geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk Mødestedet for geografisk information"

Transkript

1 Maj geoforum.dk Mødestedet for geografisk information FOT - Fælles Obstruktion af Topografien? Platformen er skabt Se lederen side 3 Ledningsregistrering Referat af Anders Bo Andersen Se side 4 Plandata Landsplanafdelingen lægger op til en ny standard for plandata. Referat af Kirsten Elbo Se side 7 På Generalforsamlingen blev to af branchens store profiler hædret med et nystiftet Æresmedlemskab. Geoforums præsident, Peter Normann Hansen, overrakte den prisbelønnede globus, designet af Henrik Tengler. Ole Brande-Lavridsen modtog Æresmedlemskabet på Geoforums Generalforsamling. Ole Jacobi var bortrejst og modtog sit Æresmedlemskab ved det netop afholdte Standardseminar. Geoforums generalforsamling Referat af Jens Gottlieb Se side 10 Indtryk fra generalforsamlingen En kameravinkel Se side 12 Regnskab og budget Se side 13 Standardisering af GI Om Basisgeometri og WMS/WFS Referat af Vagn W. Laursen Se side 15 Åben høring Specifikationen af FOT Se side 15 Mere end 70 abstracts i hus Nu skal programmet på plads! Kortdagsgruppen 2004 informerer Se side 16 Nyt CMS system i vente Kontrakten er underskrevet Se side 17 Møder/seminarer: - Geoforum arrangementer se side 16 - Rundbordskonference om FOT se bagsiden - Kongresser og møder se side 18 - Geoforum mødekalender se side 19

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Tlf.: Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Vagn W. Laursen Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Anette Kolding Andreasen Sekretær og Konferencekoordinator Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Kommende numre Deadline Nr august 2004 Nr september 2004 Nr oktober 2004 Nr november Bestyrelse og udvalgsformænd Kontakt mail adresser geoforum.dk maj 2004 Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Johnny Fredericia, GEUS, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, FSL, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Mads Staunskjær, Euman A/S, Frederiksberg, Suppleanter Tommy Mostrup, Ringkøbing Amt, Else-Marie Ulvsgaard, Brøndby Kom., Udvalg Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, KRAK, Geodataudveksling Søren Nørmølle, Landmålergården, Danske Kortdage 2004 Inge Flensted, Herning Kommune, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum,Ålborg Universitet, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Indholdsfortegnelse: Leder: FOT - Fælles Objekt Typer... 3 Ledningsregistrering, referat af Anders Bo Andersen... 4 Plandata, referat af Kirsten Elbo... 7 Referat Geoforums generalforsamling, referat af Jens Gottlieb Indtryk fra Generalforsamlingen Geoforum årsregnskab og budget Standardisering af Geografisk Information, referat af Vagn W. Laursen 15 Åben høring om specifikationen af FOT Geoforum arrangementer Kortdagsgruppen 2004 informerer CMS betyder Content Management System Kongresser og møder Geoforum Mødekalender Rundbordskonference om FOT... 20

3 Leder: FOT Fælles Objekt Typer Denne bogstavkombination minder i uhyggelig grad om soldatertiden. Der var noget der hed FUT Fysisk Uddannelse og Træning men som i rekrutslang blev til Fysik Udmattelse og Tortur. Skulle man lave en parallel hertil kunne man tro at FOT betød: Fælles Obstruktion af Topografien, fordi det nu har taget en hel del år at nå frem til det forslag, som - foreligger fra Grundkortudvalget, - er blevet godkendt i Servicefællesskabet for geodata og - nu ligger til behandling i Arbejdsgruppen til fastlæggelse af Fælles Objekt Typer (FOT) der - forventes at fremkomme med en implementeringsplan meget snart. - Kommunalteknisk Chefforening bakker fuldt op omkring. (www.xyz-geodata.dk) På trods af den provokerende indledning vil vi gerne her fra lederpladsen formidle det budskab, at den enighed, der nu ser ud til at være skabt, er markant og yderst vigtig for en række ting, der skal ske i de nærmest følgende år. Der kan i flæng nævnes - digital forvaltning - omstrukturering af offentlige forvaltninger - ESDH - udveksling af geografisk information og - kvalitetsforbedring af data. Geoforum ser FOT som led i en meget vigtig kæde af initiativer, som måske er opstået meget adskilt, men som alligevel hænger sammen eller er med til at få tingene til at hænge sammen. Der tænkes her på INSPIRE: som på europæisk plan vil komme til at definere et datagrundlag, som på en række områder med udgangspunkt i miljøområdet, definerer et databehov, som skal dækkes for at administrationerne i medlemslandene kan udveksle miljøinformation mellem hinanden Nytænkning vedrørende basisdata: en arbejdsgruppe under Servicefællesskabet for geodata, som arbejder på at udpege de basale geodata herunder referencedata, som skal bringes til veje og vedligeholdes som et fælles grundlag for den danske administration på en lang række områder og så til sidst FOT: som på det helt konkrete plan definerer de objekter, som skal være til stede i vores geodata og som gør det muligt på en sikker måde at kommunikere en masse information mellem de forskellige niveauer i den offentlige forvaltning.»for at give alle i branchen lejlighed til endnu en gang at komme til orde omkring FOT har Geoforum taget initiativ til en rundbordskonference. Den gennemføres den 1. juni 2004 hos Fyns Amt. Programmet kan ses andet steds i dette blad.«de tre initiativer hænger uløseligt sammen på den måde, at FOT indgår som centrale elementer i Basisdataudvalgets arbejde og dette arbejde samtidig i vidt omfang søger at leve op til eller måske snarere pege hen i mod INSPIRE s definition af det nødvendige datagrundlag. Vi tror på, at det kan lykkes at få disse initiativer til at hænge sammen og ser dermed en meget stor mulighed for også at være på forkant i det internationale arbejde, idet det vil være nemmere at indordne sig under et kommende INSPIRE-direktiv fra EU-kommissionen, hvis vi allerede nu forsøger at tage højde for det dataindhold, som dette initiativ forventes at pege på. Vi er godt klar over, at vejen frem mod FOT og den enighed, som GRUK s indstilling giver udtryk for, har været stenet. Det er aldrig let for en organisation at skulle ændre på eller indordne sig under nogle fælles krav til noget man betragter som sin egen velerhvervede ret og pligt at fremstille på præcis den måde, som traditionen peger på også selv om traditionen i dette tilfælde måske kun er år gammel. Vi kan nu med glæde konstatere, at bl.a. Kommunalteknisk Chefforening (KtC) bakker fuldt op omkring FOT-initiativet. Det fremgår af Servicefællesskabets hjemmeside på For at give alle i branchen lejlighed til endnu en gang at komme til orde omkring FOT har Geoforum taget initiativ til en rundbordskonference. Den gennemføres den 1. juni 2004 hos Fyns Amt. Programmet kan ses på bagsiden i dette blad. Den ovennævnte arbejdsgruppe er også i gang med en høring omkring FOT, som de adspurgte har mulighed for at deltage i. Alle disse initiativer skal ses i den sammenhæng, at enighed om mål og midler i denne sag er vigtig at opnå, fordi implementeringen af FOT dermed har mulighed for at glide meget lettere. Det håber vi på bliver tilfældet. Peter Normann Hansen 3

4 Ledningsregistrering Referat af Anders Bo Andersen Arrangementsgruppe Vest afholdt medlemsmøde hos ÅKV den og efter en kort velkomst af Anders Bo Andersen på Geoforums vegne, orienterede Else Højbjerg om emnet: Ledningsregistrering på ÅKV 10 år efter digitaliseringen. Som titlen antyder, har man længe været færdige med de overordnede opgaver vedr. konvertering af analoge data. Indsatsen har derfor siden 1994 været koncentreret om: Fuldstændiggørelse (indvendige ledninger, stik, egenskaber) Ajourføringsmetoder og værktøjer Oprettelse af visuelle fejl og mangler Brug af data i afledte produkter: driftskort, oversigtskort m.v. Dataopslag (MapInfo: ca. 140 installationer) Statistikker Anvendelse af data til forebyggende vedligeholdelse (analyser) Web-løsninger LedningsInfo.dk m.fl. Fysisk og delvis logisk sammenhæng i nettene (beregningsprogrammer) Registrering af tilsyn, vedligeholdelsesarbejder m.v. Af aktuelle fokusområder for afdelingen fremhævede Else Højbjerg, at man gør en stor indsats for effektiv udnyttelse af data. Derfor har man følgende for øje: Krav til den grundlæggende struktur i data udarbejdelse af datamodel Samling og øget integration af data i en spatiel database Datagrundlag til vedligeholdelsesplanlægning Validering og kvalitetssikring af data Mere topologi Øgede krav til værktøjerne til behandling af data Hos ÅKV har man valgt at samle data i en Oracle Spatial database, hvorfra det er planen at fremtidens systemer til registrering, vedligeholdelse og webpublisering skal hente data. Herved undgår man dobbeltarbejde og sikrer sig, at alle brugere har valide data. Det der karakteriser arbejdet med ledningsregistrering hos ÅKV, er følgende positive betragtninger: Dækkende ledningsdata God tilgængelighed til data qua relationsdatabase Virksomhedsstørrelse der muliggør egen udvikling (Web). Til gengæld har en så stor organisation tendens til at etablere dataøer, og der er en stor opgave forbundet med effektivt at koordinere planlægningen af arbejdet. Fra Papir til Web, v. Helle Bech Jensen, Frederikshavn Energi Efter en kort beskrivelse af organisationen, gav HBJ en beskrivelse af hvordan man håndterer ledningsdata for en forsyningsvirksomhed med elforbrugere vandforbrugere varmeforbrugere Man valgte at skifte fra analoge til digitale ledningsplaner på kort tid og outsourcede derfor konverteringsopgaven til BlomInfo, og opgaven med kvalitetssikring til COWI. Nu hvor der er adgang til digitale ledningsdata, er følgende værktøjer i brug for at løse opgaverne: GeoCad: vand, varme, kloak MicroStation: El, vand, varme og kloak Digitalisering af el hos BlomInfo A/S Ledningsapplikationer fra COWI, DDH Netbas fra KMD Energi MapView: vand, varme og kloak Beregningsmodeller: Vand (Aquis), varme (Thermis) Plotmap fra LIFA Winland GPS WebGis Hjemmeside Forsyningens GIS strategi på softwaresiden er denne: Doers Microstation GeoGraphics / PowerMap Produkter fra Cowi, DDH data og Lifa MapInfo Users WebGis (Intranet) til Forsy ningens driftspersonale Viewers MapGuide (Intranet) til Tek nisk Forvaltnings øvrige bru gere MapGuide (Internet) til hjem meside Datagrundlaget er det raditionelle: Digitalt Teknisk Kort (DTK) Stor koncentration 4

5 Ledningsregistrering fortsat Det Digitale Matrikelkort (DDM) Digitale Ortofoto (DDO) Databaser Vand, varme, kloak og belysning er samlet i en SQL database, data vedr. el 60kV, 10kV, 0,4kV er lagret i NetBas. Med styr på data og programmer til registrering, planlægning og projektering, var det naturligt at formulere kravene til næste generation af software, nemlig WebGIS. Man ville kunne følgende fra starten: Hente data direkte i masterdatabaser Spørge på attributdata Have adgang til at rette i data Sikre at ingen data registreres mere end et sted Erstatte Kigge arbejdspladsen MapView Anvende informationer fra forskellige ledningsapplikationer. Plotte ledningsoplysninger Tage data med i marken Løsningen man valgte, er baseret på Bentley Publisher ver , med data i MS-SQL server. Herudover benyttes Internet Information Server ver. 4.0 og GeoWeb til opslag og plot. Status efter implementering i november 2003 af forsyningens webgisløsning: Brugen af GIS udbredes fra de projekterende til driftsfolkene. Internet giver dataadgang for entreprenører og borgere God teknik Løsningen mangler dog brugervenlighed Stig Bervig fra TDC og i øvrigt medlem af Arrangementsgruppe Vest gav svar på spørgsmålene: Hvilke krav har været styrende ved valg af metoder og værktøj i GIS-systemerne? og Hvor langt er TDC med konvertering af analoge data - og hvordan kan fremtiden tænkes at se ud? Her fik deltagerne indblik i de svære overvejelser, der lå til grund for valg af at fælles værktøj til ledningsregistrering og projektering, da KTAS, Fyns Telefon og Jysk Telefon m. fl. blev lagt sammen. Løsningen blev, at TDC valgte norske Incatel som leverandør til et system, der nu har ca. 250 daglige brugere. Ledningsregistrering i går i dag og i fremtiden (Eller koordinatmaskinens udvikling ) ved Poul Kirk Andersen, TDC. Der udføres km nyanlæg pr. år! Til indmåling i marken bruges nu mest GPS (Leica system 500 tilkoblet GPS referencen) og brug af totalstation afløses næsten af denne teknik, hvilket er i stærk kontrast til hvad man gjorde tidligere: Under besættelsen etableredes et system af opsplittede planer, målt i forhold til de nærmeste terrængenstande! Stor diskussion Fusionen resulterede i enorme datamængder, som skulle håndteres hos TDC, og der blev lagt en strategi for konvertering af ledningsplaner / systemer som til stadighed må tilpasses markedets krav. Det har også været naturligt at TDC har haft en finger med i spillet med hensyn til udviklingen af de standarder, som de tekniske kort er grundlagt på. Flaskehalsen var tidligere kapacitet m.h.t. indlæsning af målte data til databasen, hvilket betød at kvalitetssikringen ofte var mangelfuld, alene på grund af at der gik for lang tid mellem markmåling og dataregistrering. Fremtid: Adgang til webbaserede data helt ud i marken! Medarbejderne i marken skal altid have Internetadgang, så de får direkte mulighed for at hente og rette ledningsdata. Dette vil naturligvis kræve opkvalificering af de medarbejdere der har ansvar for udførelse af etablerings- driftsog vedligeholdelsesopgaver. 5

6 Ledningsregistrering fortsat Projektleder Henrik Steenfeldt fra Erhvervs- og Boligstyrelsen informerede til slut om: 1. Baggrunden for LERordningen 2. Det juridiske grundlag for LER og den omfattede brugerkreds. 3. LER-systemet 4. Fremtidsmulighedern for LER-systemet Ordet LEDNINGSEJERREGISTER skal læses helt bogstaveligt: Det bliver en telefonbog der har en smart søgefunktion, så man med sikkerhed kan identificere enhver ledningsejer. Et landsdækkende ledningsregister er altså ikke lige om hjørnet. Forhistorien: AML i 80 erne, det vellykkede FLIS projekt i Århus amt, arbejdet i FULS, Dansk Byggeri og Den Digitale Taskforce har bidraget med ideer og inspiration til det der snart bliver til LER. Loven blev vedtaget 24. februar i år og indeholder i bemærkningerne en mængde nyttig information for den interesserede. Således kan man få svar på spørgsmål som: Hvem er ledningsejer? - Typebestemmelsen beskriver dem som ejere af kollektive net. Hvor? Stedbestemmelsen udpeger ejere af ledninger i off. vej og privat fællesvej. Er der en bagatelgrænse: Ja, små brugerdrevne telenet er ikke omfattet af loven. Hvad skal ledningsejerne gøre? De vil få en Indberetningspligt: Deres ledninger skal stedfæstes til geografisk område på min. 1m på hver side af ledningen, eller et defineret areal, f. eks. et sogn eller en kommune. Betaling: Ordningen er stort set gratis, faktisk på grund af regeringens skattestop! Hvordan får man folk til at bruge systemet? De relevante aktører vil få en svar- eller påvisningspligt. Forespørgselspligt vil gælde for entreprenører, med krav om betaling for servicen. Ledningsejerne skal kunne uploade data i DSFL eller GML formaterne. Evt. kan sekretariatet mod betaling indberette et interesseområde. Sekretariatet udsender også en kvittering, så ledningsejeren kan kontrollere rigtigheden af de indberettede data. Graveaktørerne er laveste fællesnævner for den teknologi, som kan bruges til at opfylde ledningsejernes svarpligt med, hvilket sikrer at ingen kan påberåbe sig mangel på f. eks. en Internetopkobling som grund til ikke at søge information. Kortgrundlaget: Der skal være kort til rådighed over hele DK. De tekniske kort har været under overvejelse, men kan desværre ikke distribueres af en enkelt leverandør! Forskellige andre korttyper, herunder ortofotos er under overvejelse, der er dog p.t. endnu ikke indstillet noget vedr. valg af kort til systemet. Fra salen blev der blandt andet spurgt om kortet vil indeholde et adressetema. Hertil svarede Henrik Steenfeldt, at mulighederne ligger lige for, da hans nærmeste kollega har ansvar for OIS! Etablering af systemet udbydes primo maj, ledningsejerne skal kunne indberette fra marts 2005 og graveaktørerne vil få adgang til systemet fra september Henrik Stenfeldt og nogle af tilhørerne Fremtidsperspektiverne: Der er planer og at etablere en detektivfunktion således at man kan gå f. eks. 5 år tilbage, for at fastslå hvem der har spurt på en given ledningsejer. Et udviklingsønske vil utvivlsomt være at man fra systemet kan sende ansøgning om gravetilladelse til de relevante vejbestyrelser, og at der bliver mulighed for ved f. eks. vejrenoveringsprojekter at koordinere samgravning for flere ledningsejere 6

7 Plandata Referat af Kirsten Elbo diskussionslystne medlemmer var mødt op hos Kort- 24 og Matrikelstyrelsen på denne dejlige forårsaften, hvor Henrik Larsen fra Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen orienterede og lagde op til diskussion om Et nyt plansystem og PlanDK2, en ny datamodel for kommunale plandata. Et nyt plansystem Servicefællesskabet nedsatte i efteråret en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Den digitale Taskforce, KL og LPA. De skulle se på etablering af et nyt plansystem, på baggrund af de problemer der i dag er forbundet med registringen af og adgangen til kommunernes planoplysninger. Henrik Larsen tog udgangspunkt i den første del af arbejdsgruppens arbejde, rapporten Et nyt plansystem, som er ude i høring indtil den 19. maj Første opgave var en kortlægning af, hvilke behov der skal tilgodeses ved en revision af det kommunale plansystem: Systemet skal kunne levere: Landsdækkende, opdaterede og valide plandata Registeroplysninger om identifikation, arealanvendelse og ejendomsregulering Planernes geografiske udstrækning De juridisk gældende dokumenter Datakvalitet: Sammenhæng mellem planerne og matriklen Sammenhæng mellem planerne og ejendomsoplysninger Systemet skal være let tilgængeligt: Skal kunne anvendes direkte i den daglige sagsbehandling Der skal etableres én indgang til landsdækkende oplysninger. Data skal præsenteres og udveksles i fælles vedtagne udvekslingsstandarder (XML/GML og WMS/ WFS) Der skal være fri adgang til data for både offentlige og private Plansystemets hovedbestanddele Et fremtidigt plansystem vil bestå af 4 hovedbestanddele: 1) En ny fælles datamodel for plandata, PlanDK2 2) Et nyt moderniseret register der kan håndtere geografisk information 3) Indmelding af planer via internettet. 4) Præsentation og udbud af plandata. Under dette punkt rejste der sig en del spørgsmål: er det nødvendigt med en revision af planloven? er en plan først gyldig, når den er lagt ind i plansystemet? hvornår skal det ny register afløse det gamle? skal der være én database ét sted? hvem har ansvaret for planerne? kan ansvaret deles så kommunerne har ansvaret for skabelsen, vedligeholdelsen og indberetningen, mens staten har ansvaret for præsentationen, den landsdækkende adgang, standarderne og samspil med OIS og andre data? Løsningsmodeller Arbejdsgruppen har peget på tre forskellige løsningsmodeller, hvor præsentation og adgang til data er ens for alle, men hvor indberetningsdelen er forskellig. Model 1 baseret på lokale GISløsninger. Bygger på at kommunerne indberetter data i gængse GIS-formater (som mange har etableret). Model 2 baseret på mange lokale tjenester. Bygger på at kommunerne forpligtes til at udbyde data i WMS/WFS-tjenester. Model 3 Standardiseringsmodellen. Bygger på at al dataudveksling standardiseres efter fælles vedtagne standarder. Vigtige skridt Uafhængigt af valgt af model eller kombination af modeller, så er der en række vigtige skridt der skal tages i det forestående arbejde: XML- skemaer for plandata GML- skemaer for de geografiske registreringer Hjemmeside til indberetning via internettet Snitflade til oversættelse af gængse GIS-oplysninger til XML- og GML- format Nyt spatialt planregister Fælles portal til præsentation og udveksling Server til PDF- filerne Økonomi Arbejdsgruppen belyser også økonomien i rapporten. De peger på at model 1 og 3 vil være de billigste i implementering, men at ingen af de 3 modeller vil være dyrere i drift end den driftssituation vi har i dag, hvor der sker meget dobbeltarbejde. PLANDK2 Den anden halvdel af aftenens indlæg handlede om det arbejde, der sideløbende er blevet udført i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunerne, KL, Erhvervs- og boligstyrelsen, Told & Skat samt Skovog Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen. Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til en ny datamodel for de kommunale plandata, PLANDK2, som en opdatering af PLANDK. Baggrunden for igangsættelse af dette arbejde skal findes i det dobbeltarbejde der sker i kommune, lokalt GIS kommune, planregister amter Told&Skat, GrusPlan LPA, PlanRegDK og det uacceptable ressourceforbrug i forbindelse med dobbeltregistreringer i såvel kommunerne som i staten og i amterne, samt mangel på landsdækkende valide plandata. 7

8 Plandata fortsat Forslaget til PLANDK2 er ligeledes ude i høring indtil den 19. maj Nogle vil måske indvende at PLANDK og PLANDK2 ikke er en rigtig datamodel, men bare et katalog med attributter, men man har alligevel valgt at gå videre ad den vej, da der er et akut behov. Så kan dette arbejde evt. senere danne grundlag for en rigtig datamodel. Attributoplysninger og topologi Datamodellen indeholder bestemmelser om hvilke attributoplysninger, der skal registreres. Blandt andet planid, arealanvendelse og arealregulering. Modellen omfatter også krav, både generelle og specifikke, til den topologiske registrering. Eksempelvis hvilke basisdata skal ligge til grund for registreringen (Det digitale matrikelkort) og ligger plangrænsen i vejmidten eller følger den matrikelskellet? Modellen indeholder også et forslag til signatur for hovedkategorierne af arealanvendelsen. Yderligere ønsker Som opfølgning på arbejdet med en opdateret datamodel har Servicefællesskabet planlagt et projekt vedr. udarbejdelse og godkendelse af XML-skemaer for plandata. Endvidere ønsker de behov og muligheder at udvikle datamodellen i UML-standarden undersøgt. Tidsplan Efter høringsfristens udløb regner arbejdsgruppen med at lave en indstilling til Servicefællesskabets næste møde den 11. juni. Opfølgningen med XML-skemaerne vil formentlig ske i løbet af Følgende spørgsmål og kommentarer kom blandt andet op i debatten: er der en én til én relation mellem PLANDK og PLANDK2? datamodelbegrebet er forkert i denne debat. Det vi taler om her er ren og skær klassifikation over et område, som ikke har været rigtigt klassificeret. Datamodel er en anden snak. Mange ting har rødder i Planloven vær bevidst om det! Er det nødvendigt med forslag til signaturer i PLANDK2? Kan PLANDK2 og tilhørende system erstatte GRUS-Plan? Alt i alt var der en god debat om de to emner, så hvis det afspejler den generelle interesse, så må der komme mange kommentarer til de to høringer. De to oplæg Et nyt plansystem og PLANDK2, model for kommunale plandata kan læses i deres fulde længde på Model 1 baseret på lokale GIS- løsninger - bygger på at kommunerne indberetter data i gængse GIS- formater (som de fleste har etableret) Kommune, Lokale data Plansystem, Landsdækkende data Etablering og opdatering Indberetningshjemmeside Præsentation / Adgang Snitflade 1) Snitflade 2) Registerdata Kvalitetssikring Geografisk registrering Juridisk dokument Indtastning via internettet GIS- format PDF (XML) Register WMS / WFS Fælles server Fri (læse-) adgang for alle - fx, sagsbehandling i komm. - fx, den digitale byggesag OIS 3) Fælles portal (landsdækkende) - præsentation af planer - udtræk af plandata (GML) - link til PDF- filer - diverse services 4) Planforsyning til alle - fx, kommuner og amter - fx, amternes miljøportal - fx, ejendomsmæglere m.fl. Fri adgang til de juridiske Dokumenter (PDF- filer) 5) 1) Snitflade der kan oversætte kommunernes databaseoplysninger og GIS- registreringerne til XML og GML (samt validere oplysningerne). 2) Snitflade der kan lægge XML- og GML- filer ned i registret 3) OIS, Opslag i sammenhæng med andre ejendomsdata. Distribution af data via distributør- ordningen evt. bearbejdede og i sammenhæng andre ejendomsdata 4) forskellige søgemuligheder med videre 5) bør på sigt samordnes med arkivmyndighederne XML GML 8

9 Plandata fortsat Model 2 baseret på mange lokale tjenester - bygger på at kommunerne forpligtes til at udbyde data i WMS / WFS tjenester Kommune, Lokale data Plansystem, Landsdækkende data Etablering og opdatering Indberetningshjemmeside Præsentation / Adgang Registerdata Kvalitetssikring WMS / WFS Register Fri (læse-) adgang for alle - fx, sagsbehandling i komm. - fx, den digitale byggesag OIS 3) Geografisk registrering Juridisk dokument GML PDF (XML) Snitflade 1) WMS / WFS Cascading server Fælles server Fælles portal (landsdækkende) - præsentation af planer - udtræk af plandata (GML) - link til PDF- filer - diverse services 4) Planforsyning til alle - fx, kommuner og amter - fx, amternes miljøportal - fx, ejendomsmæglere m.fl. 1) Snitflade der kan lægge XML- og GML- filer ned i registret 2) OIS, Opslag i sammenhæng med andre ejendomsdata. Distribution af data via distributør- ordningen evt. bearbejdede og i sammenhæng andre ejendomsdata 3) forskellige søgemuligheder med videre 4) bør på sigt samordnes med arkivmyndighederne Standardiseringsmodellen - bygger på at al dataudveksling standardiseres efter i fælles vedtagne standarder Kommune, Lokale data Plansystem, Landsdækkende data Fri adgang til de juridiske Dokumenter (PDF- filer) 5) Etablering og opdatering Indberetningshjemmeside Præsentation / Adgang Snitflade 2) Registerdata Kvalitetssikring Geografisk registrering Juridisk dokument Snitflade 1) GML PDF (XML) Register WMS / WFS Fælles server Fri (læse-) adgang for alle - fx, sagsbehandling i komm. - fx, den digitale byggesag OIS 3) Fælles portal (landsdækkende) - præsentation af planer - udtræk af plandata (GML) - link til PDF- filer - diverse services 4) Planforsyning til alle - fx, kommuner og amter - fx, amternes miljøportal - fx, ejendomsmæglere m.fl. 1) Snitflade der kan oversætte kommunernes databaseoplysninger og GIS- registreringerne til XML og GML (samt validere oplysningerne). 2) Snitflade der kan lægge XML- og GML- filer ned i registret 3) OIS, Opslag i sammenhæng med andre ejendomsdata. Distribution af data via distributør- ordningen - evt. bearbejdede og i sammenhæng andre ejendomsdata 4) forskellige søgemuligheder med videre 5) bør på sigt samordnes med arkivmyndighederne Fri adgang til de juridiske Dokumenter (PDF- filer) 5) 9

10 Referat fra Generalforsamlingen 2004 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om selskabets aktiviteter. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende år til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af præsident - hvert andet år. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. - 3 bestyrelsesmedlemmer. - 2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant. - 1 statsautoriseret eller registreret revisor - 1 intern revisor - 1 intern revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Deltagere: ca. 45 personer med ligelig fordeling mellem kvinder og mænd. Ad 1. Valg af dirigent og referenter Præsidenten Peter Normann åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til selskabets 3. generalforsamling Michael Israelson blev foreslået og valgt som dirigent. Jens Gottlieb blev foreslået og valgt som referent. Peter Normann startede med at konstatere at selskabet endnu engang har haft et år med stor aktivitet, blandt andet var der stor bredde i emnerne for medlemsmøderne. Danske Kortdage er blevet en fast årlig tilbagevendende begivenhed, og næste gang afholdes disse i oktober Servicefællesskabet for Geodata inddrager Geoforum i diverse arbejdsgrupper, da Servicefællesskabet betragter Geoforum som en faglig kompetent, bredt forankret interesseorganisation i det danske samfund inden for geografisk information. Blandt andet har Servicefællesskabet kontaktet Geoforum for dialog i forbindelse med en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skal fastlægge principperne for udbredelsen af Fælles Objekt Typer (FOT). Geoforum vil søge at afholde debatmøder blandt selskabets medlemmer, så disses holdninger og idéer vil kunne bruges som input til Servicefællesskabets arbejdsgruppe. Formålet er at skabe så stor en enighed som muligt blandt private og offentlige virksomheder og standardiseringsorganisationer om FOT problematikken. Præsidenten efterlyste flere indlæg fra medlemmerne i bladet Geoforum.dk. Sekretariatets medarbejder, Anette K. Andreasen, blev rost for sit arbejde med at kvalitetsløfte bladets lay-out. Inden næste punkt på dagsordnen tog præsidenten atter ordet. Denne gang for at udnævne to medlemmer til æresmedlemmer: Ole Brande-Lavridsen og Ole Jacobi. Ole Brande-Lavridsen, som var til stede, blev fremhævet for sin store arbejdsindsats for kort og geodata sektoren. Ole Brande-Lavridsen blev formand for DSFL i et år med lav medlemsaktivitet, men blot inden for det første år steg aktiviteten betydeligt, hvilket tilskrives Ole Brande-Lavridsens indsats. Ole Brande-Lavridsens påholdenhed kom også DSFLs økonomi til gode. Præsidenten, som selv er blevet undervist mange år tidligere af det nybagte æresmedlem, sluttede med at takke Ole Brande-Lavridsen for hans indsats og berigelse af os alle, og overrakte ham på Geoforums vegne en flot globus. Efter at have modtaget stående klapsalver fra forsamlingen, takkede Ole Brande-Lavridsen for udnævnelsen og fortalte kort om fagets og sin egen faglige udvikling; landmåleren har udviklet sig fra at være nærmest kunsthåndværker til at være tasteoperatør. Ole Jacobi, som desværre ikke kunne være til stede, blev fremhævet for sit lange liv i undervisning og forskning inden for kort, fotogrammetri og geodata. Desuden omtalte præsidenten Ole Jacobis indsats som præsident i DaiSI. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Ingen ønskede hemmelig afstemning, og ingen fuldmagter blev afleveret til dirigenten. Ad 2. Beretning om selskabets aktiviteter Præsidenten Peter Normann aflagde selskabets beretning. Den skriftlige beretning kan ses i geoforum.dk nr. 55, april 2004, samt på selskabets hjemmeside. Som supplement til den skriftlige beretning kan følgende nævnes: Afslutningsvis roste præsidenten sekretariatet for det gode arbejde i det forløbne år. Desuden var der roser til Kort & Matrikelstyrelsen, Servicefællesskabet, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen for et godt samarbejde med selskabet. Tak var der også til udvalgene, arrangementsgrupperne og de mange øvrige frivillige for deres arbejdsindsats. Der var ingen kommentarer til beretningen, som derfor blev taget til efterretning. Geoforum vil, ved en senere lejlighed, overrække Ole Jacobi æresmedlemskabet ved en officiel ceremoni. Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Lars Brodersen fremlagde det på generalforsamlingen omdelte regnskabet for Regnskabet var godkendt af både interne og eksterne revisorer uden anmærkninger. Egenkapitalen var steget til godt 1,74 millioner kr., hovedparten anbragt i obligationer med stor sikkerhed og afkast 10

11 Referat fra Generalforsamlingen 2004 på 4% uden skat. 1,2 millioner kr. er afsat til brug for reserve for foreningens medarbejder forpligtigelse. Der har været et svagt fald i antallet af personlige medlemmer, derimod var antallet af kollektive medlemmer steget en smule. Vagn Laursen bemærkede at omkring 100 medlemmer havde valgt kollektivt medlemskab, frem for personligt medlemskab. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. deltage i organisationen EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographic Information). Geoforum skal arbejde på en øget profilering og markedsføring af selskabet. Denne profilering skal ske overfor pressen. Markedsføringen skal blandt andet være med til at øge medlemstilgangen og gerne i samarbejde med faggrupper som benytter sig af GIS og geodata, eksempelvis inden for medicin og rumforskning. Staunskjær, Johnny Fredericia og Lars Brodersen på valg, lod sig genopstille og blev alle tre genvalgt, da der ikke var andre kandidater. Egon Dall stillede sit mandat til rådighed på grund af manglende tid til bestyrelsesarbejdet. Hans Skov-Pedersen, der er suppleant, indtræder på Egon Dalls plads i bestyrelsen. Som bestyrelsessuppleant var Else Marie Ulvsgaard på valg. Ad 4. Fremlæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende år til godkendelse Lars Brodersen fremlagde det på generalforsamlingen omdelte budget for Budgettet var en almindelig fremskrivning fra 2003, dog reduceres formuen med ca ,- kr. i indeværende år, på grund af udredningsprojekt og anskaffelse af Content Management System. Endvidere vil udgiften til forsendelse af tidsskriftet stige betydeligt som følge af regeringens afskaffelse af den statslige portostøtte til magasiner og tidsskrifter. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. Præsidenten fremlagde foreningens arbejdsplan for det kommende år. Den skriftlige arbejdsplan kan ses i geoforum.dk nr. 55, april 2004, samt på selskabets hjemmeside. Som supplement til den skriftlige arbejdsplan kan følgende nævnes: Præsidenten opfordrede til deltagelse i de Danske Kortdage i Odense den oktober, Med hensyn til det nordiske samarbejde, så arbejder selskabet på at GI Norden får en bedre forankring i de nationale nordiske GIS organisationer. Desuden overvejer selskabet ligeledes om det får nok for pengene ved at Præsidenten fremhævede det udredningsarbejde som Geoforum vil gennemføre i løbet af Udredningsarbejdet vedrører de konsekvenser, som strukturreformen i den offentlige forvaltning vil få på geodataområdet. Udredningsarbejdet vil ske ved inddragelse af foreningens medlemmer, og skal munde ud i en blåstempling fra Servicefællesskabet for Geodata. Geoforums bestyrelsesmedlem Bente Neerup, Hjørring Kommune vil lede dette udredningsarbejde. Arbejdsplanen blev godkendt af generalforsamlingen. Ad 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår Lars Brodersen varslede en mulig ændring i kontingentstrukturen. Bestyrelsen foreslog uændret kontingentniveau for det kommende regnskabsår. Forslaget blev godkendt. Ad 6. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag Ad 7. Valg af præsident hvert 2. år Præsidenten Peter Normann Hansen er ikke på valg i år. Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter Som bestyrelsesmedlemmer var Mads Bestyrelsen foreslog følgende kandidat til bestyrelsessuppleant: - Tommy Mostrup, Teknisk Direktør i Ringkøbing Amt Begge kandidater blev valgt uden modkandidater. Ad 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant Deloitte & Touche blev foreslået og genvalgt som statsautoriseret revisor. Poul Frederiksen blev foreslået og valgt som intern revisor. Kirsten Elbo blev foreslået og valgt som revisorsuppleant. 10. Eventuelt Præsidenten takkede afgående bestyrelsesmedlem Egon Dall for hans indsats og ser frem til en stærk indsats fra amternes nye repræsentant. Præsidenten takkede endnu en gang alle aktive for deres støtte og opbakning om foreningen. Præsidenten takkede for veludført arbejde på generalforsamlingen og dirigenten erklærede dermed generalforsamlingen for afsluttet, og takkede for god ro og orden. Dirigent Michael Israelson Referent Jens Gottlieb 11

12 Indtryk fra Generalforsamlingen Peter Normann Hansen og dirigent Michael Israelson Geoforums kasserer Lars Brodersen fremlægger regnskabet Bente Neerup redegør for Geoforums udredningsprojekt. Jan Titiaan van Gilse:»Erfaringer fra dannelsen af Bornholms«regionskommune Præsident Peter Normann Hansen klar til at overrække beviset for det første Æresmedlemskab - se forsiden. Geoforums ambitioner for 2004 fik en flot opbakning af de fremmødte medlemmer. 12

13 Geoforums Generalforsamling 2004 Budget og regnskab Geoforum Danmark - forslag til budget generalforsamlingen Lars marts Resultat Forvent.resultat Budget Aktiviteter (pr ) (pr ) (pr ) Medlemskontingenter indtægter udgifter Konferencer indtægter udgifter Kurser indtægter udgifter Renter indtægter udgifter Tidsskrifter indtægter udgifter Bestyrelsen indtægter udgifter Medlemsaktiviteter og udvalg indtægter udgifter Internationale aktiviteter indtægter udgifter Diverse indtægter udredningsarb. strukturreform udgifter CMS-system udgifter Resultat (indtægter minus udgifter) samlede indtægter samlede udgifter Geoforum Kontingentforslag Danmark økonomisk status pr Lars marts 2004 pensionister, studerende 200 personlige små kollektive Resultat Forventet resultat Resultat Aktiviteter mellem kollektive (pr ) (pr ) (pr ) Medlemskontingenter store kollektive indtægter udgifter Konferencer indtægter udgifter Kurser indtægter udgifter Renter indtægter udgifter Tidsskrifter indtægter udgifter Bestyrelsen indtægter udgifter Medlemsaktiviteter og udvalg indtægter udgifter Internationale aktiviteter indtægter 0 Geoforum Danmark - 0økonomisk status udgifter Diverse indtægter Opgørelse pr. 0 Resultat (indtægter minus udgifter) udgifter Aktiver kontantbeholdning (BG-girokonto, aftale-indlån, obliga omsætning indtægter tilgodehavender udgifter i alt aktiver Passiver Geoforum Danmark - økonomisk status Skyldig A-skat, AM, ATP Lars marts Moms Opgørelse pr Skyldig lønsumsafgift Div skyldige omkostninger Aktiver kontantbeholdning Skyldige feriepenge (BG-girokonto, aftale-indlån, i alt obligationer) passiver tilgodehavender i alt aktiver Total (egenkapital) difference (stigning) Passiver Skyldig A-skat, AM, ATP Moms Skyldig lønsumsafgift Div skyldige omkostninger Skyldige feriepenge i alt passiver

14 GIS udvikling i Grønland For at styrke GIS udviklingen søger vi nye medarbejdere. Som medarbejder vil du vil komme til at indgå i vores GIS-team, hvor du vil blive inddraget i nogle meget spændende opgaver med implementering af GIS i Grønlands Hjemmestyre, samt videreudvikling af de grønlandske kommuners anvendelse af GIS. Vi forestiller os, at du er interesseret i en af nedenstående stillinger og har følgende kvalifikationer: GIS-udvikler - Erfaring med objekt orienteret programmering, gerne Delphi - Erfaring med et GIS-udviklingsværktøj, gerne MapBasic - Erfaring med databaseprogrammering - Kendskab til MapInfo en fordel WEBGIS-udvikler - Erfaring med WEB-programmering, gerne Perl - Erfaring med WEBGIS, gerne MapServer - Erfaring med databaseprogrammering, gerne MySQL - Kendskab til Apache en fordel GIS-konsulent - Erfaring med MapInfo - Erfaring med kundepleje - Undervisningserfaring - Kendskab til MapBasic en fordel Fælles for alle stillinger: Du kommer fra et lignende job, med et par års erfaring inden for GIS. Endvidere er du: - Struktureret i dit arbejde - Ansvars- og kvalitetsbevidst - I besiddelse af gode samarbejdsevner - Tålmodig - Åben og humoristisk indstillet. Vi kan tilbyde: Arbejde i et ungt team, hvor der ikke er langt fra beslutning til handling. Mulighed for at sætte dit eget præg på udviklingen. I sommermånederne kan du påregne en del rejseaktivitet, da du forventes at indgå i kortopmålingen der foregår i hele Grønland. Løn og ansættelse vil ske i.h.t. overenskomst mellem Grønlands Landstyre og relevant faglig organisation. Personalebolig anvises efter gældende regler. Der må forventes ventetid på permanent bolig, grundet den pressede boligsituation i Nuuk. Flytte- og rejseomkostninger betales for den ansatte, medrejsende ægtefælle og børn ved tiltrædelse samt ved fratrædelse efter mindst 3 års ansættelse. Lyder en af stillingerne interessant og ønsker du flere oplysninger er du velkommen til at kontakte projektchef Keld Hornbech Svendsen eller forundersøgelseschef Per Lyster Pedersen på telefon Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt CV på adressen ASIAQ, Postboks 1003, 3900 Nuuk eller via mail på adressen Ansøgningsfrist er: 18. juni 2004 ASIAQ arbejder over hele Grønland med en bred vifte af aktiviteter indenfor det fysiske ikke levende miljø. ASIAQ udfører opgaver indenfor følgende fagområder; kortlægning, landmåling, geografisk information, hydrologi, klimatologi, miljø, geoteknik. ASIAQ er en nettostyret virksomhed under Grønlands Hjemmestyre, og omsætningen i 2003 var ca. kr. 20 mio. heraf var de 70% finansieret via hjemmestyrebevilling til dækning af opgaver for centraladministrationen og kommunerne. 30% stammer for indtægtsdækkede, rekvirerede opgaver for private og offentlige virksomheder samt Fondsmidler. Der er p.t. ansat 30 medarbejdere. Kulturen i ASIAQ er præget af et højt fagligt engagement og en uformel og god omgangstone. ASIAQ har et visions- og værdigrundlag, der ligesom andre informationer kan læses på vores hjemmeside 14

15 Seminar om Standardisering af GI Referat af Vagn W. Laursen Den 5. maj 2004 afholdt Geoforum i samarbejde med Servicefællesskabet for Geodata og Kort & Matrikelstyrelsen et seminar om Standardisering af Geografisk Information. Seminaret tjente bl.a. til en rapportering af status for de to projekter, som Geoforum i øjeblikket gennemfører for Servicefællesskabet. Basisgeometri Der udarbejdes et forslag til en dansk udgave af basisgeometrien i et fremtidigt udvekslingsformat for geodata baseret på den internationale GML-standard fælles for en række forskellige korttyper, i første omgang kommunernes tekniske kort, topografiske kort og matrikelkort. Status blev forelagt af Lars Bodum og Søren Riff Alexandersen. WMS/WFS I forlængelse af WMS-rapporten som blev offentliggjort i marts 2003 udarbejdes en ny rapport, som dels fører den eksisterende rapport ajour dels indarbejder WFSservices. Status blev fremlagt af Bo Overgaard. Konklusionen på seminaret pegede på, at arbejdsgrupperne var på rette vej. Det forventes, at den endelige afrapportering foreligger 1. juli, hvor rapporterne vil blive afleveret til Servicefællesskabet og formentlig samtidig offentliggjort på vores hjemmeside. Seminaret indeholdt en række andre præsentationer. Alle disse kan ses på under service/præsentationer. WFS kogebog - OpenGIS GML i dansk version GML2v1.dk det, der virker i dag GML3v1.dk det samme, men i fremtiden GML3v2.dk for dem, der ikke kan nøjes med rette linier og som har tid til at vente Formålet med WFS-vejledning er at inspirere geodatabranchen til øget anvendelse af OGC specifikationer for web-baserede kort-services. Vejledningen vil med en introduktion af operationer og eksempler hjælpe nye services smertefrit i gang. Der fokuseres på de grundlæggende operationer, samt status over muligheden for integration af WFS på en række udbredte GIS-platforme. Status: Arbejdsgruppen har arbejdet siden sommeren Foreløbig rapport klar i dag. Rapport klar inden for en måned. Åben høring om specifikationen af Fælles ObjektTyper (FOT) Styregruppen for Servicefællesskabet for Geodata har nedsat en arbejdsgruppe til at præcisere indhold og specifikation af FOT. Arbejdsgruppen skal holde en kort åben høring om sit forslag til specifikationen af de valgte FOT inden afrapportering til Styregruppen. Arbejdsgruppen forventer at kunne begynde høringen omkring den 1. juni. Høringen vil kun foregå på hjemmesiden for Servicefællesskabet for Geodata på adressen: horing.htm Sluttidspunkt for at indgive høringssvar vil fremgå af hjemmesiden, men forventes at være den 21. juni. Da det er en åben høring, er alle velkomne til at give deres svar på hjemmesiden. Arbejdsgruppen har desuden udvalgt nogle obligatoriske høringsparter, som vil få en opfordring til at give høringssvar. Arbejdsgruppen forventer at offentliggøre alle besvarelser samt resultatet af høringen sammen med den endelige specifikation af FOT på førnævnte hjemmeside. Offentliggørelsen forventes at ske i august. Spørgsmål til høringen kan stilles til sekretær for arbejdsgruppen Dorthe Holme på tlf eller 15

16 Geoforum arrangementer Rapportering fra ISPRS kongressen KMS, Rentemestervej 8, 2400 København NV Tirsdag den 7. september 2004, kl Fra den 12. kuli til 23. juli afholder det Internationale Selskab for Fotogrammetri og Remote Sensing (ISPRS) sin 4. årlige kongres i Istanbul, Tyrkiet. Kongressen forventes at give et godt bud på, hvor den tekniske udvikling inden for fotogrammetri og Remote Sensing er lige for øjeblikket. En række danske papers er tilmeldt kongressen og vi vil forsøge at få de enkelte forfattere til at komme og give et kort abstrakt af deres paper samt et referat af det aktuelle stade på udviklingen. Tilmelding er ikke nødvendig. Mere end 70 abstracts er modtaget til Kortdage 2004 Tak for de mange abstracts vi har modtaget til Kortdage GIS for mennesket. Inden udgangen af juni måned vil indhold og indlæg blive gennemgået, således at alle accepterede indlæg er aftalt inden 1. juli Det kommende nummer af geoforum.dk, som udsendes ultimo august, vil tillige indeholde programmet for Kortdage Kortdagsgruppen

17 CMS står for Content management System af Vagn W. Laursen Geoforum har nu anskaffet et CMS. Det har længe stået på ønskesedlen at få et værktøj til at understøtte kommunikationen i de forskellige arbejdsgrupper og til det formål er indkøbt et CMS fra firmaet Dynamic Systems. Der blev afholdt afleveringsprøve her på sekretariatet den 6. maj og vi har nu overtaget systemet fra leverandøren. Derfor vil vi nu i sekretariatet gå i gang med at lære systemet at kende og med at bygge informationerne i systemet op fra grunden. For systemet indebærer også, at vi nu bliver i stand til i sekretariatet at vedligeholde hele hjemmesiden ved egen kraft. Vi hjemtager altså Web Master funktionen, som hidtil har været varetaget af Claes Nue som et fritidsjob. Vi er selvfølgelig kede af at skulle slutte dette samarbejde, som vi har været overordentlig godt tilfredse med, men det er naturlig konsekvens af indførelsen af CMS. Samtidig håber vi dog også på, at det i kritiske tilfælde kan betyde, at meddelelser kommer lidt hurtigere ud til medlemmerne. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige Claes tak for det store arbejde, han har lagt i at holde hjemmesiden ved lige. Jeg er også meget glad for det tilsagn, Claes har givet, om at stå os bi indtil det nye system er kørende, for som mange ved om introduktion af nye systemer, kan der godt gå kuk i det. Her kommer vi så til planerne for implementering. Vi har sat os som mål, at systemet går i luften den 16. august Derved skulle systemet være klar når geoforum.dk og programmet for Kortdage 2004 udsendes i slutningen af august måned. Vi har nemlig også planer om at integrere i som vores hjemmeside også vil hedde i fremtiden. Begge adresser vil fortsat være fungerende, men systemteknisk vil de være et og samme system. De vigtigste elementer i CMS er - hjemmesiden og med bl.a. tilmelding - mødekalender med tilmelding hvor det kræves - diskussionsgrupper for alle arbejdsgrupper der ønsker det (det nye) Det vil også være nyt, at vi nu kan sætte adgangsbegrænsning på. Det er først og fremmest af hensyn til arbejdsgrupperne, som skal have lov til at arbejde i fred indtil endelige resultater foreligger. Der kan dog også blive tale om at lave et medlemsniveau, som vil kræve password før adgang tillades. Indtil videre vil vi nok anvende dette med stor tilbageholdenhed. Formålet med denne meddelelse er at forberede jer på at vi medio august får en ny hjemmeside. Vi håber selvfølgelig at det kun kan ses på det nye design og at alle startproblemer går vores dør forbi. Geoforum Danmark holder ferielukket i ugerne 28, 29, 30 og 31 og vi benytter samtidig lejligheden til at ønske alle vore medlemmer en god sommer. 17

18 Kongresser og møder DATO TITEL og STED juni The 10th edition of the EC GI & GIS Workshop entitled ESDI: The State of the Art will take place in Warszawa, Polen juli ISPRS XXth Congress:»Geo-Imagery Bridging Continents«, Istanbul, Tyrkiet august The 30th Congress of the International Geographical Union, IGC-UK 2004, Glasgow, UK (Abstract deadline 31. Januar 2004), september COWI GIS konference, Odense Congress Center oktober Nordisk GIS konference 2004, Sverige november Modern Technologies, Education and Professional practice in Geodesy and related fields, Sofia, Bulgaria. Information og invitation kan downloades på november ESRI Europæisk Brugerkonference, København juli International Cartographic Conference»Mapping approaches into a changing world«, A Coruña, Spanien, se side 16 For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se:http://www.isprs.org/calendar.html Bliv automatisk orienteret om møder og arrangementer i Geoforums Mødekalender Log ind på og notér din adresse på: for Øst arrangementer for Vest arrangementer. Du finder tilmeldings-link på under service/huskeservice. Du vil altid kunne framelde dig listen igen. 18

19 Geoforum Mødekalender DATO STED TITEL Tirsdag 1. juni Odense Rundbordskonference, FOT Fælles Objekt Typer Fyns Amt, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, kl Tilmelding: Senest fredag den 28. maj. Se bagsiden Fællesarrangement for Øst og Vest Tirsdag 7. september København Medlemsmøde, arrangementsgruppe Øst. Rapportering af ISPRS konference. Se side 16. Torsdag 23. september 3D by- og landskabsmodeller. Heldagsseminar. Yderligere information følger. Tirsdag 5. oktober København Medlemsmøde, arrangementsgruppe Øst. Yderligere information følger oktober Odense Danske Kortdage 2004 Tirsdag 9. november København Medlemsmøde, arrangementsgruppe Øst. Yderligere information følger. Tirsdag 7. december København Medlemsmøde, arrangementsgruppe Øst. Yderligere information følger. Møder i København afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Kort & Matrikelstyrelsen Demorum A/B i stuen Rentemestervej København NV Møder i Vest afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej Viborg 19

20 Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg B Rundbordskonference, tirsdag d. 1. juni kl Vi har ved nogle af vore hidtidige seminarer, specielt seminaret Basisdata, FOT og INSPIRE, fået kraftige opfordringer til at skabe et forum for debat omkring det statsligt-kommunale kortsamarbejde, i fagsproget FOT-samarbejdet. De praktiske forsøg er her i foråret blevet afrapporteret og resultaterne er nu under behandling for at parterne kan finde ud af, om der er basis for at gå videre i nogle mere omfattende samarbejder. Således har Grundkortudvalget (GRUK) givet depechen videre til Servicefællesskabet for Geodata. På SFG s hjemmeside kan læses: Styregruppen tiltræder en udtalelse om at Servicefællesskabet vil arbejde for at gennemføre en sammenhængende teknisk og topografisk kortlægning i Danmark efter de principper, der er indstillet af Grundkortudvalget. Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal præcisere indhold og specifikation af FOT. Philip Hartmann, der er teknisk direktør i Brøndby Kommune bliver formand for arbejdsgruppen, og den får desuden en bred kommunal repræsentation. Se for yderligere oplysninger. Geoforum vil gerne tage handsken op, og indbyder derfor til en rundbordskonference, som afholdes på Fyn den 1. juni i et samarbejde mellem Arrangementsgrupperne Vest og Øst. Dette er et udtryk for, at det skønnes vigtigt, at tage en fælles debat om dette emne, så der skabes en mulighed for at få alle synspunkter frem på én gang. Rundbordskonferencen vil fokusere på de fagpolitiske aspekter herunder konsekvenserne for digital forvaltning. De mere tekniske aspekter forventes behandlet i FOT-arbejdsgruppen. Du indbydes derfor til Rundbordskonference om FOT Tid: Sted: Tirsdag den 1. juni kl Fyns Amt, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Mødet holdes i amtets kantine Tilmelding: Senest fredag den 28. maj på Deltagelse er gratis for medlemmer. Program: Korte indlæg fra følgende deltagere i rundbordsdiskussionen: Philip Hartmann, Brøndby kommune, Formand for Arbejdsgruppen til endelig fastlæggelse af FOT for etablering Jesper Jarmbæk/KMS Jørgen Marstrand, Herning kommune, KtC Vagn Hyldgaard, FULS/NGMN Jens Hallund, Geodata Danmark Flemming Christensen, Silkeborg kommune Orientering fra amterne Laurids Rolighed Larsen, Scankort A/S, Geoforums repræsentant i FOT arbejdsgruppen Peter Normann Hansen, BlomInfo, Geoforum Danmark (ordstyrer) Indlægsholderne får max. 10 min. hver i en indledende runde. Pause 15 min Debat med alle deltagerne i salen Opsummering ved Peter Normann Hansen og Vagn W. Laursen OBS! Tilmelding: Senest fredag den 28. maj på 20

Et nyt plansystem. Et nyt plansystem. Projekt for Servicefællesskabet for Geodata. 5. april 2004. Servicefællesskabet for Geodata 1

Et nyt plansystem. Et nyt plansystem. Projekt for Servicefællesskabet for Geodata. 5. april 2004. Servicefællesskabet for Geodata 1 Et nyt plansystem Projekt for Servicefællesskabet for Geodata 5. april 2004 Servicefællesskabet for Geodata 1 1 Indhold 1 INDHOLD... 2 2 INDLEDNING... 4 3 GENERELLE BEHOV FOR OG KRAV TIL PLANDATA... 5

Læs mere

SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark

SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark SDI NUUK den 23. november 2010 Tema: Hvad er grundlaget for SDI? Erfaringer fra Danmark Henrik Larsen Chefkonsulent By- og Landskabsstyrelsen Nuuk, Juni 2010 SDI hovedprincipper (disposition) Intro - PlansystemDK

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år

5. Fremlæggelse og godkendelse af estimat 2016 og budget 2017, herunder fastsættelse af kontingenter for næste år Referat fra Generalforsamlingen 2016 Den 12. april 2016, kl. 16.00 Afholdt ved Messe C, Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab til generalforsamlingens

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug

Kirke Hyllinge Antennelaug Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 31. marts 2009 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kr. Hyllinge. Antal fremmødte: 45 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede

Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling Lørdag den 28. februar 2015 kl. 13:30 Rønnede Kro, Vordingborgvej 530, 4683 Rønnede Referat Formand for Dansk Tækkemandslaug Henrik Henriksen bød velkommen til generalforsamlingen

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Helle Stisen Dansk Energi

Helle Stisen Dansk Energi 1 31. januar 2013 Referat Mødedato og tid 30-01-2013 10:00-14:30 Sted Mødeleder Referent Energinet.dk Fredericia Thor Gerner Nielsen Thor Gerner Nielsen Emne Dagsorden DLF faggruppe for ledningsregistrering

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler

Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Referat fra Generalforsamling i EiD 31. marts 2014 kl. 16.00 i Djøfs lokaler Punkt: Dagsorden: 1 Valg af dirigent Referat: Dirigent Jannie Trabjerg Roskilde Tekniske Skole: Generalforsamlingen er lovligt

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015

REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V +45 33 18 48 48 ida@ida.dk ida.dk REFERAT fra generalforsamling i Region IDA Østjylland Aarhus, d. 16. marts 2015 Fremmødte: Stemmeberettigede:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF)

VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN. (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) VEDTÆGTER FOR DANSK BETON FABRIKSBETONGRUPPEN (Dansk Fabriksbetonforening) (DFBF) Vedtaget den 15. september 1964. Ændret den 17. april 1970, den 14. april 1972, den 26. april 1974, den 26. august 1975,

Læs mere

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab

3) Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 4) Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab Referat af generalforsamling i foreningen Sammen om Lolland-Falster 6. april 2017 kl. 19.00, der blev afholdt i Højrebyhallens cafeteria, Bøgevej 2, 4920 Søllested. Generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Sæby Antenneforening

Sæby Antenneforening Sæby Antenneforening Referat af generalforsamlingen den 5/3 2009 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 75 fremmødte medlemmer inklusive bestyrelsen. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 17. juni 2015, kl. 14:00 afholdt ved CDV i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent Formandens beretning

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking

Referat af generalforsamlingen den 17/ kl på Hotel Viking Referat af generalforsamlingen den 17/3 2016 kl.18.30 på Hotel Viking Deltagere: Der var 52 fremmødte medlemmer inklusive 3 bestyrelsesmedlemmer. Frank Hermansen, DKTV deltog som gæst. Der var ikke medbragt

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling Referat fra generalforsamling På Rønbækskolen, lokale 151 Tirsdag den 27. marts 2008 kl. 19.30 Dagsorden: Antenneforeningen Rønege www.roenege.dk 1. Valg af dirigent A. Optælling af stemmeberettigede medlemmer

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 1. MARTS 2005 I SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

KL PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TIRSDAG, DEN 28. FEBRUAR 2017. KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 20 personer, heraf var 18 stemmeberettigede. Der var ingen afgivne

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016

Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Generalforsamling i PROSA/VEST 8. oktober, 2016 Stemmeberettigede deltagere (15): Erik Dahl Klausen, Jan Laursen, Carsten Larsen, Lasse H. Petersen, Dennis Nilsson, Alice Raunsbæk, Niels Christian Jakobsen,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør.

Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Referat fra ordinær generalforsamling i Dragør Golfklub afholdt 12. marts 2014 kl. 19:00 på Dragør Skole, Vestgrønningen, 2791 Dragør. Generalforsamlingen var indkaldt med følgende Dagsorden: 1. Valg af

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill

REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill REFERAT Roskilde Køge Afdeling Dato 27.02.2014 26. februar 2014 Referent Ernst Theill Fremmødte: 34 Antal stemmeberettigede: 33 Velkomst Formand Nicolai Schiørring (NS) bød velkommen. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD)

Thorndahlsvej Aalborg SV tel: fax: Endelig udgave VEDTÆGTER. for. Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Thorndahlsvej 3 9200 Aalborg SV tel: 98 31 53 33 fax: 98 32 30 47 www.gvd.dk VEDTÆGTER for Gug-Visse-Dall Antenneforening (GVD) Indholdsfortegnelse: 1. Definitioner... 3 2. Foreningens navn... 3 3. Foreningens

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk

Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Referat af generalforsamlingen den 27. marts 2017 kl. 13 i Landsforeningen LandboSenior.dk Generalforsamlingen blev afviklet på Pejsegården i Brædstrup, og der deltog ca. 290 medlemmer fra 52 lokale klubber

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge

Kirke Hyllinge Antennelaug DK 4070 Kirke Hyllinge Referat fra ordinær generalforsamling Torsdag den 27. marts 2008 kl. 19.00 i Karleby Forsamlingshus, Karlebyvej 177, Store Karleby, 4070 Kirke Hyllinge. Antal fremmødte: 51 medlemmer, 6 bestyrelsesmedlemmer,

Læs mere

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt

Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Møde: Ordinær generalforsamling 2012 Dato: 22/3-2012 Kl.: 19:00 Sted: Det tidligere rådhus, Borup Deltagere: 52 medlemmer heraf 9 fuldmagter fremmødt Dagsorden: Sag nr. 1. Valg af dirigent. Henrik Mølvig

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1

18.11.13 Side 1. Ekstra ordinær generalforsamling d. 5. december 2013 FFI 2013 VEDTÆGTERNE. Fremsat af: bestyrelsen. Gældende vedtægter 1 AD DAGSORDENENS PUNKT 1 Gældende vedtægter 1 FORSLAG TIL ÆNDRINGER AF VEDTÆGTERNE Navn på foreningen ) 1 Navn: Danske Fysioterapeuters Fagforum for Idrætsfysioterapi. I internationale sammenhænge er navnet:

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING

VEDTÆGTER DANSK PATCHWORK FORENING August 2014 Dansk Patchwork Forening blev dannet på en stiftende generalforsamling i Middelfart den 12. april 1986. 1 Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er Dansk Patchwork Forening. I international

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød

Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød Referat af Generalforsamling i SIND-Nordsjælland Kreds torsdag, den 29. marts 2012 kl. 19:15 i SIND huset, Milnersvej 13 B, 3400 Hillerød a. Valg af dirigent, stemmetællere og referent.... 2 b. Kredsbestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ

I/S Veksø VANDVÆRK 3670 VEKSØ Generalforsamling mandag den 27. marts 2017 kl. 19, foreningslokalet i Multihallen i Veksø Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning om det forløbne år 3. Regnskab

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening

Dansk Cøliaki Forening REFERAT Generalforsamling 2017 Dato: 25.03.2017 Sted: Brogaarden, Middelfart Foreningens formand Dorte Hagedorn åbnede generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Generalforsamlingen

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013

Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den 6. marts 2013 Beslutningsreferat fra Vejle Golf Clubs generalforsamling onsdag den Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter

Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Møde: Generalforsamling 2009 Dato: 2/4-2009 Kl.: 19:00 Sted: Landbocentrum, Møllevej 15 Deltagere: 67 stemmeberettigede samt yderligere 17 fuldmagter Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen havde

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Stendyssen Søndag den 31. maj 2015 kl. 11.00 Til stede fra bestyrelsen: Formand Bo Fredsøe Kasserer Niels Rasmussen Bestyrelsesmedlem Carsten Andersen

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Ordinært afdelingsmøde Praksis gode ideer - eksempler På det årlige ordinære afdelingsmøde (beboermøde) vedtager beboerne budgettet og dermed huslejen for det kommende år. Gennemførelse af afdelingens

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17

Christiansfeld Net c/o Thorsvej 17 Generalforsamling 2010 Østprøven 1 Christiansfeld Net Christiansfeld d. 26. september 2012 Vedr. referat fra generalforsamlingen 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning om foreningens virksomhed

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006.

Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Generalforsamling i Skovlund Varmeværk onsdag, den 14. juni 2006. Sted: Skovlund Kro Deltagere: 11 personer inkl. bestyrelse og varmemester. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Beretning for det forløbne

Læs mere

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009

Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget. Til stede: Afbud fra: Dagsorden: Referat af mødet den 7. december 2009 Dansk Ledningsejerforum - Fællesudvalget Referat af mødet den 7. december 2009 Ref: HS Dato: 11. januar 2010 Til stede: Afbud fra: Carl-Vilhelm Rasmussen, NRGI (Dansk Energi) Bjarne H Jensen, Naturgas

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken Den 15. april 2015 kl. 20.00 reststaurant Svanelunden. Dagsorden: Pkt. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Canadian American Friendship Society of Denmark Møde Generalforsamling Dato 26. marts 2009 Sted Deltagere HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 30 fremmødte, heraf 18 stemmeberettigede

Læs mere

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret.

Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Forretningsudvalgsmøde (20082012) Forretningsudvalgsmøde afholdt den 5. juli 2012 kl. 10:00 på Forbundskontoret. Deltagere: Preben Jacobsen Carsten Bjørk Olsen Ole Michél Peter RønningBæk Thorben Meldgaard

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni INSPIRE Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. dbl Den 24. september 2007 Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni Deltagere: Afbud fra: Anne Kjølhede Revald, VD Erik Sommer,

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus.

DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT. Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. DISTRIKT NORDJYLLAND GENERALFORSAMLING REFERAT Onsdag d. 6. maj 2009 kl. 19.00 til 22.00 i Aalborg Bridgehus. Formand Keld Jensen bød velkommen til ordinær generalforsamling 2009. 1. Konstatering af stemmetal

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011

Referat af ordinær generalforsamling i Antenneforeningen Holluf Pile onsdag d. 9. marts 2011 Der var fremmødt 63 stemmeberettigede medlemmer, og der blev medbragt 7 gyldige fuldmagter. (Bestyrelsen ønsker i den forbindelse at bemærke, at jvnf. foreningens vedtægter kan hver husstand der møder

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

F K G - B E S T Y R E L S E N

F K G - B E S T Y R E L S E N REFERAT F K G - B E S T Y R E L S E N Dato: 09-09-2014 13:00 16:00 Sted: KL-huset lokale S-09 Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager kommunernes fælles

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011.

4. Fastsættelse af kontingent for 2012 Bestyrelsen indstiller, at kontingentet for 2012 fastsættes uændret i forhold til 2011. DANSK BIOTEK COBIS Ole Maaløes Vej 3 2200 København N Tel.: +45 2889 5854 office@danskbiotek.dk www.danskbiotek.dk 18. april 2012 Til DANSK BIOTEKs medlemmer Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Åens Grundejerforening.

Åens Grundejerforening. Åens Grundejerforening. Referat af ordinær generalforsamling søndag den 24. juli 2016, kl. 10.00, i Campingplads-pavillonen på Osvejen 30, 4480 St. Fuglede. Grundejerforeningens formand Jan Peter Rasmussen,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse REFERAT AF GENERALFORSAMLING I DANSKE NATURISTER DEN 4. FEBRUAR 2007 I ÅRHUS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Fremlæggelse af revideret

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

REFERAT GENERALFORSAMLING

REFERAT GENERALFORSAMLING REFERAT GENERALFORSAMLING 05-03-2008 1) Valg af dirigent 2) Beretning om foreningens virke i det forløbne år 3) Aflæggelse af regnskab 4) Meddelelse af bemyndigelse i h. t. 23 5) Eventuelle forslag 6)

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere