Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015"

Transkript

1 Vilkår og rammer for uddannelse af medarbejdere inden for Fællesoverenskomstens område 2015 Nedenfor kan du læse om de rammer og vilkår, der findes for uddannelse af især lager- og terminalmedarbejdere og godschauffører, omfattet af Fællesoverenskomsten, inden for AMU, erhvervsuddannelser (EUD) og forberedende voksenuddannelse (FVU). Under beskrivelsen af EUD findes også en omtale af Trin 3 den særlige uddannelse for disponenter. Beskrivelsen sigter ikke på at give en udførlig beskrivelse af selve indholdet af uddannelserne, men henviser til, hvor du kan finde detaljeret information herom. INDHOLD AMU... 1 Vilkår under AMU... 2 Kurser i AMU... 3 Tilmelding til AMU... 4 Erhvervsuddannelser EUD... 4 Trin 3 uddannelse af disponenter... 6 Meritvejen... 6 Vilkår under erhvervsuddannelse... 6 Beregning af tilskud ved deltagelse i erhvervsuddannelse...7 FVU... 9 Vilkår under FVU...10 Kompetenceudviklingsfonden HTSK Information om uddannelsernes indhold AMU AMU er en forkortelse for ArbejdsMarkedsUddannelse. AMU-kurser er udviklet af arbejdsmarkedets parter via branchens efteruddannelsesudvalg TUR, der har bestemt indhold og varighed. 1

2 AMU-kurser er faglige kurser, hvor medarbejderens kompetencer kan blive udviklet, så vedkommende bedre kan varetage sin jobfunktion - og dermed forbedre virksomhedens konkurrenceevne. AMU-kurserne afholdes med statstilskud, som fastsættes af Undervisningsministeriet gennem det såkaldte taxameter. De fleste medarbejdere kan få løntabsgodtgørelse, den såkaldte veu-godtgørelse, som primært finansieres af virksomhederne gennem indbetalinger til AUB (tidligere AER). AMU-kurser er åbne for alle medarbejdere i virksomheden, men der kan kun udbetales løntabsgodtgørelse til medarbejdere, der har en uddannelse, som ikke overstiger faglært niveau. AMU-kurser skal udbydes offentligt og være tilgængelige for alle, men det kan lade sig gøre for en virksomhed at "sætte sig på " alle pladserne på et AMU-kursus. AMU-kurset skal dog stadig have det indhold og nå det mål, som er fastsat for kurset. AMU-kurser kan også afholdes på virksomheden, såkaldt virksomhedsforlagt undervisning, men udbyderen får en lavere takst og er derfor ikke begejstret, hvis der er tale om dyre AMU-kurser. Kurset Individuel kompetencevurdering afholdes dog meget ofte på virksomheden; så behøver medarbejderne ikke at flytte sig hen på skolen. Vilkår under AMU Under AMU er vilkårene, at der betales 110 kr. pr. dag i deltagerbetaling, mens virksomheden modtager 662 kr. pr. dag i løntabsgodtgørelse (veugodtgørelse) for medarbejdere, der ikke har en uddannelse, som er højere end faglært niveau. Medarbejdere kan også selv melde sig på AMU-kurser i deres fritid eller under orlov uden løn. Skolerne har ikke pligt til at gennemføre kurser, hvis det tilmeldte antal deltagere er under den minimumsgrænse, som skolen har fastsat, med mindre der er tale om et garantikursus. AMU-kurser kan gennemføres både på skole og forlagt på virksomheder, fleksibelt, dvs. på fuld tid, på deltid, som split, på alle ugens dage, på alle tidspunkter af døgnet. Den samlede varighed skal dog overholdes. Hvis kurser afholdes fleksibelt, kan skolen kræve yderligere deltagerbetaling, dog maksimalt 140 kr. ekstra om dagen pr. deltager, og den ekstra betaling skal begrundes. Der kan i en række tilfælde opnås tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden til AMU. 2

3 Kurser i AMU Oversigt over de AMU-kurser, der er rettet mod chauffør- og lager & terminalområdet, kan findes på hjemmesiden Se under Transport & Logistik eller brug fritekstsøgning. På amukurs.dk kan man finde de kurser, som skolerne udbyder, og man kan få udskrevet et katalog. Blandt de mange kurser skal der specielt peges på: Gaffeltruckkurser, både til certifikat A (stabler) og B og til erfarne En række lagerkurser, bl.a. lagerstyring med it, stregkoder, e-handel, lagerøkonomi, håndtering af farligt gods, mv. En række kurser om samarbejde, logistik og kundeservice Kurser til havne- & terminalområdet Til chaufførområdet er der: Godstransport med lastbil, som er et 6-ugers kursus, beregnet på rekruttering af nye chauffører. Det omfatter erhvervelse af kørekort C samt den grundlæggende kvalifikationsuddannelse, der leder frem til udstedelse af chaufføruddannelsesbevis. Efteruddannelse for godschauffører - obligatorisk del. Det er det 3 dages obligatorisk kursus, som alle godschauffører hen ad vejen skal gennemføre. Vælges dette kursus skal der tillige vælges yderligere 2 dage fra en liste med kurser, der er godkendt af Trafikstyrelsen. I stedet for dette kursus kan vælges: Efteruddannelsespakker for vejgodsområdet, som indeholder alle de 5 obligatoriske dage, og som er rettet mod disse delbrancher: Godschauffør Flyttechauffør Renovationschauffør Tanktransportchauffør Sværgodschauffør Dyretransportchauffør Ud over dette findes der mere end 90 forskellige kurser, som er relevante for vejgodsområdet, bl.a. kørsel med vogntog C/E, ADR, køreteknik, energirigtig kørsel, kran-kurser og meget mere. 3

4 Tilmelding til AMU Virksomhedens tilmelding af kursister til AMU og ansøgning om veu-godtgørelse samt om tilskud til befordring, kost og logi skal foregå via portalen Det kræver brug af virksomhedens digitale signatur at anvende portalen. På forsiden er der hjælp at hente, bl.a. om digital signatur. Erhvervsuddannelser EUD En erhvervsuddannelse består af skoleophold og praktisk oplæring i virksomheden. En erhvervsuddannelse består af et grundforløb, et Trin 1 og et Trin 2, og det kan overbygges med et Trin 3 lager- & terminaldisponent eller kørselsdisponent. For trin 1, 2 og 3 skal der indgås en uddannelsesaftale mellem virksomhed og lærling. Grundforløbet er primært tiltænkt unge, der gerne vil ind i erhvervet. Grundforløbet varer typisk ½ år og foregår på en transportskole. Der er også mulighed for at starte uddannelsen med et kort mesterlæreforløb i virksomheden. Erhvervsuddannelser vil være interessant for virksomhederne i to tilfælde, enten til rekruttering af nye medarbejdere eller til efteruddannelse af allerede ansatte medarbejdere. Hvis erhvervsuddannelse benyttes til rekruttering, kan det være som et alternativ til kurser i AMU, fx den grundlæggende chaufføruddannelse i AMU, der varer 6 uger. Erhvervsuddannelsen bruges typisk til rekruttering af unge. Fordelen ved denne rekrutteringsvej er, at man knytter den nye medarbejder tæt til virksomheden fra første dag, og uddannelsen indeholder flere bløde elementer, såsom fremmedsprog, kundeservice, IT, men også alle de certifikater, kørekort og beviser, som der er brug for. Ulempen kan være, at uddannelsen varer længere og indeholder flere skoleophold, og uddannelsen skal altid være omfattet af en kontrakt (uddannelsesaftale). Voksne kan også bruge erhvervsuddannelsen. De fleste voksne vil kunne få merit (få godskrevet det, man kan) for hele eller dele af grundforløbet eller gennemføre dette via en kort mesterlære, for derefter at starte på Trin 1 eller hovedforløbet, som trin 1, 2 og 3 kaldes samlet. Hvis erhvervsuddannelse benyttes til efteruddannelse af allerede ansatte medarbejdere er formålet som oftest at understøtte medarbejderudvikling. Interessen fra medarbejderside skyldes dels muligheden for at få faglært tillæg, dels ønsket om at få et svendebrev som konkret dokumentation for sin faglige kunnen. Hvis erfarne medarbejdere skal i gang med erhvervsuddannelsen, benytter de typisk Meritvejen se senere. 4

5 Erhvervsuddannelsen inden for lager- & terminalområdet har 2 specialer: Lager og transport med bl.a. kørekort til lastbil og chaufføruddannelsesbevis Lager og logistik, som primært retter sig mod egentlig lagervirksomhed. Trin 1 inden for lager- & terminalområdet er det samme for begge specialer. Trin 1 varer 1 år og indeholder normalt 16 skoleuger, fordelt på mindst 2 skoleperioder. Lærlingen har fag som edb lagerstyring, enhedslaster, lastsikring, logistik og samarbejde, ergonomi, fremmedsprog og erhverver gaffeltruckcertifikat. Hvis uddannelsen kun omfatter Trin 1, afsluttes den med en prøve. Trin 2 omfatter specialet og varer 1½ år og indeholder mellem 7 og 11 uges skoleophold, afhængig af speciale. Trin 2 afsluttes med en svendeprøve og udstedelse af et svendebrev. Så er man faglært lageroperatør med speciale. Erhvervsuddannelsen til Havne- & terminalområdet er ny, og den har ingen specialer. Uddannelsen varer 1 år på både trin 1 og 2, men i starten vil det typisk være voksenlærlinge på Meritvejen, som går i gang med uddannelsen. På hovedforløbet er der i alt 23,6 skoleuger, men heraf udgør 4 uger valgfrie specialefag, således at man kan oplæres i betjening af netop de havnemaskiner, som kendetegner den havnevirksomhed, som lærlingen kommer fra. Erhvervsuddannelsen til vejgodsområdet har 5 specialer: Godschauffør Renovationschauffør Flytte- og møbeltransport Tankbiltransport Kranfører Trin 1 inden for vejgodsområdet er det samme for alle specialer. Trin 1 varer 1 år og indeholder normalt 17 skoleuger, fordelt på mindst 2 skoleperioder. På trin 1 erhverver lærlingen kørekort C og C/E, chaufføruddannelsesbevis, ADR bevis, gaffeltruckcertifikat og har en række andre fag, såsom fremmedsprog, konflikthåndtering, IT. Hvis uddannelsen kun omfatter Trin 1, afsluttes den med en prøve. Trin 2 omfatter specialet og varer 1½ år og indeholder 13½ uges skoleophold. Trin 2 afsluttes med en svendeprøve og udstedelse af et svendebrev. Så er man faglært chauffør med speciale. 5

6 Trin 3 uddannelse af disponenter Trin 3 er en overbygning for både chauffører og lager- og terminalmedarbejdere. Uddannelsen til kørselsdisponent / lager- og terminaldisponent varer yderligere 1 år. Den indeholder 15 skoleuger, fordelt på flere perioder, og den afsluttes med en projektrapport og en mundtlig eksamen. Adgang til trin 3 kræver normalt, at trin 1 og 2 er gennemført, men der kan også indgås en uddannelsesaftale, som omfatter alle tre trin, hvor der kan opnås merit for de dele af uddannelsen, som man allerede behersker, bl.a. på baggrund af arbejdserfaring. Der arbejdes endvidere på at skaffe adgang direkte til trin 3 for personer med en anden uddannelsesbaggrund. Når man har gennemført Trin 3, har man adgang til den videregående uddannelse som Logistikøkonom og akademiuddannelsen International transport og logistik tidligere kendt som merkonom. Man kan altså nu starte som chauffør eller lager- & terminalarbejder og ende med en videregående uddannelse vejen er åben. Fra august 2015 kommer der mindre ændringer i erhvervsuddannelserne, som primært styrker det faglige niveau i uddannelserne. Meritvejen Alle, der ønsker at starte på en uddannelse, har krav på en meritafklaring, hvis de ønsker dette. Det gælder både til AMU og erhvervsuddannelse. Meritafklaring i AMU foretages af skolen under navnet IKV, som betyder individuel kompetencevurdering. I forhold til en erhvervsuddannelse hedder det realkompetencevurdering, RKV. Inden for transportområdet er er etableret en særlig meritordning, kaldet Meritvejen. Den er beregnet for erfarne medarbejdere, da adgang til Meritvejen kræver mindst 2 års relevant erfaring. Meritvejen er beregnet på at give en hurtig vej frem til aflæggelse af svendeprøve og dækker altså trin 1 og 2. Hvis en medarbejder ønsker at gå Meritvejen, kræver det en uddannelsesaftale mellem medarbejderen og virksomheden. Aftalen har en varighed på mellem 4 og 12 måneder og indeholder typisk 8 14 ugers skoleophold, inklusiv aflæggelse af svendeprøve. Voksne, der gennemfører Meritvejen for chauffører eller til lager & transport, vil altid få udstedt et chaufføruddannelsesbevis sammen med svendebrevet. Vilkår under erhvervsuddannelse Al skoleuddannelse i en erhvervsuddannelse er gratis. Der er altså ingen deltagerbetaling, og når der er indgået en uddannelsesaftale, har lærlingen krav på skoleundervisning. 6

7 Da der ved en erhvervsuddannelse er tale om en aftale om uddannelse mellem medarbejder og virksomhed, aflønnes lærlinge efter lærlingeoverenskomsten. Virksomheden modtager lønrefusion fra AUB under skoleophold. Hvis der er tale om voksenlærlinge over 25 år, ansat efter lærlingeoverenskomstens 8, stk. 3, som aflønnes med sædvanlig overenskomstmæssig løn, modtager virksomheden kr. pr. uge. Der findes en mulighed for at søge tilskud til uddannelse af voksenlærlinge fra jobcenteret. For at få midlerne kræves det, at uddannelsen er på regionens liste over områder med god beskæftigelse. Hvis virksomheden kan få tilskud, så udbetales der 30 kr. pr time for den tid, hvor voksenlærlingen er under praktisk oplæring i virksomheden, dog maksimalt for 2 år. Det skal bemærkes, at dette tilskud til praktisk oplæring af voksenlærlinge er underlagt di minimis reglerne fra EU, hvilket i praksis betyder, at en virksomhed højest må modtage et samlet tilskud fra det offentlige på over en treårig periode. Det vil typisk dække tilskud til ca. 36 voksenlærlinge over perioden, forudsat virksomheden kun modtager denne form for tilskud. Virksomheden skal selv føre regnskab med tilskuddet. Der kan ikke opnås tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden til erhvervsuddannelse. Beregning af tilskud ved deltagelse i erhvervsuddannelse Voksenlærlinge inden for lager- & terminalområdet Nedenfor findes en beregning for, hvad der kan opnås af tilskud ved at sende en erfaren medarbejder på erhvervsuddannelse som voksenlærling. Der tages udgangspunkt i en medarbejder over 25 år, som gennemfører en uddannelse af 1 års varighed med 14 skoleuger. Da det forudsættes at medarbejderen udfører normalt arbejde, når voksenlærlingen ikke er på skole, er der derfor kun beregning af tilskud i forbindelse med skoleundervisningen, hvor voksenlærlingen ikke er til rådighed for virksomheden. Forklaringer: Den erfarne medarbejder over 25 år skønnes at have behov for 14 ugers skoleophold, hvilket fastlægges gennem en RKV på skolen. Når medarbejderen er på sædvanlig overenskomstmæssig løn under sin uddannelse, kan der opnås højeste refusion fra AER = kr. pr. uge. Når virksomheden indgår en aftale om erhvervsuddannelse for en medarbejder, betales der ikke til AER for denne medarbejder. Angivet som Sparet AER. Virksomheden skal betale kr. for svendeprøven 7

8 Når virksomheden indgår en aftale om erhvervsuddannelse for en medarbejder, kan virksomheden søge den regionale beskæftigelsesregion om tilskud til voksenlærlinge. Det skønnes at dette kan opnås i 30 uger (52 uger 12 skoleuger ferie, mv. = 32 uger). Tilskud til voksenlærling AUB-refusion 14 uger 4.560, Svendeprøvegebyr sparet AUB Tilskud under skoleophold Tilskud pr. uge tilskud pr. time 125 Hvis virksomheden kan få tilskud til voksenlærlinge fra jobcenteret (tilskud) ser regnestykket således ud: AUB-refusion 12 uger sparet AUB tilskud 32 uger Tilskud under skoleophold Tilskud pr. uge Tilskud pr. time 210 Unge lærlinge inden for lager- & terminalområdet Forklaringer: Den unge lærling har normalt 31 ugers skoleophold, fordelt på 2½ år. Når lærlingen er på skole kan der opnås refusion fra AUB. Også denne refusion stiger gennem perioden, men som gennemsnit benyttes kr. pr. uge. Virksomheden skal betale kr. for svendeprøven samt kr. til studietur 8

9 Tilskud til unge lærlinge AUB-refusion 31 uger Svendeprøvegebyr Studietur Tilskud under skoleophold Tilskud pr. uge Tilskud pr. time 62 Løn efter erhvervsuddannelse Det er i overenskomsten aftalt, at medarbejdere med et relevant svendebrev inden for deres beskæftigelsesområde får et tillæg på 4 kr. i timen. FVU FVU betyder forberedende voksenundervisning, og under denne ordning er der mulighed for at forbedre og supplere sine grundlæggende færdigheder i læsning, stavning og skrivning samt regning. Målgruppen for FVU er voksne, der i rimelig grad behersker det danske talesprog, men som har behov for at forbedre deres grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning eller regning. Der er altså ikke tale om dansk- og matematikundervisning i gængs forstand, men om undervisning der alene er rettet mod deltagernes hverdagskompetencer i læsning, skrivning og matematik. FVU omfatter 2 fag: 1) Læsning, stavning og skriftlig fremstilling (FVU-læsning). 2) Talforståelse, regning og basale matematiske begreber (FVU-matematik). Undervisningen i FVU-læsning er opdelt i 4 trin, som hver har en varighed på timer. FVU-matematik er opdelt i 2 trin, hvor trin 1 har en varighed på timer og trin 2 en varighed på timer. FVU kan ligesom AMU gennemføres både på skole og lokalt (forlagt) på virksomheder, fleksibelt, dvs. på fuld tid, på deltid, som split, på alle ugens dage, på alle tidspunkter af døgnet og med samtidig undervisning af deltagere på flere trin. Undervisningen tilpasses den enkeltes forudsætninger og tilrettelægges med udgangspunkt i deltagerens erfaringer og interessefelter, herunder arbejdsliv. 9

10 Den bedste effekt af FVU opnås, hvis virksomheden selv kan finde medarbejdere til et FVU hold, som undervises på virksomheden. Så kan der tages udgangspunkt den form for dansk eller regning, som medarbejderne og virksomheden finder mest relevant. Vilkår under FVU Når en medarbejder deltager i FVU udbetales godtgørelse fra statens voksenuddannelse, SVU. Niveauet er det samme som veu-godtgørelsen. SVU kan enten udbetales til virksomheden eller til medarbejderen. Der kan tillige søges om midler i kompetenceudviklingsfonden, og hvis man får tilsagn, modtager virksomheden 105 kr. pr. time i tilskud. I dette tilfælde udbetaler virksomheden sædvanlig overenskomstmæssig løn. Kompetenceudviklingsfonden HTSK Det er vigtigt at sikre sig, at medarbejderen er omfattet af en overenskomst, der henviser til HTSK fonden. Alle medarbejdere, der er omfattet af en transportoverenskomst med 3F, kan bruge fonden. Der kan opnås tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden til AMU, når der er tale om enten aftalt uddannelse efter positivliste A, selvvalgt uddannelse efter positivliste B, IKV (individuel kompetencevurdering), forberedende voksenundervisning (FVU) eller ordblindeundervisning. For at få tilskud til aftalt uddannelse, skal medarbejdere, der ikke har en faglært uddannelse inden for transportområdet, have foretaget en kompetencevurdering, der viser, hvad de mangler for at blive faglærte. Hvis der opnås støtte, betaler virksomheden en ydelse til medarbejderen under uddannelsesaktiviteten, og det er virksomheden, som modtager tilskud. Der skal søges om støtte i fonden senest seks måneder efter kursets afslutning. Fonden udbetaler kun støtte, så længe der er midler i fonden. Det er virksomheden, der tilmelder medarbejderen til kurset via og det er virksomheden, der søger veu-godtgørelse. Reglerne for brug af HTSK er komplicerede. Der findes en særlig menu omkring dette på denne hjemmeside. Virksomheder, der har etableret et paritetisk uddannelsesudvalg, hvor tillidsmanden eller en stedfortræder er medlem, kan vælge at reservere sine egne indbetalinger til fonden til egne medarbejderes brug. 10

11 Information om uddannelsernes indhold DI har samlet sin viden om uddannelser på denne side: På denne DI-side findes også guiden AMU Guiden, hvor der findes svar på mange spørgsmål om vilkår for at deltage i AMU. Den bedste hjemmeside med information om AMU-kurser er Hjemmesiden om erhvervsuddannelser er men der er en særlig side om Merivejen: Tilmelding til AMU og ansøgning om veu-godtgørelse, mv. foretages via Oplysninger om veu-godtgørelse findes på Oplysninger om AUB lønrefusion til lærlinge findes på Oplysninger om muligheder for tilskud til voksenlærlinge i findes via Arbejdsmarkedsstyrelsens hjemmeside og under rubrikken Beskæftigelsesregionerne. Oplysninger om og ansøgning til Kompetenceudviklingsfonden HTSK findes på Yderligere oplysning: Chefkonsulent Niels Henning H. Jørgensen, tlf , mail: 27. januar

12 Uddannelsesaftale Svendebrev Transport EUD 2007: Lageroperatør Nyt grundforløb Førstehjælp/brand 0,5 uge Intro t. transport 2,0 uge Intro færdselslære 1,0 uge Håndtering/stuvning 1,0 uge Transport naturfag 1,5 uge IT 1,0 uge Lager 1 Kørekort B 1,6 uge Praktisk lager 1,0 uge Enhedslaster 1,0 uge Samfundsfag 1,0 uge Edb-lagerstyring - introduktion 1,0 uge Ergonomi 0,4 uge Lager 2 Edb lagerstyring 1 1,0 uge Kundebetj. lager 0,6 u Samfundsfag 0,5 uge Sundhed 0,5 uge Ergonomi 0,6 uge Oplagring og forsendelse af farligt gods 0,8 uge Fremmedsprog 1,0 uge Lager 3 Edb lagerstyring 2 1 uge Lagerøkonomi 1 uge Time-, sags- og ressourcestyring 0,6 uge Fremmedsprog 1 uge Logistik og samarbejde 1,0 uge Kvalitetsstyring og kvalitetsbevidsthed 0,8 uge Valgfag 0,2 uge Efter aftale: Afstigning efter 1 år på hovedforløbet Transport Dansk 1 uge Transport Arbejdsmarkedsforhold 0,5 uge 6 uger 5 uger Specialer: 5,6 uger Transportgeografi 1,0 uge Ny på lageret 2,0 uge Gaffeltruckcertifikat B 2,5 uge Arbejdsmiljø brancherettet 0,5 uge 14,5 uger Speciale Lager- & transport Iværksætteri og innovation 1,0 uge Køreuddannelse kategori C, 1,6 uge Grundlæggende kvalifikationsuddannelse 8,0 uge/4,0 uge 10,6 uger/6,6 uger Eller Speciale Lager- & logistik Logistikstyring og organisation 4,0 uge Iværksætteri og innovation 1,0 uge. Lastsikring 0,6 uge Valgfri specialefag 4,0 uge 9,6 uger Svendeprøve Samfundsfag med internationale forhold og studietur 1,7 uger IT 1,0 uge Svendeprøve 0,5 uge Valgfag 0,6 uge 3,8 uger

13 Uddannelsesaftale Svendebrev Havne og terminalarbejder Grundforløb Førstehjælp/brand 0,5 uge Intro t. transport 2,0 uge Intro færdselslære 1,0 uge Håndtering/stuvning 1,0 uge Transport naturfag 1,5 uge IT 1,0 uge Transport Dansk 1 uge Transport Arbejdsmarkedsforhold 0,5 uge Transportgeografi 1,0 uge Gaffeltruckcertifikat B 2,5 uge Arbejdsmiljø brancherettet 0,5 uge 16,5 uger edb-lagerstyring 0,6 uge edb-lagerst. 1, 1,0 uge edb-lagerstyr. 2, 1,0 uge Teleskoplæsser A 1,0 uge Teleskoplæsser B 0,6 uge Kran D - 2,0 uge Kran E - 2,0 uge Stregkoder og ht 0,4 uge Havn 1 Kørekort B 1,6 uge Havnen som arbejdsplads (1) 1,0 uge Brancherettet arb.milj, og sikkerhed 0,4 uge Samfundsfag 0,5 uge Valgfri speciale.fag Luge- og winchman 1,0 uge Straddlecarrier NYT Kørsel med sættevogn 1,0 uge Køreuddannelse C/E Brancheret kørsel m. sim. 0,2 Havn 2 Havnen som arbejdsplads (2) 1,0 uge Lastsikring, håndtering og anhugn. 1,3 uge It i havnen. 0,6 uge Samfundsfag 0,5 uge Erg. og Sundhed 1,0 uge 3,5 uger 4,4 uger ADR grunduddannelse 0,6 uger Udvidet kval.styr, logistik og miljø 1,0 uger Innovation og iværksætteri 0,6 uge Speciale Køreuddannelse kategori C, 1,6 uge 7,8 uger Valgfri specialefag 4,0 uge Havn 3 Kommunikation og service 0,4 uge Transport fremmedsprog 1,0 uge Kvalitetsstyring, logistik og miljø, 1,0 uge Samfundsfag 0,5 uge Terminaltraktor 1,0 uge 3,9 uger Svendeprøve Samfundsfag med internationale forhold og studietur 1,7 uger IT 1,0 uge Svendeprøve 0,5 uge Valgfag 0,8 uge 4 uger Grundlæggende kval. udd. 4 uger ADR-spec. tank 0,4 uge Certifikatuddannelse C. 1,4 uge ADR-spec.kl.7 0,2 uge Energirigtig kørsel 0,6 uge ADR-grund og spec. 1,1 uge Kran A, 4,0 uge Containerhåndtering 1 uge Sikkerhedsudd.FG 0,2 uge Håndtering af biler NYT (?) Mobilkran B, 4,0 uger ADR-spec.kl.1 0,2 uge Organisation og samarbejde Enhedslaster 1,0 uge i transport 0,4 ug Specialtruck X uge Udvikling og teknologi i Stillads evak. og redn. i højder 0,4 Anvendelse faldsikr. 0,2 ugetransport 0,4 uge Efter aftale: Afstigning efter 1 år på hovedforløbet Jobrelateret fr.sprog 1,0 uge Jobrelateret fr.sprog basis 1,0 uge Energirigtig kørsel sim. 0,2 uge EU-efteruddannelse obl. 0,6 uge EU-efteruddannelse 1,0 uge 13

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer.

Startpakker i AMU. En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Startpakker i AMU En håndbog om kursusforløb for nye medarbejde uden transportfaglige kvalifikationer. Udarbejdet af TUR i samarbejde med TEC, Holstebro tekniske Skole, AMU Syd, AMU Vest, Selandia og AMU

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3

Indhold AMU-kurser og udbydere... 3. Hvad er et AMU-kursus?... 3. Hvor finder man det rigtige AMU-kursus til medarbejderne?... 3 Redaktionen er afsluttet den 11. januar 2011. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra

Hvad sker der, hvis en medarbejder har fravær under kurset som eksempelvis pga. af sygdom?...9 Koster det noget, hvis medarbejderen udebliver fra Redaktionen er afsluttet den 27. januar 2012. Vi opdaterer guiden, når der foreligger væsentlig ny information og tager forbehold for eventuel nyfortolkning af regler og love. Guiden er et redskab til

Læs mere

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system.

Der er 3.500 forskellige AMU-kurser, som udbydes af mere end 100 udbydere. Alene disse tal fortæller om et meget omfattende system. AMU SÅDAN Der er mange muligheder i AMU-systemet, hvis man ellers ved, hvad man skal spørge om. Vi har her samlet en række spørgsmål og svar, som tilbagevendende dukker op, når virksomhederne ønsker at

Læs mere

Lærling i transportuddannelserne

Lærling i transportuddannelserne LÆRLING i transportudannelserne - en vejledning Lærling i transportuddannelserne Vejledning til virksomheder og lærlinge om vilkår og regler Godschauffør Lager- og transportoperatør Lager- og procesoperatør

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Dine efteruddannelsesmuligheder

Dine efteruddannelsesmuligheder Ansatte i regionerne Dine efteruddannelsesmuligheder Forord 3F vil med denne pjece sætte fokus på efteruddannelse og kompetenceudvikling for ansatte i Regionerne. En af grundene er bl.a. den teknologiske

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015

Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 Erhvervsuddannelse for voksne (euv) Undervisningsministeriet, maj 2015 8. juni 2015: Bemærk præcisering på side 5 nederst i forhold til optagelse.dk og på side 16, 3. afsnit ift. ikrafttrædelsesbestemmelser.

Læs mere

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse

Affald, genbrugspladser og deponi. Inspiration. til efteruddannelse Affald, genbrugspladser og deponi Inspiration til efteruddannelse Affald, grenbrugspladser og deponi Hvad er der af muligheder for at deltage i efteruddannelse? Efteruddannelse og kompetenceudvikling af

Læs mere

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse

Inspirationskatalog. Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Inspirationskatalog Fakta og eksempler på gratis uddannelse til arbejdsløse Indhold Forord Inspirationskataloget er lavet til de faglige afdelinger og a-kasser samt LO s repræsentanter i de lokale beskæftigelsesråd,

Læs mere

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev

614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1. FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning. Meritvejen. de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 1 FAGLÆRT CHAUFFØR en vejledning Meritvejen de erfarnes vej til svendebrev 614201_Meritvejen A 18/02/05 8:00 Side 2 INDHOLD Forudsætninger for at gå meritvejen 4

Læs mere

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder

Omsorgsmedhjælper. Dine. efteruddannelsesmuligheder Omsorgsmedhjælper Dine efteruddannelsesmuligheder Din overenskomst giver dig mulighed for at få efteruddannelse I overenskomsten er det aftalt, at du skal have en skriftlig udviklingsplan, og den kan fint

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne

INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING. 14 KAPITEL 3 ERHVERVSUDDANNELSER - STRUKTUR OG INDHOLD Reform 2015 Generelle adgangskrav til erhvervsuddannelserne SIDE 1 INDHOLDS FORTEGNELSE 5 INDLEDNING 6 KAPITEL 1 OVERSIGT OVER DDANNELSESSYSTEMET Du er kontakten Du har hjælpere Bolden er din 8 KAPITEL 2 TIPS TIL DET PRAKTISKE ARBEJDE 1. OM SELVE MØDERNE Formøder

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet

Pixibog Uddannelser inden for kirkeområdet FOR NÆRMERE INFORMATION KONTAKT: AMU-Fyn Tlf. 66 13 66 70 Vi uddanner folk www.amu-fyn.dk Petersmindevej 50 5000 Odense C Tlf: 6613 6670 C. F. Tietgens Boulevard 27 5220 Odense SØ Tlf: 6613 6670 13290315

Læs mere

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen

Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen 1 Uddannelsesordning for lager- og terminaluddannelsen Udstedelsesdato: 1. juli 2011. Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser og det faglige udvalg for Lager- og terminaluddannelserne i henhold til

Læs mere

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik.

Logbog. Lageroperatør. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Logbog Lageroperatør Individuel Kompetence Vurdering (IKV) med specialerne lager- og transport samt lager- og logistik. Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Lageruddannelsen

Læs mere

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet

Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Udvalg om erhvervsuddannelser samt kompetencegivende uddannelser i voksen- og efteruddannelsessystemet Bilag 1: Kommissorium 2 Bilag 2: Udvalgets medlemmer 8 Bilag 3: Faktapapirer 9 Unge og voksne i eud,

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører

Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Styrket læse-, skrive- og regneindsats målrettet chauffører Idéer til et styrket samarbejde mellem skoler og virksomheder inden for bus- og godstransport Maj 2010 Mærsk Nielsen HR Jystrup Bygade 4 4174

Læs mere

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel

Logbog. Personbefordring med bus. Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Logbog Personbefordring med bus Individuel Kompetence Vurdering (IKV) Specialet Bybus- og Rutebilkørsel Februar 2012 Logbogens indhold Indholdsfortegnelse... 1 Formål med logbogen... 2 Bilag 1 Meritansøgerens

Læs mere

KULEGRAVNING af AMU-området

KULEGRAVNING af AMU-området KULEGRAVNING af AMU-området Udvalget til kulegravning af AMU-området Undervisningsministeriet November 2011 0 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund for analysen... 3 1.2 Analysens opbygning...

Læs mere

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder

Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Erhvervsskolerne kan bidrage til at løfte voksnes læse- og regnefærdigheder Analyse af erfaringer fra tekniske og merkantile erhvervsskoler, der udbyder forberedende voksenundervisning (FVU) Danske Erhvervsskoler,

Læs mere

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om:

VEU-Center MidtØst. Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: VEU-Center MidtØst Én indgang til voksenog efteruddannelse Vi hjælper gerne jobcentre, fagforeninger, a-kasser og andre interessenter med information og vejledning om: Grundlæggende voksenuddannelse (GVU)

Læs mere