PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PEFC seminar. viste vejen frem. Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche"

Transkript

1 PEFC seminar viste vejen frem Af Tanja Olsen, PEFC Danmark og Jakob Rygg Klaumann, Dansk Træforening Formålet med seminaret var at fortælle den danske træbranche om produktion og handel med træprodukter der er certificeret efter PEFC. PEFC giver mulighed for markedsfordele. Træbranchen efterlyser gensidig anerkendelse mellem PEFC og FSC. Der var 70 fra den danske træbranche som var mødt frem for at høre om PEFC-mærket. Mere end 70 interesserede fra det danske træerhverv var mødt frem til et seminar med overskriften Sådan får du fordel af PEFC-mærket den 9. november. Seminaret var arrangeret af PEFC Danmark, i samarbejde med de øvrige nordiske PEFC organisationer og PEFC Council. Formålet med seminaret var at promovere PEFC mærket og øge kendskabet til PEFC s struktur. Desuden ville man forklare hvorfor virksomheder der handler med eller bearbejder træ bør have en sporbarhedscertificering en Chain of Custody (CoC) certificering. Repræsentanter for en række danske og internationale virksomheder der har ladet sig PEFC-certificere fortalte (åbent) om deres erfaringer med PEFC mærket. Af indlæggene og den efterfølgende debat fremgik det at PEFC, på trods af sin størrelse og stadige vækst, fortsat har behov for at promovere PEFC mærket. Det gælder ikke kun over for træindustrien men også over for detailhandlen og slutbrugeren. PEFC er en global ordning Første indlæg var fra Ben Gunneberg som er generalsekretær i PEFC Council, det overordnede organ for alle PEFC ordninger. Han understregede at PEFC ikke længere kun er en europæisk ordning, idet der er over 27 medlemslande fordelt over hele verden. Heraf har 16 lande godkendte ordninger, og 6 lande er ved at gennemgå godkendelsesprocessen. Der er allerede certificeret over 52 mio. hektar skov, og flere end 1600 virksomheder har et CoC-certifikat. Disse tal gør PEFC til verdens største certificeringsordning for bæredygtig skovdrift. Inden udgangen af 2005 forventes det PEFC-certificerede areal at nå op over 100 mio. hektar. Ben Gunneberg fremhævede specielt at PEFC s ordning er baseret på internationalt anerkendte processer til akkreditering og certificering (ISOsystemet). Denne egenskab gør, at det udover at sikre troværdigheden også er nemmere at passe en CoC certificering ind i allerede etablerede systemer til kvalitets- eller miljøstyring. Træets miljøfordele Træ er en fornybar ressource, og træ er rent miljømæssigt langt at foretrække frem for andre produkter som stål, beton og aluminium. Det var et af de centrale budskaber fra Oliver Scholz som er communication manager i PEFC Council. Dér hvor træet har sine svagheder er især ved indkøb af råvaren, fordi der kan være usikkerhed om træets oprindelse. Med en CoC-certificering kan man imidlertid dokumentere at det træ der anvendes både er lovligt og bæredygtigt produceret. Med en CoC forpligter virksomheden sig samtidig til at sikre, at den del af råtræet der ikke er certificeret ikke kommer fra kontroversielle kilder (fx at det ikke er illegalt fældet). Virksomheder kan derfor styrke deres miljøprofil med en CoC-certificering. PEFC giver markedsfordele På seminaret redegjorde flere virksomheder for deres erfaring med PEFC certificering. Finske UPM-Kymmene Wood og svenske Rörvik Timber fortalte om årsagerne til at de fik en PEFC CoCcertificering. Det betyder bl.a. at de kan få en markedsfordel når virksomheden kan bevise at det træ de køber er bæredygtigt og lovligt produceret. Stadigt flere lande udvikler offentlige indkøbspolitikker hvor der stilles 510 SKOVEN

2 Generalsekretæren for PEFC Council, Ben Gunneberg. Hvis råtræet har fået PEFC mærke på i skoven kan det spores hele vejen gennem trækæden til det færdige produkt. krav om at træet skal være lovligt og helst også bæredygtigt produceret (i Danmark findes p.t. en vejledning om indkøb af tropisk træ, red.). Med en CoC-certificering står virksomheder bedre rustet til at imødekomme fremtidens dokumentationskrav. Efterspørgsel efter certificeret træ? Daniel Claesson fra Rörvik Timber AB fortalte om valg af certificeringsordning. Han lagde her vægt på at PEFC ordningens regler er enkle at håndtere, at der er substans bag systemet og ikke mindst at der er en reel mulighed for at skaffe certificeret træ. Daniel Claesson mindede om at spørgsmålet om certificering endnu kun er i opstartsfasen. Rörvik Timber møder dog allerede nu krav om certificerede materialer fra importører i UK og i Holland. Ole Ambrosius fra Vest-Wood sagde at PEFC er ikke noget han støder på i hverdagen. Han mente at der er et stort behov for at promovere PEFC over for detailhandlen og slutbrugerne. (Vest-Wood A/S er en af Danmarks store træindustrier, som producerer døre. Omsætningen var i ,0 mia. kr, og overskuddet var 219 mio. kr). Ole Ambrosius oplever i øjeblikket kun efterspørgsel efter FSC-certificeret træ hos kunder i Tyskland. I langt de fleste tilfælde kan man tilfredsstille kunderne ved at forklare at man arbejder på en løsning. For tiden er Vest-Wood FSC certificeret på tre af deres fabrikker. De har endnu ikke solgt en dør med FSC mærke fordi markedet ikke har efterspurgt det. Han var dog ikke i tvivl om at efterspørgslen efter certificerede produkter vil vokse fremover. (FSC er den anden store ordning til certificering, som er startet på initiativ af miljøorganisationerne, red.). Gensidig anerkendelse efterlyses For Ole Ambrosius er kombinationen af bogstaver ikke vigtig. Det er vigtigere at der blot findes ét system, således at virksomheden ikke skal håndtere flere forskellige sporingssystemer samtidig. For Kyösti Heikkonen fra UPM- Kymmene er det vigtigt ud over at kunne bevise træets oprindelse at kunne dokumentere at virksomheden har styr på træflowet samt vise at de støtter en bæredygtig drift af skovene. UPM-Kymmene ønsker fortsat at øge andelen af certificeret træ i deres produktion. De er involveret i flere forskellige certificeringssystemer for at fremme en gensidig anerkendelse mellem ordningerne. Også for dem er det vanskeligt at rapportere det virkelige flow af certificeret materiale, når de skal håndtere flere sporingssystemer. PEFC s nye internationale CoC standard kan måske være et skridt i den rigtige retning. Hvorfor er det så svært? Fra salen var der også undren over hvorfor gensidig anerkendelse kan være så svær. Ben Gunneberg svarede at der er tre måder at anskue gensidig anerkendelse på: 1) For dem der ønsker gensidig anerkendelse er PEFC vejen frem. Boks 1: PEFC s nye internationale CoC standard PEFC s nye internationale Chain of custody standard skulle gøre det lettere for virksomhederne at opnå et CoC certifikat der kan give adgang til at bruge PEFC-mærket. Lettere skal ikke forstås således at der er slækket på kravene. Standarden er blevet lettere at anvende i praksis, og der er lagt et stort arbejde i at koble den sammen med ISO 9001 og systemerne. Samtidig er der lavet generelle regler for gruppecertificering af mindre virksomheder og certificering af Multi sites. Standarden er renset for al politik og behandler udelukkende de krav der stilles til sporing af træet i en virksomhed. Den nye standard kan anvendes af alle certificeringsordninger der ønsker at bruge den. Standarden kan downloades på SKOVEN

3 PEFC er netop en paraply for gensidig anerkendelse af nationale certificeringsordninger. Indtil videre har 27 lande valgt at bakke op om PEFC, og 16 lande har allerede fået godkendt deres ordninger. 2) Spørgsmålet er om gensidig anerkendelse overhovedet er nødvendigt. Virksomheder der har indkøbspolitikker for træprodukter behøver ikke gensidig anerkendelse. Den bedste måde at undgå at skulle vælge mellem ordninger er, at vurdere begge og acceptere træ fra begge hvis de opfylder virksomhedens krav. 3) Hvis gensidig anerkendelse handler om ægteskab mellem PEFC og FSC skal man huske at det kræver to til at danse tango. I øjeblikket ønsker FSC ikke at diskutere gensidig anerkendelse. Hvis de skal diskutere det, skal der først træffes en beslutning på deres generalforsamling som kun finder sted hvert 3. år. FSC havde generalforsamling i år, og derfor vil der gå mindst 3 år før der er mulighed for at diskutere gensidig anerkendelse. PEFC har ikke et sådant krav. I mellemtiden vil PEFC forsætte sit arbejde med gensidig anerkendelse med de ordninger der ønsker det. PEFC fortsætter markedsføringen Seminaret var det første af sin slags. Tanken er at de svenske, finske og norske PEFC organisationer sammen med repræsentanter for træindustrien skal fortsætte med denne type arrangementer i andre udvalgte europæiske lande. Boks 2: PEFC certificeringer i Danmark Det har siden 2002 været muligt at blive PEFC certificeret i Danmark. 35 skovejendomme med i alt ha skov har indtil nu valgt at lade sig certificere efter PEFC s retningslinier. 4 virksomheder har opnået en CoC-certificering. Se de opdaterede lister over certificerede ejendomme og virksomheder på Allan Jensen fra UPM-Kymmene Wood fik på seminaret overrakt deres CoC-certifikat af Viggo Munck, BVQI. Det er det fjerde PEFC CoC certifikat der udstedes i Danmark. Nyt fra PEFC Council 3 nye ordninger godkendt under PEFC På PEFC s årlige generalforsamling fik Italien, Australien og Chile alle tre deres certificeringsordninger godkendt under PEFC paraplyen og kan nu bruge PEFC s logo. I alt har 16 lande nu godkendte ordninger. Yderligere 6 lande har ordninger der i øjeblikket gennemgår PEFC s godkendelsesproces. Ny International standard for chain of custody certificering. På generalforsamlingen blev også PEFC s nye internationale Chain of custody standard godkendt. Standarden er renset for al politik og behandler udelukkende de krav der stilles til sporing af træet i en virksomhed. Den er koblet tæt sammen med ISO 9001 og systemerne og gør det derved lettere at anvende den sammen med disse. Samtidig er der lavet generelle regler for gruppecertificering af mindre virksomheder og certificering af Multi sites. Nye medlemmer Rusland blev på generalforsamlingen optaget som nyt medlem af PEFC, der nu i alt tæller 27 lande verden over. Også Gabon (Centralafrika) og Slovenien har søgt om medlemskab af PEFC og forventes optaget inden for de kommende måneder. Samlet areal Der er nu certificeret 52,7 mio. ha skov under PEFC. Der er udstedt 1786 Chain-of-custody certifikater, og der er som kan anvende et PEFC logo. Se mere nyt på S. L. SKOV & PARKENTREPRISE Nu med 50 % større kapacitet, tilbyder vi: Billigere bilforsikring Knusning af alle former for træer, store som små m. AHWI FM PROFI Rodfræsning ned til 20 cm s dybde m. AHWI RF 1800 Store stød klares m. AHWI stubfræser SF1000 SL Svend Larsen: / Kører overalt på de østlige øer SL GF - Dansk Skovbrug Torvet Sakskøbing Tlf SKOVEN

4 Et mindre antal private skovejendomme i Danmark er PEFC certificeret. Men om nogle år vil alle danske statsskove måske kunne sælge certificeret træ certificeret efter såvel PEFC som FSC. De danske statsskove skal nu certificeres To statsskovdistrikter skal nu certificeres efter såvel PEFC som FSC. På sigt er det tanken at alle statsskove skal certificeres. Miljøministeren besluttede 12. november, at statsskovene skal certificeres. Hun har derfor bedt Skov- og Naturstyrelsen om at søge certificering i første omgang for Fussingø statsskovdistrikt ved Randers og Kronborg statsskovdistrikt i Nordsjælland. De to distrikter dækker i alt hektar inkl. naturarealer, eller godt 6% af alle statsskove. Certificeringen af de to distrikter skove vil give grundlag for arbejdet i resten af statsskovene. Skov- og Naturstyrelsen oplyser at certificeringen vil betyde, at trækunderne og forbrugerne kan få en klar dokumentation for, hvordan træet er produceret. Certificeringen vil på begge distrikter ske efter to systemer: PEFC som har færdigudviklede standarder i Danmark og FSC, som endnu afventer endelig godkendelse af danske standarder fra FSC International. Kilde: SKOVEN

5 Kommentar fra PEFC Samme dag ministerens beslutning blev offentliggjort udsendte formanden for PEFC Danmark, skovrider Niels Peter Dalsgård Jensen, en kommentar. Han hilser regeringens beslutning velkommen og glæder sig til at få prøvet de to ordninger af mod hinanden i praksis: Jeg ser specielt frem til at se om den øgede miljøgevinst, som de grønne hævder der er ved FSC i forhold til PEFC, kan erkendes, og i givet fald om den står mål med de ekstra omkostninger der vil være. Kilde: Kommentar fra Skovforeningen Skovforeningen sendte d. 24. november et brev til miljøminister Connie Hedegaard med en kommentar til ministerens beslutning: Skovforeningen er orienteret om din beslutning om at lade statsskovene certificere. I den sammenhæng er Skovforeningen glad for at du har valgt ikke at diskriminere mellem de to certificeringsordninger PEFC og FSC, men i første omgang ladet to distrikter certificere efter begge ordninger. Dette vil på længere sigt fremme muligheden for Skovforeningens ønske om en gensidig anerkendelse mellem de to certificeringsordninger. Skovforeningen går ud fra at beslutningen om certificering af statsskovene er truffet på baggrund af et politisk mål om at kunne dokumentere en bæredygtig drift af statsskovene og således ikke er truffet ud fra markedsmæssige hensyn. Skovbruget har gennem de seneste år kunnet dokumentere en stadigt mere elendig økonomi, og en certificering er derfor umulig for mange private skovejere på nuværende tidspunkt. Samtidig oplever erhvervet stadigt større afsætningsvanskeligheder både på det indenlandske marked og på eksportmarkedet. Skovforeningen beder dig derfor om ikke at bruge certificeringen af statsskovbruget til at opnå en markedsmæssig fordel i forhold til de private skove. Kommentar fra Nepenthes Nepenthes hilser miljøministerens beslutning velkommen. De foreslår, at private skovejere også skal have mulighed for at få tilskud fra staten til at blive FSC-certificeret, hvis de ønsker det. Det er yderst positivt, at Danmark endelig følger trop med lande som Sverige, Tyskland, Polen og Letland, siger Nepenthes formand, Mikkel Hooge Holck. I disse lande har statsskovene længe været FSC-certificerede, og har således levet op til kravene om bæredygtig skovforvaltning. Men vi savner en tidsplan for, hvornår resten af de danske statsskove skal opnå deres FSC-certificering. Vi kan ikke forstå, hvorfor det kun skal være statsskovene, der får mulighed for at certificere sig. Størstedelen af Danmarks skove er privatejede, og Nepenthes forslår derfor, at staten yder tilskud til certificeringen hos private skovejere, der ønsker at lade sig FSC-certificere. I Danmark har Miljøministeriet siden sommeren 2003 opfordret offentlige indkøbere til at efterspørge og købe FSC-certificeret træ, fordi FSC er en garant for lovlig og bæredygtig skovdrift. *) Samtidig har ikke en eneste af de offentlige danske skove efterlevet de samme krav og været FSC-certificeret. Set i lyset af de krav vi stiller til udviklingslandene på dette område, er det naturligt, at Danmarks statsskove FSC-certificeres hurtigst muligt. Nu kan Danmark snart melde sig under fanerne blandt de lande, der går forrest og viser vejen på dette område, fortsætter Mikkel Hooge Holck. Det er meget glædeligt, at den danske statsskov langt om længe begynder at fokusere på danskernes rekreative behov i stedet for på en underskudsgivende tømmerproduktion, som det har været tilfældet i de sidste par århundreder, slutter Mikkel Hooge Holck. Kilde:Pressemeddelelse fra Nepenthes *) Nepenthes tænker her formentlig på hæftet Tropisk træ - miljøvejledning 2003 der som navnet antyder er en vejledning omkring det offentliges indkøb af tropisk træ. Der er udgivet en vejledning og en baggrundsrapport. Det trykte hæfte kan bestilles hos Frontlinien, Rentemestervej 8, 2400 København NV, tlf , En elektronisk udgave kan hentes på /tropisk_trae Red. anm. Planter til foråret: Læg planen med din PLANTEMÆGLER Brdr. Svanebjerg Speciale i oprensning af skov- og markgrøfter Renholdelse og stabklipning af juletræer Desuden udfører vi juletræsnetning, rabat-klipning m.m. Leestrup 4733 Tappernøje tlf fax Forhandling af anlægsrør til overkørsler SKOVEN

6 Hele det private skovbrug står nu bag PEFC Skovdyrkerforeningernes forretningsudvalg indstillede d. 1. december, at også De Danske Skovdyrkerforeninger bringer sig i en situation, hvor man kan tilbyde både mindre og større skovejere en certificering af deres skovdrift. Det vil ske ved anvendelse af de private skovejeres certificeringsordning i Europa, PEFC. Skovdyrkerforeningerne er involveret i driften af skove i Danmark. Certificering er skovejerens måde at dokumentere overfor omverdenen, at skovdriften lever op til samfundets krav. PEFC-certificeringen bygger på nogle retningslinier for bæredygtig skovdrift, som er formuleret i enighed mellem skovejernes organisationer, de grønne interesseorganisationer og Skov- og Naturstyrelsen. Disse retningslinier bygger bl.a. på en mere naturnær skovdrift med flere blandede bevoksninger, en større anvendelse af løvtræ, og en stadig mindre anvendelse af gødning og sprøjtemidler. Sekretariatsleder Per Hilbert fra De Danske Skovdyrkerforeninger understreger dog, at det også i fremtiden er frivilligt for den enkelte ejer, om han vil følge disse retningslinier, og om han ønsker at kunne vise en dokumentation for, at skovdriften er bæredygtig. Det er skovdyrkernes erfaring, at interessen hidtil ikke har været stor. Forbrugerne og dermed savværkerne har ikke været villige til at betale en merpris for certificeret træ. Skovejeren har derfor ikke kunnet få dækning for sine omkostninger til en certificering. Der er dog udsigt til, at EU s landdistriktsprogram er på vej med en ordning, der støtter en registrering af naturværdierne i skovene, såkaldt grønne driftsplaner. Men den faktor, som nu sætter gang i den private certificering, er miljøministerens beslutning om at starte en prøvecertificering af statens skove. Hvis statens skove bliver certificeret, kan dette ændre markedet for træ i en retning, så det kan blive vanskeligere for de private skovejere at komme af med ikke-certificeret træ. Den situation vil Skovdyrkerforeningerne gerne medvirke til at undgå. Hedeselskabet og skovdyrkerforeningerne tilbyder skovejerne PEFC certificering. Skovcertificering i Hedeselskabet Miljøministerens beslutning om, at statsskovene skal certificeres, får nu Hedeselskabet Skov og Landskab A/S til at lade sig certificere som paraplyorganisation i PEFC, de private skovejeres certificeringsordning i Europa. - Beslutningen om at certificere statsskovene medfører en grundlæggende ændring af markedsforholdene. Statsskovenes markante position på det danske råtræmarked kan betyde, at certificering på sigt bliver et krav for, at de danske skovejere kan afsætte deres træ, fastlår administrerende direktør Carsten With Thygesen, Hedeselskabet Skov og Landskab A/S. Hedeselskabets råtræafdeling der handler med råtræ på internationalt plan har hidtil vurderet, at der ikke har været problemer med at afsætte ucertificeret træ fra Danmark. Certificeret træ indbringer for tiden ikke skovejerne en merpris, men medfører tværtimod yderligere omkostninger i et i forvejen trængt skovbrug. Derfor har selskabet hidtil forholdt sig afventende i forhold til certificering. Selskabet har dog opretholdt et beredskab til at kunne gennemføre certificeringen relativt hurtigt. Dette beredskab aktiveres nu med certificeringen af Hedeselskabet Skov og Landskab som paraplyorganisation i PEFC-ordningen. Dermed kan mindre skove, der ikke har ressourcer til selv at gennemføre certificeringen, komme med i en gruppecertificering. Det betyder at Hedeselskabet Skov og Landskab står med ansvaret for, at skovene lever op til kravene i certificeringsordningen. PEFC (Pan-European Forest Certification) bygger på en række internationale og danske principper for bæredygtig skovdrift. PEFC omfatter blandt andet fremme af naturnær skovdrift og hjemmehørende arter, øget variation i skovene, beskyttelse af sjældne planter, reduktion af brugen af pesticider og en nedbringelse af renafdrifter. Ud fra en vurdering af kundeporteføljen i Hedeselskabet Skov og Landskab betyder selskabets certificering et potentiale på ha PEFCcertificeret privatejet skov i Danmark. Kilde:Pressemeddelelse fra Hedeselskabet Pressemeddelse fra De danske Skovdyrkerforeninger SKOVEN

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav

Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Gå-hjem-møde om FSC -certificering og EU-tømmerlovens Due Diligence -krav Dagens program 13.00-13.15: Kaffe og registrering 13.15-13.25: Velkomst ved 13.25-13.45: Introduktion til og FSC-ordningen 13.45-14:05:

Læs mere

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere.

FSC er den eneste globale træmærkningsordning, som sikrer, at der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. FSC GØR EN FORSKEL Overalt i verden er ulovlig tømmerhugst og overudnyttelse af skovene et problem, der truer med at udrydde skovens dyr og planter. FSC gør noget ved problemerne. FSC er den eneste globale

Læs mere

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR

FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC markedets stærkeste værktøj til EUTR FSC-certificering som redskab til at opfylde EU-tømmerforordningens Due Diligence -krav Morten Husted Brodde, Rådgivning og kommunikation Non-profit-organisation,

Læs mere

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN

BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN BÆREDYGTIGT TRÆ I DANMARK OG VERDEN En introduktion til FSC-certificeret træ HVORFOR FSC? FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation October 9, 2008 1 WWF VURDERER: 50% af alt træ fra congo

Læs mere

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN

OMTANKE FOR MILJØET. med døre fra JELD-WEN OMTANKE FOR MILJØET med døre fra JELD-WEN Menneske & natur "I dag er vi ansvarlige for i morgen" Jens Bach Mortensen, CEO JELD-WEN Europe Omhu for det vigtigste Vores liv: Vores nærmeste, vores hjem og

Læs mere

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri

Bæredygtigt træ i den. danske byggebranche. og offentlige indkøb. Bæredygtigt træ i offentlige indkøb. og byggeri Bæredygtigt træ i den Bæredygtigt træ i offentlige indkøb danske byggebranche og byggeri og offentlige indkøb Non-profit-organisation, der styrker FSC s brand og position Arbejder direkte med virksomheder,

Læs mere

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6.

Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø. Att: Christian Lundmark Jensen. Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk. 6. Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø Att: Christian Lundmark Jensen Sendt pr. mail til nst@nst.dk og clj@nst.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk

Læs mere

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme

Baggrund om projektet Certificering af skoventreprenører en genvej til certificering af mindre skovejendomme Baggrund Mens FSC og PEFC skovcertificering er blevet stadigt mere udbredt blandt større statslige, andre offentlige og private skov ejere verden over, er det samme ikke tilfældet for små og mindre ejendomme

Læs mere

Certificering af statsskovene

Certificering af statsskovene Certificering af Hidtidige forløb Ult. 04: Ministeren beslutter, at skal certificeres KR og FU udvalgt som forsøgsdistrikter. Aftale indgås s med NEPCon om både b FSC- og PEFC-certificering Maj 06: Evaluering

Læs mere

FSC-certificerede produkter fra SCA

FSC-certificerede produkter fra SCA FSC-certificerede produkter fra SCA Hvad er FSC? FSC (Forest Stewardship Council) er en uafhængig, international organisation, som støtter udvikling af miljømæssigt bæredygtige, socialt fordelagtige og

Læs mere

Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling

Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling Nepenthes forslag til DHL om brug af bæredygtigt tømmer ved deres generalforsamling Indhold: Brev forud for generalforsamlingen...2 Baggrundsdokument til de på dagsordenen følgende punkter:...3 Tale fra

Læs mere

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark

Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Grønne indkøb i det private og offentlige Danmark Tendenser og fakta På den positive side Markedet for FSC og grønne produkter er i fremgang i Danmark. FSC Danmark i fremgang - vi bliver stærkere og større

Læs mere

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift

Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Det danske PEFC certificeringssystem for bæredygtig skovdrift Udkast til revideret dokument marts 2011 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg C Tel: +45 33 24 42 66 E-mail: info@pefc.dk Web: www.pefc.dk

Læs mere

Certificering af Aalborg Kommunes skove.

Certificering af Aalborg Kommunes skove. Punkt 12. Certificering af Aalborg Kommunes skove. 2012-1258. Teknik- og Miljøforvaltningen fremsender til Teknik- og Miljøudvalgets orientering sag om certificering af de kommunalt ejede skove i Aalborg

Læs mere

Vejledning A: Gruppeledere

Vejledning A: Gruppeledere Vejledning A: Gruppeledere I Introduktion II Opstart af en gruppeordning III Optagelse af nye medlemmer IV Gruppeledelse I Introduktion Denne vejledning støtter kommende gruppeledere i at etablere og lede

Læs mere

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt

Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Miljø- og Planlægningsudvalget 2009-10 MPU alm. del Bilag 634 Offentligt Notat Ministersekretariatet J.nr. SNS- Ref. CLJ Miljøministerens besvarelse af spørgsmål DF, DG og DH fra Folketingets Miljø- og

Læs mere

Sammenfatning af FSC-markedsundersøgelse 2015

Sammenfatning af FSC-markedsundersøgelse 2015 Sammenfatning af FSC-markedsundersøgelse 2015 I undersøgelsen deltog 134 danske FSC-certificerede virksomheder, godkendte varemærkelicenshavere, brancheforeninger, NGO er og certificeringsfirmaer fra januar

Læs mere

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger

Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger PEFC en god investering Oplæg fra PEFC Danmark på orienteringsmødet om EU s tømmerforordninger Mandag d. 22. april 2013 Tirsdag d. 23. april 2013 Torsdag d. 25. april 2013 Tanja Blindbæk Olsen 1 Oplæg

Læs mere

Forest Stewardship Council

Forest Stewardship Council Fortolkning af den danske FSC-skovstandard Der er, og vil altid være, tilfælde, hvor der kræves en fortolkning af og klarhed om kravene under selv den bedste standard. Hos FSC Danmark er der udpeget en

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion August 2012 NEPCon 29 juli 2012 1. Introduktion Outsourcing af produktionsprocesser er i fremvækst som følge af

Læs mere

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion

FSC Toolkit. Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion FSC Toolkit Guide til Gruppecertificering af Private Skovejere - Introduktion Photo: Martin Schwenninger Introduktion Guide til FSC Gruppecertificering Denne guide er en hjælp til ejere og driftsledere

Læs mere

FSC og PEFC Certificerede produkter

FSC og PEFC Certificerede produkter FSC og PEFC Certificerede produkter Fra skov til slutbruger NEPCon - fokus på bæredygtig skovdrift 15 års erfaring med skov- og sporbarhedscertificering FSC og PEFC serviceudbyder i Skandinavien, Østeuropa

Læs mere

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder

Inger Kærgaard. FSC -mærkede udgivelser. - papir fra ansvarlige kilder Inger Kærgaard FSC -mærkede udgivelser - papir fra ansvarlige kilder Hvorfor vælge FSC-mærket papir? FSC-mærket er verdens hurtigst voksende mærkningsordning til bæredygtigt træ og papir. Ved at købe og

Læs mere

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på?

Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Bæredygtighedskriterer for træ erfaringer at bygge videre på? Oplæg på konference om Bæredygtig Biomasseproduktion Radisson Blu Odense 13. september 2011 Af Christian Lundmark Jensen Regeringens Bæredygtighedsstrategi

Læs mere

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ

Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Evaluering af vejledning om offentligt indkøb af tropisk træ Miljøtemadag Danske Havne 11. Januar 2006 Christian Lundmark Jensen Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Baggrund 50 grønne indkøbsvejledninger

Læs mere

Skovdyrkerne. Sikring af bæredygtige flisleverancer - implementering af brancheaftalen. Skovdyrkerne VidenCenter Flis - skovrider Michael Gehlert

Skovdyrkerne. Sikring af bæredygtige flisleverancer - implementering af brancheaftalen. Skovdyrkerne VidenCenter Flis - skovrider Michael Gehlert Skovdyrkerne Sikring af bæredygtige flisleverancer - implementering af brancheaftalen Skovdyrkerne VidenCenter Flis - skovrider Michael Gehlert Skovdyrkerne hvem er vi? Medlemsejet skovbrugsvirksomhed

Læs mere

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK

CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK CPET s erfaringer med vejledning i offentligt indkøb af lovligt og bæredygtigt træ i UK Seminar om certificeret træ -skærpede anbefalinger for offentligt indkøb af træ Dansk Design Center, 8 oktober 2008

Læs mere

De Danske Skovdyrkerforeninger har opnået en status som. paraply-organisation under den skovcertificeringsordning, som hedder PEFC.

De Danske Skovdyrkerforeninger har opnået en status som. paraply-organisation under den skovcertificeringsordning, som hedder PEFC. Øst Nr. 7 Maj 2007 Skovdyrkerforeningerne PEFC-certificeret Læhegn Skovnings- og plantesæsonen vel overstået Igen tilskud til skovrejsning Forretningsbetingelser Sommerferieplanen 2007 Skovdyrkerforeningerne

Læs mere

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen?

Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? Bæredygtig Biomasse Hvilke krav kan 3. part stille til dokumentationen? NEPCon aktiviteter og personale Selskaber i 12 lande Ca. 100 medarbejdere Globalt netværk Skovcertificering > 25 million hektar >

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ København den 4. december 2014 Mads Brinck Lillelund Sikring af

Læs mere

Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier

Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier NEPENTHES Karoline Nolsø Aaen Jakob Futtrup Steffen Thomsen Danske kommuners anvendelse af tropisk træ i forbindelse med havnebyggerier

Læs mere

Dokumentation af bæredygtighed

Dokumentation af bæredygtighed Dokumentation af bæredygtighed -Krav til miljødokumentation for byggematerialer Netværksmøde Dome of Visions i Århus d. 6. december 2016 Anja S. Brogaard, Dancert Lead Auditor og faglig leder ved Center

Læs mere

Danske kommuners brug af miljøvejledningen for indkøb af tropisk træ

Danske kommuners brug af miljøvejledningen for indkøb af tropisk træ Danske kommuners brug af miljøvejledningen for indkøb af tropisk træ Undersøgelsen er foretaget i foråret 2005 Rapportens undersøgelser er foretaget af: Søren Brøndum, Rebecca Bolt Ettlinger og Steffen

Læs mere

Nyt cirkulære og ny vejledning

Nyt cirkulære og ny vejledning Nyt cirkulære og ny vejledning - om sikring af bæredygtigt træ i det offentliges aftaler INFO- og ERFA-møde om EUTR og off. indkøb af træ Århus, den 2. december 2014 Christian Lundmark Jensen Sikring af

Læs mere

Vejledning B: Gruppemedlemmer

Vejledning B: Gruppemedlemmer Vejledning B: Gruppemedlemmer I Introduktion II Forberedelse til certificering III Den daglige drift IV Støttedokumenter I. Introduktion Denne guide er en hjælp til skovejere og driftsledere, der ønsker

Læs mere

Tropisk træ Miljøvejledning Skov- og Naturstyrelsen

Tropisk træ Miljøvejledning Skov- og Naturstyrelsen Tropisk træ Miljøvejledning Skov- og Naturstyrelsen Tropisk træ Miljøvejledning 2 Indhold Indledning 3 Den nemmeste vej er ikke altid nem... 4 Tropisk træ egenskaber og anvendelse 5 Lovligt produceret

Læs mere

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse

... ... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse ... MILJØMINISTERIET.... Danmarks Skove og Natur Nye former for beskyttelse, nye muligheder for benyttelse Regeringens forslag til: Ny skovlov og Ændringer i naturbeskyttelsesloven.......... Vi skal beskytte

Læs mere

Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder

Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder Træ er et naturprodukt, men hvornår er det bæredygtigt? Biolog Karina Kitnæs Certificeringsleder Lidt historie.. 1980 er Øget bekymring om rydning af regnskov (demonstrationer, miljøorganisationer) 1992

Læs mere

Certificering og Naturhensyn

Certificering og Naturhensyn Certificering og Naturhensyn Karina Seeberg Kitnæs Certificeringsleder Orbicon A/S I samarbejde med DNV Certification og Soil Association Woodmark Workshop om skovenes biodiversitet Eigtved Pakhus, d.

Læs mere

Agenda Center Albertslund

Agenda Center Albertslund Er dit træ certificeret, miljømærket eller bare fyldt med kobber? -En guide til indkøb og brug af træ, trævarer og papir Agenda Center Albertslund For et bæredygtigt Albertslund! Indledning 3 Bæredygtigt

Læs mere

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold

FSC-certificering af skove i Danmark. Indhold FSC-certificering af skove i Danmark Indhold Certificering af skove... 1 Hvad er fordelene ved certificering?... 2 FSC's principper og kriterier for ansvarlige skovforvaltning... 3 FSC's 10 grundprincipper...

Læs mere

Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ

Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt træ , 8. oktober 2008 Opdatering af vejledning om indkøb af lovligt og bæredygtigt 1 Opdatering af eksisterende vejledning 2 Evaluering af den eksisterende vejledning Styregruppens anbefalinger på baggrund

Læs mere

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet

Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 24. april 2007 Sag nr. 4 Emne: Høringssvar til landsplandirektiv for hovedstadsområdet bilag 3 NOTAT REGION HOVEDSTADEN REGIONAL UDVIKLING Kongens Vænge 2 3400

Læs mere

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish)

Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) Exh 12 Brochure on CeFCo (in Danish) D4.3 Information material produced Public document This information is part of the CeFCo project, with the purpose to develop a model for certification of forest contractors

Læs mere

FSC Danmark i 2010 Årsberetning og kommende aktiviteter

FSC Danmark i 2010 Årsberetning og kommende aktiviteter Forest Stewardship Council i 2010 Årsberetning og kommende aktiviteter FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation August 8, 2012 1 FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0104 Presentation

Læs mere

Guide til brug af FSC s logo og labels

Guide til brug af FSC s logo og labels Guide til brug af FSC s logo og labels GUIDE TIL BRUG AF FSC S LOGO OG LABELS...1 FSC-LOGOET...2 BESKYTTEDE VAREMÆRKER...2 HUSK ALTID LICENSKODEN!...4 NYE REGLER FRA JANUAR 2010...4 FSC-MÆRKNING PÅ TO

Læs mere

Guide til outsourcing af FSC produktion

Guide til outsourcing af FSC produktion Guide til outsourcing af FSC produktion 1 NEPCon Guide til outsourcing af FSC produktion Januar 2017 NEPCon Client Guide 20. januar 2017 1. Introduktion til denne guide VIGTIGT Denne guide er udviklet

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Overblik over PEFC ressourcebasen Af Tanja Blindbæk Olsen, PEFC Danmark Støtter bæredygtig forvaltning af skove for mere information:

Læs mere

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige

Læs mere

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard

PEFC Danmarks. Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer PEFC DK PEFC Danmark standard PEFC Danmark standard PEFC DK 005-3 PEFC Danmarks Krav til certificerings- og akkrediteringsprocedurer Revideret standard marts 2012, med tilføjelser oktober 2012 PEFC Danmark Amalievej 20 DK-1875 Frederiksberg

Læs mere

Fremtidens Puls. i Skovdyrkerne Nord-Østjylland SkovdyrkerforeningenNord-Østjyllanda.m.b.a.

Fremtidens Puls. i Skovdyrkerne Nord-Østjylland SkovdyrkerforeningenNord-Østjyllanda.m.b.a. Fremtidens Puls i Skovdyrkerne Nord-Østjylland 2016-2017 SkovdyrkerforeningenNord-Østjyllanda.m.b.a. Marsvej 3, Paderup 8960 Randers SØ Danmark CVR-nr. 35 50 41 17 tlf. 86 44 73 17 fax 86 44 81 87 sno@skovdyrkerne.dk

Læs mere

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien.

Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC F000100 FSC FSC F000208 A.C. All rights - FSC reserved Danmark - All rights reserved Markedet for FSC-certificerede byggematerialer og værdien. FSC Danmark 14/09/2016 FSC F000208 Hvad er FSC og hvad

Læs mere

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark!

Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot udsigt til Danmark! Embargo: Det talte ord gælder TALE AF NORDISK MINISTER MANU SAREEN TIL ØRESUNDSSEMINAR DEN 29. NOVEMBER 2012 Tak for ordet og tak for at jeg må tale på dagens seminar på dette sted, hvor der er en flot

Læs mere

Rapport for projektet Udvikling og afprøvning af koncept for grønne driftsplaner

Rapport for projektet Udvikling og afprøvning af koncept for grønne driftsplaner Rapport for projektet Udvikling og afprøvning af koncept for grønne driftsplaner Skovejer Hans Laurits Aagaard Andersen, Nybøllegård, modtager en af projektets pilot-planer fra driftsplanlægger Ulrik Nielsen,

Læs mere

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov Slotsholmgade København K. CC. Miljøminister Ida Auken

Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov Slotsholmgade København K. CC. Miljøminister Ida Auken Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Mette Gjerskov Slotsholmgade 12 1216 København K fvm@fvm.dk Amalievej 20 1875 Frederiksberg C Danmark Telefon 3324 4266 info@skovforeningen.dk www.skovforeningen.dk

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet. Adresser

Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet. Adresser Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet Adresser Damgaard-Jensen A/S tænker på miljøet Som en større produktionsvirksomhed, er det vores pligt og ansvar at forholde os til miljøet. Vi arbejder derfor i Damgaard-Jensen

Læs mere

FSC Danmark. Danskerne og miljømærkningsordninger

FSC Danmark. Danskerne og miljømærkningsordninger FSC Danmark Danskerne og miljømærkningsordninger Kommenteret rapport Dalgaard Consult og Epinion A/S 18. august 2005 1 Indholdsfortegnelse 1 Baggrund...3 1.1 Indledning...3 2 Danskernes og miljøet...4

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 FSC Danmark Generalforsamling 2017 F000208 Dagsorden for s generalforsamling den 10. maj 2017 Dagsorden jf. vedtægter 1. Valg af ordstyrer og referent 2. Godkendelse af indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø

Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ. Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Fremtiden er smartere og grønnere - TRÆ Hvor smart og grønt er det egentlig? Thomas Mark Venås, sektionsleder, Træ & Miljø Oversigt Meget er sagt om træ et par slides om begreber Øgede krav nødvendiggør

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne

Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Den 22. maj 2012 Eksport: Få hindringer på nærmarkederne Danske virksomheder oplever få udfordringer ved salg til nærmarkederne, mens salg til udviklingslan- de og emerging markets uden for Europa kan

Læs mere

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA

MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA Organisation for erhvervslivet Marts 2010 MANGEL PÅ RÅMATERIALE KAN TVINGE PRODUKTION TIL KINA AF KONSULENT JOAKIM LARSEN, JOLA@DI.DK OG ERHVERVS-PHD. NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Kina har reelt monopol

Læs mere

Hvordan kontrolleres bæredygtighed?

Hvordan kontrolleres bæredygtighed? Hvordan kontrolleres bæredygtighed? Brancheaftalen Kriterier for bæredygtig biomasse 1. Lovligt fældet og handlet 2. Beskyttelse af skovenes økosystemer 3. Skovenes produktivitet og evne til at bidrage

Læs mere

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre

Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre Det nye kvalitets- og garantimærke for vinduer og døre 2 Alle vinduer, der er omfattet af ordningen, skal være forsynet med en synlig mærkat med det nye logo. Mærkaten rummer desuden oplysninger om, hvem

Læs mere

FSC Danmark generalforsamling 2015

FSC Danmark generalforsamling 2015 Forest Stewardship Council generalforsamling 2015 FSC, A.C. All rights reserved FSC F000208 Presentation June 22, 2015 1 FSC, A.C. All rights reserved FSC F000208 Forest Stewardship Council Generalforsamling

Læs mere

FSC - Tilfredsheds- og markedsundersøgelse

FSC - Tilfredsheds- og markedsundersøgelse FSC - Tilfredsheds- og markedsundersøgelse 1. Hvilken af følgende beskrivelser passer bedst på din funktion i virksomheden? Direktør 30,2% 29 Miljømedarbejder 10,4% 10 Marketing- og/eller kommunikationsmedarbejder

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

Retningslinjer for brugen af FSC varemærker

Retningslinjer for brugen af FSC varemærker Retningslinjer for brugen af FSC varemærker Må vi bruge FSC s navn og logo? FSC-logoet, initialerne FSC og navnet Forest Stewardship Council er registrerede varemærker, hvorfor I ikke må anvende dem uden

Læs mere

FSC skovcertificering

FSC skovcertificering FSC skovcertificering Offentligt resume af årlig overvågning Fredericia Kommune 1. OVERVÅGNING OG EVALUERING Som et led i FSC-certificeringen af Fredericia Kommune har PEFC/FSC ansvarlig i kommunen Carsten

Læs mere

Bæredygtighedskriterier & certificering. Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen

Bæredygtighedskriterier & certificering. Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen Bæredygtighedskriterier & certificering Inge Stupak & Karsten Raulund-Rasmussen Indhold Biomassetyper Bæredygtig skovdrift Eksempler på særlige fokusområder Bæredygtig bioenergi EU kriterier for flydende

Læs mere

Naturnær skovdrift i statsskovene

Naturnær skovdrift i statsskovene Naturnær skovdrift i statsskovene Hvad, Hvordan og Hvornår 2005 Titel: Naturnær skovdrift i statsskovene Hvad, Hvordan og Hvornår Udgivet af: Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Fotos: Lars Gejl/Scanpix,

Læs mere

Årets generalforsamling. Den 30. oktober samledes ca.

Årets generalforsamling. Den 30. oktober samledes ca. Øst Nr. 11 November 2007 Årets generalforsamling Skovdyrkernes PEFCcertificering I denne snart søde juletid - Oparbejdningens svære kunst Årets generalforsamling Billede: Godt 50 medlemmer og medarbejdere

Læs mere

RAPPORT BUDGETØKONOMISKE KONSEKVENSER AF STATSLIG FORPLIGTI- GELSE TIL KØB AF BÆ- REDYGTIGT TRÆ

RAPPORT BUDGETØKONOMISKE KONSEKVENSER AF STATSLIG FORPLIGTI- GELSE TIL KØB AF BÆ- REDYGTIGT TRÆ Til Miljøstyrelsen Dokumenttype Rapport, 2. reviderede udgave Dato September, 2014 RAPPORT BUDGETØKONOMISKE KONSEKVENSER AF STATSLIG FORPLIGTI- GELSE TIL KØB AF BÆ- REDYGTIGT TRÆ RAPPORT BUDGETØKONOMISKE

Læs mere

Hvad er varemærker? FSC 1. Forest Stewardship Council 2. FSC (initialer) 3. FSC logo et. PEFC 1. PEFC (initialer) 2. PEFC logo et

Hvad er varemærker? FSC 1. Forest Stewardship Council 2. FSC (initialer) 3. FSC logo et. PEFC 1. PEFC (initialer) 2. PEFC logo et Brug varemærkerne Hvad er varemærker? FSC 1. Forest Stewardship Council 2. FSC (initialer) 3. FSC logo et PEFC 1. PEFC (initialer) 2. PEFC logo et Formel godkendelse af logo brug FSC Al brug af FSC varemærke

Læs mere

Referat af FSC Danmarks generalforsamling den 10. maj 2016 hos DONG Energy i Gentofte.

Referat af FSC Danmarks generalforsamling den 10. maj 2016 hos DONG Energy i Gentofte. Referat af FSC Danmarks generalforsamling den 10. maj 2016 hos DONG Energy i Gentofte. Sekretariatsleder i FSC Danmark Loa Dalgaard Worm bød velkommen og introducerede dagsordenen: 1. Valg af ordstyrer

Læs mere

NOTAT. Tømmerforordning (EUTR) Vejledning høringssvar. 4. januar 2016 KAH/TO/HMH

NOTAT. Tømmerforordning (EUTR) Vejledning høringssvar. 4. januar 2016 KAH/TO/HMH NOTAT 4. januar 2016 KAH/TO/HMH Tømmerforordning (EUTR) Vejledning høringssvar Hermed følger Skovforeningens detaljerede høringssvar til det fremsendte udkast til Vejledning til skovejere om EUTR. Høringssvaret

Læs mere

DU ER MED TIL AT BESTEMME

DU ER MED TIL AT BESTEMME DU ER MED TIL AT BESTEMME Nationalpark Mols Bjerge forventes indviet tidligst i sommeren 2009. Du har allerede nu mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Formålet med en nationalpark er at bevare,

Læs mere

Mærker Max Havelaar/ Fair trade

Mærker Max Havelaar/ Fair trade Sagsnr. 40.08-02-1198 Ref. LES/jca Den 17. februar 2003 PnOJUXSSH0DWULF6&5 2YHUVLJWRYHUVWDQGDUGHUPnOJUXSSHDNWXHOOHGHOWDJHUHVWDNHKROGHU 0nOJUXSSH 'HOWDJHUH 6WDNHKROGHU Mærker Max Havelaar/ Fair trade FSC

Læs mere

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01

Kort fortalt. Forslag til Landsplanredegørelse Layout_ indd :53:01 Kort fortalt Forslag til Landsplanredegørelse 2013 Layout_20130819.indd 1 19-08-2013 12:53:01 Danmark i omstilling Hvordan kan byer og landdistrikter udvikles, så vi udnytter vores arealer bedst muligt

Læs mere

Munio Jewelry designer, udvikler og producerer smykker af høj

Munio Jewelry designer, udvikler og producerer smykker af høj J E W E L R Y E f t e r å r / V i n t e r 2 011 1 2 munio jeg forsvarer Munio Jewelry designer, udvikler og producerer smykker af høj kvalitet med det formål at medvirke til at bevare klodens fældningstruede

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2017

AKTIVITETSKALENDER 2017 AKTIVITETSKALENDER 2017 FSC Danmark Ferdinand Sallings Stræde 13,3 8000 Aarhus C Tlf. 8870 9518 info@fsc.dk Hjemmeside: www.fsc.dk Facebook: www.facebook.com/fscdanmark Twitter: @FSCDanmark Instagram:

Læs mere

Se venligst vedlagte høringssvar fra Skovforeningen vedrørende vejledningen til Tømmerforordningen.

Se venligst vedlagte høringssvar fra Skovforeningen vedrørende vejledningen til Tømmerforordningen. From: Tanja Blindbæk Olsen Sent: 4 Jan 2016 11:55:44 +0100 To: Mads Brinck Lillelund;NST - Naturstyrelsens hovedpostkasse Cc: Karin Annette Holm Subject: Skovforeningens høringssvar til vejledningen til

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Værd at vide om FSC chain of custody certificering

Værd at vide om FSC chain of custody certificering Værd at vide om FSC chain of custody certificering NEPCon Info Guide Marts 2014 Indhold Indhold... 2 Introduktion til denne guide... 3 1: Hvad er FSC sporbarhedscertificering?... 4 2: Hvem gør hvad i FSC-systemet...

Læs mere

Kortlægning og forvaltning af naturværdier

Kortlægning og forvaltning af naturværdier E 09 Kortlægning og forvaltning af naturværdier I det følgende vejledes kortfattet om, hvordan man lettest og enklest identificerer de vigtigste naturværdier på ejendommen. FSC stiller ikke krav om at

Læs mere

økonomisk og økologisk

økonomisk og økologisk af Henrik S. BacH og Martin SejerSgaard-jacoBSen, dsls ForMandSkaB økonomisk og økologisk Beskæftigelsen På trods af en igangværende recession er der fortsat høj beskæftigelse for de uddannede skov- og

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Grønne indkøb i det offentlige og private Danmark

Grønne indkøb i det offentlige og private Danmark Grønne indkøb i det offentlige og private Danmark April 2013 En undersøgelse foretaget blandt forhandlere og producenter af FSC- og/eller PEFC-certificerede produkter i Danmark. Tal fra denne rapport må

Læs mere

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014

Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering. 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering 1 Kom godt i gang med FSC Chain of Custody certificering Oktober 2014 NEPCon guide Oktober 2014 Om denne guide Denne vejledning er til dig, der skal

Læs mere

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at

Nyd din skov. og dyrk den med Skovdyrkerne. Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at Nyd din skov og dyrk den med Skovdyrkerne Skovdyrkerne har både idéerne, erfaringen og den faglige viden, som skal til for at hjælpe dig med at renovere dine læhegn med overskud øge din ejendoms herlighedsværdi

Læs mere

www.tropetrae.dk butiksundersøgelse - holder de hvad de lover?

www.tropetrae.dk butiksundersøgelse - holder de hvad de lover? www.tropetrae.dk butiksundersøgelse - holder de hvad de lover? Undersøgelse af udbuddet af FSC-certificerede tropiske havemøbler på det danske marked forår og sommer 2002 NEPENTHES Indholdsfortegnelse

Læs mere

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd

Anvendelse af oprindelsesgarantier. Notat fra Det Økologiske Råd Anvendelse af oprindelsesgarantier Notat fra Det Økologiske Råd Resumé Oprindelsesgarantier er jf. direktiv om vedvarende energi beviser på, at den elproduktion som ligger til grund for garantien, er produceret

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Den tidligere SR-regering foreslog i Vækstpakken fra juni 2014 en modernisering af reglerne på dette område.

Den tidligere SR-regering foreslog i Vækstpakken fra juni 2014 en modernisering af reglerne på dette område. Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1134 Offentligt TALEMANUSKRIPT (Det talte ord gælder) Side 1 af 13 Samrådstale spg. BP og BQ vedr. den nye bekendtgørelse for godkendelse

Læs mere