Kultur- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 8. april 2014 Tid 14:00 Sted Hjørring Rådhus NB. Mødet afholdes på Hjørring Rådhus, Springsvandspladsen 5, lokale 209. Henvendelse i receptionen ved ankomst. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V) Karsten Drastrup (O)

2 Indholdsfortegnelse Side 1. Inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalgets område i skolereformen Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab Brøndums Legat - 1. uddeling april Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og Fritidscenter pr Beslutning angående plakatsøjlen i krydset Jernbanegade/parallelvej ved biblioteket Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune April Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område...13 Underskrifter: Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 2 af 14

3 Bilagsfortegnelse Punkt nr. Dok.nr. Tilgang Titel /14 Åben Sammendrag af regnskab 2013 KFU /14 Åben Ansøgning /14 Åben Ansøgning /14 Åben Amatørteatergruppen Den Usandsynlige /14 Lukket Tilbud vedr. plakatsøjle - Plakatsøjle.pdf /14 Lukket Prisoverslag fra Kunstner - Per Frøsig /14 Åben Billed plakatsøjlen /14 Åben Fagudvalg Sygefraværsstatistik 2013.doc Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 3 af 14

4 1. Inddragelse af Kultur- og Fritidsudvalgets område i skolereformen Sagsfremstilling Chef for Center for Undervisning og Tværgående Ungeindsats Vibeke Post Madsen vil på mødet give en præsentation af skolereformens mål og indhold. Der lægges op til en drøftelse af, på hvilke områder og hvordan Kultur- og Fritidsudvalget kan inddrages i arbejdet med en ny og bedre folkeskole i Frederikshavn Kommune. Åben sag Sagsnr: 13/2133 Forvaltning: BKF Sbh: beto Besl. komp: KFU Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller at udvalget tager præsentationen til efterretning og drøfter mulighederne for inddragelse. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 Orienteringen taget til efterretning Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 4 af 14

5 2. Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab 2013 Sagsfremstilling Det korrigerede budget for Kultur- og Fritidsudvalgets bevillingsområde er på i alt 108,1 mio. kr. Det faktiske forbrug er opgjort til 106,6 mio. kr. Årsresultatet er således et overskud på 1,5 mio. kr., der modsvarer en budgetafvigelse på 1,4 %. Åben sag Sagsnr: 13/25226 Forvaltning: ØKC Sbh: sskr Besl. komp: KFU I budgetrevision pr. 31. august 2013 blev angivet et forventet overskud på kr. og regnskabsoverskuddet for 2013 er således forbedret med 1,46 mio. kr. i forhold til skønnet i august. For hvert enkelt omkostningssted er der udarbejdet en overførselsopgørelse vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Materialet er tilknyttet elektronisk, men udsendes ikke i papirudgave til udvalget. Årsberetningerne omfatter: Kort præsentation af institutionen Ressourceforbrug og regnskabsresultat Det konstaterede regnskabsoverskud/underskud i 2013 agtes anvendt/afviklet således? Hvilke konkrete aktiviteter og mål er der opnået i 2013? Økonomicentret har udarbejdet en økonomisk og tekstmæssig sammenfatning, samt en teknisk regnskabsforklaring, hvor årsresultatet forklares. Desuden har direktøren formuleret sin vurdering af regnskabsresultatet. Anlæg Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2013 været omfattet af 8 projekter til en samlet sum af 4,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud på 1 mio. kr. Oversigt over anlægsprojekterne kan findes på side 8 i Kultur- og Fritidsudvalgets årsberetning Indstilling Direktøren med ansvar for Børn og Kultur indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget 1. Godkender den forelagte årsberetning 2013 for Kultur- og Fritidsudvalgets budgetområde. Årsberetningen videresendes via Økonomiudvalget til byrådets behandling Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 Indstillingen godkendes og fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalg og Byråd. Bilag Sammendrag af regnskab 2013 KFU (dok.nr.20520/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 5 af 14

6 Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 6 af 14

7 3. Brøndums Legat - 1. uddeling april 2014 Sagsfremstilling Brøndums Legat - tilskud til kulturelle formål udgør årligt 25 % af afkastet for Brøndums Legat og uddeles jf. fundatsen hvert år i april og oktober måned. Åben sag Sagsnr: 13/25424 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Denne del administreres af Kultur- og Fritidsudvalget. Tilskud kan søges til initiativer, der har som formål at fremme tidligere Skagen Kommunes kulturelle udvikling. Ansøgning om tilskud skal belyse idé og formål med initiativet og skal indeholde budget og tidsplan for dets gennemførelse. Der er til første uddeling i kr. Til første uddeling 2014 er følgende ansøgninger indkommet: A. Skagen Egnsspilgruppe søger kr. til aflønning af forfatter til Engsspil B. Amatørteatergruppen Den Usandsynlige søger om kr. i støtte til opførsel af 4 nye spil på forskellige locations i Skagen. C. Musikgruppen i Skagen Musik- og Teaterforening af 1944 søger et ikke fastsat bidrag til koncerter og teater i 2014 i Skagen. Indstilling Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 Udvalget tildeler ansøgning A, Skagen Egnsspilgruppe, kroner. Der gives afslag til ansøgning B og C. Bilag Ansøgning (dok.nr.54286/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 7 af 14

8 Ansøgning (dok.nr.57293/14) Amatørteatergruppen Den Usandsynlige (dok.nr.94225/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 8 af 14

9 4. Økonomisk afrapportering fra Skagen Kultur- og Fritidscenter pr Sagsfremstilling Ved genopretningsplanens vedtagelse i byrådet den 27. juni 2012 blev det besluttet at sætte Skagen Kultur og Fritidscenter (SKFC) under skærpet tilsyn. Det skærpede tilsyn indebærer en udvidet oplysningspligt hos SKFC til at informere Frederikshavn Kommune om den aktuelle økonomiske status for SKFC, i form af økonomiske afrapporteringer, der aflægges med 2 måneders intervaller. Åben sag Sagsnr: 13/541 Forvaltning: BKF Sbh: sskr Besl. komp: KFU De økonomiske afrapporteringer skal indeholde en aktuel status for SKFCs likviditetssituation og en opfølgning af budgettet, herunder om budgetforudsætningerne overholdes. SKFC har den 17. marts 2014 indsendt en økonomisk afrapportering pr. 28. februar I opfølgningen pr. 28. februar 2014 ses et overskud på kr. mod et budgetteret underskud på kr. I alt en forbedring på kr. Forbedringen i resultatet skyldes primært forskydninger i betalinger. For regnskabsåret 2014 forventer SKFC et overskud på kr. I forhold til likviditeten forventer SKFC et træk på kassekredit pr. 28. februar Trækket på kassekreditten er ifølge resultat pr. 28. februar på kr., hvilket er kr. bedre end budgetteret. Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager den økonomiske opfølgning fra Skagen Kultur- og Fritidscenter til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 Taget til efterretning. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 9 af 14

10 5. Beslutning angående plakatsøjlen i krydset Jernbanegade/parallelvej ved biblioteket Sagsfremstilling Plakatsøjlen i krydset Jernbanegade/Parallelvej ved biblioteket er i så dårlig stand, at Kultur- og Fritidsudvalget skal tage stilling til en evt. renovering eller bortskaffelse af plakatsøjlen. Åben sag Sagsnr: 13/19361 Forvaltning: CKF Sbh: evao Besl. komp: KFU De hånddesignede keramik sten/klinker falder af, nogle er lagt i depot og andre er helt faldet af. Center for Kultur- og Fritid har sammen med Center for Ejendom haft møde med entreprenør og kunstner. Der er i tilbuddet 3 forskellige løsninger til problematikken, samt tilbud fra kunstner på nyetablering af fliseopsætning. Center for Kultur- og Fritid kan oplyse, at der på konto for Vedligehold og Skulpterer er indestående 602 kr. i 2014 og midlerne evt. skal findes i udvalgets frie midler. Indstilling Direktøren med ansvar for Center for Kultur- og Fritid indstiller, at Kultur- og Fritidsudvalget tager stilling til et af 3 mulige forslag jf. bilag 1. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 Udsat. Undersøges nærmere. Bilag Tilbud vedr. plakatsøjle - Plakatsøjle.pdf (dok.nr.43382/14) Prisoverslag fra Kunstner - Per Frøsig (dok.nr.63083/14) Billed plakatsøjlen (dok.nr.63123/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 10 af 14

11 Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 11 af 14

12 6. Sygefraværsstatistik i Frederikshavn Kommune Sagsfremstilling Sygefraværet i Frederikshavn Kommune er totalt set faldende. Dette fremgår af fraværsstatistikkens oversigt over Frederikshavn Kommune, hvor sygefraværsprocenten samlet viser en faldende tendens i 2012 og 2013 sammenlignet med Åben sag Sagsnr: 14/396 Forvaltning: HR Sbh: hahe Besl. komp: KFU Den vedhæftede fraværsstatistik viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i perioden 2011, 2012 samt 2013 i Frederikshavn Kommune. Derudover ses de enkelte centres sygdomsrelaterede fraværsprocent i Der er, som noget nyt, indsat en gennemsnitlig procent for hvert center. Sygefraværsprocenten inkluderer de sygdomsrelaterede fraværsårsager: Sygdom, delvis syg (sygemelding i løbet af dagen), nedsat tjeneste, arbejdsskade og fravær, hvortil der gives refusion fra første dag (fravær på grund af langvarig eller kronisk sygdom ( 56)). Månedslønnede er omfattet af statistikken, og den dækker således overenskomstansatte, tjenestemandsansatte, reglementsansatte, funktionæransatte, funktionærlignende ansættelser, elevansættelser, vikaransættelser, løntilskud, jobtræning og fleksjob. Ansættelser i løntilskud, fleksjob, vikar- og elevstillinger er organisatorisk placeret under de respektive centre. Indstilling Direktøren med ansvar for Økonomi og Personale indstiller, at sygefraværsstatistikken tages til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 Taget til efterretning. Bilag Fagudvalg Sygefraværsstatistik 2013.doc (dok.nr.22008/14) Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 12 af 14

13 7. April Orientering fra Kultur- og Fritidsudvalgets område Sagsfremstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritidsområdet giver mundtlig orientering om følgende: Åben sag Sagsnr: 13/25426 Forvaltning: BKF Sbh: evao Besl. komp: KFU Legepladsen ved Kappelborg Optagelser til TV-serie i Frederikshavn Status på Spejdernes Lejr 2017 Henvendelse vedr. Tall Ships Race 2018 Ekstraordinært møde i Kultur- og Fritidsudvalget tirsdag den 27. maj kl Tema: Budget 2015 Indstilling Direktøren med ansvar for Kultur og Fritid indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget den 8. april 2014 Orientering taget til efterretning. Det ekstraordinære møde den 27. maj afholdes kl Folkeoplysningsudvalget inviteres til dialogmøde med Kultur- og Fritidsudvalget på næstkommende møde. Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 13 af 14

14 Punkt oplæst og godkendt. Mødet hævet kl. Underskrifter: Mogens Brag Bjarne Kvist Ole Rørbæk Jensen Frode Thule Jensen Karsten Drastrup Kultur- og Fritidsudvalget - Referat april 2014 Side 14 af 14

15 Bilag: 2.1. Sammendrag af regnskab 2013 KFU Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 20520/14

16 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab

17 Kultur- og Fritidsudvalgets driftsregnskab = overskud, "+" = underskud Beløb i kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget Resultat før bankbog Bankbog* Årets Resultat Fritid Kultur Folkeoplysning Ejendomscenter Kappelborg Drift i alt Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsregnskab = overskud, "+" = underskud Beløb i kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget Årets resultat Kultur- og Fritid Anlæg i alt * Bankbogen udgøres af de enkelte institutioners over-/underskud i tidligere regnskabsår. 2

18 Sammenfatning af over/underskud samt årsberetninger for Kultur- og Fritidsudvalget Indledning Direktørens vurdering af Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2013 Sammenfatning fritidsområdet Sammenfatning kulturområdet Sammenfatning folkeoplysningsområdet Anlæg 1. Indledning Der er for hvert enkelt omkostningssted/område udarbejdet en overførselsopgørelse vedrørende over/underskud samt en specificeret årsberetning. Årsberetningerne omfatter: Kort præsentation af institutionen Orientering om regnskabsresultatet Gennemgang af opnåede resultater i 2013 I sammenfatningsmaterialet er fokus primært rettet mod det økonomiske resultat. Da der er tale om mange og meget forskellige omkostningssteder og derfor også rigtig mange indsatsområder, henvises til de enkelte årsberetninger, såfremt der ønskes et indblik i de faktisk opnåede resultater i Direktørens vurdering af Kultur- og Fritidsudvalgets regnskab for 2013 De decentrale enheder under Kultur- og Fritidsudvalget har udarbejdet årsberetninger for de enkelte omkostningssteder og Økonomicentret har udarbejdet en sammenfatning med opsummering af årets økonomiske resultat. Direktørens vurdering af regnskabet skal ses som et supplement til det øvrige regnskabsmateriale. Kultur- og Fritidsudvalgets budget var i 2013 på 108,1 mio. kr., og årets forbrug var på 106,6 mio. kr. Sammenlagt giver det et regnskabsoverskud på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til 1,4 % af budgetrammen. Budgetåret 2013 var præget af et krav om stram økonomisk styring. Der er blevet foretaget 2 budgetopfølgninger senest pr. 31. august Her forventedes et overskud på kr. Det faktiske regnskabsresultat for 2013 viser et overskud på 1,5 mio. kr. I forhold til skønnet pr. 31. august 2013 er årsresultat dermed forbedret med 1,46 mio. kr. Heidi Becker-Rasmussen Direktør 3

19 3. Sammenfatning fritidsområdet Fritidsområdets budgetramme er på 22,9 mio. kr. og regnskabsresultatet for 2013 viser et underskud på 0,3 mio. kr., hvilket svarer til 1,3% af budgetrammen. Fritidsområdets decentrale enheder er: Fritidsfaciliteter Frederikshavn Stadion Grønne områder - Teknisk Forvaltning / Park - og Vej Iscenter Nord Frederikshavn Svømmehal Bannerslundhallen Syvstenhallen Driftstilskud til selvejende haller Iscenter Nord Iscenter Nord har i 2013 et samlet overskud på 0,2 mio. kr., hvilket primært skyldes afholdelse af flere arrangementer i skøjtehallen, og derved en forøget indtægt. Der blev igen i 2013 afholdt sommercamp for Frederikshavn Skøjteforening, hvilket var en stor succes - i tråd med de forrige års arrangementer. Ligeledes har der været afholdt Istølt, et arrangement der løb af stablen for 3. år i træk og som trækker folk til fra hele Norden. Derudover har flere private virksomheder afholdt forskellige personale arrangementer på isen og flere efterskoler og idrætshøjskoler har benyttet hallen i forbindelse med elevarrangementer. Bannerslundhallen Bannerslundhallen har et overskud i 2013, som hører til i den mindre kategori, nemlig på kr. Der har i 2013 været ekstraordinære udgifter til vedligehold af inventar og vedligehold af udvendig fortov. Der har i 2013 været en fremgang på aktivitetstimerne i hallen på 50 timer. Frederikshavn Svømmehal Frederikshavn Svømmehal har i 2013 opnået et regnskabsunderskud på kr. Underskuddet skyldes primært omkostninger ved fratrædelse af medarbejdere, nedlukning af svømmehallen i en måned på grund af renovering af og ændring til personalefri omklædningsrum og en særdeles varm sommer, har resulteret i færre besøgende i svømmehallen. Underskuddet forventes hentet ind i løbet af de kommende regnskabsår. Syvstenhallen Syvstenhallen har i 2013 et underskud på kr., der primært skyldes merforbrug til opvarmning af hallen. Herudover er gulvet i hallen delvist udskiftet og repareret. Udlejningen af hallen var i 2013 på timer, hvilket er en fremgang på 4,3% i forhold til

20 4. Sammenfatning - Kulturområdet Kulturområdets budgetramme er på 53,6 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2013 viser et overskud på 1,4 mio. kr., hvilket svarer til 2,6% af budgetrammen. Kulturområdet omfatter følgende decentrale institutioner/enheder: Folkebiblioteker Museer Teatervirksomhed Musikskoler Stadsarkivaren Frie midler + projekter Det Musiske Hus/Regionalt Spillested Maskinhallen Maigaarden Kommandantboligen Manegen - Sæby Kulturhus Ålbæk Kulturhus Kappelborg Skagen Kulturhus Frederikshavn Kommunes Biblioteker Frederikshavns Kommunes Biblioteker, der har en samlet budgetramme på 24,1 mio. kr. har i 2013 et overskud på 0,1 mio. kr. Det opnåede regnskabsresultat må anses for at være særdeles tilfredsstillende, ikke mindst set i forhold til de økonomiske og ledelsesmæssige udfordringer biblioteket har været stillet overfor i Der har i 2013 været en stram økonomisk styring og generel tilbageholdenhed, med henblik på genopretning af budgettet, hvilket har resulteret i, at det indmeldte regnskabsunderskud på 0,5 mio. kr. pr er vendt til et overskud i årets sidste måneder. Dette skyldes blandt andet færre udgifter på bogbussen end forventet, færre udgifter på e-ressourcer, trods optimering indenfor området, overskud på uddannelsesbudgettet samt flere opsigelser, hvilket har bevirket at ledige stillinger har været vakante i en periode. Endvidere er der modtaget flere refusionsmidler og biblioteket har i efteråret deltaget i et projekt IT-hjælp til mindre IT-parate virksomheder, hvor biblioteket i den forbindelse modtog et tilskud fra udviklingspuljen for Folke- og Skolebiblioteker. Den 1. maj 2013 blev Frederikshavn Kommunes Biblioteker en del af det nyetablerede Center for Bibliotek og Borgerservice, der er borgernes hovedindgang til Frederikshavn Kommune. Der har i 2013 været fokus på den organisatoriske fusion af Bibliotek og Borgerservice, for derigennem at høste rationaler og synergier ved fusionen, og skabe et moderne og attraktivt tilbud til alle borgere i kommunen. Frederikshavn Kommunes Musikskole Frederikshavn Kommunes Musikskole har i 2013 et regnskabsoverskud på 0,3 mio. kr. Den primære årsag til overskuddet skal findes i for tidligt udbetalte, og endnu ikke anvendte projektmidler til Talentudvikling 2014/2015 fra Kulturstyrelsen, samt mersalg af lærerkræfter til andre musikskoler i regionen. Musikskolen har i 2013 haft et højt aktivitetsniveau med mange fine koncerter og projekter. Her kan blandt andet nævnes Musikskolens faggruppeprojekter, der dette år blev til klaver- og blæserdage, hvor ca. 200 elever fra hele kommunen deltog. Frederikshavn Stadsarkiv Stadsarkivets regnskabsresultat for 2013 er et underskud på kr. Underskuddet skyldes udbetaling af feriepenge i forbindelse med fratrædelse og en tidsmæssig forskydning i barselsrefusionen. 5

21 Fælleskonto Centerchefens fælleskonto har et overskud i 2013 på 0,8 mio. kr., heraf 0,2 mio. kr. til puljen under Frie midler samt uforbrugte midler omkring Kulturalliancen, mindre forbrug af børnekulturpuljen samt flere indtægter under filmmaskinen. Frie midler Puljen under Frie midler kr. er i 2013 blevet brugt til at støtte mange forskellige arrangementer, alt fra sommerkoncerter til verdensballet i Skagen, Jazzfestival i Sæby, udgifter i forbindelse med Strandbyskatten, tilskud til DM i gymnastik afholdt i Arena Nord, til videosering af Frederikshavn Kunstmuseums udstillinger samt støtte til kommunens lokalhistoriske arkiver og foreninger. Der udbetales enten et direkte tilskud til et specifikt arrangement eller der ydes en underskudsgaranti. Der er i 2013 et overskud på kr., der ikke er blevet udbetalt af puljen, det skyldes at tildelte underskudsgarantier ikke er blevet benyttet, idet afholdte arrangementer har givet overskud samt at enkelte projekter har afventet opstart/godkendelse. Manegen Sæby Kulturhus Manegen Sæby Kulturhus har i 2013 et regnskabsunderskud på kr. Der har i 2013 været ekstraordinære udgifter til vintervedligehold, idet opkrævning for anden halvdel af 2012 først er modtaget i Det har desuden været nødvendigt at isætte en ny ståldør med brandkarm, og da huset benyttes flittigt af kommunens foreninger slider det hårdt på husets inventar, og der har således været større reparationsudgifter. Der har i 2013 været afholdt forskellige arrangementer, blandt andet foredrag med Charlotte Bircow, og der arbejdes fremadrettet med at skabe forskellige aktiviteter for alle aldersgrupper. Kappelborg Skagen Kulturhus Kappelborg Skagen Kulturhus kommer i 2013 ud med et beskedent overskud på kr. Den primære årsag til, at regnskabet viser et mindre overskud er, at der har været en stigende publikumsinteresse for Kappelborgs arrangementer, og hermed en øget indtjening på billetsalg. Det har i 2013 været nødvendigt at investere i nødvendigt teknisk udstyr, lys og lyd samt forbedringer af scene og publikumsforhold. Disse udgifter er afholdt indenfor budgetrammen. I 2013 har Kappelborg haft en række aktiviteter, som har været knyttet til Skagens 600 års købstadsjubilæum, hvor der i den forbindelse var besøg fra Kongehuset. Der er afholdt stor nytårskoncert, børnekulturfestival, og i september blev udstillingen Vikinger og Kristne med Skagen Kunstneren Niels Helledie afholdt. Udstillingen blev besøgt af i alt gæster. Både nytårskoncerten og børnekulturfestivalen er blevet en tradition på Kappelborg. Arena Nord Arena Nord, der består af Det Musiske Hus, Kommandantboligen, Maskinhallen, Maigaarden og selve halkomplekset omkring Arena Nord, har i løbet af 2013 haft mange forskellige store som små arrangementer. Der har i 2013 ikke været større udgifter til udvendig vedligehold af Det Musiske Hus, og der er derfor et overskud på 0,2 mio. kr. 6

22 5. Sammenfatning - Folkeoplysningsområdet Folkeoplysningsområdets budgetramme er på 29,6 mio. kr., og regnskabsresultatet for 2013 viser et overskud på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til 1,4% af budgetrammen. Folkeoplysningsområdet dækker følgende: folkeoplysningsudvalg folkeoplysende voksenundervisning folkeoplysende foreningsarbejde - lokaletilskud - aktivitetstilskud - leder og instruktørtilskud - trænertilskud - transporttilskud tilskud til brugerforeningen Arena Nord, herunder lokaletilskud og idrætspolitiske tiltag Samlet set er der i 2013 et overskud på hele folkeoplysningsområdet på 0,4 mio. kr. Overskuddet fremkommer, fordi der ikke har været så mange udgifter til/fra andre kommuner (mellemkommunal refusion) samt at gebyrindtægterne har været højere end forventet. Mellemkommunal refusion er betegnelsen for betalingsforhold mellem en anden kommune og Frederikshavn Kommune. Altså når borgere fra andre kommuner benytter sig af kurser, der udbydes i Frederikshavn Kommune. Eksempelvis i regi af AOF (Aftenskolernes Oplysnings Forbund), FOF (Folkeligt Oplysnings Forbund), DOF (Dansk Oplysnings Forbund) og SOF (Skagen Oplysnings Forbund), hvor der efter endt kursusforløb fremsendes en regning fra Frederikshavn Kommune til kursusdeltagerens bopælskommune. 7

23 6. Anlæg Kultur- og Fritidsudvalgets anlægsområde har i regnskab 2013 været omfattet af 8 projekter til en samlet sum af 4,5 mio. kr. Regnskabsresultatet viser et samlet overskud for hele anlægsområdet på 1,0 mio. kr. Anlægstilskud under folkeoplysningsområdet Maskinhallen renovering af bygninger Renovering af Frederikshavn Svømmehal Anlægsdel af tilskud til foreninger Skagen Fortidsminder Etablering af selvbetjent bibliotek Bannerslundhallen lysarmaturer Pulje til digitalisering og velfærdsteknologi Den primære årsag til overskuddet er færre anlægstilskud til eksempelvis udskiftning af varmepumper, efterisolering, udskiftning af armaturer til vandbesparende samt udskiftning af vinduer og døre. Der er i alt 31 foreninger/klubber, der er blevet tildelt tilskud i

24 Bilag: 3.1. Ansøgning Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54286/14

25 Skagen d Brøndums legat Eva Ottesen Kultur-og fritidsafdelingen, Frederikshavn Kommune, Rådhus Alle 100, 9900 Frederikshavn. ANSØGNING Skagen Egnsspilgruppe agter at opføre et egnsspil i 2015 i samarbejde med Skagen By- og Egnsmuseum. Skagen Egnsspilgruppe, der består af ca. 80 amatører i alderen 5 85 år har eksisteret siden 1985 og i gennemsnit hvert andet år opført et nyskrevet egnsspil ved Skagen By- og Egnsmuseum. Derudover har gruppen været aktiv i kirkespil ved Den Tilsandede Kirke 1995 og i Skagen Kirke 2010, udgjort en væsentlig del af statisterne i Anna von Lowzows film om P.S. Krøyer og Bille Augusts film om Marie Krøyer. Senest har mange af amatørerne medvirket i den store 600 års jubilæumsforestilling for Skagen i 2013: Kongen, hyrden og Sct. Laurintii tårer. Spillene har været iscenesat af professionelle instruktører og enkelte gange haft deltagelse af professionelle skuespillere og musikere. På foreningens vegne tillader vi os hermed at ansøge Brøndums legat om kr. til hjælp af aflønning af en forfatter. Vi påtænker at spørge Steen Kaalø, Dan H. Andersen eller Mads Nygaard. Med venlig hilsen Christian Lykke Nielsen, formand Skagen Egnsspil Markvej 32, 9990 Skagen

26 Bilag: 3.2. Ansøgning Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 57293/14

27 Brøndums Legat Kultur- og Fritidsafdelingen, Frederikshavn Kommune, Rådhus Allé 100, 9900 Frederikshavn Aalbæk, den 21. marts 2014 Ansøgning om bidrag fra Brøndums Legat: Skagen Musik- og Teaterforening af 1944 kan, med reference til foreningens fulde navn, sidst på året fejre 70 års fødselsdag. Det mener vi selvfølgelig bør fejres. Med foreningens mangeårige tradition for kammermusikkoncerter med danske og udenlandske kunstnere som baggrund er det oplagt, at vi med et par lidt specielle koncertarrangementer, men på et højt musik-kvalificeret niveau, lægger op til at markere fødselsdagen i december: I oktober måned får vi besøg af en anerkendt engelsk klaverkvartet, Primrose, som gæster Danmark et par uger med 10 koncerter rundt i hele landet og altså og i Skagen. Til en weekend i slutningen af september har vi aftalt et besøg af pianist og professor Anne Øland, Aarhus, om at afholde åben masterclass og spille koncerter med sine tidligere og nuværende elever, som for nogle år siden dannede Foreningen PIANORAMA, med følgende motto: Pianorama står for positiv stemning, høj kvalitet og kærlighed til musikken. Vi håber, at begejstringen smitter! Begge disse arrangementer ligger uden for den sæson, hvor vi erfaringsmæssigt har bedst mulighed for at få de økonomiske ender til at nå sammen. Det er baggrunden for denne ansøgning om et bidrag fra Brøndums Legat. Foreningens omkostninger i forbindelse med de to arrangementer, ca kroner, kan nok synes overkommelige. Og der er da tale om meget favorable tilbud mht. honorarer, hvortil der kommer en del transport- og logi-udgifter, samt annoncering. Men i forhold til vores publikum-underlag er det mere end vanskeligt at dække omkostningerne ved publikumsentre alene optimistisk kan vi måske opnå en billetindtægt op mod kr. i alt. På teater-siden er foreningens bestyrelse i færd med at planlægge og aftale en række teaterforestillinger til sæson , i samarbejde og koordineret med Kulturhus Kappelborg. Med den ændrede kommunale struktur er livet for en lille kulturforening som Skagen Musik- og Teaterforening blevet ret meget vanskeligere økonomisk. Indtil 2007 havde vi positive forbindelser med både Nordjyllands amt og Skagen kommune, med tilbagevendende imødekommenhed overfor vores beskedne ansøgninger om bidrag til finansiering af vores musik- og teateraktiviteter. De økonomiske tider er anderledes nu for os alle sammen men hvis vi ikke skal ende som en totalt kultur-udtørret top på Jylland må og skal vi fortsat lægge kræfter og ressource i kulturlivet. Med venlig hilsen p. b. v. Musikgruppen Arne Waage Beck Skagen Musik- og Teaterforening af Plantagevej Aalbæk

28 Bilag: 3.3. Amatørteatergruppen Den Usandsynlige Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 94225/14

29

30

31 Bilag: 5.3. Billed plakatsøjlen Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 63123/14

32

33

34

35

36

37

38

39 Bilag: 6.1. Fagudvalg Sygefraværsstatistik 2013.doc Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: 08. april Kl. 14:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22008/14

40 Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Dato: 28. januar 2014 Nedenstående figur viser udviklingen i den sygdomsrelaterede fraværsprocent i Frederikshavn Kommune i 2011, 2012 og Sagsnummer: Forfatter: Hanne Helgesen Emne: Fraværsstatistik Frederikshavn Kommune Frederikshavn Kommune Sygefravær (%) Januar 6,7 4,22 4,95 Februar 5,4 3,87 4,63 Marts 5,1 3,83 3,40 April 4,1 3,12 2,97 Maj 4,4 3,22 3,06 Juni 4,2 3,33 3,09 Juli 3,2 2,36 2,47 August 4,0 2,80 2,77 September 3,4 3,63 3,70 Oktober 3,97 3,54 3,63 November 4,31 3,75 4,12 December 3,69 3,68 3,72 Gennemsnit - 3,44 3,53 Ovenstående data er trukket i KMD Opus Overbliks rapporter KLP Fravær til og med september 2011 og i KMD Opus Fravær fra og med oktober 2011 og frem.

41 Nedenstående figur viser den sygdomsrelaterede fraværsprocent for centrene i Frederikshavn Kommune i Farverne illustrerer direktørområderne. Rapporten omfatter sygefraværsårsagerne: Sygdom, Delvist syg, Nedsat tjeneste, 56 og Arbejdsskade. Side2/2 Sygdomsrelateret fraværsprocent Jan Feb Marts 2013 April 2013 Maj 2013 Økonomicenteret 6,51 6,19 1,70 3,80 2,20 2,12 1,00 3,84 4,03 3,41 4,42 2,33 3,44 Udvikling og Erhverv 8,12 6,47 5,86 5,21 5,14 5,97 2,96 3,38 8,16 3,85 3,90 2,27 5,12 Arbejdsmarked 7,81 5,24 3,38 3,31 3,70 3,38 2,91 3,43 5,37 5,88 7,23 6,48 4,87 Ejendomscenteret 5,36 5,37 4,34 3,71 4,04 4,40 2,96 2,97 4,61 3,59 4,61 3,70 4,10 Teknik og Miljø 4,71 3,04 3,36 2,22 3,19 1,56 2,10 0,80 2,23 3,47 4,57 6,09 3,13 Park og Vej. 7,61 5,69 4,98 5,18 3,88 4,99 2,78 3,88 6,93 4,44 4,97 3,70 4,84 HR Løn og Personale 1,42 0,81 0,77 1,08 0,41 0,43 0,16 0,64 0,80 0,27 1,08 1,48 0,78 Ledelsessekretariatet 3,16 1,76 0,00 1,00 0,00 0,00 1,02 0,00 0,37 0,27 0,75 1,06 0,83 Bibliotek og Borgerservice Undervisning og Tværgående ungeindsats Juni 2013 Juli 2013 Aug Sept Okt Nov Dec Gennem snit 5,19 4,42 3,57 3,64 4,75 5,18 4,66 5,57 6,53 7,59 7,35 6,67 5,42 3,78 3,73 3,02 1,58 2,61 2,42 1,68 1,84 2,70 2,54 3,27 3,01 2,68 Dagtilbud- og Fritidstilbud 4,64 4,76 3,30 3,20 2,75 2,78 2,33 2,89 3,85 3,98 4,19 3,56 3,51 Familie 1,07 1,06 0,76 0,66 0,78 0,96 0,76 0,79 1,02 0,81 0,98 0,93 0,88 Kultur og Fritid 2,09 3,10 0,89 0,58 0,54 1,17 0,22 0,34 0,73 0,42 0,71 0,34 0,91 IT, Digitalisering og Velfærdsteknologi Social- og Sundhedsmyndighed 5,42 7,10 4,87 2,14 2,20 0,00 2,25 7,38 7,39 6,36 2,28 1,98 4,09 3,90 6,90 3,03 2,53 2,80 2,74 2,16 1,46 3,10 3,58 3,10 2,45 3,10 Sundhed og Ældre 7,49 6,80 4,85 5,19 4,60 4,68 3,66 4,18 5,42 5,37 6,15 5,48 5,30 Handicap og Psykiatri 9,91 8,61 6,58 5,01 5,61 5,42 5,28 5,18 5,79 6,60 6,54 6,68 6,39 Data er trukket den 28. januar 2014 i KMD Opus Fravær Sygdomsrelateret fraværsprocent.

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Årsberetninger samt overførselsopgørelser regnskab 2013 20520-14 1 Kultur- og Fritidsudvalgets driftsregnskab 2013 - = overskud, "+" = underskud Beløb i

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 13. maj 2015 Tid 16:00 Sted Kulturhuset Kappelborg, Skagen NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A)

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. regnskab 2014 25980-15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. regnskab 2014 25980-15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget regnskab 2014 25980-15 1 Det samlede resultat for Kultur- og Fritidsudvalget 2014: Drift Beløb vist i 1.000 kr. - = overskud Forbrug 2014 Korrigeret budget

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 3. september 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. september 2013 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Jens Porsborg Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Jens Porsborg (C) Frode Thule

Læs mere

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15

Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15 Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 31. august 2015 Tid 11:00 Sted Feyersgate 7, Larvik NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 11. marts 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget. Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice. KFU den 15.

Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget. Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice. KFU den 15. Præsentation af centre under Kultur- og Fritidsudvalget Center for Kultur og Fritid Center for Bibliotek og Borgerservice KFU den 15. januar 2014 Center for Kultur og Fritid Side 2 Kulturinstitutioner

Læs mere

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Økonomiafdelingen, d. 13. april 2015 Dok. 218875-14 Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget Generelle bemærkninger regnskab 2014 1 "-" = overskud "+" = underskud i 1.000 kr. Drift Korrigeret Center Forbrug

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 4. februar 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist, Ole Rørbæk Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 27. januar 2015 Tid 15:00 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Steen Jensen (Frederikshavn Ungdoms Fællesråd) -

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 08.02.2011 på Ribe Kunstmuseum SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Ribe Kunstmuseum - orientering og rundvisning... 4 3 Forslag til anvendelse af bygningen

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. april 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Frode Thule Jensen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 15. april 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 12 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 6. juni 2006 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Lene Christiansen Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2006.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 1. juni 2015 Tid 17:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A (Børne- og Ungdomsudvalget)

Læs mere

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7.

Ordinært møde. Dato 8. februar 2011. Tid 16:00. Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 8. februar 2011 Tid 16:00 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Mogens Brag i punkt 3, 4, 6 og 7. Stedfortræder Medlemmer Anders Broholm (V) - Formand Carsten

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 07.04.2014 Dato 7. april 2014 Tid 17:00 Sted ML 1.64 NB. Fraværende Afbud sendes til Susanne Andersen på mail suan@frederikshavn.dk Ingen Stedfortræder Medlemmer John Karlsson

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 30-09-2009 Dato 30. september 2009 Tid 15:00 Sted Kattegat Silo, etage 3a, lokale 6 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Bjarne Kvist (A) - Formand Mogens

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET

SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET SUNDHEDS-, KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET (side 60-79) 60 Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af tværgående udvikling og

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 16. marts 2015 Tid 16:30 Sted ML 0.28 NB. Fraværende Bent H. Pedersen, Else Schaltz, Børge Jensen Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand

Ekstraordinært møde. Dato 21. december 2011. Tid 17:30. Sted ML 0.27 NB. Bjarne Kvist. Fraværende. Stedfortræder. Lars M. Møller (V) - Formand Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. december 2011 Tid 17:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Bjarne Kvist Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen

Læs mere

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 17. august 2015. Tid 14:30. Sted ML 0.27 NB. Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 17. august 2015 Tid 14:30 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Anders Broholm, Peter E. Nielsen, Karl Falden Stedfortræder Medlemmer Lars Mejlvang Møller (V) - Formand

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2015 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dato 28. august 2014 Tid 16:30 Sted Østervrå Kultur- og Fritidscenter NB. Fraværende Mogens Brag Stedfortræder Medlemmer Bent H. Pedersen (A) Henrik

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 1. oktober 2014 Tid 16:00 Sted Sæby Fritidscenter NB. Mødelokale lokale 1 - første sal Sæby Fritidscenter Sæbygaardvej 32 9300 Sæby Fraværende Ingen

Læs mere

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015

Frederikshavner Ordningen KFUs retning efter møde 11. marts 2015 med FOU s kommentarer 16. marts 2015 Gældende: Forslag/overvejelser: Økonomisk konsekvens: Forudsætning for at modtage tilskud: Ansøgninger indsendes elektronisk på de tilhørende blanketter. Blanketter kan rekvireres på kommunens hjemmeside.

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30.

Den samlede status for udvalgets område er gengivet nedenfor i tabel 1 og uddybes efterfølgende for de enkelte områder. Forbrug pr. 30. Hjørring Kommune Sag: 00.30.14-Ø00-22-16 Dato: 07-11-2016 Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Der foreligger økonomirapport for perioden 1. januar-30. september

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 30. oktober 2013 Tid 17:30 Sted VIP - Kantinen Frederikshavn Rådhus NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) -

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 22. juni 2011. Tid 17:00. Sted ML 0.27 NB. Ingen. Fraværende. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget Ekstraordinært møde Dato 22. juni 2011 Tid 17:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Lars M. Møller (V) - Formand Per Nilsson (V) Jens Ole Jensen (V) Søren

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB.

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Ordinært møde. Mødetidspunkt: :30. Mødeafholdelse: ML VIP Loungen NB. Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Mødetidspunkt: 09-03-2016 14:30 Mødeafholdelse: ML. 0.23 VIP Loungen NB. Tilstede: Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A) Carsten

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER

KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Dato 14. maj 2014 Tid 16:00 Sted ML 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Mogens Brag (V) - Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A)

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 19 TIRSDAG DEN 20. OKTOBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 20. oktober 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling

Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27

Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Mødedato: 16. februar 2017 Side: 1 Referat Folkeoplysningsudvalget den 16. februar 2017, kl. 17:00 - Kultur og Fritid, Tingsryds Allé 27 Åben dagsorden Medlemmer Finn Jensen (Formand) - 19428 Dina Oxfeldt

Læs mere

Udvalget Kultur og fritid

Udvalget Kultur og fritid Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 27. maj 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Annette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 25. maj 2005 16:00 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ekstraordinært møde Dato 19. november 2015 Tid 16:00 Sted 0.23 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V) Kristina

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgsmøde den 18.06.2008 kl. 16:30 Langeskov Bibliotek Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 106. Meddelelser og orientering... 3 107. Budget 2009 prioritering

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter.

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget onsdag den 17. december 2014. Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Dagsorden onsdag den 17. december 2014 Kl. 18:00 i Hvalsø Hallerne, Borgerstuen Der vil blive serveret juleplatter. Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Orientering - December...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 20 TIRSDAG DEN 8. DECEMBER 2009, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 8. december 2009 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune.

Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Principper og retningslinjer for tilskud m.v. til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed i Læsø Kommune. Læsø Kommune afsætter i sit budget beløb til Kultur- og Folkeoplysende virksomhed samt tilskud til

Læs mere

Referat Kultur- og Fritidsudvalget

Referat Kultur- og Fritidsudvalget Referat Kultur- og Fritidsudvalget 2018-2021 Ordinært møde Mødetidspunkt: 10-01-2018 16:00 Mødeafholdelse: mødelokale 027 NB Tilstede: Anders Broholm (V) - formand Asger Mortensen (V) Bjarke Dyhr Lynnerup

Læs mere

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg.

06-11-08. Dato 6. november 2008. Tid 15:00. Sted. Fasanvej 1, udvalgslokalet. NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Referat Teknisk Udvalg 06-11-08 Dato 6. november 2008 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Vand A/S afholder møde kl. 15.00 og derefter Teknisk Udvalg. Fraværende Bruno Müller, Lars M. Møller

Læs mere

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015

Referat Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015 Referat torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Arbejdsmarkedsudvalget

Arbejdsmarkedsudvalget Referat Arbejdsmarkedsudvalget 11-01-2010 Dato 11. januar 2010 Tid 15:00 Sted NB. Fraværende Parallelvej 27, 1. sal, mødelokalet ved kantinen Ingen Stedfortræder Medlemmer Jens Ole Jensen Søren Visti Jensen

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget.

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 8. Kultur- og Fritidsudvalget. 77 78 8. Kultur- og Fritidsudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift: Politikområder U/I Budget 2014 Kultur U 8.036.400 I -144.000 Idræt U 10.162.900 I - 3.413.500 Folkeoplysning

Læs mere

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3

Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Kultur- og Fritidsudvalg Referat Møde 7. december 2011 kl. 15:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: Lars Møller Pedersen Mødet hævet kl.: 17.50 Pkt. Tekst Side 90 Orientering 1 91 Den Selvejende institution

Læs mere

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i

Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Referat for Kultur- og fritidsudvalgets møde den 30. september 2008 kl. 13:00 i Indholdsfortegnelse 001. Orientering om status på biblioteksområdet 108 002. Takster 2009 - Biblioteksområdet 109 003. Politisk

Læs mere

Velkommen i Kultur- og Fritidsudvalget... 3. Styrelsesvedtægten for Kultur- og Fritidsudvalget... 4 Eksempler på sager fra udvalget...

Velkommen i Kultur- og Fritidsudvalget... 3. Styrelsesvedtægten for Kultur- og Fritidsudvalget... 4 Eksempler på sager fra udvalget... Velkommen i Kultur- og Fritidsudvalget - informationshæfte januar 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Velkommen i Kultur- og Fritidsudvalget... 3 Styrelsesvedtægten for Kultur- og Fritidsudvalget... 4 Eksempler

Læs mere

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1.

Ordinært møde. Dato 19. august 2014. Tid 15:30. Sted ML 0.28. NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Referat Sundhedsudvalget Ordinært møde Dato 19. august 2014 Tid 15:30 Sted ML 0.28 NB. Irene Hjortshøj mødte kl. 16.30 og deltog ikke i behandling af punkt 1. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Anders

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014

Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Kultur- og Fritidsudvalget Opgaver på fritidsområdet 2014 Gennemgået for Kultur- og Fritidsudvalget den 5. marts 2014 Lovgrundlag Regler fastsat i Lov om støtte til folkeoplysning Folkeoplysningsloven.

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 09. april 2013 Mødetidspunkt: 17:15 Mødelokale: Medlemmer: Sollentuna II Ømer Kuscu, Arne Bech, Ivan Fogtmann, Nina Thøgersen, Kenneth F. Christensen Bemærkninger: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune Initialer: bhh Sag: 306-2012-16511 Dok.: 306-2012-286990 Oprettet: 28. november 2012 Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Baggrund Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens

Læs mere

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002

FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 FREDERIKSHAVN KOMMUNE REFERAT FRA KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET 01-08-2002 Mødedato: 01-08-2002 Mødetidspunkt: kl. 15.00-16.50 Mødested: B246 Knud Wilson og Steen Jørgensen. Cai Møller mødte kl. 15.10 og

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Referat 9. november 2017 kl. 08:15 Udvalgsværelse 1 Indkaldelse Hanne Agersnap Finn Riber Rasmussen Søren P. Rasmussen Henrik Bang Ib Carlsen Mette Schmidt Olsen Dorthe la Cour

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 13-12-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Mødested: Mødelokale C Afbud til Marianne Olesen, maro@ringsted.dk eller på 5762

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 15. maj 2017 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: 215, Mødelokale Medlemmer: Einer Lyduch, Elise Andersen, Frants Nielsen, Jan

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 24. november 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: 215 Medlemmer: Afbud: Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod, Jan R. Jakobsen,

Læs mere

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED

FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED KULTUR OG FRITID RETNINGSLINJER FOR TILSKUD TIL FOLKEOPLYSENDE VIRKSOMHED GODKENDT I BYRÅDET DEN 27. NOVEMBER 2012 1 BAGGRUND Byrådet fastsætter og fordeler jf. Folkeoplysningslovens 6 en årlig beløbsramme

Læs mere

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2

Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,

Læs mere

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune

Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Principper for Folkeoplysende voksenundervisning i Svendborg Kommune Formålet med folkeoplysende voksenundervisning Med udgangspunkt i undervisningen at øge den enkeltes almene og faglige indsigt og færdigheder

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 6 TORSDAG DEN 26. APRIL 2007, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 26. april 2007 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB.

Handicaprådet. Ordinært møde. Dato 25. oktober 2012. Tid 15:30. Sted Mødelokale 0.27 NB. Referat Handicaprådet Ordinært møde Dato 25. oktober 2012 Tid 15:30 Sted Mødelokale 0.27 NB. Fraværende Som suppleant for Bruno Müller deltog Irene Hjortshøj. Flemming Klougart deltog ikke i behandlingen

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Økonomiudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Økonomiudvalget Beslutningsprotokol Dato: 15. november 2007 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 08.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/406 Budgetopfølgningsrapport

Læs mere

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Kultur- og fritidsudvalgs møde den 11.04.2011 kl. 16:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 130. Budgetopfølgning 1-2011 - Kultur- og Fritidsudvalgets område...

Læs mere

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget

Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Økonomiudvalget Ordinært møde Dato 19. marts 2014 Tid 14:30 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Page 1 of 7 Referat Folkeoplysningsudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 27. juni 2005 17:30 Mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Karl Henrik Hansen uden afbud Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af en

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Referat Børne- og Ungdomsudvalget Ordinært møde Dato 8. maj 2014 Tid 15:00 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Christina Lykke Eriksen (F) - Formand Pia Karlsen (V)

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail:  Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl. Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 17. september 2007 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

Kultur- og Fritidsudvalget

Kultur- og Fritidsudvalget Dagsorden Kultur- og Fritidsudvalget Ordinært møde Mødetidspunkt: 13-04-2016 16:00 Mødeafholdelse: 0.27 NB. Tilstede: Mogens Brag (V) Formand Bjarne Kvist (A) Ole Rørbæk Jensen (A) Frode Thule Jensen (V)

Læs mere

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget

Nye tiltag/aktivitetsændringer med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger BUDGETPERIODEN Udvalg Kultur- og fritidsudvalget Kultur- og fritidsudvalget Kultur, Natur og Fritid PHS 11. maj 2016 Projektnavn: Vestjyllands Kunstpavillon Funktion: Politikområde: Fritidslivspolitikken Politisk mål: Vi skal styrke de eksisterende kultur-

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: 16:30-18:00 Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 03-05-2011 Mødetidspunkt: - 18:00 Mødested: Mødelokale C Hækkerupsvej 1, kælderen. Indgang via gavlen (handicapindgang).

Læs mere

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Folkeoplysningsudvalgets møde den 17.06.2009 kl. 16:30 Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 177. Meddelelser og orientering... 3 178. Ansøgning om godkendelse

Læs mere

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp

Kulturelt Samråd 15-2-2010. Dato 15. februar 2010. Tid 17:00. Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00. Hanne Salling, Tove Therp Referat Kulturelt Samråd 15-2-2010 Dato 15. februar 2010 Tid 17:00 Sted. NB. Det Musiske Hus - Lille Sal Møde fra 17.00-18.00 Fraværende Hanne Salling, Tove Therp Stedfortræder Medlemmer Henrik Melchiorsen

Læs mere

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune.

1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan 2005 Åben sag 3. Fælles omsorgssystem til Ny Frederikshavn Kommune. Page 1 of 9 Referat Socialudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 7. juni 2005 17:00 Mødelokale 8 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Økonomirapport pr. 30.04.2005. Åben sag 2. Forslag til Kommuneplan

Læs mere