Indhold. Resultat Forretningsområder. Samfundsansvar. Regnskab

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Resultat 2014. Forretningsområder. Samfundsansvar. Regnskab"

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 Indhold Storebælt overgår alle forventninger Året i hovedtræk CSR Corporate Social Responsibility Resultat 2014 Trafik 10 Økonomi 12 Finans 14 Begivenheder efter balancedagen 17 Forventninger til Mål for CSR-arbejdet i Forretningsområder Vej 19 Jernbane 22 Havne og færgeruter 24 Vindmøller 25 Rådgivning 26 Udstederselskabet BroBizz A/S 27 Samarbejder om opkrævning af vejafgifter 29 Femern Bælt 31 Øresundsbro Konsortiet 37 Samfundsansvar God selskabsledelse 38 Miljø og klima 39 Risikostyring og kontrolmiljø 41 Medarbejdere 42 Regnskab Hovedposter 46 Hoved- og nøgletal 47 Noter 48 Ledelsespåtegning 98 Den uafhængige revisors erklæringer 99 Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere 101 Hoved- og nøgletal 105 Finansiel ordbog 108

3 Sund & Bælt koncernens formål og organisation Sund & Bælt koncernens primære opgave er at eje og drive de faste forbindelser over Storebælt og Øresund samt med tiden tillige Femern Bælt. Opgaverne skal løses under hensyn til opretholdelse af en høj tilgængelighed og et højt sikkerhedsniveau på forbindelserne. Desuden skal tilbagebetalingen af lån, der er optaget for at finansiere anlæggene, ske inden for en rimelig tidshorisont. Sund & Bælt koncernens opgaver er at: Drive og vedligeholde vejforbindelsen på Storebæltsbroen Opkræve betaling fra bilister på Storebæltsbroen Overvåge og vedligeholde Storebælts jernbanestrækning Drive og vedligeholde Øresundsmotorvejen Overvåge og vedligeholde Øresundsbanen på Amager fra et tidspunkt fastlagt af transportministeren Opkræve betaling af Banedanmark for råderetten over Øresundsbanen på Amager samt for jernbaneanlægget over Storebælt Forvalte og sikre tilbagebetaling af A/S Storebælts og A/S Øresunds gældsportefølje Varetage det delvise ejerskab af Øresundsbro Konsortiet Være ansvarlig for projektering, forundersøgelser og forberedelser i relation til kyst til kyst-forbindelsen for den faste forbindelse over Femern Bælt Være ansvarlig for koordineringen af projekteringsarbejdet for den faste forbindelse over Femern Bælt bestående af kyst til kyst-forbindelsen og de danske landanlæg Drive og vedligeholde havneanlæg i Odden, Ebeltoft, Spodsbjerg og Tårs Drive og vedligeholde Sprogø Havmøllepark Udføre bygherrerådgivning i relation til store og primært internationale infrastrukturprojekter på forretningsmæssigt grundlag Virke som udsteder af BroBizz til anvendelse i brugerbetalt infrastruktur via BroBizz A/S.

4 Den danske stat Sund & Bælt Holding A/S A/S Storebælt A/S Femern Landanlæg BroBizz A/S Sund & Bælt Partner A/S A/S Øresund Femern A/S Øresundsbro Konsortiet Ejerandel 100 % 50 %

5 Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT Sund & Bælt vil gøre det nemmere at være rejsende Storebælt overgår alle forventninger 2014 var et rigtig godt år for Sund & Bælt. En samfundsøkonomisk analyse viser, at Storebæltsforbindelsen har uhyre stor betydning for alle danskere og er en af de bedste infrastrukturinvesteringer i landets historie. Over en 50-årig periode vil forbindelsen give danskerne en samfundsøkonomisk gevinst på ikke mindre end 379 mia. kr. Det er særligt nærområderne på bl.a. Fyn, som nyder godt af disse gevinster, men selv regioner langt væk fra Storebælt har fået store samfundsøkonomiske fordele af forbindelsen blev et nyt rekordår, og årets resultat understøtter derfor analysens konklusioner. Resultatet skyldes således en pæn stigning i trafikken, ligesom en historisk lav rente har stor betydning. Udviklingen understreger også, at den statsgarantimodel, som vi anvender til at finansiere de faste forbindelser med, er sund og robust. Vores broer, tunneler, veje, jernbaner, havne og vindmøller bliver drevet og vedligeholdt i overensstemmelse med de afprøvede strategier. Det fungerer fortsat særdeles tilfredsstillende og er en forudsætning for både tilfredse kunder og gode økonomiske resultater. Selvom vores anlæg er unge, så er de trods alt så gamle, at de ikke på alle punkter repræsenterer den nyeste teknologi. Det gælder bl.a. østbroens hovedkabler, der nu udstyres med affugtningsanlæg, så vi teknisk er på det niveau, som kendetegner nye broer. På denne og mange andre måder holder vi anlæggene helt up to date. Anlægsloven for Femern Bælt-forbindelsen og de tilhørende landanlæg i Danmark blev fremsat i Folketinget 25. februar Vedtages lovforslaget, vil Folketinget dermed give Femern A/S og A/S Femern Landanlæg grønt lys til at anlægge og drive en sænketunnel under Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark. Projektet vil ikke kun medføre et markant løft af den danske og skandinaviske infrastruktur til kontinentet. Opgraderingen af de danske landanlæg betyder også en reduktion i rejsetiden med tog mellem København og Nykøbing Falster, hvilket i sig selv giver helt nye udviklingsmuligheder på Sydsjælland og Lolland-Falster. Sund & Bælt bidrager således også på dette område til at udvikle og styrke mobiliteten i samfundet. Det fælleseuropæiske arbejde understøttes af udviklingsaktiviteter i Sund & Bælt, hvor især vores GNSS-projekt skal gøre koncernens selskaber klar til de nye muligheder, som teknologien giver. Vores datterselskab BroBizz A/S er trådt i karakter på både den danske og europæiske scene. Hjemme med indsats på flere og flere forretningsområder og ude i Europa som deltager i REETS- og EETS-arbejdet. Fokus er fortsat på kunderne, og hvordan vi sikrer dem de bedst mulige vilkår. Og indsatsen bliver påskønnet, viser den seneste analyse af kundernes tilfredshed, som er steget markant siden 2013, hvor BroBizz A/S etablerede sig med de begyndervanskeligheder, som mange nye tiltag er forbundet med. I hele koncernen lægger vi stor vægt på vores samfundsansvar. I forbindelse med Femerns udbud af anlægskontrakter er det vigtigt for os, at leverandører aktivt forholder sig til, hvordan de vil udvise social ansvarlighed, herunder ansættelse af elever, et sikkert og sundt arbejdsmiljø og overenskomstmæssige løn- og ansættelsesvilkår. Sund & Bælt støtter fortsat Dhulikhel Hospital i Nepal med bl.a. it- og teleudstyr, så det er muligt at komme i kontakt med hospitalet fra nogle af de afsidesliggende små klinikker. Vi har også støttet Børn, Unge & Sorg, især foreningens frivillige unge. De har selv mistet et familiemedlem og yder en stor indsats over for de børn og unge, som nu står i samme situation. I rapporten kan du læse mere om, hvordan vi forvalter vores samfundsansvar, ligesom vi rapporterer til FN Global Compact. Vi vil fortsat arbejde for at anvende og respektere FN Global Compacts 10 principper i 2015 ved at drive forretning på ansvarlig vis til gavn for koncernen og det danske samfund. Sund & Bælt repræsenterer Danmark i det fælleseuropæiske EETS- og REETS-arbejde, som sigter mod at udvikle og implementere en fælles standard for betalingsenheder, fx BroBizz, til at betale for passage af brugerfinansieret infrastruktur i hele EU. Henning Kruse Petersen Bestyrelsesformand Sund & Bælt Holding A/S Leo Larsen Administrerende direktør Sund & Bælt Holding A/S

6

7 Ledelsesberetning

8 8 ÅRSRAPPORT 2014 Ledelsesberetning Året i hovedtræk Trafik I 2014 steg trafikken på Storebæltsbroen med ca. 0,5 mio. passager, og det samlede trafiktal på 11,4 mio. køretøjer er det højeste i broens levetid. Væksten udgjorde 4,4 pct. i forhold til Personbiltrafikken steg med 4,1 pct., og lastbiltrafikken steg med 7,0 pct. Togtrafikken udgjorde i 2014 knap 8,7 mio. passagerer, hvilket er et fald på 1,7 pct. i forhold til Vejtrafikken på Øresundsbron steg med 3,4 pct. i 2014, hvilket er den største trafikstigning i 6 år, selv hvis man ser bort fra effekten af strejken blandt svensk togpersonel i juni Trafikken udgjorde i alt 6,9 mio. køretøjer. Lastbiltrafikken er steget med 4,8 pct., og markedsandelen over Øresund udgør 53 pct. Personbiltrafikken steg med 3,4 pct. i forhold til Pendlertrafikken faldt med 1,0 pct. i forhold til 2013 og er nu faldet med omkring 20 pct. siden Den øvrige personbiltrafik steg med 5,4 pct., hvilket primært skyldes en stigning i fritidstrafikken på 7,6 pct. Tog trafikken er faldet med 1,0 pct. i forhold til 2013 og udgør nu 11,3 mio. passagerer. Økonomi Resultatet før dagsværdireguleringer og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet udgør et overskud på mio. kr. og er dermed godt 500 mio. kr. bedre end i Resultatet er påvirket af en meromsætning på 4,1 pct. svarende til ca. 150 mio. kr. samt nettorenteudgifter, der er ca. 280 mio. kr. lavere end i Resultatet efter skat udgør et overskud på 166 mio. kr. Resultatet er negativt påvirket af udgiftsførte dagsværdireguleringer på mio. kr. svarende til mio. kr. efter skat. Baseret på et foreslået udbytte på 900 mio. kr. fra A/S Storebælt forventes Sund & Bælt Holding A/S, i lighed med sidste år, at udbetale et ekstraordinært udbytte på 900 mio. kr. i Rentabilitet I lyset af de seneste års kraftige rentefald og de afdæmpede forventninger til de kommende års renteudvikling har selskaberne besluttet at ændre realrenteforudsætningen fra 3,5 pct. til 3,0 pct. For A/S Storebælt er tilbagebetalingstiden uændret i forhold til sidste år og udgør 31 år. For Øresundsbro Konsortiet er tilbagebetalingstiden reduceret med 1 år og udgør nu 33 år, hvilket først og fremmest skyldes en hurtigere reetablering af egenkapitalen på grund af lavere markedsrenter. Tilbagebetalingstiden for A/S Øresund er reduceret med 3 år til 45 år, primært som følge af den ændrede realrenteforudsætning. Omsætningen fra vejforbindelsen over Storebælt udgør mio. kr. På trods af de økonomiske konjunkturer er resultatet før dagsværdiregulering og skat i Sund & Bælt forøget med godt 500 mio. kr. i forhold til I 2014 er der afdraget 0,7 mia. kr. på A/S Storebælts rentebærende nettogæld, der ved udgangen af 2014 udgør 23,5 mia. kr. Der er samtidig udbetalt 900 mio. kr. i udbytte til aktionæren. Resultatpåvirkninger af værdireguleringer Resultat af primær drift (EBIT) Koncernresultatopgørelse iht. årsrapport Dagsværdiregulering Proforma resultatopgørelse 2.662, ,1 Finansielle poster i alt , ,8-813,4 Resultat før andel af fælles ledet virksomhed Resultat af fælles ledet virksomhed Resultat før dagsværdiregulering og skat 157, ,7 55,8-335,4 391, ,9 Dagsværdiregulering 2.026, ,2 Resultat før skat 213,7 213,7 Skat -47,6-47,6 Årets resultat 166,1 166,1

9 CSR Corporate Social Responsibility Sund & Bælt bidrager til at skabe vækst og sammenhængskraft i Danmark ved at drive en ansvarlig virksomhed, hvis mål er at binde mennesker og regioner sammen, og som balancerer hensyn til økonomi, mennesker og miljø i den daglige drift. Sikker og effektiv trafikafvikling er fundamentet for virksomheden, ligesom sikkerhed for både kunder og medarbejdere er i højsædet. CSR er dermed ikke en isoleret aktivitet, men en grundholdning, der er integreret i det daglige arbejde. Sund & Bælt har tilsluttet sig FN Global Compact og er via medlemskabet forpligtet til at respektere, efterleve og arbejde med de 10 principper i Global Compact. Det gør vi gennem vores CSR-politik med tilhørende aktiviteter. Ansvarlighed og miljøhensyn er fundamentet for Sund & Bælts CSR-politik, der er udmøntet i 4 indsatsområder: Menneske- og arbejdstagerrettigheder Miljø & klima Ansvarlig leverandørstyring Forretningsetik & antikorruption Læs mere om Sund & Bælts samfundsansvar på CSR-mål i 2014 Målene for 2014 er indfriet med undtagelse af syge fravær, som blev på 2,7 pct., se side 41. Der er i 2014 gennemført en selvevaluering, som viste, at Sund & Bælt har de politikker og handlingsplaner, der er nødvendige for at opfylde FN Global Compact. Fx er respekt for og efterlevelse af menneskerettighederne inkorporeret som en del af vores personalepolitik, ligesom vi har en klar miljø- og klimapolitik. Selv-evalueringen medførte endvidere, at Sund & Bælt i 2014 har arbejdet med forankring af antikorruptionspolitikken. Konkret er der arbejdet med forskellige dilemmaer blandt medarbejderne for at diskutere, hvordan politikken i praksis efterleves. Tilsvarende er der gennemført en CSR-risikovurdering for at identificere, hvor der er størst risiko for og konsekvens ved uansvarlig adfærd. Risikovurderingen viste, at ansvarlig leverandørstyring er et væsentligt område at holde fokus på. I sommeren 2014 blev Sund & Bælts værdier opdateret, jf. side 40. Som det ses, er der en tæt sammenhæng mellem CSR-politikken og værdierne. I forbindelse med medarbejderudviklingssamtaler tales værdierne igennem ift. de enkelte medarbejderes arbejdsopgaver. Fortsat fokus på ligestilling Maks. 2 pct. sygefravær Maks. 10 pct. personaleomsætning Ingen arbejdsulykker med fravær Recertificering OHSAS (arbejdsmiljø) Fortsat fokus på naturpleje Ingen miljøpåtaler, ingen naboklager Øge klimabevidsthed og deltage i relevante kampagner, fx Rene Veje Nu Høj oppetid, vindmøller Menneske- & arbejdstagerrettigheder Miljø & klima Systematisk opfølgning af leverandører etableret Mindst 5 audits gennemført af leverandører Ingen sager, hvor Sund & Bælt konstaterer manglende overholdelse af Code of Conduct Ansvarlig leverandørstyring Forretningsetik & antikorruption Ingen korruptionssager Whistleblower-ordning etableret Efterleve offentlighedsloven

10 10 ÅRSRAPPORT 2014 Ledelsesberetning Trafik Trafikken på Storebælts vejforbindelse viste i 2014 pæne vækstrater i forhold til 2013 i alle køretøjskategorier, og 2014 har været det største trafikår i broens historie. I alt passerede ca. 11,4 mio. køretøjer, hvilket svarer til en stigning på 4,4 pct. i totaltrafikken. Set over hele 2014 passerede køretøjer i gennemsnit broen hver dag. Heraf var personbiler, varebiler eller motorcykler, var lastbiler og 74 var busser. Trafikrekorder på Storebælt top 5 År Antal passager pr. år Personbiltrafikken er steget med 4,1 pct. i forhold til 2013, og man skal tilbage til 2007 for at finde en højere vækstrate. Væksten i lastbiltrafikken er på 7,0 pct. i forhold til 2013, så både gods- og fritidstrafikken har udviklet sig positivt med vækstrater, der ligger klart over den generelle økonomiske vækst på knap 1 pct. i Vækstraterne for både gods- og fritidstrafikken vurderes at være en kombination af generel vækst, et vejrmæssigt rekordgodt forår, et mildt efterår og en december måned uden sne, samt overflyttet trafik efter at Kattegatruten lukkede i oktober Det vurderes, at de høje vækstrater i trafikken i 2014 skyldes et sammenfald af omstændigheder, som formentlig ikke vil gentage sig i 2015, og derfor afspejler den flotte trafikvækst i 2014 ikke et generelt økonomisk opsving. Forventninger til 2015 er vækstrater i trafikken på niveau med udviklingen i den øvrige økonomi. Sund & Bælt tilstræber, at drift og vedligehold af anlæggene medfører færrest mulige gener for trafikken, da det reducerer brændstofforbruget og dermed udledning af CO 2 til atmosfæren. I 2014 har trafikken på vejene udledt godt ton CO 2, mens passager- og godstog har udledt godt ton CO 2. Årlig trafikudvikling i pct. på Storebælt Personbiler 4,1-0,1 0,5 Lastbiler 7,0 1,9 0,4 Busser 2,2 11,4-6,3 I alt 4,4 0,2 0,5 Trafik pr. døgn på Storebælt Personbiler Lastbiler Busser I alt Kvartalsvis trafikudvikling i pct. i 2014 i forhold til samme kvartal i kvt. 2. kvt. 3. kvt. 4. kvt. Personbiler 3,2 4,9 3,4 4,7 Lastbiler 11,2 6,4 8,1 2,7 Busser 2,6-7,9 2,9 15,3 I alt 4,2 5,0 3,8 4,5

11 En aftentur over broen Michael Palle har været i familiens fragtfirma hele sit liv. Som knægt var han med far på fragtcentralen på Halmtorvet i København, senere kørte han selv de store lastbiler, og i dag er han direktør i firmaet. Et par ture over broen hver måned bliver det da stadig til, men ikke så mange som dengang, jeg selv var chauffør på fuld tid, siger Michael Palle, direktør for Palles Fragt, som har til huse i Næstved og Ringsted og kører for Danske Fragtmænd. Han er vokset op i familiefirmaet og kørte fra barnsben last rundt på Sjælland sammen med sin far. Dengang opererede vi jo kun på Sjælland. Det var før Storebæltsbroen. Men da broen kom, blev hverdagen meget nemmere, og vi begyndte også at køre i Jylland, forklarer Michael Palle, som blandt andet kan huske de lange ventetider ved færgen og spekulationer om, hvorvidt der nu var plads. I dag har den 45-årige direktør 35 biler i garagen. Nogle af dem er de helt store modulvogne på 25 meter. Seks af dem krydser hver dag Storebæltsbroen, når de henter gods i Taulov, Odense og Aarhus og kører det retur til firmaets egne fragtcentraler i Næstved og Ringsted. Når Michael Palle sætter sig bag rattet i en af de mange biler, er det bestemte ture, han vælger. Det er aften- og natturene over broen. Dem kan jeg nemlig bedst lide.

12 12 ÅRSRAPPORT 2014 Ledelsesberetning Økonomi På trods af udviklingen i de økonomiske konjunkturer har årets resultat været tilfredsstillende. Resultatet før finansielle værdireguleringer og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet udgør således et overskud på mio. kr. mod et overskud på mio. kr. i Forbedringen af resultatet kommer fra A/S Storebælt med ca. 350 mio. kr., A/S Øresund med ca. 60 mio. kr. og Øresundsbro Konsortiet med ca. 95 mio. kr. Omsætningen i koncernen er samlet øget med 4,2 pct. og udgør i alt mio. kr. Omsætningen fra Storebælts vejforbindelse er netto steget med 5,6 pct. svarende til 148 mio. kr. og udgør herefter mio. kr. Stigningen stammer dels fra trafikvæksten på 4,4 pct., dels fra den generelle prisregulering pr. 1. januar Omkostningerne udgør 464 mio. kr. og er forøget med 5 mio. kr. i forhold til Det skyldes bl.a. en stigning i underskudsdækning på færgedriften Spodsbjerg-Tårs og et øget antal medarbejdere, mens besparelser på driftsomkostningerne trækker i den modsatte retning. Gennem 2014 stimulerede Den Europæiske Centralbank (ECB) af flere omgange det finansielle marked, og renteniveauet i Europa faldt yderligere fra det lave niveau i Samlet set har dette bidraget positivt til selskabernes renteudgifter. Selskabernes realrenteeksponering gav i 2014 anledning til en lavere inflationsopskrivning på realrentegælden end forventet ved budgetteringen. Årsagen er, at den danske inflation er faldet i takt med inflationsudviklingen i udlandet. Porteføljens varighed er øget hen over året og er ved udgangen af 2014 over selskabernes benchmark. Nettorenteudgifterne er således 282 mio. kr. lavere end i 2013 og udgør 813 mio. kr. Dagsværdireguleringer udgør (inkl. reguleringer i Øresundsbro Konsortiet) i 2014 en udgift på mio. kr. mod en indtægt på mio. kr. i Værdireguleringerne består dels af en udgift vedrørende dagsværdireguleringer af de finansielle aktiver og passiver på netto mio. kr., dels af en indtægt fra valutakursreguleringer på i alt 124 mio. kr. Dagsværdireguleringer er en regnskabsteknisk post, der ikke påvirker tilbagebetalingstiden for koncernens gæld. Nettofinansieringsudgifterne inkl. dagsværdiregulering (ekskl. reguleringer i Øresundsbro Konsortiet) udgør en udgift på mio. kr. mod en indtægt på 668 mio. kr. i Resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet udgør en indtægt på 56 mio. kr., hvori er indeholdt negative dagsværdireguleringer på i alt 335 mio. kr. Resultatandelen før dagsværdireguleringer er således positiv med 391 mio. kr. og er 93 mio. kr. højere end i Resultatandelen er påvirket af en stigning i indtægter fra vej på 5,9 pct. samt lavere renteudgifter. Skat af årets resultat i koncernen udgør en udgift på 48 mio. kr. I periodens skatteudgift indgår en indtægt på 6 mio. kr. fra regulering af koncernens udskudte skatteaktiv som følge af den i 2013 vedtagne lovændring med nedsættelse af skatteprocenten. Koncernens resultat efter skat udgør et overskud på 166 mio. kr. I delårsrapporten for 2. kvartal blev forventningen til årets resultat før finansielle værdireguleringer opjusteret med ca. 300 mio. kr. i forhold til budgettet. Det realiserede resultat før dagsværdireguleringer og skat er ca. 290 mio. kr. bedre end det opjusterede resultat og er dermed ca. 590 mio. kr. bedre end forventet primo regnskabsåret. Forbedringen af resultatet stammer primært fra højere trafikindtægter og lavere renteudgifter. Egenkapitalen i koncernen er pr. 31. december 2014 negativ med mio. kr. På baggrund af de estimerede driftsresultater for datterselskaberne og koncernens udbyttepolitik forventes egenkapitalen i koncernen reetableret inden for en tidshorisont på 6-7 år, regnet fra ultimo 2014.

13 Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT Sund & Bælt Holding A/S har i 2014 modtaget et udbytte på 900 mio. kr. fra A/S Storebælt og har efterfølgende udbetalt et ekstraordinært udbytte på 900 mio. kr. til aktionæren. Efter udlodning af det forventede ekstraordinære udbytte har Sund & Bælt Holding A/S samlet udloddet 1,8 mia. kr. De fremtidige driftsresultater er estimeret på grundlag af Transportministeriets fastlagte vederlag fra Banedanmark for anvendelsen af jernbaneforbindelserne samt på grundlag af trafikprognoser for henholdsvis A/S Storebælt og Øresundsbro Konsortiet. Sidstnævnte indregnes med 50 pct. svarende til ejerandelen. Det skal bemærkes, at den danske stat i henhold til Lov om Sund & Bælt Holding A/S for A/S Storebælt og A/S Øresund, mod en garantiprovision på 0,15 pct., yder særskilt garanti for renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser i forbindelse med selskabernes lånoptagelse. Herudover garanterer den danske stat uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde for selskabernes øvrige økonomiske forpligtelser. Øresundsbro Konsortiets gæld garanteres solidarisk af den danske og den svenske stat. Endvidere yder den danske stat i henhold til Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark for A/S Femern Landanlæg og Femern A/S, mod en garantiprovision på 0,15 pct., særskilt garanti for renter og afdrag samt andre løbende forpligtelser i forbindelse med selskabets lånoptagelse. Herudover garanterer den danske stat uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde for selskabets øvrige økonomiske forpligtelser. Pengestrømme fra driften i koncernen udgør mio. kr., hvilket er 315 mio. kr. større end i Det er primært ændringer i driftskapitalen, som har medført ændringen. Pengestrømme til investering udgør 698 mio. kr., primært som følge af investeringer i vej- og jernbaneanlæg. Det frie cash flow fremkommer på basis af drift fra trukket anlægsinvesteringer og udgør mio. kr. Frit cash flow udtrykker koncernens evne til at generere likviditet til finansiering af renter og afdrag på gældsforpligtelser. Under finansieringsaktiviteter indgår lånoptagelse, afdrag, renteomkostninger og betaling af udbytte, som netto udgør mio. kr. Samlet er koncernens likvide beholdninger forøget med 60 mio. kr., således at de likvide beholdninger ultimo 2014 er positive med mio. kr.

14 14 ÅRSRAPPORT 2014 Ledelsesberetning Finans Situationen på de finansielle markeder i 2014 var præget af en del geopolitisk uro, med situationen omkring Ukraine som den væsentligste. Samtidig blev divergensen mellem den økonomiske udvikling i USA og Europa mere og mere tydelig. Efter en ekstrem kold vinter, der lagde en kraftig dæmper på væksten, er den amerikanske økonomi i 2014 for alvor kommet op i gear. Arbejdsløsheden er faldet til under 6 pct. og nærmer sig den naturlige ledighed, og der er meget fokus på tendenser til overophedning af arbejdsmarkedet. Den amerikanske centralbank (FED) afviklede i løbet af året sit obligationsopkøbsprogram (QE3), og forventningen er, at der i løbet af 2015 ind ledes en normalisering af pengemarkedsrenterne, der har været holdt kunstigt lave for at kickstarte økonomien. I Europa var det til gengæld lav vækst og lav inflation, der kom til at præge Inflationen faldt i løbet af foråret ned under 0,5 pct. og forblev på det niveau. ECB så sig således nødsaget til at reagere og indledte 5. juni lanceringen af en række rentenedsættelser og andre pengepolitiske initiativer. Primo 2015 lancerede ECB så det ultimative våben, nemlig opkøb af statsobligationer (QE) for et månedligt beløb på EUR 60 mia., foreløbig frem til september De korte renter lå ved årsskiftet omkring 0 pct., mens de lange renter er faldet med over 1 pct. i løbet af 2014, og ved årets udgang lå de i niveauet 0,75 pct. Gældsafviklingen har i 2014 været på 0,7 mia. kr. i A/S Storebælt og på 0,3 mia. kr. i A/S Øresund. Ved udgangen af 2014 udgjorde den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt 23,5 mia. kr. For A/S Øresund udgjorde den rentebærende nettogæld 11,1 mia. kr. Finansstrategi Sund & Bælts målsætning er at føre en aktiv og samlet finansforvaltning, der minimerer de langsigtede finansomkostninger under hensyn til finansielle risici. Blandt andet minimeres de finansielle risici ved kun at have eksponering i DKK og EUR, mens optimering af låneporteføljen opnås ved brug af swaps og øvrige afledte finansielle instrumenter. Såvel A/S Storebælt som A/S Øresund har også gennem hele 2014 udelukkende optaget genudlån via Nationalbanken. Disse lån er fortsat meget attraktive sammenlignet med alternative fundingkilder. Koncernens forsigtige strategi med hensyn til kreditrisiko har betydet, at selskaberne heller ikke i 2014 tabte penge på finansielle modparters konkurs. Selskabernes realrenteeksponering på ca. 1/3 af den samlede nettogæld gav også i 2014 anledning til infla tionsopskrivninger for både A/S Storebælt og A/S Øresund, som lå noget under det budgetterede og en del under resultatet for Årsagen er, at den danske inflation (ligesom den europæiske) faldt yder ligere i 2014 som følge af kraftigt faldende energipriser, faldende fødevarepriser samt et meget lavt lønpres i økonomien. Inflationen forventes at forblive på et meget lavt niveau også i 2015, hvilket forventes at understøtte den skrantende vækst. Varigheden er i begge selskaber øget yderligere op over benchmark for 2014, som var 3,5 år for A/S Storebælt og 5,0 år for A/S Øresund. Endvidere er der sket en tilpasning af løbetidsprofilen på realrentegælden i begge selskaber.

15 Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT Sund & Bælt støtter Dhulikhel Hospital i Nepal med bl.a. it- og teleudstyr, så det er muligt at komme i kontakt med hospitalet fra afsidesliggende klinikker. I 2014 blev der sendt en 20-fods container med udstyr til hospitalet A/S Storebælt finansielle nøgletal 2014 Mio. kr. Låntagning heraf genudlån Samlet bruttogæld (dagsværdi) Nettogæld (dagsværdi) Rentebærende nettogæld Pct. p.a. Realrente (før værdiregulering) 1,70 Renteomkostninger ,28 Værdiregulering ,34 Samlet finansomkostning* ,61 A/S Øresund finansielle nøgletal 2014 Mio. kr. Låntagning heraf genudlån 682 Samlet bruttogæld (dagsværdi) Nettogæld (dagsværdi) Rentebærende nettogæld Pct. p.a. Realrente (før værdiregulering) 1,40 Renteomkostninger ,99 Værdiregulering ,58 Samlet finansomkostning* ,57 * Beløbet er ekskl. garantiprovision, der udgør 38,3 mio. kr. i A/S Storebælt og 14,7 mio. kr. i A/S Øresund. Som en del af regeringens vækstplan ( Danmark helt ud af krisen ) reduceres jernbanevederlaget til Storebælt med 200 mio. kr. (i 2014-priser) om året fra Denne reduktion påvirker tilbagebetalingstiden negativt. Tilbagebetalingstiden er samlet set uændret i forhold til sidste år og udgør 31 år i henhold til den senest opdaterede rentabilitetsberegning. Regnet fra åbningsåret betyder det, at selskabet vil være gældfrit i Medfinansiering af den politiske aftale En grøn transportpolitik af 29. januar 2009 indgår i opgørelsen af tilbagebetalingstiden, hvor selskabet udlodder udbytte til staten på 9,0 mia. kr. (i 2008-priser) frem til regnskabsåret 2022 og forudsætter at ophøre hermed efter opfyldelse af aftalen. Efter udlodning af de foreslåede 900 mio. kr. i udbytte for regnskabsåret 2014 har selskabet samlet udloddet 1,8 mia. kr. De væsentligste usikkerheder i beregningerne af rentabiliteten er den langsigtede trafikudvikling og realrenten. Trafikvæksten forventes i gennemsnit at udgøre hhv. 1,5 og 1 pct. for lastbiler og personbiler. Driftsomkostningerne forventes at stige i takt med den almindelige inflation. Der er endvidere en vis usikkerhed knyttet til størrelse og tidsmæssig placering af reinvesteringer i jernbaneanlægget. A/S Storebælt forventet udvikling i gæld, mio. kr. Rentabilitet i A/S Storebælt A/S Storebælts gæld skal tilbagebetales ved hjælp af indtægterne fra vej- og jernbanetrafikken. Som grundlag for beregning af tilbagebetalingstiden i de langsigtede rentabilitetsberegninger har selskabet siden 2006 anvendt en realrente på 3,5 pct. I lyset af de seneste års kraftige rentefald, og de afdæmpede forventninger til de kommende års renteudvikling, har selskabet besluttet at ændre denne renteforudsætning til en realrente på 3,0 pct

16 16 ÅRSRAPPORT 2014 Ledelsesberetning Rentabilitet i A/S Øresund Investeringen i Øresundsforbindelsens landanlæg tilbagebetales dels ved en betaling fra Banedanmark for råderetten over Øresundsbanen, dels ved en udbyttebetaling fra Øresundsbro Konsortiet, hvor A/S Øresund ejer 50 pct. A/S Øresund forventet udvikling i gæld, mio. kr Endvidere vil A/S Øresund som følge af sambeskatningen med koncernens øvrige selskaber opnå en likviditetsfordel. Denne fordel opnås, fordi sambeskatningen med A/S Storebælt indebærer, at A/S Storebælt umiddelbart kan udnytte de skattemæssige underskud i A/S Øresund mod at erlægge provenuet af den skattemæssige besparelse til A/S Øresund. A/S Øresund får dermed fremrykket anvendelsen af sine skattemæssige underskud i tid Tilbagebetalingstiden for A/S Øresund beregnes nu til at være 45 år, hvilket er 3 år kortere end sidste år. Forkortelsen af tilbagebetalingstiden skyldes primært nedsættelse af realrenten. A/S Øresund er følsom over for ændringer i økonomien i de to ovennævnte selskaber.

17 Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT Begivenheder efter balancedagen Ultimo februar 2015 er forslag til Lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark fremsat til behandling i Folketinget. Såfremt lovforslaget vedtages, betyder det, at Femern A/S og A/S Femern Landanlæg bemyndiges til at anlægge og drive hhv. en fast forbindelse over Femern Bælt og de danske landanlæg samt til at foretage de dispositioner, som er nødvendige for at gennemføre projekterne. Det samlede anlægsbudget inkl. reserver udgør i 2015-priser 55,1 mia. kr. for kyst til kyst-forbindelsen og 9,6 mia. kr. for de danske landanlæg. Tilbagebetalingstiden for det samlede anlæg forventes på baggrund af de opstillede forudsætninger for trafik, indtægter, driftsomkostninger og finansielle udgifter at udgøre 39 år. Den danske stat vil yde garanti af statskassen for selskabernes forpligtelser i forhold til lån og andre finansielle instrumenter, ligesom den danske stat uden særlig tilkendegivelse i det enkelte tilfælde vil garantere for selskabernes øvrige økonomiske forpligtelser, som disse har påtaget sig i forbindelse med anlægsprojektet. Ligeledes ultimo februar er forslag til Lov om ændring af lov om Sund & Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven fremsat til behandling i Folketinget. Lovforslaget ophæver de særlige skatteregler, der i dag omfatter selskaberne Sund & Bælt Holding A/S, A/S Storebælt, A/S Øresund, Femern A/S og A/S Femern Landanlæg. Særreglerne omhandler underskudsfremførsel, afskrivningsregler og skattefrihed ved vederlagsfri overdragelse af lån mellem selskaberne. Ophævelsen af særreglerne medfører, at alle selskaber i koncernen fra 1. januar 2016 skal følge skattelovgivningens almindelige regler. Regelændringen vurderes ikke at have særlige økonomiske effekter for koncernens selskaber. Scandlines Øresund m.fl. har indbragt EU-kommissionens afgørelse vedrørende dansk statsstøtte til Øresundsbro Konsortiet I/S for EU-domstolens første instans Retten. Sagen omfatter tillige de skatteregler, som Sund & Bælt koncernen er underlagt. Der er indgivet flere klager til EU-kommissionen vedrørende dansk statsstøtte til Femern Bælt. Klagerne omfatter tillige de skatteregler, som Sund & Bælt koncernen er underlagt. På basis heraf har EU-kommissionen anmodet de danske myndigheder om et uddybende svar på anklagerne. Derudover er ikke indtruffet hændelser efter balancedagen af betydning for årsrapporten for Forventninger til 2015 Den økonomiske og finansielle udvikling i 2015, og dermed koncernens forventninger til det økonomiske resultat for året, er behæftet med en vis usikkerhed. Prognoserne for dansk økonomi peger i retning af et svagt stigende vækstniveau gennem Denne udvikling påvirker forventningerne til omsætningsudviklingen. På den baggrund og på grund af trafikudviklingen i 2014 vurderes det, at trafikken vil udvikle sig positivt i Omsætningen vil dog påvirkes negativt af regeringens beslutning om at reducere vederlaget for Banedanmarks benyttelse af jernbanen over Storebælt med 200 mio. kr. Renteniveauet forventes at være uændret i I henhold til budgettet for 2015, udarbejdet ultimo 2014, forventes resultatet før finansielle værdireguleringer og skat at udgøre et overskud på ca mio. kr.

18 Mål for CSR-arbejdet i 2015 Ingen ulykker med fravær Max 2 pct. sygefravær Ingen sager om problemer med ligestilling og psykisk arbejdsmiljø Høj trafiksikkerhed Ingen miljøudslip, ingen skade på naturen Fokus på energiforbrug og ressourceanvendelse Menneske- & arbejdstagerrettigheder Miljø & klima Ingen sager, hvor leverandørers evt. overtrædelse af Sund & Bælts Code of Conduct eller kontraktuelt indgåede sociale klausuler passerer ubehandlet Ansvarlig leverandørstyring Forretningsetik & antikorruption Ingen korruptionssager og ingen ubehandlede whistleblowerhenvendelser Overholdelse af offentlighedsloven Ingen påtaler/klagesager fra myndigheder Læs mere om Sund & Bælts CSR-mål for 2015 på

19 Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT I juni kunne A/S Storebælt og Muskelsvindfonden indvie en ny sti rundt om østbrorampen i Halsskov. Nu kan kørestolsbrugere køre en tur fra Musholm Bugt Feriecenter til naturrastepladsen i Halsskov Vej Storebælt Vedligehold og reinvesteringer Selskabets vedligeholdsstrategi, der baseres på langsigtet lønsomhed, proaktivt forebyggende vedligehold af alle kritiske anlæg og størst mulig fremkommelighed, tilgængelighed og sikkerhed for trafikanterne, bliver mere synlig i takt med, at infrastrukturanlægget ældes og slides, ny teknologi muliggør optimeringer, og nye miljøkrav kræver justeringer. Det er nødvendigt i stigende omfang at gennemføre reinvesteringer på infrastrukturanlæggene, der er designet tilbage i slutningen af 80 erne og i begyndelsen af 90 erne, og som nu har været i drift i 16 år. Hovedkablerne på østbroen stod over for at skulle genmales, og i den forbindelse blev det undersøgt, hvilke alternative måder der var for at beskytte kablerne bedst muligt på lang sigt. En løsning med permanent affugtning af hovedkablerne under en beskyttende membran er efterhånden blevet en ny, gennemprøvet model, der er taget i anvendelse på andre store hængebroer rundt om i verden. Affugtningssystemer til forebyggelse af korrosion er allerede installeret 14 andre steder på broen, herunder i brodragere og i ankerblokke. En cost-benefit-analyse viste, at løsningen med affugtning af hovedkablerne ville være den optimale, og systemet er nu under etablering på broen. Et andet større reinvesteringsprojekt, som er i gang, er opgraderingen af Storebæltsforbindelsens Styrings-, Regulerings- og Overvågningssystem (SRO), som er fælles for vej- og jernbaneforbindelsen. Systemet er et it-system, som blev designet for 20 år siden, og som teknologisk og supportmæssigt ikke længere kan leve op til kravene til et kritisk anlæg. Beskyttelsesøerne omkring bropillerne overvåges regelmæssigt, og som led i vedligeholdelsen af øerne er der i 2014 udlagt supplerende stenmateriale og dæksten på tre af øerne for at afhjælpe og forebygge yderligere erosion af disse. Sund & Bælts vedligeholdsstrategi er baseret på outsourcing til kvalificerede entreprenører og rådgivere og koncernen har således kun en lille kompetent organisation til overvågning af anlæggenes tilstand og outsourcing-partnere samt styring af vedligehold og reinvesteringer. Der er derfor i 2014 atter gennemført udbud og kontrahering af en lang række opgaver. Det drejer sig bl.a. om rådgiveropgaver vedr. jernbaneteknik og mekaniske og elektriske anlæg og udbud af serviceaftale for vindmøllerne. Stiforbindelse ved østbrorampe i Halsskov I juni måned kunne A/S Storebælt og Muskelsvindfonden indvie en ny stiforbindelse, etableret af A/S Storebælt, rundt om østbrorampen i Halsskov. Stien gør det muligt for kørestolsbrugere at køre fra Musholm Bugt Feriecenter til naturrastepladsen i Halsskov. Øresundsmotorvejen Trafikken på Øresundsmotorvejen Øresundsmotorvejen har fortsat en central rolle i udviklingen af Amager og er en uundværlig forbindelse mellem København og omverdenen via lufthavnen og Øresundsbron. Det spiller i høj grad ind på den daglige forvaltning af det kritiske infrastrukturanlæg, som har en meget høj trafikintensitet. Derfor er tilgængelighed, fremkommelighed og sikkerhed for trafikanterne altid i fokus, når der gennemføres vedligehold og reinvesteringer på denne vejstrækning. Det indebærer bl.a., at aktiviteter i al væsentlighed, og hvor det er muligt, henlægges til de trafiksvage perioder i døgnet. Længerevarende opgraderinger må dog også gennemføres om dagen for samtidigt at gøre påvirkningen så kort som mulig. Sådanne aktiviteter er altid baseret på grundige analyser af trafikafviklingen og klar kommunikation til naboer, trafikanter og øvrige samarbejdspartnere. Trafikken på Øresundsmotorvejen er øget med ca. 3 pct. i forhold til 2013, så der nu kører ca køretøjer pr. døgn øst for Ørestad.

20 20 ÅRSRAPPORT 2014 Ledelsesberetning Samarbejde med Naturstyrelsen vedr. ekstremnedbør Der er indgået aftale med Naturstyrelsen om udredning af mulighederne for et samarbejde, hvor A/S Øresund i normalsituationen tilfører vand fra sine afvandingssystemer til den del af Vestamager, der ligger på sydsiden af Øresundsmotorvejen. Formålet er en ønsket forbedring af biotopen. Samtidigt skal systemet udformes således, at det kan fungere som aflastning af A/S Øresunds afvandingssystem i ekstreme nedbørssituationer, hvor kapaciteten er opbrugt. Midlerne til denne udredning har Naturstyrelsen tilvejebragt via støttemidler fra NaturErhvervsstyrelsens pulje for Natura 2000-områder til etablering af naturlige vandstandsforhold. Forlængelse af dige på Vestamager I forlængelse af den gennemførte forstærkning i 2012 af det eksisterende kystdige mellem Kalvebodbroen og Kongelunden er samarbejdet med Tårnby og Dragør kommuner, om forlængelse af Kalvebod dige for at skabe yderligere sikkerhed mod oversvømmelse i stormflodssituationer, udvidet med Københavns Kommune og Metroselskabet. Hovedtal, mio. kr. Vej Storebælt Driftsindtægter 2.787, ,8 Driftsomkostninger -249,1-238,3 Afskrivninger -224,3-224,3 Resultat af primær drift (EBIT) 2.314, ,2 Finansielle poster -40,2-113,7 Resultat før finansielle værdireguleringer 2.274, ,5 Vej Øresund Driftsindtægter 2,0 1,9 Driftsomkostninger -23,0-24,6 Afskrivninger -28,0-27,9 Resultat af primær drift (EBIT) -49,0-50,6 Finansielle poster -79,2-97,8 Resultat før finansielle værdireguleringer -128,2-148,4 Københavns Kommune arbejder på en løsning til sikring af det centrale København, hvor Kalvebod dige indgår sammen med en sluse på tværs af Kalvebodløbet ved motorvejsbroerne og en tilsvarende sluse i Nordhavn ved Trekroner.

21 Cykler, katte og kurs mod Jylland Familien Tvistholm Jørgensen tager turen frem og tilbage mellem Sjælland og Jylland flere gange om måneden. Ofte er bilen proppet med surfbrædder, katte, børn og dyner. Vi ved aldrig, hvornår vi er færdige med at pakke. Vi er en meget aktiv familie, så vi skal have både mountainbikes, surfbrædder, vores to katte og alt muligt andet pakket i bilen, før vi kan komme afsted, griner Nina Tvistholm Jørgensen. Familien har boet seks år i Stockholm, bor nu på Sjælland og har sommerhus i Klitmøller. Turen til sommer huset tager de cirka en gang om måneden. Både Nina og hendes mand Jørgen er vokset op ved Vesterhavet og har familien spredt over hele Jylland, så Storebæltsbroen er en vigtig brik i forhold til at holde tæt kontakt med familien. Egentlig giver det god mening at tage en færge. Men vi skal altid have forfærdeligt mange ting med og kommer ofte sent afsted. Så får ungerne bare nattøj på og dynerne med i bilen, og så kører vi. Så selv om turen er lidt længere over broen, så slipper vi for at tænke på færgetider og billetter, siger Nina Tvistholm Jørgensen.

22 22 ÅRSRAPPORT 2014 Ledelsesberetning Jernbane Storebælt Trafikken på Storebælts jernbanestrækning er faldet 1,7 pct. i forhold til Passagertrafikken er steget med 1,0 pct. i 2014 og udgjorde knap 8,6 mio. passagerer. Godstrafikken er i 2014 faldet med 7,6 pct. i forhold til Storebælts jernbanestrækning omfatter ca. 25 km dobbeltsporet strækning inkl. stationerne i Nyborg og Korsør. Der er bl.a. gennem anvendelse af et SRO-anlæg (Styrings-, Regulerings- og Overvågningsanlæg) døgnovervågning af alle jernbanens tekniske anlæg. SROanlægget sikrer, at disse anlæg til stadighed fungerer optimalt, og at togtrafikken kan afvikles uden begrænsninger. Dette medvirker til, at jernbanestrækningen er en af de mest sikre i landet med god regularitet og en strækningshastighed på 180 km/t for togtrafikken. Rettidighed Rammevilkårene for driftspåvirkning af tog på Storebælts jernbanestrækning er fastlagt til 600 forsinkede tog i Ved årets udgang viser resultatet, at der er registreret 659 forsinkede tog, hvilket er ca. 10 pct. over det fastlagte mål. Der foretages løbende analyser af konstaterede fejl med henblik på udbedring og forebyggelse. Hændelse Den 26. august indtraf en ulykke på vestbroen, hvor en mandskabsvogn med et arbejdshold på 10 mand blev påkørt under natlig rangering efter endt arbejde på broen. Uheldet skete med ca. 20 km/t, men resulterede i, at en person kom alvorligt til skade. Uheldet er analyseret grundigt igennem, og der er hos såvel involverede entreprenører som hos Sund & Bælt udarbejdet handlingsplaner for forebyggelse af lignende hændelser i fremtiden. Timemodellen Som en del af at reducere transporttiden fra København til Odense til under en time indgår opgraderingen af banestrækningen på Storebælt til 200 km/t. I 2014 er der gennemført simuleringer af trykstød fra kørsel med 200 km/t ved tunnelmundingerne. Simuleringerne viser, at tunnelmundingernes udformning uden ændringer opfylder kravene, såfremt der køres med tryktætte tog op til 200 km/t. I efteråret 2015 gennemføres test af køreledningsanlæg med testtog for at afdække, om anlæggets køreledningsdesign opfylder krav til kørsel med hastigheder på 200 km/t. Øresundsbanen Overdragelse af Øresundsbanens vedligehold og reinvesteringer A/S Øresund og Banedanmark har i 2014 gennemført et omfattende forarbejde for overdragelse af ansvaret for vedligehold og reinvestering af Øresundsbanen fra Banedanmark til A/S Øresund, som ejer denne jernbanestrækning. Øresundsbanen omfatter dels jernbanestrækningen fra Københavns Hovedbanegård til og med Kastrup Station ved lufthavnen og dels godsbanestrækningen fra Ny Ellebjerg til Kalvebodbroen. Banedanmark har siden etableringen af Øresundsbanen i 1998 haft det fulde ansvar for forvaltningen af denne jernbanestrækning. Overdragelsen af opgaven til A/S Øresund afventer en ændring af jernbaneloven, som forventes vedtaget i Folketinget i første halvår af Efter overdragelsen vil vedligehold og reinvesteringer blive gennemført baseret på de indhøstede erfaringer fra Storebælts jernbanestrækning, som selskabet har varetaget siden 2006.

23 Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT Kapacitetsforhold på Øresundsbanen Togtrafikken på Øresundsbanen forventes at stige de kommende år som følge af, at flere passagertog vestfra fremover skal køre direkte til Kastrup Station. Herved kan Københavns Hovedbanegård blive aflastet. På længere sigt forventes trafikken at stige som følge af den øgede jernbanegodstrafik, der forventes til Femern Bælt-forbindelsen via Øresundsbron. Transportministeriet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på mulighederne for at øge kapaciteten på Kastrup Station, hvor der fremover kan være kapacitetsmæssige begrænsninger i forhold til det forventede antal passagertog. Arbejdet tager udgangspunkt i en såkaldt retningsdriftsløsning, der indebærer, at der etableres to ekstra perroner ved godssporene umiddelbart nord for de eksisterende perroner på Kastrup Station. Hovedtal, mio. kr. Jernbane Storebælt Driftsindtægter 787,8 785,5 Driftsomkostninger -130,2-130,5 Afskrivninger -283,6-278,6 Resultat af primær drift (EBIT) 374,0 376,4 Finansielle poster -517,1-680,2 Resultat før finansielle værdireguleringer -143,1-303,8 Jernbane Øresund Driftsindtægter 105,2 104,8 Driftsomkostninger -9,5-11,9 Afskrivninger -52,6-52,6 Resultat af primær drift (EBIT) 43,1 40,3 Finansielle poster -145,4-181,2 Resultat før finansielle værdireguleringer -102,3-140,9

24 24 ÅRSRAPPORT 2014 Ledelsesberetning Havne og færgeruter A/S Storebælt ejer fire færgehavne nord og syd for Storebæltsforbindelsen. Det drejer sig om Odden og Ebeltoft samt Spodsbjerg og Tårs. Havnene drives på almindelige forretningsmæssige vilkår, hvor havneindtægterne fra brugerne finansierer investering, drift og vedligehold. I dag er de to rederier Mols-Linien A/S og Danske Færger A/S kunder hos A/S Storebælt. At A/S Storebælt har en særlig interesse for havnene ligger i, at der i Lov om færgefart er en forpligtelse for selskabet til at sikre besejlingen på de pågældende ruter, såfremt det ikke kan ske på almindelige forretningsmæssige vilkår. Dette gælder for ruten Spodsbjerg-Tårs, som besejles af Danske Færger A/S. Efter et EU-udbud i 2009 indgik parterne en ny kontrakt for perioden 1. maj 2012 til 30. april Aftalen indebar, at der i sommeren 2012 blev indsat to nye og større færger på forbindelsen med plads til 120 biler mod tidligere 50 biler. De nye færger har medført en stigning i trafikken på overfarten. Fra 2013 til 2014 er trafikken på overfarten således steget med 7,6 pct. Tilskud til driften af ruten udgjorde 39 mio. kr. i Hovedtal, mio. kr. Havne Driftsindtægter 28,4 28,2 Driftsomkostninger -4,1-3,6 Afskrivninger -13,8-13,7 Resultat af primær drift (EBIT) 10,5 10,8 Finansielle poster -6,9-8,4 Resultat før finansielle værdireguleringer -3,6-2,4 Færger Driftsindtægter 0,0 0,0 Driftsomkostninger -38,5-36,6 Afskrivninger 0,0 0,0 Resultat af primær drift (EBIT) -38,5-36,6 Finansielle poster 0,0 0,0 Resultat før finansielle værdireguleringer -38,5-36,6 Mols-Linien A/S besejler færgeoverfarterne mellem Odden og Ebeltoft og mellem Odden og Århus. Også disse færgeoverfarter besejles med nyt materiel, hvilket har medført nye muligheder og ny trafik. Mols-Linien A/S opgør trafikken i personbilsenheder, og disse steg med 9 pct. fra 2013 til 2014.

25 Ledelsesberetning ÅRSRAPPORT Vindmøller Elproduktionen for den af A/S Storebælt ejede vindmøllepark har i 2014 været på ca. 67,1 GWh. Det er 1,1 GWh mere end forventet på et normalår. Der har været markant mere vind i januar og februar, mens sommervejret har givet lavere produktion end normalt. De priser på strøm, som i 2014 kunne opnås på den nordiske elbørs, har ligget under forventningerne. Afregningspriserne har i 2014 været dårligere end både 2012 og Til sammenligning var produktionen i 2012 ligeledes på 67,1 GWh, men indtjeningen 2,7 mio. kr. højere. Hovedtal, mio. kr. Vindmøller Driftsindtægter 31,2 33,1 Driftsomkostninger -11,2-10,5 Afskrivninger -16,2-16,2 Resultat af primær drift (EBIT) 3,8 6,4 Finansielle poster -17,0-14,8 Resultat før finansielle værdireguleringer -13,2-8,4 Tilgængeligheden for vindmøllerne, som er et udtryk for møllernes tekniske kvalitet, er fortsat meget høj. I 2014 er tilgængeligheden opgjort til 99,14 pct. Dermed er vindmøllernes oppetid fortsat blandt de højeste i Vestas bestand af offshore-vindmøller af denne type i verden. Et fornemt resultat. Service på vindmøllerne gennemføres i henhold til en 5-årig serviceaftale med Vestas sammen med to vindmølleteknikere fra Sund & Bælt. Årets serviceeftersyn er afsluttet uden observation af væsentlige mangler. Elektricitet produceret på vindmøller medfører ikke udledning af partikler og drivhusgasser, fx CO 2. Strømmen fra vindmøllerne sælges på den nordiske elbørs Nordpool af Nordjysk Elhandel. Der er indgået aftale med Nordjysk Elhandel sammen med Vindenergi Danmark om at varetage balanceansvaret for vindmøllerne i forhold til Energinet.dk.

26 26 ÅRSRAPPORT 2014 Ledelsesberetning Sund & Bælt Partner A/S rådgiver om drift og vedligehold af store infrastrukturanlæg som fx den nye San Francisco Oakland Bay Bridge i Californien Rådgivning Sund & Bælt Partner A/S, som er Sund & Bælts rådgiverfirma, tilbyder rådgivning til byg- og driftsherrer i Danmark og i resten af verden. Rådgivningen er baseret på broselskabernes betydelige erfaringer og viden fra de store infrastrukturprojekter, som er gennemført inden for de sidste årtier. Sund & Bælt Partner A/S har et tæt samarbejde med bl.a. danske rådgivningsvirksomheder. Gennem de kontakter, som Sund & Bælt Partner A/S etablerer ved sin rådgivning over for udenlandske kunder, fungerer selskabet som et brohoved mellem udenlandske bygherrer og danske virksomheder til gavn for dansk erhvervsliv. Hovedtal, mio. kr. Partner Driftsindtægter 3,1 3,2 Driftsomkostninger -3,1-3,0 Afskrivninger 0,0 0,0 Resultat af primær drift (EBIT) 0,0 0,2 Finansielle poster 0,3-0,2 Resultat før finansielle værdireguleringer 0,3 0,0 Rådgivningen omfatter flere fagområder, bl.a. finansiering, hvor den statsgaranterede finansieringsmodel med brugerbetalt tilbagebetaling nyder stor opmærksomhed. Andre opgaver er dels planlægning og gennemførelse af bygherreopgaven i tæt dialog med myndigheder, dels driftsherreopgaven. Sidstnævnte drejer sig bl.a. om optimering baseret på langsigtet lønsomhed og om korrekt håndtering af miljø, arbejdsmiljø samt sikkerhed. Ligeledes drejer det sig om at sikre bedst mulige betingelser for robust trafikafvikling. Der har i 2014 været efterspørgsel efter Sund & Bælt Partner A/S viden til en række finansrådgivningsopgaver til planlægning af nye infrastrukturanlæg, bl.a. Letbanen, der skal løbe gennem flere af Københavns omegnskommuner, og effektiv drift og vedligehold af nye store infrastrukturanlæg, som fx den nye San Francisco Oakland Bay Bridge i Californien, USA. Selskabet er ikke dækket af statsgaranti.

Forbindelsen over Storebælt

Forbindelsen over Storebælt Forbindelsen over Storebælt fakta 2010 Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere

Læs mere

BEST Dagsordenpunkt 7. A/S Storebælt. Delårsrapport. Perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten omfatter:

BEST Dagsordenpunkt 7. A/S Storebælt. Delårsrapport. Perioden 1. januar 31. marts Delårsrapporten omfatter: BEST-1623-2 Dagsordenpunkt 7 A/S Storebælt Delårsrapport Perioden 1. januar Delårsrapporten omfatter: A/S Storebælt, CVR-nr. 10634970 \\sv-data-kbh\mdrapp\mdrapp\03_marts_\bestyrelsen\kvd 1.XLSX Side 1/11

Læs mere

Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade København V. CVR-nr Årsrapport Dirigent: Kristina Jæger

Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade København V. CVR-nr Årsrapport Dirigent: Kristina Jæger Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V CVR-nr. 15694688 Årsrapport 2016 Dirigent: Kristina Jæger Godkendt på generalforsamlingen 18. april 2017 \\Sv-data-kbh\mdrapp\MDRAPP2016\12_december_2016\Bestyrelsen\ÅR_2016.xlsx

Læs mere

A/S Storebælt. CVR-nr. 10634970. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

A/S Storebælt. CVR-nr. 10634970. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx A/S Storebælt CVR-nr. 10634970 Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx 2 Årsrapport A/S Storebælt Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 15 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade København V. CVR-nr Årsrapport Dirigent: Peter Wengler

Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade København V. CVR-nr Årsrapport Dirigent: Peter Wengler Sund & Bælt Holding A/S Vester Søgade 10 1601 København V CVR-nr. 15694688 Årsrapport 2015 Dirigent: Peter Wengler Godkendt på generalforsamlingen 26. april 2016 \\Sv-data-kbh\mdrapp\MDRAPP2015\12_December_2015\Bestyrelsen\ÅR_2015.xlsx

Læs mere

NEMMERE AT VÆRE REJSENDE

NEMMERE AT VÆRE REJSENDE ÅRSRAPPORT 2006 INDHOLD Forord... 1 Året i hovedtræk... 2 Trafik... 3 Økonomi... 4 Finans... 6 Begivenheder efter statusdag... 8 Forventninger til 2007... 8 Vej... 10 Jernbane... 11 Havne og færgeruter...

Læs mere

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark

Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Statuskonference for strategiske analyser - 26. november 2012 Erfaringer med finansiering af infrastruktur i Danmark Kaj V. Holm Finansdirektør, Sund & Bælt Holding A/S Agenda Beskrivelse af statsgarantimodellen

Læs mere

Forord 01 Ledelsesberetning 02 Resultatopgørelse 27 Balance 28 Egenkapitalopgørelse 29 Pengestrømsopgørelse 30 Noter 31 Påtegninger 64 Bestyrelse,

Forord 01 Ledelsesberetning 02 Resultatopgørelse 27 Balance 28 Egenkapitalopgørelse 29 Pengestrømsopgørelse 30 Noter 31 Påtegninger 64 Bestyrelse, Årsrapport 2005 Forord 01 Ledelsesberetning 02 Resultatopgørelse 27 Balance 28 Egenkapitalopgørelse 29 Pengestrømsopgørelse 30 Noter 31 Påtegninger 64 Bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere 65 Finansiel

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sund & Bælt Holding A/S Årsrapport 2. Ledelsesberetning. Regnskab 24. Forord 3. Ledelsespåtegning 64. Året i hovedtræk 4

Indholdsfortegnelse. Sund & Bælt Holding A/S Årsrapport 2. Ledelsesberetning. Regnskab 24. Forord 3. Ledelsespåtegning 64. Året i hovedtræk 4 Årsrapport 2007 Sund & Bælt Holding A/S Årsrapport 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Forord 3 Året i hovedtræk 4 Trafik 5 Økonomi 6 Finans 7 Begivenheder efter statusdag 9 Regnskab 24 Ledelsespåtegning

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2007 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 01.01.2007-30.09.2007. Bedre resultat end

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Politisk aftale om Storebæltstakster mv.

Politisk aftale om Storebæltstakster mv. 26. maj 2005 Politisk aftale om Storebæltstakster mv. Forligspartierne omkring Storebæltsforbindelsen (Venstre, Socialdemokraterne og Det Konservative Folkeparti) er enige om, at der i lyset af den fortsat

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør

Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne. Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør Danske Havnes Havnekonference 2014 Europas bedste havne Tine Kirk Pedersen Markedsdirektør De tre forbindelser Sverige Danmark SGA035 Tyskland Sund & Bælt Holding A/S Den danske stat Den svenske stat Sund

Læs mere

BEST Dagsordenpunkt 7. Sund & Bælt Holding A/S. Delårsrapport. Perioden 1. januar marts 2016

BEST Dagsordenpunkt 7. Sund & Bælt Holding A/S. Delårsrapport. Perioden 1. januar marts 2016 BEST-1623-1 Dagsordenpunkt 7 Sund & Bælt Holding A/S Delårsrapport Perioden Delårsrapporten omfatter koncernen samt koncernens selskaber: Sund & Bælt Holding A/S (moderselskab), CVR-nr. 15694688 A/S Storebælt,

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

A/S Øresund. CVR-nr. 15807830. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx

A/S Øresund. CVR-nr. 15807830. Årsrapport 2014. \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx A/S Øresund CVR-nr. 15807830 Årsrapport 2014 \\Sv-data2-hals\transfer\Aarsrapport alle selskaber\år_2014.xlsx 2 Årsrapport A/S Øresund Indhold Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 12 Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Forbindelsen over Storebælt. fakta

Forbindelsen over Storebælt. fakta Forbindelsen over Storebælt fakta Trafik og marked Trafik Den faste forbindelse over Storebælt har medført flere væsentlige ændringer i trafikstrømmene mellem landsdelene. Det er blevet både nemmere hurtigere

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt

Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Leif J. Vincentsen, teknisk direktør DI Videnrådgivernes årsdag 31. oktober 2013 Professionelt indkøb af videnrådgivning Sund & Bælt Organisation i Sund & Bælt koncernen Den danske stat Den svenske stat

Læs mere

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN

SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN i:\jan-feb-2001\trafik-02-01.doc RESUMÉ Af Frithiof Hagen - direkte telefon: 3355 7719 12.- februar 2001 SITUATIONEN OMKRING ØRESUNDSBROEN Nu godt et halvt år efter Øresundsbroens åbning har der rejst

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa

Femern Bælt. ny forbindelse til Europa Femern Bælt en ny forbindelse til Europa En ny forbindelse til Europa Når man drøfter et stort projekt som den faste forbindelse over Femern Bælt, bliver man ofte mødt med indvendingen: Hvad skal vi med

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar september 2008

Delårsrapport for 1. januar september 2008 Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Mols-Linien A/S har på sit møde d.d. behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for perioden 1. januar 2008 til 30. september 2008.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer:

2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016. Ministerium: Folketinget Journalnummer: 2007/1 BSF 18 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 23. oktober 2007 af Walter Christophersen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mikkel Dencker (DF),

Læs mere

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker

Den faste forbindelse under Femern Bælt. Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den faste forbindelse under Femern Bælt Sekretariatschef i Femern A/S Frederik Fisker Den korteste vej mellem Nordeuropa og Skandinavien En del af det europæiske transportnetværk Den faste forbindelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2011. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

SUND & BÆLT HOLDING A/S. Kvartalsrapport Perioden 1. januar 31. marts 2005. CVR-nr. 15694688

SUND & BÆLT HOLDING A/S. Kvartalsrapport Perioden 1. januar 31. marts 2005. CVR-nr. 15694688 K V A R T A L S R A P P O R T SUND & BÆLT HOLDING A/S Kvartalsrapport Perioden 1. januar 2005 CVR-nr. 15694688 R E S U M E Sund & Bælt Holding A/S bestyrelse har i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013

Infrastrukturprojekter i Danmark. Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturprojekter i Danmark Chefkonsulent Carsten Vædele Madsen Stockholm, 23. april 2013 Infrastrukturfonden Aftale om investeringer i infrastruktur og transportsystemer i perioden 2009 2020 DKK

Læs mere

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg

Togfonden DK. Ved kontorchef Lasse Winterberg Togfonden DK Ved kontorchef Lasse Winterberg 28,5 mia. kr. til historisk modernisering af jernbanen Regeringen indgik d. 14. januar en aftale med Dansk Folkeparti og Enhedslisten om Togfonden DK. Togfonden

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

KATTEGAT- FORBINDELSEN

KATTEGAT- FORBINDELSEN TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGAT- FORBINDELSEN SAMMENFATNING OKTOBER 2012 2 TRAFIKAL VURDERING AF KATTEGATFORBINDELSEN FORORD Mange spørgsmål skal afklares, før Folketinget kan tage endelig stilling til

Læs mere

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse

Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse NOTAT Til: Fra: Ejerne Direktionen godkendt af selskabets bestyrelse Emne: Forventet udvikling i gæld og egenkapital frem til 2019 1. Økonomiske nøgletal By & Havn blev stiftet med regnskabsmæssig virkning

Læs mere

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr

Beregnerservice Nord ApS. Årsrapport for. 1. juli juni CVR-nr Årsrapport for 1. juli 2012-30. juni 2013 CVR-nr. 33592868 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. november 2013 Bjarke Kjær Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane

Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Ny bane København-Ringsted og Ringsted-Femern Banen - en del af fremtidens jernbane Geoteknisk Forening 19.03.2015 Præsenteret af anlægschef Klaus S. Jørgensen, Ringsted-Femern Banen 1 Banedanmark hvem

Læs mere

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16

Juridisk Kontor CPH ApS. Årsrapport 2015/16 Palægade 3, 4. th. 1261 København K CVR-nr. 32478786 Årsrapport 2015/16 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017 Johnny Hast Hansen

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007

Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 12 / 2007 2. maj 2007 Direktionen: Carsten Roth Tlf. 59 57 60 00 Kvartalsregnskab for perioden 1. januar 31. marts 2007 Meddelelse nr. 12/2007 Kvartalsregnskab Side 1 af 7 Kvartalsregnskab

Læs mere

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19.

Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne. København, den 10. februar 2011, kl. 19. Københavns Fondsbørs 10. februar 2011 Ref. Michael Mikkelsen Antal sider : 10 incl. denne Regnskabsmeddelelse nr. 2011.01 for FIH Realkredit A/S for 2010. Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for FIH

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS

INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS INGENIØRFIRMAET CARSTEN WISMER-PEDERSEN ApS Frederiksborgvej 88 4000 Roskilde Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk

Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk Fast HH forbindelse Sund og Bælt modellen stats eller markedstilgang? Karsten Sten Pedersen, ksp@cowi.dk Carsten Glenting, cag@cowi.dk 1 Spørgsmål Kan en fast HH forbindelse bruger finansieres? Med en

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

FISKER+ UDLEJNING ApS

FISKER+ UDLEJNING ApS FISKER+ UDLEJNING ApS Årsrapport 4. december 2012-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16/05/2014 Anders Fisker Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen

Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl Velkommen Ordinær Generalforsamling 25. oktober 2016 kl. 11.00 Velkommen Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15

CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING ØRSTEDSVEJ 10, 8660 SKANDERBORG 2014/15 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 CHRISTIAN DATE GADEBERG HOLDING APS UNDER TVANGSOPLØSNING

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S

S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S S.E. HOVEDGAARD CONSTRUCTION A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/06/2013 Steen Jørgensen Dirigent Side 2

Læs mere

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning...

Novo Ventures 1 A/S. Indholdsfortegnelse. Side. Ledelsens påtegning Den uafhængige revisors erklæringer Ledelsesberetning... Indholdsfortegnelse Side Ledelsens påtegning... 1 Den uafhængige revisors erklæringer... 2 Ledelsesberetning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Novo Ventures

Læs mere

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur

8. december 2008. Bæredygtig transport - bedre infrastruktur 8. december 2008 Bæredygtig transport - bedre infrastruktur Det vil regeringen Mindre CO 2 Grønnere biltrafik Mere kollektiv transport og cyklisme En bedre jernbane Bedre veje Nye grønne teknologier Styrket

Læs mere

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler

Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler Årsrapport 2014 for Roskilde Stift Stiftsmidler marts 2015 Dok.nr. 32473/15 1. Indledning I henhold til bekendtgørelse nr. 813 af 24. juni 2013 om budget og regnskabsvæsen mv. for fællesfonden udarbejdes

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2013 Metroselskabet I/S Kvartalsrapport pr. 30. juni Metroselskabet I/S Resultatopgørelse Note Indtægter 2 Metroens takstindtægter 676.878 335.996 359.342 354.732 669.701 669.701 2 Metroens driftsindtægter 276.242 137.311 143.250

Læs mere

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport

FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast. Årsrapport FEM Invest Ikast ApS Lassonsvej 2, 7430 Ikast CVR-nr. 29 82 88 22 Årsrapport 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 9. februar 2017. Villy B. Fiedler Dirigent

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. april 2009 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr

ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S. Gentofte Kommune CVR nr ÅRSRAPPORT 2014 PKA AIP A/S Gentofte Kommune CVR nr. 34 22 41 29 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8

Læs mere

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012.

Selskabsmeddelelse 7. februar Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. Selskabsmeddelelse 7. februar 2013 Regnskabsmeddelelse for FIH Realkredit A/S for 2012 Vedlagt fremsendes regnskabsmeddelelse for året 2012. FIH Realkredit A/S er et 100 % ejet datterselskab af FIH Erhvervsbank

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015

Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr Vedbæk Strandvej Vedbæk. Årsrapport 2015 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Skov Nielsen Holding ApS CVR-nr.

Læs mere