BUDGET 2016 Budgetkatalog drift

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BUDGET 2016 Budgetkatalog drift"

Transkript

1 BUDGET 2016 Budgetkatalog drift Direktionens oplæg Den 13. august 2015

2 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift: Økonomiudvalget Tekniske blokke Ændringsblokke Udvalget for familie og institutioner Tekniske blokke Ændringsblokke Lov- og cirkulæreprogram Udvalget for sundhed, ældre og social Tekniske blokke Ændringsblokke Lov- og cirkulæreprogram Udvalget for natur, teknik og miljø Tekniske blokke Ændringsblokke Udvalget for plan, udvikling og kultur Tekniske korrektioner Ændringsblokke Arbejdsmarkedsudvalget Tekniske blokke Ændringsblokke Lov- og cirkulæreprogram

3 Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift: Blok Nr. ØK Tekniske blokke ØK: ØK 10-T-1 Teknisk Adm.bidrag Udbetaling Danmark ØK 10-T-2 Teknisk Inventar admin.bygninger - leasing ØK 10-T-3 Teknisk Forsikringer flyttes fra bevilling ØK 10-T-3 Teknisk Forsikringer flyttes til bevilling ØK 10-T-4 Teknisk Byggesagsgebyrer - mindre indtægt ØK 10-T-5 Teknisk Destination Djursland - tilskud Ressourcer i forbindelse med KOMBIT s 10-T-6 Teknisk ØK monopolbrud ØK Tekniske blokke i alt ØK ØK Ændringsblokke ØK: ØK 10-1 Øvrige Budgetværnspulje ØK 10-2 Øvrige Reduktion af IT-budget ØK 10-3 Øvrige Erhvervsservice og udvikling ØK 10-4 Øvrige Beredskab - ny beredskabsstruktur ØK Ændringsblokke i alt ØK ØK Økonomiudvalget i alt FI Tekniske blokke FI: FI 11-T-3 Teknisk Skoleområdet: Forældrebetaling ændres fra 11 til 12 måneder FI 11-T-6 Teknisk Skoleområdet: Tilretning af tidlig SFO FI 11-T-8 Teknisk Skoleområdet: Tilpasning af søskenderabat og fripladser FI Tekniske blokke i alt FI FI Ændringsblokke FI: FI 11-1 Familie: Regulering af budgetgrundlag jfr. Analyse demografisk udvikling FI 11-2 Analyse Familie: Reduktion på anbringelsesområdet FI 11-3 Familie: Øget brug af egenbetaling i Analyse anbringelsessager Familie: Regulering af budgetgrundlag jfr. FI 11-4 Analyse Udgiftsbehov FI 11-5 Analyse Familie: Reduktion på efterværnsområdet FI 11-6 Skoleområdet: Tilretning af antal elever og Analyse klasser Skoleområdet: Demografipulje på FI 11-7 Analyse skoleområdet Skoleområdet: Demografipulje på SFOområdet FI 11-8 Analyse FI 11-9 Analyse Dagtilbud: Korrektion for børnetal FI Analyse Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene FI Analyse Skoleområdet: Forenkling af tildelingsmodellerne forøgelse af demografipuljen FI Skoleområdet: Reduktion i Analyse specialundervisningen og øget inklusion Skoleområdet: Udvidelse af SFO til 4.klasse og FI Analyse flytning af klubtilbuddet til under skolerne Skoleområdet: Yderligere tilpasning af FI Analyse budgettet til skolerne Dagtilbud: Sammenlægning af daginstitutioner FI Analyse i Kolind Dagtilbud: Sammenlægning af daginstitutioner FI Analyse på Mols FI Øvrige Kompetenceudvikling inden for skole- og dagtilbud FI Ændringsblokke i alt FI FI Lov- og cirkulæreprogram FI: FI 11-L-1 Lov/cirk Familie: Faglig støtte til netværksplejefamilier FI Udvalget for familie og institutioner i alt

4 Blok Nr. SÆ Tekniske blokke SÆ: SÆ 12-T-1 Teknisk Sundhed: Tilpasning af aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter) SÆ 12-T-2 Teknisk Ældre: Tilpasning af visiterede timer i hjemmeplejen SÆ 12-T-3 Teknisk Sundhed: Demografipulje aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter) SÆ 12-T-4 Teknisk Ældre: Demografi vedr. ældreområdet SÆ 12-T-5 Teknisk Ældre: Mellemkommunale refusioner på ældreområdet SÆ 12-T-6 Teknisk Ældre: Fortsættelse af aktiviteter der har været finansieret af ældrepuljen SÆ 12-T-7 Teknisk Ældre: Plejeboligerne Søhusparken - opsigelse af aftale med Forenede Care SÆ 12-T-8 Teknisk Voksen/handicap: Tilbud til voksne med særlige behov SÆ 12-T-9 Teknisk Voksen/handicap: Kontante ydelser SÆ 12-T-10 Teknisk Voksen/handicap: Personlige tillæg SÆ Tekniske blokke i alt SÆ SÆ Ændringsblokke SÆ: SÆ 12-1 Sundhed: Vederlagsfri fysioterapi - Kommunalt Analyse tilbud om vederlagsfri fys. (budgetanalyse) Sundhed: Kommunal tandpleje - reduktion som SÆ 12-2 Analyse følge af faldende børnetal (budgetanalyse) Ældre: Ældreområdet - ny budgetteringsmodel SÆ 12-3 Analyse (budgetanalyse) SÆ 12-4 Ældre: Strukturændringer på plejeboligområdet Analyse (budgetanalyse) SÆ 12-6 Analyse Voksen/handicap: Styrkelse af myndighed SÆ 12-7 Voksen/handicap: Omlægning serviceniveau Analyse BPA ( 95 og 96) SÆ 12-8 Voksen/handicap: Omlægning af Analyse Strandgårdshøj SÆ 12-9 Voksen/handicap: Fastholdelse af socialt Analyse akuttilbud i projektperioden SÆ Voksen/handicap: Sammenlægning af Analyse Gransvinget og Skovparken SÆ Voksen/handicap: Udmøntning af rammeaftale Analyse med Region Midtjylland Voksen/handicap: Aktivitetstilbud SÆ Analyse ændret serviceniveau til psykisk syge og udsatte SÆ Voksen/handicap: Omlægning af bostøtten for Analyse ledige og sygemeldte borgere SÆ Øvrige Voksen/handicap: Kafe Kolind SÆ Ændringsblokke i alt SÆ SÆ Lov- og cirkulæreprogram SÆ: SÆ 12-L-1 Administration: Ændring i serviceloven - Lov/cirk ophævelse af regler om fast kontaktperson SÆ 12-L-2 Lov/cirk Voksen/handicap: Stofmisbrug SÆ 12-L-3 Voksen/handicap: Forsorgshjem og Lov/cirk krisecentre Sundhed: Ændring i sundhedsloven - ret til SÆ 12-L-4 Lov/cirk lægesamtale for stofmisbrugere, der ønsker at komme i behandling SÆ 12-L-5 Lov/cirk Voksen/handicap: Misbrugsområdet SÆ 12-L-6 Lov/cirk Voksen/handicap: Alkoholbehandling SÆ Lov- og cirkulæreprogram i alt SÆ SÆ Udvalget for sundhed, ældre og social i alt

5 Blok Nr. NTM Tekniske blokke NTM: NTM 14-T-1 Teknisk Vedligehold grønne områder, Torvet i Knebel og Egil Fischers Park NTM 14-T-2 Teknisk Vedligeholdelse af nye cykelstier NTM 14-T-3 Teknisk Vedligehold af nye trafiksikkerhedsprojekter NTM 14-T-4 Teknisk Kolind NTM 14-T-5 Teknisk Materialegården i Hornslet solgt - bortfald lejeindtægt NTM 14-T-6 Teknisk Materialegården i Ebeltoft - bortfald lejeindtægt NTM 14-T-7 Teknisk Tidligere "Lette kollektive Ældreboliger" i Ebeltoft kommune NTM 14-T-8 Teknisk Vandrerhjemmet Ebeltoft NTM 14-T-9 Teknisk Randersvej 22 Rønde NTM 14-T-10 Teknisk Midlertidigt bibliotek i Kolind NTM Tekniske blokke i alt NTM NTM Ændringsblokke NTM: NTM 14-1 Øvrige Øget focus på energiforbruget blandt brugere og ledelse NTM 14-2 Øvrige Reduktion af udgifter til faste belægninger på pladser og skolegårde NTM 14-3 Øvrige Reduktion af bygningsmassen NTM 14-4 Øvrige Drift veje og grønne områder NTM 14-5 Øvrige Kollektiv trafik NTM 14-6 Øvrige Mindre naturpleje NTM 14-7 Øvrige Mobilitetsstrategi NTM Ændringsblokke i alt NTM NTM Udvalget for natur, teknik og miljø i alt PUK Tekniske blokke PUK: PUK 15-T-1 Teknisk Uændret takster vedr. biblioteket, Kulturskolen og folkeoplysningen - ingen prisfremskrivning PUK 15-T-2 Teknisk Fregatten Jylland - fast årligt tilskud - ingen prisfremskrivning PUK 15-T-3 Teknisk Save-registrering nulstilling af budget PUK 15-T-4 Teknisk Kolind+ - øget drift PUK`s andel PUK 15-T-5 Teknisk Udlån af medarbejder til Aarhus PUK Tekniske blokke i alt PUK PUK Ændringsblokke PUK: PUK 15-1 Øvrige Tilskud til frivilligt socialt arbejde PUK 15-2 Øvrige Erhv. Udv., turisme og landdistrikter PUK 15-3 Øvrige Folkebiblioteker PUK 15-4 Øvrige Syddjurs Teaterforening teater for voksne PUK 15-5 Øvrige Museum Østjylland ingen prisfremsk. af tilskuddet PUK 15-6 Øvrige Voksenundervisning (hovedområde 1) tilskud til voksenundervisning PUK 15-7 Øvrige Voksenundervisning (hovedområde 1) tilskud til kompenserende undervisning PUK 15-8 Øvrige Folkeoplysningen lokaletilskud til selvejende haller PUK Ændringsblokke i alt PUK PUK Udvalget for plan, udvikling og kultur i alt

6 Blok Nr. AU Tekniske blokke AU: AU 16-T-1 Teknisk Ny refusionsmodel AU 16-T-2 Teknisk Tilbud til udlændinge AU 16-T-3 Teknisk A-dagpenge og løntilskud forsikrede ledige AU Tekniske blokke i alt AU AU Ændringsblokke AU: AU 16-1 Analyse Ny virksomhedsenhed AU 16-2 Analyse Øge antal voksenlærlinge AU 16-3 Tidlig intensiv indsats for nyledige, Analyse aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere AU 16-4 Analyse Hyppigere samtaler for langtidsledige AU 16-5 Analyse Minimumsindsats til en gruppe af borgere AU 16-6 Analyse Flere unge i uddannelse og job AU 16-7 Analyse Større fokus på lokale STU-forløb AU 16-8 Analyse Styrket sygedagpengeindsats AU 16-9 Nedbringelse af sygefraværet i Syddjurs Analyse Kommune AU Analyse Ændret praksis i brug af revalidering AU Analyse Styrket integrationsindsats AU Analyse Nedgang i antal dagpengemodtagere AU Analyse Nedgang i antal borgere på førtidspension AU Analyse Mere ledelseskraft i jobcentret AU Ændringsblokke i alt AU AU Lov- og cirkulæreprogram AU: AU 16-L-1 Lov/cirk Forhøjelse af efterlønsalderen AU 16-L-2 Lov/cirk Organisering beskæftigelsesindsats konto AU 16-L-3 Lov/cirk Reform af beskæftigelsesindsatsen AU 16-L-4 Lov/cirk Administration kontantydelse AU Lov- og cirkulæreprogram i alt AU: AU Arbejdsmarkedsudvalget i alt Alle udvalg i alt Reduktionsblokke fra analyser, familie Reduktionsblokke fra analyser, skole- dagtilbud Reduktionsblokke fra analyser, sundhed og ældre Reduktionsblokke fra analyser, voksen/handicap Reduktionsblokke fra analyser, arbejdsmarked Samlede reduktionsblokke der har indgået i analyser Tekniske blokke i alt Ændringsblokke i alt Lov- og cirkulære i alt I alt

7 10 Økonomiudvalget 10.1 Tekniske blokke Løbenummer 10-T-1 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Administrationsbidrag Udbetaling Danmark Budgettet til Udbetaling Danmark er beregnet ud fra det udmeldte administrationsbidrag for 2016 korrigeret med besparelser udmeldt i forbindelse med Lov- og cirkulæreprogrammet for Løbenummer 10-T-2 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Inventar administrationsbygninger - leasingaftale I forbindelse med rådhusombygninger blev der i budget 2014 afsat 2 mio. kr. årligt i årene til leasing af kontorinventar. Beløbet fjernes fra 2019 og frem. Løbenummer 10-T-3 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Forsikringsområdet og Generelle reserver og reduktioner flyttes fra bevilling til Puljerne under forsikringsområdet følger ikke det normale løbende forbrugsmønster, og nogle af budgetbeløbene forventes som udgangspunkt slet ikke at blive brugt i det pågældende regnskabsår. De ikke forbrugte beløb på puljerne giver derfor et forkert billede af den løbende udvikling i administrationsudgifter. Det foreslås derfor at forsikringsområdet flyttes fra bevilling Administrativ organisation til bevilling Generelle puljer m.v., hvor forbrugsmønsteret i forvejen vurderes anderledes. Eventuelle puljer til generelle reserver og reduktioner foreslås også flyttet fra bevilling til Det er dog på nuværende tidspunkt i basisbudgettet ikke afsat budget til reserver og reduktioner. Løbenummer 10-T-4 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Byggesagsgebyrer mindre indtægt

8 I forbindelse med vedtagelsen af de nye nationale regler for byggesagsbehandling, herunder ved fastsættelsen af gebyrets størrelse, blev der skønnet over det forventede tidsforbrug på en gennemsnitsbyggesag. I skønnet indgik hvor meget af tiden, som der kunne opkræves gebyr for. Efter at de nye regler nu har været i kraft siden 1. januar 2015 ser det ud til, at der er en forskydning i retning af tid, som der ikke kan opkræves gebyr for. Det var estimeret, at hver byggesag i kategorien åben/lav ville betyde debiterbar tid på cirka 7,5 time. Det har vist sig, at der alene er debiterbar tid svarende til 4,5 timer pr. sag vurderet på grundlag af de i første halvår gennemførte byggesager. Forskydningen betyder noget for indtægten, men ikke for den samlede tid det tager at behandle en byggesag. Derudover er viser det sig, at en større del af anmeldelsessagerne hører under erhvervs- og landbrugssager og giver derfor ikke nogen gebyrindtægt. Det er f.eks. udskiftninger af mobilantenner i telemaster, nedrivninger af landbrugsbygninger. Der er stadig en betydelig usikkerhed med baggrund i den korte periode og det spinkle datagrundlag, men den mindre indtægt i 2016 og fremover skønnes på nuværende tidspunkt at udgøre 0,8 mio. kr. Løbenummer 10-T-5 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Destination Djursland Byrådet godkendte den 25. juni 2015 at der udbetales et ekstraordinært tilskud til Destination Djursland i 2015 på 1 mio. kr. Budgettet i 2016 reduceres tilsvarende. Løbenummer 10-T-6 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Ressourcer i forbindelse med KOMBIT s monopolbrud I budget 2015 blev der til ressourcer i forbindelse med KOMBIT s monopolbrud afsat 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2015 og 2016 mod at IT-budgettet fremadrettet blev reduceret med 0,5 mio. kr. på baggrund af forventet effektivisering og reducerede priser. Det forventes nu at monopolbruddet vil blive forsinket. KOMBIT har skønnet at implementeringsaktiviteten vil være fordelt i årene 2015 til 2019 med henholdsvis 5%, 30%, 35%, 25% og 5%. Det foreslås derfor, at der i stedet for at blive reduceret med 0,5 mio. kr. i 2017 og 2018 tilføres 0,5 mio. kr. Herefter vil der samlet i budget 2015 og 2016 være afsat 2 mio. kr. til formålet, fordelt med 0,5 mio. kr. i hvert af årene 2015 til Som finansiering henviser KOMBIT og KL til provenuet ved salg af KMD s ejendomme, hvoraf halvdelen på 601 mio. kr. nu udbetales til kommunerne over de kommende år. Den anden halvdel forbliver i KOMBIT som kapitalgrundlag. Syddjurs Kommunes andel af de 601 mio. kr. udgør 4,3 mio. kr. som forventes at komme til udbetaling med 0,2 mio. kr. i 2015, 1,9 mio. kr. i 2016, 1,2 mio. kr. i 2017, 0,9 mio. kr. i 2018 og 0,2 mio. kr. i Med forslaget er det således kun under halvdelen af det indkomne provenu der anvendes på implementering

9 10.2 Ændringsblokke Løbenummer 10-1 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Budgetværnspulje Budgetlægningen for 2016 er forbundet med en række ekstraordinære usikkerhedsmomenter på en række udgiftstunge områder så som: Den aktivitetsbestemte medfinansiering (sygehusøkonomi) En økonomisk signifikant refusionsomlægning på beskæftigelses- og overførselsområdet og som træder kraft fra 1. januar Potentielt ekstraordinære udgifter afledt af lovpligtige indsatser over for et stigende antal flygtninge, hvor den afledte kompensation fra staten er forbundet med usikkerhed og tidsmæssige forskydninger. De ekstraordinære usikkerheder er også affødt af det sene tidspunkt for aftaleindgåelse omkring kommunernes og regionernes økonomi for Særligt sygehusøkonomien og beskæftigelses- og overførselsområdet udgør desuden en stigende andel af den kommunale økonomi med deraf følgende økonomiske risici. Endelig er servicerammen fremadrettet fortsat sanktionsbelagt således at budgetoverskridelser fortsat kan straffes kollektivt og på kommuneniveau. På den måde kan en budgetværnspulje rumme plads til mindre uforudsete merforbrug på servicerammen fx også som følge af decentrale institutioners forbrug af opsparing uden af det giver udfordringer i forhold til Syddjurs Kommunes indmeldte budgetrammer for 2016 i efteråret Ud fra en samlet vurdering af de beskrevne styringsmæssige udfordringer afsættes derfor 8 mio. kr. i budgetværn svarende til cirka 0,3 pct. af det samlede budget på ca. 2,5 mia. kr. (netto). Løbenummer 10-2 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Reduktion af IT-budget Besparelsen i 2016 (og 2015) skyldes, at dele af KMD aftalerne er sat på stand-by grundet Kombit projekterne. En del KMD systemer er under udfasning mens en del Kombit systemer er under implementering. En aftale mellem KMD og Kombit udløber med udgangen af Herefter vil der være usikkerhed om de fremtidige aftaler med KMD, f.eks. om KMD vil omlægge aftalerne og prissætningen efter udfasningen af de systemer der udbydes af Kombit. Et yderligere usikkerhedsmoment er. at Kombit projekterne for øjeblikket er forsinket i op til 8 måneder, hvilket måske også kan få betydning for den fremtidige aftale med KMD

10 Løbenummer 10-3 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Erhvervsservice og -udvikling Med øget ambitionsniveau i forhold til at kunne understøtte erhvervsudvikling, jobskabelse og netværksdannelse foreslås at der etableres en samlet budgetramme på 2 mio. kr. Rammen vil udgøre et stærkere fundament for at iværksætte og understøtte udviklingsforløb og projekter, herunder lette mulighederne for hurtigt at kunne realisere og finansiere disse. Det er også muligt indenfor denne ramme at opruste det administrative arbejde med at tiltrække nye arbejdspladser og understøtte det lokale erhverv. Den samlede ramme på 2 mio. kr. vurderes fortsat som et mindre beløb, set i forhold til sammenlignelige kommuners ressourceanvendelse på området. Der foreslås derfor afsat et budget på 2 mio. kr. til erhvervsudvikling på Økonomiudvalgets område. Løbenummer 10-4 Udvalg: Økonomiudvalget Betegnelse Beredskab ny beredskabsstruktur implementeringsomkostninger Randers, Favrskov, Norddjurs og Syddjurs kommuner skal tilsammen finde effektiviseringer på beredskabet for 6.8 millioner kroner svarende til ca. 15 % af driftsbudgettet i 2016 som følge af aftalen mellem Regeringen og KL og principbeslutningen fra januar 2015 om at samordne de fire kommuners beredskaber. Aftalen indebærer at det nye fælleskommunale beredskab skal drives for det beløb, som kommunerne hidtil har anvendt på beredskaberne fratrukket det beløb, som jævnfør kommuneaftalen for 2015, kan opnås gennem effektiviseringer. Basisbudgettet er allerede korrigeret herfor. Sammenlægningen medfører behov for udarbejdelse af en ny og fælles risikobaseret dimensionering af de fire kommuners fælleskommunale beredskab. Denne vil tidligst blive vedtaget i byrådet ultimo Det vurderes imidlertid at det bliver umådeligt vanskeligt at indfri disse sparekrav allerede fra 2016, da flere af de foreslåede harmoniseringsforslag får konsekvens for udrykningstiden og dermed beredskabsservice i Syddjurs Kommune. Endvidere vil der være flere opstartsudgifter for det nye fællesskab. På denne baggrund afsættes der en ramme til finansiering af forventede meromkostninger på 1 mio. kr. i 2016 og 0,5 mio. kr. i

11 11 Udvalget for familie og institutioner 11.1 Tekniske blokke Skoleområdet Løbenummer 11-T-3 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Skoleområdet: Forældrebetaling ændres fra 11 til 12 måneder Forældrebetalingen på skoleområdet ændres fra 2016 fra 11 måneders betaling med juli betalingsfri til betaling alle 12 måneder. I dag fordeles forældrebetalingen over 11 måneder og fremover fordeles forældrebetalingen over 12 måneder. Der er derfor tale om en nulløsning rent økonomisk. Fra 2016 ændres lovgivningen omkring økonomiske tilskud til forældrebetalingen. Husstandsindkomsten for beregning af økonomisk fripladstilskud skal fremadrettet opgøres pr. måned. Dagtilbud overgik ved budget 2014 til forældrebetaling 12 måneder. Det har gjort det tydeligere og mere enkelt. En ændring på skoleområdet vil især gøre gennemsigtigheden for borgerne større. Særligt for borgere der har forældrebetaling på både skole og dagtilbud samtidig. Alternativt vil borgerne kunne opleve udsving alene på baggrund af den forskelligartede administration af forældrebetalingerne. Med henvisning til den ændrede lovgivning vil det være bedre at tilpasse sig til 12 måneders forældrebetaling på skoleområdet, end at dagtilbud ændre den modsatte vej. For at imødegå, at enkelte forældre kunne finde på at udmelde deres børn kun i juli måned og indmelde dem igen 1. august, så laves der en tre måneders regel lige som på dagtilbud. Ideen stammer fra andre kommuner. Hvis man melder sit barn ud af en ordning, så kan man først søge om en plads samme sted tre måneder efter. Erfaringerne fra andre kommuner viser, at det virker i praksis. Betalingen fordeles jævnt over hele året og giver en mere fair fordeling af forældrebetalingen. Når kommunerne sammenlignes på nøgletal så sammenlignes normalt omregnet til en 12 måneders takst. Desuden afregnes betalingerne mellem kommunerne ved tilbud i en anden kommune også efter takster over 12 måneder. Løbenummer 11-T-6 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Skoleområdet: Tilretning af tidl. SFO budget Børnetallet i tidlig SFO - hvor børn går fra børnehave til SFO allerede 1. april det år, de starter i skole - vil ifølge befolkningsprognosen stige med 56 børn fra 2015 til

12 Løbenummer 11-T-8 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Skoleområdet: Tilpasning af søskenderabat og fripladser Som følge af skolereformen er udgifterne til søskenderabat, fripladser og behandlingsmæssige fripladser faldet, hvilket giver en samlet besparelse på 0,5 mio. kr Ændringsblokke Løbenummer 11-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Familie: Regulering af budgetgrundlag jfr. demografisk udvikling KLK foreslår i deres rapport at familieområdets budgetgrundlag reguleres i overensstemmelse med den demografiske udvikling og udgiftsbehovet. For at besparelserne kan hentes hjem er det en forudsætning at sagstal falder i takt med børnetallene og Familieafdelingens aktiviteter i stadigt højere grad foregår med et tidligt og forebyggende perspektiv. Fremskudte socialrådgivere kan bidrage til at afdække og afhjælpe, at mindre problematikker vokser til senere foranstaltningsbehov. Der flyttes 2 mio. inden for konto 5 på familieområdet, så der opnormeres med 4 fremskudte socialrådgivere. Regulering demografi (konto 5) Prioritering i fremskudte socialrådgivere på skoler (inden for konto 5) Ændringsforslag i alt Løbenummer 11-2 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Familie: Reduktion på anbringelsesområdet En nedlæggelse af Ungehuset i Feldballe vil forventeligt reducere kommunens udgifter på døgninstitutionsområdet. Nedlæggelsen af ungehuset i Feldballe er et led i en omlægning af forsyningsstrategien på hele indsatsdelen. Reduktionen findes også ved en generel tilpasning af antal plejevederlag ved kontraktindgåelse og genforhandling af kontrakter med plejefamilier samt en øget brug af netværkspleje. Reduktionen af vederlag sker efter en konkret vurdering i hver enkelt sag ved genforhandling af kontrakt. For at fremskynde besparelser på anbringelsesområdet og samtidigt sikre fokus på effekten af de indsatser der i værksættes i døgnregi, skønnes det nødvendigt at opruste betjeningen af anbringelsesområdet. Oprustningen vil også resultere i at flere anbringelser vil blive etableret indenfor barnets eget netværk

13 Reduktion af anbringelsesområdet (konto 5) Oprustet betjening (konto 6) Ændringsforslag i alt Løbenummer 11-3 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Familie: Øget brug af egenbetaling i anbringelsessager BDO har for Familieafdelingen i foråret 2015 gennemført en undersøgelse af, i hvor høj grad lovgivningens muligheder for at opkræve egenbetaling i anbringelsessager udnyttes. BDO har konkluderet, at lovgivningens muligheder i dag kun i yderst beskedent omfang udnyttes. Løbenummer 11-4 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Familie: Regulering af budgetgrundlag jfr. udgiftsbehov Med støtte i KLKs rapport foreslås en korrektion af familieområdets budget i overensstemmelse med udgiftsbehovet. Forudsætningen for at Syddjurs Kommune kan nedbringe sit udgiftspres på familieområdet er i meget høj grad, at der investeres i en forebyggende og tidlig indsats. Familieafdelingen peger på en styrkelse af myndighedsområdet med henblik på at kunne realisere et betydeligt gevinstpotentiale. Styrkelsen af myndighedsområdet skal sikre, at der arbejdes mere målrettet og med et stærkt fokus på effekten af indsatser. Vi skal have mere af det der virker og mindre af det der ikke virker. Der opnås desuden en generelt strammere praksis for tildeling af efterværn således, at det primært er de 0-17 årige, der tildeles ydelser efter Servicelovens bestemmelser på familieområdet, mens unge over 18 år med særlige behov i højere grad tilbydes sammenhængende indsatser efter SEL loven og LAB-loven. Bevilling Regulering efter udgiftsbehov (konto 5) Styrkelse af myndighed (konto 6) Ændringsforslag i alt Løbenummer 11-5 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Familie: Reduktion på efterværnsområdet I overensstemmelse med KLKs rapport vurderer Familieafdelingen, at der er grundlag for en opstramning og øget stringens i praksis for tildeling af ydelser efter Servicelovens bestemmelser om efterværn til unge over 18 år. ( 76)

14 Løbenummer 11-6 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Skoleområdet: Tilretning af antal elever og klasser Der er ifølge klasseprognosen et fald på 6 klasser fra skoleåret 2015/16 til 2016/17, mens der er et fald i elevtallet på 25 elever fordelt på kommunens 10 folkeskoler. Løbenummer 11-7 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Skoleområdet: Demografipulje på skoleområdet Ifølge den nuværende budgettildelingsmodel for folkeskolerne, beregnes skolernes budgetter i en kombination af et beløb pr. klasse og et beløb pr. elev. Skolernes demografipulje er således også beregnet med udgangspunkt i det forventede antal klasser, som elevtallene på de forskellige årgange udløser i de respektive skoledistrikter og i antallet af forventede elever i de forskellige skoledistrikter. Skoleår 2016/ / / /20 Antal elever i folkeskolen Antal alm. klasser Demografi pulje Løbenummer 11-8 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Skoleområdet: Demografipulje på SFO-området Demografipuljen angående skolefritidsordningerne (SFO) beregnes ved at sammenholde befolkningsprognosen med det forventede antal elever i kl. på folkeskolerne og den nuværende belægningsprocent i SFO i hvert skoledistrikt. Ifølge disse beregninger vil antallet af tidlig SFO-børn i 2017 falde med 59 børn ift Der blev ved budgetvedtagelsen af budget 2015 vedtaget fuld forældrebetaling for SFO fra 1. januar 2016 og besparelsen er derfor taget hjem. Det vil derfor kun være tidlig SFO budgettet, der vil blive reguleret via demografipuljen. År Antal tidl. SFO børn Demografi pulje Løbenummer 11-9 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Korrektion for børnetal

15 For dagtilbud skal der i forhold til det politisk fastlagte serviceniveau udarbejdes en beregning, som på baggrund af den godkendte befolkningsprognose samt takster og enhedsbeløb kan danne budgetrammen for de pågældende områder. Hvis den beregnede ramme afviger fra det prisfremskrevne budget tilrettes budgetgrundlaget med tekniske korrektioner. De tekniske korrektioner til budget 2016 for dagtilbud er baseret på et uændret serviceniveau. Tabellen nedenfor viser hvor mange børn der skal korrigeres for i basisbudgettet ud fra befolkningsprognosen for Indregning af ændring i demografi for år 9 mdr år 9 mdr. - 6 år -98 Korrektionerne i børnetallet slår på grund af takstberegningen automatisk igennem på en række andre områder. De private takster stiger og falder i sammenhæng med de kommunale takster. Diverse andre faktorer der påvirker forældrebetalingen er der taget højde for i Løbenummer Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Demografipuljen for overslagsårene Det forventede børnetal i 2016 beregnes ud fra børnetallet pr. 1.januar Børnetallet, der naturligt vil variere over årene, fremgår i budgettet i overslagsårene som en forventet demografipulje. Med udgangspunkt i den anvendte beregningsmodel og belægningsprocent for budget 2016, ser den forventede demografiudvikling ud som nedenstående. Forventet pasningsbehov År 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år 0-2 år 9 mdr. 2 år 9 mdr. - 6 år I alt Total Pasningsbehovet dækker alle typer af pasning inden for dagtilbudsområdet. Afhængigt af pasningstype skal budgettet reguleres forskelligt. Børn fra andre kommuner er ikke talt med, idet disse betaler den fulde udgift for den pågældende pasning. Med udgangspunkt i det korrigerede budget og 2016 priser skal budgetterne i korrigeres med nedenstående beløb. Der er tale om et antal helårspladser. De børn der fødes det pågældende år vil først så småt begynde i pasning når de bliver mindst 6 mdr. F.eks. et barn der starter i oktober tæller derfor kun for tre mdr. og der skal fire børn til for en helårsplads rent økonomisk

16 De forventede forskydninger i børnetallet på dagtilbud i årene vises med en demografipulje. Demografipuljen Ændring antal børn Forskel Forskel Forskel 0-2 år 9 mdr år 9 mdr. - 6 år I alt Ændring økonomi 0-2 år 9 mdr. 0 kr år 9 mdr. - 6 år 0 kr I alt i forhold til kr Der er i beregningen taget udgangspunkt i 2016 priser for kommunal vuggestue og børnehave. Beløbende kan derfor ændre sig afhængigt af hvilken pasningstype forældrene efterspørger samt de opdaterede befolkningsprognoser. Ifølge befolkningsprognosen så vil der de kommende år ske en lille stigning i antallet af børn i vuggestuealderen, mens antallet af børn i børnehavealderen vil falde. Især prognosen for antal fødsler (0 årige) er meget usikker. Det har vist sig svært at forudsige antallet af fødsler og den geografiske placering. Løbenummer Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Skoleområdet: Forenkling af tildelingsmodellerne forøgelse af demografipuljen Den nuværende tildelingsmodel indeholder en lang række parametre og det er tydeligt, at den nuværende model sammen med et faldende elevtal vil føre til højere udgifter pr. elev i gennemsnit. Principperne for det videre arbejde med en ny tildelingsmodel som skal træde i kraft fra skoleåret 2016/17 foreslås som følgende: Udgangspunktet er en bevarelse af den nuværende skolestruktur med 10 folkeskoler. Ressourcetildelingsmodellen skal baseres på enkle aktivitetsbaserede principper med en klar økonomisk kobling mellem antallet af børn og størrelsen af de økonomiske ressourcer på den enkelte skole. Grundpræmissen er et budget på skoleniveau baseret på et beløb pr. barn. En aktivitetsbestemt afregningsmodel som det også kendes fra dagtilbud og SFO. Tildelingen pr. elev til almenområdet incl. specialstøtte i skolerne op til 9 timer vil være uændret i forhold til niveauet i budget Midler der i dag anvendes til specialklasser inklusiv Ådalskolens specialdel indarbejdes i en tildelingsmodel til alle skolerne for at understøtte inklusionstankegangen lokalt. Midler reserveres til en forstærket og øget opkvalificering af medarbejderne i skolerne. Således at de bliver endnu bedre rustet til den nye skolereform og inklusionsarbejdet, se blok

17 Det forventes, at en ny model vil kunne have virkning fra skoleåret 2016/2017. Der vil blive en overgangsperiode for dele af specialklasserne, på den baggrund at tilpasningen især vil ske i forhold til nye elever. Løbenummer Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Skoleområdet: Reduktion i specialundervisningen og øget inklusion En større andel af budgettet udlægges til folkeskolerne, som så skal løfte flere opgaver og betale hvis barnet sendes til andre tilbud. De fleste midler ud til skolerne og alt en beløbsgrænse skal skolerne selv betale. Ved særligt dyre sager, så vil der være budget centralt til at betale merudgiften for disse sager. Oplægget indebærer, at: Midlerne til specialundervisning lægges ud til skolerne gennem elevtalsbaseret tildelingsmodel Der er ikke centrale specialklasser på skolerne, heller ikke Ådalsskolen. Dermed ingen kørsel af elever mellem skolerne Pindstrupskolen og Heltidsundervisningen under ungdomsskolen er de kommunale specialtilbud. Skolerne fratrækkes omkostningen ved elever der visiteres til disse 2 tilbud Specialtilbud udenfor kommunen og udover et beløb f.eks pr. år dækkes af centrale midler. Elever der allerede er visiteret flyttes ikke men der vil således være en overgangsfase i en årrække Principperne indarbejdes i en model gældende fra skoleåret 2016/17 Denne blok skal ses i sammenhæng med Der skal samtidig sættes ind med ekstra fart på efteruddannelsen særligt i forhold til inklusion og de fagligheder der knytter sig hertil, se Der vil være et særligt fokus på indskolingen klasse. Der skal være øget fokus på lokal støtte, således at tilgangen til specialskoler minimeres. Besparelsen ligger i at budgettet reduceres ved færre børn. Budgettet lægges løbende ud til skolerne, således at det fremadrettet vil indgå i tildelingsmodellen. I forbindelse hermed sættes der budget af til udvidelse af kursusaktiviteten de kommende år af lærere og pædagoger. Kursusmidlerne er afsat, så udviklingen omkring særligt inklusion på skolerne kan gennemføres hurtigere end ellers. Dette er vigtigt for at inklusionen kan lykkedes. Der er således lagt op til at investere i en faglig opgradering af skolerne, således at inklusionen kan finde sted. Inklusion lokalt vil over tid kunne bidrage til en budgetreduktion, selvom den er begrænset i starten

18 Der er desuden ved budget 2014 allerede vedtaget nedenstående reduktioner i skolernes decentrale budgetter fra Det er forskellen til budget 2015 som er medtaget nedenfor. Hjemtagelse af børn fra specialskoler Den samlede reduktion frem til 2019 vil med blokken blive på 8,7 mio. kr. Løbenummer Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Skoleområdet: Udvidelse af SFO til 4.klasse og flytning af klubtilbuddet til under skolerne På grund af skolereformen er der færre elever der benytter sig af SFO og eftermiddagsklubben. Det foreslås derfor at udvide SFO en fra 3. til 4. klasse. Fra 5. klasse vil der kun være aftenklub. Driften af klubbernes lokaler følger med over til skolerne. Selve aftenklubben drives af ungdomsskolen i samarbejde med skolerne. Der vil være åbent om aftenen 3-4 timer to gange om ungen. Budgetreduktionen sker ved nedlæggelse af eftermiddagsklubben. Det er løntimer, midler til aktiviteter, lokaler, administration og ledelse. Implementeringen har konsekvenser for organiseringen og driften af ungdomsskolen samlet, idet f.eks. stillinger som klubmedarbejdere kan være oprettet i sammenhæng med aftenklubben. Samtidig vil der være administration og ledelse der qua mindre aktivitet kan reduceres. Løbenummer Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Skoleområdet: Yderligere tilpasning af budgettet til skolerne For at opnå en balance i de kommunale budgetter vurderes det nødvendigt med en yderligere reduktion i budgettet til skolerne. Skoleområdet har nøgletalsmæssigt ligget over landsgennemsnittet. Det foreslås derfor at afsætte en rammebesparelse til udmøntning inden for skoleområdet. De langsigtede virkninger af blokken vil derfor først udmøntes konkret ved udarbejdelse af budget 2018, når de mange andre justeringer er implementeret og på plads. Med hensyn til besparelserne i 2016 og 2017 vil den skulle indhentes gennem effektiviseringer på alle områder indenfor skoledriften og udmøntes i de decentrale enheder i tildelingen for skoleåret

19 Løbenummer Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Sammenlægning af daginstitutioner i Kolind Kan kun vælges og skal ses i sammenhæng med anlægsforslaget om udvidelse af Romlehøj i Kolind, der er indarbejdet i direktionens oplæg til anlægsbudget. Løbenummer Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Dagtilbud: Sammenlægning af daginstitutioner på Mols Kan kun vælges og skal ses i sammenhæng med anlægsforslaget om ny daginstitution i Knebel, der er indarbejdet i direktionens oplæg til anlægsbudget. Løbenummer Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Skole og dagtilbud: Kompetenceudvikling Syddjurs Kommune har søgt om og blevet tildelt tilskud til efter-/videreuddannelse i forbindelse med den nye skolereform. For at kunne anvende kursusmidlerne skal lærerne også kunne frikøbes. Anbefalingen er derfor, at der afsættes midler centralt på skoleområdet for at understøtte kompetenceudviklingen. Syddjurs Kommune er godt med i de store fag i forhold til målet i 2016, mens andre fag er længere fra målene, jf. kvalitetsrapporteringen for skoleområdet. Derudover er der behov for yderligere kompetenceudvikling i forhold til tidlig indsats og den lokale inklusion. Her er det seneste tal for segregeringsprocenten i Syddjurs Kommune for klasse på 6,3 %, mens målet i Danmark er at komme ned under 4 % i Syddjurs Kommune er således betydeligt efter målet. I processen frem mod målopfyldelsen har både dagtilbud og skolerne en central, sammenhængende rolle. Lige som samarbejdet med Familieområdet er en vigtig faktor. Igen er det især vikardækning der er en væsentlig faktor for sætte ekstra skub i den kompetenceudvikling der er sat i gang Lov- og cirkulæreprogram Løbenummer 11-L-1 Udvalg: Udvalget for familie og institutioner Betegnelse Familieområdet: Lov- og cirkulære Folketinget har vedtaget lov om faglig støtte til netværksplejefamilier og ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted. Støtten til netværksplejefamilier kan bestå i samtaler med fagpersoner, kurser eller undervisning der kan støtte familien i at imødekomme barnet eller den unges behov. Der skal tilbydes støtte både til familier med børn i

20 døgnpleje og familier med børn i aflastning. Ændringen i afgørelseskompetencen i forbindelse med ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af samtykkealderen i sager om ændring af anbringelsessted betyder behov for øget sagsbehandling og en stigning i antallet af sager der skal forelægges for børn og unge-udvalget. En del af lov- og cirkulærebeløbet vedrører derfor konto 6. Fordeling fremgår af nedenstående tabel År Konto 6, Økonomiudvalget Konto 5, Udvalget for familie og institutioner I alt

21 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 12.1 Tekniske blokke Sundheds- og ældreområdet Løbenummer 12-T-1 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Sundhed - Tilpasning af aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter) - foran mindre udgifter Reguleringen i denne budgetblok medfører, at budget 2016 tilpasses KL udmeldingen i forlængelse med økonomiaftalen for 2016, dvs. på 128,6 mio. kr. Dette er opgjort som Syddjurs Kommunes andel af de 18,7 mia. kr. som er forudsat at udgøre kommunernes samlede andel af medfinansieringsudgifterne for Der hersker større usikkerhed omkring budgetlægningen end normalt bl.a. begrundet i at regeringen endnu ikke har lavet en aftale om økonomien for 2016 med Danske Regioner. Løbenummer 12-T-2 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Ældre - Tilpasning af visiterede timer i hjemmeplejen - foran mindre udgifter Tilpasningen relaterer sig alene til hjemmeplejen, der er aktivitetsstyret. Øvrige driftsområder under ældreområdet er rammestyret og omfattet af almindelig pris og lønfremskrivning. Budgetopfølgningen for 2015 på hjemmehjælpsområdet viser, at der har været en stigning i de visiterede timer trods rehabiliteringstiltag og bedre teknologi i hjemmeplejen. Der ses tilsvarende en stigning i det gennemsnitlige antal af brugere fra 1225 til Det vurderes, at udover det stigende demografiske pres især i forhold til antallet af ældre +80 årige, er den tidligere udskrivelse fra hospitalerne og dermed et øget behov for pleje en del af forklaringen. Der er udarbejdet opgørelse over udviklingen i de visiterede timer på hjemmeplejeområdet i Opgørelsen omfatter både visiterede timer, der udføres af kommunal leverandør og visiterede timer, der udføres af privat leverandør. Reguleringen tager ikke højde for afledt budgetbehov grundet den demografiske udvikling i Nedenfor er vist udvikling for henholdsvis det kommunale og det private område: (da en del af uge 1 ligger i 2014 er de tallene fra uge 2 der anvendes i oversigten) Visiterede timer - udvikling i 2015: Uge 2 Uge 26 Forskel mellem uge 2 og uge 26 Forskel i % Gennemsnit for perioden Kommunale leverandører % Private leverandører % 320 Totalt for området %

22 Gennemsnittet for perioden er derefter anvendt som grundlag for at beregne tilpasningen af budgettet for Beregningen viser, at der vil være en merudgift til hjemmepleje på ca. 4,4 mio. kr. Løbenummer 12-T-3 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Sundhed - Demografipulje vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering (sygehusudgifter) - foran mindre udgifter Beregningen af den forventede stigning i den aktivitetsbestemte medfinansiering som følge af den demografiske udvikling er beregnet på grundlag af stigningen i aldersgruppen 65+, idet denne gruppe er den væsentligste i forhold til området. Aldersgruppe År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År år Ændring i forhold til Ændring i forhold til Demografisk regulering År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 Demografiregulering - aktivitetsbestemt medfinansiering Der foretages ikke demografiregulering på de øvrige driftsområder under sundhedsområdet, idet disse medtages under demografireguleringen på ældreområdet. Løbenummer 12-T-4 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Ældre Demografi vedr. ældreområdet - foran mindre udgifter Som udgangspunkt for budgetlægningen beregnes den forventede udvikling i udgifterne på ældreområdet med baggrund i den demografiske udvikling og brug af KL s model, som også har været anvendt i de tidligere års demografiberegning. Beregningen sker på grundlag af en gennemsnitsudgift for udviklingen i de to aldersgrupper år og 85+ år. Befolkningsudvikling: Aldersgruppe år år Beregning af merudgift Udgift pr. borger år år og derover Budgetbehov Løbenummer 12-T-5 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Ældre - Mellemkommunale refusioner på ældreområdet - foran mindre udgifter

23 Hidtil har dette område været budgetteret på baggrund af en gennemgang af de aktuelle refusionssager på budgetlægningstidspunktet. Da der imidlertid er stor udskiftning i sagerne, der er store forskelle i udgiftsniveau i sagerne osv. har der ofte været store afvigelser mellem vedtaget budget og det endelige regnskab. Det er derfor besluttet, at budgettet fremover tilpasses i forhold til de faktiske udgifter i det senest afsluttede regnskabsår, i dette tilfælde regnskab Denne udgift er på ca. 7,5 mio. kr. Det fremskrevne budgetforslag er en udgift på ca. 5. mio. kr., hvorfor der er behov for en bevilling på yderligere 2,5 mio. kr. Løbenummer 12-T-6 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Ældre - Fortsættelse af aktiviteter der har været finansieret af ældrepuljen - foran mindre udgifter I 2014 og 2015 har kommunen fået tilskud fra den såkaldte ældrepulje, hvor der indenfor et fastsat beløb (8,7 mio. kr. i 2014 og 8,81 mio. kr. i 2015) blev bevilget tilskud til konkrete indsatser på pleje og træningsområdet for ældre. Fra 2016 videreføres ordningen som en permanent ordning, således at de igangsatte projekter og indsatser videreføres i den almindelige drift. Finansieringen bliver ændret til generelt tilskud i stedet for tilskud i forhold til de ansøgte indsatser. Det betyder, at indtægten fremover vil være en del af Økonomiudvalgets område, og udgiften vil være en del af SÆ-udvalgets område. I henhold til kriterierne for beregningerne af de generelle tilskud vil kommunen imidlertid i 2016 kun modtage 7,1 mio. kr. til at løse opgaverne, der relaterer sig til ældrepuljen. Det er derfor kun dette beløb, der indgår i den tekniske korrektion. Løbenummer 12-T-7 Udvalg: Udvalget for sundhed, ældre og social Betegnelse Ældre - Plejeboligerne Søhusparken opsigelse af aftale med Forenede Care - foran mindre udgifter Byrådet har i juni måned 2015 besluttet at opsige aftalen med Forenede Care omkring driften af Plejeboligerne Søhusparken. Aftalen ophører pr. 31. januar Det er samtidig besluttet at kommunen selv overtager driftsopgaven, når aftalen udløber. På baggrund af den tildelingsmodel, der anvendes på kommunens øvrige plejeboligenheder, er der udarbejdet opgørelse over den forventede udgift til drift af plejeboligerne fremadrettet. Beregningen viser, at udgiften vil stige med 3,2 mio. kr. pr. år. Da der imidlertid kan forventes et højt aktivitetsniveau i forhold til at få genoprettet en velfungerende plejeboligenhed, er der i 2016 afsat yderligere 0,9 mio. kr. Derved er merudgiften i budget 2016 på niveau med det driftsmodul, der i aftalen med Forenede Care var fratrukket som markedsføringsbidrag. I de efterfølgende år er budgettet 0,9 mio. kr. lavere. Merudgiften i budget 2016 udgør 4,1 mio. kr., i de efterfølgende år er merudgiften 3,2 mio. kr. pr. år. I forbindelse med virksomhedsoverdragelsen af personalet i Plejeboligerne Søhusparken, når aftalen med Forenede Care ophører pr. 31. januar 2016, skal der ske en afregning af medarbejdernes tilgodehavende feriepenge, idet medarbejderne vil få udbetalt løn i ferien,

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale.

Syddjurs Kommune Bilag med ændringsforslag 25. september Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. Bilag med ændringsforslag til drift, anlæg og finansiering indeholdt i budgetaftale. 1. Sammenlægning af tre bevillinger på familieområdet til én samlet bevilling. 2. Opnormering på institutioner på børnepasningsområdet

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Budgetoplæg vedr. 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019. Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14.

Budgetoplæg vedr. 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019. Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14. Budgetoplæg vedr. 2016 og budgetoverslagsår 2017-2019 Oplæg for byrådet d. 13. august 2015 samt for ledelse og medarbejdere d. 14. august 2015 1 Program Budget 2016 1. Velkomst (v. borgmester) 2. Udfordringen:

Læs mere

Udvalget for familie og institutioner

Udvalget for familie og institutioner Indholdsfortegnelse Udvalget for familie og institutioner...2 11.528 Børn, Unge og Familier drift...3 11.322 Skoleområdet drift...4 11.322 Skoleområdet anlæg...4 11.525 Dagtilbud til børn og unge drift...5

Læs mere

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune

Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune Bilag: Prognose over merudgifter til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge Der er i forbindelse med prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte i Aarhus Kommune i et tværmagistratligt

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Afdækning af reduktionspotentialer

Afdækning af reduktionspotentialer Afdækning af reduktionspotentialer Byrådet Syddjurs 20.maj 2015 Peter Bogh, Claus Herbert, Morten H. Vestergaard, KLK 1 Hvad skal vi igennem? Hvad viser nøgletal Sektoranalysen Hvor ligger potentialerne?

Læs mere

Syddjurs kommune Budgetkatalog 2015 direktionens oplæg - drift 14. august 2014

Syddjurs kommune Budgetkatalog 2015 direktionens oplæg - drift 14. august 2014 Indholdsfortegnelse Oversigt over budgetkatalog direktionens oplæg drift:... 2 10 Økonomiudvalget... 5 10.1 Tekniske blokke... 5 10.2 Reduktionsblokke... 8 11 Udvalget for familie og institutioner... 10

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift.

Kvartalsvis budgetopfølgning: 3. kvartal Drift. 1 of 9 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL 3. KVARTAL 2015) Kvartalsvis opfølgning: 3. kvartal 2015. Drift. 1. Resumé den samlede skattefinansierede virksomhed i Syddjurs Der forventes samlet overholdelse

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 03092014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune

Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat

Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: /508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Dato: Sagsnummer: Sagsbehandler: Afdeling: 14-02-2017 17/508 Tommy Sauer Pedersen Økonomisk Sekretariat Notat Ajourføring af ikke-finansielle mål I dette notat følges der op på ikke-finansielle mål og

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet

Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet Endelig version 8.8.2012 Baggrundsnotat vedr. ny demografimodel på skoleområdet I forbindelse med et eftersyn af kommunens demografimodeller er der udarbejdet et forslag til en ny og langt enklere demografimodel

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform: Udgiftssiden - Almenområdet Flere undervisningstimer i almenundervisningen: Ifølge den indgåede aftale vil undervisningstimetallet blive udvidet med 14 lektioner mere om ugen i forhold til det nuværende

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget

Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget BILAG 3b1 Demografi på skole- og dagtilbudsområdet - Budget 2018-21 På både skole, FFO og daginstitutionsområdet er der budgetmodeller, der fordeler midler til skolerne og institutionerne på baggrund af

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud

Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud HOLBÆK KOMMUNE Dato: 17. november 2016 Sagsnr.: 16/54566 Notat Status på omfordeling af midler til styrket Læring og Trivsel i dagtilbud Byrådet besluttede ved budgetlægningen for 2015 at forøge bevillingen

Læs mere

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud.

Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. Sagsbehandler: 01102014 / toje/cabu/sirk Forslag om ændringer i skolernes miniklub- og juniorklubtilbud. På grund af det faldende antal børn i kommunens skoleklubber, har administrationen udarbejdet oplæg

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG

BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG BUDGET 2012 TILLÆG TIL BUDGETKATALOG Den 5. september 2011 Syddjurs Kommune Oversigt over budgetkatalog 2012 - tillæg 5. september 2011 Udvalg Forslag Tekst Type 2012 2013 2014 Tekniske korrektioner I

Læs mere

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene

Standard i Økonomisk Politik: Principper for overførsler mellem årene Standard i Økonomisk Politik: (Vedtaget i Byrådet, de seneste ændringer ved overførselssagen fra 2014 til 2015) Økonomi / Innovation og IT marts 2015 1 Skanderborg Kommune ønsker en høj grad af økonomisk

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger

Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger Demografiregulering af budget for Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR) og ressourcepædagoger 1. Baggrund og indhold I forbindelse med vedtagelsen af Budget 2013-16 vedtog direktionen, at der skulle

Læs mere

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016

Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater. Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Budget 2017: Budgetanalyser - hovedresultater Byrådets temamøde d. 22. juni 2016 Dagsorden: 13.30 Introduktion: Økonomiaftalen for 2017 og budgetanalysernes afsæt 13.45 Ældre- og sundhedsområdet v. Ingelise

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 - Indenfor vedtaget serviceniveau Fællespulje - Børneudvalget 3.900 3.01 Provenu

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015. 1 Indledning... 2. 2 Det politiske udgangspunkt... 3. 3 Tidsplan for arbejdet... 4 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne... 5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019... 6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Undervisningsudvalget (inkl. modposter

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner

Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner Underbilag A til Budgetbilag III Det administrative budgetforslag Administrative korrektioner 1 - Drift Service Tilrettet demografi for Ungdommens Uddannelsesvejledning 160 32 73 114 i alt 160 32 73 114

Læs mere

Økonomi og Udvikling. Høring om budget

Økonomi og Udvikling. Høring om budget Økonomi og Udvikling Høring om budget 2017-2020 Aftenens program Aftenens møde et led i en generel inddragelse Frederikssund en udviklingskommune Budgettet - skat - gæld - likviditet - befolkningsudvikling

Læs mere

Kommunernes økonomiske rammer for 2016

Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Kommunernes økonomiske rammer for 2016 Nyt kapitel 3. juli 2015 Regeringen har i sit regeringsgrundlag tilkendegivet, at der skal indføres et omprioriteringsbidrag de næste fire år, så der kan frigøres

Læs mere

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015.

Dette notat indeholder en opgørelse over provenuet af den nye skolestruktur pr. 1. august 2015. Notat Vedrørende: Opgørelse af provenu i forbindelse med ny skolestruktur pr. 1.8.2015 Sagsnavn: Ny skolestruktur pr. 1.8.2015. Provenue Sagsnummer: 17.00.00-Ø00-2-15 Skrevet af: Torben Bugge/Jørn Sørensen

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. september 2016 Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016 1. Resume Magistratsafdelingerne har udarbejdet skøn over regnskabet

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 1 of 1 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Ældre og Sundhed 14. marts 214 Budgetopfølgning pr. 28. februar 214 Sundhedsområdet Note 1 - Træning og aktivitet Budgettet omfatter kommunale trænings- og

Læs mere

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato

Bilag 6. Budgettildeling til FU-områderne. Børn og Unge Dato Bilag 6 Fra Børn og Unge Dato 10-06-2014 Budgettildeling til FU-områderne Det politiske forlig og de deraf følgende ændringer på FU-området er budgetneutralt, hvilket betyder at den samlede ramme er uændret.

Læs mere

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode.

I 2010 udgjorde refusionen hhv. 75 % eller 65 % i aktive perioder og 50 % eller 35 % i passive periode. Økonomi- og lønafdelingen Notat af 3. august 2011 Refusionsomlægning på beskæftigelsesområdet i 2011 I forbindelse med den samlede aftale om finansloven 2011 blev der i november 2010 indgået en række aftaler

Læs mere

NOTAT. Demografiregulering med ny model

NOTAT. Demografiregulering med ny model NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,

Læs mere

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Udvalg: Børn og skoleudvalget Udvalg: Børn og skoleudvalget Service Mio. kr. disp og forv 2.1 Skole 904,5 901,2 906,9-5,7 2.3 Børn 387,0 382,7 380,0 2,8 2.4 Familie 181,5 181,0 176,9 4,1 Driftsudgifter i alt 1.473,1 1.464,9 1.463,8

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET Oversigt over ændringer til - Nr. Politiske forslag 1 Tillægsaftale til fælles forståelse: "Endnu bedre folkeskole i Furesø Kommune" 1.300 1.700 1.700 1.700 Som en del af budgetaftalen

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge

Notat. Dato: 4. august Kopi til: Budgetudfordringer budget : Merudgifter til flygtninge Erhverv og Udvikling Dato: 4. august 2016 Sagsbehandler: jote/bjha Notat Dato: 4. august 2016 Kopi til: Emne: Budgetudfordringer budget 2017-2020: Merudgifter til flygtninge Merudgifter på flygtningeområdet

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Center for Undervisning

Center for Undervisning Center for Undervisning Dato 31-07-2013 j./sagsnr. Notat vedrørende ny skolestruktur Notat udarbejdet af: Lars Sørensen I forbindelse med 1. temadag i juni har medlemmer af byrådet ønsket en uddybning

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015

SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler

Læs mere

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag:

I forhold til ØKUs rammeudmelding pr. 10/8, er der nogle udfordringer i det nærværende budgetforslag: Hjørring Kommune Internt notat Administration og Service, Arbejdsmarkedsområdet Sag nr. 00.30.10-S00-3-15 09-08-2016 Side 1. Budgetforslag 2017-2020 Økonomiudvalget har på møde d. 10. august fastlagt opdaterede

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og "udgiftsneutrale" tillægsbevillinger 2016

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Budgetopfølgning III pr. 30. september Oversigt over omplaceringer og udgiftsneutrale tillægsbevillinger 2016 Budgetopfølgning III pr. 3. september Oversigt over er og "udgiftsneutrale" er 216 Sundhedsområdet 3.135-77 -23 af,1 mio. kr. fra puljen til sundhedsfremme og forebyggelse til visitationen -1 af overskydende

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 13. september 2013 KKN Dok.nr. 119505-13 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales,

Indstilling: Social- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefales, Pkt.nr. 7 Økonomiske konsekvenser af lovændring for fripladser, dagpasning 460267 Indstilling: Social og Sundhedsforvaltningen indstiller til Socialudvalget, at det over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23.

Notat. Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde. Aarhus Kommune. Den 23. Notat Emne Til Forældrebetalingen for pasnings- og fritidstilbud for budget 2016 m. v. 2. fællesmøde Den 23. september 2015 Aarhus Kommune Børn og Unge I det følgende er en beskrivelse af udviklingen i

Læs mere

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december 2015 1 of 46 Indhold 1 Indledning... 2 2 Det politiske udgangspunkt... 3 3 Tidsplan for arbejdet... 4 4 Rammerne for arbejdet... 5 4.1 Skolerne...5 4.2 Skoleområdets økonomi 2016-2019...6 5 Økonomi i ny model...

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 Notat Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør OPDATERET NOTAT 2. juni 2014 Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014 I forhold til det oprindelige udkast til notat om økonomien i folkeskolereformen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere