Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant"

Transkript

1 danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

2 Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K. Tlf.: Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto: Lotte Kamph Tekst: Anders Clemensen, Charlotte Lorentzen, Hedvig Hasselbalch Redigering/grafisk opsætning: Jytte Kristensen, Lotte Kamph og Michael S. Müller Tryk: DSR Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller kopiering af denne pjece eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden Danske Bioanalytikeres skriftlige samtykke. Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant kan rekvireres hos Danske Bioanalytikere. 1. udgave, 1. oplag maj

3 Kære nyvalgte tillidsrepræsentant og -suppleant Først og fremmest vil vi ønske tillykke med valget. Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som TR og TR-suppleant. Som TR er du vigtig og værdifuld for medlemmerne på arbejdspladsen, for din leder og for Danske Bioanalytikere. Som TR er du Danske Bioanalytikeres repræsentant på arbejdspladsen, og du er medlemmernes første kontakt til dbio. Dermed har du en væsentlig funktion for både medlemmer og dbio. dbio støtter dig og bakker dig op hele vejen. Blandt andet kommer du på dbio s uddannelse for de nyvalgte TR, hvor du kan starte opbygningen af dit netværk. Husk, at din forgænger i hvervet kan give input og støtte, ligesom du kan bruge din arbejdsmiljørepræsentant til sparring og til at få noget at vide om, hvad der er sket tilbage i tiden, og hvordan man gør. Du vil blive inviteret til introduktionsmøde hos din regionsformand. Her får du lidt at vide om dine kommende opgaver og om de møder, regionen afholder for repræsentanterne. Med venlig hilsen Forretningsudvalget i dbio Camilla Bjerre, næstformand Bert Asbild, formand Lotte Gaardbo, næstformand 3

4 Din region er din hjemmebase Som tillidsrepræsentant hører du ind under en af Danske Bioanalytikeres fem regioner, som følger Danmarks officielle regionsgrænser. Hver dbio-region har en formand og en regionsbestyrelse. Din regionsformand er altid parat til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, og regionen arrangerer jævnlige møder for repræsentanterne, hvor du får ny information og kan udveksle erfaringer med dine repræsentantkolleger. Regionen holder en årlig generalforsamling, hvor vi varmt anbefaler, at du deltager. Du kan også få stor glæde af din dbio-regions hjemmeside, hvor du finder mange nyttige oplysninger både for repræsentanter og medlemmer. Hvis du er tillidsrepræsentant på en statslig eller privat arbejdsplads hører du selvfølgelig også ind under dbio-regionerne. Regionerne varetager også interesserne for de statslige og private arbejdspladser, som ligger i regionens område. Antal tillidsrepræsentanter pr i alt 180 Nordjylland 13 Midtjylland 48 Hovedstaden 62 Syddanmark 33 Sjælland 24 Find din region på 4

5 Typiske TR-opgaver Som tillidsrepræsentant er dine vigtigste opgaver, at være talsmand for de kolleger du repræsenterer arbejde for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold ( iflg. aftalerne om tillidsrepræsentanter) modtage og videregive information til og fra ledelse, kolleger og Danske Bioanalytikere være med til at sikre, at overenskomsten overholdes samarbejde med ledelsen samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten om fx trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Du skal bl.a. rådgive og vejlede kolleger om løn og ansættelsesforhold være bisidder for kolleger, der har problemer på arbejdspladsen forhandle løn, arbejdstid, personalepolitik og andre lokale spørgsmål deltage ved ansættelser og tilbyde medlemmerne hjælp ved afskedigelser være med til at hverve nye medlemmer til dbio deltage i MED/SU-udvalget og lægge op til debat blandt kolleger om emner fra arbejdet i udvalget samarbejde med tillidsrepræsentanter fra dbio og andre organisationer deltage i TR-uddannelse, Årskursus og tillidsrepræsentantmøderne i din region. Dine sider på dbio s hjemmeside RepræsentantNet (www.dbio.dk/ repraesentantnet) er den del af dbio s hjemmeside, som er særligt rettet mod dbio s TR og AMiR. Her kan du finde oplysninger, som er relevante for dit arbejde. På dbio s hjemmeside (www.dbio. dk) kan du finde andre nyttige oplysninger. Du kan også tilmelde dig forskellige nyhedsbreve på dbio s hjemmeside fx Nyt fra RepræsentantNet, som er til repræsentanterne. 5

6 Sådan er uddannelsen bygget op Basis 1 (2 dage internat) Basis 1 for TR-suppleanter, TR og AMiR er grundstenen i uddannelsen og et fælles modul for alle nyvalgte repræsentanter. Basismodulerne afholdes regionalt. På kurset bliver du introduceret til baggrunden for det hverv, du har valgt, og du får grundlæggende viden om rammerne for hvervet og MED-systemet. Du får også indsigt i de kommende opgaver herunder at øve indflydelse på beslutningsprocesser. TR 2-4 (moduler á 3 dage - internat) Den mere specifikke del af uddannelsen, TR 2-4, afholdes på Hornstrup Center ved Vejle. Du vil arbejde med din rolle og dine funktioner ud fra din hverdag på arbejdspladsen. Du vil lære om overenskomst og løn, arbejdstid, ansættelsesret, ferie og mange andre emner. Viden og værktøjer til blandt andet kommunikation, samarbejde og forhandling hører også med. TR 5 (2 dage internat) Modulet er for tillidsrepræsentanter på vagtbærende arbejdspladser og tager udgangspunkt i arbejdstidsaftalen, der gælder for sygehusene. Kurset vil indeholde en grundig indføring i arbejdstidsreglerne og give kursisterne mulighed for selv at arbejde med vagttilrettelæggelse. Specialmoduler (1-2 dage internat) Kurserne er for de erfarne repræsentanter. FTR fællestillidsrepræsentant Tilbuddet består af efteruddannelse og netværk. Årskursus (2 dage internat) dbio afholder Årskursus for TR, FTR og AMiR i de år, hvor der ikke afholdes kongres. 6

7 Du får nye kompetencer Du er Danske Bioanalytikeres repræsentant på arbejdspladsen og spiller en vigtig rolle for medlemmerne. Det vil typisk være dig, som medlemmet først kontakter, hvis de har spørgsmål eller problemer. Danske Bioanalytikere sørger for, at du får en grundig uddannelse, hvor du får de kompetencer, du har brug for. Du lærer om overenskomst og løn, forhandlingsteknik, kommunikation, medlemshvervning og alt det andet, du skal have kendskab til som tillidsrepræsentant. På uddannelsen møder du også andre tillidsrepræsentanter, som du kan sparre og danne netværk med. Du skal selv tilmelde dig uddannelsen. Modulerne afholdes løbende, og vi anbefaler, at du hurtigt kommer i gang. Du kan tilmelde dig og se mere på 80 procent af TR deltager i Årskursus dbio s tr-undersøgelse

8 Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant i blodbanken på Rigshospitalet i to et halvt år Når du er valgt som tillidsrepræsentant, skal du være mere opmærksom på, hvordan du opfører dig. Det jeg gør, bliver legalt at gøre for alle andre også, og det skulle jeg lige vænne mig til. Mit råd til en nyvalgt TR er, at han eller hun skal være åben og upartisk. Det nytter ikke at være for snæversynet. Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen. typisk er 9 ud af 10 på arbejdspladsen medlemmer af dbio 8

9 Du er nu mere end en kollega Som tillidsrepræsentant bliver du automatisk rollemodel for dine kolleger. Det letter dit arbejde som repræsentant, hvis du er bevidst om, at dine kolleger forventer, at du påtager dig rollen. På RepræsentantNet kan du læse mere om nogle af de roller, du kan have som tillidsrepræsentant. Nogle er repræsentanter for 200 kolleger. Andre blot for tre. I gennemsnit repræsenterer dbio s TR 34 personer dbio s tr-undersøgelse 2010 Du skal altid huske at behandle det, dine kolleger fortæller dig, med fortrolighed. Det er afgørende, at du har deres tillid og respekt. Hvis du har brug for sparring, kan du bruge din FTR eller regionsformand, som altid er parate til at hjælpe. TR bruger mellem 0 og 30 timer om måneden på TR-arbejde. I gennemsnit bruger de 10 timer pr. måned dbio s tr-undersøgelse 2010 lige så vigtigt også for dine kolleger. Det er også vigtigt, at du synliggør dig selv på arbejdspladsen, så dine opgaver og resultater er synlige for andre. Det vil skabe forståelse for dig og dine opgaver. Nogle gange kan du måske føle dig fristet til at udskyde TR-arbejdet for i stedet at hjælpe kollegerne, når der er meget travlt i afdelingen. TR-arbejdet er imidlertid Dine nye opgaver giver dig både nogle rettigheder og pligter. Du kan spørge din forgænger på posten eller din regionsformand i Danske Bioanalytikere, hvis du er i tvivl om, hvad du har ret og pligt til. På TR-uddannelsen får du også meget mere at vide om dette. Du er TR for medlemmer af Danske Bioanalytikere, som er ansat på samme overenskomst, og du hjælper som udgangspunkt kun medlemmer. TR i dbio har en anciennitet fra 0 til 35 år dbio s tr-undersøgelse 2010 I regionerne er lederne på egen overenskomst og repræsenteres af regionsformanden eller af Danske Bioanalytikeres sekretariat. dbio opfordrer til, at denne praksis også følges i staten. Dette ændrer naturligvis ikke ved samarbejdet mellem dig som TR og din leder og den daglige drift og mødevirksomhed. 9

10 Du har indflydelse via MED- og SU-systemet Som repræsentant i regionerne er du en del af MED-systemet. I MED-udvalget får du medindflydelse og medbestemmelse, og du og ledelsen samarbejder om at løse opgaverne. Du skal derfor arbejde med alle de emner, der tages op i MEDudvalget. De fleste TR har en plads i ét eller eventuelt flere MED-udvalg, men der kan være undtagelser, for eksempel hvis din arbejdsplads ikke har et lokalt MED-udvalg. Som repræsentant i staten er du en del af SU-systemet (samarbejdsudvalget) og skal derfor arbejde med alle de emner, der tages op i SU. I SU drøfter ledelse og medarbejdere emner, som har betydning for arbejdspladsen.»» 93,1 procent af TR sidder i MED-udvalg»» 68,1 procent synes, at de har tilstrækkelig tid til at forberede sig til MED-arbejdet dbio s tr-undersøgelse 2010 Du vil typisk arbejde med politikker og retningslinjer om sygefravær, lønpolitik, kompetenceudvikling, økonomi og arbejdsmiljø m.m. Spørg din forgænger eller ledelsen, om I har et MED-udvalg/SU på afdelingen. Alle TR har opgaver i.f.t. MED- og SU-systemet. Du skal bl.a. komme med input fra din afdeling til MED-udvalget/SU, og du skal modtage og videregive information fra MED-udvalget/SU til dine kolleger. Det kan ske på kontaktudvalgsmøder og personalemøder. 10

11 Du og din leder skal samarbejde Når du bliver tillidsrepræsentant, kan du opleve, at forholdet til din leder får flere dimensioner. I mange situationer vil du være samarbejdspartner, men nogle gange kan du føle dig som en decideret modpart, fx ved en lokal lønforhandling eller som bisidder for en kollega i en tjenstlig samtale. Som repræsentant kan du bidrage til ledelsesprocessen, men du skal ikke påtage dig lederens ansvar og opgaver. I stedet kan du prøve at få indflydelse ved at samarbejde og forhandle med din leder. I mange tilfælde vil du også indgå som sparringspartner for din leder. Det er en god ide at drøfte dine vilkår med din leder, så du kan få gode rammer til dit arbejde. I bør tale om, hvilke opgaver du skal løse, hvor meget tid du får til opgaverne, og om der er et lokale og it-udstyr til rådighed for dit arbejde. Nogle vælger at lave en skriftlig vilkårsaftale, men for andre vil det være tilstrækkeligt eller bedre med en mundtlig aftale, der kan give mere fleksibilitet i det daglige.»» 80 procent af TR oplever, at de har tilstrækkeligt med tid til deres TR arbejde»» 7 ud af 10 TR har aftalt et fast antal timer pr. måned til TR-arbejde»» 86,7 procent af TR er tilfredse med de rammer og vilkår, de har for TR-arbejdet dbio s tr-undersøgelse 2010 Vi anbefaler også, at du - eventuelt sammen med din leder - laver en funktionsbeskrivelse. Det er et godt værktøj til at beskrive lige netop de funktioner, du tager dig af på din arbejdsplads. Du vil også komme til at arbejde med din funktionsbeskrivelse på TR-uddannelsen. Som TR i regionerne har du ret til et løntillæg. I staten har du ret til at forhandle et tillæg dbio s tr-undersøgelse

12 Dine TR-kolleger fra de andre faggrupper på arbejdspladsen kan også være gode samarbejds- og sparringspartnere ikke mindst dine kolleger fra de andre organisationer i Sundhedskartellet. Andre faggruppers repræsentanter Danske Bioanalytikeres sekretariat har ansatte, der kan rådgive om overenskomst, løn- og ansættelsesvilkår, arbejdstid og barsel med videre. Husk at kontakte din FTR og regionsformand, før du kontakter sekretariatet. Sekretariat AMiR Din AMiR og du har et stort interessefællesskab omkring arbejdsmiljø, arbejdspladskultur, arbejdstilrettelæggelse, omstruktureringer m.m. Faste møder vil derfor være en oplagt ide. Kolleger TR FTR Medlemmerne af dbio på din afdeling er dit bagland og giver dig mange af dine oplysninger. Din forgænger overdrager opgaver og viden til dig. Din forgænger Regionsformand Din regionsformand vil ofte kunne svare på spørgsmål eller fortælle, hvor du kan få yderligere hjælp. Du kan finde din regionsformand her: regioner. dbio's andre AMiR og TR samt FTR De regionsansvarlige for TR og AMiR planlægger møder for repræsentanter i din dbio-region. Din fællestillidsrepræsentant (FTR) er typisk erfaren og kan svare på mange spørgsmål. Det er dog ikke alle hospitaler og institutioner, der har en FTR. 12

13 Du får et stærkt netværk brug det Som ny TR kan du ikke undgå at støde på spørgsmål, som du ikke umiddelbart selv kan besvare. Det er derfor meget vigtigt, at du har nogen at sparre med. Vi anbefaler, at du hellere spørger en gang for meget end én for lidt. I dbio har vi rigtig mange, der gerne vil hjælpe dig. Danske Bioanalytikeres repræsentanter: Tillidsrepræsentant (TR) overenskomst løn ansættelsesvilkår medlemskab og -hvervning stress og mobning trivsel. Tillidsrepræsentant-suppleant: (TR-suppleant) er suppleant for TR ved dennes fravær har i øvrigt samme opgaver som TR. Arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) ergonomi støj, møg og røg stress og mobning trivsel arbejdsskader og forebyggelse arbejdspladsvurdering (APV) nyanskaffelser. Fællestillidsrepræsentant (FTR) varetager og forhandler spørgsmål og emner, der er fælles for alle på hospitalet, universitetet eller virksomheden er sparringspartner for TR og AMiR er bindeled mellem det lokale og det regionale niveau. 13

14 Du er del af en levende organisation Som repræsentant i Danske Bioanalytikere er det vigtigt, at du kender dbio s organisation, så du kan se, hvilken sammenhæng du indgår i. Politisk struktur i Danske Bioanalytikere Kongressen Regions generalforsamling Regioner Regions bestyrelse Hovedbestyrelsen Forretningsudvalget Sekretariatet Regionsformandskab Arbejdsmarkedsudvalg Organisatorisk udvalg Fagligt udvalg Redaktionsudvalg Lederråd Studerendes Udvalg Fagetisk Nævn Faglige udviklingsgrupper Kongressen er dbio s højeste myndighed. Her fastlægges de overordnede principper for foreningens arbejde. Kongressen afholdes hvert tredje år. Hovedbestyrelsen, HB, er dbio s øverste ledelse i perioden mellem kongresserne. HB består af 17 medlemmer og mødes ca. 10 gange om året. Forretningsudvalget, FU, varetager den daglige politiske ledelse imellem møderne i Hovebestyrelsen. FU består af dbio s formand samt 1. og 2. næstformand. Organisatorisk Udvalg, OU varetager tillids- og arbejdsmiljørepræsentanternes interesser og vilkår. Læs mere om organisationen på 14

15 Du får en politisk rolle Som Danske Bioanalytikeres repræsentant på din arbejdsplads vil du være med til at føre dbios holdninger og politikker ud i livet. Når der skal være overenskomstforhandlinger, er det dig som tillidsrepræsentant, der sætter debatten om krav på dagsordenen fx på et medlemsmøde. Efter overenskomsten er det også dig, der forklarer dine kolleger om resultaterne. Ligesom det vil være dig, der fortæller dine kolleger om et nyt projekt eller en ny pjece, som dbio har udgivet. Du kan også selv tage punkter op i dit TR-netværk eller orientere et medlem i dbios hovedbestyrelse, hvis du mener, der er emner, som organisationen skal arbejde med. Det er vigtigt for Danske Bioanalytikere at kende til, hvad medlemmerne ønsker eller oplever som problemer på arbejdspladserne. Emnerne på Årskursus for TR og AMiR er valgt ud fra aktuelle problemstillinger i sundhedsvæsenet og fra repræsentanternes dagligdag. 15

16 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Tilbage til indholdsfortegnelsen

Tilbage til indholdsfortegnelsen Tilbage til indholdsfortegnelsen KURSUSKATALOG 16 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 15 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling

Læs mere

Tre veje til indflydelse

Tre veje til indflydelse Tre veje til indflydelse DM Offentlig 1 www.dm.dk DM Dansk Magisterforening Tre veje til indflydelse Inspiration til aktiv dialog med ledelsen fra DM Offentligs bestyrelse DM er en fagforening for højtuddannede

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. Oktober 2014 KURSUSKATALOG 15 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk Oktober 14 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3

Indholdsfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 oa sfortegnelse: Praktiske oplysninger... 3 Kurser for tillidsrepræsentanter og suppleanter... 5 Grundkursus 1. forløb... 5 Grundkursus for TR-suppleanter... 9 Grundkursus for privatansat TR... 11 Introaften

Læs mere

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30

Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Regionsgeneralforsamling på Hotel Kirstine i Næstved 12. marts 2014 Kl. 17 ca. 21.30 Bestyrelsens beretning 1 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning om regionsbestyrelsens arbejde i det forløbne år

Læs mere

Når du er medlem af FOA...

Når du er medlem af FOA... Serviceløft pjece UDS 06/04/05 23:51 Side 28 FOA Nordsjælland - adresser, telefon, e-mail og åbningstider FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10 3400 Hillerød Afdelingens tlf.nr. 46 97 33 90 Afdelingens

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011

MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 MEDLEMSBLAD FOR SYDBANK KREDS / EN VIRKSOMHEDSKREDS I FINANSFORBUNDET / AUGUST 2011 NY STRUKTUR I SYDBANK KREDS/3 JEG VIL GØRE NOGET FOR MINE KOLLEGER/4 VI SKAL HAVE FLERE TILLIDSMÆND/5 TILLIDSMÆND ER

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk

TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk TR-GUIDEN 2015-16 Sct. Kjelds Gade 2 A, 8800 Viborg * Tlf. 86 62 93 00 * E-Mail: 140@dlf.org * www.dlfviborg.dk Indholdsfortegnelse: Side Forventninger til TR... 3 MED-udvalget... 3 Faglig klub... 4 Forhandlings-

Læs mere

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening

Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Velkommen som Arbejdsmiljørepræsentant Danmarks Lærerforening Arbejdsmiljørepræsentant - og hvad så?... 1 Opgaver, rettigheder og pligter... 2 Hvis en kollega kommer ud for en arbejdsskade eller rammes

Læs mere

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter

medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Offentligt ansat medlem hos Danske Fysioterapeuter Vejledning til tillidsrepræsentanter Du mærker forskellen 02 Tillidsrepræsentanten er ambassadør for Danske Fysioterapeuter Mere end 8 ud af 10 offentligt

Læs mere

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog

Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog Konstruktørforeningens tillidsrepræsentanthåndbog ARKITEKTOMRÅDET Introduktion - om tillidsrepræsentanten og hans/hendes rolle Tillidsrepræsentantaftale 1. april 2012 31. marts 2015 Hovedaftale 1. januar

Læs mere

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk

Til at lære mere om IDAs mange fordele. Viden der styrker ida.dk Viden der styrker ida.dk Ingeniørforeningen, IDA er en interesseorganisation for tekniske og naturvidenskabelige akademikere Til at lære mere om IDAs mange fordele EN GOD fagforening GÅR ALTID FORREST

Læs mere

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014

VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN TIL SKOLEBESTYRELSEN AUGUST 2014 VELKOMMEN I SKOLEBESTYRELSEN Kære forældre. Vi går et spændende år i møde med en ny folkeskole, nye fag, anderledes måder at undervise på og en længere skoledag,

Læs mere

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende

Ergo TERAPEUTFORENINGEN. Fra studerende til jobsøgende Ergo TERAPEUTFORENINGEN Fra studerende til jobsøgende 1 Kære nye kollega! Tillykke med din uddannelse som ergoterapeut og velkommen til det faglige fællesskab omkring ergoterapifaget. Du er nu en del af

Læs mere

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6]

FORSIKRING. Lokalt. Personaleforeningen er DFL i dit selskab. Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Nr. 2 / 2014 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Personaleforeningen er DFL i dit selskab [ TEMA 4-12 ] Lokalt Personaleforeningen forhandler din lokale overenskomst [side 6] Med far på

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant Velkommen Tillykke! Fagligt Fælles Forbund (3F) byder dig velkommen som tillidsrepræsentant. Den største anerkendelse og klap på skulderen, du kan få, er at nyde dine kollegers

Læs mere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere

Kursuskatalog. Ergoterapeutforeningens. for tillidsvalgte og ledere Kursuskatalog Ergoterapeutforeningens 2015 for tillidsvalgte og ledere I 2015 kan Etf s og F, AMiR og ledere vælge mellem uddannelse, kurser og workshops og glæd dig til flere nye tilbud på programmet

Læs mere

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013

Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk. August 2013 KURSUSKATALOG 2014 Udgivet af 3F Fagligt Fælles Forbund 3F Kampmannsgade 4 1790 København V www.3f.dk August 2013 Oplag: 22.000 Udarbejdet af: TUK Tillidsvalgte, Udvikling og Kurser Layout: CoolGray Tryk:

Læs mere

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland

Årsberetning Midtjylland / 1. Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 1 2010 Årsberetning Midtjylland Årsberetning Midtjylland / 2 Vedhæng på et armbånd Årsberetningen 2010 består af en række interviews. Både med fysioterapeuter og med politikere

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere