KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1491

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1491"

Transkript

1 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1491 Klager: TV2 ØST Kildemarksvej Vordingborg Indklagede: Jesper Emil Ellekilde Molbjergvej 24, Tårup 9240 Nibe Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede skal overføre domænenavnet startsiden.dk til klageren. Indklagedes påstand Frifindelse. Dokumenter: Der er for klagenævnet fremkommet klageskrift af 26. februar 2008 med 10 bilag (1-10), svarskrift af 17. marts 2008 med otte bilag (A-H) og replik af 2. april 2008 med syv bilag (11-17). Registreringsdato: Domænenavnet startsiden.dk er registreret af indklagede den 7. maj Sagsfremstilling: Klageren er en licensfinansieret regional public service-virksomhed, der som sådan er forpligtet til at tilbyde indhold og services på tv og internettet. Det er oplyst, at klageren har sendt tv siden 1989 og arbejdet med udvikling af hjemmesider siden Baggrunden for klagen er beskrevet således i klageskriftet: Med det formål at skabe overblik og gøre det lettere at færdes på internettet vil TV2 ØST etablere en public service internet-linksamling med links til de bedste hjemmesider. Erfaringer fra andre lande viser, at et godt domænenavn til en linksamling kan være startside.dk og startsiden.dk (se f.eks. den hollandske startpagina.nl, den ungarske startlap.hu eller den norske startside.no se 1

2 bilag 7). Der er også praksis for i udlandet, at både startside i ubestemt form og startsiden i bestemt form henviser til den samme hjemmeside, som f.eks. startside.no og startsiden.no. TV2 ØST har i år indgået et udviklingssamarbejde med Peter Knudsen, indehaveren af hjemmesiden og domænenavnet startside.dk. Startside.dk har siden år 2000 kontinuerligt fungeret som en simpel startside med en lille linksamling, samt et søgefelt med de mest populære søgemaskiner (se bilag 8). Nu vil vi i løbet af 2008 investere mange ressourcer i projektet, men vil ikke løbe den risiko at andre skal lukrere på os via startsiden.dk. Det er baggrunden for, at vi igennem denne klage vil have startsiden.dk overført til os. Klageren har som bilag 7 fremlagt en udskrift af den norske hjemmeside som ifølge klageren er Norges mest besøgte hjemmeside. Sekretariatet har ved opslag på denne side den 15. august 2008 taget følgende kopi: Som bilag 9 er fremlagt følgende udskrift fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser de sider, der her er arkiveret under domænenavnet startside.dk : 2

3 Som bilag 8 har indklagede fremlagt følgende udskrift, der viser udseendet af den hjemmeside, som er arkiveret på adressen den 25. maj 2003, og som ifølge klageren har været anvendt i perioden : 3

4 Det logo, der findes øverst til venstre på hjemmesiden, er tillige fremlagt som bilag 14. Som bilag 10 er fremlagt en kopi af en dansk varemærkeansøgning vedrørende ordmærket startside.dk. Sekretariatet har ved opslag i Patent- og Varemærkestyrelsens register (www.dkpto.dk) konstateret, at dette varemærke nu er registreret, og at registreringen af offentliggjort i Dansk Varemærketidende den 23. juli 2008 (VR ). Varemærket er registreret for følgende tjenesteydelser: Klasse 35: Annonce- og reklamevirksomhed, bistand ved forretningsledelse og forretningsadministration, bistand ved varetagelse af kontoropgaver. Klasse 38: Telekommunikationsvirksomhed. Klasse 42: Videnskabelige og teknologiske tjenesteydelser samt forskning og design i forbindelse dermed, industriel analyse og forskning, design og udvikling af computer hardware og computer software. Klageren har som bilag 15 og 16 fremlagt udkast til bogmærke og layout for den nye hjemmeside I sit svarskrift har indklagede bl.a. anført følgende om sig selv: 4

5 Jeg repræsenterer i denne sag alene mig selv som privatperson. Min ansættelse som konsulent hos KMD A/S (tidligere Kommunedata I/S) vil blive nævnt i det følgende, men involverer på ingen måde KMD A/S. Jeg skal tilføje, at min ansættelse hos KMD A/S gennem flere år har været i fast stilling uden fast arbejdstid og i tværgående afdelinger, der arbejder med udvikling i årene 1996 til 2002 specielt med udvikling af KMDs services på internettet. Da jeg samtidig er en aktiv person privat som i arbejde har det i praksis betydet, at der nogle gange kan forekomme en flydende grænse mellem hvad jeg har udviklet som del af mit arbejde og hvad jeg har udviklet privat men hvor det selvfølgelig er afgørende for mig, at jeg aldrig kommer i et konkurrencemæssigt modsætningsforhold til KMD. Om baggrunden for registreringen af domænenavnet startsiden.dk har indklagede i sit svarskrift bl.a. anført følgende: Domænet startsiden.dk er registreret af Kommunedata I/S på min foranledning i Registreringen er sket i god tro uden viden om, hvorvidt der allerede fandtes eller ikke fandtes registreret domænenavnet startside.dk. Ordet startsiden blev valgt som en oversættelse af den generelle engelske term startpage eller starting point.... Startsiden.dk blev anvendt til en samling praktiske håndbogslinks og links til det officielle Danmark, som indgik i et kursuskompleks, som Kommunedata I/S fra 1996 tilbød sine kunder på cdrom, på lokalnet og på internettet placeret under domænet nethotel.dk. Kursusrækken omfattede grundkurset Kom-godt-igang-på-internettet, samt et Browserkursus og et søgekursus (Navigationskursus), hvor startsiden.dk indgik som en komponent. Jeg har selv forfattet og kodet de nævnte kurser og alle deres bestanddele. Startsiden.dk var i starten en simpel alfabetisk liste med navnet Kommunal Startside inde i kurset, men blev i det følgende omplaceret til adressen omdøbt til Startsiden, samt redesignet og udbygget med - en udvidet opgavesamling i søgning på internettet med kommenteret facitliste - afsnit om kildekritik ved søgning på internettet - små aktuelle og kommenterede links-samlinger ved aktuelle begivenheder, f.eks. før folkeafstemningen om indførelse Euro. Mellem kursusafsnittene på og Startsiden på blev der linket vice-versa. Materialet blev samtidig forsynet med robot-go-away filer, så søgemaskiner som f.eks. AltaVista og senere Google ikke kunne linke dybere end til forsiden. Kurserne og Startsiden er belyst med bilag B, C, D og E. Med min baggrund som oprindelig referencebibliotekar var det for mig en helt naturlig forlængelse at arbejde med udvikling af og undervisning i kilde-, litteratur- og faktasøgning på internettet. Ved en organisationsændring i KMD år 2001 mistede ovennævnte kursuskompleks sin organisatoriske forankring og samtidig havde startsiden.dk opnået sit eget selvstændige liv med pæne besøgs- 5

6 tal (op til om måneden) og en del korrespondance med brugere med forslag til nye links på sitet.... Da min tid til at ajourføre startsiden.dk var yderst begrænset det var nu en ren privat opgave, som min teamchef var orienteret om begyndte sidens opdateringstilstand efterhånden at forekomme mig utilfredsstillende (jeg er absolut modstander af døde links). Forsiden blev forsynet først med undskyldninger og endelig en meddelelse om, at startsiden var lukket. Klageren viser denne lukningsside som sig Bilag 1, men jeg mener ikke denne side har været gældende enslydende i hele perioden frem til udgangen af Den nævnte meddelelse om lukning var alene en default forside, idet resten af startsiden.dk s filer fandtes bagved og kunne benyttes, enten ved dybdelinks eller hvis man af mig fik tildelt et udvidet site-url. Det gav mig mulighed for at kunne arbejde videre med startsiden.dk bag ved forsiden, uden at skulle stå til regnskab for et fuldt internet-publikum med hensyn til ajourføringsgraden mens jeg ledte efter en ny måde til at videreføre sitet. Enten ved at finde en ny organisatorisk forankring i KMD eller på helt privat basis. Da årlig afgift for domæneregistrering blev indført og da der ikke længere umiddelbart var noget organisatorisk omkostningssted, fik jeg faktura oversendt fra KMD og har siden selv betalt denne afgift. Frem til februar 2006 har KMD A/S stået som ejer af domænet, mens jeg hele tiden har fremstået som kontaktperson (fuldmægtig?). Jeg er ikke i besiddelse af en kopi af who-is oplysninger fra DK-hostmaster fra før Ved slutningen af 2005 blev der i KMD foretaget en gennemgang og sanering af registrerede domæner. Da KMD meddelte, at man ikke mere havde interesse for startsiden.dk, bad jeg om at få ejerskabet fuldt overført til mig, hvilket skete i februar Til belysning af overdragelsen vedlægges bilag F. Ved en efterfølgende oprydning i forbindelse med et teknologiskifte på KMDs webhome Nethotel, blev startsiden.dk s indhold også deaktiveret, sammen med flere andre services, som jeg har arbejdet med, f.eks. serviceslusen.dk, valgviseren.dk m.m. Min plan med at overtage domænenavnet fuldt ud var i 2006 og er stadig i dag, at i forbindelse med en hel eller delvis tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i et af de kommende år (jeg er født i 1946), som ville skaffe mig den fornødne tid til denne aktivitet genoplive startsiden.dk med det oprindelige håndbogskoncept udvidet med links, der specielt retter sig mod, at få internetbrugere i en bred forstand til at starte på noget nyt som en proces a la start i morgen på at.... I planen indgår, at det markante domænenavn vil kunne tiltrække en sponsor til at dække de forbundne omkostninger til serverleje og værktøjsprogrammer m.m. til et projekt, der i øvrigt vil være privat funderet. Det har ikke indgået i mine planer at etablere en kommerciel reklamesøjle som f.eks. den norske som klageren referer til i sit Bilag 7. 6

7 Som privat funderet projekt er der pt. ikke udarbejdet nogen form for forretningsplan. Jeg har gennem årene modtaget adskillige henvendelser fra firmaer og privatpersoner, der ønskede at overtage domænenavnet startsiden.dk med købstilbud. Deriblandt flere henvendelser fra den norske startsiden.no. Jeg har afslået med henvisning til, at jeg havde andre planer med domænenavnet. Jeg husker kun et tidligere tilfælde, hvor jeg bad vedkommende om at komme med et forslag til en overtagelse for at få en fornemmelse af, hvordan man ville værdisætte et så markant domænenavn. Indklagede har som bilag A fremlagt et uddrag af det materiale, der ifølge indklagede har været anvendt på det omtalte kursus Kom-godt-igang-på-internettet, og som beskriver begrebet startside nærmere. Det er anført, at materialet er fra 1996 og revideret i Som bilag B og C er fremlagt udskrifter af forsider til KMD s internetkurser fra 1996, hvoraf det bl.a. fremgår, at siderne vedligeholdes af KMD-Internetservice v. Jesper Ellekilde og en anden medarbejder. Som bilag D og E er fremlagt udskrifter fra som anføres at være version pr Som bilag F er fremlagt et uddrag af en korrespondance mellem indklagede og KMD vedrørende domænenavnet startsiden.dk. I en fra indklagede til KMD anføres således følgende: Hej startsiden.dk er mit private (engang oprettet gennem KMD), som jeg i flere år selv har betalt den årlige afgift for (fakturaer og kvitteringer haves). V.h. Jesper Ellekilde I en fra KMD til indklagede af samme dato anføres følgende: Hej Jesper, Regningen er hidtil blevet sendt til KMD (derfor kan du jo godt have betalt den) og KMD står som ejer, men har du ikke et privat handle vi kan overføre den til? Venlig hilsen... Sekretariatet har fra DK Hostmaster A/S fået oplyst, at domænenavnet er registreret af indklagede den 7. maj Domænenavnet er registreret overdraget til KMD A/S den 7. oktober 2005, hvorfra det den 7. februar 2006 er registreret overdraget tilbage til indklagede. Som bilag 3 er fremlagt følgende oversigt fra Internet Archive Wayback Machine (www.archive.org), der viser de hjemmesider, der er arkiveret på adressen 7

8 Den ældste arkiverede hjemmeside på adressen har følgende indhold: 8

9 I perioden efter den 15. februar 2001 er der arkiveret en hjemmeside på adressen med følgende indhold, jf. bilag 1: 9

10 Klageren har som bilag 2 fremlagt en udateret udskrift, der viser, at der ved opslag på adressen fremkommer en besked om, at serveren ikke blev fundet. Klageren har anført, at denne besked er fremkommet ved opslag på adressen siden september En tilsvarende udskrift er fremlagt som bilag 12, der er dateret den 2. april Som bilag 4 har klageren fremlagt en DNSreport for startsiden.dk, hvori bl.a. anføres følgende: Generated by at 09:51:15 GMT on 12 Jan MX FAIL MX Category ERROR: I couldn t find any MX records for startsiden.dk. If you want to receive on this domain, you should have MX record(s). Without any MX records, mailservers should attempt to deliver mail to the A record for startsiden.dk. I can t continue in a case like this, so I m assuming you don t receive mail on this domain. Mail FAIL Connect to mail servers ERROR: I could not find any mailservers for startsiden.dk. 10

11 WWW FAIL WWW Category ERROR: I couldn t find any A records for But I did find a referral to nsauth01.kmd.dk. (and maybe others). If you want a website at you will need an A record for If you do not want a website at you can ignore this error. Som bilag 6 og 11 samt bilag G og H er fremlagt udskrifter af en korrespondance mellem parterne, der vedrører parternes forhandlinger om klagerens overtagelse af domænenavnet startsiden.dk. I en udateret fra klageren til indklagede anføres bl.a. følgende: Kære Jesper, Her er en opfølgning på vores telefonsamtale. Jeg vil foreslå følgende løsning ang. domænenavnet startsiden.dk, som jeg håber tilgodeser vores begges interesser. Jeg synes domænet er unikt, og derfor er dit krav ikke helt ude i hampen. Men dit krav på kroner er alligevel en pæn sjat penge jeg har ærligt talt ikke regnet med mere end på vores domænebudget for fire domænenavne. Vores løsningsforslag går ud på at vi leaser domænenavnet fra dig over en 3-årig periode for 3 gange kroner, hvor vi betaler et år forud. Du stiller domænet til vores rådighed for et år af gangen, men du bevarer ejerskabet af domænet helt indtil vores sidste afdrag er betalt. Skulle vores projekt kuldsejle efter et eller to år, så har du jo stadig ejerskab over domænenavnet. Hvad synes du om sådan en løsning? Denne blev besvaret således af indklagede den 11. december 2007: Hej Andreas, Jeg må afvise dit tilbud. Jeg har sat prisen på domænet til kr og det bliver jeg på. Jesper Emil Ellekilde I en af 13. december 2007 fra klageren til indklagede anføres bl.a. følgende: Kære Jesper, Tak for dit svar. Jeg betragter vores tilbud som seriøst, specielt i lyset af den nye domænelovs 12. paragraf:... 11

12 Jeg skal ikke lægge skjul på, at vi gerne vil bruge domænet til vores nye program, og vil derfor tilbyde kroner over fire år for domænet. Jeg håber at du vil se positivt på dette tilbud, og at vi kan indgå en aftale. I en af 18. januar 2008 fra klageren til indklagede, er anført følgende: Kære Jesper, Jeg har talt med vores direktør om startsiden.dk, og han synes at prisen er for høj, og han vil gerne have minimum 10 % rabat. Til gengæld har jeg fået lov til at foreslå en ordning, hvor vi betaler hele beløbet i 3 rater indenfor et år. Jeg har vedlagt et aftaleudkast til denne mail, som du bedes kommentere næste uge. Jeg vil dog understrege, at denne aftale bør betragtes som et udkast. Hvis vi får et positivt svar fra dig, skal aftalen først godkendes af vores bestyrelse. Denne blev ifølge klageren besvaret således af indklagede den 25. januar 2008: Hej Andreas Jeg kan gå med til at det samlede beløb er kr når det betales indenfor 1 år. Der skal tilføjes, at jeg betaler gebyr for 2008 til DK-hostmaster. I en af 28. januar 2008 til indklagede anfører klageren bl.a. følgende: Kære Jesper, Tak for din mail vi fremsender et kontraktudkast snarest. Vi kan effektuere handlen, hvis vores bestyrelse godkender projektet d. 13. februar. I en udateret fra klageren til indklagede er anført følgende: Kære Jesper Ellekilde, Se vores forslag til kontrakt vedlagt. Aftalen er betinget af, at vores bestyrelse godkender projektet på deres møde den 13. februar. Har du eventuelle kommentarer til kontrakten, må du gerne melde tilbage denne uge.... Denne blev ifølge klageren besvaret således af indklagede den 8. februar 2008: Hej Beklager, at jeg ikke fik tid til at læse kontraktudkastet før i går. I det hidtidige forhandling og hvad jeg hidtil på skrift har sagt ja til har det handlet om rettigheden til et domænenavn. Det er på det grundlag jeg har forholdt mig til pris og betaling. 12

13 Nu udvider du emnet med det indhold, som har været vist på forstået som html og asp-filer, perl-programmer, grafik, tekster m.m. Der kan ikke være tale om at udlevere indholdet. For det første betragter jeg indholdet som forældet det kan højest anvendes som inspiration. For det andet opfatter jeg det i overvejende grad som et intellektuelt arbejde. Og for det tredje vil det forudsætte, at jeg forinden har gennemført en total afklaring af rettigheder og ejerskab for hver detalje i materialet hvilket jeg ikke har tænkt mig at bruge tid på. For det fjerde er jeg ikke engang sikker på, at jeg har en backup af den seneste udgave af indholdet. Som du ved, arbejder jeg for KMD (du har jo engang ringet mig op på min firmatelefon). Startsiden blev grundlagt som et bilag til opgaveløsning i forbindelse med online-kurset Kom-godt-igangpå-internettet, som jeg udviklede for KMD i (og distribuerede både på nettet og som cdrom), dengang www var i sin barndom i Danmark, mange skulle overbevises om her var noget som også ville vinde indpas på arbejdspladser og forvaltninger, og alting var temmelig anarkistisk. KMD tabte senere interessen for projektet, og den organisatoriske forankring forsvandt. Senere voksede Startsiden videre som en selvstændig online-håndbog, som jeg selv privat byggede videre på, sørgede for regelmæssige opdatering af, fornyede designet, m.m. indtil jeg ikke mere havde tid og lyst (udover alt det tekniske har jeg en baggrund som reference-bibliotekar, så at lave onlinehåndbøger m.m. er ret oplagt). Startsidens indhold er således et sammensurium af materiale, som KMD har betalt mig for at udvikle og sikkert vil kræve rettigheder over, og mit eget materiale. Jeg har ikke tænkt mig at udrede dette og jeg vil på ingen måde bringe mig i en situation, hvor jeg kan have udleveret materiale, hvor rettigheder kan anfægtes. I en af samme dato til indklagede anfører klageren bl.a. følgende: Kære Jesper, Tak for din detaljerede forklaring. Ja, du har ret i at vi gerne vil lave en aftale udelukkende om domænenavnet, som du er indehaver af. Men for at sikre kontinuiteten, er vi også nødt til at sikre os de immaterielle rettigheder der er forbundet med domænenavnet, derfor er formuleringen som den er. Jeg forstår, at du ikke har alle filer & lignende længere. Men du må da have et eller andet materiale som sandsynliggør, at du ikke bare har reserveret domænenavnet, en projektbeskrivelse, designudkast, screenshots eller noget lignende? Det er nemlig dem, vi gerne vil have med i aftalen. Har du et forslag til hvad ovennævnte materiale kunne være? I en af 20. februar til klageren anfører indklagede bl.a. følgende: Hej András Ventede på din opringning men.. Jeg er skrækkeligt ophængt i øjeblikket..., så jeg har ikke et hul i kalenderen før den

14 Lad os lige ridse op: 1. Vi taler om overdragelse af alene et domænenavn. Aftalen må tilrettes så den handler alene om det. 2. Du har fortalt mig, at du har set den seneste viste forside fra Startsiden og har citeret oplysninger fra denne. Hvor du har set den ved jeg ikke jeg er med på, at der er blevet foretaget nogle aftryk af.dk men ved ikke hvilken du har set og hvilken teknik, der ligger bag. Hvis der er tale om en egentlig directory-kopiering, kan du åbne Startsiden ved at angive en startfil. I en udateret til indklagede anfører klageren bl.a. følgende: Kære Jesper, Jeg beklager at jeg ikke har ringet igen i går og tak for din . Det overrasker mig, at det nu kun er domænenavnet, du vil/kan sælge. Jeg har hele tiden taget for givet, at du også havde de immaterielle rettigheder. Vi er parate til at omformulere kontrakten således, at den ikke omfatter immaterielle rettigheder til hjemmesiden, men kun domænet. Dette kommer dog også til at afspejle sig i den pris vi er parate til at tilbyde: kroner, som du får som et samlet beløb ved overdragelsen. Denne pris er langt over hvad jeg synes rimeligt for et enkelt domænenavn, som ikke er i brug, men jeg skal videre med mit projekt med eller uden domænenavnet. De kroner er mit absolut sidste tilbud. Hvis du kan tilslutte dig dette, vil jeg meget gerne mødes med dig fredag den 29. februar for at klare overdragelsen og betalingen. Du bedes venligst give mig en hurtig melding på, om vi kan nå i mål med aftalen. I en af 25. februar 2008 til klageren anfører indklagede bl.a. følgende: Jeg har hele tiden haft den opfattelse, at dit købstilbud handlede om domænenavnet, ikke immaterielle rettigheder. Forløbet har også fået mig til at genoverveje mine planer med Startsiden, som jeg var på nippet til at skrinlægge sammen med et salg af domænenavnet. Jeg har nu besluttet at gennemføre planerne i en ny udformning og fremskynde dem i stedet for at afhænde domænenavnet og har derfor lige bestilt ny serverplads til Startsiden. Indklagede har tillige registreret domænenavnet jesper-ellekilde.dk, jf. bilag 5. Klageren har i sin replik fremsat forskellige forslag til forlig i sagen. Indklagede har ikke svaret herpå og har ikke indleveret nogen duplik i sagen. Sekretariatet har derfor ikke på det foreliggende grundlag fundet anledning til at indlede forligsprocedure. Parternes anbringender kan sammenfattes således: 14

15 Klageren har gjort gældende, at indklagede har opretholdt registreringen af domænenavnet startsiden.dk alene med videresalg for øje, og dermed har handlet i strid med domænelovens 12, stk. 2, at indklagedes hjemmeside kun har været i drift i 5 år, hvoraf den i 3 år har haft en forside med teksten: Startsiden er nu definitivt lukket, at domæneloven skal sikre en dynamisk og kvalitetspræget udvikling i det danske internetsamfund, og at indklagede nu i 7 år ikke har brugt domænenavnet startsiden.dk på en måde, som kommer internetsamfundet til gavn, at domænenavnet startsiden.dk er et eftertragtet domænenavn, og at erfaringer fra udlandet viser, at hjemmesider med lignende domænenavne kan blive meget besøgte og til gavn for internetsamfundet, at klageren nu driver hjemmesiden og ønsker at investere mange ressourcer i at udvikle en portal, som vil være til gavn for internetsamfundet, at domænenavnet startside.dk er registreret før domænenavnet startsiden.dk, og at der kontinuerligt har været gjort brug heraf, hvorved der er stiftet en varemærkeret til denne betegnelse ved brug, at klageren nu også har fået registreret betegnelsen startside.dk som varemærke, at indklagedes domænenavn startsiden.dk ligger meget tæt op heraf, og at de to adresser derfor nemt vil kunne forveksles, at klageren ikke vil risikere, at en konkurrent etablerer en lignende service på hjemmesiden da en sådan service vil snylte på klagerens markedsføring af startside.dk, at domænenavnet startsiden.dk derfor bør pege på samme hjemmeside som startside.dk, at indklagede også er indehaver af domænenavnet jesper-ellekilde.dk, og derfor ikke har brug for domænenavnet startsiden.dk til sin private brug, at indklagede ikke i øvrigt har nogen legitim interesse i at opretholde registreringen af domænenavnet startsiden.dk, at domænenavnet startsiden.dk derfor bør overdrages til klageren, at indklagede ikke har ønsket at afstå domænenavnet startsiden.dk til klageren på rimelige vilkår, og at indklagede herved har handlet i strid med god domænenavnsskik, jf. domænelovens 12, stk. 1. Indklagede har gjort gældende, at indklagede ikke er uforstående over for klagerens planer og over for klagerens interesse i domænenavnet startsiden.dk, men at en overdragelse af domænenavnet til klageren i væsentligt omfang vil ødelægge indklagedes muligheder for at gennemføre det projekt, som indklagede har planlagt med domænenavnet, og at han derfor bør kompenseres herfor, at forløbet omkring forhandlingen om en rimelig kompensation viser, at der har været tale om en skinmanøvre, som alene har haft til formål at fremstille indklagede som en domænehaj, at indklagede derfor meddelte klageren, at indklagede nu i stedet ønskede at fastholde de oprindelige planer for en udnyttelse af domænenavnet startsiden.dk, at termen startsiden er en almen betegnelse, der ikke krænker noget personnavn, firmanavn eller hidtil registreret varemærke, at indklagede har en historisk relation til domænenavnet startsiden.dk, at indklagede herudover kun har registreret domænenavnet jesper-ellekilde.dk, 15

16 at indklagede aldrig har registreret domænenavne, som indklagede ikke har haft en navne- eller arbejdsmæssig relation til, at indklagede i sit professionelle virke har vist evne til at opbygge og håndtere internet-sites, at en fortsættelse af indklagedes planer for startsiden.dk på privat basis først krævede en forudgående afklaring omkring KMD s ejerskab og interesse for domænenavnet, at den pris, som indklagede har fastsat, er en rimelig kompensation for bortfald af de sponsormuligheder, som et markant domænenavn indebærer frem for et ikke-markant domænenavn, og at indklagede derfor ikke har handlet i strid med god domænenavnsskik. Nævnets bemærkninger: Da indklagede har oplyst, at domænenavnet startsiden.dk p.t. hovedsagelig har ikkeerhvervsmæssig betydning for ham, er klagenævnet tiltrådt af to medlemmer, som repræsenterer henholdsvis forbruger- og erhvervsinteresser, jf. bestemmelsen i 1, stk. 2, i nævnets forretningsorden om behandlingen af sager, som involverer forbrugerkrav. Klageren har primært påberåbt sig 12, stk. 2, i lov nr. 598 af 24. juni 2005 om internetdomæner (domæneloven), hvorefter registranter ikke må registrere og opretholde registreringer af domænenavne alene med videresalg for øje. Denne bestemmelse kan imidlertid ikke påberåbes af klageren i den foreliggende sag, da bestemmelsen først finder anvendelse fra den 1. juli 2010 for så vidt angår domænenavne, der allerede var registreret ved lovens ikrafttræden den 1. juli 2005, jf. lovens 27, stk. 3. Indklagedes registrering og anvendelse af domænenavnet startsiden.dk forudsætter derimod overholdelse af domænelovens 12, stk. 1, der fastslår, at registranter ikke må registrere og anvende internetdomænenavne i strid med god domænenavnsskik. Denne bestemmelse finder også anvendelse på domænenavne, der er registreret før lovens ikrafttræden, jf. lovens 27, stk. 2. Det er i forarbejderne til domænelovens 12, stk. 1, bl.a. forudsat, jf. Lovforslag L 165 for folketingsåret , s , at de forhold, der indgår i god skikvurderingen, ikke alene kan angå registreringsøjeblikket, men også ethvert senere tidspunkt, efter at domænenavnet er registreret. Det er endvidere forudsat, at der i den praktiske udmøntning af kravet om god skik vil kunne indgå en række modstående almene hensyn, som må afbalanceres over for hinanden, hvilket efter omstændighederne vil kunne resultere i, at en registrant, som er uden reel interesse i et domænenavn, vil kunne blive pålagt at afstå domænenavnet til en anden, som har en sådan tilknytning til de værdier, som domænenavnet signalerer, at vedkommende har mulighed for at udnytte domænenavnets reelle værdi. Det spiller i den forbindelse bl.a. en rolle, hvorledes et internet-domænenavn faktisk anvendes. Det hedder herom i forarbejderne bl.a.: Det ligger da også klart, at nogle af de mest værdifulde anvendelsesformer for internetdomænenavne netop er som grundlag for kommunikation via hjemmesider. Internetdomænenavne kan dog også anvendes til andre formål, f.eks. e-post og FTP-service. En sådan anvendelse kan også have en betydelig nytteværdi, men da e-post ofte sendes mellem parter, der kender hinanden, medens kommunikation til og fra hjemmesider ofte sker mellem parter, der ikke kender hinanden (og som derfor har behov for at kunne huske det relevante kontaktpunkt), har en sådan anvendelse ofte en mindre økonomisk værdi. Det kan f.eks. opleves som uhensigtsmæssigt, at internet-domænenavne med almene betegnelser som f.eks. industri.dk, udsalg.dk og bank.dk ikke er taget i en sådan praktisk brug, som deres signalværdi kunne indi- 16

17 cere, men reelt fremstår som sat til salg af en privat virksomhed. De forhold, der begrunder, at indehavere af sådanne værdifulde internet-domænenavne vælger ikke at anvende disse internetdomænenavne på en måde, der reflekterer navnenes reelle værdi, kan efter omstændighederne indgå i en vurdering af, om de pågældende registranter optræder i strid med god domænenavnsskik ved ikke at lade de pågældende internet-domænenavne afstå på rimelige vilkår til parter, for hvem det har større værdi at kunne tage disse navne i brug. Det følger af det anførte, at lovgiver har forudsat, at der ved anvendelse af domænelovens 12, stk. 1, i en sag som den foreliggende skal foretages en interesseafvejning. Klagerens interesse i domænenavnet startsiden.dk skyldes efter det oplyste, at klageren er i færd med at opbygge en public service internet-linksamling med links til de bedste hjemmesider under domænet startside.dk. Klageren har i 2008 fået startside.dk registreret som varemærke, og klageren ønsker ikke at løbe den risiko, at andre skal få mulighed for at lukrere på klagerens renomme via domænet startsiden.dk. Hvad angår indklagedes interesser, fremgår det af oplysningerne i sagen, at det var på indklagedes foranledning, at det omtvistede domænenavn blev registeret i 1998, og at indklagede i årene herefter har haft en væsentlig arbejdsmæssig tilknytning til domænenavnet. Dette medførte, at indklagede i 2006 da hans arbejdsgiver ikke længere havde interesse i domænenavnet anmodede om og fik domænenavnet overført til sig. Betegnelsen startsiden er i den forbindelse rent generisk og vil kunne være et velegnet domænenavn i mange sammenhænge. Indklagede har oplyst, at han har en baggrund som referencebibliotekar, og at han derfor har en interesse i som en naturlig forlængelse af hans hidtidige arbejde at arbejde videre med det oprindelige koncept kombineret med et linkkoncept rettet mod internetbrugere, som i en bred forstand vil starte på noget nyt. Indklagede har samtidig anført, at det alene skyldes tidnød, at han ikke er kommet videre med at udvikle en hjemmeside til realisering af hans planer, men at dette må forventes at ske, når han inden for en kortere årrække forlader arbejdsmarkedet. Nævnet har, som sagen er oplyst, ikke grundlag for at tilsidesætte indklagedes forklaring, og nævnet lægger derfor til grund, at indklagede ligesom klageren har en betydelig interesse i domænenavnet, samt at dette er baggrunden for, at indklagede har fastholdt sin registrering af domænenavnet på trods af klagerens ønske om at få domænenavnet overdraget til sig. Det forhold, at indklagede ikke uden betaling af et større vederlag har ønsket at overdrage domænenavnet til klageren på trods af, at indklagede p.t. ikke selv gør brug af domænenavnet, findes ikke i sig selv at være i strid med god domænenavnsskik forudsat, at indklagede har en reel og anerkendelsesværdig interesse i at have domænenavnet registreret. Det vil derimod udgøre en overtrædelse af domænelovens 12, stk. 1, såfremt indklagede uden selv at have en sådan interesse i domænenavnet forsøger at udnytte klagerens interesse i at råde over domænenavnet til at betinge sig en overpris for domænenavnet, som har kunnet registreres for en beskeden udgift. Det vil ligeledes være retsstridigt over for klageren, såfremt domænenavnet startsiden.dk tages i brug på en måde, som strider mod klagerens kendetegnsrettigheder til startside.dk. Det er imidlertid ikke godtgjort, at der foreligger situationer som de nævnte i den foreliggende sag. 17

18 Efter en samlet vurdering af de modstående interesser, således som de fremstår på nuværende tidspunkt, finder nævnet herefter ikke grundlag for at fastslå, at indklagedes fastholdelse af sin registrering af domænenavnet startsiden.dk indebærer en overtrædelse af domænelovens 12, stk. 1, om god domænenavnsskik. Nævnet træffer herefter følgende A F G Ø R E L S E Der kan ikke gives klageren, TV2 ØST, medhold i, at indklagede, Jesper Emil Ellekilde, skal overdrage domænenavnet startsiden.dk til klageren. Dato: 1. september 2008 Lene Pagter Kristensen (Formand) Knud Wallberg Thomas Riis Jane Eis Larsen Jeppe Juul 18

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0099 (Tidl. j.nr. 1841) Klager: Orango ApS Nymøllevej 10 4690 Haslev Indklagede: Peter Veileborg Pinievangen 14 3400 Allerød Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1700 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1700 Klager: Sabroe Marketing v/henrik Sabroe Christian X s Allé 86 2800 Kgs. Lyngby Indklagede: Frank Jensen Vesterbrogade 208, BBC23 1800 Frederiksberg C Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0144 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0144 Klager: Access Advokater Indiavej 1, 2. 2100 København Ø v/administrationsselskabet Indiavej 1 ApS Indklagede: E-Dimension ApS Friland 10 8210 Rønde Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1712 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1712 Klager: Solbjerggaard Ørredfiskeri v/chris og Hanne Kristensen Strølillevej 7 A, Strølille 3320 Skævinge Indklagede: Kent Mossin Storgårdsvej 12, Terslev 4690 Haslev

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1462 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1462 Klager: Timeslot ApS Valkendorfgade 30, 2. 1151 København K Indklagede: 3film v/per Jepsen Pemavej 5 C 2680 Solrød Strand Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0194 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0194 Klager: Christina Nielsen Kenny Drews Vej 85, 1. tv. 2450 København SV v/advokat Jakob Plesner Mathiasen Indklagede: Digitoy Interactive (Smyks.dk) v/martin

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1130 Klager: Jesper Thorsager Bogholder Allé 31A, 2. th. 2720 Vanløse Indklagede: Henrik Kjærsgaard Hansen Ildervej 7 Thorsager 8410 Rønde Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1676 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1676 Klager: Automobilhuset Tegllund A/S Bugattivej 4 7100 Vejle v/advokat John Kessler Indklagede: Allan Henry Olesen Skovbakken 26A, st. tv. 7100 Vejle Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1533-1537 og 1623 Klager: Dansk Hulmursisolering ApS Håstrupvej 138 Hastrup 7000 Fredericia Indklagede: Betina Sørensen Spelmanns Toft 29 6720 Fanø v/advokat Brian W. Larsen Parternes påstande:

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1756 Klager: Bad Boy Europe ApS Grønholtvangen 35 3480 Fredensborg Indklagede: Anders Møller Pedersen Nørre Alle 63, st., -102 8000 Århus C. Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0038 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0038 Klager: Mølle-Skovly ApS Vrinners Bygade 45 8420 Knebel v/advokat Kim Mouritsen Indklagede: [A] v/advokat Paul Lorenzen Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2011-0026 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2011-0026 Klager: Britta Jonasson Stender Mågevej 18, 1. th. 5000 Odense C Indklagede: PROADVISOR Gruppen ApS Købmagergade 19, 4. 1150 København K v/advokat Gyrithe Falck

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 474 Klager: Musikshoppen ApS Slotsgade 4 4800 Nykøbing F Indklagede: TL Nordic A/S Rungsted Strandvej 76a 2960 Rungsted Kyst v/ advokat Christian Harboe Wissum Parternes påstande: Klagerens påstand

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0002 (tidl. J.nr.: 1738) Klager: FSI FontShop International GmbH Bergmannstr. 102 10961 Berlin Germany Indklagede: Jørn Ole Sloth Nielsen Grundtvigsvej 27A, 3. th. 1864 Frederiksberg C. Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1336 og 1337 Klager: Jan Frørup Overdrevsvej 29 4660 Store Heddinge Indklagede: DLC ApS Landskronagade 48A 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstande Indklagede tilpligtes at overdrage

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0206 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0206 Klager: M.U.D. Trading ApS Østerbrogade 51 2100 København Ø Indklagede: Søren P. Skou Tjørnebakken 7 3540 Lynge Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840)

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2009-0098 (Tidl. j.nr. 1840) Klager: MIBIT ApS Vængevej 2, Kirkeby 5771 Stenstrup Indklagede: Landbruget I/S v/anette og Steffen Nyeland Hovvej 4, Herluflille 4160 Herlufmagle

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 131 Offentligt - CFP UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG Den 27. juni 2008 blev af retten i sagen V 34 06 Digital Marketing Support ApS

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1696 og 1697 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1696 og 1697 Klager: Cadenhead s Whisky Shop Denmark v/kiss King og Angus King Vestergade 21 5000 Odense C Indklagede: Qualityworld ApS Virkeholm 3B 2730 Herlev Parternes

Læs mere

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv.

4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig. 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. 4-2. Ulovligt vilkår for anvisning af bolig 123.4 Vilkår, procedurefordrejning mv. En kvinde der nærmede sig myndighedsalderen, boede i en større lejlighed sammen med sin far. Datteren ønskede at flytte

Læs mere

Klagenævnet for Domænenavne

Klagenævnet for Domænenavne SVARSKEMA Sagen angår følgende domænenavne, jf. pkt. 4.1. i vejledning til svarskrift: KRAP.DK Klageren, jf. pkt. 4.2. i vejledning til svarskrift: Navn: Psykologcenteret Aps Adresse: Lille Sct. Peder

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE Klager: Advoksamfundet Kronprinsessegade 28 1306 København K Adv. Janne Glæsel Indklagede: SØG A/S (tidligere Maccess A/S) Hestemøllestræde 3, 3. 1464 København K Adv. Thomas Hansen J.nr.: 2000-184, 185,

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1105 Klager: Playboy Enterprises International, Inc. Lake Shore Drive Chicago Illionois 60611 USA v/advokat Tina Person Indklagede: Karsten Hede Vandall Allegade 26, 4. th. 2000 Frederiksberg Parternes

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) samt medlemmerne direktør Kai Wöldike Bested og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 339 Klager: Det Syngende Selskab v/merete Sveistrup Røntoftevej 10 2860 Søborg Indklagede: Søren Hossy Puggårdsgade 15 st. th. 1573 København V. Parternes påstande: Klagers påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Domæneområdet i Danmark

Domæneområdet i Danmark Titelblad Randi Munk Jakobsen Domæneområdet i Danmark En undersøgelse af varemærkeindehavers rettigheder på Internettet Aalborg Universitet 2008 1 2 Titelblad Erhvervsjurauddannelsen Niels Jernes Vej 6A

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2012-0206 og 2012-0207 Klager: Sparol ApS Skellebjergvej 12 4293 Dianalund Indklagede: Advokat Johan Schwarz-Nielsen Biskop Svanes Vej 5 3460 Birkerød Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere