S I ffi I EN FJELSTERVANG FARVERI. [ Side 9. Side 11. Side 13. Side 18. På gensynsweekend i Kibæk. Nr I. 23. årgang JL[S1 LR\V G 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S I ffi I EN FJELSTERVANG FARVERI. [ Side 9. Side 11. Side 13. Side 18. På gensynsweekend i Kibæk. Nr. 71 2008 I. 23. årgang JL[S1 LR\V G 1"

Transkript

1 32 [ Side 9. Side 11. Side 13. Side 18. I DREISFOREN [NG JL[S1 LR\V G 1 På gensynsweekend i Kibæk. Farvergade 15. Fjelstervang 6933 Kibæk Tlf Giro i FJELSTERVANG FARVERI 23. årgang Nr I S I ffi I EN

2 DEADLINEDATOER: I. Feb., 1. Jul. og 1. Nov. Deadline til næste blad er 1. februar. Materiale afleveres til Bent. Lidt fra vikaren Efteråret er ved at ende ud og snart står julen for døren og så skal vi til at tage fat på et nyt år. De forskellige foreninger har heldigvis travlt med at servicere de forskellige medlem mer, så det erjo næsten synd at julen stopper nogle af aktiviteterne i et kort stykke tid, men mon ikke at alle er klar til at fortsætte kort efter nytår. Hvis I vil med på mailliste angående deadline eller har billeder, historier eller anekdoter, så giv venligst besked til Stinne og Kurt. De kan kontaktes via mail på; Witten Hartoft Ikast: Seferts Plads 5 Tlf Herning: Bredgade 6 Tlf, Kibæk: Nr. Bredgade 18 Tlf Karup: Østergade 26 Tlf, Eller på adressen Støtten St. Fjelstervangvej 26 Fjelstervang 6933 Kibæk Til slut ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. Bent. k 171 ii1t) Bladet Støtten udgives i 400 ekspi. Og udkommer 3 gange årligt. Omdeles i Fjelstervang, Rimmerhus, Vorgod Østerby og mellemliggende gårde. Bestyrelse: TLF.: add.: Kaare Kristensen (formand) Finn Nielsen (F.1,F medlem) Jan Øland (kasserer) Bent Johansen (redaktør) Brian Edling (web-master)

3 L.J-JJ j 1 I I I, j1f3 i 9 i T t Ii j36 - sammen kan vi mere. HLL.. ii. 34 Tf , særlig fokus på - private og pensions Jning. Bliv kunde i Andelskassen og oplev fordelene ved hurtige beslutninger, lokale smil og Du er meget velkommen til at ringe og aftale et uforpligtende møde, hvor du kan høre Vi ses i Andelskassen! Bardevej 10 Vorgod Videbæk Telefon Andelskassen Midtvest, Vorgod Overvejer du at skifte Kunderådgiver siden mere om dine muligheder i Andelskassen. seriøs og kompetent rådgivning med udgangspunkt i lokalområdet og din hverdag. pengeinstitut? SDA Andelskassen

4 Hall.,, 7 Hjemmesider Rrratinnr Hardware - nternet - Computere - Undervisnir I -i-- Brian Edling Jan ølarid edllngwdt.dk Skal du holde fest eller et andet arrangement, så finder Du/I de bedste rammer til sjov og alvor i orgodbarde Hallen Service, reparation og klargøring til syn af biler. Vest] ysk Auto ApS Brogårdsvej 20, 6920 Videbæk Telefon PAr bu/i pludselig lyst Ii! at were aktive illieçddu tror I hclkn.. sla p8 traden Husk at vores solarium, er àben fra kl 900 til 2200, samt fra til på son og helligdage Muligheder der findes i hallen: (ir,nastjk cij med pringgrav og klatre æg, opvarmningrum, bal O!?CaL JN (i/bord, bordtenni.. tråd/us in JA? of,n, trlio Interner, inusikiih:t g. ry, Morskw?m o. EL-INSTALLATiON BELYSNING HUSHOLDNINGSMASKINER VARMEPUMOER/ EL VARME STALDVENTILATION SERVICE. Kibæk I Service Inst. Bjarne mholdt Møllegårdsvej Kibæk «Tlf. Aps PS Se mere p wwwvorgd-brdt4k! Vorgod$3arde Hallen Vorgodvej 35, 6920 Videbæk E-rnail vorgodbardehallcnnaildk Telf eller AbUdtrupuj Aftentif 9? 44 - Rlmmrhiis Tit Keld 0920 VIdeb& Tycheen

5 Bogbussen. l3ogbussen fra Ringkøbing Skjern bibliote kerne holder i Fjelstervang ved kirken hver [torsdag kl I bogbussen kan du gratis låne bøger, tidsskrifter, musik, DVD film og spil til både computer og playstation. Med i bogbussen er en bibliotekar og en chauffør. De hjælper gerne med at finde, det du ønsker eller anbefale en god bog til hyg gelæsningen. Har bogbussen ikke det du ønsker med, skaffes det gratis til dig. Du kan ringe til Tarm bibliotek og bestille, hvad du ønsker. Du kan også bestille på bogbussens eller via biblio tekets hjemmeside: Husk at vælge afhentningssted i Fjelster vang. Bogbussen har base i Tarm og kører derfra ud til mange byer i Ringkøbing Skjern kommune. Lige en opfordring Åbningstid i bogbussen i Fjelstervang: Torsdag kl Boghussen kører ikke på helligdage og i skoleferier. Når I vil sende mail med noget til hjemmesiden eller STØTTEN bedes I sætte jeres settings til : normal, times new roman og størrelse 1 0. Linie afstanden behøver I heller ikke at ændre. Så er det meget nemmere for redaktorerne at arbejde med bladet. Det vil også være meget fint, hvis der bliver sendt en lille tekst med ved evt, bil leder. Så skriv bare lige ud af landevejen. så kigger vi på det. Bent - Som led i EU s landdistriktsprogram er der blevet etableret en Lokal Akti onsgruppe (LAG) i Ringkøbing-Skjern Kommune med deltagelse af er hvervsliv, borgere, foreninger og offentlige myndigheder. LAG Ringkø bing-skjern blev stiftet den 19. april LAG en skal i årene gennemføre en udviklingsstrategi for kommu nens landdistrikter. Hertil yder staten og EU godt 3 mio. kr. om året svarende til ca. 21 mio. frem til 2013, som skal matches af mindst et modsvarende beløb og således finansierer projekter på næsten 50 mio. kr. Landdistriktsrådet, Ringkøbing-Skjern Kommune og den lokale Aktionsgruppe har igangsat opstartsmøder omkring lokale udviklingsplaner i landdistrikter. Dis se udviklingsplaner skal danne grundlag for LAG-projekter. Fjelstervang Borgerforening har uden succes haft en ansøgning sendt afsted til et LAG-projekt. Fremtidspianerne er dannelse af en interessegruppe. der på tværs af by, foreninger, erhverv og institutioner, kan danne rammen om Fjelster vangs udvikling. I skrivende stund er der boring på en handleplan for skovene i Ringkøbing- Skjern kommune. Målet er at skovene skal være en aktiv, synlig og prioriteret del af naturen. Kort fortalt foreslås det, at tre skove sælges. herunder Vorgod Østerby plantage. En del af indtægterne fra salget skal gå tl forbedringer af publikumsfaciliteter i kommunens øvrige skove, f.eks. naturstier. toiletter og legepladser. Nærmest Fjelstervang er det Sidenius ved Barde og Ejstrupsoerne ved Astrup, der investeres i. 28 5

6 Aksel Nørgård Graversen Biltif St. Fjetstervangvej 22 Telelkx: Fjelstervang Gwo: St 6933 Kibæk AlS ret nr.: wwwuni-el.dk i v/johannes Elmholt Vorgod østerbyvej Kibæk VORGOD ØÇf(: Tlf TØMRER & BYGGEFIRA Bil tlf www d k Fax Industriparken Kibæk Tlf.: Fax: FJELSTERVANG SMEDIE MASKIN FORRETNING v/flemming Aagaard Andersen Fjelstervartg Tlf. Tnghøjvej 10, 6933 Kibæk BiltIf. Fax Aut. VVS-, Naturgas- og TØMMERHANDEL Aut. Kloakmester Shell Barde Tlf GRILLCAFE OG TIPS vwv hjerre ly tik Bjerrely Fiskesø Korn og besog en af Danmarks smkkes1keser i flotte naaurorn.givelser. Se også det nye haimhus med mulighed for flrmajtestarrangementer. vi Bjarne Vestergaard Tlf I

7 E$Tø r r Vinterh ilsner fra Fjelstervang Borgerforening forskellige emner i spil. Se nærmere i næste udgave af Støtten. Simone klar til afgang i SSVèrnes flotte køretøj. gæsterne var med på spøgen og tøjstilen er aldrig set mage... nævnes ingen navne) Selvom vi havde en dejlig aften, bliver det nok Borgerfore ningens sidste Hostfest. Der skal et vist antal tilmeldinger til, for at arrangemen med Sidste lørdag i september havde vi en skøn Høstfest med Bad-taste--tema. Alle ændrede numre. Bjerre Allé og Bjerrebakken. Der har været forespørgsel fra kommunen angående entydiggorelse afvejnavne og adresser. I Fjelstervang er det Bjerrevej, der har været nødt til at ændre navn. så der ikke kan opstå tvivl, og dermed forkert aflevering af post og usikkerhed om bestemme lsessted i forbindelse med udrykningskørsel for po! iti, ambulance og brandvæsen. Vi har endnu ikke hørt resultatet, men de navneforslag vi har hørt, er Øster Langgade / Vester Langgade. Øster Bjerrevej. Langgade med den dårligste stil fejrede sejren med en rystende rumba på dansegulvet! (her Vinderparret tet kan løbe rundt. Men så er der jo så mange andre muligheder Det er Borgerforeningen, der er tovholder ved Fælles Foredrag Vi har Husk, at vi gerne flager på private mærkedage. Det koster 300 kr. Her forsøger Thor at holde styr på om saksen er krydset eller ej. når den sendes videre, en herlig leg! 26

8 dansk autonation & analyse das Dansk Automation & Analyse as er en dynamisk virksomhed med speciale i avancerede løsninger til procesnutomation og PLC/PPC baserede styringssystemer. Vi tilbyder vore kunder at hjælpe dem indenfor områderne Industriel automation, grafiske præsentations- og betjeningssystemer. nætværkskommunikation, dataopsamling, effekt- og stvretavler, procesanalyse, røggassystemer, gasdetektering samt instrumentering Dansk Automation & Analyse as har løst opgaver indenfor: Niejerier Fodeva reind ustrien Fiskeintlustrien Foderstofprodu ktion Vandværket Rensningsanlæg Forbrændingsan læg Bryggerier Energi- og miljosektoren med flere PARK ZOO Haunstrup vi Herning BØRNENES PARADIS ;KINØERPARADIS. CHILDREN S PARADISE Haunstrupvej 13 DK-692OVidebækTIf Fax wwwjyl!andsparkzoo, dk kloak Indust Contai ti, Er håret langt er vejen kort til Besog Dansk Automatic;; & Analyse A S hjemmeside Et samarbejde med Dansk Automation & Analyse ar givet Dem ro og sikkerhed du De vil få kompetent rådgivningfra start til slut F s - t*4 ty, t d adk Vogn tel. 8 25

9 her FnEDAcsçJwaJ Nyt fra Fredagsfamilien. Nyt fra kirken t Fredagsthmilien i Fjelstervang mødes den sidste fredag i maneden eller den sidste søndag hvis det passer bedre ifl, den planlagte aktivitet. Vi modes i I.andsb centeret. i missionshuset, i na turen eller hjemme pri\ al. Vi spiser sammen og har derefter en eller anden ftrm flr akii hel. Siden sidst har i bla. la et bahrad og leget pa legepladsen i Momhøj, Vi har ogsa haft en dejlig aften i I andshvcenteret. h or vi efter spisningen alle var i hallen - deltog alle i llleslege- nogle kom til at svede mere end andre... Det var bla. sjovt at kra\ le igennem benene pa hinanden.. der er lidt forskel om man er QO cm eller 2 m og h cm der skal igennem benene! Vi dystede bl.a. også I hvem der kunne fl tie madrassen mest og legede lille Peter edderkop. Det er dem der kommer som beiemmer programmet. Der planlægges så der er gang er god tid til snak og le. samt en eller anden form for aktivitet som hele familien kan være med til. I det ne program er der bl.a. planlagt bowling, Baboon City, sangaften, bålmad/ \lomhoj. leg i hallen og julehygge. Programmet kan ses hos købmanden og i I.andsh centeret. Al II. er velkomne - af hensyn til madbestilling hos slagteren er der tilmelding til Q7l66400/ dage før arrangementet. Vi har nogle hyggelige aftener og glæder os til endnu flere i Pa Fredagsfamilien vegne Anette Sønderby Følg med i hvad der sker på: Det nye menighedsråd er nu tiltrådt, I skrivende stund er konstitueringen ikke på plads, men nav nene kender vi. Menighedsrådet består af: Grethe I I Mortensen, Ebba Christensen, Henny Bækgaard, Keld Lind og Henriette Smedegaard, foruden sog nepræsten, som er født medlem, Noget af det sid ste det gamle råd arbejdede med var, at samarbej de med 7 andre menighedsråd om kassererfunktio nen. Fra januar 2009 vil regnskabet blive ført af et revisionsfirma og dermed lette meget af det administrative arbejde i menighedsrådet. Vores kirke skal restaureres indvendig. økonomien og tegningerne er på plads, men der mangles stadig tilladelser fra de kirkelige myndigheder og Nationalmu seet. Vi håber ikke, der er alt for meget, de ikke vil acceptere, men vi må vente og se tiden an. Restaureringen skal gerne i gang inden sommerferien. Vi skal bl.a. have nyt varmeanlæg, og vi har valgt at satse på et jordvarmeanlæg. Det betyder, at der skal graves jordledning ned i græsplænen nord for kirkegården (der, hvor de gamle gravsten står). Kristendomskursus.dk er nu godt i gang i Remmerhus forsamlingshus. Det er et grundlæggende kristendomskursus, en slags konfirmandundervisning for voks ne. Hver aften er der et oplæg ved Gert Nicolajsen, en kop kaffe og en snak om emnet i grupper med 6-8 personer. Efter nytår kommer der et nyt kursustilbud i pastoratet, Vitaminer til ægteska bet. Oplæggene vil komme fra familiekonsulent Steen Palmquist, som for øv rigt har boet i Fjelstervang. Det vil foregå over 3 aftner. Første og sidste gang i Vorgod og den anden gang i Fjelstervang Landsbycenter. Til sidst vil jeg gerne takke det afgående menighedsråd for et glimragende samarbejde og ønske det nye råd held og lykke og god arbejdslyst. Vi har en dejlig kirke lad os bruge den, Bjarne Svendsen 24 9

10 Bogholderiservice V/ Inger Petersen, Stenbjergkvarteret 13 Snejbjerg, 7400 Herning Leo Pedersens Maskinstation Tlf Bil-tlf UD AT SPISE - KIBÆK HOTEL ønsker De at nyde vor lækre mad hjemme hos Dem selv? Det er ikke noget problem, vi leverer gerne ud af huset i den sædvanlige gode kvalitet. SMÅ OG STORE SELSKABER MODTAGES Altid frisk smørrebrød og anretninger KIBÆK HOTEL Jernbanegade 18, 6933 Kibæk tlf Malerarbejde udføres Ring og få et godt thbud Benny Mikkelsens vi Jorga Mikkelsen Bnnkevej 1, 8933 Kibæk Tlf Bl Eftf. Valgfri afildir9 cq fast allar arttel rente, mad der uden rnnlbft. Kan arwerden r,i, W CG iriedt, ii matternke. rer PrkxitatsL, cxj PrbitetsKredt. Handel.benk.n 3Ttw&.. /onn anggade 5.9&stetvåfl Kibæk 77f, Åbningstider: Et tilbud til virksomheder der rntsker Hj ælp til koutorområdet bla, EDB-bogføring på eget anlæg Momsregnskab Lrnregnskab Statushjælp Regnskabsfering for vandværker Tlf Mobil tlf ingerp ebspeed Telefax: Tæpper Vinyler Linoleum Vàdrumsidnyl Trægulve Vi bruge kun egne faguddannede montører! KWIK SPAR Fjelstervang Kwik Spar ApS.»Butikken i midten< Ruth og Lis Onsdag: Torsdag: Fredag:

11 i år har vi startet et nyt hold op; Seje rytmepiger fra 7. klas det érne. Simone bliver afhentet på sin private adresse af SS\ Nej, men det gør alle andre i kvarteret! Føler drengen sig utryg? Spurgte psykologen. Peter var et problembarn og hans mor havde derfor taget ham med til en børnepsykolog. eksped ienten. Ja, og hvis du bliver ved med at give den hjertemassa ge, så er jeg bange for, at den flyver sin vej, svarede tisk og blev ved med at trykke den på brystet. Er kyllingen nu også helt frisk?, spurgte kunden skep Hørt hos slagteren Charlotte Oxvig og Charlotte Pedersen Glædelig jul og godt nytår fra Gymnastikforeningen Gurli Wolf Bestyrelsesmedlem Ruth Jørgensen Besøgsleder Nørkleleder Gudrun Mange hilsener glæder os meget til gymnastikopvisningen 2009, som vil blive d. 13. marts. alle de muligheder og tilbud der findes i vores lille by. Og vi Vi i gymnastikforeningen synes det er dejligt med den store opbakning fra alle - trods år efter år - I behøver ikke være der hver gang. Nu kommer de lange vinteraftener snart, da vil Gudrun, som er den daglige centeret i alle ulige uger fra kl nørkleleder blive rigtig glad. Alt hvad I skal bruge af materiale I får hos Gudrun. Skulle der sære nogen yngre som ældre. der kan afse tid til at modes i Landsby kunne der måske være nogle, som gerne ville strikke en trøje eller hue til dem der ingenting har. I behøver ikke tilmelde jer først. I skal være rigtig velkomne. dag d. 7. december kl , hvor vi vil hygge os lidt i hallen, så børnene kan lære hinanden at kende på tværs af holdene. Vi vil danse om juletræ og Juleman den vil kigge forbi og vi vil uddele lidt slikposer og saftevand. Vi håber meget. at alle børnene vil deltage og at det vil blive en succes. Ligeledes som noget nyt i år, vil vi prøve at holde en fælles juleafslutning søn ben og sygdom, er der nu kun 9 nørkle damer tilbage. Der har været 16 nørklere, men på grund af fra flytning fra den. Noikledarnerne i Rode Kois nørkleklub i Fjelstervang mangler hænder til at strikke eller sy børnetøj til nødlidende ude i ver Der er ca. 170 gymnaster fordelt på 10 hold. Som noget nyt Nyt fra gymnastik afdelingen. Røde Kors se og opefter, hvor de er 14 gymnaster. Rigtig flot! gang, vi har haft så mange unge dygtige trænere er en ren fornøjelse. Gymnastik er kommet rigtig godt i gang. Det er første 2 gyin k

12 e e Fjelstervang Tomrer & Murerfirma v/erik D. Sørensen Tlf Biltif Leje og reservering hos Else Jensen HERNING ENTREPRENØR FORRETNING APS kvik Sikeborguej Herning T Ç ; ç m CO > t Få en cykel Der passer dig - præcist - F Kibæk Cyk er wwwkvikdk CO I L,,.. Cet sdy SCANNNG visøren Kousgaard Sandfeidparken 34, 6933 Kibæk Enafl: ALT I JORD, KLOARK, BETON, OG BROLÆGNING. DENNIS MOGENSEN AUTORISERET KLOARKMESTER. WERLAUFF CONSULT AIS c/o Professor, dr. jur. Erik Werlauff Ingridsvej 80, 7400 Herning Tlf wwwer1auff Corn Hvad sker hvor og hvornår? Find det på www, fj elstervang. dk Booking af lokaler i Fjelstervang Landsbycenter skal ske til: Peter Andersen på Tlf.: eller på mobil tlf.:

13 20 wwwjeistervang.dk Finn Nielsen Jeg vil Ønske alle en Glædelig Jul samt et godt Nytår Det vil sige at vi forhandler KLUBHUSET som er til gavn for FCM og FIF ved JAN B BROLÆGGER ved Jan Henningsen indbetaling af 275 kr. får man gaver igen for ca kr. så alt i alt er det en god gaard eller ved Finn Nielsen. klar vi har faet 5 GULDPARTNER som er følgende TBA TEKNIK ved Torben Bank Agger JYLLANDS PARK ZOO ved Ove Nordestgaard HERNING ENTREPRENØRFORRETNING ved Dennis Mogensen. Der arbejdes lige nu på lidt flere. blive en sponsor dag hvor FIF laver et arrangement for alle sponsorer. Det bliver med stor optimisme vi går ind i 2009 fra FIF side. TØMMERFIRMAET BÆKGAARD ved Jørgen Bækgaard. FJELSTERVANG TØMER & MURERFIRMA ved Erik D Sørensen GULDPARTNERNE har Deres navn på to eller tre trøjer på alle hold vi sender Vi har også indgået aftaler med SØLVPARTNER der har vi 3 aftaler Vi ser frem til den fremtidige samarbejde hvor vi indgår treårige aftaler hvor ciel klub til FCM. UNI EL ved Axel Graversen PRO EL ved Karl Anker Krath FTF har i r arbejdet på at få et sponsor koncept op at stå, det er ved at være køre jydsk handel så er i interesseret kan i hente tilmeldings blanketter ved Ole Kors IDR4ISFORENING FTF har en samarbejde med FCM hvor vi er kommer den dag vi blev inviteret ind til FCM som afslutning De får Deres navn på skilte ved klubhuset som sølvpartner også gør samt der vil Jeg vil starte med give en undskyldning til de forenin ger der har arbejdet med Juletræet og tænding samt Jeg beklager at jeg ikke huskede deres arrangement på ungdomsfodbold sæsonen. fakkel optog. ud at spille bold. _JWIStERVANG BØF- børnefestival på Hardsyssel efter skole sammen med ca. 600 andre FDF ere der,hvor tumlingene om lørdagen skal til det i år handlede om at give og få ga holdt uden at sige et eneste ord. Efter en rigtig god dag korte vi alle trætte Den sidste weekend i oktober er altid fra Vestjylland. Det er en dag, hvor alle eleverne på skolen står for aktiviteter ver. Der var en KÆMPE pakke på senen, pludselig begyndte den at bevæge sig, lige i hovedet til stor morskab for alle børnene. Efter gudstjenesten gav Pippi Så vi havde lavet julepynteting til at pynte kirken med og hjalp med gudstjene og ud af pakken kom minsandten PIPPI Langstrømpe. Hun var lidt fræk, for hun ville give præsten en BØF, nu hvor hun var kommet til BØF-børnefestival alle børnene en flodebolle. Som afslutning kom der en tryllekunstner og under og så fik hun præsten til at lukke øjnene og s gav hun ham en flødebollebof Tumlingeweekend. hvor den HAR DØGNÅBENT VED VORES PAP - bejde. Det er GULD værd for os MANGE TAK! mærke at folk hyggede sig og vi er så glade for opbakningen. hjem med bussen til Fjelstervang. BUSK gudstjeneste. Søndag var alle tumling klar til at pynte kirken op til BUSK gudstjeneste, Der skal også lyde en kæmpestor TAK til alle der støtter os med sponsorgaver, der gemmer aviser og pap til os. Alt sammen er det til stor hjælp for vores ar HUSK - store gavefest. For år vi samler nemlig brugt legetøj ind til fattige børn i Afrika. sten, Det var så dejligt, at kirken var helt fyldt. Bagefter var der fællesspisning i FDF Huset og derefter var der et løb som væbnerne havde lavet. Vi kunne rigtig til banko og julestue samt alle der støtter og hjælper med praktisk arbejde og alle AVISCONTAI ne.der er fælles børnegudstjenste, VI OG Inga Binga Bank Olesen FDF Fjelstervang Mange juleblå hilsner FDF NER VED FDF Huset

14 ENTREPRENøR OG INGENIORFIRMA Svend Pedersen % HERNING TLF OVE JAKOBSEN OLIEFYR SERVICE FORSIKRING Hus-, Indbo-, og Bilforsikring for personer over 30 år. der har kørt skadefri i 3 år eller har status som elitebilist eller - for personer over 25 år, der har kørt skadefri i 5 är eller har status som elitehilist. Jesper I3uur Exam. Assurandør Tlf vwwvesrjyllwwlgdk Vestjylland Forsikring \/ BLOMSTER OG NOSTALGI BUKE7TER :DEKORATIONER, BEGRA VEL- SES BINDERL :KURSUSBINDERI ( RING OG FOR HØR VEDR OPSTARTS DA TOER) :BRUGSKUNST. VÆRKSTEDETER ÅBENT EfTER AfTALE DIANA LANGE, MOBIL , PRIVA T OPTIKER WICHMANN herning kontcktnekflnk Ç. / 17 Henning ÅLHOLMVEJ 136, HERNING TELF BIL TELF Overkær Murermester Timruigvej 14, L3arde b920 Videbæk r..: Alt inden for tømrer- og snedkerarbejde udføres Tømrermester Jørgen Bækgaard Tlnghøjvej 9. Fjlstervng Kibæk Tlf Bil tlf Barvi-Byg AIS - r Fabriks ej 16 Videbæk TIÆ

15 18 15 www fjelstervang dk Luksusvognen for der er plads til flerv SSVer som de kalder sig i sofaerne for at Vi og sige at de Fjelstervang hente Simone. skulle hilse meget gerne henter flere man skal bare til enten Sonja seniorvæbnere, ringe eller Jeanette.Så kommer Klik ind på: hele taget pyntet den fantasifuldt Da Luksusvognen var færdig kørte de ned gennem Se datoer og foreninger pa hjemmesiden mel lænestol på nogle gamle barnevognshjul, brugt et liggeunderlag som tag og i det Her kan du også komme ind på områdets hjemmeside. I FDF Fjelstervangs seniorvæbnerafdeling er de bare superfriske. De har sat en gam- Har du ikke selv en computer, så besøg Fjelstervang Landsbycenter. Seniorvæbnere og seniorer konstatere, at det at være ude i frisk luft hele tiden gør de unge mennesker trætte, så de btcpostt& dk snorksov kl. 22 om aftenen.det natløb de havde efterlyst blev ikke til noget. og den må vi sige faldt i alle væbnernes smag, de roste den i høje toner. Lederne måtte Tlf dende bålmad. Maibritt havde på nettet fundet en lækker opskrift på en indbagt pizza. Bente Christensen oktober måned, godt gået! Der var rigtig gang i bålet og der blev lavet en masse spæn trods øsregnvejr og udsigten til kuling og endda stormvarsel, sov alle ude begge nætter i 8 seje væbner havde tilmeldt sig turen, hvor væbnerne skulle sove ude i shelters Men Væbnerweekend. Vi ses til motion i Det havde bare været smaddergodt at rejse med toget. kaffe. det gik hvis ikke så godt de var lidt for gumpetunge, men dem de købte, de fløj godt. Momhøje Naturcenter. Tag evt. termokanden med, så kan vi også hygge os med en kop men med fra Kibæk FDF. piltene I boede de Esbjerg i et og om kredshus lørdagen tog de færgen til Fanø, de at flyve med hvor skulle prøve deres egne hjemmebyggede drager, Tag hele familien med til en hyggelig travetur søndag den 4. januar 2009, kl i I pilteafdelingen er der gang i den med 18 pilte. De har været på togtur til Esbjerg sam- Er dit nytårsforsæt mere motion i 2009, så har du chancen for at komme i gang nu. Begynd 2009 med lidt frisk motion. Pilteweekend. afslutningen på en fantastisk tur og et fantastisk samarbejde med FDF i Kibæk. rnter rundt i omegnen. længe til næste dag og nød brunchen inden den store fælles farvel knuserunde, som var Vi mødes ved Landsbycentret hver søndag kl og går en times tid ad forskellige var måske nogle,som troede at de skulle i seng bagef- vi er allerede godt i gang med søndagsmotionen her i efteråret. til den store guldmedalje. - dem, så det blev til stor morskab. Senere på aftenen var der underholdning og diasshow gå på de tidspunkter, der passer for dem, men har I lyst til selskab en gang imellem, så er ter,rnen nej,de skulle da på et fedt natløb nede i skoven ved møllesøen. Derfor sov alle Der tandstikkere ind under f ldet på deres pizzaer.det opdagede de,da de skulle til at spise Det er dejligt at komme ud og gå en tur, og mange her i Fjelstervang er gode til selv at til april og vores gåture onsdag aften i forårs- og sommer del har også været med på motionssøndagene fra januar ker bålmad, hvor hver enkelt skulle lave sin egen lille pizza. Det havde Helene og Male- månederne. En Det blev en fornøjelig weekend med børne gudstjeneste, lagkage løb i Kibæk city, læk- IDWEISFORENING gesholdet været på en herlig gensyns weekend i Kibæks fine nyrestaurerede kredshus. FJEISTERVANG ne skam også gjort, men de havde ikke set,at Kim den drillepind lige havde puttet nogle fantastiske Norges tur Siden da har hele Nor Sidst vi skrev til Støtten, fortalte vi om vores mange støtter op om vores arrangementer. TAK for det. Gensynsweekend har vi haft en fantastisk flot tilslutning thkampag F Nyt fra FDFèrne i Fjelstervang. Motion med FIE.

16 Dato Tid Aktivitet Arrangør Huskeliste til jul KRYPPESPIL i KIRKEN derefter Fakkel- Borgerforenin optog og juletræstænding gen / FDF :00 Juleafslutning i gymnastik afd. FIF Gym. Afd :00 Travetur ved Momhøje Naturcenter. FIF Motion Deadline for STØTTEN STØTTEN Gymnastik opvisning. FIF Gym. Afd Deadline for STØTTEN STØTTEN 2009 DGl Landsstævne i Holbæk til d. 5. juli. DGl Deadline for STØTTEN STØTTEN 16 17

HJeRM POSTEN I JANUAR I NR. 5 I 2014 I 37. ÅRGANG I. Foto: Thomas Boesdal. Udgives af Hjerm FIF

HJeRM POSTEN I JANUAR I NR. 5 I 2014 I 37. ÅRGANG I. Foto: Thomas Boesdal. Udgives af Hjerm FIF HJeRM POSTEN Udgives af Hjerm FIF Foto: Thomas Boesdal I JANUAR I NR. 5 I 2014 I 37. ÅRGANG I Ø. HJERM BYGNINGSARTIKLER Ø. HJERMVEJ 19. TLF. 97 46 45 11 Besøg også vores hjemmeside www.hjerm-byg.dk HJERM

Læs mere

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk

Foreningsbladet. for ØSTER NYKIRKE SOGN. www.østernykirke.dk www.østernykirke.dk Foreningsbladet for ØSTER NYKIRKE SOGN 18. årgang Nummer 1 Mar-Maj 2012 Drømme kan blive til virkelighed Anders præsterede at komme på DGI s verdenshold for gymnaster, og fik derfor

Læs mere

S V. Nr. 3 Juni 2014 39. årgang

S V. Nr. 3 Juni 2014 39. årgang Nr. 3 Juni 2014 39. årgang Rid sommer i by. En gammel tradition er forsøgt genoptaget i Ø. Assels og omegn. Vejrguderne var desværre ikke rigtig med arrangementet i år. Se omtale side 20-21. S V SYDVESTMORS

Læs mere

Festlig indvielsesfest...

Festlig indvielsesfest... 22. årgang www.filskovogomegn.dk november 2012 Festlig indvielsesfest... Læs mere på side 13 Øvrige nyheder... Nytårsmarch... Læs mere på side 4 Nørkelklubben søger... Læs mere på side 15 Julefrokost...

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup November 2014 6. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg Idrætsforening -Bøgebjergfesten - Egnsfesten - Bøgebjerghallen - Bøgebjergmessen Bøgebjerghuset/Bøgebjergskolen

Læs mere

BORGERNYT. Sponsor-Motionsdag d. 31 aug. Kom og få en dejlig dag. Verninge, set med en Verningegensers øjne Ud på den anden side

BORGERNYT. Sponsor-Motionsdag d. 31 aug. Kom og få en dejlig dag. Verninge, set med en Verningegensers øjne Ud på den anden side BORGERNYT Bladet for alle i Verninge og omegn August 2013 Sponsor-Motionsdag d. 31 aug. Kom og få en dejlig dag. VERNINGE, IKKE BLOT ET STED AT BO, MEN ET GODT STED AT LEVE BORGER NYT Borgernyt, er bladet

Læs mere

Nr. 159 Januar 2014 1

Nr. 159 Januar 2014 1 Nr. 159 Januar 2014 1 SOGNE-NYT Udgives af Hee Sogneforening Bladet udkommer i: Januar, marts, maj, september, november. 450 eks. Tryk: Hee Offset. I bladet optages stof af almen interesse for beboerne

Læs mere

HUGin. billed 1. Borgerforeningens bestyrelse ved 100 års jubilæet

HUGin. billed 1. Borgerforeningens bestyrelse ved 100 års jubilæet HUGin billed 1 Borgerforeningens bestyrelse ved 100 års jubilæet 23. ÅRG. NR. 1 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej 96 8660 Skanderborg

Læs mere

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender:

32. årg. 3 / 2008 Redaktionen: Medlemsblad for Jegerup Ungdoms-og Idrætsforening. Ansvarshavende er : Christl Mortensen. Aktivitetskalender: Aktivitetskalender: September: 9: Orienteringsmøde valg 19:30 14: Høstgudstjeneste 10:30 18: Fyraftensgudstjeneste 18:30 Oktober: 2: Fyraftensgudstjeneste 18:30 23: Stinne Jensen i Præstegården 19:30 Pilgrimsvandring

Læs mere

HUGin. Alma Hvidt, hylkeborger nr. 400

HUGin. Alma Hvidt, hylkeborger nr. 400 HUGin Alma Hvidt, hylkeborger nr. 400 25. ÅRG. NR. 4 februar 2009 Indhold Redaktørens Klumme 3 Hylkes borger nr. 400 7 Jeg har ikke tid 9 Kom på besøg 11 Nyt fra borgerforeningen 13 Høstfest 2008 15 Karneval

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Januar-Februar 2008 1. udgave - Årgang 4. Indhold: Atlas Malerfirma og Det Blå Lagersalg klar til at bygge på Håndværkervej...

Nors-Tved Tidende. Januar-Februar 2008 1. udgave - Årgang 4. Indhold: Atlas Malerfirma og Det Blå Lagersalg klar til at bygge på Håndværkervej... Nors-Tved Tidende Indhold: Kirkebladet med i Tidende fra 1. marts. Atlas Malerfirma og Det Blå Lagersalg klar til at bygge på Håndværkervej... Dilettant 2008 Nyt fra Ungdomsklubben. Generalforsamlinger.

Læs mere

S V. Nr. 3 juni 2015 40. årgang

S V. Nr. 3 juni 2015 40. årgang Nr. 3 juni 2015 40. årgang Ida var til guldfest i FC Midtjylland og var på banen sammen med guldvinderne. Ida er nr. 2 fra højre. Se omtalen side 4 S V SYDVESTMORS 2 0 0 6 Nyt fra bestyrelsen... Nu hvor

Læs mere

Nr. 4 Oktober 2009 34. årgang

Nr. 4 Oktober 2009 34. årgang Nr. 4 Oktober 2009 34. årgang Vils i vækst-weekenden den 13-14. juni bød på masser af snak, gensynsglæde, oplevelser ud over det sædvanlige, indblik i manges daglige arbejdsgange - og rigtig godt vejr

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Indhold: Nors Kirkebys købmandshandels. dag. - Se billederne. Læs om første skoledag efter en lang ferie. Ny bordtennisklub i Nors

Nors-Tved Tidende. Indhold: Nors Kirkebys købmandshandels. dag. - Se billederne. Læs om første skoledag efter en lang ferie. Ny bordtennisklub i Nors Nors-Tved Tidende Indhold: Nors Kirkebys købmandshandels sidste dag. - Se billederne Læs om første skoledag efter en lang ferie. Ny bordtennisklub i Nors På tur ved omfartsvejen. Juniorklubben har fået

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

RUNDT I SOGNET. Vi står jo sammen i Jernved/Jernvedlund!!! Lokalbladet for Jernved og Omegn. Nr. 8. December 2007 8. årgang

RUNDT I SOGNET. Vi står jo sammen i Jernved/Jernvedlund!!! Lokalbladet for Jernved og Omegn. Nr. 8. December 2007 8. årgang RUNDT I SOGNET Lokalbladet for Jernved og Omegn Nr. 8. December 2007 8. årgang Torsdag den 19. nov. blev det officielt børn og forældres samlingspunkt - Jernved Skole skal fra august 2008 iflg. politikerne

Læs mere

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang

S V. Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Nr. 1 Januar 2015 40. årgang Sydmors afholdt Julestævne i Sydvestmors Kultur- og Fritidscenter i juledagene 27.-28.-29. december - det var 43. gang. Se omtalen side 28-29. S V SYDVESTMORS 2 0 0 6 Nyt fra

Læs mere

HØJ KVALITET, LAV PRIS

HØJ KVALITET, LAV PRIS 27. ÅRGANG NR. 2-2012 2 Bredgade 20. Mønsted. Tlf 86 64 61 92 Åbningstider: Mandag - fredag kl. 7.30-19.00 Lørdag - søndag kl. 7.30-18.00 Altid billig benzin HØJ KVALITET, LAV PRIS 3 Sparkær Idræt Udgivet

Læs mere

HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august

HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august 21. årgang www.filskovogomegn.dk august 2011 HUSK Indskrivningsdag for håndbold tirsdag d. 23. august jf. træningstider på side 24 Eller læs hele artiklen på side 23 Øvrige nyheder... Filskov går til filmen..

Læs mere

S V. Nr. 4 Oktober 2013 38. årgang

S V. Nr. 4 Oktober 2013 38. årgang Nr. 4 Oktober 2013 38. årgang Kunstgræsbanen i Vils blev indviet fredag den 20. september og Thomas Dalgaard, proffessionel i Viborg FF, skrev autografer til alle interesserede. Se omtalen fra dagen på

Læs mere

HUGin 21. ÅRG. NR. 4

HUGin 21. ÅRG. NR. 4 HUGin 21. ÅRG. NR. 4 DER ER MERE SPORT I... ADELGADE 123, SKANDERBORG, TLF. 86 52 40 88 HYLKE BAGERI v/ Anders S. Andersen Hylkevej 96 8660 Skanderborg Tlf. 86 53 80 12 Vinni & Allan Zink Jakobsen Forhandl

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54

for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Fowli 09 Sommerfest Byfest Vine Cavy Cats Køretøjer Gadespejl Valg Kirkenyt Knopper Nummer 54 august-december 2009 Lokal miljøsang & # # c œ I D A/c

Læs mere

HUGin. HSV var i september på Sild med 10 friske drenge og piger fra Hylke

HUGin. HSV var i september på Sild med 10 friske drenge og piger fra Hylke HUGin HSV var i september på Sild med 10 friske drenge og piger fra Hylke 23. ÅRG. NR. 3 november 2006 Indhold: Redaktørens klumme... 3 Nyt fra HUGF... 4 Nyt fra Seniorklubben... 7 Nyt fra Hylke Ungdomsklub...

Læs mere

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013

Kirke & Sogn. 25. marts - 12. juni 2013 Kirke & Sogn for Vorgod/Barde & F jelstervang Hyrden fra Betlehem - Jeg har set Messias! Dette er Jesu Kristi legeme og blod! Det er fuldbragt! Jesus lever i dag! Jesus døde på korset for dig! Påskeferie

Læs mere

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt

Vejrup Endrup. Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup. For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Vejrup Endrup For Vejrup og Vester Nykirke sogne Nyt Landsmestrene i Krocket kom i år fra Endrup I Holdturnering var det Frede Rasmussen, Bente Rasmussen, Vibeke A. Beier og Bent Thomsen Pedersen, der

Læs mere

Nors-Tved Tidende. Maj - juni 2007 3. udgave - Årgang 3. Indhold: Armiga Oversvømmelser på egnen... To nye erhverv med i Tværssamarbejdet.

Nors-Tved Tidende. Maj - juni 2007 3. udgave - Årgang 3. Indhold: Armiga Oversvømmelser på egnen... To nye erhverv med i Tværssamarbejdet. Nors-Tved Tidende Indhold: To nye erhverv med i Tværssamarbejdet. Referater generalforsamlinger. Armiga Oversvømmelser på egnen... Mærkedage. Nors Gokartcenter ræser derudaf. Nors Gokartcenter Skolejubilæum.

Læs mere

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR

for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Samlingshuset - Julegaveværksted - SPAR Vinsmagning - Fowli 2011 - Grøftekanten Elmehøj - Kirke-Nyt - Bålhøj Plantage Nummer 59 december 2010 - februar

Læs mere

Alle beboere i de 2 sogne ønskes en rigtig glædelig jul. Kr. Stillinge er blevet en blomstrende landsby. Beboerblad for

Alle beboere i de 2 sogne ønskes en rigtig glædelig jul. Kr. Stillinge er blevet en blomstrende landsby. Beboerblad for Beboerblad for Hejninge og Flaget blev hejst den 1. december ved Brugsen Kr. Stillinge er blevet en blomstrende landsby Nr. 6 35. årgang Stillinge December 2012 Alle beboere i de 2 sogne ønskes en rigtig

Læs mere

HJeRM POSTEN I JUNI I NR. 10 I 2015 I 37. ÅRGANG I. Foto: Thomas Boesdal. Udgives af Hjerm FIF

HJeRM POSTEN I JUNI I NR. 10 I 2015 I 37. ÅRGANG I. Foto: Thomas Boesdal. Udgives af Hjerm FIF HJeRM POSTEN Udgives af Hjerm FIF Foto: Thomas Boesdal I JUNI I NR. 10 I 2015 I 37. ÅRGANG I Ø. HJERM BYGNINGSARTIKLER Ø. HJERMVEJ 19. TLF. 97 46 45 11 Besøg også vores hjemmeside www.hjerm-byg.dk HJERM

Læs mere

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne

BØGEBLADET. Pejrup, Vester Aaby og Aastrup. Kirkebladet - Se midtersiderne August 2012 4. årgang BØGEBLADET Pejrup, Vester Aaby og Aastrup Fodbold Herre Senior skriver historie Dagplejen tog imod prinsgemalen Kirkebladet - Se midtersiderne Bladet udgives af NYT fra: Bøgebjerg

Læs mere