KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOGEBOG AFKORTNING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af"

Transkript

1 KOGEBOG AFKORTNING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

2 Afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet Generel intro Et medlem, der har modtaget dagpenge i sammenlagt 4 år inden for de seneste 8 år, skal have afkortet retten til at modtage dagpenge med en måned. Reglerne træder i kraft den 1. juli 2017 med tilbagevirkende kraft, således at perioden for opgørelse af forbrug den 1. juli 2017 er 1. juli 2009 til 30. juni 17. Fremover bliver dagpenge udbetalt i timer og hele måneder. Afkortningen skal derfor ske, når et fuldtidsforsikret medlem har haft et dagpengeforbrug på sammenlagt timer (4 år) inden for de seneste 96 måneder (8 år). For deltidsforsikrede skal afkortningen ske, når medlemmet har haft et dagpengeforbrug på timer inden for de seneste 96 måneder. 96-måneders perioden kan ikke forlænges. Afkortning i den ordinære dagpengeperiode Afkortningen på en måned sker i timer. Rammer medlemmet et forbrug på hhv /6.240 timer i en ordinær dagpengeperiode, vil ydelsesperioden blive nedsat med 160,33 for fuldtidsforsikrede og 130 timer for deltidsforsikrede. Medlemmets ret til dagpenge bliver dermed kortet af med et antal timer, der svarer til en måneds dagpengeudbetaling. Hvis medlemmet efter at der er truffet afgørelse om afkortning indplaceres i en ny dagpengeperiode, anses afkortningen for at være effektueret. Den overføres således ikke til den nye indplacering. Afkortning i den forlængede dagpengeperiode Rammer medlemmet forbruget i den forlængede dagpengeperiode, vil medlemmets beskæftigelseskonto blive nedskrevet med hhv. 80,17/65 timer. Medlemmet kan herefter højest forlænge sin dagpengeret med 1.763,67/1.430 timer. Afkortningen har dermed betydning for, hvor meget et medlem kan forlænge ydelsesperioden med. Hermed vil der skulle sættes et loft over de timer på beskæftigelseskontoen, der kan anvendes til at forlænge dagpengeretten. For fuldtidsforsikrede er loftet 881,83 timer (962-80,17) og for deltidsforsikrede 715 timer (780 65). Et medlems dagpengeperiode kan således efter en afkortning højest forlænges med 1.763,67 hhv timer. NB: Bemærk at afkortningen af timer alene har betydning for, hvor meget medlemmet kan forlænge dagpengeretten. De timer, som beskæftigelseskontoen er nedskrevet med, kan stadig bruges til genoptjening af en ny 2-årig dagpengeret. Timerne skal således markeres som forbrugte på beskæftigelseskontoen, men skal stadig fremgå som uforbrugte på genoptjeningskontoen. Udskydelse af afkortning 1

3 Rammer medlemmet 4-års-forbruget på et tidspunkt, hvor medlemmet i den ordinære dagpengeperiode har mindre end 160,33 timers dagpengeret tilbage, vil afkortningen først finde sted i en eventuel efterfølgende dagpengeperiode, medmindre medlemmet har ret til at forlænge sin dagpengeperiode. I det tilfælde hvor medlemmet vælger at gøre brug af sin ret til at forlænge dagpengeperioden, vil medlemmets beskæftigelseskonto blive nedskrevet med hhv. 80,17/65 timer, hvis der er mindst 80,17/65 timer at nedskrive med. Er der ikke 80,17/65 timer på beskæftigelseskontoen, kan medlemmet få den forlængelse, der er mulighed for, hvorefter afkortningen venter på en eventuel ny indplacering indenfor 5 år fra opgørelsestidspunktet. En udestående afkortning forældes og bortfalder efter 5 år fra opgørelsestidspunktet. Genoptjener et medlem en ny dagpengeret indenfor 5 år fra opgørelsestidspunktet, og er der en udestående afkortning, jf. ovenfor, vil medlemmet få afkortet den nye ydelsesperiode, således at denne nye ydelsesperiode udgør 1 år og 11 måneder inden for en referenceperiode på 36 måneder. Når et medlem har fået afkortet dagpengeretten, bliver medlemmets dagpengeforbrug nulstillet i relation til afkortningen. Dermed kan de ydelsesperioder, der har ligget til grund for en afkortning, ikke regnes med i en ny opgørelse af medlemmets ydelsesforbrug. Først når medlemmet igen har modtaget dagpenge i sammenlagt 4 år inden for de seneste 8 år fra seneste opgørelsestidspunkt, skal a-kassen træffe ny afgørelse om afkortning. Omforsikring Dagpengeforbruget skal altid gøres op på baggrund af medlemmets aktuelle forsikringsstatus på opgørelsestidspunktet. Det vil sige uanset om medlemmet i den 8-årsperiode, der ligger til grund for opgørelsen, måtte have haft en anden forsikringsstatus eller denne har varieret. Se også afsnittet om metode til beregning af forbrug nedenfor. Et medlem, der lader sig omforsikre fra fuldtid til deltid, skal have sin dagpengeperiode afkortet, når medlemmet med sin nye deltidsforsikringsstatus når et dagpengeforbrug på timer. Et medlem, der har modtaget dagpenge som fuldtidsforsikret og som midt i en ledighedsperiode lader sig omforsikre til deltid skal have omregnet sin resterende dagpengeret, jf. kogebogen om deltidsforsikrede og skift af forsikringsstatus. Bemærk, at der ikke sker omregning af resttimer ved skift fra deltids- til fuldtidsforsikring. Ved omregningen/omforsikringen fra fuldtid til deltid kan det ske, at medlemmet kommer til at ramme de timers dagpengeforbrug inden for de seneste 8 år. Hvis det er tilfældet, skal medlemmets dagpengeret afkortes med det samme. Hvis omforsikringen sker, mens medlemmet befinder sig i den ordinære dagpengeperiode, skal medlemmets dagpengeret afkortes med 130 timer. Befinder medlemmet sig i den forlængede dagpengeperiode, skal beskæftigelseskontoen nedskrives med 65 timer. ed skift fra deltids- til fuldtidsforsikring. Har medlemmet en udestående afkortning, som er opgjort på et tidspunkt hvor medlemmet var fuldtidsforsikret, vil medlemmet alene skulle afkortes med 130 timer hvis medlemmet efterfølgende lader sig deltidsforsikre og kan genindplaceres. Tilsvarende vil et medlem, der ramte forbruget på timer på et tidspunkt, hvor medlemmet var deltidsforsikret, skulle afkortes med 160,33 timer, hvis medlemmet efterfølgende bliver fuldtidsforsikret. 2

4 Hermed skal et medlem, der har en udestående afkortning og som skifter forsikringsstatus, have en ny afgørelse om, hvorledes afkortningen skal effektueres. Alternativt skal det fremgå af en afgørelse om afkortning, at afkortningen altid svarer til en måneds forbrug af dagpenge i forhold til den aktuelle forsikringsstatus på afkortningstidspunktet. Metode til opgørelse af ydelsesforbrug Der er to forskellige metoder til opgørelse af et ledigt medlems dagpengeforbrug de seneste 8 år. Begge metoder er i spil i op til 8 år fra den 1. juli De ydelser, der indgår i opgørelsen af forbruget, er som hovedregel de ydelser, der forbrugte af dagpengeretten på det pågældende tidspunkt i henhold til 55 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, den særlige uddannelsesydelse for ledige og den forlængede uddannelsesydelse, indgår derfor ikke i opgørelsen af medlemmets ydelsesforbrug, da disse ydelser ikke forbruger i henhold til 55 i loven. Metode 1: Den dagpengeperiode, som medlemmet er indplaceret i den 1. juli 2017, opgøres på baggrund af medlemmets faktiske forbrug af ydelser efter 7 i bekendtgørelsen om dagpengeperioden. Er medlemmet fx indplaceret i en dagpengeperiode den 6. februar 2017, opgøres forbruget i hele denne indplacering med afsæt i bekendtgørelsens 7. NB: Medlemmets ugeforbrug forud for 1. juli 2017 omregnes til timer i forbindelse med overgangen til det nye dagpengesystem 1. juli 2017 (konvertering). Fra og med 1. juli 2017 forbruges retten til dagpenge alene i timer. Metode 2: De dagpengeperioder, som medlemmet har været indplaceret og haft et forbrug i, som ligger forud for den indplacering, som medlemmet er i den 1. juli 2017, opgøres på baggrund af indberettede oplysninger om udbetaling af dagpenge mv. til Indkomstregisteret og oplysninger om ansættelse med løntilskud indberettet til DFDG. Opgørelsen af dagpengeforbrug på baggrund af Indkomstregisteret sker ved at dele det indberettede dagpengebeløb med satsen for højeste dagpenge for en time for hhv. fuldtids- og deltidsforsikrede det pågældende år. Omregningen sker således ikke med afsæt i medlemmets individuelt beregnede dagpengesats det pågældende år, men altid med den gældende dagpengemaksimumsats for året. Man skal - som nævnt ovenfor - herudover bruge højeste dagpengesats for enten fuldtids- eller deltidsforsikrede alt efter medlemmets aktuelle forsikringsstatus på opgørelsestidspunktet. Og dermed ikke den faktiske forsikringsstatus på udbetalingstidspunktet det pågældende år. De udbetalinger, der indgår i 96 måneders perioden lægges sammen og det samlede beløb divideres med maksimumtimesatsen for året. Der afrundes med to decimaler. Hvis de to måneder der skal medtages i 2012 f.eks. er november og december, medtages de beløb, der er udbetalt i november og december 2012, beløbet lægges sammen og der divideres med maksimumtimesatsen for Resultatet afrundes med to decimaler. Uger hvor medlemmet har været ansat med løntilskud omregnes ved at gange antallet af uger med 37/30, uanset om medlemmet har været ansat i hele ugen eller ej. Oplysninger om medlemmets perioder med ansættelse i løntilskud skal hentes fra DFDG. 3

5 Nedenfor ses en oversigt over de seneste 8 års dagpengemaksimumsatser for hhv. fuldtids- og deltidsforsikrede. Dagpengesats 2009 Fra 4/ / / / / / / / maksimum Fuldtid Timesats 97,97 101,62 103,51 106,49 108,24 110,14 111,76 112,97 114,73 Deltid Timesats 80,50 83,50 85,17 87,50 89,00 90,50 91,83 92,83 94,33 Opgørelsen af det dagpengeforbrug der ligger forud for den dagpengeperiode, medlemmet er indplaceret i den 1. juli 2017, sker på baggrund af udbetalte dagpengebeløb indberettet i perioden og dermed ikke på baggrund af beløb udbetalt og indberettet for perioden. Dette kan have konsekvenser for medlemmer, der i opgørelsesperioden får efterbetalt ydelser for en periode, der ligger forud for opgørelsesperioden. Hvis der for et medlem i opgørelsesperioden er indberettet en udbetaling (= efterbetaling) af et stort dagpengebeløb, hvoraf hele eller en del af beløbet vedrører perioder forud for opgørelsesperioden, vil medlemmet kunne komme til at ramme de timer, der skal til for en afkortning. [AK-Samvirke vil arbejde for, at der indsættes en form for kattelem i reglerne i disse situationer.] Tidspunkter for opgørelse af forbrug, for at kunne administrere afkortning Afkortnings-opgørelsen skal ske første gang den 1. juli 2017 og skal som udgangspunkt herefter ske efter hver månedlig udbetaling af dagpenge. Vi anbefaler, at opgørelsen sker umiddelbart efter udbetalingen, dog tidligst ved udgangen af den måned, vi udbetaler for (gælder feriedagpenge, der kan være udbetalt før månedens udgang). Vi venter således ikke til kontroltidspunktet. Opgørelsen kan ændre sig, hvis der efterfølgende sker regulering af medlemmets udbetaling. Eksempler: Et medlem sender sit dagpengekort for august 2017 d. 28. august Vi opgør forbruget ved udbetalingen, dvs. d. 31. august Et medlem sender sit dagpengekort for august 2017 d. 5. september Vi opgør forbruget med det samme vi behandler kortet, fx. 5. september 2017 Et medlem anmoder d. 10. juni 2018 om udbetaling af feriedagpenge for perioden 16. juli til 3. august Vi udbetaler feriedagpengene d. 9. juli 2018, men opgør forbrug for den del af ferieperioden der ligger i juli, dvs. 16. til 31. juli 2018, d. 31. juli 2018 og for den del af ferieperioden, der ligger i august 2018, dvs. 1. til 3. august 2018, d. 31. august

6 Et medlem sender sit dagpengekort for august 2017 d. 28. august Vi opgør forbruget ved udbetalingen, dvs. d. 31. august Ved indkomstkontrollen d. 11. september 2017 konstaterer vi, at medlemmets udbetaling skal reguleres. Når vi regulerer udbetalingen, skal der foretages en ny opgørelse af afkortningsforbruget med det samme. Der er følgende opgørelsestidspunkter for a-kassen: 1. Den (pr.) 1. juli 2017 skal a-kassen opgøre alle aktuelt (dvs. tilmeldte) ledige medlemmers forbrug inden for de seneste 96 måneder. Opgørelsen laves først efter, at medlemmernes forbrug for den dagpengeperiode, de er indplaceret i den 1. juli 2017, er konverteret fra uger til timer. Da konverteringen fra uger til timer formentlig ikke vil ske præcist den 1. juli 2017, skal opgørelsen laves pr. 1. juli Første gang et medlem melder sig ledigt og anmoder om ydelser efter den 1. juli Efter hver udbetaling af ydelse jf. beskrivelse ovenfor. Herudover anbefaler vi, at opgørelsen sker i forbindelse med, at et medlem omforsikres (særligt fra fuldtid til deltid), jf. nedenfor. Endelig anbefaler vi, at der laves en vejledende opgørelse i god tid, inden medlemmet opbruger sin ret til dagpenge dette med henblik på at kunne vejlede medlemmet om, at den pågældende potentielt står over for en afkortning, som vil kunne fremrykke tidspunktet for dagpengerettens udløb. Konsekvenser for medlemmer der rammer de timers forbrug ved opgørelsen 1. juli 2017 eller herefter. Hvis mindre end 160,33 timer tilbage på opgørelsestidspunktet (den/pr. 1. juli 2017 eller herefter) Medlemmer, der har mindre end 160,33/130 timer af den ordinære dagpengeperiode tilbage den 1. juli 2017 og også mindre end 80,17/65 timer på beskæftigelseskontoen den 1. juli 2017 skal der træffes afgørelse om afkortning for. Afkortningen vil ikke skulle eksekveres, men vil ske ved en kommende indplacering i en ny dagpengeperiode inden for 5 år fra opgørelsestidspunktet. Medlemmer, der har mindre end 160,33/130 timers dagpengeret tilbage den 1. juli 2017, men som har ret til en forlængelse af dagpengeperioden, vil vi også skulle træffe afgørelse om afkortning for. Den 1. juli 2017 skal der oprettes en beskæftigelseskonto for alle ledige medlemmer. Hvis det ved oprettelsen af beskæftigelseskontoen viser sig, at medlemmet har mere end 80,17/65 timer på sin beskæftigelseskonto nedskrives denne med det samme. Hvis et ledigt medlem har mindre end 160,33/130 timers dagpengeret tilbage den/pr. 1. juli 2017, men har mere end 80,17/65 timer på sin beskæftigelseskonto, kan medlemmet få udbetalt den resterende ordinære dagpengeret. Afkortningen vil alene skulle ske ved nedskrivning af timerne på beskæftigelseskontoen. Hvis mere end 160,33 timer tilbage på opgørelsestidspunktet (den/pr. 1. juli 2017 eller herefter) Medlemmer, der har mere end 160,33/130 timers dagpengeret tilbage den 1. juli 2017, vil vi også skulle træffe afgørelse om afkortning for med det samme og samtidig eksekvere afgørelsen. Dette også selv om medlemmet herved ikke længere vil kunne få en (fuld) dagpengeudbetaling i 5

7 juli måned. Hvis et fuldtidsforsikret medlem den 1. juli 2017 fx har en dagpengeret på 185 timer til rest, skal medlemmet afkortes med 160,33 timer og kan altså kun få udbetalt dagpenge for 24,67 timer for juli måned NB: I disse tilfælde må medlemmet klage over afgørelsen. Med afkortningen vil der være medlemmer, der vil opbruge retten til dagpenge allerede i juli måned 2017 og hermed også på et tidspunkt der ligger forud for at a-kasserne kan nå at vejlede konkret om konsekvenserne af afkortningen. Også efter opgørelsen den 1. juli 2017 vil det kunne forekomme, at medlemmer vi opbruge deres dagpengeret, uden at a-kassen i god tid har kunnet vejlede herom. [NB: AK-Samvirke vil arbejde for, at der laves en generel værneregel for medlemmer, der ved en opgørelse står til at opbruge retten til dagpenge i måneden eller den kommende måned, så disse medlemmer kan nå at indrette sig herpå.] Særligt ved skift af forsikringsstatus Udover de tidligere nævnte opgørelsestidspunkter anbefaler vi, at vi altid opgør dagpengeforbruget i relation til en afkortning ved omforsikring af ledige medlemmer fra fuldtid til deltid. Ved omforsikring kan medlemmet eventuelt nå deltidstime-forbruget på de timer med det samme eller i hvert fald kort tid efter, jf. eksempel 5 nedenfor. Denne problematik bliver forstærket af, at opgørelsen af de dagpenge, der er udbetalt forud for den indplacering, medlemmet er i den 1. juli 2017, skal omregnes med højeste dagpengesats for deltidsforsikrede. Altså også for perioder, hvor medlemmet har fået udbetalt dagpenge som fuldtidsforsikret. Medlemmet vil dermed få omregnet sine udbetalte dagpengebeløb til et højere dagpengeforbrug i timer. Anbefaling til opgørelse for ledige som er langt fra et 4-årsforbrug For nogle medlemmer vil det ikke vil være muligt at opnå et ydelsesforbrug på 4 år i den aktuelle indplacering. Det drejer sig fx om medlemmer, der er indplaceret for første gang inden for de seneste par år og for medlemmer der indplaceres i dagpengesystemet for første gang efter den 1. juli A-kassen kan her eventuelt indrette sit system til ikke at foretage månedlige opgørelser, før medlemmets første indplacering ligger tilpas lang tid tilbage, dvs. omkring de 4 år. Afgørelser A-kassen skal altid træffe afgørelse om afkortning. Det gælder både i de tilfælde, hvor afkortningen kan effektueres/eksekveres i den indeværende dagpengeindplacering eller hvor eksekveringen udestår til en senere genindplacering. I det tilfælde, at afkortningen ikke kan effektueres, fordi medlemmet enten ikke har 160,33 timer tilbage af den ordinære dagpengeret eller 80,17 timer på beskæftigelseskontoen, skal det fremgå af afgørelsen, at afkortningen vil udestå i 5 år og effektueres i en kommende dagpengeperiode, hvis medlemmet opnår ny dagpengeret i 5-årsperioden. 6

8 Tællere Med de nye afkortningsregler skal a-kasserne registrere hvert enkelt medlems samlede forbrug af dagpenge inden for de seneste 8 år (96 mdr.) A-kasserne får derfor fremover pligt til at opbevare dokumentationsmateriale, herunder dokumentation for enhver udbetaling, i 8 år hvad angår forbrug af dagpengeperioden. Der indberettes tællerdata til DFDG på det tidspunkt, hvor a-kassen træffer afgørelse om afkortning, uanset om denne effektueres/eksekveres eller ej. Der indberettes herudover ikke tællerdata omkring afkortningen. Der henvises til tælleroversigten på A-kassens pligt til at informere/vejlede om afkortning Ifølge 8, stk. 3, i bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. skal a-kassen, når et medlem bliver indplaceret, informere medlemmet om bl.a. afkortning af dagpengeperioden ved omfattende brug af dagpengesystemet. Ifølge 15 i samme bekendtgørelse skal a-kassen konkret vejlede et medlem, som ønsker at skifte til deltidsforsikring, om hvilke konsekvenser et skift af forsikringsstatus kan få, hvis medlemmet senere søger om fx dagpenge. Bemærk, at ovennævnte er minimumspligter. Vi vil dog anbefale, at a-kassen konkret vejleder et medlem i en række situationer ud over de ovenfor nævnte om en potentiel afkortning, fx i situationer hvor et ledigt medlem står over for at opbruge sin dagpengeret, og hvor en potentiel afkortning vil få konsekvenser for medlemmets overgange til andre ordninger, fx seniorjobordningen og ydelsessystemer. Eksempler: Nedenfor er regler, metode og principper for afkortningen beskrevet i en række eksempler. Eksempel 1a og 1b: I disse eksempler er beskrevet, hvordan en afkortning opgøres og afkortning sker, hvis medlemmet når et forbrug på timer inden for 96 måneder i den ordinære dagpengeperiode. Eksempel 1a viser, at der ikke sker afkortning ved opgørelsestidspunktet den/pr. 1. juli 2017, fordi medlemmet ikke har haft et forbrug på timer de seneste 8 år. Eksempel 1b bygger videre på eksempel 1a og viser, at medlemmet får udbetalt dagpenge hver måned i juli, august og september. Efter hver udbetaling sker der en ny opgørelse. Ved opgørelsen den 1. oktober viser det sig, at medlemmets dagpengeperiode skal afkortes efter forbruget for september måned, fordi medlemmet nu har haft et forbrug på timer inden for de seneste 8 år. Eksempel 2a og 2b: I disse eksempler er beskrevet, hvordan der sker afkortning og nedskrivning af beskæftigelseskontoen for medlemmer, der er indplaceret i den forlængede dagpengeperiode. Eksempel 3: I dette eksempel er der ikke timer nok på beskæftigelseskontoen til en afkortning i den forlængede dagpengeperiode. 7

9 Eksempel 4: I dette eksempel er afkortningen ved en omforsikring fra fuld tid til deltid beskrevet. 8

10 Eksempel 1a ingen afkortning ved en opgørelse pr. 1. juli

11 År Dagpengemaksimum I alt udbetalt Forbrug opgøres Timer ,62 kr. pr. time kr /101,62 = 518, ,51 kr. pr. time kr /103,51 = 222, ,49 kr. pr. time kr /106,49 = 1.775, ,24 kr. pr. time kr /108,24 = 1.775, ,14 kr. pr. time kr /110,14 = 74,00 Totalt omregnede timer 4.365,08 NB: 50 ugers udbetalt arbejdsmarkedsydelse = kr. indgår ikke. Opgørelse pr. 1. juli Medlemmet er genindplaceret for anden gang 4. januar 2016 og har pr. 1. juli 2017 forbrugt 78 uger af sin seneste dagpengeret. Medlemmet har altså forbrugt på 78 x 37 = timer af sin indeværende dagpengeret og har dermed, inden vi opgør en evt. afkortning, 962 timers dagpengeret tilbage. Nu tjekkes, om der eventuelt skal ske afkortning. Medlemmets forbrug indenfor de seneste 96 måneder forud for den 1. juli 2017 opgøres. Forbrug i perioden 4/ / (omregnet fra kroner til timer) Forbrug i perioden 4/ / Total 4.365,08 timer 2.866,00 timer 7.251,08 timer Da medlemmet har et forbrug, der er mindre end timer pr. 1. juli 2017, skal medlemmets dagpengeret ikke afkortes med 160,33 timer på dette tidspunkt. Medlemmet vil derfor fortsat have en resterende dagpengeret i indeværende dagpengeperiode på 962 timer. 10

12 Eksempel 1b afkortning ved opgørelse den 1. oktober

13 Vi opgør herefter ved hver dagpengekørsel medlemmets forbrug i de sidste 96 måneder. Der er sket en opgørelse den/pr. 1. juli 2017 og herefter den 1. august, den 1. september og den 1. oktober Medlemmets forbrug ved udbetaling af dagpenge for september 2017 udgør nu yderligere 480,99 timer, dvs. totalt 7.732,86 timer og medlemmets dagpengeret skal dermed afkortes. Pr. 1. oktober 2017 har medlemmet derfor ,99-160,33 timer = 320,68 timers dagpengeret tilbage indenfor den gældende referenceperiode. Eksempler: Afkortning i den forlængede dagpengeperiode (eksempel 2a og 2b) De to følgende eksempler viser, hvordan timerne på beskæftigelseskontoen nedskrives, når medlemmet når et forbrug på mindst timer i den forlængede dagpengeret. Eksempel 2b bygger videre på eksempel 2a. 12

14 Eksempel 2a 13

15 Et medlem er genindplaceret pr. 1. januar Medlemmet har i ledighedsperioden haft 26 ugers fuldtidsarbejde (962 timer). Medlemmet har pr. 30. juni 2017 opbrugt sin dagpengeret (104 ugers forbrug) og pr. 1. juli 2017 oprettes medlemmet derfor med en beskæftigelseskonto på 962 timer og kan dermed forlænge sin dagpengeret med 1924 timer. Dette vælger medlemmet at gøre. Vi opgør på dette tidspunkt igen medlemmets forbrug af ydelser indenfor de seneste 96 måneder. Forbrug 1/ / (omregnet fra kroner til timer) 3.693,25 timer Forbrug 1/ / Forbrug 1/ / Forbrug i alt pr. 1/ , ,25 timer Da medlemmet således har et forbrug på mindre end timer, skal medlemmets dagpengeret ikke afkortes. Medlemmet indplaceres i den forlængede dagpengeperiode pr. 1. juli 2017 med en 18 måneders referenceperiode og med mulighed for at forlænge sin dagpengeret med op til timer (962 timer x 2). 14

16 Eksempel 2b 15

17 Medlemmet vælger i juli 2017 at søge om dagpenge for hele måneden og dermed bruge 80,17 af sine timer på beskæftigelseskontoen. Medlemmet får udbetalt dagpenge i juli 2017 med 160,33 timer. Medlemmet beskæftigelseskonto nedskrives dermed med 80,17 timer. Efter udbetalingen står der nu = ,17 = 881,83 timer på medlemmets beskæftigelseskonto. Vi skal nu igen opgøre forbrug indenfor de seneste 96 måneder. Efter forbruget på 160,33 timer for juli 2017 er medlemmets samlede forbrug nu = 7.701,58 timer, dvs. mere end timer og medlemmets dagpengeret skal nu afkortes. Det sker konkret ved at medlemmets beskæftigelseskonto yderligere nedskrives med 80,17 timer. Beskæftigelseskontoen pr. 1. august 2018 er nu på 801,66 timer. Bemærk, at det forhold, at beskæftigelseskontoen nedskrives på grund af afkortning ikke er ensbetydende med, at der ikke kan tilskrives flere timer på denne det betyder blot, at der sættes et loft over, hvor mange timer på beskæftigelseskontoen der maksimalt kan bruges til forlængelse. 16

18 Eksempel 3 Afkortning af forlænget dagpengeperiode, når der er mindre end 160,33 timer tilbage. Eksemplet skal vise, hvad der sker, når et medlem er indplaceret i en forlænget dagpengeperiode og har mindre end 160,33 timer tilbage af sin dagpengeret i den måned, hvor det konstateres, at medlemmets dagpengeret skal afkortes. 17

19 18

20 Medlemmet er genindplaceret den 1. januar Medlemmet har i ledighedsperioden haft 100 timers fuldtidsarbejde. Medlemmet har pr. 30. juni 2017 opbrugt sin dagpengeret (104 ugers forbrug) og pr. 1. juli 2017 oprettes derfor med en beskæftigelseskonto på 100 timer. Medlemmet kan dermed forlænge sin dagpengeret med 200 timer. Dette vælger medlemmet at gøre. Vi opgør på dette tidspunkt medlemmets forbrug af ydelser indenfor de seneste 96 måneder. Forbrug 1/ til 31/ (omregnet fra kroner til timer) 3.693,25 timer Forbrug 1/ til 30/ timer Forbrug i alt pr. 1/ ,28 timer Forbrug i juli ,33 timer Forbrug i alt pr. 1/ ,58 1. januar 2010 til 31. december 2014 haft indkomst fra a-kassen i perioden svarende til et forbrug på 3.693,25700 timer 1. januar 2015 til 1. juli 2017 har medlemmet forbrugt 104 uger = timer Totalt forbrug pr. 1. juli 2017: 7.541,25 timer Medlemmets dagpengeret skal dermed ikke afkortes d. 1. juli Forbrug i juli 2017: Totalt forbrug den 1. august 2017: 160,33 timer 7.701,58 timer Medlemmet indplaceres i den forlængede dagpengeperiode pr. 1. juli 2017 med en 3 måneders referenceperiode og med mulighed for at forlænge sin dagpengeret med op til 200 timer. Referenceperioden er beregnet til 300 timer, som rundes op til 2 måneder. Fordi det er første forlængelse (indplacering i den forlængede dagpengeperiode) er referenceperioden tillagt 1 måned og bliver dermed 3 måneder i alt. Medlemmet vælger i juli 2017 at søge om dagpenge og dermed bruge 80,17 af sine timer på beskæftigelseskontoen. Medlemmet får udbetalt dagpenge i juli 2017 med 160,33 timer. Medlemmets beskæftigelseskonto nedskrives dermed med 80,17 timer = ,17 = 19,83 timer. Medlemmet har dermed 39,66 timers dagpengeret tilbage. 19

21 Vi skal igen opgøre forbruget indenfor de sidste 96 måneder. Efter forbruget på 160,33 timer i juli 2017 er medlemmets samlede forbrug nu = 7.701,58,33 timer, dvs. mere end timer og vi træffer nu afgørelse om afkortning. Da medlemmet har mindre end 80,17 timer på sin beskæftigelseskonto, vil medlemmet kunne få udbetalt de resterende 39,66 timer. I vores afgørelse gør vi opmærksom på, at afkortningen udestår i op til 5, år hvis medlemmet opnår en ny ret til dagpenge. Kan afkortningen ikke effektueres i den eksisterende dagpengeret vil afkortningen udestå. Hvis medlemmet indenfor 5 år fra 1. august 2017 opnår ret til dagpenge, vil afkortningen ske på dette tidspunkt. Når medlemmet genindplaceres, vil medlemmets dagpengeret blive reduceret fra timer til ,33 = 3.687,67 timer. 20

22 Eksempel 4: Afkortning ved skift fra fuldtids- til deltidsforsikret Eksemplet skal vise, hvordan et fuldtidsforsikret medlem ved omforsikringen til deltid rammer et forbrug der skal resultere i en afkortning. I eksemplet er der for medlemmet som fuldtidsforsikret pr. 1. juli 2017 langt til de timer. Den 1. august 2017, hvor der sker en omforsikring fra fuldtid til deltid, skal der foretages en opgørelse af timeforbruget i relation til en afkortning. Opgørelsen af forbrug i relation til afkortningen sker ift. den forsikringsstatus, medlemmet har på opgørelsestidspunktet, dvs. deltid og derfor skal (en del af) udbetalingerne i de seneste 96 måneder nu omregnes til timer ved at bruge deltidsmaksimumsatserne. Hermed stiger det opgjorte timetal for forbruget de seneste 8 år. Samtidig skal medlemmet nu kun have haft en forbrug på timer for at blive ramt af en afkortning. I eksemplet skal medlemmets dagpengeperiode derfor afkortes. Afkortningen sker med det antal timer, som svarer til medlemmets forsikringsstatus, dvs. her 130 timer. Vi opgør medlemmet forbrug pr. 1. juli 2017, hvor medlemmet er fuldtidsforsikret: 21

23 22

24 Medlemmet lader sig omforsikre fra fuldtids- til deltidsforsikring pr. 1. august 2017, og vi omregner derfor medlemmets udbetalte dagpengebeløb for tidligere dagpengeperioder med deltidsmaksimumtimesatsen. For tidligere dagpengeperioder (forud for den indplacering som medlemmet er i den 1. juli 2017) ser opgørelsen således ud: Årstal Indtægt fra a-kasse Dagpengemaksimum deltid pr. time Omregnet timeforbrug kr. 83,50 630, kr. 85,17 269, kr. 87, , kr. 89, , kr. 90,50 90,06 Sum 5.311,48 Medlemmets omregnede forbrug for tidligere dagpengeperioder tillagt de udbetalte timer for indeværende dagpengeperiode giver en total på 6.433,81 timer, dvs. ligger over de timer, der skal til for at afkorte og medlemmets tilbageværende dagpengeret skal herefter afkortes med 130 timer. Da medlemmet forud for 1. juli 2017 men i sin gældende indplacering har modtaget dagpenge i 26 uger, har medlemmet den 1. juli 2017 en resterende ydelsesret på 78 uger. Disse omregnes til timer. Medlemmet har fået udbetalt 160,33 timers dagpenge i juli 2017 og har derfor pr. 1. august 2017 før omforsikringen 2.725,67 timer tilbage af sin dagpengeperiode. I forbindelse med omforsikringen omregnes medlemmets resterende ydelsesperiode med 0,81. Medlemmet har nu en resterende ydelsesperiode på (2.725,67*0,81) = 2.207,79 timer (resttimer). Da medlemmet skal have sin dagpengeret afkortet med 130 timer, er der efter afkortningen nu kun en resterende ydelsesperiode på 2.077,79 timer. 23

25 24

26 Regelgrundlag: Lov om Arbejdsløshedsforsikring (fra d. 1. juli 2017) 56 b. Har et medlem modtaget dagpenge i sammenlagt 4 år inden for de seneste 8 år, afkortes den periode, som medlemmet kan modtage dagpenge, jf. 55, stk. 1 og 2, med 1 måned. Perioder med dagpenge, som har ligget til grund for en afkortning efter 1. pkt., skal ikke medregnes ved opgørelsen af en ny periode på 4 år inden for de seneste 8 år. Stk. 2. Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med Beskæftigelsesrådet nærmere regler om anvendelsen af bestemmelsen, herunder om, hvilke perioder der medregnes ved opgørelsen af dagpengeforbruget, om opgørelse af perioden på 8 år, om administrationen af afkortningen af dagpengeperioden, om nedskrivning af timer på beskæftigelseskontoen ved reduktion af dagpengeperioden og om bortfald af en udestående afkortning af dagpengeperioden efter 5 år.". Bekendtgørelse nr. 991 af 29. juni 2016 om dagpengeperioden Forbrug af ydelsesperioderne 7. Ved opgørelse af ydelsesperioden, jf. 3, indgår 1) timer, hvor der er udbetalt dagpenge, 2) timer, hvor der er udbetalt feriedagpenge, medmindre medlemmet på tidspunktet for afholdelse af ferie med feriedagpenge ikke var indplaceret i en dagpengeperiode, og medlemmet efterfølgende har optjent indkomstkravet efter lovens 53, stk. 2, 3) timer, hvor medlemmet deltager i tilbud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, medmindre medlemmet deltager i tilbuddet efter reglerne for personer, der modtager sygedagpenge, eller medlemmet er sygt eller på barsel, og der udbetales fuld løn under sygdommen eller barselorloven, 4) timer, hvor medlemmet under ledighed modtager sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, med den del af en sammenhængende periode, der er på 6 uger eller derunder, 5) timer, hvor der under ledighed er udbetalt dagpenge under de første 14 dages sygdom efter 62, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., med den del af perioden, der sammenlagt med perioder efter nr. 4 er på 6 uger eller derunder, 6) timer, hvor medlemmet helt eller delvist er udelukket fra ret til dagpenge som følge af effektiv karantæne, og 7) timer, hvor medlemmet har modtaget efterløn. Stk. 2. Dagpenge efter stk. 1, som er udbetalt med urette, men som ikke skal tilbagebetales af medlemmet, indgår i de i 3 nævnte ydelsesperioder. 10. Når et fuldtidsforsikret medlem har modtaget dagpenge i sammenlagt timer (ydelsesperiode) inden for de seneste 96 måneder, afkortes den periode, som medlemmet kan modtage dagpenge efter 3, med 160,33 timer, jf. 11. Stk. 2. Når et deltidsforsikret medlem har modtaget dagpenge i sammenlagt timer (ydelsesperiode) inden for de seneste 96 måneder, afkortes den periode, som medlemmet kan modtage dagpenge efter 3, med 130 timer, jf. 11. Stk. 3. Opgørelsen af den samlede ydelsesperiode sker til enhver tid på baggrund af den forsikringsstatus, som et medlem aktuelt har. 25

27 Stk. 4. De perioder, som forbruger af ydelsesperioden i medfør af 7, skal medregnes ved opgørelsen af den samlede ydelsesperiode i stk. 1 og 2. Den samlede ydelsesperiode, som har ligget til grund for en afkortning, skal ikke medregnes ved opgørelsen af en ny samlet ydelsesperiode. 11. Afkortningen af en aktuel dagpengeperiode, jf. 3, stk. 1, sker ved at ydelsesperioden nedsættes med 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og med 130 timer for deltidsforsikrede, jf. dog stk. 3. Stk. 2. Afkortningen af en forlænget dagpengeperiode, jf. 3, stk. 2, sker ved at beskæftigelseskontoen nedskrives med 80,17 timer for fuldtidsforsikrede eller 65 timer for deltidsforsikrede. Dagpengeperioden kan herefter højst forlænges med 1.763,67 timer for fuldtidsforsikrede eller timer for deltidsforsikrede, jf. dog stk. 3. Stk. 3. Har et fuldtidsforsikret medlem mindre end 160,33 timer eller et deltidsforsikret medlem mindre end 130 timer tilbage af ydelsesperioden i 3, stk. 1 og 2, sker afkortningen først, når medlemmet har fået ret til en ny periode med dagpenge, jf. lovens 55, stk. 1. Det samme gælder, hvis et fuldtidsforsikret medlem har mindre end 80,17 timer eller et deltidsforsikret medlem har mindre end 65 timer tilbage på beskæftigelseskontoen. En udestående afkortning bortfalder efter 5 år fra opgørelsestidspunktet, jf. 10, stk. 1 og Opgørelsen af ydelsesperioder forud for den 1. juli 2017, jf. 10, stk. 4, sker på baggrund af indberettede oplysninger om udbetaling af dagpenge m.v. i henhold til lov om et indkomstregister og oplysninger om ansættelse med løntilskud efter kapitel 12 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats i det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG). Opgørelsen af ydelsesperioder på baggrund af oplysninger i indkomstregisteret sker ved, at det indberettede dagpengebeløb deles med satsen for højeste dagpenge for en time for henholdsvis fuldtidsforsikrede og deltidsforsikrede i det pågældende år. Opgørelsen af dagpengeforbruget på baggrund af oplysninger om ansættelse med løntilskud i det fælles it-baserede datagrundlag (DFDG) sker ved at antallet uger ganges med 37 timer for fuldtidsforsikrede og 30 timer for deltidsforsikrede, medmindre medlemmet er sygt eller på barsel, og der udbetales fuld løn under sygdommen eller barselsorloven. Opgørelsen af et medlems ydelsesperioder for den dagpengeperiode, som medlemmet er indplaceret i den 1. juli 2017, sker dog på baggrund det faktiske forbrug af ydelsesperioden efter 7. Stk. 2. Opgørelsen af den samlede ydelsesperiode pr. 1. juli 2017 sker på baggrund af medlemmets forsikringsstatus den 1. juli Bekendtgørelse nr af 15. november 2016 om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Afkortning af dagpengeperiode 64 n. Arbejdsløshedskassen opgør, registrerer og indberetter for hver person oplysninger om afkortning af personens dagpengeperiode. Stk. 2. Ved alle indberetninger om afkortning af personens dagpengeperiode indberettes følgende oplysninger: 1) Identifikationsoplysninger for personen. 2) Dato for afgørelse om afkortning. 3) Bortfaldsdato: Seneste dato for afkortning, jf. bekendtgørelse om dagpengeperioden 11, stk. 3, sidste pkt. 4) Eksekveringsdato, når den kendes. 5) Tidspunkt for indhentning af registeroplysninger i indkomstregisteret og det it-baserede fælles datagrundlag til brug for opgørelsen. 6) Opgørelsesdato. 7) A-kassekode for indberettende arbejdsløshedskasse. 26

Vejledning om dagpengeperioden

Vejledning om dagpengeperioden Vejledning om dagpengeperioden Indledning I bekendtgørelse nr. [xxx af xx. xxxxxx 2017] om dagpengeperioden, er reglerne om længde og forbrug af dagpengeperioden angivet. I denne vejledning uddybes nogle

Læs mere

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN

MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN MINIKOGEBOG FORLÆNGELSE AF DAGPENGEPERIODEN I MELLEMPERIODEN Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 21-12-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1

Læs mere

KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS

KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS KOGEBOG DELTIDSFORSIKREDE OG SKIFT AF FORSIKRINGSSTATUS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 28-11-2016 Indhold 1 Opbygning og struktur i kogebogen... 5 2 Deltidsforsikrede...

Læs mere

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG KARENS. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG KARENS Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Karens... 3 1.2 Regler... 3 1.3 Generelle definitioner og begreber... 5 2. Proces

Læs mere

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017

OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 OVERSIGT OVER OVERGANGE - 1. JULI 2017 Version 1 af den 20-04-17 Indhold Forord... 3 Ændrede dagpengeperioder i maj og juni 2017.... 3 Overgangen den 1. juli 2017: Omregning af dagpengeret fra uger til

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet 1 I bekendtgørelse nr. x. af x. oktober 2016 om det fælles datagrundlag og

Læs mere

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser:

Hvornår optjener jeg ret til dagpenge på baggrund af lønindkomst? Det gør du, når du opfylder en af disse betingelser: Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF.

Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Dagpengereformen ændringer fra 1. juli 2017 Fra 1. juli 2017 vil der komme store ændringer på dagpengeområdet. Her er de vigtigste ændringer, og hvad det kan betyde for medlemmer af DMF. Hvordan får jeg

Læs mere

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse.

Til orientering vedlægges i endelig korrektur bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse. Til a-kasser, jobcentre og kommuner m.fl. Njalsgade 72 A 2300 København S Tlf. 35 28 81 00 Fax 35 36 24 11 ams@ams.dk www.ams.dk CVR nr. 55 56 85 10 Nyhedsbrev om bekendtgørelse om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-kasser Version 1 af 6-10-2017 (Gældende fra 1. januar 2018) Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 2 Indhold

Læs mere

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE

KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE KOGEBOG SUPPLERENDE DAGPENGE Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1 Intro... 3 1.1 Supplerende dagpenge... 3 1.2 Regler... 3 2 Proces for

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Den nye dagpengereform

Den nye dagpengereform Den nye dagpengereform A-kassen Fødevareforbundet NNFs a-kasse Den nye dagpengereform - et tryggere dagpengesystem Maj 2017 2 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Forlæng din periode med dagpenge...5 Dagpenge

Læs mere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I medfør af 52, 53, stk. 12, 54, stk. 2, 55 a, stk. 3, 56, stk. 4, og 95 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Nye regler om dagpenge og efterløn

Nye regler om dagpenge og efterløn A-KASSE Nye regler om dagpenge og efterløn Læs i denne pjece om de vigtigste nye regler, og hvad de betyder for dig MARTS 2017 RIV UD OG GEM 2 FOA NYE REGLER OM DAGPENGE OG EFTERLØN Sådan optjener du ret

Læs mere

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017

Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 Dagpengeregler Fra 1. juli 2017 2 DAGPENGEREGLER Udgivet af Socialpædagogerne, juni 2017 Foto: Colourbox FRA 1. JULI 2017 3 Nye regler om dagpenge og efterløn I denne pjece kan du læse om de vigtigste

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. I medfør af 74 b, stk. 4, 74 l, stk. 19, 74 m, stk. 19, 74 p og 75, stk. 8, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER

DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER DET SKAL DU VIDE OM DE NYE DAGPENGEREGLER Dagpenge for en hel måned ad gangen Mulighed for dagpenge i længere tid Optjening af dagpengeret ud fra din indkomst Det er nogle af de nye regler, som du kan

Læs mere

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig

Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig Dagpengekommissionens forslag samt dagpengeforlig 22. oktober 2015, Lars Toft Simonsen Nr. Forslag Nuværende situation Forslagets indhold Forligets indhold 1 Mere fleksibel genoptjening Optjening af en

Læs mere

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge?

Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Hvad kan jeg få, hvis jeg mister mine dagpenge? Dagpengeretten udløber efter 2 år. Herefter kan nogle opnå ret til forlænget dagpenge. Denne pjece giver et overblik over dine muligheder, hvis du ikke du

Læs mere

Vejledning om dagpengetællere og hvordan dagpengemodtagere får dem vist på Jobnet

Vejledning om dagpengetællere og hvordan dagpengemodtagere får dem vist på Jobnet Vejledning om dagpengetællere og hvordan dagpengemodtagere får dem vist på Jobnet Version: 1.2 Oprettet den 04. august 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 2. DAGPENGETÆLLERE... 3 2.1 INDBERETNING AF TÆLLERE

Læs mere

2 års reglen og den skattefri præmie

2 års reglen og den skattefri præmie Om 2 års reglen og den skattefri præmie Ledernes arbejdsløshedskasse 12. udgave, juni 2011 2 Indhold 1. Indledning 4 2. Kort om fleksibel efterløn 5 3. Kort om dit efterlønsbevis 5 4. 2 års reglen 7 5.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 78 Folketinget Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2012-13 Fremsat den 16. november 2012 af Beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Læs mere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere

Bekendtgørelse om beregning af dagpengesatsen for lønmodtagere BEK nr 397 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 13. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked)

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) Forslag Til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem for fremtidens arbejdsmarked) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 784 af 21. juni

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om seniorjob og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2012/1 LSF 78 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering, j.nr. 2012-1435 Fremsat den

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 128 af 31. januar 2017, med de ændringer, der følger af 1, nr.

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri præmie til fuldtidsbeskæftigede) 1 I lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 642

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2017-18 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 15. december 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Et nyt dagpengesystem

Læs mere

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske.

skal anføre antallet af timer, som udbetalingen vedrører. Det fremgår af bilag 3, hvorledes opgørelsen af antallet af timer skal ske. BEK nr 807 af 27/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2014-0027236

Læs mere

UDKAST. til. Forslag. til

UDKAST. til. Forslag. til UDKAST til Forslag til Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 128 af 31/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbedsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/01231 Senere

Læs mere

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV

KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV KOGEBOG INDKOMST- OG BESKÆFTIGELSESKRAV Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1.1 af 11-11-2016 Opdateringer Version Dato Afsnit Ændring 1.1 11.11.16 3.1 Flowet erstattet

Læs mere

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v.

Bekendtgørelse om efterlønsbevis, udskydelsesreglen og skattefri præmie m.v. BEK nr 4 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

L 181 ændringsforslag

L 181 ændringsforslag L 181 ændringsforslag Til 1, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Indtægt fra tabt arbejdsfortjeneste eller plejevederlag efter servicelovens 42 og 120 skal medregnes ved beregning Til nr. 9: I det foreslåede

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 784 af 21/06/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. september 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/08451

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Vedr. høring om bekendtgørelser og vejledninger der udstedes som led i udmøntningen af aftale om et tryggere dagpengesystem

Vedr. høring om bekendtgørelser og vejledninger der udstedes som led i udmøntningen af aftale om et tryggere dagpengesystem Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) Den 5. april 2017 Vedr. høring om bekendtgørelser og vejledninger der udstedes som led i udmøntningen af aftale om et tryggere dagpengesystem Det er lønmodtagersidens

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft BEK nr 399 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 2 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Beregning af skattefri

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 10. april 2014. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 8. april 2014. Nr. 348. Lovtidende A 2014 Udgivet den 10. april 2014 8. april 2014. Nr. 348. Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Herved bekendtgøres lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn I medfør af 74 i, stk. 2, 74 l, stk. 19, 74 n, stk. 2, 11 og 12, og 74 o, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering

Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Vejledning om beregning af vejledende samtaledatoer og førstegangsaktivering Version: 3.1 Oprettet den 30. maj 2017 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 1.1 VEJLEDENDE SAMTALEDATO... 3 1.2 TRE KATEGORIER AF VEJLEDENDE

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE (eller arbejdsmarkedsydelse) - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge...

Læs mere

QUICK GUIDE: DAGPENGETÆLLERE REGLER OG MULIGHEDER

QUICK GUIDE: DAGPENGETÆLLERE REGLER OG MULIGHEDER QUICK GUIDE: DAGPENGETÆLLERE REGLER OG MULIGHEDER Dagpengesystemet indeholder en række muligheder, der giver dig fleksibilitet og tryghed i forhold til dine dagpenge. Vi har derfor udarbejdet grafiske

Læs mere

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365.

2011 Udgivet den 29. december 2011. 28. december 2011. Nr. 1365. Lovtidende A 2011 Udgivet den 29. december 2011 28. december 2011. Nr. 1365. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Forhøjelse af efterlønsalder, forkortelse af efterlønsperiode

Læs mere

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af KOGEBOG REGULERING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af AK-SAMVIRKE Version 1 af 07-07-2016 Indhold 1. Regler... 3 2. Proces for regulering af dagpenge... 5 2.1. Regulering (tilbagebetaling)...

Læs mere

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011

Satser mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 er mv. på arbejdsløshedsforsikringens område 2011 Der henvises til Finansministeriets bekendtgørelse nr. 1013 af 22. august 2010, hvoraf det fremgår, at satsreguleringsprocenten for 2011 udgør 1,9 pct.

Læs mere

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring

Bekendtgørelse om optagelse i og overflytning mellem a-kasser, genoptagelse efter slettelse samt overflytning mellem deltids- og fuldtidsforsikring BEK nr 992 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 24. august 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/07297

Læs mere

Bekendtgørelse om feriedagpenge

Bekendtgørelse om feriedagpenge BEK nr 698 af 27/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 2015-0002998

Læs mere

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP A-kassen LH 8. udgave, december 2015 A-kassen LH 8. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir

Læs mere

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d.

Afsnit Dagpengeregler. a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse. b. Arbejdsløs / hjemsendelse. c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse. d. Afsnit 14 1. Dagpengeregler a. Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse b. Arbejdsløs / hjemsendelse c. Frihed ved opsigelse/hjemsendelse d. Eksempler Arbejdsløs - Vejrlig - Afskedigelse Hvad gør du: For at

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Lovforslag nr. L 222 Folketinget 2009-10 Fremsat den 27. maj 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Nedsættelse af dagpengeperioden)

Læs mere

Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget

Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget Kompendie til satsgruppen uddrag af lovforslaget Dato: 1. marts 2016 Dette notat indeholder de relevante uddrag af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Læs mere

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv.

Bekendtgørelse om en a-kasses pligt til at vejlede mv. BEK nr 1294 af 09/11/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 10. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/09736

Læs mere

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset

Efterlønskompas. Din guide til efterlønssystemet. side 1 - Efterlønskompasset Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting om efterløn. Pjecen er ikke udtømmende, for det er et komplekst regel-område. Du

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2015 Ministerium: Myndighed vises her Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr. 08-21-0024 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. maj

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af

KOGEBOG REGULERING. Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af KOGEBOG REGULERING Skabt af A-KASSERNE i samarbejde med STAR faciliteret af Danske A-Kasser Version 1.2 af 13-01-2017 Version Dato Afsnit Ændring 1.1 6.10.2016 Eksempel 3 juli Korrigeret regnefejl i tællerdata

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

UDKAST. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft UDKAST Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3,og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348 af 8.

Læs mere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Indledning I bekendtgørelse nr. xx af yy 2017 er der fastsat regler om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. I denne vejledning

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft

Udkast. Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft Udkast Bekendtgørelse om særlig lånemulighed i forbindelse med uddannelsesløft I medfør af 75 j, stk. 3, 75 l, stk. 3, og 75 m, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832348

Læs mere

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8

Indhold. Udbetaling af din efterløn... side 8 Efterlønskompas Din guide til efterlønssystemet Vi tager forbehold for at dagpengereformen 1/7 2017 kan påvirke efterlønsreglerne side 1 - Efterlønskompasset I denne pjece kan du læse de vigtigste ting

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Juni 11999 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den nye fleksible efterløn for medlemmer af en a-kasse, der fylder 60 år den 1. juli

Læs mere

Dagpengereformen 2017 og efterløn

Dagpengereformen 2017 og efterløn Dagpengereformen 2017 og efterløn Dette skriv er lavet af en underarbejdsgruppe til Kogebogs-arbejdsgruppen og beskriver nogle af de elementer, hvor dagpengereformen får særlig betydning for efterløn fra

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl.

UDKAST. Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. UDKAST Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a- kasser m.fl. I medfør af 52 p, stk. 7, 85 c, stk. 10, og 85 d, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere

Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere Vejledning om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere I bekendtgørelse nr. xx af xx. 2017 er der fastsat regler om indkomst- og beskæftigelseskravet for lønmodtagere. I denne vejledning uddybes

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn BEK nr 3 af 02/01/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/17803 Senere

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. LBK nr 832 af 07/07/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr.15/05578

Læs mere

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn

Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Om Efterlønsbeviset - og den senere overgang til efterløn Ledernes arbejdsløshedskasse 10. udgave, april 2011 Indhold 1. Indledning 3 2. Pensionsliste 4 3. Hvad kan du bruge dit efterlønsbevis til? 4 3.1

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid

Supplerende dagpenge. Dagpenge. når du arbejder på nedsat tid Supplerende dagpenge F O A s A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

UDKAST. til. 1. I 41, stk. 1, nr. 2, indsættes efter»social pension«:», jf. dog 44, stk. 2«.

UDKAST. til. 1. I 41, stk. 1, nr. 2, indsættes efter»social pension«:», jf. dog 44, stk. 2«. Beskæftigelsesudvalget 2015-16 BEU Alm.del Bilag 95 Offentligt UDKAST til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre

Læs mere

Vejledning om supplerende dagpenge

Vejledning om supplerende dagpenge Vejledning om supplerende dagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. 1067 af 21. november 2011 er der fastsat regler om supplerende dagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens regler, og nogle

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge UDKAST Bekendtgørelse om udbetaling af dagpenge I medfør af 46, stk. 7, 56 a, stk. 7, 58, stk. 1, nr. 1-3, 59, stk. 3, 60, stk. 4, 62, stk. 7, 63, stk. 3, 73, stk. 5, og 85 e, stk. 5, i lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og lov om seniorjob. Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Lovforslag nr. L 9 Folketinget 2010-11 Fremsat den 6. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om fleksydelse og

Læs mere

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse AK-Samvirke Opbrugt ret til dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse Til og med august 2014 19. september 2014 Michel Klos 1 Indhold Indledning... 3 Dagpenge:... 4 13.850 mistede deres dagpengeret

Læs mere

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956

Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Fleksibel efterløn For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956

FLEKSIBEL EFTERLØN. For personer, der er født før 1956 FLEKSIBEL EFTERLØN For personer, der er født før 1956 Indledning Denne pjece beskriver efterlønsordningen i hovedpunkter og gælder for personer født før 1956. Denne pjece er ikke udtømmende. Hvis du har

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013.

Lovtidende A. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn. 13. december 2013. Lovtidende A 2013 13. december 2013. Bekendtgørelse om fleksibel efterløn I medfør af 74 b, stk. 4, 74 c, stk. 3 og 6, 74 d, stk. 1, 74 i, 74 j, stk. 13, 74 k, stk. 3, 74 l, stk. 15, 74 m, stk. 18, 74

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af folkepension og ATP Ledernes arbejdsløshedskasse 6. udgave, februar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det

Læs mere

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension

Kort om. Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Kort om Efterlønsbeviset, udsættelse af ATP og folkepension Ledernes arbejdsløshedskasse 5. udgave, juli 2013 Indhold Side 1. Forord 3 2. Efterlønsbeviset, det guldrandede papir 4 2.1 Hvorfor er det så

Læs mere

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl.

Bekendtgørelse om indbetaling af ATP-bidrag for medlemmer af a-kasser m.fl. BEK nr 1346 af 30/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 15/13213

Læs mere

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love

Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love LOV nr 1365 af 28/12/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 4. september 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0011482 Senere ændringer til forskriften LBK nr

Læs mere

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige

Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige Bekendtgørelse om 6 ugers jobrettet uddannelse til forsikrede ledige I medfør af 26 a, stk. 9 og 10, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. lovbekendtgørelse nr. 1342 af 21. november 2016, fastsættes

Læs mere

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid

Dagpenge når du arbejder på nedsat tid a-kasse2001 Supplerende dagpenge Dagpenge når du arbejder på nedsat tid Dagpenge - når du arbejder på nedsat tid er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte og Offentligt Ansattes Arbejdsløshedskasse.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag

Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag Nr. 1153. 7092 29. december 1999. Bekendtgørelse om arbejdsgiverens betaling af dagpengegodtgørelse for l. og 2. ledighedsdag I medfør af 84, stk. 7 og 90 a, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

Læs mere

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v.

Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. Bekendtgørelse om fradrag i efterløn for pensioner m.v. I medfør af 74 i, 74 j, stk. 13, og 74 k, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 832 af 7. juli 2015, og efter

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

Orienteringsmøde I nyt dagpengesystem

Orienteringsmøde I nyt dagpengesystem Orienteringsmøde I nyt dagpengesystem D. 28. januar 2016 AK-Samvirke Dagsorden 1. Orientering om fælles tællere i det nye dagpengesystem. 2. Orientering om igangsættelsen af arbejdet med en fælles kogebog

Læs mere

Orientering om supplerende dagpenge

Orientering om supplerende dagpenge Orientering om supplerende dagpenge Forord Nedsat tid hvad så? Som lønmodtager kan du komme ud for, at din arbejdsgiver nedsætter din arbejdstid. Eller at du som jobsøgende kun kan få tilbudt job med et

Læs mere

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn

Bekendtgørelse om overgang til efterløn samt beregning og udbetaling af efterløn BEK nr 402 af 26/04/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 17/03342 Senere

Læs mere

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede

Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede Vejledning om ansøgning om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og arbejdsløshedskassernes pligt til at vejlede I 1 i lov nr. XXX om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og

Læs mere

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid

SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid SUPPLERENDE DAGPENGE - ved arbejde på nedsat tid Supplerende dagpenge side 1 Indhold 1. Forord... 2 1.1 Fakta om supplerende dagpenge:... 2 2. Rådighed og supplerende dagpenge... 3 3. Frigørelsesattest...

Læs mere

Arbejdspapir: Et digitaliseret og registerbaseret

Arbejdspapir: Et digitaliseret og registerbaseret Arbejdspapir: Et digitaliseret og registerbaseret dagpengesystem DAGPENGEKOMMISSIONEN Oktober 2015 1 1.1. Indledning Den nuværende arbejdsløshedsforsikringslov er fra 1970, men store dele af loven bygger

Læs mere