Skjervøy kirkebok 1751 til 1752

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skjervøy kirkebok 1751 til 1752"

Transkript

1 Skjervøy kirkebok 1751 til 1752 ( ) (9) Dom: Sexages: Ægtedøbt Jacob Jacobsøns barn i Juchelfiorden Ved Nafn...der? faddere Vare: Jens Christian Stabrun Sannes, Erich Lassesøn...,... Erichsøn Scorpen, Inger Olsd: Peders Gamstis hustru, Ditløvis Hustru paa Meyland. Barnets Moder indleed.2) Johannis Olsens barn af Skorpen Ved navn Ole, faddere vare:... Olsen, Meiland, Knud Andersøn Maaursund, Ditlev Olsen,... Susana Jans datter og Chirsten Erichsdatter Schierføen. Barnets Moder indleed.? 7 Guds børn bleve betiente med Absolution og Communion. Dom: Qvinqvages: Ægtedøbt Aslag Monsøns barn af Badderen Ved Nafn (uleselig) faddere Vare: Jon Olsen Badd: Niels Monsøn ibid: Michel Svensøn ibid: Chirsten Erichsd: Schierføen; Johanna Olsd: begge af Schierføen; Barnets Moder indleed. 3 personer bleve med Absolution og Comunion betiente. Die Sat: d. 27 Febr. Ny Maanets Bededag og passions Prædiche, daægtedøbt1) Niels Andersøns barn af Elven Ved Nafn Anders, fadderne vare: Reinholdt...søn Reysen, Mons Jacobsøn Kochf: Lars Andersøn ibid:, Birte Jonsd: Burf:?? Svendsdatter ibid. Barnets Moder indleed.2) Hendrich Andersøns barn af Kochf: ved Nafn Kirsti? dets faddereole Jacobs: Kochf:, Thomas Larsøn ibid. Maria Olsd: ibid: Kirsti Clausd: Oxf:???? ibid. Barnets Moder indleed.3) Isach Samuelsøn barn af Reisen Ole, faddere Johannes Michelsøn Reisen,?? Johannesøn ibid., Lars Johannesøn ibid. Kirsten Erichsd: Schierføen, Joanna Olsd: ibid. Barnets Moder indleed. Dom: Invocavit comunicerede? 62 personer, 2de liig fattige Mskerjordede. Dom: Reminiscere ingen folch til Kirche uden een Mand med sin noget Svage hustru som paa sin Siuge Seng motte absolveris, og niud Herrens Nadverd. Dom: Oculi vare ey flere ved Kirchen, end de motte læsis for dem i Præstens Huus.

2 Die Sat: d. 20 Marty (1751) da her holdis passions Prædichen. Ægtedøbt Anders Jacobsøns barn af Qvænangen Ved Nafn Eli, dets faddere vare Ole Andersøn Burf:, Peder Jacobsøn...? Kari Jonsd: ibid, Inger Amundsd: ibid, Marit Jonsd: ibid.barnets Moder indtrod.2) Hendrich Andersøns barn af Kochf: Ved Nafn Inger, dets faddere vare: Aslag?? Ole Arentsøn Kochf: Marit Nielsd: Oxf: Johanna Olsd: Schierføen,?? Pedersd: Oxf: Barnets Moder Indtrod. Resten på side 14 mangler. 15 Marty Ny Maanets Bededag og Passions Prædichen, endog tilforne???? Motte endnu Prædiches for en ganske tynd forsamling, 2de personer bleve med Absolution og comunition betiente. Dom Palmar Motte ordet læsis og høris i Præstens Huus, thi ingen fremkomme, formedelst heller farligt storm og foch. Die Viridium og Parascheues Messe og Prædichen, ingen videre forretning. Feria 1ma Pascatos Ægtedøbt1) Lars Hendrichsøns barn af Normandsvigen Ved Nafn Kirstina, faddere vare Jacob Josephsøn Dybvigen, Jens Christian Sannæs, Dorthe Michelsdatter Rotsund, Inger Old: Peder Gamstis hustru, og Sidsel Arild Rotsund, barnets Moder indleed.2) Ole Andersøn Reisen Hans barn Ved Nafn Eli, faddere vare: Claus Reyersøn Oxf:, Amund Reiers: Reysen, Gunnel Svendsd: Oxf: Ragnel Reierd: Reysen, Aasel Reyersd: ibid. Barnets Moder indleed. 3de fattige liig begravedis. 2da Pascatis confiterede og comunicerede? 23 personer.? Efter? middag imod aften absolverede 108 personer, hvilche comunicerede. 3tia Pascatis: Efter Prædichen trolovedes Ole Olsøn og...? Samuelsdatter af Burfiorden for hvilche caverede Anders Baarsøn og Morten Hendrichsøn af Badderen.2) Thomas Hendrichsøn og Aasel Jonsd: af Aarøen, for dem caverede: Mons Jacobs: finne Skolemester, og Svend Olsøn af Qvænangen.7 Liig fattige Jordede. Dom Quasi mo: geniti Messe og Prædichen, ellers Ægtedøbt Ole Hansøns barn af Strømf: Ved Nafn Berit, fadderne vare Niels Thomis: Jon Hansøn, Kirsten Erichsd: Johana?? Johanna Olsdatter, Barnets Moder indleed.lyst til Ægteskab første gang for Ole Olsøn og Kirsti Samuelsd: iligemaade for Thommas Hendrichs: og Aasel Jonsdatter. Communicanterne vare Otte. Dom: Misericordia: kom ey flere til Kirche, end Præsten i sit Huus motte Læse???? betenchning af hans????

3 Dom: Jubilate Messe og Prædichen, ellers liust til Ægteskab anden gang for ovenb: Ole Olsøn og Kirsti Samuelsd: samt for Thomas Hendrichs: og Aasel Jonsdatter. Fest: Litanectium Ægtedøbte1) Samuel Samuelsøns barn af Meiland Ved Nafn Marit, fadderne vare: Anders Andesøn Taskebye, Ditløv Olseøn Meyland, Ane CathrinaTaskebye, Dorthe Larsd: Eide, Abigael Arentsd: Taskebye, barnetsmoder indleed.2) Lasse Michelsøns barn af Spilderøen, Ved Nafn Eli, faddere vare:edias Michelsøn Spilderøen, Jon Henrichs: Burf: Kari Olsd: Spilderøn, Birrit Pedersd:, Inger Pedersd: ibid. Barnets Moder inleed.3) Erich Lassesøns barn af Grundf: Ved Nafn Lars, faddere vare: Peder Gamst,???? Jens Christians: Inger Olsd: Martha Bul, Barnets Moder indtrod.lyst 3die gang til Ægteskab for ovenbmte 2de par.resten på side 15 mangler. 16 Fest Ascensionis?? Lyst til Ægteskab første gang for Raste Larsøn og Kari Olsd:, for Peder Olsøn og Marit Pedersd: Dom: Exaudi Messe og Prædichen, da der blef liust til Ægteskab anden gang for Raste Larsøn og Kari Olsd: samt Peder Olsøn og Marit Pedersd: da blef og holdet confir...? daabens Naade: anden gang lyst for oven bente. Fer: 1 Pentecostes Ægtedøbt Johannis Nielsøns finds barn af Badderen Ved Nafn Niels, faddere vare: Johan Tornensis, Jacob Jonsøn, Jon Olsøn, Marit Olsd: Eli Olsd: alle af Badderen.Barnets Moder indtrod. Feria 2den Pentecostes Ægtedøbt Lars Hansøns barn af Reysen Ved Nafn Hans La..?, faddere vare: Hans Hansøn, Peder Hansøn Reysen, Jon Jons: Oxf:, Kari Olsd: Oxf: Ane... Barnets Moder indtrod. Første gang og anden gang liust til Ægteskab for og Eli Michelsd: samt; Svend Lassesøn og Kari Halfvorsdatter. Comunicanterne vare? 86. Imod aftenen absolverede 108 personer, hvilche Fer. 3tia Pentecostes comunicerede. Dom: Trinit: kom i det haarde og utryg Væir ingen til Kirche, saa ordet blev læst i Huuset.d. 8 Juny blev en gammel og meget svag Enche=qvinde hid ført, som blev med absolution og Comunion betient. Dom: 1. p. Trinit: Ægtedøbt Ditlev Olsøns barn af Meiland Ved Nafn Ane, faddere vare: Klocher Torben Hansøn, Michel Hendrichsøn, Alhed Michel Hendrichsøns Hustru, Kirsti Erichsd: Schierføen, Johanna Olsd: ibid. Barnets Moder indtrod.liust til Ægteskab første gang for Peder Anders: og Birte Larsd:

4 af Reysen samt for... Michelsøn og Ane Michelsd: ibid. 22 personer comunicerede. Dom: 2. p. Trinit: ganske faa til Kirche, blant hvilche 4re personer comunicerede; ellers blev liust til Ægteskab anden gang for de strax ovenstaaende. Fest: Baptistæ Messe og Prædichen, liust til Ægteskab 3die gang for de strax ovenstaaende. 58 personer comunicereds. Die Sat: 26 Juny (1751) Ægtedøbt Peder Hendrichsøns barn af Kochf: Ved Nafn Birrit, faddere vare: Bertel Hansøn, Ole Jacobsøn, Mallene Bertelsd: Marit Erichsd: Eli Pedersd: alle af...? Barnets Moder indtrod: 36 personer betiente med Absolution og Comunion. Dom: 3. p. Trinit: Messe og Prædichen, hvor efter skeede nogle ungemskr. confirmation...? Die Lunæ: Motte med Absolution og Comunion blive betiente? 36 personer. Fest: Visit: Mariæ Ægtedøbt Jacob Kitils barn Ved Nafn Guri, faddere vare: Aslag Jonsøn, Nils Lassesøn, Kirsti Clausd: Kari Olsd: Kari Jonsd: alle af Oxf: barnets Moder introd.communicarne vare 14. Dom: 4. p. Trinitatis comunicerede? 85 personer.dom: 5. p. Trinit: blev med Absolution og Communion betiente om morgenen 15 Guds børn; hvor efter lig...else og een Liigprædichen of: Morten Mortensøn Heggelund. Dom: 6. p. Trinit: Ingen til Kirche, 3de Mennisker som hafde et Spæ barns liig at lade jorde. Ordet blef ellers for de samme og Præstens familie læst i Huuset.Die Sat: Ny Maanets Bededag Uægte døbt Mosis Hansøns barn Ved Nafn Jens, faddere vare: Ditlow Olsøn og Samuel Larsøn Meiland, Niels Thomas: Grunf:?, Susanne Jonsd:, Johanna Olsd: Schierføen. Dom: 7. confiterede og comunicerede? 45 personer. Dom: 8. p. Trinit: Ægtedøbt Aslag Reinholtsøns barn af Reysen Ved Nafn Reinholt, faddere vare:.?.hel...søn, Lasse Niels: Seude, Aashel Peders: Birte Hansd: Eli...d: alle af Reysen, barnets Moder indtrod.2) Aslag Nielsøns barn af Stornæs? Ved Nafn Niels, faddere Amund Niels: Peder Peders: den ældre, Peder Peders: alle af Reysen; Gunel Joensd: Oxf: Ragnel Rejersd: Reysen. Barnets Moder indtrod. Liust til Ægteskab 1stegang for Ole Mortensøn og Ane Nielsd: samt Anders Rejersøn og Kari Reinholtsdatter. Dom: 9. p. Trinit: ingen til Kirchen, saa Herrens Huus motte staa uden sin Helligdags prydelse.

5 Dom: 10. p. Trinit: endnu ingen til Kirche. Gud forbarme sig! Die Sat: d. 21 Aug: Nye Maanets Bedendag; Lyst til Ægteskab anden gang for ovenbemte. Dom: 11. p. Trinit: lyst til Ægteskab 3die gang for ovenbemte 2de par.resten på side 16 uleselig. 17 Ægtedøbt Anders Larsøns barn af Langf: Ved Nafn Kirsti, fad?dere vare: Nichebye, Jørgen Simonsøn Schierføe, Inger Michelsd: Nichebye, Kari Olsd: Schierføe, Maren Erichsd. ibid. Dom:... p. Trinit motte Guds Huus staa uden sin H.dags prydelse, thi tilhørere kunde iche fremkomme....d. 25. Sept. Nye Maanets Bededag Ægtedøpt Ole Olseøns finds barn af Hamervig Ved Nafn Johannes, faddere vare: Erich Erichs: Dal Hamervig, Greggus Larsøn Follisøen, Ingebret Worterøe, Margrete Greggus Larsøn, Birte Matisd: Uløe = bugten. Barnets Moder indtrod. Presten og hans kone confiteredes og comuniceredes. Lyst til Ægteskab første gang for Arne Thommesøn og Birte Pedersdatter Reysen.Efter middag confiteede 130, neste Søndags Morgen? 79 personer, hvilche alle comunicerede Dom: 16. p.trinitatis: Ægtedøbt Aslach Svendsøns barn af Oxf: Ved Nafn Peder, dets faddere vare: Lars Svendsøn, Arne Clausøn, Ole Olsøn alle af Oxfiorden. Birte Clausd: Reysen, Ragnel Pedersd: ibid. Barnets Moder indtrod. Ægtedøbt Lars Olsøns barn af Burf: Ved Nafn Arent, faddere: Jacob Niels. Joseph Michelsøn, Niels Nielsøn, Marit Hendrichsd: alle af Burf:... Svensd: Spilderøen. Barnets Moder introd. Lyst til Ægteskab anden gang for Arne Thomesøn og Birte Pedersd: Reysen. Fest Michaelis lyst til Ægteskab 3de gang for Arne Thomesøn og Birte Pedersd: Reysen, første gang for Hans Monsøn og Birte Aslagsdatter Reysen.? 95 personer confiterede og Comunicerede. Dom: 17. p. Trinit: fremkom 3 eller 4, med hvilche ordet motte høris i Prestens Huus. Dom: 18. p. Trinit: er kun forsamling, for hvilchen Messedis og Predichedes. Dom: 19. p. Trinit: Messe og Prædichen, intet videre forrettet. Die Sat: d. 23 oct: Ny Maanets Bededag liustis til Ægteskab 3die gang for Jacob Tygesøn og Abel Kirstine...ersd. Iligemaade 3die gang for Moses Hansøn og Kirsti Christophersd:

6 Dom: 20. p. Trinit: confiterede og comunicerede? 91 personer. Dom: 21. p. Trinit: Ægtedøbt Peder Jacobsøn barn af Burf: Ved Nafn Kari, faddere vare Hendrich Anders: Burf: Lars Anders: Juchelf: Kari Jonsd: Spilderøen, Marit Andersd: Juchelf: Kari Andersd: ibid. Barnets Moder indtrod. Confitenter og Comunicanter: 47.1 Spæ barn liig jordet. Fest Samtorf confiterede og comunicerede? 24 personer. Dom: 22 Ægtedøbt Hendrich Thoresøns barn af Ravelseide Ved Nafn Anders, faddere vare: Johannes Dal Rotsund, Jacob Jacobsøn Hamervig, Erich Hansøn Ravelseide, Prestekonen Madam Kil, Margrete Dal Hammervig. Barnets Moder indtrod.2) Lars Svendsøns barn af Oxf: Ved Nafn Nils, fadderne Vare: Jacob Jacobs: Oxf:, Jacob Peders:? Rotsund, Nils Lassesøn ibid. Marit Andersd: Oxf: Eli Andersd: ibid. Barnets Moder indtrod.confiterede og Comunicerede? 57 personer.2de Spæde børns liig jordede.dom: 23 p. Trinit: Vare ingen til Kirche uden nogle ganske faae, for hvilche ordet læsedis i Præstens Huus. Dom: 24. p. Trinit: Confiterede og Comunicerede? 21 personer. Dom: 25. p. Trinit: Ægtedøbt1) Lasse Michelsøns barn af Burf: Ved Nafn Eli, faddere Lasse Michelsøn Spilderøen, Jacob Michels:...?, Inger Svendsd: ibid. Marit Gundersd: ibid. Inger Pedersd: ibid. Barnets Moder indtrod.3) Niels Hendrichsøns barn af Qvænangen Ved Nafn Alhed, faddere : Lars Olsøn Burf: Peder...? Marit Gundersd:? Burf: Ane Jonsd: ibid. Berte Olsd: Qvænangen, barnets Moder indtrod. Resten på side 17 uleselig. 18???????????????????????????????Halve siden uleselig.skriv inn de linjene som er leselig Fest: Circumcisionis?? Messe og Prædichen. Dom: Circumcisionen utret Epiph: confiterede ogcommunicerede 6 personer. Fer: Epiphanus confiteredeog Communicerede Presten med sin og Hr. Missionarius Angel med sin hustru; og derførinden 6 Guds barn, 10 in alles.... Kongl: beviling og tiende til competation for de 2de finner... Svend Andersøn og Aanet Peders: ved Post = Expe..., hvilchen Kongl: tilladelse Hr. Missionarius Angel tog her sig til...? Dom: 1 p. Epiph: Kunde ingen komme formedelst storm og mangfoldig Snefald til Kirchen. Dom: 2. p. Epiphania af samme aarsag kunde ey heller nogen komme.

7 Die Sat: d. 22 January skullet være holdet Ny Maanets Bededag,men... strenge Væir continuerede. Dom: 3. p. Epiph. kunde endnu ingen for det haarde Væirs continuitet fremkomme. Dom: Septuages: og Sexages: endnu ingen til Kirche af ovenbnt: aarsage. Fastelavens Søndag Laae Her andre fremede, som agtet sig til Finmarchen, og ellers... nogle, af hvilche Ægtedøbte.2) Thomas Hendricsøns barn af Qvænangen Ved Nafn Anders, fadderne Vare: Niels...? Jacob Jonsøn, Jens Hansøn af Qvænangen, Kirsten Erichsd: og Johanne Olsd:...? Barnets Moder indtrod.3) Ole Johannesøn barn af Reisen Ved Nafn Ane, faddere Vare: Mathias...?, Knud Michels:? Reysen, Kirsten Mattisd: Eli Isachsd:... alle af Reysen. Barnets Moder indtrod.3 personer confiterede og Comunicerede. 19 Ca. 20 linjer i begynnelsen paa side 19 uleselig. Fer: Oucli fremkomme ingen til Kirche, kunde ey heller med gode.dom: Lætare gich ligesaa til. Dom: Judica Vare nu nogle forsamlede, af hvilche 13 Guds børn confiterede og comunicerede. En finnekone indtrod. Fest: Annuntiationis Mariæ confiterede og comunicerede? 16 personer. Dom: Palmar var endnu nogen forsamling, af hvilchen 12 Guds børn confiterede og comunicerede. Dies: Viridium Dies Parascheves Vare fremkomne til Kirchen kun 5 à 6 Mskr, hvilche hørte ordet i Præstens huus. Fer: 1 Pascatis ægtedøbt Henrich Amundsøns barn af Kochf: Ved Nafn Eli, faddere: Ole Olsøn Westuløen, Bertil Hansøn Kochf:, Ane Olsd: Westre Uløen, Ragnel... og Ane Jacobsd: Hamnes. Barnets Moder indtrod.2) uægtedøbt Hans Hansøns barn af Ravelseide Ved Nafn Johannes, faddere vare Ingebret Worterøen, Jacob Tygesøn Taschebye, Mallena Worterøen, Ane Catharina Tesøy? Margrete ibid. Fer: 2 Pascatis ægtedøbt Ole Lubbis barn af Burf: Ved Nafn Inger, faddere Vare: Nils Nielsøn ibid. Erich Nielsøn Spilderøn, Anne Ediasd: ibid: Gunela Rastisd: Burf: Berit Mortensd: Juchelf: Barnets Moder indtrod.2) Uægtedøbt Ole Mortensøns barn af Strømf: Ved Nafn Ane, fadderne Vare: Ole Hans:, Jon Hansøn Strømf: Susanna Schierføen, Rebecca Scorpen, Kirsten Erichsd: Schierføen.Confitentes og Comunicertes? 74 personer.

8 Feria 3. Pascatis ægtedøbt Knud Andersøns barn af Grundf: Ved NafnAnders, faddere Vare: Torben Hansøn Klocher, Jens Andersøn Maursund, Erich Hansøn Ravels? Eide, Martha Bul Maursund, Sidsele Arild Rotsund, barnets Moder indtrod.confiterede og Comunicerede? 24. Resten paa side 19 uleselig. 20 Dom: Jucunditatis ganske faa til Kirchen, for hvilche ordet mottetalis i Præstens Huus. Ellers bleve jordede 3de liig. Fest: Ascensionis confiterede og Comunicerede? 13 personer.1 ungt barneliig begravet. Dom: Exaudi motte ordet høris i Præstens Huus af nogle faa som laae her til fiskeriie. Fer: 1. Pentecostes ægtedøbt Mathis Erichsøns barn af Kovhf: Ved Nafn hendrich, fadderne vare: Morten? Jacobs:, Ole Omundsøn, Ole Peders:, Marit Olsd:, Marit Jonsd: Barnets Moder indtrod.1 liig begravet. Fer: 2de Messe og Prædichen forrettet af ærverdige Hr. missionario Angel? Communicanterne...? 7? liig begravet.imod Aften confiterede? 1007?? som communicerede. Fer: 3 Pentecostes atter 7 liig begravedes. Dom: Trinitatis ingen til Kirche, saasom det ganske Sogn motte efter ordre møte til Sommertinget. Dom: 1. p. Trinit: Prædichen her for en ganske tynd forsamling. Hr. Peter Albricht Angel og hans Hustrue, tilligemed et Qvind Msk fra Trundheimb, som tilforn publice blef absolverit communicerede. Dom: 2. p. Trinit: Da Hr. Duns prædichede blef lyst til ægteskab første gang for Ole Andersøn og Kari Nielsd: samt og for Anders Andersøn Tornensis og Eli Olsdatter af Qvænangen.Præsten og hans Hustru confiterede og Communicerede. Dom: 3. p. Trinitatis Ægtedøbt Arne Olsøns barn Ved Nafn Aslach, faddere Vare: Ole Larsøn Oxf: Erich Hansøn Ravels? Eide, lasse Larsøn. Kirsten Erichsd: og Johanna Olsdatter Skierføen. Barnets Moder indtrod. Fest: Baptistæ ægtedøbt Svend Lassis barn af Kochf: Ved Nafn Ragnel, faddere vare: Anders Olsøn, Ammund Olsøn Kochf:, Ane Jonsd: Rotsund, Synnøve Pedersd: Kochf:, Solvi Larsd: Kochf: Barnets Moder indtrod.112 comunicerede. Dom 4de p. Trinit: blev holdt comfirmation in gratia Baptierni.

9 Progma? die Lunæ 26 Juny confiteredes og communiceredes? 69 personer, blandt hvilche en gl. og siug finnes kone blef blef betient i Huuset. Fer: Visitations Mariæ ægtedøbte1) Isach...søns barn af Schierføe Ved Nafn Iver, faddere vare: Søren Schelderup Schierføen, Johan Petter Schelderup Tascheby, Klocheren Torben Hansen, Mar... Martha Borch; Barnets Moder indtrod.2) Michel Hendrichsøns barn af Scorpen Ved Nafn Maren, faddere: Peder Gamst, Jens Christian (Stabrun) Sannes, Inger Olsd: Margrehe Hansd? Gamst,...? Hendrichsd:? Grundf: Barnets Moder indtrod. Lyst til ægteskab første gang for Anders Tornensis og Jacob Hendrichsøn; 14 personer comunicerede, iblant hvilche een Siug find i sin gamme betient efter Guds tieneste. Dom: 5te p. Trinit: lyst til ægteskab for ovenbn. anden gang for Jacob Hendrichsøn og Kirrsti Pedersd: 8te personer confiterede og Communicerede. 1 gl. finne kones liig begravet. Die: Sat: d: 15 July Ny maanets Bededag, da ægtedøbt Niels Olsøns barn af NormandVigen Ved Nafn Hans, fadderne vare: Torben Hansøn Horsens, Erich Dal Hamervig, Hans M...søns Taschebye, Inger Nilsd: Huchøe og Birte Hendrichsd: Grundf: Barnets Moder indtrod.2) ægtedøbt Lars Pedersøn field finds barn Ved Nafn Inger, faddere vare Aslag Svendsøn Oxf: Anders Clausøn ibid. Brita Pedersd: ibid. Kari Jonsd: ibid., Birte Aslagsd: ibid. Barnets Moder indtrod. Dom 7 p. Trinit: confiterede og Communicerede? 62 personer. Dom: 8. p. Trinit: var confitantene og Communicanterne? 53 personer, af hvilche en... for lejermaal.ægte... Dom: 9. p. Trinit: Var forsamlingen ganske tynd, for hvilchen Hr. Du... dog Prædichede. Dom: 10 ingen forsamling uden Prædichen og Comunion som 2de motte betienes med. Die Sat: d. 12 Augusti Ægtedøbt Ole Jacobsøns barn af Kochf: Ved Nafn...?, faddere vare: 21 2) Raste Larsøns barn Ved Nafn Morten, faddere Vare: Amund Olsøn, Ole Larsøn Kochf:, Gnud? Pedersøn Reysen, Ragnil Qvivesd:..., Kari Nielsd:..., Barnets Moder indtrod. Dom: 11. p. Trinit: confiterede og Communicerede? 34 personer.

10 Dom: 12. p. Trinit: Motte ordet formedelst tilhørernis p...citet høris i Præstens Huus. Dom: 13. p. Trinit: motte ogsaa ordet høris i Præstens Huus. Dom: 14. Communicerede 4re personer. Die Saturni d. 9 Sept. Ny Maanets Bededag, da Ægtedøbt: OleMortensøns barn af Kochf: Ved Nafn Marit, faddere vare: Ole Omunds: Peder Hendrichsøn, Ane Hendrichsd:, Berit Erichsd:, Alhed Larsd: alle af Kochf: barnets Moder indtrod.2) Jon Olsøns barn af Badderen, som af min Commmunister var hiemmedøbt Ved Nafn Niels? faddere: Svend Olsøn, Kvive Nielsøn, Poul Aslagsøn Burf: Eli Jacobsd: Juchelf: Kari Svendsd: Spilderen. Barnets Moder indtrod. Dom: 15. p. Trinit Comunicerede? 114? lyst til Ægteskab første gang for Svend Olsøn og Inger Svendd: af Qvænangen. Dom: 16. p. Trinit: Ægtedøbt Lasse Johannesøns barn af Reisen Ved Nafn Kari, dets faddere vare: Isach Samuelsøn, Peder Perersøn..., Birte Larsd: Inger Mathisd: Eli Nilsd:, alle sammen af Reysen. Barnets Moder indtrod: Lyst til Ægteskab anden gang for ovenbenevnte; 14 personer comunicerede. Dom: 17. p. Trinit. communicerede 2 Guds børn. Lyst til Ægteskab 3die gang for ovenbenevnte. Fest: Michiils: Ægtedøbt Ole Pedersøns barn af Kochf: Ved Nafn Ole, faddere vare: Michel...? Lars Anders: Tysf: Ole Jaccobsøn,... Pedersd: Marit Erichsd: alle af Kochf: Barnets Moder indtrod.2) Ægtedøbt Ole Lasses: Koch... barn af Kochf: Ved NafnInger, faddere vare: Hendrich Hendrichs: Nils Lasses: Kochf: Kari Nilsd: Rotsund, Kari Pedersd: ibid: Guri Andersd: Kochf: Barnets Moder indtrod.3) Hiemedøbt Svend Olsøns barn af Kochf: Ved Nafn Marit, faddere vare Knud Olsøn, Peder Lassesøn, Kari Bertelsdatter og Inger Bertelsd: Mallena Olsdatter alle af Kochf: Barnets Moder indtrod. Die: Sat: d. 30 Sept: trolovede Jacob Andersøn og Else Rubertsdatter, Eide. Dom: 18. p. Trinit: communicerede? 205? Lyst til Ægteskab første gang for nest overnevnte. Die: Sat: d. 7 oct. Ægtedøbt JacobFire linjer uleselig. Dom: 19 p. Trinit: communicerede? 56 persoener. Lyst til Ægteskab 2de gang for ovmel:en liden dreng jordet, som i leeg med 1 anden liden dreng ulofeligen blef stuchet ihiel.

11 Dom: 20 p. Trinit: Ægtedøbt Aslag Andersøns barn af Kochfj: ved nafn 1. Alhed. faddere vare Ole Andersøn, Qvive Larsøn, Mallena Bertelsd: Marit Hendrichsd: Inger Michelsd: alle af Kochfj: Barnets Moder indleed.2. Johannis Michelsøns af Reysen ved nafn Michel, faddere vare, Knud Michelsøn, Ole Johannesøn, Jacob Hendrichs: Birte Nielsd: Kirsti Pedersd: alle af Reysen. Barnets Moder indleed. Lyst til Ægteskab 3die gang for Jacob Andersøn og Else Robersd:2de liig jorded. Communicanterne vare 112. Dom: 21 p. Trinit: Var Kun een ganske tynd forsamling formedelst langvarigt sterch stormvinde. Ellers Bleve 5 Unge Msker in gratia Baptismi confirmerede. Dom: 22 Confiterede og Communicerede? 22 personer. Dom: 23 Ægtedøbt Niels Lassesøns Westen Uløen hans barn Ved Nafn Berit, faddere, Ole Anders: Ole Olsøn, Kari Nilsd: Ane Jacobsd: Marit Olsd: alle Westen Uløen. Barnets Moder indleed. Communicanterne vare 32. Die Sat: d/ 18 Novembris Nymaaneds Bededag, da Ægtedøbt1. Jacob Eyesøns? barn af Taschebye ved Nafn Mallena, faddere vare Torben Hansøn, Horsens og Anders Anders: begge i store Taskeby. Martha Bul, Maaursund. Magrete Tygesdatter, Taskeby, Karen Andersdatter ditto stæd. Barnets moder indleed.2. Mathis Jonsøns Barn af Kaagfiorden Ved Nafn Ole, faddere vare: Mathis Erichsøn, Jens Jons: Hans Anders: Kirsten Erichsd: Marit Johanisd: alle af Kochfj: udenom kirsten Erichs: af Schierføen. Barnets Moder indleed. Dom: 24. p. Trinit: confiterede og communicerede? 48 personer. Dom: 25 ingen til Kirche ankom. Dom: 26 nogle faae iblant hvilche confiterede og Communicerede? 9 personer iblant Hvilche vare begge Presterne, Prestens Kone og Jens Olsens datter. Dom: 1. Adventis kunde ingen komme til Kirche formedelst Haardt og utryg Væirgt.? Dom: 2. Adv: Ægtedøbt Hans Monsøns barn af Reysen, ved nafn Kari, 1. faddere var Mons Nielsøn, Niels Monsøn, Berit Mogensd: Kari Olsd:, Kari Lassesdatter. Barnets Moder indleed.2. Lars Pedersøns Barn af Rejsen Ved Nafn Kari, faddere vare Lars Nilsøn Reysen, Iver Nilsøn Oxfj: Randi Reyersd: Reysen, Birte Nilsd: Reysen, Marit Jonsd: Kaafj: Barnets Moder indleed.3. Anders Olsøns barn Oxfj: ved Nafn Kirsti, faddere vare Nils Arentsøn Reisen; Anders Rejers: Reisen, Inger Rejersd: Reisen, Kari Jonsdatter Oxfj:?? Kari Jonsdatter Oxfj: Barnets Moder indleed. 2? personer communicerede. Dom: 3. Adv: ingen til Kirche.

12 Dom: 4. Adv: som var Juleaften Prædichet Hr: Duns.1. Ægtedøbt Hendrich Andersøns barn af Kochfj: Ved Nafn Hendrich, faddere Lars Rastes: Peder Andersøn, Ole Jenss: Kogfj: Eli Pedersd: Reysen, Ane Bertelsd: Kochfj: Barnets Moder indleed.2. Isach Mathiesøns Barn af Uløen Ved Nafn Mathiass, Hiemmedøbt; faddere vare Rasmus Clemnetsøn Rotsund, Jens Christians: Jens Andersøn Maursund.? Barnets Moder indleed: Qvindfolch faddere vare: Grethe Catrina Andersd: Raschis, og Marthaa Bul Maursund.3. Peder Andersøns Barn af Langfj: Ved nafn Inger, faddere Vare: Mons Rejers: Niels Anders: Rotsund, Kari Olsd: Langfj: Kari Pedersd: Rotsund, Kirsti Pedersd: Barnets Moder indleed.nb 1. liig 1 liig jordet. Feria 1ma Nativitatis Domini messe og prædiken. Fer: 2da iligemaade. Fer: 3tia confiterede og communicerede - 69 Guds børn. Dom: Nativ: i. ter et Circumcisionen Dna communiceredez persoener:

Skjervøy kirkebok 1748 til 1750

Skjervøy kirkebok 1748 til 1750 Skjervøy kirkebok 1748 til 1750 748 1 Fol. 88? 91 manglet. Fol. 94? 103? "?. Døbte ogsaa dagsreg. 1748 1ste Pinsedag- 1766 1ste S i Advent fol 2? 36 b 1766 Pridie Dom Invocavit? 1773 2den S. e Tr. fol

Læs mere

Skjervøy kirkebok 1761 til 1763

Skjervøy kirkebok 1761 til 1763 Skjervøy kirkebok 1761 til 1763 1 7 6 1. Sancte Pater Sanctifica me audoresq meos inveritate tua, verbumtuum est veritas Fest: Circumcis: Prædicket Herr Fabritius. Confit: 3. introduceret1) Eric lassesøns

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed

Aage Rudolf Poulsen. Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed JP 154-0008 Rasmus Pedersen, Bederslev Vi har ikke med sikkerhed kunnet eftervise Rasmus Pedersen, men her er en mulighed Født:????? Død: før 20-4-1749 KB Bederslev er mangelfuld i perioden 1740-1749:

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk

Helga Poulsens aner. BK 516, BK 1136 og BK Lars Madsen, Lille Rørbæk BK 516, BK 1136 og BK 1464-1577 Lars Madsen, Lille Rørbæk Fra dokument 1577 Lars Madsen er hentet følgende: Lars Madsen #1405 født omkr. 1577, (søn af Mads #75570) boede Lille Rørbæk, stilling Frydendalgård,

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9

Helga Poulsens aner. BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke. KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 BK 70-1730 Ole Nielsen, Ølstykke KB Ølstykke 1730 op 163 Ole Nielsen døbt 17/9 Dom: 15. à Trinit (17/9): blef Niels Larsens Barn i Udlejre Christnet og kaldt Ole. Præstens Hustru bar hannem. Faddere: Anders

Læs mere

Skjervøy kirkebok 1758 til 1760

Skjervøy kirkebok 1758 til 1760 Skjervøy kirkebok 1758 til 1760 1758. Fire linjer latin, ikke skrevet! Feria Circumcis: Xsti kierke tjeneste. Confit:2de, om aftenen Catechisat. Holdt en liketale over Jens Stabrauns kone. Fest: Epiphaniæ

Læs mere

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751.

Horsbøl. Øse sogn døbte 1751 til 1814. Børnedaab i Øsse. 1751. Børnedaab i Øsse. 1751. 1751 den 2 juli blev Hans Daugårds barn døbt navnlig Else. Faddere: Silles Bentsen, Christen Malthesen, Søren Daugårds kone af Helle, Birthe Madsdatter af Præstegården og Maren

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke BK 72 og BK 76-1694 Andreas Jensen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 272. Andreas Jensen f. 1694, Udlejre, Døbt 11/02 1694, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gmd. Egebjerggaard, g. (1) 31/03 1723, i

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side :

Helga Poulsens aner. BK Christen Andersen, Hagerup. Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side : BK 598-1611 Christen Andersen, Hagerup Uddrag af Hjørlunde Sogns Historie side 326-327: Kilde "Frederiksborg": 2198. Christen Andersen f. 1611, Adresse Hagerup, Stilling Gmd. Ellisbjerggaard, g. (1) Kirsten

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard:

Helga Poulsens aner. BK Povel Andersen, Veksø. Udklip side fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen Korshøjgaard: BK 40-1722 Povel Andersen, Veksø Udklip side 47-48 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884 - Korshøjgaard: Side 1 af 9 Udklip side 48-49 fra Viksø Sogns Historie af C. Carstensen 1884: Povel Andersen

Læs mere

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje

Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje Kommentarer til Ole Jørgen Hansens aner i mandlig linje (start med Ole Jørgen Hansen og baglæns i tid ). Forkortelsen AO står for ArkivalierOnline, som november

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243

Helga Poulsens aner. HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum. KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 HP 60-1729 Mogens Sørensen, Søsum KB Stenløse 1736-1805, 1767 op 243 1767 Dom 2 p S S Trin d 28 Jun Moens Søfrens Boemand i Söesum efter skændigste Leÿerm(aal) med den henrettede Kirsten Svendsdatter har

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12

Aage Rudolf Poulsen. KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 JP 142-1624 Frederik Enevoldsen, Østrup Frederik Enevoldsen født ca 1624 KB Østrup (Lunde/Odense) 1697 op 64 Friderich Envolsen begravet 29/12 Dend Onsdag effter Juel var Friderich Envolsen begraffven

Læs mere

Næsbjerg sogn døde 1751 til 1814. 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet.

Næsbjerg sogn døde 1751 til 1814. 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet. Begravelse 1752 kyndelmissedag blev Hans Andersens dødfødte barn begravet. 1752 dom sexages blev Jens Christensen fra Skonager begravet gammel 26 år. 1752 blev Knud Christensens hustru begravet gammel

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen (ca 1657) - 1711 Født ikke eftervist i KB, formentlig født i Hagested eller Kundby, hvorfra der ikke foreligger KB på formodet fødselstidspunkt. FamilySearch har en oplysning om at han er født ca. 1657

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736

Helga Poulsens aner. BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille. Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 BK 138-1693 Jens Andersen, Stenlille Jens Andersen født: ca 1693 - ingen KB i Stenløse før 1736 KB Stenløse 1776 op 192 nr 47 Jens Andersen begravet 13/9 D 13 Sept. Jens Andersen, Gaardmand i Steenlille.

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735)

Aage Rudolf Poulsen. KB Kærum 1748-1814, 1791 nr 1 (opslag 305) Hans Michelsen begravet 30/1 (født ca 1735) JP 58 1735 Hans Michelsen, Torø Huse MULIGHED: KB Kærum 1722-1814, 1734 (opslag 103) Hans Michelsen døbt 2/2 Michel Hansen af Norbÿe 1 Barn døbt Fest: Purificat: Mar: nom: Hans fad: som bar Det Helvig

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby. Født ca 1731. KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 JP 50-1731 Lars Hansen, Nørre Åby Født ca 1731 KB Nørre Åby (Vends/Odense) 1797 op 36 Lars begravet 16/12 16 Dec Sepul Gaardm: og Enkemand Lars Hansen Bødker af Margaard 66 Aar Side 1 af 16 KB Nørre Åby

Læs mere

Skjervøy kirkebok 1784 til 1786

Skjervøy kirkebok 1784 til 1786 Skjervøy kirkebok 1784 til 1786 I: N: J: MDCCLXXXIV. Festo Ciriumcision: Christi forrettede jeg Kirketjæneste ischjærvøe Conf: & Comm: 39. Dom: P Festum Novi Anni, Dom: Ima, IIdo & IIItia P: Epiphan:Messefald

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9

Helga Poulsens aner. HP Svend Larsen, Store Rørbæk. KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 HP 18-1734 Svend Larsen, Store Rørbæk KB Snostrup 1734 op 85 Svend Larsen døbt 19/9 Dom: 13. post Trinit (19/9) hafde Lars Larsen Smed i Store Rørbeck en Søn til Daaben blev kaldet Svend. Skoleholderens

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4

Aage Rudolf Poulsen. JP Clemend Jørgensen, Lumby. KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 JP 80-1684 Clemend Jørgensen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1684 op 18 Clemend døbt 6/4 Dom Qvasim Døbt 1 Søn Clemend for Jørgen Clemends i Lbÿ KB Lumby (Lunde/Odense) 1728 op 115 Clemen begravet 12/6

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3

Helga Poulsens aner. BK Peder Jensen, Ganløse. Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 BK 82-0001 Peder Jensen, Ganløse Peder Jensen født:? KB Ganløse 1748 op 110 Peder Jensen begravet 28/3 D. 28. Mart: blev Peder Jensen begravet Side 1 af 15 KB Ganløse 1734 op 159 Peder Jensen trolovet

Læs mere

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1

Helga Poulsens aner. HP Lars Moensen, Søsum. Lars Moensen født: ca KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 HP 126-1700 Lars Moensen, Søsum Lars Moensen født: ca 1700 KB Stenløse 1763 op 184 nr 1 Lars Moensen begravet 6/1 Fest: Epiph (6/1) Lars Moens: Boemand i Søesum. Æt: 63 an Side 1 af 12 Lars Moensen og

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12

Aage Rudolf Poulsen. JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe. KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 JP 38-1736 Rasmus Isachsen, Ringe KB Bederslev (Skam/Odense) 1736 op 221 Rasmus Isachsen døbt 23/12 Dom: 4 Advent: Blef Isach Andersens Barn her i Bÿen Christnet kaldet Rasmus. Rasmus Andersens Hustrue

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Ole Larsen, Udlejre. Ole Larsen født: ca Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685

Helga Poulsens aner. BK Ole Larsen, Udlejre. Ole Larsen født: ca Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685 BK 134-1670 Ole Larsen, Udlejre Ole Larsen født: ca. 1670 Ølstykke - ingen KB i Ølstykke før 1685 KB Ølstykke 1745 op 63 nr 5 Ole Larsen begravet 10/3 Den 10 Marty blef Ole Larsen af Udleire begrafven.

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Født: ca. 1671 KB Skrøbelev 1686-1795, 1711 (opslag 227) Niels begravet 31/1 D. 31 Janv: Er begrafven Neels Lÿdichsen fød i Taarppe, boede og døde i Kragholm, var 40 Aar gl: KB Skrøbelev 1686-1795, 1698

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke

Helga Poulsens aner. BK Peder Andreasen, Ølstykke BK 38-1740 Peder Andreasen, Ølstykke kilde "Frederiksborg": 138. Peder Andreasen f. 1740, Ølstykke, Døbt 27/11 1740, Ølstykke, Adresse Ølstykke, Stilling Gdr. Egebjerg, g. (1) 25/09 1768, i Ølstykke, Inger

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C.

Helga Poulsens aner. BK 568 og BK Lars Larsen, Sundbylille. Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. BK 568 og BK 732-1621 Lars Larsen, Sundbylille Udklip side 301 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878: Side 1 af 9 Lars Larsen født ca 1621. KB foreligger først fra 1645, se endvidere dokument

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå. KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8

Aage Rudolf Poulsen. JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå. KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8 JP 74-1692 Povel Pedersen, Nærå KB Nørre Nærå (Skam/Odense) 1692 op 7 Povl Pedersen døbt 14/8 Samme dag (12 p. Trin) Peder Jensens Søn af Næraa døbt N. Povl. Fadd. Niels Eriksen aff Roeslev, Anders Rasmussens

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo

Aage Rudolf Poulsen. JP Henning Krag, Skovsbo JP 162 - Nedenstående oplysninger er modtaget fra Arne Allesø Rasmussen, der har været så venlig at give os lov til at benytte dem Jeg bor på Skovsbogård, og har forsket lidt i gårdens historie. Jeg kan

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup)

Aage Rudolf Poulsen. Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) JP 32-1688 Niels Stephansen, Hjadstrup Niels Stephansen født ca 1688 (der mangler muligvis side 9 i KB Hjadstrup) KB Hjadstrup (Lunde/ Odense) 1764 op 125 nr 3 Niels Stephansen begravet 20/4 Lang Fredag

Læs mere

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795

Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166. 15 Marts 1795 Gislev Kirke 1753-1798, opslag 166 15 Marts 1795 Eodem Die blev Hans Christensens og Giertrud Jens Datters Sön i Giislef forhen hiemmedöbt 19 Febr. og kaldet Xsten (=Christen) i Kirken fremstillet, baaren

Læs mere

Kirkebog for Vejstrup Sogn, Fyn Sunds / Gudme Herred, Svendborg Amt. Kronologisk transcription 1689-1805. Døbte: Side 243: 1689: 1690:

Kirkebog for Vejstrup Sogn, Fyn Sunds / Gudme Herred, Svendborg Amt. Kronologisk transcription 1689-1805. Døbte: Side 243: 1689: 1690: Kirkebog for Vejstrup Sogn, Fyn Sunds / Gudme Herred, Svendborg Amt. Kronologisk transcription 1689-1805 Afskrevet af Vivi Fæster. Døbte: Side 243: 1689: Dom. 4. post Pascha: (=28. april) Matz Pallesøns

Læs mere

Randbøl sogn døbte 1679 til 1814. 1684 (5 nov.) Hans Jensens barn i Daldover christnet kaldet Christen.

Randbøl sogn døbte 1679 til 1814. 1684 (5 nov.) Hans Jensens barn i Daldover christnet kaldet Christen. 1679 dend 28 december blev Peder Hansens barn af Almstok kristnet og kaldet Johanne. Peder Christensen og Jep Pedersen boende i Almstok, Dorthe Diderichsdatter i Randbøl bar barnet. 1680 dend 20 juni blev

Læs mere

1 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 fisker Steffen 1 M 2 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 119 Stødenes 1 kone Barbro 1 K 3 Romsdal Borgen Borgen Aalesund 116 Vigen 1 fisker Knud 1 M 4 Romsdal

Læs mere

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23]

file:///c/users/claus/documents/_familie/fra%20byskriverens%20computer/byskriveren/byerne/langstrup/jhs1.txt[20-06-2015 00:06:23] 01 FEB 2002 Familie Mand: Jens Hansen #1 leveår: 75 Født: 1671 i: Dageløkke Død: 1746 i: Langstrup Begravet 20 APR 1746 i: Asminderød, 75 år ID 1746 i: GM gård no. 13 Far: Hans Nielsen #153 Mor: Karen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det.

Aage Rudolf Poulsen. Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. JP 90-1720 Hans Madsen, Lumby KB Lumby (Lunde/Odense) 1720 op 38 Hans Madsen døbt 20/5 Fest: 2 Pent: Christent een Søn Hans for Madtz Hansen af Lumbÿ, Lauritz Smids Kone bar det. KB Lumby (Lunde/Odense)

Læs mere

Lyngen kirkebok 1761-1764

Lyngen kirkebok 1761-1764 Lyngen kirkebok 1761-1764 1 7 6 0-6 1. Feria S: Stephan. Comm: 53.Catechisat.Døbt 15.et P: B: Til Ane tilhørende Niels Larsen og Marit Nielsd. Rottenvig.Faddere: Joen Nielsen Rottenvig. Christen Larsen

Læs mere

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1]

Teestrup Kirkebog 1796-1814. Start [1] Start [1] Testrup Kirkebog. 1796-1814. Vielse kun for 1796-1813. Begravelse - 1814. [2] Thestrup Sogns Kirkebog hvor udi indføres Fødte Fol: 2 Døde 49 og Ægteviede Fol: 40 Fra Aar 1797 til 1813 inclus:

Læs mere

Fra 1687 og til den 15 oktober 1727 er denne kirkebog udskrift af Verninge - Kjøng ældste Kirkebog foretagen af Hr, Jacob Sandvad.

Fra 1687 og til den 15 oktober 1727 er denne kirkebog udskrift af Verninge - Kjøng ældste Kirkebog foretagen af Hr, Jacob Sandvad. Køng Kirkebog 1687-1801 Fra 1687 og til den 15 oktober 1727 er denne kirkebog udskrift af Verninge - Kjøng ældste Kirkebog foretagen af Hr, Jacob Sandvad. Jura Jova. De døde og føde udi kjøng Sogn er ingen

Læs mere

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande

Rasmus Pedersen 4 aar med formynder Størcher Nielsen Øfrelande Vaksvik skifte 3.oktober 1755 side 769b Etter unge Dræng Thore Knudsen Hans Moder Marthe Jacobsdatter Søeholt som eeneste arving Hjelle skifte 12.august 1754 side 599a Etter Karen Larsdatter Mann: Niels

Læs mere

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar

Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813. 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ Aar Hadbjerg Kirkebog Døde og Begravede 1785-1813 1785 D: 29 Septbr: kast Jord paa Huusmand Søren Skomagers Datter Ingeborg gl: ½ D: 26 Octobr begravet Gaardmand Peder Sørensen Sønders Hustrue gl: 42 1786

Læs mere

GAUERSLUND KIRKEBOG 1743-1790 Copyright Gert Hviid 1992,med tilladelse til at vise på www.borkophistorie.dk

GAUERSLUND KIRKEBOG 1743-1790 Copyright Gert Hviid 1992,med tilladelse til at vise på www.borkophistorie.dk GAUERSLUND KIRKEBOG 1743-1790 Copyright Gert Hviid 1992,med tilladelse til at vise på www.borkophistorie.dk 1744 d: 15 Jan: blev Niels Madsøns barn af Brønsted *) for svaghed skyld hjemedøbt, kaldet JENS.

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen ca. 1722-1771 Jeppe Hansen født ca. 1722 Jep Hansen Loserup grd - Soren Larsen dod 20/1 1749 Jeppe Hansen Løsserup gaard 14/7 1761 1 185 KB Udby 1737-1814, 1771 opslag 103 Jep Hansen begravet 5/8 D: 5

Læs mere

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år.

Lunde sogn døde 1799 til 1814. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. Begravede mænd. 1799 d. 27 feb. Jens Christensen Husted. Enke og aftægtsmand i Lundtang. 76 år. 1799 d. 21 mar. Johannes Pedersen. Husmand Peder Johansens søn Husted. 16 år. 1799 d. 14 apr. Niels Peder

Læs mere

KIRKEBOG FOR KVÆRNDRUP SOGN, SUNDS HERRED, SVENDBORG AMT

KIRKEBOG FOR KVÆRNDRUP SOGN, SUNDS HERRED, SVENDBORG AMT Afskrevet af Vivi Fæster Renati el Nati = Fødte. Denati = Døde. Supulti = Døde. Desponsavit = Trolovede. Copulavi = Viede. Forkortelser: Q. = Qverndrup. T. = Tronderup. Eg. = Egeshof. G. = Guldtved. F.

Læs mere

KIRKEBOK FOR LENVIK 1753-1783

KIRKEBOK FOR LENVIK 1753-1783 KIRKEBOK FOR LENVIK 1753-1783 KIRKEBOK FOR LENVIK 1753-1783 Transkribert og redigert av Dag A. Larsen og Kåre Rauø Lenvik bygdemuseum Bjorelvnes 9301 Finnsnes 1989 Innhold Forskjellige kirkelige handlinger

Læs mere

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med

Han blev trolovet 6 apr 1768 og gift 2 okt 1768 i Skellebjerg præstegård med 6.7 generation Ane 44 og 45 Niels Poulsen og Karen Nielsdatter Niels Poulsen var født ca. 1736, muligvis i Soebjerg, Skellebjerg sogn, Holbæk amt og døbt i Skellebjerg kirke, Løve herred. Men han findes

Læs mere

Øksendrup Kirke , opslag

Øksendrup Kirke , opslag Nicolay Olsen blev født i 1762, og det har desværre ikke været muligt at finde hans fødsel i kirkebøgerne. Det kan være ham, der er opført i en kirkebog fra Frørup Kirke, men jeg er ikke sikker, og derfor

Læs mere

Maarslet Sogns Kirkebog

Maarslet Sogns Kirkebog Tekstnær transskription Af Maarslet Sogns Kirkebog Dåbshandlinger 1642-1813 Transskription: Helmer Kemp Andersen November 2002 Børn døbte Anno1642 Feria 2da Pentec: døbte ieg Michel Nielsøns barn i Langballe

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. Mandagen d 13 Martÿ var Niels Rasmussen af Østrup Begraffuen udi hans Alders 37 Aar

Aage Rudolf Poulsen. Mandagen d 13 Martÿ var Niels Rasmussen af Østrup Begraffuen udi hans Alders 37 Aar JP 188 1664 Niels Rasmussen, Østrup Niels Rasmussen født: ca. 1664 KB Østrup 1677-1742, 1701 (opslag 65) Niels Rasmussen begravet 13/3 Mandagen d 13 Martÿ var Niels Rasmussen af Østrup Begraffuen udi hans

Læs mere

Horne sogn diverse 1734 til 1814. 1734 d. 3 jan. dom inter circumsis et epiph. Peder Hansens hustru af Transbøl.

Horne sogn diverse 1734 til 1814. 1734 d. 3 jan. dom inter circumsis et epiph. Peder Hansens hustru af Transbøl. At i denne bog, bestående af 539 igennemtrokne og forseglede sider, indføres alle de ved Torstrup og Horne menigheder forefaldende embeds forretninger, være sig barnedaab, trolovelser, brude vielser, føde

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen Christen Christensen født før kirkebog og begravet uden angivelse af alder KB Stoense 1757-1775, 1762 (opslag 43) Christen Christensen begravet 11/12 D 11 Xber Christen Christensen af Stoense Side 1 af

Læs mere

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet.

Hodde sogn døde 1777 til 1814. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1777 d. 24 aug. blev Christen Nielsens dødfødte drengebarn af Hulvig begravet. 1778 d. 25 jan. blev Hans Thomsens ældste søn udi Hessel Thomas Hansen jordet 6 år. 1778 d. 8 feb. blev Hans Christensen af

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Lars Svendsen, Hørup

Helga Poulsens aner. BK Lars Svendsen, Hørup BK 150-1693 Lars Svendsen, Hørup Kilde "Frederiksborg": 550. Lars Svendsen f. 1693, Vassingerød, Døbt 29/01 1693, Uggeløse, Adresse Hørup, Stilling Gmd. Møllebjerggaard, g. (1) ca. 1714, i Slangerup, Karen

Læs mere

Aage Rudolf Poulsen. JP Isaack Andersen, Bederslev. Isaack Andersen født ca 1691

Aage Rudolf Poulsen. JP Isaack Andersen, Bederslev. Isaack Andersen født ca 1691 JP 76-1691 Isaack Andersen, Bederslev Isaack Andersen født ca 1691 KB Bederslev (Skam/Odense) 1748 op 13 Isaack Andersen begravet 20/3 D 20 Marty Blev Isaack Anderslev Begravet i sit Alders 57 Aar. Side

Læs mere

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse

Generation VIII Ane nr. 318/319. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Jørgen Rasmussen og Lisbeth Christoffersdatter 4 Jørgen Rasmussen og Anna Gregersdatter 5 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Rasmus Jørgensen &? Christoffer

Læs mere

Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813

Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813 Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813 Vokslev Sogns Kirkebog 1765-1813 Afskrift af en del af Nibe-Vokslev sognes kirkebog Ole Færch 2013 Vokslev Sogns Kirkebog 1765 1813. Ole Færch. Forlag: Ole Færch, Aalborg.

Læs mere

Lyngen kirkebok 1772 til 1776

Lyngen kirkebok 1772 til 1776 Lyngen kirkebok 1772 til 1776 1 7 7 2. 141 Nyeaarsdag Kunde ingen for Væirets skyld komme til Kirke. Sønd: derefter Commun: 21.Troelov: Ungk: Ole Niels: fra Karlsøe, Pige Karen Larsd: Rype.Sponsor Peter

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 570 og BK Rasmus Svendsen, Sperrestrup

Helga Poulsens aner. BK 570 og BK Rasmus Svendsen, Sperrestrup BK 570 og BK 734-1618 Rasmus Svendsen, Sperrestrup Udklip side 202-203 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878 - Bygaarden: Side 1 af 13 Født: ca. 1618 - Kilde: Hjørlunde Sogns Historie side

Læs mere

Verninge - Køng kirkebog 1687-1727

Verninge - Køng kirkebog 1687-1727 Introduktion Peder Pedersen Bering var sognepræst i Køng Verninge sogne fra 1687 til 1727 og har skrevet denne kirkebog. 8 februar 1715 tiltrådte Jacob Sandvad som hjælpepræst i samme sogne. Ved Peder

Læs mere

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER

TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER TIDSELHOLT GODSARKIV REGISTER TIL SKIFTEPROTOKOLLER 1739 1818 Johanne Andersdatter, Albjerg, 22.03.1775, 166 ~ Skrædder Mads Christiansen (~ 2º Gjertrud Nielsdatter) 20.01.1771, 281 Karen Andersdatter,

Læs mere

Transskription. Paarup Sogns kirkebog 1646-1698

Transskription. Paarup Sogns kirkebog 1646-1698 Transskription af Paarup Sogns kirkebog 1646-1698 Forord Transskriptionen af Paarup Sogns ældste kirkebog er første del af et projekt, der ad åre gerne skulle resultere i, at kirkebøgerne frem til 1814

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby

Helga Poulsens aner. BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby BK 148-1690 Lars Hansen, Udesundby Kilde "Frederiksborg" 548. Lars Hansen f. 1690, Påstrup, Døbt 16/02 1690, Jørlunde, Adresse Udesundby, Stilling Gmd. Amsterdam, g. CA. 1711, i Udesundby, Kirsten Nielsdatter,

Læs mere

Hejnsvig sogn døbte 1693 til 1814

Hejnsvig sogn døbte 1693 til 1814 Hejnsvig Sogns Døbebog fra 1693. COPYRIGHT 1693 d. 18 apr. 3die Paaskedag, Christnede Hr. Hans Koch Poul Hjulers barn i Hejnsvig Mads. Dengang vare Jeg ej ordinered. 1693 d. 25 jun. Dn. 2. trin døbte og

Læs mere

Efterslægt Christophers og Hans kone

Efterslægt Christophers og Hans kone Efterslægt Christophers og Hans kone Indholdsfortegnelse Christophers og Hans kones efterslægt 1. generation 2. generation Navneindeks 1 1 5 10 Udskrift fra Legacy 1. generation 1. Christophers og Hans

Læs mere

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245

Øsløs sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 sogn Søndergård, hk. 10.1.0.2. før 1693 Niels Poulsen Holst Maren Larsdt. 1714/245 1693 K20 Poul Nielsen Holst 64 do sl. Niels Poulsen Holst og Maren Larsdt.r.søn ~Ane Marie Obel -Niels ~Maren Christensdt.

Læs mere

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787

Nørre Højrup sogns befolkning. frem til 1787 2 Steen Rasmussen Nørre Højrup sogns befolkning Nørre Højrup sogn, Skam herred, Odense amt frem til 1787 Trykt som manuskript Odense 2014 3 Steen Rasmussen enhver form for kopiering er tilladt e-mail adresse:

Læs mere

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid

Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Lid skifte 30.maij 1758 side 92b Etter Ole Olsen Igienlevende Enke Brithe Siursdatter med Laugværge Klokkeren Ole Lid Den afdødes efterladte Arvinger: Ole Samundsen Lid myndig Jørgen Samundsen død og efterladt

Læs mere

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a.

Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. Kærvej Nr.11. Errindlev. Matr.Nr.7a. (E-E) Jens Jørgensen født 1750 og hustru Bodil Marcusdatter født 1752. 1783 Mandagen den 15 September Trol: By Smed i Errindlev, Jens Jørgensen til Pigen, Bodil Marcus

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn

Horsbøl. Folketælling 1787 Sønder Omme sogn Kirkeby. 1. fam. Hans Jørgen Bang, 60, E1, Husbonde, sognepræst Else Marie Helt, 26, U, Husholderske Jens Pedersen, 28, U, Tjenestekarl Lauge Christensen, 35, U, Tjenestekarl Hans Christensen, 19, U, Tjenestekarl

Læs mere

Maarslet Sogns Kirkebog

Maarslet Sogns Kirkebog Tekstnær transskription Af Maarslet Sogns Kirkebog Begravede 1757-1813 Helmer Kemp Andersen November 2002 I N J: 1757 her i Maarslet kaldet Dom: Judico kastet jord paa Søren Pedersens Barn, Kristen gl:

Læs mere

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814.

Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SKAST\Næsbjerg\Næsbjerg sogn konfirmerede 1751 til 1814. Confirmation Næsbjerg 1751 Thomas Pedersen fra Næsbjerg 1751 Niels Christensen fra Biltoft 1751 Peder Madsen fra Skonager 1751 Jens Nielsen fra Skonager 1751 Dorthe Jensdatter fra Skonager 1752 Jens Poulsen,

Læs mere

Næsbjerg og Øse sogne døde 1646 til den 8 september døde Appelone Jenskone i Skonager den 16 december døde Maren Knuds i Nordenskov.

Næsbjerg og Øse sogne døde 1646 til den 8 september døde Appelone Jenskone i Skonager den 16 december døde Maren Knuds i Nordenskov. 1646 den 7 august døde Nis Sørensen i Hostrup lille datter Mette, som var to år gammel. 1646 den? august døde Jens Jepsen i Skonager. 1646 den 8 september døde Appelone Jenskone i Skonager. 1646 den 16

Læs mere

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt

Bodil Thomasdatter i Tyrsting for lejermål i Hørup i Hatting sogn, udlagde Søren Hansen 1748 12a Døbt 1743 2a Døbt Laurids Sørensen Messing? Hyrde og Anne Hansdatter i Tyrsting - Sidsel nr 1 1743 2a Døbt Christen Nielsen og Birgitte Pedersdatter i Heftholm nu til huse hos Peder Sørensen Snedker i Tyrsting

Læs mere

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt

Søren Rasmussens hustru Karen Jensdatter og Niels Frandsens hustru Maren Christensdatter begge i Tyrsting for? Døbt 1723 2 Døbt Jens Jensen gårdmand og Anne Christensdatter i Tyrsting - Maren 1723 2 Døbt Niels Sørensen Frandsen husmand og Karen Sørensdatter i Tyrsting - Søren 1723 2 Begravet Rasmus Rasmussen soldat

Læs mere

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret.

Lindknud sogn diverse 1698 til d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 15 mar. Blev Jørgen Pedersens hustru af Lindknud introduceret. 1778 d. 22 mar. Blev Søren Christensens hustru af Gilbjerg introduceret. 1778 d. 25 mar. Blev Jens Hansens hustru af Klelund introduceret.

Læs mere

Januarius. Februarius

Januarius. Februarius 1714 Januarius d: 1 Var et Rytters barn ad Kirche i Skierup og blev kaldet Hans Daniel. d: 7 blev Jørgen Jensens barn af Stoer Velling døbt og kaldet Jens. d: 14 blev et Rytters barn døbt udj Skierup og

Læs mere

Hans Anders Harald Sørensen

Hans Anders Harald Sørensen TH-56 og 60 Peder Nielsen 1731-1811 KB Hagested (Holbæk) 1731 op 166 Peder Nielsen døbt 26/8 (og hans tvillingebroder) D: 26 Aug: blef Niels Olufsens tvillinger af Gurede Christnede. Præstens Kiæriste

Læs mere

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst.

FT 1855 Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Ole Frederiksen. 41 Gift. Ane Marg. Pedersdatter. Niels Christ. Olesen. Karen Kirst. Kirsten Rasmussen 2011 001 side 1 Navn og anenummer: Johann Peder Olsen Farmors Far 1854 04. maj 1854 16. juli Født Skaldbjerg Vissenbjerg kb døbt Vissenbjerg Kirke kb Nr 22 1855 Odense, Odense, Vissenbjerg,

Læs mere

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen

Aner til Arbejdsmand, skorstensfejer Knud Hansen 1. generation 1. Arbejdsmand, skorstensfejer Knud, søn af Husmand, Væver Hans Ejler Rasmussen og Karen Rasmussen, blev født den 16 Sep. 1867 i Brenderup Sogn, Vends Herred, 1 blev døbt den 1 Nov. 1867

Læs mere

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e.

Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. Egelundvej 22. Errindlev. Matr.15. nu 6e. (E-M) 1767 Søndag den 6 September ELSE døbt, Hans Møllers liden Datter i Errindlev, som blev båret til Dåben af Forvalter Holst på Højbygård, hans Kæreste. Faddere:

Læs mere

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845.

Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Brudager Kirkebog Fødte Drenge og Pigebørn - 1813-1845 1 Fødte Drengebørn 1813-1845. Side 2-3 1. 1813, 4. marts. Hans Christoffersen, Hjemmedøbt 7. marts, Døbt i Kirken 4. april. Christoffer Hansen og

Læs mere

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG

Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG Assenbøllevej Nr.2 Assenbølle Matr.Nr.2. Kærlundgård. Billeder (A-A) Kærlundgård JPG (A-A). Gård Nr.2 i Assenbølle fæstet af Rasmus Pedersen 1787.... (A-AA) 1787. Rasmus Pedersen husbond 41 år 1. ægteskab

Læs mere

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801)

Rasmus Justesen 14 1/3 15.11.1799 Unge Just Hansen, gmd i Måre Maren Justdatter (Fkt 1801) Døbte i Herrested 1799-1813 Mandkøn Efter konfirmationsprotokollen 1814f. =================================================================================== Navn alder dåbsdag forældre Rasmus Justesen

Læs mere

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790.

SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. SKIFTEUDDRAG. BORNHOLMS AMT. ØSTER HERRED. SKIFTEPROTOKOL. BOG. 3. 5. august 1788 18. februar 1790. Nr. 1. Side 1. Nummer i protokollen: 9. 1788. Tirsdag, 5. Aug. Margaretha Mogensdatter, Listed. Jep Ipsen.

Læs mere

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse

Generation IX Ane nr. 736/737. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Kort overblik 2 Tidsbillede 3 Hans Andersen Nordbo og Marie Hansdatter 4 Oversigt over kildemateriale 6 Kildemateriale 8 Anders Andersen Nordbo & Dorte Pedersdatter Ane nr. 1472/1473

Læs mere

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt

Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Matrikel 7 i Babberup by Dalby sogn Præstø amt Ifølge matriklen i 1664 hørte gården til Jomfruens Egede, fæsteren var Niels Pedersen, gårdens hartkorn angives til 4 td 5 sk. Ifølge Matriklen i 1680 hørte

Læs mere

ØXENDRUP KIRKEBOG 2. 1717-1781. d. 17 Febr: begrafwit Margrethe Pofwelsd: Sl: Rasmus Söfrensens Enche og blef Ringt for.

ØXENDRUP KIRKEBOG 2. 1717-1781. d. 17 Febr: begrafwit Margrethe Pofwelsd: Sl: Rasmus Söfrensens Enche og blef Ringt for. ØXENDRUP KIRKEBOG 2. 1717-1781. Anno 1717. Gud gifwe os et glædeligt og lyckeligt Nyt Aar. Dnica 1ma p:epiph: Blef Anders Olufss og Inger Jeppesdaatter copulerede. Dnica Septuag: d 24 Janv: introduceret

Læs mere

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe.

Kvong og Lyne sogne døbte 1677 til 1814. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede Margrethe. 1677 d. 1 apr. Mads Ravnkjærs søn Hans Christopher. 1677 d. 12 apr. Laurids Ravnkjærs datter Malene død. 1677 d. 22 apr. Niels Kammersgårds datter Inger. 1677 d. 26 aug. sl. Niels Pedersens datter i Nørhede

Læs mere

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN

Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN Fødte Drenge og Pigebørn i Hesselager, 1813-1828 1 FØDTE DRENGEBØRN SIDE 1 1. 1813, 8. november. Lars Nielsen, Hjemmedøbt 10. november, Døbt i Kirken 5. december. Niels Nielsen, Gaardmand i Vormark og

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.?

SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov.? SKIFTEUDDRAG BORNHOLMS AMT CHRISTIANSØ FÆSTNINGEN KOMMANDANTENS ARKIV SKIFTEPROTOKOL BOG 5 09. nov. 1814 08. feb. 1818. Nr. 1. Side 1. 1814. 9. Nov. Nr. 2. Side 2. 1814. 9. Nov. Nr. 3. Side 3.1814. 10.

Læs mere

Thestrup Kirkebog 1814-1839

Thestrup Kirkebog 1814-1839 Thestrup Kirkebog 1814-1839 [1] Nærværende Protocol som bestaar af 672 gennemtrukne Sider, autoriseres hermed til at være Kirkeministerialbog for Thestrup Sogn. Aversie 1 ste Junii 1814 ***** Foreviist

Læs mere

Tranekær og Tullebølle sognes begravelseslister

Tranekær og Tullebølle sognes begravelseslister Tranekær og Tullebølle sognes begravelseslister 1718-1720 Introduktion De ældste kirkebøger for de 2 sogne er desværre brændte sammen med præstegården i Tranekær 9. maj 1875. Ikke desto mindre findes der

Læs mere

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn.

Folketælling 1. Februar Hejnsvig sogn. Hejnsvig 1. Skole. Morten Christensen, 34, G, Konst. kirkesanger og skolelærer Maren Nielsdatter, 31, G, hans kone Niels Peter Mortensen, 4, U, deres børn Christen Mortensen, 2, U, deres børn Hejnsvig

Læs mere

Helga Poulsens aner. BK Lars Larsen, Sperrestrup. Udklip side fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen Vængegaarden:

Helga Poulsens aner. BK Lars Larsen, Sperrestrup. Udklip side fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen Vængegaarden: BK 142-1701 Lars Larsen, Sperrestrup Udklip side 200-201 fra Hjørlunde Sogns Historie af C. Carstensen 1878 - Vængegaarden: Side 1 af 17 KB Jørlunde 1701 op 57 Lars Larsen døbt 29/5 Dom 1.p.Trin. d 29

Læs mere

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig.

Horsbøl. Folketælling 1. februar Hejnsvig. G:\Lokalhistorie\Skrift\Amter\RIBE\SLAVS\Hejnsvig\Folketælling Hejnsvig 1787.doc Side 1 af 8 Trøllund Bye. 1 Fam. Søren Jensen, hosbonde, 38, givt 1 ste gang, selveier. Anna Marie Hansdatter, hustrue,

Læs mere