Museum Amager. Årsberetning 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Museum Amager. Årsberetning 2013"

Transkript

1 Museum Amager Årsberetning 2013

2 Årsberetning for 2013 Ledelsen har i 2013 især prioriteret arbejdet med at få skabt et solidt fundamentet for organisationen det er en proces, der tager tid og opmærksomhed fra de mere udadvendte aktiviteter, men som er helt uomgængeligt, hvis vi skal sikre museernes videre fremdrift på længere sigt. Der er i 2013 taget nogle store skridt i den rigtige retning: Der har været arbejdet systematisk med at indsamle og fastholde informationer i såkaldte drejebøger for alle tilbagevendende forløb og arrangementer, således at organisationen bliver mere robust og effektiv. Der er også taget hul på en gennemgribende oprydning og omorganisering af såvel de fysiske som de digitale arbejdsforhold. Dette er sket sideløbende med det videre arbejde med at gennemgå museets samling i magasiner og udstillinger en proces der blev indledt i medio 2012 og som vil fortsætte frem til og med Disse aktiviteter er mindre synlige over for omverdenen. Det er imidlertid en forudsætning for at skabe udvikling og stabilitet og dermed sikre organisationen for fremtiden. Afviklingen af forpagtningsaftalen af Pakhuset har desværre også krævet en uforholdsmæssig stor del af museumslederens opmærksomhed. 2 Der er dog også gennemført væsentlige udadvendte aktiviteter: Museet ønskede at benytte muligheden for at sætte Dragør og vores museumskutter Elisabeth på landkortet i forbindelse med markeringen af 70-året for de danske jøders flugt til Sverige. Det blev gjort i tæt samarbejde med Dragør Kommune, og med Øresundsbron. Der blev desuden skab en vigtig kontakt til Malmø Museer som spillede en stor rolle i at engagere svenske partnere og kontakt til Malmøs borgmester som deltog og holdt tale på havnen den 1. oktober. Udstillinger 2013: Dragør Museum: På bunden af Øresund, en dykkehistorisk udstilling lavet i samarbejde med Dykkehistorisk Selskab og med lån fra samme og fra Forsvarets Dykkerskole. Museet har indgået aftale med disse om at udstillingen fortsætter i 2014, således at de ressourcer der blev lagt i udviklingen af udstillingen, kan udnyttes i endnu højere grad. På Lodsmuseet var der en særudstilling med historiske søkort over Øresund. Der blev bygget en model over Øresund i forbindelse med udstillingen, som lodsmuseets frivilliggruppe stod for. På Amagermuseet var der dahliaudstilling i samarbejde med dansk Dahlia Selskab, samt den traditionelle juleudstilling, som ligeledes blev skabt med hjælp af frivillige kræfter. Arrangementer 2013: Museets kutter Elisabeth K571: I forbindelse med 70-året for den danske jødiske befolknings flugt til Sverige i oktober 1943, var Museum Amager sammen med Dragør Kommune og Lokalarkivet vært for et stort arrangement i Dragør by, hvor der var fakkeloptog, fællessang, taler, og sejlads og ikke mindst blev 700 lys tændt på Peberholmen i Øresund. Ved samme lejlighed indviedes Museum Amagers informationsstander på havnen, som fortæller Elisabeths historie og om nogle af

3 de skæbner, som blev berørt af flugten i Opbakningen til arrangementet oversteg ledelsens forventninger, og gav genlyd i såvel de landsdækkende medier, som i udenlandske medier, ikke mindst i Sverige. Arrangement kunne ikke have ladet sig gøre, uden den store hjælp vi modtog fra elektrikerfirmaet Høyrup og Clemmensen, der stod for al teknikken i forbindelse med opsætningen af de 700 lys på Peberholm. Det gælder også Øresundsbron, der gav adgang til Peberholm og stod for transport af og forplejning til de unge hjælpere på Peberholm, Københavns Kommune, der udlånte lyskæder til lysene på Peberholm, og Malmø Museer og Skoletjenesten Øresund, der deltog med stort engagement i forberedelserne og kontakter til borgmesterkontoret i Sverige, samt arrangerede musikalsk underholdning ved mindestenen på havnen. Fhv. Kongelig Hofmusicus, solotrompetist Erlan Holtehus spiller Prins Jørgens March fra Lodstårnet som signal til, at publikum skal samles på Søndre Mole for at se lysene på Øresund Amagermuseet: fastelavn, pølsemagerkursus, levendegørelsen for børn i juli, historieløb, der i år hed Flugten og handlede om jødernes flugt til Sverige, Christian II kroningsjubilæum festligholdelse blev arrangeret af frivillige kræfter på museet, og der var levendegørelse i efterårsferien med slagtning og andre aktiviteter, Allehelgensaften spredte (u)hyggen sig igen med stor succes og julemarkedet forløb til stor tilfredshed. Museerne på Dragør havn: Der var dykkerarrangement med dykkehistorisk Selskab to weekender i hhv. maj og oktober i anledning af dykkerudstillingen på Dragør Museum, Lodsens dag, som Lodsmuseets 3 frivilliggruppe igen stod for var igen en stor succes, der var fremvisning i Dragør Bio af dokumentarfilm om Jødernes flugt med indledning af instruktøren Jonathan Jerichow. Endelig deltog museet også i det ny julemarked på Badstuevælen, der opstod i kølvandet på DR s optagelser til julekalenderen 2014 i Dragør. I forbindelse med optagelserne lånte DR forskellige rekvisitter fra vores samling og butik, ligesom de fik adgang til at optage en scene med udspring fra lodstårnet, takket være frivillige fra Lodsmuseet, der stillede op som vagthavende til langt ud på natten. Markedsføring: Museets hjemmeside har i mange år fungere dårligt, og i april vurderede museets ledelse, at situationen var uholdbar og at planerne om en ny hjemmeside skulle realiseres straks. I maj blev den ny hjemmeside lanceret. Ud over at løse de praktiske problemer der havde været med at lægge materiale på den gamle hjemmeside, fik vi også rettet op på andre forhold: museumskutteren Elisabeth og Mølsted Museum fik egne platforme og der blev endelig mulighed for at få en engelsk udgave til udenlandske turister med. Udviklingen af indholdet på siderne er i løbende proces. Modtagelsen har været særdeles positiv og flere af de nye sammenlagte museer har siden brugt vores side som inspiration til udformningen af deres hjemmesider.

4 år har lagt sine kunstneriske evner og mange timers arbejde i udformning af materiale til museerne, herunder det logo, der pryder forsiden på denne årsrapport, og som bruges i mange andre sammenhænge. Såvel i 2013 som i de foregående år, har Ida leveret diverse markedsførings og andet materiale til salg i museets butikker. Besøgstal 2013 At udvikle en hjemmeside er en løbende proces og der arbejdes hele tiden på at udvikle den 2013 blev også året hvor der for alvor kom gang i markedsføringen på Facebook. Der blev lagt vægt på denne form for formidling også af personale ressource hensyn. I forbindelse med udformningen og markedsføringen af dykkerudstillingen samarbejdede museet med en professionel grafiker, Caroline Krag. Der var stor tilfredshed med resultaterne. Desværre var Caroline Krag optaget af andre opgaver resten af sæsonen og havde ikke tid til at lave flere opgaver for museet. Det er ledelsens forhåbning af samarbejdet kan genoptages. En vigtig ressource, hvad angår fornyelse og professionalisering af markedsføringsmaterialet, er daværende næstformand, nu formand for Lodsmuseets bestyrelse, Ida Clemmesen, der igennem de seneste 4 Museum Amager havde i 2013 i alt besøgende på museerne tilsammen. Det er et fald på 17% i forhold til året før, hvor der var usædvanligt mange udstillinger og hvor besøgstallet derfor var ekstraordinært højt, og lå på besøgende. Til gengæld ligger besøgstallet for 2013 over besøgstallet for 2011, der var Det skal bemærkes, at besøgstallet for Lodsmuseet er steget med 31% % i forhold til Dragør Museum har haft et fald på 18% og Amagermuseet 31%. Arrangementer som Dykkehistorisk Selskabs dykning med historisk dykkegrej på havnen, Lodsens Dag og ikke mindst den store markering af 70-året for jødernes flugt til Sverige ikke er talt med i opgørelserne. Faldet i forhold til 2012 skal også ses i lyset af den prioritering, der er foretaget vedrørende at få mere ro og orden på organisationens fundament en indsats der på grund af de mange skift i ledelses- og medarbejderstaben, er blevet underprioriteret i årene siden sammenlægningen af museerne i Annoncering af aktiviteterne f.eks. på Amagermuseet i 2013 har derfor af personale ressource mæssige hensyn ikke været så målrettet og omfattende som under normale omstændigheder.

5 Vedligeholdelses- og renoveringsprojekter: Elisabeth K571: Elisabeth har været på værft i 2013 og har fået nyt fundament under motoren, skiftet adskillige planker i klædningen, fået nyt damskot og lukafluge. Restaureringen blev finansieret af fondsmidler og forventes endeligt afsluttet i april Der blev ligeledes etableret en informationsstander ved Elisabeths kajplads, som blev delvist finansieret af Sydbankfonden og delvist ved egenbetaling. Mønningen på Nordgård blev fornyet og solbænke på vinduerne på Nordgård er udskiftet. Lodsmuseet: Frivilliggruppen har løbende holdt bygningen i god stand. Toilettet er skiftet ud, hvilket har betydet en væsentlig besparelse til udgifter til vand. I forbindelse med de kraftige storme i 2013 faldt dele af gelænderet på det lille lodstårn ned. Sagen er en forsikringssag og forventes at blive færdig i foråret Mølsted Museum: Har været igennem en istandsættelse som blev afsluttet i årets første måneder, hvorefter der blev malet og lagt nyt gulvtæppe. 5 Museum Amagers kontorbygning, Fadersminde: I vintermånederne arbejdede Teknisk skoles elever på at få rettet op på de sidste fejl og mangler på taglægningen over værksted og magasinet. Der blev desuden konstateret hul i taget over kontortilbygningen ud mod Nordre Kinkelgade, som er blevet repareret ved indkøb af professionelle håndværkere, ligesom der er etableret nye skotrender og nedløbsrør ved magasin og værkstedsbygningerne. Museet har i 2013 modtaget en række bevillinger fra fonde til restaurering af vores museumskutter Elisabeth (se nedenfor). Museet har desuden modtaget et tilskud fra St. Magleby bevaringsfond til ny mønning på Nordgård. Museum Amagers frivillige: De frivilliges arbejde på Amamgermuseet, Lodsmuseet og vores museumskutter, er en forudsætning for, at museet kan opretholde et stort og alsidigt aktivitetstilbud. Amagermuseets frivilliggruppe løfter mange opgaver i forbindelse med vedligehold og formidling, producering af diverse produkter til museets cafe og butik, samt det årlige julemarked. Lodsmuseet har ligeledes en særdeles aktiv frivilliggruppe, der har taget sig af bl.a. vedligehold, kustodevagter og formidling. Igen i 2013 har de med stor succes afholdt Lodsens dag på Dragør havn. Elisabethlauget, holdt dagligt opsyn med kutteren i vintermånederne, indtil den kom på værft. Herefter har medlemmerne brugt ventetiden til at etablere et godt socialt sammenhold i gruppen, der er en vigtig forudsætning for at få arbejdet og udflugter med Elisabeth til at fungere på længere sigt, når den kommer retur fra værftet. Medlemsskaren er i øvrigt vokset stødt i løbet af året fra 5-6 stykker i årets første måneder til faste medlemmer ved udgangen af året. De har også været på inspirationstur til Svendborg, og det blev også til enkelte sejlture på

6 Øresund i løbet af sommeren, mens Elisabeth var hjemme i forbindelse med 1. oktober arrangementet. Pakhuset Samarbejdet med forpagteren Stig Ekkert, der blev indledt i 2008, har været præget af mange problemer igennem årene. Forpagtningsaftalen løb indtil udgangen af Siden 2012 har museets ledelse presset på for at få bragt forholdene med manglende efterlevelse af påbud, klager fra naboer, henvendelser fra sundhedsmyndigheder, DONG, mm. i orden. Forpagteren har haft tilknyttet fire CVR-numre og har samarbejdet med forskellige restauratører, der også har budt på interne konflikter parterne imellem. I januar 2013 var Kulturstyrelsen på besigtigelse efter anmodning fra museet og som led i bestræbelserne for at få bragt forholdene i bygningen i orden. Det førte til nye kontroverser med forpagteren. Dette samt konflikter mellem forpagteren og hans samarbejdspartnere, førte i løbet af sommeren til, at forpagteren opsagde sin forpagtningskontrakt med ophør pr. 1. oktober. Men desværre trak også afleveringsforretningen ud pga. forhandlinger vedrørende manglende istandsættelse af lokalerne, der blev yderligere kompliceret af uafklarede forhold vedrørende en strømforbruget. I forbindelse med at DONG i foråret 2013 lukkede for strømmen til Pakhuset, blev det opdaget at Dragør Museum var tilkoblet Pakhusets elmåler. Sagen er kompliceret og har endnu ikke fundet sin afslutning. Museets ledelse har i forbindelse med al korrespondance med forpagter Stig Ekkert konsulteret museets advokat Ole Theut. Personaleforhold 2013 har været et udfordrende år for Museum Amager med opsigelse og sygemeldinger og ikke mindst på den baggrund er det bemærkelsesværdigt, hvad der er opnået i Det skyldes ikke mindst en stor vedholdenhed og et engagement ud over det sædvanlige blandt museets personale og frivillige. Museets stab bestod i 2013 af følgende medarbejdere: Ingeborg Philipsen, museumsleder, 37 timer Christian Aagaard, museumsinspektør, 37 timer Tina Overgaard, medhjælper, 18 timer Niels-Peter Brandi, bogholder, 8 timer ugentligt Rigmor, administrativ medarbejder, 30 timer ugentligt ( oktober-november 2013) Ginna Sørensen, administrativ leder, 30 timer (ophørte 1. maj 2013) Jens Fakse Petersen, museumsassistent, fleksjob, timer (ophørte februar 2013) Midlertidigt ansatte i 2013: Christin Bjergbakke, udstillingsarkitekt (april-juni 2013) Susse Bøtefyhr, projektleder og cand. mag., fransk og historie, (august-oktober 2013) Leni Larsen, cand. mag. historie varetog diverse administrativt praktisk og historiefagligt arbejde, løntilskud, 37 timer (junidecember 2013) 6

7 Charlotte Kahn, læreruddannet, diverse praktisk og administrativt museumsarbejde, praktikant, arbejdsprøvning, 20 timer ugentligt (spetember-december 2013). Frank Madsen, servicemedarbejder, timelønnet. Carl Larsen, servicemedarbejder, flexjob, 15 timer ugentligt (april-oktober 2013). Claus Ravn, cand. mag. i historie, museumsinspektør-vikar i forb.m. ferie, levendegørelsen, guide mm. (juli 2013) Hertil kommer en stab på ca. 20 faste kustoder, der har til opgave at modtage museernes gæster, sælge billetter, sælge varer i cafe og butik og formidle indholdet i de aktuelle udstillinger og museernes grundfortællinger. Som led i strategien med at få ro på medarbejdersiden og få skabt et solidt fundamentet for organisationen på længere sigt, fastansattes to nye centrale medarbejdere pr. 1. december 2013: Susse Bøtfyhr, souschef (cand. mag., fransk og historie), 30 timer ugentligt Peter H. Petersen,forvalter/ håndværker, 37 timer ugentligt Museets økonomi 7 Museet har haft en række ekstraordinære udgifter til værftsophold for museumskutteren Elisabeth og arrangementet i forbindelse med markeringen af oktober 1943 begivenhederne, samt etableringen af informationsstanderen på Dragør Havn. En væsentlig del af disse udgifter har været dækket af fondsmidler, der er blevet bevilget fra AP Møller Fonden ( kr.), Brd. Hartmann Fonden ( kr.), Fonden for dansk svensk samarbejde ( kr.), Jubilæumsfonden af 28. august 1970 ( kr.), Sydbank Fonden ( kr.), Skibsbevaringsfonden ( kr.) Sidstnævnte bevilgning kommer først til udbetaling, når alle værftsreparationer er afsluttet i april Museet har desuden modtaget kr. til nyt stråtag på Nordgård fra St. Magleby bevaringsfond. Det skal i øvrigt bemærkes, at det i 2013 endelig lykkedes at overtale Skat til at gøre alle reparationer af Elisabeth momsfri. Der har været en del uforudsete udgifter til feriepenge og indkøb af konsulentbistand i forbindelse med opsigelse fra den tidligere administrative leder på Museum Amager lige umiddelbart før sæsonåbningen maj Årets resultat på kr. må på den baggrund anses for at være acceptabelt. Museets bogholder kommer en gang om ugen, og har i øvrigt trukket på en frivillig kasserer til optælling af museets omsætning dvs. indtægter fra entre, cafe og butikker. I løbet af sommeren 2013 overgik denne opgave til museets personale. En frivillig, tidligere medarbejder ved rigsrevisionen, hjalp i 2013 museet med udarbejdelse af omsætningsog besøgsstatistik og en anden af museets frivillige hjalp med at holde styr på resultaterne og skemaerne til Gallup. I løbet af 2013 har museets ledelse sammen med bogholderen, fortsat arbejdet med at optimere økonomistyringen. På lønområdet har det

8 især været en udfordring i 2013, at en del af museets personale bliver lønnet over kommunens lønsystem, som i perioden har været omlagt til et nyt system, KMD Opus. Ud over at være en belastning for kommunens økonomipersonale, har det også betydet, at bogholder og ledelse har haft svært ved at trænge igennem med spørgsmål til opgørelser og prognoser for udgifterne på lønområdet og i øvrigt de forskellige økonomiske mellemværender i det hele taget. Disse problemer er nu heldigvis løst. I 2013 indledtes også det forberedende arbejde med at finjustere besøgsstatistikkerne, således at vi fremover løbende kan vurdere, hvor mange betalende/gratis besøgende museet har, hvilket får betydning for museets pris- og markedsføringsstrategi. Museumsleder Ingeborg Philipsen, april

9 Elisabeth kom på værft! Årets første måneder blev bl.a. brugt til at skrive de sidste fondsansøgninger for at skaffe penge til Elisabeth. Den trængte til omfattende restaurering før den kunne deltage i markeringen af 70-året for jødeflugten 1. oktober. Elisabeth blev fragtet over til J.C. Skibs og Bådeværft i Egernsund på en lastvogn. Der blev bevilget kr. i alt: Fra Mærskfonden , Brdr. Hartmann Fonden , Jubilæumsfonden og den dansk-svenske Fond Sydbank gav i støtte til den nye informationsstander, der blev indviet på havnen. Skibsbevaringsfonden gav men bliver først udbetalt, når den sidste regning foreligger i april Skibsbevaringsfondens repræsentant, Tom Rasmussen, fulgte arbejdet tæt, sammen med bestyrelsesmedlem i Dragør Museumsforening, Jan Neumann, der ofte afløste museumslederen ved byggemøderne på værftet. Da værftet fik motoren ud, kunne man se at motorfundamentet var dårligt konstrueret med løse klodser og for små bolte til fæstningen i kølen - det blev besluttet at lave en helt ny konstruktion under 9 motoren og det var langt fra det eneste: To nye damskotter, mange nye planker i klædningen, ny låge til forlukafet skulle til. Motorfundamentet har muligvis været dårligt siden motoren blev skiftet i Men efterhånden som Elisabeth blev skilt ad, blev det tydeligere og tydeligere, at det værft der havde varetaget den oprindelige restaurering i , ikke havde haft den nødvendige ekspertise om klinkbyggede kuttere, og desværre var det nødvendigt at skifte flere planker i klædningen end vi havde forventet: Skibsbevaringsfondens konsulent, der fulgte arbejdet tæt skrev: Jeg kunne på ELISABETH konstatere at klædningen, der blev udskiftet ved den sidste restaurering, generelt var monteret med ringe tilpasning til de under- liggende planker. Han fortsætter: Perfekte landinger efterlader ikke åbninger/spalter hverken udvendigt eller indvendigt, men på ELI- SABETH har så godt som

10 alle landinger denne spalte. Disse er efterfølgende blevet kalfatret med tjæret værk, efterfulgt af en gang kit. En klinkbygget båd skal ikke kalfatres, undtagen langs kølen og ved stævnerne. Kalfatring vil føre til lækager andre steder, idet værket ved kalfatringen tvinger bordene fra hinanden. Måske standser man lækagen lige det sted hvor der bliver kalfatret, men i stedet etableres en ny et andet sted. Resultatet bliver altså det stik modsatte af intentionen. og videre: Mange af klinkenaglerne sidder uforholdsmæssigt tæt på bordenes nakker (den synlige yderkant) og har derfor ikke kunnet trække plankerne rigtigt sammen. Og det fortsætter: Et bord i styrbord side agter var i udgangspunktet for smalt. I stedet for at finde et andet og bredere bord, har bådebyggeren limet et stykke træ på bordets ene kant for at gøre det bredere. Dette er absolut ikke i orden, da netop denne kant skal have fuld styrke for at kunne modstå pres fra klinkenaglerne. Skibbevaringsfondens konsulent anbefalede, at alle bord op til vandlinjen blev skiftet (240 m planker) det var oprindeligt kun regnet med at der skulle skiftes omkring 70 meter bord. Men værftet kunne ikke nå at lave det hele før Elisabeth skulle spille hovedrollen i markeringen af 70-året for jødeflugten, så arbejdet blev afbrudt og skibet sendt hjem til Dragør sidst i september. Det blev i mellemtiden besluttet at skifte dækket, hvor træet slog revner og plankerne var for smalle. En ny runde ansøgninger blev sendt ud sidst på året. 1. oktober arrangementet: Et lys i Mørket i Dragør og på Øresund 1. september var Elisabeth retur for at blive gjort klar. Jens Peter fra Elisabeth lavet gjorde et stort stykke arbejde med at få gennemgået og smurt motoren. Og så kom Elisabeth-lauget endelig ud at sejle et par prøveturer alt fungerede tilsyneladende, som det skulle og alle så frem til sejladsen 1. oktober med store forventninger. I anledning af 70-året havde museet indgået et samarbejde med Dragør Bio og producenterne af den ny dokumentarfilm om jødernes flugt. Biografen var propfyldt og den ene af instruktørerne Jonatan Jerichow var selv til stede med familie og venner. Interessen for filmen gav et forvarsel om den interesse der skulle vise 10

11 sig at være for arrangementet vi havde planlagt i samarbejde med Dragør Kommune, og med Øresundsbron, der havde givet tilladelse til, at vi kunne komme ud på Peberholm og tænde 700 lys, som symbol på de ca. 700 liv, der blev reddet til Sverige fra Dragør. Arrangementet blev indledt med et fakkeloptog og antallet af deltagere var overvældende. Pressen var mødt talstærkt op. DRs nyheder sendte flere gange live fra begivenheden og ude på Peberholmen blev vores museumsinspektør interviewet til den svenske verdenspresse i timevis. På Dragør Havn holdt Dragørs borgmester og Malmøs Borgmester taler. Informationsstanderen, der skal formidle Elisabeths historie døgnet 24 timer, blev behørigt indviet. Museumsinspektøren i samarbejde med Henning Sørensen for Dragør Lokalarkiv, stod for en stor del af research arbejdet, mens Kira Pravato/Pixiweb stod for opsætningen af informationerne på skærmen. Den tidligere flygtning Jan afsluttede talerækken med en bevægende beskrivelse af sin flugt som syvårig, sammen med broderen, (måske) ombord på Elisabeth, i oktober Efter et par musikalske indslag, var det meningen at Elisabeth skulle stævne ud i spidsen for en flåde af skibe i havnen, der var inviteret til at deltage. Det undgik næppe nogens opmærksomhed, at Elisabeth havde startvanskeligheder. Det var en ærgerlig indledning på sejladsen. Heldigvis tog Jan Norden og hans kone det med ophøjet ro og efter en nervepirrende halv time kom motoren i gang. Der blev også med hjælp fra mange parter, ikke mindst Elektrikerfirmaet Høyrup og Clemmesen og Københavns kommune, der udlånte lyskæder til formålet, tændt 700 lys på Peberholm. En afprøvning af hele sceneriet havde ikke været muligt, da vi havde begrænset adgang til Peberholm. Mange havde måske forestillet sig noget mere spektakulært end det man kunne se fra Dragør men det planlægningsgruppen 11

12 havde planlagt var ikke noget i stil med et tivolifyrværkeri eller laserlys noget sådant rakte budgettet slet ikke til og det var heller ikke passende for begivenheden. Det museet havde lagt vægt på var det symbolske i handlingen at samle byens landets befolkning til fælles erindring om begivenhederne i 1943 og at 20 unge danskere og 20 unge svenskere mødte op på Peberholm som i dag udgør fundamentet for forbindelsen mellem Danmark og Sverige og tændte 700 lys. Arrangementet fik da også det resultat vi havde sat os: Begivenheden vakte en enorm interesse i pressen, hvor de indledende problemer med at starte Elisabeth ikke satte sig nævneværdige spor. Både Dragør og Elisabeth blev kendt langt ud over landets grænser. Projektet etablerede desuden nogle meget betydningsfulde kontakter til Malmø Museum, der rækker ud over

13 HISTORIELØB 2013: I DE JØDISKE FLYGTNINGES FODSPOR I DRAGØR Historieløb 2013 FLUGTEN foregik som altid i fantastisk samarbejde med Dragør Ungdomsskole og Dragør Lokalarkiv. Der blev lejet kostumer ved DR og sat alle sejl til for at 700 elever fra Dragørs skoles klasser et indtryk af begivenhederne i

14 Lodsmuseet: Besøgstals stigning på 31 % William fra frivilliggruppen arbejder på modellen over Øresund. Dyrene og Rytteriet kom tilbage på Amagermuseet! Den færdige model beundres ved åbningen af udstillingen af gamle Øresundskort. Den 28. juli afholdt Lodsmuseets frivillige Lodsens Dag med masser af gæster. 14

15 DRAGØR MUSEUM: DYKKERUDSTILLING DYKNING PÅ HAVNEN BÅDE FORÅR OG EFTERÅR. Der blev skovlet mange tons sand, etableret et akvarium og flyttet tungt dykkerudstyr. Genstandene er lånt fra Forsvarets Dykkerskoleog Dykkehistorisk Selskab Dykker-Ole kom ud af klokken og kom i DRs P1 Alle Tiders Historie! Hjelmen han normalt bærer er en Sadler hjelm. Der findes kun to andre eksemplarer i verden! Politikkens omtale havde overskriften: Våd rejse i bly og kobber. Udstillingen blev også omtalt i Weekendavisen med dobbeltopslag og vi blev interviewet i P4 Morgen. Tungdykningens teorier blev efterprøvet i praksis! 15

16 OPRYDNING I KONTORERNE PÅ FADERSMINDE AMAGERMUSEET EFTERÅRSFERIE OG ALLEHEL- GENSAFTEN Der blev fundet tonsvis af gamle pc-instruktioner bl.a. 2 gamle, tykke Word Perfect 5.1 manualer! 16

Dragør tænder lys i mørket på Øresund

Dragør tænder lys i mørket på Øresund Dragør tænder lys i mørket på Øresund I anledning af 70-året for flugten til Sverige oktober 1943 1. oktober kl. 17.00-19.45 1 Markering af 70-året for en redningsaktion i oktober 1943 Det er i år 70 år

Læs mere

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.

Gl. Turisten. en passagermotorbåd. bygget 1922 i Ry. Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet. Gl. Turisten en passagermotorbåd bygget 1922 i Ry Ferskvandsmuseet Siimtoften 18 8680 Ry tlf. 8689 0199 e-mail: fmr@ferskvandsmuseet.dk 1 Forhistorie Fra 1861 og frem til 1922 var det Hjejle-selskabet

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Bestyrelsens beretning Generalforsamling 20. marts 2014 Sager der Samler har nu eksisteret i halvandet år. Dette er bestyrelsens beretning på den første ordinære generalforsamling. Beretningen er en fortælling

Læs mere

Samarbejde og lokal forankring

Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle Samarbejde og lokal forankring Lydum Mølle var tæt på at gå til, da det smukke, historiske kulturmiljø blev opdaget af et hold særdeles energiske ildsjæle med en god idé: De ville omdanne den

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 27.6.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 16.juni 2014 Fra klokken 19.00 til 21.30 På Sundbakken 10 Deltagere :Svend Smedegaard, Carl Erik Carlsen, Henrik Frederiksen, Ole Harby, Anne Skjerning,

Læs mere

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6

Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab... 6 NOTAT Studietur til Napoli i forbindelse med Ny Trelleborg Center for Kultur og Fritid Jesper Rønn Kristiansen jespr@slagelse.dk 9. Maj 2012 Indhold Formål... 1 Referat:... 2 Deltagerliste... 6 Regnskab...

Læs mere

Skulpturen på Havnepladsen

Skulpturen på Havnepladsen Skulpturen på Havnepladsen Det startede ca. marts 1991, hvor Broager Kommune havde planer om at opføre noget kunst på Havnepladsen i Egernsund. Borgerforeningen tog affære, og et udvalg - sammen med en

Læs mere

Byvandrings-app. Giv jeres turister og borgere en ekstra oplevelse Få en skræddersyet app med lydguide fra Nexus

Byvandrings-app. Giv jeres turister og borgere en ekstra oplevelse Få en skræddersyet app med lydguide fra Nexus Byvandrings-app Giv jeres turister og borgere en ekstra oplevelse Få en skræddersyet app med lydguide fra Nexus Nexus Kommunikation A/S - www.nexus.dk Nexus lancerer ny app med byvandringer 3 ud af 4 danskere

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler

Evalueringsskema for projekter støttet af lokaludvalgets puljemidler Projekttitel fra ansøgningen CPH:DOX for Børn og Unge på Amager Dato for projektets afholdelse? 16. til 26. marts 2017 Ansøgt beløb: 35.000 DKK Bevilget beløb: 35.000 DKK Kort beskrivelse af udførte aktiviteter:

Læs mere

SKYERNE og HAVETS TRÆ

SKYERNE og HAVETS TRÆ Ansøgningsskema til Ud-over-KANten-Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet SKYERNE og HAVETS TRÆ Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen 10.000

Læs mere

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem

Formålet med projektet var at gøre museet til en attraktiv fritidsressource for unge borgere mellem 12011 modtog J.F. Willumsen midler fra Formidlingspulje 1 til projekt Vision Ung på Willumsens. Afrapportering: Projekt Vision Ung på Willumsens Periode: september 2011 til september 2013. Baggrund og

Læs mere

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret

Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget Borgmesterkontoret Åbent referat tillægsdagsorden Fritids-, Kultur- og Bosætningsudvalget 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. 16:15 Mødested: Mødelokale 122, 1.

Læs mere

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra

Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra Evaluering erhverv og turisme Dragør Kommune 2017 Denne evaluering forholder sig til Erhvervs- og turismestrategien, som er gældende fra 2016-2020. Overskrifterne i evalueringen følger de overskrifter,

Læs mere

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes.

Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye museum til en succes. Til potentielle ansøgere til de ledige stillinger på Mosede Fort, Danmark 1014-18 Museet Mosede Fort, Danmark 1914-18 åbner til august. Vi søger studentermedhjælpere, der vil være med til at gøre det nye

Læs mere

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand

Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Referat for generalforsamling i bådelaget Elbo. Lørdag den 23 marts 2013 kl. 11.00 i Havbådehuset Slette Strand Dagsorden 1 : Valg af ordstyrer 2 : Valg af referent og 2 stemmetællere 3 : Årsberetning

Læs mere

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015

Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Formandens beretning ved generalforsamlingen 21. november 2015 Det har igen været et år med stor aktivitet i klubben. Jeg vil give en kort oversigt over de vigtigste begivenheder og omtale nogle af de

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er.

Det udviklende samvær Men hvorvidt børn udvikler deres potentialer afhænger i høj grad af, hvordan forældrenes samvær med børnene er. Også lærere har brug for anerkendelse (Jens Andersen) For et par måneder siden var jeg sammen med min lillebrors søn, Tobias. Han går i 9. klasse og afslutter nu sin grundskole. Vi kom til at snakke om

Læs mere

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM

ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM ANSØGNING OM TILSKUD TIL UDVIKLINGSPROJEKTER INDEN FOR REGIONAL UDVIKLING OG VÆKSTFORUM Skemaet udfyldes elektronisk og indsendes på mail:tilskud@regionsjaelland.dk Det er vigtigt, at alle felter er besvaret

Læs mere

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune

Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Information om udviklingsprojektet på Østre skole i Grenaa Norddjurs Kommune Mobil læring i autentiske rum understøttet af mobiler, ipads og andre tablets Projektet sætter fokus på læring i autentiske

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018.

Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018. Hjørring den 30. oktober 2017 Til Hjørring Kommune, Fritid og kultur. Att.: Leif Lund Jakobsen Ansøgning om tilskud fra Hjørring Kommune i 2018. Lønstrup Café Bio (LCB) er inde i en gunstig udvikling.

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

Fælles udstilling for alle arkiver i Rådhushallen april i anledning af Rådhusets 75 års jubilæum:

Fælles udstilling for alle arkiver i Rådhushallen april i anledning af Rådhusets 75 års jubilæum: 1 ÅRSBERETNING for Lokalarkiverne i Aarhus Kommune 2016. udvalgets Sammensætning: Vest: Svend-Erik Christiansen Brabrand-Årslev Lokalhistoriske formand til 1.5.2016. Udtrådt af udvalget Niels Løgager Åby-Åbyhøj

Læs mere

Nyhedsbrev forår 2015.

Nyhedsbrev forår 2015. Nyhedsbrev forår 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Velkommen til nye medlemmer Bådbyggeriet på Mythuegård. Laksen Aktiviteter. En lang og mild vinter ser nu ud til endeligt at være overstået. Som et nyt

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning.

FrivillighedsRådet lancerede i maj en ny hjemmeside, og det gav en tiltrængt ansigtsløftning. Årsberetning 2011 Med denne årsberetning 2011, ønsker FrivillighedsRådet at give et overblik over nogle af de aktiviteter rådet har haft i løbet af 2011, og sige tak for et godt samarbejde og dialog til

Læs mere

Restaureringsguide for værfter

Restaureringsguide for værfter Restaureringsguide for værfter En guide til skibs og bådebyggerierne om Restaurering og istandsættelse af bevaringsværdige fartøjer At sætte sit fartøj på værft er en tillidssag. Skibsejeren og værftet

Læs mere

August 2014 10.årgang nr.2

August 2014 10.årgang nr.2 August 2014 10.årgang nr.2 Fra generalforsamlingen den 5.april 2014 Støtte/fonde Udviklingsstøtte fra Varde Kommune 30.000 kr blev bevilget og vi har ansøgt om samme beløb igen i år 2014 Fonde og anden

Læs mere

Jan Nordens beretning om flugten

Jan Nordens beretning om flugten Jan Nordens beretning om flugten Jan Norden flygtede i 1943 sammen med sin storebror Arthur ("Ati") med en fiskerbåd fra Dragør. Muligvis sejlede de med kutteren "Elisabeth", der i dag tilhører Museum

Læs mere

Fortidens ansigter projiceret levende formidling

Fortidens ansigter projiceret levende formidling Rapport: Fortidens ansigter projiceret levende formidling Et samarbejdsprojekt mellem Ringkøbing-Skjern Museum og Museet for Varde By og Omegn. Kulturstyrelsens j.nr.: 2011-7.42-03-0025 Kontaktperson:

Læs mere

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015

VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN. LøkkeFondens projekter 2014-2015 VI SÆTTER DRENGE PÅ DAGSORDENEN LøkkeFondens projekter 2014-2015 INTENSIV LÆRING Den 30. juni 2014 troppede 99 drenge op på LøkkeFondens DrengeAkademi. 99 drenge fra hver sin del af landet, men i samme

Læs mere

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012

Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Jobpatruljens Evalueringsrapport 2012 Ref: Kasper Tolstrup Andersen September 2012 1. Indledning... 3 1.1. Målene for Jobpatruljen 2012... 3 1.2. En bred Jobpatrulje... 3 2. Resultater fra Jobpatruljen...

Læs mere

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG

Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Beskrivelse af Holstebro Museum November 2011/LG Fysisk beskrivelse Holstebro Museum (hovedafdelingen): Museumsvej 2, 7500 Holstebro. hjemmeside: www.holstebro-museum.dk Museumsvej 2 blev bygget i slutningen

Læs mere

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer

Sejlklubben Ebeltoft Vig - fællesskab på tværs af generationer Kære sejlere FORMANDENS BERETNING 2016 2015/2016 har været et spændende år, med mange aktiviteter i Sejlklubben Ebeltoft Vig. Jeg vil komme omkring Byggeri Sponsor jagt til ungdom og byggeri Vild med vand

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2007

Årsberetning og regnskab 2007 Årsberetning og regnskab 2007 Foreningen afløste den 1. januar 2007 Kultursamarbejdet i Ringkøbing Amt og har fungeret i 1 år. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014

Bestyrelsens beretning 2013. Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Bestyrelsens beretning 2013 Generalforsamling Grønbechs Gård 11-03-2014 Omsætning på 486.615 kr. Omsætning 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 180000 160000 140000 120000 100000 DKK 80000 60000 40000

Læs mere

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet

Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Referat fra generalforsamling Onsdag d.16/2 kl. 19.00 på Værftet Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Uddannelsesudvalgets beretning. 4. Fremlæggelse af regnskab. 5. Behandling af

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. NOTAT 03-09-2015 Principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 København har som hovedstad en forpligtelse til at sikre et mangfoldigt kultur- og teaterliv, som tilgodeser byens forskellige befolkningsgrupper

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens.

ASSENS KOMMUNE. Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler. Assens Kommune Rådhus Alle Assens. ASSENS KOMMUNE Assens Kommune Rådhus Alle 5 5610 Assens Dato 24.02.2017 Ansøgning om tilskud til kulturelle aktiviteter - De frie Kulturmidler Aktivitet Overskrift Sted for afholdelse Dato for afholdelse

Læs mere

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe):

Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Fra Reference til hvilket projekt fra ansøgningen (titel, formål, målgruppe): Titel: Prags Have, fase 2 Formål: Projektet Prags Haves overordnede formål er at aktivere lokale beboere og institutioner i

Læs mere

Projekt Restaurering af sejlpaketten Carla af Svendborg

Projekt Restaurering af sejlpaketten Carla af Svendborg SejlforeningenCarla Strandhuse 43. 5700 Svendborg tlf.: 4075 8703 mail. haagenfrederiksen@yahoo.com Cvr.nr. 35374388 Bankkonto Reg.nr. 6840 Kontonr. 1426769 Projekt Restaurering af sejlpaketten Carla af

Læs mere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere

Aktivitetskalender for 2016. For pensionister i Vends Herreds Lærerkreds. Julefrokost 2015. for pensionerede lærere Julefrokost 2015 for pensionerede lærere Mandag d. 7.dec. kl. 12.00 på Hotel Park Prisen er 150 kr. for medlemmer og ikke medlemsberettigede ledsagere. Andre deltagere 300 kr. Der er tilmelding efter først

Læs mere

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn

Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn Den lille forening i det nordlige Øresund med det mærkelige navn FtSF - Foreningen til Sprydstagens Forevigelse Af Mette Brask og Kaj Madsen Langs Danmarks lange kyst har fiskeri været en vigtig næringsvej

Læs mere

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum

Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel 50 års jubilæum Holbæk Inner Wheel havde den glæde, at vi fra borgmesteren modtog invitation til, på selve jubilæumsdagen den 19.marts kl. 12, at gæste Holbæk gl. Rådhus. Borgmester

Læs mere

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008

Museer i Qeqqata Kommunia. Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Museer i Qeqqata Kommunia - Status og visioner Foto: Tea Dahl Christensen. Maniitsup Katersugaasivia. Juni 2008 Foto: Anne Bahnson. Sisimiut Katersugaasiviat. Januar 2009 Notat til museumskonferencen 2009

Læs mere

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for

Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for Oversigt Foreningen Videomøllen søger støtte til indkøb og til reparation af udstyr (46.550 kr.). Med nyt udstyr kan vi fremadrettet vise film for den brede Københavnske befolkning. Vi har hidtil haft

Læs mere

Til: Holstebro den 6. oktober 2016 Holstebro Kommune Økonomiudvalget. Ansøgning om støtte til genetablering af møllehjul m.m. ved Lægård Mølle.

Til: Holstebro den 6. oktober 2016 Holstebro Kommune Økonomiudvalget. Ansøgning om støtte til genetablering af møllehjul m.m. ved Lægård Mølle. Til: Holstebro den 6. oktober 2016 Holstebro Kommune Økonomiudvalget Ansøgning om støtte til genetablering af møllehjul m.m. ved Lægård Mølle. Lystanlægget i Holstebro har altid været byen åndehul, og

Læs mere

UDSATTERÅDETS ÅRSRAPPORT 2015... 3 UDSATTERÅDETS VIRKSOMHED I 2015... 3

UDSATTERÅDETS ÅRSRAPPORT 2015... 3 UDSATTERÅDETS VIRKSOMHED I 2015... 3 Årsrapport 2015 Indhold UDSATTERÅDETS ÅRSRAPPORT 2015... 3 UDSATTERÅDETS VIRKSOMHED I 2015... 3 FOKUSOMRÅDER... 3 HELDAGSSEMINAR PÅ SANDBJEG SLOT... 4 UDADVENDTE AKTIVITETER... 5 UDSATTERÅDETS FORTSATTE

Læs mere

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster.

Sammen med byens blomsterudsmykninger vil vores samarbejdspartner give værdi samt inspiration til Blomsterfestivalens mange tusinde gæster. Arbejdet omkring årets tema er i fuld gang, og der arbejdes på højtryk i øjeblikket med at få samlet alle spændende koordineringer, så vi kan få nogle fantastiske dage, den 13.-16. august, hvor Blomsterfestivalen

Læs mere

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015

Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 Nyhedsbrev for Hvideklit Nr. 8 juni 2015 I dette nummer 1 Nyt fra bestyrelsen 2 Benchmarking 3 Juniorer og begyndere 4 Banen 5 Økonomi Nyt fra bestyrelsen 1. ÅRGANG 1. NUMMER Bestyrelsen har afholdt 3

Læs mere

SSB. Sydskandinavisk Klassebåd B

SSB. Sydskandinavisk Klassebåd B SSB Sydskandinavisk Klassebåd B I Øster Hurup Havn, Sydøsthimmerland, ligger side om side de to SSB-sejlbåde: Margot fra 1927 (SSB DEN 1), ejet og sejlet af Hugo Hørlych Karlsen fra nabobyen Als, og Leda

Læs mere

Med Trygjollen på tur til Bornholm

Med Trygjollen på tur til Bornholm Med Trygjollen på tur til Bornholm Af Tina Rasmussen I forbindelse med sit frivillige arbejde har formanden for Trygjollen, Flemming Jensen, ofte været i kontakt med MOCS (Maritimt Overvågning Center Syd).

Læs mere

HAVNENYT FORÅRET 2014

HAVNENYT FORÅRET 2014 HAVNENYT FORÅRET 2014 En forårsmorgen i Dragør Status på havnen I løbet at denne korte vinter er der igen foretaget en hel del vedligeholdelsesarbejde på havnen. Vores dygtige medarbejdere har udskiftet

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016

Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark. Januar 2016 Notat til Statsrevisorerne om beretning om etablering af nationalparker i Danmark Januar 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om etablering af nationalparker i Danmark (beretning

Læs mere

HÅNDBOLD. Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl.

HÅNDBOLD. Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Nyhedsbrev #1, side 1 ud af 5 #1, 2014/15 HÅNDBOLD Kære håndboldspillere, forældre, frivillige m.fl. Hermed et forsinket nyhedsbrev fra denne sæson, men stadig vigtige informationer for dig, som har et

Læs mere

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten

Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten Rammeaftale om det regionale spillested Fermaten 1. Aftaleparter Statens Kunstråds Musikudvalg, Herning Kommune og Foreningen Fermaten. 2. Aftaleperiode 1. januar 2013 til 31. december 2016. 3. Formål

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

Formøde, den 17. januar 2011

Formøde, den 17. januar 2011 Formøde, den 17. januar 2011 Deltagere fra bestyrelsen: Bent Jørgensen, Sven Lyster, Joan Lindholdt, Tine Christensen, Peter Steffensen, Mads-Peter K. Engelhardt (ref.) Dagsorden: 1) Kommentarer til referatet

Læs mere

Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune

Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune Glasmuseets Venners generalforsamling lørdag d. 27. februar 2016. Formandens beretning v. Karen Siune I det forløbne år har bestyrelsen arbejdet med at efterleve de målsætninger, som foreningen Glasmuseets

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5.

VIRKSOMHEDSPLAN 2015 GODSET PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015. Jens Holms Vej 5. GODSET Jens Holms Vej 5 6000 Kolding T: 7979 1060 M: godset@kolding.dk W: www.godset.net PRÆSENTATION RESULTATER MÅL OG HANDLING VISIONER VIRKSOMHEDSPLAN 2015 RESULTATER 2014, MÅL OG HANDLINGER 2015 Godsets

Læs mere

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015

Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Samrådet for Musikskoler på Fyn v/ formand Anders Richard Pedersen arp@nyborg.dk Tlf. 21 335 206 Støtte til videreførelse af Fyns 11. Musikskole Marts 2015 Den lokale medfinansiering, som Fyns 11. Musikskole

Læs mere

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning

ÅRSBERETNING 2015. LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning LANDSORGANISATIONEN OK-KLUBBERNE I DANMARK. Indledning ÅRSBERETNING 2015. Det er sjældent, at en bestyrelse mister både en formand og en næstformand på en gang. Det var tilfældet for Landsorganisationens

Læs mere

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5

Strategi for det lokalhistoriske område, vers.1 16. april 2015, side 2 af 5 Strategi for det lokalhistoriske område Version 1, vedtaget af Jammerbugt Kommune d. 16. april 2015 Baggrund Via sine vedtægter er Lokalhistorisk Samråd for Jammerbugt Kommune forpligtet til at skabe samarbejde

Læs mere

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. 1 Horsens d. 26.8.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 25.8.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 Deltagere :Svend Smedegaard, Anne Skjerning, Knud Erik Feldt, Ole Harby, Henrik Frederiksen, Jens Troense, Ole

Læs mere

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28

Årsberetning 2011. Venlig hilsen. E s b j e r g B ø r n e - o g U n g d o m s t e a t e r Teaterhuset, Borgergade 25 6700 Esbjerg Cvr-nr: 77 07 37 28 Årsberetning 2011. Efter generalforsamlingen forsatte vi i bestyrelsen vores arbejde, hvor vi måtte fordele de opgaver, som Ingelise og Pia havde før. Maj/juni: Vores sommerstykke Jorden rundt på 80 dage

Læs mere

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL!

5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! 5.-9. AUGUST 2015 JERES FESTIVAL! VÆR MED! COPENHAGEN FASHION festival ER LIGE RUNDT OM HJØRNET OG VI inviterer JER TIL AT DELTAGE I festlighederne. KØBENHAVN ER ÉN AF DE eneste BYER I VERDEN, SOM PARALLELT

Læs mere

Tilsyn dagsorden og rapport

Tilsyn dagsorden og rapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Mellemgade 15, 5600 Faaborg Tlf. 72 530 530 Fax 72 530 531 fmk@faaborgmidtfyn.dk www.faaborgmidtfyn.dk Stedets navn: Huset Trappebæksvej Tilsyn dagsorden

Læs mere

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet

Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet 9. juni 2015 Pressemeddelelse Forskning og Formidling Formidling 41 20 60 16 Henrik.Schilling@natmus.dk Udstilling: Med De Hvide Busser retur til friheden og livet Nationalmuseet åbner 19. juni sin store

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS

LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS LEDIGE MEDHJÆLPERJOBS PÅ SMUKFEST 2015 ANDEN UDSENDING CROWD SAFETY SØGER 5 MEDHJÆLPERE TIL AT SKABE TRYGHED HVAD: Opgaven består i at være en del af det gående crowd safety. Vi skaber tryghed og sikkerhed

Læs mere

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 8. februar 2010 Indstilling om at gøre Sculpture by the Sea til en tilbagevendende begivenhed i Århus 1. Resume Århus lagde i 2009

Læs mere

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012

Touavis. Efter ferien byder vi velkommen til 20 nye elever i 0.klasse. Vi glæder os til at lære børnene at kende. Juni 2012 Touavis Juni 2012 Så blev det tid for afsked med 6.klasse. Det blev markeret ved en heftig fodboldkamp mellem udvalgte 6.kl.-elever og lærere. Nå ja,. og det blev 6.kl. som vandt på straffesparkskonkurrence.

Læs mere

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 22. august 2011

Karens Minde Kulturhusforening. Referat fra bestyrelsesmøde den 22. august 2011 Karens Minde Kulturhusforening Referat fra bestyrelsesmøde den 22. august 2011 I mødet deltog: Fra personalet deltog: Afbud fra: Referent: Dorthe Sørensen Eren, Marianne Melby, Steen Eriksen, Bjarne Andreassen,

Læs mere

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget

Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Ansøgning til et ekstra tilskud på 18.250 kr. til Videomøllen. Indstilling til udvalgsmøde d. 6. Marts 2014 i Kultur og Fritidsudvalget Videomøllen modtog støtte tidligere på året, (Se ansøgning nedenfor)

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Kære medlem af Viborg Innovation Fond

Kære medlem af Viborg Innovation Fond Kære medlem af Viborg Innovation Fond Her i vores juni-hilsen kan du se billeder og læse kort om nogle af vore aktiviteter: - 50 mio. kr. til De fem halder - Åbning af sønæs 20/6 - White Water Viborg -

Læs mere

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne.

Referat. Kunstrådet. Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt Kunstrådet ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Referat Den 29. januar 2013, kl. 09:00 holdt ordinært møde i mødelokale B, Ullasvej 23, Rønne. Mødet slut kl. 11.00 Medlemmer: Anne Sofie Meldgaard Ben Woodhams Dorthe Fink Erling Risager Heidi Hentze

Læs mere

Årsberetning for Amager Museumsforening. Årsberetning 2012

Årsberetning for Amager Museumsforening. Årsberetning 2012 Årsberetning for Amager Museumsforening Årsberetning 2012 Vore museer har igennem de sidste seks år været præget af nedskæringer og store personale udskiftninger. Dragør Kommune, som er vores hovedtilskudsgiver

Læs mere

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop

Indledning. Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Indledning Søværnets Operative Kommando har siden 06 gennemført Havmiljøvogterkampagnen Stop Olien. Den har aldrig været tilmeldt IAA i sin oprindelige form- og heller ikke i sin nuværende form. Vi har

Læs mere

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype)

BESTYRELSESMØDE. Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) BESTYRELSESMØDE Sted: Værløse Dato: 12.03.2014 Deltagere: Anette, Uffe, Lars, Ulla og Steen (via Skype) Ikke mødt: Afbud: Referent: Ulla Dagsorden Valg af referent... 2 Mikkel Gundersen har valgt at gå

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013.

Stofa Næstved. Næstved, den 25. februar 2013. Bestyrelsens årsberetning. den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Bestyrelsens årsberetning Næstved, den 25. februar 2013. for perioden 27. marts 2012 18. marts 2013 aflagt af formanden på den ordinære generalforsamling 18. marts 2013. Brugerforeningen Stofa Næstved

Læs mere

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage

SVEND13. Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 Danmarks Film- og kulturdage SVEND13 - Danmark s Kultur- & Filmdage er en ny begivenhed, der finder sted i Svendborg i uge 35, 2013. Foreningen bag SVEND13

Læs mere

UNDERVISNING I SVÆRE TEMAER. Gode råd til arbejdet med svære temaer i museumsformidlingen

UNDERVISNING I SVÆRE TEMAER. Gode råd til arbejdet med svære temaer i museumsformidlingen UNDERVISNING I SVÆRE TEMAER Gode råd til arbejdet med svære temaer i museumsformidlingen Deltagere i studiegruppen Tunge temaer i din formidling: CFU - University College Lillebælt Forsorgsmuseet Svendborg

Læs mere

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation

Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation - 1 Offentlige arrangementer med fuld fradragsret, Reklame, repræsentation m. v. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen www.v.dk Skatterådet har i en afgørelse

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen

REJSEKATALOG 2014/2015. Handelsskolen REJSEKATALOG 2014/2015 Handelsskolen Ud at rejse med HG På HG får du tilbud om at komme ud at rejse til forskellige lande i Europa. Mød elever fra andre lande! Det er fordi: Du udvikler dig meget som person

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk

- 3 JUNI 2015. Ansøgning om støtte til kulturelle formål og fra Lokalpuljen. www.dansk-svenskfond.dk Bornholms Regionskommune Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne skf@brk.dk Sendes til kommunen Skole, Kultur og Fritid Ullasvej 17, 2. sal 3700 Rønne Forbeholdt kommunen Modtaget dato Bornholm* Regionskommune

Læs mere

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden.

Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. BESTYRELSENS BERETNING 2009 Velkommen til den 6. ordinære generalforsamling i Den Selvejende Institution Tobaksgaarden. Lad mig sige det med det samme: I år vil vi ikke trætte forsamlingen med redegørelser

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering.

Matchrace sejlads i match bådene, tages under punkt 4, og bliver dermed 4a. 1. bemærkninger/punkter til dagsorden. Prioritering. Horsens d. 11.3.2014 Referat af bestyrelsesmøde den 6.3.2014 Fra klokken 19.00 til 22.00 I Klubhuset Deltagere: Svend Smedegaard, Jens Troense, Knud Erik Feldt, Henrik Frederiksen, Ole Søndermølle, Ole

Læs mere

EM OK JOLLE Juli 2017 / FAABORG

EM OK JOLLE Juli 2017 / FAABORG EM OK JOLLE 25.- 29. Juli 2017 / FAABORG BAGGRUNDSBESKRIVELSE, OK JOLLEN OG EVENTBUDGET OM FAABORG SEJLKLUB I Faaborg Sejlklub har vi et klart mål at arbejde imod. Vi ønsker, at markere Faaborg, Sydfyn

Læs mere

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013

Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling. Lørdag d. 2. november 2013 Referat af Foreningen Bona Gratias Generalforsamling Lørdag d. 2. november 2013 Dagsorden Ad 1. 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Opgørelse af stemmeberettigede medlemmer 4.

Læs mere