FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 2003 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR"

Transkript

1 FÆLLESSKAB GIVER MULIGHEDER EKSTRAORDINÆR KONGRES 0 FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE: LO S LEDELSES- OG BESLUTNINGSSTRUKTUR

2 LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE Forslag til kongresvedtagelse: LO s ledelses- og beslutningsstruktur 0 MŒls¾tningen for en ny ledelsesstruktur er, at der skal skabes gennemsigtighed og st rre ejerskab i forbundene til de beslutninger, der tr¾ffes i f¾llesskabet Ð LO. MŒlet er at udvikle en beslutningsstruktur, beslutningsprocesser og arbejdsformer, som styrker tilliden, Œbenheden, og skaber gensidig respekt. LOÕs nuv¾rende beslutningsstruktur resulterer ofte i, at der ikke i forbundene er overblik over LOÕs aktiviteter. Resultatet er, at forbundene ikke tager ejerskab til de beslutninger, der tr¾ffes i f¾llesskabets kompetente organer. En fremherskende forklaring er, at der i de kompetente organer og udvalg er for fœ politiske diskussioner, der f rer til, at deltagerne i f¾llesskab arbejder sig frem mod f¾lles holdninger, og tr¾ffer f¾lles beslutninger, som alle kan bakke op om. Samtidig skal en ny ledelses- og beslutningsstruktur styrke de f¾lles faglige og politiske holdninger, og dermed undgœ at de tekniske og administrative sp rgsmœl kommer til at dominere. Det er ikke alene strukturen, men ogsœ form, proces og indhold, som skal b¾re rammerne for et nyt f¾llesskab, hvor Œben dialog er varem¾rket, og nye strategiske tanker er resultatet. LOÕs medlemsforbund har behov for at forf lge deres rolle som interesseorganisationer, og dermed profilere sig overfor medlemmerne og omverdenen. Det er jo džt, som giver nye medlemmer. En ny beslutningsstruktur skal skabe rammerne for, at forbundene kan markere sig st¾rkt pœ egne m¾rkesager. Den samlede ledelses- og beslutningsstruktur skal underst tte en st¾rk arbejdsdeling og muligheder for et bedre samarbejde hovedorganisation, karteller og forbund imellem. Hensigten er at fœ klare aftaler om arbejdsopgaverne, sœ der sikres en optimal ressourceudnyttelse. Beslutningsstrukturen er baseret pœ forbundenes f¾lles nske om et st¾rkt og handlekraftigt LO. F¾lles- SIDE

3 LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE 0 skabets mœls¾tninger fasts¾ttes overordnet i v¾rdigrundlaget, det fagpolitiske grundlag og ved beslutninger om f¾llesskabets opgaver i de kompetente organer. Den fremtidige beslutningsstruktur Det anbefales, at dette sker ved, at forretningsudvalget nedl¾gges, og erstattes af daglig ledelse, som holder m de ugentligt. Daglig ledelses medlemmer v¾lges pœ LOÕs kongres, og sammens¾ttes sœvel af LOkongresvalgte og af forbundsledere. Det anbefales samtidig, at hovedbestyrelsen fremover m des oftere (typisk en gang mœnedligt). Sammens¾tningen af hovedbestyrelsen ¾ndres ikke, fordi det bœde er vigtigt, at alle forbund er repr¾senteret, og at der i hovedbestyrelsen er en bredere repr¾sentation fra forbundene. Den fremtidige beslutningsstruktur skal sœledes skabe grundlag for f lgende: Beslutningsproces, m deform og arbejdsform skal udvikles i en retning, sœ der gives plads til mere principielle og politiske diskussioner og beslutninger forud for et politisk udviklingsarbejde eller en forhandlingsproces. De politisk kompetente organer skal tidligt kunne dr fte og udstikke nogle pr¾cise retningslinjer for det arbejde, der skal igangs¾ttes i f¾llesskabet. De kompetente organer skal v¾re mere fokuseret pœ at tr¾ffe beslutninger, og skal i st rre omfang t¾nke strategisk, skabe nye ideer m.v. Den fremtidige beslutningsstruktur foruds¾tter ligeledes, at forbundene i langt st rre omfang bidrager til processen med personaleressourcer og mœlrettet konomi. Det betyder, at LO i h jere grad skal slippe styringen pœ m derne. For forbundene betyder det, at de mœ tage st rre ejerskab til de f¾lles opgaver, f.eks. ved at formandsposten i udvalg m.v. kan varetages af forbundene. SIDE

4 LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE 0. Kongressen LOÕs kongres vil fortsat v¾re LOÕs verste myndighed, og holdes hvert. Œr. Indholdet i kongressen skal ¾ndres, sœledes at der pœ kongressen l¾gges st rre v¾gt pœ at fastl¾gge de overordnede strategiske fokusomrœder og herunder rammerne for de udviklingskontrakter, som pœ de strategiske arbejdsomrœder fastl¾gger arbejdsdelingen. Kongressen v¾lger ligeledes LOÕs formand, n¾stformand og LO-sekret¾rer, der tillige er medlemmer af daglig ledelse samt yderligere et antal LO-sekret¾rer. Kongressen v¾lger den samlede daglige ledelse.. Repræsentantskabet LOÕs repr¾sentantskab afholdes Ð som i dag Ð midt mellem LOÕs kongresser med henblik pœ at g re status og behandle s¾rskilte temaer. Repr¾sentantskabet kan ikke foretage beslutninger, der henh rer under LOÕs ordin¾re kongres, herunder ¾ndringer i LOÕs love eller foretage valg. Der er mulighed for efter behov at ¾ndre repr¾sentantskabet til en ekstraordin¾r kongres.. Hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsen er den verste myndighed mellem kongresserne. Hovedbestyrelsen skal i den nye beslutningsstruktur m des gang mœnedligt med sigte pœ i st rre omfang at forankre beslutningerne i forbundene generelt. SIDE

5 LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE 0 Hovedbestyrelsen sammens¾ttes som f lger:. Medlemmerne af daglig ledelse.. De kongresvalgte sekret¾rer, der ikke er medlem af daglig ledelse.. repr¾sentant fra hvert af de forbund, som ikke er medlem af den daglige ledelse.. Medlemsforbund med mere en medlemmer udpeger yderligere for hver pœbegyndt medlemmer repr¾sentant til hovedbestyrelsen.. Formanden for de af LO anerkendte karteller, der ikke er medlem af hovedbestyrelsen, kan deltage i m derne. Hovedbestyrelsens opgave er at fastl¾gge de overordnede faglige- og politiske strategier. Hovedbestyrelsen beslutter de centrale politikker og igangs¾tter de nye overordnede initiativer. Hovedbestyrelsen fastl¾gger LOÕs konomi og budget. Hovedbestyrelsen fastl¾gger endvidere de overordnede rammer for LOÕs konomi og budget. Hovedbestyrelsen kan neds¾tte opgavebestemte ad hoc udvalg i forbindelse med konkrete udviklingseller forhandlingsopgaver. Form¾ndene for udvalgene kan v¾re medlemmer af daglig ledelse eller de kongresvalgte LO-sekret¾rer.. Daglig ledelse Daglig ledelse er verste myndighed mellem m derne i hovedbestyrelsen, og fastl¾gger den dagsaktuelle politik inden for de af hovedbestyrelsen fastlagte rammer. Daglig ledelse tilrettel¾gger samarbejdet mellem LO, medlemsforbund og vrige sammenslutninger af organisationer. SIDE

6 LO S EKSTRAORDINÆRE KONGRES 0 / FORSLAG TIL KONGRESVEDTAGELSE 0 Daglig ledelse v¾lges pœ LOÕs kongres efter f lgende principper, som fasts¾ttes i LOÕs love: Udover LOÕs formand og n¾stformand v¾lges yderligere LO-sekret¾rer til at sidde i daglig ledelse. Der v¾lges derudover forbundsform¾nd/forbundsledere. LOÕs hovedbestyrelse kan forud for kongressen afgive indstilling om valg til daglig ledelse. De valgte LO-sekret¾rer, der ikke er medlemmer af daglig ledelse, kan deltage i m derne efter behov. Daglig ledelse holder sœ vidt muligt ugentligt m de. Medlemmerne af daglig ledelse kan udtale sig pœ LOÕs vegne og kan repr¾sentere LO eksternt. Formanden, bistœet af n¾stformanden og de kongresvalgte sekret¾rer udm nter daglig ledelses beslutninger samt leder organisationens daglige administration og er regnskabsansvarlige. SIDE

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne.

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde på produktionsskolerne. LP har udarbejdet nærværende kodeks som vejledning og inspiration til produktionsskoleledere og bestyrelser i deres bestræbelser på at få et velfungerende bestyrelsesarbejde til gavn for produktionsskolen

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis

Kom godt i gang med. områdestruktur og ledelsesnetværk. En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller, der har vist sig at fungere i praksis Landsforeningen Frie Børnehaver Fritidshjem Klerkegade 10 B 1308 København K Tlf. 3314 8890 info@frie.dk Kom godt i gang med områdestruktur ledelsesnetværk En pjece om Styreformer - Samarbejdsmodeller,

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet

Kort og godt. - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet. Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet Produktivitet Kort og godt - om bestyrelsernes muligheder for at arbejde med produktivitet på erhvervsskolerne. Indledning Denne

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

God selskabsskik»følg eller forklar«

God selskabsskik»følg eller forklar« God selskabsskik»følg eller forklar«en vejledning til arbejdet med god selskabsskik i bestyrelsesarbejdet Din boligorganisation = din virksomhed« Vi kridter banen op Arbejdet i en boligorganisation er

Læs mere

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet

Systematisk udvikling af team. - erfaringer fra projekt Send teamet til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Systematisk udvikling af team - erfaringer fra projekt Send til hovedeftersyn i Centralkøkkenet på Rigshospitalet Hans Hvenegaard og Inger-Marie Wiegman April 2007 Systematisk udvikling af team - erfaringer

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune.

Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Ny ledelses- og organisationsstruktur på dagtilbudsområdet i Herlev Kommune. Baggrunden Som en del af budgetaftalen for 2011-2012 blev der indgået aftale om, at der i budgetperioden udarbejdes analyser

Læs mere

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark

7.1. Forslag 2 (blad 7.4) FTF s arbejde med at udligne lønforskellen mellem mænd og kvinder i Danmark 7.1 Ad dagsordenens punkt 7: INDKOMNE FORSLAG Som det fremgår nedenfor, er der fremsat 2 forslag fra Sektion K, 1 forslag fra Sektion S og 1 forslag fra FTF s forretningsudvalg til behandling på kongressen

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning 2013 MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og KTO s fælles vejledning Rammer

Læs mere

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse

Skoleledelse - en profession i sig selv. Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Skoleledelse - en profession i sig selv Lederforeningens ledelsesforståelse og syn på god skoleledelse Forord Lederforeningens hovedbestyrelse har efter længere tids debat blandt foreningens medlemmer

Læs mere

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE

ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE ÅRHUSMODEL FOR BORGERINDDRAGELSE Århus Kommune 2004 Indhold Forord... 3 Sammendrag af Århusmodel for borgerinddragelse... 4 Baggrund for Århusmodel for borgerinddragelse... 8 Karakter og formål for borgerinddragelsen...

Læs mere