Data for personen, boligen eller myndigheden inklusive Systemet relationer. Hver gang Systemet skal benytte data for en person, bolig eller myndighed, det ikke allerede kender, eller der er sket opdateringer til personen myndigheden i Beriget Grunddata. Der forventes årligt at skulle håndteres nye sager for ca nye børn og ca forældre. For hver person (nye såvel som eksisterende i Systemet) modtages ca. 1-2 opdateringer om året i gennemsnit. Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Håndter indberetning LF Familieydelser - Træf afgørelse LF Familieydelser - Håndter automatisk generede oplysninger Snitflade Snitfladens tilstand på Komponent: Persondata Informationsmodellen for Beriget Grunddata beskriver informationerne i Beriget Grunddata se bilag 3A.4 (Begrebs- og informationsmodeller). En foreløbig af snitfladen til replikering af data kan ses i: Bilag 3A.6a Produkt- og snitflader/beriget Grunddata Snitflade XML-struktur for replikeringen.pdf Endelig snitflade og -specifikation tilgår senere, jævnfør bilag 1 (Tidsplan). Beriget grunddata er ikke i drift på. Beriget grunddata er dog i drift på ibrugtagningstidspunktet. Bilag 3A.6 Integrationer Side 13 af 45

15 FBGD1 Hent person, bolig el. myndighed fra Beriget Grunddata Beriget Grunddata kommer til at udstille et testmiljø. 3.7 Debitorfagsystem FOFS1 Send krav til Debitorfagsystem FOFS1 Udbetaling Danmark - Opkrævning Udbetaling Danmark tilvejebringer et debitorsystem, som kan foretage opkrævninger og modregninger på tværs af Udbetaling Danmarks ydelsesområder. Udbetaling Danmark Formål med Formålet med integrationen er at foretage opkrævninger og integrationen modregninger i ydelser. Kommunikationsmønster Krav (fordring) sendes fra Systemet til debitorsystemet, til oprettelse af krav i ny debitorløsning. Data fra Systemet til Informationen der sendes til en vil bl.a. indeholde den indbetalende part, den modtagende part samt den part opkrævning vedrører (f.eks. et barn). Herudover vil der være information om beløb, valuta og datoer (f.eks. oprettelsesdato og forfaldsdato) der periodeafgrænser kravet. Data fra Ingen til Systemet Dagligt, ad hoc Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor LF Familieydelser Dan krav Komponent: Dan opkrævning Snitflade Den endelige snitflade skal aftales i afklaringsfasen med Debitorprojektet. Snitfladens tilstand på Snitfladen er ikke etableret på (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen) Test aftales med ATP. FOFS2 Modtag kravstatus fra Debitorfagsystem FOFS2 Se FOFS1 Se FOFS1 Bilag 3A.6 Integrationer Side 14 af 45

16 FOFS2 Modtag kravstatus fra Debitorfagsystem Udbetaling Danmark Formål med Formålet med snitfladen er at modtage besked når kravet er integrationen betalt, afskrevet e.l. Kommunikationsmønster Når der er Kravstatus sendes fra debitorsystem til Systemet, med information om kravets status (udlignet/afskrevet m.v.). Data fra Systemet til Ingen Data fra Debitorsystemet sender identifikation på kravet, med det til Systemet beløb som har udlignet kravet og status på kravet (f.eks. fuldt udlignet, delvist udlignet, afskrevet) Dagligt, ad hoc Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor LF Familieydelser Dan krav Komponent: Hændelser Snitflade Se FOFS1 Snitfladens tilstand på Snitfladen er ikke etableret på (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen) Se FOFS1 FOFS3 Modtag modregning fra Debitorfagsystem FOFS3 Se FOFS1 Se FOFS1 Udbetaling Danmark Formål med Formålet med snitfladen er at modtage modregning fra integrationen debitorfagsystemet. Kommunikationsmønster Ønsket modregning sendes fra debitorsystem til Systemet, til modregning i Systemet. Data fra Systemet til Ingen. Data fra Debitorsystemet sender anmodning om modregning i ydelser. til Systemet I anmodningen modtages bl.a. information om hvilken ydelse der ønskes modregnet. Derudover sendes der information om parterne i kravet og beløbet som der skal modregnes i. Dagligt, ad hoc. Snitfladen benyttes når debitorsystemet ønsker at modregne i ydelser i Systemet. Bilag 3A.6 Integrationer Side 15 af 45

17 FOFS3 Modtag modregning fra Debitorfagsystem Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Dan udbetalingsgrundlag Komponent: Modregning Snitflade Se FOFS1 Snitfladens tilstand på Snitfladen er ikke etableret på (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen) Se FOFS1 FOFS4 Send modregningsstatus fra Debitorfagsystem FOFS4 Se FOFS1 Se FOFS1 Udbetaling Danmark Formål med Snitfladen benyttes til at sende resultatet af modregning, integrationen tilbage til debitorsystemet. Kommunikationsmønster Kravstatus sendes fra Systemet til debitorsystemet, med information om modregningens status (f.eks. det beløb, som kunne modregnes). Data fra Systemet til Der returneres beløbet der faktisk blev modregnet i ydelsen, samt en status på hvordan kravet blev dækket (fuldt modregnet, modregning kunne ikke ske) samt en årsag hvis fuld modregning ikke kunne ske. Data fra Ingen. til Systemet Dagligt, ad hoc Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Dan udbetalingsgrundlag Komponent: Modregning Snitflade Se FOFS1 Snitfladens tilstand på Snitfladen er ikke etableret på (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen) Se FOFS1 Bilag 3A.6 Integrationer Side 16 af 45

18 3.8 Pensionsfagsystem FPFS1 Hent pensionsret og indtægtsgrundlag FPFS1 Pensionsfagsystem Pensionsfagsystemet varetager opgaver for Udbetaling Danmark for ydelsesområdet Pension. Her behandles sager for Folke- Førtids og Internationale Pensionister. Udbetaling Danmark Formål med Ved tildeling af særligt børnetilskud til pensionister benyttes integrationen pensionsret og indtægtsgrundlag fra pensionsfagsystemet. Kommunikationsmønster Systemet initierer dataudveksling ved at sende input om de personer der ønskes udsøgt. Pensionsfagsystemet returnerer derefter en liste over alle de pensionister der findes i listen. Data fra Systemet til Systemet sender personnummer og virkningsdato til snitfladen. Data fra Pensionsfagsystemet sender to sæt af oplysninger, et pr. til Systemet virkningsdato og et pr. virkningsdato minus 3 måneder. Der sendes oplysninger om pensionsstatus for udsøgt og evt. samlever, herunder indtægt. Ad hoc og ugentlig. Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Håndter automatisk generede oplysninger Snitflade Snitfladens tilstand på Komponent: Beregning af Ydelser Bilag 3A.6a Produkt- og snitflader/ Eksterne Data - Snitflade.pdf Snitflade tilvejebragt i pensionsfagsystemets udviklingsperiode. Test skal aftales med pensionsfagsystemet. 3.9 Fjernprint FFPR1 Send besked via Fjernprint FFPR1 Fjernprint Bilag 3A.6 Integrationer Side 17 af 45

19 FFPR1 Send besked via Fjernprint Den fællesoffentlige Fjernprintløsning, som er under etablering af Digitaliseringsstyrelsen. Fjernprintløsningen er en output-management løsning, der automatisk sørger for forsendelse til digital post (hvis muligt) og ellers til fysisk post. For fysisk post håndteres også print, kuvertering og forsendelse. Fjernprint leveres pt. af Strålfors på vegne af Digitaliseringsstyrelsen. Formål med integrationen Afsendelse af beskeder til personer enten via digital post eller fysisk post. Kommunikationsmønster Forsendelse af beskeder følger nedenstående overordnede kommunikationsmønster: 1. Systemet afsender beskeder enten som masseforsendelse eller enkeltforsendelse. 2. Systemet henter forsendelseskanal og forsendelsesstatus via opslag i log. Data fra Systemet til Beskeder i form af en PDF-fil og tilhørende metadata som muliggør forsendelse som både digital og fysisk post. Beskederne skal indeholde identifikation af fagsystem og dokument dels som metadata og dels som QR-kode, således at det ved modtagelse af et tilhørende svar (enten via digital post eller en returneret blanket/brev) vil være muligt at identificere både fagsystem og tilknyttet sag. Data fra til Oplysninger fra forsendelsesloggen herunder Systemet forsendelseskanal (fysisk/digital post) og forsendelsesstatus. Når der skal afsendes besked til personer. Der afsendes ca. 1 mio. årligt. Løsningsflows hvor LF Familieydelser Håndter indberetning LF Familieydelser Træf afgørelse LF Familieydelser Dan udbetalingsgrundlag LF Familieydelser Udsend påmindelse om enligerklæring LF Familieydelse Effektuer udbetaling Komponenter: Manuelle breve og Beskedhåndtering Bilag 3A.6 Integrationer Side 18 af 45

20 FFPR1 Send besked via Fjernprint Snitflade Information om den fællesoffentlige fjernprintløsning kan findes her: Snitfladens tilstand på API: Post/Loesninger-ogteknik/Fjernprint/Vejledninger/Graenseflader-til-Fjernprint Snitfladen er i drift og der er pt. ingen planlagte aktiviteter i forbindelse med denne snitflade. Der stilles testfunktionalitet til rådighed i snitfladen Posthåndtering FPHL1 Modtag indgående post FPHL1 Posthåndteringsleverandøren. Posthånderingsleverandøren håndterer modtagelse, scanning, fordeling og præjournalisering af Udbetaling Danmarks indgående post. Posthåndteringsleverandøren modtager fysisk post, og indhenter digital post fra henholdsvis Sikkerpost og Digital Post. Data Scanning. Formål med Kunne modtage præjournaliseret post i en samlet kanal, integrationen således at fagsystemet automatisk kan journalisere posten til en eksisterende sag eller en ny sag. Kommunikationsmønster Posthåndteringsleverandøren overfører posten med metadata til Systemet, som kvitterer for modtagelsen. Det skal fastlægges om post overføres enkeltvis eller i batch. Postfiler kan fylde mere end 1 gb pr. stykke post, hvor at posthåndteringsleverandøren deler filen op i flere filer i max. 250 mb pr. fil. Leverandøren skal kunne indlæse disse filer og sammenstille dem til én samlet præsentation af den oprindelige fil. Data fra Systemet til Kvittering, formatet fastlægges i Afklaringsetapen. Data fra Post med metadata. Udvekslingsformatet på metadata til Systemet fastlægges i Afklaringsetapen, og vil være baseret på OIO Sag og OIO Dokument. Bilag 3A.6 Integrationer Side 19 af 45

21 FPHL1 Modtag indgående post Når Posthåndteringsleverandøren har påført et stykke post tilstrækkelige metadata, så det kan journaliseres i et fagsystem. Ca stykker post om året. Løsningsflows hvor LSF Modtag post LF Familieydelser - Håndter indberetning LF Familieydelser - Træf afgørelse LF Familieydelser - Dan udbetalingsgrundlag Snitflade Snitfladens tilstand på Komponenter: Modtagelse af post Snitflade tilgår ved PHL Milepæl 1 (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen). Snitfladespecifikation tilgår ved PHL Milepæl 2 (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen). Snitfladen er ikke etableret på (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen) PHL udstiller ikke testmiljøer. FPHL2 Send post til genjournalisering FPHL2 Posthåndteringsleverandøren. Se FPHL1 Se FPHL1 Formål med At kunne returnere post til posthåndteringsleverandøren, integrationen enten fordi posten er journaliseret i et forkert system, eller fordi en kopi også skal journaliseres i et andet fagsystem. Kommunikationsmønster Fagsystemet overfører post med metadata til Posthåndteringsleverandøren, som kvitterer for modtagelsen. Data fra Systemet til Post med metadata, herunder om det er en kopi eller originalen som skal journaliseres i et andet fagsystem. Hvis posten skal journaliseres som en Kopi, så skal modtageren angives, ellers angives en fritekst til brug for journalmedarbejderen. Formatet fastlægges i Afklaringsetapen. Data fra Kvittering. Formatet fastlægges i Afklaringsetapen. til Systemet Efter behov Bilag 3A.6 Integrationer Side 20 af 45

22 FPHL2 Send post til genjournalisering Ca. 200 stykker post om året er fejljournaliseret og skal omjournaliseres til et andet fagsystem. Ca. 500 stykker post om året skal journaliseres i et andet fagsystem som en kopi. Løsningsflows hvor LSF Modtag post LF Familieydelser - Håndter indberetning LF Familieydelser - Træf afgørelse LF Familieydelser - Dan udbetalingsgrundlag Snitflade Snitfladens tilstand på Komponenter: Modtagelse af post Se FPHL1 Se FPHL1 Se FPHL Sikker Post FSIP1 Send besked til myndighed FSIP1 ATPs Mail server (Exchange) Sikker Post er et system til kommunikation imellem offentlige myndigheder. Løsningen er baseret på at der er etableret en sikker forbindelse, i mellem myndighedernes mail servere via en 3 part., så mail kan routes fra en myndighed til en anden over en sikker forbindelse (TLS/SSL eller VPN). ATP IT Formål med integrationen Afsendelse af besked til myndighed. Kommunikationsmønster Systemet sender beskeder (mails) enten som masseforsendelse eller enkeltforsendelse. Data fra Systemet til Mails med vedhæftet dokumenter. Data fra til Ingen. Systemet F.eks. ved anbringelser, afsendes en besked (Advis) til kommunen. Bemærk at denne integration udelukkende anvendes for de kommuner, som i systemadministrationen er konfigureret til Sikker Post kanalen, et andet alternativt er kanalen fjernprint. Det anslås at være ca årlige adviseringer Bilag 3A.6 Integrationer Side 21 af 45

23 FSIP1 Send besked til myndighed Løsningsflows hvor Løsningsflows skal afklares senere. Komponent: Manuelle breve og Beskedhåndtering Snitflade Der skal etableres en sikker kommunikationskanal, som muliggør afsendelse af Sikker Post ( s) fra Systemet til ATP mail server, herfra routes mailen videre til den respektive kommune. Bemærk denne kanal anvendes udelukkende til afsendelse altså en vejs beskeder. Snitfladens tilstand på Snitfladen er i drift og kan anvendes for de myndigheder, som er tilmeldt denne modtagelsesform. Test af snitfladen skal aftales med ATP IT Borger.dk FBOR1 Visuel integration i Borger.dk FBOR1 Borger.dk Borger.dk er borgernes samlede digitale indgang til den offentlige sektor. Det er ATP s strategi at udstille selvbetjeningsløsninger igennem Borger.dk. Borger.dk bliver leveret af Digitaliseringsstyrelsen og drives i et samarbejde mellem Staten, KL og Danske Regioner. Formål med integrationen Udstilling af selvbetjeningsløsningen på Borger.dk Kommunikationsmønster Der er tale om en client-side integration, hvor selvbetjeningsløsningen via brugerens browser integreres i Borger.dk. Data fra Systemet til Ingen. Der sendes dog registreringer af sidebesøg fra browseren til statistikopsamling på borger.dk. Data fra til Ingen Systemet N/a Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Håndter indberetning Komponent: Selvbetjening Bilag 3A.6 Integrationer Side 22 af 45

24 FBOR1 Visuel integration i Borger.dk Snitflade Materiale vedrørende visuel integration i Borger.dk kan findes her: HTML-guide: Information vedrørende statistiksystem og tællerscript, kan findes her: https://www.borger.dk/formyndigheder/sider/statistiksystem.aspx https://www.borger.dk/sitecollectiondocuments/vejledning_ portalservices_v2%205_ pdf Snitfladens tilstand på Eksisterende standard snitflade. Se https://www.borger.dk/formyndigheder/sider/udviklere.aspx 3.13 Digital Fuldmagt Nedenstående snitflade er alene for at hente de fuldmagtshavere som borgeren har givet fuldmagt til. Leverandøren er forpligtet til at efterleve samtlige retningslinjer fra Digitaliseringsstyrelsen, som er nævnt i relation til brugen- /implementeringen af den Digitale fuldmagt i et myndighedssystem. Digital fuldmagt er bygget ind i NemLog-in, som returnere en liste over fuldmagter som fuldmagtshaveren kan vælge at benytte. FDIF1 Hent digital fuldmagt FDIF1 Digital fuldmagt Fællesoffentlig basal fuldmagtsløsning, som giver borgere mulighed for at give fuldmagt til en repræsentant, således at repræsentanten kan agere på borgerens vegne i de offentlige selvbetjeningsløsninger, der er tilsluttet Digital Fuldmagt. Fuldmagter kan gives til andre borgere, en medarbejder i en virksomhed, eller en virksomhed (via CVR nummer) Ydermere udstilles en webservice grænseflade, hvor fuldmagtsprivilegier kan forespørges for en vilkårlig borger (repræsentant). Dette betyder at en kunderådgiver via denne vej kan få at vide, om der foreligger en fuldmagt, uden at repræsentanten er logget på. Digitaliseringsstyrelsen Bilag 3A.6 Integrationer Side 23 af 45

25 FDIF1 Hent digital fuldmagt Formål med integrationen Kommunikationsmønster Data fra Systemet til Data fra til Systemet Løsningsflows hvor Snitflade Formålet med integrationen er at udstille oplysninger om digitale fuldmagter i systemet for kunderådgiveren. Webservice kaldes hvor der returneres borger/borgere som borgeren har givet fuldmagt og de dertil tilhørende fuldmagtsprivilegier/permissions der er tilknyttet det pågældende myndighedssystem. Fuldmagtsprivilegier, der svarer til de delegérbare adgange i Systemet, samt informationer på borgeren der forespørges på. En list over fuldmagt haver, og de tilknyttede fuldmagtsprivilegier. Når en kunderådgiver har behov for at forespørge om hvilke fuldmagtsprivilegier, der foreligger for en given borger. Ikke tilgængeligt. Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Selvbetjening, Tværgående overblik Basale fuldmagtsløsning: Snitfladens tilstand på Teknisk guide: Snitfladen er udstillet af digitaliseringsstyrelsen, se snitflade n. NemLog-in's integrationstestmiljø 3.14 NemLog-in FNLO1 Login til selvbetjening via NemLog-in FNLO1 NemLog-in Det offentlige log-in-fællesskab som bl.a. understøtter single sign-on mellem offentlige it-løsninger. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for løsningen. Formål med integrationen Autentifikation af personer i forbindelse med selvbetjening, samt udstilling af digital fuldmagt. Bilag 3A.6 Integrationer Side 24 af 45

26 FNLO1 Login til selvbetjening via NemLog-in Kommunikationsmønster Når en person vil tilgå de dele af selvbetjeningsløsningen, som kræver, at brugeren er logget ind, sender Systemet brugeren til NemLog-in. NemLog-in autentificerer brugeren og sender brugeren og brugeroplysninger tilbage til selvbetjeningsløsningen. Data fra Systemet til Ingen Data fra til Oplysninger om hvem brugeren er, samt hvilke fuldmagter Systemet har. Hver gang en person vil logge ind på Selvbetjeningsløsningen. Der forventes ca logins om året. Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Håndter indberetning Komponent: Selvbetjening Snitflade Information om NemLog-in kan findes her: Tekniske krav og politikker for NemLog-in, som skal overholdes af alle medlemmer af den fællesoffentlige føderation: Snitfladens tilstand på Eksisterende snitflade. NemLog-in har et integrationstestmiljø, hvori integrationstest skal foretages NemKonto FNKS1 Send udbetalingsposter til NemKonto FNKS1 NemKonto NemKonto er det offentliges udbetalingssystem. NemKonto foretager videreformidling af udbetalingsposter til bankernes bogføringscentraler. NemKonto formidler udbetalinger til borgere. Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for systemet, men det driftes af KMD. Bilag 3A.6 Integrationer Side 25 af 45

27 FNKS1 Send udbetalingsposter til NemKonto Formål med At kunne udbetale ydelser og bidrag til borgere. integrationen Kommunikationsmøns Fagsystemet overfører betalingsordrer til NemKonto. NemKonto ter kvitterer for modtagelsen af betalingsordrerne. NemKonto sender løbende retursvar om fejlede udbetalinger. Data fra Systemet til Personoplysninger på beløbsmodtageren og beløb. Data fra Modtagelseskvitteringer og retursvar om fejlede og gennemførte til udbetalinger. Systemet Dagligt. Personer vil få udbetalt ydelser månedligt, kvartalsvis og dagligt. Udbetalingsanmodninger skal overføres tids nok til at denne udbetaling kan gennemføres. Til personer udbetales månedligt ca udbetalinger og kvartalsmæssigt (kvartalsudbetaling + månedsudbetaling) udbetalinger, ud over de daglige udbetalinger af underholdsbidrag, som har svingende volumen. Løsningsflows hvor Snitflade LF Familieydelser Effektuer udbetaling Komponent: Dan udbetaling Produkt: Se Snitfladens tilstand på Beskrivelse af snitflade til overførsel af udbetalingsanmodninger: eknisk-info Eksisterende standard snitflade. NemKonto stiller et testmiljø til rådighed hvori der skal gennemføres en tilslutningsprøve Sags- og dokumentindeks FSDI1 Udstil oplysninger i Sags- og dokumentindeks FSDI1 Sags- og dokumentindeks Bilag 3A.6 Integrationer Side 26 af 45

28 FSDI1 Udstil oplysninger i Sags- og dokumentindeks Sags- og dokumentindeks er en del af den fælles kommunale rammearkitekturs støttesystemer(rasts). Sags- og dokumentindeks indeholder metadata om Sager og dokumenter. Indekset medvirker til at skabe et tværgående overblik indenfor en myndighed. Indekset understøtter også et overblik på tværs af myndigheder. KOMBIT Formål med integrationen Udstille metadata om sager i et fælles register, så der kan dannes et overblik på tværs af systemer. Sags- og dokumentindekset benyttes til at udstille data til følgende systemer: KMD Sag, for at kunne vedligeholde et sags- og dokumentoverblik i KMD Sag. Kommunale overbliksystemer som skal kunne vise et sagsoverblik med Udbetaling Danmarkssager. Udbetaling Danmarks øvrige fagsystemer, som skal kunne danne et tværgående overblik. Kommunikationsmønster Systemet sender metadata om sager og dokumenter til Sags- og dokumentindekset, som kvitterer med henholdsvis en transport- og forretningskvittering. Efterfølgende skal opdateringen publiceres som en hændelse på beskedfordeleren. Data fra Systemet til Metadata om Sager, journalnotater og dokumenter Formatet er baseret på henholdsvis OIO Sag og OIO Dokument. Se Bilag 3A.6a - Produkt- og snitflader\rasts integrationsvilkår \Underbilag 6.A. Begrebs- og informationsmodel for Sags- og dokumentindeks.pdf Data fra til Kvitteringer Systemet Ved sagsoprettelse, sagssletning og ændringer til metadata, som er udstillet i indekset, skal indekset opdateres. Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Sager og Dokumenter og Indekssynkronisering Bilag 3A.6 Integrationer Side 27 af 45

29 FSDI1 Udstil oplysninger i Sags- og dokumentindeks Snitflade Snitflade tilgår ved RASTS Milepæl 1, se bilag 1 (Tidsplan). Snitfladespecifikation tilgår ved RASTS Milepæl 2, se bilag 1 (Tidsplan). Snitfladens tilstand på Vilkår for integration til systemet: Bilag 3A.6a - Produkt- og snitflader\rasts integrationsvilkår\bilag 7. Vilkår for integration til støttesystemet Sags- og Dokumentindeks.pdf Og Vilkår for integration til systemet: Bilag 3A.6a - Produkt- og snitflader\rasts integrationsvilkår\ Bilag 3. Vilkår for integration til støttesystemet Beskedfordeler.pdf Snitflade er en del af KOMBITs udbud af Rammearkitekturens støttesystemer (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen). KOMBIT udstiller teststubbe, og leverer kodeeksempler tilgængeligt efter RASTS Milepæl 3, se bilag 1 (Tidsplan). KOMBIT udstiller et testmiljø for sags- og dokumentindeks, testmiljøet vil være tilgængeligt efter RASTS Milepæl 4, se bilag 1 (Tidsplan). FSDI2 Hent oplysninger fra Sags- og dokumentindeks FSDI2 Sags- og dokumentindeks Se FSDI1 Se FSDI1 Formål med integrationen Indhente metadata om sager fra andre fagsystemer fra det fælles register, så der kan dannes et overblik på tværs af systemer. Kommunikationsmønster Systemet udsøger sager og/eller dokumenter; Sags- og dokumentindekset overfører metadata om sager, journalnotater og dokumenter. Data fra Systemet til Søgekriterier Bilag 3A.6 Integrationer Side 28 af 45

30 FSDI2 Hent oplysninger fra Sags- og dokumentindeks Data fra til Metadata om Sager, journalnotater og dokumenter. Systemet Formatet er baseret på henholdsvis OIO Sag og OIO Dokument. Se Bilag 3A.6a - Produkt- og snitflader\rasts integrationsvilkår \Underbilag 7.A. Begrebs- og informationsmodel for Sags- og dokumentindeks.pdf Ved visning af tværgående sagsoverblik for Udbetaling Danmarks sager Ved visning af tværgående sagsoverblik med kommunale sager Vedvisning af tværgående dokumentoverblik for Udbetaling Danmarks sager Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor Snitflade Snitfladens tilstand på LF Familieydelser - Træf afgørelse Komponent: Tværgående overblik og Indekssynkronisering Se FSDI1 Se FSDI1 Se FSDI Ydelsesindeks FYDI1 Udstil oplysninger i Ydelsesindeks FYDI1 Ydelsesindeks Ydelsesindeks er en del af den fælles kommunale rammearkitekturs støttesystemer. Ydelsesindeks indeholder metadata om Bevillinger, Ydelser og Udbetalinger. Indekset medvirker til at skabe et tværgående overblik indenfor en myndighed. Indekset understøtter også et overblik på tværs af myndigheder. KOMBIT Bilag 3A.6 Integrationer Side 29 af 45

31 FYDI1 Udstil oplysninger i Ydelsesindeks Formål med integrationen Udstille bevillinger og ydelser i Familieydelsessager i et fælles register, så der kan dannes et overblik på tværs af systemer. Ydelsesindekset benyttes at udstille data til følgende systemer: KMD Sag, som vedligeholder et sags- og dokumentoverblik i KMD Sag. Kommunale overbliksystemer som skal kunne vise et sagsoverblik med Udbetaling Danmarkssager. Udbetaling Danmarks øvrige fagsystemer, som skal kunne danne et danne et tværgående overblik. Kommunikationsmønster Systemet overfører metadata Bevillinger, Ydelse og Udbetalinger. Ydelsesindekset kvitterer med henholdsvis en transport og forretningskvittering. Efterfølgende skal opdateringen publiceres som en hændelse på beskedfordeleren. Data fra Systemet til Metadata om Bevillinger, Ydelse og Udbetalinger Se Produkt- og snitflader\rasts integrationsvilkår \Underbilag 6.A. Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks.pdf Data fra til Kvitteringer Systemet Ved bevillingsoprettelse, sletning af bevilling, udbetaling og ændringer til metadata, som er udstillet i indekset, skal indekset opdateres. Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Indekssynkronisering Bilag 3A.6 Integrationer Side 30 af 45

32 FYDI1 Udstil oplysninger i Ydelsesindeks Snitflade Snitflade tilgår ved RASTS Milepæl 1, se bilag 1 (Tidsplan). Snitfladespecifikation tilgår ved RASTS Milepæl 2, se bilag 1 (Tidsplan). Snitfladens tilstand på Vilkår for integration til systemet: Bilag 3A.6a - Produkt- og snitflader\rasts integrationsvilkår\bilag 6. Vilkår for integration til støttesystemet Ydelsesindeks.pdf Og Vilkår for integration til systemet: Bilag 3A.6a - Produkt- og snitflader\rasts integrationsvilkår\ Bilag 3. Vilkår for integration til støttesystemet Beskedfordeler.pdf Snitflade er en del af KOMBITs udbud af Rammearkitekturens støttesystemer (tidsplan fastlægges i Afklaringsetapen) KOMBIT udstiller teststubbe, og leverer kodeeksempler tilgængeligt efter RASTS Milepæl, se bilag 1 (Tidsplan). KOMBIT udstiller et testmiljø for ydelsesindeks, testmiljøet vil være tilgængeligt efter RASTS Milepæl 4, se bilag 1 (Tidsplan). FYDI2 Hent oplysninger fra Ydelsesindeks FYDI2 Ydelsesindeks Se FYDI1 Se FYDI1 Formål med integrationen Hente metadata om Bevillinger i Familieydelsessager i et fælles register, så der kan dannes et overblik på tværs af systemer Kommunikationsmønster Systemet overfører søgekriterier til Ydelsesindekset, som returner metadata om Bevillinger, Ydelser og Udbetalinger, der opfylder søgekriterierne. Data fra Systemet til Søgekriterier Bilag 3A.6 Integrationer Side 31 af 45

33 FYDI2 Hent oplysninger fra Ydelsesindeks Data fra til Metadata om Bevillinger, Ydelser og Udbetalinger. Systemet Se Bilag 3A.6a - Produkt- og snitflader\rasts integrationsvilkår \Underbilag 6.A. Begrebs- og informationsmodel for Ydelsesindeks.pdf Ved visning af tværgående Ydelsesoverblik for Udbetaling Danmarks sager Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Tværgående overblik Snitflade Se FYDI1 Snitfladens tilstand på Se FYDI1 Se FYDI SKAT eindkomst FSKE1 Rekvirer indkomstoplysninger, herunder optjeningsprocent, fra eindkomst FSKE1 eindkomst SKAT s indkomstregister som udstiller indkomstdata til de myndigheder, der har lovhjemmel til at anvende dataene. SKAT Formål med At hente indkomstoplysninger, herunder optjeningsprocent, til integrationen brug for udbetaling af børne- og ungeydelse samt børnetilskud. Kommunikationsmønster Rekvirering af optjeningsprocent foregår ud fra følgende mønster: 1. Abonnement opsættes på en person 2. Systemet henter indkomstoplysninger på baggrund af personer der abonneres på. 3. Abonnement kan evt. tilrettes. Data fra Systemet til Abonnement for hent af indkomstoplysninger og optjeningsprocent for de personer, der ønskes indkomstoplysninger og optjeningsprocent for. Data fra Indkomstoplysninger, herunder optjeningsprocent. til Systemet Bilag 3A.6 Integrationer Side 32 af 45

34 FSKE1 Rekvirer indkomstoplysninger, herunder optjeningsprocent, fra eindkomst Systemet modtager indkomstoplysninger og optjeningsprocent dagligt. Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor LF Familieydelser - Håndter automatisk generede oplysninger Snitflade Snitfladens tilstand på Komponenter: Beregning af Ydelser Vejledninger vedrørende generel teknisk information: Eksisterende standard snitflade. Eksternt testmiljø er til rådighed SKAT Forskud FSKF1 Hent topskattegrundlag fra forskudsopgørelse FSKF1 SKAT Forskud SKAT s system til beregning og håndtering af forskudsopgørelser. SKAT Formål med integrationen Modtagelse af topskattegrundlag fra forskudsopgørelsen. Benyttes af Systemet til at beregne indkomstafhængig nedsættelse af ydelser Kommunikationsmønster Systemet initierer dataudtrækket fra SKAT, både ved synkron og asynkrone dataafleveringer. Der sendes enten en sekventiel fil eller foretages et online opslag ved her og nu sager. Data fra Systemet til Systemet sender udsøgte persons CPRnr samt skatteår (fra og til). Data fra til SKAT sender indkomstoplysninger for topskattegrundlag på Systemet baggrund af forskudsopgørelsen på den udsøgte person, samt dennes eventuelle ægtefælle. Kvartalsmæssigt og ved ad hoc opslag. Ikke tilgængeligt. Bilag 3A.6 Integrationer Side 33 af 45

35 FSKF1 Hent topskattegrundlag fra forskudsopgørelse Løsningsflows hvor LF - Familieydelse - Håndter automatisk genererede oplysninger Snitflade Snitfladens tilstand på Komponent: Beregning af Ydelser Den endelige snitflade skal aftales med SKAT i afklaringsfasen. Snitfladen skal udvikles af SKAT. Test af dataafleveringen skal aftales med SKAT. FSKF2 Hent skattepligtskode fra forskudsopgørelse FSKF2 SKAT Forskud SKAT s system til beregning og håndtering af forskudsopgørelser. SKAT Formål med integrationen Modtagelse af skattepligtskode fra forskudsopgørelsen. Benyttes af Systemet til at se om retten til børne- og ungeydelse er fuldt opfyldt Kommunikationsmønster Systemet initierer dataudtrækket fra SKAT, både ved synkron og asynkrone dataafleveringer. Der sendes enten en sekventiel fil eller foretages et online opslag ved her og nu sager. Data fra Systemet til Ingen Data fra til SKAT sender skattepligtskode fra forskudsopgørelse, på Systemet den udsøgte person. Kvartalsmæssigt og ved ad hoc opslag. Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor LF - Familieydelse - Håndter automatisk genererede oplysninger Snitflade Snitfladens tilstand på Komponent: Beregning af Ydelser Den endelige snitflade skal aftales med SKAT i afklaringsfasen. Snitfladen skal udvikles af SKAT. Test af dataafleveringen skal aftales med SKAT. Bilag 3A.6 Integrationer Side 34 af 45

36 3.20 Skat Årsopgørelse FSKS1 Hent topskattegrundlag fra årsopgørelse FSKS1 SKAT Årsopgørelse Skat varetager årsopgørelser for borgere i Danmark. SKAT Formål med Systemet beregner den indkomstafhængige nedsættelses af integrationen børne- og ungeydelsen, på baggrund af topskattedata fra SKAT. Årsopgørelsen bruges til endelig indkomstafhængig nedsættelse, også kaldet efterregulering. Kommunikationsmønster Ved masseopslag leveres en sekventiel fil fra SKAT. Ved ad hoc opslag benyttes synkron online/batch adgang. Data fra Systemet til Ved ad hoc forespørgsler sendes personnummer på den udsøgte person, samt skatteår (fra og til). Data fra Ved månedskørsel og ad hoc sender SKAT data over om til Systemet årsopgørelser på personer. Der leveres oplysninger om personen men også om personens ægtefælle. For masseopslag sender SKAT i første weekend i hver måned. De første årsopgørelser for det forgangene år modtages tidligst primo maj. For ad hoc opslag trigger kunderådgivere denne operation. Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor LF - Familieydelse - Håndter automatisk genererede oplysninger Snitflade Snitfladens tilstand på Komponent: Beregning af Ydelser Den endelige snitflade skal aftales med SKAT i afklaringsfasen. Snitfladen skal udvikles af SKAT. Eksternt testmiljø er til rådighed SKAT (CSC) FSKA1 Indberet årets udbetalte beløb til SKAT FSKA1 SKAT Classic / SKAT CSC Bilag 3A.6 Integrationer Side 35 af 45

37 FSKA1 Indberet årets udbetalte beløb til SKAT SKAT s system hvortil der skal indberettes udbetalte underholdsbidragsydelser, børne- og ungeydelser og børnetilskud. SKAT Formål med integrationen Indberetning af oplysninger om skattefrie udbetalinger, samt udbetalte underholdsbidrag, til brug for SKAT s kontrolberegninger. Kommunikationsmønster Systemet udtrækker et datasæt i en sekventiel fil og afleverer det til SKAT. Data fra Systemet til For Underholdsbidrag: Systemet afsender kontroloplysninger om udbetalte underholdsbidragsydelser. For Børne- og ungeydelse: Systemet afsender bl.a. informationer om personnummer, udtræks år og hvor meget man har modtaget i ydelse per kvartal. For Børnetilskud: Systemet afsender bl.a. informationer om personnummer og det årlige ydelsesbeløb der er modtaget. Data fra til Ingen Systemet Dataudtrækket leveres 1 gang årligt i starten af året. Samtlige personer som modtager familieydelser. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Rapporter Snitflade Beskrivelse af snitflade: Bilag 3A.6a Produkt- og snitflader/generisk udtræk service - Snitflade.pdf Snitfladens tilstand på Eksisterende snitflade. Test af dataafleveringen skal aftales med SKAT SKAT Grøn check FSGR1 Aflever forskudsopgørelsesoplysninger med antal børn FSGR1 SKAT Grøn Check SKAT Grøn Check varetager udbetaling af den grønne check. Har man børn vil man kunne modtage tillæg til grøn check, som Systemet skal levere grundlag for. SKAT Bilag 3A.6 Integrationer Side 36 af 45

38 FSGR1 Aflever forskudsopgørelsesoplysninger med antal børn Formål med SKAT Grøn Check indregnes i forskudsopgørelsen og ved integrationen årets udløb revideres beløbet, hvor Systemet skal levere datagrundlag for disse. Kommunikationsmønster Systemet leverer en fil til SKAT. Et udtræk til forskudsopgørelsen indeholdende de tilskudsmodtagere der er berettiget til børne- og ungeydelse. Data fra Systemet til Der leveres et dataudtræk per personnummer med en angivelse af antallet af børn som personen har. Data fra Ingen. til Systemet Forskudsopgørelse: Leveres i oktober måned. Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Rapporter Snitflade Snitflade: Bilag 3A.6a Produkt- og snitflader/generisk udtræk service - Snitflade.pdf Snitfladens tilstand på Eksisterende snitflade Test af dataafleveringen skal aftales med SKAT. FSGR2 Aflever årsopgørelsesoplysninger på antallet af børn FSGR1 Se FSGR1 Se FSGR1 SKAT Formål med Grøn check indregnes i forskudsopgørelsen og ved årets integrationen udløb revideres beløbet. Har man børn vil man kunne modtage tillæg til grøn check, som Systemet skal levere grundlag for. Kommunikationsmønster Systemet leverer en fil til SKAT, med et udtræk til årsopgørelsen indeholdende de tilskudsmodtagere hvor der er udbetalt børne- og ungeydelse. Data fra Systemet til Der leveres et dataudtræk over de personer der har modtaget børne- og ungeydelse, med angivelse af personnummer på tilskudsmodtager og på barnet/børnene. Bilag 3A.6 Integrationer Side 37 af 45

39 FSGR2 Aflever årsopgørelsesoplysninger på antallet af børn Data fra Ingen. til Systemet Årsopgørelse: Leveres i januar måned i det efterfølgende år. Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Rapporter Snitflade Snitflade: Bilag 3A.6a Produkt- og snitflader/generisk udtræk service - Snitflade.pdf Snitfladens tilstand på Eksisterende snitflade Test af dataafleveringen skal aftales med SKAT SKAT Enlige forsørgere FSEF1 Aflever oplysninger om ekstra børnetilskud FSEF1 SKAT Enlige forsørgere SKAT varetager skattemæssige forhold i Danmark. SKAT Formål med Levering af oplysninger om enlige forsørgere til brug for integrationen SKAT s beregning af ekstra beskæftigelsesfradrag til enlige forsørgere. Kommunikationsmønster Systemet leverer en sekventiel fil over enlige forsørgere. Data fra Systemet til For alle enlige forsørgere (modtagere af ekstra børnetilskud) leverer Systemet informationer om personens personnummer og om hvorvidt personen har været enlig forsørger i hvert af de fire kvartaler. Data fra Ingen. til Systemet Kvartalsmæssige kørsler. Ikke tilgængeligt. Løsningsflows hvor Er ikke afbildet på løsningsflow. Komponent: Rapporter Bilag 3A.6 Integrationer Side 38 af 45

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.5 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 4 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 4 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A.6 Integrationer

Bilag 3A.6 Integrationer Bilag 3A.6 Integrationer Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 RELATION TIL ØVRIGT MATERIALE... 5 3 INTEGRATIONSBESKRIVELSER...

Læs mere

Bilag 3A Behovsopgørelse

Bilag 3A Behovsopgørelse Bilag 3A Behovsopgørelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 UNDERBILAG... 5 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 6 3 DEN SAMLEDE FORRETNINGSMÆSSIGE

Læs mere

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015

Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 27-04-2015 Vejledning til Tilbudsgiver Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de funktionelle krav til et. 2) "Non-funktionelle krav"

Læs mere

Bilag 3 Leverancebeskrivelse

Bilag 3 Leverancebeskrivelse Bilag 3 Leverancebeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 2.1 UNDERBILAG... 4 2.2 FARVEANVENDELSE PÅ ARKITEKTURDIAGRAMMER... 5 3 BAGGRUND FOR UDBUDDET...

Læs mere

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0

Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Bilag 1 Tidsplan Version 0.9 23-02-2015 0 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 ETAPER I UDVIKLINGSPROJEKTET... 3 2.1.1 ETAPE I - AFKLARING... 3 2.1.2 ETAPE II ANALYSE, DESIGN,

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40

Bilag 2 Situationsbeskrivelse. Version 0.9 05-05-2014. Side 0 af 40 Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 05-05-2014 Side 0 af 40 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL

Læs mere

SKI 02.19. Version 1.0

SKI 02.19. Version 1.0 SKI 02.19 Version 1.0 23. maj 2015 1 Indhold Indledning... 3 Snitfladernes etablering og tilgængelighed... 3 Integrations- og anvendervilkår... 3 Beskrivelse af KOMBITs snitfladeoversigt... 4 Faneblad:

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.9 19-12-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013 Side 2 af 31 Indhold Indhold... 2 0. Praktisk info... 5 0.1 Om tiltrædelse af vilkår... 5 0.2 Om gateway-leverandørers

Læs mere

Bilag 2 Situationsbeskrivelse

Bilag 2 Situationsbeskrivelse Bilag 2 Situationsbeskrivelse Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 4 2 INDLEDNING... 5 2.1 BILAGETS FORMÅL OG OPBYGNING... 5 2.2 UNDERBILAG... 5 3 INTRODUKTION TIL ATP KONCERNEN...

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 2.1 SÅDAN LÆSES EN AKTIVITETSBESKRIVELSE... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke

Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Bilag 3A.2 Løsningsflows og aktivitetsbeskrivelser barselsspecifikke Version 0.9 05-05-2014 3T13T 3TUVEJLEDNING 3T23T 3TUINDLEDNINGU3T 3T33T 3TUBARSELSSPECIFIKKE Indhold TIL TILBUDSGIVERU3T... 2... 3 LØSNINGSFLOWS

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

BILAG D : Udbud på jobcentersystem - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse

BILAG D : Udbud på jobcentersystem - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse BILAG D : Udbud på jobcenter - Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Tilbudsgivers navn: [Tilbudsgiver indsætter navn her] Kravnr Hovedgruppe Emne Krav =Mind stekrav/v ægtning Use Case nr. Tilbudsgivers

Læs mere

DEBITOR. Bilag 3A.1 Kravliste

DEBITOR. Bilag 3A.1 Kravliste DEBITOR Bilag 3A.1 Kravliste Version 1.0 23-02-2015 Vejledning til Tilbudsgiver Bilag 3A.1 Kravliste, version 1.0, 23-02-2015. Dette bilag består af tre faneblade: 1) "Funktionelle krav" indeholdende de

Læs mere

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION

Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Arkitekturrapport: YDELSESREFUSION Denne orienteringsrapport udarbejdes for it-projekter i henhold til brug af den fælleskommunale rammearkitektur. Rapport ejes af projektets arkitekt (Erling Hansen).

Læs mere

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser

Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Version 0.8 15-08-2014 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 AKTIVITETSBESKRIVELSER... 4 Bilag 3A.3 Aktivitetsbeskrivelser Side 1 1 Vejledning

Læs mere

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller Version 0.9 23-02-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 BEGREBS- OG INFORMATIONSMODELLER... 4 Bilag 3A.4 Begrebs- og informationsmodeller

Læs mere

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT

Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Rapport om Logiværtserklæring Effektiv Digital Selvbetjening KL/KOMBIT Version 1.0 - februar, 2014 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 3 1.1 Introduktion til og afgrænsning

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Bilag 7 Servicemål. Version 0.8

Bilag 7 Servicemål. Version 0.8 Bilag 7 Version 0.8 26-06-2015 INDHOLD 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 DEFINITIONER OG FORUDSÆTNINGER ANVENDT I DETTE BILAG... 5 3.1 NORMAL ARBEJDSTID... 5 3.2 KRITISK FORRETNINGSTID

Læs mere

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer

Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A: Systemer Grunddataprogrammets delaftale 1 om effektiv ejendomsforvaltning og genbrug af ejendomsdata under den Fællesoffentlige Digitaliseringsstrategi 2012 2015 Ejendomsdataprogrammet - Målarkitektur Bilag A:

Læs mere

Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner)

Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner) Bilag 3, Leverancebeskrivelse med Kravspecifikation og Løsningsbeskrivelse samt ændringsmuligheder (herunder Optioner) Version Ændringer Dato 2.1 Tilføjet krav 3.168 30-11-2013 Tilføjet Punkt 5.6 2.2 Korrekturændringer,

Læs mere

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger

Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger Bilag 5: Udkast til rapporten Fællesoffentlige brugerstyringsløsninger - En analyse af sikkerhedsstandarder og løsninger. (Bilag til dagordenspunkt 8, Sikkerhedsstandarder og løsninger på sundhedsområdet).

Læs mere