Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004"

Transkript

1 Referat af møde i Forretningsudvalget - onsdag den 17. juni 2004 Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater fra de sidste møder 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Økonomi - Budgetopfølgning - Næstformandstelefon 6. Udvalgsrunde 7. Evaluering af udvalgsopstarten 8. Råstof 9. Store optagelsesdag 10. Åbenhed i forvaltningen 11. Visitkort 12. Hjemmeside/mailsystem 13. Hvervekampagne 14. TR-kursus, november Sekretariatet 16. Verserende sager 17. Møder og repræsentanter 18. Eventuelt 19. Evaluering Til stede ved mødet: Formand Laust Westtoft, næstformand Michael Løgtholt Thomsen, kasserer Nynja Østergaard (ankom ca. kl ), forretningsudvalgsmedlem Juliane Vendelboe, forretningsudvalgsmedlem Katrine Andersen, forretningsudvalgsmedlem Lars Kristian Andersen, forretningsudvalgsmedlem Niels Beck. Side 1 af 7

2 Ad 1. Valg af dirigent og referent Dirigent: Lars Kristian Andersen Referent: Katrine Andersen Ad 2. Justering af dagsorden Justeret dagsorden uddelt og godkendt Ad 3. Godkendelse af referat Referatet fra 14/5: godkendt med rettelser. Laust Johan Westtoft tilføjer sine bemærkninger fra mødet. Referatet fra 26/5: godkendt med rettelser. Ad 4. Forretningsudvalgsrunde Juliane Vendelboe: 1. juni Møde i Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråds ungdomsnetværk: Juliane Vendelboe er valgt til koordinator for ungdomsnetværket. Ungdomsnetværket har nedsat to arbejdsgrupper til at arbejde med henholdsvis transport i forbindelse med praktik og brugerbetaling. Michael Løgtholt Thomsen: 18. maj Møde med SoftCom om 24. maj Konference om IT i Folkeskolen 27. maj Reception hos Pædagogstuderendes Landssammenslutning 5. juni Kursus i forhandlingsteknik 6. juni Kursus i forhandlingsteknik 10. juni Møde med Mercantilius om programmet Fronter 10. juni Møde med Mette Klinte, Danmarks Lærerforening om Tillidsrepræsentantkursus juni Møde i hjemmesidegruppe (med Elisabeth Holst-Frederiksen og Niels Beck) 11. juni Reception for Per Bilstrup fra organisationskontoret hos Danmarks Lærerforening 16. juni Møde i arbejdsgruppen omkring Center for Videregående Uddannelse 16. juni Møde med Gemini omkring hvervekampagne 04 Side 2 af 7

3 Laust Johan Westtoft: 18. maj Formøde i rådet for Mellemlange Videregående Uddannelser 18. maj Møde i rådet for Mellemlange Videregående Uddannelser 24. maj Uddannelsespolitisk forum: Indsatsområder: Seminarier og økonomi i Centrene for Videregående Uddannelse forhold til kvalitetssikring 24. maj Konference om IT i folkeskolen hos Dansk Industri: Nedsættelse af inspirationsgruppe til at arbejd med, hvad vi gør nu, hvor der er afsat masser af penge af til IT, men lærerne ikke er uddannede til at bruge det. 25. maj Pædagogisk udvalgsmøde i Danmarks Lærerforening om internationalisering 26. maj Møde i Danmarks Lærerforenings Læreruddannelses-arbejdsgruppe: Sammenhæng mellem pædagog- og læreruddannelsen maj Reception hos Pædagogstuderendes Landssammenslutning 1. juni Møde i Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråds ungdomsnetværk 2. juni Råstofmøde 4. juni Reception for Gerhard Jaspersen, Undervisningsministeriet 7. juni Formøde med Pædagogstuderendes Landssammenslutning til SU-rådsmøde 8. juni Hovedstyrelsesmøde: Endelig dagsorden til kongressen 10. juni Formøde til SU-rådsmøde 10. juni SU-rådsmøde: Problemet med den voksende studiegæld 16. juni Møde i Danmarks Lærerforenings Læreruddannelses-arbejdsgruppe 16. juni Møde med Thorkild Theisen fra Folkeskolen ang. LL-Nyt. (Med Lars Olesen) Lars Kristian Andersen: 4. juni CIRIUS- møde: CIRIUS og CVUU er i gang med sammenlægning Niels Beck: 11. juni Møde i hjemmesidegruppe (med Elisabeth Holst-Frederiksen og Michael Løgtholt Thomsen) Katrine Andersen: 7. juni Formøde med Pædagogstuderendes Landssammenslutning til SU-rådsmøde Side 3 af 7

4 Ad 5. Økonomi Michael Løgtholt Thomsen undersøger om reparation kan betale sig og tager evt. nyanskaffelse op på et senere møde. Budgetopfølgning: Der er penge nok på Forretningsudvalgskontoen. De skal bruges til at komme ud til medlemmerne. LISTEN-konferencen kommer til at overskride budgettet lidt. Næstformandstelefonen: Næstformandstelefonen er delvist i stykker, enten skal den repareres eller der skal købes en ny Ad 6. Udvalgsrunde Medlemsaktivitetsudvalget: Se punktet hvervekampagne Fagligt Udvalg: Har afholdt et arbejdsmøde den 11/6: Fundet studieordninger for de forskellige seminarier, med det formål at sammenligne dem. Når dette arbejde er afsluttet arbejder udvalget videre med praktikken med baggrund i undersøgelsen af bedømmelsespraktikken. LISTEN-konference: Kun 8 tilmeldinger inklusiv Forretningsudvalget. Bachelor ad hoc gruppe: Starter arbejdet over sommeren, med udgangspunkt i Fagligt Udvalgs sammenlignende arbejde. CVU-arbejdsgruppe: CVU-seminar d. 13. november 04 i Odense Pædagogisk Udvalg: Har arbejdet med et alternativ til faseopdelingen, skrevet læserbreve til lokalaviserne om dannelse, velfærd og demokrati og arbejder på at starte en debat om samfundstilknytningen i læreruddannelsen. Ad 7. Evaluering af udvalgsopstarten Drøftelse af dette års udvalgsopstart og diskussion af hvordan vi kan gøre det endnu mere vellykket næste gang. Det blev foreslået at gøre udvalgsopstarten til et todagesmøde. International arbejdsgruppes opstart skal ligge på et andet tidspunkt end de andre. Drøftelse af muligheden for, at bruge de enkelte seminariers interne konferencer til udvalgsinfo. Side 4 af 7

5 Ad 8. Råstof Drøftelse af fremtiden for råstofsamarbejdet. Der er blevet nedsat arbejdsgrupper for henholdsvis: eksamens- og prøveformer og store optagelsesdag. Allan Jørgensen fra Århus Dag- og Aftenseminarium sidder i arbejdsgruppen for eksamens- og prøveformer for Lærerstuderendes Landskreds. Vi mener pengene skal bruges på en kampagne der opfordrer alle uddannelsessteder til at foretage en miljøvurdering, samt informere om studiemiljø Drøftelse af hvordan SVAR-NU-puljen skal anvendes. Vi bør inddrage DCUM (også økonomisk) så vi sammen sætter fokus på undervisningsmiljøet. Ad 9. Store optagelsesdag Drøftelse af mulige temaer til "store optagelsesdag" både for Lærerstuderendes Landskreds og for elev- og studenterbevægelsen som helhed. Forslag: Hvilke krav stilles der til optagelse på Læreruddannelsen? Kvotesystemet Meritter/dispensater Taxametersystemet kvalitetssikring Drøftelse af om vi skal lave morgenmadsarrangement i forbindelse med optagelsesdagen. Ad 10. Åbenhed i forvaltningen Indførelse af en makkerordning i forretningsudvalget: Michael Løgtholt Thomsen Nynja Østergaard Juliane Vendelboe Katrine Andersen Drøftelse af hvordan vi kan bruge hinanden bedre i Forretningsudvalget. Opfordring til at holde hinanden bedre orienteret over mail og telefon. Bruge hinanden til at forberede udvalgsmøder. Lars Kristian Andersen Niels Beck Laust er med lidt over det hele. Ordningen evalueres i september 04. Side 5 af 7

6 Ad 11. Visitkort Michael Løgtholt Thomsen laver visitkort, som kan printes ud, hvis man får brug for dem. Drøftelse af om vi kunne få brug for visitkort i forbindelse med repræsentationer. Ad 12. Hjemmeside/mailsystem Hjemmesidegruppen undersøger beløbsrammen for at få hjælp udefra (eventuelt gennem Danmarks Lærerforening) og derefter tager Forretningsudvalget stilling til det. Orientering om arbejdet med at undersøge mulighederne for en ny hjemmeside. Hjemmesidegruppen vil gerne have ekstern hjælp til udvælgelse af leverandør efter indhentning af tilbud. Ad. 13. Hvervekampagne Generel orientering om situationen. Logo til merchandise er sendt af sted. Antal for de enkelte effekter i kampagnen er blevet opjusteret så der er nok til alle nye studerende. Juliane Vendelboe og Michael Løgtholt Thomsen tjekker økonomi og muligheder for at sende særnummeret af LL-Nyt ud til alle de nye studerende. Særnummeret af LL-Nyt kan ikke nå at blive sendt ud med de andre materialer fra seminarierne i forbindelse med optagelsen. Ad 14. TR-kursus Michael Løgtholt Thomsen orienterede om møde med Mette Klinte (Danmarks Lærerforenings kursuskontor) angående Tillidsrepræsentantkursus i november 04. Kurset finder sted den november 04, der skal planlægges program fra onsdag eftermiddag til og med fredag formiddag. Laust Johan Westtoft og Michael Løgtholt Thomsen arbejder videre med kursusafdelingen. Forslag til temaer: bestyrelsesansvar kommunikation Side 6 af 7

7 Forslag om politisk debat fredag formiddag, forslag til person: Anders Bondo Christensen Næstformand for pædagogisk udvalg i Danmarks Lærerforening John Willum Ad 15. Sekretariatet Drøftelse af hvordan vi kan bruge sekretariatet bedre og mere effektivt og hvilke opgaver der ligger i sommerferien. Ad 16. Verserende sager Drøftelse af verserende sager: Holbæk: Overflytningsproblematik samt problemstilling omkring afvikling af bacheloropgave allerede på 3. år. Katrine Andersen følger sagen. Odense: Bisiddersag, Lars Kristian Andersen følger sagen. Ad 17. Møder og repræsentationer 23. juli 04 er der fælles forretningsudvalgsmøde med Pædagogstuderendes Landssammenslutning. Emnet bliver det fælles udspil om de to uddannelser fra Danmarks Lærerforening og Børne- og Ungdomspædagogernes Landssammenslutning. 18. september 04 afholdes der fælles landskredsstyrelses-/hovedbestyrelsesmøde i Odense. Ad 18. Eventuelt Intet til eventuelt Ad 19. Evaluering Foregår over mail Side 7 af 7

Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet

Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet Referat - af møde i Forretningsudvalget den 18.-19. december 06 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referat 221006 + 18191106 4. Forretningsudvalgsrunde

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 7. april 07 på Sekretariatet Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent 2. Anvendelse 3. Justering af dagsorden 4. Forretningsudvalgsrunde 5. FU On The Road 6. Bestyrelsesmøde

Læs mere

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 18. juni 05 på sekretariatet

Referat - af forretningsudvalgsmøde den 18. juni 05 på sekretariatet Referat - af forretningsudvalgsmøde den 18. juni 05 på sekretariatet Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Justering af dagsorden 3. Godkendelse af referater 4. Forretningsudvalgsrunde 5. Udvalgsrunde

Læs mere

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014

Referat. Sted: Silkeborg Medborgerhus, Bindslevs Plads 5, 8600 Silkeborg. Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 Referat Referat for møde i: Dato for møde: Regionsbestyrelsen, Midtjylland 04. juni 2014 For referat: Regionsbestyrelsen Deltagere: Kent Sandholt, Sanne Jensen, Randi Skov Bundesen, Kirsten Ægidius, Maria

Læs mere

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier:

Til d. 16. juni 2010 20. november 2013 Formalier: Formalier: 1. Valg af dirigent & referent Dirigent: Michael Referent: Dennis 2. Tilstede Michael, Richard, Halvor, Christian, Lasse V. (V for Vendetta), Sven, Bro, Camilla, Shum, Fisker, Thomas 68, Jens

Læs mere

Referat Kampagneudvalget

Referat Kampagneudvalget Referat Kampagneudvalget Dato: 6. maj 2015 Tid: Kl. 12.30 Sted: Sekretariatet i Vanløse Ikke til stede: Niels Momme, Henrik Pilgaard Dagsorden 10. Godkendelse af dagsorden 11. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet

Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C. Tilstede : Repræsentantskabet, dele af sekretariatet REPRÆSENTANTSKABSMØDE NR. 1 2015 INDKALDELSE Den 25. januar 2015 Tidspunkt : 16. 17. januar 2015 kl. 12-12 Sted : First Hotel Grand Hotel, Jernbanegade 18, 5000 Odense C Tilstede : Repræsentantskabet,

Læs mere

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2

Bestyrelsesmøde. Dagsorden og bilag. Indhold 20-05-2009 18:00 21:30 RUC. Studenterrådet v. Roskilde Universitet. Dagsorden... 2 Bestyrelsesmøde Dagsorden og bilag 20-05-2009 18:00 21:30 RUC Studenterrådet v. Roskilde Universitet Indhold Dagsorden... 2 Bilag 1: Ranking hot or not!... 4 Bilag 2: DSF... 5 Bilag 3: Mødeplan... 6 Bilag

Læs mere

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade

Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Referat af hovedbestyrelsesmøde 3/14 2. juni 2014, Toldbodgade Deltagere Hovedbestyrelsen Majbrit Berlau, formand Niels Christian Barkholt, næstformand Annemette El-Azem Galle Anne Jørgensen Mads Bilstrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej.

Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Lørdag den 8. december kl. 13. til 18.00, på DSI-Ungdoms kontor på Kløverprisvej. Referat fra bestyrelsesmødet den 8. december: Til stede: Ditte Guldbrand Christensen Isak Kornerup Houe Lars Holm Sørensen Kristina Ladingkær Cathrine Jeppesen (punkt 1-4c) Ditte Heering Holt Steffen Møller

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 28. august 2013 Sted: Vartov Farvergade 27, 1463 København K Start: kl. 10.15 Slut: kl. 16.00 URO/HWI/KHH Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup (formanden),

Læs mere

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00.

Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Dagsorden for HB møde, CISV Danmark Bilag Tid: 12. maj 2013 11:00-16:00 Sted: DUF, Scherfigsvej 5, 2100 København Ø Bemærk: Ekstraordinær Generalforsamling 16:00-17:00. Min Start Stop Formalia Valg af

Læs mere

Bestyrelsesmøde 18. september 2006

Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde 18. september 2006 Bestyrelsesmøde i Dansk Klatreforbund Mandag den 18. september 2006 kl. 17 på Dansk Klatreforbunds kontor. Tilstede: Peter Harremoës Niels Staun Mads Winsløv Kristensen

Læs mere

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK

Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts DGS-SEK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Fu-appendiks Bilag og referat fra FU møde 23. marts - - DGS-SEK 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Indhold FU-Bilag... 2 Økonomi (B)... 3 Marts Bestyrelsesmøde (D)... 6 Landsmøde (DOB)...

Læs mere

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april

Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Referat af møde i Kemisk Studenterråd onsdag d. 26 april Tilstedeværende: Cindy Knudsen Jesper Simonsen Kirsten Ørnsbjerg Jensen Lene Mosegaard Maria Riber-Hansen Markus Klinger Mette Schmøkel Stine Kristensen

Læs mere

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008

Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Referat fra regionsbestyrelsesmøde d. 27. August 2008 Dagsorden: 1. Børneområdet i Nordjylland, til behandling og diskussion Der vil blive en gennemgang af oversigten på børneområdet, herefter deltager

Læs mere

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007.

2. Kommentarer til og opfølgning på referatet fra bestyrelsesmødet den 12. december 2007. Godkendt referat Bestyrelsesmøde i DSI-Ungdom Onsdag d. 16. januar kl. 15 18.00 Til stede: Isak næstformand Cathrine Kristina Lars Fra sekretariatet: Steffen (ordstyrer), Miriam og Ditte (referent) Afbud:

Læs mere

Deltagere: Theis, Anna B., Anna H., Anna Fraziska, Camilla, Jeppe, Magnus, Mathilde, Simon, Anne, Marijn og Kristian.

Deltagere: Theis, Anna B., Anna H., Anna Fraziska, Camilla, Jeppe, Magnus, Mathilde, Simon, Anne, Marijn og Kristian. BESTYRELSESMØDE Deltagere: Theis, Anna B., Anna H., Anna Fraziska, Camilla, Jeppe, Magnus, Mathilde, Simon, Anne, Marijn og Kristian. Afbud: Diana, Freya, Gustav, Thea, Stina. Referent: Anna Franziska

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00

Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Referat af bestyrelsesmøde med SOSU Nyk F 21. marts 2013 kl. 14.00-17.00 Tilstede: Flemming Jørgensen, Pia Stryger, Kirsten Madsen, Grete Breinhild, Lisse-Lotte Rosenkilde, Kathrine Andersen, Skjold de

Læs mere

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08

Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Referat fra Regionsmøde i Viborg den 05.02.08 Ad 1) Susanne bød Velkommen og læste Formålsparagraffen op. Ad 2) Søren blev valgt som dirigent, Charlotte blev valgt som referent. Næste møde i Skanderborg

Læs mere

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen

Dagsorden. Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Mødereferat: Frie Skolers Lærerforening Hovedbestyrelsen Dato: 9. januar 2014 Sted: Hornstrup Kursuscenter Start: 9.1.2014 kl. 10.15 Slut: 9.1.2014 kl. 16.10 URO/HWI/MWS Hovedbestyrelsen: Uffe Rostrup

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008

Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Referat af bestyrelsesmøde d. 8/1 2008 Deltagere: Torben Høecke, Johnna Erichsen, Leif El, Torben Christiansen, Jørgen Jensen, Niels Elbrønd, Ega, Kristian Geisler, René Holmgren, Hanne Ramsbøl, Niels

Læs mere

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30

Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Referat Udvalg: Portøruddannelsesnævnet Emne: Referat fra mødet onsdag den 2. november 2011, kl. 12.30 15.30 Til stede: Erik Brouer, Region Hovedstaden (formand) Janne Uth, Region Sjælland (medlem) Steen

Læs mere

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent)

SOSU Nord, kursus- og udviklingschef SOSU Nord, direktionssekretær (referent) Referat fra møde i Uddannelses- og efteruddannelsesudvalg for SOSU området onsdag den 5. september 2012, kl. 8.30-12.00 i undervisningslokale 16, hovedbygningen, Storemosevej 19, Vodskov Deltagere: Jette

Læs mere

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014

20.05.2014. Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding. Karin Rye Caspersen. Ref. nr. Bestyrelsesmøde 57/2014 Mødedato: 20.05.2014 Sted: Alectia, Jupitervej 1, 6000 Kolding Referent: Karin Rye Caspersen Ref. nr. 57/2014 Emne: Bestyrelsesmøde Dagsorden: 1. Siden sidst a. Ind- og udmeldelser b. AquaPunkt c. Erhvervslivredderprøven

Læs mere

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45

Mødereferat. Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013. Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Aarhus, den 22. maj 2013 Mødereferat Møde: Styrelsesmøde Dato: 16. maj 2013 Sted: ÅLF s mødelokale Kl.: 09.00 12.45 Referent: Fraværende: Mødeleder: Forkortelser: JWS Afbud fra AB og JHE FP Søren Aakjær

Læs mere

Mødereferat B&UU-møde 4/2007.

Mødereferat B&UU-møde 4/2007. Dansk Orienterings-Forbund Til Børne- og Ungeudvalgets medlemmer Kredsenes Børne- og ungeudvalgsmedlemmer Ledere og trænere i ungdomsgrupperne Ledere i TKC Ledere i talentudviklingscentre Ledere i Juniorelitegruppen

Læs mere

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00

DAGTILBUD ALS SYD. Fælles Forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd. Referat. (Konstituerende møde) Kl. 19.00 Den fælles forældrebestyrelse for Dagtilbud Als Syd den 16. juni 2015 DAGTILBUD ALS SYD Dagplejen, Fynshav Børnehave, Tandslet Naturbørnehave, Bygadens Børnegård, Børnehuset Tangsmose, Kløverlykke Børnehus,

Læs mere

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus

DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus DTLAA Dagtilbudslederne i Aarhus Referat af strategiseminar mandag den 16. Juni 2014 Nyt fra: a) Formanden Dagtilbudskonferencen er godt på vej. Temaet er innovativ ledelse; kan vi gøre tingene bedre,

Læs mere

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker.

Møde i uddannelsesrådet for specialuddannelsen for psykiatriske sygeplejersker. Område: Human Res ources Udarbejdet af: Annette Tophol m Afdeling: Uddannels e og Udvi kling E-mail: Annette.Tophol m@regions yddanmar k.dk Journal nr.: 07-885 Telefon: 76631763 Dato: 30. november 2007

Læs mere