Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant"

Transkript

1 danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant

2 Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K. Tlf.: Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto: Lotte Kamph Tekst: Anders Clemensen, Charlotte Lorentzen, Hedvig Hasselbalch Redigering/grafisk opsætning: Jytte Kristensen, Lotte Kamph og Michael S. Müller Tryk: DSR Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller kopiering af denne pjece eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden Danske Bioanalytikeres skriftlige samtykke. Du er dine kollegers nye tillidsrepræsentant kan rekvireres hos Danske Bioanalytikere. 1. udgave, 1. oplag maj

3 Kære nyvalgte tillidsrepræsentant og -suppleant Først og fremmest vil vi ønske tillykke med valget. Vi er glade for at kunne byde dig velkommen som TR og TR-suppleant. Som TR er du vigtig og værdifuld for medlemmerne på arbejdspladsen, for din leder og for Danske Bioanalytikere. Som TR er du Danske Bioanalytikeres repræsentant på arbejdspladsen, og du er medlemmernes første kontakt til dbio. Dermed har du en væsentlig funktion for både medlemmer og dbio. dbio støtter dig og bakker dig op hele vejen. Blandt andet kommer du på dbio s uddannelse for de nyvalgte TR, hvor du kan starte opbygningen af dit netværk. Husk, at din forgænger i hvervet kan give input og støtte, ligesom du kan bruge din arbejdsmiljørepræsentant til sparring og til at få noget at vide om, hvad der er sket tilbage i tiden, og hvordan man gør. Du vil blive inviteret til introduktionsmøde hos din regionsformand. Her får du lidt at vide om dine kommende opgaver og om de møder, regionen afholder for repræsentanterne. Med venlig hilsen Forretningsudvalget i dbio Camilla Bjerre, næstformand Bert Asbild, formand Lotte Gaardbo, næstformand 3

4 Din region er din hjemmebase Som tillidsrepræsentant hører du ind under en af Danske Bioanalytikeres fem regioner, som følger Danmarks officielle regionsgrænser. Hver dbio-region har en formand og en regionsbestyrelse. Din regionsformand er altid parat til at hjælpe dig, hvis du har spørgsmål, og regionen arrangerer jævnlige møder for repræsentanterne, hvor du får ny information og kan udveksle erfaringer med dine repræsentantkolleger. Regionen holder en årlig generalforsamling, hvor vi varmt anbefaler, at du deltager. Du kan også få stor glæde af din dbio-regions hjemmeside, hvor du finder mange nyttige oplysninger både for repræsentanter og medlemmer. Hvis du er tillidsrepræsentant på en statslig eller privat arbejdsplads hører du selvfølgelig også ind under dbio-regionerne. Regionerne varetager også interesserne for de statslige og private arbejdspladser, som ligger i regionens område. Antal tillidsrepræsentanter pr i alt 180 Nordjylland 13 Midtjylland 48 Hovedstaden 62 Syddanmark 33 Sjælland 24 Find din region på 4

5 Typiske TR-opgaver Som tillidsrepræsentant er dine vigtigste opgaver, at være talsmand for de kolleger du repræsenterer arbejde for at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold ( iflg. aftalerne om tillidsrepræsentanter) modtage og videregive information til og fra ledelse, kolleger og Danske Bioanalytikere være med til at sikre, at overenskomsten overholdes samarbejde med ledelsen samarbejde med arbejdsmiljørepræsentanten om fx trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Du skal bl.a. rådgive og vejlede kolleger om løn og ansættelsesforhold være bisidder for kolleger, der har problemer på arbejdspladsen forhandle løn, arbejdstid, personalepolitik og andre lokale spørgsmål deltage ved ansættelser og tilbyde medlemmerne hjælp ved afskedigelser være med til at hverve nye medlemmer til dbio deltage i MED/SU-udvalget og lægge op til debat blandt kolleger om emner fra arbejdet i udvalget samarbejde med tillidsrepræsentanter fra dbio og andre organisationer deltage i TR-uddannelse, Årskursus og tillidsrepræsentantmøderne i din region. Dine sider på dbio s hjemmeside RepræsentantNet ( repraesentantnet) er den del af dbio s hjemmeside, som er særligt rettet mod dbio s TR og AMiR. Her kan du finde oplysninger, som er relevante for dit arbejde. På dbio s hjemmeside ( dk) kan du finde andre nyttige oplysninger. Du kan også tilmelde dig forskellige nyhedsbreve på dbio s hjemmeside fx Nyt fra RepræsentantNet, som er til repræsentanterne. 5

6 Sådan er uddannelsen bygget op Basis 1 (2 dage internat) Basis 1 for TR-suppleanter, TR og AMiR er grundstenen i uddannelsen og et fælles modul for alle nyvalgte repræsentanter. Basismodulerne afholdes regionalt. På kurset bliver du introduceret til baggrunden for det hverv, du har valgt, og du får grundlæggende viden om rammerne for hvervet og MED-systemet. Du får også indsigt i de kommende opgaver herunder at øve indflydelse på beslutningsprocesser. TR 2-4 (moduler á 3 dage - internat) Den mere specifikke del af uddannelsen, TR 2-4, afholdes på Hornstrup Center ved Vejle. Du vil arbejde med din rolle og dine funktioner ud fra din hverdag på arbejdspladsen. Du vil lære om overenskomst og løn, arbejdstid, ansættelsesret, ferie og mange andre emner. Viden og værktøjer til blandt andet kommunikation, samarbejde og forhandling hører også med. TR 5 (2 dage internat) Modulet er for tillidsrepræsentanter på vagtbærende arbejdspladser og tager udgangspunkt i arbejdstidsaftalen, der gælder for sygehusene. Kurset vil indeholde en grundig indføring i arbejdstidsreglerne og give kursisterne mulighed for selv at arbejde med vagttilrettelæggelse. Specialmoduler (1-2 dage internat) Kurserne er for de erfarne repræsentanter. FTR fællestillidsrepræsentant Tilbuddet består af efteruddannelse og netværk. Årskursus (2 dage internat) dbio afholder Årskursus for TR, FTR og AMiR i de år, hvor der ikke afholdes kongres. 6

7 Du får nye kompetencer Du er Danske Bioanalytikeres repræsentant på arbejdspladsen og spiller en vigtig rolle for medlemmerne. Det vil typisk være dig, som medlemmet først kontakter, hvis de har spørgsmål eller problemer. Danske Bioanalytikere sørger for, at du får en grundig uddannelse, hvor du får de kompetencer, du har brug for. Du lærer om overenskomst og løn, forhandlingsteknik, kommunikation, medlemshvervning og alt det andet, du skal have kendskab til som tillidsrepræsentant. På uddannelsen møder du også andre tillidsrepræsentanter, som du kan sparre og danne netværk med. Du skal selv tilmelde dig uddannelsen. Modulerne afholdes løbende, og vi anbefaler, at du hurtigt kommer i gang. Du kan tilmelde dig og se mere på 80 procent af TR deltager i Årskursus dbio s tr-undersøgelse

8 Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant i blodbanken på Rigshospitalet i to et halvt år Når du er valgt som tillidsrepræsentant, skal du være mere opmærksom på, hvordan du opfører dig. Det jeg gør, bliver legalt at gøre for alle andre også, og det skulle jeg lige vænne mig til. Mit råd til en nyvalgt TR er, at han eller hun skal være åben og upartisk. Det nytter ikke at være for snæversynet. Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen. typisk er 9 ud af 10 på arbejdspladsen medlemmer af dbio 8

9 Du er nu mere end en kollega Som tillidsrepræsentant bliver du automatisk rollemodel for dine kolleger. Det letter dit arbejde som repræsentant, hvis du er bevidst om, at dine kolleger forventer, at du påtager dig rollen. På RepræsentantNet kan du læse mere om nogle af de roller, du kan have som tillidsrepræsentant. Nogle er repræsentanter for 200 kolleger. Andre blot for tre. I gennemsnit repræsenterer dbio s TR 34 personer dbio s tr-undersøgelse 2010 Du skal altid huske at behandle det, dine kolleger fortæller dig, med fortrolighed. Det er afgørende, at du har deres tillid og respekt. Hvis du har brug for sparring, kan du bruge din FTR eller regionsformand, som altid er parate til at hjælpe. TR bruger mellem 0 og 30 timer om måneden på TR-arbejde. I gennemsnit bruger de 10 timer pr. måned dbio s tr-undersøgelse 2010 lige så vigtigt også for dine kolleger. Det er også vigtigt, at du synliggør dig selv på arbejdspladsen, så dine opgaver og resultater er synlige for andre. Det vil skabe forståelse for dig og dine opgaver. Nogle gange kan du måske føle dig fristet til at udskyde TR-arbejdet for i stedet at hjælpe kollegerne, når der er meget travlt i afdelingen. TR-arbejdet er imidlertid Dine nye opgaver giver dig både nogle rettigheder og pligter. Du kan spørge din forgænger på posten eller din regionsformand i Danske Bioanalytikere, hvis du er i tvivl om, hvad du har ret og pligt til. På TR-uddannelsen får du også meget mere at vide om dette. Du er TR for medlemmer af Danske Bioanalytikere, som er ansat på samme overenskomst, og du hjælper som udgangspunkt kun medlemmer. TR i dbio har en anciennitet fra 0 til 35 år dbio s tr-undersøgelse 2010 I regionerne er lederne på egen overenskomst og repræsenteres af regionsformanden eller af Danske Bioanalytikeres sekretariat. dbio opfordrer til, at denne praksis også følges i staten. Dette ændrer naturligvis ikke ved samarbejdet mellem dig som TR og din leder og den daglige drift og mødevirksomhed. 9

10 Du har indflydelse via MED- og SU-systemet Som repræsentant i regionerne er du en del af MED-systemet. I MED-udvalget får du medindflydelse og medbestemmelse, og du og ledelsen samarbejder om at løse opgaverne. Du skal derfor arbejde med alle de emner, der tages op i MEDudvalget. De fleste TR har en plads i ét eller eventuelt flere MED-udvalg, men der kan være undtagelser, for eksempel hvis din arbejdsplads ikke har et lokalt MED-udvalg. Som repræsentant i staten er du en del af SU-systemet (samarbejdsudvalget) og skal derfor arbejde med alle de emner, der tages op i SU. I SU drøfter ledelse og medarbejdere emner, som har betydning for arbejdspladsen.»» 93,1 procent af TR sidder i MED-udvalg»» 68,1 procent synes, at de har tilstrækkelig tid til at forberede sig til MED-arbejdet dbio s tr-undersøgelse 2010 Du vil typisk arbejde med politikker og retningslinjer om sygefravær, lønpolitik, kompetenceudvikling, økonomi og arbejdsmiljø m.m. Spørg din forgænger eller ledelsen, om I har et MED-udvalg/SU på afdelingen. Alle TR har opgaver i.f.t. MED- og SU-systemet. Du skal bl.a. komme med input fra din afdeling til MED-udvalget/SU, og du skal modtage og videregive information fra MED-udvalget/SU til dine kolleger. Det kan ske på kontaktudvalgsmøder og personalemøder. 10

11 Du og din leder skal samarbejde Når du bliver tillidsrepræsentant, kan du opleve, at forholdet til din leder får flere dimensioner. I mange situationer vil du være samarbejdspartner, men nogle gange kan du føle dig som en decideret modpart, fx ved en lokal lønforhandling eller som bisidder for en kollega i en tjenstlig samtale. Som repræsentant kan du bidrage til ledelsesprocessen, men du skal ikke påtage dig lederens ansvar og opgaver. I stedet kan du prøve at få indflydelse ved at samarbejde og forhandle med din leder. I mange tilfælde vil du også indgå som sparringspartner for din leder. Det er en god ide at drøfte dine vilkår med din leder, så du kan få gode rammer til dit arbejde. I bør tale om, hvilke opgaver du skal løse, hvor meget tid du får til opgaverne, og om der er et lokale og it-udstyr til rådighed for dit arbejde. Nogle vælger at lave en skriftlig vilkårsaftale, men for andre vil det være tilstrækkeligt eller bedre med en mundtlig aftale, der kan give mere fleksibilitet i det daglige.»» 80 procent af TR oplever, at de har tilstrækkeligt med tid til deres TR arbejde»» 7 ud af 10 TR har aftalt et fast antal timer pr. måned til TR-arbejde»» 86,7 procent af TR er tilfredse med de rammer og vilkår, de har for TR-arbejdet dbio s tr-undersøgelse 2010 Vi anbefaler også, at du - eventuelt sammen med din leder - laver en funktionsbeskrivelse. Det er et godt værktøj til at beskrive lige netop de funktioner, du tager dig af på din arbejdsplads. Du vil også komme til at arbejde med din funktionsbeskrivelse på TR-uddannelsen. Som TR i regionerne har du ret til et løntillæg. I staten har du ret til at forhandle et tillæg dbio s tr-undersøgelse

12 Dine TR-kolleger fra de andre faggrupper på arbejdspladsen kan også være gode samarbejds- og sparringspartnere ikke mindst dine kolleger fra de andre organisationer i Sundhedskartellet. Andre faggruppers repræsentanter Danske Bioanalytikeres sekretariat har ansatte, der kan rådgive om overenskomst, løn- og ansættelsesvilkår, arbejdstid og barsel med videre. Husk at kontakte din FTR og regionsformand, før du kontakter sekretariatet. Sekretariat AMiR Din AMiR og du har et stort interessefællesskab omkring arbejdsmiljø, arbejdspladskultur, arbejdstilrettelæggelse, omstruktureringer m.m. Faste møder vil derfor være en oplagt ide. Kolleger TR FTR Medlemmerne af dbio på din afdeling er dit bagland og giver dig mange af dine oplysninger. Din forgænger overdrager opgaver og viden til dig. Din forgænger Regionsformand Din regionsformand vil ofte kunne svare på spørgsmål eller fortælle, hvor du kan få yderligere hjælp. Du kan finde din regionsformand her: regioner. dbio's andre AMiR og TR samt FTR De regionsansvarlige for TR og AMiR planlægger møder for repræsentanter i din dbio-region. Din fællestillidsrepræsentant (FTR) er typisk erfaren og kan svare på mange spørgsmål. Det er dog ikke alle hospitaler og institutioner, der har en FTR. 12

13 Du får et stærkt netværk brug det Som ny TR kan du ikke undgå at støde på spørgsmål, som du ikke umiddelbart selv kan besvare. Det er derfor meget vigtigt, at du har nogen at sparre med. Vi anbefaler, at du hellere spørger en gang for meget end én for lidt. I dbio har vi rigtig mange, der gerne vil hjælpe dig. Danske Bioanalytikeres repræsentanter: Tillidsrepræsentant (TR) overenskomst løn ansættelsesvilkår medlemskab og -hvervning stress og mobning trivsel. Tillidsrepræsentant-suppleant: (TR-suppleant) er suppleant for TR ved dennes fravær har i øvrigt samme opgaver som TR. Arbejdsmiljørepræsentant (AMiR) ergonomi støj, møg og røg stress og mobning trivsel arbejdsskader og forebyggelse arbejdspladsvurdering (APV) nyanskaffelser. Fællestillidsrepræsentant (FTR) varetager og forhandler spørgsmål og emner, der er fælles for alle på hospitalet, universitetet eller virksomheden er sparringspartner for TR og AMiR er bindeled mellem det lokale og det regionale niveau. 13

14 Du er del af en levende organisation Som repræsentant i Danske Bioanalytikere er det vigtigt, at du kender dbio s organisation, så du kan se, hvilken sammenhæng du indgår i. Politisk struktur i Danske Bioanalytikere Kongressen Regions generalforsamling Regioner Regions bestyrelse Hovedbestyrelsen Forretningsudvalget Sekretariatet Regionsformandskab Arbejdsmarkedsudvalg Organisatorisk udvalg Fagligt udvalg Redaktionsudvalg Lederråd Studerendes Udvalg Fagetisk Nævn Faglige udviklingsgrupper Kongressen er dbio s højeste myndighed. Her fastlægges de overordnede principper for foreningens arbejde. Kongressen afholdes hvert tredje år. Hovedbestyrelsen, HB, er dbio s øverste ledelse i perioden mellem kongresserne. HB består af 17 medlemmer og mødes ca. 10 gange om året. Forretningsudvalget, FU, varetager den daglige politiske ledelse imellem møderne i Hovebestyrelsen. FU består af dbio s formand samt 1. og 2. næstformand. Organisatorisk Udvalg, OU varetager tillids- og arbejdsmiljørepræsentanternes interesser og vilkår. Læs mere om organisationen på 14

15 Du får en politisk rolle Som Danske Bioanalytikeres repræsentant på din arbejdsplads vil du være med til at føre dbios holdninger og politikker ud i livet. Når der skal være overenskomstforhandlinger, er det dig som tillidsrepræsentant, der sætter debatten om krav på dagsordenen fx på et medlemsmøde. Efter overenskomsten er det også dig, der forklarer dine kolleger om resultaterne. Ligesom det vil være dig, der fortæller dine kolleger om et nyt projekt eller en ny pjece, som dbio har udgivet. Du kan også selv tage punkter op i dit TR-netværk eller orientere et medlem i dbios hovedbestyrelse, hvis du mener, der er emner, som organisationen skal arbejde med. Det er vigtigt for Danske Bioanalytikere at kende til, hvad medlemmerne ønsker eller oplever som problemer på arbejdspladserne. Emnerne på Årskursus for TR og AMiR er valgt ud fra aktuelle problemstillinger i sundhedsvæsenet og fra repræsentanternes dagligdag. 15

16 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks København K

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere

Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant. danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant danske bioanalytikere Du er dine kollegers nye arbejdsmiljørepræsentant Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København

Læs mere

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant?

Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Er du dbio s nye tillidsrepræsentant? Du har så mange forskellige slags kolleger, og du er lige meget tillidsrepræsentant for dem alle sammen - Emilie Frijs Jørgensen, tillidsrepræsentant danske bioanalytikere

Læs mere

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant?

Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Er du dbio s nye arbejdsmiljørepræsentant? Jeg har stor glæde af samarbejdet med vores arbejdsmiljøleder og med tillidsrepræsentanten, der giver mig gode indfaldsvinkler til opgaverne. - Camilla Sloth

Læs mere

Danske Bioanalytikere

Danske Bioanalytikere Danske Bioanalytikere DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... for dig selv, dine kolleger og for faget Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Danske Bioanalytikere - DU SKAL DA OGSÅ VÆRE MED... Copyright

Læs mere

Velkommen til Danske Bioanalytikere

Velkommen til Danske Bioanalytikere Velkommen til Danske Bioanalytikere Copyright 2011 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Foto:

Læs mere

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan

Vælg en tillidsrepræsentant. Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant Hvorfor Hvem Hvad Hvordan Vælg en tillidsrepræsentant og stå stærkere Med en tillidsrepræsentant (TR) står du og dine kolleger stærkt over for jeres arbejdsgiver. Din TR har

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med kolleger, TR-suppleant og AMiR etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2011-12 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant

Nyvalgt tillidsrepræsentant. April 2013. Velkommen tillidsrepræsentant Nyvalgt tillidsrepræsentant April 2013 Velkommen tillidsrepræsentant Indhold Velkommen Introduktion 3 Uddannelse for TR 3 Arrangementer for TR 4 TR og klubben 5 Tid til arbejdet 6 Vilkår for TR 6 Samarbejde

Læs mere

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN

SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN SAMARBEJDET MELLEM ARBEJDSMILJØ- REPRÆSENTANTEN TILLIDS- REPRÆSENTANTEN Folderen er tænkt som inspiration til at få sat fokus på samarbejdet mellem jer som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) og tillidsrepræsentant

Læs mere

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR-rollen. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR-rollen Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: være talsmand for de medarbejdere, der indgår

Læs mere

BIOANALYTIKERSTUDERENDE

BIOANALYTIKERSTUDERENDE FOR BIOANALYTIKERSTUDERENDE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED DEN KLINISKE DEL AF UDDANNELSEN om denne pjece Nu skal du snart ud i laboratoriet og afprøve det, du har lært. På laboratoriet skal du også

Læs mere

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

TR s platform. Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TR s platform Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant 2 / TR I DANSKE FYSIOTERAPEUTER Kære tillidsrepræsentant Velkommen til og tak fordi, du vil være tillidsrepræsentant. Du er et

Læs mere

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant

intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant intro Danske Fysioterapeuters pjece om at være tillidsrepræsentant TYPISKE TR-OPGAVER Når du er valgt som tillidsrepræsentant, er dine vigtigste opgaver at: arbejde for at fremme ro og orden på arbejdspladsen

Læs mere

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K

Ergoterapeutforeningen Sekretariatet Nørre Voldgade 90 1358 København K Etf Region Midt-Nord Mindegade 10 8000 Århus C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/midt-nord Etf Region Syd Lumbyvej 11 5000 Odense C Tlf. 88 82 62 70 etf.dk/syd Etf Region Øst Høje Taastrup Boulevard 82, 1. t.v.

Læs mere

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger

Indhold. side 2 Praktiske oplysninger Ergoterapeutforeningens TR-kursuskatalog 2014 I 2014 kan Etf s tillidsrepræsentanter, TR, fællestillidsrepræsentanter, FTR, og arbejdsmiljørepræsentanter, AMiR, vælge mellem uddannelse, kurser og workshops

Læs mere

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13

Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Grunduddannelsen for tillidsrepræsentanter 2012-13 Velkommen Frie Skolers Lærerforening byder alle nyvalgte tillidsrepræsentanter velkommen til en grunduddannelse med mulighed for bl.a. en faglig indsigt

Læs mere

Medarbejderrepræsentantvilkår.

Medarbejderrepræsentantvilkår. BILAG 4 Medarbejderrepræsentantvilkår. Når medbestemmelse og medindflydelse skal være reel, vedkommende og i praksis bidrage konstruktivt til velfungerende arbejdspladser, er det en forudsætning, at medarbejdernes

Læs mere

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant

Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillings- og funktionsbeskrivelse for fællestillidsrepræsentant Stillingsbetegnelse Fællestillidsrepræsentant Ansættelsessted Organisatorisk placering Løn- og ansættelsesvilkår Region Midtjylland, Hospitalsenheden

Læs mere

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014.

Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer. Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Stærkere fællesskaber gennem øget samarbejde mellem AMIR og TR i strategiske processer Oplæg ved DFLs konference for tillidsvalgte 4. november 2014. Centrale elementer i et styrket samarbejde mellem tillidsvalgte

Læs mere

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale

FORBUND. Stå stærkt som AMR. Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale FORBUND Stå stærkt som AMR Efter FOAs faglige AMR-uddannelse tilbyder FOA dig en samarbejdsaftale 2 FOA STÅ STÆRKT SOM AMR Indhold Sammen gør vi forskellen for arbejdsmiljøet 3 FOA giver dig 3 løfter 4

Læs mere

www.dsr.dk/hovedstaden 1

www.dsr.dk/hovedstaden 1 DSR Kreds Hovedstadens AMiRstrategi Revideret version vedtaget af kredsbestyrelsen maj 2010 Indledning I kredsens arbejde med at medvirke til at forbedre sygeplejerskernes arbejdsmiljø er et godt og tæt

Læs mere

Styrk din platform som TR

Styrk din platform som TR FORBUND Styrk din platform som TR Efter endt grunduddannelse, tilbyder FOA dig en aftale Indhold Sammen gør vi forskellen 3 De 5 TR-løfter 4 Løfte 1: En aftale om dine TR-opgaver 4 Løfte 2: Information

Læs mere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere

Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst: Sara Jochumsen, Rasmus Høgh, Carl-Chr. Kaspersen, Leise Strøbæk, Joy Strunck Tryk: Danske Bioanalytikere 1 Privatansatte bioanalytikeres vilkår Copyright 2012 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.: 4695 3535 dbio@dbio.dk www.dbio.dk Redaktion: Danske Bioanalytikere Tekst:

Læs mere

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund

Vi flytter grænser i organisation, fag og samfund Hvervet som frikøbte politikere Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland I Dansk Sygeplejeråd Kreds Midtjylland vælges der fem politikere til at varetage den daglige politiske ledelse. De fem politikere vælges

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd juli 2015 Alle rettigheder

Læs mere

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling

Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling Strategi for den organisatoriske indsats og udvikling 2017-2019 (for tillidsvalgte - TR og FTR - i Kreds Nordjylland) Dansk Sygeplejeråd, Kreds Nordjylland Sofiendalsvej 3 9200 Aalborg SV Tlf. 4695 4850

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2014 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2014 TR-uddannelse 2014 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Udviklingssamtaler for i Socialpædagogerne Lillebælt

Udviklingssamtaler for i Socialpædagogerne Lillebælt Udviklingssamtaler for i Socialpædagogerne Lillebælt Tillidsrepræsentanten er være mellemled mellem Socialpædagogerne Lillebælt og medlemmerne på arbejdspladsen til videregivelse af information og holdningsdiskussion.

Læs mere

Referat fra TR møde i Region Sjælland

Referat fra TR møde i Region Sjælland Referat fra TR møde i Region Sjælland Tid: Onsdag d. 3. juni 2015. Sted: Ringsted Sygehus, Bøllingsvej 30, 4100 Ringsted Ordstyrer: Line Reffelt Jørgensen. Referent: Marie Krestensen Lauridsen Dagsorden:

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2017 Alle rettigheder forbeholdes. Fotografisk,

Læs mere

Velkommen på holdet!

Velkommen på holdet! F O A f a g o g a r b e j d e Velkommen på holdet! - En pjece til dig, der skal starte på FOAs grunduddannelse for tillidsrepræsentanter Læs om: At være tillidsrepræsentant TR-løftet Dine typiske opgaver

Læs mere

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation.

Region Hovedstaden. Som regionsbestyrelsesmedlem har du et særligt ansvar for at repræsentere faget og din organisation. VELKOMMEN Kære Regionsbestyrelsesmedlem Tillykke med valget som medlem af Radiograf Rådets regionsbestyrelse i Region Hovedstaden, og velkommen til arbejdet i Radiograf Rådet. Du er valgt for en treårig

Læs mere

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE

SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE SAMARBEJDE PÅ ARBEJDSPLADSER MED UNDER 25 ANSATTE Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2014 Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt,

Læs mere

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd 09-62, 6. udgave jan. 2014 Layout: Dansk Sygeplejeråd Grafisk Enhed: 09-62 ISBN 87-7266-310-3 Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR

Arbejdslivskonferencen Samarbejde mellem AMR og TR Arbejdslivskonferencen 2016 Samarbejde mellem AMR og TR Hvad er samarbejde? Samarbejde er når den enkelte via egen motivation bidrager med relevant viden, holdninger og færdigheder (sine kompetencer) til

Læs mere

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE

VÆRD AT VIDE FOR BIOANALYTIKERE FOR BIOANALYTIKERE Danske Bioanalytikere OM MØDET MED BIOANALYTIKERSTUDERENDE om denne pjece Tanken bag denne pjece er at inspirere jer som ansatte på laboratoriet til at give det bedste indtryk af jeres

Læs mere

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger

Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Tillidsrepræsentant i Etf afklarede forventninger Et oplæg til diskussion med din leder etf.dk/tr Afklarede forventninger det bedste afsæt for dig som TR 2 Dine kolleger har valgt dig som TR. Det er i

Læs mere

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser

uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte Overbygningskurser uddannelse2001 Kurser for tillidsvalgte 2001 Overbygningskurser Overbygningskurser 2001 er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte, TRafdelingen. Pjecen henvender sig til tillidsvalgte Politisk ansvarlig:

Læs mere

Skab gode forandringer

Skab gode forandringer Skab gode forandringer Vi hjælper dig Arbejdsmarkedet er under pres. Vi bliver dagligt mødt med krav om, at vi skal yde mere for færre penge. Også i vores profession oplever vi konstante forandringer -

Læs mere

TR aftale Region Syddanmark

TR aftale Region Syddanmark TR aftale Region Syddanmark Forord I forbindelse med at der blev indgået en MED-aftale i Forhandlingsorganet, bestående af repræsentanter fra Hovedorganisationerne og ledelsen I Region Syddanmark, blev

Læs mere

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR

OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR OPLÆG TIL KONTAKT FORLØBET MED NYVALGTE TR INTRODUKTIONSFORLØB FOR NYE TILLIDSREPRÆSENTANTER SIDE: 2 Velkomstpakke til nyvalgt TR TRUS for nyvalgte Kom godt i gang (introdag) Opfølgning på TRUS for nyvalgte

Læs mere

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune

Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MED-bestemmelse i Næstved Kommune 1 Hvad er MED? 3 Hvad laver MED-organisationen? 4 4 niveauer i samarbejdet 6 Hvad

Læs mere

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen

VELKOMMEN. som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen VELKOMMEN som lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Kære nye lokalformand og leder-tr i Skolelederforeningen Allerførst tillykke med valget - og tak fordi du vil varetage den vigtige opgave at

Læs mere

Branchekursuskatalog 2014

Branchekursuskatalog 2014 Branchekursuskatalog 2014 Tillidsvalgte på det offentlige område ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2014 for det offentlige

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 4 af december 2010 3F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 4 af 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer OK11 Er der ekstraordinært ansatte på DIN arbejdsplads? Sne Sne Aktuelle kurser og temadage i foråret 2011 OK 11 - Udtagelse af tværgående

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte

Samarbejde. på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Samarbejde på arbejdspladser med under 25 ansatte Udgivet af Samarbejdssekretariatet Layout: Operate A/S Tryk: FOA Publikationen kan hentes digitalt, eller

Læs mere

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker

LEDER-TR PJECE. Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker LEDER-TR PJECE Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker 1 Valg af Leder-TR for ledende sygeplejersker Redaktion: Lederforeningen i DSR Layout: Lederforeningen i DSR Tryk: Dansk Sygeplejeråd Copyright

Læs mere

Kurser for tillidsvalgte

Kurser for tillidsvalgte Kurser for tillidsvalgte Nyvalgt tillidsrepræsentant En dygtig og aktiv tillidsvalgt er en gevinst for kollegerne, for HK og for arbejdsgiveren. Det er også en fantastisk mulighed for dig for personlig

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR PÅ FORKANT PÅ FORKANT Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad kan vi gøre i dag? Status:

Læs mere

SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND

SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND SOCIALPÆDAGOGERNE KREDS SYDJYLLAND Beskrivelser til skema vedrørende TR s rolle og funktion på arbejdspladsen Skemaets anvendelse Med dit valg som tillidsrepræsentant er det vigtigt, at du får lavet aftale

Læs mere

TILLIDSREPRÆSENTANT. Det kommunale område

TILLIDSREPRÆSENTANT. Det kommunale område TILLIDSREPRÆSENTANT Det kommunale område Dansk Psykolog Forening 2004 TILLIDSREPRÆSENTANT Det kommunale område Dansk Psykolog Forening 2004 Tillidsrepræsentant på det kommunale område Tillidsrepræsentanthvervet

Læs mere

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik

Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik Øhavets Lærerkreds arbejdsmiljøpolitik 16. marts 2015 Formål: I Øhavets Lærerkreds arbejder vi for et sundt og sikkert arbejdsmiljø med fokus på at udvikle og fastholde et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø

Læs mere

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling

Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Afdelingsnavn Stresshåndteringspolitik Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 DK-8200 Århus N Tel. +45 8728 0000 www.cfk.rm.dk www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015

TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC. September 2015 TR - kursus IA AFSKEDIGELSE VUC September 2015 VUC er den ansættende myndighed, der ansætter og afskediger medarbejderne. Begrænsninger i afskedigelsesretten: Krav om saglighed/rimelighed Særlig beskyttelse

Læs mere

Maria og bioanalytikeren

Maria og bioanalytikeren Maria og bioanalytikeren Maria får taget en blodprøve Af: Martina Jürs Martina Jürs Maria og Bioanalytikeren Copyright 2010 Danske Bioanalytikere Sankt Annæ Plads 30 Postboks 74 1003 København K. Tlf.:

Læs mere

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse

Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Det strategiske rum for ledere og TR Perspektiver og udfordringer for MED-skabelse Etf s TR-konference, 4.11.14 Karsten Brask Fischer - Impact Learning karsten@impactlearning.dk Centrale elementer som

Læs mere

Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant

Arbejdsgruppens undersøgelse af tillidsrepræsentanternes vilkår og arbejdet som tillidsrepræsentant Spørgeskemaet blev udsendt d. 6. januar til samtlige 365 tillidsrepræsentanter i forbundet. I undersøgelsen indgår i alt 289 påbegyndte besvarelser ud af 365 mulige. Spm. 1 Hvad er dit hovedansættelsesområde?

Læs mere

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse

Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2015 Danske Fysioterapeuters TR-uddannelse 2 TR-uddannelsen 2015 TR-uddannelse 2015 Beskrivelsen af uddannelsens forløb og indhold for TR skal ses i sammenhæng med Morgendagens TR (vision og strategi)

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår

Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår FOA Kampagne og Analyse Januar 2012 Arbejdsmiljørepræsentanters uddannelse og vilkår Dette notat fortæller om FOAs arbejdsmiljørepræsentanter deres udfordringer, vilkår og ikke mindst muligheder for at

Læs mere

Vær MED. i en dans for alle ansatte!

Vær MED. i en dans for alle ansatte! Version 20130911/DJ Vær MED i en dans for alle ansatte! En pixi-udgave om medarbejdernes MED-indflydelse og MEDbestemmelse i Næstved Kommune Hvad er MED - hvordan skal musikken spille? MED er gensidig

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd februar 2018 Alle rettigheder

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Stå stærkt som TR. 5 TR-løfter, der løfter dig

F O A F A G O G A R B E J D E. Stå stærkt som TR. 5 TR-løfter, der løfter dig F O A F A G O G A R B E J D E Stå stærkt som TR 5 TR-løfter, der løfter dig De 5 TR-løfter Løfte 1 En aftale om dine TR-opgaver. Du og din afdeling indgår en klar aftale om, hvilke opgaver du løser nu,

Læs mere

l For referat: Karen Fischer-Nielsen

l For referat: Karen Fischer-Nielsen Udvalgs-/mødereferat Referat af møde i TR-rådet den 25. oktober 2010 Dato for udarbejdelse: 5. november 2010 [Dagsordens pkt. / Sagstype] l For referat: Karen Fischer-Nielsen Deltagere: Kirsten Ægidius,

Læs mere

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver

Brug en bisidder. Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Brug en bisidder Brug din ret - tag en bisidder med til samtaler med din arbejdsgiver Hvad kan jeg bruge en bisidder til? Din bisidder er din hjælp og støtte i svære samtaler med din arbejdsgiver. Din

Læs mere

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen

løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen løn& udvikling klar parat for andring økonomaforeningen Klar, parat, forandrinng - Økonomaforeningens forandringsprogram Layout: Torben Wilhelmsen Tryk: Eks Skolens Trykkeri økonomaforeningen oktober 2001

Læs mere

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN

STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN STRATEGI FOR TILLIDSREPRÆSENTANTOMRÅDET DANSK SYGEPLEJERÅD KREDS HOVEDSTADEN 2013-15 INDHOLD FORORD 3 Konkrete handleplaner 3 REKRUTTERING OG VALG 4 INTRODUKTION AF NYVALGTE 4 VILKÅR 5 KOMPETENCEUDVIKLING

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden TR møde for hele regionen

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden TR møde for hele regionen Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden TR møde for hele regionen Referat fra den 17. november 2015 Dagsorden Kl. 9.00-9.15 Velkommen særligt til de nyvalgte. Dagsorden godkendes Kl. 9.15 10.45 TR rollen

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den lille arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere

Udviklingsretning. for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR

Udviklingsretning. for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Udviklingsretning for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Udviklingsretning for tillidsrepræsentanter i fremtidens DSR Layout: Dansk Sygeplejeråd 10-53_2015 Foto: Lizette Kabré Copyright Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg.

Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant. Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Velkommen til dit nye hverv som MED-repræsentant Du er udpeget af FTF s regionsbestyrelse til at være repræsentant i et Hovedudvalg. Kære FTF-repræsentant Tak fordi du stiller dig til rådighed. Der venter

Læs mere

TR- HÅND BOG. Danske Fysioterapeuter TILLIDSREPRÆSENTANTER

TR- HÅND BOG. Danske Fysioterapeuter TILLIDSREPRÆSENTANTER TR- HÅND BOG Danske Fysioterapeuter TILLIDSREPRÆSENTANTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER/TR-HÅNDBOG FORORD / 3 Forord Tak fordi du har sagt ja til at være tillidsrepræsentant. Danske Fysioterapeuters politik

Læs mere

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen

Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant. August 2011. Gode råd til bisidderrollen Tillids- og arbejdsmiljørepræsentant som bisidder August 2011 Gode råd til bisidderrollen Indhold Forord Bisidderrollen 3 Inden samtalen 4 Under samtalen 5 Efter samtalen 6 Få mere at vide 7 Som tillidsrepræsentant

Læs mere

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR

Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2016 Danske Fysioterapeuters Uddannelse for TR og AMIR 2 Uddannelse for TR og AMIR 2016 Oversigt over opbygningen af TR og AMiR-uddannelsen (tallene henviser til afsnittene i denne folder) 1. Kurser for

Læs mere

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter

Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter Undersøgelse af Dansk Socialrådgiverforenings arbejdsmiljørepræsentanter 2017 Side 2 af 19 Indhold Indledning... 3 Resume af hovedresultater... 3 Arbejdsmiljørepræsentanten og vilkår for arbejdsmiljøarbejdet...

Læs mere

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK

EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK EN MINIGUIDE TIL ROSKILDE KOMMUNES PERSONALEPOLITIK 1 ARBEJDSMILJØ OG TRIVSEL Den sunde arbejdsplads...4 Arbejdsmiljøet arbejder vi hele tiden med!...5 Stress i fokus...5 Du får hjælp, hvis det går galt...7

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd

Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Gode grunde til at være medlem af Dansk Sygeplejeråd Layout: Dansk Sygeplejeråd 15-29 Illustrationer: Martin Schwartz Foto side 12: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd september 2016 Alle rettigheder

Læs mere

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet

HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet HK Kommunal Århus Din medspiller på jobbet 1 Vi er til for dig Hver dag bliver HK Kommunal Århus kontaktet af mange medlemmer, der enten ringer, e-mailer eller møder op for at drøfte faglige eller personlige

Læs mere

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk

Arbejdsmiljørepræsentant i DM. dm.dk Arbejdsmiljørepræsentant i DM dm.dk 2 Tillykke med dit nye hverv og tak fordi du kaster dig ud i opgaven med at passe på dit og kollegernes arbejdsmiljø. For langt de fleste mennesker på arbejdsmarkedet

Læs mere

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte

Tag godt imod en kollega i fleksjob. guideline for tillidsvalgte Tag godt imod en kollega i fleksjob guideline for tillidsvalgte OM FLEKSJOB Tag godt imod en guideline fo Fleksjob er et job på særlige vilkår med offentlig lønrefusion til arbejdsgiveren. Fleksjob bruges

Læs mere

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER

NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER NETOP FÆRDIG ABC FOR NYUDDANNEDE SYGEPLEJERSKER Efter en flot indsats er du nu netop uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013.

Tilbagemelding på drøftelser ved bordene på generalforsamlingen d. 19. marts 2013. Fremtidens bioanalytikere hvilke opgaver løser de? 1 9 Kunstigt blod erstatter donortapninger Genetiske test/profil, nye slags laboratorier Forskning livstilssygdomme, alderdomssygdomme (vi lever længere)

Læs mere

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse

Til tillidsrepræsentanten. Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Til tillidsrepræsentanten F O A F A G O G A R B E J D E Velkommen på holdet! en pjece til dig, der skal starte på FOAs TR-grunduddannelse Velkommen på holdet! En pjece til dig, der skal starte på FOAs

Læs mere

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA...

FOA Social- og Sundhedsafdelingen Når du er medlem af FOA... FOA Social- og Sundhedsafdelingen F O A F A G O G A R B E J D E Når du er medlem af FOA... 11 løfter om den gode service, alle medlemmer af FOA skal have Vi tilbyder... at hjælpe dig med at tjekke din

Læs mere

Leder-TR for ledende sygeplejersker

Leder-TR for ledende sygeplejersker Leder-TR for ledende sygeplejersker - til dig som gerne vil være leder-tr, til jer der gerne vil have en leder-tr og til jer der ikke vidste at I gerne ville! Indhold Forord 3 Ræsonnement 4 Retning 5 Rollen

Læs mere

Branchekursuskatalog 2015

Branchekursuskatalog 2015 Branchekursuskatalog 2015 Den Offentlige Gruppe ORGANI- SERING VIDEN INSPIRATION FÆLLES- SKAB DEN OFFENTLIGE GRUPPE Kære 3F-medlemmer Velkommen til kursusoversigten 2015 for det offentlige område. Vi tilbyder

Læs mere

Revideret personalepolitik

Revideret personalepolitik Revideret personalepolitik Indholdsfortegnelse Indledning Normer for det daglige arbejdsliv Delpolitik for rekruttering og ansættelse Delpolitik for løn Delpolitik for kompetence- og karriereudvikling

Læs mere

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker

Netop færdig. ABC for nyuddannede sygeplejersker Netop færdig ABC for nyuddannede sygeplejersker Efter en flot indsats er du nu snart uddannet sygeplejerske. Vi har samlet en lille buket af nyttig viden i form af en ordliste. Ordlisten indeholder ultrakorte

Læs mere

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER

KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER KOMPETENCE- UDVIKLING FOR TILLIDS - REPRÆSENTANTER NÅR DU ER NYVALGT OG SKAL INTRODUCERES TIL TR-OPGAVERNE INTRODUKTION AF NYVALGTE TILLIDSREPRÆSENTANTER 3 ål Du får indsigt i din rolle, dit ansvar og

Læs mere

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008

POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Side 1 af 9 Personalepolitik POLITIK FOR DEN ATTRAKTIVE ARBEJDSPLADS I GENTOFTE KOMMUNE November 2008 Indhold 1. INDLEDNING: GENTOFTE KOMMUNE LANDETS MEST ATTRAKTIVE KOMMUNALE ARBEJDSPLADS...2 1.1. FORANKRING

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten Uddannelsesveje - FIU 2001 Sikkerhedsrepræsentanten er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen sætter fokus dels på FOAs egne

Læs mere

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg

Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg Malling Skoles sikkerhedsorganisation og MED-udvalg I dette afsnit er skolens sikkerhedsorganisation og MED-udvalg beskrevet. Herunder hvem der er repræsentanter og hvilke opgaver de varetager. Sikkerhedsgruppens

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner

NYHEDSBREV NR. 2 af juni F-medlemmer i regioner NYHEDSBREV NR. 2 af juni 2009 3F-medlemmer i regioner læs i dette nummer Valg til TR Forum i PensionDanmark Køre- og hviletidsbestemmelser Sådan holder du din ferie Aktuelle kurser og temadage Valg til

Læs mere

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår

levende organisation samfundet Dansk Sygeplejeråds ogarbejdsvilkår EnEn profession levende organisation med høj værdi med et forstærkt samfundet demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger holdninger til til organisationens sygeplejerskers lønlivog ogarbejdsvilkår demokrati

Læs mere

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet

Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet Strategi og handleplan for tillidsrepræsentantområdet, Kreds Midtjylland Indledning Dansk Sygeplejeråds kongres har vedtaget Udviklingsretning for TR i fremtidens DSR, der skal ses i sammenhæng med Dansk

Læs mere

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads

uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads uddannelse2001 Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads Uddannelsesveje - FIU 2001 Tillidsrepræsentanten på den store arbejdsplads er udgivet af Forbundet af Offentligt

Læs mere