Skjervøy kirkebok 1751 til 1752

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skjervøy kirkebok 1751 til 1752"

Transkript

1 Skjervøy kirkebok 1751 til 1752 ( ) (9) Dom: Sexages: Ægtedøbt Jacob Jacobsøns barn i Juchelfiorden Ved Nafn...der? faddere Vare: Jens Christian Stabrun Sannes, Erich Lassesøn...,... Erichsøn Scorpen, Inger Olsd: Peders Gamstis hustru, Ditløvis Hustru paa Meyland. Barnets Moder indleed.2) Johannis Olsens barn af Skorpen Ved navn Ole, faddere vare:... Olsen, Meiland, Knud Andersøn Maaursund, Ditlev Olsen,... Susana Jans datter og Chirsten Erichsdatter Schierføen. Barnets Moder indleed.? 7 Guds børn bleve betiente med Absolution og Communion. Dom: Qvinqvages: Ægtedøbt Aslag Monsøns barn af Badderen Ved Nafn (uleselig) faddere Vare: Jon Olsen Badd: Niels Monsøn ibid: Michel Svensøn ibid: Chirsten Erichsd: Schierføen; Johanna Olsd: begge af Schierføen; Barnets Moder indleed. 3 personer bleve med Absolution og Comunion betiente. Die Sat: d. 27 Febr. Ny Maanets Bededag og passions Prædiche, daægtedøbt1) Niels Andersøns barn af Elven Ved Nafn Anders, fadderne vare: Reinholdt...søn Reysen, Mons Jacobsøn Kochf: Lars Andersøn ibid:, Birte Jonsd: Burf:?? Svendsdatter ibid. Barnets Moder indleed.2) Hendrich Andersøns barn af Kochf: ved Nafn Kirsti? dets faddereole Jacobs: Kochf:, Thomas Larsøn ibid. Maria Olsd: ibid: Kirsti Clausd: Oxf:???? ibid. Barnets Moder indleed.3) Isach Samuelsøn barn af Reisen Ole, faddere Johannes Michelsøn Reisen,?? Johannesøn ibid., Lars Johannesøn ibid. Kirsten Erichsd: Schierføen, Joanna Olsd: ibid. Barnets Moder indleed. Dom: Invocavit comunicerede? 62 personer, 2de liig fattige Mskerjordede. Dom: Reminiscere ingen folch til Kirche uden een Mand med sin noget Svage hustru som paa sin Siuge Seng motte absolveris, og niud Herrens Nadverd. Dom: Oculi vare ey flere ved Kirchen, end de motte læsis for dem i Præstens Huus.

2 Die Sat: d. 20 Marty (1751) da her holdis passions Prædichen. Ægtedøbt Anders Jacobsøns barn af Qvænangen Ved Nafn Eli, dets faddere vare Ole Andersøn Burf:, Peder Jacobsøn...? Kari Jonsd: ibid, Inger Amundsd: ibid, Marit Jonsd: ibid.barnets Moder indtrod.2) Hendrich Andersøns barn af Kochf: Ved Nafn Inger, dets faddere vare: Aslag?? Ole Arentsøn Kochf: Marit Nielsd: Oxf: Johanna Olsd: Schierføen,?? Pedersd: Oxf: Barnets Moder Indtrod. Resten på side 14 mangler. 15 Marty Ny Maanets Bededag og Passions Prædichen, endog tilforne???? Motte endnu Prædiches for en ganske tynd forsamling, 2de personer bleve med Absolution og comunition betiente. Dom Palmar Motte ordet læsis og høris i Præstens Huus, thi ingen fremkomme, formedelst heller farligt storm og foch. Die Viridium og Parascheues Messe og Prædichen, ingen videre forretning. Feria 1ma Pascatos Ægtedøbt1) Lars Hendrichsøns barn af Normandsvigen Ved Nafn Kirstina, faddere vare Jacob Josephsøn Dybvigen, Jens Christian Sannæs, Dorthe Michelsdatter Rotsund, Inger Old: Peder Gamstis hustru, og Sidsel Arild Rotsund, barnets Moder indleed.2) Ole Andersøn Reisen Hans barn Ved Nafn Eli, faddere vare: Claus Reyersøn Oxf:, Amund Reiers: Reysen, Gunnel Svendsd: Oxf: Ragnel Reierd: Reysen, Aasel Reyersd: ibid. Barnets Moder indleed. 3de fattige liig begravedis. 2da Pascatis confiterede og comunicerede? 23 personer.? Efter? middag imod aften absolverede 108 personer, hvilche comunicerede. 3tia Pascatis: Efter Prædichen trolovedes Ole Olsøn og...? Samuelsdatter af Burfiorden for hvilche caverede Anders Baarsøn og Morten Hendrichsøn af Badderen.2) Thomas Hendrichsøn og Aasel Jonsd: af Aarøen, for dem caverede: Mons Jacobs: finne Skolemester, og Svend Olsøn af Qvænangen.7 Liig fattige Jordede. Dom Quasi mo: geniti Messe og Prædichen, ellers Ægtedøbt Ole Hansøns barn af Strømf: Ved Nafn Berit, fadderne vare Niels Thomis: Jon Hansøn, Kirsten Erichsd: Johana?? Johanna Olsdatter, Barnets Moder indleed.lyst til Ægteskab første gang for Ole Olsøn og Kirsti Samuelsd: iligemaade for Thommas Hendrichs: og Aasel Jonsdatter. Communicanterne vare Otte. Dom: Misericordia: kom ey flere til Kirche, end Præsten i sit Huus motte Læse???? betenchning af hans????

3 Dom: Jubilate Messe og Prædichen, ellers liust til Ægteskab anden gang for ovenb: Ole Olsøn og Kirsti Samuelsd: samt for Thomas Hendrichs: og Aasel Jonsdatter. Fest: Litanectium Ægtedøbte1) Samuel Samuelsøns barn af Meiland Ved Nafn Marit, fadderne vare: Anders Andesøn Taskebye, Ditløv Olseøn Meyland, Ane CathrinaTaskebye, Dorthe Larsd: Eide, Abigael Arentsd: Taskebye, barnetsmoder indleed.2) Lasse Michelsøns barn af Spilderøen, Ved Nafn Eli, faddere vare:edias Michelsøn Spilderøen, Jon Henrichs: Burf: Kari Olsd: Spilderøn, Birrit Pedersd:, Inger Pedersd: ibid. Barnets Moder inleed.3) Erich Lassesøns barn af Grundf: Ved Nafn Lars, faddere vare: Peder Gamst,???? Jens Christians: Inger Olsd: Martha Bul, Barnets Moder indtrod.lyst 3die gang til Ægteskab for ovenbmte 2de par.resten på side 15 mangler. 16 Fest Ascensionis?? Lyst til Ægteskab første gang for Raste Larsøn og Kari Olsd:, for Peder Olsøn og Marit Pedersd: Dom: Exaudi Messe og Prædichen, da der blef liust til Ægteskab anden gang for Raste Larsøn og Kari Olsd: samt Peder Olsøn og Marit Pedersd: da blef og holdet confir...? daabens Naade: anden gang lyst for oven bente. Fer: 1 Pentecostes Ægtedøbt Johannis Nielsøns finds barn af Badderen Ved Nafn Niels, faddere vare: Johan Tornensis, Jacob Jonsøn, Jon Olsøn, Marit Olsd: Eli Olsd: alle af Badderen.Barnets Moder indtrod. Feria 2den Pentecostes Ægtedøbt Lars Hansøns barn af Reysen Ved Nafn Hans La..?, faddere vare: Hans Hansøn, Peder Hansøn Reysen, Jon Jons: Oxf:, Kari Olsd: Oxf: Ane... Barnets Moder indtrod. Første gang og anden gang liust til Ægteskab for og Eli Michelsd: samt; Svend Lassesøn og Kari Halfvorsdatter. Comunicanterne vare? 86. Imod aftenen absolverede 108 personer, hvilche Fer. 3tia Pentecostes comunicerede. Dom: Trinit: kom i det haarde og utryg Væir ingen til Kirche, saa ordet blev læst i Huuset.d. 8 Juny blev en gammel og meget svag Enche=qvinde hid ført, som blev med absolution og Comunion betient. Dom: 1. p. Trinit: Ægtedøbt Ditlev Olsøns barn af Meiland Ved Nafn Ane, faddere vare: Klocher Torben Hansøn, Michel Hendrichsøn, Alhed Michel Hendrichsøns Hustru, Kirsti Erichsd: Schierføen, Johanna Olsd: ibid. Barnets Moder indtrod.liust til Ægteskab første gang for Peder Anders: og Birte Larsd:

4 af Reysen samt for... Michelsøn og Ane Michelsd: ibid. 22 personer comunicerede. Dom: 2. p. Trinit: ganske faa til Kirche, blant hvilche 4re personer comunicerede; ellers blev liust til Ægteskab anden gang for de strax ovenstaaende. Fest: Baptistæ Messe og Prædichen, liust til Ægteskab 3die gang for de strax ovenstaaende. 58 personer comunicereds. Die Sat: 26 Juny (1751) Ægtedøbt Peder Hendrichsøns barn af Kochf: Ved Nafn Birrit, faddere vare: Bertel Hansøn, Ole Jacobsøn, Mallene Bertelsd: Marit Erichsd: Eli Pedersd: alle af...? Barnets Moder indtrod: 36 personer betiente med Absolution og Comunion. Dom: 3. p. Trinit: Messe og Prædichen, hvor efter skeede nogle ungemskr. confirmation...? Die Lunæ: Motte med Absolution og Comunion blive betiente? 36 personer. Fest: Visit: Mariæ Ægtedøbt Jacob Kitils barn Ved Nafn Guri, faddere vare: Aslag Jonsøn, Nils Lassesøn, Kirsti Clausd: Kari Olsd: Kari Jonsd: alle af Oxf: barnets Moder introd.communicarne vare 14. Dom: 4. p. Trinitatis comunicerede? 85 personer.dom: 5. p. Trinit: blev med Absolution og Communion betiente om morgenen 15 Guds børn; hvor efter lig...else og een Liigprædichen of: Morten Mortensøn Heggelund. Dom: 6. p. Trinit: Ingen til Kirche, 3de Mennisker som hafde et Spæ barns liig at lade jorde. Ordet blef ellers for de samme og Præstens familie læst i Huuset.Die Sat: Ny Maanets Bededag Uægte døbt Mosis Hansøns barn Ved Nafn Jens, faddere vare: Ditlow Olsøn og Samuel Larsøn Meiland, Niels Thomas: Grunf:?, Susanne Jonsd:, Johanna Olsd: Schierføen. Dom: 7. confiterede og comunicerede? 45 personer. Dom: 8. p. Trinit: Ægtedøbt Aslag Reinholtsøns barn af Reysen Ved Nafn Reinholt, faddere vare:.?.hel...søn, Lasse Niels: Seude, Aashel Peders: Birte Hansd: Eli...d: alle af Reysen, barnets Moder indtrod.2) Aslag Nielsøns barn af Stornæs? Ved Nafn Niels, faddere Amund Niels: Peder Peders: den ældre, Peder Peders: alle af Reysen; Gunel Joensd: Oxf: Ragnel Rejersd: Reysen. Barnets Moder indtrod. Liust til Ægteskab 1stegang for Ole Mortensøn og Ane Nielsd: samt Anders Rejersøn og Kari Reinholtsdatter. Dom: 9. p. Trinit: ingen til Kirchen, saa Herrens Huus motte staa uden sin Helligdags prydelse.

5 Dom: 10. p. Trinit: endnu ingen til Kirche. Gud forbarme sig! Die Sat: d. 21 Aug: Nye Maanets Bedendag; Lyst til Ægteskab anden gang for ovenbemte. Dom: 11. p. Trinit: lyst til Ægteskab 3die gang for ovenbemte 2de par.resten på side 16 uleselig. 17 Ægtedøbt Anders Larsøns barn af Langf: Ved Nafn Kirsti, fad?dere vare: Nichebye, Jørgen Simonsøn Schierføe, Inger Michelsd: Nichebye, Kari Olsd: Schierføe, Maren Erichsd. ibid. Dom:... p. Trinit motte Guds Huus staa uden sin H.dags prydelse, thi tilhørere kunde iche fremkomme....d. 25. Sept. Nye Maanets Bededag Ægtedøpt Ole Olseøns finds barn af Hamervig Ved Nafn Johannes, faddere vare: Erich Erichs: Dal Hamervig, Greggus Larsøn Follisøen, Ingebret Worterøe, Margrete Greggus Larsøn, Birte Matisd: Uløe = bugten. Barnets Moder indtrod. Presten og hans kone confiteredes og comuniceredes. Lyst til Ægteskab første gang for Arne Thommesøn og Birte Pedersdatter Reysen.Efter middag confiteede 130, neste Søndags Morgen? 79 personer, hvilche alle comunicerede Dom: 16. p.trinitatis: Ægtedøbt Aslach Svendsøns barn af Oxf: Ved Nafn Peder, dets faddere vare: Lars Svendsøn, Arne Clausøn, Ole Olsøn alle af Oxfiorden. Birte Clausd: Reysen, Ragnel Pedersd: ibid. Barnets Moder indtrod. Ægtedøbt Lars Olsøns barn af Burf: Ved Nafn Arent, faddere: Jacob Niels. Joseph Michelsøn, Niels Nielsøn, Marit Hendrichsd: alle af Burf:... Svensd: Spilderøen. Barnets Moder introd. Lyst til Ægteskab anden gang for Arne Thomesøn og Birte Pedersd: Reysen. Fest Michaelis lyst til Ægteskab 3de gang for Arne Thomesøn og Birte Pedersd: Reysen, første gang for Hans Monsøn og Birte Aslagsdatter Reysen.? 95 personer confiterede og Comunicerede. Dom: 17. p. Trinit: fremkom 3 eller 4, med hvilche ordet motte høris i Prestens Huus. Dom: 18. p. Trinit: er kun forsamling, for hvilchen Messedis og Predichedes. Dom: 19. p. Trinit: Messe og Prædichen, intet videre forrettet. Die Sat: d. 23 oct: Ny Maanets Bededag liustis til Ægteskab 3die gang for Jacob Tygesøn og Abel Kirstine...ersd. Iligemaade 3die gang for Moses Hansøn og Kirsti Christophersd:

6 Dom: 20. p. Trinit: confiterede og comunicerede? 91 personer. Dom: 21. p. Trinit: Ægtedøbt Peder Jacobsøn barn af Burf: Ved Nafn Kari, faddere vare Hendrich Anders: Burf: Lars Anders: Juchelf: Kari Jonsd: Spilderøen, Marit Andersd: Juchelf: Kari Andersd: ibid. Barnets Moder indtrod. Confitenter og Comunicanter: 47.1 Spæ barn liig jordet. Fest Samtorf confiterede og comunicerede? 24 personer. Dom: 22 Ægtedøbt Hendrich Thoresøns barn af Ravelseide Ved Nafn Anders, faddere vare: Johannes Dal Rotsund, Jacob Jacobsøn Hamervig, Erich Hansøn Ravelseide, Prestekonen Madam Kil, Margrete Dal Hammervig. Barnets Moder indtrod.2) Lars Svendsøns barn af Oxf: Ved Nafn Nils, fadderne Vare: Jacob Jacobs: Oxf:, Jacob Peders:? Rotsund, Nils Lassesøn ibid. Marit Andersd: Oxf: Eli Andersd: ibid. Barnets Moder indtrod.confiterede og Comunicerede? 57 personer.2de Spæde børns liig jordede.dom: 23 p. Trinit: Vare ingen til Kirche uden nogle ganske faae, for hvilche ordet læsedis i Præstens Huus. Dom: 24. p. Trinit: Confiterede og Comunicerede? 21 personer. Dom: 25. p. Trinit: Ægtedøbt1) Lasse Michelsøns barn af Burf: Ved Nafn Eli, faddere Lasse Michelsøn Spilderøen, Jacob Michels:...?, Inger Svendsd: ibid. Marit Gundersd: ibid. Inger Pedersd: ibid. Barnets Moder indtrod.3) Niels Hendrichsøns barn af Qvænangen Ved Nafn Alhed, faddere : Lars Olsøn Burf: Peder...? Marit Gundersd:? Burf: Ane Jonsd: ibid. Berte Olsd: Qvænangen, barnets Moder indtrod. Resten på side 17 uleselig. 18???????????????????????????????Halve siden uleselig.skriv inn de linjene som er leselig Fest: Circumcisionis?? Messe og Prædichen. Dom: Circumcisionen utret Epiph: confiterede ogcommunicerede 6 personer. Fer: Epiphanus confiteredeog Communicerede Presten med sin og Hr. Missionarius Angel med sin hustru; og derførinden 6 Guds barn, 10 in alles.... Kongl: beviling og tiende til competation for de 2de finner... Svend Andersøn og Aanet Peders: ved Post = Expe..., hvilchen Kongl: tilladelse Hr. Missionarius Angel tog her sig til...? Dom: 1 p. Epiph: Kunde ingen komme formedelst storm og mangfoldig Snefald til Kirchen. Dom: 2. p. Epiphania af samme aarsag kunde ey heller nogen komme.

7 Die Sat: d. 22 January skullet være holdet Ny Maanets Bededag,men... strenge Væir continuerede. Dom: 3. p. Epiph. kunde endnu ingen for det haarde Væirs continuitet fremkomme. Dom: Septuages: og Sexages: endnu ingen til Kirche af ovenbnt: aarsage. Fastelavens Søndag Laae Her andre fremede, som agtet sig til Finmarchen, og ellers... nogle, af hvilche Ægtedøbte.2) Thomas Hendricsøns barn af Qvænangen Ved Nafn Anders, fadderne Vare: Niels...? Jacob Jonsøn, Jens Hansøn af Qvænangen, Kirsten Erichsd: og Johanne Olsd:...? Barnets Moder indtrod.3) Ole Johannesøn barn af Reisen Ved Nafn Ane, faddere Vare: Mathias...?, Knud Michels:? Reysen, Kirsten Mattisd: Eli Isachsd:... alle af Reysen. Barnets Moder indtrod.3 personer confiterede og Comunicerede. 19 Ca. 20 linjer i begynnelsen paa side 19 uleselig. Fer: Oucli fremkomme ingen til Kirche, kunde ey heller med gode.dom: Lætare gich ligesaa til. Dom: Judica Vare nu nogle forsamlede, af hvilche 13 Guds børn confiterede og comunicerede. En finnekone indtrod. Fest: Annuntiationis Mariæ confiterede og comunicerede? 16 personer. Dom: Palmar var endnu nogen forsamling, af hvilchen 12 Guds børn confiterede og comunicerede. Dies: Viridium Dies Parascheves Vare fremkomne til Kirchen kun 5 à 6 Mskr, hvilche hørte ordet i Præstens huus. Fer: 1 Pascatis ægtedøbt Henrich Amundsøns barn af Kochf: Ved Nafn Eli, faddere: Ole Olsøn Westuløen, Bertil Hansøn Kochf:, Ane Olsd: Westre Uløen, Ragnel... og Ane Jacobsd: Hamnes. Barnets Moder indtrod.2) uægtedøbt Hans Hansøns barn af Ravelseide Ved Nafn Johannes, faddere vare Ingebret Worterøen, Jacob Tygesøn Taschebye, Mallena Worterøen, Ane Catharina Tesøy? Margrete ibid. Fer: 2 Pascatis ægtedøbt Ole Lubbis barn af Burf: Ved Nafn Inger, faddere Vare: Nils Nielsøn ibid. Erich Nielsøn Spilderøn, Anne Ediasd: ibid: Gunela Rastisd: Burf: Berit Mortensd: Juchelf: Barnets Moder indtrod.2) Uægtedøbt Ole Mortensøns barn af Strømf: Ved Nafn Ane, fadderne Vare: Ole Hans:, Jon Hansøn Strømf: Susanna Schierføen, Rebecca Scorpen, Kirsten Erichsd: Schierføen.Confitentes og Comunicertes? 74 personer.

8 Feria 3. Pascatis ægtedøbt Knud Andersøns barn af Grundf: Ved NafnAnders, faddere Vare: Torben Hansøn Klocher, Jens Andersøn Maursund, Erich Hansøn Ravels? Eide, Martha Bul Maursund, Sidsele Arild Rotsund, barnets Moder indtrod.confiterede og Comunicerede? 24. Resten paa side 19 uleselig. 20 Dom: Jucunditatis ganske faa til Kirchen, for hvilche ordet mottetalis i Præstens Huus. Ellers bleve jordede 3de liig. Fest: Ascensionis confiterede og Comunicerede? 13 personer.1 ungt barneliig begravet. Dom: Exaudi motte ordet høris i Præstens Huus af nogle faa som laae her til fiskeriie. Fer: 1. Pentecostes ægtedøbt Mathis Erichsøns barn af Kovhf: Ved Nafn hendrich, fadderne vare: Morten? Jacobs:, Ole Omundsøn, Ole Peders:, Marit Olsd:, Marit Jonsd: Barnets Moder indtrod.1 liig begravet. Fer: 2de Messe og Prædichen forrettet af ærverdige Hr. missionario Angel? Communicanterne...? 7? liig begravet.imod Aften confiterede? 1007?? som communicerede. Fer: 3 Pentecostes atter 7 liig begravedes. Dom: Trinitatis ingen til Kirche, saasom det ganske Sogn motte efter ordre møte til Sommertinget. Dom: 1. p. Trinit: Prædichen her for en ganske tynd forsamling. Hr. Peter Albricht Angel og hans Hustrue, tilligemed et Qvind Msk fra Trundheimb, som tilforn publice blef absolverit communicerede. Dom: 2. p. Trinit: Da Hr. Duns prædichede blef lyst til ægteskab første gang for Ole Andersøn og Kari Nielsd: samt og for Anders Andersøn Tornensis og Eli Olsdatter af Qvænangen.Præsten og hans Hustru confiterede og Communicerede. Dom: 3. p. Trinitatis Ægtedøbt Arne Olsøns barn Ved Nafn Aslach, faddere Vare: Ole Larsøn Oxf: Erich Hansøn Ravels? Eide, lasse Larsøn. Kirsten Erichsd: og Johanna Olsdatter Skierføen. Barnets Moder indtrod. Fest: Baptistæ ægtedøbt Svend Lassis barn af Kochf: Ved Nafn Ragnel, faddere vare: Anders Olsøn, Ammund Olsøn Kochf:, Ane Jonsd: Rotsund, Synnøve Pedersd: Kochf:, Solvi Larsd: Kochf: Barnets Moder indtrod.112 comunicerede. Dom 4de p. Trinit: blev holdt comfirmation in gratia Baptierni.

9 Progma? die Lunæ 26 Juny confiteredes og communiceredes? 69 personer, blandt hvilche en gl. og siug finnes kone blef blef betient i Huuset. Fer: Visitations Mariæ ægtedøbte1) Isach...søns barn af Schierføe Ved Nafn Iver, faddere vare: Søren Schelderup Schierføen, Johan Petter Schelderup Tascheby, Klocheren Torben Hansen, Mar... Martha Borch; Barnets Moder indtrod.2) Michel Hendrichsøns barn af Scorpen Ved Nafn Maren, faddere: Peder Gamst, Jens Christian (Stabrun) Sannes, Inger Olsd: Margrehe Hansd? Gamst,...? Hendrichsd:? Grundf: Barnets Moder indtrod. Lyst til ægteskab første gang for Anders Tornensis og Jacob Hendrichsøn; 14 personer comunicerede, iblant hvilche een Siug find i sin gamme betient efter Guds tieneste. Dom: 5te p. Trinit: lyst til ægteskab for ovenbn. anden gang for Jacob Hendrichsøn og Kirrsti Pedersd: 8te personer confiterede og Communicerede. 1 gl. finne kones liig begravet. Die: Sat: d: 15 July Ny maanets Bededag, da ægtedøbt Niels Olsøns barn af NormandVigen Ved Nafn Hans, fadderne vare: Torben Hansøn Horsens, Erich Dal Hamervig, Hans M...søns Taschebye, Inger Nilsd: Huchøe og Birte Hendrichsd: Grundf: Barnets Moder indtrod.2) ægtedøbt Lars Pedersøn field finds barn Ved Nafn Inger, faddere vare Aslag Svendsøn Oxf: Anders Clausøn ibid. Brita Pedersd: ibid. Kari Jonsd: ibid., Birte Aslagsd: ibid. Barnets Moder indtrod. Dom 7 p. Trinit: confiterede og Communicerede? 62 personer. Dom: 8. p. Trinit: var confitantene og Communicanterne? 53 personer, af hvilche en... for lejermaal.ægte... Dom: 9. p. Trinit: Var forsamlingen ganske tynd, for hvilchen Hr. Du... dog Prædichede. Dom: 10 ingen forsamling uden Prædichen og Comunion som 2de motte betienes med. Die Sat: d. 12 Augusti Ægtedøbt Ole Jacobsøns barn af Kochf: Ved Nafn...?, faddere vare: 21 2) Raste Larsøns barn Ved Nafn Morten, faddere Vare: Amund Olsøn, Ole Larsøn Kochf:, Gnud? Pedersøn Reysen, Ragnil Qvivesd:..., Kari Nielsd:..., Barnets Moder indtrod. Dom: 11. p. Trinit: confiterede og Communicerede? 34 personer.

10 Dom: 12. p. Trinit: Motte ordet formedelst tilhørernis p...citet høris i Præstens Huus. Dom: 13. p. Trinit: motte ogsaa ordet høris i Præstens Huus. Dom: 14. Communicerede 4re personer. Die Saturni d. 9 Sept. Ny Maanets Bededag, da Ægtedøbt: OleMortensøns barn af Kochf: Ved Nafn Marit, faddere vare: Ole Omunds: Peder Hendrichsøn, Ane Hendrichsd:, Berit Erichsd:, Alhed Larsd: alle af Kochf: barnets Moder indtrod.2) Jon Olsøns barn af Badderen, som af min Commmunister var hiemmedøbt Ved Nafn Niels? faddere: Svend Olsøn, Kvive Nielsøn, Poul Aslagsøn Burf: Eli Jacobsd: Juchelf: Kari Svendsd: Spilderen. Barnets Moder indtrod. Dom: 15. p. Trinit Comunicerede? 114? lyst til Ægteskab første gang for Svend Olsøn og Inger Svendd: af Qvænangen. Dom: 16. p. Trinit: Ægtedøbt Lasse Johannesøns barn af Reisen Ved Nafn Kari, dets faddere vare: Isach Samuelsøn, Peder Perersøn..., Birte Larsd: Inger Mathisd: Eli Nilsd:, alle sammen af Reysen. Barnets Moder indtrod: Lyst til Ægteskab anden gang for ovenbenevnte; 14 personer comunicerede. Dom: 17. p. Trinit. communicerede 2 Guds børn. Lyst til Ægteskab 3die gang for ovenbenevnte. Fest: Michiils: Ægtedøbt Ole Pedersøns barn af Kochf: Ved Nafn Ole, faddere vare: Michel...? Lars Anders: Tysf: Ole Jaccobsøn,... Pedersd: Marit Erichsd: alle af Kochf: Barnets Moder indtrod.2) Ægtedøbt Ole Lasses: Koch... barn af Kochf: Ved NafnInger, faddere vare: Hendrich Hendrichs: Nils Lasses: Kochf: Kari Nilsd: Rotsund, Kari Pedersd: ibid: Guri Andersd: Kochf: Barnets Moder indtrod.3) Hiemedøbt Svend Olsøns barn af Kochf: Ved Nafn Marit, faddere vare Knud Olsøn, Peder Lassesøn, Kari Bertelsdatter og Inger Bertelsd: Mallena Olsdatter alle af Kochf: Barnets Moder indtrod. Die: Sat: d. 30 Sept: trolovede Jacob Andersøn og Else Rubertsdatter, Eide. Dom: 18. p. Trinit: communicerede? 205? Lyst til Ægteskab første gang for nest overnevnte. Die: Sat: d. 7 oct. Ægtedøbt JacobFire linjer uleselig. Dom: 19 p. Trinit: communicerede? 56 persoener. Lyst til Ægteskab 2de gang for ovmel:en liden dreng jordet, som i leeg med 1 anden liden dreng ulofeligen blef stuchet ihiel.

11 Dom: 20 p. Trinit: Ægtedøbt Aslag Andersøns barn af Kochfj: ved nafn 1. Alhed. faddere vare Ole Andersøn, Qvive Larsøn, Mallena Bertelsd: Marit Hendrichsd: Inger Michelsd: alle af Kochfj: Barnets Moder indleed.2. Johannis Michelsøns af Reysen ved nafn Michel, faddere vare, Knud Michelsøn, Ole Johannesøn, Jacob Hendrichs: Birte Nielsd: Kirsti Pedersd: alle af Reysen. Barnets Moder indleed. Lyst til Ægteskab 3die gang for Jacob Andersøn og Else Robersd:2de liig jorded. Communicanterne vare 112. Dom: 21 p. Trinit: Var Kun een ganske tynd forsamling formedelst langvarigt sterch stormvinde. Ellers Bleve 5 Unge Msker in gratia Baptismi confirmerede. Dom: 22 Confiterede og Communicerede? 22 personer. Dom: 23 Ægtedøbt Niels Lassesøns Westen Uløen hans barn Ved Nafn Berit, faddere, Ole Anders: Ole Olsøn, Kari Nilsd: Ane Jacobsd: Marit Olsd: alle Westen Uløen. Barnets Moder indleed. Communicanterne vare 32. Die Sat: d/ 18 Novembris Nymaaneds Bededag, da Ægtedøbt1. Jacob Eyesøns? barn af Taschebye ved Nafn Mallena, faddere vare Torben Hansøn, Horsens og Anders Anders: begge i store Taskeby. Martha Bul, Maaursund. Magrete Tygesdatter, Taskeby, Karen Andersdatter ditto stæd. Barnets moder indleed.2. Mathis Jonsøns Barn af Kaagfiorden Ved Nafn Ole, faddere vare: Mathis Erichsøn, Jens Jons: Hans Anders: Kirsten Erichsd: Marit Johanisd: alle af Kochfj: udenom kirsten Erichs: af Schierføen. Barnets Moder indleed. Dom: 24. p. Trinit: confiterede og communicerede? 48 personer. Dom: 25 ingen til Kirche ankom. Dom: 26 nogle faae iblant hvilche confiterede og Communicerede? 9 personer iblant Hvilche vare begge Presterne, Prestens Kone og Jens Olsens datter. Dom: 1. Adventis kunde ingen komme til Kirche formedelst Haardt og utryg Væirgt.? Dom: 2. Adv: Ægtedøbt Hans Monsøns barn af Reysen, ved nafn Kari, 1. faddere var Mons Nielsøn, Niels Monsøn, Berit Mogensd: Kari Olsd:, Kari Lassesdatter. Barnets Moder indleed.2. Lars Pedersøns Barn af Rejsen Ved Nafn Kari, faddere vare Lars Nilsøn Reysen, Iver Nilsøn Oxfj: Randi Reyersd: Reysen, Birte Nilsd: Reysen, Marit Jonsd: Kaafj: Barnets Moder indleed.3. Anders Olsøns barn Oxfj: ved Nafn Kirsti, faddere vare Nils Arentsøn Reisen; Anders Rejers: Reisen, Inger Rejersd: Reisen, Kari Jonsdatter Oxfj:?? Kari Jonsdatter Oxfj: Barnets Moder indleed. 2? personer communicerede. Dom: 3. Adv: ingen til Kirche.

12 Dom: 4. Adv: som var Juleaften Prædichet Hr: Duns.1. Ægtedøbt Hendrich Andersøns barn af Kochfj: Ved Nafn Hendrich, faddere Lars Rastes: Peder Andersøn, Ole Jenss: Kogfj: Eli Pedersd: Reysen, Ane Bertelsd: Kochfj: Barnets Moder indleed.2. Isach Mathiesøns Barn af Uløen Ved Nafn Mathiass, Hiemmedøbt; faddere vare Rasmus Clemnetsøn Rotsund, Jens Christians: Jens Andersøn Maursund.? Barnets Moder indleed: Qvindfolch faddere vare: Grethe Catrina Andersd: Raschis, og Marthaa Bul Maursund.3. Peder Andersøns Barn af Langfj: Ved nafn Inger, faddere Vare: Mons Rejers: Niels Anders: Rotsund, Kari Olsd: Langfj: Kari Pedersd: Rotsund, Kirsti Pedersd: Barnets Moder indleed.nb 1. liig 1 liig jordet. Feria 1ma Nativitatis Domini messe og prædiken. Fer: 2da iligemaade. Fer: 3tia confiterede og communicerede - 69 Guds børn. Dom: Nativ: i. ter et Circumcisionen Dna communiceredez persoener:

Ministerialbok for Liknes 1710 1788 (Bok A1)

Ministerialbok for Liknes 1710 1788 (Bok A1) 2.3 Leehnys= Hofret= Kierches Boeg fra Anno 1710. Bestaaende af 95 numererede Blader Fer: 3.Nativ : copulered Odne Sobmunndss Rønnis= dahl med Pig. Else Madzd. Motland idz. Tore Hanss fra Gylands bygd

Læs mere

Lyngen kirkebok 1765 til 1768

Lyngen kirkebok 1765 til 1768 Lyngen kirkebok 1765 til 1768 1 7 6 5. Nyaars Dag Prædiken allenne. H. 3 Kong. Dag Comun: 9. Taksigels: Fest: 13. Januar. Døbt Per Persens Pigebarn Nom: EllenFadd: Bereth Persd: Eydet. Karen Josephsd:

Læs mere

Ringsted Herred. 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold.

Ringsted Herred. 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold. Ringsted Herred 251. Braaby Sogns Kirkebog 1723-1814. Indhold. Pag. 1-136: Daab... 1723-1814. - 53: Forloverattest... 1758-139 - 44: Series pastorum... ca. 1559-1847 - 207-10: Fortegnelse over Sognedegne...

Læs mere

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år.

Ølgod og Strellev sogne døde 1701 til 1731. 1701 d. 26 apr. døde Peder Hansen af Vestkjær og blev begravet d. 20 apr. 62 år. 1700 d. 31 dec. døde David Thomsen som havde været kirkeværge her til Ølgod kirke og blev begravet d. 5 jan. 1701 54 år. 1701 d. 23 jan. døde Iver Jespersen Hungerbjerg og blev begravet d. 30 jan. 60 år

Læs mere

"HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800.

HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE. TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. "HVA LENVIKVÆRINGER GJORDE." TINGBØKER FOR LENVIK ÅR 1723-1800. BIND I 1723-1760. Redigert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. "Udi Nordlandene holdis tre Ting aarligen, det første er Vaar- Ting og holdis

Læs mere

Anefortegnelse. Værket omfatter:

Anefortegnelse. Værket omfatter: Anefortegnelse Denne anefortegnelse er kommet til af flere omgange. Den første del er en undersøgelse lavet af førstelærer Møllegaard i Bredsted omkring 1960. Resten er undersøgelser, jeg selv med udgangspunkt

Læs mere

Slægten Erichsen. 1. generation

Slægten Erichsen. 1. generation Slægten Erichsen 1. generation 1. Maren Rasmusdatter Winding blev født cirka 1715. Maren blev gift den 18 december 1746 i Undløse, Merløse, Holbæk, med Jochum Ernest Scheller. 1,2 Maren blev gift den 27

Læs mere

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732)

Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- : Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.1 (1730-1732) Side 1 Sør-Gudbrandsdal Sorenskriverembete 1731- Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 1 (1730-1732) Vålen i Gausdal 13.2.1730,

Læs mere

Lykke Mathilde Hansen

Lykke Mathilde Hansen KB Haslev (Sorø) 1773 op 129 Hans Friderichsen Bøgvad døbt 8/8 Dom 9. p: Trinit: døbt Hans Friderichsen Bøgvad, barn født i Uhrne Huset, Forældre Skoufoged Frederich Bøgvad og Marie Nielsdatter. Mad me

Læs mere

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700)

Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731: Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr.23 (1700) Side 1 Gudbrandsdalens Sorenskriverembeter -1731 Sør-Gudbrandsdal Tingbok nr. 23 (1700) Gaustum i Fåberg 5.3.1700, fol.

Læs mere

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle).

Bønder i Nordjylland. Hun var datter af politibetjent Frederik Petersen og hustru Emma Petersen (særskilt anetavle). Proband 1 Hans Frederik Rasmus Overgaard blev født 8. november 1891 i Vor Frue Sogn, Aalborg, og døbt 25. december 1891 i Vor Frue Kirke. Faddere: Gartner N. C. Poulsen og hustru, købmand P. C. Christensen

Læs mere

Gård i Pilet. 1783. 187. Til Ungkarl Rasmus Erichsen af Lungholms Gods, den Gård i Pilet som Søren Iversen forhen beboede og fradøde.

Gård i Pilet. 1783. 187. Til Ungkarl Rasmus Erichsen af Lungholms Gods, den Gård i Pilet som Søren Iversen forhen beboede og fradøde. Piletgård Piletvej Nr.5. Matr.Nr.1a. (PI-A) Piletgård Matr.Nr.1a. Ejendommen Fæstegård. Ifl. Ldbr. Min: Skv 9-9-1927 udgør Matr.Nr.3c og 7f i forening med Matr.Nr.1a, 2, 3a, 7i og 7h et Landbrug Kl.1.

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Foreningen vil gerne takke Lars Skovvang Larsen, Præstøvej 107, 4640 Faxe, for det store arbejde med at transkribere nedenstående skifteprotokol og stille dem til rådighed, således at mange kan få gavn

Læs mere

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag)

Kallsbok for Vågå prestegjeld 1722-1822 (utdrag) Kallsbok for Vågå prestegjeld 7- (utdrag) Transkripsjon og redigering: Ivar Teigum assistert av Aud Sandbu. Sokneprestens kallsbok var ein protokoll der prestane skreiv inn diverse opplysningar til orientering

Læs mere

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1

Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Endnu engang forsøg.doc, s.1 ( 5 ) Skifte 1787 efter Kiersten Christensdatter Kielder 1 Anno 1787 den 27 Decbr. indfandt sig i Galtmose i Vandborg Sogn på S.T. Hr. Forvalter Lanng til Ryssensteen hans

Læs mere

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask

Madz Rasch .. ukendt Niels Madzsen Rask Lambert Madzsen Rask Niels Madzsen Rask Side 1 Første Generation 1. Madz Rasch. Madz var i 1545 med til at udstede et tingsvidne og sætte markskel, han boede da i Hyllerslev. Han beboede i 1562 en gård under kronen i Hillerslev, hvoraf han iflg

Læs mere

Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen

Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen Efterkommere af Philip Dominicussen Lauritzen Indholdsfortegnelse Efterkommere............. af.. Philip...... Dominicussen............ Lauritzen.................................................... 1...

Læs mere

Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801

Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801 Trond Øivindsson Lunde, mai 2008. ammerud@getmail.no Riksarkivet. Katalog 1145/01 bd. 1 Rentekammeret. Fogderegnskap ca. 1661-1810 Hyllenr. 4 a 12733-4. Pakke 787-801 Nr. 787. Fogderegnskap Øvre Romerike

Læs mere

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG

MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG MATRIKEL NR. 2 I KATHOLMS JORDEBOG Matr nr KATHOLMS JORDEBOG 1688 Brugere Id. Skp. Fdk.. ^ 1 Chresten Knudsen 6 5 1 1 2 Søren Thomassen 6 1 1 1 3 Birgitte Sørensdatter 6 5 1 0 4 Jens Knudsen 6 2 2 1 5

Læs mere

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn

deres Fødels Stæd I Dyrøe Sogn i Astafiord Sogn i Sans Sogn i Tronæs Sogn i Astafiords i Trones Sogn Innrulleringsmanntall 1762 for Fauskevåg (Trondenes) [Statsarkivet i Trondheim, Nordland Amt, Ra1] Fortegnelse Over det Unge Mandskab som befindes i Fuschevaags Tingstæd fra 20 og intil 36 Aar gamle; Etter

Læs mere

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret.

Nørup sogn diverse 1679 til 1814. 1699 d. 30 juli blef Bodil Ejlersdatter publice absolveret. Nørup og Randbølge sognes kirkebog. Jeg Alexander Jacobsøn kom hertil menighederne anno 1679 og holdt min første prædiken dend 5. octobr., da det evangelium indfaldt, ingen kand tiene to herrer. Jeg spurdte

Læs mere

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg

geneablog.keep-smiling.dk fra Geneablog Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg fra Biersted lj1ttmilirttn ~lægtn~intnrir ~altrtt - ~Hkrbnrg UDARBEJDET 1985 T R O L O V E L S E. Trolovelsen kendtes allerede middelalderen og var en ægteskabsstiftende handling. Efterhånden fik den kirkelige

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 3 Modvig. Loft. Jerrig. Eg. Jens Madsen 1995. Stikordsregister på vejnavne, gårdnavne og matrikelnumre 1 1 Eg...18 1 Jerrig...11 1a Loft...7

Læs mere

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN.

JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. . JENS KNUDSEN FÆSTER 1688 EFTER JORDEBOGEN. SØREN IVERSEN. FÆSTER ENDNU I 1744 SØREN IVERSEN. Gift ca 17oo 1737. Dom: 21 post trinitatis den 3o. oktober jordet Sø ren Iversen af Ålsroda SØREN IVERSENS

Læs mere

Lokalarkiver Billund

Lokalarkiver Billund Et bidrag til Grindsted Vestersogns gård- og beboerhistorie Bind 2 Nollund Jens Madsen 1994 1 2 3 4 1 10e, 10f Nollund...25 10u Nollund...26 11a m. fl. Nollund...26 12a Nollund...27 12b Nollund...27 1a

Læs mere

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688

KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 MATRIKEL NR. 5 KATHOLM GODS I ÅLSRODE 1688 Matr nr. 1 CHRISTEN KNUDSEN 6 5 1 1 2 SØREN THOMSEN 6 1 1 1 3) BIRGITTE SØRENSDATTER 6 5 1 0 4 JENS KNUDSEN 6 2 2 1 5 INGVAR RASMUSSEN 7 0 0 1 6 NIELS RASMUSSEN

Læs mere

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til:

Forord. Vi skriver i dag 2012, der er således gået over 30 år siden udgivelsen. Det gøres nemmest ved at sende mig en e- mail til: Forord Denne slægtsbog Min Slægt fik Rasmus Anton Rasmussen udgivet i 1981. Det har været et virkeligt stort stykke arbejde, ikke kun at skrive bogen, men også at gennemgå alle de gamle kirkebøger, så

Læs mere

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE.

HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. HVA LENVIKVÆRINGER EIDE. BIND V. Skifter fra Lenvik 1805-1806. Transkribert av Dag Arild Larsen og Kåre Rauø. «Naar nogen ved Døden afgaar og efterlader sig enten Umyndige, eller fraværende, eller udlændiske,

Læs mere

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620

Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 1 Eiler Jacobsen og familie på epitafiet i Vor Frue Vordingborg, ca. 1620 Camilla Luise Dahl Fig. 1 Epitafiet i Vordingborg over Eiler Jacobsen med familie. Epitafiet i Vor Frue Kirke i Vordingborg over

Læs mere

Grunnbok for Bergen 1753

Grunnbok for Bergen 1753 Ved Geir Atle Ersland og Arne Solli Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitskap Universitetet i Bergen Bergen Versjon 1.3 Kjelder 1: Manufakturhusets grunnbok for Bergen 1753. GBB1753.

Læs mere