geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk Mødestedet for geografisk information"

Transkript

1 Maj geoforum.dk Mødestedet for geografisk information FOT - Fælles Obstruktion af Topografien? Platformen er skabt Se lederen side 3 Ledningsregistrering Referat af Anders Bo Andersen Se side 4 Plandata Landsplanafdelingen lægger op til en ny standard for plandata. Referat af Kirsten Elbo Se side 7 På Generalforsamlingen blev to af branchens store profiler hædret med et nystiftet Æresmedlemskab. Geoforums præsident, Peter Normann Hansen, overrakte den prisbelønnede globus, designet af Henrik Tengler. Ole Brande-Lavridsen modtog Æresmedlemskabet på Geoforums Generalforsamling. Ole Jacobi var bortrejst og modtog sit Æresmedlemskab ved det netop afholdte Standardseminar. Geoforums generalforsamling Referat af Jens Gottlieb Se side 10 Indtryk fra generalforsamlingen En kameravinkel Se side 12 Regnskab og budget Se side 13 Standardisering af GI Om Basisgeometri og WMS/WFS Referat af Vagn W. Laursen Se side 15 Åben høring Specifikationen af FOT Se side 15 Mere end 70 abstracts i hus Nu skal programmet på plads! Kortdagsgruppen 2004 informerer Se side 16 Nyt CMS system i vente Kontrakten er underskrevet Se side 17 Møder/seminarer: - Geoforum arrangementer se side 16 - Rundbordskonference om FOT se bagsiden - Kongresser og møder se side 18 - Geoforum mødekalender se side 19

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Tlf.: Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Vagn W. Laursen Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Anette Kolding Andreasen Sekretær og Konferencekoordinator Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Kommende numre Deadline Nr august 2004 Nr september 2004 Nr oktober 2004 Nr november Bestyrelse og udvalgsformænd Kontakt mail adresser geoforum.dk maj 2004 Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Johnny Fredericia, GEUS, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, FSL, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Mads Staunskjær, Euman A/S, Frederiksberg, Suppleanter Tommy Mostrup, Ringkøbing Amt, Else-Marie Ulvsgaard, Brøndby Kom., Udvalg Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, KRAK, Geodataudveksling Søren Nørmølle, Landmålergården, Danske Kortdage 2004 Inge Flensted, Herning Kommune, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Basisgeometrigruppen Lars Bodum,Ålborg Universitet, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Indholdsfortegnelse: Leder: FOT - Fælles Objekt Typer... 3 Ledningsregistrering, referat af Anders Bo Andersen... 4 Plandata, referat af Kirsten Elbo... 7 Referat Geoforums generalforsamling, referat af Jens Gottlieb Indtryk fra Generalforsamlingen Geoforum årsregnskab og budget Standardisering af Geografisk Information, referat af Vagn W. Laursen 15 Åben høring om specifikationen af FOT Geoforum arrangementer Kortdagsgruppen 2004 informerer CMS betyder Content Management System Kongresser og møder Geoforum Mødekalender Rundbordskonference om FOT... 20

3 Leder: FOT Fælles Objekt Typer Denne bogstavkombination minder i uhyggelig grad om soldatertiden. Der var noget der hed FUT Fysisk Uddannelse og Træning men som i rekrutslang blev til Fysik Udmattelse og Tortur. Skulle man lave en parallel hertil kunne man tro at FOT betød: Fælles Obstruktion af Topografien, fordi det nu har taget en hel del år at nå frem til det forslag, som - foreligger fra Grundkortudvalget, - er blevet godkendt i Servicefællesskabet for geodata og - nu ligger til behandling i Arbejdsgruppen til fastlæggelse af Fælles Objekt Typer (FOT) der - forventes at fremkomme med en implementeringsplan meget snart. - Kommunalteknisk Chefforening bakker fuldt op omkring. (www.xyz-geodata.dk) På trods af den provokerende indledning vil vi gerne her fra lederpladsen formidle det budskab, at den enighed, der nu ser ud til at være skabt, er markant og yderst vigtig for en række ting, der skal ske i de nærmest følgende år. Der kan i flæng nævnes - digital forvaltning - omstrukturering af offentlige forvaltninger - ESDH - udveksling af geografisk information og - kvalitetsforbedring af data. Geoforum ser FOT som led i en meget vigtig kæde af initiativer, som måske er opstået meget adskilt, men som alligevel hænger sammen eller er med til at få tingene til at hænge sammen. Der tænkes her på INSPIRE: som på europæisk plan vil komme til at definere et datagrundlag, som på en række områder med udgangspunkt i miljøområdet, definerer et databehov, som skal dækkes for at administrationerne i medlemslandene kan udveksle miljøinformation mellem hinanden Nytænkning vedrørende basisdata: en arbejdsgruppe under Servicefællesskabet for geodata, som arbejder på at udpege de basale geodata herunder referencedata, som skal bringes til veje og vedligeholdes som et fælles grundlag for den danske administration på en lang række områder og så til sidst FOT: som på det helt konkrete plan definerer de objekter, som skal være til stede i vores geodata og som gør det muligt på en sikker måde at kommunikere en masse information mellem de forskellige niveauer i den offentlige forvaltning.»for at give alle i branchen lejlighed til endnu en gang at komme til orde omkring FOT har Geoforum taget initiativ til en rundbordskonference. Den gennemføres den 1. juni 2004 hos Fyns Amt. Programmet kan ses andet steds i dette blad.«de tre initiativer hænger uløseligt sammen på den måde, at FOT indgår som centrale elementer i Basisdataudvalgets arbejde og dette arbejde samtidig i vidt omfang søger at leve op til eller måske snarere pege hen i mod INSPIRE s definition af det nødvendige datagrundlag. Vi tror på, at det kan lykkes at få disse initiativer til at hænge sammen og ser dermed en meget stor mulighed for også at være på forkant i det internationale arbejde, idet det vil være nemmere at indordne sig under et kommende INSPIRE-direktiv fra EU-kommissionen, hvis vi allerede nu forsøger at tage højde for det dataindhold, som dette initiativ forventes at pege på. Vi er godt klar over, at vejen frem mod FOT og den enighed, som GRUK s indstilling giver udtryk for, har været stenet. Det er aldrig let for en organisation at skulle ændre på eller indordne sig under nogle fælles krav til noget man betragter som sin egen velerhvervede ret og pligt at fremstille på præcis den måde, som traditionen peger på også selv om traditionen i dette tilfælde måske kun er år gammel. Vi kan nu med glæde konstatere, at bl.a. Kommunalteknisk Chefforening (KtC) bakker fuldt op omkring FOT-initiativet. Det fremgår af Servicefællesskabets hjemmeside på For at give alle i branchen lejlighed til endnu en gang at komme til orde omkring FOT har Geoforum taget initiativ til en rundbordskonference. Den gennemføres den 1. juni 2004 hos Fyns Amt. Programmet kan ses på bagsiden i dette blad. Den ovennævnte arbejdsgruppe er også i gang med en høring omkring FOT, som de adspurgte har mulighed for at deltage i. Alle disse initiativer skal ses i den sammenhæng, at enighed om mål og midler i denne sag er vigtig at opnå, fordi implementeringen af FOT dermed har mulighed for at glide meget lettere. Det håber vi på bliver tilfældet. Peter Normann Hansen 3

4 Ledningsregistrering Referat af Anders Bo Andersen Arrangementsgruppe Vest afholdt medlemsmøde hos ÅKV den og efter en kort velkomst af Anders Bo Andersen på Geoforums vegne, orienterede Else Højbjerg om emnet: Ledningsregistrering på ÅKV 10 år efter digitaliseringen. Som titlen antyder, har man længe været færdige med de overordnede opgaver vedr. konvertering af analoge data. Indsatsen har derfor siden 1994 været koncentreret om: Fuldstændiggørelse (indvendige ledninger, stik, egenskaber) Ajourføringsmetoder og værktøjer Oprettelse af visuelle fejl og mangler Brug af data i afledte produkter: driftskort, oversigtskort m.v. Dataopslag (MapInfo: ca. 140 installationer) Statistikker Anvendelse af data til forebyggende vedligeholdelse (analyser) Web-løsninger LedningsInfo.dk m.fl. Fysisk og delvis logisk sammenhæng i nettene (beregningsprogrammer) Registrering af tilsyn, vedligeholdelsesarbejder m.v. Af aktuelle fokusområder for afdelingen fremhævede Else Højbjerg, at man gør en stor indsats for effektiv udnyttelse af data. Derfor har man følgende for øje: Krav til den grundlæggende struktur i data udarbejdelse af datamodel Samling og øget integration af data i en spatiel database Datagrundlag til vedligeholdelsesplanlægning Validering og kvalitetssikring af data Mere topologi Øgede krav til værktøjerne til behandling af data Hos ÅKV har man valgt at samle data i en Oracle Spatial database, hvorfra det er planen at fremtidens systemer til registrering, vedligeholdelse og webpublisering skal hente data. Herved undgår man dobbeltarbejde og sikrer sig, at alle brugere har valide data. Det der karakteriser arbejdet med ledningsregistrering hos ÅKV, er følgende positive betragtninger: Dækkende ledningsdata God tilgængelighed til data qua relationsdatabase Virksomhedsstørrelse der muliggør egen udvikling (Web). Til gengæld har en så stor organisation tendens til at etablere dataøer, og der er en stor opgave forbundet med effektivt at koordinere planlægningen af arbejdet. Fra Papir til Web, v. Helle Bech Jensen, Frederikshavn Energi Efter en kort beskrivelse af organisationen, gav HBJ en beskrivelse af hvordan man håndterer ledningsdata for en forsyningsvirksomhed med elforbrugere vandforbrugere varmeforbrugere Man valgte at skifte fra analoge til digitale ledningsplaner på kort tid og outsourcede derfor konverteringsopgaven til BlomInfo, og opgaven med kvalitetssikring til COWI. Nu hvor der er adgang til digitale ledningsdata, er følgende værktøjer i brug for at løse opgaverne: GeoCad: vand, varme, kloak MicroStation: El, vand, varme og kloak Digitalisering af el hos BlomInfo A/S Ledningsapplikationer fra COWI, DDH Netbas fra KMD Energi MapView: vand, varme og kloak Beregningsmodeller: Vand (Aquis), varme (Thermis) Plotmap fra LIFA Winland GPS WebGis Hjemmeside Forsyningens GIS strategi på softwaresiden er denne: Doers Microstation GeoGraphics / PowerMap Produkter fra Cowi, DDH data og Lifa MapInfo Users WebGis (Intranet) til Forsy ningens driftspersonale Viewers MapGuide (Intranet) til Tek nisk Forvaltnings øvrige bru gere MapGuide (Internet) til hjem meside Datagrundlaget er det raditionelle: Digitalt Teknisk Kort (DTK) Stor koncentration 4

5 Ledningsregistrering fortsat Det Digitale Matrikelkort (DDM) Digitale Ortofoto (DDO) Databaser Vand, varme, kloak og belysning er samlet i en SQL database, data vedr. el 60kV, 10kV, 0,4kV er lagret i NetBas. Med styr på data og programmer til registrering, planlægning og projektering, var det naturligt at formulere kravene til næste generation af software, nemlig WebGIS. Man ville kunne følgende fra starten: Hente data direkte i masterdatabaser Spørge på attributdata Have adgang til at rette i data Sikre at ingen data registreres mere end et sted Erstatte Kigge arbejdspladsen MapView Anvende informationer fra forskellige ledningsapplikationer. Plotte ledningsoplysninger Tage data med i marken Løsningen man valgte, er baseret på Bentley Publisher ver , med data i MS-SQL server. Herudover benyttes Internet Information Server ver. 4.0 og GeoWeb til opslag og plot. Status efter implementering i november 2003 af forsyningens webgisløsning: Brugen af GIS udbredes fra de projekterende til driftsfolkene. Internet giver dataadgang for entreprenører og borgere God teknik Løsningen mangler dog brugervenlighed Stig Bervig fra TDC og i øvrigt medlem af Arrangementsgruppe Vest gav svar på spørgsmålene: Hvilke krav har været styrende ved valg af metoder og værktøj i GIS-systemerne? og Hvor langt er TDC med konvertering af analoge data - og hvordan kan fremtiden tænkes at se ud? Her fik deltagerne indblik i de svære overvejelser, der lå til grund for valg af at fælles værktøj til ledningsregistrering og projektering, da KTAS, Fyns Telefon og Jysk Telefon m. fl. blev lagt sammen. Løsningen blev, at TDC valgte norske Incatel som leverandør til et system, der nu har ca. 250 daglige brugere. Ledningsregistrering i går i dag og i fremtiden (Eller koordinatmaskinens udvikling ) ved Poul Kirk Andersen, TDC. Der udføres km nyanlæg pr. år! Til indmåling i marken bruges nu mest GPS (Leica system 500 tilkoblet GPS referencen) og brug af totalstation afløses næsten af denne teknik, hvilket er i stærk kontrast til hvad man gjorde tidligere: Under besættelsen etableredes et system af opsplittede planer, målt i forhold til de nærmeste terrængenstande! Stor diskussion Fusionen resulterede i enorme datamængder, som skulle håndteres hos TDC, og der blev lagt en strategi for konvertering af ledningsplaner / systemer som til stadighed må tilpasses markedets krav. Det har også været naturligt at TDC har haft en finger med i spillet med hensyn til udviklingen af de standarder, som de tekniske kort er grundlagt på. Flaskehalsen var tidligere kapacitet m.h.t. indlæsning af målte data til databasen, hvilket betød at kvalitetssikringen ofte var mangelfuld, alene på grund af at der gik for lang tid mellem markmåling og dataregistrering. Fremtid: Adgang til webbaserede data helt ud i marken! Medarbejderne i marken skal altid have Internetadgang, så de får direkte mulighed for at hente og rette ledningsdata. Dette vil naturligvis kræve opkvalificering af de medarbejdere der har ansvar for udførelse af etablerings- driftsog vedligeholdelsesopgaver. 5

6 Ledningsregistrering fortsat Projektleder Henrik Steenfeldt fra Erhvervs- og Boligstyrelsen informerede til slut om: 1. Baggrunden for LERordningen 2. Det juridiske grundlag for LER og den omfattede brugerkreds. 3. LER-systemet 4. Fremtidsmulighedern for LER-systemet Ordet LEDNINGSEJERREGISTER skal læses helt bogstaveligt: Det bliver en telefonbog der har en smart søgefunktion, så man med sikkerhed kan identificere enhver ledningsejer. Et landsdækkende ledningsregister er altså ikke lige om hjørnet. Forhistorien: AML i 80 erne, det vellykkede FLIS projekt i Århus amt, arbejdet i FULS, Dansk Byggeri og Den Digitale Taskforce har bidraget med ideer og inspiration til det der snart bliver til LER. Loven blev vedtaget 24. februar i år og indeholder i bemærkningerne en mængde nyttig information for den interesserede. Således kan man få svar på spørgsmål som: Hvem er ledningsejer? - Typebestemmelsen beskriver dem som ejere af kollektive net. Hvor? Stedbestemmelsen udpeger ejere af ledninger i off. vej og privat fællesvej. Er der en bagatelgrænse: Ja, små brugerdrevne telenet er ikke omfattet af loven. Hvad skal ledningsejerne gøre? De vil få en Indberetningspligt: Deres ledninger skal stedfæstes til geografisk område på min. 1m på hver side af ledningen, eller et defineret areal, f. eks. et sogn eller en kommune. Betaling: Ordningen er stort set gratis, faktisk på grund af regeringens skattestop! Hvordan får man folk til at bruge systemet? De relevante aktører vil få en svar- eller påvisningspligt. Forespørgselspligt vil gælde for entreprenører, med krav om betaling for servicen. Ledningsejerne skal kunne uploade data i DSFL eller GML formaterne. Evt. kan sekretariatet mod betaling indberette et interesseområde. Sekretariatet udsender også en kvittering, så ledningsejeren kan kontrollere rigtigheden af de indberettede data. Graveaktørerne er laveste fællesnævner for den teknologi, som kan bruges til at opfylde ledningsejernes svarpligt med, hvilket sikrer at ingen kan påberåbe sig mangel på f. eks. en Internetopkobling som grund til ikke at søge information. Kortgrundlaget: Der skal være kort til rådighed over hele DK. De tekniske kort har været under overvejelse, men kan desværre ikke distribueres af en enkelt leverandør! Forskellige andre korttyper, herunder ortofotos er under overvejelse, der er dog p.t. endnu ikke indstillet noget vedr. valg af kort til systemet. Fra salen blev der blandt andet spurgt om kortet vil indeholde et adressetema. Hertil svarede Henrik Steenfeldt, at mulighederne ligger lige for, da hans nærmeste kollega har ansvar for OIS! Etablering af systemet udbydes primo maj, ledningsejerne skal kunne indberette fra marts 2005 og graveaktørerne vil få adgang til systemet fra september Henrik Stenfeldt og nogle af tilhørerne Fremtidsperspektiverne: Der er planer og at etablere en detektivfunktion således at man kan gå f. eks. 5 år tilbage, for at fastslå hvem der har spurt på en given ledningsejer. Et udviklingsønske vil utvivlsomt være at man fra systemet kan sende ansøgning om gravetilladelse til de relevante vejbestyrelser, og at der bliver mulighed for ved f. eks. vejrenoveringsprojekter at koordinere samgravning for flere ledningsejere 6

7 Plandata Referat af Kirsten Elbo diskussionslystne medlemmer var mødt op hos Kort- 24 og Matrikelstyrelsen på denne dejlige forårsaften, hvor Henrik Larsen fra Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen orienterede og lagde op til diskussion om Et nyt plansystem og PlanDK2, en ny datamodel for kommunale plandata. Et nyt plansystem Servicefællesskabet nedsatte i efteråret en arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra Den digitale Taskforce, KL og LPA. De skulle se på etablering af et nyt plansystem, på baggrund af de problemer der i dag er forbundet med registringen af og adgangen til kommunernes planoplysninger. Henrik Larsen tog udgangspunkt i den første del af arbejdsgruppens arbejde, rapporten Et nyt plansystem, som er ude i høring indtil den 19. maj Første opgave var en kortlægning af, hvilke behov der skal tilgodeses ved en revision af det kommunale plansystem: Systemet skal kunne levere: Landsdækkende, opdaterede og valide plandata Registeroplysninger om identifikation, arealanvendelse og ejendomsregulering Planernes geografiske udstrækning De juridisk gældende dokumenter Datakvalitet: Sammenhæng mellem planerne og matriklen Sammenhæng mellem planerne og ejendomsoplysninger Systemet skal være let tilgængeligt: Skal kunne anvendes direkte i den daglige sagsbehandling Der skal etableres én indgang til landsdækkende oplysninger. Data skal præsenteres og udveksles i fælles vedtagne udvekslingsstandarder (XML/GML og WMS/ WFS) Der skal være fri adgang til data for både offentlige og private Plansystemets hovedbestanddele Et fremtidigt plansystem vil bestå af 4 hovedbestanddele: 1) En ny fælles datamodel for plandata, PlanDK2 2) Et nyt moderniseret register der kan håndtere geografisk information 3) Indmelding af planer via internettet. 4) Præsentation og udbud af plandata. Under dette punkt rejste der sig en del spørgsmål: er det nødvendigt med en revision af planloven? er en plan først gyldig, når den er lagt ind i plansystemet? hvornår skal det ny register afløse det gamle? skal der være én database ét sted? hvem har ansvaret for planerne? kan ansvaret deles så kommunerne har ansvaret for skabelsen, vedligeholdelsen og indberetningen, mens staten har ansvaret for præsentationen, den landsdækkende adgang, standarderne og samspil med OIS og andre data? Løsningsmodeller Arbejdsgruppen har peget på tre forskellige løsningsmodeller, hvor præsentation og adgang til data er ens for alle, men hvor indberetningsdelen er forskellig. Model 1 baseret på lokale GISløsninger. Bygger på at kommunerne indberetter data i gængse GIS-formater (som mange har etableret). Model 2 baseret på mange lokale tjenester. Bygger på at kommunerne forpligtes til at udbyde data i WMS/WFS-tjenester. Model 3 Standardiseringsmodellen. Bygger på at al dataudveksling standardiseres efter fælles vedtagne standarder. Vigtige skridt Uafhængigt af valgt af model eller kombination af modeller, så er der en række vigtige skridt der skal tages i det forestående arbejde: XML- skemaer for plandata GML- skemaer for de geografiske registreringer Hjemmeside til indberetning via internettet Snitflade til oversættelse af gængse GIS-oplysninger til XML- og GML- format Nyt spatialt planregister Fælles portal til præsentation og udveksling Server til PDF- filerne Økonomi Arbejdsgruppen belyser også økonomien i rapporten. De peger på at model 1 og 3 vil være de billigste i implementering, men at ingen af de 3 modeller vil være dyrere i drift end den driftssituation vi har i dag, hvor der sker meget dobbeltarbejde. PLANDK2 Den anden halvdel af aftenens indlæg handlede om det arbejde, der sideløbende er blevet udført i en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra kommunerne, KL, Erhvervs- og boligstyrelsen, Told & Skat samt Skovog Naturstyrelsen, Landsplanafdelingen. Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag til en ny datamodel for de kommunale plandata, PLANDK2, som en opdatering af PLANDK. Baggrunden for igangsættelse af dette arbejde skal findes i det dobbeltarbejde der sker i kommune, lokalt GIS kommune, planregister amter Told&Skat, GrusPlan LPA, PlanRegDK og det uacceptable ressourceforbrug i forbindelse med dobbeltregistreringer i såvel kommunerne som i staten og i amterne, samt mangel på landsdækkende valide plandata. 7

8 Plandata fortsat Forslaget til PLANDK2 er ligeledes ude i høring indtil den 19. maj Nogle vil måske indvende at PLANDK og PLANDK2 ikke er en rigtig datamodel, men bare et katalog med attributter, men man har alligevel valgt at gå videre ad den vej, da der er et akut behov. Så kan dette arbejde evt. senere danne grundlag for en rigtig datamodel. Attributoplysninger og topologi Datamodellen indeholder bestemmelser om hvilke attributoplysninger, der skal registreres. Blandt andet planid, arealanvendelse og arealregulering. Modellen omfatter også krav, både generelle og specifikke, til den topologiske registrering. Eksempelvis hvilke basisdata skal ligge til grund for registreringen (Det digitale matrikelkort) og ligger plangrænsen i vejmidten eller følger den matrikelskellet? Modellen indeholder også et forslag til signatur for hovedkategorierne af arealanvendelsen. Yderligere ønsker Som opfølgning på arbejdet med en opdateret datamodel har Servicefællesskabet planlagt et projekt vedr. udarbejdelse og godkendelse af XML-skemaer for plandata. Endvidere ønsker de behov og muligheder at udvikle datamodellen i UML-standarden undersøgt. Tidsplan Efter høringsfristens udløb regner arbejdsgruppen med at lave en indstilling til Servicefællesskabets næste møde den 11. juni. Opfølgningen med XML-skemaerne vil formentlig ske i løbet af Følgende spørgsmål og kommentarer kom blandt andet op i debatten: er der en én til én relation mellem PLANDK og PLANDK2? datamodelbegrebet er forkert i denne debat. Det vi taler om her er ren og skær klassifikation over et område, som ikke har været rigtigt klassificeret. Datamodel er en anden snak. Mange ting har rødder i Planloven vær bevidst om det! Er det nødvendigt med forslag til signaturer i PLANDK2? Kan PLANDK2 og tilhørende system erstatte GRUS-Plan? Alt i alt var der en god debat om de to emner, så hvis det afspejler den generelle interesse, så må der komme mange kommentarer til de to høringer. De to oplæg Et nyt plansystem og PLANDK2, model for kommunale plandata kan læses i deres fulde længde på Model 1 baseret på lokale GIS- løsninger - bygger på at kommunerne indberetter data i gængse GIS- formater (som de fleste har etableret) Kommune, Lokale data Plansystem, Landsdækkende data Etablering og opdatering Indberetningshjemmeside Præsentation / Adgang Snitflade 1) Snitflade 2) Registerdata Kvalitetssikring Geografisk registrering Juridisk dokument Indtastning via internettet GIS- format PDF (XML) Register WMS / WFS Fælles server Fri (læse-) adgang for alle - fx, sagsbehandling i komm. - fx, den digitale byggesag OIS 3) Fælles portal (landsdækkende) - præsentation af planer - udtræk af plandata (GML) - link til PDF- filer - diverse services 4) Planforsyning til alle - fx, kommuner og amter - fx, amternes miljøportal - fx, ejendomsmæglere m.fl. Fri adgang til de juridiske Dokumenter (PDF- filer) 5) 1) Snitflade der kan oversætte kommunernes databaseoplysninger og GIS- registreringerne til XML og GML (samt validere oplysningerne). 2) Snitflade der kan lægge XML- og GML- filer ned i registret 3) OIS, Opslag i sammenhæng med andre ejendomsdata. Distribution af data via distributør- ordningen evt. bearbejdede og i sammenhæng andre ejendomsdata 4) forskellige søgemuligheder med videre 5) bør på sigt samordnes med arkivmyndighederne XML GML 8

9 Plandata fortsat Model 2 baseret på mange lokale tjenester - bygger på at kommunerne forpligtes til at udbyde data i WMS / WFS tjenester Kommune, Lokale data Plansystem, Landsdækkende data Etablering og opdatering Indberetningshjemmeside Præsentation / Adgang Registerdata Kvalitetssikring WMS / WFS Register Fri (læse-) adgang for alle - fx, sagsbehandling i komm. - fx, den digitale byggesag OIS 3) Geografisk registrering Juridisk dokument GML PDF (XML) Snitflade 1) WMS / WFS Cascading server Fælles server Fælles portal (landsdækkende) - præsentation af planer - udtræk af plandata (GML) - link til PDF- filer - diverse services 4) Planforsyning til alle - fx, kommuner og amter - fx, amternes miljøportal - fx, ejendomsmæglere m.fl. 1) Snitflade der kan lægge XML- og GML- filer ned i registret 2) OIS, Opslag i sammenhæng med andre ejendomsdata. Distribution af data via distributør- ordningen evt. bearbejdede og i sammenhæng andre ejendomsdata 3) forskellige søgemuligheder med videre 4) bør på sigt samordnes med arkivmyndighederne Standardiseringsmodellen - bygger på at al dataudveksling standardiseres efter i fælles vedtagne standarder Kommune, Lokale data Plansystem, Landsdækkende data Fri adgang til de juridiske Dokumenter (PDF- filer) 5) Etablering og opdatering Indberetningshjemmeside Præsentation / Adgang Snitflade 2) Registerdata Kvalitetssikring Geografisk registrering Juridisk dokument Snitflade 1) GML PDF (XML) Register WMS / WFS Fælles server Fri (læse-) adgang for alle - fx, sagsbehandling i komm. - fx, den digitale byggesag OIS 3) Fælles portal (landsdækkende) - præsentation af planer - udtræk af plandata (GML) - link til PDF- filer - diverse services 4) Planforsyning til alle - fx, kommuner og amter - fx, amternes miljøportal - fx, ejendomsmæglere m.fl. 1) Snitflade der kan oversætte kommunernes databaseoplysninger og GIS- registreringerne til XML og GML (samt validere oplysningerne). 2) Snitflade der kan lægge XML- og GML- filer ned i registret 3) OIS, Opslag i sammenhæng med andre ejendomsdata. Distribution af data via distributør- ordningen - evt. bearbejdede og i sammenhæng andre ejendomsdata 4) forskellige søgemuligheder med videre 5) bør på sigt samordnes med arkivmyndighederne Fri adgang til de juridiske Dokumenter (PDF- filer) 5) 9

10 Referat fra Generalforsamlingen 2004 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om selskabets aktiviteter. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende år til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af præsident - hvert andet år. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. - 3 bestyrelsesmedlemmer. - 2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant. - 1 statsautoriseret eller registreret revisor - 1 intern revisor - 1 intern revisorsuppleant. 10. Eventuelt. Deltagere: ca. 45 personer med ligelig fordeling mellem kvinder og mænd. Ad 1. Valg af dirigent og referenter Præsidenten Peter Normann åbnede generalforsamlingen og bød velkommen til selskabets 3. generalforsamling Michael Israelson blev foreslået og valgt som dirigent. Jens Gottlieb blev foreslået og valgt som referent. Peter Normann startede med at konstatere at selskabet endnu engang har haft et år med stor aktivitet, blandt andet var der stor bredde i emnerne for medlemsmøderne. Danske Kortdage er blevet en fast årlig tilbagevendende begivenhed, og næste gang afholdes disse i oktober Servicefællesskabet for Geodata inddrager Geoforum i diverse arbejdsgrupper, da Servicefællesskabet betragter Geoforum som en faglig kompetent, bredt forankret interesseorganisation i det danske samfund inden for geografisk information. Blandt andet har Servicefællesskabet kontaktet Geoforum for dialog i forbindelse med en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der skal fastlægge principperne for udbredelsen af Fælles Objekt Typer (FOT). Geoforum vil søge at afholde debatmøder blandt selskabets medlemmer, så disses holdninger og idéer vil kunne bruges som input til Servicefællesskabets arbejdsgruppe. Formålet er at skabe så stor en enighed som muligt blandt private og offentlige virksomheder og standardiseringsorganisationer om FOT problematikken. Præsidenten efterlyste flere indlæg fra medlemmerne i bladet Geoforum.dk. Sekretariatets medarbejder, Anette K. Andreasen, blev rost for sit arbejde med at kvalitetsløfte bladets lay-out. Inden næste punkt på dagsordnen tog præsidenten atter ordet. Denne gang for at udnævne to medlemmer til æresmedlemmer: Ole Brande-Lavridsen og Ole Jacobi. Ole Brande-Lavridsen, som var til stede, blev fremhævet for sin store arbejdsindsats for kort og geodata sektoren. Ole Brande-Lavridsen blev formand for DSFL i et år med lav medlemsaktivitet, men blot inden for det første år steg aktiviteten betydeligt, hvilket tilskrives Ole Brande-Lavridsens indsats. Ole Brande-Lavridsens påholdenhed kom også DSFLs økonomi til gode. Præsidenten, som selv er blevet undervist mange år tidligere af det nybagte æresmedlem, sluttede med at takke Ole Brande-Lavridsen for hans indsats og berigelse af os alle, og overrakte ham på Geoforums vegne en flot globus. Efter at have modtaget stående klapsalver fra forsamlingen, takkede Ole Brande-Lavridsen for udnævnelsen og fortalte kort om fagets og sin egen faglige udvikling; landmåleren har udviklet sig fra at være nærmest kunsthåndværker til at være tasteoperatør. Ole Jacobi, som desværre ikke kunne være til stede, blev fremhævet for sit lange liv i undervisning og forskning inden for kort, fotogrammetri og geodata. Desuden omtalte præsidenten Ole Jacobis indsats som præsident i DaiSI. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig. Ingen ønskede hemmelig afstemning, og ingen fuldmagter blev afleveret til dirigenten. Ad 2. Beretning om selskabets aktiviteter Præsidenten Peter Normann aflagde selskabets beretning. Den skriftlige beretning kan ses i geoforum.dk nr. 55, april 2004, samt på selskabets hjemmeside. Som supplement til den skriftlige beretning kan følgende nævnes: Afslutningsvis roste præsidenten sekretariatet for det gode arbejde i det forløbne år. Desuden var der roser til Kort & Matrikelstyrelsen, Servicefællesskabet, Kommunernes Landsforening og Amtsrådsforeningen for et godt samarbejde med selskabet. Tak var der også til udvalgene, arrangementsgrupperne og de mange øvrige frivillige for deres arbejdsindsats. Der var ingen kommentarer til beretningen, som derfor blev taget til efterretning. Geoforum vil, ved en senere lejlighed, overrække Ole Jacobi æresmedlemskabet ved en officiel ceremoni. Ad 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse Lars Brodersen fremlagde det på generalforsamlingen omdelte regnskabet for Regnskabet var godkendt af både interne og eksterne revisorer uden anmærkninger. Egenkapitalen var steget til godt 1,74 millioner kr., hovedparten anbragt i obligationer med stor sikkerhed og afkast 10

11 Referat fra Generalforsamlingen 2004 på 4% uden skat. 1,2 millioner kr. er afsat til brug for reserve for foreningens medarbejder forpligtigelse. Der har været et svagt fald i antallet af personlige medlemmer, derimod var antallet af kollektive medlemmer steget en smule. Vagn Laursen bemærkede at omkring 100 medlemmer havde valgt kollektivt medlemskab, frem for personligt medlemskab. Regnskabet blev godkendt uden kommentarer. deltage i organisationen EUROGI (European Umbrella Organisation for Geographic Information). Geoforum skal arbejde på en øget profilering og markedsføring af selskabet. Denne profilering skal ske overfor pressen. Markedsføringen skal blandt andet være med til at øge medlemstilgangen og gerne i samarbejde med faggrupper som benytter sig af GIS og geodata, eksempelvis inden for medicin og rumforskning. Staunskjær, Johnny Fredericia og Lars Brodersen på valg, lod sig genopstille og blev alle tre genvalgt, da der ikke var andre kandidater. Egon Dall stillede sit mandat til rådighed på grund af manglende tid til bestyrelsesarbejdet. Hans Skov-Pedersen, der er suppleant, indtræder på Egon Dalls plads i bestyrelsen. Som bestyrelsessuppleant var Else Marie Ulvsgaard på valg. Ad 4. Fremlæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende år til godkendelse Lars Brodersen fremlagde det på generalforsamlingen omdelte budget for Budgettet var en almindelig fremskrivning fra 2003, dog reduceres formuen med ca ,- kr. i indeværende år, på grund af udredningsprojekt og anskaffelse af Content Management System. Endvidere vil udgiften til forsendelse af tidsskriftet stige betydeligt som følge af regeringens afskaffelse af den statslige portostøtte til magasiner og tidsskrifter. Budgettet blev godkendt af generalforsamlingen. Præsidenten fremlagde foreningens arbejdsplan for det kommende år. Den skriftlige arbejdsplan kan ses i geoforum.dk nr. 55, april 2004, samt på selskabets hjemmeside. Som supplement til den skriftlige arbejdsplan kan følgende nævnes: Præsidenten opfordrede til deltagelse i de Danske Kortdage i Odense den oktober, Med hensyn til det nordiske samarbejde, så arbejder selskabet på at GI Norden får en bedre forankring i de nationale nordiske GIS organisationer. Desuden overvejer selskabet ligeledes om det får nok for pengene ved at Præsidenten fremhævede det udredningsarbejde som Geoforum vil gennemføre i løbet af Udredningsarbejdet vedrører de konsekvenser, som strukturreformen i den offentlige forvaltning vil få på geodataområdet. Udredningsarbejdet vil ske ved inddragelse af foreningens medlemmer, og skal munde ud i en blåstempling fra Servicefællesskabet for Geodata. Geoforums bestyrelsesmedlem Bente Neerup, Hjørring Kommune vil lede dette udredningsarbejde. Arbejdsplanen blev godkendt af generalforsamlingen. Ad 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår Lars Brodersen varslede en mulig ændring i kontingentstrukturen. Bestyrelsen foreslog uændret kontingentniveau for det kommende regnskabsår. Forslaget blev godkendt. Ad 6. Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag Ad 7. Valg af præsident hvert 2. år Præsidenten Peter Normann Hansen er ikke på valg i år. Ad 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter Som bestyrelsesmedlemmer var Mads Bestyrelsen foreslog følgende kandidat til bestyrelsessuppleant: - Tommy Mostrup, Teknisk Direktør i Ringkøbing Amt Begge kandidater blev valgt uden modkandidater. Ad 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant Deloitte & Touche blev foreslået og genvalgt som statsautoriseret revisor. Poul Frederiksen blev foreslået og valgt som intern revisor. Kirsten Elbo blev foreslået og valgt som revisorsuppleant. 10. Eventuelt Præsidenten takkede afgående bestyrelsesmedlem Egon Dall for hans indsats og ser frem til en stærk indsats fra amternes nye repræsentant. Præsidenten takkede endnu en gang alle aktive for deres støtte og opbakning om foreningen. Præsidenten takkede for veludført arbejde på generalforsamlingen og dirigenten erklærede dermed generalforsamlingen for afsluttet, og takkede for god ro og orden. Dirigent Michael Israelson Referent Jens Gottlieb 11

12 Indtryk fra Generalforsamlingen Peter Normann Hansen og dirigent Michael Israelson Geoforums kasserer Lars Brodersen fremlægger regnskabet Bente Neerup redegør for Geoforums udredningsprojekt. Jan Titiaan van Gilse:»Erfaringer fra dannelsen af Bornholms«regionskommune Præsident Peter Normann Hansen klar til at overrække beviset for det første Æresmedlemskab - se forsiden. Geoforums ambitioner for 2004 fik en flot opbakning af de fremmødte medlemmer. 12

13 Geoforums Generalforsamling 2004 Budget og regnskab Geoforum Danmark - forslag til budget generalforsamlingen Lars marts Resultat Forvent.resultat Budget Aktiviteter (pr ) (pr ) (pr ) Medlemskontingenter indtægter udgifter Konferencer indtægter udgifter Kurser indtægter udgifter Renter indtægter udgifter Tidsskrifter indtægter udgifter Bestyrelsen indtægter udgifter Medlemsaktiviteter og udvalg indtægter udgifter Internationale aktiviteter indtægter udgifter Diverse indtægter udredningsarb. strukturreform udgifter CMS-system udgifter Resultat (indtægter minus udgifter) samlede indtægter samlede udgifter Geoforum Kontingentforslag Danmark økonomisk status pr Lars marts 2004 pensionister, studerende 200 personlige små kollektive Resultat Forventet resultat Resultat Aktiviteter mellem kollektive (pr ) (pr ) (pr ) Medlemskontingenter store kollektive indtægter udgifter Konferencer indtægter udgifter Kurser indtægter udgifter Renter indtægter udgifter Tidsskrifter indtægter udgifter Bestyrelsen indtægter udgifter Medlemsaktiviteter og udvalg indtægter udgifter Internationale aktiviteter indtægter 0 Geoforum Danmark - 0økonomisk status udgifter Diverse indtægter Opgørelse pr. 0 Resultat (indtægter minus udgifter) udgifter Aktiver kontantbeholdning (BG-girokonto, aftale-indlån, obliga omsætning indtægter tilgodehavender udgifter i alt aktiver Passiver Geoforum Danmark - økonomisk status Skyldig A-skat, AM, ATP Lars marts Moms Opgørelse pr Skyldig lønsumsafgift Div skyldige omkostninger Aktiver kontantbeholdning Skyldige feriepenge (BG-girokonto, aftale-indlån, i alt obligationer) passiver tilgodehavender i alt aktiver Total (egenkapital) difference (stigning) Passiver Skyldig A-skat, AM, ATP Moms Skyldig lønsumsafgift Div skyldige omkostninger Skyldige feriepenge i alt passiver

14 GIS udvikling i Grønland For at styrke GIS udviklingen søger vi nye medarbejdere. Som medarbejder vil du vil komme til at indgå i vores GIS-team, hvor du vil blive inddraget i nogle meget spændende opgaver med implementering af GIS i Grønlands Hjemmestyre, samt videreudvikling af de grønlandske kommuners anvendelse af GIS. Vi forestiller os, at du er interesseret i en af nedenstående stillinger og har følgende kvalifikationer: GIS-udvikler - Erfaring med objekt orienteret programmering, gerne Delphi - Erfaring med et GIS-udviklingsværktøj, gerne MapBasic - Erfaring med databaseprogrammering - Kendskab til MapInfo en fordel WEBGIS-udvikler - Erfaring med WEB-programmering, gerne Perl - Erfaring med WEBGIS, gerne MapServer - Erfaring med databaseprogrammering, gerne MySQL - Kendskab til Apache en fordel GIS-konsulent - Erfaring med MapInfo - Erfaring med kundepleje - Undervisningserfaring - Kendskab til MapBasic en fordel Fælles for alle stillinger: Du kommer fra et lignende job, med et par års erfaring inden for GIS. Endvidere er du: - Struktureret i dit arbejde - Ansvars- og kvalitetsbevidst - I besiddelse af gode samarbejdsevner - Tålmodig - Åben og humoristisk indstillet. Vi kan tilbyde: Arbejde i et ungt team, hvor der ikke er langt fra beslutning til handling. Mulighed for at sætte dit eget præg på udviklingen. I sommermånederne kan du påregne en del rejseaktivitet, da du forventes at indgå i kortopmålingen der foregår i hele Grønland. Løn og ansættelse vil ske i.h.t. overenskomst mellem Grønlands Landstyre og relevant faglig organisation. Personalebolig anvises efter gældende regler. Der må forventes ventetid på permanent bolig, grundet den pressede boligsituation i Nuuk. Flytte- og rejseomkostninger betales for den ansatte, medrejsende ægtefælle og børn ved tiltrædelse samt ved fratrædelse efter mindst 3 års ansættelse. Lyder en af stillingerne interessant og ønsker du flere oplysninger er du velkommen til at kontakte projektchef Keld Hornbech Svendsen eller forundersøgelseschef Per Lyster Pedersen på telefon Vi glæder os til at modtage din ansøgning vedlagt CV på adressen ASIAQ, Postboks 1003, 3900 Nuuk eller via mail på adressen Ansøgningsfrist er: 18. juni 2004 ASIAQ arbejder over hele Grønland med en bred vifte af aktiviteter indenfor det fysiske ikke levende miljø. ASIAQ udfører opgaver indenfor følgende fagområder; kortlægning, landmåling, geografisk information, hydrologi, klimatologi, miljø, geoteknik. ASIAQ er en nettostyret virksomhed under Grønlands Hjemmestyre, og omsætningen i 2003 var ca. kr. 20 mio. heraf var de 70% finansieret via hjemmestyrebevilling til dækning af opgaver for centraladministrationen og kommunerne. 30% stammer for indtægtsdækkede, rekvirerede opgaver for private og offentlige virksomheder samt Fondsmidler. Der er p.t. ansat 30 medarbejdere. Kulturen i ASIAQ er præget af et højt fagligt engagement og en uformel og god omgangstone. ASIAQ har et visions- og værdigrundlag, der ligesom andre informationer kan læses på vores hjemmeside 14

15 Seminar om Standardisering af GI Referat af Vagn W. Laursen Den 5. maj 2004 afholdt Geoforum i samarbejde med Servicefællesskabet for Geodata og Kort & Matrikelstyrelsen et seminar om Standardisering af Geografisk Information. Seminaret tjente bl.a. til en rapportering af status for de to projekter, som Geoforum i øjeblikket gennemfører for Servicefællesskabet. Basisgeometri Der udarbejdes et forslag til en dansk udgave af basisgeometrien i et fremtidigt udvekslingsformat for geodata baseret på den internationale GML-standard fælles for en række forskellige korttyper, i første omgang kommunernes tekniske kort, topografiske kort og matrikelkort. Status blev forelagt af Lars Bodum og Søren Riff Alexandersen. WMS/WFS I forlængelse af WMS-rapporten som blev offentliggjort i marts 2003 udarbejdes en ny rapport, som dels fører den eksisterende rapport ajour dels indarbejder WFSservices. Status blev fremlagt af Bo Overgaard. Konklusionen på seminaret pegede på, at arbejdsgrupperne var på rette vej. Det forventes, at den endelige afrapportering foreligger 1. juli, hvor rapporterne vil blive afleveret til Servicefællesskabet og formentlig samtidig offentliggjort på vores hjemmeside. Seminaret indeholdt en række andre præsentationer. Alle disse kan ses på under service/præsentationer. WFS kogebog - OpenGIS GML i dansk version GML2v1.dk det, der virker i dag GML3v1.dk det samme, men i fremtiden GML3v2.dk for dem, der ikke kan nøjes med rette linier og som har tid til at vente Formålet med WFS-vejledning er at inspirere geodatabranchen til øget anvendelse af OGC specifikationer for web-baserede kort-services. Vejledningen vil med en introduktion af operationer og eksempler hjælpe nye services smertefrit i gang. Der fokuseres på de grundlæggende operationer, samt status over muligheden for integration af WFS på en række udbredte GIS-platforme. Status: Arbejdsgruppen har arbejdet siden sommeren Foreløbig rapport klar i dag. Rapport klar inden for en måned. Åben høring om specifikationen af Fælles ObjektTyper (FOT) Styregruppen for Servicefællesskabet for Geodata har nedsat en arbejdsgruppe til at præcisere indhold og specifikation af FOT. Arbejdsgruppen skal holde en kort åben høring om sit forslag til specifikationen af de valgte FOT inden afrapportering til Styregruppen. Arbejdsgruppen forventer at kunne begynde høringen omkring den 1. juni. Høringen vil kun foregå på hjemmesiden for Servicefællesskabet for Geodata på adressen: horing.htm Sluttidspunkt for at indgive høringssvar vil fremgå af hjemmesiden, men forventes at være den 21. juni. Da det er en åben høring, er alle velkomne til at give deres svar på hjemmesiden. Arbejdsgruppen har desuden udvalgt nogle obligatoriske høringsparter, som vil få en opfordring til at give høringssvar. Arbejdsgruppen forventer at offentliggøre alle besvarelser samt resultatet af høringen sammen med den endelige specifikation af FOT på førnævnte hjemmeside. Offentliggørelsen forventes at ske i august. Spørgsmål til høringen kan stilles til sekretær for arbejdsgruppen Dorthe Holme på tlf eller 15

16 Geoforum arrangementer Rapportering fra ISPRS kongressen KMS, Rentemestervej 8, 2400 København NV Tirsdag den 7. september 2004, kl Fra den 12. kuli til 23. juli afholder det Internationale Selskab for Fotogrammetri og Remote Sensing (ISPRS) sin 4. årlige kongres i Istanbul, Tyrkiet. Kongressen forventes at give et godt bud på, hvor den tekniske udvikling inden for fotogrammetri og Remote Sensing er lige for øjeblikket. En række danske papers er tilmeldt kongressen og vi vil forsøge at få de enkelte forfattere til at komme og give et kort abstrakt af deres paper samt et referat af det aktuelle stade på udviklingen. Tilmelding er ikke nødvendig. Mere end 70 abstracts er modtaget til Kortdage 2004 Tak for de mange abstracts vi har modtaget til Kortdage GIS for mennesket. Inden udgangen af juni måned vil indhold og indlæg blive gennemgået, således at alle accepterede indlæg er aftalt inden 1. juli Det kommende nummer af geoforum.dk, som udsendes ultimo august, vil tillige indeholde programmet for Kortdage Kortdagsgruppen

17 CMS står for Content management System af Vagn W. Laursen Geoforum har nu anskaffet et CMS. Det har længe stået på ønskesedlen at få et værktøj til at understøtte kommunikationen i de forskellige arbejdsgrupper og til det formål er indkøbt et CMS fra firmaet Dynamic Systems. Der blev afholdt afleveringsprøve her på sekretariatet den 6. maj og vi har nu overtaget systemet fra leverandøren. Derfor vil vi nu i sekretariatet gå i gang med at lære systemet at kende og med at bygge informationerne i systemet op fra grunden. For systemet indebærer også, at vi nu bliver i stand til i sekretariatet at vedligeholde hele hjemmesiden ved egen kraft. Vi hjemtager altså Web Master funktionen, som hidtil har været varetaget af Claes Nue som et fritidsjob. Vi er selvfølgelig kede af at skulle slutte dette samarbejde, som vi har været overordentlig godt tilfredse med, men det er naturlig konsekvens af indførelsen af CMS. Samtidig håber vi dog også på, at det i kritiske tilfælde kan betyde, at meddelelser kommer lidt hurtigere ud til medlemmerne. Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at sige Claes tak for det store arbejde, han har lagt i at holde hjemmesiden ved lige. Jeg er også meget glad for det tilsagn, Claes har givet, om at stå os bi indtil det nye system er kørende, for som mange ved om introduktion af nye systemer, kan der godt gå kuk i det. Her kommer vi så til planerne for implementering. Vi har sat os som mål, at systemet går i luften den 16. august Derved skulle systemet være klar når geoforum.dk og programmet for Kortdage 2004 udsendes i slutningen af august måned. Vi har nemlig også planer om at integrere i som vores hjemmeside også vil hedde i fremtiden. Begge adresser vil fortsat være fungerende, men systemteknisk vil de være et og samme system. De vigtigste elementer i CMS er - hjemmesiden og med bl.a. tilmelding - mødekalender med tilmelding hvor det kræves - diskussionsgrupper for alle arbejdsgrupper der ønsker det (det nye) Det vil også være nyt, at vi nu kan sætte adgangsbegrænsning på. Det er først og fremmest af hensyn til arbejdsgrupperne, som skal have lov til at arbejde i fred indtil endelige resultater foreligger. Der kan dog også blive tale om at lave et medlemsniveau, som vil kræve password før adgang tillades. Indtil videre vil vi nok anvende dette med stor tilbageholdenhed. Formålet med denne meddelelse er at forberede jer på at vi medio august får en ny hjemmeside. Vi håber selvfølgelig at det kun kan ses på det nye design og at alle startproblemer går vores dør forbi. Geoforum Danmark holder ferielukket i ugerne 28, 29, 30 og 31 og vi benytter samtidig lejligheden til at ønske alle vore medlemmer en god sommer. 17

18 Kongresser og møder DATO TITEL og STED juni The 10th edition of the EC GI & GIS Workshop entitled ESDI: The State of the Art will take place in Warszawa, Polen juli ISPRS XXth Congress:»Geo-Imagery Bridging Continents«, Istanbul, Tyrkiet august The 30th Congress of the International Geographical Union, IGC-UK 2004, Glasgow, UK (Abstract deadline 31. Januar 2004), september COWI GIS konference, Odense Congress Center oktober Nordisk GIS konference 2004, Sverige november Modern Technologies, Education and Professional practice in Geodesy and related fields, Sofia, Bulgaria. Information og invitation kan downloades på november ESRI Europæisk Brugerkonference, København juli International Cartographic Conference»Mapping approaches into a changing world«, A Coruña, Spanien, se side 16 For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se:http://www.isprs.org/calendar.html Bliv automatisk orienteret om møder og arrangementer i Geoforums Mødekalender Log ind på og notér din adresse på: for Øst arrangementer for Vest arrangementer. Du finder tilmeldings-link på under service/huskeservice. Du vil altid kunne framelde dig listen igen. 18

19 Geoforum Mødekalender DATO STED TITEL Tirsdag 1. juni Odense Rundbordskonference, FOT Fælles Objekt Typer Fyns Amt, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ, kl Tilmelding: Senest fredag den 28. maj. Se bagsiden Fællesarrangement for Øst og Vest Tirsdag 7. september København Medlemsmøde, arrangementsgruppe Øst. Rapportering af ISPRS konference. Se side 16. Torsdag 23. september 3D by- og landskabsmodeller. Heldagsseminar. Yderligere information følger. Tirsdag 5. oktober København Medlemsmøde, arrangementsgruppe Øst. Yderligere information følger oktober Odense Danske Kortdage 2004 Tirsdag 9. november København Medlemsmøde, arrangementsgruppe Øst. Yderligere information følger. Tirsdag 7. december København Medlemsmøde, arrangementsgruppe Øst. Yderligere information følger. Møder i København afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Kort & Matrikelstyrelsen Demorum A/B i stuen Rentemestervej København NV Møder i Vest afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej Viborg 19

20 Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg B Rundbordskonference, tirsdag d. 1. juni kl Vi har ved nogle af vore hidtidige seminarer, specielt seminaret Basisdata, FOT og INSPIRE, fået kraftige opfordringer til at skabe et forum for debat omkring det statsligt-kommunale kortsamarbejde, i fagsproget FOT-samarbejdet. De praktiske forsøg er her i foråret blevet afrapporteret og resultaterne er nu under behandling for at parterne kan finde ud af, om der er basis for at gå videre i nogle mere omfattende samarbejder. Således har Grundkortudvalget (GRUK) givet depechen videre til Servicefællesskabet for Geodata. På SFG s hjemmeside kan læses: Styregruppen tiltræder en udtalelse om at Servicefællesskabet vil arbejde for at gennemføre en sammenhængende teknisk og topografisk kortlægning i Danmark efter de principper, der er indstillet af Grundkortudvalget. Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal præcisere indhold og specifikation af FOT. Philip Hartmann, der er teknisk direktør i Brøndby Kommune bliver formand for arbejdsgruppen, og den får desuden en bred kommunal repræsentation. Se for yderligere oplysninger. Geoforum vil gerne tage handsken op, og indbyder derfor til en rundbordskonference, som afholdes på Fyn den 1. juni i et samarbejde mellem Arrangementsgrupperne Vest og Øst. Dette er et udtryk for, at det skønnes vigtigt, at tage en fælles debat om dette emne, så der skabes en mulighed for at få alle synspunkter frem på én gang. Rundbordskonferencen vil fokusere på de fagpolitiske aspekter herunder konsekvenserne for digital forvaltning. De mere tekniske aspekter forventes behandlet i FOT-arbejdsgruppen. Du indbydes derfor til Rundbordskonference om FOT Tid: Sted: Tirsdag den 1. juni kl Fyns Amt, Ørbækvej 100, 5220 Odense SØ Mødet holdes i amtets kantine Tilmelding: Senest fredag den 28. maj på Deltagelse er gratis for medlemmer. Program: Korte indlæg fra følgende deltagere i rundbordsdiskussionen: Philip Hartmann, Brøndby kommune, Formand for Arbejdsgruppen til endelig fastlæggelse af FOT for etablering Jesper Jarmbæk/KMS Jørgen Marstrand, Herning kommune, KtC Vagn Hyldgaard, FULS/NGMN Jens Hallund, Geodata Danmark Flemming Christensen, Silkeborg kommune Orientering fra amterne Laurids Rolighed Larsen, Scankort A/S, Geoforums repræsentant i FOT arbejdsgruppen Peter Normann Hansen, BlomInfo, Geoforum Danmark (ordstyrer) Indlægsholderne får max. 10 min. hver i en indledende runde. Pause 15 min Debat med alle deltagerne i salen Opsummering ved Peter Normann Hansen og Vagn W. Laursen OBS! Tilmelding: Senest fredag den 28. maj på 20

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU!

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU! 64 Marts 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Du kan få indflydelse på udviklingen i både Danmark og i Europa. Grib chancen NU! Se leder side 3 Du har virkelig chancen for at komme vidt

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information August 2004 57 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne!

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2007 Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 82 Marts 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Bestyrelsens kandidat til præsidentposten Lederen side 3 Sidste nyt om de kommen de Kortdage side 4 Indkaldelse til Generalforsamling Demokratisering

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4

geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4 101 februar 2009 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4 Anmeldelse af white paper side 8 Ny redegørelse fra KMS side 11 GPS

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 84 Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident geoforum.dk mødestedet for geografisk information De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 Invitation til afskedsreception for Peter Normann Hansen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse 97 oktober 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse fra fly- og satellit billeder se side 8 Fremtidige perspektiver

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Februar 2004 53 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kan GINIE føre til SDI? Se lederen side 3 Kort og Kultur - hænger uløseligt sammen Se side 4 Kortdage 2004 - Call for Papers Møde i Nationalkomiteen

Læs mere

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004 November 2004 60 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Infrastrukturen for Stedbestemt Information er den på plads? Teknisk måske men hvad med organisation og økonomi? Se lederen side 3 Ortofoto

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information april 2009 Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information april 2009 Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3 103 april 2009 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3 Generalforsamling i Geoforum side 4 3D-bymodel for Geneve side 6 Om domænebestyrelser

Læs mere

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart

Årsberetning. Sammenslutningen af Lokalarkiver. 62. ordinære generalforsamling. lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30. Quality Hotel Park Middelfart SLA Sammenslutningen af Lokalarkiver Årsberetning Sammenslutningen af Lokalarkiver 62. ordinære generalforsamling lørdag den 8. oktober 2011 kl. 15:30 Quality Hotel Park Middelfart Landsbyen Åby Fotograf:

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information September 2004 58 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kommer Connie til Kort eller... trækker hun måske alligevel det længste strå. Vi byder i hvert fald vores nye minister velkommen i geodataverdenen

Læs mere

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart

Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015. Onsdag den 11. marts kl. 18.00. Comwell Middelfart Maskinmestrenes Forenings 143. ordinære generalforsamling 2015 Onsdag den 11. marts kl. 18.00 Comwell Middelfart Dagsorden: 1. Valg af dirigent og sekretær 2. Beretning for året 2014 3. Det reviderede

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Februar 2006

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Februar 2006 73 Februar 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Der er et klart behov for at vi forholder os mere direkte til fødekæden fra forskning via uddannelse til erhvervslivet Se Lederen side

Læs mere

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift,

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, 30 TEKNIK & MILJØ I DIGITAL FORVALTNING Digital fremdrift! Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, men de mange digitale fagsystemer som kommunerne bruger på teknik- og miljøområdet giver store

Læs mere

Orientering Juni 2005

Orientering Juni 2005 Orientering Juni 2005 Generel information og Referat af generalforsamlingen Mandag den 25. april 2005 Denne udgave af Orientering fra Eriksminde Fællesantenneforening udsendes til alle husstande i Eriksmindekvarteret.

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

GIS-Strategiplan 2008

GIS-Strategiplan 2008 Rapport Version 1.06 GIS-Strategiplan 2008 Udarbejdet af GIS-funktionen, Administration, Teknisk Forvaltning: Anja Jerow (akj53) og Erling Kristensen (ekr53) I samarbejde med COWI a/s: Minna Vadskjær (mvd)

Læs mere

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15.

Nyhedsbrev. 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber. Maj 2014 nr. 3 15. Nyhedsbrev Maj 2014 nr. 3 15. årgang 4-5 Målet er 1000 medlemmer 7 Ny lejelov på vej? 11 Anmeldelser af til- og fraflytninger til Elselskaber UDLEJERFORENINGEN AARHUS - VI VARETAGER DINE INTERESSER Du

Læs mere

Digital bevaring status & viden 2013

Digital bevaring status & viden 2013 Digital bevaring status & viden 2013 Indledning Statens Arkiver har til opgave at sikre bevaringen af arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation af forhold af væsentlig administrativ

Læs mere

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015

Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 Referat fra den 35. ordinære generalforsamling i Danske Torpare den 7. marts 2015 VELKOMST Formand Bjørn Nielsen bød velkommen til Danske Torpares 35. ordinære generalforsamling på Park Inn i Kastrup.

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 98 november 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 Reportage og billeder fra Kortdage 2008 side 4, 7 og 8 Et liv med GIS ved Skov & Landskab side

Læs mere

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri

bips nyt 1 / 2007 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman byggeri byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde 3 4 bips årsrapport 2006 3 4 Indtryk fra BIM praksis i Finland 3 4 3D arbejdsmetode til lufthavne i Oman bips nyt 1 / 2007 bips 1 / 2007 1 Ny fokus

Læs mere

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille.

GIS Handlingsplan. April 2007. Skoven. Sigerslevvester Kvinderup. Græse. Jægerspris. Slangerup. Frederikssund. Sundbylille. 1 Kulhuse e Skoven Sigerslevvester Kvinderup Jægerspris Græse e Hørup Slangerup Over r Dråby Strand Frederikssund Sundbylille Gerlev Strandpark Jørlunde Kyndby Huse e Dalby Huse e Lyngerup Tørslev Hage

Læs mere

2013: FREMTIDENS KIRKE

2013: FREMTIDENS KIRKE ÅRS RAP PORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 INDHOLD Folkekirken under lup Vi er med når folkekirkens overordnede økonomi og struktur diskuteres. 2013: FREMTIDENS KIRKE...side 4 Debat Vi har sat dagsordener og

Læs mere

NR.4/10. December. Målebladet NR4/10 1

NR.4/10. December. Målebladet NR4/10 1 NR.4/10 December Målebladet NR4/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30

Læs mere