udvikling af menneskelige ressourcer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "udvikling af menneskelige ressourcer"

Transkript

1 Artikel til Personalechefen: Af Dorte Cohr Lützen, konsulent Lützen Management og Birgitte Lønborg, erhvervspsykolog, Crescendo HRM. Vi ser ikke stress som en objektiv tilstand eller sygdom hos mennesker, men snarere som en sproglig konstruktion, der er knyttet til en specifik social kontekst til beskrivelse af en række meninger eller betydninger, som mennesker knytter til følelser, tanker og adfærd. Når en person rammes af stress vil personens konstruktioner omkring sig selv og sine omgivelser blive anfægtet. Hvis stress opstår pludseligt har personen ikke haft mulighed for at justere sine ideer, forventninger og adfærd efter situationen og har ikke beredskab til at håndtere den nye viden og erfaring. Stress er kommet for at blive. Stress opstår, som overlæge Bo Netterstrøm formulerer det når der er et misforhold mellem, de krav, der stilles til en person, og de ydre og indre ressourcer personen har til rådighed. Når stress skal håndteres, er der således både et indre/personligt perspektiv og et ydre/socialt perspektiv at forholde sig til og påvirke. Vi oplever, at mange virksomheder føler en vis afmagt over for, hvordan man skal håndtere stress i virksomheden. Vi vil i denne artikel give nogle bud på, hvordan virksomheden kan forebygge stress og handle i forhold til stress.ansvaret for at undgå stress er både den enkelte medarbejders og virksomhedens, men hvad kan virksomheden egentlig gøre, og hvad kan den enkelte gøre? Hvilken rolle har kollegerne og hvilke muligheder har HR-afdelingen for at forebygge og for professionelt at støtte lederne med at håndtere stress når den opstår. Vi vil indtage 3 positioner i forhold til problemet stress: 1. Iagttagelsespositionen. Hvem kan iagttage og hvordan bliver man opmærksom på at stress er på vej for en person eller i en enhed? 2. Forholdepositionen. Hvilken rolle har lederen, HR-afdelingen, kollegerne og den enkelte medarbejder? 3. Handlingens position. Hvem skal gøre hvad og hvornår? 1

2 Vi vil i artiklen beskrive 10 gode råd til 4 positioner i virksomheden nemlig: Chefer og ledere, HR-afdelingen, kollegaen og den enkelte medarbejder. 10 gode råd til chefer og ledere: 1. Klare aftaler Forebyg stress ved at lave klare aftaler med den enkelte medarbejder om forventninger til arbejdsindsats, med 1:1 samtaler eller teamsamtaler om:. Hvad er nået?, Hvad skal nås? Hvem har ressourcer til at hjælpe hinanden? 2. Stressbarometer Indfør en belastningsmåler eller et stressbarometer, så afdelingen får en fælles kultur og et fælles sprog om, hvor den enkelte er på belastningsmåleren: Grøn Jeg har en passende mængde arbejde. Gul Jeg har for meget at lave men jeg har endnu ikke mistet overblikket. Rød Jeg har mistet overblikket og har brug for hjælp. 3. Indfør det anerkendende arbejdsmiljø Sæt fokus på jeres sprog og dialog omkring arbejdsopgaverne, afskaf ord som bunker og bagud, det er også for dårligt at.., ledelsen vil heller aldrig.. og vendinger, som kun fører til frustration og dårlig stemning. Sæt i stedet fokus på det, I når, det I kan, og de muligheder I har for indflydelse. 4. Respekter de forskellige medarbejderes billeder af verden. Hvis du som leder synes, at medarbejderen når for lidt, og medarbejderen er i det røde felt, må du respektere at hendes oplevelse er sand for hende. På et tidspunkt skal I udarbejde en plan, så medarbejderen producerer mere effektivt, men det skal ikke være når medarbejderen er i rød zone. 5. Sæt rammer om arbejdet. Vær klar over for medarbejderen om dine prioriteringer, og hvordan du mener at hun skal prioritere, så medarbejderen ikke kommer til at stresse over opgaver, som ikke er vigtige for dig. 6. Indfør politik. 2

3 Giv medarbejderne redskaber til håndtering og planlægning af mails. Eks. hvor I henter mails ned nogle timer om dagen i stedet for hele dagen. 7. Udøv situationsbestemt ledelse. Gå i tæt dialog med de medarbejdere, som er i det gule eller røde felt. Styr mere over for disse medarbejdere, deleger mere til de medarbejdere, som ikke er omfattet af stress. Udfordringsniveauet skal være passende afhængigt af medarbejderens kompetenceniveau. 8. Vær klar i kommunikationen. Giv klar feedback, kritik og ros, og vær klar på, hvornår skal der åbnes op for hvor medarbejderen selv skaber løsningen på en udfordring. Mange medarbejdere stresses, fordi lederen ikke er klart skelner mellem feedback og coaching af medarbejdere. 9. Fejr succeser. Tydeliggør resultaterne for medarbejderne, det er også vigtigt at fejre den enkelte medarbejders succes som en fællesoplevelse for at få styrket fællesskabet. 10. Walk the talk Lederen er et forbillede, så det handler om selv at være til stede i nuet i dialogen med medarbejderen og selv kan håndtere arbejds- og familieliv, den nye teknologi og de pressede deadlines uden at lade sig slå ud. 10 råd til HR-afdelingen, HRs rolle i stresshåndtering. 1. Udarbejd en stress politik for virksomheden. Indholdet i en stress politik kan handle om, hvordan man håndterer stress i virksomheden. 2. Iagttag kulturen. Gå i dialog med ledere og medarbejdere om kulturen i virksomheden 3. Hjælp lederne med deres rolle Understøt og informer ledere og chefer om deres rolle, deres ansvar og deres muligheder for at forebygge og sætte ind over for stress 4. Rapporterer til topledelsen 3

4 hvis I oplever at afdelinger er pressede, der kan spares mange penge ved at forebygge at en gruppe medarbejdere pludseligt sidder hjemme i sofaen 5. Skab værktøjer til stresshåndtering for den enkelte eks. stressbarometre 6. Skab værktøjer til stressforebyggelse i teamet Eks. analyser af flowet og stressorer i teamet 7. Tilbyd stresscoaches for ledere og medarbejdere også om bedre sammenhæng i familie- og arbejdslivet 8. Tilbyd ledere og medarbejdere karriererådgivning så der er balance mellem den enkeltes karriereforestillinger og virksomhedens forventninger 9. Tilbyd kompetencevurdering, des mere klar man er over egne kompetencer og udviklingspunkter både i den personlige profil og på den faglige profil 10. Tilbyd lederudvikling og information om stressforebyggelse og stresshåndtering til ledere og medarbejdere Kollegaens rolle: 1. Observer signaler om stress Typiske reaktioner er isolation, manglende overskud, kollegaen er svær at komme i kontakt med, brokker sig og svarer uklart 2. Observer tilbagevendende automatreaktioner det er også fordi.. det er de andres skyld jeg kan jo ikke gøre noget ved det...", medarbejderen kan ikke komme ud af offerrollen. 3. Tag kontakt til den stressede sig jeg har lagt mærke til og forvent ikke at medarbejderen selv er nået til samme erkendelse som dig, så havde hun gjort noget ved det. 4. Medspil Hvis kollegaen selv har erkendt at hun har stress og er parat til at gøre noget, så kan I sammen tale om en løsning 5. Passpil 4

5 Hvis kollegaen erkender at hun er presset men ikke erkender niveauet af stress, så fortæl hende om dine observationer, og lad der gå noget tid 6. Modspil Hvis kollegaen ikke erkender stress, og du kan se at det trækker op, må du gøre lederen opmærksom på problemet. 7. Tal om trivsel og stress Arbejd i fællesskab på at få en kultur hvor I italesætter stress og trivsel og vænner jer til at tale om de gode resultater I når. 8. Videndel Brug tid på at udveksle erfaring omkring tips og tricks om håndtering af travlhed, så de gode ideer og erfaringer, der er i medarbejdergruppen bliver til gavn for alle. 9. Brug kollegial sparring omkring opgaveløsningen. Herved kan man opnå, at den enkelte ikke lades alene med komplicerede spørgsmål. 10. Klare forventninger Støt hinanden i at få en klar aftale omkring arbejdsproces og den kvalitet der skal leveres. Til den enkelte medarbejder: Stresshåndtering handler bl.a. om at lave nye aftaler: Nye aftaler med omverdenen Nye aftaler med sig selv Nye aftaler med arbejdspladsen Nye aftaler med familien 1. Undgå selvstress Det handler om at holde op med at plage sig selv og i stedet fokusere på, jeg har denne opgave, og den skal løses 2. Vær klar over hvor du har dine styrker og svagheder Det hjælper ofte at være bevidst om hvor man har sine styrker og svagheder i forhold til opgaveløsning og samarbejde, bevidsthed giver robusthed. 3. Skab en Work-life-balance, som du selv er tilfreds med. 5

6 Dit familieliv er ikke en undskyldning, for alle har et familieliv, men der er ingen andre end dig selv og din partner som kan vurdere om du har fået skabt dig en passende balance. 4. Flow Kom i flow. Find en for dig tilfredsstillende balance mellem udfordringer og allerede indøvede rutiner. Flow er koncentration, engagement i opgaven og fornemmelsen af at glemme tid og sted. 5. Gode arbejdsvaner Udarbejd et system for mailhåndtering, First things first,så mails ikke fylder hele dagen, udarbejd ugeplaner og dagsplaner Prioriter igennem dagen de opgaver som er vigtigt på den korte og den lange bane, pas på at de vigtige hastere ikke overtager al din tid 6. Klarhed og rammer. Efterspørg klarhed og rammer fra din leder, du og din leder bør være enige i hvordan du prioriterer opgaverne. Efterspørg realistiske deadlines og forsøg selv at arbejde med realistiske deadlines også selv om resten af afdelingen er urealistiske 7. Stimuler selvtilliden. Arbejd med dine tankemønstre og skab nogle nye automatreaktioner, som understøtter selvtillid og overskud eks. i stedet for det kan jeg da aldrig finde ud af : Det plejer jeg da at finde en løsning på. Hvis alle positioner samtidig agerer konstruktivt, vil stresshåndtering indgå som en naturlig del af virksomhedskulturen. Effekten udebliver, hvis man ikke får integreret stresshåndtering som en del af hele systemet i virksomheden. 6

udvikling af menneskelige ressourcer

udvikling af menneskelige ressourcer Coaching - og hvordan man anvender coaching i hverdagens ledelse. Konsulent, cand. mag. Dorte Cohr Lützen, Lützen Management. Coaching er et modeord inden for ledelse for tiden, mange ledere har lært at

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER

STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! MEDARBEJDER STRESS NÅR DET HELE HOBER SIG OP Kasper, der er teamleder, får allerede i bilen på vej til arbejde morgenens

Læs mere

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual

AT ARBEJDE MED FORANDRINGER. Manual AT ARBEJDE MED FORANDRINGER Manual Denne manual kan hjælpe jer til at arbejde med forandringer. Den giver jer nogle bud på, hvordan forandringer og omstruktureringer skabes i respekt for trivslen på arbejdspladsen.

Læs mere

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER

TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Medarbejder KONFLIKTER MELLEM KOLLEGER TAG HÅND OM KONFLIKTER FØR DE ESKALERER Andreas og Thomas, der er kolleger kommer

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE

COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE COACH DIG SELV TIL EN BEDRE BALANCE - et refleksions- og handlingsværktøj til at skabe bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv VÆRKTØJET I en travl hverdag hvor det kan være svært at få arbejdsliv

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 INDHOLD 3 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS

Læs mere

KORT OM SOCIAL KAPITAL

KORT OM SOCIAL KAPITAL KORT OM SOCIAL KAPITAL Det er ikke kun den enkelte medarbejder, der skaber værdi på Velfærdsområdets arbejdspladser. Det er i lige så høj grad samspillet mellem medarbejdere og ledere. Via samarbejde kan

Læs mere

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe

KVALITET I MUS SCKK EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER. Statens Kompe Statens Kompe KVALITET I MUS EN PRAKTISK GUIDE TIL LEDER OG MEDARBEJDER SCKK Kvalitet i MUS en praktisk guide til leder og medarbejder ISBN nr. 87-988053-6-3 Tekst: Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsudvikling

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD

STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD STYR UDEN OM TRUSLER OG VOLD Inspiration til ansatte på sygehuse TRUSLER OG VOLD ER EN FAGLIG UDFORDRING Lidt firkantet sagt er der to syn på, hvad man skal stille op med trusler og vold på arbejdet. Det

Læs mere

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk

stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk stress Tilbage på job efter en sygemelding dm.dk 2 Stress skal løses i fællesskab Fakta Ifølge tal fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø er omkring 35.000 danskere dagligt sygemeldt på grund

Læs mere

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV

GODE RÅD OM. Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS. Udgivet af DANSK ERHVERV 2007 GODE RÅD OM Medarbejder udviklingssamtaler MUS MEDARBEJDERUDVIKLINGSSAMTALER - MUS Udgivet af DANSK ERHVERV Indholdsfortegnelse Hvad er MUS? 3 Hvorfor afholde MUS? 3 Hvordan forberedes MUS-samtalen?

Læs mere

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke

Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Fokusgruppeinterview om stress Torsdag den 4. december 2014 Klokken 17.00-20.30 i Møderum 1.2 Referent: Rune Thielcke Velkomst Baggrund for temaerne Hvordan kan vi gøre det lettere at træffe sunde valg?

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG

TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG TRIVSEL & BUNDLINJE EN FÆLLES VINDERSAG Samarbejdsrådet for Finanssektoren Maj 2015 INDHOLD En fælles vindersag 5 God trivsel kan ses på bundlinjen 6 Hvad definerer den gode trivsel? 8 Fælles opgave forskellige

Læs mere

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder?

Hvordan skaber vi som ledere engagement? Hvordan anerkender vi, at medarbejderne tager imod forandringen i forskellige hastigheder? 1 Hvilken forandring skal vi gennemføre? 1 Hvordan skaber vi som ledere engagement? 1 Hvordan får vi sat læringen i system? 2 3 Hvilke vilkår er der for forandringen? Hvordan gør vi? 2 3 Hvordan anerkender

Læs mere

Spot på trivsel. DSR Nordjylland den 26. september 2012. Luama V/ Gitte Daugaard, www.luama.dk

Spot på trivsel. DSR Nordjylland den 26. september 2012. Luama V/ Gitte Daugaard, www.luama.dk Spot på trivsel DSR Nordjylland den 26. september 2012 9.15 Præsentation af dagens program v. Gitte Daugaard Det særlige i sygeplejerskers arbejdsmiljø, hvad siger forskningen?, hvad oplever I selv? 10.15

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere