KOMMUNIKATIONSPRISEN GIK TIL 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNIKATIONSPRISEN GIK TIL 4"

Transkript

1 NR FOKUS PÅ ENERGIBESPARELSER 3 KOMMUNIKATIONSPRISEN GIK TIL 4 PROFIL AF EN ARBEJDSPLADS 6 21

2 INDHOLD FOKUS PÅ ENERGIBESPARELSER 3 GLOSTRUP BIO 12 KOMMUNIKATIONSPRISEN GIK TIL 4 INTERNE KURSER 13 PROFIL AF EN ARBEJDSPLADS 6 CENTER FOR IT OG UDVIKLING 14 OM FERIE 8 PÅSKEÆGSKONKURRENCE 15 STAFETTEN 9 PALETTEN 16 MØD EN KOLLEGA 10 KRYDS OG TVÆRS 18 GÆT EN KOLLEGA 12 KOMMUNALDIREKTØRENS HJØRNE 19 Liljen udgives af Glostrup Kommune, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, tlf Redaktionsgruppe Referencegruppe Britta Berg (ansv. redaktør), Politisk Administrativt Center Leif Jensen, Center for Økonomi og Styring Lene Jensen, HU Katrine Norup, Center for Personale Trine Lehmann, Glostrup Bibliotek Torbjørn Nicolajsen, Vej og Park Christian Mahrt, Politisk Administrativt Center Martin Simonsen, Politisk Administrativt Center Har du forslag til bladet, bedes du kontakte redaktionen. Send indlæg som uformateret Word-dokument på mail til Næste nummer udkommer 31. maj Der er afleveringsfrist 7. maj. Forside: Uddeling af Kommunikationsprisen for 2011 (læs mere side 4) Oplag: 1500 Layout: KLS Grafisk Hus A/S Dorte Soltic, Center for Skole Lena Østerlund, KABS Denne tryksag er produceret CO 2 neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S og på svanemærket papir. Bladet fordeles til alle ansatte i Glostrup Kommune. Fratrådte medarbejdere kan få bladet tilsendt kontakt redaktionen. 2

3 Fokus på ENERGIBESPARELSER Klimasekretariatet Center for Miljø og Teknik Klimahandlingsplaner vedtages, computere bliver udskiftet, sparepærer skrues i, ventilationsanlæggene trimmes, tekniske serviceledere er sendt på kursus, og alle kommunens institutioner skal have indført miljøstyring inden årets udgang. Vi er godt på vej til en mere energirigtig hverdag men der er potentiale til meget mere Vi har igennem flere år haft fokus på energibesparelser og har mange flotte eksempler på, hvor langt man kan nå, når man fokuserer målrettet på energioptimering. Fritidscenterets arbejde med Grøn Nøgle er ét. Et andet er udskiftning af computere og opsætning af sparepærer på rådhuset. Især udskiftning til nye computere med et mindre energiforbrug har betydet en væsentlig reduktion i forbrug. Udskiftningen blev samtidig brugt til at få rådhusets computere tilsluttet elspareskinne, så lampe, skærm, hæve-sænkebord, radio, mobillader mv. automatisk slukkes, når computeren lukkes ned. Men vi vil gerne nå endnu længere til gavn for både klimaet og kommunekassen der er nemlig mange penge at spare ved energivenlige tiltag. Tiltagene behøver ikke kun at være store investeringer langt fra. Ved at ændre vores adfærd kan vi nå rigtig langt, udtaler borgmester John Engelhardt. Energirigtig institution Men ændret adfærd forudsætter, at man ved, hvad man konkret kan gøre på sin arbejdsplads for at spare på energien. Det er ikke altid ligetil og specielt ikke i en presset hverdag, hvor fokus ofte er på andre ting. Derfor har kommunens daginstitutioner i efteråret haft besøg af Energitjenesten til en snak om energiforbrug, adfærd og sparemuligheder. Efterfølgende har en medarbejder fra Center for Miljø og Teknik hjulpet institutionerne med at udpege målere, se på ventilationsanlæg og registrere forbruget af el, vand og varme. Hvorfor miljøstyring? I forbindelse med besøget fra Energitjenesten og hjælp til registrering af forbrug har institutionerne udpeget miljøansvarlige. De miljøansvarlige er netop nu sammen med deres institutionsledere på kursus i miljøstyring. Miljøstyring handler om at arbejde målrettet med at spare på energi, vand og varme. På kurset får hver institution overblik over deres energiforbrug og nemme redskaber til at spare på energien i en travl hverdag. Vores skoler, institutioner og ældrecentre er nu godt på vej til en mere energirigtig hverdag. Næste skridt er at sætte fokus på vores forbrug på rådhuset. Her bør vi tænke alvorligt på at installere flere følere, så lyset slukker af sig selv i tomme lokaler og på gangene. Samtidig vil jeg opfordre alle ansatte til at tænke over de små ting i hverdagen: huskede jeg at slukke lyset, da jeg gik til frokost?, slukkede jeg min computer, da jeg gik hjem? osv. slutter borgmesteren. 3

4 Britta Berg Politisk Administrativt Center KOMMUNIKATIONSPRISEN gik til For 11. gang blev kommunens kommunikationspris uddelt, denne gang for anden gang til Glostrup Bibliotek Direktionen havde modtaget fem indstillinger til Kommunikationsprisen for Af de fem nominerede vurderede direktionen, at der var en enkelt, som skilte sig markant ud, nemlig Glostrup Bibliotek, som har ydet en prisværdig kommunikationsindsats på hele tre områder: Kampagnen Glostrup Bibliotek Biblioteksklubberne på Glostrup Bibliotek og borgerkontakt Kommunikation generelt Med deres kampagne i 2011 gjorde Glostrup Bibliotek for første gang en samlet og aktiv indsats for at udbrede kendskabet til bibliotekets mange tilbud og funktioner. Via et magasin, en outdoor kampagne og generel markedsføring er alle bibliotekets funktioner blevet formidlet på en ny og anderledes måde, hvor kombinationen af informative artikler og et visuelt stærkt design har skabt opmærksomhed, som har givet rigtig mange positive tilbagemeldinger. Glostrup Bibliotek har gennem biblioteksklubberne etableret en direkte kontakt til en stor gruppe brugere. Klubberne har dermed åbnet op for øget brugerinddragelse, og brugerne deltager nu mere aktivt i bl.a. afvikling af arrangementer, afholdelse af læsekredse og udvikling af biblioteket generelt. Helt konkret har biblioteket fået en gruppe af frivillige tilknyttet biblioteket samt opnået at tiltrække flere deltagere ved bibliotekets arrangementer. Glostrup Bibliotek har ikke blot fokus på mere strategiske tiltag og skabelse af relationer, de er også meget opmærksomme på at kommunikere deres aktiviteter ud til: Lokale og regionale medier, Liljen, Kulturkalenderen og Glostrup Kulturguide samt at gøre brug af elektroniske medier såsom bibliotekets hjemmeside og et elektronisk nyhedsbrev. Eksempelvis har Glostrup Biblioteks pressemeddelelser i 2011 givet anledning til 45 artikler i lokale og regionale medier. Derudover har bibliotekets aktiviteter givet anledning til omtale 16 gange i lokale- og regionale medier uden at biblioteket har fremsendt pressemateriale. Biblioteket kommunikerer også flittigt om aktiviteter og initiativer til kommunens ansatte via Liljen. Både med information og beskrivelse af aktiviteter og indsatser og med inspiration til læsning. Glostrup Bibliotek har haft et særdeles højt aktivitetsniveau i det forløbne år, og de har, med stor kreativitet, formået at skabe en række spændende kulturaktiviteter for en bred kreds af borgere og brugere. De har især haft et meget stor fokus på det kommunikative aspekt, så omtale af aktiviteterne er kommet bredt ud. Medieomtale er i høj grad med til at danne folks opfattelse af kommunens institutioner og af kommunen som helhed. 4

5 Og borgmester John Engelhardt afsluttede sin tale med: Jeres engagement er stærkt og tydeligt for alle. Ikke alene har I formået at skabe opmærksomhed omkring jeres arbejde, I har også skabt nye fællesskaber og en række kulturformidlende arrangementer samtidig har I skabt positiv omtale for kommunen og vist, at Glostrup er en kommune med et blomstrende kulturliv. I er, kort sagt, med til at placere Glostrup Kommune på landkortet. Det sætter direktionen og jeg selv stor pris på. Det er mig derfor en stor fornøjelse at overrække Kommunikationsprisen for 2011 til Glostrup Bibliotek." Bibliotekschef Anne Marie Brems takkede for prisen, takkede sine medarbejdere og sluttede af med: Det er en dejlig dag at være bibliotekschef! Vidste du... At vi har modtaget 3,3 ton klimaneutral tryksag Liljen i 2011? For det har vi modtaget et certifikat, som er et bevis på, at vi gennem vores trykkeri KLS Grafisk Hus A/S har købt klimakompenserende tryksager. Der er indkøbt klimakvoter modsvarende den faktiske CO 2 -udledning, som det indkøbte papir og øvrige råvarer står for. Klimaneutralitet indebærer, at man kompenserer for den udledning af CO 2, som råvarerne påfører miljøet ved at reducere tilsvarende udledning af drivhusgasser et andet sted i verden. For yderligere information om klimakvoter: 5

6 Nynne Kjeldsen Politisk Administrativt Center PROFIL AF en arbejdsplads Lokalhistorisk Arkiv bygger bro mellem fortid og fremtid. Historiker og arkivleder Camilla Boysen står netop nu over for en større revolution af vores lokalhistoriske arkiv Med en ny handlingsorienteret strategi, der varsler nyskabelse og udvikling, skal arkivets nye profil centrere sig omkring synlighed, formidling, tilgængelighed og bevaring. Det er en revolution af arkivet, ikke fordi det, der var her før, ikke fungerede, men hvis vi skal udvikle os, og vi skal være i front, så er vi nødt til at arbejde i en ny retning. Vi skal sikre, at vi har et eksistensgrundlag i fremtiden. Glostrup Lokalhistorisk Arkiv har siden slutningen af 1980 erne arbejdet med at styrke den lokale identitet og historiebevidsthed ved at udbrede kendskabet til Glostrups særlige kulturarv og udvikling fra landsbysamfund til moderne forstad. Derudover skal arkivet sikre, at relevant historisk materiale indsamles og bevares for eftertiden. I den nye strategiplan lyder det: Glostrup Lokalarkiv skal være en synlig, levende og lokal kulturinstitution, som formidler byens mangfoldige historie til alle borgere. Tidligere har der været fokus på mere traditionelle formidlingstiltag og registrering. Vigtige opgaver, der nu for en periode kommer til at stå lidt i skyggen til fordel for de nye fremtidsrettede satsninger på digitalisering og tilgængelighed. Arkivet vil fremover arbejde på at tiltrække nye målgrupper og samtidig sikre, at der er nye tilbud for dets eksisterende kernemålgruppe. Da man skulle udpege en ny vision for arkivet, var første skridt at se sig lidt om i arkivlandskabet og overveje, hvilken retning man godt kunne tænke sig at gå i og en klar målsætning var, at arkivet skulle være mere udadvendt. Da jeg blev ansat i marts sidste år, så var det klart, at vi skulle have lavet en strategi for, hvordan det skulle føres ud i livet. Intentionen er, at arkivet skal være meget mere synligt. Camilla Boysen er godt klar over, at der er fordomme omkring historiske arkiver: Der er rigtig mange, som tror, at et arkiv er et sted, man ikke må komme eller ikke har lyst til at komme, fordi der er rigtig støvet, og det er vigtigt for Camilla at fremhæve, at et arkiv ikke kun er støvede dokumenter, men at det også gemmer på en masse gode historier. Derfor vil arkivet også satse på flere kreative formidlingstiltag. Folk skal vide, at vi eksisterer. Glostrup det er da bare en forstad til København, hvor spændende er den lige? I fremtiden vil arkivet tilbyde en større tilgængelighed. For det første i form af arrangementer og formidlingstiltag og en mere publikumsvenlig indretning, men også større tilgængelighed digitalt. Det har noget at gøre med, at flere og flere i dag søger deres informationer på internettet, og det er et område, hvor arkivet allerede møder stigende efterspørgsel. Derfor vil arkivet også gerne være mere aktive på den front og følge med tiden, så der kommer en direkte adgang til arkivet, hvor folk kan gå ind og søge og se arkivalierne hjemmefra. På sigt skal alt digitaliseres. Arkivet arbejder også for at få lavet en hjemmeside med mulighed for aktiv involvering. Arkivet udvikler bl.a. en ny YouTube-kanal, som også vil blive tilgængelig via hjemmesiden. Det bliver et nyt og levende lokalhistorisk arkiv. Vi skal være up-to date og udadvendt på en anden måde, end man før har været vant til. Vi oplever allerede nu, at skolerne har fået øjnene op for vores tilbud. Det skal de selvfølgelig ha endnu mere. Det begynder at brede sig som ringe i vandet, men selvfølgelig skal vi også selv yde en langt mere aktiv indsats. Det digitale kommer på sigt også til at spille en væsentligt rolle på børneområdet, og i fremtiden er ønsket at skabe en hjemmeside målrettet børn, der fx kan bruges i historieundervisningen. En aktiv hjemmeside med mulighed for interaktion og eksempelvis filmklip. Børn helt ned til børnehavealderen synes faktisk, at historie er rigtig spændende, når bare de får det serveret på den rigtige måde. Det er også et spørgsmål om at komme mere ud af huset. Arkivet er allerede i gang med at lave en masse aktiviteter sammen med fx biblioteket. De har også et ønske om at komme mere ud på institutionerne og skolerne og vil fremadrettet udbyde kulturpakker, som man kan tilmelde sig. Camilla drømmer om at få indrettet en 6

7 gammel skolestue i arkivet til undervisning, så børn kan opleve en skoledag som i gamle dage. Et eksempel på et konkret tiltag, som skal fange det unge publikum, har været en historisk skattejagt for en gruppe spejdere. Det er også sådan et tiltag, som de synes er super morsomt, samtidig med at de får noget viden om lokalhistorie. Vi skal ud og møde brugerne der, hvor de er. Tilsvarende er målet, at de eksisterende brugere skal have nye muligheder. Arkivet har ændret åbningstiden, så den er mere tidssvarende. Fx er der første torsdag i måneden åbent til kl. 21, hvor Glostrups borgere kan komme og deltage i arrangementer og opleve udvalgte arkivalier på forskellige temaudstillinger. De første par gange har det været en kæmpe succes. I februar havde arkivet fundet alle deres skolebilleder og en masse skolearkivalier frem. Der var 50 besøgende på den første temaaften, hvilket var en stor forøgelse i forhold til det normale besøgstal. Efterfølgende var der også mange, som kom for at se udstillingen. Det er rigtig fedt at se, at vi på så kort tid har opnået en så stor succes på et lille område. Det siger noget om, at arkivet er på vej i den rigtige retning. De lange torsdage har tiltrukket både eksisterende og nye brugere. Som en del af den nye formidlings- og synlighedsstrategi gør Camilla samtidig mere ud af at få annonceret i bl.a. Folkebladet, så informationen om arkivets aktiviteter når længere ud. Tanken er, at arkivet skal gøre større brug af medier, der når bredere ud, så fremadrettet satses der på større synlighed på internet og i Folkebladet. Det er vigtigt for arkivet at nå ud til flere nye brugergrupper, da de er med til at sikre arkivets eksistensgrundlag nu og i fremtiden. Derudover bliver der lagt vægt på samarbejdet med de lokale foreninger og frivillige. Der er allerede stor historisk interesse i Glostrup, som fx Glostrup Samlingen, Historisk Selskab og studiegrupper i Aktivitetscenteret, og et godt samarbejde med de lokale foreninger vil være med til at udbrede og forankre arkivets nye profil. Det er også et håb, at de forskellige samarbejder og aktiviteter vil inspirere frivillige. Den borgergruppe, der primært er frivillige den ældre borgergruppe ligger inde med en viden, som er uvurderlig, og den vil arkivet meget gerne have gemt for eftertiden. Her vil der muligvis også blive arbejdet med videointerview. Vi skal ha gemt alle de gode historier en ting er alt det, der står på skrift, men det er de mundtlige overleveringer, der gør historien sjov, nærværende og levende. På den måde kan vi også gøre op med folks fordomme om, at arkiver kun er støvede papirer. Igen kommer en kreativ formidling af disse historier til at danne rammen om den fremtidige udvikling af arkivet. Camilla Boysen i arkivets nyindrettede læsesal Herreværelset. Som Camilla siger, er der lige nu mange, der tænker: Glostrup det er da bare en forstad til København, hvor spændende er den lige? Der er dog nok af de spændende fortællinger, og hun fortæller, at Glostrup bl.a. har været en af Danmarks fire første stationsbyer og at der har ligget et bryggeri, som havde påtænkt at være konkurrerende med Carlsberg. Der er mange af den slags sjove historier, som folk slet ikke ved, er her. Camilla håber, at arkivet fremadrettet kan give lokalbefolkningen en ny anderledes oplevelse af deres by. Arkivet oplever dog allerede nu positiv respons på aktiviteterne og de lange torsdage. Jeg synes også, der er blevet taget rigtig godt imod mig, og der er blevet bakket op om de nye tiltag. Hun er både glad og positivt overrasket over, at arkivet allerede er nået ud til nye brugere og glæder sig over, at folk somme tider tager deres børn eller børnebørn med, så de også får lysten til at lære mere. Et arkiv løber aldrig tør for opgaver, og den største udfordring er derfor også tiden tiden til at føre alle de gode ideer ud i livet. Det er igen her, at frivilligt engagement bliver en vigtig del af arkivets fremdrift. Der står allerede et par stykker parat til at gå i gang, når det hele falder på plads. Og der skal nok blive nok at lave, for den forestående digitaliseringsproces vil kræve mange ressourcer og tid, hvor der er brug for ekstra hjælp til scanning og registrering. Derudover er der brug for friske frivillige til at afholde arrangementer. Jeg vil gerne ha det hele sat i værk, og jeg brænder for at komme i gang. Men jeg er sikker på, at vi nok skal få fat i alle de ønskede målgrupper, og at vi skal få tingene ført ud i livet det er kun et spørgsmål om tid. Vi er godt i gang. Og det er bestemt også det, vi får at vide. 7

8 Helle Sørensen Center for Personale Om ferie Her følger nogle overskrifter fra Ferieloven med uddybende bemærkninger: En lønmodtager har ret til 25 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til betalt ferie En lønmodtager optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår (optjeningsår). Der er ret til at holde 5 ugers ferie, med løn eller uden løn uanset om der er optjent ferie med løn her i kommunen, fra anden arbejdsgiver eller slet ikke har optjent ferie i et ansættelsesforhold. Herudover kan man have optjent ret til at holde 6. ferieuge, som kan holdes i hele ferieåret. Ferie skal holdes i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april, og honorering af ferie afhænger af, om man har optjent retten i optjeningsåret (kalenderåret før). Af ferien skal mindst 15 dage gives i sammenhæng (hovedferien). Hovedferien skal holdes i ferieperioden 1. maj til 30. september. Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt meddele lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal give meddelelsen senest 3 måneder før, hovedferien begynder, og senest 1 måned før, ferien begynder for øvrige feriedage, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette Ferie skal planlægges i god tid ud fra en drøftelse mellem leder og medarbejder. Lederen skal forsøge at tage størst muligt hensyn til medarbejdernes ønsker, også hvis der er skolesøgende børn, og der ønskes ferie i skolens sommerferieperiode. Planlægning af ferie skal ske ud fra et hensyn til arbejdets udførelse, så i sidste ende er det lederen, der afgør, hvornår i perioden der kan afholdes. Optjent ferie skal holdes forud for ikke optjent ferie. Overført ferie skal holdes forud for anden ferie Ferie afvikles i den rækkefølge, den er optjent. Har medarbejderen et feriekort fra anden arbejdsgiver, når man tiltræder i Glostrup Kommune, skal dette feriekort bruges først, og feriedagene vil blive fratrukket i lønnen. Når der er tale om overført ferie, skal det af overførselsblanketten fremgå, hvornår ferien afvikles. Indberetning af ferie Ferie skal altid indberettes til Center for Personale på en ferieseddel, som lederen underskriver og fremsender. Hver gang, der er afholdt ferie, udskrives der automatisk en ny ferieseddel. Er man ansat på rådhuset og er i flex-systemet, skal man selv huske registrering af ferien i Astrow. Overførsel af ferie Ferieloven giver mulighed for, at arbejdsgiver og månedslønnede medarbejdere kan aftale, at antal uafviklede ferietimer ud over 4 uger pr. år kan overføres til det følgende ferieår. Det kræver som sagt en aftale, og det skal vurderes i forhold til arbejdets tarv. Udbetaling af 5. ferieuge Udbetaling af 5. ferieuge kan ske ved ferieårets udløb, hvis timerne fra 5. ferieuge ikke er aftalt overført til kommende ferieår, hvis medarbejderen ikke har fået arbejdsløshedsdagpenge, ydelse til orlov om børnepasning eller kontanthjælp i ferieåret. Udbetaling af 6. ferieuge Ikke-afholdte dage/timer fra 6. ferieuge bliver overført til det kommende ferieår medmindre man senest den 1. oktober i ferieåret inden har givet sin arbejdsgiver besked om, at man ønsker 6. ferieuge udbetalt ved ferieårets udløb. Eksempelvis var fristen for at ønske 6. ferieuge udbetalt for ferieåret 2011/2012 den 1. oktober Hvis du har spørgsmål omkring ferie, som du ikke kan finde svar på her eller på Globen, så kontakt din leder. 8

9 Stafetten Stafetten er en fast klumme, hvor ordet er frit. Stafetten kan indeholde alt fra den gode, sjove eller dårlige oplevelse, den skæve holdning, den overraskende hobby, det lille tip til det søde eller sure opstød (maks. 350 ord) André Clausen SFO-leder på Skovvangskolen Når ØJNENE STRÅLER Vi kender det alle de glade øjne, der stråler, fordi forventningens glæde er enorm. Denne udtrykte glæde udspiller sig i mange af livets forhold julegaven, som funkler og barnets øjne, som stråler, alt imens spændingen stiger om pakkens indhold. Øjne, der stråler ved den store sportsbegivenhed samt spændingen om, hvad udfaldet måtte blive. Jeg kunne blive ved og ved. Ovenstående eksempler er oplevelser, som primært hører privatsfæren til. Vi kan så spørge os selv ser vi disse øjne, der stråler på arbejdspladsen? hvor vi bruger så mange timer af vores vågne liv. Øjne, der stråler, ses heldigvis ofte hos medarbejdere, der har løst en opgave professionelt. Virksomhedspraktik på Skovvangskolen Jeg har set borgere i virksomhedspraktik, hvis øjne ofte har været tæt på at være slukket. Det drejer sig om de borgere, som vi af forskellige årsager har i arbejdsprøvning og virksomhedspraktik. Skovvangskolen har i en årrække haft et formaliseret samarbejde (en virksomhedskontrakt), som betyder, at vi har et forpligtende samarbejde om at være aktive medspillere til at afklare borgernes arbejdsevne. En del borgere kommer med bekymring for denne form for jobaktivering. De spørger sig selv: Hvad kan jeg få ud af det jeg kunne da bruge min tid bedre på noget andet! Når det lykkes, og vi ser øjnene stråle Vi ser den positive udvikling hos hovedparten af de borgere, vi har haft i virksomhedspraktik. De indser, at deres virksomhedspraktik giver nytte. De indser, at der ikke er tale om slavelignende vilkår, hvor de blot er at forstå som billig arbejdskraft. De oplever derimod, at der er brug for dem på en anerkendende måde. Sidst i perioden er de nemlig i stand til selv at stille spørgsmålet: Hvad vil jeg med resten af mit aktive arbejdsliv jeg kan jo godt jeg kan indgå i et socialt fællesskab med kolleger jeg har meget at byde på. Se i de situationer oplever vi virkeligt øjne, der stråler, og når det lykkes, så skyldes det ikke mindst alle de professionelle omkring borgerne, som har ydet et godt stykke arbejde og så stråler deres øjne ligeså. Næste nummers stafet skrives af Birgit Henriksen, konst. skoleder på Skovvangskolen. 9

10 Mød en kollega HELENE HØIMARK Helene er sekretær ved Skovvangskolen og Daginstitutionen Skovager (Bøgen og Egen) Hvor længe har du arbejdet i Glostrup Kommune? I februar 1989 blev jeg ansat i Glostrup Kommune i Sundhedsplejen og havde arbejdsplads på Skovvangskolen, Søndervangskolen, Vestervangskolen og Ejbyskolen samt en ugentlig arbejdsdag på rådhuset. I 1999 startede jeg som skolesekretær. I maj 2011, blev jeg pga. besparelser skåret 5 timer ugentligt i sekretærtimer på Skovvangskolen, men var til gengæld så heldig at få tilbudt 5 timer ugentligt i Daginstitutionen Skovager (Bøgen og Egen) som administrativ medarbejder, og det er et job, jeg er rigtig glad for. Det har også givet mig ny viden, og her har jeg mødt en masse søde og imødekommende mennesker. Beskriv dit arbejde/dit arbejdsområde Det kan være nærmest umuligt kort at beskrive mit arbejde på Skovvangskolen. For ud over nogle af de primære opgaver, som bl.a. består af KMD-elevadministration, opdatering af Skovvangskolens hjemmeside, vedligeholdelse af Skovvangskolens data i UNI-C, så er mit ansvarsområde også alt fra at tage mig af Folkeskolens afgangsprøver, indskrivning af nye elever, indberetninger til Danmarks Statistik, oprette ansættelseskontrakter på elever, der har fritidsjob på skolen, tegning af forsikringer, administration af skolens nøglesystem og UNI-login, til at udføre det, der populært kaldes forefaldende kontoropgaver. I daginstitutionen Skovager har jeg bl.a. opgaverne med at skulle betale regninger, indberette tillæg og ferie for pædagogerne m.m. Henvendelser fra personale, forældre og elever, som har brug for hjælp, fylder også meget; ting der er blevet væk, nogen der har slået sig eller ikke kan finde sin klasse osv. Der er i det hele taget mange henvendelser, men det er også det, der gør mit arbejde så levende. at jeg har et udadvendt job og nogle gode kollegaer. Det har også en stor betydning for mig, at jeg efter mine mange års ansættelse i Glostrup Kommune har fået en stor berøringsflade til en masse andre medarbejdere i kommunen uden for Skovvangskolen, som altid er parate til at hjælpe, eller som jeg kan sparre med, når jeg har brug for det. Under mit ansættelsesforhold i Glostrup Kommune har jeg også vikarieret lidt omkring i kommunen, bl.a. i Børne- og Kulturforvaltningen, PPR, SFO-Skovvang og Vestervangskolen og man tager bestemt ikke skade af at komme rundt og se, hvad der sker hvordan det foregår andre steder. For mig har det givet en meget god sammenhæng i forhold til at løfte mine arbejdsopgaver. Det har gjort mig mere forstående over for mine kollegaer rundt omkring i kommunen. Man får skabt nogle kontakter og får ansigt på personerne. Hvad er det bedste ved at arbejde i Glostrup Kommune? For mit vedkommende betyder det rigtig meget, 10

11 Nynne Kjeldsen Politisk Administrativt Center Det har været meget spændende og lærerigt, og det har flere gange været med til at lette mit arbejde på skolen, at jeg netop har fået indsigt i andre afdelingers arbejdsgange og opgaver. Jeg har endvidere fået skabt nogle arbejdsrelationer til andre kollegaer, som jeg har kunnet trække på, når jeg har haft brug for hjælp. Hvad optager dig mest i dit arbejde lige nu? Den nye skolestruktur fylder i øjeblikket rigtig meget i mine tanker. Mens man venter på afklaring, er vi jo stadigvæk frustrerede, nysgerrige, nervøse og spændte. Nu er klassedannelsen kommet på plads, og personalet venter spændt på den nye ledelsesstruktur. Det er jo også den, der kommer til at berøre mig hvordan ser min arbejdssituation ud? Fra første gang jeg hørte om, at der skulle etableres en ny skolestruktur og til nu, føler jeg, at der er gået rigtig lang tid, og jeg ser frem til, at det hele falder på plads. Forhåbentlig vil den nye struktur medføre en masse nye spændende muligheder, også inden for mit arbejdsområde. Hvad ser du som den største udfordring i dit arbejde? At arbejde på en skole giver mange daglige udfordringer, men tiden kan indimellem være en stor udfordring. Jeg føler ikke altid, at tiden slår til, da der ofte i løbet af arbejdsdagen dukker en masse uforudsete opgaver op. Dette, at jeg ikke altid lige ved, hvad dagen bringer af udfordringer, er dog samtidig også med til at gøre mit job så alsidigt og spændende. Har du et arbejdsmæssigt forbillede? Ikke umiddelbart, men jeg har haft nogle rigtig dygtige kollegaer igennem årene, som med deres viden og ekspertise har lært mig en masse, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde. Hvad beskæftiger du dig med i din fritid? Jeg elsker at rejse, både på storbyferie, hvor det foregår i højt tempo, men også på daseferie, hvor batterierne bliver genopladet så jeg bruger meget tid på at søge efter flybilletter til billige penge. Mit lille rækkehus i Gadager er også ved at gennemgå en lille opfriskning, og mit næste projekt bliver at slibe og male vores trappe til førstesalen. Lidt frisk luft bliver det også til, da et af familiemedlemmerne er en livlig dansk/svensk gårdhund. Min familie betyder rigtig meget for mig, og jeg sætter meget stor pris på vores timer sammen. Hvad læser du i øjeblikket? I øjeblikket er jeg i gang med at læse Det forsvundne tegn af Dan Brown, forfatteren, der også har skrevet Da Vinci mysteriet. Den handler om frimurernes skjulte skatte, gammel visdom og moderne videnskab, og den er på dejligt mange sider, så der er til et par dages læsning. Hvad kan få dig til at grine? Selvom jeg har set alle afsnit af Klovn utallige gange, så kan jeg stadig grine ad alle de sjove hverdagsepisoder, Frank og Casper kommer ud for. Der kommer også mange guldkorn fra de små elever på skolen, som simpelthen ikke er til at stå for, og som ofte får mig til at trække en ekstra gang på smilebåndet. 11

12 Martin Simonsen Politisk Administrativt Center GÆT EN kollega Denne pige er en af dine kolleger i Glostrup Kommune. Personen er ansat i Politisk Administrativt Center. Hvis du kan gætte, hvem personen på fotoet er, skal du sende dit svar til Martin Simonsen på martin. eller til Britta Berg på senest den 9. maj Så deltager du i konkurrencen om to biografbilletter til Glostrup Bio med to øl eller vand og to mellemstore popcorn. I næste nummer vil der være et interview med den pågældende kollega samt et barndomsfoto af en ny kollega. Vinder af sidste nummers Gæt en kollega blev Charlotte Andersen, Vestervangskolen, som kan hente gevinsten efter aftale hos Britta Berg, vær. 114 på Glostrup Rådhus (tlf ). GLOSTRUP BIO Titanic 3D april The Lady 26. april - 2. maj The Descendants maj Ekstremt højt utrolig tæt på maj Fra filmen Hvad med Kevin (Eva Khatchadourian (Tilda Swinton) og Franklin (John C. Reily)) The Best Exotic Marigold Hotel maj Hvad med Kevin? maj 12

13 Helene Christensen Center for It og Udvikling Interne kurser Kursusnyt Du kan altid se det aktuelle kursusudbud samt links til de uddybende kursusbeskrivelser på Globen under Kursusnyt. Find dette under Andet > Nyheder > Nyt til alle > Kursusnyt. Ledere, hvis medarbejdere ikke har adgang til Globen, bedes orientere medarbejderne om kursustilbuddene. Kursusinformationer Acadre-introduktionskursus Kursusindhold Se nærmere på Globen Målgruppe: Alle medarbejdere, der skal til at arbejde med Acadre Dato: Kurset strækker sig over 2 hele dage: 9. og 16. maj Pris: Kurset er gratis. Du skal dog betale 300 kr. ved manglende fremmøde Brug af sikker e-post Målgruppe: Alle medarbejdere, både centralt og på institutionerne, der behandler sager for borgere eller kommunikerer med virksomheder eller privatpersoner Lær, hvordan du håndterer sikker e-post korrekt. Du lærer at modtage, besvare og sende sikker e-post Dato: 23. maj kl Pris: Kurset er gratis. Du skal dog betale 300 kr. ved manglende fremmøde SiteCore 6 hjemmesideredigering, grundlæggende kursus Se nærmere på Globen Målgruppe: Alle medarbejdere, der arbejder med eller skal til at arbejde med redigering af kommunens hjemmeside, og som har brug for et grundlæggende kursus. Dato: 25. maj kl Pris: Kurset er gratis. Du skal dog betale 300 kr. ved manglende fremmøde. Sådan tilmelder du dig kurserne De medarbejdere, der har adgang til det digitale tilmeldingsmodul, skal tilmelde sig her. Der vil være en vejledning i kursusbeskrivelsen på Globen. I tilfælde hvor det ikke er muligt at tilmelde sig digitalt, tilmelder du dig ved at sende en mail til I mailens emnefelt skal du skrive navnet på kurset. Oplys dit navn, arbejdsplads og kontaktoplysninger. Skriv desuden det kontonummer, som din arbejdsplads ønsker kurset (eller gebyret ved manglende fremmøde) betalt fra. Du kan få kontonummeret af din leder. Kontoen skal være uden moms. Alle, der tilmelder sig et kursus, skal forinden have fået sin leders godkendelse. Kontakt vedr. kurser Har du spørgsmål, kommentarer, ønsker eller andet vedr. kurser, er du altid velkommen til at kontakte Center for It og Udvikling på tlf eller på Månedens sprogtip Skriver man diametral eller diamentral? SVAR: diametral 13

14 Henrik Nellager centerchef Artikelserie om de 13 centre. Læs i næste nummer om Center for Personale Center for It og Udvikling Det er blevet sagt om Center for It og Udvikling, at vi fagligt favner meget bredt. Og det er sandt, at der er et stort spænd i de 21 medarbejderes faglige spidskompetencer: Byplanlægning, erhvervsudvikling, GIS-udvikling, organisationsudvikling, kompetenceudvikling, HR-ydelser, it og telefoni for nu blot at nævne de mest oplagte. Men til trods for den store bredde i faglighed er der også klare ligheder. En af mine medarbejdere sagde for nylig, at vi er et homogent center, fordi vi har samme indstilling til opgaverne i Glostrup Kommune. Vi vil forandre, vi vil udvikle. Ja, vi har driftsopgaver det følger med alle faglige opgaver men vores fælles interesse er, at vi vil forandre, forbedre og udvikle Glostrup Kommune. Og her har vi netop en chance for at lykkes, fordi vores synsvidde er stor. Center for It og Udvikling er inddelt i fem forskellige fagområder med hver sin faglige koordinator: HR, Organisation, It og Telefoni, GIS samt By, Plan og Erhverv. Vores ansvar som kompetencecenter er inden for vores faglige område at understøtte de øvrige 12 centre, så de kan varetage deres ansvar. I Organisation arbejder vi med organisationsudvikling. Vi har ansvaret for udvikling af strategier, politikker, planer, koncepter mv. for kommunen som helhed og på tværs af centre. Det er derfor, vi p.t. blandt andet beskæftiger os med projekter vedrørende kommunens overordnede fireårige udviklingsstrategi, et muligt ejendomscenter, inklusion på 0-18 års området samt strategi- og politikudvikling inden for strategisk kommunikation. Hvor Organisation kigger indad på kommunen, kigger By, Plan og Erhverv udad. Vi har ansvaret for den fireårige kommuneplan og for lokalplanerne. Vi beskæftiger os med udvikling af Glostrup som by og er blandt andet i gang med projektet Fremtidens Forstæder, hvor tre arkitektteams netop nu kappes om at vinde en konkurrence om, hvordan erhvervsområdet i Ejby skal se ud som en del af en moderne by. Vi er også involveret i Ringby-samarbejdet, der vil udvikle området langs Ring 3 og vi er med i drøftelserne, der leder frem mod en letbane mellem Ishøj og Lundtofte i år På HR-området beskæftiger vi os med de bløde ydelser på personaleområdet, og vi har et tæt samarbejde med Center for Personale, der tager sig af de hårde ydelser såsom løn, ansættelse, afskedigelse mv. Vi er tovholder for MED-organisationen og arbejder med rekruttering, MUS-koncept, LUS-koncept, trivselsundersøgelse, lederevaluering, APV, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling (kurser og videregående uddannelse), afholdelse af lederdage for kommunens ledere, afholdelse af temadage for centerchefer og meget, meget mere. Det er også HR-området, der arbejder med sparring, rådgivning, coaching, facilitering af processer mv. I GIS arbejder vi med at udvikle, hvordan vi kan anvende geografiske data i forskellige sammenhænge. Det gælder både til kommunens egne analyser og som værktøj til borgerne på hjemmesiden. GIS er traditionelt vokset ud af det tekniske område og har i stedet bevæget sig ind på et mere bredt favnende organisatorisk område, hvilket netop Center for It og Udvikling understøtter. It og Telefoni adskiller sig fra de øvrige områder ved at have et større fokus på drift. Vi har ansvaret for at drive kommunens administrative it-portefølje bestående af net- 14

15 værk, servere, pc er, programmer mv. Desuden har vi udvidet ansvarsområdet i forhold til den tidligere it-afdeling med både mobiltelefoni og print/kopi, og vi har fortsat ansvaret for rådhusets telefoni. Vi har i slutningen af 2011 gennemført to store projekter, nemlig opgraderingen af ESDH-systemet Acadre og udskiftning af pc er på rådhuset. Netop nu er vi i fuld gang med en omlægning af hele vores administration af pc er. Det gælder både den økonomiske model, indkøbet (hvor vi gennemførte udbud i efteråret) og styringen af programmer på pc er, hvor vi internt har skabt fundamentalt nytænkende og mere effektive arbejdsgange. Vi har siden september arbejdet med at få sammenhæng i de fem fagområder, hvor HR og Organisation er sammensat af medarbejdere, der ikke før havde arbejdet sammen, mens de tre andre fagområder mere kan genkendes fra tidligere. Vi er nu i gang med næste skridt, hvor vi skal forbedre den synergi, der var tænkt, da man skabte Center for It og Udvikling. Derfor har centret også etableret et udviklingsforum, hvor godt halvdelen af centrets medarbejdere cirka en gang om måneden drøfter udvikling på tværs. Ønsket om et tværfagligt syn er også en god grund til, at mange medarbejdere ikke ligger fastlåst i ét af de fem fagområder, men derimod udfører arbejde i flere af dem og på tværs. Og sammenhængene er der. Vi kan udvikle organisationen på it-området det kalder vi for digitalisering. Vi kan forbedre vores møder med borgerne som led i byudvikling ved at tilføre HR-kompetencer om fx facilitering. Der er tykt samarbejde mellem HR og It og Telefoni, når vi massivt kompetenceudvikler kommunens medarbejdere via interne it-kurser. Vi kan forbedre styringen af organisationen, når vi tilvejebringer GIS-data som led i vores analyser. Og vi kan fortsætte den klare sammenhæng, når udarbejdede politikker og strategier for organisationen skal implementeres over for medarbejderne med HR-ydelser. Eksemplerne her viser, at centret og dets sammenhæng har et formål. Center for It og Udvikling vil forandre, forbedre og udvikle og dermed bidrage til, at Glostrup Kommune kan følge den samfundsmæssige udvikling og indfri de til stadighed stigende krav om bedre service for færre udgifter. Men vi vil også huske på, at vi skal bidrage til at værne om kommunens medarbejdere, sørge for, at vi alle trives og skabe attraktive arbejdspladser. Foranderlige, men attraktive arbejdspladser. Påskeægs-konkurrencen blev vundet af Dorte Lindholm Gevinsten kan afhentes efter aftale hos Britta Berg, vær. 114 på Glostrup Rådhus. 15

16 MÅNEDENS VINDER April: Heidi Gøtze har vundet en kunstplakat. Gevinsten kan afhentes hos Gitte Krogsgaard. Ferniseringsgevinst: Mette H. Hansen vandt et billede af Ulla Storm Kunstkalenderen MAJ 2012 Fernisering onsdag 9. maj 2012, kl Mor og datter, Caroline & Dorthe Krabbe fra Malaga, udstiller keramik og malerier com & Dorthe Krabbes keramik har fine krakeleringer efter rakubrændingen. De indridsede organiske mønstre og farvespillet mellem den dybe middelhavsblå og de brændte jordfarver minder om fiskernes daglige virke på de solbeskinnede kyster. Også i Caroline Krabbes kunst fornemmer man tydeligt den sydeuropæiske inspiration og indflydelse. I sine opstillinger af frugt, i sine fortættede landskabsbilleder med små hvide kubiske huse, i sine levende portrætter skaber Caroline Krabbe værker fulde af intimitet, livslyst, varme. Udstillingen varer til sidst i juni. Kunstudflugt Mette H. Hansen vandt ferniseringsgevinsten, som blev trukket af hendes barnebarn. Gevinsten var et billede af Ulla Storm. Onsdag 13. juni kl. 16 Tilbydes Palettens medlemmer en guidet rundvisning i SkulpTUR12 i Albertslund, det er en stor international skulpturudstilling i Hyldespjældet/ Birkelundgård. Der deltager ca. 50 billedhuggere fra Danmark, Sverige, Holland, Irland, Tyskland og Frankrig. De mange store udendørsværker er placeret på torve og stræder i den almene boligbebyggelse Hyldespjældet, og op mod 100 mindre værker udstilles på Birkelundgård, som er tæt nabo til Hyldespjældet. Turen guides af de lokale initiativtagere Gitte Krogsgaard og Ole Kristensen. Rundvisningen i Hyldespjældet er på en kunstrute, som kommer forbi mange af Hyldespjældets miljøprojekter, og varer ca. 1½ time. Den afsluttes med mulighed for se indendørsudstillingen på Birkelundgård. Vi sørger for noget vin og sandwich, som kan købes. 16

17 Lisbeth Brandis formand SEPTEMBER Fernisering onsdag 5. september kl Udstilling med maler Michael Grønlund Sidste dag for denne udstilling er fredag 28. september. OKTOBER Fernisering mandag 1.oktober kl Udstilling med maler Helle Borg Hansen Udstillingen varer til mandag 29. oktober. Paletten deltager i Kulturnatten lørdag 27. oktober. NOVEMBER Fernisering mandag 30.oktober kl Udstilling med maler Kirsten Terp Udstillingen varer til onsdag 28. november. Paletten udsender invitationer mv. via mail til medlemmerne. Hvis du ikke modtager invitationer, bedes du kontakte Gitte Krogsgaard Hjemmeside Besøg vores hjemmeside og følg med i arrangementer, udstillinger mm. Keramik af Dorthe Krabbe Medlemskab Vi afholder i løbet af et år 6-8 ferniseringer og mindst 2 kunstudflugter. Paletten indkøber værker af de kunstnere, der udstiller. Disse bliver bortloddet på generalforsamlingen. Hvis du kunne tænke dig at blive medlem, så henvend dig til en fra bestyrelsen. Jo flere medlemmer, jo flere aktiviteter og jo mere indkøb af kunst til bortlodning. Så har du fået lyst til at blive medlem af Paletten, så kan du henvende dig til en fra bestyrelsen: Lisbeth Brandis, Gert Kornum, Gitte Krogsgaard, Inge Hjorth, Lotte Warming, Niels Brinch, Anne Marie Brems og Birthe Frederiksen. Medlemskabet trækkes over lønnen. Foreningen har p.t. 173 medlemmer. Er du medlem og fratræder du kommunen Beder vi om, at du vil give os besked, om du ønsker at fortsætte dit medlemskab, eller om du ønsker at melde dig ud. Malerier af Caroline Krabbe 17

18 Sidste nummers vinder blev Katrine Norup, som har vundet to biografbilletter til Glostrup Bio inkl. popcorn og øl/vand for to. Gevinsten kan afhentes hos Britta Berg, vær dæknavn penge udgift Før E 1100 fristed fabel -dyr drik vokal John & Michael purerede fedteri Venskabsby åbnede vej efterskrift 2 piger massere E / I gud sele 1 Før S Ty. ny vokal dyr redskab meteorsværm vokal 2 ikke ens Er i Vestskoven bådtype vej løfte rutebiler 12. & 19. bgst. fagforb. duft By & drik Før O as US. by ikke eje egnene bådtype partikel vandløb Israelsk by 3 Five o clock navn løfte dragt Udd. sted er aberi Tropeø LILJEKRYDS linie Før T tone vokal Mols by Før P musik træ Før V tone rovdyr fugl rom. tal dryp fornuft filmhelt farve forfatter gudinde vejleder flod ting drik 101 arvemateriale snyltere madtur 5 nomade busk spist Vaudeville Gunnar 6 vinderne fynsk dyr Komet tændt 4 Fiskeudstyr Fiatmodel Send løsningen til Kodeord: Send kodeordet til senest den 9. maj 2012 Krydsogtværsen er udarbejdet af Henrik Andersen, Ungdomsskolen 18

19 KOMMUNALDIREKTØRENS HJØRNE Ole Toftegaard konstitueret kommunaldirektør Kommunefarvet! Når min kone og jeg har mulighed for det, så tager vi til vores sommerhus. Her er både mulighed for lange vandreture langs kysten og afslapning på grunden, hvis der altså ikke lige er træer, der skal fældes eller andre praktiske gøremål, der presser sig på. Det er altså et dejligt afbræk i den daglige rutine, og derfor så tog vi også af sted i påsken i år. Med bærbar computer og smartphone inden for rækkevidde, så er jobbet alligevel nærværende, og denne kombination fungerer godt i vores familie. Når man sådan er væk, er man jo også blevet borger i en anden kommune i hvert fald på deltid og så lægger man jo som borger mærke til den service, der leveres. Det gælder fx hjemmeplejen på besøg hos den ældre dame lidt længere nede ad vejen, lastvognen fra teknisk forvaltning, der afleverede et læs stabilgrus, så vi selv kan fylde hullerne i vejen op, og genbrugspladsen, hvor jeg påskesøndag kl. otte om morgenen fik en lille sludder med en morgenfrisk medarbejder, som kunne fortælle alt om, hvor jeg skulle aflevere mit meget blandede læs, der var en konsekvens af påskeoprydningen. Altså alt i alt en fin kommunal service, akkurat som der også bliver ydet masser af her i Glostrup. Men så hørte jeg ligeledes i påsken i radioen en efterlysning af en kvinde, der havde været forsvundet i et døgns tid. Som sædvanlig i sådanne situationer blev kvindens signalement læst op, og heraf fremgik, at hendes hår var kommunefarvet. Jeg har jo ofte hørt den betegnelse, men har aldrig tænkt nærmere over, hvad det egentligt betød. I denne omgang var det så anderledes, og jeg slog ordet op i Ordbog over det Danske Sprog. Her fremgår af begrebet betydninger : "Af en lidt ubestemmelig kedelig farve, mørkere end blond og lysere end brun". Det fremgår videre, at synonymet er leverpostejfarvet. Det følges op med følgende tekst: "En anonym herre... med kommunefarvet hår og grå øjne. Kort sagt et menneske, man ikke ville kunne huske, lige meget hvor mange gange man så ham". Begrebet er altså ikke ligefrem positivt ment, er vel nærmest slang for noget altså kommune der hverken er køn eller noget at prale af. Så kommer man uvægerligt til at tænke på, hvad det nu er for en virksomhed, vi arbejder i hver dag. En virksomhed, der på rigtig mange områder er tæt på borgerne ja, der er vel næppe nogen borgere, som ikke har brug for service af en eller anden art. Og sammen med andre myndigheder sikrer kommunen i døgndrift, at samfundet fungerer velorganiseret og tilgængeligt. Og så på den anden side en virksomhed, der af mange opfattes som gennemsnitlig leverpostejagtig altså ikke rigtig noget at prale af. Så hvorfor bliver en virksomhed, hvis konkrete ydelser efterspørges og værdsættes af rigtig mange mennesker, alligevel til en sådan lidt nedladende karakteristik, og hvorfor bliver summen af de mange gode oplevelser, borgerne har af den indsats, vi yder, alligevel aldrig til noget, der rykker positivt på kommunens image? "Der skal mindst ti gode historier til at opveje en dårlig historie, når det drejer sig om kommunernes image". Vi taler ofte, når sådanne udfordringer debatteres, om at huske at fortælle om de gode historier. Jeg er enig i, at vi skal fortælle dem til vores omgivelser. Men tror vi på, at det for alvor rykker ved den generelle opfattelse af, hvad en kommune er for en størrelse, og at kommune- er et tillægsord, der kan sættes foran eksempelvis hår for at karakterisere noget, der hverken er det ene eller andet og i hvert fald hverken er kønt eller noget at prale af? Jeg tror, at kommunerne fortsat vil være under skarpt opsyn fra borgerne, fordi borgerne meget forståeligt vil have valuta for skatten, og at der skal mindst ti gode historier til at opveje en dårlig historie, når det drejer sig om kommunernes image. Det er et vilkår, der gælder for alle os, som arbejder i kommunerne. Det skal vi hverken beklage eller ærgre os over. Men i stedet bruge energien på at forsøge at få hver eneste kontakt med en borger til at blive en så god oplevelse for både borgere og os selv som medarbejdere. Og så er det min vurdering, at borgerne også i Glostrup er ganske godt tilfredse med den service, vi leverer. Men at det sandsynligvis ikke på den korte bane ændrer ret meget på den heldigvis overvejende humoristiske karakteristik af kommunefarvet. Og fandt politiet så kvinden? Se, det har jeg jo fulgt op på. Og her ved min deadline er hun ikke blevet fundet. Jeg håber, at hun har det godt og forhåbentligt er dukket op, når Liljen udkommer. God arbejdslyst! 19

20 Foto: Martin Simonsen Glostrup har masser af skov og natur. Her et foto fra Vestskoven tæt ved Hvissingestenen GLOSTRUP KOMMUNE 20

SÆT PRIS PÅ DIN KOLLEGA TRINE JEPPESEN 14

SÆT PRIS PÅ DIN KOLLEGA TRINE JEPPESEN 14 NR. 1-2013 SÆT PRIS PÅ DIN KOLLEGA TRINE JEPPESEN 14 RÅD OM REKRUTTERING 12 NYTÅRSKUR 2013 26 SÅDAN FÅR SPROGET VOKSEVÆRK 28 37 INDHOLD SENIORJOB HVAD ER DET? 3 MØD EN KOLLEGA 4 GÆT EN KOLLEGA 6 GLOSTRUP

Læs mere

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang

Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20. 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang 1. september 2008 Nr. 4-14. årgang Tema: God borgerservice s. 10-13 Rygepolitikken præciseres s. 19 Vind årets trivselspris s. 20 Til samtlige medarbejdere Kommunaldirektørens hjørne 3 Et job med mening

Læs mere

tema Ledelsesværdier

tema Ledelsesværdier Indblik Juni 2007 tema Ledelsesværdier #04 Årgang 2 Juni 2007 Leder Nr. 4, juni 2007 Ledelse baseret på gode værdier Det skal være sjovt at gå på arbejde! Ambitionerne fejler ikke noget i vores nye ledelsesværdier,

Læs mere

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ]

Hjerteblod. Forsikring. Medlemmerne er DFL's hjerteblod vi er til for jer! Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Nr. 2 / 2013 DFL - foreningen for ansatte i forsikring Forsikring [ TEMA 4-15 ] Den bedste dag er en nat To stærke kvinder mødes om natten [ Side 6-9 ] Værdi for medlemmerne Læs om, hvordan DFL giver værdi

Læs mere

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen

Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Nummer 5 Oktober 2013 ADHD-foreningen Vi stemmer på den nationale ADHD- handleplan Side 7 Gratis kursus tilbydes Side 21 Hjælp din ADHD- forening til at blive bedre Side 29 ADHD-foreningens kursuskatalog

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Nyt fra 28. februar 2005 Nr. 1-11. årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Velkommen til det nydesignede personaleblad. Vi håber I kan lide det. Vi arbejder selv videre med designet, og vi modtager

Læs mere

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål.

Vi vil først bede om nogle informationer til identifikation af besvarelser og med henblik på yderligere spørgsmål. Bilag 1 Side 1 af 13 Kære respondent, Endnu en gang tak for din medvirken i vores kortlægning af danske kommuners brug af sociale medier. Afhængigt af dine svar ventes undersøgelsen at tage maksimalt ti

Læs mere

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr.

GNIST. Spar masser af penge på indkøb. TV fra Skive om Skive. Gratis billetter til musical. Personaleblad for Skive Kommune nr. GNIST Personaleblad for Skive Kommune nr. 1 februar 2010 Spar masser af penge på indkøb TV fra Skive om Skive Gratis billetter til musical medarbejder.skivekommune.dk 2 Gnist Leder Indhold 3: Politiker

Læs mere

Vi bliver også berørt

Vi bliver også berørt MEDLEMSBLAD FOR danske kreds / EN virksomhedskreds I FINANSFORBUNDET / december 2013 Vi bliver også berørt To tillidsmænd fortæller, hvordan det er at hjælpe medlemmerne igennem en afskedigelsesrunde Læs

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

LIGEVÆRD AUGUST 2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35

LIGEVÆRD AUGUST 2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35 LIGEVÆRD AUGUST2015 LIGEVÆRD - MERE VÆRD årgang 35 Folkemødet 2015 BESØG OS PÅ www.goed.dk Et godt sted at være og lære Gødvad Efterskole er for dig, der har svært ved at lære tingene i skolen og derfor

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Mennesker med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 2. april. 2013 62. årgang Mennesker med udviklingshæmning halter efter på it-området bladet Fire iværksættere laver søskendekurser Lønnen er glæden

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012

MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / SEPTEMBER 2012 FILIALLUKNINGER PRESSER SERVICERÅDGIVERE/2 AFSKEDIGELSER PÅVIRKER ALLE/5 INGEN REJSER UDEN LUFTHAVNSBANK/6 PANTERNE

Læs mere

PersonaleBladet. Randers Kommune / December 2007

PersonaleBladet. Randers Kommune / December 2007 PersonaleBladet Randers Kommune / December 2007 Glædelig jul og godt nytår! Læs blandt andet om: Laksetorvets særlige gæst Ingen pyller på Jobcentret Rekruttering Indhold Side 4 Service i top Side 6 Julegave?

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20

XXXXXXXX XXXXXX MANGLENDE STOLTHED KOSTER PÅ BUNDLINJEN/6 OMKOSTNINGSREDUKTION LYDER SÅ HJERTELØST/12 HJÆLPER UNGE FAMILIER MED GÆLDEN/20 MEDLEMSBLAD FOR DANSKE KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / JUNI 2014 STEMNINGEN LETTET VED KASSEN Servicerådgiveren fik et langt bedre arbejdsklima ved genåbning af en kasse og udvidet åbningstid

Læs mere

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6

En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job i banken/6 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / december 2011 En kæmpe kabale skal gå op/2 Et liv efter Nordea/4 Vi vil støtte dig så meget som muligt/5 De fandt et helt nyt job

Læs mere

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

SPECIALSEKTOREN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN CAFÉ GIVER NYE VENSKABER NYE CHEFER PÅ TVÆRS: De forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for mere effektive og sammenhængende patientforløb. SPECIALSEKTOREN

Læs mere

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til

Forsikring. » Tema // Mangfoldighed. Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver til Nr. 1 - Januar 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring» Tema // Mangfoldighed Hospitalsklovnen er også DFL-medlem Farvel til Stine Bosse En fælles virksomhedskultur bliver

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Lynportræt: Ny social- og arbejdsmarkedsdirektør

Lynportræt: Ny social- og arbejdsmarkedsdirektør 7. september 2009 Nr. 4-15. årgang Aktiv Arbejdsmedicin hjalp Lotte på vej HU siger nej til sundhedsforsikring hvad siger du? Lynportræt: Ny social- og arbejdsmarkedsdirektør Til samtlige medarbejdere

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Nyt fra 26. oktober 2005 Nr. 5-11. årgang Høje-Taastrup Kommune - din arbejdsplads Velkommen til nye social- og sundhedshjælperelever Der er startet nye social- og sundhedshjælperelever den 15. september.

Læs mere

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007

de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 de selvstændige Håndværksrådets medlemsblad for små og mellemstore virksomheder Nr. 5 - december 2007 håndværksrådet sætter fuld tryk på indsatsen for at højne erhvervsuddannelsernes image... side 6-8

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide

Velkommen til DANVA s kommunikationsguide Velkommen til DANVA s kommunikationsguide "Kommunen Kommunikerer Kloak" Printversion Indholdsfortegnelse Punkt 1. Hvorfor dette projekt introduktion og baggrund... 3 [A] Hvorfor kommunikere kloak?... 3

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ]

Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] Personaleblad for Skive Kommune [ nr. 1 februar 2015 ] Grib værdierne [ s. 3 ] Ressourcebank [ s. 4 ] Bedre tid og færre sager [ s. 7 ] Mere motion [ s. 13 ] GNIST [ leder ] Indhold Leder Af Per Mathiasen,

Læs mere

REGIONSHUSET PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN

REGIONSHUSET PERSONALEMAGASINET INDSIGT & UDSYN MELLEM BRIKKER OG BOLD: JESPER HAR TO FULDTIDSJOB NYE CHEFER PÅ TVÆRS: De forløbsansvarlige viceklinikchefer skal bryde med sundhedsvæsnets gamle vaner og bane vej for mere effektive og sammenhængende

Læs mere