S I ffi I EN FJELSTERVANG FARVERI. [ Side 9. Side 11. Side 13. Side 18. På gensynsweekend i Kibæk. Nr I. 23. årgang JL[S1 LR\V G 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "S I ffi I EN FJELSTERVANG FARVERI. [ Side 9. Side 11. Side 13. Side 18. På gensynsweekend i Kibæk. Nr. 71 2008 I. 23. årgang JL[S1 LR\V G 1"

Transkript

1 32 [ Side 9. Side 11. Side 13. Side 18. I DREISFOREN [NG JL[S1 LR\V G 1 På gensynsweekend i Kibæk. Farvergade 15. Fjelstervang 6933 Kibæk Tlf Giro i FJELSTERVANG FARVERI 23. årgang Nr I S I ffi I EN

2 DEADLINEDATOER: I. Feb., 1. Jul. og 1. Nov. Deadline til næste blad er 1. februar. Materiale afleveres til Bent. Lidt fra vikaren Efteråret er ved at ende ud og snart står julen for døren og så skal vi til at tage fat på et nyt år. De forskellige foreninger har heldigvis travlt med at servicere de forskellige medlem mer, så det erjo næsten synd at julen stopper nogle af aktiviteterne i et kort stykke tid, men mon ikke at alle er klar til at fortsætte kort efter nytår. Hvis I vil med på mailliste angående deadline eller har billeder, historier eller anekdoter, så giv venligst besked til Stinne og Kurt. De kan kontaktes via mail på; Witten Hartoft Ikast: Seferts Plads 5 Tlf Herning: Bredgade 6 Tlf, Kibæk: Nr. Bredgade 18 Tlf Karup: Østergade 26 Tlf, Eller på adressen Støtten St. Fjelstervangvej 26 Fjelstervang 6933 Kibæk Til slut ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår. Bent. k 171 ii1t) Bladet Støtten udgives i 400 ekspi. Og udkommer 3 gange årligt. Omdeles i Fjelstervang, Rimmerhus, Vorgod Østerby og mellemliggende gårde. Bestyrelse: TLF.: add.: Kaare Kristensen (formand) Finn Nielsen (F.1,F medlem) Jan Øland (kasserer) Bent Johansen (redaktør) Brian Edling (web-master)

3 L.J-JJ j 1 I I I, j1f3 i 9 i T t Ii j36 - sammen kan vi mere. HLL.. ii. 34 Tf , særlig fokus på - private og pensions Jning. Bliv kunde i Andelskassen og oplev fordelene ved hurtige beslutninger, lokale smil og Du er meget velkommen til at ringe og aftale et uforpligtende møde, hvor du kan høre Vi ses i Andelskassen! Bardevej 10 Vorgod Videbæk Telefon Andelskassen Midtvest, Vorgod Overvejer du at skifte Kunderådgiver siden mere om dine muligheder i Andelskassen. seriøs og kompetent rådgivning med udgangspunkt i lokalområdet og din hverdag. pengeinstitut? SDA Andelskassen

4 Hall.,, 7 Hjemmesider Rrratinnr Hardware - nternet - Computere - Undervisnir I -i-- Brian Edling Jan ølarid edllngwdt.dk Skal du holde fest eller et andet arrangement, så finder Du/I de bedste rammer til sjov og alvor i orgodbarde Hallen Service, reparation og klargøring til syn af biler. Vest] ysk Auto ApS Brogårdsvej 20, 6920 Videbæk Telefon PAr bu/i pludselig lyst Ii! at were aktive illieçddu tror I hclkn.. sla p8 traden Husk at vores solarium, er àben fra kl 900 til 2200, samt fra til på son og helligdage Muligheder der findes i hallen: (ir,nastjk cij med pringgrav og klatre æg, opvarmningrum, bal O!?CaL JN (i/bord, bordtenni.. tråd/us in JA? of,n, trlio Interner, inusikiih:t g. ry, Morskw?m o. EL-INSTALLATiON BELYSNING HUSHOLDNINGSMASKINER VARMEPUMOER/ EL VARME STALDVENTILATION SERVICE. Kibæk I Service Inst. Bjarne mholdt Møllegårdsvej Kibæk «Tlf. Aps PS Se mere p wwwvorgd-brdt4k! Vorgod$3arde Hallen Vorgodvej 35, 6920 Videbæk E-rnail vorgodbardehallcnnaildk Telf eller AbUdtrupuj Aftentif 9? 44 - Rlmmrhiis Tit Keld 0920 VIdeb& Tycheen

5 Bogbussen. l3ogbussen fra Ringkøbing Skjern bibliote kerne holder i Fjelstervang ved kirken hver [torsdag kl I bogbussen kan du gratis låne bøger, tidsskrifter, musik, DVD film og spil til både computer og playstation. Med i bogbussen er en bibliotekar og en chauffør. De hjælper gerne med at finde, det du ønsker eller anbefale en god bog til hyg gelæsningen. Har bogbussen ikke det du ønsker med, skaffes det gratis til dig. Du kan ringe til Tarm bibliotek og bestille, hvad du ønsker. Du kan også bestille på bogbussens eller via biblio tekets hjemmeside: Husk at vælge afhentningssted i Fjelster vang. Bogbussen har base i Tarm og kører derfra ud til mange byer i Ringkøbing Skjern kommune. Lige en opfordring Åbningstid i bogbussen i Fjelstervang: Torsdag kl Boghussen kører ikke på helligdage og i skoleferier. Når I vil sende mail med noget til hjemmesiden eller STØTTEN bedes I sætte jeres settings til : normal, times new roman og størrelse 1 0. Linie afstanden behøver I heller ikke at ændre. Så er det meget nemmere for redaktorerne at arbejde med bladet. Det vil også være meget fint, hvis der bliver sendt en lille tekst med ved evt, bil leder. Så skriv bare lige ud af landevejen. så kigger vi på det. Bent - Som led i EU s landdistriktsprogram er der blevet etableret en Lokal Akti onsgruppe (LAG) i Ringkøbing-Skjern Kommune med deltagelse af er hvervsliv, borgere, foreninger og offentlige myndigheder. LAG Ringkø bing-skjern blev stiftet den 19. april LAG en skal i årene gennemføre en udviklingsstrategi for kommu nens landdistrikter. Hertil yder staten og EU godt 3 mio. kr. om året svarende til ca. 21 mio. frem til 2013, som skal matches af mindst et modsvarende beløb og således finansierer projekter på næsten 50 mio. kr. Landdistriktsrådet, Ringkøbing-Skjern Kommune og den lokale Aktionsgruppe har igangsat opstartsmøder omkring lokale udviklingsplaner i landdistrikter. Dis se udviklingsplaner skal danne grundlag for LAG-projekter. Fjelstervang Borgerforening har uden succes haft en ansøgning sendt afsted til et LAG-projekt. Fremtidspianerne er dannelse af en interessegruppe. der på tværs af by, foreninger, erhverv og institutioner, kan danne rammen om Fjelster vangs udvikling. I skrivende stund er der boring på en handleplan for skovene i Ringkøbing- Skjern kommune. Målet er at skovene skal være en aktiv, synlig og prioriteret del af naturen. Kort fortalt foreslås det, at tre skove sælges. herunder Vorgod Østerby plantage. En del af indtægterne fra salget skal gå tl forbedringer af publikumsfaciliteter i kommunens øvrige skove, f.eks. naturstier. toiletter og legepladser. Nærmest Fjelstervang er det Sidenius ved Barde og Ejstrupsoerne ved Astrup, der investeres i. 28 5

6 Aksel Nørgård Graversen Biltif St. Fjetstervangvej 22 Telelkx: Fjelstervang Gwo: St 6933 Kibæk AlS ret nr.: wwwuni-el.dk i v/johannes Elmholt Vorgod østerbyvej Kibæk VORGOD ØÇf(: Tlf TØMRER & BYGGEFIRA Bil tlf www d k Fax Industriparken Kibæk Tlf.: Fax: FJELSTERVANG SMEDIE MASKIN FORRETNING v/flemming Aagaard Andersen Fjelstervartg Tlf. Tnghøjvej 10, 6933 Kibæk BiltIf. Fax Aut. VVS-, Naturgas- og TØMMERHANDEL Aut. Kloakmester Shell Barde Tlf GRILLCAFE OG TIPS vwv hjerre ly tik Bjerrely Fiskesø Korn og besog en af Danmarks smkkes1keser i flotte naaurorn.givelser. Se også det nye haimhus med mulighed for flrmajtestarrangementer. vi Bjarne Vestergaard Tlf I

7 E$Tø r r Vinterh ilsner fra Fjelstervang Borgerforening forskellige emner i spil. Se nærmere i næste udgave af Støtten. Simone klar til afgang i SSVèrnes flotte køretøj. gæsterne var med på spøgen og tøjstilen er aldrig set mage... nævnes ingen navne) Selvom vi havde en dejlig aften, bliver det nok Borgerfore ningens sidste Hostfest. Der skal et vist antal tilmeldinger til, for at arrangemen med Sidste lørdag i september havde vi en skøn Høstfest med Bad-taste--tema. Alle ændrede numre. Bjerre Allé og Bjerrebakken. Der har været forespørgsel fra kommunen angående entydiggorelse afvejnavne og adresser. I Fjelstervang er det Bjerrevej, der har været nødt til at ændre navn. så der ikke kan opstå tvivl, og dermed forkert aflevering af post og usikkerhed om bestemme lsessted i forbindelse med udrykningskørsel for po! iti, ambulance og brandvæsen. Vi har endnu ikke hørt resultatet, men de navneforslag vi har hørt, er Øster Langgade / Vester Langgade. Øster Bjerrevej. Langgade med den dårligste stil fejrede sejren med en rystende rumba på dansegulvet! (her Vinderparret tet kan løbe rundt. Men så er der jo så mange andre muligheder Det er Borgerforeningen, der er tovholder ved Fælles Foredrag Vi har Husk, at vi gerne flager på private mærkedage. Det koster 300 kr. Her forsøger Thor at holde styr på om saksen er krydset eller ej. når den sendes videre, en herlig leg! 26

8 dansk autonation & analyse das Dansk Automation & Analyse as er en dynamisk virksomhed med speciale i avancerede løsninger til procesnutomation og PLC/PPC baserede styringssystemer. Vi tilbyder vore kunder at hjælpe dem indenfor områderne Industriel automation, grafiske præsentations- og betjeningssystemer. nætværkskommunikation, dataopsamling, effekt- og stvretavler, procesanalyse, røggassystemer, gasdetektering samt instrumentering Dansk Automation & Analyse as har løst opgaver indenfor: Niejerier Fodeva reind ustrien Fiskeintlustrien Foderstofprodu ktion Vandværket Rensningsanlæg Forbrændingsan læg Bryggerier Energi- og miljosektoren med flere PARK ZOO Haunstrup vi Herning BØRNENES PARADIS ;KINØERPARADIS. CHILDREN S PARADISE Haunstrupvej 13 DK-692OVidebækTIf Fax wwwjyl!andsparkzoo, dk kloak Indust Contai ti, Er håret langt er vejen kort til Besog Dansk Automatic;; & Analyse A S hjemmeside Et samarbejde med Dansk Automation & Analyse ar givet Dem ro og sikkerhed du De vil få kompetent rådgivningfra start til slut F s - t*4 ty, t d adk Vogn tel. 8 25

9 her FnEDAcsçJwaJ Nyt fra Fredagsfamilien. Nyt fra kirken t Fredagsthmilien i Fjelstervang mødes den sidste fredag i maneden eller den sidste søndag hvis det passer bedre ifl, den planlagte aktivitet. Vi modes i I.andsb centeret. i missionshuset, i na turen eller hjemme pri\ al. Vi spiser sammen og har derefter en eller anden ftrm flr akii hel. Siden sidst har i bla. la et bahrad og leget pa legepladsen i Momhøj, Vi har ogsa haft en dejlig aften i I andshvcenteret. h or vi efter spisningen alle var i hallen - deltog alle i llleslege- nogle kom til at svede mere end andre... Det var bla. sjovt at kra\ le igennem benene pa hinanden.. der er lidt forskel om man er QO cm eller 2 m og h cm der skal igennem benene! Vi dystede bl.a. også I hvem der kunne fl tie madrassen mest og legede lille Peter edderkop. Det er dem der kommer som beiemmer programmet. Der planlægges så der er gang er god tid til snak og le. samt en eller anden form for aktivitet som hele familien kan være med til. I det ne program er der bl.a. planlagt bowling, Baboon City, sangaften, bålmad/ \lomhoj. leg i hallen og julehygge. Programmet kan ses hos købmanden og i I.andsh centeret. Al II. er velkomne - af hensyn til madbestilling hos slagteren er der tilmelding til Q7l66400/ dage før arrangementet. Vi har nogle hyggelige aftener og glæder os til endnu flere i Pa Fredagsfamilien vegne Anette Sønderby Følg med i hvad der sker på: Det nye menighedsråd er nu tiltrådt, I skrivende stund er konstitueringen ikke på plads, men nav nene kender vi. Menighedsrådet består af: Grethe I I Mortensen, Ebba Christensen, Henny Bækgaard, Keld Lind og Henriette Smedegaard, foruden sog nepræsten, som er født medlem, Noget af det sid ste det gamle råd arbejdede med var, at samarbej de med 7 andre menighedsråd om kassererfunktio nen. Fra januar 2009 vil regnskabet blive ført af et revisionsfirma og dermed lette meget af det administrative arbejde i menighedsrådet. Vores kirke skal restaureres indvendig. økonomien og tegningerne er på plads, men der mangles stadig tilladelser fra de kirkelige myndigheder og Nationalmu seet. Vi håber ikke, der er alt for meget, de ikke vil acceptere, men vi må vente og se tiden an. Restaureringen skal gerne i gang inden sommerferien. Vi skal bl.a. have nyt varmeanlæg, og vi har valgt at satse på et jordvarmeanlæg. Det betyder, at der skal graves jordledning ned i græsplænen nord for kirkegården (der, hvor de gamle gravsten står). Kristendomskursus.dk er nu godt i gang i Remmerhus forsamlingshus. Det er et grundlæggende kristendomskursus, en slags konfirmandundervisning for voks ne. Hver aften er der et oplæg ved Gert Nicolajsen, en kop kaffe og en snak om emnet i grupper med 6-8 personer. Efter nytår kommer der et nyt kursustilbud i pastoratet, Vitaminer til ægteska bet. Oplæggene vil komme fra familiekonsulent Steen Palmquist, som for øv rigt har boet i Fjelstervang. Det vil foregå over 3 aftner. Første og sidste gang i Vorgod og den anden gang i Fjelstervang Landsbycenter. Til sidst vil jeg gerne takke det afgående menighedsråd for et glimragende samarbejde og ønske det nye råd held og lykke og god arbejdslyst. Vi har en dejlig kirke lad os bruge den, Bjarne Svendsen 24 9

10 Bogholderiservice V/ Inger Petersen, Stenbjergkvarteret 13 Snejbjerg, 7400 Herning Leo Pedersens Maskinstation Tlf Bil-tlf UD AT SPISE - KIBÆK HOTEL ønsker De at nyde vor lækre mad hjemme hos Dem selv? Det er ikke noget problem, vi leverer gerne ud af huset i den sædvanlige gode kvalitet. SMÅ OG STORE SELSKABER MODTAGES Altid frisk smørrebrød og anretninger KIBÆK HOTEL Jernbanegade 18, 6933 Kibæk tlf Malerarbejde udføres Ring og få et godt thbud Benny Mikkelsens vi Jorga Mikkelsen Bnnkevej 1, 8933 Kibæk Tlf Bl Eftf. Valgfri afildir9 cq fast allar arttel rente, mad der uden rnnlbft. Kan arwerden r,i, W CG iriedt, ii matternke. rer PrkxitatsL, cxj PrbitetsKredt. Handel.benk.n 3Ttw&.. /onn anggade 5.9&stetvåfl Kibæk 77f, Åbningstider: Et tilbud til virksomheder der rntsker Hj ælp til koutorområdet bla, EDB-bogføring på eget anlæg Momsregnskab Lrnregnskab Statushjælp Regnskabsfering for vandværker Tlf Mobil tlf ingerp ebspeed Telefax: Tæpper Vinyler Linoleum Vàdrumsidnyl Trægulve Vi bruge kun egne faguddannede montører! KWIK SPAR Fjelstervang Kwik Spar ApS.»Butikken i midten< Ruth og Lis Onsdag: Torsdag: Fredag:

11 i år har vi startet et nyt hold op; Seje rytmepiger fra 7. klas det érne. Simone bliver afhentet på sin private adresse af SS\ Nej, men det gør alle andre i kvarteret! Føler drengen sig utryg? Spurgte psykologen. Peter var et problembarn og hans mor havde derfor taget ham med til en børnepsykolog. eksped ienten. Ja, og hvis du bliver ved med at give den hjertemassa ge, så er jeg bange for, at den flyver sin vej, svarede tisk og blev ved med at trykke den på brystet. Er kyllingen nu også helt frisk?, spurgte kunden skep Hørt hos slagteren Charlotte Oxvig og Charlotte Pedersen Glædelig jul og godt nytår fra Gymnastikforeningen Gurli Wolf Bestyrelsesmedlem Ruth Jørgensen Besøgsleder Nørkleleder Gudrun Mange hilsener glæder os meget til gymnastikopvisningen 2009, som vil blive d. 13. marts. alle de muligheder og tilbud der findes i vores lille by. Og vi Vi i gymnastikforeningen synes det er dejligt med den store opbakning fra alle - trods år efter år - I behøver ikke være der hver gang. Nu kommer de lange vinteraftener snart, da vil Gudrun, som er den daglige centeret i alle ulige uger fra kl nørkleleder blive rigtig glad. Alt hvad I skal bruge af materiale I får hos Gudrun. Skulle der sære nogen yngre som ældre. der kan afse tid til at modes i Landsby kunne der måske være nogle, som gerne ville strikke en trøje eller hue til dem der ingenting har. I behøver ikke tilmelde jer først. I skal være rigtig velkomne. dag d. 7. december kl , hvor vi vil hygge os lidt i hallen, så børnene kan lære hinanden at kende på tværs af holdene. Vi vil danse om juletræ og Juleman den vil kigge forbi og vi vil uddele lidt slikposer og saftevand. Vi håber meget. at alle børnene vil deltage og at det vil blive en succes. Ligeledes som noget nyt i år, vil vi prøve at holde en fælles juleafslutning søn ben og sygdom, er der nu kun 9 nørkle damer tilbage. Der har været 16 nørklere, men på grund af fra flytning fra den. Noikledarnerne i Rode Kois nørkleklub i Fjelstervang mangler hænder til at strikke eller sy børnetøj til nødlidende ude i ver Der er ca. 170 gymnaster fordelt på 10 hold. Som noget nyt Nyt fra gymnastik afdelingen. Røde Kors se og opefter, hvor de er 14 gymnaster. Rigtig flot! gang, vi har haft så mange unge dygtige trænere er en ren fornøjelse. Gymnastik er kommet rigtig godt i gang. Det er første 2 gyin k

12 e e Fjelstervang Tomrer & Murerfirma v/erik D. Sørensen Tlf Biltif Leje og reservering hos Else Jensen HERNING ENTREPRENØR FORRETNING APS kvik Sikeborguej Herning T Ç ; ç m CO > t Få en cykel Der passer dig - præcist - F Kibæk Cyk er wwwkvikdk CO I L,,.. Cet sdy SCANNNG visøren Kousgaard Sandfeidparken 34, 6933 Kibæk Enafl: ALT I JORD, KLOARK, BETON, OG BROLÆGNING. DENNIS MOGENSEN AUTORISERET KLOARKMESTER. WERLAUFF CONSULT AIS c/o Professor, dr. jur. Erik Werlauff Ingridsvej 80, 7400 Herning Tlf wwwer1auff Corn Hvad sker hvor og hvornår? Find det på www, fj elstervang. dk Booking af lokaler i Fjelstervang Landsbycenter skal ske til: Peter Andersen på Tlf.: eller på mobil tlf.:

13 20 wwwjeistervang.dk Finn Nielsen Jeg vil Ønske alle en Glædelig Jul samt et godt Nytår Det vil sige at vi forhandler KLUBHUSET som er til gavn for FCM og FIF ved JAN B BROLÆGGER ved Jan Henningsen indbetaling af 275 kr. får man gaver igen for ca kr. så alt i alt er det en god gaard eller ved Finn Nielsen. klar vi har faet 5 GULDPARTNER som er følgende TBA TEKNIK ved Torben Bank Agger JYLLANDS PARK ZOO ved Ove Nordestgaard HERNING ENTREPRENØRFORRETNING ved Dennis Mogensen. Der arbejdes lige nu på lidt flere. blive en sponsor dag hvor FIF laver et arrangement for alle sponsorer. Det bliver med stor optimisme vi går ind i 2009 fra FIF side. TØMMERFIRMAET BÆKGAARD ved Jørgen Bækgaard. FJELSTERVANG TØMER & MURERFIRMA ved Erik D Sørensen GULDPARTNERNE har Deres navn på to eller tre trøjer på alle hold vi sender Vi har også indgået aftaler med SØLVPARTNER der har vi 3 aftaler Vi ser frem til den fremtidige samarbejde hvor vi indgår treårige aftaler hvor ciel klub til FCM. UNI EL ved Axel Graversen PRO EL ved Karl Anker Krath FTF har i r arbejdet på at få et sponsor koncept op at stå, det er ved at være køre jydsk handel så er i interesseret kan i hente tilmeldings blanketter ved Ole Kors IDR4ISFORENING FTF har en samarbejde med FCM hvor vi er kommer den dag vi blev inviteret ind til FCM som afslutning De får Deres navn på skilte ved klubhuset som sølvpartner også gør samt der vil Jeg vil starte med give en undskyldning til de forenin ger der har arbejdet med Juletræet og tænding samt Jeg beklager at jeg ikke huskede deres arrangement på ungdomsfodbold sæsonen. fakkel optog. ud at spille bold. _JWIStERVANG BØF- børnefestival på Hardsyssel efter skole sammen med ca. 600 andre FDF ere der,hvor tumlingene om lørdagen skal til det i år handlede om at give og få ga holdt uden at sige et eneste ord. Efter en rigtig god dag korte vi alle trætte Den sidste weekend i oktober er altid fra Vestjylland. Det er en dag, hvor alle eleverne på skolen står for aktiviteter ver. Der var en KÆMPE pakke på senen, pludselig begyndte den at bevæge sig, lige i hovedet til stor morskab for alle børnene. Efter gudstjenesten gav Pippi Så vi havde lavet julepynteting til at pynte kirken med og hjalp med gudstjene og ud af pakken kom minsandten PIPPI Langstrømpe. Hun var lidt fræk, for hun ville give præsten en BØF, nu hvor hun var kommet til BØF-børnefestival alle børnene en flodebolle. Som afslutning kom der en tryllekunstner og under og så fik hun præsten til at lukke øjnene og s gav hun ham en flødebollebof Tumlingeweekend. hvor den HAR DØGNÅBENT VED VORES PAP - bejde. Det er GULD værd for os MANGE TAK! mærke at folk hyggede sig og vi er så glade for opbakningen. hjem med bussen til Fjelstervang. BUSK gudstjeneste. Søndag var alle tumling klar til at pynte kirken op til BUSK gudstjeneste, Der skal også lyde en kæmpestor TAK til alle der støtter os med sponsorgaver, der gemmer aviser og pap til os. Alt sammen er det til stor hjælp for vores ar HUSK - store gavefest. For år vi samler nemlig brugt legetøj ind til fattige børn i Afrika. sten, Det var så dejligt, at kirken var helt fyldt. Bagefter var der fællesspisning i FDF Huset og derefter var der et løb som væbnerne havde lavet. Vi kunne rigtig til banko og julestue samt alle der støtter og hjælper med praktisk arbejde og alle AVISCONTAI ne.der er fælles børnegudstjenste, VI OG Inga Binga Bank Olesen FDF Fjelstervang Mange juleblå hilsner FDF NER VED FDF Huset

14 ENTREPRENøR OG INGENIORFIRMA Svend Pedersen % HERNING TLF OVE JAKOBSEN OLIEFYR SERVICE FORSIKRING Hus-, Indbo-, og Bilforsikring for personer over 30 år. der har kørt skadefri i 3 år eller har status som elitebilist eller - for personer over 25 år, der har kørt skadefri i 5 är eller har status som elitehilist. Jesper I3uur Exam. Assurandør Tlf vwwvesrjyllwwlgdk Vestjylland Forsikring \/ BLOMSTER OG NOSTALGI BUKE7TER :DEKORATIONER, BEGRA VEL- SES BINDERL :KURSUSBINDERI ( RING OG FOR HØR VEDR OPSTARTS DA TOER) :BRUGSKUNST. VÆRKSTEDETER ÅBENT EfTER AfTALE DIANA LANGE, MOBIL , PRIVA T OPTIKER WICHMANN herning kontcktnekflnk Ç. / 17 Henning ÅLHOLMVEJ 136, HERNING TELF BIL TELF Overkær Murermester Timruigvej 14, L3arde b920 Videbæk r..: Alt inden for tømrer- og snedkerarbejde udføres Tømrermester Jørgen Bækgaard Tlnghøjvej 9. Fjlstervng Kibæk Tlf Bil tlf Barvi-Byg AIS - r Fabriks ej 16 Videbæk TIÆ

15 18 15 www fjelstervang dk Luksusvognen for der er plads til flerv SSVer som de kalder sig i sofaerne for at Vi og sige at de Fjelstervang hente Simone. skulle hilse meget gerne henter flere man skal bare til enten Sonja seniorvæbnere, ringe eller Jeanette.Så kommer Klik ind på: hele taget pyntet den fantasifuldt Da Luksusvognen var færdig kørte de ned gennem Se datoer og foreninger pa hjemmesiden mel lænestol på nogle gamle barnevognshjul, brugt et liggeunderlag som tag og i det Her kan du også komme ind på områdets hjemmeside. I FDF Fjelstervangs seniorvæbnerafdeling er de bare superfriske. De har sat en gam- Har du ikke selv en computer, så besøg Fjelstervang Landsbycenter. Seniorvæbnere og seniorer konstatere, at det at være ude i frisk luft hele tiden gør de unge mennesker trætte, så de btcpostt& dk snorksov kl. 22 om aftenen.det natløb de havde efterlyst blev ikke til noget. og den må vi sige faldt i alle væbnernes smag, de roste den i høje toner. Lederne måtte Tlf dende bålmad. Maibritt havde på nettet fundet en lækker opskrift på en indbagt pizza. Bente Christensen oktober måned, godt gået! Der var rigtig gang i bålet og der blev lavet en masse spæn trods øsregnvejr og udsigten til kuling og endda stormvarsel, sov alle ude begge nætter i 8 seje væbner havde tilmeldt sig turen, hvor væbnerne skulle sove ude i shelters Men Væbnerweekend. Vi ses til motion i Det havde bare været smaddergodt at rejse med toget. kaffe. det gik hvis ikke så godt de var lidt for gumpetunge, men dem de købte, de fløj godt. Momhøje Naturcenter. Tag evt. termokanden med, så kan vi også hygge os med en kop men med fra Kibæk FDF. piltene I boede de Esbjerg i et og om kredshus lørdagen tog de færgen til Fanø, de at flyve med hvor skulle prøve deres egne hjemmebyggede drager, Tag hele familien med til en hyggelig travetur søndag den 4. januar 2009, kl i I pilteafdelingen er der gang i den med 18 pilte. De har været på togtur til Esbjerg sam- Er dit nytårsforsæt mere motion i 2009, så har du chancen for at komme i gang nu. Begynd 2009 med lidt frisk motion. Pilteweekend. afslutningen på en fantastisk tur og et fantastisk samarbejde med FDF i Kibæk. rnter rundt i omegnen. længe til næste dag og nød brunchen inden den store fælles farvel knuserunde, som var Vi mødes ved Landsbycentret hver søndag kl og går en times tid ad forskellige var måske nogle,som troede at de skulle i seng bagef- vi er allerede godt i gang med søndagsmotionen her i efteråret. til den store guldmedalje. - dem, så det blev til stor morskab. Senere på aftenen var der underholdning og diasshow gå på de tidspunkter, der passer for dem, men har I lyst til selskab en gang imellem, så er ter,rnen nej,de skulle da på et fedt natløb nede i skoven ved møllesøen. Derfor sov alle Der tandstikkere ind under f ldet på deres pizzaer.det opdagede de,da de skulle til at spise Det er dejligt at komme ud og gå en tur, og mange her i Fjelstervang er gode til selv at til april og vores gåture onsdag aften i forårs- og sommer del har også været med på motionssøndagene fra januar ker bålmad, hvor hver enkelt skulle lave sin egen lille pizza. Det havde Helene og Male- månederne. En Det blev en fornøjelig weekend med børne gudstjeneste, lagkage løb i Kibæk city, læk- IDWEISFORENING gesholdet været på en herlig gensyns weekend i Kibæks fine nyrestaurerede kredshus. FJEISTERVANG ne skam også gjort, men de havde ikke set,at Kim den drillepind lige havde puttet nogle fantastiske Norges tur Siden da har hele Nor Sidst vi skrev til Støtten, fortalte vi om vores mange støtter op om vores arrangementer. TAK for det. Gensynsweekend har vi haft en fantastisk flot tilslutning thkampag F Nyt fra FDFèrne i Fjelstervang. Motion med FIE.

16 Dato Tid Aktivitet Arrangør Huskeliste til jul KRYPPESPIL i KIRKEN derefter Fakkel- Borgerforenin optog og juletræstænding gen / FDF :00 Juleafslutning i gymnastik afd. FIF Gym. Afd :00 Travetur ved Momhøje Naturcenter. FIF Motion Deadline for STØTTEN STØTTEN Gymnastik opvisning. FIF Gym. Afd Deadline for STØTTEN STØTTEN 2009 DGl Landsstævne i Holbæk til d. 5. juli. DGl Deadline for STØTTEN STØTTEN 16 17

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat Fælles foreningsmøde den 13. januar 2015 kl. 19,30 i Fjelstervang Landsbycenter 1. Velkomst ved Bjarne Svendsen Ordstyrer: Bjarne Referent: Anette 2. Kort orientering fra alle deltagende foreninger obs om der er noget særligt alle foreninger bør vide FIF ved Karina, Jørgen og Bente.

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

Februar 2010 21. ÅRGANG

Februar 2010 21. ÅRGANG Februar 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015

OBBEKÆR/KALVSLUND 2. HALVÅR 2015 Obbekær Forsamlingshus Formand Finn Vind 75 42 30 64 Kasserer Erik Bendtsen 51 58 60 39 Sekretær Bjarne Schmidt Philipp 22 96 55 55 Medlem Lis Thomsen 20 44 89 33 Medlem Bartina Swart 74 76 19 92 Udlejning

Læs mere

Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter

Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter Referat fra Fælles Foreningsmøde d. 13/4 2010 i Fjelstervang Landsbycenter Velkomst ved Jette Nyt fra de forskellige foreninger: Borgerforening ved Anna og Birthe: Har det sidste år arrangeret Fælles foredrag,

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Fællesmøde Onsdag den 16. januar kl. 14.00 på Hjemmet. Hyggeeftermiddag med musikalsk underholdning og fællessang ved Per Skærlund, Grindsted. Pris for entrè, underholdning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013

JANUAR 2013. 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 JANUAR 2013 37. årgang, udgivet siden oktober 1977 udkommer 6. januar 2013 Akut bolignød blandt områdets småfugle løst af dygtige Tumlinge Du finder Skærven sammen med en masse anden information på vores

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 286 Sdr. Vium Sogneforeningen februar 2016 Landsby pedeller Jeg har længe gået med den tanke, at når Lyne med succes kan etabler by pedeller og det går rigtig godt, så kan vi også i Sdr.

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

13.- 16. maj 2015. Kom og vær med til byfest I vores skønne nye Udeforsamlingshus, Lad os sammen give huset liv, sjæl og rytme!!!

13.- 16. maj 2015. Kom og vær med til byfest I vores skønne nye Udeforsamlingshus, Lad os sammen give huset liv, sjæl og rytme!!! Fjelstervang Festuge 13.16. maj 2015 Vi bygger op fordi vi ved, at vi kan til helt nye traditioner!!! Fjelstervang er et smørhul, et godt sted at være Kom og vær med til byfest I vores skønne nye Udeforsamlingshus,

Læs mere

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling

HyllingeBy.dk. Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge. Beboerforeningen holder ordinær generalforsamling HyllingeBy.dk Lokalblad for Hyllinge og omegn, udgivet af Beboerforeningen i Hyllinge Kom til fællesspisning i Centergården Onsdag den 18. feb. kl. 18.00 Spisning er først til mølle Vi er glade for succesen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter

Indholdsfortegnelse. 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter 0. og 1. klasse har lavet selvportrætter Indholdsfortegnelse Side 2: Skolelederen har ordet Side 4: Kalenderen Side 5: Nyt fra Klubben Side 6: Så er der fest i indskolingen Side 7: Rundt på skolen Side

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Afslutning d. 31. marts 2014

Afslutning d. 31. marts 2014 Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2014 30. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning d. 31. marts 2014 Vi mødes kl. 18.45 i Gimsing Sognegård, hvor vi holder Struer Folkedanserforening

Læs mere

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner.

Gl. ager 14.4.59. Kære Brevduevenner. Gl.ager14.4.59. KæreBrevduevenner. Ja,nuerjegvedatværeovredetmedinfluenzaen,iPåskenvarjegnuikkemangesure sildværd,jegholdtmigiroogkomingenstederihelepåsken. Jegharlavetmegetforskelligtsiden1.April,jegharjoværetløsarbejder:Jegharkørtfor

Læs mere

Jul hos Lynggaard. Teglværksvej 1 Aadum

Jul hos Lynggaard. Teglværksvej 1 Aadum Jul hos Lynggaard Teglværksvej 1 Aadum Stort udvalg i Vinterkranse og dekorationer Pyntegrønt Juletræer Dekorationsmaterialer Lys m.m. Kaffe på kanden! Åbent: Fredag/Lørdag/søndag kl. 10-17 fra 8. november

Læs mere

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035,

Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, Næste Aadum Nyt udkommer i uge 39. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 18/9-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Aadum Husholdningsforening HUSK!!!! HØSTMARKED

Læs mere

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG

September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG September, oktober & november 2011 23. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Ann R. Nielsen...40 54 05 61 Pilte

Læs mere

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk

FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk FREDAG D. 21/10-11 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk Kom til Skt. Hans aften ved Teglværkssøen i Ådum torsdag den 23. juni Kl. 19.30 er grillen varm, så I kan købe

Læs mere

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010

nyt Juleoptog i Lunde. Aktivitetskalender for sognets beboere November 2010 nyt Aktivitetskalender for sognets beboere Juleoptog i Lunde. November 2010 Hej alle børn og voksne! Så har vi igen haft kontakt til julemanden, og han har bekræftet, at han igen i år lægger vejen forbi

Læs mere

Nyhedsbrev fra klynge 2

Nyhedsbrev fra klynge 2 Nyhedsbrev fra klynge 2 Så blev det til det sidste nyhedsbrev i år 2014. Den har stået på masser af julehygge i december måned, hvilket nyhedsbrevet også bærer præg af. Der har været en fantastisk opbakning

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning 1 Hammerum Gjellerup Cykelklub Generalforsamling 2013 Formandens beretning Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 13. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia.

Indhold. Model for en dag vol. 2. Julegaveværksted. Det Blå Marked. Juledekorationer. Madbix med gæstekok. Nissebowling. Lucia. Dag Dato Aktivitet Personale Tirs 4. nov Model for en dag vol. 2 To, Ki, Ja, Tr, Ti Tors 6. nov Butterflymøde Ki, Ja, Ca, Tirs Tors 11. nov 13. nov Svanesang Julegaveværksted Drengerøvsaften FIFA på PlayStation

Læs mere

September 2010 22. ÅRGANG

September 2010 22. ÅRGANG September 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

November 2010 22. ÅRGANG

November 2010 22. ÅRGANG November 2010 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe Andersen...28

Læs mere

Fjelstervang Festuge 28.-31. maj 2014

Fjelstervang Festuge 28.-31. maj 2014 Fjelstervang Festuge 28.-31. maj 2014 Vi bygger op fordi vi ved, at vi kan til helt nye traditioner!!! Fjelstervang er et smørhul, et godt sted at være Kom og vær med til byfest I vores skønne nye Udeforsamlingshus,

Læs mere

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde!

Oddense-Otting. november 2013. Det er så nemt - at skifte til os. Det er lettere end du tror! Ring 97 56 44 22 og aftal et møde! So -Otting november 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke Ring 97 56 44 22

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

FDF KORSØR FDF KORSØR

FDF KORSØR FDF KORSØR Juni - August 2012 I samarbejde med Sct. Pouls Kirke holder FDF for 3. år Sankt Hans i Skovhytten. Det er for børn, voksne, hele familien, gamle medlemmer og alle vennerne. 14.00 Lege 16.00 Løb i Skoven.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

KvongPosten Januar 2018

KvongPosten Januar 2018 KvongPosten Januar 2018 Nytårsskål i Kvong Mandag den 1. januar kl. 15.00 efter gudstjenesten er der mulighed for, at ønske hinanden godt nytår og menighedsrådet er vært for et lille glas og et stykke

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE:

VIGTIGT : AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M MØDETIDER: MEDARBEJDERE: AFDELINGSADRESSER: Afdelingshuset: Rødegårdsvej 315, 5230 Odense M Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014

AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2014 Indhold: Vennekredsen: Bankospil Borgerforeningen: Opråb Friskolen: Ny legeplads Friskolen: Åben skole Lyne Brugs:

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Sognebladet Oddense-Otting

Sognebladet Oddense-Otting Sognebladet Oddense-Otting SEPTEMBER 2013 Det er så nemt - at skifte til os Det er lettere end du tror! Og vi gør det helt uden besvær for dig. Vi skal bare have din underskrift lettere bliver det ikke

Læs mere

Så skal der arbejdes...

Så skal der arbejdes... Så skal der arbejdes... Som mange ved har vi nogle dage om året, hvor der virkelig skal knokles! Det er frivilligt at komme, men som medlemmer vi deles om læsset.. Gad hvide hvad det næste projekt bliver?

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

September-Oktober 2009

September-Oktober 2009 September-Oktober 2009 Så er sommerlejr og sommerferie overstået, og vi er startet op på den nye sæson med en fantastisk opstart. Foran os ligger en masse onsdage med eventyr for store og små. Se alle

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet.

Ind- og udmeldte børn. Personalet: nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Vi byder velkommen til nye børn og forældre og ønsker jer en god tid på fritidshjemmet. Formålet med Arilds Tidende er blandt andet at holde jer orienteret om fritidshjemmets og bestyrelsens arbejde. Alle

Læs mere

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion

Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Aktiviteter 2016, Tjørring Cykel Motion Januar Spinning start. Februar Onsdag den 24. kl. 19.00 Generalforsamling i Nordvest Hallen. Generalforsamling i Nordvest Hallen for TIF hovedbestyrelse med efterfølgende

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Aadum Husholdningsforening

Aadum Husholdningsforening Aadum Husholdningsforening HØSTMARKED Tirsdag den 20. september kl. 19.00 i Klublokalet. Traditionen tro hjælper Knud + Knud os med at få en festlig aften. Vi håber, I igen vil skænke os lidt af jeres

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 11. Årgang nr. 60 jan. / feb. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

16 Årgang Nummer 4 December 2010

16 Årgang Nummer 4 December 2010 16 Årgang Nummer 4 December 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541

Læs mere

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse.

Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Billede på forsiden: Rekordforsøg 30 piger på samme toilet i pige ugen. Personale nyt: Kirsten starter i jobtræning i klubben og skal være hos os i 9 uger med evt. forlængelse. Foredrag: Torsdag d. 17.

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE

JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE JUNI-NYT FRA KUNDBY SKOLE Kundby d. 11. juni 2012 Kære forældre Endnu et skoleår går mod sin afslutning, og den dejlige sommerferie venter forude. I år strækker skoleåret sig helt hen imod juli måned,

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // MARTs 2012. Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene. Hovedsponsor: Ungdom Ligatræning - her Jacob Østergaard med U14 drengene spot på sporten // MARTs 2012 Hovedsponsor: Ungdom FORÅRET ER PÅ VEJ - ØV :-) Foråret er på vej - både i flg. kalenderen og når vi kigger ud mod

Læs mere

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar

Dus Mellervang. Børnerådet. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst. www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar Børnerådet Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev januar BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Brugerrådets beretning for

Brugerrådets beretning for Brugerrådets beretning for 2015 2016 Så er der igen gået et år og det har været spændende og udfordrende. Det der har fyldt mest i det år, der er gået er nok byggeriet. Vi startede allerede for et år siden,

Læs mere

Sportsuge program 2016

Sportsuge program 2016 Sportsuge program 2016 Onsdag d. 8. juni 2016 19.00 Banko i Lyne Hallen Fredag d. 10. juni 2016 17.00 Teltet/baren åbner 18.00 Nem og billig aftensmad * 18.30 Fodbold serie 1 19.00 Tour de Lyne* 21.00

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.

Nyhedsbrev December. Hockey finale Aab Hallen. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen. Hockey finale Aab Hallen BEMÆRK Nyhedsbrev December DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke

KORSLØKKE AFDELING JULI KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Nyhedsbrev Uge 6 2015

Nyhedsbrev Uge 6 2015 Nyhedsbrev Uge 6 2015 Et helt nyt år er godt i gang, og vi glæder os til at udfylde det med mange aktiviteter, oplevelser og stjernestunder for beboerne på Meta. Vi har nu lavet nyhedsbrev i et år, og

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår.

Sdr. Vium Nyt. Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015. Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Sdr. Vium Nyt Nr. 276 Sdr. Vium Sogneforeningen december 2014 / januar 2015 Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår. Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. februar 2015 Emner skal være meddelt

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2013 Hurra for en pigefrokost! Beslutningen om en Pigefrokost 2013 blev taget og en Invitation blev sendt ud Nytårsdag. Arrangementet skulle foregå d. 9. marts

Læs mere

Februar og marts 2013

Februar og marts 2013 Februar og marts 2013 Ved julefrokosten fik en repræsentant fra hver afdeling en konvolut med indhold fra Lyngparkens Venner så de kunne julehygge sig sammen med beboerne. Aktiviteter på Lyngparken i Februar

Læs mere

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015

Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer. Frivillig Fredag Sorø 2015 Frivilligfest og Åbent Hus-arrangementer Frivillig Fredag Sorø 2015 Arrangører: Aktiviteten Stenlille AFRIKASTRIK Velkommen til Frivillig Fredag 2015 I år fejrer vi Frivillig Fredag både med Åbent Hus-arrangementer

Læs mere

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning.

Fællesspisning Tusind tak til støtteforeningen for dejlig mad i går aftes, og tak til alle børn og voksne for en hyggelig aften til fællesspisning. UGEBREV nr. 09 uge 41 Årgang 6 Temauge Vi har haft en rigtig god temauge, hvor der forhåbentlig er blevet flyttet lidt i vores hoveder, så vi ved hvad mobning er, og vi ved hvordan man er en god kammerat.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

December 2010 & Januar 2011 22. ÅRGANG

December 2010 & Januar 2011 22. ÅRGANG December 2010 & Januar 2011 22. ÅRGANG Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Jesper Pedersen...61 39 88 69 Betina Harpsøe

Læs mere

Oktober 2009 21. ÅRGANG

Oktober 2009 21. ÅRGANG Oktober 2009 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...75 83 83 90 / 26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016

Sdr. Vium Nyt. Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016 Sdr. Vium Nyt Nr. 290 Sdr. Vium Sogneforeningen juli / august 2016 Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. september 2016 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10.

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Marts April 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

NETVÆRKS TILBUDET PULS1

NETVÆRKS TILBUDET PULS1 NETVÆRKS TILBUDET PULS1 Kære borger Pulsen er et fantastisk tilbud for dig som er udviklingshæmmet. Du bor på et bosted, hjemme eller i egen lejlighed under Københavns kommune. Pulsen er et netværkstilbud,

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn Oktober 2015. Indhold: * Vennekredsen: Foredrag. Til: Samtlige husstande kontorer butikker Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Oktober 2015 Fra Indvielse af Byfornyelse Indhold: * Vennekredsen: Foredrag * Avisindsamling: Fortsætter * Ny Butik: Mormors ting

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

April 2010 21. ÅRGANG

April 2010 21. ÅRGANG April 2010 21. ÅRGANG Solhjem Søndermarksvej 53...75 84 08 44 Kredsleder Søren W. Nielsen...26 83 50 01 Formand Jørgen Bæk...75 82 48 65 Puslinge Tove Pedersen...75 82 59 13 Tumlinge Hanne Eriksen...75

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014

Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Nyheder fra Titanparken September/Oktober 2014 Efteråret er ved at nærme sig, og det er derfor tid til et nyt nyhedsbrev. Nyhedsbrevet udkommer hver 2. måned og vil informere beboerne om nyheder fra Titanparken,

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

KLIK HER SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER

KLIK HER SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER AUGUST 2008 LINK TIL KLASSERNE: PUSLINGE TUMLINGE PILTE MANDAG PILTE TIRSDAG VÆBNERE SENIOR VÆBNER MUSIK AFDELINGEN SIDSTE NYT SE FOTOS FRA SOMMEREN KLIK HER Så starter FDF op igen HURAAA HURAA Hele den

Læs mere

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER:

KORSLØKKE AFDELING OKTOBER KVARTAL 2013 www.dui.dk/korsloekke INVITATION TIL INDVIELSE AF VORES NYE HUS. AFDELINGSADRESSER: AFDELINGSADRESSER: Formand: Jonna Ivarsen, Højvang 5, 5270 Odense N. Tlf.: 66 18 49 59 Kasserer: Arne B. Hansen, Hybenvej 75, 5260 Odense S. Tlf.: 66 12 14 59 MØDETIDER: Mandag: 18.00-20.00 Boldspil og

Læs mere

--- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter. September 2017

--- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter. September 2017 --- Storagergaard Fritidshjem --- En Portion Fritter September 2017 "Madam Blå" danser "Boogie-Woogie" med børn og forældre Gl. Landevej 15 2620 Albertslund www.storagergaard.dk erik.romer@albertslund.dk

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010

16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 16 Årgang Nummer 2 Oktober 2010 Bestyrelsen Formand: Jytte Holt Nielsen, Bornholmsvej 8, 7400 Herning Tlf 20714010 j-k-hansen@mail.dk Kasserer: John F. Nielsen, jagtvej 10, 7400 Herning Tlf. 97118541 60738720

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Afslutning på folkedanse-sæsonen.

Afslutning på folkedanse-sæsonen. Struer Folkedanserforening Medlemsorientering marts. 2015 31. årgang NR. 3 www.struerfolkedanserforening.dk Afslutning på folkedanse-sæsonen. Midtvejsholdet tager 9.marts på besøg i Ringkøbing, hvorfor

Læs mere