Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015"

Transkript

1 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere og godschauffører, omfattet af Fællesoverenskomsten, inden for AMU, erhvervsuddannelser (EUD) og forberedende voksenuddannelse (FVU). Under beskrivelsen af EUD findes også en omtale af Trin 3 den særlige uddannelse for disponenter. Beskrivelsen sigter ikke på at give en udførlig beskrivelse af selve indholdet af uddannelserne, men henviser til, hvor du kan finde detaljeret information herom. INDHOLD AMU... 1 Vilkår under AMU... 2 Kurser i AMU... 3 Tilmelding til AMU... 4 Erhvervsuddannelser EUD... 4 Trin 3 uddannelse af disponenter... 6 Meritvejen... 6 Vilkår under erhvervsuddannelse... 6 Beregning af tilskud ved deltagelse i erhvervsuddannelse...7 FVU... 9 Vilkår under FVU...10 Kompetenceudviklingsfonden HTSK Information om uddannelsernes indhold AMU AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelse. AMU-kurser er udviklet af arbejdsmarkedets parter via branchens efteruddannelsesudvalg TUR, der har bestemt indhold og varighed. 1

2 AMU-kurser er faglige kurser, hvor medarbejderens kompetencer kan blive udviklet, så vedkommende bedre kan varetage sin jobfunktion - og dermed forbedre virksomhedens konkurrenceevne. AMU-kurserne afholdes med statstilskud, som fastsættes af Undervisningsministeriet gennem det såkaldte taxameter. De fleste medarbejdere kan få løntabsgodtgørelse, den såkaldte veu-godtgørelse, som primært finansieres af virksomhederne gennem indbetalinger til AUB (tidligere AER). AMU-kurser er åbne for alle medarbejdere i virksomheden, men der kan kun udbetales løntabsgodtgørelse til medarbejdere, der har en uddannelse, som ikke overstiger faglært niveau. AMU-kurser skal udbydes offentligt og være tilgængelige for alle, men det kan lade sig gøre for en virksomhed at "sætte sig på " alle pladserne på et AMU-kursus. AMU-kurset skal dog stadig have det indhold og nå det mål, som er fastsat for kurset. AMU-kurser kan også afholdes på virksomheden, såkaldt virksomhedsforlagt undervisning, men udbyderen får en lavere takst og er derfor ikke begejstret, hvis der er tale om dyre AMU-kurser. Kurset Individuel kompetencevurdering afholdes dog meget ofte på virksomheden; så behøver medarbejderne ikke at flytte sig hen på skolen. Vilkår under AMU Under AMU er vilkårene, at der betales 110 kr. pr. dag i deltagerbetaling, mens virksomheden modtager 662 kr. pr. dag i løntabsgodtgørelse (veugodtgørelse) for medarbejdere, der ikke har en uddannelse, som er højere end faglært niveau. Medarbejdere kan også selv melde sig på AMU-kurser i deres fritid eller under orlov uden løn. Skolerne har ikke pligt til at gennemføre kurser, hvis det tilmeldte antal deltagere er under den minimumsgrænse, som skolen har fastsat, med mindre der er tale om et garantikursus. AMU-kurser kan gennemføres både på skole og forlagt på virksomheder, fleksibelt, dvs. på fuld tid, på deltid, som split, på alle ugens dage, på alle tidspunkter af døgnet. Den samlede varighed skal dog overholdes. Hvis kurser afholdes fleksibelt, kan skolen kræve yderligere deltagerbetaling, dog maksimalt 140 kr. ekstra om dagen pr. deltager, og den ekstra betaling skal begrundes. Der kan i en række tilfælde opnås tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden til AMU. 2

3 Kurser i AMU Oversigt over de AMU-kurser, der er rettet mod chauffør- og lager & terminalområdet, kan findes på hjemmesiden Se under Transport & Logistik eller brug fritekstsøgning. På amukurs.dk kan man finde de kurser, som skolerne udbyder, og man kan få udskrevet et katalog. Blandt de mange kurser skal der specielt peges på: Gaffeltruckkurser, både til certifikat A (stabler) og B og til erfarne En række lagerkurser, bl.a. lagerstyring med it, stregkoder, e-handel, lagerøkonomi, håndtering af farligt gods, mv. En række kurser om samarbejde, logistik og kundeservice Kurser til havne- & terminalområdet Til chaufførområdet er der: Godstransport med lastbil, som er et 6-ugers kursus, beregnet på rekruttering af nye chauffører. Det omfatter erhvervelse af kørekort C samt den grundlæggende kvalifikationsuddannelse, der leder frem til udstedelse af chaufføruddannelsesbevis. Efteruddannelse for godschauffører - obligatorisk del. Det er det 3 dages obligatorisk kursus, som alle godschauffører hen ad vejen skal gennemføre. Vælges dette kursus skal der tillige vælges yderligere 2 dage fra en liste med kurser, der er godkendt af Trafikstyrelsen. I stedet for dette kursus kan vælges: Efteruddannelsespakker for vejgodsområdet, som indeholder alle de 5 obligatoriske dage, og som er rettet mod disse delbrancher: Godschauffør Flyttechauffør Renovationschauffør Tanktransportchauffør Sværgodschauffør Dyretransportchauffør Ud over dette findes der mere end 90 forskellige kurser, som er relevante for vejgodsområdet, bl.a. kørsel med vogntog C/E, ADR, køreteknik, energirigtig kørsel, kran-kurser og meget mere. 3

4 Tilmelding til AMU Virksomhedens tilmelding af kursister til AMU og ansøgning om veu-godtgørelse samt om tilskud til befordring, kost og logi skal foregå via portalen Det kræver brug af virksomhedens digitale signatur at anvende portalen. På forsiden er der hjælp at hente, bl.a. om digital signatur. Erhvervsuddannelser EUD En erhvervsuddannelse består af skoleophold og praktisk oplæring i virksomheden. En erhvervsuddannelse består af et grundforløb, et Trin 1 og et Trin 2, og det kan overbygges med et Trin 3 lager- & terminaldisponent eller kørselsdisponent. For trin 1, 2 og 3 skal der indgås en uddannelsesaftale mellem virksomhed og lærling. Grundforløbet er primært tiltænkt unge, der gerne vil ind i erhvervet. Grundforløbet varer typisk ½ år og foregår på en transportskole. Der er også mulighed for at starte uddannelsen med et kort mesterlæreforløb i virksomheden. Erhvervsuddannelser vil være interessant for virksomhederne i to tilfælde, enten til rekruttering af nye medarbejdere eller til efteruddannelse af allerede ansatte medarbejdere. Hvis erhvervsuddannelse benyttes til rekruttering, kan det være som et alternativ til kurser i AMU, fx den grundlæggende chaufføruddannelse i AMU, der varer 6 uger. Erhvervsuddannelsen bruges typisk til rekruttering af unge. Fordelen ved denne rekrutteringsvej er, at man knytter den nye medarbejder tæt til virksomheden fra første dag, og uddannelsen indeholder flere bløde elementer, såsom fremmedsprog, kundeservice, IT, men også alle de certifikater, kørekort og beviser, som der er brug for. Ulempen kan være, at uddannelsen varer længere og indeholder flere skoleophold, og uddannelsen skal altid være omfattet af en kontrakt (uddannelsesaftale). Voksne kan også bruge erhvervsuddannelsen. De fleste voksne vil kunne få merit (få godskrevet det, man kan) for hele eller dele af grundforløbet eller gennemføre dette via en kort mesterlære, for derefter at starte på Trin 1 eller hovedforløbet, som trin 1, 2 og 3 kaldes samlet. Hvis erhvervsuddannelse benyttes til efteruddannelse af allerede ansatte medarbejdere er formålet som oftest at understøtte medarbejderudvikling. Interessen fra medarbejderside skyldes dels muligheden for at få faglært tillæg, dels ønsket om at få et svendebrev som konkret dokumentation for sin faglige kunnen. Hvis erfarne medarbejdere skal i gang med erhvervsuddannelsen, benytter de typisk Meritvejen se senere. 4

5 Erhvervsuddannelsen inden for lager- & terminalområdet har 2 specialer: Lager og transport med bl.a. kørekort til lastbil og chaufføruddannelsesbevis Lager og logistik, som primært retter sig mod egentlig lagervirksomhed. Trin 1 inden for lager- & terminalområdet er det samme for begge specialer. Trin 1 varer 1 år og indeholder normalt 16 skoleuger, fordelt på mindst 2 skoleperioder. Lærlingen har fag som edb lagerstyring, enhedslaster, lastsikring, logistik og samarbejde, ergonomi, fremmedsprog og erhverver gaffeltruckcertifikat. Hvis uddannelsen kun omfatter Trin 1, afsluttes den med en prøve. Trin 2 omfatter specialet og varer 1½ år og indeholder mellem 7 og 11 uges skoleophold, afhængig af speciale. Trin 2 afsluttes med en svendeprøve og udstedelse af et svendebrev. Så er man faglært lageroperatør med speciale. Erhvervsuddannelsen til Havne- & terminalområdet er ny, og den har ingen specialer. Uddannelsen varer 1 år på både trin 1 og 2, men i starten vil det typisk være voksenlærlinge på Meritvejen, som går i gang med uddannelsen. På hovedforløbet er der i alt 23,6 skoleuger, men heraf udgør 4 uger valgfrie specialefag, således at man kan oplæres i betjening af netop de havnemaskiner, som kendetegner den havnevirksomhed, som lærlingen kommer fra. Erhvervsuddannelsen til vejgodsområdet har 5 specialer: Godschauffør Renovationschauffør Flytte- og møbeltransport Tankbiltransport Kranfører Trin 1 inden for vejgodsområdet er det samme for alle specialer. Trin 1 varer 1 år og indeholder normalt 17 skoleuger, fordelt på mindst 2 skoleperioder. På trin 1 erhverver lærlingen kørekort C og C/E, chaufføruddannelsesbevis, ADR bevis, gaffeltruckcertifikat og har en række andre fag, såsom fremmedsprog, konflikthåndtering, IT. Hvis uddannelsen kun omfatter Trin 1, afsluttes den med en prøve. Trin 2 omfatter specialet og varer 1½ år og indeholder 13½ uges skoleophold. Trin 2 afsluttes med en svendeprøve og udstedelse af et svendebrev. Så er man faglært chauffør med speciale. 5

6 Trin 3 uddannelse af disponenter Trin 3 er en overbygning for både chauffører og lager- og terminalmedarbejdere. Uddannelsen til kørselsdisponent / lager- og terminaldisponent varer yderligere 1 år. Den indeholder 15 skoleuger, fordelt på flere perioder, og den afsluttes med en projektrapport og en mundtlig eksamen. Adgang til trin 3 kræver normalt, at trin 1 og 2 er gennemført, men der kan også indgås en uddannelsesaftale, som omfatter alle tre trin, hvor der kan opnås merit for de dele af uddannelsen, som man allerede behersker, bl.a. på baggrund af arbejdserfaring. Der arbejdes endvidere på at skaffe adgang direkte til trin 3 for personer med en anden uddannelsesbaggrund. Når man har gennemført Trin 3, har man adgang til den videregående uddannelse som Logistikøkonom og akademiuddannelsen International transport og logistik tidligere kendt som merkonom. Man kan altså nu starte som chauffør eller lager- & terminalarbejder og ende med en videregående uddannelse vejen er åben. Fra august 2015 kommer der mindre ændringer i erhvervsuddannelserne, som primært styrker det faglige niveau i uddannelserne. Meritvejen Alle, der ønsker at starte på en uddannelse, har krav på en meritafklaring, hvis de ønsker dette. Det gælder både til AMU og erhvervsuddannelse. Meritafklaring i AMU foretages af skolen under navnet IKV, som betyder individuel kompetencevurdering. I forhold til en erhvervsuddannelse hedder det realkompetencevurdering, RKV. Inden for transportområdet er er etableret en særlig meritordning, kaldet Meritvejen. Den er beregnet for erfarne medarbejdere, da adgang til Meritvejen kræver mindst 2 års relevant erfaring. Meritvejen er beregnet på at give en hurtig vej frem til aflæggelse af svendeprøve og dækker altså trin 1 og 2. Hvis en medarbejder ønsker at gå Meritvejen, kræver det en uddannelsesaftale mellem medarbejderen og virksomheden. Aftalen har en varighed på mellem 4 og 12 måneder og indeholder typisk 8 14 ugers skoleophold, inklusiv aflæggelse af svendeprøve. Voksne, der gennemfører Meritvejen for chauffører eller til lager & transport, vil altid få udstedt et chaufføruddannelsesbevis sammen med svendebrevet. Vilkår under erhvervsuddannelse Al skoleuddannelse i en erhvervsuddannelse er gratis. Der er altså ingen deltagerbetaling, og når der er indgået en uddannelsesaftale, har lærlingen krav på skoleundervisning. 6

7 Da der ved en erhvervsuddannelse er tale om en aftale om uddannelse mellem medarbejder og virksomhed, aflønnes lærlinge efter lærlingeoverenskomsten. Virksomheden modtager lønrefusion fra AUB under skoleophold. Hvis der er tale om voksenlærlinge over 25 år, ansat efter lærlingeoverenskomstens 8, stk. 3, som aflønnes med sædvanlig overenskomstmæssig løn, modtager virksomheden kr. pr. uge. Der findes en mulighed for at søge tilskud til uddannelse af voksenlærlinge fra jobcenteret. For at få midlerne kræves det, at uddannelsen er på regionens liste over områder med god beskæftigelse. Hvis virksomheden kan få tilskud, så udbetales der 30 kr. pr time for den tid, hvor voksenlærlingen er under praktisk oplæring i virksomheden, dog maksimalt for 2 år. Det skal bemærkes, at dette tilskud til praktisk oplæring af voksenlærlinge er underlagt di minimis reglerne fra EU, hvilket i praksis betyder, at en virksomhed højest må modtage et samlet tilskud fra det offentlige på over en treårig periode. Det vil typisk dække tilskud til ca. 36 voksenlærlinge over perioden, forudsat virksomheden kun modtager denne form for tilskud. Virksomheden skal selv føre regnskab med tilskuddet. Der kan ikke opnås tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden til erhvervsuddannelse. Beregning af tilskud ved deltagelse i erhvervsuddannelse Voksenlærlinge inden for lager- & terminalområdet Nedenfor findes en beregning for, hvad der kan opnås af tilskud ved at sende en erfaren medarbejder på erhvervsuddannelse som voksenlærling. Der tages udgangspunkt i en medarbejder over 25 år, som gennemfører en uddannelse af 1 års varighed med 14 skoleuger. Da det forudsættes at medarbejderen udfører normalt arbejde, når voksenlærlingen ikke er på skole, er der derfor kun beregning af tilskud i forbindelse med skoleundervisningen, hvor voksenlærlingen ikke er til rådighed for virksomheden. Forklaringer: Den erfarne medarbejder over 25 år skønnes at have behov for 14 ugers skoleophold, hvilket fastlægges gennem en RKV på skolen. Når medarbejderen er på sædvanlig overenskomstmæssig løn under sin uddannelse, kan der opnås højeste refusion fra AER = kr. pr. uge. Når virksomheden indgår en aftale om erhvervsuddannelse for en medarbejder, betales der ikke til AER for denne medarbejder. Angivet som Sparet AER. Virksomheden skal betale kr. for svendeprøven 7

8 Når virksomheden indgår en aftale om erhvervsuddannelse for en medarbejder, kan virksomheden søge den regionale beskæftigelsesregion om tilskud til voksenlærlinge. Det skønnes at dette kan opnås i 30 uger (52 uger 12 skoleuger ferie, mv. = 32 uger). Tilskud til voksenlærling AUB-refusion 14 uger 4.560, Svendeprøvegebyr sparet AUB Tilskud under skoleophold Tilskud pr. uge tilskud pr. time 125 Hvis virksomheden kan få tilskud til voksenlærlinge fra jobcenteret (tilskud) ser regnestykket således ud: AUB-refusion 12 uger sparet AUB tilskud 32 uger Tilskud under skoleophold Tilskud pr. uge Tilskud pr. time 210 Unge lærlinge inden for lager- & terminalområdet Forklaringer: Den unge lærling har normalt 31 ugers skoleophold, fordelt på 2½ år. Når lærlingen er på skole kan der opnås refusion fra AUB. Også denne refusion stiger gennem perioden, men som gennemsnit benyttes kr. pr. uge. Virksomheden skal betale kr. for svendeprøven samt kr. til studietur 8

9 Tilskud til unge lærlinge AUB-refusion 31 uger Svendeprøvegebyr Studietur Tilskud under skoleophold Tilskud pr. uge Tilskud pr. time 62 Løn efter erhvervsuddannelse Det er i overenskomsten aftalt, at medarbejdere med et relevant svendebrev inden for deres beskæftigelsesområde får et tillæg på 4 kr. i timen. FVU FVU betyder forberedende voksenundervisning, og under denne ordning er der mulighed for at forbedre og supplere sine grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skrivning samt regning. Målgruppen for FVU er voksne, der i rimelig grad behersker det danske talesprog, men som har behov for at forbedre deres grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning eller regning. Der er altså ikke tale om dansk- og matematikundervisning i gængs forstand, men om undervisning der alene er rettet mod deltagernes hverdagskompetencer i læsning, skrivning og matematik. FVU omfatter 2 fag: 1) Læsning, stavning og skriftlig fremstilling (FVU-læsning). 2) Talforståelse, regning og basale matematiske begreber (FVU-matematik). Undervisningen i FVU-læsning er opdelt i 4 trin, som hver har en varighed på timer. FVU-matematik er opdelt i 2 trin, hvor trin 1 har en varighed på timer og trin 2 en varighed på timer. FVU kan ligesom AMU gennemføres både på skole og lokalt (forlagt) på virksomheder, fleksibelt, dvs. på fuld tid, på deltid, som split, på alle ugens dage, på alle tidspunkter af døgnet og med samtidig undervisning af deltagere på flere trin. Undervisningen tilpasses den enkeltes forudsætninger og tilrettelægges med udgangspunkt i deltagerens erfaringer og interessefelter, herunder arbejdsliv. 9

10 Den bedste effekt af FVU opnås, hvis virksomheden selv kan finde medarbejdere til et FVU hold, som undervises på virksomheden. Så kan der tages udgangspunkt den form for dansk eller regning, som medarbejderne og virksomheden finder mest relevant. Vilkår under FVU Når en medarbejder deltager i FVU udbetales godtgørelse fra statens voksenuddannelse, SVU. Niveauet er det samme som veu-godtgørelsen. SVU kan enten udbetales til virksomheden eller til medarbejderen. Der kan tillige søges om midler i kompetenceudviklingsfonden, og hvis man får tilsagn, modtager virksomheden 105 kr. pr. time i tilskud. I dette tilfælde udbetaler virksomheden sædvanlig overenskomstmæssig løn. Kompetenceudviklingsfonden HTSK Det er vigtigt at sikre sig, at medarbejderen er omfattet af en overenskomst, der henviser til HTSK fonden. Alle medarbejdere, der er omfattet af en transportoverenskomst med 3F, kan bruge fonden. Der kan opnås tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden til AMU, når der er tale om enten aftalt uddannelse efter positivliste A, selvvalgt uddannelse efter positivliste B, IKV (individuel kompetencevurdering), forberedende voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. For at få tilskud til aftalt uddannelse, skal medarbejdere, der ikke har en faglært uddannelse inden for transportområdet, have foretaget en kompetencevurdering, der viser, hvad de mangler for at blive faglærte. Hvis der opnås støtte, betaler virksomheden en ydelse til medarbejderen under uddannelsesaktiviteten, og det er virksomheden, som modtager tilskud. Der skal søges om støtte i fonden senest seks måneder efter kursets afslutning. Fonden udbetaler kun støtte, så længe der er midler i fonden. Det er virksomheden, der tilmelder medarbejderen til kurset via og det er virksomheden, der søger veu-godtgørelse. Reglerne for brug af HTSK er komplicerede. Der findes en særlig menu omkring dette på denne hjemmeside. Virksomheder, der har etableret et paritetisk uddannelsesudvalg, hvor tillidsmanden eller en stedfortræder er medlem, kan vælge at reservere sine egne indbetalinger til fonden til egne medarbejderes brug. 10

11 Information om uddannelsernes indhold DI har samlet sin viden om uddannelser på denne side: På denne DI-side findes også guiden AMU Guiden, hvor der findes svar på mange spørgsmål om vilkår for at deltage i AMU. Den bedste hjemmeside med information om AMU-kurser er Hjemmesiden om erhvervsuddannelser er men der er en særlig side om Merivejen: Tilmelding til AMU og ansøgning om veu-godtgørelse, mv. foretages via Oplysninger om veu-godtgørelse findes på Oplysninger om AUB lønrefusion til lærlinge findes på Oplysninger om muligheder for tilskud til voksenlærlinge i findes via Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside og under rubrikken Beskæftigelsesregionerne. Oplysninger om og ansøgning til Kompetenceudviklingsfonden HTSK findes på Yderligere oplysning: Chefkonsulent Niels Henning H. Jørgensen, tlf , mail: 27. januar

12 Uddannelsesaftale Svendebrev Transport EUD 2007: Lageroperatør Nyt grundforløb Førstehjælp/brand 0,5 uge Intro t. transport 2,0 uge Intro færdselslære 1,0 uge Håndtering/stuvning 1,0 uge Transport naturfag 1,5 uge IT 1,0 uge Lager 1 Kørekort B 1,6 uge Praktisk lager 1,0 uge Enhedslaster 1,0 uge Samfundsfag 1,0 uge Edb-lagerstyring - introduktion 1,0 uge Ergonomi 0,4 uge Lager 2 Edb lagerstyring 1 1,0 uge Kundebetj. lager 0,6 u Samfundsfag 0,5 uge Sundhed 0,5 uge Ergonomi 0,6 uge Oplagring og forsendelse af farligt gods 0,8 uge Fremmedsprog 1,0 uge Lager 3 Edb lagerstyring 2 1 uge Lagerøkonomi 1 uge Time-, sags- og ressourcestyring 0,6 uge Fremmedsprog 1 uge Logistik og samarbejde 1,0 uge Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed 0,8 uge Valgfag 0,2 uge Efter aftale: Afstigning efter 1 år på hovedforløbet Transport Dansk 1 uge Transport Arbejdsmarkedsforhold 0,5 uge 6 uger 5 uger Specialer: 5,6 uger Transportgeografi 1,0 uge Ny på lageret 2,0 uge Gaffeltruckcertifikat B 2,5 uge Arbejdsmiljø brancherettet 0,5 uge 14,5 uger Speciale Lager- & transport Iværksætteri og innovation 1,0 uge Køreuddannelse kategori C, 1,6 uge Grundlæggende kvalifikationsuddannelse 8,0 uge/4,0 uge 10,6 uger/6,6 uger Eller Speciale Lager- & logistik Logistikstyring og organisation 4,0 uge Iværksætteri og innovation 1,0 uge. Lastsikring 0,6 uge Valgfri specialefag 4,0 uge 9,6 uger Svendeprøve Samfundsfag med internationale forhold og studietur 1,7 uger IT 1,0 uge Svendeprøve 0,5 uge Valgfag 0,6 uge 3,8 uger

13 Uddannelsesaftale Svendebrev Havne og terminalarbejder Grundforløb Førstehjælp/brand 0,5 uge Intro t. transport 2,0 uge Intro færdselslære 1,0 uge Håndtering/stuvning 1,0 uge Transport naturfag 1,5 uge IT 1,0 uge Transport Dansk 1 uge Transport Arbejdsmarkedsforhold 0,5 uge Transportgeografi 1,0 uge Gaffeltruckcertifikat B 2,5 uge Arbejdsmiljø brancherettet 0,5 uge 16,5 uger edb-lagerstyring 0,6 uge edb-lagerst. 1, 1,0 uge edb-lagerstyr. 2, 1,0 uge Teleskoplæsser A 1,0 uge Teleskoplæsser B 0,6 uge Kran D - 2,0 uge Kran E - 2,0 uge Stregkoder og ht 0,4 uge Havn 1 Kørekort B 1,6 uge Havnen som arbejdsplads (1) 1,0 uge Brancherettet arb.milj, og sikkerhed 0,4 uge Samfundsfag 0,5 uge Valgfri speciale.fag Luge- og winchman 1,0 uge Straddlecarrier NYT Kørsel med sættevogn 1,0 uge Køreuddannelse C/E Brancheret kørsel m. sim. 0,2 Havn 2 Havnen som arbejdsplads (2) 1,0 uge Lastsikring, håndtering og anhugn. 1,3 uge It i havnen. 0,6 uge Samfundsfag 0,5 uge Erg. og Sundhed 1,0 uge 3,5 uger 4,4 uger ADR grunduddannelse 0,6 uger Udvidet kval.styr, logistik og miljø 1,0 uger Innovation og iværksætteri 0,6 uge Speciale Køreuddannelse kategori C, 1,6 uge 7,8 uger Valgfri specialefag 4,0 uge Havn 3 Kommunikation og service 0,4 uge Transport fremmedsprog 1,0 uge Kvalitetsstyring, logistik og miljø, 1,0 uge Samfundsfag 0,5 uge Terminaltraktor 1,0 uge 3,9 uger Svendeprøve Samfundsfag med internationale forhold og studietur 1,7 uger IT 1,0 uge Svendeprøve 0,5 uge Valgfag 0,8 uge 4 uger Grundlæggende kval. udd. 4 uger ADR-spec. tank 0,4 uge Certifikatuddannelse C. 1,4 uge ADR-spec.kl.7 0,2 uge Energirigtig kørsel 0,6 uge ADR-grund og spec. 1,1 uge Kran A, 4,0 uge Containerhåndtering 1 uge Sikkerhedsudd.FG 0,2 uge Håndtering af biler NYT (?) Mobilkran B, 4,0 uger ADR-spec.kl.1 0,2 uge Organisation og samarbejde Enhedslaster 1,0 uge i transport 0,4 ug Specialtruck X uge Udvikling og teknologi i Stillads evak. og redn. i højder 0,4 Anvendelse faldsikr. 0,2 ugetransport 0,4 uge Efter aftale: Afstigning efter 1 år på hovedforløbet Jobrelateret fr.sprog 1,0 uge Jobrelateret fr.sprog basis 1,0 uge Energirigtig kørsel sim. 0,2 uge EU-efteruddannelse obl. 0,6 uge EU-efteruddannelse 1,0 uge 13

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område 2012 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lagerog terminalmedarbejdere,

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for ATL s område Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især godschauffører og lager- og terminalmedarbejdere, inden

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2012

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2012 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2012 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet Dette handler om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af primært turistbuschauffører, inden for AMU, erhvervsuddannelser

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen

Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Uddannelsesordning for havne og terminalarbejderuddannelsen Udstedelsesdato: 01-05-2011 Udstedt af det faglige udvalg for Lager og terminal-uddannelserne i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK 2017 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR)

EUD VEJGODSTRANSPORT TUR VEJGODSTRANSPORT. Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) EUD VEJGODSTRANSPORT Hans Christiansen Transporterhvervets UddannelsesRåd (TUR) Uddannelsesaftale Svendebrev EUD 2008: Speciale Godschauffør Grundforløb Førstehjælp + brandbekæm. 0,5 u Brancheintroduktion

Læs mere

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden

Veluddannede medarbejdere. nu og i fremtiden Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden Indholdsfortegnelse Veluddannede medarbejdere nu og i fremtiden 5 Lærlingeuddannelsen for unge 6 Lærlingeuddannelsen for dine erfarne chauffører Meritvejen 7

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6)

1565 Lager- og terminaluddannelsen (version 6) Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 01-02-2010 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide 2014. Transport- & lagerkurser. Forside. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Forside Kvikguide 014 Transport- & lagerkurser 14.01.014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 600 Aabenraa Telefon 741 44 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig

Læs mere

Lager &Transportoperatør Lager & Logistikoperatør

Lager &Transportoperatør Lager & Logistikoperatør Uddannel se Chaufføruddannelsen Odense Tekniske Skole Speciale(r) Godschauffør Renovationschauffør Visuelt overblik over hovedforl øbet og varighede n Chauffør 1: Chauffør 2: Speciale: 48 Kørekort B 64

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner.

Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. 1 Den nye Terminalarbejder og affaldsuddannelse i Grønland Oversigt over undervisningsplaner. Miniguide 2015.v 5 2 Terminalarbejder & Affaldsuddannelse 2015 Havneterminalarbejder 2 H2-7 uger H3-7 uger

Læs mere

Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer

Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer Storseminar Offentligt finansierede uddannelser: Fortsat udvikling i kompetencer Preben Mandrup Senior konsulent 2011 Side 1 AMU Arbejdsmarkedsuddannelser EUD Erhvervsuddannelse Bybus og rutebilchaufføruddannelsen

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Kvikguide efterår 2014. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide efterår 2014. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide efterår 2014 Transport- & lagerkurser 22.05.2014 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Erhvervsuddannelsescenter Syd Eller se mere på www.eucsyd.dk 140522_Kvikguide_efterår2014_transport_lager_Færdig.indd

Læs mere

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser

Alle Mulige. AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser Alle Mulige Uddannelser AMU = ArbejdsMarkedsUddannelser AA AB AD AE AF AG AH AI AJ AL AP AQ AT Industriens Fællesudvalg for erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser Metalindustriens Uddannelsesudvalg

Læs mere

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

RENGØRING OG UDDANNELSE. Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Fondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne)

DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) DI s vejledning om euv (erhvervsuddannelse for voksne) Vejledningen er udarbejdet med baggrund i de regelændringer, som følger af den nye erhvervsuddannelseslov, der træder i kraft den 1. august 2015.

Læs mere

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen

Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Uddannelsesordning for lufthavnsuddannelsen Udstedelsesdato: Den 1. juli 2010. Udstedt af det faglige udvalg for lufthavnsoperatør-uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1199 af 09/12/2009 om uddannelserne

Læs mere

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse

Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse 1 Udkast til den nye Transport og Logistik & Affaldsuddannelse Miniguide 2014v2 2 Den nuværende Terminalarbejderuddannelse. Flyttemedarbejder / Lagermedhjælper 1 1 år Gf1-8 uger Gf2-12 uger H1-4 uger fysik

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE

FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE 2 0 1 6 FÅ STØTTE TIL EFTERUDDANNELSE n D A N S K E S E R V I C E S U D V I K L I N G S F O N D Formålet for Danske Services Udviklingsfond, DSU, er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet i servicebranchen

Læs mere

REKRUTTERING OG UDDANNELSE

REKRUTTERING OG UDDANNELSE REKRUTTERING OG UDDANNELSE ARKIVFOTO: TUR Indledning............................... 2 Ufaglært chauffør........................ 2 Ufaglært chauffør via AMU................ 3 6-ugers jobrettet uddannelse..............

Læs mere

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet 2012

Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet 2012 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for turistbusområdet 2012 Dette handler om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af primært turistbuschauffører, inden for AMU, erhvervsuddannelser

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program Kompetencespindet og andre værktøjer Hvordan afdækkes kompetencebehovet

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser

Fra egen indgang til 9 selvstændige bekendtgørelser TUR Baggrund Det faglige udvalgs overvejelser omkring oprettelse af selvstændige uddannelser Fakta om de nye uddannelser Konsekvenser af EUD reformen Grafiske oversigter, et vejledningsmateriale 1 TUR

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for Vejgodstransportuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Vejgodstransportuddannelsen i henhold til bilag 7 i bekendtgørelse

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242

Kvikguide Forår 2015. Transport- & lagerkurser. Erhvervsuddannelsescenter Syd. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Kvikguide Forår 2015 Transport- & lagerkurser 15.01.2015 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond

HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond HK og 3F og Rederiforeningernes, Maritime Kompetenceudviklingsfond 3. Udg. - December 2015 1 Forord Er du ansat et rederi der er medlem af Danmarks Rederiforening, Bilfærgernes Rederiforening eller Rederiforeningen

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond

Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond RENGØRING OG UDDANNELSE Sådan søger I Servicebranchens Udviklingsfond n S E R V I C E B R A N C H E N S U D V I K L I N G S F O N D Udviklingsfondens formål er at fremme uddannelse og uddannelsesniveauet

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere

Fakta om godschaufføruddannelsen

Fakta om godschaufføruddannelsen Fakta om godschaufføruddannelsen Hvad kan en godschauffør med svendebrev? En godschauffør kan udføre fx distributionskørsel, fragtmandskørsel, entreprenørkørsel, kørsel med containere, kranarbejde, tankvognskørsel

Læs mere

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012

Jobrotationsordninger. Danish Crown 19. April 2012 Jobrotationsordninger Danish Crown 19. April 2012 Bjarke Thomsen Ansat i Danmarks største rekrutterings- og outplacement virksomhed afdelinger i alle kommuner Hovedopgaven er at gøre vores lagerbeholdning

Læs mere

1565 Lager og terminaluddannelsen

1565 Lager og terminaluddannelsen Side 1 af 6 Fag fælles for hovedforløb 4665 Edb-lagerstyring - introduktion Begynder Område-/specialefag B 1,0 / 01-07-2011 og fremefter 4672 Oplagring og forsendelse af farligt gods Rutineret Område-/specialefag

Læs mere

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev

Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning. Meritvejen. - de erfarnes vej til svendebrev Fa g l æ rt l u f t h av n s o p e r at ø r - en vejledning Meritvejen - de erfarnes vej til svendebrev Meritvejen Meritvejen er lavet for de meget erfarne. Vælger du meritvejen kan du blive faglært uden

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017

KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 KVIKGUIDE 2. HALVÅR 2017 TRANSPORT- OG LAGERKURSER EUC Syd Lundsbjerg Industrivej 0 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Mere info på www.eucsyd.dk SYD Buschauffør/Rutebil- og turistbuschauffør Kørekort Bus

Læs mere

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR

Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Transporterhvervets UddannelsesRåd TUR Vejledning til og kriterier for godkendelse af virksomheder som læreplads for lærlinge under uddannelse som Godschauffør i henhold til Undervisningsministeriets Bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Logbog Personbefordring med bus

Logbog Personbefordring med bus Vejledning til Logbog Personbefordring med bus Specialet International turistbuschauffør TUR Februar 2012 Vejledning til - EUD Erhvervsuddannelsen via Meritvejen - GVU Grundlæggende Voksen Uddannelse -

Læs mere

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010

Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Trafikudvalget 2010-11 TRU alm. del Svar på Spørgsmål 16 Offentligt Talepapir til brug for samråd om efteruddannelse for bus- og godschauffører den 7. oktober 2010 Samrådsspørgsmål Samrådsspørgsmål AK

Læs mere

Saltvandsindsprøjtning til erhvervsuddannelserne

Saltvandsindsprøjtning til erhvervsuddannelserne Nr. 1 - marts 2011 Saltvandsindsprøjtning til erhvervsuddannelserne Virksomheder og elever, der ønsker mere faglighed og flere udfordringer i erhvervsuddannelserne, har nu fået nye muligheder. De nye muligheder

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen

Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Uddannelsesordning for personbefordringsuddannelsen Udstedelsesdato: 01/07/2011 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser, det faglige udvalg for Personbefordringsuddannelsen, i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for

ERHVERVSUDDANNELSE. som CHAUFFØR. Uddannelsesjournal. for ERHVERVSUDDANNELSE som CHAUFFØR Uddannelsesjournal for lærling: ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / - 20 Denne Uddannelsesjournal tilhører lærlingen. Virksomheden

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde

Lønrefusion fra AUB. Fakta om lønrefusion. Voksenelever. Målgrupper for tilskuddet. Løntilskud og støtteperiodens længde Klar til elever Fakta om lønrefusion Lønrefusion fra AUB For at være berettiget til at modtage støtte fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til en elev skal arbejdsgiveren betale til ATP. Virksomheder

Læs mere

AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 7. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til DI

Læs mere

Efteruddannelse. planlægning

Efteruddannelse. planlægning Lærlingedannelse Efteruddannelse planlægning Nye Mulighederne i overenskomsterne. TR og AMR konference 2017 Lærlinge og efteruddannelseplanlægning samt overenskomst med uddannelse indenfor elbranchen Benny

Læs mere

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.

Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser. EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd. Kvikguide 2016 Transport-& lagerkurser 15.01.2016 EUC SYD Lundsbjerg Industrivej 50 6200 Aabenraa Telefon 7412 4242 Eller se mere på www.eucsyd.dk Erhvervsuddannelsescenter Syd Tilmelding Tilmeld dig elektronisk

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Kan VEU-godtgørelsen udbetales til virksomheden, selv om uddannelsen foregår uden for normal arbejdstid, hvis virksomheden kompenserer i form af løn,

Kan VEU-godtgørelsen udbetales til virksomheden, selv om uddannelsen foregår uden for normal arbejdstid, hvis virksomheden kompenserer i form af løn, Redaktionen er afsluttet den 7. januar 2013. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til DI

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene

3F Industrigruppen. Kompetenceudviklingsfondene 3F Industrigruppen 1. Kompetenceudviklingsfondene 2. Grundlaget 3. Kompetenceudviklingsfondene er overenskomststof! - og reglerne er forskellige fra overenskomst til overenskomst Formål Fra Industriens

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. - hvad gør jeg så? HÅNDBOG OM MERITVEJEN 1 HÅNDBOG OM MERITVEJEN

INDHOLDSFORTEGNELSE. - hvad gør jeg så? HÅNDBOG OM MERITVEJEN 1 HÅNDBOG OM MERITVEJEN En håndbog INDHOLDSFORTEGNELSE HÅNDBOG OM MERITVEJEN TSU, Transportsektorens Uddannelsesfond Redaktion 1. udgave: Kitte Verup, TUR 1. udgang, 1. oplag Layout og dtp: Andreas Haladyn Grafisk Printed in

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejdere uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejdere uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejdere uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og

Læs mere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere

Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK. Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning. indvandrere Ønsker du at blive bedre til dansk? DANMARK Hej! Hola! Tjek hvad der findes af danskundervisning for indvandrere 2017 Forord Vi har alle behov for at kunne kommunikere med de mennesker, vi møder i hverdagen.

Læs mere

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter.

BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. BRUGER DU DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE? Du bestemmer selv kurserne og kan få dækket løn og udgifter. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE HVEM KAN FÅ TILSKUD? 5 SÅDAN GØR DU 6 HVIS JEG GERNE VIL

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedelsesdato: 6. juli 2011. Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af det faglige udvalg for Redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 202 af 09/03/2011 om uddannelserne i den

Læs mere

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland.

Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. www.amunordjylland. Vi uddanner medarbejdere, ledere, ledige og selvstændige i forhold til de aktuelle behov på det nordjyske arbejdsmarked. Program VEU CENTER-sammen gør vi det lettere at tage på voksenog efteruddannelse

Læs mere

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels

Selvvalgt uddannelse ABC. Selvvalgt ud. uddannelse. Selvvalgt uddannels ABC 1234 5678 Selvvalgt uddannels ne u Selvvalgt ud uddannelse else 1 ABC ne Selvvalgt u ddannelse ud 9 234 678 Selvvalgt u lse Udgivet af CO-industri 2. udgave November 2009 Tekst: Linda Hansen Layout:

Læs mere

AMU DIALOGMØDE juni 2010

AMU DIALOGMØDE juni 2010 AMU DIALOGMØDE juni 2010 AMU DIALOGMØDE juni 2010 NYT FRA TUR AMU DIALOGMØDE juni 2010 DEN UDDANNELSESPOLITISKE SITUATION DEN UDDANNELSESPOLITISKE SITUATION AMU DIALOGMØDE juni 2010 Voksen- og efteruddannelse

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Efteruddannelse og kompetenceudvikling Efteruddannelse og kompetenceudvikling Mette Marcussen - SUS Lersø Parkallé 21 2100 København Ø Tlf. 32 54 50 55 Mail. mm@sus-udd.dk www.susudd.dk AMU Arbejdsmarkedsuddannelser AMU er korterevarende uddannelser

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 10 jan.2013 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Betegnelse Beståelses-% Gennemsnit Beståelses-% Gennemsnit Anlægsgartner Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, Eksamen 6,6 4,8 Afsl.

Betegnelse Beståelses-% Gennemsnit Beståelses-% Gennemsnit Anlægsgartner Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, Eksamen 6,6 4,8 Afsl. Anlægsgartner Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsgartnerassistent, Eksamen 6,6 4,8 Afsl.prv: Anlægsgartner, Anlægsteknik, Eksamen 8,3 9,4 Afsl.prv: Anlægsgartner, Plejeteknik, Eksamen 5,8 8,7 Iværksætteri

Læs mere

Det danske uddannelsessystem

Det danske uddannelsessystem Det danske uddannelsessystem Det ordinære uddannelsessystem består af folkeskolen, ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser. Uddannelsessystemet for voksen- og efteruddannelse er et parallelt

Læs mere

HORISONTALE OG VERTIKALE KOMPETENCELØFT. Analyse inden for vejgodstransport

HORISONTALE OG VERTIKALE KOMPETENCELØFT. Analyse inden for vejgodstransport HORISONTALE OG VERTIKALE KOMPETENCELØFT Analyse inden for vejgodstransport September 2015 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174 Jystrup Tlf. 35 13 22 77 E-mail: lizzie@maersk-nielsen.dk www.maersk-nielsen.dk

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSE VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN SPECIALET RENOVATIONSCHAUFFØR Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version

Læs mere

Vi byder dig velkommen til TEC på kursus 2015

Vi byder dig velkommen til TEC på kursus 2015 KURSER 2015 Indholdsfortegnelse Velkommen på TEC Vi byder dig velkommen til TEC på kursus 2015 I dette katalog finder du en oversigt over kurser- og efteruddannelsesmuligheder inden for de fagområder,

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen

Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen Uddannelsesordning for vejgodstransportuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 26/03/2015 om vejgodstransportuddannelsen.

Læs mere

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen

Bekendtgørelse om havne- og terminaluddannelsen BEK nr 363 af 27/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.73T.541 Senere ændringer til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 07/04/2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk

Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk AK-Samvirke Version 8 januar.2012 Erhvervsrettet voksen og efteruddannelse (VEU) og Statens Voksen Uddannelsesstøtte (SVU) i hovedtræk Reglerne gælder kun personer i beskæftigelse og selvstændig erhvervsdrivende

Læs mere

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015

ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER. Uddannelsesbog. for. Version 02. juli 2015 ERHVERVSUDDANNELSEN KRANFØRER Uddannelsesbog for Lærling: Ansat i virksomheden: Uddannelsesaftalen starter d. / - 20 Uddannelsen afsluttes d. / 20 Version 02. juli 2015 Denne uddannelsesbog tilhører lærlingen.

Læs mere

Dine muligheder som ledig

Dine muligheder som ledig Dine muligheder som ledig Mulighederne er mange, når man er ledig... VEU-center Østjylland hjælper dig med at se seks af dem. 1 Bliv Voksenlærling En voksenlærling er en person over 25 år, der gennemfører

Læs mere

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102

GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 GVU Elsebeth Pedersen elped1@uvm.dk Tlf. 25574102 Voksenuddannelsessystemet Voksenuddannelsessystemet Forberedende voksenuddannelse (FVU) Grundlæggende voksenuddannelse (GVU) Videregående voksenuddannelse

Læs mere

Hvordan bliver din virksomhed godkendt?

Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Hvordan bliver din virksomhed godkendt? Kravene til at blive godkendt er forskellige fra uddannelse til uddannelse. Det faglige udvalg for din branche skal foretage godkendelse. DU KAN STARTE HER... Handel

Læs mere

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne

INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER. Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne INFORMATION TIL PRAKTIKPLADSGODKENDTE VIRKSOMHEDER Talentspor og andre tilvalgsmuligheder i erhvervsuddannelserne Om tilvalgsmuligheder på erhvervsuddannelser Denne folder har til formål at oplyse virksomheder

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere