KOMMUNIKATIONSPRISEN GIK TIL 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMUNIKATIONSPRISEN GIK TIL 4"

Transkript

1 NR FOKUS PÅ ENERGIBESPARELSER 3 KOMMUNIKATIONSPRISEN GIK TIL 4 PROFIL AF EN ARBEJDSPLADS 6 21

2 INDHOLD FOKUS PÅ ENERGIBESPARELSER 3 GLOSTRUP BIO 12 KOMMUNIKATIONSPRISEN GIK TIL 4 INTERNE KURSER 13 PROFIL AF EN ARBEJDSPLADS 6 CENTER FOR IT OG UDVIKLING 14 OM FERIE 8 PÅSKEÆGSKONKURRENCE 15 STAFETTEN 9 PALETTEN 16 MØD EN KOLLEGA 10 KRYDS OG TVÆRS 18 GÆT EN KOLLEGA 12 KOMMUNALDIREKTØRENS HJØRNE 19 Liljen udgives af Glostrup Kommune, Rådhusparken 2, 2600 Glostrup, tlf Redaktionsgruppe Referencegruppe Britta Berg (ansv. redaktør), Politisk Administrativt Center Leif Jensen, Center for Økonomi og Styring Lene Jensen, HU Katrine Norup, Center for Personale Trine Lehmann, Glostrup Bibliotek Torbjørn Nicolajsen, Vej og Park Christian Mahrt, Politisk Administrativt Center Martin Simonsen, Politisk Administrativt Center Har du forslag til bladet, bedes du kontakte redaktionen. Send indlæg som uformateret Word-dokument på mail til Næste nummer udkommer 31. maj Der er afleveringsfrist 7. maj. Forside: Uddeling af Kommunikationsprisen for 2011 (læs mere side 4) Oplag: 1500 Layout: KLS Grafisk Hus A/S Dorte Soltic, Center for Skole Lena Østerlund, KABS Denne tryksag er produceret CO 2 neutralt hos KLS Grafisk Hus A/S og på svanemærket papir. Bladet fordeles til alle ansatte i Glostrup Kommune. Fratrådte medarbejdere kan få bladet tilsendt kontakt redaktionen. 2

3 Fokus på ENERGIBESPARELSER Klimasekretariatet Center for Miljø og Teknik Klimahandlingsplaner vedtages, computere bliver udskiftet, sparepærer skrues i, ventilationsanlæggene trimmes, tekniske serviceledere er sendt på kursus, og alle kommunens institutioner skal have indført miljøstyring inden årets udgang. Vi er godt på vej til en mere energirigtig hverdag men der er potentiale til meget mere Vi har igennem flere år haft fokus på energibesparelser og har mange flotte eksempler på, hvor langt man kan nå, når man fokuserer målrettet på energioptimering. Fritidscenterets arbejde med Grøn Nøgle er ét. Et andet er udskiftning af computere og opsætning af sparepærer på rådhuset. Især udskiftning til nye computere med et mindre energiforbrug har betydet en væsentlig reduktion i forbrug. Udskiftningen blev samtidig brugt til at få rådhusets computere tilsluttet elspareskinne, så lampe, skærm, hæve-sænkebord, radio, mobillader mv. automatisk slukkes, når computeren lukkes ned. Men vi vil gerne nå endnu længere til gavn for både klimaet og kommunekassen der er nemlig mange penge at spare ved energivenlige tiltag. Tiltagene behøver ikke kun at være store investeringer langt fra. Ved at ændre vores adfærd kan vi nå rigtig langt, udtaler borgmester John Engelhardt. Energirigtig institution Men ændret adfærd forudsætter, at man ved, hvad man konkret kan gøre på sin arbejdsplads for at spare på energien. Det er ikke altid ligetil og specielt ikke i en presset hverdag, hvor fokus ofte er på andre ting. Derfor har kommunens daginstitutioner i efteråret haft besøg af Energitjenesten til en snak om energiforbrug, adfærd og sparemuligheder. Efterfølgende har en medarbejder fra Center for Miljø og Teknik hjulpet institutionerne med at udpege målere, se på ventilationsanlæg og registrere forbruget af el, vand og varme. Hvorfor miljøstyring? I forbindelse med besøget fra Energitjenesten og hjælp til registrering af forbrug har institutionerne udpeget miljøansvarlige. De miljøansvarlige er netop nu sammen med deres institutionsledere på kursus i miljøstyring. Miljøstyring handler om at arbejde målrettet med at spare på energi, vand og varme. På kurset får hver institution overblik over deres energiforbrug og nemme redskaber til at spare på energien i en travl hverdag. Vores skoler, institutioner og ældrecentre er nu godt på vej til en mere energirigtig hverdag. Næste skridt er at sætte fokus på vores forbrug på rådhuset. Her bør vi tænke alvorligt på at installere flere følere, så lyset slukker af sig selv i tomme lokaler og på gangene. Samtidig vil jeg opfordre alle ansatte til at tænke over de små ting i hverdagen: huskede jeg at slukke lyset, da jeg gik til frokost?, slukkede jeg min computer, da jeg gik hjem? osv. slutter borgmesteren. 3

4 Britta Berg Politisk Administrativt Center KOMMUNIKATIONSPRISEN gik til For 11. gang blev kommunens kommunikationspris uddelt, denne gang for anden gang til Glostrup Bibliotek Direktionen havde modtaget fem indstillinger til Kommunikationsprisen for Af de fem nominerede vurderede direktionen, at der var en enkelt, som skilte sig markant ud, nemlig Glostrup Bibliotek, som har ydet en prisværdig kommunikationsindsats på hele tre områder: Kampagnen Glostrup Bibliotek Biblioteksklubberne på Glostrup Bibliotek og borgerkontakt Kommunikation generelt Med deres kampagne i 2011 gjorde Glostrup Bibliotek for første gang en samlet og aktiv indsats for at udbrede kendskabet til bibliotekets mange tilbud og funktioner. Via et magasin, en outdoor kampagne og generel markedsføring er alle bibliotekets funktioner blevet formidlet på en ny og anderledes måde, hvor kombinationen af informative artikler og et visuelt stærkt design har skabt opmærksomhed, som har givet rigtig mange positive tilbagemeldinger. Glostrup Bibliotek har gennem biblioteksklubberne etableret en direkte kontakt til en stor gruppe brugere. Klubberne har dermed åbnet op for øget brugerinddragelse, og brugerne deltager nu mere aktivt i bl.a. afvikling af arrangementer, afholdelse af læsekredse og udvikling af biblioteket generelt. Helt konkret har biblioteket fået en gruppe af frivillige tilknyttet biblioteket samt opnået at tiltrække flere deltagere ved bibliotekets arrangementer. Glostrup Bibliotek har ikke blot fokus på mere strategiske tiltag og skabelse af relationer, de er også meget opmærksomme på at kommunikere deres aktiviteter ud til: Lokale og regionale medier, Liljen, Kulturkalenderen og Glostrup Kulturguide samt at gøre brug af elektroniske medier såsom bibliotekets hjemmeside og et elektronisk nyhedsbrev. Eksempelvis har Glostrup Biblioteks pressemeddelelser i 2011 givet anledning til 45 artikler i lokale og regionale medier. Derudover har bibliotekets aktiviteter givet anledning til omtale 16 gange i lokale- og regionale medier uden at biblioteket har fremsendt pressemateriale. Biblioteket kommunikerer også flittigt om aktiviteter og initiativer til kommunens ansatte via Liljen. Både med information og beskrivelse af aktiviteter og indsatser og med inspiration til læsning. Glostrup Bibliotek har haft et særdeles højt aktivitetsniveau i det forløbne år, og de har, med stor kreativitet, formået at skabe en række spændende kulturaktiviteter for en bred kreds af borgere og brugere. De har især haft et meget stor fokus på det kommunikative aspekt, så omtale af aktiviteterne er kommet bredt ud. Medieomtale er i høj grad med til at danne folks opfattelse af kommunens institutioner og af kommunen som helhed. 4

5 Og borgmester John Engelhardt afsluttede sin tale med: Jeres engagement er stærkt og tydeligt for alle. Ikke alene har I formået at skabe opmærksomhed omkring jeres arbejde, I har også skabt nye fællesskaber og en række kulturformidlende arrangementer samtidig har I skabt positiv omtale for kommunen og vist, at Glostrup er en kommune med et blomstrende kulturliv. I er, kort sagt, med til at placere Glostrup Kommune på landkortet. Det sætter direktionen og jeg selv stor pris på. Det er mig derfor en stor fornøjelse at overrække Kommunikationsprisen for 2011 til Glostrup Bibliotek." Bibliotekschef Anne Marie Brems takkede for prisen, takkede sine medarbejdere og sluttede af med: Det er en dejlig dag at være bibliotekschef! Vidste du... At vi har modtaget 3,3 ton klimaneutral tryksag Liljen i 2011? For det har vi modtaget et certifikat, som er et bevis på, at vi gennem vores trykkeri KLS Grafisk Hus A/S har købt klimakompenserende tryksager. Der er indkøbt klimakvoter modsvarende den faktiske CO 2 -udledning, som det indkøbte papir og øvrige råvarer står for. Klimaneutralitet indebærer, at man kompenserer for den udledning af CO 2, som råvarerne påfører miljøet ved at reducere tilsvarende udledning af drivhusgasser et andet sted i verden. For yderligere information om klimakvoter: 5

6 Nynne Kjeldsen Politisk Administrativt Center PROFIL AF en arbejdsplads Lokalhistorisk Arkiv bygger bro mellem fortid og fremtid. Historiker og arkivleder Camilla Boysen står netop nu over for en større revolution af vores lokalhistoriske arkiv Med en ny handlingsorienteret strategi, der varsler nyskabelse og udvikling, skal arkivets nye profil centrere sig omkring synlighed, formidling, tilgængelighed og bevaring. Det er en revolution af arkivet, ikke fordi det, der var her før, ikke fungerede, men hvis vi skal udvikle os, og vi skal være i front, så er vi nødt til at arbejde i en ny retning. Vi skal sikre, at vi har et eksistensgrundlag i fremtiden. Glostrup Lokalhistorisk Arkiv har siden slutningen af 1980 erne arbejdet med at styrke den lokale identitet og historiebevidsthed ved at udbrede kendskabet til Glostrups særlige kulturarv og udvikling fra landsbysamfund til moderne forstad. Derudover skal arkivet sikre, at relevant historisk materiale indsamles og bevares for eftertiden. I den nye strategiplan lyder det: Glostrup Lokalarkiv skal være en synlig, levende og lokal kulturinstitution, som formidler byens mangfoldige historie til alle borgere. Tidligere har der været fokus på mere traditionelle formidlingstiltag og registrering. Vigtige opgaver, der nu for en periode kommer til at stå lidt i skyggen til fordel for de nye fremtidsrettede satsninger på digitalisering og tilgængelighed. Arkivet vil fremover arbejde på at tiltrække nye målgrupper og samtidig sikre, at der er nye tilbud for dets eksisterende kernemålgruppe. Da man skulle udpege en ny vision for arkivet, var første skridt at se sig lidt om i arkivlandskabet og overveje, hvilken retning man godt kunne tænke sig at gå i og en klar målsætning var, at arkivet skulle være mere udadvendt. Da jeg blev ansat i marts sidste år, så var det klart, at vi skulle have lavet en strategi for, hvordan det skulle føres ud i livet. Intentionen er, at arkivet skal være meget mere synligt. Camilla Boysen er godt klar over, at der er fordomme omkring historiske arkiver: Der er rigtig mange, som tror, at et arkiv er et sted, man ikke må komme eller ikke har lyst til at komme, fordi der er rigtig støvet, og det er vigtigt for Camilla at fremhæve, at et arkiv ikke kun er støvede dokumenter, men at det også gemmer på en masse gode historier. Derfor vil arkivet også satse på flere kreative formidlingstiltag. Folk skal vide, at vi eksisterer. Glostrup det er da bare en forstad til København, hvor spændende er den lige? I fremtiden vil arkivet tilbyde en større tilgængelighed. For det første i form af arrangementer og formidlingstiltag og en mere publikumsvenlig indretning, men også større tilgængelighed digitalt. Det har noget at gøre med, at flere og flere i dag søger deres informationer på internettet, og det er et område, hvor arkivet allerede møder stigende efterspørgsel. Derfor vil arkivet også gerne være mere aktive på den front og følge med tiden, så der kommer en direkte adgang til arkivet, hvor folk kan gå ind og søge og se arkivalierne hjemmefra. På sigt skal alt digitaliseres. Arkivet arbejder også for at få lavet en hjemmeside med mulighed for aktiv involvering. Arkivet udvikler bl.a. en ny YouTube-kanal, som også vil blive tilgængelig via hjemmesiden. Det bliver et nyt og levende lokalhistorisk arkiv. Vi skal være up-to date og udadvendt på en anden måde, end man før har været vant til. Vi oplever allerede nu, at skolerne har fået øjnene op for vores tilbud. Det skal de selvfølgelig ha endnu mere. Det begynder at brede sig som ringe i vandet, men selvfølgelig skal vi også selv yde en langt mere aktiv indsats. Det digitale kommer på sigt også til at spille en væsentligt rolle på børneområdet, og i fremtiden er ønsket at skabe en hjemmeside målrettet børn, der fx kan bruges i historieundervisningen. En aktiv hjemmeside med mulighed for interaktion og eksempelvis filmklip. Børn helt ned til børnehavealderen synes faktisk, at historie er rigtig spændende, når bare de får det serveret på den rigtige måde. Det er også et spørgsmål om at komme mere ud af huset. Arkivet er allerede i gang med at lave en masse aktiviteter sammen med fx biblioteket. De har også et ønske om at komme mere ud på institutionerne og skolerne og vil fremadrettet udbyde kulturpakker, som man kan tilmelde sig. Camilla drømmer om at få indrettet en 6

7 gammel skolestue i arkivet til undervisning, så børn kan opleve en skoledag som i gamle dage. Et eksempel på et konkret tiltag, som skal fange det unge publikum, har været en historisk skattejagt for en gruppe spejdere. Det er også sådan et tiltag, som de synes er super morsomt, samtidig med at de får noget viden om lokalhistorie. Vi skal ud og møde brugerne der, hvor de er. Tilsvarende er målet, at de eksisterende brugere skal have nye muligheder. Arkivet har ændret åbningstiden, så den er mere tidssvarende. Fx er der første torsdag i måneden åbent til kl. 21, hvor Glostrups borgere kan komme og deltage i arrangementer og opleve udvalgte arkivalier på forskellige temaudstillinger. De første par gange har det været en kæmpe succes. I februar havde arkivet fundet alle deres skolebilleder og en masse skolearkivalier frem. Der var 50 besøgende på den første temaaften, hvilket var en stor forøgelse i forhold til det normale besøgstal. Efterfølgende var der også mange, som kom for at se udstillingen. Det er rigtig fedt at se, at vi på så kort tid har opnået en så stor succes på et lille område. Det siger noget om, at arkivet er på vej i den rigtige retning. De lange torsdage har tiltrukket både eksisterende og nye brugere. Som en del af den nye formidlings- og synlighedsstrategi gør Camilla samtidig mere ud af at få annonceret i bl.a. Folkebladet, så informationen om arkivets aktiviteter når længere ud. Tanken er, at arkivet skal gøre større brug af medier, der når bredere ud, så fremadrettet satses der på større synlighed på internet og i Folkebladet. Det er vigtigt for arkivet at nå ud til flere nye brugergrupper, da de er med til at sikre arkivets eksistensgrundlag nu og i fremtiden. Derudover bliver der lagt vægt på samarbejdet med de lokale foreninger og frivillige. Der er allerede stor historisk interesse i Glostrup, som fx Glostrup Samlingen, Historisk Selskab og studiegrupper i Aktivitetscenteret, og et godt samarbejde med de lokale foreninger vil være med til at udbrede og forankre arkivets nye profil. Det er også et håb, at de forskellige samarbejder og aktiviteter vil inspirere frivillige. Den borgergruppe, der primært er frivillige den ældre borgergruppe ligger inde med en viden, som er uvurderlig, og den vil arkivet meget gerne have gemt for eftertiden. Her vil der muligvis også blive arbejdet med videointerview. Vi skal ha gemt alle de gode historier en ting er alt det, der står på skrift, men det er de mundtlige overleveringer, der gør historien sjov, nærværende og levende. På den måde kan vi også gøre op med folks fordomme om, at arkiver kun er støvede papirer. Igen kommer en kreativ formidling af disse historier til at danne rammen om den fremtidige udvikling af arkivet. Camilla Boysen i arkivets nyindrettede læsesal Herreværelset. Som Camilla siger, er der lige nu mange, der tænker: Glostrup det er da bare en forstad til København, hvor spændende er den lige? Der er dog nok af de spændende fortællinger, og hun fortæller, at Glostrup bl.a. har været en af Danmarks fire første stationsbyer og at der har ligget et bryggeri, som havde påtænkt at være konkurrerende med Carlsberg. Der er mange af den slags sjove historier, som folk slet ikke ved, er her. Camilla håber, at arkivet fremadrettet kan give lokalbefolkningen en ny anderledes oplevelse af deres by. Arkivet oplever dog allerede nu positiv respons på aktiviteterne og de lange torsdage. Jeg synes også, der er blevet taget rigtig godt imod mig, og der er blevet bakket op om de nye tiltag. Hun er både glad og positivt overrasket over, at arkivet allerede er nået ud til nye brugere og glæder sig over, at folk somme tider tager deres børn eller børnebørn med, så de også får lysten til at lære mere. Et arkiv løber aldrig tør for opgaver, og den største udfordring er derfor også tiden tiden til at føre alle de gode ideer ud i livet. Det er igen her, at frivilligt engagement bliver en vigtig del af arkivets fremdrift. Der står allerede et par stykker parat til at gå i gang, når det hele falder på plads. Og der skal nok blive nok at lave, for den forestående digitaliseringsproces vil kræve mange ressourcer og tid, hvor der er brug for ekstra hjælp til scanning og registrering. Derudover er der brug for friske frivillige til at afholde arrangementer. Jeg vil gerne ha det hele sat i værk, og jeg brænder for at komme i gang. Men jeg er sikker på, at vi nok skal få fat i alle de ønskede målgrupper, og at vi skal få tingene ført ud i livet det er kun et spørgsmål om tid. Vi er godt i gang. Og det er bestemt også det, vi får at vide. 7

8 Helle Sørensen Center for Personale Om ferie Her følger nogle overskrifter fra Ferieloven med uddybende bemærkninger: En lønmodtager har ret til 25 dages ferie om året, uanset om der er optjent ret til betalt ferie En lønmodtager optjener ret til 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse i et kalenderår (optjeningsår). Der er ret til at holde 5 ugers ferie, med løn eller uden løn uanset om der er optjent ferie med løn her i kommunen, fra anden arbejdsgiver eller slet ikke har optjent ferie i et ansættelsesforhold. Herudover kan man have optjent ret til at holde 6. ferieuge, som kan holdes i hele ferieåret. Ferie skal holdes i ferieåret, der går fra 1. maj til 30. april, og honorering af ferie afhænger af, om man har optjent retten i optjeningsåret (kalenderåret før). Af ferien skal mindst 15 dage gives i sammenhæng (hovedferien). Hovedferien skal holdes i ferieperioden 1. maj til 30. september. Arbejdsgiveren skal så tidligt som muligt meddele lønmodtageren, hvornår ferien skal holdes. Arbejdsgiveren skal give meddelelsen senest 3 måneder før, hovedferien begynder, og senest 1 måned før, ferien begynder for øvrige feriedage, medmindre særlige omstændigheder hindrer dette Ferie skal planlægges i god tid ud fra en drøftelse mellem leder og medarbejder. Lederen skal forsøge at tage størst muligt hensyn til medarbejdernes ønsker, også hvis der er skolesøgende børn, og der ønskes ferie i skolens sommerferieperiode. Planlægning af ferie skal ske ud fra et hensyn til arbejdets udførelse, så i sidste ende er det lederen, der afgør, hvornår i perioden der kan afholdes. Optjent ferie skal holdes forud for ikke optjent ferie. Overført ferie skal holdes forud for anden ferie Ferie afvikles i den rækkefølge, den er optjent. Har medarbejderen et feriekort fra anden arbejdsgiver, når man tiltræder i Glostrup Kommune, skal dette feriekort bruges først, og feriedagene vil blive fratrukket i lønnen. Når der er tale om overført ferie, skal det af overførselsblanketten fremgå, hvornår ferien afvikles. Indberetning af ferie Ferie skal altid indberettes til Center for Personale på en ferieseddel, som lederen underskriver og fremsender. Hver gang, der er afholdt ferie, udskrives der automatisk en ny ferieseddel. Er man ansat på rådhuset og er i flex-systemet, skal man selv huske registrering af ferien i Astrow. Overførsel af ferie Ferieloven giver mulighed for, at arbejdsgiver og månedslønnede medarbejdere kan aftale, at antal uafviklede ferietimer ud over 4 uger pr. år kan overføres til det følgende ferieår. Det kræver som sagt en aftale, og det skal vurderes i forhold til arbejdets tarv. Udbetaling af 5. ferieuge Udbetaling af 5. ferieuge kan ske ved ferieårets udløb, hvis timerne fra 5. ferieuge ikke er aftalt overført til kommende ferieår, hvis medarbejderen ikke har fået arbejdsløshedsdagpenge, ydelse til orlov om børnepasning eller kontanthjælp i ferieåret. Udbetaling af 6. ferieuge Ikke-afholdte dage/timer fra 6. ferieuge bliver overført til det kommende ferieår medmindre man senest den 1. oktober i ferieåret inden har givet sin arbejdsgiver besked om, at man ønsker 6. ferieuge udbetalt ved ferieårets udløb. Eksempelvis var fristen for at ønske 6. ferieuge udbetalt for ferieåret 2011/2012 den 1. oktober Hvis du har spørgsmål omkring ferie, som du ikke kan finde svar på her eller på Globen, så kontakt din leder. 8

9 Stafetten Stafetten er en fast klumme, hvor ordet er frit. Stafetten kan indeholde alt fra den gode, sjove eller dårlige oplevelse, den skæve holdning, den overraskende hobby, det lille tip til det søde eller sure opstød (maks. 350 ord) André Clausen SFO-leder på Skovvangskolen Når ØJNENE STRÅLER Vi kender det alle de glade øjne, der stråler, fordi forventningens glæde er enorm. Denne udtrykte glæde udspiller sig i mange af livets forhold julegaven, som funkler og barnets øjne, som stråler, alt imens spændingen stiger om pakkens indhold. Øjne, der stråler ved den store sportsbegivenhed samt spændingen om, hvad udfaldet måtte blive. Jeg kunne blive ved og ved. Ovenstående eksempler er oplevelser, som primært hører privatsfæren til. Vi kan så spørge os selv ser vi disse øjne, der stråler på arbejdspladsen? hvor vi bruger så mange timer af vores vågne liv. Øjne, der stråler, ses heldigvis ofte hos medarbejdere, der har løst en opgave professionelt. Virksomhedspraktik på Skovvangskolen Jeg har set borgere i virksomhedspraktik, hvis øjne ofte har været tæt på at være slukket. Det drejer sig om de borgere, som vi af forskellige årsager har i arbejdsprøvning og virksomhedspraktik. Skovvangskolen har i en årrække haft et formaliseret samarbejde (en virksomhedskontrakt), som betyder, at vi har et forpligtende samarbejde om at være aktive medspillere til at afklare borgernes arbejdsevne. En del borgere kommer med bekymring for denne form for jobaktivering. De spørger sig selv: Hvad kan jeg få ud af det jeg kunne da bruge min tid bedre på noget andet! Når det lykkes, og vi ser øjnene stråle Vi ser den positive udvikling hos hovedparten af de borgere, vi har haft i virksomhedspraktik. De indser, at deres virksomhedspraktik giver nytte. De indser, at der ikke er tale om slavelignende vilkår, hvor de blot er at forstå som billig arbejdskraft. De oplever derimod, at der er brug for dem på en anerkendende måde. Sidst i perioden er de nemlig i stand til selv at stille spørgsmålet: Hvad vil jeg med resten af mit aktive arbejdsliv jeg kan jo godt jeg kan indgå i et socialt fællesskab med kolleger jeg har meget at byde på. Se i de situationer oplever vi virkeligt øjne, der stråler, og når det lykkes, så skyldes det ikke mindst alle de professionelle omkring borgerne, som har ydet et godt stykke arbejde og så stråler deres øjne ligeså. Næste nummers stafet skrives af Birgit Henriksen, konst. skoleder på Skovvangskolen. 9

10 Mød en kollega HELENE HØIMARK Helene er sekretær ved Skovvangskolen og Daginstitutionen Skovager (Bøgen og Egen) Hvor længe har du arbejdet i Glostrup Kommune? I februar 1989 blev jeg ansat i Glostrup Kommune i Sundhedsplejen og havde arbejdsplads på Skovvangskolen, Søndervangskolen, Vestervangskolen og Ejbyskolen samt en ugentlig arbejdsdag på rådhuset. I 1999 startede jeg som skolesekretær. I maj 2011, blev jeg pga. besparelser skåret 5 timer ugentligt i sekretærtimer på Skovvangskolen, men var til gengæld så heldig at få tilbudt 5 timer ugentligt i Daginstitutionen Skovager (Bøgen og Egen) som administrativ medarbejder, og det er et job, jeg er rigtig glad for. Det har også givet mig ny viden, og her har jeg mødt en masse søde og imødekommende mennesker. Beskriv dit arbejde/dit arbejdsområde Det kan være nærmest umuligt kort at beskrive mit arbejde på Skovvangskolen. For ud over nogle af de primære opgaver, som bl.a. består af KMD-elevadministration, opdatering af Skovvangskolens hjemmeside, vedligeholdelse af Skovvangskolens data i UNI-C, så er mit ansvarsområde også alt fra at tage mig af Folkeskolens afgangsprøver, indskrivning af nye elever, indberetninger til Danmarks Statistik, oprette ansættelseskontrakter på elever, der har fritidsjob på skolen, tegning af forsikringer, administration af skolens nøglesystem og UNI-login, til at udføre det, der populært kaldes forefaldende kontoropgaver. I daginstitutionen Skovager har jeg bl.a. opgaverne med at skulle betale regninger, indberette tillæg og ferie for pædagogerne m.m. Henvendelser fra personale, forældre og elever, som har brug for hjælp, fylder også meget; ting der er blevet væk, nogen der har slået sig eller ikke kan finde sin klasse osv. Der er i det hele taget mange henvendelser, men det er også det, der gør mit arbejde så levende. at jeg har et udadvendt job og nogle gode kollegaer. Det har også en stor betydning for mig, at jeg efter mine mange års ansættelse i Glostrup Kommune har fået en stor berøringsflade til en masse andre medarbejdere i kommunen uden for Skovvangskolen, som altid er parate til at hjælpe, eller som jeg kan sparre med, når jeg har brug for det. Under mit ansættelsesforhold i Glostrup Kommune har jeg også vikarieret lidt omkring i kommunen, bl.a. i Børne- og Kulturforvaltningen, PPR, SFO-Skovvang og Vestervangskolen og man tager bestemt ikke skade af at komme rundt og se, hvad der sker hvordan det foregår andre steder. For mig har det givet en meget god sammenhæng i forhold til at løfte mine arbejdsopgaver. Det har gjort mig mere forstående over for mine kollegaer rundt omkring i kommunen. Man får skabt nogle kontakter og får ansigt på personerne. Hvad er det bedste ved at arbejde i Glostrup Kommune? For mit vedkommende betyder det rigtig meget, 10

11 Nynne Kjeldsen Politisk Administrativt Center Det har været meget spændende og lærerigt, og det har flere gange været med til at lette mit arbejde på skolen, at jeg netop har fået indsigt i andre afdelingers arbejdsgange og opgaver. Jeg har endvidere fået skabt nogle arbejdsrelationer til andre kollegaer, som jeg har kunnet trække på, når jeg har haft brug for hjælp. Hvad optager dig mest i dit arbejde lige nu? Den nye skolestruktur fylder i øjeblikket rigtig meget i mine tanker. Mens man venter på afklaring, er vi jo stadigvæk frustrerede, nysgerrige, nervøse og spændte. Nu er klassedannelsen kommet på plads, og personalet venter spændt på den nye ledelsesstruktur. Det er jo også den, der kommer til at berøre mig hvordan ser min arbejdssituation ud? Fra første gang jeg hørte om, at der skulle etableres en ny skolestruktur og til nu, føler jeg, at der er gået rigtig lang tid, og jeg ser frem til, at det hele falder på plads. Forhåbentlig vil den nye struktur medføre en masse nye spændende muligheder, også inden for mit arbejdsområde. Hvad ser du som den største udfordring i dit arbejde? At arbejde på en skole giver mange daglige udfordringer, men tiden kan indimellem være en stor udfordring. Jeg føler ikke altid, at tiden slår til, da der ofte i løbet af arbejdsdagen dukker en masse uforudsete opgaver op. Dette, at jeg ikke altid lige ved, hvad dagen bringer af udfordringer, er dog samtidig også med til at gøre mit job så alsidigt og spændende. Har du et arbejdsmæssigt forbillede? Ikke umiddelbart, men jeg har haft nogle rigtig dygtige kollegaer igennem årene, som med deres viden og ekspertise har lært mig en masse, som jeg kan bruge i mit daglige arbejde. Hvad beskæftiger du dig med i din fritid? Jeg elsker at rejse, både på storbyferie, hvor det foregår i højt tempo, men også på daseferie, hvor batterierne bliver genopladet så jeg bruger meget tid på at søge efter flybilletter til billige penge. Mit lille rækkehus i Gadager er også ved at gennemgå en lille opfriskning, og mit næste projekt bliver at slibe og male vores trappe til førstesalen. Lidt frisk luft bliver det også til, da et af familiemedlemmerne er en livlig dansk/svensk gårdhund. Min familie betyder rigtig meget for mig, og jeg sætter meget stor pris på vores timer sammen. Hvad læser du i øjeblikket? I øjeblikket er jeg i gang med at læse Det forsvundne tegn af Dan Brown, forfatteren, der også har skrevet Da Vinci mysteriet. Den handler om frimurernes skjulte skatte, gammel visdom og moderne videnskab, og den er på dejligt mange sider, så der er til et par dages læsning. Hvad kan få dig til at grine? Selvom jeg har set alle afsnit af Klovn utallige gange, så kan jeg stadig grine ad alle de sjove hverdagsepisoder, Frank og Casper kommer ud for. Der kommer også mange guldkorn fra de små elever på skolen, som simpelthen ikke er til at stå for, og som ofte får mig til at trække en ekstra gang på smilebåndet. 11

12 Martin Simonsen Politisk Administrativt Center GÆT EN kollega Denne pige er en af dine kolleger i Glostrup Kommune. Personen er ansat i Politisk Administrativt Center. Hvis du kan gætte, hvem personen på fotoet er, skal du sende dit svar til Martin Simonsen på martin. eller til Britta Berg på senest den 9. maj Så deltager du i konkurrencen om to biografbilletter til Glostrup Bio med to øl eller vand og to mellemstore popcorn. I næste nummer vil der være et interview med den pågældende kollega samt et barndomsfoto af en ny kollega. Vinder af sidste nummers Gæt en kollega blev Charlotte Andersen, Vestervangskolen, som kan hente gevinsten efter aftale hos Britta Berg, vær. 114 på Glostrup Rådhus (tlf ). GLOSTRUP BIO Titanic 3D april The Lady 26. april - 2. maj The Descendants maj Ekstremt højt utrolig tæt på maj Fra filmen Hvad med Kevin (Eva Khatchadourian (Tilda Swinton) og Franklin (John C. Reily)) The Best Exotic Marigold Hotel maj Hvad med Kevin? maj 12

13 Helene Christensen Center for It og Udvikling Interne kurser Kursusnyt Du kan altid se det aktuelle kursusudbud samt links til de uddybende kursusbeskrivelser på Globen under Kursusnyt. Find dette under Andet > Nyheder > Nyt til alle > Kursusnyt. Ledere, hvis medarbejdere ikke har adgang til Globen, bedes orientere medarbejderne om kursustilbuddene. Kursusinformationer Acadre-introduktionskursus Kursusindhold Se nærmere på Globen Målgruppe: Alle medarbejdere, der skal til at arbejde med Acadre Dato: Kurset strækker sig over 2 hele dage: 9. og 16. maj Pris: Kurset er gratis. Du skal dog betale 300 kr. ved manglende fremmøde Brug af sikker e-post Målgruppe: Alle medarbejdere, både centralt og på institutionerne, der behandler sager for borgere eller kommunikerer med virksomheder eller privatpersoner Lær, hvordan du håndterer sikker e-post korrekt. Du lærer at modtage, besvare og sende sikker e-post Dato: 23. maj kl Pris: Kurset er gratis. Du skal dog betale 300 kr. ved manglende fremmøde SiteCore 6 hjemmesideredigering, grundlæggende kursus Se nærmere på Globen Målgruppe: Alle medarbejdere, der arbejder med eller skal til at arbejde med redigering af kommunens hjemmeside, og som har brug for et grundlæggende kursus. Dato: 25. maj kl Pris: Kurset er gratis. Du skal dog betale 300 kr. ved manglende fremmøde. Sådan tilmelder du dig kurserne De medarbejdere, der har adgang til det digitale tilmeldingsmodul, skal tilmelde sig her. Der vil være en vejledning i kursusbeskrivelsen på Globen. I tilfælde hvor det ikke er muligt at tilmelde sig digitalt, tilmelder du dig ved at sende en mail til I mailens emnefelt skal du skrive navnet på kurset. Oplys dit navn, arbejdsplads og kontaktoplysninger. Skriv desuden det kontonummer, som din arbejdsplads ønsker kurset (eller gebyret ved manglende fremmøde) betalt fra. Du kan få kontonummeret af din leder. Kontoen skal være uden moms. Alle, der tilmelder sig et kursus, skal forinden have fået sin leders godkendelse. Kontakt vedr. kurser Har du spørgsmål, kommentarer, ønsker eller andet vedr. kurser, er du altid velkommen til at kontakte Center for It og Udvikling på tlf eller på Månedens sprogtip Skriver man diametral eller diamentral? SVAR: diametral 13

14 Henrik Nellager centerchef Artikelserie om de 13 centre. Læs i næste nummer om Center for Personale Center for It og Udvikling Det er blevet sagt om Center for It og Udvikling, at vi fagligt favner meget bredt. Og det er sandt, at der er et stort spænd i de 21 medarbejderes faglige spidskompetencer: Byplanlægning, erhvervsudvikling, GIS-udvikling, organisationsudvikling, kompetenceudvikling, HR-ydelser, it og telefoni for nu blot at nævne de mest oplagte. Men til trods for den store bredde i faglighed er der også klare ligheder. En af mine medarbejdere sagde for nylig, at vi er et homogent center, fordi vi har samme indstilling til opgaverne i Glostrup Kommune. Vi vil forandre, vi vil udvikle. Ja, vi har driftsopgaver det følger med alle faglige opgaver men vores fælles interesse er, at vi vil forandre, forbedre og udvikle Glostrup Kommune. Og her har vi netop en chance for at lykkes, fordi vores synsvidde er stor. Center for It og Udvikling er inddelt i fem forskellige fagområder med hver sin faglige koordinator: HR, Organisation, It og Telefoni, GIS samt By, Plan og Erhverv. Vores ansvar som kompetencecenter er inden for vores faglige område at understøtte de øvrige 12 centre, så de kan varetage deres ansvar. I Organisation arbejder vi med organisationsudvikling. Vi har ansvaret for udvikling af strategier, politikker, planer, koncepter mv. for kommunen som helhed og på tværs af centre. Det er derfor, vi p.t. blandt andet beskæftiger os med projekter vedrørende kommunens overordnede fireårige udviklingsstrategi, et muligt ejendomscenter, inklusion på 0-18 års området samt strategi- og politikudvikling inden for strategisk kommunikation. Hvor Organisation kigger indad på kommunen, kigger By, Plan og Erhverv udad. Vi har ansvaret for den fireårige kommuneplan og for lokalplanerne. Vi beskæftiger os med udvikling af Glostrup som by og er blandt andet i gang med projektet Fremtidens Forstæder, hvor tre arkitektteams netop nu kappes om at vinde en konkurrence om, hvordan erhvervsområdet i Ejby skal se ud som en del af en moderne by. Vi er også involveret i Ringby-samarbejdet, der vil udvikle området langs Ring 3 og vi er med i drøftelserne, der leder frem mod en letbane mellem Ishøj og Lundtofte i år På HR-området beskæftiger vi os med de bløde ydelser på personaleområdet, og vi har et tæt samarbejde med Center for Personale, der tager sig af de hårde ydelser såsom løn, ansættelse, afskedigelse mv. Vi er tovholder for MED-organisationen og arbejder med rekruttering, MUS-koncept, LUS-koncept, trivselsundersøgelse, lederevaluering, APV, arbejdsmiljø, kompetenceudvikling (kurser og videregående uddannelse), afholdelse af lederdage for kommunens ledere, afholdelse af temadage for centerchefer og meget, meget mere. Det er også HR-området, der arbejder med sparring, rådgivning, coaching, facilitering af processer mv. I GIS arbejder vi med at udvikle, hvordan vi kan anvende geografiske data i forskellige sammenhænge. Det gælder både til kommunens egne analyser og som værktøj til borgerne på hjemmesiden. GIS er traditionelt vokset ud af det tekniske område og har i stedet bevæget sig ind på et mere bredt favnende organisatorisk område, hvilket netop Center for It og Udvikling understøtter. It og Telefoni adskiller sig fra de øvrige områder ved at have et større fokus på drift. Vi har ansvaret for at drive kommunens administrative it-portefølje bestående af net- 14

15 værk, servere, pc er, programmer mv. Desuden har vi udvidet ansvarsområdet i forhold til den tidligere it-afdeling med både mobiltelefoni og print/kopi, og vi har fortsat ansvaret for rådhusets telefoni. Vi har i slutningen af 2011 gennemført to store projekter, nemlig opgraderingen af ESDH-systemet Acadre og udskiftning af pc er på rådhuset. Netop nu er vi i fuld gang med en omlægning af hele vores administration af pc er. Det gælder både den økonomiske model, indkøbet (hvor vi gennemførte udbud i efteråret) og styringen af programmer på pc er, hvor vi internt har skabt fundamentalt nytænkende og mere effektive arbejdsgange. Vi har siden september arbejdet med at få sammenhæng i de fem fagområder, hvor HR og Organisation er sammensat af medarbejdere, der ikke før havde arbejdet sammen, mens de tre andre fagområder mere kan genkendes fra tidligere. Vi er nu i gang med næste skridt, hvor vi skal forbedre den synergi, der var tænkt, da man skabte Center for It og Udvikling. Derfor har centret også etableret et udviklingsforum, hvor godt halvdelen af centrets medarbejdere cirka en gang om måneden drøfter udvikling på tværs. Ønsket om et tværfagligt syn er også en god grund til, at mange medarbejdere ikke ligger fastlåst i ét af de fem fagområder, men derimod udfører arbejde i flere af dem og på tværs. Og sammenhængene er der. Vi kan udvikle organisationen på it-området det kalder vi for digitalisering. Vi kan forbedre vores møder med borgerne som led i byudvikling ved at tilføre HR-kompetencer om fx facilitering. Der er tykt samarbejde mellem HR og It og Telefoni, når vi massivt kompetenceudvikler kommunens medarbejdere via interne it-kurser. Vi kan forbedre styringen af organisationen, når vi tilvejebringer GIS-data som led i vores analyser. Og vi kan fortsætte den klare sammenhæng, når udarbejdede politikker og strategier for organisationen skal implementeres over for medarbejderne med HR-ydelser. Eksemplerne her viser, at centret og dets sammenhæng har et formål. Center for It og Udvikling vil forandre, forbedre og udvikle og dermed bidrage til, at Glostrup Kommune kan følge den samfundsmæssige udvikling og indfri de til stadighed stigende krav om bedre service for færre udgifter. Men vi vil også huske på, at vi skal bidrage til at værne om kommunens medarbejdere, sørge for, at vi alle trives og skabe attraktive arbejdspladser. Foranderlige, men attraktive arbejdspladser. Påskeægs-konkurrencen blev vundet af Dorte Lindholm Gevinsten kan afhentes efter aftale hos Britta Berg, vær. 114 på Glostrup Rådhus. 15

16 MÅNEDENS VINDER April: Heidi Gøtze har vundet en kunstplakat. Gevinsten kan afhentes hos Gitte Krogsgaard. Ferniseringsgevinst: Mette H. Hansen vandt et billede af Ulla Storm Kunstkalenderen MAJ 2012 Fernisering onsdag 9. maj 2012, kl Mor og datter, Caroline & Dorthe Krabbe fra Malaga, udstiller keramik og malerier com & Dorthe Krabbes keramik har fine krakeleringer efter rakubrændingen. De indridsede organiske mønstre og farvespillet mellem den dybe middelhavsblå og de brændte jordfarver minder om fiskernes daglige virke på de solbeskinnede kyster. Også i Caroline Krabbes kunst fornemmer man tydeligt den sydeuropæiske inspiration og indflydelse. I sine opstillinger af frugt, i sine fortættede landskabsbilleder med små hvide kubiske huse, i sine levende portrætter skaber Caroline Krabbe værker fulde af intimitet, livslyst, varme. Udstillingen varer til sidst i juni. Kunstudflugt Mette H. Hansen vandt ferniseringsgevinsten, som blev trukket af hendes barnebarn. Gevinsten var et billede af Ulla Storm. Onsdag 13. juni kl. 16 Tilbydes Palettens medlemmer en guidet rundvisning i SkulpTUR12 i Albertslund, det er en stor international skulpturudstilling i Hyldespjældet/ Birkelundgård. Der deltager ca. 50 billedhuggere fra Danmark, Sverige, Holland, Irland, Tyskland og Frankrig. De mange store udendørsværker er placeret på torve og stræder i den almene boligbebyggelse Hyldespjældet, og op mod 100 mindre værker udstilles på Birkelundgård, som er tæt nabo til Hyldespjældet. Turen guides af de lokale initiativtagere Gitte Krogsgaard og Ole Kristensen. Rundvisningen i Hyldespjældet er på en kunstrute, som kommer forbi mange af Hyldespjældets miljøprojekter, og varer ca. 1½ time. Den afsluttes med mulighed for se indendørsudstillingen på Birkelundgård. Vi sørger for noget vin og sandwich, som kan købes. 16

17 Lisbeth Brandis formand SEPTEMBER Fernisering onsdag 5. september kl Udstilling med maler Michael Grønlund Sidste dag for denne udstilling er fredag 28. september. OKTOBER Fernisering mandag 1.oktober kl Udstilling med maler Helle Borg Hansen Udstillingen varer til mandag 29. oktober. Paletten deltager i Kulturnatten lørdag 27. oktober. NOVEMBER Fernisering mandag 30.oktober kl Udstilling med maler Kirsten Terp Udstillingen varer til onsdag 28. november. Paletten udsender invitationer mv. via mail til medlemmerne. Hvis du ikke modtager invitationer, bedes du kontakte Gitte Krogsgaard Hjemmeside Besøg vores hjemmeside og følg med i arrangementer, udstillinger mm. Keramik af Dorthe Krabbe Medlemskab Vi afholder i løbet af et år 6-8 ferniseringer og mindst 2 kunstudflugter. Paletten indkøber værker af de kunstnere, der udstiller. Disse bliver bortloddet på generalforsamlingen. Hvis du kunne tænke dig at blive medlem, så henvend dig til en fra bestyrelsen. Jo flere medlemmer, jo flere aktiviteter og jo mere indkøb af kunst til bortlodning. Så har du fået lyst til at blive medlem af Paletten, så kan du henvende dig til en fra bestyrelsen: Lisbeth Brandis, Gert Kornum, Gitte Krogsgaard, Inge Hjorth, Lotte Warming, Niels Brinch, Anne Marie Brems og Birthe Frederiksen. Medlemskabet trækkes over lønnen. Foreningen har p.t. 173 medlemmer. Er du medlem og fratræder du kommunen Beder vi om, at du vil give os besked, om du ønsker at fortsætte dit medlemskab, eller om du ønsker at melde dig ud. Malerier af Caroline Krabbe 17

18 Sidste nummers vinder blev Katrine Norup, som har vundet to biografbilletter til Glostrup Bio inkl. popcorn og øl/vand for to. Gevinsten kan afhentes hos Britta Berg, vær dæknavn penge udgift Før E 1100 fristed fabel -dyr drik vokal John & Michael purerede fedteri Venskabsby åbnede vej efterskrift 2 piger massere E / I gud sele 1 Før S Ty. ny vokal dyr redskab meteorsværm vokal 2 ikke ens Er i Vestskoven bådtype vej løfte rutebiler 12. & 19. bgst. fagforb. duft By & drik Før O as US. by ikke eje egnene bådtype partikel vandløb Israelsk by 3 Five o clock navn løfte dragt Udd. sted er aberi Tropeø LILJEKRYDS linie Før T tone vokal Mols by Før P musik træ Før V tone rovdyr fugl rom. tal dryp fornuft filmhelt farve forfatter gudinde vejleder flod ting drik 101 arvemateriale snyltere madtur 5 nomade busk spist Vaudeville Gunnar 6 vinderne fynsk dyr Komet tændt 4 Fiskeudstyr Fiatmodel Send løsningen til Kodeord: Send kodeordet til senest den 9. maj 2012 Krydsogtværsen er udarbejdet af Henrik Andersen, Ungdomsskolen 18

19 KOMMUNALDIREKTØRENS HJØRNE Ole Toftegaard konstitueret kommunaldirektør Kommunefarvet! Når min kone og jeg har mulighed for det, så tager vi til vores sommerhus. Her er både mulighed for lange vandreture langs kysten og afslapning på grunden, hvis der altså ikke lige er træer, der skal fældes eller andre praktiske gøremål, der presser sig på. Det er altså et dejligt afbræk i den daglige rutine, og derfor så tog vi også af sted i påsken i år. Med bærbar computer og smartphone inden for rækkevidde, så er jobbet alligevel nærværende, og denne kombination fungerer godt i vores familie. Når man sådan er væk, er man jo også blevet borger i en anden kommune i hvert fald på deltid og så lægger man jo som borger mærke til den service, der leveres. Det gælder fx hjemmeplejen på besøg hos den ældre dame lidt længere nede ad vejen, lastvognen fra teknisk forvaltning, der afleverede et læs stabilgrus, så vi selv kan fylde hullerne i vejen op, og genbrugspladsen, hvor jeg påskesøndag kl. otte om morgenen fik en lille sludder med en morgenfrisk medarbejder, som kunne fortælle alt om, hvor jeg skulle aflevere mit meget blandede læs, der var en konsekvens af påskeoprydningen. Altså alt i alt en fin kommunal service, akkurat som der også bliver ydet masser af her i Glostrup. Men så hørte jeg ligeledes i påsken i radioen en efterlysning af en kvinde, der havde været forsvundet i et døgns tid. Som sædvanlig i sådanne situationer blev kvindens signalement læst op, og heraf fremgik, at hendes hår var kommunefarvet. Jeg har jo ofte hørt den betegnelse, men har aldrig tænkt nærmere over, hvad det egentligt betød. I denne omgang var det så anderledes, og jeg slog ordet op i Ordbog over det Danske Sprog. Her fremgår af begrebet betydninger : "Af en lidt ubestemmelig kedelig farve, mørkere end blond og lysere end brun". Det fremgår videre, at synonymet er leverpostejfarvet. Det følges op med følgende tekst: "En anonym herre... med kommunefarvet hår og grå øjne. Kort sagt et menneske, man ikke ville kunne huske, lige meget hvor mange gange man så ham". Begrebet er altså ikke ligefrem positivt ment, er vel nærmest slang for noget altså kommune der hverken er køn eller noget at prale af. Så kommer man uvægerligt til at tænke på, hvad det nu er for en virksomhed, vi arbejder i hver dag. En virksomhed, der på rigtig mange områder er tæt på borgerne ja, der er vel næppe nogen borgere, som ikke har brug for service af en eller anden art. Og sammen med andre myndigheder sikrer kommunen i døgndrift, at samfundet fungerer velorganiseret og tilgængeligt. Og så på den anden side en virksomhed, der af mange opfattes som gennemsnitlig leverpostejagtig altså ikke rigtig noget at prale af. Så hvorfor bliver en virksomhed, hvis konkrete ydelser efterspørges og værdsættes af rigtig mange mennesker, alligevel til en sådan lidt nedladende karakteristik, og hvorfor bliver summen af de mange gode oplevelser, borgerne har af den indsats, vi yder, alligevel aldrig til noget, der rykker positivt på kommunens image? "Der skal mindst ti gode historier til at opveje en dårlig historie, når det drejer sig om kommunernes image". Vi taler ofte, når sådanne udfordringer debatteres, om at huske at fortælle om de gode historier. Jeg er enig i, at vi skal fortælle dem til vores omgivelser. Men tror vi på, at det for alvor rykker ved den generelle opfattelse af, hvad en kommune er for en størrelse, og at kommune- er et tillægsord, der kan sættes foran eksempelvis hår for at karakterisere noget, der hverken er det ene eller andet og i hvert fald hverken er kønt eller noget at prale af? Jeg tror, at kommunerne fortsat vil være under skarpt opsyn fra borgerne, fordi borgerne meget forståeligt vil have valuta for skatten, og at der skal mindst ti gode historier til at opveje en dårlig historie, når det drejer sig om kommunernes image. Det er et vilkår, der gælder for alle os, som arbejder i kommunerne. Det skal vi hverken beklage eller ærgre os over. Men i stedet bruge energien på at forsøge at få hver eneste kontakt med en borger til at blive en så god oplevelse for både borgere og os selv som medarbejdere. Og så er det min vurdering, at borgerne også i Glostrup er ganske godt tilfredse med den service, vi leverer. Men at det sandsynligvis ikke på den korte bane ændrer ret meget på den heldigvis overvejende humoristiske karakteristik af kommunefarvet. Og fandt politiet så kvinden? Se, det har jeg jo fulgt op på. Og her ved min deadline er hun ikke blevet fundet. Jeg håber, at hun har det godt og forhåbentligt er dukket op, når Liljen udkommer. God arbejdslyst! 19

20 Foto: Martin Simonsen Glostrup har masser af skov og natur. Her et foto fra Vestskoven tæt ved Hvissingestenen GLOSTRUP KOMMUNE 20

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G

Nyhedsbrev. Velkommen. De gode historier MG- U D V I K L I N G MG- U D V I K L I N G - C e n t e r f o r s a m t a l e r, d e r v i r k e r E - m a i l : v r. m g u @ v i r k e r. d k w w w. v i r k e r. d k Nyhedsbrev N u m m e r 1 2 J u l i 2 0 1 4 Velkommen I d

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

Indstilling. Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 30. august 2006 Indførelse af digitale lønsedler for administrative medarbejdere i Århus Kommune Århus Kommune Personaleafdelingen

Læs mere

Vil du være en del af international ArtWeek?

Vil du være en del af international ArtWeek? Vil du være en del af international ArtWeek? Picture this Det er sommer lune vinde lokker folket frem turisterne har indtaget byen og havnen er fuld af liv. Mennesker mødes omkring kulinariske oplevelser,

Læs mere

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring.

16. januar 2008. Gælder fra. Håndbog for rejsende mod en endnu bedre arbejdsplads. Bedste arbejdsplads. Rummelighed Fleksibilitet Læring. P Proceslinien Start Ledere Medarbejdere Rummelighed Fleksibilitet Læring Udvikling Sundhed Trivsel Bedste arbejdsplads Gælder fra 16. januar 2008 Den nye personalepolitik 2008 Håndbog for rejsende mod

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013

Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Referat af kontaktpersonsmøde d. 22. marts 2013 Sanne byder velkommen. Sanne informerer om lederevalueringen. Det er i uge 15. Den vil være elektronisk. Hun opfordrer ALLE til at besvare den. Resultatet

Læs mere

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 26 november 2015. Nøglemedarbejderen på Vanløse skole. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 10. Nyhedsbrev 26 november 2015 Nr. 10-26. november 2015. Nr. 10 Nøglemedarbejderen på Vanløse skole Redaktionen har været på Vanløse Skole og lavet et portræt af Dorte Christensen, der er ansat i seniorjob som administrativ

Læs mere

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet

N Y H E D S B R E V N R Onsdagsholdet N Y H E D S B R E V N R. 8 2 0 1 4 Onsdagsholdet Nyt fra skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev! Lokalrådet for Tybjerg og omegn har lavet en spørgeskema undersøgelse som har ligget

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune

Service og kvalitet. Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Service og kvalitet Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune Indledning Service og kvalitet er nøgleordene i Politik for administration og service for borgerne i Randers Kommune.

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Henrik Weinkouff Skoleleder

Henrik Weinkouff Skoleleder Skolebladet Lucia Nyt skoleblad Som noget nyt vil Torslev Skoles skoleblad udkomme elektronisk. Og vi vil ligge os i selen for at få bladet til at udkomme hver måned, når eleverne er her. Der vil altid

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU om Meget mere Animation Læs mere Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs mere om Meget mere Animation TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Forår 2014 Selvom Billedskolen nu er 15 år, så

Læs mere

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev

Seniorjobberen. 28 januar 2016. Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet. Seniorjobberen Nyhedsbrev. Nr. 1. Nyhedsbrev 28 januar 2016 Nr. 1-28. januar 2016. Nr. 1 Endestationen ved afslutningen af arbejdslivet har været på besøg på Toilettet med opsyn ved Nørreport Station og talt med seniorjobber Steen Erik Svendsen.

Læs mere

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder

Rollespil Brochuren Instruktioner til mødeleder Instruktioner til mødeleder Introduktion Med dette rollespil træner I det lærte i lektionen Konflikter med kunder. Der skal medvirke to personer, der skal spille henholdsvis Henrik og Lisbeth, hvor Henrik

Læs mere

Guide til succes med målinger i kommuner

Guide til succes med målinger i kommuner Guide til succes med målinger i kommuner Af Kresten Bjerg, kommunikationsrådgiver, Bjerg K Kommunikation måles af forskellige grunde. Derfor skal kommunikation også måles på forskellige måder. Dit første

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal:

Alle der ønsker at deltage på den censurerede del af festivalen, både ind- og udenlandske kunstnere, skal: Vil du være en del af International Art Festival 2013? Send ind til censurering nu. Vores mål er at arrangerer en årligt tilbagevendende kunstfestival med internationalt tilsnit. I 2011 gennemførte vi

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Motivation Factor Education SPECIAL

Motivation Factor Education SPECIAL JobEdu udbyder i samarbejde med Nordic Coaching Motivation Factor Education SPECIAL den 26. 27 og 28. november 2013 Bliv uddannet i Motivation Factor Education SPECIAL og få viden og metoder, der hjælper

Læs mere

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april.

Februar 2008. JA TAK, vi, kommer personer til fyraftensmødet den 8 april. Februar 2008 Fyraftensmøde den 8. April kl. 18.15: Næste BY NIGHT er lige om hjørnet. Kan vi give hinanden gode ideer om temaet Italiensk Aften. Hvad skal der til før vores bydel bliver fyldt med gode

Læs mere

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted...

POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE. Vi sætter os i borgerens sted... POLITIK FOR ADMINISTRation OG SERVICE FOR BORGERNE I RANDERS KOMMUNE Vi sætter os i borgerens sted... Målsætninger for administration og service i Randers Kommune Helhed og Sammenhæng Mødet med borgeren

Læs mere

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse

PÅ VEJ MOD NY SKOLE. Februar 2012. Nyhedsbrev nr. 3. Indholdsfortegnelse Februar 2012 PÅ VEJ MOD NY SKOLE Nyhedsbrev nr. 3 Indholdsfortegnelse Ny skoleleder er blevet udpeget...2 Interview med den nye skoleleder, Gitte Graatang...2 Spørgsmål og svar om ny skole...4 Navnekonkurrence:

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik

Skanderborg Kommunes. Personalepolitik Skanderborg Kommunes Forord En god arbejdsplads kommer ikke af sig selv. Det kræver den rette arbejdskultur samt kompetente medarbejdere og ledere, der vil fællesskabet og det har vi i Skanderborg Kommune.

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning

Læs mere

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu

Strategi for nyhedsformidling. Din kommune lige nu Strategi for nyhedsformidling Din kommune lige nu Initiativ til flere historier og nyheder Din kommune lige nu strategi for nyhedsformidling konkretiserer, hvordan vi tager initiativ til at bringe historier

Læs mere

O M M Å L E T. Flere kunstnere og kreative i mål med deres projekter. Bedre beskæftigelsesmuligheder for kunstnerne

O M M Å L E T. Flere kunstnere og kreative i mål med deres projekter. Bedre beskæftigelsesmuligheder for kunstnerne I N F O - & B R U G E R V E J L E D N I N G O M S E C T I O N O N E De Kreatives Kontor er et socialøkonomisk, not for profit-initiativ, der hjælper kunstnere og kreative freelancere med deres virksomhed.

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby

Klager. J.nr. 2011-0009 aq. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Camilla Fobian Madsen Strædet 11 4291 Ruds Vedby Nævnet har modtaget klagen den 10. januar 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3

SYTTEN INFO. Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED. Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 SYTTEN INFO Rødovre Lærerforenings medlemsblad Årgang 18 Nr. 2 Hent dit eget eksemplar på www.kreds17.dk DET ER RIGTIG GODT JEG VED, HVAD JEG IKKE VED Læs formandens jule og nytårshilsen på side 3 Ny strategi

Læs mere

Effektundersøgelse organisation #2

Effektundersøgelse organisation #2 Effektundersøgelse organisation #2 Denne effektundersøgelse er lavet på baggrund af interviews med etikambassadørerne, samt et gruppeinterview i aktivitets og samværstilbuddene. Denne undersøgelse er ikke

Læs mere

NYT Herskindskolen Maj 2011

NYT Herskindskolen Maj 2011 NYT Herskindskolen Maj 2011 Nyt personale Mit navn er Sille Aarlit Jensen, jeg er 35 år gammel og bor i Skanderborg med min mand og vores to børn. Jeg stammer egentlig fra Århus, men flyttede efter lidt

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Københavns Amts. Kommunikationspolitik

Københavns Amts. Kommunikationspolitik Københavns Amts Kommunikationspolitik INDHOLD Indledning 3 Principper for god kommunikation i Københavns Amt 4 1. Vi vil være synlige og skabe indsigt i de opgaver, amtet løser 5 2. Vi vil skabe god ekstern

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration

Elevbrochure. Kontoruddannelsen. med speciale i Offentlig Administration Elevbrochure Kontoruddannelsen med speciale i Offentlig Administration 1 Intro Side 3 Hvorfor blive kontorelev i Region Syddanmark i Vejle Side 4 Elevernes egne historier Side 5-9 Bonus info Side 10 job.regionsyddanmark.dk/wm307147

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017.

Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Nyhedsbrev Regnbuen Januar 2017. Så er vi godt i gang med 2017 og hermed det sidste nye herfra Regnbuen. Vi er rigtige glade for vores nye institution/lokaler og vi er ved at komme på plads. Vi indretter

Læs mere

Børn skal favnes i fællesskab

Børn skal favnes i fællesskab Center for Dagtilbud og Skole Børn skal favnes i fællesskab - om inklusion i Furesø Kommune BØRN SKAL FAVNES I FÆLLESSKAB 2 FORORD Alle børn og unge har brug for at indgå i et fællesskab med forældre,

Læs mere

FORMANDENS BERETNING 2015

FORMANDENS BERETNING 2015 FORMANDENS BERETNING 2015 Tiden ikke bare går stærkt - den løber afsted. Og det skyldes jo heldigvis oftest, at der sker så meget interessant dag efter dag, at man helt glemmer tiden. Ihvertfald føler

Læs mere

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS

TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS internemt TRIN FOR TRIN TRIN FOR TRIN LÆR IT GRATIS forår 2012 internemt - sådan! IT-KURSER på dit bibliotek Velkommen... Kommunikationen mellem borgerne og det offentlige er under ombygning i disse år,

Læs mere

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer

Spørgeskema nr.: Uge 49 2004 SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER. Fakta (interviewerens noter) telefonnummer SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE AF DE DANSKE KUNSTMUSEER Fakta (interviewerens noter) Museum telefonnummer Kontaktperson Henvist til anden kontaktperson (navn) Interviewer Antal opringninger (sæt x per opringning)

Læs mere

Ansøgning om uhævede feriepenge

Ansøgning om uhævede feriepenge Ansøgning om uhævede feriepenge (optjent i 2002 for ferieåret 2003/2004) FE1 at læse vejledningen på side 3-5, før du udfylder blanketten. 1. Personoplysninger Navn CPR nr. E-mail Post nr. Land 2. Oplysninger

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015

Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 20+21+22 2015 Grundlovsdag. Skolen har lukket Grundlovsdag, fredag den 5. juni. SFO har derfor åbent fra 06.15 til 12.00, idet der kun er tale om en ½ arbejdsdag/fridag! Husk i øvrigt at 5. juni også er Fars dag! Travl

Læs mere

FIND THE TRUTH stecherinsti.com

FIND THE TRUTH stecherinsti.com FIND THE TRUTH 3 FIND THE TRUTH Drømmer du om at finde ind til sandheden i dit liv, realisere dit potentiale og gå efter det, der gør dig lykkelig og giver glæde, så deltag i mit 10 ugers e-kursus FIND

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

Japansk forår i Bernstorffsgade

Japansk forår i Bernstorffsgade 31 marts 2016 Nr. 3-31. marts 2016. Nr. 3 Japansk forår i Bernstorffsgade har været på besøg hos Servicecentret i Socialforvaltningen og besøgt lederen Frank Torian, der har haft og har en række seniorjobbere

Læs mere

Svag stigning i sygefraværet i januar måned

Svag stigning i sygefraværet i januar måned Børn og Unge Nyt nyhedsbrev til medarbejdere i Børn og Unge I dette nummer: Se kollegers læringsstils-materialer Rådmand mødte 40 års-jubilarer Småbørnsforældre: Derfor vælger vi Dagplejen Dans er også

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

Online marketing kursus

Online marketing kursus Online marketing kursus for fleksjobbere 6 uger - ny viden - nye jobmuligheder Opslag til sociale medier kan planlægges. Fleksjobberen kan tilføre virksomheden attraktiv arbejdskraft, selv med få ugentlige

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Tips & ideer om kommunikation

Tips & ideer om kommunikation Tips & ideer om kommunikation Hvis du gerne vil vide Hvad du er gået glip af de sidste mange måneder, så fortvivl ej. Her er et uddrag af de (helt gratis og ultra nyttige) nyhedsbreve, der hver måned lander

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at:

DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: Personalepolitik 1. FORMÅL DTU s personalepolitik understøtter uddannelse, forskning, myndighedsbetjening og innovation ved at: - tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere - sætte rammen for DTU som en

Læs mere

Formandens beretning 2012

Formandens beretning 2012 Formandens beretning 2012 Der var ved sidste års begyndelse store planer for en nyindretning af arkivlokalerne på 1. salen i Bregninge, og ommøbleringen var faktisk påbegyndt med flytningen af nogle store

Læs mere

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september

1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 13. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Hvad synes du om indholdet af kurset?

Hvad synes du om indholdet af kurset? Oversigt 2011 Evaluering af brugerundervisning Randers Bibliotek. Evaluering har i 2011 været op til underviserne om det skulle på programmet cirka 220 svar. Hvad synes du om indholdet af kurset? 86 40%

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig

f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig f o a f a g o g a r b e j d e Vi går ikke på akkord med mennesker Læs hvad FOA gør for dig Det handler om mennesker Social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter er helt specielle mennesker.

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund

Frivillige hænder. - nu i flere farver. Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Frivillige hænder - nu i flere farver Om rekruttering og fastholdelse af frivillige med anden etnisk baggrund Kære læser Vi har i De Frivilliges Hus i Aalborg igennem længere tid arbejdet med at rekruttere

Læs mere

Evaluering - kommuner

Evaluering - kommuner Baggrund I forbindelse med afslutning af Spar 20% projektet har Energi tjenesten sendt et link til en elektronisk spørgeskemaundersøgelse til alle de deltagende kommuner, som hermed fik mulighed for at

Læs mere

"Mød dig selv"-metoden

Mød dig selv-metoden "Mød dig selv"-metoden af Bjarne W. Andresen En lille plante løfter en tung sten for at kunne udfolde sig til sit fulde potentiale. Egå Engsø forår 2014. Bjarne W. Andresen 1. udgave. Aarhus, april 2015

Læs mere

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015.

SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. SKOLEBESTYRELSENS BERETNING FOR SKOLEÅRET 2014/2015. En gang om året skal skolebestyrelsen redegøre for, hvad den har beskæftiget sig med i årets løb. Referater fra de enkelte møder findes på skolens intranet

Læs mere

Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår.

Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår. Hold Øje uge 32 Så er ferien slut, og vi BØF voksne er klar (eller næsten klar ) til et nyt lærerigt og sjovt skoleår. Som annonceret i sidste Hold Øje inden ferien, starter vi på mandag klokken 10.00

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen

NYT. Herskindskolen og Nordlyset. Valg til Fællesbestyrelsen A P R I O L 2 0 1 4 NYT Herskindskolen og Nordlyset Valg til Fællesbestyrelsen Kære forældre så er det nu, hvis du vil være med Fællesbestyrelsen og få indflydelse på dit barns skole. Det er valgår og

Læs mere

Viden. om kurveknækkeraftalen

Viden. om kurveknækkeraftalen Viden om kurveknækkeraftalen Her har du lidt ekstra viden! Som energiansvarlig kan det være rart at blive lidt klogere på el. Derfor giver vi dig i denne bog svar på de mest stillede spørgsmål om kurveknækkeraftalen.

Læs mere

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen

Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Det gode samarbejde - frivillige på arbejdspladsen Vejledning Forord Frivillige har i flere år været en del af Fredensborg Kommune. Fredensborg Kommune er glade for samarbejdet med de frivillige og oplever,

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune

PERSONALEPOLITIK. Skanderborg Kommune PERSONALEPOLITIK Skanderborg Kommune FORORD Vi bestræber os hver dag på, at alle medarbejdere og ledere trives og er engagerede i at skabe værdifulde resultater til fælles bedste i samspil med hinanden,

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU Nyhed Horsens Kunstmuseum mode * 3D Nyhed mode * 3D BILLED fremtid starter her SKO LEN din kreative Horsens Kunstmuseum Forår 2015 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Billedskolen tilbyder i foråret 2015 en fritidsundervisning, hvor begreber som

Læs mere

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi

FÆLLES OM ODENSE. Civilsamfundsstrategi FÆLLES OM ODENSE Civilsamfundsstrategi 1 FORENINGSFRIVILLIG Corperate Volunteer ADD-ON MODEL MEDLEM SERIEL ENKELTSTÅENDE DEN STRATEGISK INTEGREREDE MODEL UORGANISEREDE ELLER VIRTUEL FRIVILLIG OFFENTLIG

Læs mere

Sats & Tegn. Velkommen til. Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt.

Sats & Tegn. Velkommen til. Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt. Velkommen til Sats & Tegn Sats & Tegn er et professionelt lille bureau med speciale indenfor det grafiske medie som udgangspunkt. Med mere end 20 års erfaring, engagement og god service står vi klar til

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum

din kreative fremtid starter her SKO LEN TILMELDING NU TILMELDING NU Sommerhold og CAMP Læs om Horsens Kunstmuseum BILLED fremtid starter her SKO LEN Læs om Sommerhold og CAMP TILMELDING NU din kreative Horsens Kunstmuseum Sommer og efterår 2014 TILMELDING NU BILLED SKOLEN Sommer og efterår 2014 Billedskolens fritidsundervisning

Læs mere

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger?

Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Evaluering, forældre Hvilket hold har dit barn deltaget på? Vurdering af SommerUndervisning - I hvor høj grad har dit barns udbytte af SommerUndervisning levet op til dine forventninger? Har dit barn deltaget

Læs mere

En professionel Networkers historie

En professionel Networkers historie En professionel Networkers historie Hele mit liv har jeg set, hvordan mine forældre har Networket som en naturlig del af deres hverdag - både privat og erhvervsmæssigt. For mig er det derfor kommet meget

Læs mere

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn

AFSLUTTENDE OPGAVE. Lad Grønsted forblive Grøn AFSLUTTENDE OPGAVE Lad Grønsted forblive Grøn Lad Grønsted forblive Grøn Indledning Til dette afsluttende projekt har jeg valgt at fokusere på udemiljøet i en park, og om hvordan et godt udemiljø kan påvirke

Læs mere